۲۰۱۰، سال پیروزی جنبش سبزمردم را از هم اکنون به هم میهنان خود شادباش می گوییم ۳

فروپاشی رژیم جهل و جنایت آخوندی به تندی و باشتاب بی مانندی آغاز شده، و بی تردید تا پایان تابستان جاری به چند دلیل زیر به پایان خط خود خواهد رسید:

۱- جنایات و آدم کشی همه جانبه و سرکوبی ملت به پا خاسته و جنبش سبز ایران، در ابعادی گسترده و در سراسر کشور در ۶ ماه گذشته به دستور مستقیم خامنه ای جنایت کار، و با برنامه ریزی و رهبری فرزند ابرجنایت کارش مجتبی خامنه ای.

دستگیری، شکنجه، ناپدید و نابود کردن سلحشوران سبز ایران موجب بهم پیوستن و هماهنگی ملی و مردمی هرچه بیشتر و همگانی مردم ایران شده است.

۲- خشم و نفرت ملی و مردمی و سیاست مداران جهان علیه رژیم خون آشام ملاها.

۲۰۱۰، سال پیروزی جنبش سبزمردم را از هم اکنون به هم میهنان خود شادباش می گوییم

۲۰۱۰، سال پیروزی جنبش سبزمردم را از هم اکنون به هم میهنان خود شادباش می گوییم

۳- کاهش و ریزش روزافزون پشتیبانان رژیم غیرمردمی مانند آخوندها، سپاه، بسیجی، و حتی جوانان خردباخته، و پیوستن آن ها به رستاخیزجنبش سبز ایران.

۴- فرارخانواده و بستگان نزدیک سردمداران رژیم به سوریه، کاندادا، و شماری از کشورهای باختری.

۵- فرار ویا تصمیم به فرار شماری ازدانشمندان، برنامه ریزان، مشاوران، و آگاهان فعال در رژیم.

۶-تصمیم به سربه نیست کردن و سرپوش گذاشتن روی جنایات گروهی از مجریان سه دهه گذشته به دستور خامنه ای؛ مانند محاکمه سعید مرتضوی در جایگاهی در بسته ویقیناً نابودی وی برای سرپوش گذاشتن روی جنایات وی در کشتارگاه کهریزک و مانند آن.

باید این نکته را یاد آور شد که همه این جنایت ها همان گونه که گفته شد، با برنامه ریزی مجتبی خامنه ای آدم کش و قصاب نامی دارالخلافت ولی وقیح، و به دستورشخص خامنه ای انجام گرفته است.

۷- پناهندگی و تصمیم به پناهنده شدن شماری از دیپلمات ها و کارمندان نمایندگی های دولت خون وشمشیر در کشورهای خاورمیانه واروپای باختری.

۸- مارتین شرام روزنامه نگار آمریکایی پیش بینی می کند که بی تردید سال ۲۰۱۰ سال پیروزی مردم ایران و ریزش حکومت ملاها است.

باید درنظر گرفت که این مفسر مسائل سیاسی تاکنون پیش بینی هایی کرده، که همگی درست از آب در آمده است. از جمله نام برده در روزهای پایانی ۱۹۸۸ در روزنامه CNN فروپاشی دیوار برلین را در سال ۱۹۸۹ پیش بینی نمود که به حقیقت پیوست.

هم چنین، نامبرده در دسامبر ۱۹۹۰ سرنگونی میخائیل گربچف را در سال بعد پیش بینی کرد که باز هم صورت پذیرفت.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=258508992428

۹- انتقاد BBC از رژیم مرگبار آخوندی، پشتیبانی آن و هم چنین پشتیبانی روزنامه ها، مجلات، و بنگاههای خبری جهانی بویژه واشینگتن پست، مؤسسات خبری ایتالیا، آلمان، و شماری دیگر از کشورهای باختری از خیزش کنونی مردم ایران.

