هر کسی کو دور ماند از اصل خویش – باز جوید روزگار وصل خویش ۱۷

این عکسی است که امت خردباخته به امام زمان نسبت می دهند، و معتقدند که پس از ظهور، آنقدر انسان می کشد که تا زیر شکم اسبش خون بالا می آید. گویا تنها پرندگان آسمان و ماهیان دریا از ظهورش خوشحالند، زیرا دیگر انسانی باقی نمانده است.

این عکسی است که امت خردباخته به امام زمان نسبت می دهند، و معتقدند که پس از ظهور، آنقدر انسان می کشد که تا زیر شکم اسبش خون بالا می آید. گویا تنها پرندگان آسمان و ماهیان دریا از ظهورش خوشحالند، زیرا دیگر انسانی باقی نمانده است.

باز هم همان تابو های همیشگی که ملّت در بند ایران همواره گرفتارشان بودند و هستند و خواهند بود. تابو هایی که با گذر زمان رنگ و روی تازه تری به خود می گیرند و هر روز داستان ها و روایت های بیشتری در موردشان عرضه می شود.
یکی از این تابو ها که حتّی نزدیک شدن به اسم نوشته شده اش بر تکّه ای کاغذ یا پارچه خوف و وحشت را در دل ایرانیان می اندازد، امام زمان است.

ترسی که آن ها را به یاد عاقبت وحشتناکی که در جهان آخرت در انتظار آن هاست، اگر آن ها نام مهدی موعود را بدون سلام و صلوات ببرند، ترسی که هزار و چهارصد سال است گریبان ما ملّت فرهنگ باخته را گرفته و قصد رها کردن ندارد که هیچ، هر روز با شیوه ی جدیدتری همانند پتکی بر ستون زندگی هایمان ضربه های سهمگینی می زند.

اخیراً محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که این پول  یارانه ها مال امام زمان است و حضرت شخصاً مسائل مربوط به یارانه ها را هدایت می فرمایند.
مردم خرد باخته  اگر تا دیروز هم مشکلی با یارانه ها و افزایش قیمت ها و سخت تر شدن زندگی ها داشتند، از امروز بسیار شاد و خرسندند و گل از گلشان شکفته می شود که حضرت صاحب الزمان نظاره گر یارانه های ماست و خودشان این پول ها را از جیب مبارکشان در آورده و بین ما ایرانیان فقیر و بیچاره پخش کرده اند.

هموطن، کمی به خودت بیا، از روی فرزندانت که این قصه ها را برایشان با آب و تاب تعریف می کنی، خجالت بکش، فردای روزگار فرزند تو می شود یکی همانند قاضی صلواتی، در آینده فرزندان شما خرد باختگان از تاریخ و فرهنگ آبا و اجدادیمان چیزی به جای نمی گذارند.

نتیجه حذف یارانه، درآمد کمتر، و گرانی و تورم بیشتر، و فقر و بیچارگی مردم در بند است.

نتیجه حذف یارانه، درآمد کمتر، و گرانی و تورم بیشتر، و فقر و بیچارگی مردم در بند است.

با شما هستم، ای مسلمان دو آتشه ی شیعه ی دوازده امامی. پول یارانه ها را بردار، دست زن و بچّه ات را بگیر و یک سفر برو شیراز، نگاهی به تخت جمشید بیانداز و حال و روز امروزمان را ببین و از روی کوروش و بزرگان این آب و خاک حیا کن و دست بردار از این دین سراسر جهالت و خرافات.

تا کی می خواهی به اسم دین و الله مدینه و محمّد خونخوار و علی آدم کش و حسین ایرانی کش، مشت بر سرت بکوبند و تو ساکت باشی.
تا کی می خواهی بر این باور باشی که روزی مهدی از چاه جمکرانش بیرون می پرد و شمشیر ذولفقار جدّش علی را دست می گیرد و سیصد و سیزده لشگر به استقبالش می روند و دنیا را از شرّ ظالم و ستمگر خلاص می کند؟
این داستان مهدی را با عقلت بشکاف و سبک سنگینش کن، امکان ندارد کسی از چاه جمکران که چند سال پیش چند ایرانی نما آن را ساخته اند، بیرون بیاید، مهدی و جد و آبادش را به زباله دان تاریخ بفرستد.

