هرکسی خود را صاحب ایران می داند! این سرزمین چند تا مالک دارد؟ ۳۷

ایران امروز ما به لطف اتّحاد ما ایرانیان چندین مالک و صاحب پیدا کرده که هر کدامشان،خود را نماینده ی بر حق مردم می نامند و از طرف مردم زبان بسته ی ایران سخن ها می گویند و نطق ها ایراد می کنند. در این مقاله به تعدادی از این افراد که ایران را ملک شش دانگ  خود میدانند، می پردازم.

۱- امام زمان (عج):
ایشان فرزند امام حسن عسگری، یازدهمین پیشوای شیعیان جهان است که فقط و فقط بین شماری از مردم ایران، و تعدادی از جیره خوران حکومتی ساکن لبنان به ایشان اعتقاد داشته و بر این باورند که این شخص شخیص، روزی از درون چاهشان که در قم حفر شده است، بیرون  آمده،  و جهان را با کشتارعمومی مردم، پر از صلح و عدل و داد خواهند کرد.

در حال حاضر چهار نفر ادعای رهبری و مالکیت بر ایران دارند. ۷۰ میلیون دیگر قیاس مع الفارقند، و ادعایشان ناوارد و نسنجیده است.

در حال حاضر چهار نفر ادعای رهبری و مالکیت بر ایران دارند. ۷۰ میلیون دیگر قیاس مع الفارقند، و ادعایشان ناوارد و نسنجیده است.

ناگفته نماند که این امام غایب، سال ها در درون یکی از چاههای بصره و یا نجف به سر می بردند، و پس از آغاز خلافت امام چهاردهم ولی وقیح، گویا از سوی الله مدینه مأموریت یافتند تا از چاه بصره و یا نجف، به چاه قم تغییر مکان دهند.

باید دانست هیچ گونه نشانه ی علمی و یا برهانی که با عقل انسان سنخیت داشته باشد، وجود ایشان را ثابت نکرده، هیچ کسی ایشان را ندیده، هیچ احدی با ایشان هم صحبت نشده، و فقط و فقط طبق احادیث ائمه ی اطهار مسلمین، مهدی موعود وجود خارجی پیدا می کند.

نکته ی قابل توجّه اینست که حضرت قائم خود از ترس کشته شدن به دست حاکمین آن زمان وقتی کودکی بیش نبوده، به درون چاه رفته و قایم شده است.
باعث تعجّب است،که چگونه می توان یک مملکت را با هفتاد میلیون نفر جمعیت به همچین انسان ترسو و خود دوستی سپرد و او را صاحب مملکت خواند و به نام ایشان، و برای محافظت از کشور آینده ی ایشان که ایران خودمان است، جوانان دلیر این مرز و بوم را زندانی و شکنجه و یا اعدام کرد.

۲- آیت الله سیّد علی خامنه ای:
در تفسیر نام و شخصیت ایشان همین بس که تاریخ، جلّادی همچون این پیرمرد بر خود ندیده است و در هیچ کجای دنیا آدم زورگو و مستبد و دیکتاتوری همانند سیّد علی وجود ندارد.
هر آن نام خامنه ای پیش می آید، انسان بی درنگ به یاد هیتلر، پینوشه، استالین، و صدام می افتد.

خامنه ای خود را نایب بر حق امام زمان بر روی زمین می داند و به هیچ احدی اجازه ی چشم داشتن به جایگاهش را نمی دهد،چرا که معتقد است تنها عالم و فقیه و فیلسوف بر روی زمین است که شایستگی رهبری ایران را تا زمانی که آقایش مهدی ظهور کند، دارا می باشد.
ایشان مجیز گویان و تصبیح گویانی نیز در اطراف خود دارند که هر از گاهی با جمله هایی که در رابطه با شخصیت والای او می گویند، و او را بیش از پیش عاشق و دلداده ی خود می کنند و امر خود بزرگ بینی و خود ستایی را که به شکل یک جنون روانی در او وجود دارد، تحت تاثیر خویش قرار می دهند.

