ظلم وجنایت برهم میهنان بهائی تاکی؟، تاکجا؟، و تاچه اندازه؟ ۱۶

زشت ترین واژه ای که در فرهنگنامه آخوند دیده می شود، اقلیت مذهبی است. این واژه نازیبا و ناپسند، نه تنها از فرهنگ تازی بر ما تحمیل شده، و ما همچنان آن را نشخوار می کنیم، بلکه کاربرد مصیبت بار آن است که همواره با استثمار، تبعیض و بی انصافی به گروهی از هم میهنان ما، همراه بوده است.

هم میهنان محترم بهایی که تنها به جرم بهایی بودن، تازگی به بیست سال زندان محکوم، و در سیاه چال ولی وقیح به بند کشیده شدند.

هم میهنان محترم بهایی که تنها به جرم بهایی بودن، تازگی به بیست سال زندان محکوم، و در سیاه چال ولی وقیح به بند کشیده شدند.

رژیم کشتارگر ولایت وقیح پس از پیروزی انقلاب، بلادرنگ دستور داد که دگر اندیشان کلیمی، ارمنی، آسوری، و زردشتی که به کسب و کار می پرداختند، روی شیشه بیرونی مغازه ها، مسلمان نبودن و دگر اندیشی خود را به مشتریان یاد آور شوند. رژیم با این روش، نهایت کینه توزی و ستم گری را با این هم میهنان، به اثبات رساند.

البته، دیگرهم میهنان خردمند و وارسته ما که چنین بی احترامی و خصومت را در باره این دسته از هم میهنان خود دیدند، دسته دسته، و گروه گروه، به این جایگاههای کسب و پیشه وری روی آوردند، و این ترفند رژیم غیر انسانی به شکست انجامید.

ما بر این باوریم که در میان دگر اندیشان هم میهن، تاکنون بی آلایش تر، مظلوم تر، و درست کار تر از زردشتی ها و بهائیان نداشته ایم. براستی این دوگروه مظهر و نمونه کامل پندار، کردار، و گفتار نیکند که سرمایه معنوی و زیربنای فرهنگ و آیین راستین ایران کهن است.

از آن جا که زردشتیان خود میزبان و صاحب خانه هستند و نهایت تحمل و بردباری از یورش تازیان تاکنون از خود نشان داده اند، بهانه و جائی برای هم میهنان خردباخته و یا تازی نژادها نمانده است که پس از گذشت ۱۴۰۰ سال غارت گری وزورگویی به این کشور و مردمان آن، بازهم بتوانند با این هم میهنان، ازدر ستیزه جویی و ستمگری در آیند.

و اما در مورد پیروان بهایی-

پیروان بهایی ازدید رژیم، دشمنان جدید و کسانی هستند که با ایمان و باورهایشان، کسب و پیشه آخوند را تخته کرده، و به خرمن وجود آخوند آتش می زنند.

آنان به این که قرار است امام زمانی برای رفع ستم و بیدادگری در جهان از ته چاه بیرون آید، باور ندارند، و این داستان فانتزی و بی محتوا را که تنها کاسبی و دکان نانوایی آخوند است رد می کنند.

داستانی که از ۴ سده پیش تا کنون خردباختگان جامعه ما را بدان سرگرم نموده و آخوند توانسته بر گرده و پشت آنان سواری کند. زیرا پیروان بهایی با این انکار، چوب لای چرخ ملاها می گذارند، و آنان را از نان مفت خوردن بازمی دارند.

پیروان بهایی که در ساختار و پیشبرد جامعه امروزی ما همواره پیش قدم بوده اند، و سهم بالاتری در خدمت به کشور و هم نوعان خ دارند، همواره مورد آزار،اذیت، وستم خرد باختگان، آخوندها، و عده ای از زمامداران کشورمان قرارگرفته اند. ستم و ناروایی فناتیک های خردباخته ایران، که هرروز دستوری از آخوند دریافت می کنند. دستوری که در چند صد هزار مسجد، پایگاه خرد زدایی و تحمیر مردم نادان، به مردم ناآگاه داده می شود.