همان گونه که کاربرد وعمل کرد همه خودکامگان و زورگویان جهان است، زمانی که مردم جانشان به لب می رسد، بی پروا و بدون ترس از هردستگیری، شکنجه و حتی نابودی خود، به پا می خیزند و در فروکش و نابودی رژیم مرگبارکشورخود به ستیز می پردازند. در چنین شرایطی، رژیم کشتارگر، با بی خردی و از روی نادانی به دستگیری گسترده، شکنجه و احیاناً نابودی شماری از مخالفین، و حتی سرسپردگان و آدم کشان جیره خوار خود می پردازد. غافل از این که، رژیم هرگام که دراین راه به پیش می رود، دهها گام ازسوی مخالفینش برداشته خواهد شد، و سرانجام رژیم در تنگنا و تاریکی گیر خواهد کرد.

این جااست که مردم به پا خاسته، به خون خواهی عزیزان ازدست رفته، ستم کشیده، شلاق و سیلی خورده خود، آخوند، آخوندزاده، سپاهی سیه دل، بسیجی مزدور، چاپلوسان، و بله قربان گویان رژیم سیاهی و تاریکی، فرزندان و حتی بستگانشان را خواسته یا ناخواسته به جهنم خواهند فرستاد.

این سرنوشتی بوده که برای همه جنایت کاران تاریخ ایران و جهان، مانند محمود و اشرف افغان، محمد علی شاه قاجار، پینوشه در شیلی، استالین در روسیه، هیتلر در آلمان، صدام در عراق، و بسیاری دیگر که تاریخ بشری را به سیاهی کشانده اند، رقم خورده و به اجرا رسیده است.

در آینده نه چندان دور، و به باورما تاپیش از پایان تابستان جاری، رژیم ملا، و ملا زاده برای همیشه به زباله دان تاریخ فرستاده خواهد شد.

در درجه نخست، خامنه ای و فرزندش مجتبی به عنوان بزرگترین و بالاترین جنایت کاران تاریخ کشورمان، و در درجه دوم، بستگان و دیگر جنایت کاران و دزدان غارت گر گرداگرد او و فرزندانشان، در دادگاههای بین المللی به دادگری خواهند نشست و به سزای سی سال جنایات و خیانت های خود به مردم و کشور ما خواهند رسید.

از این روی، ما از هم اکنون با شادی و خرسندی به یکایک هم میهنان فرهیخته امان از هم اکنون طلوع آزادی و برپایی رژیم مردمی ایرانی با آزادی زن ومرد، باورها، زبان، آداب و رسوم، و قومیت های گوناگون دور از دخالت و وجود هرآخوند در صحنه سیاسی و اجتماعی مردم ایران، شادباش می گوییم.

ما براین باوریم و تلاش می کنیم که رهبران و کارگزاران رژیم آینده ایران، از میان جوانان جان برکف و جانباز کوچه و خیابان از گروه سبز، و سلحشوران دربند رژیم مرگبار آخوندی خواهند بود.

نکته بسیارپرارزش که هم میهنان گرامی باید بدان آگاهی و توجه داشته باشند، سرنگونی وبرکناری کامل و تمامی رژیم جنایت کار آخوندی است. تفاوت نمی کند کدام آخوند بادستار و یاحتی بی دستارسرکار باشد. درهرحال شرایط باوضع کنونی تفاوتی نخواهد داشت.

بنابراین همان گونه که جوانان شرافتمند و سلحشور ایران در رستاخیز بزرگ باگردهمائی میلیونی خود فریاد برآوردند؛ خواسته مردم ایران استقلال، آزادی، حکومت ایرانی است. نه اسلامی، ونه آخوندی.

از این روی، آقای موسوی و آقای کهروبی بدون نیاز و خواسته مردم ایران، و تنها بنا به خواسته شخصی خودشان اظهار نظرنمودند که مردم ایران به ساختار رژیم کاری ندارند. این اظهارنظر کامالاً بی مورد و نادرست، و سوای خواسته مردم و مصلحت کشورمان است.

آیا مشکل ما فقط شمارش رای هابود که آقای احمدی برود، آقای موسوی بیاید، خامنه ای و چند صد دوجین آخوند دیگر جنایتکار و ویران گر هم چنان برای چند دهه دیگر بر پشت و گردن ما سوار بمانند، و به غارت گری ها، و لت و پار کردن جوانانمان همچنان ادامه دهند؟.

