چپاول وغارتگری تازیان پس از پیروزی قادسیه و از انقلاب ۵۷ تاکنون ۴۲

شاه اسماعیل صفوی ایران را یک پارچه و متحد ساخت، ولی با رسمی کردن مذهب شیعه میراث گندیده ای به نام آخوند برای ما جای گذاشت که موجب بهم پاشیدگی، و پس رفتن فرهنگ و تجزیه سرزمین ما شد.

شاه اسماعیل صفوی ایران را یک پارچه و متحد ساخت، ولی با رسمی کردن مذهب شیعه میراث گندیده ای به نام آخوند برای ما جای گذاشت که موجب بهم پاشیدگی، و پس رفتن فرهنگ و تجزیه سرزمین ما شد.

بی تردید تا‍زیان تاکنون سه بار به کشور ما یورش آوردند: ۱- در زمان عمر درسال ۶۳۳ ترسایی، ۲- یورش شاه اسماعیل و شیعه کردن مردم ایران در سال ۱۵۲۷ ترسایی ، ۳- دزدیدن انقلاب مردمی به وسیله آخوند ها در سال ۱۹۷۹ ترسایی .

۱- یورش نخست تازیان
تازیان در سال ۶۳۳ ترسایی به ایران یورش آوردند. پس از پیروزی بر شهر بزرگ و کم نظیر تیسفون، شهر راغارت کردند، پیران را کشتند، به زنان تجاوز کردند، و جوانان پسر و دختر را باخفت و خواری به مکه و مدینه بردند، و در بازارهای برده فروشی به عنوان برده و کنیز به فروش رساندند.

چپاول و غارت گری تازیان پس از دستیابی به کاخ سپید شاهان بزرگ ساسانی در تیسفون را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
سلمان فارسی که یکی از خیانت کاران کشوروفرهنگ ما به شمار می آید، در یورش تازیان به تیسفون، آنان را به جاهائی که نمی شناختند، راهنمائی کرد ودر حقیقت چپاول وغارت گری تازیان را امکان پذیرو آسان تر ساخت. [۱]

از جمله غارت ها ودست آورد بی شمارتازیان را، می توان تخت زرین خسرو، زروسیم وپارچه های زربفت، فرشهای زیبا، اسبی از زر، جعبه هائی پر از پوششهای جواهرنشان، شتری سیمین،  وکره آن از زر، سلاح ویژه خسرو اول، درفش کاویان انباشته وگرد آمده در تالارها، که نشانه پیروزی وآزادی ایران بود، همچنین فرش بزرگی  بنام بهارستان کسری به درازای حدود ۱۴۰ متر وپهنای ۷۰ متر، با تاروپود زربفت ، حاشیه وزمینه ای از بوستان و گلستان و انواع درخت ها و گل های رنگارنگ.
تازیان به ناچار برای بردن این فرش بسیار گران بها، آن را به پاره هائی تقسیم نمودند و هر بخش را به ۲۰۰۰۰ درهم فروختند.

از بین بردن درفش کاویانی با گوهر های درشت و گران بهای آن به ارزش آن زمان  ۳۰۰۰۰ پوند و نشانه خوش شگون وکامیابی بخش سپاهیان ایران در نبرد با دشمنان یکی از هزاران چپاول گری وغارت  تازیان بی فرهنگ به شمار می رود.
نویسندگان نامی جمع غارت گری تازیان را به غیر از کالای صنعتی به ارزش آن روز،  ۲۵/۲ میلیون لیره استرلینگ برآورد می کنند. [۲]

تنها نیمی از زرو گوهرهای بازمانده در گنجینه کاخ که به دست تازیان افتاد، سه هزار هزار هزاردرهم (سه میلیون درهم) بوده است. [۳]
تازیان ۲۰٪ مال های غارت شده از تیسفون را به عنوان خمس، سوار بر ۹۰۰ شتربار نمودند وبه مدینه فرستادند. ۸۰٪ بازمانده غارت هارا، بین ۶۰۰۰۰ سوار بخش نمودند که به هر سوار ۱۲ هزار دینار رسید.

