آقای دکترسازگاراو آقای دکترنوریزاده، خط سیاسی شما تلاشی در حفظ نظام نیست؟ ۱۷

هم میهنان گرامی، آقای دکتر سازگارا، و آقای دکترنوریزاده، بادرود به شماها، این پرسش برای ما وشمار زیادی از هم میهنان ما مطرح است که خط سیاسی شما چیست، و چه چیز را دنبال می کنید.؟

بدیهی است، زحماتی که می کشید و روشنگری هائی که می کنید، در خورستایش و ارج پذیر است وما هم برایتان احترام زیادی قائلیم، ولی حمایت بی دریغ و غیر مستقیم شما از رژیم ولایت فقیه موجب می شود که عده ای ناوارد و نا آگاه به سیاست روز را به دنبال خود، و به طرفداری رژیم ولایت فقیه جلب کند.

محسن سازگارا و علیرضا نوریزاده

محسن سازگارا و علیرضا نوریزاده

شما شخصاً اختیارخود دارید که هرگونه فکر سیاسی داشته باشید وبدان عمل کنید، ولی درست نیست که وسیله تبلیغاتی شوید که رژیم غیر مردمی آخوندی از آن بهره برداری کند.

پیش از انتخابات، توصیه و سفارش شماها به ویژه آقای نوریزاده این بود که همه مردم باید و بهتر است بروند رای دهند. این گفتاربا خواسته های آقای خامنه ای که برای بقای رژیم خود، کراراً و بااصرار، مردم را به شرکت در انتخابات تشویق و وادار می کرد، هم آهنگ و همراستا بود. وانگهی، به کی رای دهند؟ کدام یک از کاندیداها، برگزیده و انتخاب شده مردم بودند، و کدام یک سابقه و گذشته درستی در راه مردم، و برای مردم داشتند.؟؟ آیا اگر مردم را تشویق به رای ندادن می کردیم بهتر نبود؟.

در فرهنگ ما این موضوع کاملاً جاافتاده و جایگزین شده، که اگرما از کسی خوشمان نمی آید، به دیداراو نمی رویم، در مجلس بحث و گفتگوی اوشرکت نمی کنیم، اگر رادیو یاتلویزیون باشد، آن برنامه ویا به همه سیستم نگاه نمی کنیم ویا گوش فرانمی دهیم. حال چگونه است که شما ها، تمام بحث، انتقاد و حمله اتان به طرف و سوی آقای احمدی نژاد است؟.

آخر این احمدی نژاد کیست، کسی که دست خامنه ای را می بوسد، و حتی آماده است پای او راهم ماچ کند. آیا احمدی نژاد بیشتر گناهکار است، یا مرشد او؛ خامنه ای؟ولی شما کمترگفتگو و بحثی دارید از خامنه ای که سرچشمه همه بدبختی ها، جنایت ها، و غارت گری ها است. اوست که خلافت اموی در ایران به وجود آورده، واوست که باید از پشت زین به پائین کشیده شود. تصور می کنم این خواسته بیشتر مردم، بویژه ۶۸٪ جمعیت ایران، یعنی جوانان است.

شما هایقیناً داستان میرزا رضای کرمانی را بیاد می آورید. وقتی پدر میرزارضا به وسیله نوکران حاکم کرمان کشته شد، میرزا در صددانتقام به کشتن حاکم برآمد. در این میان یکی از دوستان وی به او گفت؛ «کشتن حاکم مشکلی را حل نمی کند، زیرا آب از سر چشمه گل آلود است.» این سفارش و توصیه دوستانه سبب گردید که میرزارضا به تهران رود، و شر ناصرالدین شاه را پس از ۵۰ سال کشتار مردم و به ورشکست کشاندن کشور ازجامعه آنروز ما کوتاه کند.

