کسی که بر ما نریده بود، حسن کلاغ … دریده بود ۲۶

حسن کلاغ...دریده، رهبر جانیان لبنان، همکار علی چلاق رئیس چهل دزدان ایران. دو غارتگر، دو جنایت کار، دو بیشرم و بی حیا، و دو دشمن خونی مردم دربند ایران.

حسن کلاغ...دریده، رهبر جانیان لبنان، همکار علی چلاق رئیس چهل دزدان ایران. دو غارتگر، دو جنایت کار، دو بیشرم و بی حیا، و دو دشمن خونی مردم دربند ایران.

خواندن این مقاله، به افرادی که وطن و هویت چند هزار ساله ی خویش را به کتاب بی محتوایی همانند قرآن فروخته اند و به جای آن که دلسوز ایران باشند، سینه چاک اعراب و نوکر محمد و اهل بیتش هستند،  برای از دست رفتن سجاد یک تن لش و آماده خور،  اشک اندوه می ریزند، بابت توهین هایی که بی سر و پاهای عرب به تمدن ایران می کنند ولی ذرّه ای دلگیر نمی شوند،توصیه نمی شود. زیرا اینان خردباختگانند، و از اندیشه و تفکر، با چارپایان همانندند.

سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، رفیق گرمابه و گلستان محمود احمدی نژاد، مسلمان به معنای واقعی اعلام کرد:
« در ایران چیزی به اسم تمدن ایرانی وجود ندارد و رهبر فرزانه ی ایران از بیخ عرب است و اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری ایران را بیهوده می دانم و…»

سیدحسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان می گوید: «همانا امروز در ایران چیزی به نام پارسی یا تمدن پارسی وجود ندارد. آنچه در ایران هست، تمدن اسلامی است. دین عربی محمد (ص) است. بنیانگزار جمهوری اسلامی امام خمینی عرب است. رهبر امروز ج. ا. امام خامنه ای یک سید قریشی، از هاشم، فرزند رسول خدا، فرزند علی بن ابی طالب، فرزند فاطمه زهرا و همه عرب هستند.» در اشاره به جنبش مردمی ایران، نصرالله اطمینان می دهد که این جنبش توهم عده ای بود که رویای سرنگونی نظام اسلامی را داشتند اما « یک تلاشی کردند و تسلیم شدند». به گفته ی نصرالله با تدبیر امام خامنه ای ایران از این معضل و بحران بیرون آمده و اکنون سرسخت تر و قوی تر از قبل است. در چند هفته اخیر بعضی از آنها در ایران بدنبال سقوط و رویای سقوط نظام اسلامی را می دیدند ولی این یک سراب است.

وقتی این مزخرفات را از دهان یک عرب پاپتی شنیدم، از سرم دود کشید، و دنیا در جلو چشمم تیره و تار شد.
حال بگذارید کمی هویت والای سید حسن و تمامی اعراب بی شعور را در این جا بر رسی نماییم:
زمانی که شما  تازیان، در صحراهای بی آب و علف عربستان به دنبال مارمولک و ملخ زیر پهن الاغ هایتان می گشتید، زمانی که شما بی شرفان ولگرد، در شن و ماسه های داغ بیابان چادرهای کثیفتان را برپا می کردید و شب مزخرفتان را به روزی مزخرف تر می رساندید، زمانی که بدن نکبت بارتان را سراسر چرک و کثافت گرفته بود از بس که رنگ آب ندیده بودید و نمی دانستید حمام چیست، ایرانیان با گردنی افراشته مشغول زندگی انسان وار در خانه هایی زیبا با امکاناتی عالی در آن زمان بودند.

زمانی که پیامبر حقه بازتان  که از بدبختیان سمبل شعور و دانش و فرزانگی اعراب است، نمی توانست درست اسم نحسش را روی کاغذ بنویسد، در ایران شاعرانی به نام آمده و رفته بودند و کتابخانه هایی بود به بزرگی وقاحت و بی ناموسی شما بی خردان.

