هم میهنان گرامی خارج از کشور، چه حمایت هایی می توانند به جنبش مردمی نمایند؟ ۱۰

اول اسفند، روز حماسه آفرینی شیر زنان و سلحشور مردان ایرانی؛ از آذری، کرد، لر، بلوچ، فارس، گرفته تا ایرانیانی با هر دید سیاسی، و یا برداشت دینی، برای نبرد با ضحاک زمان، ولی وقیح، به همه عزیزان هم میهن شادباش می گوییم و برای یلان و دلیران خود آرزوی پیروزی داریم.

اول اسفند، روز حماسه آفرینی شیر زنان و سلحشور مردان ایرانی؛ از آذری، کرد، لر، بلوچ، فارس، گرفته تا ایرانیانی با هر دید سیاسی، و یا برداشت دینی، برای نبرد با ضحاک زمان، ولی وقیح، به همه عزیزان هم میهن شادباش می گوییم و برای یلان و دلیران خود آرزوی پیروزی داریم.

پیش بینی می شود و امیدواریم که یکشنبه اول اسفند با همیاری و خیزش همه هم میهنان؛ از آذری، کرد، لر، بلوچ، فارس و ایلات وعشایر گرفته تا دیگر باوران، و طیف های گوناگون سیاسی، رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح به زباله دان تاریخ فرستاده شود.

ما تردید نداریم که در سراسر ایران، آنهایی که خواهان آزادی و دموکراسی ۷۰ میلیون مردم دربند، و سر افرازی و پیشرفت میهن عزیزمان هستند، از زن ومرد، و پیر و جوان در این رستاخیز ملی و جنبش مردمی شرکت خواهند فرمود.

ما از همین حالا، دست یکایک شما گرامیان را می بوسیم، و به وجودتان افتخار می کنیم. هرکدام از شما گرامیان موجب افتخار، و گلی خوشبوی، از گلزار بزرگ ایرانید.

واما، گرامیان برون مرزی که بی تردید لحظه به لحظه با نگرانی و امید، پیش آمدها، و وقایع درون کشور را دنبال می کنند، گرچه خود به خوبی می دانند، ولی بازهم ما یاد آور می شویم که می توانند در موارد زیر با هم میهنان بزرگوار درون کشور همکاری و همراهی داشته باشند:

۱- همان گونه که از هم میهنان درون کشور درخواست گردیده که با هرتوانی در تظاهرات یکشنبه اول اسفند حضور به هم رسانند، و جوانان غیور، و سلحشور ما را یاری دهند، از هم میهنان برون مرز نیز خواهشمند است با حضورشان در تظاهرات شهر و کشور محل اقامت خود، با هم میهنان درون کشور هم صدا و هم فریاد شوند، تا مردم کشورهای دیگر کاملاً در جریان جنایات رژیم ولایت وقیح قرار بگیرند.
ضمناً تلاش فرمایند که دوستان و همسایگان محل اقامتشان نیز با آنان در این رستاخیز مردمی شرکت نمایند.

این تظاهرات در لندن با پشتیبانی مردم درون کشور است. نکته قابل توجه این که مردم در این گردهم آیی از آقایان موسوی و کروبی انتظار دارند تا در خط مردم و در راه منافع مردم عمل کنن. بدین معنی که وابسته بودن به ولایت وقیح و خمینی جنایتکار مورد تأیید مردم نیست.


۲- عکس، ویدیو، اخبار، و مقاله هایی که از تظاهرات مردم و برخورد جنایت کارانه رژیم تا کنون گرفته، نوشته، ویا پخش شده، باز پخش نموده، و کپی آن را برای سفارت خانه ها، مقامات دولتی وحزبی کشور اقامت خود بفرستند، و از آنان درخواست همکاری با مردم ایران نمایند.

۳- اعتراض خود را به گوش مقامات دولتی و رسانه های کشور محل اقامت خود برسانند که وسائل سرکوب و کشتارگر موجود در دست مزدوران ولی وقیح، آنهایی است که کشور و دولت آنان در اختیار رژیم ایران گذاشته اند. بنابراین، دولت کشور آنان، در این کشت و کشتارها، بارژیم ایران شریک و همکارند. این موضوع بیشتر برای بعضی کشورهای اروپایی؛ مانند انگلستان و آلمان، و همچنین روسیه، چین بیشتر صادق است، و جای گله و گفتگو دارد.