آیا، رژیم مرگبار کنونی جنایتی کمتر از ناصرالدین شاه انجام داده؟ آیا در این سه دهه، کمترثروت های ملی ومردمی ما ببادرفته؟ آیا سی سال اخیر در این دوران شکوفائی و پیشرفت دانش و خرد کمتراز پنجاه سال شاه قاجارارزش دارد؟ و یا آیا جوانان غیور و سلحشور کنونی کمتر از آن دوران حماسه آفرینند؟ کمتر روشنند؟ ویا حقیقت های تاریخ ودین و مذهب را آن چنان که هست به خوبی نمی دانند؟ آیا فریاد مرگ برخامنه ای را نشنیدید؟ خواهشمند است خودتان کلاهتان را قاضی کنید و به این پرسش ها پاسخ دهید.

اگر یکی از پاسداران ویا بسیجی ها که می گوئید بسیار وطن پرستند نتوانند مشتی به دهان آیت الله خاتمی بزنند، تا با فضله پراکنی خود درنماز جمعه، موجب شکنجه و کشتار صدها جوانان ما درزندان نشود، ویا جلوی فاطی کماندو نماینده به اصطلاح مجلس گرفته نشود که نقل افشانی می کند که باید جوانان را به اعتراف وادارند و ازتلویزیون پخش کنند، این پاسداران، به ملت و کشور بدون تردید خیانت می کنند. هم چنین، آخوند های سهمیه گیرکه میلیاردها سرمایه ملی را به یغما بردند، در این رسوائی و خیانت شریکند.

واما، آقای میر حسین موسوی، ایشان گذشته درخشانی ندارد. مدتها پیش نیز دم ازانقلاب مقدس اسلامی می زد. خوشبختانه، سیل خروشان و غرنده جوانان دخترو پسر شیردل کشورمان در دو ماهه اخیرچنان رژیم ضحاک ماردوش را تکان داد، که خواب و آرامش را از خلیفه جماران برگرفت.

آن چنان که شواهد و قرائن نشان می دهد، آقای موسوی از نظام مقدسشان که تا کنون باعث جنایت های بی شماری بوده، وآقای خامنه ای روح هیتلر را شاد وسرفراز ساخته است، هم اکنون دست کشیده اند، و بدنبال نسل جوان کشورمان برای ساخت وساز کشوری نو، سربلند در جامعه بین المللی و با افتخار به پیش می روند. ماهم برایشان بهترین ها را آرزو می کنیم.

ممکن است به دلیلی که برای ما روشن نیست شما صلاح ندانید واقعیت های دین و مذهب را آن چنان که هست، و آن چه به راستی در قرآن نوشته، بیان و آشکار کنید. البته این نکته تا آن جا که ما تجربه کرده ایم، هم میهنانمان به ویژه جوانان درون کشور از این مرزها عبور کرده اند. و چیزی به نام خرافات و معتقدات بی اساس و پایه دینی تنهامی تواند در جلوی آنان برای اندک زمانی سدی کاغذین بوجود آورد، ولی در زمان طولانی تر این سدهای پوشالی به راحتی ازمیان خواهد رفت.

آنگاه کسانی مانند عبدالکریم سروش، دکترعلی شریعتی، سیدجمال الدین اسد آبادی، و آخوندهای هزارفامیل کنونی که سوار بر ابرخرافات شده اند، و شعور مردم ما راهمیشه به بازی گرفته اند، مانند یخ به آب تبدیل خواهند شد. امید وارم شماها از این گروه نباشید.

 • Reza

  این چرندیات چیه که به هم بافتی یه خورده منطقم خوب چیزیه. کل حرفت اینه که چون اینا گفتن برین رای بدین طرفدار جمهوری اسلامین؟ عجب منطقی‌! ماشالا !

 • Reza

  این چرندیات چیه که به هم بافتی یه خورده منطقم خوب چیزیه. کل حرفت اینه که چون اینا گفتن برین رای بدین طرفدار جمهوری اسلامین؟ عجب منطقی‌! ماشالا !