آن گاه مال های غارت شده که به مدینه رسید، به دستور عمر بین سایرین بخش شد.
فرش بهارستان که تکه تکه کرده بودند، درمدینه بین خودشان بخش نمودند. از جمله بخشی به علی ابن ابیطا لب داده شد که آن را به ۰ ۲ هزاردینار فروخت. بنا به نوشته تاریخ نویسان، علی، همسر وفرزندانش از مال های غارت شده شهر بزرگ تیسفون، سهم برده اند، در حالی که علی ابن ابیطالب در این جنگ شرکت نداشته است. [۴]

نمونه کوچکی از فرش ۷۰×۱۴۰ متری بهارستان که از نخ های زر و سیم بافته و پرداخته شده بود. لشکریان اسلام آن را پاره پاره کرده، سواربرشترها، به مدینه بردند و هربخش را به ۲۰هزار دینار فروختند.

نمونه کوچکی از فرش ۷۰×۱۴۰ متری بهارستان که از نخ های زر و سیم بافته و پرداخته شده بود. لشکریان اسلام آن را پاره پاره کرده، سواربرشترها، به مدینه بردند و هربخش را به ۲۰هزار دینار فروختند.

غارت گری تازیان منحصر به تیسفون نبود. آن ها تا سال ۱۲۷۶ ترسایی که حکومت اسلامی به وسیله هولاکوخان مغول از میان رفت، زمین های کشاورزی، باغ ها، و دام داری ها را به تصرف خود در آوردند، ایرانیان را به بردگی و کارگری گرفتند، دسترنج آنان و فرآورده های کشاورزی و دامپروری راچپاول کرده، و به عربستان بردند.

۲- شیعه گری خاندان صفویه
گرچه شاه اسماعیل بنیان گذارخاندان صفویه و جانشینان او وحدت ملی را حفظ کرده و ایران را یک پارچه نمودند، و ظ‍اهراً دزدی نشد، و غارت گری صورت نگرفت، ولی بزرگترین اثر منفی که برروی کشورمان گذاشتد روی کار آوردن شیعه و شیعه گری، و آوردن یک گله آخوند از عراق، لبنان و سوریه به این کشور بود.
پیامد عملکرد نادرست خانواده صفویه این بود که دودمان های بعدی در ایران نیز در زیر چتر شیعه گری، خرافات مذهبی، و تازی گرایی قرار گرفتند.

نمونه بارز آن ، خانواده قاجاریه بود، که با تحریک آخوندها، به جنگ روسیه پرداخت، و طی دوعهد نامه ننگین گلستان و ترکمانچای بیش از ۶۰۰ هزار کیلومترمربع از منطقه بسیار حاصل خیز و آباد از کشورمان جدا‌شد. اکنون ما وارث آن همه بدبختی، اسیر و در بند آخوند صفوی قرارگرفته ایم.

۳- غارت گری رژیم اسلامی از سال ۱۹۷۹ تاکنون
دوسال پیش لیستی از بخشی از غارت گری های مسئولان جمهوری اسلامی از سوی آقای عباس پالیدزار رئیس دفتر مطالعات زیربنایی مجلس، در دانشگاه همدان پخش شد، به دنبال آن بود که لیست های دیگری نیز پخش کند.
مسئولین رژیم که ترسیده و دستپاچه شده بودند، بنا به خواسته هاشمی رفسنجانی، آقای پالیزدار را به عنوان اغتشاش گر، دستگیر، و زندانی نمودند.

آقای عباس پالیزدار در دانشگاه همدان طی یک سلسله سخنررانی همه عاملان فسادو دزدان رژیم ولایت وقیح را به مردم می شناساند. در این ویدیو از دزدی های خانواده رفسنجانی گفتگو می کند.

