آیا ما نگهبان و پاسدار فرهنگ تازیانیم، و یا سرزمین خودمان؟ ۲۲

هم میهنان، جوانان، جوانانی که ۶۶٪ جمعیت ایران را در برگرفته اید، و آینده سرزمینمان به دست شماست. بیایید اندکی بهتر، و بیشتر موقعیت و وضعیت سیاسی میهنمان را بر رسی کنیم، و ببینیم ما کجای کاریم، و به کدام سوی میرویم؟، و برسر کشور غارت شده و شکست خورده ما چه آمده، و چه خواهد آمد؟.

آگاهی از تاریخ و آن چه بر ما و کشورمان تا کنون گذشته، می تواند آموزش خوبی برایمان باشد که کمتر اشتباه کنیم، و راه درستی را برای نجات خود و کشورمان برگزینیم.

۱۴۰۰ سال پیش تازیان، زنان، و جوانان ما را به اسیری گرفتند، و به عنوان کنیز، برده، و نوکر دربازار مدینه فروختند، حالا نیز تخم و ترکه آنان به نام آخوند، به چپاول و غارت کشورمان می پردازند. ما هم نششته ایم در عزای آنان عزادار، و در جشن و سرور آنان شادیم. پس غیرت کجا رفته؟ بر سر آزادگی، شرف و غرورمان چه آمد؟

۱۴۰۰ سال پیش تازیان، زنان، و جوانان ما را به اسیری گرفتند، و به عنوان کنیز، برده، و نوکر دربازار مدینه فروختند، حالا نیز تخم و ترکه آنان به نام آخوند، به چپاول و غارت کشورمان می پردازند. ما هم نششته ایم در عزای آنان عزادار، و در جشن و سرور آنان شادیم. پس غیرت کجا رفته؟ بر سر آزادگی، شرف و غرورمان چه آمد؟

به عنوان نمونه، ما به یکباره فراموش کردیم، ویا یاد نگرفتیم که تاریخ و فرهنگ کشورمان از دودمان ماد آغاز، و خاندان های بزرگ ماد، هخامنشی، اشکانی، و ساسانی پیشاهنگ و سردمدار پیشرفت های جهانی و تمدن زمان خود بودند. ما فراموش کردیم که با یورش تازیان، سرزمینمان ویران گشت، تمدن و شهری گری نابود گشت، تاریخ، آئین و فرهنگمان به یکباره به باد فراموشی سپرده شد، و زیر خاکستر جنایات تازیان نهفته ماند.

ما سالنامه و روزشمار ایرانی که از دیرباز در برگ های تاریخ ایران و جهان به ثبت رسیده است، فراموش کرده ایم، و به جای آن تاریخ فرار محمد از مکه به مدینه را سال شمار کشور خود نمودیم.
آن همه جشن ها، یادآوری ها، چون جشن مهرگان، جشن سده، شب چهله، جشن های بهاران، را فراموش کرده ایم، چهارشنبه سوری، نوروز باستانی، و سیزده بدر را کمرنگ و ناچیز شمردیم، و به جای آن ها، اگر عید و جشنی داشتیم، زایش دشمنان این آب و خاک، یا جشن کشتن حیوانات به نام عید قربان، و یا جشن یک ماه شکم پرکنی شباهان، به نام عید فطر بوده است.


در این ویدیو
، آقای بهرام مشیری، به جنایات اسلام در کشتن حیوانات به عنوان عید قربان، همچنین جنایات کلی اسلام، در کشتار مردم، چپاول و غارت گری، و زنبارگی می پردازد.

درمورد سوگواری و غمگساری، به جای آن که یاد آور سالروز یورش تازیان، و افتادن تیسفون، شهر هفت شهر پایتخت بزرگ ساسانیان، زیبا ترین و با شکوه ترین شهر آن روزگار به دست بیابان گردان، و ویرانی آن باشیم، ویا در سوگ کشتار وحشیانه و بریدن دست و پای بابک خرمدین، به دست حاکم عرب بوده، و هم چنین در اندوه ابو مسلم قهرمان و دلاور بزرگ خراسان و مرگ مازیار به دست خلفای عرب باشیم، پس از ۱۱۰۰-۱۳۰۰ سال از درگذشت و کشته شدن تازیان به سوگ و ماتم نشسته ایم.
گویا این تازیان نمی بایست بمیرند، و تا کنون کماکان باید به زندگی مفت خوری و سربارجامعه بودنشان ادامه می دادند که ما آن چنان بی خردانه برای سر به نیست شدنشان ماتم گرفته ایم.

۱۴۰۰سال پیش بر اثر سستی و ضعف شاهان پایانی دودمان ساسانی و خیانت مزدوران دربار، و موبدان موبد، کشورمان به زیر پای غارتگران و بیابان گردان تازی لگد کوب گردید.
آن جنایت کاران، با بی رحمی و وحشیگری، سرپوشی بر روی تاریخ و فرهنگ ما گذاشتند، و تاریخ و فرهنگی ساختگی و بی محتوا، به حلق ما فرو کردند. تا جایی که نسل های بعدی، به این آموزه های چندش آور و مسخره خوی گرفتند، و از آن خود دانستند.

