ندا آقا سلطان، گل پرپرشده بدستورخامنه ای جلاد بزرگ ایران ۴۳

ندا آقا سلطان

هم میهنان گرامی وارجمند، رژیم آدم خوارولایت فقیه به ریاست خامنه ای جنایتکا ر، هم چنان  خواهران وبرادران ما را به خاک وخون می کشد. دهها فرزندان پاک سرشت وباشرف کشورمان که برای رسیدن به آزادی برپا خاستند، به دست سگهای وحشی جلاد بزرگ به خاک وخون کشیده شدند. راسپوتین ایران، جلاد بزرگ به جای آن که روزجمعه درقصاب خانه خود معروف به نمازجمعه برای پرپرشدن این گلهای شکوفای باغچه کشورمان به سوگ بنشیند واشک تاسف بریزد، عربده می کشد ومانند ضحاک ماردوش خون می طلبد.

گویا رژیم جنایتکاربه نوکران وسرسپردگان خود درمسجدهای تهران به ویژه مسجد نیلوفرواقع درعباس آباد دستور داده است که ازپرسه وبرگزاری مجلس یاد بود گل زیبای پرپرشده ندا آقا سلطان خود داری کنند.

وای، این حرف را به که گوئیم ؟ واین گلایه را به کجا بریم؟ براستی نفرین براین خونخوران بی فرهنگ که بوئی ازانسانیت نبرده اند. این عمل زشت ونفرت انگیز نشان می دهد که مسجد دیگرجای انسان ها وباورمندان راستین دین اسلام نیست. بلکه به جرات می توان گفت که اکنون مسجد درایران کانون ومرکزتوطئه، دسیسه، پشت هم اندازی، مرکزقاچاق، ومرکزنقشه آدم کشی این رژیم جنایتکار، وهمکاران دزد وآدم کش آنان مانند بسیجی، آدم کش های حزب الله لبنان، آدم کش های گروه حماس، ودزدان وچاقوکشان بازارومیدان های جنوب تهران است.

ندا آقا سلطان

ما از همه هم میهنانمان بزرگوارمان بویژه اهالی عباس آباد شما ل تهران درخواست وعاجزانه تقاضا می کنیم حال که مساجد کانون ومراکز جنایت کاران رژیم است، ازرفتن به مساجد خود داری کنند.

هم چنین ازهمه آخوندهائی که دراین سی سال به رژیم جنایت کارچسبیده ازبیت المال بدون آن که اندکی استحقاق آن را داشته باشند استفاده می کنند، انتظارداریم که ساکت ننشینند وموضع خود را مشخص کنند. آیا همچنان نوکرزنجیری رژیمند یا درخدمت وهمراه مردم.؟

چهلمین روز پرپر شدن ندا، ستاره خیزش مردم کشورمان را گرامی بداریم

 • سیدرضا

  عامل جنایت کسی نبود جز سگ وفادار سازمان سیا میرحسین موسوی.

  • Asd

   goh nakhor reza..ridam be too amsale toye avazi ke ridin be keshvaram..ashghalaye avazi,,negahe in dokhtare mazlom kon!!broro gomsho pishe hamon mahmon antare rae dozde ba on rahbare bi orzaat

 • سیدرضا

  عامل جنایت کسی نبود جز سگ وفادار سازمان سیا میرحسین موسوی.

  • Asd

   goh nakhor reza..ridam be too amsale toye avazi ke ridin be keshvaram..ashghalaye avazi,,negahe in dokhtare mazlom kon!!broro gomsho pishe hamon mahmon antare rae dozde ba on rahbare bi orzaat

 • سیدرضا

  عامل جنایت کسی نبود جز سگ وفادار سازمان سیا میرحسین موسوی.