آیت الله یزدی جنایتکاری دیگر که جلاد دست راست خامنه ای نام گرفته

آیت الله یزدی جنایتکاری دیگر که جلاد دست راست خامنه ای نام گرفته

جمله ایی که سودجویان از خود در ستایش ولی وقیح، این بی خرد زمان ما می گویند از این گونه است:
-عقل من اجازه ی شناخت رهبر خامنه ای را نمی دهد(مصباح یزدی)- البته آیت الله مسواک یزدی حق دارد، زیرا عقل و شعور ایشان تا آن اندازه نیست که کسی را بشناسد. گویا مغز ایشان با مغز موش جا به جا شده است.

-خامنه ای نعمتی است از طرف خداوند برای بلاد مسلمین(مصباح یزدی)- بازهم  گفتن چنین لاطائلات از بی خردی این جانور است.

-خامنه ای از طرف خود خدا به عنوان رهبر برگزیده شده است(نوری همدانی)- بشر چند هزار سال است به دنبال خدا می گردد، و هنوز رد پای او را پیدا نکرده، چه برسد به این که فرستاده ای هم داشته باشد.

چند صباحی است که پایه های نظام سراسر ظلم و ستم خامنه ای این آخوندک پنج تومانی مشهدی،  به لرزه درآمده، از این روی، این رهبر فیلسوف ایران لشگری از چاقوکشان و قداره داران و گردن کلفتان تهیه دیده،  تا مردم را با کرامات و  نوازش های اسلامی به منزل، زندان و در بیشتر موارد به گورستان هدایت کند.

۳- مسعود رجوی:

در رابطه با او همین بس که مورد استقبال گرم شخص صدام حسین، قاتل هزاران هزار ایرانی دلاور قرار گرفت و در عملیاتی نظیر فروغ کم نور، آفتاب نیمه تاب،  و چهل چراغ خاموش، ،سربازان شجاع ایران را که برای دفاع از آب و خاک و ناموس خود و همه ی ایرانیان به جبهه های جنگ رهسپار شده بودند را به خاک و خون کشانید، و جوانان پاکباخته و گمراه شده گروه خود را قربانی نمود،  و بسیاری از ایرانیان را نیز اسیر کرد.

جاه طلبی، و مقام دوستی این آخوند بی دستار موجب گردید که نخست موجب پیروزی خمینی شده، و آن گاه به درگاه صدام خون آشآم پناهنده گردد.

جاه طلبی، و مقام دوستی این آخوند بی دستار موجب گردید که نخست موجب پیروزی خمینی شده، و آن گاه به درگاه صدام خون آشآم پناهنده گردد.

بین سید علی خامنه ای و مسعود رجوی از نظر انجام جنایات بر ضد مردم ایران تفاوتی دیده نمی شود. بلکه رجوی بسیار پست تر و رذل تر است و از آب گل آلود نیز ماهی گرفته است و در هنگام جنگ به جای اینکه کنار مملکتش بایستد و از خاکش دفاع کند، توپ و خمپاره و موشک و گلوله به سمت کشورش و سربازان هم وطنش شلیک کرده است.

علاوه بر آن چه گفته شد،  ترور شماری از سردم داران رژیم، مانند رجایی(رئیس جمهور وقت)، محمد جواد باهنر(نخست وزیر وقت) و آیت الله بهشتی و تنی چند از ائمه ی جمعه، نیز به ایشان نسبت داده می شود.

رجوی،  بزرگترین موجود متوّهمی است که من تا کنون بعد از خامنه ای و احمدی نژاد شناخته ام. وانگهی، او با اندیشه های خرافی مذهبی، از هر آخوندی پیشی گرفته، و بی تردید در پی جانشینی با ولی وقیح، با همان مقام و منزلت، و نشستن بر کرسی خلافت می باشد.

این که او با چه وقاحتی خود را رهبر ایران می داند و مریم رجوی را که همسرش می باشد رئیس جمهور منتخب ایران نامیده است، زبان از بیان این  وقاحت و بی شرمی کوتاه است. دادگری، و قضاوت آن همه کج روی، و فرصت طلبی، به شما خواننده ی گرامی سپرده می شود.

