بایگانی ماهیانه: آوریل 2009

زندگی سیاسی عبادی شازده مشهدی رضا۱

دوستداران زیادی همه روزه بدفترفضول محله تلفن می کنند و خواستارآگاهی از زندگی پرتلاطم شازده رضا هستند. ازاین روی فضول محله  با مراجعه به بایگانی ها وگفتگو با چند سیاستمدار ریز ودرشت، توانست مطالب زیر را برای شما یاران گرامی گردآوری کند: شازده رضا ازبدوکودکی تا پانزده سالگی را درمیان ندیمه ها، رقاصه ها، دعا […]

داستان روباه وخرس۰

یکی بود، یکی نبود، درروزگارپیشین درجزیره ای دوردست ودرکناراقیانوس اطلس، روباه پیری مکار، و در گوشه دیگردرسرزمینی سرد ویخبندان به نام روسیاه، خرسی وحشی زندگی می کردند که هرکدام جداگانه  به خاطر قهرطبیعت، متجاوز وزورگوبارآمده بودند ودامنه گستره وچنگ اندازی خود را به دشت ها وسبزه های دورونزدیک  می افکندند. روباه پیربرای دست اندازی به […]

تقویم روز۰

روزهای مهم تاریخ کشورمان ازدید گروههای گوناگون: الف- جمبول ممبول اسلامی- روزنوروز- زایش علی، ملای متقیان وشفا بخش روزقیامت همه مسلمانان(ازدید شیعیان چند پله جلوتراز پیامبروخود خدا) ١٢ فروردین- روزبه کرسی نشاندن احکام صادره دردستگاه اللهی وفرستاده شده برای پیامبربه وسیله جبرئیل (با پیک مخصوص) . ١٣ فروردین- روزخرافات پرستی وکم عقلی ملت مجوس (ایرانیان). […]

مژدگانی شهرداری مشهد به مردم خراسان۰

شهرداری مشهد به عنوان شادباش نوروزی و عیدی به مردم خراسان مژده داد که در راستای اهداف جمبول وممبول ایران مبنی بر گسترش وتوسعه گورستان ها، وتبدیل دانشگاه به گورستان، هم اکنون زمینی به بزرگی صد هکتاردرمشهد را به ساختن گورستان ویژه ای اختصاص داده شده که پاسخگوی نیازهای فوری دولت آقای انگوری نژاد باشد. […]