 • سحر

  سید رضا کثیف با تو هستم . اگه نمیتونی در دهنتو ببندی خودم بیام تو دهنتو پر از کثافت کنم. بسیجی آشغال. چی میخوای از جون این مردم چرا این بدبختای داغ دیده رو به حال خودشون رهاشون نمیکنی . شما با اون رهبر مفلوک و رئیس جمهور عقب افتاده تون عامل قتل هستید. قبل از این تو زندانا میکشتید کسی زیاد با خبر نمیشد الان هارتر شدید تو خیابونا میکشید. نفرین بر شما پاسداران ظلمت

 • سحر

  سید رضا کثیف با تو هستم . اگه نمیتونی در دهنتو ببندی خودم بیام تو دهنتو پر از کثافت کنم. بسیجی آشغال. چی میخوای از جون این مردم چرا این بدبختای داغ دیده رو به حال خودشون رهاشون نمیکنی . شما با اون رهبر مفلوک و رئیس جمهور عقب افتاده تون عامل قتل هستید. قبل از این تو زندانا میکشتید کسی زیاد با خبر نمیشد الان هارتر شدید تو خیابونا میکشید. نفرین بر شما پاسداران ظلمت

 • من هم با خواهر عزیزم سحر موافقم. شما کثافتا ندا و بقیه بچه های پاک میهن رو کشتید و بر خون پاک اونها ایستادید. خامنه ای دجال و محمود دروغگو عامل قتل کشته های اخیر هستند.

 • من هم با خواهر عزیزم سحر موافقم. شما کثافتا ندا و بقیه بچه های پاک میهن رو کشتید و بر خون پاک اونها ایستادید. خامنه ای دجال و محمود دروغگو عامل قتل کشته های اخیر هستند.

 • خطابم به سید رضاست. پیامبر اسلام اگه میدونست تو و اون رهبر کثیفت قراره سید بشید و به قول خودتون اولاد پیامبر هرگز به دنیا نمیومد. شما آشغالا که دم از اسلام میزنید و مثل سگ تو خیابونا بچه های مردم رو به بهانه گشت ارشاد بازداشت میکنید که اینها کشور رو به فساد کشیدند خوبه یکم حیا کنید شما که به دخترای پاک مردم تجاوز میکنید الان باید حرف از اسلام بزنند وحشیایه پست فطرت.به قول شما آشغالها ندا رو دیگران کشتند پس کی به ترانه موسوی تجاوز کرد و جسدش رو سوزوند. اون که به وسیله سربازای امام زمان خودتون دستگیر شد و بعد از اون بهش تجاوز کردید و سوزوندینش تا ردی از رسواییتون نمونه ولی خدا رسواتون کرد. به امید روزی که همه سپاهی ها و بسیجی ها همراه رهبران خونخوارتون تو همین مملکت به دار آویخته بشید که مرحمی باشه رو دل مردم.

 • خطابم به سید رضاست. پیامبر اسلام اگه میدونست تو و اون رهبر کثیفت قراره سید بشید و به قول خودتون اولاد پیامبر هرگز به دنیا نمیومد. شما آشغالا که دم از اسلام میزنید و مثل سگ تو خیابونا بچه های مردم رو به بهانه گشت ارشاد بازداشت میکنید که اینها کشور رو به فساد کشیدند خوبه یکم حیا کنید شما که به دخترای پاک مردم تجاوز میکنید الان باید حرف از اسلام بزنند وحشیایه پست فطرت.به قول شما آشغالها ندا رو دیگران کشتند پس کی به ترانه موسوی تجاوز کرد و جسدش رو سوزوند. اون که به وسیله سربازای امام زمان خودتون دستگیر شد و بعد از اون بهش تجاوز کردید و سوزوندینش تا ردی از رسواییتون نمونه ولی خدا رسواتون کرد. به امید روزی که همه سپاهی ها و بسیجی ها همراه رهبران خونخوارتون تو همین مملکت به دار آویخته بشید که مرحمی باشه رو دل مردم.