ملت بخت برگشته و فرهنگ باخته ایران، به جای به خود آمدن و در خود فرورفتن که چگونه ما لگد کوب حیوانات شدیم، و همه حیثیت و هویت خود را از دست دادیم، با صرف انرژی، سرمایه، و وقت خود، به عزاداری کشتار یک عرب به دست عرب دیگر می پردازد. به راستی نفرین بر این بی خردی، و بی شعوری که ما گرفتار آنیم.

ملت بخت برگشته و فرهنگ باخته ایران، به جای به خود آمدن و در خود فرورفتن که چگونه ما لگد کوب حیوانات شدیم، و همه حیثیت و هویت خود را از دست دادیم، با صرف انرژی، سرمایه، و وقت خود، به عزاداری کشتار یک عرب به دست عرب دیگر می پردازد. به راستی نفرین بر این بی خردی، و بی شعوری که ما گرفتار آنیم.

بدبختانه رژیم های گذشته در اهمیت دادن به تاریخ، فرهنگ، و آئین کشورمان، و آموزش آن به نوجوانان، و جوانان کوتاهی کردند، و در جشن و اندوه تازیان، با آنان همراهی نمودند. آنان حتی کاسه داغ تر از آش شده، خود در راه خواسته پلید و ضد فرهنگ ایرانی، پیشاهنگ، و پیش قدم شدند.
این اشتباههای گران و سنگین، خیانت بزرگ در تاریخ کشور ما بود که همچنان بر شانه و پشت مردم ما سنگینی می کند، و ما همواره کفاره و جریمه آن را می پردازیم.
نتیجه و پیامد آن اشتباهات این بود، که حقایق تاریخی ناپدید گردید، وخرافات دینی و شستشوی مغزی آخوند و دستاورد کشورهای استثمارگر مانند انگلستان، جایگزین تاریخ و فرهنگ این کشور شد.

اکنون بسیاری از مردم خردباخته و نا آگاه کشورمان، در طلسم خرافات تازیان هم چنان گرفتارند تا آن جا که تاریخ و فرهنگ درخشان گذشته خودمان را فراموش کرده اند، و راه خیانت پیش گرفته اند.
این برما است که به روشنگری و دفاع از تاریخ و فرهنگ خود پردازیم. برما است که بستگان و نزدیکان خودمان را از تازی پرستی و بیگانه خواهی برکنار سازیم، و آنان را به سوی آئین و فرهنگ خود بیاوریم.

این خرد باخته اسلام زده، وانمود می کند که فرزند خود را مانند ابراهیم قربانی می کند، تا مردم گریه کنند، و او ثواب ببرد. آیا به راستی، اسلام یک طاعون، و یک بیماری مسری نیست که برجان مردم افتاده است؟

این خرد باخته اسلام زده، وانمود می کند که فرزند خود را مانند ابراهیم قربانی می کند، تا مردم گریه کنند، و او ثواب ببرد. آیا به راستی، اسلام یک طاعون، و یک بیماری مسری نیست که برجان مردم افتاده است؟

باید جنایات تازیان را چه در گذشته، و چه در سه دهه تازی گری رژیم کنونی، به فامیل و بستگان خردباخته خود یاد آور شویم. کشتار بیرحمانه دلاوران ارتش، کردها، در آغاز حکومت ننگین ولایت وقیح، کشتار بیرحمانه جوانان در زندان ها در سال ۶۷-۶۸، کشتار وحشیانه دکتر شاهپور بختیار و فریدون فرخ زاد، جزئیات قتل های زنجیره ای، صد ها و هزاران انسان های فرهیخته و میهن پرست مانند دگر اندیشان، و یا فعالان سیاسی و فرهنگی در زندان های رژیم آدم خوار، و مانند آن را باید به پیران فامیل طرفدار رژیم یاد آور شویم، و آنان را از شرکت در مجلس خرد زدایی و تحمیر گرایی رژیم مانند مسجد و حسینیه باز داریم. باید به نوآموزان نیز موقعیت کنونی و گذشته کشورمان را یاد آور شویم.

در شرایطی که ما خلع سلاحیم و امکان مبارزه رو در رو نداریم، شاید مبارزه منفی بهترین و بالاترین راه مبارزه و چالش باشد.
ما باید به بستگان، دوستان، نزدیکان، به ویژه به پیران فامیل خود روش مبارزه منفی، یعنی خالی گذاشتن مجلس آخوند را یاد آور شویم، و به آنان بیاموزیم.
اگر سوای این عمل کنیم، این نکبت ۱۴۰۰ سال گذشته کماکان برای دهها، و صدها سال دیگر ادامه خواهد یافت.

