آیا آیت الله کاظمینی بروجردی تنها آخوند مورد اعتماد است؟ ۱۰

آیت الله کاظمینی بروجردی

آیت الله کاظمینی بروجردی

گمان نمی رود آخوندی باشد که به فرهنگ، تاریخ، زبان، و آئین ایران و ایرانی کمترین توجهی داشته، و یا اصولاً به حساب آورد. از ۱۴۰۰ سال پیش تاکنون آخوندها یا به گفته خودشان روحانیون، که ما هرگز در آن ها روحانیتی ندیدیم، همواره بافرهنگ و تاریخ کشورمان در جدال و ستیز بوده اند.

براستی جای بسی شگفتی وشاید هم جای بسیار اندوه و تاثر است که ما نه تنها بادشمنان فرهنگ و تاریخ کشورمان همواره دیوار به دیوار، درکنار، و روبروی همدیگر باوجود بی حرمتی دیدن، و تحقیر شدن، دمخور و دمساز بوده ایم، و آنان را تحمل نمودیم، بلکه برای این گروه بی فرهنگ و نمک خوار نمک دان شکن ارزش و اعتبار ویژه ای نیزقائل شدیم، و آنان را قدر دادیم، و در صدر نشاندیم و ستایش کردیم.

یاماملت نادان، کم سواد، کم حافظه، و کم دانشیم که نتوانستیم این قوم بیگانه بیگانه پرست را بشناسیم که این چنین مار را در آستین خود می پرورانیم؟، و یا آن که ملتی مالامال ازعشق، دوستی و سرشار از محبت که مانند حضرت عیسی هرکس به گونه چپمان سیلی بزند، گونه راستمان راپیش می آوریم تا برای سیلی خوردن دیگر آماده باشیم؟.

تصور می رود که این آخرین؛ بیشتر زیبنده مردم، فرهنگ، و آئین ما باشد. مردمی که ازآئین زیبای زردشت بزرگ یعنی؛ پندار، کردار، و گفتار نیک بهره گرفته اند، و همیشه از آن پیروی می کنند.

نگارنده کودکی خود را به یاد می آورم که مادرم هرروز مرا اندرز می داد که دروغ نگویم، زیرا دروغگو دشمن خداست و اگر کسی هم بامن بدی کرد، گذشت کنم، و آن را نادیده بگیرم.

واما آخوندها چه کار کردند، آنان سراسر زندگی اشان سربار جامعه بوده اند، به مردم بی گناه و بی پناه دروغ گفتند، و تاریخ و فرهنگ کشور بزرگ و پیشرفته ایران را مسخ کردند، تمدن ها را از میان بردند، و همه جا را غارت کردند، و در مساجد بیشمار خود به خرد زدائی و خر سازی مردم پرداختند.

از میان آخوندها که مردم به درستی به آنان علاقمند بوده و هستند، می توان شادروان آیت الله شریعتمداری، شادروان آیت الله بروجردی، شادروان آیت الله منتظری، و در زمان کنونی آیت الله صانعی، و بالاتر و محبوب تر از همه، آن ها، آیت الله کاظمینی بروجردی است که نه تنها به دشمنی و خصومت بازبان، فرهنگ، آئین و تاریخ ایران نپرداخته، بلکه همواره درکنار مردم ایران برای کسب آزادی و کنار رفتن دین از سیاست و از درون جامعه، و انتقال آن به درون قلب و مغز انسان ها، و عبادت در درون خانه ها، با مردم همکاری و هم دردی نموده است.

آیت الله صانعی

آیت الله صانعی

این روحانی واقعی و بزرگوار، از چند سال گذشته تاکنون چه رنج ها که از دست جلادان حاکم بر ایران که نکشیده،؟ و چه سیلی ها که نخورده است؟.

ما تلاش پیگیر این روحانی بزرگ که از جان، مال، فامیل، و هستی خود مایه گذاشته ارج می نهیم و تا آخرین لحظه که در راه مردم ایران تلاش می کند، او را ستایش می کنیم و نماینده افکار و منش این شخصیت بزرگ ادب و اخلاق خواهیم بود.

 • شهربانو

  عالی بود، حرف شما منطقی است و بدون ایراد.

 • شهربانو

  عالی بود، حرف شما منطقی است و بدون ایراد.