آن چه به کوتاه می توان گفت این است که چگونه یک روضه خوان مشهدی که پیش از انقلاب ۳-۵ تومان می گرفت تا با موتورسیکلت خود از کوچه به کوچه  در اطراف مسجد لولاگر برود، و روضه خوانی کند، حال در این سه دهه، مملکت را به تاراج کشانده، و همه چیز و همه جا را غارت کرده است.  به راستی،  جای بسی اندوه و تأ سف است.

۱ عزالدین ابن اثیرجزری، الکامل فی التاریخ، چاپ مصر – برگرفته ازکورش هخامنشی تا محمد خاتمی – نوشته فاروق صفی، ص ۱۴۱
۲ پیامبر- نوشته زین اللعابدین رهنما- چاپ ۲۱ – کتاب خانه زوارتهران،  ص ۳۴
۳ دوقرن سکوت- نوشته دکتر عبدالعظیم زرین کوب- ص ۵۱
۴ شیعه گری وامام زمان- نوشته دکتر روشنگر- چاپ نشر نیما آلمان، ص ۴

 • Pingback: چپاول وغارتگری تازیان پس از پیروزی قادسیه و از انقلاب ۵۷ تاکنون « یک دنیا حرف()

 • Pingback: چپاول وغارتگری تازیان پس از پیروزی قادسیه و از انقلاب ۵۷ تاکنون « یک دنیا حرف()

 • Pingback: چپاول وغارتگری تازیان پس از پیروزی قادسیه و از انقلاب ۵۷ تاکنون « یک دنیا حرف()

 • Ali

  enghelab hichvaght dozdideh nashod in ham az shoarhaye chape iranie! az aval eslami bod va tavasote eslamioun be ghodrat resid

  • هم میهن گرامی علی، آن چه ما می گوییم برداشت تاریخ است. نظریه شخصی نیست. هنگامی که مردم شروع کردند به خیابان ها بیایند و کم کم مخالفت خود را باشاه نشان دهند. آخوندی در کار نبود. خمینی در آن زمان در عراق راهت نشسته بود. تظاهرات چند ماه اول گویای این مطلب است. فیلم های آن در سراسر دنیا پخش شده است و در آرشیو کشورهای مختلف وجود دارد. پس از چند ماه خمینی که قرار بود در عراق حرف سیاسی نزند، گویا در جمعی سخنی گفته بود که صدام نسبت به او خشمگین شد و دستور اخراجش داد. در آن زمان خمینی عازم کویت شد که او را راه ندادند. بنی صدر و قطب زاده که در جریان حوادث بودند، خود را به خمینی رساندند، و او را به فرانسه بردند.
   از آن جا که در ایران زمان شاه هیچگونه هزب ویافعالیت سیاسی و شخص شناخته شده ای نبود، در آن خلاء سیاسی مردم به آخوند پناه بردند.
   مخالفت خمینی درگذشته با شاه هم عموماً جنبه مذهبی داشت تا سیاست.

 • Ali

  enghelab hichvaght dozdideh nashod in ham az shoarhaye chape iranie! az aval eslami bod va tavasote eslamioun be ghodrat resid

 • Ali

  enghelab hichvaght dozdideh nashod in ham az shoarhaye chape iranie! az aval eslami bod va tavasote eslamioun be ghodrat resid

  • هم میهن گرامی علی، آن چه ما می گوییم برداشت تاریخ است. نظریه شخصی نیست. هنگامی که مردم شروع کردند به خیابان ها بیایند و کم کم مخالفت خود را باشاه نشان دهند. آخوندی در کار نبود. خمینی در آن زمان در عراق راهت نشسته بود. تظاهرات چند ماه اول گویای این مطلب است. فیلم های آن در سراسر دنیا پخش شده است و در آرشیو کشورهای مختلف وجود دارد. پس از چند ماه خمینی که قرار بود در عراق حرف سیاسی نزند، گویا در جمعی سخنی گفته بود که صدام نسبت به او خشمگین شد و دستور اخراجش داد. در آن زمان خمینی عازم کویت شد که او را راه ندادند. بنی صدر و قطب زاده که در جریان حوادث بودند، خود را به خمینی رساندند، و او را به فرانسه بردند.
   از آن جا که در ایران زمان شاه هیچگونه هزب ویافعالیت سیاسی و شخص شناخته شده ای نبود، در آن خلاء سیاسی مردم به آخوند پناه بردند.
   مخالفت خمینی درگذشته با شاه هم عموماً جنبه مذهبی داشت تا سیاست.