 • Butterflyinqueens

  با درود بر دوستان نازنینم..۶۶% جوانان؟از آن تعداد روشنفکران دلیران در زندان هستند و منتظر وفت اعدام تعداد دیگر زیز پل ها یا کنار جاده ها نعشه یا خمارند و اینکه درون یک ماشین برای یک لقمه نان مشغول هستند..جوانان بسیجی هم به دنبال عزاداری امام حسین و بقیه..از ۶۶% چند در % میتوانند نگهبان فرهنگ ایران باشند؟و ایران را نجات بدهند؟دوست عزیزمممنوم برای تمام زحماتی که میکشید

  • Butterflyinqueens
   بادرود به شما هم میهن گرامی، اگر جوانی زیر پل و معتاد است ، و یا در جستجوی کار می باشد، در لابلای افکار و اندیشه اش میهن دوستی، ایرانی آباد، و سرافراز و سربلند به تصویر کشیده شده، و هم اکنون در اوج ناتوانی و درماندگی، برایش به صورت آرزو در آمده است. هرگاه جنبشی ملی و مردمی و کمی دورتر از فرصت طلبی و خودکامگی در آیران آغاز شود، من بر این باورم که همین جوان های افسرده و ناکام به فعالیت و تلاش خواهند افتاد، و به صف مبارزین خواهند پیوست.
   و اما، در مورد سوگواری و عزاداری، هنگامی که به این کارهای دور از فرهنگ ایرانی و در حقیقت ضد فرهنگ دامن زدن، موجب گسترش و اشاعه بیشتر آن در میان کم سوادان، نا آگاهان ، و به ویژه خردسالان خواهد شد.
   رژیم های وابسته به آخوند گذشته همواره وسیله تبلیغ و گسترش این خرافات بوده اند، و هرگز تلاشی برای محدود کردن، و یا تعطیل آن نکرده اند.
   آتاتورک در ترکیه جلو این خیمه شب بازی ها را گرفت، و آخوندها را ازخیابان ها جمع آوری کرد. اکنون ترکیه به مراتب وضع سیاسی و اجتماعی بهتر از ما داردو،،،، باسپاسی دیگر، و تشکر ا ز توجه و عنایت شما گرامی، سهراب ارژنگ

 • Butterflyinqueens

  با درود بر دوستان نازنینم..۶۶% جوانان؟از آن تعداد روشنفکران دلیران در زندان هستند و منتظر وفت اعدام تعداد دیگر زیز پل ها یا کنار جاده ها نعشه یا خمارند و اینکه درون یک ماشین برای یک لقمه نان مشغول هستند..جوانان بسیجی هم به دنبال عزاداری امام حسین و بقیه..از ۶۶% چند در % میتوانند نگهبان فرهنگ ایران باشند؟و ایران را نجات بدهند؟دوست عزیزمممنوم برای تمام زحماتی که میکشید

  • Butterflyinqueens
   بادرود به شما هم میهن گرامی، اگر جوانی زیر پل و معتاد است ، و یا در جستجوی کار می باشد، در لابلای افکار و اندیشه اش میهن دوستی، ایرانی آباد، و سرافراز و سربلند به تصویر کشیده شده، و هم اکنون در اوج ناتوانی و درماندگی، برایش به صورت آرزو در آمده است. هرگاه جنبشی ملی و مردمی و کمی دورتر از فرصت طلبی و خودکامگی در آیران آغاز شود، من بر این باورم که همین جوان های افسرده و ناکام به فعالیت و تلاش خواهند افتاد، و به صف مبارزین خواهند پیوست.
   و اما، در مورد سوگواری و عزاداری، هنگامی که به این کارهای دور از فرهنگ ایرانی و در حقیقت ضد فرهنگ دامن زدن، موجب گسترش و اشاعه بیشتر آن در میان کم سوادان، نا آگاهان ، و به ویژه خردسالان خواهد شد.
   رژیم های وابسته به آخوند گذشته همواره وسیله تبلیغ و گسترش این خرافات بوده اند، و هرگز تلاشی برای محدود کردن، و یا تعطیل آن نکرده اند.
   آتاتورک در ترکیه جلو این خیمه شب بازی ها را گرفت، و آخوندها را ازخیابان ها جمع آوری کرد. اکنون ترکیه به مراتب وضع سیاسی و اجتماعی بهتر از ما داردو،،،، باسپاسی دیگر، و تشکر ا ز توجه و عنایت شما گرامی، سهراب ارژنگ

 • Butterflyinqueens

  با درودی دیگر..تا زمانی که به خاطر دارم مثله سینه زنی و عزاداری در ایران بوده و آن زمان کسی شکایتی نمیکرد چه جوان و چه پیر چه دانشجو و چه کارگر در این مراسم شرکت میکردن..تنها فرقی که هست آن زمان سر پرست مملکت آخومد نبود..

 • Butterflyinqueens

  با درودی دیگر..تا زمانی که به خاطر دارم مثله سینه زنی و عزاداری در ایران بوده و آن زمان کسی شکایتی نمیکرد چه جوان و چه پیر چه دانشجو و چه کارگر در این مراسم شرکت میکردن..تنها فرقی که هست آن زمان سر پرست مملکت آخومد نبود..