 • Seda

  آره راست گفتی من هم آقای صانعی و آقای بروجردی وبخصوص طرز فکر او نسبت به دین را واقعا قبول دارم وفکر میکنم برای این آخوندهای درباری مستندات او واقعا دندان شکن است چون اینها با ابزار دین مردم را فریب میدهند. مقاله ولایت غقیه که آقای بروجردی اخیرا از زندان داده بو د واقعا خواندنی است

 • Seda

  آره راست گفتی من هم آقای صانعی و آقای بروجردی وبخصوص طرز فکر او نسبت به دین را واقعا قبول دارم وفکر میکنم برای این آخوندهای درباری مستندات او واقعا دندان شکن است چون اینها با ابزار دین مردم را فریب میدهند. مقاله ولایت غقیه که آقای بروجردی اخیرا از زندان داده بو د واقعا خواندنی است

 • سلام دوست عزیز
  مطلب زیبایی بود . شخصیت آیت الله بروجردی و یا شادروان آیت الله شریعتمداری، که برای دفاع از دین پاک اسلام تا پای جان ایستاده است را حیف است که بخواهیم آخوند خطاب کنیم . چون این آخوندها و ملایان هستند که به نام دین اسلام به مردم عزیز ایران ظلم می کنند . آیت الله بروجردی به گفته خود از لباس روحانیت بیرون آمده ، بخاطر اینکه این لباس لوث و بی تقاوت شده است بوسیله علما و آخوندهای بی سر و پای دولت ملعون ولایت فقیه که به نام دین و در لباس روحانیت به مردم ظلم می کنند .
  به گفته دوستمون مقاله رد ولایت فقیه که آقای بروجردی اخیرا از زندان داده بود و حتی رساله آزادی که تمام حرفهای خود را با سند و دلیل آورده اند را هم به شما و دیگر آزادی خواهان و مثبت اندیشان راه آزادی پیشنهاد میکنم . ( http://www.bameazadi14.blogspot.com )
  و در آخر از شما که از زندانیان سیاسی و حتی کسانیکه بر اثر نداری و بدبختی که دلیل اصلی آن هم روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی است آواره زندانها شده اند دفاع می کنید بسیار سپاسگذارم .

 • سلام دوست عزیز
  مطلب زیبایی بود . شخصیت آیت الله بروجردی و یا شادروان آیت الله شریعتمداری، که برای دفاع از دین پاک اسلام تا پای جان ایستاده است را حیف است که بخواهیم آخوند خطاب کنیم . چون این آخوندها و ملایان هستند که به نام دین اسلام به مردم عزیز ایران ظلم می کنند . آیت الله بروجردی به گفته خود از لباس روحانیت بیرون آمده ، بخاطر اینکه این لباس لوث و بی تقاوت شده است بوسیله علما و آخوندهای بی سر و پای دولت ملعون ولایت فقیه که به نام دین و در لباس روحانیت به مردم ظلم می کنند .
  به گفته دوستمون مقاله رد ولایت فقیه که آقای بروجردی اخیرا از زندان داده بود و حتی رساله آزادی که تمام حرفهای خود را با سند و دلیل آورده اند را هم به شما و دیگر آزادی خواهان و مثبت اندیشان راه آزادی پیشنهاد میکنم . ( http://www.bameazadi14.blogspot.com )
  و در آخر از شما که از زندانیان سیاسی و حتی کسانیکه بر اثر نداری و بدبختی که دلیل اصلی آن هم روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی است آواره زندانها شده اند دفاع می کنید بسیار سپاسگذارم .

 • سلام دوست عزیز
  مطلب زیبایی بود . شخصیت آیت الله بروجردی و یا شادروان آیت الله شریعتمداری، که برای دفاع از دین پاک اسلام تا پای جان ایستاده است را حیف است که بخواهیم آخوند خطاب کنیم . چون این آخوندها و ملایان هستند که به نام دین اسلام به مردم عزیز ایران ظلم می کنند . آیت الله بروجردی به گفته خود از لباس روحانیت بیرون آمده ، بخاطر اینکه این لباس لوث و بی تقاوت شده است بوسیله علما و آخوندهای بی سر و پای دولت ملعون ولایت فقیه که به نام دین و در لباس روحانیت به مردم ظلم می کنند .
  به گفته دوستمون مقاله رد ولایت فقیه که آقای بروجردی اخیرا از زندان داده بود و حتی رساله آزادی که تمام حرفهای خود را با سند و دلیل آورده اند را هم به شما و دیگر آزادی خواهان و مثبت اندیشان راه آزادی پیشنهاد میکنم . ( http://www.bameazadi14.blogspot.com )
  و در آخر از شما که از زندانیان سیاسی و حتی کسانیکه بر اثر نداری و بدبختی که دلیل اصلی آن هم روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی است آواره زندانها شده اند دفاع می کنید بسیار سپاسگذارم .