 • خطابم به سید رضاست. پیامبر اسلام اگه میدونست تو و اون رهبر کثیفت قراره سید بشید و به قول خودتون اولاد پیامبر هرگز به دنیا نمیومد. شما آشغالا که دم از اسلام میزنید و مثل سگ تو خیابونا بچه های مردم رو به بهانه گشت ارشاد بازداشت میکنید که اینها کشور رو به فساد کشیدند خوبه یکم حیا کنید شما که به دخترای پاک مردم تجاوز میکنید الان باید حرف از اسلام بزنند وحشیایه پست فطرت.به قول شما آشغالها ندا رو دیگران کشتند پس کی به ترانه موسوی تجاوز کرد و جسدش رو سوزوند. اون که به وسیله سربازای امام زمان خودتون دستگیر شد و بعد از اون بهش تجاوز کردید و سوزوندینش تا ردی از رسواییتون نمونه ولی خدا رسواتون کرد. به امید روزی که همه سپاهی ها و بسیجی ها همراه رهبران خونخوارتون تو همین مملکت به دار آویخته بشید که مرحمی باشه رو دل مردم.

 • خطابم به سید رضاست. پیامبر اسلام اگه میدونست تو و اون رهبر کثیفت قراره سید بشید و به قول خودتون اولاد پیامبر هرگز به دنیا نمیومد. شما آشغالا که دم از اسلام میزنید و مثل سگ تو خیابونا بچه های مردم رو به بهانه گشت ارشاد بازداشت میکنید که اینها کشور رو به فساد کشیدند خوبه یکم حیا کنید شما که به دخترای پاک مردم تجاوز میکنید الان باید حرف از اسلام بزنند وحشیایه پست فطرت.به قول شما آشغالها ندا رو دیگران کشتند پس کی به ترانه موسوی تجاوز کرد و جسدش رو سوزوند. اون که به وسیله سربازای امام زمان خودتون دستگیر شد و بعد از اون بهش تجاوز کردید و سوزوندینش تا ردی از رسواییتون نمونه ولی خدا رسواتون کرد. به امید روزی که همه سپاهی ها و بسیجی ها همراه رهبران خونخوارتون تو همین مملکت به دار آویخته بشید که مرحمی باشه رو دل مردم.

 • سحر خانم، میتراخانم عزیز، آقای حمید رضا گرامی- با درود به همه شماها، وآرزوی بهروزی و پیروزی برایتان، این دوست ما آقای حمید رضا متاسفانه در باغ نیست. زیرا عمر رژیم سر تا پا جنایات ، سرتاپا تاریکی، سیاهی، رژیم غارتگر بی فرهنگ تازی نژاد برآمده از بیابان نشینان و چپاول گران عربستان مدت هاست بسرآمده و به زودی در آینده ای نه چندان دور، به دست جوانان برومند و سلحشور میهنمان، به زباله دان تاریخ فرستاده خواهند شد، با احترام مجدد به شماها، سهراب ارژنگ (فضول محله)

 • سحر خانم، میتراخانم عزیز، آقای حمید رضا گرامی- با درود به همه شماها، وآرزوی بهروزی و پیروزی برایتان، این دوست ما آقای حمید رضا متاسفانه در باغ نیست. زیرا عمر رژیم سر تا پا جنایات ، سرتاپا تاریکی، سیاهی، رژیم غارتگر بی فرهنگ تازی نژاد برآمده از بیابان نشینان و چپاول گران عربستان مدت هاست بسرآمده و به زودی در آینده ای نه چندان دور، به دست جوانان برومند و سلحشور میهنمان، به زباله دان تاریخ فرستاده خواهند شد، با احترام مجدد به شماها، سهراب ارژنگ (فضول محله)

 • سحر خانم، میتراخانم عزیز، آقای حمید رضا گرامی- با درود به همه شماها، وآرزوی بهروزی و پیروزی برایتان، این دوست ما آقای حمید رضا متاسفانه در باغ نیست. زیرا عمر رژیم سر تا پا جنایات ، سرتاپا تاریکی، سیاهی، رژیم غارتگر بی فرهنگ تازی نژاد برآمده از بیابان نشینان و چپاول گران عربستان مدت هاست بسرآمده و به زودی در آینده ای نه چندان دور، به دست جوانان برومند و سلحشور میهنمان، به زباله دان تاریخ فرستاده خواهند شد، با احترام مجدد به شماها، سهراب ارژنگ (فضول محله)