هم وطن، اصل خویش را پیدا کن، هویت ملیت را بجوی، بزرگان و نیکان این مرز و بوم را بشناس و از کردار و رفتارشان برای فرزندانت قصه ها بگو، به کودکانت بگو که بابک خرمدین، آن وطن پرست شجاع، چگونه در مقابل اعراب و استعمارشان ایستاد و شهامت داشته باش و بگو که اعراب، با وحشی گری که در خون آن هاست و محمّد و خاندانش سمبل این خونخواری ها و تجاوز ها هستند، با بابک ما چه کردند.

هم وطن، شجاعت داشته باش و بگو، این تازیان با زنان و فرزندان و مردان ما چه کردند. تعریف کن از دورانی که اعراب از دختران پارسی به جای کنیز و برده ی استفاده می کردند و اکنون نیز به لطف حکومت از هفت پشت عربی که بر ایران فرمانروایی می کنند، باز هم ما و نوامیس ما کنیز و بازیچه ی اعراب بادیه نشین پا برهنه هستند.
هم وطن، این داستان ها را برایشان تعریف کن و بعد خواهی دید که روح بابک در دل و جان فرزندانت حلول خواهد کرد و راه زندگیشان را به سمت و سوی راه و روش بابک ها سوق می دهند.

هموطن مسلمان که هم از اسب افتاده ای، هم از اصل؛
مهدی موعود تو نواده ی اشرار و گردن کشانی است که ایرانت را ویران کردند، نوه ی محمد ی است که تمام علمش در زیر شکمش خلاصه شده بود و حتی به بزغاله ها و پسران خردسال هم رحم نکرد.
حضرت حجّت تو، نوه ی  علی است، قاتل سنگدلی که از کشته های ایرانیان، پشته ساخته بود و چه سرهای بیشماری که به دست او از تن جدا شدند.
همان علی که دخترکان ایرانی را به زور به عقد پسرانش در آورد و حتّی  شاهزاده خانوم های ایرانی را هم به اسیری گرفت، و آنان را میان تازیان بخش نمود.

مهدی شما، نوه ی رضا است، کسی که آمد و بر مردم ایران حکومت کرد و سمبل استثمار عرب بر عجم است.  همان رضا یی که در حد و اندازه های خدا بزرگش کرده اید و می تواند انواع و اقسام امراض را تشخیص دهد و درمان کند.  همان رضا یی که با قفل و زنجیر، خودتان را به ضریحش که از پول از گلوی مردم بریده شده، و یا بهتر بگویم از پولی که از ملت ایران دزدیده شده، ساخته اند، می بندید تا شفا بگیرید.

این بارگاه امام رضا است. آرامگاه عربی که به طمع پست و مقام و خلافت به ایران آمد. حال، شفا دهنده امت خردباخته ایران است. اکنون سالی میلیون ها تومان خرج آرامگاه این تازی متجاوز می کنند. آیا این بی خردی نیست؟ آیا بهتر نیست این ثروت سرشار که صرف گور تازی می شود، در راه بهداشت، فرهنگ، و آموزش مردم به کار رود؟

این بارگاه امام رضا است. آرامگاه عربی که به طمع پست و مقام و خلافت به ایران آمد. حال، شفا دهنده امت خردباخته ایران است. اکنون سالی میلیون ها تومان خرج آرامگاه این تازی متجاوز می کنند. آیا این بی خردی نیست؟ آیا بهتر نیست این ثروت سرشار که صرف گور تازی می شود، در راه بهداشت، فرهنگ، و آموزش مردم به کار رود؟

امام رضای شفا دهنده شما، کسی بود که خود ندانسته و ناآگاهانه انگور زهر آلود را خورد و مرد. آیا تا به حال به این فکر افتاده ای که چگونه پزشکی ماهر همانند رضا، مسموم شد و مرد؟ برای این که او هیچ چیز بیشتر از یک عرب مارمولک خور جنایت پیشه نبوده و نیست.  شماها بزرگش کرده اید، شما ها بت ساخته اید از این پا پتی های بی بتّه.

اگر امام رضای شما که ولیعهد بود به خلافت می رسید، یک حکومتی مانند دوران خمینی در ایران آن زمان پیاده می شد. اگر خمینی را هم به جای تبعید به ترکیه، به یکی از شهرهای دور ایران تبعید کرده بودند، ما اکنون دچار این حکومت مالیخولیایی نبودیم. خوشبختانه، بعضی اگرها، مانند دانستن زهر خوردن امام رضا بهتر شد که انجام  نگردید، وگرنه ما سرنوشت بد تری داشتیم.