۴- شاهزاده رضا پهلوی:
شاهزاده، که این عنوان را همیشه باخود به یدک می کشند، با نقشه ی ایرانی که به یقه ی کت خویش می چسبانند، احساس وطن پرستی شدیدی به ایشان دست می دهد.
از اینکه ایشان در آمریکا نشسته اند، و سال هاست مقاومت مردم ایران را تماشا می کنند، و هر از چندگاهی بیانیه ای می دهند و از مردم و شجاعتشان تشکّر می کنند، به خود می بالند، می تواند خود را رهبر دموکراسی و سکولاریسم ایران بداند؟.

نکته ی جالب  دیگراین جاست که شاهزاده،  با زیرکی خاصی که در نوشتن و یا بیان سخن هایشان به کار می برند، قصد دارند جنبش مردمی و دلاورانه ی سبز را نیز به نام خود،  و در کارنامه ی اعمال خویش به ثبت رسانند.
به هر حال، بیرون گود نشستن و فرمان لنگش کن دادن که بسیار آسان است و از عهده ی هر انسانی بر می آید.

شاهزاده گرامی تظاهرات مردم را از درون کامپیوتر مشاهده می کنند و از دور به فاصله ۱۰ هزار کیلومتری، دستورات نظامی صادر می فرمایند. هرچه باشد ایشان رهبر انقلابند!!

شاهزاده گرامی تظاهرات مردم را از درون کامپیوتر مشاهده می کنند و از دور به فاصله ۱۰ هزار کیلومتری، دستورات نظامی صادر می فرمایند. هرچه باشد ایشان رهبر انقلابند!!

ناگفته نماند که هم شاهزاده، و هم ملا مسعود رجوی، و یال و کوپالشان همیشه دست به دعا هستند، و شب های جمعه شمع روشن می کنند تا آمریکا و یا اسرائیل به سرعقل در آید و بایورش نظامی، کشتن شاید صد هزار مردم بیگناه و ناتوان، و ویرانی کشور، هریک از آنان بتوانند بر خر مراد سوار شوند، و خود را ناجی مردم و کشور ایران بنامند.

از سوی دیگر، گویا شاهزاده از ملا مسعود رجوی گوی سبقت را ربوده اند، و خود را رهبر مخالفت ها و اعتراض های مردمی می دانند و با محبوبیتی که در بین گروهی از مردم و انجمن های سلطنت طلب دارند، سعی بر تسخیر ایران پس از فروپاشی نظام دارند.

هموطن آزادی خواهم، جداً اعلی حضرت شاهزاده رضا پهلوی که اسمشان را با سه تا تریلی نمی توان کشید، چه کاری برای آزادی ایران زمین انجام داده اند؟.
البته نباید فعالیت بزرگ ایشان  را نادیده گرفت؛ ایشان تا کنون بارها، و بارها، مجالس خودی و خودمانی تریتب دادند که دور از چشم ما بیگانگان بوده ، و به سخنرانی و صرف شام و شیرینی پرداخته اند، که با کف زدن های ممتد دوستان ایشان همراه بوده است.

باید گفت، کت شلواری تر و تمیز پوشیدن و کراوات زدن و نقشه ی کوچک ایران را به یقه ی کت چسباندن و استفاده از کلمات و لغات محبت آمیز در قبال ایران، دردی از مردم بی نوای ایران دوا نمی کند.

افراد دیگری نیز هستند که در مقاله ی بعدی ام به آن ها می پردازم. ولی ای ایرانی، ای هم میهن، ای دلاور مردان و شیرزنان آریایی، ما سختی های بی شماری را به جان خریده ایم، ما هر کدام مان به سهم خویش دلبسته ای  را که برایمان عزیز بوده است، فدای آزادی ایران کرده ایم.
خانواده ای ندا قربانی داده است،  دیگری سهراب نوزده ساله را هدیه کرده است، مادری هر روز چشمش به در است تا حضور مجیدش را بار دیگر در خانه لمس کند، و این که ما ظلم و ستم را روی روح و جسم خویش لمس و باخود حمل کرده ایم.