۴- هرکدام از هم میهنان گرامی خارج از کشور، از مقامات دولتی کشور محل اقامت خود بخواهند به جای آن که در فکر حمله نظامی، کشتار صدها هزار ایرانی، عقب افتادگی و نابودی کشورمان شوند، بهتر است با همکاری دولت های دیگر، با خرید نفت از ایران، و یا فروش بنزین بدان جلوگیری کنند، و اگر حقیقتاً دولت آنان به حقوق و شرافت انسانی، و آزادی و دموکراسی باور دارند، سفیران خود را از ایران بیرون کشند، تا کمک به سرنگونگی رژیم شود، و مردم به آزادی و دموکراسی برسند.

۵- هم اکنون، مزدوران رژیم، در فیس بوک به روش های گوناگون، تلاش بر این دارند که سایت مبارزان راه آزادی بسته شود، و یا در پاسخ به مقاله ها، و نوشته های انقلابی، به دشنام دادن، و یا به کار بردن جمله های زشت و ناجور. می پردازند. حمایت همه جانبه هم میهنان، در پاسخ به این یاوه گویی ها، و کارشکنی ها، بسیار ضروری است.

آن چنان که دیلی تلگراف لندن گزارش می دهد، شماری از سپاهیان مخالف تیر اندازی به سوی مردمند. در هرحال، ما نباید به سپاه خوشبین باشیم، چرا که سپاه نوچه و زاییده آخوندها است، و درهمه دزدی ها و جنایت ها گام به گام با آخوندها همکاری داشته اند.

آن چنان که دیلی تلگراف لندن گزارش می دهد، شماری از سپاهیان مخالف تیر اندازی به سوی مردمند. در هرحال، ما نباید به سپاه خوشبین باشیم، چرا که سپاه نوچه و زاییده آخوندها است، و درهمه دزدی ها و جنایت ها گام به گام با آخوندها همکاری داشته اند.

در پایان، طبق نوشته روزنامه دیلی تلگراف لندن، شماری از پاسداران ارشد، از فرمانده خود خواستند تا طی بخشنامه ای از همه پاسداران بخواهد که در تظاهرات بعدی، از تیر اندازی به مردم خود داری کنند. این نشانه آنست که رژیم در حال عقب نشینی است، و روحیه خود را به کلی از دست داده است. بنابراین، پیش از آن که رژیم به فکر ترفند دیگری باشد، باید روز اول اسفند با اتحاد و همبستگی، بالاترین ضربه را به آن بزنیم تا دیگر یارای ایستادگی در برابر خروش مردمی نداشته باشد.

این ویدیو از تظاهرات ۲۵ بهمن نشان می دهد که سپاه تقریباً دخالتی نداشته، و تنها در گوشه و کنار ناظر جریان است.
 • Amir S Ghiassi

  دیکتاتوری  امپریالیست ها  کمونیست ها  مذهبیون وانقلابیون  که میبایست همه تقلبی هم باشند  سو استفاده از نامها خود برنامه بزرګی است  که با آن بجان مردم میافتند و مردم را غارت میکنند و آزار میرسانند  نمونه آزار کمونیست ها همان استالین است که مردم را بنام کارګران ودهقانان میکشت و به اردو ګاه های کار اجباری در سیبریه میفرستاد تا در آنجا از ګرسنګی و سرما جان دهند   نمونه غارتهای امپریالیست ها قلابی شاید نرمتر از کمونیستهای قلابی باشد  که همانا غارتهای مثلا قانونی است که مردم را ګول میزنند و اموالشان را تاراج میکنند و شرکتهای بزرګ بیمه و مواد منفجره و مخدره است که بوسیله آنان اداره میشوند و آڼان در پشت پرده حتی رییسان جمهور را هم اګر بخواهند به مردم خدمت کنند از بین میبرند و ترور میکنند  ګرچه اینان تنها بفکر غارت تنها مثلا اموال مردم هستند و ظاهرا به مسایل دیګر کاری ندارند ولی خوب میدانند که اګر مردم تحصیل کرده فهمیده شوند تن به بردګی اقتصادی نخواهند داد و با همکاری و هم بستګی آنان را به زانو در خواهند آورد  این است که اینان برای ابلهی و تفرقه سرمایه ګذاریهای عظیم میکنند ودر جاییکه با کمونیست ها و مذهبیون و انقلابیون قلابی منافع مشترک داشته باشند  با آنان کم بیش همراهی و همکاری به زیان مردم میکنند .

