صیغه، واژه ای زشت و بس نازیبا، و بلایی بزرگ در گسترش فساد، و فروپاشی روابط خانودگی ۵۸

هیچ دارویی چون صیغه شهوت را درمان نمی کند- امام علی(ع)

هیچ دارویی چون صیغه شهوت را درمان نمی کند- امام علی(ع)

روایت است از حضرت محمّد مصطفی خاتم الانبیا که هر کس راه مرا پیش بگیرد و تعداد زنان صیغه ایش از تعداد موهای بدن شتر سبقت بگیرد،همانا که خداوند تکّه ای از بهشت را به او خواهد بخشید و خود من شفاعتش را در روز قیامت خواهم کرد و….یعنی واقعاً شرم نمی کنی آقای پیغمبر؟. تو به اصطلاح شهر علمی، و علی هم دروازه ات؟؟. علم تو فقط به زیر شکمت ختم می شود؟. چه حرفی گفتن برای  زیر شکم داری؟.
این کار یعنی پول دادن و با بانوی بیچاره ودرمانده ای هم بستر شدن، با روسپی گری و فحشا چه تفاوتی دارد؟. آیا این یک عمل انسانی است، ویا حیوانی؟؟ با این گفتار، و توصیه به دیگران، چه گونه می توانی خود را انسان بنامی ؟؟.

سران مملکت ما که عمری است خود را به خواب زده اند و کشور را با فقه سراسر جهل ۱۴۰۰ سال پیش اداره می کنند،  نمی خواهند بفهمند که اکنون قرن بیست ویکم و دنیای ارتباطات و تکنولوژی است. زمان، زمان اندیشیدن، دانش و خرد است نه مشتی مزخرفات که مربوط به دوران غارنشینی و کوته فکری وناتوانی انسان ها بوده است.

از آن جا که این مزدوران رژیم کلاهبردارها و گوسفندانی در پوشش گرگ می باشند، شاید هم می فهمند ولی به روی خود نمی آورند تا دکان  کید و حیله گری اشان همچنان پررونق بماند.

کاری به دین داران،، و آن ریشوهایی که دانش و خردشان در حجم و انباشتگی ریششان است، نداریم!. تنها ازآنان می  پرسیم که آیا انسانید؟ چگونه می توانید با کانون یک خانواده بازی کنید؟ و جگونه به خود اجازه می دهید که مرد را انقدر با یک فعل حلالتان آزاد بگذارید  واو را صاحب و مالک به دختر، خواهر، و مادر هم میهن ما کنی و آن ها اجازه حرف زدن، و از خود دفاع کردن نداشته باشد؟
آیا دلتان  به حال آن مادری که شب ها پلک چشمان خود بر هم نمی گذارد تا همسرش به سلامت به خانه بازگردد، زیرا  لحظه ای غفلت می تواند زندگی اشان را برباد دهد، نمی سوزد؟؟…
آیا این تلخ نیست؟. آیا این ظلم نیست؟. شما حسّ اعتماد را از بین برده اید. شما تمام روابط عاطفی بین زن و مرد را خدشه دار ساختید.
شما عشق را با کلماتی زشت و ناهنجار، لکّه دار کرده اید. ،بس است خانمان سوزی. ،بس است نابود کردن زندگی هایی که زنان با چنگ و دندان  تا کنون نگهش داشته اند،
زنان و مادران این سرزمین، همه جور ظلم و تحقیر را به جان خریده اند و می خرند، تا دست کم دلی خوش در چهارچوب خانه داشته باشند.

آخوندها در فریب دادن بانوان و تجاوز بدانان به نام صیغه کردن، از دیگران پیشی گرفته اند.

آخوندها در فریب دادن بانوان و تجاوز بدانان به نام صیغه کردن، از دیگران پیشی گرفته اند.

فقط به من بگویید چه چیز در این دنیای وا نفسا ارزش یک قطره اشک زلال مادری را دارد که هر گاه خواسته فریادی  از سر درد و پریشانی بر آورد، آن فریاد از گلویش در نیامده، و  تبدیل به ناله ای شده است . آن گاه،  آن ناله به آهی مبدّل شده،  و به سینه ی پر از غصه اش برگشته و همانجا چال شده است؟.

