مردم آزاده و خردمند کشورمان، هرگز اجازه نخواهند داد که رژیم, به پیشوایان انقلاب آسیبی رسانده و آتش آن را خاموش کنند ۱۶

روز اول اسفند، روزی دیگر از همایش و رستاخیز مردمی است، برای چالش با رژیم جهل و تاریکی، و به یاد بود دو چهره پاکباز و ایثارگر به خون خفته جنبش سبز. از همه گرامیان در خواست می شود دراین همایش ملی شرکت فرمایند.

روز اول اسفند، روزی دیگر از همایش و رستاخیز مردمی است، برای چالش با رژیم جهل و تاریکی، و به یاد بود دو چهره پاکباز و ایثارگر به خون خفته جنبش سبز. از همه گرامیان در خواست می شود دراین همایش ملی شرکت فرمایند.

ایران، ایران بزرگ، ایران کهن و باستانی، کشوری با ۶ هزار سال تاریخ درخشان، پیشاهنگ مدنیت و شهری گری در جهان تیره و تار دیروز، آغازگر برابری، عدالت اجتماعی، و برگزار کننده قوانین انسانی، فرار از وحشیگری، تجاوز، برده گیری و برده سازی، گسترش دهنده دانش و بینش، دوری از خرافات و پوچ اندیشی، به کجا رسیده و به کجا می رود؟. به سوی دانش، و یا سیاهی، تاریکی، بربریت؟. در راستای جهل و خرافات؟. زندگی قبیله ای؟. به راستی ایران به کجا می رود؟.

رژیم آخوندی با ترفند های خود تاکنون توانسته است هم میهنانمان را در نهایت سختی و درماندگی دربند نگاه دارد، سرمایه و هستی کشور را میان چند صدهزار آخوند، بسیجی، پاسدار، امنیتی، و گروهی لات و بزن بهادرهای خردباخته و از جیره خواران، و مزدوران خود پخش و تقسیم کند.

اکنون که رستاخیز مردمی همه جا فرا گیرشده، و پیش بینی می شود رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح که در بستر مرگ به سر می برد، در میان شراره و شعله های این انقلاب، به زودی به خاکستر تبدیل شود، رژیم، در نهایت عجز و درماندگی به ترفند دیگری روی آورده است.
با این ترفند، روز گذشته آخوند احمد خاتمی همراه با چند صد آخوند و آخوند مرام جیره خوار رژیم که پوست و گوشت و خونشان از دسترنج مردم زحمتکش و دربند کشورمان است، در فیضیه قم علیه ملت به پاخاسته ایران به دشنام دادن و بدگویی پرداختند، و چند میلیون امت خرد باخته و نا آگاه را به تحریک علیه آقایان موسوی، کروبی، و خاتمی پیشوایان جنبش سبز پردازد، و به دنبال خود کشاندند.
از سوی دیگر اسرائیل را کشور جعلی خوانده، و با پرخاش به آن کشور و آمریکا طبق روال همیشگی اشان به این دو کشور بنای ناسزاگویی گذاشتند.

این ویدیو سمپاشی و تحریکات احمد خاتمی و دیگر آخوندهای مزدور رژیم علیه پیشوایان انقلاب  مردمی نشان می دهد. همچنین به یاوه گویی و دشنام دادن به اسرائیل و آمریکا پرداختند که موجب تحریک آنان به حمله نظامی خواهد شد.

سرنوشت ایران به کجا می رسد؟.
همانگونه که می بینید ایران، شش دانگه و چهار میخه در اختیار رژیم و سرسپردگان آنست. همه آنهایی که در راه رژیم گام بر می دارند، و برایش سینه می زنند، از جیره خواران، وابستگان، و کسانی هستند که هرکدام یک پرونده جنایی، و یادزدی، محرمانه در دست رژیم دارند. بنابراین، ناچارند، به ساز رژیم برقصند، و به خواسته های او تن در دهند.

سخنرانی تحریک آمیز احمد خاتمی و دیگر آخوندهای مزدور رژیم در گوشه و کنار کشور موجب می شود که از سوی امت خردباخته گرداگرد این رژیم خدای ناکرده به پیشوایان همایش مردمی، آسیب و صدمه ای وارد شود.

رژیم با این سیاست روباه گری و مکارانه، خود را کنار کشیده، و این سه بزرگوار؛ آقایان موسوی، کروبی، و خاتمی را سپر بلا و در برابر امت فرصت طلب و نادان قرار داده است. هرلحظه و هر آن، ممکن است به جان این سه نفر آسیبی وارد شود، که ظاهراً رژیم در آن دست نداشته است.
ادامه این روش، یعنی سرکوبی متوالی آزادی خواهان، و جلو گیری از هر واکنش و عکس العمل سیاسی موجب می شود که ایران به سرعت به سوی یک حکومت دیکتاتوری نظامی مانند چین و روسیه پیش برود. کشوری که پاسداران و آخوندها بر آن حکومت نظامی می کنند، و کسی را جرأت و اجازه هیچگونه پرسش و اعتراضی نخواهد داشت.