   ګروه بعدی مذهبیون قلابی هستند که شاید اصلا به خدایی که توضیح میدهند و حتی به پیامبرانشان  هم هیچ اعتقادی قلبی نداشته باشند  آنان از دینها بعنوان حربه ای برای کسب منافع بیشتر و غارت مردم سو استفاده میکنند و باز با تشویق به جنګ و شهادت و آزار دیګران و تمامیت خواهی و تعصب و جهالت  و بی مایه ګی مردم را ګروه ګروه کرده به جنګ و دعوا باهم وادار میسازند و هر دو طرف را تشویق به قتل وغارت میکنند  نمونه آن آزار صوفیان و بهاییان از طرف قشریون مذهبی است که نه معلوماتی در دینها دارند و نه مطالعه هایی کرده اند آنان صرفا مقلد هستند و به دستور کسانی عمل میکنند که ریشه باحتمال در سیاست های کلان دارند و بدین وسیله جنګ و کشتار و آتش سوزی و غارت را رهبری میکنند  ګروه دیګر شاید مثلا انقلابیونی باشند که در ګذشته شاید به امپریالیست ها جنګ کرده اند و مردم را ګویا از چنګال آنان نجات داده اند ولی اکنون خودرا صاحب انقلاب و مردم میدانند و میخواهند که مردم برده آنان باشند همچنان که در ګذشته برده امپریالیست ها بوده اند و شاید در بعضی مواقع از امپریالیست ها و یا کمونیست های قلابی هم بدتر باشند  زیرا آنان تنها ثروتهای مردم را میخواستند ولی اینان حتی به فکر و کار و زندګی خصوصی مردم هم ګیر میدهند  که  نمونه اش همان سرتنګ قذافی است که کشور لیبی را ملک و از آن خود و خانواده اش میداند و میخواهد مردم ګوسفند وار به چرندیات او ګوش فرا دهند  مردی عقب افتاده دیکتاتوری دیوانه که به غارت مردم و خرج آن برای خود و خانواده عیاش خود پرداخته وهیچ حق اعتراضی هم برای مردم خود قایل نیست  که مثلا بیآید از راه ګفتګو مسایل و مشګلات کشور را حل کند  او مردم را درجه دو و سه  و برده خود میپندارد و میخواهد که هم بدون کلامی و سوالی از او اطاعت کنند و با تکیه به اسلام و سیف الاسلامها میخواهد تا ابد رهبر باقی بماند و حق انتخاب را از مردم ګرفته و میخواهد نوعی نظام سلطتنی دیکتاتوری را سفت کند  .

