تلویزیون آمریکا؛ پیکره ای ازصدا و سیمای ایران ۰

تلویزیون آمریکا؛ پیکره ای ازصدا و سیمای ایران

تلویزیون آمریکا؛ پیکره ای ازصدا و سیمای ایران

از آن جا که صدا و سیمای کشورمان سالیانی است به گروگان رفته و جولان گاه دزدان، قاچاق چیان، کلاغ ها، و خفاشان شده است، مردم دربند و از هرسوی شلاق و سیلی خورده کشورمان، به ناچار برای دریافت رویدادهای روز برابر با مثال معروف فارسی «دربیابان کفش پاره نعمت خداست»، به تلویزیون آمریکا پناه برده اند.

واما مدیریت تلویزیون آمریکا که گویا یک دستشان در جیب گشاد آخوند و دست دیگر درآخور ولایت وقیح قرار گرفته است، همواره با دلسرد و ناراحت کردن برنامه سازان ومجریان خوب، سپردن برنامه ها به دست شماری ناتوان و نا آگاه، مردم بی گناه و از هرجا رانده، و ازهمه جا مانده ما را به بازی گرفته اند.

به عنوان نمونه مدیریت نا آگاه ویا وابسته این تلویزیون برنامه میزگرد ساخته و پرداخته آقای احمد رضا بهارلو که بی اندازه برنامه ای روشنگرا و در راستای خواسته های مردم ما بود، تعطیل کرد و به خدمات این هنرمند میهن پرست پایان داد.

لونا شاد گوینده دیگر زبردست ومیهن دوست نیز به دلسردی گرایید و به ناچار دست از خدمات ارزنده خود در این رسانه برکشید.

آقای بیژن فرهودی نیز که مورد خواست و دلبستگی گروه بیشماری از تماشاکنندگان برنامه دو روز اول بود، از دید سرپرستان تلویزیون دور نماند، حسادت، کینه وایران ستیزی آنان موجب گردید که نامبرده نیز از گردونه به کناری پرتاب شود.

آقای جمشید چالنگی با اجرای برنامه تفسیر خبر تاکنون نشان داده است که فردی توانا و میهن پرست است که با دلسوزی و هنر مندی تمام، درتلاش آگاهی بیشتر مردم می باشد. بدبختانه مدیریت مسخ شده و یا بی تفاوت به دشواری های مردم ایران، با کاهش برنامه های آقای چالنگی ایشان رانیز مانند چهره های خوب دیگر، به روش های گوناگون پراکنده و از خود بیگانه نمود.

نمونه دیگراز این ناهماهنگی ها، اجرای برنامه روی خط به وسیله خانم آرین گزارش گر است. برنامه کنونی ایشان، بی تردید برنامه ای بود که می توان گفت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمهوری ایران پخش شده است.

خانم آرین پس از آغاز برنامه آن رابا سلام و صلوات به نمایندگان جمهوری اسلامی سپرد تا آنان بتوانند به خوبی ازچهره آقای عبدالمالک ریگی مبارز بزرگ و سلحشور مردم بلوچستان، ضد انقلاب و ضد مردمی، و آمریکا راکه از سی سال گذشته تاکنون راهها را برای بقای رژیم مرگبار ملاها هموار کرده است، جنایت کار بداند.

آن گاه تک تک مزدوران رژیم مرگبار اسلامی آمدند ودستگیری این رادمرد بی باک بلوچ را به همدیگرتبریک و شاد باش گفتند. سر انجام، خانم آرین از شرکت مزدوران و جیره خوران ولایت وقیح در برنامه اشان سپاسگزاری کرد.

شاید تاکنون سرپرست تلویزیون بخش فارسی آمریکا و خانم آرین، تلفن سپاس و تشکرنیز از وزیر اغفال اسلامی، یا آقای انگلی نژاد رئیس جمبول ممبول، ویا حتی شخص علی بابا رئیس ۴۰ دزد دارالخلافه چند خران، برای این گونه خوش رقصی ها دریافت کرده باشند. بدیهی است هدایای سپاسگزاری از این همه خوش خدمتی خود را به زودی به وسیله نمایندگان دفتر سفارت ملاها مستقر در سفارت پاکستان در واشنگتن دریافت خواهند نمود.