 • Fozulimowghuf

  fozuli mowghuf 😀

 • Fozulimowghuf

  fozuli mowghuf 😀

 • Guest

  برای ما از وندیداد و خویدوده بگو

 • Guest

  برای ما از وندیداد و خویدوده بگو

 • Shenkey

  من نمیدونم،آخه کشوری که تمامی آثار باستانیش به خط دیگران یعنی عیلامی و بابلیست و خط مدرنش خط عربی،اسم تمامی دانشمندان و حکیمهایش عربی(اگر بپذیریم که عرب نبوده اند).چه دارند که به آن بنازند؟به بزغاله ای همچون بهرام مشیری بنازند که عقل بز از عقلش بیشتره؟؟؟

  • Shenkey
   با درود به شنکی، این تاریخی که شما به شرح آن پرداختید، تاریخی است که رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح با اسلام راستینش به قلم کشیده و آشی است که برای مردم ایران پخته است. اما تاریخی که هرودوت، و گزنوفون تاریخ نگاران یونان که عموماً رقیب ایران، و با ما درجنگ بوده اند، و تاریخی که طبری، ابن خلدون، و دهها تاریخ نگار بزرگ دیگر عرب نوشته اند، و یا در کتاب های متعدد تاریخ غرب نوشته شده، آن چیزی است که ایران یکی از چند کشور بزرگ و متمدن تاریخ جهان، و پیشرو فرهنگ، هنر، و دانش برای همه جهان بوده است. باید دست کم دوسال مطالعه کنید تا اندکی از عظمت و بزرگی و پیش کسوت بودن تاریخ و کشور ما را دریابید و بدان آشنا شوید با سپاسی دیگر از توجه شما گرامی.

 • Shenkey

  من نمیدونم،آخه کشوری که تمامی آثار باستانیش به خط دیگران یعنی عیلامی و بابلیست و خط مدرنش خط عربی،اسم تمامی دانشمندان و حکیمهایش عربی(اگر بپذیریم که عرب نبوده اند).چه دارند که به آن بنازند؟به بزغاله ای همچون بهرام مشیری بنازند که عقل بز از عقلش بیشتره؟؟؟

 • Freeiran

  عرب هر چه باشد مرا دشمن است

  نویسنده گرامی این نوشتار باید به این نکته توجه نمایند که دشمن اصلی و مهم این سرزمین کهن پس از عرب های بیابانگرد، ایرانیان نادان هستند. آن ها که تاریح کشور خود را هرگز آنطور که باید نخوانده اند و از سر تقلید و تکرار سخنان سخیف را بازگو می کنند. آن ها که حتی بدان حد دانش ندارند که بدانند ایران کی و چگونه پدیدار شد.
  درد ایران درد نادانی است که گویا بر این درد دوایی نیست

 • Freeiran

  عرب هر چه باشد مرا دشمن است

  نویسنده گرامی این نوشتار باید به این نکته توجه نمایند که دشمن اصلی و مهم این سرزمین کهن پس از عرب های بیابانگرد، ایرانیان نادان هستند. آن ها که تاریح کشور خود را هرگز آنطور که باید نخوانده اند و از سر تقلید و تکرار سخنان سخیف را بازگو می کنند. آن ها که حتی بدان حد دانش ندارند که بدانند ایران کی و چگونه پدیدار شد.
  درد ایران درد نادانی است که گویا بر این درد دوایی نیست

 • Freeiran

  عرب هر چه باشد مرا دشمن است

  نویسنده گرامی این نوشتار باید به این نکته توجه نمایند که دشمن اصلی و مهم این سرزمین کهن پس از عرب های بیابانگرد، ایرانیان نادان هستند. آن ها که تاریح کشور خود را هرگز آنطور که باید نخوانده اند و از سر تقلید و تکرار سخنان سخیف را بازگو می کنند. آن ها که حتی بدان حد دانش ندارند که بدانند ایران کی و چگونه پدیدار شد.
  درد ایران درد نادانی است که گویا بر این درد دوایی نیست

 • تنها راه رهایی اتحاد  احترام بهم به باورهای هم  دنبال علم رفتن از بدی تعصب های کور و غیر علمی پرهیز کردن  از تمامیت خواهی ظلم و فساد جلوگیری کردن  برادر و برابر بودن  دوست داشتن هم  است  آنان متحد و متفق هستند  اتحادیه اروّپ و آمریک   ما متفرق و در کشمکش که من میدانم تو نمی دانی  من بلدم تو بلد نیستی  من عالم هستم تو نیستی  من مومن ام تو نیستی  من مسلمان واقعی هستم تو نیستی؟  تو کافری  من نیستم و>>>  و این تفرقه همان چیزی است که سیستم جبار و غارتگر میخواهد  آنان از اتحاد تساهل تکامل ما وحشت دارند وگرنه از کشت کشتارهای ما لذت می برند  میگویند یک سرخ پوست خوب یک سرخ پوست مرده است  ؟  آنان به دست ما اسلحه میدهند تا برادر کشی کنیم  مگر غیر از این است؟  رهبرانی دزد فاسد دیوانه های زنجیری به ما تحمیل کرده اند و مارا به تعصب و جهل عادت داده اند  تا نتوانیم با هم متحد بشویم  و دنبال علم صنعت اخلاق و مدنیت برویم  ما را به شهوت رانی و دزدی و فساد آلوده کردند  زنان ما خود سوزی میکنند و مردان ما بچه بازی؟  آنان به مردم طبقه متوسط خود هم رحم نمی کنند تا چه رسد بما؟