هموطن به خودت بیا و از اسارت این دین که مایه ی همه ی بد بختی های ما ایرانی هاست، خود را رها کن و در راه آزادی وطنت، همانند بابک، بجنگ و مبارزه کن.
حال می توانی قدری فکر کنی و با مراجعه به تاریخ و عقلت، به خود آیی، و یا می توانی هر بد و بیراهی که دلت می خواهد به من کافر مرتد محارب بی دین بگویی و اشک شوق بریزی که آقایتان مهدی دارد بر یارانه های شما نیز نظارت می کند و پس از آن سختی های زندگی یارانه ایتان هم برایتان شیرین می شود، چرا که حضرت قائم پول ها را به حسابتان می ریزد.

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش – باز جوید روزگار وصل خویش

 • Freeiran

  افسوس از در خرافاتی که میهن پاک ایران را فراگرفته است
  افسوس از این همه نادانی
  افسوس که ایرانیان اینگونه نیازمند یک قهرمان هستند یک مهدی که بیاید همه چیز را درست کند. این نهایت نادانی است که انسان به جای تکیه بر عقل و دانش دست به دامان خرافات شود و دل خود را به ناداشته ها خوش کند

  ای هموطن ایرانی همواره به یاد داشته باش که:

  آواز دهل شنیدن از دور خوش است

  • Tehrani

   ina hamash be khatere ine ke ma 2500 sal tamadon darim va dar enerjiye hasteyi va nano technology va hava faza az hame jolotar hastim

 • Freeiran

  افسوس از در خرافاتی که میهن پاک ایران را فراگرفته است
  افسوس از این همه نادانی
  افسوس که ایرانیان اینگونه نیازمند یک قهرمان هستند یک مهدی که بیاید همه چیز را درست کند. این نهایت نادانی است که انسان به جای تکیه بر عقل و دانش دست به دامان خرافات شود و دل خود را به ناداشته ها خوش کند

  ای هموطن ایرانی همواره به یاد داشته باش که:

  آواز دهل شنیدن از دور خوش است

 • Freeiran

  افسوس از در خرافاتی که میهن پاک ایران را فراگرفته است
  افسوس از این همه نادانی
  افسوس که ایرانیان اینگونه نیازمند یک قهرمان هستند یک مهدی که بیاید همه چیز را درست کند. این نهایت نادانی است که انسان به جای تکیه بر عقل و دانش دست به دامان خرافات شود و دل خود را به ناداشته ها خوش کند

  ای هموطن ایرانی همواره به یاد داشته باش که:

  آواز دهل شنیدن از دور خوش است

 • Freeiran

  افسوس از در خرافاتی که میهن پاک ایران را فراگرفته است
  افسوس از این همه نادانی
  افسوس که ایرانیان اینگونه نیازمند یک قهرمان هستند یک مهدی که بیاید همه چیز را درست کند. این نهایت نادانی است که انسان به جای تکیه بر عقل و دانش دست به دامان خرافات شود و دل خود را به ناداشته ها خوش کند

  ای هموطن ایرانی همواره به یاد داشته باش که:

  آواز دهل شنیدن از دور خوش است

 • Freeiran

  افسوس از در خرافاتی که میهن پاک ایران را فراگرفته است
  افسوس از این همه نادانی
  افسوس که ایرانیان اینگونه نیازمند یک قهرمان هستند یک مهدی که بیاید همه چیز را درست کند. این نهایت نادانی است که انسان به جای تکیه بر عقل و دانش دست به دامان خرافات شود و دل خود را به ناداشته ها خوش کند

  ای هموطن ایرانی همواره به یاد داشته باش که:

  آواز دهل شنیدن از دور خوش است

 • doros harf bezanin
  man na akhundam na basiji na sepahi na hich vabastegi be in rejim daram
  amma dinamo doos daram
  dini ke toosh oomade ba sharayete zamane khodet pish boro,pishraft kon
  shoma hagh nadarin be onvan doshmani ba in nezam be ye peyghambare elahi tohin konio khanevadeye uno tahghir koni
  kheyliyaro mishnasam ke be eslame hazrate mohamad shian va ba in nezam mokhalefat mikonan
  ba in harfa faghat tarafdaraye in hokoomato ziad mikonin
  kari nakonio harfi nazanin ke 5nafar vaghti miyan dar bare ma tahghigh konan ta be ma bepeyvandan vaghti in harfaro mishnavan nayan
  khejalat bekeshid yekam
  demokrasio rayat koni
  be khoda age yek bare dg hamchin neveshtehaio ru sitetun bebinam in matalebo mizaram tu safheye khodam va bar zede hamun chizai ke ta hala shoar midadamo amal mikardam amal mikonam
  iarani kheyli bozorge
  bozorg tar az uni ke bekhad be kasai ke tu elahi budaneshun shaki nist tohin kone
  shoma age tu maktabe zartoshtam bashid be un aml nemikonin
  goftare nik ke yadetun narafte
  vaghean biyayn be hameye adyan ehteram bezarim
  takhribe hich dini doros nist hata dine bi dini
  ba fahashi kardan faghat shakhsiate khodemuno pain miarim
  man likamo bara hamishe az ru safhe facebooketoon var midaram
  fk konam ta ye chan nafar lik kardan badi be ghabghab andakhtino fk kardin dg va3 khodetun kasi shodin
  midunam in harfaro sansur mikoni
  ama pishe khodet ghazi basho be harfam fk kon

 • doros harf bezanin
  man na akhundam na basiji na sepahi na hich vabastegi be in rejim daram
  amma dinamo doos daram
  dini ke toosh oomade ba sharayete zamane khodet pish boro,pishraft kon
  shoma hagh nadarin be onvan doshmani ba in nezam be ye peyghambare elahi tohin konio khanevadeye uno tahghir koni
  kheyliyaro mishnasam ke be eslame hazrate mohamad shian va ba in nezam mokhalefat mikonan
  ba in harfa faghat tarafdaraye in hokoomato ziad mikonin
  kari nakonio harfi nazanin ke 5nafar vaghti miyan dar bare ma tahghigh konan ta be ma bepeyvandan vaghti in harfaro mishnavan nayan
  khejalat bekeshid yekam
  demokrasio rayat koni
  be khoda age yek bare dg hamchin neveshtehaio ru sitetun bebinam in matalebo mizaram tu safheye khodam va bar zede hamun chizai ke ta hala shoar midadamo amal mikardam amal mikonam
  iarani kheyli bozorge
  bozorg tar az uni ke bekhad be kasai ke tu elahi budaneshun shaki nist tohin kone
  shoma age tu maktabe zartoshtam bashid be un aml nemikonin
  goftare nik ke yadetun narafte
  vaghean biyayn be hameye adyan ehteram bezarim
  takhribe hich dini doros nist hata dine bi dini
  ba fahashi kardan faghat shakhsiate khodemuno pain miarim
  man likamo bara hamishe az ru safhe facebooketoon var midaram
  fk konam ta ye chan nafar lik kardan badi be ghabghab andakhtino fk kardin dg va3 khodetun kasi shodin
  midunam in harfaro sansur mikoni
  ama pishe khodet ghazi basho be harfam fk kon

 • doros harf bezanin
  man na akhundam na basiji na sepahi na hich vabastegi be in rejim daram
  amma dinamo doos daram
  dini ke toosh oomade ba sharayete zamane khodet pish boro,pishraft kon
  shoma hagh nadarin be onvan doshmani ba in nezam be ye peyghambare elahi tohin konio khanevadeye uno tahghir koni
  kheyliyaro mishnasam ke be eslame hazrate mohamad shian va ba in nezam mokhalefat mikonan
  ba in harfa faghat tarafdaraye in hokoomato ziad mikonin
  kari nakonio harfi nazanin ke 5nafar vaghti miyan dar bare ma tahghigh konan ta be ma bepeyvandan vaghti in harfaro mishnavan nayan
  khejalat bekeshid yekam
  demokrasio rayat koni
  be khoda age yek bare dg hamchin neveshtehaio ru sitetun bebinam in matalebo mizaram tu safheye khodam va bar zede hamun chizai ke ta hala shoar midadamo amal mikardam amal mikonam
  iarani kheyli bozorge
  bozorg tar az uni ke bekhad be kasai ke tu elahi budaneshun shaki nist tohin kone
  shoma age tu maktabe zartoshtam bashid be un aml nemikonin
  goftare nik ke yadetun narafte
  vaghean biyayn be hameye adyan ehteram bezarim
  takhribe hich dini doros nist hata dine bi dini
  ba fahashi kardan faghat shakhsiate khodemuno pain miarim
  man likamo bara hamishe az ru safhe facebooketoon var midaram
  fk konam ta ye chan nafar lik kardan badi be ghabghab andakhtino fk kardin dg va3 khodetun kasi shodin
  midunam in harfaro sansur mikoni
  ama pishe khodet ghazi basho be harfam fk kon

 • Nima

  همه حرفاتون بی سند و منطق و … اصلا با عقل جور در نمی یاد. همین بهتر که یه مشت عین خودتون رو جمع کنید اینجا و دلتون رو به این نوشته ها خوش کنید. هنوز اسلام انقدر ضعیف نیست که بدست شما از پا بیفته ، خدا رو شکر روز به روز هم طرفدارانش بیشتر می شن به کوری چشم هر که نتوان دید.

