سرکار خانم گیتا آرین، برنامه پرداز محترم صدای فارسی تلویزیون آمریکا ۰

بسمه تعالی

سرکار خانم گیتا آرین، برنامه پرداز محترم صدای فارسی تلویزیون آمریکا

ضمن تشکر و سپاسگزاری از برنامه های بسیار پرباد و پر افتضاح شما که در راستای انقلاب عظیم و سنگین ما پخش می شود، این جانب از سوی ولی وقیح و فرزند دل بهم آور و پر پهنای ایشان ملا مجتبی از شما دعوت می کنم که با دریافت مبلغ ماهیانه یک صد میلیون تومان (برابر۱۰۰،۰۰۰ دلار) از تاریخ ماه شوال به گروه برادران کذب اللهی و ضعیفه های خانه عفاف، از کارمندان این تلویزیون به پیوندید.

ضمناً اضافه می نماید که هرشب جمعه باما در مجالس تفریح و نشاط شامگاهانه، پس از بازگشت از سر قبرملعون مفقود خمینی کویر شرکت خواهید جست ، و شاهد برنامه های رقص و آواز به ویژه رقص کمرباریک و رقص عربی آیت الله عثمان، دست درجا نی خواهید بود.

لازم به یادآوری است که مزدوران  و برادران قاچاق چی همیشه پشت خط ما در گرگان، کرج و تهران که توانستند کرامات این انقلاب بزرگ را از برنامه شما پخش کنند، جنابعالی را فردی انقلابی و شایسته نام بردند.

درپایان به پاس همکاری های بی دریغ سرپرست صدای فارسی آن تلویزیون با ما در بر کناری و دلسرد کردن کارمندانی نا متعهد چون احمد رضا بهارلو، بیژن فرهودی، جمشید چالنگی و خانم لونا سادات شاد، ازطرف ولی وقیح معروف به علی بابا و چهل دزد، از دارالخلافه جنبالان، یک دست گلیم، یک عبای نائین، یک قبله نامه، یک دست کفن تبرک شده، تعدادی سنگ پای قزوین، و دو جعبه سوهان قم که به وسیله آقای انگلی نژاد رئیس جمبول و ممبول بدور کله آقا طواف داده شده، به وسیله ازگل خانم از وصلگان گرامی ما به واشنگتن فرستاده شده که ایشان می توانند از نمایندگان ما در کنسولگری واقع در سفارت پاکستان دریافت نمایند.

وزیراختلافات و اغفال اسلامی – امضا و تاریخ