توالت ذبح اسلامی از واجبات دین است یانه؟ ۵

توالت ایرانی

توالت ایرانی

این طفلک خدای مدینه هرگزادعایی نکرده که خانه ای دارد واگرهم دارد هیچ اعلامیه ای صادرنکرده که مسلمانان نباید رو به اطاقکی که مسلمانان درمکه به نام او نامگذاری کرده اند بنشینند و قضای حاجت کنند.

البته بگذریم که اگر اعلامیه ای هم از جانب این الله صادر شده بیش از ۵.۵ میلیارد جمعیت نامسلمان جهان بدون کمترین توجه به آن، کماکان شجاعانه در راستای این اطاقک پارچه ای ایستاده یا نشسته ادرار می کنند.

ولی از آن جا که مردم ایران مسلمانند باید تلاش کنند که توالت کردنشان ذبح اسلامی باشد. یعنی باید زانوی خود را خم و مچاله ونشسته ادرار کنند، حال به درک و به جهنم اگر ازرماتیسم و دردپا می نالند، ونمی توانند زانوی خود راخم کنند.

بدیهی است آقای انگلی نژاد رئیس جمبول ممبول ایران ازاین که باید درجهت خاصی ادرار کنند معافند. ایشان موفق شدند ازهرطرف روی بر قبله و پشت برقبله، شمال وجنوب، شرق و غرب به رای یک ملت ادرار کنند ، گستاخانه به آقای موسوی وملت همیشه سرگردان بیلاخ بگویند.

خاصیت دیگراین توالت های ذبح اسلامی آنست که از دور دسترسی بدانان آسان است و آدرس سرراستی دارند. زیرا از مسافتی دور بوی موجودیت آنان مارا به سمت خود می کشاند. گویا در اسلام بوی توالت به مشام رسیدن وآثارهنر دیگران دیدن از عبادات است.

ازاین روی کاملاً منطقی است هنگامی هم که بین زمین و آسمان نشسته ایم و می خواهیم خود را راحت کنیم، آثارجرم دیگران پیش از خود رانیز ببینیم، واز استفاده توالت فرنگی که ذبح اسلامی نیست، خود داری نماییم.

اخیراً برای آن که مسافرین درحین پرواز زمانی که هواپیما در امتداد عربستان و کعبه حرکت می کند تکلیف توالت کردن خود رابدانند، به دستور ولی وقیح, دولت آقای انگلی نٍِِژاد مشغول بررسی است که توالت های هواپیماها خود به خود درجهت مخالف خانه کعبه حرکت کنند، ویا آن که اگر توالت در راستای مکه قرار گرفت، چراغ قرمزتوالت روشن شود و زنگ ها به صدادر آید تا مسافراز ادامه توالت کردن در آن لحظه که یقیناَ ذبح اسلامی نیست خود داری نماید. بازهم غر بزنید و بگویید دولت آقای انگلی نژاد و ولایت وقیح به یاد مردم ایران و سازندگی کشورنیستند.

 • saman

  jaleb hast

 • saman

  jaleb hast

 • saman

  jaleb hast

 • saman

  jaleb hast

 • Tank

  man akhran khooneii sakhtam va tovaletesh ro ro be gheble kardam, jalebe kesaii ke khooneye ma miyan ya motavajjeh nemishan ya inkeh vaghean kam rangh shodeh khoshbakhtaneh in joor mozakhrafat!

  Dar yeki do moredi ke goftan chera kase samtesh ro be gheblast javab dadam makhsoosan in kar o krdam ke mosalmoona narinan to khoonam! hame jar o ke ridan.