چه خطراتی ایران را تهدید می کند؟.
همانگونه که گفته شد، از یک سوی، رفتن ایران به سوی یک حکومت دیکتاتوری نظامی به خواست رژیم، به ویژه نیروی سرکوب گر پاسداران است. دیگر این که وقتی احمد خاتمی در سخنرانی خود اسرائیل را یک کشور جعلی می خواند، و فریاد ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی رژیم از دهان هر آخوند و آخوندکی شنیده می شود، بی تردید اسرائیل و صهیونیست های آمریکا به دنبال حمله نظامی به ایران خواهند بود، که پیامد آن کشت و کشتار گروه بیشماری از مردم، و احتمالاً تجزیه ایران است.

چگونه می توان از دست این رژیم ضد بشری جان در برد، و کشور را آزاد کرد؟.
تنها راه چاره و پیشگیری سریع از این گسیختگی و فرسایش کشور، یک خیزش ملی و همگانی از هر قوم، و هر گروه، از آذری، کرد، بلوچ، فارس، لر، از همه باورهای گوناگون، واقوام ایرانی است.

تا این رستاخیز عمومی، در یک زمان، هم صدا، هم آهنگ، و هم فریاد به وجود نیاید، ملت ما روز بروز، بیشتر و بیشتر در تار وپود این عنکبوت و هیولای کم نظیر تاریخی پیچیده خواهد شد.
بی تردید هنگامی آزادی و دموکراسی به کشور ما باز خواهد گشت، که ملت ایران از روی پیکر و جسد شمار زیادی آخوند، پاسدار، بسیجی، اطلاعاتی، امنیتی، و مزدوران دیگر عبور کنند.

آقای محسن سازگار درپیام امروز خود، به وضعیت کنونی جنبش سبز، و آشفتگی، دستپاچگی، و درهم بودن رژیم می پردازد، و پیام جنبش را برای همایش مردمی روز اول اسفند به آگاهی همگان می رساند.


خوشبختانه رهبران گروه  سبز، با همه کارشکنی، کینه توزی، و سنگ اندازی رژیم،  روز اول اسفند را به عنوان هفته از دست رفتن و به خاک و خون کشیده شدن دو قهرمان  کشورمان؛ آقایان  صانع ژانه و محمد مختاری مردم را به تظاهرات دعوت کرده اند. ما این دعوت را گرامی می داریم، و برخود لازم می دانیم با هرشرایطی در این همایش ملی و مردمی، و به یاد این دو جوان  پاکباز شرکت نماییم.

امیدمان این است که مردم قهرمان کردستان، مردم غیور و میهن دوست آذربایجان، و بلوچی های رزمنده و سلحشور، و دیگر اقشار ملت، از هر گروه، هر اندیشه سیاسی، و یا باورمذهبی در این رستاخیز ملی شرکت فرمایند. فراموش نشود که  همیشه پیروزی و موفقیت آن سوی ترس است. بنابراین، باید از روی ترس پرید، تا به کامیابی رسید.

 • مبارز

  برو گمشو فراری بی غیرت بی ناموس
  رئیس بی ناموستون که مملکتو دزدید و الان دارید با پولای دزدی همون زندگی میکنید
  خواب به ایران برگشتن رو به گور ببرید
  مثل اون پهلوی احمق که به خاطر دوست دخترش خودکشی کرد شما هم خود کشی کنید

 • مبارز

  برو گمشو فراری بی غیرت بی ناموس
  رئیس بی ناموستون که مملکتو دزدید و الان دارید با پولای دزدی همون زندگی میکنید
  خواب به ایران برگشتن رو به گور ببرید
  مثل اون پهلوی احمق که به خاطر دوست دخترش خودکشی کرد شما هم خود کشی کنید

 • مبارز

  یه پیام هم برای تو احمق و اون گیتی بی سواد
  بابا برید دوره ابتدایی رو بگذرونید واملاء انشاء یاد بگیرید
  آخه تو بی مغز کی هستی که بخوای برا دین مردم اظهار نظر کنی
  مردم چنان تو پوز امثال تو میزنن-۲۲ بهمن ها روکوری و نمی بینی
  برو دنبال دختر بازیها و کثافت کاریهات
  فقط میتونید تو این سایتای مزخرفتون چیزی بنویسید- بسوزید که این نظام مقتدر تر ازدیروز تودهن شما زده و پابرجا خواهد بود
  مرگ بر آمریکا
  مرگ بر اسرائیل
  مرگ بر جنبش سبز

  • Freeiran

   مرگ بر اسلام کثیف شما و حکومت ستمگر اسلامیتان

   ۲۲ بهمن را دیدیم ۵۰ میلیون نفرتان را هم دیدیم اما سگ لرزه های رهبر چلاقتان را هم دیدیم و البته ساندیس های مجانی را برای شما خودفرختگان را هم دیدیم