ما جنگیده ایم برای آزادی، آیا باید گذاشت تا همه ی زحمت هایی را که برای آزادی ایرانمان کشیدیم را با رهبری از پیش تعیین شده ی یکی از این اشخاص به هدر برود؟

ما آزادی می خواهیم و بر این باوریم که هر ایرانی می تواند رهبر ایران باشد به شرط برگزاری انتخاباتی سالم و خواسته ی مردم.

آری هموطن، من و تو باید برای آینده ی ایرانمان تصمیم بگیریم و رهبر و راهنما انتخاب کنیم.

زنده باد ایران و پاینده باد هر ایرانی در هر کجای این دنیا که قلبش به عشق وطنش می تپد.

 • Cyrusofgreat

  همه ی اینا رو گفتی…ولی من به وطن پرست بودن رضا پهلوی شکی ندارم.

 • Cyrusofgreat

  همه ی اینا رو گفتی…ولی من به وطن پرست بودن رضا پهلوی شکی ندارم.

 • Cyrusofgreat

  همه ی اینا رو گفتی…ولی من به وطن پرست بودن رضا پهلوی شکی ندارم.

 • Cyrusofgreat

  همه ی اینا رو گفتی…ولی من به وطن پرست بودن رضا پهلوی شکی ندارم.

 • Cyrusofgreat

  همه ی اینا رو گفتی…ولی من به وطن پرست بودن رضا پهلوی شکی ندارم.

 • سیروس پارسا

  درود به شما سیروس گرامی،وطن پرستی به تنهایی دردی از مشکلات ایران دوا نمی کند هموطن،
  همه ی ما عاشق ایرانیم ولی باید دید که کسی که توانایی و قدرت دارد و خود را عاشق ایران نیز می داند،چه قدمی برای آزادی ایران بر می دارد؟
  با سپاس از شما دوست بزرگوار
  سیروس پارسا

 • سیروس پارسا

  درود به شما سیروس گرامی،وطن پرستی به تنهایی دردی از مشکلات ایران دوا نمی کند هموطن،
  همه ی ما عاشق ایرانیم ولی باید دید که کسی که توانایی و قدرت دارد و خود را عاشق ایران نیز می داند،چه قدمی برای آزادی ایران بر می دارد؟
  با سپاس از شما دوست بزرگوار
  سیروس پارسا

 • سیروس پارسا

  درود به شما سیروس گرامی،وطن پرستی به تنهایی دردی از مشکلات ایران دوا نمی کند هموطن،
  همه ی ما عاشق ایرانیم ولی باید دید که کسی که توانایی و قدرت دارد و خود را عاشق ایران نیز می داند،چه قدمی برای آزادی ایران بر می دارد؟
  با سپاس از شما دوست بزرگوار
  سیروس پارسا

 • سیروس پارسا

  درود به شما سیروس گرامی،وطن پرستی به تنهایی دردی از مشکلات ایران دوا نمی کند هموطن،
  همه ی ما عاشق ایرانیم ولی باید دید که کسی که توانایی و قدرت دارد و خود را عاشق ایران نیز می داند،چه قدمی برای آزادی ایران بر می دارد؟
  با سپاس از شما دوست بزرگوار
  سیروس پارسا

 • هم میهن گرامی، ما هم از وطن دوستی ایشان آگاهیم و در این مورد مشکلی نداریم، تنها انتقاد از روش سیاسی وعملکرد ایشان است که مردمی نبوده، و با خواسته و شرایط امروز ایران متفاوت است. باسپاس از شما گرامی.

  Cyrusofgreat

 • هم میهن گرامی، ما هم از وطن دوستی ایشان آگاهیم و در این مورد مشکلی نداریم، تنها انتقاد از روش سیاسی وعملکرد ایشان است که مردمی نبوده، و با خواسته و شرایط امروز ایران متفاوت است. باسپاس از شما گرامی.

  Cyrusofgreat

 • هم میهن گرامی، ما هم از وطن دوستی ایشان آگاهیم و در این مورد مشکلی نداریم، تنها انتقاد از روش سیاسی وعملکرد ایشان است که مردمی نبوده، و با خواسته و شرایط امروز ایران متفاوت است. باسپاس از شما گرامی.