 • Ali

  enghelab hichvaght dozdideh nashod in ham az shoarhaye chape iranie! az aval eslami bod va tavasote eslamioun be ghodrat resid

  • هم میهن گرامی علی، آن چه ما می گوییم برداشت تاریخ است. نظریه شخصی نیست. هنگامی که مردم شروع کردند به خیابان ها بیایند و کم کم مخالفت خود را باشاه نشان دهند. آخوندی در کار نبود. خمینی در آن زمان در عراق راهت نشسته بود. تظاهرات چند ماه اول گویای این مطلب است. فیلم های آن در سراسر دنیا پخش شده است و در آرشیو کشورهای مختلف وجود دارد. پس از چند ماه خمینی که قرار بود در عراق حرف سیاسی نزند، گویا در جمعی سخنی گفته بود که صدام نسبت به او خشمگین شد و دستور اخراجش داد. در آن زمان خمینی عازم کویت شد که او را راه ندادند. بنی صدر و قطب زاده که در جریان حوادث بودند، خود را به خمینی رساندند، و او را به فرانسه بردند.
   از آن جا که در ایران زمان شاه هیچگونه هزب ویافعالیت سیاسی و شخص شناخته شده ای نبود، در آن خلاء سیاسی مردم به آخوند پناه بردند.
   مخالفت خمینی درگذشته با شاه هم عموماً جنبه مذهبی داشت تا سیاست.

 • mohammad towfigh ameri

  bedone hich tardidi nevisande in matlab bayesti tavarikhe digeran ra ham motaleaa mikard tarikh nevisane bitaraf va baad ghezavat mifarmod magar ideology tazrighi bod ta konon az bin miraft. zemnan vourod islam be keshvare andonezi ghabele taamol ast ya khoroje islam az espania

  • دوست گرامی محمد، این ها نوشته های تاریخ نویسان بزرگ عرب، اروپایی و ایرانی است. همه آن ها بی تردید بر همین قول و گفتارند از قبیل ابن خلدون، طبری، و دههانویسنده دیگر.
   وقتی ۶۰۰ سال با زورو کشتار دین را به مردم خوراندند، نسل های بعد بدان عادت کردند. وانگهی ایرانیان بافرهنگ پیشرفته وصفات وکرامات انسانی مانند پندار، کردار، وگفتار نیک آمیخته نمودندو اسلام را دینی ملایم و مهربان ساختند.. صفات خوبی چون رستم را به علی، و سیاوش را به حسین و مانند آن نسبت دادند.
   رژیم کنونی بخش کوچکی از آن اسلام خشن و بی گذشت را توانسته در ایران پیاده کند.
   ناگفته نماند که ایرانیان همواره سعی کردند در این دین ریشه بدوانند، آن راتجزیه و کم اهمیت کنند. نمونه آن تسوسل به عرفان، صوفی گری، ، فرقه اسماعیلیه، ، شیعه گری، و نهایتاً بهائیگری است که خواستند آن را از رنگ و روغن بیاندازند، و از اهمیت آن بکاهند…

 • mohammad towfigh ameri

  bedone hich tardidi nevisande in matlab bayesti tavarikhe digeran ra ham motaleaa mikard tarikh nevisane bitaraf va baad ghezavat mifarmod magar ideology tazrighi bod ta konon az bin miraft. zemnan vourod islam be keshvare andonezi ghabele taamol ast ya khoroje islam az espania