 • Babakpersa

  در جنگ نهاوند ایرانیان به پایداری در برابر تازیان سوگند یاد کرده بودند ولی تازیان با نیربگ آنان را به میدانی کشانده،،، که شاعر عرب بن زید آنرا هولناک ترین جنگ نامید که شمارش کشتگان و اسیران بی اندازه بود و در هیچ کتابی نیامده است اعراب تازی اسیران جنگی را می کشتند و زنان و فرزندانشان را برای برده گی می بردند . بازار های برده فروشان کوفه و بصره از برده گان ایرانی لبریز بود، { اعراب به ایرانیان می گفتند ایرانیان عجم- موالی – مجوسان. گبریان} { شاد روان شجاع الدین شفا- در پس از هزار و چهار سد سال}

 • Pingback: چه گونه می توان به آزادی رسید، و رعایت چه مواردی ضروری است؟ | شاه شجاع نشتیفان()

 • dalayele marefate edraki irani

  موضع آمریکا؛ نگرانی روسیه از اوضاع ایران
  http://www.iranpressnews.com/source/210647.htm#

  وزارت خارجه روسیه از واشنگتن خواسته است تا در امور داخلی ایران مداخله نکند.

  نا بر گزارش خبرگزاری «تاس»، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه
  امروز پنج‌شنبه تأکید کرد، مسکو به واشنگتن در خصوص تلاش‌ها برای مداخله در
  امور داخلی ایران هشدار داده است.

  این در حالیست که سفارت روسیه در ایران از تقویت اقدامات امنیتی به دلیل ناآرامی ها در تهران، خبر داد.

  به گزارش اسپوتنیک، رئیس بخش مطبوعاتی سفارت روسیه در ایران از ابتکار
  مقامات محلی در تقویت اقدامات امنیتی در اطراف ساختمان سفارت خبر داد.

  به نقل از ایشان، از تاریخ ۳۱ دسامبر در سفارت روسیه در ایران، اقدامات
  امنیتی افزایش یافته است. اگر معمولا در حوالی سفارت تنها پست پلیس
  دیپلماتیک وجود داشت، در حال حاضر در کنار اینها، نیروهای پلیس و افسران
  گارد ویژه نیز حضور دارند. خروج از سفارت تا حدودی محدود شده است. اینها
  اقدامات داخلی ما هستند، اما ایرانیان حرکات ما را محدود نمی کنند. ما
  سفارت را تنها به دلایل ضروری ترک می کنیم و یا تنها برای مدت کوتاهی بیرون
  می رویم”.

  —————————————————————————–

  میگویند فرض محال که محال نیست اما برای تشخیص درست تر اوضا ع خیلی کمک میکند :
  فرض کنیم همان گونه که

  -جعفری رئیس قزاق های روسی دلش میخواهد و

  – خامنه ای خواب میبیند و

  عباس عبدی مشتاق است و

  – روحانی قول میدهد , مردم فرهیخته ایران آرام بگیرند ، یا بترسند ، یا سرکوب خونین شوند ( آنگونه که مارکسیست های روسی مثل کشتگر به عنوان یک انتخاب برای رژیم فقاهت روسی تبلیغ میکنند یا توده ایهای کیهان لندن مردم را از محافظین عرب و افغان و روس حرم میترسانند ) ، یا فریب بخورند ( آنگونه که پیک نت به عنوان راه حل به راس نظام آورده ، چند تا شیرینی قول بدهند به کارگران مثل پیشنهاد رییس دانا در جنبش سبز ) ، یا افسارشان را بدهند دست مارکسیست ها ی روسی و اسلامیست های مارکسیست روسی و آخوندهای روسی و این خیل سکولار های بعثی روسی ، سوسیالیست های مصدقی ، بختیاریست ها ، … همه کسانی مثل کانون نویسندگان ، هنرمندان ، دانشگاهیان ، عدالت طلبان مارکسیست ، آزادی خواهان هوادار اسد ، پوتینیست های عاشق روسیه ، ف م سخن ، تابان ، نیکفر ، رادیو فردا ، بی بی سی فارسی ، دوچه ولله ، زمانه ، اخبار روس ، ایران امروز ، زیتون ، .. که همواره سنگ پای لنگ همه حرکت های انقلابی مردم ایران بوده اند ,

  تا اینها به آنها بگویند که چی لازم دارند ؟

  چه شعاری بهداشتی است ؟

  چه شعاری به صلاح است ؟

  به چه کسانی باید اعتماد کنند ، علیه چه کسانی و چه کشورهایی باید دهن پارگی کنند ؟

  چه رهبری برای آنها خوب است ؟ چه سازماندهی لازم دارند ؟

  به کدام تروریست ها اعتماد کنند ؟

  از کدام لیبرال ها ، ملی گراها ، سلطنت طلبان ، مجاهدین ، کشورهای مترقی و توسعه یافته باید دور بایستند و اصلا به آنها بی خودی حمله کنند ، خیلی غریزی مثل سگ پاچه آنها را بگیرند و مثل عقرب به آنها نیش بیخودی بزنند حتا اگر آنها برای نجات اینها آمده باشند .