اینگونه له و نابود نمی کنند،مادرانی که همواره از یک چشمشان اشک سرازیربوده ، و ازچشم دیگر خون ، و زنی را که تمام هستیش را به پای مردش ریخته است.
چگونه می توانید در چشمان مادرانتان زل بزنید و خشم و اندوهی را که از چشمان بی رمقشان موج می زند ببینید و دم از صیغه بزنید؟.

چرا صیغه؟، چون شما مردید، گردن کلفت وپول دارید، و آن طفل معصوم ها زنند، و از برگ گل لطیف تر و از شاخه ی نازک و لرزان بید مجنون نحیف تر؟. چون که آن ها ضعیفه اند، و شما غول بی شاخ و دم؟. چون این همه سال صدایشان در نیامده، اینگونه جولان می دهید؟.

البتّه همه می دانیم که آن هایی هم که خواستند بر ضدّ این داد و ستم و ظلم قد علم کنند، و حرفی بزنند، فرجام خوشایندی نداشتند،
چه باید کرد؟. به چه کس باید گلایه برد؟.  سینه دارم شرحه شرحه از فراق….هر چه بگوییم و بنویسیم این قصّه ی تلخ سر دراز دارد و نا تمام است،
هموطنان عزیزم بیایید عشق را در زندگی هامیان با اراجیف این آخوند ها نرانجانیم و جایگاه والایش را همواره در قلب و روح و روزمرگی هایمان حفظ کنیم.

به امید آن روزی که هیچ زنی از ابراز عشقش نهراسد، و در دام بوالهوسان، عیاشان، سوداگران انسان و انسانیت، و مردان هرجایی نیفتند…

 • سلام به همه روشن ضمیران میهن ما افغانستان وایران . آنچه در این سخن کوتاه آنرا بیان میکنم،اینست که اسلام از ابتدا با خرافات آغاز شد و راه غیرٔ انسانی این دین؟ از رفتارو گفتار و عمل رهبران آن پیدا بود
  پیامبر که با دختر هفت ساله همخوابه شود ، خود تصور کنید ،ای عزیزان که او صاحب رسالت است یا رذالت؟؟؟
  صیغه فرهنگ اسلام عزیز است
  زن باره گی فرهنگ سلام عزیز است
  شهوت رانی فرهنگ اسلام عزیز است
  و….و…صدها عملٔ غیرٔ انسانی دیگر فرهنگ تازیانٔ بادیه نشین ها می باشد ،و تو فرزند با فرهنگ خراسانی ، و تو پور اهورایی این خرافات را کنار بگذار و راه نیک منشانٔ این دیار را پیشه کن

  اهورامزدا یاورتان باد
  قاسم انام

  • Alisajad98

   madart ra sag wa khog gaieda ast   ….awlady kony  madar ganda    kafer kafer kafer  … lant ba to  wa  ba padar wa madart wa ba haftat naslt  … to khog kasif pled  .  agar irany hasty ia afghany  .  khog ksif…  sag najes …malon lanaty…   tof tamamy muslmanan ba to wa nslat…………….

   • negin

    نمیدونم جرا جای منطقی حرف زدن فحش میدی؟

   • Mik Mik

    خاک تو سر امّل بی سوادت کودن

 • سلام به همه روشن ضمیران میهن ما افغانستان وایران . آنچه در این سخن کوتاه آنرا بیان میکنم،اینست که اسلام از ابتدا با خرافات آغاز شد و راه غیرٔ انسانی این دین؟ از رفتارو گفتار و عمل رهبران آن پیدا بود
  پیامبر که با دختر هفت ساله همخوابه شود ، خود تصور کنید ،ای عزیزان که او صاحب رسالت است یا رذالت؟؟؟
  صیغه فرهنگ اسلام عزیز است
  زن باره گی فرهنگ سلام عزیز است
  شهوت رانی فرهنگ اسلام عزیز است
  و….و…صدها عملٔ غیرٔ انسانی دیگر فرهنگ تازیانٔ بادیه نشین ها می باشد ،و تو فرزند با فرهنگ خراسانی ، و تو پور اهورایی این خرافات را کنار بگذار و راه نیک منشانٔ این دیار را پیشه کن