  Cyrusofgreat

 • با سلام به پیشگاه ملت رشید ایران
  من به عنوان شخص خودم وبه عنوان کسی که همه هستی اش را فدای راه آزادی میهن کرده به شما اعلام میکنم چرا خود را پنها ن میکنی ،آنانی که جان وسرمایه وهمه وجود خود را برای ایران و مردم فدا می کنند رهبران واقعی را در جریان مبارزه شناخته ومی شناسند شماکه از ارباب هشتاد به بیست تان در زعفرانیه مواجب میگیری چرا به مذهب مردم اهانت میکنی و سمت و سوی مبارزه را نمی فهمی ، اربابان شما چنین دیکته کرده اندکه باز هم در آستانه قیامهای مردمیلجن پراکنی وفرا فکنی کنید،به شما مزدور پای درخت سیب نشسته هیچ ربطی ندارد که رهبر کیست ،رهبر همه مردم مبارز هستند وخود در ایران دمکراتیک فردا حساب خیانت پیشه گان را هم خواهند داد .بس کنید الان وقت همدلی وهمنوایی است ،آرامش قبل از توفان است ملا ها ولابی های خارجه نشین هم جاروب می شوند کمتر نامه اعمال خویش را سیاه کنید .،

 • با سلام به پیشگاه ملت رشید ایران
  من به عنوان شخص خودم وبه عنوان کسی که همه هستی اش را فدای راه آزادی میهن کرده به شما اعلام میکنم چرا خود را پنها ن میکنی ،آنانی که جان وسرمایه وهمه وجود خود را برای ایران و مردم فدا می کنند رهبران واقعی را در جریان مبارزه شناخته ومی شناسند شماکه از ارباب هشتاد به بیست تان در زعفرانیه مواجب میگیری چرا به مذهب مردم اهانت میکنی و سمت و سوی مبارزه را نمی فهمی ، اربابان شما چنین دیکته کرده اندکه باز هم در آستانه قیامهای مردمیلجن پراکنی وفرا فکنی کنید،به شما مزدور پای درخت سیب نشسته هیچ ربطی ندارد که رهبر کیست ،رهبر همه مردم مبارز هستند وخود در ایران دمکراتیک فردا حساب خیانت پیشه گان را هم خواهند داد .بس کنید الان وقت همدلی وهمنوایی است ،آرامش قبل از توفان است ملا ها ولابی های خارجه نشین هم جاروب می شوند کمتر نامه اعمال خویش را سیاه کنید .،

  • Ashkan

   Jenabe Toofan ta vaghti ke amsale shoma be emame davazdahomeshun sms va email minevisan mellate ma dar zanjire estebdade akhundi khahad mand, chera ke jameeye goosfandi layeghe hokoomate gorgan ast.

  • Freeiran

   ملت رشید ملت شریف ملت غیور ملت شهیدپرور ملت فلان ملت …. بس است دیگر این تقدس های احمقانه بس است
   چطور به شما مربوط است رهبر ایران کیست آنگاه به دیگران مربوط نیست؟ به مذهب مردم اهانت شد؟ به اسلام فاشیستی می گویید مذهب یا کیسه خلیفه ها که از پول مردم پر می شود؟ این مذهب کثیف چه احترامی دارد که نگه داریم؟ از همان روز نخستین با قتل و غارت و تجاوز آمد می خواهید روی سرمان هم بگذاریمش؟
   خیر شک نکنید که با گفتن حقایق این آیین بت پرستی و خرافه پرستی را از ایران بیرون خواهیم کرد

 • با سلام به پیشگاه ملت رشید ایران
  من به عنوان شخص خودم وبه عنوان کسی که همه هستی اش را فدای راه آزادی میهن کرده به شما اعلام میکنم چرا خود را پنها ن میکنی ،آنانی که جان وسرمایه وهمه وجود خود را برای ایران و مردم فدا می کنند رهبران واقعی را در جریان مبارزه شناخته ومی شناسند شماکه از ارباب هشتاد به بیست تان در زعفرانیه مواجب میگیری چرا به مذهب مردم اهانت میکنی و سمت و سوی مبارزه را نمی فهمی ، اربابان شما چنین دیکته کرده اندکه باز هم در آستانه قیامهای مردمیلجن پراکنی وفرا فکنی کنید،به شما مزدور پای درخت سیب نشسته هیچ ربطی ندارد که رهبر کیست ،رهبر همه مردم مبارز هستند وخود در ایران دمکراتیک فردا حساب خیانت پیشه گان را هم خواهند داد .بس کنید الان وقت همدلی وهمنوایی است ،آرامش قبل از توفان است ملا ها ولابی های خارجه نشین هم جاروب می شوند کمتر نامه اعمال خویش را سیاه کنید .،