زمانی که محمّد جاهل و پست فطرت  به کمک و  راهنمایی سلمان فارسی ، خائن و وطن فروش ایرانی، مشغول “کپی پیست” کردن کتاب های یهودیان، و زردشتیان  بود و  آن ها را می نوشت و انقدر احمق بود که گاهی اوقات یادش می رفت که روز قبل چه زری زده است و اگر آن حرام زاده های عرب خزعبلاتی که بلغور می کرد را نمی نوشتند معلوم نبود چه بر سر قرآنش می آمد، مردمان ایران زمین از چند هزار سال پیش از آن، با دین زیبا و پر محتوا و یکتا پرستی که سعادت بشر را  به دنبال ذاشت، آشنا بودند.

هنگامی که محمّد بچّه باز در حال وضع قوانینی برای جماع با شتر، الاغ، سگ و حیواناتی دیگر بود، در ایران دانشمندانی به نام، وجود داشتند که نتیجه  اندیشه و افکارشان، زینت بخش جهان آن روز می گردید.
زمانی که محمّد زنان را نادیده می گرفت و از آن ها به عنوان ابزاری برای ارضای تمایلات حیوانی جنسی خود سود می برد، در ایران زنان با مردان حقوقی برابر داشتند، و به آن ها احترام گذاشته می شد.

بنا بر رساله خمینی کویر رهبر چاقوکشان ایران، و رساله دیگر آیت الله های دبش دو آتشه ذبح اسلامی، دستورات الله مدینه برای جماع با حیوانات چنین است که در این ویدیو می بینید. مشاهده کنید تا از فیض و کرامات اسلام ناب محمدی محروم نمانید.


سید حسن نصرالله، زمانی که جدّ بی شرفش یک چوپان بیابان گرد بود،  دورانی بود که ؛ آوازه ی ایران و ایرانی در دنیای آن روزی گوش همگان را نوازش می داد. آن زمانی که کوروش کبیر (درود ابدی بر او و افکار زیبایش) کتیبه ی حقوق بشر می نوشت و کشور گشایی می کرد و یهودیان را  از جور و ستم جنایتکاران رهایی بخشید، و مردم را در انتخاب دین و پادشاهشان آزاد می گذاشت،

توی لگوری بی همه چیز و یا اجداد لگوری تر و بی همه چیز ترت کجا بودند؟ در صحراها مارمولک کباب می کردند، و یا در گوشه ای دور از چشم دیگران مشغول عشق بازی با الاغشان بودند؟ خاک بر سر بی همه چیزت سید حسن مادر به خطا. خونم را به جوش آورده ای با این سخنان صد تا یه غازی که گفته ای.

در این ویدیو از مردی که با خر خود در عراق جماع می کند، از فاصله نسبتاً دور فیلم برداری شده است . الله مدینه راهگشای کار عزیزدردانه خود محمد و فرزندان راستین او آخوندهای ما بوده است. بدانید، تا بر دانش شما افزوده شود.


چه بیچاره گشته ایران مان که باید از هر کس و ناکسی درشت بشنود و چه تنها گشته ایم ما ایرانیان، که در صورت اعتراض به توهین ها نیز مورد خشم هموطنان به شدّت مسلمان خردباخته خود قرار می گیریم.

کاش به همین سید حسن نصرالله ختم می شد. در المپیک چین هم از نام خلیج عربی استفاده کردند و آتش بر دل و جانم زدند. خلیج عرب؟ خنده دار است، آنقدر خنده دار که گاهی وقت ها از شنیدنش گریه ام می گیرد!

اعرابی که با شاش شترانشان دوش می گرفتند و حمام عافیت می کردند.

شاش شتر در زندگی تازیان اهمیت ویژه ای داشته است. یا به عنوان نوشابه و دارو به کار می رفته، و یا برای دوش گرفتن و شستشوی سر و تن.. حسن کلاغ  درست می گوید؛ ما ایرانیان که تمدن نداشتیم، در این جا به تمدن شکوفا و بالنده این عالم بزرگ اسلام نگاه کنید که به راستی در جهان بی نظیر بوده است.

شاش شتر در زندگی تازیان اهمیت ویژه ای داشته است. یا به عنوان نوشابه و دارو به کار می رفته، و یا برای دوش گرفتن و شستشوی سر و تن.. حسن کلاغ درست می گوید؛ ما ایرانیان که تمدن نداشتیم، در این جا به تمدن شکوفا و بالنده این عالم بزرگ اسلام نگاه کنید که به راستی در جهان بی نظیر بوده است.