  • دوست گرامی محمد، این ها نوشته های تاریخ نویسان بزرگ عرب، اروپایی و ایرانی است. همه آن ها بی تردید بر همین قول و گفتارند از قبیل ابن خلدون، طبری، و دههانویسنده دیگر.
   وقتی ۶۰۰ سال با زورو کشتار دین را به مردم خوراندند، نسل های بعد بدان عادت کردند. وانگهی ایرانیان بافرهنگ پیشرفته وصفات وکرامات انسانی مانند پندار، کردار، وگفتار نیک آمیخته نمودندو اسلام را دینی ملایم و مهربان ساختند.. صفات خوبی چون رستم را به علی، و سیاوش را به حسین و مانند آن نسبت دادند.
   رژیم کنونی بخش کوچکی از آن اسلام خشن و بی گذشت را توانسته در ایران پیاده کند.
   ناگفته نماند که ایرانیان همواره سعی کردند در این دین ریشه بدوانند، آن راتجزیه و کم اهمیت کنند. نمونه آن تسوسل به عرفان، صوفی گری، ، فرقه اسماعیلیه، ، شیعه گری، و نهایتاً بهائیگری است که خواستند آن را از رنگ و روغن بیاندازند، و از اهمیت آن بکاهند…

 • mohammad towfigh ameri

  bedone hich tardidi nevisande in matlab bayesti tavarikhe digeran ra ham motaleaa mikard tarikh nevisane bitaraf va baad ghezavat mifarmod magar ideology tazrighi bod ta konon az bin miraft. zemnan vourod islam be keshvare andonezi ghabele taamol ast ya khoroje islam az espania

 • Farhad_bisetyoni

  bebinam inmarsiha chie bad az 1400 sal,hala migi chi ,dota ketab khondi ke ma 40 sal pishesh khondim, safavieh dar vaghty pa greft ke osmania khak irano parche parche kardan,hanoz khedmat ona be iran der asareshan hast mesl polha ve karvansaraha ve jadeha, yani age iran ro jam nemikardan on zaman alan to faghat afsane irano mikhondi, anghelab o khomini nakard ,enghelab az kharab karihai shah o shahan shabl bod ,agerne kesi sardard nadasht bray inchiza.nationalist afrati ya bahs tarikhi azdast rafte faghat baes badbakhty bishtere.

 • Farhad_bisetyoni

  bebinam inmarsiha chie bad az 1400 sal,hala migi chi ,dota ketab khondi ke ma 40 sal pishesh khondim, safavieh dar vaghty pa greft ke osmania khak irano parche parche kardan,hanoz khedmat ona be iran der asareshan hast mesl polha ve karvansaraha ve jadeha, yani age iran ro jam nemikardan on zaman alan to faghat afsane irano mikhondi, anghelab o khomini nakard ,enghelab az kharab karihai shah o shahan shabl bod ,agerne kesi sardard nadasht bray inchiza.nationalist afrati ya bahs tarikhi azdast rafte faghat baes badbakhty bishtere.

 • Farhad_bisetyoni

  bebinam inmarsiha chie bad az 1400 sal,hala migi chi ,dota ketab khondi ke ma 40 sal pishesh khondim, safavieh dar vaghty pa greft ke osmania khak irano parche parche kardan,hanoz khedmat ona be iran der asareshan hast mesl polha ve karvansaraha ve jadeha, yani age iran ro jam nemikardan on zaman alan to faghat afsane irano mikhondi, anghelab o khomini nakard ,enghelab az kharab karihai shah o shahan shabl bod ,agerne kesi sardard nadasht bray inchiza.nationalist afrati ya bahs tarikhi azdast rafte faghat baes badbakhty bishtere.

