برکات سفر رهبر کویر انقلاب اسلامی به قم ۶

بنا بر گزارش امروز خبرگزاری فارس، آیت الله مکار شیرازی در جمع طلبه ها و دیگر مفت خوران سربار ملت اسلامی ایران شکر افشانی فرمودند که سفرهمایونی خلیفه اسلام به استان قم فضله های زیادی برای امت تحقیر و تحمیر شده ایران به همراه خواهد داشت. سپس به مردم قم و شنوندگان سخنرانی خود سفارش فرمودند، که هرچه زودتر در قم به استقبال رهبر انقلاب بیایید، تا از مزایای قانونی آن برخوردارشوند.

لاشخوران، فرصت طلبان، مزدوران، و ساندنیست ها از هرده، دهکده، و شهر گردآوری و با سخاوت بخشی از کیسه ملت انان را برای دعا و ثناگویی به حضور خلیفه اسلام آوردند.

لاشخوران، فرصت طلبان، مزدوران، و ساندنیست ها از هرده، دهکده، و شهر گردآوری و با سخاوت بخشی از کیسه ملت انان را برای دعا و ثناگویی به حضور خلیفه اسلام آوردند.

اتل متل گزارش گر ما که درجمع خردباختگان این آفت الله بود، پرسش نمود که فاصله قم تا تهران که بیش از۱۲۰-۱۴۰ کیلومترنیست، چرا برای رفتن به این شهر که تنها ۲ ساعت زمان لازم دارد، و شماری از راننده ها در روز ده بار به این شهر رفت و آمد می کنند، این چنین از دو ماه پیش با بوق و کرنا به تبلیغ پرداخته و از پیش داد سخن می گویند، و در هر مجلس و محفلی به گفتگو و بررسی آن …؟. این که یک سفر دریایی، و یاسفر ۲۰-۳۰ ساعت پرواز نیست، که آن چنانی، به مبالغه می پردازند، و آن را بزرگ جلوه می دهند؟.

یکی از هم پالکی های آفت الله که درجمع بود، به تلخی، و باترش رویی پا برهنه میان پرسش من پرید، و گفت: « آخه، بابا، تو که به خیریات و برکات این سفرروحانی زمینی، آسمانی آشنایی نداری واز مرحله پرتی، چرا دخالت و سمپاشی می کنی؟.»
گزارش گر ما که هم ناراحت، و هم شگفت زده شده بود، گفت؛ « ممکنه کمی از این خیرات، مبرات، و برکات برای ۲ ساعت رفتن از تهران به این شهر شرح دهید؟.»
آن شخص که ریشش مانند سیخ جاروب روی صورتش پراکنده بود، و به هرتماشاگری دهن کجی می کرد، بادی به غبغب خود انداخت، و به شرح زیر به برکات سفر زمینی، آسمانی خلیفه اعظم امام چهاردهم به قم پرداخت:

۱- آفت الله مکار شیرازی نخستین فردی هستند که از فضله های برکت آمدن خلیفه اعظم به قم بهره مند می شوند. نه تنها میلیاردها ثروتی که تا کنون از ملت ایران دزدیده اند، امن و محفوظ می ماند،  دست ایشان باز خواهد بود تا به چپاول های تازه تری بپردازند. بلکه برای ده پشت آینده اشان از برکت این اسلام ناب محمدی ذخیره بگذارند.

۲- از چند ماه پیش که سفر رهبر کویر به قم اعلام شد، طلبه ها و آخوندهای حوضه به بانک ها یورش بردند، و هرکدام تقاضای چند میلیون تا چند میلیارد وام کردند، که پس از مسافرت همایونی خلیفه اعظم، علی بی دست باز پرداخت خواهند کرد.

۳- ستاد برگزاری استقبال خلیفه بزرگ تشکیل شد، واز همه چماق بدستان، و میدانی های قم و شهرهای دیگر دعوت نمود تا به این ستاد بپیوندند، و هزینه و مزد عملیات خود همراه با هزینه مسافرت، خارج از مرکز، بدی آب و هوا، بیمه حوادث، پیش بینی های درمانی، و هزاران مصیبت و زیان کوفت و زهرمار دیگر که شاید هرگز به دنبال نخواهد داشت، ارزیابی کنند، تا ستاد برگزاری استقبال، از پیش بپردازد، و آنان دست تنگ و در دشواری مالی قرار نگیرند.

اتوبوس هایی که از سوی شهرداری قم برای آوردن ساندیست ها و مزدوران از شهرهای اطراف به درگاه خلیفه علی اختصاص داده است

اتوبوس هایی که از سوی شهرداری قم برای آوردن ساندیست ها و مزدوران از شهرهای اطراف به درگاه خلیفه علی اختصاص داده است

۴- به مردم کشاورز، بیکار، و نیمه بیکار نزدیک به هفتاد هزار دهات ایران اطلاع داده شد، که اگر با اتوبوس های از پیش آماده شده، و قطارهای سراسری، به این سفر عبادی سیاسی تن در دهند، نه تنها همه هزینه و بدهکاری گذشته و آینده آنان پرداخت خواهد شد، بلکه در رفت و برگشت و استقبال از رهور کویر، هر لحظه و همه جا با ساندنیست و ساندیج از آنان پذیرایی خواهد شد. هتل ها و مسافرخانه های قم نیز از هم اکنون همه آن ها تخلیه و در اختیار آنان قرار می گیرد.