  اهورامزدا یاورتان باد
  قاسم انام

  • Alisajad98

   madart ra sag wa khog gaieda ast   ….awlady kony  madar ganda    kafer kafer kafer  … lant ba to  wa  ba padar wa madart wa ba haftat naslt  … to khog kasif pled  .  agar irany hasty ia afghany  .  khog ksif…  sag najes …malon lanaty…   tof tamamy muslmanan ba to wa nslat…………….

   • negin

    نمیدونم جرا جای منطقی حرف زدن فحش میدی؟

   • Mik Mik

    خاک تو سر امّل بی سوادت کودن

   • Behzad Arya

    علی سجاد جان  عزیز همیشه بیاد داشته باش که در هنگام شدت گرفتن سوزش بهترین کاری که میشود کرد این است که محل سوزش را داخل آب سرد بگذاری تا آرام شوی .

 • سلام به همه روشن ضمیران میهن ما افغانستان وایران . آنچه در این سخن کوتاه آنرا بیان میکنم،اینست که اسلام از ابتدا با خرافات آغاز شد و راه غیرٔ انسانی این دین؟ از رفتارو گفتار و عمل رهبران آن پیدا بود
  پیامبر که با دختر هفت ساله همخوابه شود ، خود تصور کنید ،ای عزیزان که او صاحب رسالت است یا رذالت؟؟؟
  صیغه فرهنگ اسلام عزیز است
  زن باره گی فرهنگ سلام عزیز است
  شهوت رانی فرهنگ اسلام عزیز است
  و….و…صدها عملٔ غیرٔ انسانی دیگر فرهنگ تازیانٔ بادیه نشین ها می باشد ،و تو فرزند با فرهنگ خراسانی ، و تو پور اهورایی این خرافات را کنار بگذار و راه نیک منشانٔ این دیار را پیشه کن

  اهورامزدا یاورتان باد
  قاسم انام

  • Alisajad98

   madart ra sag wa khog gaieda ast   ….awlady kony  madar ganda    kafer kafer kafer  … lant ba to  wa  ba padar wa madart wa ba haftat naslt  … to khog kasif pled  .  agar irany hasty ia afghany  .  khog ksif…  sag najes …malon lanaty…   tof tamamy muslmanan ba to wa nslat…………….

   • negin

    نمیدونم جرا جای منطقی حرف زدن فحش میدی؟

   • Mik Mik

    خاک تو سر امّل بی سوادت کودن

 • Mahmood

  من که در اسلام مشروعیتى در مورد صیغه ندیدم.الا در مذهب شیعه که ان را هم با استناد به جند حدیث جعلى و بى اساس, از جمله احادیثى که در بالا امده.
  جالب اینکه در کتابهاى حدیث دیکر مذاهب راوى حدیث تحریم ازدواج موقت حضرت على مى باشدز

 • Mahmood

  من که در اسلام مشروعیتى در مورد صیغه ندیدم.الا در مذهب شیعه که ان را هم با استناد به جند حدیث جعلى و بى اساس, از جمله احادیثى که در بالا امده.
  جالب اینکه در کتابهاى حدیث دیکر مذاهب راوى حدیث تحریم ازدواج موقت حضرت على مى باشدز