 • درود به فرهاد، نوشته های شما ناخوان ودرهم است. پاسخ من به شما تا آن جا که نوشته هایتان قابل خواندن است.: ۱- ما خیلی بیشتر از دوکتاب که شما می گویید خوانده ایم و در آرشیو خود صدها کتاب تاریخ، دینی و علوم داریم که عموماً خوانده شده. به نظر می آید که شما مقاله و مقاله های ما را نخوانده اید که این چنین زود به داوری می نشینید.. چنانچه مقاله ها را بخوانید قضاوت دیگری خواهید داشت. راجع به شاه اسماعیل هم گفته اینم وحدت ملی به وجود آورد و ایران را یک پارچه نمود از پیشروی دولت عثمانی در ایران و حتی تا فرانسه و مرز انگلیس باخبریم. چیزهای دیگری هم هست که شاید شما نخوانده و نمی دانید و آن این که دولت بریتانیای کبیر از شیعه گری سلسله صفویه بسیار خوشحال بود، نخست این که عثمانی ها به ناچار متوجه دولت شیعه ایران شدند، و دیگر این که با گرایش عثمانی ها به مرز ایران، و سرگرمی ایران در جنگ با آنان، دولت انگلیس فرصت یافت تا هندوستان را مستعمره خود کند. .ما آنچه نوشتیم از تاریخ است. کسی را فراری بر آن نیست. بن مایه های آن نیز ذکر شده و جای تردید نخواهد بود…

 • درود به فرهاد، نوشته های شما ناخوان ودرهم است. پاسخ من به شما تا آن جا که نوشته هایتان قابل خواندن است.: ۱- ما خیلی بیشتر از دوکتاب که شما می گویید خوانده ایم و در آرشیو خود صدها کتاب تاریخ، دینی و علوم داریم که عموماً خوانده شده. به نظر می آید که شما مقاله و مقاله های ما را نخوانده اید که این چنین زود به داوری می نشینید.. چنانچه مقاله ها را بخوانید قضاوت دیگری خواهید داشت. راجع به شاه اسماعیل هم گفته اینم وحدت ملی به وجود آورد و ایران را یک پارچه نمود از پیشروی دولت عثمانی در ایران و حتی تا فرانسه و مرز انگلیس باخبریم. چیزهای دیگری هم هست که شاید شما نخوانده و نمی دانید و آن این که دولت بریتانیای کبیر از شیعه گری سلسله صفویه بسیار خوشحال بود، نخست این که عثمانی ها به ناچار متوجه دولت شیعه ایران شدند، و دیگر این که با گرایش عثمانی ها به مرز ایران، و سرگرمی ایران در جنگ با آنان، دولت انگلیس فرصت یافت تا هندوستان را مستعمره خود کند. .ما آنچه نوشتیم از تاریخ است. کسی را فراری بر آن نیست. بن مایه های آن نیز ذکر شده و جای تردید نخواهد بود…

 • درود به فرهاد، نوشته های شما ناخوان ودرهم است. پاسخ من به شما تا آن جا که نوشته هایتان قابل خواندن است.: ۱- ما خیلی بیشتر از دوکتاب که شما می گویید خوانده ایم و در آرشیو خود صدها کتاب تاریخ، دینی و علوم داریم که عموماً خوانده شده. به نظر می آید که شما مقاله و مقاله های ما را نخوانده اید که این چنین زود به داوری می نشینید.. چنانچه مقاله ها را بخوانید قضاوت دیگری خواهید داشت. راجع به شاه اسماعیل هم گفته اینم وحدت ملی به وجود آورد و ایران را یک پارچه نمود از پیشروی دولت عثمانی در ایران و حتی تا فرانسه و مرز انگلیس باخبریم. چیزهای دیگری هم هست که شاید شما نخوانده و نمی دانید و آن این که دولت بریتانیای کبیر از شیعه گری سلسله صفویه بسیار خوشحال بود، نخست این که عثمانی ها به ناچار متوجه دولت شیعه ایران شدند، و دیگر این که با گرایش عثمانی ها به مرز ایران، و سرگرمی ایران در جنگ با آنان، دولت انگلیس فرصت یافت تا هندوستان را مستعمره خود کند. .ما آنچه نوشتیم از تاریخ است. کسی را فراری بر آن نیست. بن مایه های آن نیز ذکر شده و جای تردید نخواهد بود…