   همین تو کثافت مسلمانی که اینک اینجا واق واق می کنی پس از سرنگونی این رژیم شیعه کثیف لباست را عوض می کنی و هم رنگ جماعت می شوی چرا که شما خودفروختگان مسلمان به خودفروشی عادت کرده اید

   مرگ بر نادان هایی که با این همه جنایت و نادانی همچنان پیرو مکتب سراسر جهل و جنایت اسلامی هستند

   • Freeiran
    از فریمن عزیز و گرامی ام سپاسگزارم، ما به جیره خواران و مزدوران رژیم جهل وجنایت آخوندی پاسخ نمی دهیم. پاسخ آنان را مردم ایران و تاریخ خواهند داد. روزی که آخوند و بسیجی درهرگوشه ایران به دست ملت قهرمان به تیر چراغ برق و درخت آویزان می شود، بسیار نزدیک است. این جانوران، سیاه بختگان تاریخند که سرانجامی جز بدنامی، حقارت، و زیر پای مردم له شدن، نخواهند داشت. شاد وو سرفراز باشید.

    • دردا

     درود طاقت پیشگان راه راهی!

   • Freeiran
    از فریمن عزیز و گرامی ام سپاسگزارم، ما به جیره خواران و مزدوران رژیم جهل وجنایت آخوندی پاسخ نمی دهیم. پاسخ آنان را مردم ایران و تاریخ خواهند داد. روزی که آخوند و بسیجی درهرگوشه ایران به دست ملت قهرمان به تیر چراغ برق و درخت آویزان می شود، بسیار نزدیک است. این جانوران، سیاه بختگان تاریخند که سرانجامی جز بدنامی، حقارت، و زیر پای مردم له شدن، نخواهند داشت. شاد وو سرفراز باشید.

  • Masoudzz72

   خاک تو سر نفهمت کنم …تو زاده ی همون اعراب جاهل سوسمارخور هستی
   ۲۲بهمن شما تشکیل شده از بچه های دانش اموز .کارمندان که مجبورن بیان .جانبازها و خانواده های شهید که باید بیان .جوون های بیکار برای وقت گذرانی و دختربازی و البته جیره خواران و بسیجی های نفهم که حتی نمیدونن چرا بسیجی هستن
   اگر ازادی نباشد هیچ چیز ارزش ندارد !

 • مبارز

  یه پیام هم برای تو احمق و اون گیتی بی سواد
  بابا برید دوره ابتدایی رو بگذرونید واملاء انشاء یاد بگیرید
  آخه تو بی مغز کی هستی که بخوای برا دین مردم اظهار نظر کنی
  مردم چنان تو پوز امثال تو میزنن-۲۲ بهمن ها روکوری و نمی بینی
  برو دنبال دختر بازیها و کثافت کاریهات
  فقط میتونید تو این سایتای مزخرفتون چیزی بنویسید- بسوزید که این نظام مقتدر تر ازدیروز تودهن شما زده و پابرجا خواهد بود
  مرگ بر آمریکا
  مرگ بر اسرائیل
  مرگ بر جنبش سبز

  • Freeiran

   مرگ بر اسلام کثیف شما و حکومت ستمگر اسلامیتان

   ۲۲ بهمن را دیدیم ۵۰ میلیون نفرتان را هم دیدیم اما سگ لرزه های رهبر چلاقتان را هم دیدیم و البته ساندیس های مجانی را برای شما خودفرختگان را هم دیدیم

   همین تو کثافت مسلمانی که اینک اینجا واق واق می کنی پس از سرنگونی این رژیم شیعه کثیف لباست را عوض می کنی و هم رنگ جماعت می شوی چرا که شما خودفروختگان مسلمان به خودفروشی عادت کرده اید

   مرگ بر نادان هایی که با این همه جنایت و نادانی همچنان پیرو مکتب سراسر جهل و جنایت اسلامی هستند

 • IRANI

  malom nist ke in baba che kesafatiye ke az ye hamchin rejimi hemayat mikone,age sare sofre nane babat bozorg shode bodi sange in kesafataye arab ro be sine nemizadi.martike mobareze jirehkhare moghol nashashide shab deraze .

 • IRANI

  malom nist ke in baba che kesafatiye ke az ye hamchin rejimi hemayat mikone,age sare sofre nane babat bozorg shode bodi sange in kesafataye arab ro be sine nemizadi.martike mobareze jirehkhare moghol nashashide shab deraze .

 • IRANI

  malom nist ke in baba che kesafatiye ke az ye hamchin rejimi hemayat mikone,age sare sofre nane babat bozorg shode bodi sange in kesafataye arab ro be sine nemizadi.martike mobareze jirehkhare moghol nashashide shab deraze .

 • IRANI

  malom nist ke in baba che kesafatiye ke az ye hamchin rejimi hemayat mikone,age sare sofre nane babat bozorg shode bodi sange in kesafataye arab ro be sine nemizadi.martike mobareze jirehkhare moghol nashashide shab deraze .