آیا برپایی وشرکت در روزقدس سوای دعوت به حمله نظامی می تواند چیز دیگری باشد؟ ۰

گورستان جوانان ایران- دستاورد تلاش و کوشش شبانه روزی امام خمینی در سازندگی و پیشرفت کشورمان

گورستان جوانان ایران- دستاورد تلاش و کوشش شبانه روزی امام خمینی در سازندگی و پیشرفت کشورمان

آیا فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل دعوت آنان به جنگ نیست؟
در گذشته چند بارنوشتیم راهی که گروه سبز در پیش گرفته، در سازش و بقای رژیم اسلامی، و دعوت آمریکا و اسرائیل به حمله نظامی است. اکنون هم باردیگر به تاکید و بررسی آن می پردازیم:

 • آقای موسوی و همسر گرامی اشان، همواره از حکومت سراپاجنایت بارخمینی به عنوان دوران طلایی تاریخ کشورمان، یاد نموده اند.
 • آقای کهروبی نیز که در شجاعت و دلاوری تاکنون سنگ تمام گذاشته و تحسین و آفرین همگان را بر انگیخته است، بازهم دوران نکبت بار خمینی را دوران خوب زندگی مردم، وسیاست پسندیده دولت آن روز می داند.
  شماری دیگر از گروه سبز نیز در هرجا سخنی گفته اند، سرانجام گفتارشان؛ به نابودی اسرائیل، پشتیبانی از تروریست های لبنان و فلسطین، و نهایتاً هم گام وهمراه بودن باهدف های جمهوری اسلامی، ودعوت اسرائیل و آمریکا به جنگ بوده است.
 • چندی پیش آخوند کدیور از گروه سبز در گفتگو باصدای آمریکا شعار مردم ایران « نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» را نقض کرده و به عنوان «هم غزه، هم لبنان،….» به خورد مردم ایران داد.
 • سخنرانان دیگری از گروه سبزنیز همواره در گوشه و کنارامریکا با تبلیغات علیه اسرائیل و آمریکا و حمایت از غزه و لبنان عملاً با جمهوری اسلامی همکاری می کنند.
  شماری از آنان اعلام نمودند که در صورت آغاز جنگ، در کنار احمدی نژاد با آمریکا خواهند جنگید. بیان این مطلب حکایت از همکاری گروه سبز با رژیم دیکتاتور و فاشیست کشورمان است، که تاکنون روی چنگیز، آتیلا، استالین، و هیتلر را سفید کرده است.
 • هم چنین گروهی به نام ۷۲ تن شهیدان زنده که خود را وابسته به گروه سبز می نامند، به جانبداری و پشتیبانی بی دلیل از ستیزه جویان غزه و لبنان، و به محکوم کردن اسرائیل و تحریک برای حمله نظامی آن کشور پرداختند.
 • آقای خاتمی با نادیده گرفتن و پشت پازدن به ۲۲ میلیون رای جامعه جوان و کوشای کشورمان که به او اعتماد کرده بودند، و به وی رای دادند، خیانت کرد.
  خمینی رژیم افسار گسیخته و ضد بشری اسلامی را به میان آورد، ولی خاتمی آن رژیم لرزان و ناپایدار را تثبیت نمود، و بدان مشروعیت بخشید.
  بی تردید خاتمی پس از خمینی بزرگترین خیانت را به مردم و کشور ما کرده است.

خاتمی باسیاست روباهانه خود، در درون جنبش سبز نیز نفوذ نمود، تا بتواند مانند گذشته به پیکر گندیده و در آستانه مرگ رژیم اسلامی حیات بخشد، و از سقوط حتمی آن جلوگیری نماید.

خاتمی پیش از روز به اصطلاح قدس که فاقد فرهنگ و محتوای ایرانی بوده، و سرشار از خیانت و پشت پازدن به این آب و خاک است، از مردم می خواهد و به همگان سفارش می کند تا در برنامه راهروی و شعار دادن روز قدس شرکت نمایند. او به مردم توصیه می کند از دادن شعار؛ «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» نیز خودداری کنند.

خواننده گرامی، تصور فرمایید که آیاهمراه شدن با لات و جنایت کارهای ولی وقیح، همراه با شماری بسیجی و پاسدار آدم کش از خدا بی خبر و بادادن شعار«مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل»، در این لحظات تاریک تاریخی که رژیم آشوب گر اسلامی بیشتر کشورهای جهان را بر ماشورانده است، اعلام جنگ با آمریکا و اسرائیل نیست؟

آیا، این روش دیپلماسی و ارتباط سیاسی و دوستی با کشورهای دیگر است، و یا دشمن تراشی و بهانه جنگ و تجاوز به دیگران دادن.

آتش خانمان سوز جنگ - سوغات و هدیه رژیم ولایت وقیح برای مردم فلک زده ایران

آتش خانمان سوز جنگ - سوغات و هدیه رژیم ولایت وقیح برای مردم فلک زده ایران

یک بار در گذشته خمینی برای پای گیری و بقای حکومت خود، به تحریک صدام پرداخت، و در او وسوسه یورش به ایران را به وجود آورد.  ۸ سال بلا وصدمه های این بی خردی و بی سیاستی را دیدیم. هزاران نفر جانشان را از دست دادند. گروهی مجروح و زخمی شدند وهنوز هم در سوز وگدازند. عده ای نیز بی خانمان شدند، و یا بی سرپرست ماندند.
خسارات و خرابی ناشی از آن جنگ جبران ناپذیرناگفتنی، وباید اذعان نمود که تاکنون به حالت نخست سالیانی پیش باز نگشته است.

هم میهن گرامی، من از شما می پرسم. آیا یک بار تجربه از دست دادن همه چیز با آن بی خردی کافی نیست؟. خواهشمند است به خود آیید و این موضوع را جدی بگیرید. خود رااسیر دست مشتی بی خرد، سودجوی، بی فرهنگ و بی اعتقاد به هستی و وجود این آب و خاک نسازید.

در پایان، توصیه ما به آقای موسوی و آقای کهروبی اینست: اگر می خواهید مردم همچنان از شما پشتیبانی کنند، باید به کسانی مانند خاتمی، کدیور، ۷۲ تن شهیدان زنده و… که در راه خلاف مصلحت این کشور گام بر می دارند، و در سوی خلاف آب شنا میکنند اجازه ندهید تا این چنین ناشیانه و یا از روی کینه توزی دشمن تراشی کنند، و آتش جنگ را در سرزمینمان شعله ور سازند.