اعراب ولگردی که در طول زندگی نکبت بارشان یک لیتر آب زلال را یک جا ندیده بودند، اعرابی که در حسرت باران همواره سر های کثیفشان رو به آسمان بود و چشم های کور شده ی شان به ابر ها دوخته شده بود، و به دنبال  الله خود در آسمان می گشتند،  این ها را با دریا و خلیج چه کار است؟ آن هم چه خلیجی چون خلیج پارس…
این را تازی زاده ها و متجاوزانی چون تو باید بدانند تا یک ایرانی درجهان زنده است که بی تردید میلیون ها زنده ، سرفراز، و سربلند بوده و می مانند، خلیج پارس هم جاودانی و ابدی خواهد ماند.

لقمه ی بزرگتر از دهانتان بر داشته اید عرب های بی شرف، شیوخ صحراگردی که حالا فرش نشین شده اید، بی همه چیزهایی که عقده ی حقارت نسبت به ایرانیان آنقدر در شما قوی است که به زنان و مردان ایرانی در فرودگاه دوبی توهین می کنید و به   دختر پانزده ساله ی ایرانی ناموس کشورمان  تجاز می کنید؟.
آن روز نزدیک است که به همراهی و توانایی شیر زنان، وشیر مردان کشورمان، حکومتی مردمی و استوار در ایران به وجود آید، تا نخست تازی زاده های درون مرزی را به جهنم فرستد، و آن گاه نفس های شما جنایت کاران، و درزدان را در سینه اتان خفه سازد تا این چنین بی شرمانه به رجز خوانی نپردازید.

خاک بر سر سفیر و سفارت ایران در امارات که هیچ غلطی نتوانستند بکنند، چرا که آن ها که در سفارت ها کار می کنند، نیز خود نوکر دست به سینه ی اعرابند.
به راستی غیرت و شرافت انسانی لازم است در وجود تک تک ایرانیان باشد تا در برابر این یاوه گویان ایستادگی نماید. بدبختانه آن غیرت و شهامت در اشغال گران کشورمان دیده نمی شود، و رفتارشان از هر روسپی روسپی تر است.

سید حسن نصرالله یادم رفت که در رابطه با کشف هایی که کردی با تو سخن بگویم.
پس رهبر ایران از بیخ و بن عرب است؟ خوب آدم احمق اگر عرب نبود که این همه وحشی و خونخوار نمی شد. اگر عرب زنازاده نبود که این همه جوانان دلاور ایران را نمی کشت و زندانی نمی کرد برای حفظ قدرتش.  اگر عرب نبود که شکم گنده ی توی اکبیری را با پول هایی که از مردم ایران می دزدید،  پر نمی کرد که بیایی و در رابطه با تمدن ایرانی زر بزنی و کرکری بخوانی!

بله سید حسن، علی گدا نیز عرب است، آن هم از آن عرب های اصیل. تمثیل دقیقی است از حسین ابن علی: حسین که به خاطر قدرت و به تخت نشستن، هفتاد و دو تن احمق را روانه ی دیار باقی کرد، حسینی که برای هدف شوم و پلیدش قصد داشت از ایرانیان به عنوان سپر بلا استفاده کند ولی هیچ وقت پاهای قزمیتش به خاک پر گوهر ایران نرسید.

حسن رذل الله و انگلی نژاد، دو عرب نژاد، دو غارت گر، و دشمن مردم و کشورمان، و دو دلباخته و عاشق یکدیگر.

حسن رذل الله و انگلی نژاد، دو عرب نژاد، دو غارت گر، و دشمن مردم و کشورمان، و دو دلباخته و عاشق یکدیگر.

راستی در مورد جنبش سبز چه گفته بودی سید حسن؟ مرتیکه ی خر، جداً که عرب زبان نفهم و بی شعوری هستی.
بر چه کس پوشیده است که تو احمدی نژاد را به چشمان و تمامی اعضا و جوارح بدن خود می مالی؟ باید هم بمالی چرا که تویی که پول نفت ایران به کشور خراب شده است می آید، تویی که ایرانیان ساخت ۹ پل بزرگ را برایت تمام کرده اند، تویی که باید پول بگیری و دهانت را باز کنی و به نفع احمدی نژاد سخن بگویی و او را بمالی به همه جایت.