  ولی با عقاید ملت بازی نکن ، آخرش برای خودت بد می شه…

 • Nima

  همه حرفاتون بی سند و منطق و … اصلا با عقل جور در نمی یاد. همین بهتر که یه مشت عین خودتون رو جمع کنید اینجا و دلتون رو به این نوشته ها خوش کنید. هنوز اسلام انقدر ضعیف نیست که بدست شما از پا بیفته ، خدا رو شکر روز به روز هم طرفدارانش بیشتر می شن به کوری چشم هر که نتوان دید.

  ولی با عقاید ملت بازی نکن ، آخرش برای خودت بد می شه…

 • Nima

  همه حرفاتون بی سند و منطق و … اصلا با عقل جور در نمی یاد. همین بهتر که یه مشت عین خودتون رو جمع کنید اینجا و دلتون رو به این نوشته ها خوش کنید. هنوز اسلام انقدر ضعیف نیست که بدست شما از پا بیفته ، خدا رو شکر روز به روز هم طرفدارانش بیشتر می شن به کوری چشم هر که نتوان دید.

  ولی با عقاید ملت بازی نکن ، آخرش برای خودت بد می شه…

 • Nima

  همه حرفاتون بی سند و منطق و … اصلا با عقل جور در نمی یاد. همین بهتر که یه مشت عین خودتون رو جمع کنید اینجا و دلتون رو به این نوشته ها خوش کنید. هنوز اسلام انقدر ضعیف نیست که بدست شما از پا بیفته ، خدا رو شکر روز به روز هم طرفدارانش بیشتر می شن به کوری چشم هر که نتوان دید.

  ولی با عقاید ملت بازی نکن ، آخرش برای خودت بد می شه…

 • man ye chizi hamishe soal boode baram.hamishehaaaaa.ke chetor mishe yeki biad khareto begad madareto begado be kanizio shalagh khori befreste,baradaro pedareto sar bebore jeloye cheshet va to hich defaie natooni azashoon bokoni va dastet bastast.un lahze chi fekr mikoni?
  bad 1400 sale bad navadat biano dar azaye to na,dar azaye un kasi ke in jenayato karde khak berizan sareshoono khodeshoono khoonino malin konan.badam ke digaran migan ke un bisharafi ke to dari barash azadari mikoni ghatele ajdadet boode,dahaneshoono por mikonano migan be aghayede ma ehteram bezarid.
  akhe binamoos ba gozashte aman in shode aghide baraye to?akhe cheghad bi hame chii?akhe cheghad bisharafi?to ye jo ghyrat dari?ye jo sharaf dari?
  be nazare man to ye vatanforooshe benamoosi va khaen be khaket va khene be naslhaye ayande mamlekatet hasti

  • Tehrani

   arsalan jan ina jaryane shoohar khaharate  ke migan khahareto migad vali harf ham nemitooni behesh bezani..chon bahat nesbate famili peyda kardeh bayad bebini nesbate familiyiye in akhoonda ba ma chiye …tanha rahesh talaghe khaharet az shoohar khahareteh ….

 • Sam

  قای پارسا، کار این مردم در این بوم و بر از پند و اندرز دادن گذشته.
  این کشور برای آزاد شدن و پاک شدن از زنگار و آلوده گیهای اسلامی -عربی‌
  نیاز به یک جنبش و انقلاب بزرگ فرهنگی‌ از بالا دارد، مانند انقلاب فرهنگی
  در چین و یا کشو حجاب بوسیلهٔ رضا شاه بزرگ.با درود
   

 • فربد

  روز به روز طرفداراش بیشتر میشن؟؟؟!!تو تو ایران زندگی میکنی؟؟؟امثال شما همونایی هستین که مث حزب باد…هر کی زورش بیشتر باشه یقه برا همون جر میدین…نه برای باور و حقیقت…