یاد بگیریم که چگونه با زنانمان اسلامی رفتار کنیم ۴

هر روز و هر هفته این بندگان الله، علما و فضلای بزرگ اسلامی به ما پند می دهند، و ما را نصیحت می کنند که چگونه با زنان، خواهران، و مادران خود رفتار کنیم. افسوس و صد افسوس که ما ملت خنگ، کم هوش و کم حافظه ایم و یارای یاد گرفتن چنین دستورات حکیمانه و اللهی را نداریم.
از این روی، بادیدن آن همه کوتاهی و نادانی، نگارنده را بر آن داشت که گفتار پرنغز و پرمغز و حکیمانه این فرشتگان الله برزمین، این روحانیان بلند بالا و هیکل گنده را که اتل متل گزارش گر ما آماده کرده، برای شما عزیزان باز گو کنم، شاید بشود و باشد که اندکی پند بگیرید، ودر رفتارتان نسبت به بانوان ،اسلامی رفتار نمایید.

به تاریک خانه اسلام خوش آمدید. اگر فیلمی برای ظهور دارید، آماده کنید.

به تاریک خانه اسلام خوش آمدید. اگر فیلمی برای ظهور دارید، آماده کنید.

این شما، و این گفتاردانشمندانه و بی همتا:
۱- دانشمند بزرگ اسلامی زیر عنوان: «زنان چه خوشبختند»، چنین فرمودند: الله با زدن و تنبیه بانوان، به آنان پاداش بزرگی داده است. پیامبر بزرگ اسلام دستور فرمودند؛ « زنان را کتک بزنید و تنبیه کنید، ولی به چهره آنان آسیبی نیاورید تا زیبایی و ریخت خود را از دست ندهند.»

شیخ پر پشم اسلام، کتک زدن و تنبیه بانوان را بر اساس دستور الله و پیامبر او، موهبتی برای زنان می داند

بازهم پیامبر گرامی، از جانب الله مدینه ولخرجی کردند و فرمودند: « در حین تنبیه و زدن، استوان ها و دندان های آن ها را نشکنید، با مشت به چشمشان نزنید، و گوشت بدنشان را از هم ندرید، و پاره نکنید.» (به، به، ماشاالله، و هزار ماشاالله به این اسلام ناب محمدی، کمی اسفند آتش کنیم که چشم نخورد. گویا در گذشته دندان ها هم می شکستند که پیامبر بزرگوار آن را نادرست می دانند)

این فاضل و دانشمند اسلامی بازهم روی دل نموده، و فرمودند؛ با این دستور، که در تنبیه، به چهره اشان نزنید، به زنان افتخار دادند. « حتی پیامبر دستور دادند که زدن با فحش و نا سزا نیز همراه نباشد.
(اتل متل- پیامبر سخاوت مند، به کارهای شفاهی مانند دشنام و فحش دادن که کار ما ایرانیان در فیس بوک است، چندان دل خوشی نداشته اند، و دیدگاه مبارکشان روی کار عملی، یعنی همان کتک زدن، بوده است.)
حال، بانوان مسلمان کشورمان در می یابند که الله و پیامبر او تا چه اندازه مهربانند و چه برکاتی را نصیب آنان نمودند.

این دانشمند باز هم از کیسه خلیفه بخشیدند و فرمودند این زدن و تنبیه ها باید از سینه به پایین باشد، و این ها برای ادب نمودن، و توبه کردن زنان، لازم و ضروری است.
پیامبر گرامی- « حال اگر باهمه تنبیه ها زن نافرمان بود و از گناه و اشتباه خود بیرون نیامد، از هم بستر شدن با وی خود داری کنید.»
در این جا، اتل متل گزارش گر ما که شنونده این کلمات زیبا از دانشمند بزرگ اسلام بود، به پرسش در آمد که اگر آخوندها در تنبیه زنان خود به نتیجه نرسند چگونه می توانند هم بستری را فراموش کنند، زیرا عقل و خرد آنان در پایین تنه اشان نهفته است؟ در حقیقت، این یک مجازات برای آخوند و مرد اسلام زده است، نه بانوی گرامی همسر بخت برگشته او.