حال برای اینکه این به اون در بشود و خلاصه از خجالت تو در آمده باشم، بگذار به تو بگویم که ما نیز خیلی سال است که قرآن خدایت را، سخنان حال به هم زن پیغمبرت را، حرف های مفت امامانمت را به در …خود می مالیم.
ننگ بر اعراب کثیف و پاپتی و هیچی ندار که آرزویشان نابودی تمدن و فرهنگ ایرانیست، آرزویی که از عقده ای عمیق سرچشمه می گیرد، عقده ی حقارت، عقده ی مارمولک خوری و ملخ به دندان کشیدن.

مرگ بر هر کسی که به ایران من توهین کند، این مقاله را به پیشگاه پر از کثافت ولی وقیح  و سید حسن رذل الله و  اعراب بی شعوری که مانند این جانور می اندیشند، و متاسفانه به ایرانیانی که خرد باخته اند و هویت خود را به دو خط عربی کج و مؤوج فروخته اند و صدایشان نیز در مقابل این تحقیر ها در نمی آید، تقدیم می کنم و اعلام می دارم که ازا ین پس عزمم را جزم کرده ام که دست کم هفته ای یک بار هویت اعراب و سمبل بی شعوریشان محمد ابن عبدالله(شاید هم ابن عباس، یا ابن ابوطالب!! کسی چه می داند، مگر می شود عرب پدر مادر معلومی داشته باشد؟) را به رخ مسلمین و مسلمات و رهبران اکبیری اشان بکشانم.

 • Butterflyinqueens

  خداوند چه کسانی قاتل این جوانان ما هستند؟ همان است که دلسوز نیستن. برای همچین ظالمی جان ایرانی هم ارزش ندارد..وای بر ما……. وای بر آزادیخواهان ما

 • Butterflyinqueens

  خداوند چه کسانی قاتل این جوانان ما هستند؟ همان است که دلسوز نیستن. برای همچین ظالمی جان ایرانی هم ارزش ندارد..وای بر ما……. وای بر آزادیخواهان ما

 • Butterflyinqueens

  فقط یک کودتا میتواند این ظالمان را از ریشه برکند..و ایران را به ایرانی پرست بسپارد.. نه به عرب

  • باترفلای گرامی و ارجمند، درود برشما، من توجه و دلبستگی شما را به مردم دربند و کشور طاعون زده امان ستایش می کنم و برایتان بهترین ها را آرزومندم.
   من بر این باورم که از دست خداوند کاری ساخته نیست و خداوندی برای مشکلات بشر وجود ندارد. اکنون سالی ۶ میلیون در آفریقا از بیماری و گرسنگی میمیرند. در جهان سرمایه داری هم از سیری و شکم انباشتگی می میرند. .تا کنون خدایی نبوده که در کاری دخالت کند. درحقیقت خدای عملی مشکلات ما، خرد ما است. و ما ملت خردباخته ایم . دیگر این که یک کودتا همیشه گروه متجاوز و زورگوی دیگری را برسر کار می آورد.
   از یک کودتا هرگز دموکراسی پدید نخواهد آمد.
   تنها راه پیشرفت ما ، یک انقلاب فرهنگی است در سطح جامعه. و این برعهده شما، ما، و دیگران است.
   باسپاسی دیگر ازشما گرامی، سهراب ارژنگ

 • Butterflyinqueens

  فقط یک کودتا میتواند این ظالمان را از ریشه برکند..و ایران را به ایرانی پرست بسپارد.. نه به عرب

 • Butterflyinqueens

  فقط یک کودتا میتواند این ظالمان را از ریشه برکند..و ایران را به ایرانی پرست بسپارد.. نه به عرب