 • Butterflyinqueens

  سلام به دوست عزیز .. و تمام عزیزان ملت پرست………… دوست من همه ایران پرست هستند…….. تو به من بگو چه کسی ملت پرست هست؟ چه کسی مردم پرست هست؟ایران را همه ما دست داریم و به خاطر اینکه یک مقامی در کنار بزرگان داشته باشیم هی حرف میزنیم کلمه های گنده میگیم……….ولی چه کسی آن مردم فقیر و بیچاره یا آن زندانی بقول خودشان سیاسی رو دوست داره؟ با درود فراوان به آزایخواهان مردم دوست………..به آنانی که جان سپردن فقط به خاطر آزادی مردم………………… روحشان شاذ و نامشان پاینده..

 • Butterflyinqueens

  سلام به دوست عزیز .. و تمام عزیزان ملت پرست………… دوست من همه ایران پرست هستند…….. تو به من بگو چه کسی ملت پرست هست؟ چه کسی مردم پرست هست؟ایران را همه ما دست داریم و به خاطر اینکه یک مقامی در کنار بزرگان داشته باشیم هی حرف میزنیم کلمه های گنده میگیم……….ولی چه کسی آن مردم فقیر و بیچاره یا آن زندانی بقول خودشان سیاسی رو دوست داره؟ با درود فراوان به آزایخواهان مردم دوست………..به آنانی که جان سپردن فقط به خاطر آزادی مردم………………… روحشان شاذ و نامشان پاینده..

 • Butterflyinqueens

  سلام به دوست عزیز .. و تمام عزیزان ملت پرست………… دوست من همه ایران پرست هستند…….. تو به من بگو چه کسی ملت پرست هست؟ چه کسی مردم پرست هست؟ایران را همه ما دست داریم و به خاطر اینکه یک مقامی در کنار بزرگان داشته باشیم هی حرف میزنیم کلمه های گنده میگیم……….ولی چه کسی آن مردم فقیر و بیچاره یا آن زندانی بقول خودشان سیاسی رو دوست داره؟ با درود فراوان به آزایخواهان مردم دوست………..به آنانی که جان سپردن فقط به خاطر آزادی مردم………………… روحشان شاذ و نامشان پاینده..

 • Butterflyinqueens

  طوفان دوست عزیز کمی مشکل هست که متوجه بشم منظور شما چی هست.. بیشتر راهنمائی کنید در مورد commet

 • Butterflyinqueens

  طوفان دوست عزیز کمی مشکل هست که متوجه بشم منظور شما چی هست.. بیشتر راهنمائی کنید در مورد commet

 • Butterflyinqueens

  طوفان دوست عزیز کمی مشکل هست که متوجه بشم منظور شما چی هست.. بیشتر راهنمائی کنید در مورد commet

 • Butterflyinqueens

  دوست عزیز با درود ………….این بزرگان خود را صاحب ایران میدانند؟ آیا در مقایل برای آزادی هر ایرانی خواهند جنگید؟ کار هر کس نیست خرمن کوفتن گاونر……………………….. اینجا مثله آدم ها هست …. نه صندلی و مقام

 • Butterflyinqueens

  دوست عزیز با درود ………….این بزرگان خود را صاحب ایران میدانند؟ آیا در مقایل برای آزادی هر ایرانی خواهند جنگید؟ کار هر کس نیست خرمن کوفتن گاونر……………………….. اینجا مثله آدم ها هست …. نه صندلی و مقام

 • Butterflyinqueens

  دوست عزیز با درود ………….این بزرگان خود را صاحب ایران میدانند؟ آیا در مقایل برای آزادی هر ایرانی خواهند جنگید؟ کار هر کس نیست خرمن کوفتن گاونر……………………….. اینجا مثله آدم ها هست …. نه صندلی و مقام

