آقای نوری المالکی جایزه کشتارهم میهنان ما را دریافت کرد ۹

پس از کشتارو به خاک و خون کشاندن هم میهنان ما درپایگاه اشرف عراق، با سفارش و خواسته رژیم مرگ و خون آخوندی، هم اکنون هواپیمائی به عنوان خوش رقصی و خوش خدمتی به دستورآقای خاگینه ای ولی وقیح به آقای نوری المالکی هدیه گردید.

هم میهنان ما باید بدانند که این اولین بارنیست که رهبران زورگوی کشورمان بدون خواسته ملت، باج به شغال میدهند.

اما از این آخوندک چلاق و فرزند دلقک دزدزاده و دزدش مجتبی که میلیون ها دلار و پوند سرمایه مردمی را به غارت برده اند، باید پرسید به چه عنوان و با چه جرات به یک تازی بیگانه باج داده اند تا آن چنان سبعانه هم میهنان بی دفاع ما را به خاک و خون کشانند.؟

اکنون ۱۴۰۰ سال می گذرد که پابرهنه هااز بیابان های برهوت عربستان کشور ما را اشغال کرده اند، وهم چنان به چپاول و غارت ثروت ها، همکاری و باج دادن به دشمنان این آب و خاک، تجاوز و به فحشا کشاندن بانوان و دوشیزگان، از میان بردن زبان، فرهنگ، آئین و رسوم، و ویژگی های تاریخی امان پرداخته اند.

بدون شک و بی تردید همه آخوندها، و به اصطلاح روحانیان کشور، یورش مرگبار وایران ستیز تازی‍ان به سرزمین ما را، موجه و عادی، و خواست اللهی، و آن همه جنایات، و چپاول گری در درازای این ۱۴ سده را امری عادی، و حتی بیشرمانه پر خیر و برکت می دانند.

از این روی، ما باورداریم، کسانی مانند آخوندها، که فرهنگ، و تمدن کشورما را نادیده و حتی به مسخره می گیرند، بیگانگانی در سرزمین ما بیش نیستند.

وظیفه جوانان ما است که این بی صفتان نمک خور و نمکدان شکن را به عنوان بیگانگان تحمیل بر کوله بار فرهنگ و تاریخ خود بدانند، و نباید به آنان رخصت و اجازه داد تا در کارهای سازنگی، و نحوه زندگی روزمره مردم، و سیاست کشورمان نفوذ و دخالت داشته باشند.

واما مجاهدین خلق؛ ما به عنوان هم میهنان خود، به ویژه در این هنگام که دور ازمیهن و خانواده خود دور، و در میان بیگانگان اسیر و گرفتارند، و مورد ضرب و شتم دشمنان کشورمان با دسیسه و به خواسته رژیم مرگبار ولایت وقیح قرار می گیرند، از آنان پشتیبانی و حمایت می کنیم، و بر نوری المالکی و دیگر دشمنان کشورمان که باآخوند همراه و همرنگند، نفرین می فرستیم، و یقیناً در فردای آزاد کشورمان، در روابط با آنها، بیشتر مطالعه و بررسی خواهیم کرد.

ولی ناگفته نماند که سیاست آخوندی و ولایت وقیح ای آقای مسعود رجوی ابداً مورد خواست و تائید مردم کشورمان نمی باشد.

ما تاکنون اعتراض هائی دریافت کردیم دال براین که بیشتر جوانان ما، آقای مسعود رجوی را آخوندی دیگر، و ولی وقیحی دیگر می دانند، بهتر است ایشان کاسه کوزه خود راجمع کنند، از عربی خواندن، و امام زاده پرستیدن دست بکشند، که این گونه موضوعات مسائل شخصی و باید در اندرون اجرا شود نه در انظاردیگران و برای فرصت طلبی سیاسی.

 • Matin

  امیدوارم تمام نیروهای مخالف سازمان مجاهدین منظورم رهبری و سیاست های ، روزی به یک انتخابات آزاد تحت نظارت ملل متحد تن دهند که خواست خود مجاهدین هم هست تا روشن شود چه کسی طرفدار دارد و چه کسی ندارد ، ازپیش نمی توان قضاوت کرد.