  • باترفلای گرامی و ارجمند، درود برشما، من توجه و دلبستگی شما را به مردم دربند و کشور طاعون زده امان ستایش می کنم و برایتان بهترین ها را آرزومندم.
   من بر این باورم که از دست خداوند کاری ساخته نیست و خداوندی برای مشکلات بشر وجود ندارد. اکنون سالی ۶ میلیون در آفریقا از بیماری و گرسنگی میمیرند. در جهان سرمایه داری هم از سیری و شکم انباشتگی می میرند. .تا کنون خدایی نبوده که در کاری دخالت کند. درحقیقت خدای عملی مشکلات ما، خرد ما است. و ما ملت خردباخته ایم . دیگر این که یک کودتا همیشه گروه متجاوز و زورگوی دیگری را برسر کار می آورد.
   از یک کودتا هرگز دموکراسی پدید نخواهد آمد.
   تنها راه پیشرفت ما ، یک انقلاب فرهنگی است در سطح جامعه. و این برعهده شما، ما، و دیگران است.
   باسپاسی دیگر ازشما گرامی، سهراب ارژنگ

 • Butterflyinqueens

  فقط یک کودتا میتواند این ظالمان را از ریشه برکند..و ایران را به ایرانی پرست بسپارد.. نه به عرب

  • باترفلای گرامی و ارجمند، درود برشما، من توجه و دلبستگی شما را به مردم دربند و کشور طاعون زده امان ستایش می کنم و برایتان بهترین ها را آرزومندم.
   من بر این باورم که از دست خداوند کاری ساخته نیست و خداوندی برای مشکلات بشر وجود ندارد. اکنون سالی ۶ میلیون در آفریقا از بیماری و گرسنگی میمیرند. در جهان سرمایه داری هم از سیری و شکم انباشتگی می میرند. .تا کنون خدایی نبوده که در کاری دخالت کند. درحقیقت خدای عملی مشکلات ما، خرد ما است. و ما ملت خردباخته ایم . دیگر این که یک کودتا همیشه گروه متجاوز و زورگوی دیگری را برسر کار می آورد.
   از یک کودتا هرگز دموکراسی پدید نخواهد آمد.
   تنها راه پیشرفت ما ، یک انقلاب فرهنگی است در سطح جامعه. و این برعهده شما، ما، و دیگران است.
   باسپاسی دیگر ازشما گرامی، سهراب ارژنگ

 • Butterflyinqueens

  درود خدمت دوستان ارجمند و زحمت کش………انقلاب فرهنگی؟ وقتی فرهنگیان ما ..دانشجویان ما در گوشه زندان زیر مشت ولگد این بی ناموسان از بین میروند…چه کسی انقلاب فرهنگی خواهد کرد؟ شما در ایران آزاد هستی هر کاری بکنی ولی آزادی صحبت از فرهنگ را نداری…فرهنگ یعنی سوال کردن..و جواب درست گرفتن..ملت ایران یک سئوال کرد…کجاست رای من؟ همین و ببین الان چه به روزش آمد..آن سئوال کردن یک انقلاب فرهنگی بود

 • Butterflyinqueens

  درود خدمت دوستان ارجمند و زحمت کش………انقلاب فرهنگی؟ وقتی فرهنگیان ما ..دانشجویان ما در گوشه زندان زیر مشت ولگد این بی ناموسان از بین میروند…چه کسی انقلاب فرهنگی خواهد کرد؟ شما در ایران آزاد هستی هر کاری بکنی ولی آزادی صحبت از فرهنگ را نداری…فرهنگ یعنی سوال کردن..و جواب درست گرفتن..ملت ایران یک سئوال کرد…کجاست رای من؟ همین و ببین الان چه به روزش آمد..آن سئوال کردن یک انقلاب فرهنگی بود

  • بادرود به باترفلای گرامی، فرمایش شمادرست است، ولی ما گروه بی شماری خردباخته داریم که درمجلس آخوند حاضر می شوند، و دعاگوی آخوندند. ما به دنبال آنیم که روزی بیشترین مردم ما آگاه باشند. آنوقت سراسر ایران را پرخواهند نمود و دیگر جایی برای دیکتاتوری و آخوند باقی نخواهد ماند.
   همان گونه که در سال ۵۷ خیابان ها از بی خردی انباشته شد، باید روزی به رسد که مالامال از خردمندان باشد.. باسپاسی دیگر ازشما گرامی، سهراب

