آگهی تعطیل و فروش لوازم آزمایشگاهی دانشگاه کهریزک ۳

عده ای از فارغ التحصیلان دانشگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸

عده ای از فارغ التحصیلان دانشگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸

دانشگاه تکنوکشی وخودکشی پروری کهریزک چند هفته ایست که به دستور ولایت وقیح آقای نان خامه ای بسته شده.

روزگذشته خبرنگار ما اتل متل با آقای ملامجتبی نان خامه ای سرپرست پیشین این دانشگاه به گفتگو نشست.

اتل متل- ممکنست بفرمائید به چه علت این دانشگاه که بسیار فعال بود و دانش بزوران بسیاری در رشته های گوناگون داشت ناگهان بسته شد؟ملامجتبی(با قدری خورخور، و پخ پخ کردن) – بلی، حق با شماست. ما عموماً دانش بزوران وفارغ الحیات های زیادی در بیش از ۱۲ رشته تحمیلی خود داشتیم.

در سال جاری بسیاری از این جا فارغ شدند، و جشن پایان زندگی خود را به تازگی همراه با فارغ شدگان ۱۹۶۷، در خوابگاه خاوران در شرق تهران برگزار کردند.

ملامجتبی اضافه می کند؛ هم اکنون بسیاری از وسائل آموزش و دانش بزوران هنوز در حیات را به دانشگاه اوین فرستادیم، و کلیه دیگر امکانات آزمایشگاه های زیر را به صورت مزایده از طریق حراج به فروش می رسانیم.

۱- رشته برق (تنبیه و شکنجه بوسیله جریان برق به کمک دستگاههای الکتریکی)

۲- رشته مکانیک (شکنجه باضربه های مکانیکی به کمک چکش، گازانبر، میخ کش، چاقو، زنجیر، ومانند آن)

۳- رشته حرارت و هیدرلیک (داغ کردن بدن، سوزاندن اعضای مختلف به کمک اتو، و دستگاههای تولید بخار

۴- رشته اقتصاد (محاسبه و دریافت خسارت از بستگان دانشجو برحسب اتهام وارد شده)

۵- رشته ارتباطات (ارتباط دادن دانشجو به جرم های گوناگون با افراد سیاسی تحت پیگرد.

۶- رشته تحقیقات (واداشتن دانشجو به تجسس و تحقیق درباره کارهای سیاسی دیگران.

۷- رشته خاک شناسی (روش به خاک و خون کشاندن اراذل و اوباش، و به خاک سپاری در گورستان جمعی خاوران.

۸- رشته داروسازی (بررسی و کشف انواع داروها جهت بی حال کردن، واقرارگیری، و تولید مرگ ناگهانی بدون آثار ونشانه ای.

۹- کاربری ومهندسی (رشته های تجربی وکاربردی چون؛ خودکشی دادن، سنگسار، پرتاب ازبلندی، جراحی مانند قطع دست، پا، و انگشتان).

۱۰- رشته تئاتروسخنرانی (آموزش متهم در بازی جلو دادگاه من درآوردی، و بازی درنقش خیانتکار، براندازی به روش انقلاب مخملی و چمن سبز رنگ، و نظیرآن)

هم اکنون دانشگاه اوین با داشتن استادانی گردن کلفت و بزن بهادر در رشته های بالا بویژه از گروه سبز و سبز پوشان داوطلب خودکشی می پذیرد. از آقایان رفسنجانی، میرحسین موسوی، آیت الله کهروبی تا کنون دعوت شده که در دوره های فشرده پائیزی این دانشگاه به ویژه در رشته تئاتر و سخنرانی شرکت نمایند.

در ماه گذشته گروهی از وابستگان دولت آقای خاتمی و گروه های اصلاح طلب مانند آقای محمد علی ابطحی، پس از پایان تنبیهات، در چهار جشن شرکت کردند و جوایز خود را که عبارت از دو تا پنج سال زندان با آموزش شاقه و یک قاب عکس چهاردست و پارفتن ولی وقیح با یونجه خوردنشان بود، از دست پروفسور ملا مجتبی هیتلر خامنه ای دریافت نمودند.

از آن جا که آقای ابطحی با شرکت خود در رشته های برق و هیدرولیک توانستند در دوهفته به میزان ۲۰ کیلو وزن خود را کاهش دهند، از این روی از آدم های چاق و چله مانند آیت الله تمساح یزدی، احمد خاتمی، شیخ محمد یزدی، آیت الله مکار شیرازی، شیخ هوسی، ری شهری، ویک گله ازآخوند های بی رگ و بی غیرت تازی نژاد که به زنان ۱۵ ماهه آبستن و گوریلاهای جنگل های آمازون بیشتر شبیه می مانند تا یک آدم، و هم چنین از مفت خورهای بازار مانند عسگر اولاغی دعوت می شود که برای رهائی از این هیکل بی رگ و بی غیرت خود، برای دوره های کوتاه مدت در رشته های علمی و عملی دانشگاه اوین ثبت نام کنند.

درپایان یادآور می شود که تنها رنگ مورد قبول این دانشگاه و استادان آن رنگ سیاه می باشد که با نحوه تحصیل داوطلبان هم آهنگی دارد.