 • سحر خانم، میتراخانم عزیز، آقای حمید رضا گرامی- با درود به همه شماها، وآرزوی بهروزی و پیروزی برایتان، این دوست ما آقای حمید رضا متاسفانه در باغ نیست. زیرا عمر رژیم سر تا پا جنایات ، سرتاپا تاریکی، سیاهی، رژیم غارتگر بی فرهنگ تازی نژاد برآمده از بیابان نشینان و چپاول گران عربستان مدت هاست بسرآمده و به زودی در آینده ای نه چندان دور، به دست جوانان برومند و سلحشور میهنمان، به زباله دان تاریخ فرستاده خواهند شد، با احترام مجدد به شماها، سهراب ارژنگ (فضول محله)

 • مینا

  مرگ بر بسیجی. یه مشت گدای پا پتی رو میخرن، بهشون میگن کشتن مردم یا به قول خودشون آشوبگرای ضد انقلاب صواب داره ، این جاهلا هم باور میکنن و میگن “آقا” گفته و متاسفانه قدرت درک اینو ندارن که آقا با معاویه هیچ فرقی نداره.

 • مینا

  مرگ بر بسیجی. یه مشت گدای پا پتی رو میخرن، بهشون میگن کشتن مردم یا به قول خودشون آشوبگرای ضد انقلاب صواب داره ، این جاهلا هم باور میکنن و میگن “آقا” گفته و متاسفانه قدرت درک اینو ندارن که آقا با معاویه هیچ فرقی نداره.

 • azadi khah

  seyd reza b to amsale to in mamleketo adamasho b in rooz andakhtin ..b khoda age gire dastam biofti mikoshamet hamoontor k shoma kesafata doostamo joloye chesham enghad ba batoom zadin too saresh ta mord

 • azadi khah

  seyd reza b to amsale to in mamleketo adamasho b in rooz andakhtin ..b khoda age gire dastam biofti mikoshamet hamoontor k shoma kesafata doostamo joloye chesham enghad ba batoom zadin too saresh ta mord

 • azadi khah

  seyd reza b to amsale to in mamleketo adamasho b in rooz andakhtin ..b khoda age gire dastam biofti mikoshamet hamoontor k shoma kesafata doostamo joloye chesham enghad ba batoom zadin too saresh ta mord

 • بهار

  بچه ها آروم باشین..آشغالهایی مثل این رضا تکلیفشون معلومه..حرفهای امثال این ام الفساد نباید مارو تا این حد عصبانی کنه.هممون میدونیم که کی با ندا و سهراب و ترانه و جوونای پاک ما این کا رها رو کرد…اینا چون میبینن افتادن به سرازیری سقوط دارن پارس میکنن.رسالتمون رو فراموش نکنیم ما باید بیداری رو اونطوری که شایسته ی نهضت سبزمونه و به شیوه ی سید موسوی ادامه بدیم.فحاشی و بددهنی شایسته ی امثال این آقا و تریبونهای وابسته به جریانشونه.حرکت مردم ایران شکل گرفته چه باور کنن و چه نکنن..با امید و آگاهی و شعور ادامه بدیم.

 • بهار

  بچه ها آروم باشین..آشغالهایی مثل این رضا تکلیفشون معلومه..حرفهای امثال این ام الفساد نباید مارو تا این حد عصبانی کنه.هممون میدونیم که کی با ندا و سهراب و ترانه و جوونای پاک ما این کا رها رو کرد…اینا چون میبینن افتادن به سرازیری سقوط دارن پارس میکنن.رسالتمون رو فراموش نکنیم ما باید بیداری رو اونطوری که شایسته ی نهضت سبزمونه و به شیوه ی سید موسوی ادامه بدیم.فحاشی و بددهنی شایسته ی امثال این آقا و تریبونهای وابسته به جریانشونه.حرکت مردم ایران شکل گرفته چه باور کنن و چه نکنن..با امید و آگاهی و شعور ادامه بدیم.