 • Arash

  اگر صیغه از نظر شما نادرست است، پس چی درست است؟ فاحشه گری و روسپی گری و نایت کلوپ و هر کی با هر کی که دلش خواست بره و بخوابه و بعدش بچه نامشروعش رو بندازه تو سطل آشغال؟ از نظر شما این درسته؟
  انصاف هم خوب چیزیه، چشمتون رو حقایق نبندین و بعدش بگین اسلام این و اسلام اون
  تو جوامع غربی از بس که بی بندوباری زیاده خود خونواده ها دارن بچه هاشون رو کنترل می کنن و شما تازه به دورانی رسیدین که اونا از اون دوران می خوان بگذرن و حتی مسئله س*ک*س رو می خوان کنترلش کنن
  اسلام دیده که شما نمی تونین خودتونو و هیجاناتونو کنترل کنین اجازه ازدواج موقت (تاکید می کنم ازدواج) رو داده و با شرایط خاص خودش که بی بندوباری تو جامعه بوجود نیاد و فرزندان نامشروع در جامعه متولد نشن ولی این وسط یه عده دارن سوء استفاده می کنن و یه طرز فکر غلط در مورد ازدواج موقت(صیغه ای که میگید) دارن، ربطی به اسلام نداره.
  مشکل تو مسلمونی ماست نه اسلام و الکی بند به اسلام نکنیم
  به دور از تعصب و به دور از هرگونه پیش داوری قبلی منفی در این جور موارد فکر کنیم.
  در مورد مطلب نوشته شده هم بگم که آقا از روی احساس یه … شعری گفته و آپ کرده، مشکل جای دیگه است، اگه مشکل همین صیغه است، پس تو آمریکا و اروپا که ضد اسلام هستن و صیغه میغه نیست باید بهشت باشه و هیچ مشکلی نباشه! چشماتو باز کن، ببین بعدش حرف بزن نه اینکه چشماتو ببندی و دهنتو باز کنی و ….

  • Behzad Arya

    اگر مردم صیغه را بیشتر جدی میگرفتند الان این بچه مسلمان دوآتیشه که اسمش آرش است  در شناسنامه اش نام پدرش درج شده بود .

 • Arash

  اگر صیغه از نظر شما نادرست است، پس چی درست است؟ فاحشه گری و روسپی گری و نایت کلوپ و هر کی با هر کی که دلش خواست بره و بخوابه و بعدش بچه نامشروعش رو بندازه تو سطل آشغال؟ از نظر شما این درسته؟
  انصاف هم خوب چیزیه، چشمتون رو حقایق نبندین و بعدش بگین اسلام این و اسلام اون
  تو جوامع غربی از بس که بی بندوباری زیاده خود خونواده ها دارن بچه هاشون رو کنترل می کنن و شما تازه به دورانی رسیدین که اونا از اون دوران می خوان بگذرن و حتی مسئله س*ک*س رو می خوان کنترلش کنن
  اسلام دیده که شما نمی تونین خودتونو و هیجاناتونو کنترل کنین اجازه ازدواج موقت (تاکید می کنم ازدواج) رو داده و با شرایط خاص خودش که بی بندوباری تو جامعه بوجود نیاد و فرزندان نامشروع در جامعه متولد نشن ولی این وسط یه عده دارن سوء استفاده می کنن و یه طرز فکر غلط در مورد ازدواج موقت(صیغه ای که میگید) دارن، ربطی به اسلام نداره.
  مشکل تو مسلمونی ماست نه اسلام و الکی بند به اسلام نکنیم
  به دور از تعصب و به دور از هرگونه پیش داوری قبلی منفی در این جور موارد فکر کنیم.
  در مورد مطلب نوشته شده هم بگم که آقا از روی احساس یه … شعری گفته و آپ کرده، مشکل جای دیگه است، اگه مشکل همین صیغه است، پس تو آمریکا و اروپا که ضد اسلام هستن و صیغه میغه نیست باید بهشت باشه و هیچ مشکلی نباشه! چشماتو باز کن، ببین بعدش حرف بزن نه اینکه چشماتو ببندی و دهنتو باز کنی و ….