 • Sohraab Arjang

  هم میهن گراممی، بادرود به شما، تصور نمی کنم در کمترین بخش نوشتار ما متهم کردن این دو بزرگوار به جمهوری اسلامی بودن بود. ما با جمهوری اسلامی چنین نقد و انتقادی نخواهیم داشت، زیرا عملکرد آنها، صرفاً جنایت و غارتگری است. بحث ما بر این پایه است وقتی از دوماه گذشته تاکنون، پنج بار و هر بار نزدیک به دومیلیون مردم ما به خیابانها ریختند، و فریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای سر دادند، و فریادشان بر آسمان پیچید، تکیه تنها بر آحمدی نژاد کردن، و جنایت کار بزرگ خامنه ای را دست نخورده گداشتن، کر چندان درستی نیست. اکنون دیگر مبارزه از حالت مرحله به مرحله انجام دادن گذشته، و باید تیرها را، مستقیماً به هدف که همان هزار فامیل آخوند با دستار و بی دستار به سرپرستی خود و هدایت مجتبی خامنه ای در درجه اول، وخود خامنه ای در درجه دوم است، نشانه گرفت. برای آگاهیتان، ما خودمان جملگی تاکنون از حمایت کنندگان این جنبش و خیزش مردمی بودیم، و در همه تظاهرات شرکت داشته ایم. کار ما نقد و انتقد سازنده است. آن چیزی که تاکنون در رسانه های ایرانی پیاده نشده، مردم به آن عادت ندارند، و بسیاری گفتن آن رادشمنی و کینه توزی تصور می کنند. امید وارم شما این طور برداشت نکنید. با آرزوی سرنگونی حکومت جهل و جهالت، و هم چنین آرزوی بهترین ها برای شما هم میهن عزیز

 • Sohraab Arjang

  هم میهن گراممی، بادرود به شما، تصور نمی کنم در کمترین بخش نوشتار ما متهم کردن این دو بزرگوار به جمهوری اسلامی بودن بود. ما با جمهوری اسلامی چنین نقد و انتقادی نخواهیم داشت، زیرا عملکرد آنها، صرفاً جنایت و غارتگری است. بحث ما بر این پایه است وقتی از دوماه گذشته تاکنون، پنج بار و هر بار نزدیک به دومیلیون مردم ما به خیابانها ریختند، و فریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای سر دادند، و فریادشان بر آسمان پیچید، تکیه تنها بر آحمدی نژاد کردن، و جنایت کار بزرگ خامنه ای را دست نخورده گداشتن، کر چندان درستی نیست. اکنون دیگر مبارزه از حالت مرحله به مرحله انجام دادن گذشته، و باید تیرها را، مستقیماً به هدف که همان هزار فامیل آخوند با دستار و بی دستار به سرپرستی خود و هدایت مجتبی خامنه ای در درجه اول، وخود خامنه ای در درجه دوم است، نشانه گرفت. برای آگاهیتان، ما خودمان جملگی تاکنون از حمایت کنندگان این جنبش و خیزش مردمی بودیم، و در همه تظاهرات شرکت داشته ایم. کار ما نقد و انتقد سازنده است. آن چیزی که تاکنون در رسانه های ایرانی پیاده نشده، مردم به آن عادت ندارند، و بسیاری گفتن آن رادشمنی و کینه توزی تصور می کنند. امید وارم شما این طور برداشت نکنید. با آرزوی سرنگونی حکومت جهل و جهالت، و هم چنین آرزوی بهترین ها برای شما هم میهن عزیز

 • peyman

  درود
  آقای سازگارا خودشان از موسسین سپاه پاسداران بوده و آقای نوریزاده هم به عنوان فردی تند رو – البته در جهت منافع نظامی که حمایتشان میکرد- شناخته میشدند اما این نوع قضاوت هم درباره آنها نا عادلانه است . چون پیش از انتخابات حتی بسیاری از مخالفین نظام هم شرکت در آن را باعث تزلزل جایگاه حاکمیت میدانستند که همین طور هم شد . در ضمن تغییری در حد حکومت چیزی نیست که یک شبه با شرکت یا عدم شرکت در انتخابات عملی شود ، و هم برای نقد شخصیت هایی مثل آقای نوریزاده باید نگاه سیاسی تری داشت .