 • Butterflyinqueens

  درود خدمت دوستان ارجمند و زحمت کش………انقلاب فرهنگی؟ وقتی فرهنگیان ما ..دانشجویان ما در گوشه زندان زیر مشت ولگد این بی ناموسان از بین میروند…چه کسی انقلاب فرهنگی خواهد کرد؟ شما در ایران آزاد هستی هر کاری بکنی ولی آزادی صحبت از فرهنگ را نداری…فرهنگ یعنی سوال کردن..و جواب درست گرفتن..ملت ایران یک سئوال کرد…کجاست رای من؟ همین و ببین الان چه به روزش آمد..آن سئوال کردن یک انقلاب فرهنگی بود

 • سلام
  بابا اینقدر به دین اسلام فحش ندین اگر یک کاری یه عده ای اشتباه انجام دادن به حساب دین نذارید دین اسلام دین درستی و پاکی هست اینقدر روی کشورمون تعصب نداشته باشیم گور بابا نژاد و ملیت این حرفها چیه حالا اگر عرب می شدید چی؟؟؟ اگر آفریقایی بودیدچی؟؟؟
  مشکل از مذهب تخمی شیعه و بسیاری از مذاهب ساخته بشره بروید خودتون فکر کنید و بدانید هر چه ظاهر لطیفی دارد خوب نیست و هر چه ظاهر خشن دارد بد نیست
  ظاهر بین نباشید
  البته منم در حال مبارزه با آخوندهای پلید و الاغ هستم
  انشالله کشورمون رو از دست این گوساله ها نجات بدهیم

  • Sory

   farid jon chera eterAZ MEKKONI KA BE IN DEEN GORBEGOR FOSH NADEIM MAGAR NEMIBINI KA IN DEEN POR AS HOGHE ,VA NEERANG CHE BALI BE SAR MARDOM  VA KESHVAR AVARDEH, TAMAM BADBAKHTIHI MA AS IN DDEN FASED HAST, , TA JI KA DEEN AESALAM HAST BADBAKHTI HAM HAST SHOMA BESHIN NEGAHA KON VA BEBIN KODOM KASHVARI KA ESALMI HAST  DARESH JENAYAT, TAJAVOZ, ACID PASHI, ZORGOI, JALEH BESAVADI, HAST, DEEN KOLAN YANI KHREFT BODAN VA DAR JALELO NADANI ZEDNEGI KARDAN, PAS IN GADAR AS IN DEEN SHET MOHAMADI KA POR AS FESAD VA JAELEH HAST DEFA NAKON,

  • Mori Goodboy

   از اظهار نظرت فهمیدم که ابن یزیدی . ۱ عمری هستی که همانند معاویه دست به دامان یهود و منافق و کفار شدی . لعنت بر تو ای ابن هند جگر خوار . شایدم زاده ی ملک عبدالله شرابخواری

 • سلام
  بابا اینقدر به دین اسلام فحش ندین اگر یک کاری یه عده ای اشتباه انجام دادن به حساب دین نذارید دین اسلام دین درستی و پاکی هست اینقدر روی کشورمون تعصب نداشته باشیم گور بابا نژاد و ملیت این حرفها چیه حالا اگر عرب می شدید چی؟؟؟ اگر آفریقایی بودیدچی؟؟؟
  مشکل از مذهب تخمی شیعه و بسیاری از مذاهب ساخته بشره بروید خودتون فکر کنید و بدانید هر چه ظاهر لطیفی دارد خوب نیست و هر چه ظاهر خشن دارد بد نیست
  ظاهر بین نباشید
  البته منم در حال مبارزه با آخوندهای پلید و الاغ هستم
  انشالله کشورمون رو از دست این گوساله ها نجات بدهیم

 • سلام
  بابا اینقدر به دین اسلام فحش ندین اگر یک کاری یه عده ای اشتباه انجام دادن به حساب دین نذارید دین اسلام دین درستی و پاکی هست اینقدر روی کشورمون تعصب نداشته باشیم گور بابا نژاد و ملیت این حرفها چیه حالا اگر عرب می شدید چی؟؟؟ اگر آفریقایی بودیدچی؟؟؟
  مشکل از مذهب تخمی شیعه و بسیاری از مذاهب ساخته بشره بروید خودتون فکر کنید و بدانید هر چه ظاهر لطیفی دارد خوب نیست و هر چه ظاهر خشن دارد بد نیست
  ظاهر بین نباشید
  البته منم در حال مبارزه با آخوندهای پلید و الاغ هستم
  انشالله کشورمون رو از دست این گوساله ها نجات بدهیم

