بازدید حاجیه الیزابت بیگم رهبر مسلمانان خاورمیانه از مسجد امارات ۱۱

دولت اسلام پرور بریتانیای کبیر هرگز از شاگردان و محصولات اسلامی خود غافل نبوده، و هردم به پشتیبانی و حمایت آنان می پردازد. دیدار اخیر الیزابت بیگم از امارات و دیگر شیخ نشین های خلیج فارس نیز به همین دلیل بوده است.

در این ویدیو نشان می دهد که حاجیه الیزابت بیگم چگونه از ابوظبی قلمرو اسلامی خود بازدید می کند.

اکنون چهار سده است که کشور اسلامی ما تحت پوشش و حمایت مذهبی بریتانیای دلسوز قرار دارد. علمای اعلام ما هردم با مشورت با دولت فخیمه انگلیس، و یا نمایندگان آنان در ایران بهره مند می شوند، و خط سیاسی عبادی آن دولت را دنبال می کنند.

بازاریان محترم نیز از این خوان نعمت و پیام های پرمحبت و سرشار از مهر و وفای آن دولت همیشه برخورداربوده اند. تا آن جا که یکی از بازاریان در گذشته مأموریت داشت تا ترتیبی داده که زنی هر پنجشنبه شب، دسته شمع هایی در دو سقاخانه نزدیک دروازه دولت روشن نماید و مردم آن ناحیه به اسلام راستین و معجزات آن آگاهی یابند.

حاجیه الیزابت بیگم اسلام گستر، در میان کلفتان و نوکران اسلامی خود دیده می شوند.

حاجیه الیزابت بیگم اسلام گستر، در میان کلفتان و نوکران اسلامی خود دیده می شوند.

این دولت دلسوز ومهربان، پس از نفوذ در دربار شاهان صفوی، بزرگ عمامه داران خود را از سوریه، عراق، و دیگر بلازده های اسلامی به سوی ایران روانه نمود. تا آن جا که این عزیزان تازی نژاد توانستند برایمان فرهنگ بزرگ شیعه گری ابداء نمایند، و کتاب های مذهبی گرانبهایی برایمان به نوشتن در آوردند.

دولت اسلام گستر بریتانیا به همین یک هدف اکتفا ننمودند، بلکه با تلاشی پیگیر حکومت های خودکامه و اسلام پناهی را بر سر کشور های کوچک کناره خلیج پارس گماردند تا در حفظ منافع نفتی آنان لحظه ای غا فل نمانند.

حاجیه الیزابت بیگم در میان نمایندگان اسلامی خود در ابو ظبی، با آنان به رتق امور، و فتق عرب ها می پردازند.

حاجیه الیزابت بیگم در میان نمایندگان اسلامی خود در ابو ظبی، با آنان به رتق امور، و فتق عرب ها می پردازند.

علاوه بر کشورهای دیگر خاورمیانه، دلسوزی دولت بزرگ بریتانیا در مورد ایران هنگامی بیشترشد که با همکاری روسیه، کشور بی قد و قواره و بد هیکل آن زمان ما را پیراستند، و چون ما ایرانیان به گربه بسیار علاقمندیم و گربه های ایرانی در بازار دنیا خواهان زیادی دارد، با زدن شاخ و برگ، کشور ما را به شکل گربه ای زیبا و دلپسند، به نیاکان شال به سر، و قبا به دوش ما قالب نمودند.

در سال ۵۷ نیز این دولت فخیمه به کمک هم میهنان ما شتافت و به بی بی سی نمایندگی داد تا امام امت را از زباله دان نجف بیرون آورده، و با عطر و گلاب زدن به آن موجود نا زیبا و ناموزون، اندکی از بو و تعفن بکاهد، و با افسار آویختن به گردن آن نا آرام و ناسازگار، موجودی به ظاهر زیبا و قشنگ به ما بشناساند، و مانند نقل و نبات به حلق ما فرو نماید.
این دولت فخیمه اسلام گستر، پا را از این هم فراتر نهاده، و ترتیبی اتخاذ فرمودند که ما عکس این جانور به ظاهر آرام را در ماه ببینیم، و براجدادش، محمد و آل او، طبق معمول صلوات بفرستیم.

آرامگاه خمینی.- خمینی آرام خوابید ولی ملتی را به دریوزگی و بدبختی، و کشوری را به ورشکستگی کشانید- این آرامگاه که با آرامگاههای امامان شیعه برابری می کند به ما نشان می دهد چگونه یک مشت تازی را به نام امام و امامزاده به ما قالب کردند. البته خرد و تعقل لازم است تا این حقیقت را دریابد.

آرامگاه خمینی.- خمینی آرام خوابید ولی ملتی را به دریوزگی و بدبختی، و کشوری را به ورشکستگی کشانید- این آرامگاه که با آرامگاههای امامان شیعه برابری می کند به ما نشان می دهد چگونه یک مشت تازی را به نام امام و امامزاده به ما قالب کردند. البته خرد و تعقل لازم است تا این حقیقت را دریابد.

پس از آن که این دولت اسلام گستر و عدالت خواه، رژیمی پر از عدل و داد به ما ارزانی داشت، آیت الله ها و ملاهای شکم بشکه که نمایندگان و نوکران واقعی آن درگاه بودند، روانه لندن شدند و به کمک نوکرانشان در سفارخانه شیخان، به درمان و معالجه سوزاک و سفلیس، باد فتق و هزاران درد بی درمان خود پرداختند.
بانوان ذبح اسلامی آنان هم که بار دار نمی شدند و نمی توانستند توله آخوندی از خود استفراغ کنند، دست به دامان این دولت فخیمه شدند، و خوشبختانه با تلاش و کوشش آن دولت، باردار شدند، و توله آخوندی پس انداختند.