 • peyman

  درود
  آقای سازگارا خودشان از موسسین سپاه پاسداران بوده و آقای نوریزاده هم به عنوان فردی تند رو – البته در جهت منافع نظامی که حمایتشان میکرد- شناخته میشدند اما این نوع قضاوت هم درباره آنها نا عادلانه است . چون پیش از انتخابات حتی بسیاری از مخالفین نظام هم شرکت در آن را باعث تزلزل جایگاه حاکمیت میدانستند که همین طور هم شد . در ضمن تغییری در حد حکومت چیزی نیست که یک شبه با شرکت یا عدم شرکت در انتخابات عملی شود ، و هم برای نقد شخصیت هایی مثل آقای نوریزاده باید نگاه سیاسی تری داشت .

 • taym

  این مرام ما ایرونی هاست که گناه وخودکرده را به گردن زمین و زمان بندازیم کمی فکر حوصله عقلانیت لازم وضروریه برای ما

 • taym

  این مرام ما ایرونی هاست که گناه وخودکرده را به گردن زمین و زمان بندازیم کمی فکر حوصله عقلانیت لازم وضروریه برای ما

 • Freeiran

  شک نکنید که مقصر اصلی پیش از نوریزاده ها و سازگارها و باقی ها و گنجی ها خود ما مردم ایران هستیم که به خرافه اسلامی چنان تقدسی بخشیدیم که اینک از میان بردن آن کاری است بس مشکل و دست نیافتنی. با شرکت در هر مجلس سینه زنی و برپاداری هر نماز جماعت بر این خرافه پرسی دامن می زنیم و موجب می شویم حیوانی چون حسن نصرالله کثیف ادعا کند که دیگر چیزی به نام تمدن ایرانی وجود ندارد و آنچه هست تمدن اسلامی است. اما به راستی آیا در اسلام اندک نشانی از تمدن می توان یافت؟ اندک نشانی از انسانیت و آدمیت وجود دارد؟ باور کنید که ندارد. این اندیشه خرافه پرستی است که ایران را به خاک سیه نشانده. چاه جمکران ایران را نابود کرده. امام امام گفتن ها ایران را خوار کرده. با بنا شدن هر مسجد هزار قدم از آزادی ایران دور می شویم و با برپایی هر مجلس خطابه آخوندی هزارن گام دورتر
  همه ما مسئولیم که به فرزندان خود آموزش دهیم و آنان را از اعتقاد به چنین آیینی باز داریم شاید آنان با تکیه بر اندیشه پاک ایرانی و رهنمودهای کوروش و نیک پنداری و نیک گفتاری و نیک اندیشی ایران را از این سرنوشت شوم رها سازند

  • بادرود به فری ایران گرامی، بفرمایید مردم اطلاعات را از کجا بیاورند. .۱۴۰۰ سال در ایران شیخ و شاه دست به دست هم دادند، با برپایی مجالس سوگواری، تقویم تازی، روزهای عزا و شادی مذهبی، به کنار گذاشتن تاریخ و فرهنگ ایرانی، نوزادان را از شیر خوارگی با لاطائلات و مزخرفات دین آشنا کردند. حال چگونه ممکن است یک شبه، و یا در اندک زمانی مردم از این پوشش خرافاتی که حکومت و ملا بر تن آن ها کرده، بیرون بیایند.
   اکنون بیش از ۲۰۰ هزر مسجد و حسینیه در ایران است . درگذشته هم بیشترین آن ها بودند، و به تحمیر مردم می پرداختند. حالا هم همان کارخانه های خرسازی به خردزدایی خود کماکان می پردازند. پس بفرمایید مردم کوچه بازار با اندک سواد خواندن و نوشتن چگونه و از کجا به ابعاد این خرافات پی ببرند؟
   اگر جوانان ما را می بینید که اندکی روشنند، بر اثر تماس با دنیای انترنت، فکس، ای مئیل و دیگر امکانات امروزی هستند. وگرنه رژیم های حاکم بر ایران همواره مردم را در خریت خود نگاه می دارند. 