 • بادرود به شما دوست گرامی، از توجه و حسن نیت شما سپاسگزارم. واژه آخوند، واژه فارسی است که دارای بار و ارزش فراوان می باشد. این واژه در گذشته تا نزدیک به پایانی دودمان قاجاریه در ایران به کار برده می شد مانند آخوند نائینی. گاهی نیز واژه ملا به کار می رفت که واژه عربی است و به معنای پرو مملو از دانش می باشد که در مورد روحانیان دروغ محض است و این گروه دانش علمی ندارند. باورهای دینی هم دانش به حساب نمی آیند بلکه باورها و اعتقادات یک فر د می باشد که بااعتقاد فرددیگر متفاوت است.
  آنگاه واژه عربی آیت الله که بسیار زشت وحتی توهین به الله خودشان می باشد در ایران رواج یافت. زیرا خداوندی که ما میشناسیم در روی زمین نماینده خاصی ندارد. در حقیقت اگر از دید دانش و آگاهی های علمی گفتگو کنیم واژه آیت الله بی معنا است. ازدیدمذهبی نهز هر انسان و هرفرد نماینده خداوند در روی زمین است. باسپاس از دوستی شما

 • fozoolemahaleh

  بادرود به شما دوست گرامی، از توجه و حسن نیت شما سپاسگزارم. واژه آخوند، واژه فارسی است که دارای بار و ارزش فراوان می باشد. این واژه در گذشته تا نزدیک به پایانی دودمان قاجاریه در ایران به کار برده می شد مانند آخوند نائینی. گاهی نیز واژه ملا به کار می رفت که واژه عربی است و به معنای پرو مملو از دانش می باشد که در مورد روحانیان دروغ محض است و این گروه دانش علمی ندارند. باورهای دینی هم دانش به حساب نمی آیند بلکه باورها و اعتقادات یک فر د می باشد که بااعتقاد فرددیگر متفاوت است.
  آنگاه واژه عربی آیت الله که بسیار زشت وحتی توهین به الله خودشان می باشد در ایران رواج یافت. زیرا خداوندی که ما میشناسیم در روی زمین نماینده خاصی ندارد. در حقیقت اگر از دید دانش و آگاهی های علمی گفتگو کنیم واژه آیت الله بی معنا است. ازدیدمذهبی نهز هر انسان و هرفرد نماینده خداوند در روی زمین است. باسپاس از دوستی شما

 • fozoolemahaleh

  بادرود به شما دوست گرامی، از توجه و حسن نیت شما سپاسگزارم. واژه آخوند، واژه فارسی است که دارای بار و ارزش فراوان می باشد. این واژه در گذشته تا نزدیک به پایانی دودمان قاجاریه در ایران به کار برده می شد مانند آخوند نائینی. گاهی نیز واژه ملا به کار می رفت که واژه عربی است و به معنای پرو مملو از دانش می باشد که در مورد روحانیان دروغ محض است و این گروه دانش علمی ندارند. باورهای دینی هم دانش به حساب نمی آیند بلکه باورها و اعتقادات یک فر د می باشد که بااعتقاد فرددیگر متفاوت است.
  آنگاه واژه عربی آیت الله که بسیار زشت وحتی توهین به الله خودشان می باشد در ایران رواج یافت. زیرا خداوندی که ما میشناسیم در روی زمین نماینده خاصی ندارد. در حقیقت اگر از دید دانش و آگاهی های علمی گفتگو کنیم واژه آیت الله بی معنا است. ازدیدمذهبی نهز هر انسان و هرفرد نماینده خداوند در روی زمین است. باسپاس از دوستی شما