به دستور ولی وقیح شهرنو سابق تهران در حرم حضرت رضا بازگشایی یافت ۱

به دستور ولی وقیح شهرنو سابق تهران در حرم حضرت رضا بازگشایی یافت

به دستور ولی وقیح شهرنو سابق تهران در حرم حضرت رضا بازگشایی یافت

مژده به آخوندزاده ها، آخوندزده ها، و آخوند صفتان تازی نژاد. از آن جا که شهر نو سابق تهران بدون دست داشتن علمای اعلام ولایت وقیح برآن، ذبح اسلامی نبود، از همین روی پس از شکافته شدن انقلاب عظیم و بی همتای اسلام ناب محمدی، به دستور خمینی نمکدان شکن میهنمان، از کار آن جلو گیری گردید.

آن گاه شعباتی به طور پراکنده به نام خانه های عفاف در سراسر ایران با ریاست شماری از آخوندها و هم چنین خانم فاضل آب دستنجانی گشایش یافت.

نظربه این که با شمارکم این خانه های عفاف نیازهای امت شهید پرور به خوبی برآورده نمی شود، سر انجام بنا به درخواست روحانیت همیشه برمنقل، و پیرو ختم امام، و به دستور ولی وقیح امام سیزدهم مسلمانان زمین و آسمان، شهر نو بسیار مجهز و بزرگی به جای شهر نو پیشین تهران، در درون حرم امام رضا (ع) به سرپرستی فرزند گشاد گشاد و هیزایشان ملا مجتبی خائنه ای گشایش یافت تا امت شهید پرور و برادران کذب اللهی در هنگام زیارت از آن بهره مند گردند.

این کانون عشرت و شادی نمونه کوچکی از خانه های عفاف در بهشت برین می باشد که ولی وقیح و دیگر بزرگ عمامه داران هردم برروی منبر برای جلب مشتری وعده آن را می دهند، وهم اکنون نمونه آن را در جهان و درکشور ما به نمایش در آوردند. تنها ایراد و عیب این عشرت کده آنست که بدبختانه مانند عشرتکده های بهشت برین، در آن حوری های بلند تر از ۱۸۰ سانتیمتر دیده نمی شود، و هرگز به چهل متر نخواهد رسید.

این کانون بی مانند چندی پیش از سوی آقای انگلی نژاد رئیس جمبول و ممبول ایران که برای سخنرانی به مشهد رفته بودند، آیت الله مکار شیرازی، آیت الله تمساح یزدی، و آیت الله جغجغه ای وزیر محترم کشور که بدین منظور به مشهد آمده بودند، و هم چنین با حضور شیخ هوسی سرپرست آستان قدس رضوی، عملاً گشایش یافت و آغاز به کار کرد.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که مکان های مقدسی چون امام زاده های دست اول کشور مانند صحن امام رضا، شاه چراغ، شاه عبدالعظیم، و معصومه بیگم قم، و شماری از امام زاده های دست دوم مانند امام زاده حسن، امام زاده هاشم، امام زاده داود، و چند امام زاده ریزو درشت دیگر، از سالیانی پیش تاکنون همواره کانون های گرم روسپی گری برای پذیرایی از زائرین محترم بوده است.

ضمناً یادآور می شود که دفترپذیرش این خانه عفاف همه روزه از بامداد تا شامگاهان باز است و حاج آقا سید انجوی نماینده ولی وقیح، به پیروی ازخواسته های جد خود حضرت امام حسن (ع)، از دوشیزگان و دوشیدگان گرامی باکره و بی کره که مایلند در این جایگاه مقدس ذبح اسلامی موردبهره برداری قرارگیرند، ثبت نام می نماید.

اکنون این روسپی خانه بزرگ و بی همتا می تواند پاسخ گوی نیازهای زیارت کنندگان به ویژه جوانان هویجی و برادران کاسب کار (پاسدار) باشد.

بی جهت نیست که آقای انگلی نژاد با جرات، پررویی و جسارت تمام ادعا می کنند که کشور ما در جهان به پیشرفت های کم مانندی دست یافته است.

بی تردید گشایش این کانون از پیشرفت های اتمی هیات اشغال گر بر کشورمان هم چند پله برتر و بالاتر بوده و از یادگارهای به جا ماندنی انقلاب شکوه بند اسلامی، به ویژه ولی وقیح خواهد بود.

برای آگاهی هم میهنان گرامی، شعبه مردانه این خانه عفاف در حوضه علمیه قم و دیگر حوض چه ها، کماکان دائر و پابرجاست و بیشتر از سوی علمای اعلام ذبح اسلامی اداره و بهره برداری می شود.

  • Mazdak63

    درود به همه خردگرایان
    چه جای مناسبی برای این کار انتخاب شده چون رضا خود از یک زن به نام تکتم به صورت حرام زاده شده است و همانطور که می دانید کاظم پدر او هر هفته به بازار کنیزان می رفته و کنیزی خریداری می کرده و با ان  به مدت یک هفته همخوابه بوده و سپس ان را به بازار می برده و ان را می فروخته و کنیز دیگری می خریده به خاطر همین اصل این امام بزرگوار حرام زاده های زیادی دارد که زبان بنده از بیان ان قاصر است