آن گاه، هم میهن خردباخته ما، در هرشهر و ده، کوچه برزن، هرکجا بایک بهایی برخوردکند، کمترین آزاری که به آن فرد بیگناه می رساند، دشنام دادن، وضربه وارد کردن است. آتش زدن خانه های بهائیان، پرتاب سنگ و مواد شیمیایی به درون خانه و برروی آنان، از دستورات اللهی آخوند است که خردباختگان مکتب آنان در سرتاسر ایران همه روزه اجراء می کنند.

جنایاتی که آخوند فلسفی به بار آورد

حجت الاسلام فلسفی باسخنرانی خود در سال ۱۳۳۲ در مسجد شاه موجب کشتار و خانمانسوزی چند هزار هم میهن بهایی شد.

حجت الاسلام فلسفی باسخنرانی خود در سال ۱۳۳۲ در مسجد شاه موجب کشتار و خانمانسوزی چند هزار هم میهن بهایی شد.

در رمضان سال ۱۳۳۲، فلسفی جنایتکار در مسجد شاه تهران، هرشب برای کشتن و نابودی بهایی ها به یک مشت انسان نماهای خردباخته، درس امر به معروف می داد.

فلسفی پیروان بهایی را دشمن خدا و دین، دشمن خاک و مردم ایران بر شمرد، و کشتنشان را ثواب  ذخیره روز آخرت نامید.

خوب، تصور می فرمایید چه شد؟، از فردای آن روز مسلمانان مکتب آخوند که هرشب به مسجد می رفتند، و یا به وعظ و گفتار او به رادیو گوش فرا می دادند، در سراسر ایران، در گروههای ده، صد، و چند هزار نفری شبانه به خانه ، مسکن و ماوای بهاییان یورش بردند. با تیر وتبر،  ساطور، چاقو و شمشیر، سنگ، و چوب به جان بهائی ها و حتی زنان و فرزندان آنان افتادند.

زنان باردار راشکم پاره کردند. بچه ها را از پنجره، و بزرگسالان را از بالا خانه و پشت بام به باغچه خانه، و یا به کوچه و خیابان پرتاب نمودند. دراندک زمانی شمار کشتگان و جنایات این لشکریان اسلام، به چندین هزار رسید.

همکاری رژیم شاه  با آخوندها در نادیده گرفتن این جنایت

رژیم شاه، رژیم دست نشانده آخوند چند صد جنایت کار را ظاهراً دستگیر و زندانی ساخت.

بازاری های وطن فروش و بی وجدان، روزانه گونی هایی پر از قند، چای، مواد خوراکی، پول، و لباس به زندان می بردند، و میان آن جنایت کاران پخش و توزیع می کردند.

کامیون هایی پر از مواد خوراکی هم همه روزه به شهرها و دهات، وبه خانه های آن جنات کاران فرستاده می شد تا خانواده آنان نیز در رفاه و آرامش کامل زندگی کنند.

نتیجه آن که این جنایتکاران  چندماه  در زندان نگو، بلکه آسایش گاه به خوردن و خوابیدن و پذیرایی شدن پرداختند.

این جنایت کاران در پاسخ روزنامه نگاران، و بستگان خود می خندیدند و با هم این چنین شعر می خواندند: « بخور و بخواب کار منه، الله نگهدار منه».

این جنایات به مراتب  وحشیانه تر، و هولناک تر از قتل های زنجیره ای بود که رژیم کذایی ولایت وقیح برنامه ریز و اجراء کننده آن بود. ان چنان که وحشیانه داریوش فروهر و همسرش پروانه فروهر را قطعه قطعه کردند.

آن گاه این جنایت کاران بدون آن که محاکمه ای شده باشند، آزاد وهرکدام با پول و کالاهای زیادی باسرفرازی و خوشحالی به شهر و دیار خود بازگشتند. در آن جا نیز ازسوی مقامات محلی مورد استقبال گرم قرار گرفتند.