 • هم میهن گرامی توفان عزیز، چرا این چنین توفان زده شده اید، و به این سادگی قضاوت می کنید؟.
  گروه ما تا کنون مقاله های بسیار زیاد نوشته، که عموماً مورد تأیید هم میهنان گرامی است. شما به جای کلی گویی و ناسزا گفتن، بهتر است دست به روی بخشی از مقاله که بامزاج شما دمخور نیست بگذارید ، و به جای دشنام دادن بادلیل ومنطق به نقد آن پردازید. اگر ما اشتباه کردیم، حرفمان را پس می گیریم، و از همه هم پوزش خواهیم خواست.
  کلی گفتن، و دشنام دادن، و متهم کردن کسانی که کمترین شناخت و آگاهی ازآنان ندارید، کار درستی نیست، و شما را به جایی نمی رساند. باسپاس

 • هم میهن گرامی توفان عزیز، چرا این چنین توفان زده شده اید، و به این سادگی قضاوت می کنید؟.
  گروه ما تا کنون مقاله های بسیار زیاد نوشته، که عموماً مورد تأیید هم میهنان گرامی است. شما به جای کلی گویی و ناسزا گفتن، بهتر است دست به روی بخشی از مقاله که بامزاج شما دمخور نیست بگذارید ، و به جای دشنام دادن بادلیل ومنطق به نقد آن پردازید. اگر ما اشتباه کردیم، حرفمان را پس می گیریم، و از همه هم پوزش خواهیم خواست.
  کلی گفتن، و دشنام دادن، و متهم کردن کسانی که کمترین شناخت و آگاهی ازآنان ندارید، کار درستی نیست، و شما را به جایی نمی رساند. باسپاس

 • هم میهن گرامی توفان عزیز، چرا این چنین توفان زده شده اید، و به این سادگی قضاوت می کنید؟.
  گروه ما تا کنون مقاله های بسیار زیاد نوشته، که عموماً مورد تأیید هم میهنان گرامی است. شما به جای کلی گویی و ناسزا گفتن، بهتر است دست به روی بخشی از مقاله که بامزاج شما دمخور نیست بگذارید ، و به جای دشنام دادن بادلیل ومنطق به نقد آن پردازید. اگر ما اشتباه کردیم، حرفمان را پس می گیریم، و از همه هم پوزش خواهیم خواست.
  کلی گفتن، و دشنام دادن، و متهم کردن کسانی که کمترین شناخت و آگاهی ازآنان ندارید، کار درستی نیست، و شما را به جایی نمی رساند. باسپاس

 • هم میهن گرامی توفان عزیز، چرا این چنین توفان زده شده اید، و به این سادگی قضاوت می کنید؟.
  گروه ما تا کنون مقاله های بسیار زیاد نوشته، که عموماً مورد تأیید هم میهنان گرامی است. شما به جای کلی گویی و ناسزا گفتن، بهتر است دست به روی بخشی از مقاله که بامزاج شما دمخور نیست بگذارید ، و به جای دشنام دادن بادلیل ومنطق به نقد آن پردازید. اگر ما اشتباه کردیم، حرفمان را پس می گیریم، و از همه هم پوزش خواهیم خواست.
  کلی گفتن، و دشنام دادن، و متهم کردن کسانی که کمترین شناخت و آگاهی ازآنان ندارید، کار درستی نیست، و شما را به جایی نمی رساند. باسپاس

 • Freeiran

  ایران نیازمند رهبرانی است که توان جدایی هرگونه باور و ایدئولوژی را از سیاست داشته باشد. اما پیش از این ما مردم باید برای نخستین گام اسلام کثیف را از ایران بیرون کنیم و آن را به صادر کننده اش حوالت دهیم تا شروع کنیم به ساخت ایران. نخست باید خرافاتی که بر چهره ایران نشسته را پاک کنیم سپس دیگر کام ها را برداریم.
  خرافات شاهزادگی: به راستی که پس از بزرگانی چون کوروش و داریوش و خشایار و اردشیر و خسروپرویز و نادر و کریم خان دیگر فردی با نام شاه بر ایران حکومت نکرده است و هر چه بوده عامل بیگانه بوده و وطن فروش هر چند که گهگاه این عوامل کارهایی نیک هم کرده اند چون رضاخان. اما فرزند ناشایست او با اعمال احمقانه اش این چنین ایران را به نیستی کشاند . اینک نوبت فرزند محمدرضا است؟
  خرافات تقدس: آخوندها و ملاها همچو پاپ های کاتولیک تقدسی دارند که تنها یادآور خرافات و خرافه پرستی است. این ها بت های زنده هستند که باید شکسته شوند. این جانشینان الله که خونخوارترین خدای تاریخ است.

