بررسی وتفسیرفضله پراکنی ولی فقید درنمازجمعه ۰

دو هفته پیش بدنبال خیزش ملت خس وخاشاک، حضرت امام خاگینه ای نایب امام دوازدهم در زمین وکهکشان ها وسپهسالار جنگ اسلام علیه کفر، برآشفتند، آن گاه غرش کنان وتنوره کشان سپردرجلو، کلاه خوود برسر، شمشیر به دست (البته دست چپ)، سبیلها و شاخ ها برافراشته، سگرمه ها درهم، ازپشت بساط فوربرخاسته، درحالی که ستونی از دشنام و فحش های آموخته در دارالعلوم فیضیه را زیرلب وزوز می کردند، به سوی میدان جنگ، دانشگاه تهران شتابان و سم برزنان به راه افتادند.

به دستور صدر اعظم و منیژک مرکزخلافت جناب بمبول انگلی نژاد، درمسیرقاری اعظم برگه هائی کاغذ و پوست حیوانات که بر روی آن ها ورد و دعای طفیله، و عنتریجیب نوشته شده بود به عنوان تیمم وتبرک برروی زمین پخش وپراکنده نمودند، وبه دستور مبا رکشان، عرابه ها، کامیون ها، گاری و درشکه ها پرازامت کذب الله شامل عربده کشان ولات های چاله میدان، آدم کشان مکتب حماقت وکثافت به رهبری آکلت الله مسواک یزدی، مشتی از هویجی وروستازادگان خردباخته وپرورده خانه عفاف به سرکردگی فاضل آب دستنجانی، مزدوران حماس، گروه فاطمه کماندوها سرازیر گورستان دانشگاه تهران شدند.

آنگاه بت اعظم حضرت امام خاگینه ای در راه تحمیر حاضرین وگوسفندان و مزدوران، نمایش همیشگی وخیمه شب بازی خود را این چنین آغاز نمودند:

من جان ناقابلی دارم،

بع بع گوسفندان : هی، هی، هی، های، های، های

من تن چلاقی دارم

بع بع گوسفندان: هو، هو، هو، های، های، های،

من قلب سنگی دارم

بع بع گوسفندان :هی، هی، هی، های، های، های،

من بی آبرویم، من قاتلم، من جانی ام، من فاسدم، من ضحاکم

بع بع گوسفندان :هو، هو، هو، های، های، های،

سید من، مولای من، صاحب ما توئی، صاحب این کشورتویی

بع بع گوسفندان :هی، هی، هی، های، های، های،

عمویادگار نماینده ملت اراذل و اوباش که درجریان این نمایش کمدی، فانتزی بود بامشاهده این کلاهبرداری وشیادی نتوانست بیش از آن این مزخرفات را تحمل کند. از این روی بناچارآن محیط چندش آور را ترک کرد. او پیش از رفتن، یادداشتی اعتراض آمیزی به شرح زیر برای ولی فقید نوشت:

مگر کشورایران ملک پدری شماست که آن را به امام زمانتان می بخشید. ایشان بی خود کرده که ادعای ارث این سرزمین داشته باشد. او یک تازی زاده است که بیخودی و قاچاقی بدون هیچ ویزائی به کشور ما آمده و بازهم بی اجازه چاه چمکران را اشغال کرده است. او و رضای شماره ۸ هردو بیگانه وتازی زاده اند. آن ها بهتراست هرچه زودترکشور مارا ترک کنند.