 • درود به فرهاد، نوشته های شما ناخوان ودرهم است. پاسخ من به شما تا آن جا که نوشته هایتان قابل خواندن است.: ۱- ما خیلی بیشتر از دوکتاب که شما می گویید خوانده ایم و در آرشیو خود صدها کتاب تاریخ، دینی و علوم داریم که عموماً خوانده شده. به نظر می آید که شما مقاله و مقاله های ما را نخوانده اید که این چنین زود به داوری می نشینید.. چنانچه مقاله ها را بخوانید قضاوت دیگری خواهید داشت. راجع به شاه اسماعیل هم گفته اینم وحدت ملی به وجود آورد و ایران را یک پارچه نمود از پیشروی دولت عثمانی در ایران و حتی تا فرانسه و مرز انگلیس باخبریم. چیزهای دیگری هم هست که شاید شما نخوانده و نمی دانید و آن این که دولت بریتانیای کبیر از شیعه گری سلسله صفویه بسیار خوشحال بود، نخست این که عثمانی ها به ناچار متوجه دولت شیعه ایران شدند، و دیگر این که با گرایش عثمانی ها به مرز ایران، و سرگرمی ایران در جنگ با آنان، دولت انگلیس فرصت یافت تا هندوستان را مستعمره خود کند. .ما آنچه نوشتیم از تاریخ است. کسی را فراری بر آن نیست. بن مایه های آن نیز ذکر شده و جای تردید نخواهد بود…

 • Mojtaba_j113

  نویسنده دوقرن سکوت زنده یاد دکتر عبدالحسین زرین کوب است.

 • OptionSam

  آقای ارژنگ،
  گفتمان شما در پیوند با جنون و خودکشی‌ ملی‌ ۱۹۷۹ را با پوزش، تنها از زبان تودیها و چپها می‌‌توان شنید.
  شما از کدامین تاریخ فاکت می‌‌آورید؟ چه کسی‌ این تاریخ را به طور علمی‌ و بی‌ طرفانه نوشته و نقد کرده؟
  اگر
  شما انقلاب ۷۹ را بطور علمی‌ خواندید و نقد کردید، پاسخ بدهید که کدامین
  نیروی سیاسی از جایگاهی دمکراتیک و آزادی خواهان با رژیم شاه از در مبارزه
  در آمد. تمامی‌ نیرو‌های در گیر با حکومت شاه، همه و همه نیرو‌های مذهبی‌،
  بازاری، چپی و در یک واژه تمامیت خواه بودند. هیچ کدام از این نیرو‌ها
  کوچک‌ترین درکی از آزادی و پولرالیسم نداشت، وگر نه از همان آغاز از حکومت
  بختیار بشتیبنی می‌‌کردند، و ایران را به این روز نمی‌‌انداختند.
   

 • Air windcaller

  دوست عزیز، عنایت فرمایید مشخص کنید کدامیک از کشورهای عربی فعلی را باید بابت دریافت خسارت و محاکمه به پای دیوان لاهه بیاورم خدمتتان؟
  در ضمن عنایت فرمایید منبع دقیق این مبالغ خساراتی که به پوند انگلیس در مورد جواهرات ساسانی بیان فرمودید یکبار دیگر چک کنید، مبادا ارزششان بیشتر باشد و موقع دریافت خسارت از اعراب متضرر شویم؟
  این فرمایشات شما بنده را کاملا متحول کرد، متوجه شدم که به سبک آقای احمدی نژاد، الان و حال حاضر را بیخیال شویم و بهتر است در عالم خیال خسارات و زمین های از دست داده دوره ساسانی را بازپس بگیریم و بعد از خوابی خوش و طولانی به امروز اگر مانده بود و به فردا تبدیل نشده بود برگردیم تا امروز را بسازیم اگر وقتش بود.
  موفق باشید و بیدار شوید ای کوتوال قلعه خیال

 • Air Windcaller

  https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
  به این صفحه هم سری بزنید، منتظر قدوم و نظرات شما می باشند.