۵- به کسبه و بازاریان قم وعده داده شد، چنانچه با این ستاد در تبلیغ برای استقبال مرکب همایونی همکاری کنند، دوبرابر ارزش کسب آنان از هم اکنون با چک بانکی پرداخت می گردد.

۶- به تاکسی ها و اتوبوس های در شهر قم و یا مسیر رفت و آمد با قم گفته شد، در صورت همکاری، آن چنان که ستاد از آنان می خواهد، معادل ارزش اتوبوس، و یا سواری خود، همراه با یک سال بهای آزاد بنزین و گازوئیل مجانی از پیش دریافت خواهند نمود.

۷- طلاب و فضله های حوضچه علمیه نیز هرکدام لیستی از خواسته های مادی و معنوی خود تهیه کرده اند، و امید وارند پیش از رسیدن مرکب خلیفه اعظم به خواسته هایشان پاسخ مثبت داده شود تا یک یا دوخانه به خانه های پیشین خود افزوده، و تضمینی نیز برای همکاری آنان در آینده باشد.

اتل متل گزارش گر ما که از این همه حاتم بخشی ولی وقیح برای دوساعت سفربه این شهر خرافات زده، و در شگفت شده بود، زانوی غم به دست گرفت، و در گوشه ای در اندوه خود فرو رفت.

پس از چند لحظه در خود فرورفتن، گزارش گرما از یکی از حاضران در آن جلسه که به ایشان نزدیک بود، در جستجوی علت بر آمد:
اتل متل- خوب، برکات و خیرات این سفر روحانی ملا علی را برای گروهی از مردم در قم دانستیم، حال پرسش این است که چه چیزی از این سفر نصیب ولی وقیح می شود؟

حاضر در جلسه گفت:
۱- ولی وقیح تاکنون حمایت و پشتیبانی روحانیون، و حتی طلبه ها را از دست داده، حال در این سفر در تلاش است که بانیروی «زر» و «زور»، آنان را به همکاری و اطاعت خود در آورد.

۲- ملا مجتبی ولد چموش ایشان که جنایتکار بزرگ، و غارتگر سرمایه های مردم است، همه افکار، و عملکرد جنایتکارانه را از پدر گرامی خود به ارث برده، و می تواند جانشین، و ولیعهد بزرگی برای خلیفه اسلامی باشد. از این روی، ولی وقیح تلاش دارد برای ایشان میان آخوندهای قم مشروعیت بخرد، و چنانچه امکان دارد، یک مدرک جعلی آخوندی نیز از فیضیه قم برایش دست و پا کنند.

گله ای از مفت خورهای کشورمان به نماز الله مدینه ایستاده اند. آیا برای جنایات و غارت گری های خود از الله مدینه طلب مغرفت می کنند، و یا یک شو و نمایش آخوندی دیگری است.

گله ای از مفت خورهای کشورمان به نماز الله مدینه ایستاده اند. آیا برای جنایات و غارت گری های خود از الله مدینه طلب مغرفت می کنند، و یا یک شو و نمایش آخوندی دیگری است.

هنگامی که گزارش گر ما به اهمیت این سفر تاریخی جغرافیایی ولی وقیح، و معامله پایاپای و بده بستان او با آخوندهای قم آگاه شد، از همان گوینده پرسید؛ پس در این میان چه چیز نصیب ملت می شود؟
گوینده و حاضر در جلسه گفت؛ در این داد و ستد ها، ملت مطرح نیست، شما از امت اسلامی بگویید، که به دور ولی وقیح جمعند، و همه جا او را همراهی می کنند.
گزارش گر ما دمی چند زانوی غم بغل گرفت، آن گاه، آن مجلس پر از ریا و تزویر را ترک گفت و به خانه خود بازگشت تا باخوردن چند قرص خواب و آرام بخش، اندوه بزرگ خود را برای چند ساعت هم که شده، فراموش کند.

 • Butterflyinqueens

  چه برکتی به مردم قم میده؟ ۳۰ سال تو تهران هست برکت که نداد هیچ هر چه برکت هم بو دزدید..مردم قم شما دیگه چه دیوانه هائی هستید…………..

 • Butterflyinqueens

  چه برکتی به مردم قم میده؟ ۳۰ سال تو تهران هست برکت که نداد هیچ هر چه برکت هم بو دزدید..مردم قم شما دیگه چه دیوانه هائی هستید…………..

  • Mohsen Lgvm

   اخه چه جوری می تونی رو هوا تهمت بزنی؟ باید تمام املاک و دارایی هاشو بگی.باید هر چی دزدیده با مدرک رو کنی.

 • Butterflyinqueens

  چه برکتی به مردم قم میده؟ ۳۰ سال تو تهران هست برکت که نداد هیچ هر چه برکت هم بو دزدید..مردم قم شما دیگه چه دیوانه هائی هستید…………..

 • Salim Nima

  ببخشید . تا خر در ایران به آخوند  سواری میدهد ,  آخوند هست.بیسواد یا گشنه یا بی ناموس دور آخوند خائن است.

 • Mohsen Lgvm

  چشت دراد.