 • Arash

  اگر صیغه از نظر شما نادرست است، پس چی درست است؟ فاحشه گری و روسپی گری و نایت کلوپ و هر کی با هر کی که دلش خواست بره و بخوابه و بعدش بچه نامشروعش رو بندازه تو سطل آشغال؟ از نظر شما این درسته؟
  انصاف هم خوب چیزیه، چشمتون رو حقایق نبندین و بعدش بگین اسلام این و اسلام اون
  تو جوامع غربی از بس که بی بندوباری زیاده خود خونواده ها دارن بچه هاشون رو کنترل می کنن و شما تازه به دورانی رسیدین که اونا از اون دوران می خوان بگذرن و حتی مسئله س*ک*س رو می خوان کنترلش کنن
  اسلام دیده که شما نمی تونین خودتونو و هیجاناتونو کنترل کنین اجازه ازدواج موقت (تاکید می کنم ازدواج) رو داده و با شرایط خاص خودش که بی بندوباری تو جامعه بوجود نیاد و فرزندان نامشروع در جامعه متولد نشن ولی این وسط یه عده دارن سوء استفاده می کنن و یه طرز فکر غلط در مورد ازدواج موقت(صیغه ای که میگید) دارن، ربطی به اسلام نداره.
  مشکل تو مسلمونی ماست نه اسلام و الکی بند به اسلام نکنیم
  به دور از تعصب و به دور از هرگونه پیش داوری قبلی منفی در این جور موارد فکر کنیم.
  در مورد مطلب نوشته شده هم بگم که آقا از روی احساس یه … شعری گفته و آپ کرده، مشکل جای دیگه است، اگه مشکل همین صیغه است، پس تو آمریکا و اروپا که ضد اسلام هستن و صیغه میغه نیست باید بهشت باشه و هیچ مشکلی نباشه! چشماتو باز کن، ببین بعدش حرف بزن نه اینکه چشماتو ببندی و دهنتو باز کنی و ….

 • Cyrus Parsa

  با درود به تمامی هموطنان عزیزم،صیغه این فاجعه ی انسانی و ضد زن سراسر اشکال است،
  آیا نابود کردن بنیاد خانواده مشکل ندارد؟
  آیا خون به جگر کردن مادران مشکل ندارد؟
  کسانی که با صیغه موافقند از شرف و انسانیت بویی نبرده اند و مردی و مردانگی را زیر پای ظلم و ستم له کرده اند،
  کسانی که با صیغه موافقند،آیا خواهر و مادر و دخترشان را با صیغه نامه هایی متعدد
  می پذیرند؟
  یا اینکه در آن هنگام از غیرت نداشته شان استفاده کرده و آن ها را به باد کتک می گیرند؟
  صیغه فقط راجع به سکس نیست بلکه راجع به پایمال کردن حقوق زنان و خرد کردن موازین اصولی خانواده است.
  به امید ایرانی فارق از جهل و خرافات و نادانی

  • Juseph133

   عزیز دلم
   اول برو تحقیق کن بعد بیا توهین کن و همایش ادب به اجرا بذار اونی اگر اهل منطقی برو” نظام حقوق زن در اسلام “و “اخلاف جنسی “استاد مطهری رو بخون

  • ساغر

   ماها صیغه رو درست نفهمیدیم . صیغه برای بیماران روانی، کسانی که توانایی ازدواج ندارند، از نظر مالی توانایی اداره زندگی ندارند توصیه شده نه اینکه هر مردی از زنش خسته شد بره زن صیغه ای بگیره البته اینم باز از دوره افتادن تو خیابون و پیدا کردن زن روسپی بهتره
   جمله امام علی هم دقیقاً همینه .شهوت بیدارشده رو واسه کسی که زن نداره دوای خوبیه

 • Cyrus Parsa

  با درود به تمامی هموطنان عزیزم،صیغه این فاجعه ی انسانی و ضد زن سراسر اشکال است،
  آیا نابود کردن بنیاد خانواده مشکل ندارد؟
  آیا خون به جگر کردن مادران مشکل ندارد؟
  کسانی که با صیغه موافقند از شرف و انسانیت بویی نبرده اند و مردی و مردانگی را زیر پای ظلم و ستم له کرده اند،
  کسانی که با صیغه موافقند،آیا خواهر و مادر و دخترشان را با صیغه نامه هایی متعدد
  می پذیرند؟
  یا اینکه در آن هنگام از غیرت نداشته شان استفاده کرده و آن ها را به باد کتک می گیرند؟
  صیغه فقط راجع به سکس نیست بلکه راجع به پایمال کردن حقوق زنان و خرد کردن موازین اصولی خانواده است.
  به امید ایرانی فارق از جهل و خرافات و نادانی