  کدام پرچم را بسوزانند و وقت شان را در اینترنت به خواندن خزعبلات چه کسانی و چه گروه هایی تلف کنند .

  خلاصه سر شان و وسط لنگشان و دمشان را باید به کی اجاره مدام العمر بدهند تا اینها راضی باشند و خیلی دیالکتیکی و عالمانه اینها سبیل شان را بجنبانند و بگویند بعله انقلاب طبقه فخیمه کارگر ضد امپریالیست ، ضد آمریکای ضد اسرائیل بلاخره شروع شد .

  تا اینجا همه فرض بود و همه میدانیم پس از جنبش کاملا متفاوت و جدید مردم ایران ( جنبش آریایی . ضد عرب . ضد روس ، شاه طلبانه ، ملی و پر غرور هویت طلب مردم ایران ) همه این اشغال های روسی آمدند مثل کف روی آب و به همراه رژیمی که به مردم ایران تحمیل کرده بودند ( فقط به دلیل اینکه ضد امریکا بود و ایران را در دهان گشاد سیری ناپذیر روسیه و اعراب روسی قرار داده بود و زمینه ساز تجزیه طلبی کردها و ترک ها بود ) ، رسوا شدند . البته از رو نمیروند چون اینها فاحشه سیاسی هستند . فاحشه سیاسی هر بار که فضاحتش رو میشود فکر میکند بر شهرتش افزوده شده .

  مقصر الکی تعیین میکنند ، آدرس عوضی میدهند ، شعار های مردم را دست کاری و سانسور میکنند .
  اما با فرض اینکه مردم بروند خانه به هر دلیلی :
  آیا این مردمی که ۴۰ سال است کاملا برعکس تعالیم و آموزه ها و تبلیغ های ۲۴ ساعته نوکران روس و اسلامیان عرب زده روسی ، رفتند سوی چیزی که ندیده بودند و زدند وسط خالی که اینها همه تلاش شان این بود که مردم متوجه ان خال نشوند . آیا این مردمی که در چندین جنبش به دلیل دخالت اینها به جاسوسی از طرف روسیه شکست خوردند و حالا بدون اینکه روشنفکری ، دانشمندی ، سیاستمدار ورزیده ای ، روزنامه نگاری ، نویسنده و یا هنرمندی به آنها بگوید ، خود به قوه تشخیص و بینایی مغز و دل خود فهمیدند ریشه مشکل فروش کشور و مصالح و منابع ان به روسیه و اعراب روسی و حاکمیت فاسد شبه استالینیستی روسی است . طبقه ممتاز نومن کلاتورا ، حکومت افراد نالایق رانت خور مافیایی مدام العمر ( مثل روسیه و اسد ) و حکومتی که پاسخ گو نیست ( مثل مارکسیست ها ، بعثی ها ، حکومت ادیان الهی که خودشان را ذاتا خدا میدانند و صاحب الامر ) , حکومتی که بر پایه فریب و دروغ از زحمتکشان ، مردم ایران و کشور ایران حرف میزند اما همه چیز را فدای خودش و اربابش روسیه و اعراب روسی میکند . دقیقا مثل نظام های سوسیالیستی ، سکولار بعثی ، دیکتاتوری های ایدیولوژیک که داعیه اصلاح جهان را دارند اما شلوار خودشان را نمی توانند بالا بکشند . به امریکا و ناتو حمله میکنند که در سایر نقاط جهان چه کار دارید اما خودشان که گوزی هم نیستند در همه جای جهان دخالت تروریستی میکنند و دنبال عمق استراتژیک هستند و موشک پرانی به خاک امریکا و اتمی بازی و شیمیایی ضد نوع بشر .

  “آیا مردم از این نظر و درکی که به تجربه یکصد سال زجر کشیدن از روسیه و مارکسیست های روسی و اسلامیست های روسی به ان رسیده اند دست میکشند ؟ ”

  به قول ان فیلسوف نماد آزادی فردی : “تنها چیزی را که نمیشود زندان کرد فکر آزادی است “.

  مردم ایران آزاد شده اند . صد بار هم بفرستیدشان خانه باز بر میگردند .

  شما بر بال آتش بی اعتمادی این مردم پرواز میکنید .

