روز زن را به گرامی بانوان هم میهن خود، صمیمانه شادباش می گوییم ۰

هشت مارس روز زن است. کشورهای باختری پس از چند هزارسال نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق زنان، سر انجام به غیرت آمدند، و روزی را به نام روز زن نام گذاری کردند.

از آن جا که زنان نیمی از شهروندان هرجامعه را تشکیل می دهند، بسیار منطقی و عادلانه است که از نظر قانونی هرکدام دارای رای و حقوقی برابر با مردان باشند. به ویژه این که بانوان در درازای تاریخ نشان داده اند که از هوش وکیاست والایی برخوردارند، و حتی در سرپرستی، کارگردانی، و مدیریت پاره ای از کارها توانسته اند باکاردانی و دوراندیشی بهترین برنامه ها را پیاده کنند.

دانشجویان دختردرکشورما، باگذراندن کنکور، رد شدن از هفت خان ولایت وقیح، و تحصیل در دانشگاه، با بدست آوردن امتیازات و برتری نسبت به پسران، نشان داده اند که از هوش و پشتکاروالایی برخوردارند.

ویژگی وامتیاز دیگربانوان، درزایش، پرورش، و فرهنگ آموزی نوزادان، همراهی، همکاری، و دلسوزی باشوهران خود می باشد که بی تردید بدون کمک آنان چرخ خانواده به جلو نمی رود، وبا مشکلات و دشواری های بیشتری برخورد خواهد نمود.

زن ستیزی ولی وقیح نشات گرفته از اسلام ناب محمدی

زن ستیزی ولی وقیح نشات گرفته از اسلام ناب محمدی

همان گونه که اشاره رفت، در بیشترکشورها تا کنون حقوق بانوان نادیده گرفته شده است . هنوز هم در کشورهای اروپایی بانوان درازای کاربرابر، دستمزد نابرابر دریافت می کنند.

از تبعیض و ستم به بانوان در اروپا که بگذریم، در کشورهای جهان سوم مانند کشورهای مسلمان، به ویژه ایران، با قوانین ضد انسانی و حیوانی که اسلام برای بانوان به ارمغان آورده،  و ولایت وقیح برگزار و اجرا کننده آن است،  برخورد می کنیم.   بانوان بزرگوار و شرافتمند کشورمان در این سه دهه چه زجرها را که نکشیدند؟ و چه تاوان ها را که پس ندادند؟.

این قوانین ارتجاعی و ضد انسانی اسلام علیه بانوان، موجب شرم و سرافکندگی هر انسان باشرف و باغیرت است، و در هرجامعه پیشرفته ومتمدن، مردود و مطرود شناخته می شود.

گمان نمی رود حتی در میان قبیله های جنگلی و بیابانی که هم چنان به حالت بدوی و به شکل پیشینیان زندگی می کنند، چنان قوانین یک طرفه، ضد بشری و پس مانده ای را بر زنان خود تحمیل کنند.

برای نمونه؛ حق داشتن چند زن که به راستی مرد را به فحشا و روسپی گری می رساند، یا قانون نامتناسب و غیرعادلانه توزیع ارث، و یا لزوم رضایت شوهر برای مسافرت زن، به زناشویی در آوردن دختران خردسال، برگزیدن شوهر برای دختر خود بادادن مهریه بیشتر، که بدرستی نوعی تجارت و فروش دختران می باشد، و صدها قوانین ضد انسانی دیگر، جسارت و توهینی است که به مقام وارسته دختران، و بانوان گرامی میهنمان وارد می شود.

برپایی این قوانین غیر عادلانه، موجب گردیده که بسیاری از شوهران بی خرد وفرومایه و یا فرصت طلب بیشتر به مقام والای همسران زجردیده و باگذشت خود، توهین و جسارت کنند، وبا آنان آن چنان که اسلام خواسته است، مانند کنیز رفتار نمایند.

از سه دهه پیش تاکنون، بانوان فرهیخته و میهن دوست ما، در برابر زن ستیزی و جورو ستم این رژیم مرگ و خون، و پشتیبانی از فردفرد هم میهننانمان، بی باکانه و راستانه ایستادند و برای هر عملکرد غیر انسانی، یورش وهرزگی رژیم، از خود مایه گذاشتند، و تسلیم خواسته های حیوانی و بی دادگری آنان نشدند.

براستی می توان گفت که همایش و خیزش کنونی مردم ایران، بیشتر زاییده و نتیجه دلاوری، از خودگذشتگی، وسخت کوشی این شیر زنان است.

شمار دستگیر شدگان، شکنجه و بدرفتاری شدن و مورد تجاوزقرارگرفتن به وسیله جلادان رژیم مرگبار، و آن هایی که که در این راه جان باختند، بسیار زیاد، باورنکردنی، و بی تردید پوشش دهنده و پوشاننده برگ های درخشان زرین تاریخ کشورمان در آینده خواهند بود.

از دید دولت های دیگر ومردم جهان نیز، بانوان ایران در سرلوحه و پیشاهنگ جنبش آرام و کنونی ایران؛ به نام «جنبش سبز»، قرار دارند، و موجب زبانزد، افتخار، و یادآوری بیشتر جوامع جهانی بوده، و بی تردید در آینده به عنوان نمونه، از آن رونوشت و بهره برداری خواهد شد.

امید واریم که دختران جوان و بانوان فرهیخته با بوجود آوردن واحدهای فرهنگی و سندیکاهای حمایت و پشتیبانی از حقوق زنان، و بادنبال کردن برنامه های انقلابی و انسانی خود، بتوانند پس از سرنگونی ای رژیم زن ستیز، قوانینی پیشرفته، سازنده، و انسانی، دور از کینه و عقده ها، ویا دخالت هرمذهب ویا قومیتی، و یا هر پس ماندگی اجتماعی دیگر، به تصویب و به مرحله اجرا در آورند، تا موجب افتخار، سربلندی، و سرافرازی فرزندان این آب و خاک، و نسل های آینده ایران باشد.