 • بابک پرسا

  به گواه تاریخ، اعراب مسلمان با تاخت و تاز پی در پی به ایران زمین، با دزدیدن دارایی ها و گنجینه ها و سوزاندن کتابها و خانه و کاشانه ایرانیان، با کشتار و گردن زدنی و به بردگی کشاندن و تجاوز نمودن زنان و دختران و پسران و فروختن آنان در بازار برده فرشی مکه و مدینه و حجاز، همزمان با نگهبان گذاشتن مرد عرب شمشیر بدست در هرخانه ای، بنام سید و آقا و “صاحب و مالک” آن خانه و خانواده، با گرفتن{ جزیه } باج و خوراک وپوشاک، آنان را با زور شمشیر و ترس برای خواندن قرآن و نماز، تسلیم اسلام خونین محمدی می کردند. – تازیان غنیمت گیر الله، آنچنان زور و ترس و هراس بر مردان ایرانی وارد میکردند که بی شرمانه، نوبت همخوابگی با زن و دختر آن خانه ، نخست بر آن مرد تازی و سید و آقای اسلامی بود. – راهزنان بیابانگرد تازی، با نام سید و آقای اسلامی، هرخانواده ایرانی را بنام اسیران و غنایم جهاد اسلامی، بکارهای سخت و سنگین وادار می کردند. با دشمنی تاریخی اعراب اسلامی با ایرانیان، در میان آقایان سید محمدی, رسم بر آن بود که با رد شدن یا عبور کردن ۳ چیز رو به روی نماز خواندن عرب مسلمان، آن نماز پذیرفته نیست و باطل است: – الاغ – سگ – عجمی{ ایرانی } بنام – کر – لال – گیج- نادان… در قرآن سوره توبه -آیه ۲۹- آمده است: بر شما مومنان به الله واجب است که کافران و نامسلمانان را به الله و روز قیامت ایمان ندارند و حرام داشته های الله و پیامبرش را حرام نمیدانند و دین حق اسلام را قبولم ندارند آنها را اسیر کنید تا با حقارت جزیه بپردازند وگرنه آنان را گردن زنید و بکشید.نگاه کنید به کتاب” تولد دیگر” نوشته زنده یاد شجاع الدین شفا و کتاب” دو قرن سکوت “نوشته زرین کوب. ” نه اسلام- نه قرآن- جاوید نام ایران ” { بابک پرسا }

 • Pingback: اسلام گرایان سالهاست جنایت می کنند اما جهان همچنان در خواب است | Iranian Christians()

 • Pingback: اسلام گرایان سالهاست جنایت می کنند اما جهان همچنان در خواب است | نجات زندگی()

 • Pingback: اسلام گرایان سالهاست جنایت می کنند اما جهان همچنان در خواب است | Saved from Darkness()

 • Pingback: اسلام گرایان سالهاست جنایت می کنند اما جهان همچنان در خواب است – Save from Darkness by Lord()

 • Pingback: چه تفاوتی میان داعش ویا اسلام ناب محمدی وولایت فقیه وعربستان است؟ – Afsaneh Moghani()

 • Pingback: world is still asleep جهان همچنان خواب است و خواب | رهایی از تاریکی()

 • Pingback: world is still asleep جهان همچنان خواب است و خواب | Save from Darkness()

 • Pingback: چرا باید اسلام را نقد کنیم؟ – نقد اسلام و دین()

 • Pingback: مروری بر دستورات قرآن در کشتاربی گناهان Quran commands in the killing of innocents | Save New Generation()

 • Pingback: Islam is violence and terror | For Save Iranian New Generation()

 • Pingback: Quran commands in the killing of innocents;دستورات قرآن در کشتار بی گناهان | Jesus with All()

 • Pingback: Quran commands in the killing of innocents;دستورات قرآن در کشتار بی گناهان | Salvation with Lord()

 • Pingback: Quran commands in the killing of innocents;دستورات قرآن در کشتار بی گناهان | An Iranian Christian()

 • Pingback: Quran commands in the killing of innocents;دستورات قرآن در کشتار بی گناهان | A young Iranian Christian()