 • Freeiran

  شک نکنید که مقصر اصلی پیش از نوریزاده ها و سازگارها و باقی ها و گنجی ها خود ما مردم ایران هستیم که به خرافه اسلامی چنان تقدسی بخشیدیم که اینک از میان بردن آن کاری است بس مشکل و دست نیافتنی. با شرکت در هر مجلس سینه زنی و برپاداری هر نماز جماعت بر این خرافه پرسی دامن می زنیم و موجب می شویم حیوانی چون حسن نصرالله کثیف ادعا کند که دیگر چیزی به نام تمدن ایرانی وجود ندارد و آنچه هست تمدن اسلامی است. اما به راستی آیا در اسلام اندک نشانی از تمدن می توان یافت؟ اندک نشانی از انسانیت و آدمیت وجود دارد؟ باور کنید که ندارد. این اندیشه خرافه پرستی است که ایران را به خاک سیه نشانده. چاه جمکران ایران را نابود کرده. امام امام گفتن ها ایران را خوار کرده. با بنا شدن هر مسجد هزار قدم از آزادی ایران دور می شویم و با برپایی هر مجلس خطابه آخوندی هزارن گام دورتر
  همه ما مسئولیم که به فرزندان خود آموزش دهیم و آنان را از اعتقاد به چنین آیینی باز داریم شاید آنان با تکیه بر اندیشه پاک ایرانی و رهنمودهای کوروش و نیک پنداری و نیک گفتاری و نیک اندیشی ایران را از این سرنوشت شوم رها سازند

  • بادرود به فری ایران گرامی، بفرمایید مردم اطلاعات را از کجا بیاورند. .۱۴۰۰ سال در ایران شیخ و شاه دست به دست هم دادند، با برپایی مجالس سوگواری، تقویم تازی، روزهای عزا و شادی مذهبی، به کنار گذاشتن تاریخ و فرهنگ ایرانی، نوزادان را از شیر خوارگی با لاطائلات و مزخرفات دین آشنا کردند. حال چگونه ممکن است یک شبه، و یا در اندک زمانی مردم از این پوشش خرافاتی که حکومت و ملا بر تن آن ها کرده، بیرون بیایند.
   اکنون بیش از ۲۰۰ هزر مسجد و حسینیه در ایران است . درگذشته هم بیشترین آن ها بودند، و به تحمیر مردم می پرداختند. حالا هم همان کارخانه های خرسازی به خردزدایی خود کماکان می پردازند. پس بفرمایید مردم کوچه بازار با اندک سواد خواندن و نوشتن چگونه و از کجا به ابعاد این خرافات پی ببرند؟
   اگر جوانان ما را می بینید که اندکی روشنند، بر اثر تماس با دنیای انترنت، فکس، ای مئیل و دیگر امکانات امروزی هستند. وگرنه رژیم های حاکم بر ایران همواره مردم را در خریت خود نگاه می دارند. 

 • Freeiran

  شک نکنید که مقصر اصلی پیش از نوریزاده ها و سازگارها و باقی ها و گنجی ها خود ما مردم ایران هستیم که به خرافه اسلامی چنان تقدسی بخشیدیم که اینک از میان بردن آن کاری است بس مشکل و دست نیافتنی. با شرکت در هر مجلس سینه زنی و برپاداری هر نماز جماعت بر این خرافه پرسی دامن می زنیم و موجب می شویم حیوانی چون حسن نصرالله کثیف ادعا کند که دیگر چیزی به نام تمدن ایرانی وجود ندارد و آنچه هست تمدن اسلامی است. اما به راستی آیا در اسلام اندک نشانی از تمدن می توان یافت؟ اندک نشانی از انسانیت و آدمیت وجود دارد؟ باور کنید که ندارد. این اندیشه خرافه پرستی است که ایران را به خاک سیه نشانده. چاه جمکران ایران را نابود کرده. امام امام گفتن ها ایران را خوار کرده. با بنا شدن هر مسجد هزار قدم از آزادی ایران دور می شویم و با برپایی هر مجلس خطابه آخوندی هزارن گام دورتر
  همه ما مسئولیم که به فرزندان خود آموزش دهیم و آنان را از اعتقاد به چنین آیینی باز داریم شاید آنان با تکیه بر اندیشه پاک ایرانی و رهنمودهای کوروش و نیک پنداری و نیک گفتاری و نیک اندیشی ایران را از این سرنوشت شوم رها سازند