  • Juseph133

   عزیز دلم
   اول برو تحقیق کن بعد بیا توهین کن و همایش ادب به اجرا بذار اونی اگر اهل منطقی برو” نظام حقوق زن در اسلام “و “اخلاف جنسی “استاد مطهری رو بخون

 • Cyrus Parsa

  با درود به تمامی هموطنان عزیزم،صیغه این فاجعه ی انسانی و ضد زن سراسر اشکال است،
  آیا نابود کردن بنیاد خانواده مشکل ندارد؟
  آیا خون به جگر کردن مادران مشکل ندارد؟
  کسانی که با صیغه موافقند از شرف و انسانیت بویی نبرده اند و مردی و مردانگی را زیر پای ظلم و ستم له کرده اند،
  کسانی که با صیغه موافقند،آیا خواهر و مادر و دخترشان را با صیغه نامه هایی متعدد
  می پذیرند؟
  یا اینکه در آن هنگام از غیرت نداشته شان استفاده کرده و آن ها را به باد کتک می گیرند؟
  صیغه فقط راجع به سکس نیست بلکه راجع به پایمال کردن حقوق زنان و خرد کردن موازین اصولی خانواده است.
  به امید ایرانی فارق از جهل و خرافات و نادانی

  • Juseph133

   عزیز دلم
   اول برو تحقیق کن بعد بیا توهین کن و همایش ادب به اجرا بذار اونی اگر اهل منطقی برو” نظام حقوق زن در اسلام “و “اخلاف جنسی “استاد مطهری رو بخون

 • gomnam

  ارش کسی از کشورهای غربی و هرزگی در اونجا طرفداری نمی کنه مسلمونها که این قوانین کثیف مثل صیغه رو گذاشتن کثیفند چون همون فساد و هر شب با یکی خوابیدن هست و مانند همون کثافتکاری هست که ما ایرانیان ازش وحشت داریم و نمی خواهیم کشورمون به فساد کشیده بشه حالا عجیبه که شما که طرفدار اسلامید چقدر احساساتی میشین و بین این کثافتکاری و فحشا فرقی نمی گذارید اتفاقا این شما مسلمونها هستین که از رو احساس و تعصب حرف می زنید نه عقل فقط اسمش با فحشا فرق داره ولی نفس کار همونه یعنی یک مرد هرزه می تونه هر شب به یکی بخوابه و بچه ای هم این میون به دنیا می اید که حاصل هرزگیه اقا و نیاز مالی خانم هست!!!!درص ضمن اون مردک می تونه طبق قانون اسلام نجس به همسرش خیانت هم بکنه

  • Juseph133

   صیغه ۷۰ شرط داره و بعد از صیغه هم عده و در صورت بچه دار شدن هم قانون داره اطلاع نداری دیگران رو گمراه نکن

   • negin

    فرزندی که از راه صیغه به وجود میاد هیچ حقی نداره نه نفقه نه ارث مادر هم همینطور

    • Sfrgf

     معلومه یذره هم اطلاع نداری
     فرزندی که از صیغه میاد فرزند مرده و ارث میگیره و باید خرجش رو بده اما زن صیغه ای طبق توافق خودشون مهر میگیره 

     • نسل سوخته

      فرزندی که از صیغه بدنیا میاد ارث نمیبره مگر اینکه پدر از یک سوم سهم خودش بعد از مرگ برای فرزند ارث بزاره اما از ۲/۳ دیگه مانند دیگر فرزندان ارث نمیبره.
      بند ۳ ماده ۸۶۹ قانون مدنی.
      لطفا از این به بعد دروغ نگید. 