آنهایی که آزاد شدن وکیلی جانی و قاتل دکتر بختیار، و بازگشت وی با سرافرازی و افتخار به ایران، استقبال، خوش برخوردی، و پیشکش حلقه های گل از سوی ولایت وقیح به این جانور قاتل رادیده اند، می توانند بازگشت پیروزمندانه قاتلان بهایی ها را به شهر و دیار خودشان به پیش چشم مجسم کنند.

درزندان های ولایت وقیح از بهائی ها می خواهند که چنانچه بگویند بهائی نیستیم، آنان را آزاد خواهند کرد. این نشانه و دلیل آن است که بهایی توانسته با ایمان و باورهای دینی خود آخوند را از مفت خوری و یاوه گری بیاندازد، و نان او را آجر کند.

رژیم کشتارگر ولایت وقیح نیز یک لحظه از آزار و اذیت این هم میهنان بیکار ننشسته است. زندانی در ایران نیست که یک یاچند بهایی در آن دربند نباشد.

از آن جا که رژیم دلیلی برای بازداشت و دربند نگهداشتن این دگر اندیشان ندارد، آنان را متهم به جاسوسی با بیگانگان می کند. به تازگی نیز شمار زیادی از این بیگناهان را به ۱۰-۲۰ سال زندان محکوم نمودند.

 • Pyirani

  به یزدان که این کشور آباد بود
  همه جای مردان آزاد بود
  در این کشور آزادگی ارز داشت
  کشاورز خود خانه و مرز داشت
  گرانمایه بود آنکه بودی دبیر
  گرامی بد آنکس که بودی دلیر
  نه دشمن دراین بوم و بر لانه داشت
  نه بیگانه جایی در این خانه داشت
  از آنروز دشمن بما چیره گشت
  که ما را روان و خرد تیره گشت

 • Pyirani

  به یزدان که این کشور آباد بود
  همه جای مردان آزاد بود
  در این کشور آزادگی ارز داشت
  کشاورز خود خانه و مرز داشت
  گرانمایه بود آنکه بودی دبیر
  گرامی بد آنکس که بودی دلیر
  نه دشمن دراین بوم و بر لانه داشت
  نه بیگانه جایی در این خانه داشت
  از آنروز دشمن بما چیره گشت
  که ما را روان و خرد تیره گشت

 • ایرانیA

  به امید ایرانی متحد و آزاد
  همه بار (میوه) یک داریم (درختیم) و برگ یک شاخسار

 • ایرانیA

  به امید ایرانی متحد و آزاد
  همه بار (میوه) یک داریم (درختیم) و برگ یک شاخسار

 • ایرانیA

  به امید ایرانی متحد و آزاد
  همه بار (میوه) یک داریم (درختیم) و برگ یک شاخسار

 • Rididim

  سرنگون باد رژیم پلید اسلامی که چیزی بدبختی و سیه روزی برای ایرانیان نداشته و ندارد

 • Rididim

  سرنگون باد رژیم پلید اسلامی که چیزی بدبختی و سیه روزی برای ایرانیان نداشته و ندارد

 • Rididim

  سرنگون باد رژیم پلید اسلامی که چیزی بدبختی و سیه روزی برای ایرانیان نداشته و ندارد

 • Rididim

  سرنگون باد رژیم پلید اسلامی که چیزی بدبختی و سیه روزی برای ایرانیان نداشته و ندارد

 • Mhe

  سلام
  اول از همه بگم که به هیچ وجه با این دایناسورهایی که الان بعنوان حکومت تو کشور ما هستند موافق نیستم ولی این رو هم نمیتونم ندیده بگیرم که یکی از گروه هایی که بیشترین استفاده رو از این حکومت نالایق بردن همین بهایی ها هستند.
  تعجب نکنید اگر جمهوری اسلامی و این حماقتهاش وجود نداشت دیگه به چه بهانه ای این بهایی ها میتونستن به همین راحتی از بیشتر کشور های دنیا و حتی آمریکا و کانادا ویزا میگیرن و میتونن برن .
  مگه مسلمونها یا مسیحی ها کم سختی میکشن از دست این حکومت .
  کدوم یکی از این حمایتها ازشون میشه ؟
  ضمن اینکه باز هم میگم جنایتهای این حکومت اسلامی رو به هیچ وجه تائید نمیکنم ولی باید بدونیم که بهایی ها از این رهگذر استفاده زیادی هم کردن.