 • سارا

  من نمیخوام خودم وارد این بحثا کنم اما نمیشه وقتی میبینم کسیو بیخود و بدون اینکه مرتکب خطایی شده باشه محاکمه کننداین آقا سید فکر کرده چون سیده کی هست منم سیدم اما اون به حق حرف نمیزنه مطمعنم روزی میاد که پدراین سیدمون درمید و میاد میفته به پای ما میترا راست میگه اگه پیامبر میدونست همچین آدمای کثیفی نوه هاش میشدند اصلا دنیا نمیومد من موندم کی به این سیدگفته بیانظربده شایدفکرمیکنه اگه چیزی نگه بهش مشگن لالی

 • سارا

  من نمیخوام خودم وارد این بحثا کنم اما نمیشه وقتی میبینم کسیو بیخود و بدون اینکه مرتکب خطایی شده باشه محاکمه کننداین آقا سید فکر کرده چون سیده کی هست منم سیدم اما اون به حق حرف نمیزنه مطمعنم روزی میاد که پدراین سیدمون درمید و میاد میفته به پای ما میترا راست میگه اگه پیامبر میدونست همچین آدمای کثیفی نوه هاش میشدند اصلا دنیا نمیومد من موندم کی به این سیدگفته بیانظربده شایدفکرمیکنه اگه چیزی نگه بهش مشگن لالی

 • سارا

  من نمیخوام خودم وارد این بحثا کنم اما نمیشه وقتی میبینم کسیو بیخود و بدون اینکه مرتکب خطایی شده باشه محاکمه کننداین آقا سید فکر کرده چون سیده کی هست منم سیدم اما اون به حق حرف نمیزنه مطمعنم روزی میاد که پدراین سیدمون درمید و میاد میفته به پای ما میترا راست میگه اگه پیامبر میدونست همچین آدمای کثیفی نوه هاش میشدند اصلا دنیا نمیومد من موندم کی به این سیدگفته بیانظربده شایدفکرمیکنه اگه چیزی نگه بهش مشگن لالی

 • داش

  خدا هممونو به راه راست هدایت کنه !!
  آمین

 • داش

  خدا هممونو به راه راست هدایت کنه !!
  آمین

 • ایران

  ای کسانی که هر جنایتکار معارضی را پاک و معصوم پندارید و رهبر خامنه ای را جلاد نامید
  ای کسانی که به دلیل نداشتن حرف منطق جز فحش و ناسزا نمی گویید و دیگران را عقب مانده صدا می زنید
  ای کسانی که دروغهایتان پی در پی فاش میشود و دیگران را بی دلیل و مدرک دروغگو می خوانید
  ای کسانی که تا خرخره سرپر زده اید و عده ای را گدا و پاپتی خطاب می کنید
  ای کسانی که . . .
  _ اگر به حق – که براستی آشکار است- آگاهید و سرپوشش زدید، دست دعا برایتان بلند میکنیم وحکم، حکم ابن یمین است:
  آن کس که نداند و بداند که نداند / لنگان خرک خویش به مقصد برساند
  _ امــا اگر غیر از این است – که ای کاش نباشد- امیدوارم ما با همراهان (پاپتی) و رهبران (جلاد) خود و شما هم با همان معارضان (معصوم) و رهبران (کبیر) خود محشور شویید. چرا که:
  آن کس که نداند و نداند که نداند / در جهل مرکب ابدالدهر بماند

 • ایران

  ای کسانی که هر جنایتکار معارضی را پاک و معصوم پندارید و رهبر خامنه ای را جلاد نامید
  ای کسانی که به دلیل نداشتن حرف منطق جز فحش و ناسزا نمی گویید و دیگران را عقب مانده صدا می زنید
  ای کسانی که دروغهایتان پی در پی فاش میشود و دیگران را بی دلیل و مدرک دروغگو می خوانید
  ای کسانی که تا خرخره سرپر زده اید و عده ای را گدا و پاپتی خطاب می کنید
  ای کسانی که . . .
  _ اگر به حق – که براستی آشکار است- آگاهید و سرپوشش زدید، دست دعا برایتان بلند میکنیم وحکم، حکم ابن یمین است:
  آن کس که نداند و بداند که نداند / لنگان خرک خویش به مقصد برساند
  _ امــا اگر غیر از این است – که ای کاش نباشد- امیدوارم ما با همراهان (پاپتی) و رهبران (جلاد) خود و شما هم با همان معارضان (معصوم) و رهبران (کبیر) خود محشور شویید. چرا که:
  آن کس که نداند و نداند که نداند / در جهل مرکب ابدالدهر بماند