 • gomnam

  ارش کسی از کشورهای غربی و هرزگی در اونجا طرفداری نمی کنه مسلمونها که این قوانین کثیف مثل صیغه رو گذاشتن کثیفند چون همون فساد و هر شب با یکی خوابیدن هست و مانند همون کثافتکاری هست که ما ایرانیان ازش وحشت داریم و نمی خواهیم کشورمون به فساد کشیده بشه حالا عجیبه که شما که طرفدار اسلامید چقدر احساساتی میشین و بین این کثافتکاری و فحشا فرقی نمی گذارید اتفاقا این شما مسلمونها هستین که از رو احساس و تعصب حرف می زنید نه عقل فقط اسمش با فحشا فرق داره ولی نفس کار همونه یعنی یک مرد هرزه می تونه هر شب به یکی بخوابه و بچه ای هم این میون به دنیا می اید که حاصل هرزگیه اقا و نیاز مالی خانم هست!!!!درص ضمن اون مردک می تونه طبق قانون اسلام نجس به همسرش خیانت هم بکنه

  • Juseph133

   صیغه ۷۰ شرط داره و بعد از صیغه هم عده و در صورت بچه دار شدن هم قانون داره اطلاع نداری دیگران رو گمراه نکن

   • negin

    فرزندی که از راه صیغه به وجود میاد هیچ حقی نداره نه نفقه نه ارث مادر هم همینطور

 • gomnam

  ارش کسی از کشورهای غربی و هرزگی در اونجا طرفداری نمی کنه مسلمونها که این قوانین کثیف مثل صیغه رو گذاشتن کثیفند چون همون فساد و هر شب با یکی خوابیدن هست و مانند همون کثافتکاری هست که ما ایرانیان ازش وحشت داریم و نمی خواهیم کشورمون به فساد کشیده بشه حالا عجیبه که شما که طرفدار اسلامید چقدر احساساتی میشین و بین این کثافتکاری و فحشا فرقی نمی گذارید اتفاقا این شما مسلمونها هستین که از رو احساس و تعصب حرف می زنید نه عقل فقط اسمش با فحشا فرق داره ولی نفس کار همونه یعنی یک مرد هرزه می تونه هر شب به یکی بخوابه و بچه ای هم این میون به دنیا می اید که حاصل هرزگیه اقا و نیاز مالی خانم هست!!!!درص ضمن اون مردک می تونه طبق قانون اسلام نجس به همسرش خیانت هم بکنه

  • Juseph133

   صیغه ۷۰ شرط داره و بعد از صیغه هم عده و در صورت بچه دار شدن هم قانون داره اطلاع نداری دیگران رو گمراه نکن

   • negin

    فرزندی که از راه صیغه به وجود میاد هیچ حقی نداره نه نفقه نه ارث مادر هم همینطور

 • irani

  تو خودت حتما از راه صیغه به دنیا اومدی که داری طرفداری اخوندهای زنا زاده رو میکنی……گوش ما از این پرت و پلاهای اسلامی پره که ۷۰ نوع این و اون رو داره……اسلام هیچ چیز برای ما نداشت جز گرسنگی بدبختی و قانون جنگل…….

 • irani

  تو خودت حتما از راه صیغه به دنیا اومدی که داری طرفداری اخوندهای زنا زاده رو میکنی……گوش ما از این پرت و پلاهای اسلامی پره که ۷۰ نوع این و اون رو داره……اسلام هیچ چیز برای ما نداشت جز گرسنگی بدبختی و قانون جنگل…….

 • irani

  تو خودت حتما از راه صیغه به دنیا اومدی که داری طرفداری اخوندهای زنا زاده رو میکنی……گوش ما از این پرت و پلاهای اسلامی پره که ۷۰ نوع این و اون رو داره……اسلام هیچ چیز برای ما نداشت جز گرسنگی بدبختی و قانون جنگل…….

 • Kolmikh4

  عاقلان دانند. . . !

  • elham

    اگه خیلی مردین وطرفدار حقوق زن و مخالف کثافت کاری به جای طرفداری از صیغه تشویق کنیدبرای  ازدواج دائم  چرا قبلا از این مسخره بازیها نبود چرا از وقتی آخوندها اومدن کثافتکاری شرعی مدشده چرا سرتونو کریدن تو یقتون با شلوغ بازی و بازی با کلمات ادعای روشن فکری میکنید وقتی ازدواج برای شهوت باشه نه رسیدن به آرامش و احساس مسئولیت فرقی با زنا نداره
    .

 • Kolmikh4

  عاقلان دانند. . . !