 • Mhe

  سلام
  اول از همه بگم که به هیچ وجه با این دایناسورهایی که الان بعنوان حکومت تو کشور ما هستند موافق نیستم ولی این رو هم نمیتونم ندیده بگیرم که یکی از گروه هایی که بیشترین استفاده رو از این حکومت نالایق بردن همین بهایی ها هستند.
  تعجب نکنید اگر جمهوری اسلامی و این حماقتهاش وجود نداشت دیگه به چه بهانه ای این بهایی ها میتونستن به همین راحتی از بیشتر کشور های دنیا و حتی آمریکا و کانادا ویزا میگیرن و میتونن برن .
  مگه مسلمونها یا مسیحی ها کم سختی میکشن از دست این حکومت .
  کدوم یکی از این حمایتها ازشون میشه ؟
  ضمن اینکه باز هم میگم جنایتهای این حکومت اسلامی رو به هیچ وجه تائید نمیکنم ولی باید بدونیم که بهایی ها از این رهگذر استفاده زیادی هم کردن.

  • arman

   امیدوارم جوابتو بخونی هم میهن
   من یک ایرانیه بهایی هستم که الان کشور رو ترک کردم و در راه آمریکا هستم، فکر میکنی این خیلی خوبه؟؟ آمریکا رو میگم، خوب جاتو با من عوض کن، حق تحصیل، حق کار کردن، حق نفس کشیدن اینا رو که امثال تو با این فکر مسموم از من گرفتین به من پس بدین، اونوقت من با کمال میل خاک پاک ایران رو سرمه چشمم میکنم، من از اینکه ایران رو ترک کردم الان ۲ ساله نخوابیدم از غصه ندیدن مادر، تو میدونی این یعنی چی؟؟ تو میدونی وقتی مرده هاتو با بلدزر از خاک در بیارن چه حسی داره؟؟ میدونی حتی اجازه دفن جنازه نداشتن یعنی چی؟؟ اره پسر جان تو هیچ چی نمیدونی، ویزای آمریکا میخوایی؟؟ میخوای بری حالشو ببری؟؟ دوست نا مهربان من، من ویزای آمریکا فقط برای زنده موندن لازمم میشه نه عشق و حال، من همه چیزمو ایران جا گذاشتم

 • Mhe

  سلام
  اول از همه بگم که به هیچ وجه با این دایناسورهایی که الان بعنوان حکومت تو کشور ما هستند موافق نیستم ولی این رو هم نمیتونم ندیده بگیرم که یکی از گروه هایی که بیشترین استفاده رو از این حکومت نالایق بردن همین بهایی ها هستند.
  تعجب نکنید اگر جمهوری اسلامی و این حماقتهاش وجود نداشت دیگه به چه بهانه ای این بهایی ها میتونستن به همین راحتی از بیشتر کشور های دنیا و حتی آمریکا و کانادا ویزا میگیرن و میتونن برن .
  مگه مسلمونها یا مسیحی ها کم سختی میکشن از دست این حکومت .
  کدوم یکی از این حمایتها ازشون میشه ؟
  ضمن اینکه باز هم میگم جنایتهای این حکومت اسلامی رو به هیچ وجه تائید نمیکنم ولی باید بدونیم که بهایی ها از این رهگذر استفاده زیادی هم کردن.

 • Pingback: افسانه کودکانه امام زمان | شاه شجاع نشتیفان()