 • MR X

  doorood bar irane azad va abad.
  be ommide roozi ke vaseie jashne azadi, be salamatie vatan paikha ro sar bekeshim…….
  dorood bar vatane azado abad…

 • MR X

  doorood bar irane azad va abad.
  be ommide roozi ke vaseie jashne azadi, be salamatie vatan paikha ro sar bekeshim…….
  dorood bar vatane azado abad…

 • MR X

  doorood bar irane azad va abad.
  be ommide roozi ke vaseie jashne azadi, be salamatie vatan paikha ro sar bekeshim…….
  dorood bar vatane azado abad…

 • نوشین

  آخی…………………………
  بدبختا
  بشینید همینا رو بهم بگید
  حکومت دست ماست

 • نوشین

  آخی…………………………
  بدبختا
  بشینید همینا رو بهم بگید
  حکومت دست ماست

 • مهرداد

  سید رضا اگر کشتن ندا آقا سلطان کار میرحسین موسوی بوده پس چرا این دولت امام زمانی تون اجازه گرفتن مراسم را به خانواده نداآقا سلطان نمیدهد ؟

 • مهرداد

  سید رضا اگر کشتن ندا آقا سلطان کار میرحسین موسوی بوده پس چرا این دولت امام زمانی تون اجازه گرفتن مراسم را به خانواده نداآقا سلطان نمیدهد ؟

 • مهرداد

  سید رضا اگر کشتن ندا آقا سلطان کار میرحسین موسوی بوده پس چرا این دولت امام زمانی تون اجازه گرفتن مراسم را به خانواده نداآقا سلطان نمیدهد ؟

 • rezara

  درود بر ایران بدون دیکتاتور…..
  درود بر آزادی…..
  درود بر محمد خاتمی….
  درود بر آآآآآآآآآآآآآآآآآآزززااااااااااااااااااااددددددددددددددییییییییییییییییییییییییییی……
  مرگ برسید رضاها….
  روح ندا شاد….
  خون ندا تا آخر عمر بر گردن شماست (سید رضا)
  واقعا میخام بدونم چطور شبا راحت میخوابین؟
  ندا رو شماها کشتین جلادا…
  لعنت بر شما….
  درود بر ایرانی آزاد و بدون دیکتاتور….
  درود بر خاتمی….
  ———————————————————
  شاخه‌ی گل توی دستم، بر سر خاکت نشستم، عهد می‌بندم با ارواح پاکت
  خواهر بگذشته از جان، در خیابان غرق در خون، من روم باقی راهت
  سبز می‌ماند همیشه، سبز می‌مونی همیشه، گرچه خونین پرکشیدی
  همسنگر در خیابان، ای شهید راه ایران، تو به آزادی رسیدی

 • rezara

  درود بر ایران بدون دیکتاتور…..
  درود بر آزادی…..
  درود بر محمد خاتمی….
  درود بر آآآآآآآآآآآآآآآآآآزززااااااااااااااااااااددددددددددددددییییییییییییییییییییییییییی……
  مرگ برسید رضاها….
  روح ندا شاد….
  خون ندا تا آخر عمر بر گردن شماست (سید رضا)
  واقعا میخام بدونم چطور شبا راحت میخوابین؟
  ندا رو شماها کشتین جلادا…
  لعنت بر شما….
  درود بر ایرانی آزاد و بدون دیکتاتور….
  درود بر خاتمی….
  ———————————————————
  شاخه‌ی گل توی دستم، بر سر خاکت نشستم، عهد می‌بندم با ارواح پاکت
  خواهر بگذشته از جان، در خیابان غرق در خون، من روم باقی راهت
  سبز می‌ماند همیشه، سبز می‌مونی همیشه، گرچه خونین پرکشیدی
  همسنگر در خیابان، ای شهید راه ایران، تو به آزادی رسیدی

 • Asd

  goh nakhor reza..ridam be too amsale toye avazi ke ridin be keshvaram..ashghalaye avazi,,negahe in dokhtare mazlom kon!!broro gomsho pishe hamon mahmon antare rae dozde ba on rahbare bi orzaat