آخرین توله آخوند تولیدی از کارخانه دولت فخیمه، مربوط به ملا مجتبی خائنه ای می باشد که گویا در سفر چند ماه پیش انجام گرفت. این توله آخوند چهل ساله که توانسته تاکنون بیش از ۱۶۰۰ میلیون پوند از مردم ما بدزد و در آن کشور ذخیره نماید،از فرط خوشحالی از توله دار شدن خود، آن ۱۶۰۰ میلیون پوند دزدی خود را نیز به دولت فخیمه بخشید، و بر توله خود نام « جوال » نهاد.
البته دولت اسلام گستر بریتانیا تا کنون هیچ گونه کوتاهی درمورد نوکران خود نکرده است. تا آن جا که همواره پا به پای چین، همه گونه وسائل مبارزه با میکرب و یا ملت خس و خاشاک در اختیار ولی وقیح گذاشته که موجب کمال خرسندی امام چهاردهم است.

آخرین تلاش وهمکاری دولت فخیمه، همکاری بادگر دولت های غربی در اسلامی کردن منطقه خاورمیانه برای محافظت و در دست گرفتن مناطق نفتی میباشد. اسلامی کردن ایران، عراق، افغانستان، و اندکی هم ترکیه، از این نمونه است.
بنابراین، بازرسی حاجیه بی بی الیزابت از مناطق اسلامی تحت حفاظت ایشان، به دنبال اقدامات سیاسی عبادی دولت بریتانیا، و همکاری آن با کشورهای دیگر باختری است که نهایتاً مورد توجه و خواست امام امت می باشد.

 • nM

  اینجا که مشهد هست دیگه دروغ نگو تو که کباده می کیشی
  تو

 • nM

  اینجا که مشهد هست دیگه دروغ نگو تو که کباده می کیشی
  تو

 • Freeiran

  به راستی که نماینده انگلستان زمانی که به دربار صفویان آمد درست از همان زمان دریافت که خری یافته که به خوبی سواری می دهد. خری آرام و اطاعت پذیر با نام اسلام. و می بینیم که چگونه ۴۰۰ سال است بر این خر سوار شده و پایین هم نمی آید.
  اینجا مشهد است آری. اما با گور خمینی یک شباهت دارد. هر دو تازی هستند و هر دو ریاکار. نام یکی رضا و دیگری روح الله

  • دوست گرامی، حق باشماست. حقیقت این است که گفته اید. باسپاس

 • Freeiran

  به راستی که نماینده انگلستان زمانی که به دربار صفویان آمد درست از همان زمان دریافت که خری یافته که به خوبی سواری می دهد. خری آرام و اطاعت پذیر با نام اسلام. و می بینیم که چگونه ۴۰۰ سال است بر این خر سوار شده و پایین هم نمی آید.
  اینجا مشهد است آری. اما با گور خمینی یک شباهت دارد. هر دو تازی هستند و هر دو ریاکار. نام یکی رضا و دیگری روح الله

  • دوست گرامی، حق باشماست. حقیقت این است که گفته اید. باسپاس

 • Amir_6834

  اخه این چرت و پرتا چیه؟؟؟یکم خوب فکر کنید.اینجا حرم امام خمینیه؟؟؟یا حرم امام رضا؟؟؟
  شما فرق این دو تا رو نمیدونید چی اکلی ادعای روشن فکری میکنید؟؟؟برید اول حداقلهای دین اسلام رو بشناسید بعد بیاید و نقدش کنید

  • نسل سوخته

   یعنی خمینی و رضا حداقل دینتونن؟؟؟؟؟؟؟
   لعنت به جفتشون.

 • Amir_6834

  اخه این چرت و پرتا چیه؟؟؟یکم خوب فکر کنید.اینجا حرم امام خمینیه؟؟؟یا حرم امام رضا؟؟؟
  شما فرق این دو تا رو نمیدونید چی اکلی ادعای روشن فکری میکنید؟؟؟برید اول حداقلهای دین اسلام رو بشناسید بعد بیاید و نقدش کنید

 • Eroscupid

   چه فرقی دارد بین امام رضا و امام خمینی؟ هر دو فقیه نبودند که بودند. هردو سید
  نبودند که بودند. هر دو رهبر یک گروه نبودند که بودند. هر دو رهبر سیاسی نبودند که بودند.
  فراموش نکنید لقب رضا را مأمون به الّله خلیفه بزرگ عبّاسی که از مادر ایرانی بود به وی داد
  که فرنام کامل ایشان الرضا من آل محمد بود زیرا تنها کسی بود که با دستگاه خلافت عباسی
  توافق جانشینی امضاء کرد و ولیعهد شد. عزیزان کمی درست بی اندیشید . همه ی شما عزیزان
  من هستید. از هر کیش و ایین ولی دشمن راستین  نه بریتانیا نه امریکا نه اسراییل و نه جای دیگر نیست
  دشمن راستین نادانی و بی سوادی و فکر کردن به آنکه خیلی میدانیم ولی هیچ نمیدانیم است.

 • Hamideh

  اینجا که مشهده