از آن جا که آقای میرحسین موسوی و آیت الله کهروبی کمتربه فکر و اندیشه مردمند، و به پایداری نظام اسلامی بیشتر می اندیشند، بنابراین ما براین باوریم که این دو بزرگوار باید نخست به رای ملت ایران که همانا از میان برداشتن رژیم آخوندی در تمامیت آن است، احترام بگذارند، و از خود برنامه و خط مشی دیگری سوای خواسته ملت ایران پیشنهاد و ارائه ندهند. دیگر این که همانند شادروان آیت الله منتظری، و آیت الله صانعی، به عنوان رهبران معنوی تلاش گران برپاخاسته مردم ما به شمارآیند و عملاً در برگزاری دولت آینده سهم و شرکتی نداشته باشند. حال، تا شما چگونه بیاندیشید؟

 • Pire-dir

  pas chis shod?????????

 • Pire-dir

  pas chis shod?????????

 • rotab khordeh mane rotab chun

  راهپیمایی‌هایی که از اواخر مارس آغاز شده، تاکنون جان ۵۸ تن را گرفته و فشارها بر رئیس‌جمهوری چپگرای ونزوئلا افزایش یافته است.
  http://www.iranpressnews.com/source/206748.htm

  آیت‌الله خامنه‌ای گفت که آمریکا عربستان را می‌دوشد و ذبح می‌کند
  http://www.bbc.com/persian?utm_source=gooya&utm_campaign=gooya_frontpage_bbcpersian.com

  ارتش ترکیه می گوید۱۳ شبه‌نطامی کرد را در شمال عراق کشته است
  https://www.radiofarda.com/a/28513823.html

  ۱۳۰۰ زندانی سیاسی فلسطینی در اعتصاب غذا در خطر مرگ!
  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=80196

  ترامپ؛ شمشیر گردان گربه‌رقصان
  http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=40923

  خامنه‌ای رهبران عربستان را «احمق» نامید
  http://mardomreport.net/

  ایران مصمم تر از گذشته آماده گسترش رابطه با روسیه است
  نخستین گفتگوی پوتین
  با روحانی پس از انتخابات
  http://www.pyknet.net/

  حسن! ما را دست کم نگیر!
  احمد پورمندى آقای روحانی سلام!
  خسته نباشید
  http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/69530/

  ——————————————————————————————

  چی برای کی مهمه

  نگاهی به تیترهای خبری بالا از رسانه های تحت اشغال مارکسیست های روسی نشان میدهد که مساله اصلی هیچ کدام از آنها نه دملراسی است ، نه آزادی ، نه توسعه پایدار و رفع معضل بیکاری جوانان ایرانی

  اینها یک گل زده اند برای روسیه در سال ۵۷ تا ۵۹ و یک پنالتی در سال ۶۰ و بعد هم میخ شان را کوبیده اند برای ۳۹ سال

  رژیم فقاهت روسی آورده اند و مشغول حفاظت از ان هستند به خاطر حفظ منافع روسیه

  و اما سخن من با خامنه ای

  آنچه در مورد عربستان میگویی ممکن است راست باشد این را آینده نزدیک نشان خواهد داد

  اما همین سخن در مورد رژیم فقاهت روسی شما کاملا مصداق حقیقت انکار ناپذیر دارد

  پوتین هم شما را دوشید و ذبح کرد

  اما شما از رو نمی روید

  از آنهایی که نماینده پوتین هستند و در دفتر و دستک ولایت موش خانگی شده اند بپرسید

  یاکونوویچ کجا است

  میلوشوویچ کجا است ؟

  صدام و قذافی کجا هستند ؟

  امین و داوود کجا هستند ؟

  رهبری که از ملتش ببرد و آنها را سرکوب کند تا منافع یک کشور متجاوز دیگر را تامین کند سزایش همین است

  اگر موشک نپرانی ، مثل کره جنوبی دنبال توسعه باشی یا حتا مثل همین پسر حیدر علی اف ۳۰ درصد شعور سیاسی داشته باشی و هی به این و ان همسایه حمله نبری و زبان مودب سیاسی بین المللی را به جای زبان مارکسیستی روسی در دهان بگیری نیازی به هیچ کدام از این لاف زدنهای توخالی و موشک های گازوئیلی و حقه بازی برای ۴ تا بمب اتم نداری

  بشنو از من