  فکر نمیکنم ندانید چه خطری در کمین شما است . با هر موجی و هر دلیل کوچکی می آیند پر خروشتر ، خشمناک تر ، مصمم تر ، با گامهایی استوارتر و با ترسی کمتر
  . من هیچ نیازی نمی بینم که شما را از این خشم مردم متنفر از دروغ و فریب کاری شما بترسانم . چون یا متوهمید که بیماری شما علاج ندارد ، یا خرید که باید تا حالا خر فهم شده باشید ،

  یا ذاتا شریر هستید و از این شرارت مثل پوتین و اسد و صدام و قذافی و کم جنگ لذت میبرید تا روزی که مردم چاقو در ماتحت شما کنند یا از سوراخ موش بکشند شما را بیرون . زیاد تا آنروز فاصله ندارید .

 • pak nakon rousi

  ارسال نظر به عنوان مهمان

  mardom beh darke payani reside • ۱۱ دقیقه پیش

  qus را می پذیرید.
  ارسال نظر به عنوان مهمان

  آواتار
  dalayele marefate edraki irani • در چندین ثانیه

  موضع آمریکا؛ نگرانی روسیه از اوضاع ایران
  http://www.iranpressnews.co

  وزارت خارجه روسیه از واشنگتن خواسته است تا در امور داخلی ایران مداخله نکند.

  نا بر گزارش خبرگزاری «تاس»، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه
  امروز پنج‌شنبه تأکید کرد، مسکو به واشنگتن در خصوص تلاش‌ها برای مداخله در
  امور داخلی ایران هشدار داده است.

  این در حالیست که سفارت روسیه در ایران از تقویت اقدامات امنیتی به دلیل ناآرامی ها در تهران، خبر داد.

  به گزارش اسپوتنیک، رئیس بخش مطبوعاتی سفارت روسیه در ایران از ابتکار
  مقامات محلی در تقویت اقدامات امنیتی در اطراف ساختمان سفارت خبر داد.

  به نقل از ایشان، از تاریخ ۳۱ دسامبر در سفارت روسیه در ایران، اقدامات
  امنیتی افزایش یافته است. اگر معمولا در حوالی سفارت تنها پست پلیس
  دیپلماتیک وجود داشت، در حال حاضر در کنار اینها، نیروهای پلیس و افسران
  گارد ویژه نیز حضور دارند. خروج از سفارت تا حدودی محدود شده است. اینها
  اقدامات داخلی ما هستند، اما ایرانیان حرکات ما را محدود نمی کنند. ما
  سفارت را تنها به دلایل ضروری ترک می کنیم و یا تنها برای مدت کوتاهی بیرون
  می رویم”.

  —————————————————————————–

  میگویند فرض محال که محال نیست اما برای تشخیص درست تر اوضا ع خیلی کمک میکند :
  فرض کنیم همان گونه که

  -جعفری رئیس قزاق های روسی دلش میخواهد و

  – خامنه ای خواب میبیند و

  عباس عبدی مشتاق است و

  – روحانی قول میدهد , مردم فرهیخته ایران آرام بگیرند ، یا بترسند ، یا
  سرکوب خونین شوند ( آنگونه که مارکسیست های روسی مثل کشتگر به عنوان یک
  انتخاب برای رژیم فقاهت روسی تبلیغ میکنند یا توده ایهای کیهان لندن مردم
  را از محافظین عرب و افغان و روس حرم میترسانند ) ، یا فریب بخورند (
  آنگونه که پیک نت به عنوان راه حل به راس نظام آورده ، چند تا شیرینی قول
  بدهند به کارگران مثل پیشنهاد رییس دانا در جنبش سبز ) ، یا افسارشان را
  بدهند دست مارکسیست ها ی روسی و اسلامیست های مارکسیست روسی و آخوندهای
  روسی و این خیل سکولار های بعثی روسی ، سوسیالیست های مصدقی ، بختیاریست ها
  ، … همه کسانی مثل کانون نویسندگان ، هنرمندان ، دانشگاهیان ، عدالت
  طلبان مارکسیست ، آزادی خواهان هوادار اسد ، پوتینیست های عاشق روسیه ، ف م
  سخن ، تابان ، نیکفر ، رادیو فردا ، بی بی سی فارسی ، دوچه ولله ، زمانه ،
  اخبار روس ، ایران امروز ، زیتون ، .. که همواره سنگ پای لنگ همه حرکت های
  انقلابی مردم ایران بوده اند ,

  تا اینها به آنها بگویند که چی لازم دارند ؟

  چه شعاری بهداشتی است ؟

  چه شعاری به صلاح است ؟

  به چه کسانی باید اعتماد کنند ، علیه چه کسانی و چه کشورهایی باید دهن پارگی کنند ؟

  چه رهبری برای آنها خوب است ؟ چه سازماندهی لازم دارند ؟

  به کدام تروریست ها اعتماد کنند ؟

  از کدام لیبرال ها ، ملی گراها ، سلطنت طلبان ، مجاهدین ، کشورهای
  مترقی و توسعه یافته باید دور بایستند و اصلا به آنها بی خودی حمله کنند ،
  خیلی غریزی مثل سگ پاچه آنها را بگیرند و مثل عقرب به آنها نیش بیخودی
  بزنند حتا اگر آنها برای نجات اینها آمده باشند .

  کدام پرچم را بسوزانند و وقت شان را در اینترنت به خواندن خزعبلات چه کسانی و چه گروه هایی تلف کنند .