  • بادرود به فری ایران گرامی، بفرمایید مردم اطلاعات را از کجا بیاورند. .۱۴۰۰ سال در ایران شیخ و شاه دست به دست هم دادند، با برپایی مجالس سوگواری، تقویم تازی، روزهای عزا و شادی مذهبی، به کنار گذاشتن تاریخ و فرهنگ ایرانی، نوزادان را از شیر خوارگی با لاطائلات و مزخرفات دین آشنا کردند. حال چگونه ممکن است یک شبه، و یا در اندک زمانی مردم از این پوشش خرافاتی که حکومت و ملا بر تن آن ها کرده، بیرون بیایند.
   اکنون بیش از ۲۰۰ هزر مسجد و حسینیه در ایران است . درگذشته هم بیشترین آن ها بودند، و به تحمیر مردم می پرداختند. حالا هم همان کارخانه های خرسازی به خردزدایی خود کماکان می پردازند. پس بفرمایید مردم کوچه بازار با اندک سواد خواندن و نوشتن چگونه و از کجا به ابعاد این خرافات پی ببرند؟
   اگر جوانان ما را می بینید که اندکی روشنند، بر اثر تماس با دنیای انترنت، فکس، ای مئیل و دیگر امکانات امروزی هستند. وگرنه رژیم های حاکم بر ایران همواره مردم را در خریت خود نگاه می دارند. 

 • ملاه آواره

  با دورد .دوستان انسان ها در هر جا ومکانی همگی خطا پذیر هستند..واگر وجدان داشته باشند وبه خطای خود پی ببرند و در رفع آن ببکوشند.ما نباید به آنها مارک وتهمت روا داریم.بیایید گذشت داشته با شیم / اگر سازگارها ونوری زاده ها یک زمانی اشتباهاتی مرتکب شدن در کذشته .حال تلاش میکنند در رفع آن کوشا باشند/ تنها راه اهایی ایران عزیز قطع وابستگیهای سیاسی وفرهنگی واقتصادی ۱۵۰۰ ساله عرب واسلام در میهنمان می باشد.

 • ملاه آواره

  نا آگاهی ۱۵۰۰ ساله. در زمان شاه به روستاهای دور افتاده میرفتم برای آشنایی با مردم و رنج ومشقت روستاببان. در سال ۱۳۵۳ در حالیکه نوجوانی دبیرستانی بودم به دهی رفتم به اسم اصلانشاه زن روستایی بچه کوچکش فوت کرده بود .مردم ده کودک را بخاک سپردن. غروب که شد زن بیچاره بلند شد وبه حاضرین در خانه خود گفت میروم بچه ام را از خاک در آورم که شپش او را نخورد. حاضرین به آن زن تئضیح میدادن که بچه مرده ومرده را شسم است که بخاک بسپارن.زن بیچاره باور نمی کرد.

 • ملاه آواره

  از آخوند حسن نصرالله سخن گفته یکی از نویسند گان درست بخاطر دارم که در نوامبر ۲۰۱۰ او در مصاحبه ای که با رادیو بی بی سی کرده بود در باره سید علی گدا .حسن نصرالله گفته بود همه می دانند که سادات همه اولاد محمد ابن عبده هستند و ایرانی هیچ سید ندارد.پس حکومت در ایران .یک حکومت اسلامی عربی است. که ما عربها به آن افتخار می کنیم .چون حکومت ایران برای ما عرب ها خیر وبرکت و پول نفت دارد. اما روز بعد متاسفانه نواده فضل الله نوری. به دفاع وایرانی بودن عربعلی پرداخت که او پسر میرضا رضا تبریزی است. شاه بخشید -شاه علی نبخشید.
  دوستان . انیرانی کی دلش بحال مردم ستمدیده و خوب وبا ضفای ایران می سوزد. بیایید این گفته مشی حسن نصرالله را نقطه امیدی گرفته ووآنرا با تمامی مردم خوب ایران در داخل وخارج بطور بی نهایت کپی وپخش کنیم.