 • Sohraab Arjang

  با درود به شما، ما هم با این عقیده دموکراسی شما موافقیم. زیرا ما هم براین باوریم که آقای رجوی و دیگر مسئولان، جوانان را به زور و با تهدید در آن جا نگه داشته اند. با سپاس مجدد

 • Matin

  مسئولین مجاهدین هیچ کس را با زور در اشرف نگه نداشتند و این یک دروغ بزرگ است به دلیل اینکه دقیقا ۲ – ۳ ماه پیش وزارت حقوق بشر عراق با یکایک ساکنان اشرف بصورت خصوصی و در خارج اشرف مصاحبه ای را برای خروج آنجا انجام داد که از ۳۴۱۸ نفر فقط ۴ نفر تمایل به بازگشت به ایران داشتند.

 • Matin

  مسئولین مجاهدین هیچ کس را با زور در اشرف نگه نداشتند و این یک دروغ بزرگ است به دلیل اینکه دقیقا ۲ – ۳ ماه پیش وزارت حقوق بشر عراق با یکایک ساکنان اشرف بصورت خصوصی و در خارج اشرف مصاحبه ای را برای خروج آنجا انجام داد که از ۳۴۱۸ نفر فقط ۴ نفر تمایل به بازگشت به ایران داشتند.

 • saeed far

  فضول جان شما هم که یه طرفه به قاضی رفتی؟ پس فرقت با علی چلاق چیه؟ تو از کجات خواست و نظر مردم ایران را اعلام میکنی؟ یاد گرفتن الفبای دموکراسی اینقدر هم سخت نیست

 • saeed far

  فضول جان شما هم که یه طرفه به قاضی رفتی؟ پس فرقت با علی چلاق چیه؟ تو از کجات خواست و نظر مردم ایران را اعلام میکنی؟ یاد گرفتن الفبای دموکراسی اینقدر هم سخت نیست

 • del shifteh

  دز مورد قسمت مجاهدینش نمیدونم چه نظری دارم. هرگز از این آشغالها خوشم نیامده. به همان اندازه که آخوند عرب پرست در ایران بیگانه است مجاهدین روح و جان فروختۀ روسی هم بیگانه است. فقط متاسفانه هر دو دسته شناسنامه های ایرانی دارند و فقط از این طریق شده اند” هم میهنان”….ء. آقای سهراب من از مقاله های شما خوشم میآید فقط لطف کنید از قول ملت ایران اینهمه با قاطعیت به هر بیگانه ای باغ بهشتمان را پیشکش نکنید. در این صورت هم احترام خود را بیشتر حفظ می کنید و هم نوشته هایتان محبوب تر میشوند

 • del shifteh

  دز مورد قسمت مجاهدینش نمیدونم چه نظری دارم. هرگز از این آشغالها خوشم نیامده. به همان اندازه که آخوند عرب پرست در ایران بیگانه است مجاهدین روح و جان فروختۀ روسی هم بیگانه است. فقط متاسفانه هر دو دسته شناسنامه های ایرانی دارند و فقط از این طریق شده اند” هم میهنان”….ء. آقای سهراب من از مقاله های شما خوشم میآید فقط لطف کنید از قول ملت ایران اینهمه با قاطعیت به هر بیگانه ای باغ بهشتمان را پیشکش نکنید. در این صورت هم احترام خود را بیشتر حفظ می کنید و هم نوشته هایتان محبوب تر میشوند

 • کورش رزمجویان

  بادرودبیکران -علت اساسی پیشرفت ممالک دیگر اینست که حکومت و آحاد ملتشان ازحقوق  تک تک شهروندان آن کشور درسرتاسرجهان دفاع جانانه میکنند حتی اگرنظرات آن هموطن خودراقبول نداشته باشنداما اینکه ما نظرات یاشخصیت آقای مسعودرجوی راقبول داریم یانه بحثی دیگروبی ربط است ضمن اینکه سازمان مجاهدین خلق  اصل جدایی دین ازحکومت رارسما”درسایت همبستگی ملی ودیگر مجالس ومحافل  رسمی وغیررسمی پذیرفته است وقرارهم نیست کسی فرداحکومت ایران راتحویل آقای  مسعودرجوی دهدواگراصل جدایی دین ازحکومت پذیرفته شودماحتی باحکومت فعلی هم مشکلی نخواهیم داشت وباکمال تاسف علت اساسی بیشعوری وخریت ونفهمی برخی ازهموطنان اینست که دفاع ازحقوق اولیه واساسی افرادرامنوط به چیزهای بی ربط  وبی اساس میکننددرحالی که حقوق اولیه  افراد حتی مجرمین وقاتلین نیزبایستی طبق قوانین بین المللی بی قیدوشرط رعایت شودچه برسد به اعضای بی پناه وبی سلاح کمپ اشرف درعراق.