  خلاصه سر شان و وسط لنگشان و دمشان را باید به کی اجاره مدام العمر
  بدهند تا اینها راضی باشند و خیلی دیالکتیکی و عالمانه اینها سبیل شان را
  بجنبانند و بگویند بعله انقلاب طبقه فخیمه کارگر ضد امپریالیست ، ضد
  آمریکای ضد اسرائیل بلاخره شروع شد .

  تا اینجا همه فرض بود و همه
  میدانیم پس از جنبش کاملا متفاوت و جدید مردم ایران ( جنبش آریایی . ضد
  عرب . ضد روس ، شاه طلبانه ، ملی و پر غرور هویت طلب مردم ایران ) همه این
  اشغال های روسی آمدند مثل کف روی آب و به همراه رژیمی که به مردم ایران
  تحمیل کرده بودند ( فقط به دلیل اینکه ضد امریکا بود و ایران را در دهان
  گشاد سیری ناپذیر روسیه و اعراب روسی قرار داده بود و زمینه ساز تجزیه طلبی
  کردها و ترک ها بود ) ، رسوا شدند . البته از رو نمیروند چون اینها فاحشه
  سیاسی هستند . فاحشه سیاسی هر بار که فضاحتش رو میشود فکر میکند بر شهرتش
  افزوده شده .

  مقصر الکی تعیین میکنند ، آدرس عوضی میدهند ، شعار های مردم را دست کاری و سانسور میکنند .
  اما با فرض اینکه مردم بروند خانه به هر دلیلی :

  آیا این مردمی که ۴۰ سال است کاملا برعکس تعالیم و آموزه ها و تبلیغ
  های ۲۴ ساعته نوکران روس و اسلامیان عرب زده روسی ، رفتند سوی چیزی که
  ندیده بودند و زدند وسط خالی که اینها همه تلاش شان این بود که مردم متوجه
  ان خال نشوند . آیا این مردمی که در چندین جنبش به دلیل دخالت اینها به
  جاسوسی از طرف روسیه شکست خوردند و حالا بدون اینکه روشنفکری ، دانشمندی ،
  سیاستمدار ورزیده ای ، روزنامه نگاری ، نویسنده و یا هنرمندی به آنها بگوید
  ، خود به قوه تشخیص و بینایی مغز و دل خود فهمیدند ریشه مشکل فروش کشور و
  مصالح و منابع ان به روسیه و اعراب روسی و حاکمیت فاسد شبه استالینیستی
  روسی است . طبقه ممتاز نومن کلاتورا ، حکومت افراد نالایق رانت خور مافیایی
  مدام العمر ( مثل روسیه و اسد ) و حکومتی که پاسخ گو نیست ( مثل مارکسیست
  ها ، بعثی ها ، حکومت ادیان الهی که خودشان را ذاتا خدا میدانند و صاحب
  الامر ) , حکومتی که بر پایه فریب و دروغ از زحمتکشان ، مردم ایران و کشور
  ایران حرف میزند اما همه چیز را فدای خودش و اربابش روسیه و اعراب روسی
  میکند . دقیقا مثل نظام های سوسیالیستی ، سکولار بعثی ، دیکتاتوری های
  ایدیولوژیک که داعیه اصلاح جهان را دارند اما شلوار خودشان را نمی توانند
  بالا بکشند . به امریکا و ناتو حمله میکنند که در سایر نقاط جهان چه کار
  دارید اما خودشان که گوزی هم نیستند در همه جای جهان دخالت تروریستی میکنند
  و دنبال عمق استراتژیک هستند و موشک پرانی به خاک امریکا و اتمی بازی و
  شیمیایی ضد نوع بشر .

  “آیا مردم از این نظر و درکی که به تجربه
  یکصد سال زجر کشیدن از روسیه و مارکسیست های روسی و اسلامیست های روسی به
  ان رسیده اند دست میکشند ؟ ”

  به قول ان فیلسوف نماد آزادی فردی : “تنها چیزی را که نمیشود زندان کرد فکر آزادی است “.

  مردم ایران آزاد شده اند . صد بار هم بفرستیدشان خانه باز بر میگردند .

  شما بر بال آتش بی اعتمادی این مردم پرواز میکنید .

  فکر نمیکنم ندانید چه خطری در کمین شما است . با هر موجی و هر دلیل
  کوچکی می آیند پر خروشتر ، خشمناک تر ، مصمم تر ، با گامهایی استوارتر و با
  ترسی کمتر
  . من هیچ نیازی نمی بینم که شما را از این خشم مردم
  متنفر از دروغ و فریب کاری شما بترسانم . چون یا متوهمید که بیماری شما
  علاج ندارد ، یا خرید که باید تا حالا خر فهم شده باشید ، یا
  ذاتا شریر هستید و از این شرارت مثل پوتین و اسد و صدام و قذافی و کم جنگ
  لذت میبرید تا روزی که مردم چاقو در ماتحت شما کنند یا از سوراخ موش بکشند
  شما را بیرون . زیاد تا آنروز فاصله ندارید