دانشمند بزرگوار، فرمودند که برای مرد اسلام پناه، راه گریز همیشه باز است. ایشان، گزارش گر ما را به سراغ توضیح المسائل بزرگان اسلام چون امام خمینی فرستاد.
گزارش گر ما با مطالعه این کتاب های نیمه آسمانی معتبر، دریافت که اگر خانه های عفاف و صیغه خانه های حضرت در دسترس نباشد، بهترین راه، نزدیک شدن با چهارپایان است.

این پرسش و پاسخ های دیگر زیر میان گزارش گر و دانشمند اسلامی درگرفت:
پرسش گر- با چه چیز، و باچه وسیله ای باید زنان را زد؟
دانشمند- با دست خالی، یاطناب و یاسیم و زدن ها نباید علامت و نشانه ای روی بدن زن بگذارد. ( اتل متل – به، به بنازم به این دست و دل بازی الله و پیامبرش که خواسته اند آثارجرم پوشیده بماند، و کسی از آن سر درنیاورد )

دانشمند گرامی افزودند؛ « اگر زن برای هم بستری نافرمانی کرد، می توان به چهره او نیز زد». در این جا دیگر الله گردن کلفت مدینه، حد، ومرزی برای کتک زدن و تنبیه نمودن زنان قائل نیستند. آخر شوخی نیست، اسلام که بنیان، و برپایی آن، بر شکم و زیر شکم بوده است، چگونه می تواند یک بانو از هم بستری مردک اسلام زده خود کوتاهی کند، و طفره رود؟. وامصیبتا، وا اسلاما،

۲- دانشمند اسلامی دیگر که در سال ۲۰۰۴ سخن رانی اش از تلویزیون قطر پخش شده، و دستورات قرآن و تفسیرآن در مورد رفتار بازنان رابازگو می کرد، این چنین فضله پراکنی فرمود:
« تنبیه و کتک زدن زنان از دستورات خالق بشر (الله) است. همان گونه که وقتی ما یک خودرو و یا دستگاه برقی می خریم، همراه باکتابچه راهنما ویا کاتالوگ است که به ما یاد می دهد چگونه، آن را به کار اندازیم، الله نیز با آفرینش بشر، کتاب راهنمایی به نام قرآن در اختیار او گذاشته که از‌آن راهنمایی بگیرید، و بدان عمل کند. ( اتل متل- وای برما، که تا کنون نمی دانستیم قرآن یک کتاب راهنما و کاتالوگ بوده است، که برای کارکرد با زنان نوشته شده)

همان گونه که تعمیر دستگاه برقی به کاتالوگ و دفترچه راهنما نیاز است، قرآن کاتالوگی است نشان می دهد تا چگونه زنانمان را کتک بزنیم، و تنبیه کنیم.

گزارش گر ما که در صحنه حضور داشت، از این که الله مدینه زنان را یک اتوموبیل، یخچال، رادیو، و یا هردستگاه دیگر دانسته که دارای دفترچه راهنمایی به نام قرآن می باشند، پیام تبریک و تسلیتی برای بانوان فرستاده است که ما هم اکنون در این جا به آنان پیشکش می کنیم.

آن گاه، این دانشمند فزون پایین می افزاید که مانباید از کتک زدن و تنبیه زن خود شرمنده باشیم. باید به مردم نادان کشورهای اسلامی که روش غربی را پیش گرفته اند، یاد آور شویم که باید در انجام این کار(تنبیه زنان) سربلند و خوشحال بود.

دانشمند گرامی می افزاید که زندگی با خیلی از زنان بدون تنبیه و زدن آنان، غیر ممکن است. این مغز متفکر اسلام می افزاید، زنانی که زدن و تنبیه آنان ضروری است، بر سه گونه اند:
الف- آن هایی که درخانه پدر، مادر، و پیش از زناشویی به هردلیلی دم به دم کتک می خوردند، و با کتک خوردن بزرگ شدند.
ب- زنانی که شوهر خود را نادیده می گیرند.
پ- زنانی که نافرمانی می کنند.

امید وارم بانوان اسلام پناه خود را برای کتک های همیشگی شوهرانشان، به ویژه، در اطاق خواب آماده کنند، تا از برکات و رحمات اللهی محروم نمانند.