 • Alisajad98

  aslom  ra   to  wa  padaranat  knar gozashtaid .  asla shoma az khog ha kasif karda ham pastared …  khohr wa madart agar delash kir khost dar har ja rawan kon  ka brait hram zadah kasef manand khodat ra tawled kond…       kasef   

 • Alisajad98

  aslom  ra   to  wa  padaranat  knar gozashtaid .  asla shoma az khog ha kasif karda ham pastared …  khohr wa madart agar delash kir khost dar har ja rawan kon  ka brait hram zadah kasef manand khodat ra tawled kond…       kasef   

 • Alisajad98

  aslom  ra   to  wa  padaranat  knar gozashtaid .  asla shoma az khog ha kasif karda ham pastared …  khohr wa madart agar delash kir khost dar har ja rawan kon  ka brait hram zadah kasef manand khodat ra tawled kond…       kasef   

 • Shokuhi2010

  مرگ بر منافق

 • Shokuhi2010

  مرگ بر منافق

 • Shokuhi2010

  مرگ بر منافق

 • مدیر

  حماقت درد بی درمان شماست با یه مقدار مطالعه حتما نظرتون درباره ازدواج موقت مثبت میشه تو که نمیدونی ازدواج موقت برای کیه و کی بدون اشکاله و واسه چه کسانی جواز داره ، اینجور نظر بی خودی نده . خیلی از مشکلات مملکت ما واسه اینه که هر کس میرسه درباره همه چیز بدون اینکه مطالعه داشته باشه نظر میده . عاقلان دانند .

 • مدیر

  حماقت درد بی درمان شماست با یه مقدار مطالعه حتما نظرتون درباره ازدواج موقت مثبت میشه تو که نمیدونی ازدواج موقت برای کیه و کی بدون اشکاله و واسه چه کسانی جواز داره ، اینجور نظر بی خودی نده . خیلی از مشکلات مملکت ما واسه اینه که هر کس میرسه درباره همه چیز بدون اینکه مطالعه داشته باشه نظر میده . عاقلان دانند .

 • مدیر

  حماقت درد بی درمان شماست با یه مقدار مطالعه حتما نظرتون درباره ازدواج موقت مثبت میشه تو که نمیدونی ازدواج موقت برای کیه و کی بدون اشکاله و واسه چه کسانی جواز داره ، اینجور نظر بی خودی نده . خیلی از مشکلات مملکت ما واسه اینه که هر کس میرسه درباره همه چیز بدون اینکه مطالعه داشته باشه نظر میده . عاقلان دانند .

 • ساغر

  جمله ای که از پیامبر در مورد صیغه آورده اید معتبر نیست منبع موثق هم براش نذاشتی
  صیغه داروی کسانی است که توانایی ازدواج دایم ندارند نه کسانی که همسر دارند
  بفهم و حرف بزن

 • Mohammad Wartan

  دوست گرامی این چرندیات چیست که سر بی علمی و بی خردی تحویل مردم می دهی .
  مگه زن ها را به زور صیغه می کنند؟ شاید کسی مادر و خواهر شما (یا خودتان)رو به زور صیغه کرده که اینجوری ازش تنفر داری؟
  پس شما راه بهتری برای جز صیغه سراغ داری؟
  راهش رو بنویس اگه اینقدر علم داری و اینا رو نوشتی.

 • Pingback: کشتن یک میمون وحشت زده با موشک نظامی، فضانوردی نیست، بلکه خودنمایی است! | andishehayandeh()

 • پسر ایرانی

  افرادی که از دین اسلام اطلاعی ندارن اظهار نظر نکنن.مگه پیغمبر اسلام شخصیت کمیست که اینچنین در مورد آن اظهار نظر میکنند.. صیغه امریست حلال البته با شرایط

 • سیروس

  آخه احمق تو هنوز نمیدونی تو به برهه ای از زمان احادیث جعلی زیاد شدن چراهرچیزی رو که میبینید باور میکنید خداوند به شما عقل داده ضمنا این همه حدیث از پیغمبر رو ول کردی اون چیزی که میخواستی سوا کردی حرومزاده