 • سلام
  بابا اینقدر به دین اسلام فحش ندین اگر یک کاری یه عده ای اشتباه انجام دادن به حساب دین نذارید دین اسلام دین درستی و پاکی هست اینقدر روی کشورمون تعصب نداشته باشیم گور بابا نژاد و ملیت این حرفها چیه حالا اگر عرب می شدید چی؟؟؟ اگر آفریقایی بودیدچی؟؟؟
  مشکل از مذهب تخمی شیعه و بسیاری از مذاهب ساخته بشره بروید خودتون فکر کنید و بدانید هر چه ظاهر لطیفی دارد ممکنه خوب نباشه و هر چه ظاهر خشن دارد ممکنه بد نباشه
  ظاهر بین نباشید
  البته منم در حال مبارزه با آخوندهای پلید و الاغ هستم
  انشالله کشورمون رو از دست این گوساله ها نجات بدهیم

 • سلام
  بابا اینقدر به دین اسلام فحش ندین اگر یک کاری یه عده ای اشتباه انجام دادن به حساب دین نذارید دین اسلام دین درستی و پاکی هست اینقدر روی کشورمون تعصب نداشته باشیم گور بابا نژاد و ملیت این حرفها چیه حالا اگر عرب می شدید چی؟؟؟ اگر آفریقایی بودیدچی؟؟؟
  مشکل از مذهب تخمی شیعه و بسیاری از مذاهب ساخته بشره بروید خودتون فکر کنید و بدانید هر چه ظاهر لطیفی دارد ممکنه خوب نباشه و هر چه ظاهر خشن دارد ممکنه بد نباشه
  ظاهر بین نباشید
  البته منم در حال مبارزه با آخوندهای پلید و الاغ هستم
  انشالله کشورمون رو از دست این گوساله ها نجات بدهیم

 • سلام
  بابا اینقدر به دین اسلام فحش ندین اگر یک کاری یه عده ای اشتباه انجام دادن به حساب دین نذارید دین اسلام دین درستی و پاکی هست اینقدر روی کشورمون تعصب نداشته باشیم گور بابا نژاد و ملیت این حرفها چیه حالا اگر عرب می شدید چی؟؟؟ اگر آفریقایی بودیدچی؟؟؟
  مشکل از مذهب تخمی شیعه و بسیاری از مذاهب ساخته بشره بروید خودتون فکر کنید و بدانید هر چه ظاهر لطیفی دارد ممکنه خوب نباشه و هر چه ظاهر خشن دارد ممکنه بد نباشه
  ظاهر بین نباشید
  البته منم در حال مبارزه با آخوندهای پلید و الاغ هستم
  انشالله کشورمون رو از دست این گوساله ها نجات بدهیم

 • madare harchi mosalmone wa eslam parasto gaeidam

 • Mori Goodboy

  مرتیکه بذله گو . اگه راست میگی که لعنت بر آدم دروغگو فیلمی که میگی سید حسن چنین حرفی زده رو بیار.از  مقاله ات معلومه که نطفه شارون گور ب گور شده ای!!!دری وری نوشتن کار نداره . ولی معلومه که بد داری میسوزی . من ۱ ایرانی آذری و پارسی زبونم و عاشق دین و مذهب و رهبرم هستم.سید حسن رضی الله عنه خوب دار و دسته بابای گور ب گور شدت رو رسوا کرد. بسوز منافق . با منبع و سند معتبر بحرف . نه چرندیات زاده مغز پوکت.در ضمن امثال تو منافقه کافر نمیخواد نگران اسم خلیج فارس باشی . چون همیشه پارس بوده و میمونه . در ضمن همون حکام عرب – پشتیبانشون باباهای تو و دار و دستشونن.منظورمو که گرفتی ؟؟؟؟ ( یانکی ها و صهیون ها )

  • Ramin

   BADBOY

 • به توچه

  راست میگه زنن مردان حقوق برابر داشتند هم زنان کون میدادن هم مردان