  به راستی سوگند که برای آزادی ایران همین دو راه بس است: آگاه کردن مردم و بیرون راندن دین تازی

 • Freeiran

  ایران نیازمند رهبرانی است که توان جدایی هرگونه باور و ایدئولوژی را از سیاست داشته باشد. اما پیش از این ما مردم باید برای نخستین گام اسلام کثیف را از ایران بیرون کنیم و آن را به صادر کننده اش حوالت دهیم تا شروع کنیم به ساخت ایران. نخست باید خرافاتی که بر چهره ایران نشسته را پاک کنیم سپس دیگر کام ها را برداریم.
  خرافات شاهزادگی: به راستی که پس از بزرگانی چون کوروش و داریوش و خشایار و اردشیر و خسروپرویز و نادر و کریم خان دیگر فردی با نام شاه بر ایران حکومت نکرده است و هر چه بوده عامل بیگانه بوده و وطن فروش هر چند که گهگاه این عوامل کارهایی نیک هم کرده اند چون رضاخان. اما فرزند ناشایست او با اعمال احمقانه اش این چنین ایران را به نیستی کشاند . اینک نوبت فرزند محمدرضا است؟
  خرافات تقدس: آخوندها و ملاها همچو پاپ های کاتولیک تقدسی دارند که تنها یادآور خرافات و خرافه پرستی است. این ها بت های زنده هستند که باید شکسته شوند. این جانشینان الله که خونخوارترین خدای تاریخ است.

  به راستی سوگند که برای آزادی ایران همین دو راه بس است: آگاه کردن مردم و بیرون راندن دین تازی

 • Freeiran

  ایران نیازمند رهبرانی است که توان جدایی هرگونه باور و ایدئولوژی را از سیاست داشته باشد. اما پیش از این ما مردم باید برای نخستین گام اسلام کثیف را از ایران بیرون کنیم و آن را به صادر کننده اش حوالت دهیم تا شروع کنیم به ساخت ایران. نخست باید خرافاتی که بر چهره ایران نشسته را پاک کنیم سپس دیگر کام ها را برداریم.
  خرافات شاهزادگی: به راستی که پس از بزرگانی چون کوروش و داریوش و خشایار و اردشیر و خسروپرویز و نادر و کریم خان دیگر فردی با نام شاه بر ایران حکومت نکرده است و هر چه بوده عامل بیگانه بوده و وطن فروش هر چند که گهگاه این عوامل کارهایی نیک هم کرده اند چون رضاخان. اما فرزند ناشایست او با اعمال احمقانه اش این چنین ایران را به نیستی کشاند . اینک نوبت فرزند محمدرضا است؟
  خرافات تقدس: آخوندها و ملاها همچو پاپ های کاتولیک تقدسی دارند که تنها یادآور خرافات و خرافه پرستی است. این ها بت های زنده هستند که باید شکسته شوند. این جانشینان الله که خونخوارترین خدای تاریخ است.

  به راستی سوگند که برای آزادی ایران همین دو راه بس است: آگاه کردن مردم و بیرون راندن دین تازی

 • Irani200

  رضا پهلوی ادعایی ندارد و فقط به انتخابات اعتقاد دارد
  او فردی دمکرات است.

 • Irani200

  وجود او در حکومت به تمام تحریمها پایان خواهد داد.
  جنگی نخواهد بود
  تورم کاهش می یابد
  زنان ازاد خواهند شد
  انتخابات بر گزار خاهد شد
  احترام ایران اعاده خواهد شد………………..
  و صدها