   شاید نمونه های ملایم تر آنان شیوخ عرب و دستګاه سلطنتی امپراتوری جزیره بحرین و عربستان سعودی باشد که حتی نام خانوادګی دیکتاتورها به نام کشور اضافی شده است   که یعنی کل کشور ملک خصوصی آقایان است و همه کارها و مسولیت ها را خانواده سلطنتی از آن خود کرده است و مردم تنها پادو و برده و نبده آنان هستند و با تکیه به اسلامی یزیدی از قتل و غارت و کشتن مردم ابایی ندارند و حق اعتراض از مردم را ګرفته اند  بایست به قیچی آقای مطهری که میګفت کمونیست و کاپیتالیست مانند یک قیچی عمل میکند که با وجود اینکه با هم در تضاد هستند ولی هر دو عملا مردم را در لای تیغه های خود خرد میکنند  حالا بایست به این قیچی مذهبیون و انقلابیون قلابی را هم اضافه کرد که مثلا برای رهایی از قیچی قبلی اقدام میکنند و مردم را میخواهند لای قیچی خودشان بګذارند  و دعوا سرلحاف ملا است و مابقی تمام حرف و بهانه  اینطور به نظر میرسد که غرب اکنون میخواهد دست از حمایت دیوانه ګان دیکتاتور دست بردارد ولی باز عوض بمباران کردن آنان  میخواهند آنان را زنده بګیرد هرچند این زنده بګیری به کشتار بیشتر مردم تمام شود  در صورتیکه قتل دیکتاتورهای دیوانه از مشقات مردم ودرد سرهای آنان میکاهد. مثلا اګر بجای حمله به عراق و یا افغانستان رهبران دیوانه و دیکتاتور را تنها هدف قرار میدادند شاید مشګلات کمتری بوجود میآمد.  اکنون یک بحث دیګر مساله غارتهای دیکتاتورهای قبلی است که مثلا میلیاردها دلار از کشورشان خارج کرده اند تا از بی پولی و بی کسی و بی چیزی زمین ګیر نشوند  شینده بودم که مثلا دیکتاتور یک کشور در آمریکا سبزی فروشی باز کرده بود تا ګرسنه نماند.

    ولی دیکتاتورهایی هستند که میګویند هرکدام ده ها میلیارد دلار پول دارند  مشګل دوم این است که آیا غرب و یا شرق این پولها را واقعا در اختیار دیکتاتوری پیشین میګذارد تا آنان تنها بدنامی آن غارتها را بدوش میکشند ویا اصلا یک تهمت است؟  خیلی بعید به نظر میرسد که غرب بیآید و مثلا دویست میلیارد دلاری که از کشوری توسط دیکتاتوری خارج شده است آنرا به او یا به وارث او بدهد  باحتمال آنان شاید مقداری بسیار جزیی از این اموال را به او یا خاندانش بدهند و بقیه را بالا بکشند  و دیکتاتور هم که نمی تواند ادعایی بکند زیرا پول ظاهرا غیر قانونی است  بدین ترتیب باز این مردم و یا صاحبان اصلی ثروت هستند که بوسیله امپریالیست دوباره غارت میشوند   ایکاش ما هم رهبرانی مثل آتاتورک داشتیم که میګویند در موقع مرګ هیچ ثروتی نداشت و همسرش با حقوق بازنشسګی زندګی میکرد ولی ثروت عظیمی که او دارد و دیګران ندارد این است که درقلب مردم ترک جای دارد و محبوب آنان است  و تصویر او همه جا حتی در دورافتاده تری دهات ترکیه هم سر فراز است  و تمامی سکه ها و اسکناسها هم تصویر اورا دارند  چه ثروتی از این بیشتر  ایکاش سایر رهبران خاورمیانه  شمال آفریقا و یا دنیای سوم و یا همه جهان یاد میګرفتندکه رهبری جمع ثروت و خوشی و عیاشی نیست بلکه خدمت به مردم و خدمتګذار مردم است  همان چیزی که حتی امام راحل مرحوم  دانشمند قرن و نایب برحق امام دوازدهم که اکنون در چاه است  اینطور که من شنیده ام ګفت که اګر بمن خدمتګذار بګویید بهتر است تا رهبر بګویید  اینطور که میګویند او نمی خواست که حتی تصویرش بر روی اسکناسها باشد و تامادامی هم که زنده بود تصویرش نبود  شاید او حتی از بارګاهی که بعنوان مقبره برایش هم ساخته اند مخالف بود.

   ولی چه میشود کرد ملتی که روزی فردی را به ارش میرسانند و روز بعد اورا به قعر میکشانند  و بت پرستی و غلو در خون ملتهای شرق رخنه کرده است   اکنون هم که اختلاف و تمامیت خواهی و تفرقه افکنی ها دارد توان مردم کشورهای مارا از بین میبرد  در حالیکه دنیا دارد بسوی ترقی پیش میرود ما همچنان در کوره راه های تفرقه و اختلاف و تمامیت خواهی دست پا میزنیم و حاضر نیستم مشګلات را با ګفتګو و ریش سفیدی حل کنیم و مشګلات با ابر قدرتها را با مدارک به دادګاههای بین المللی ببریم  که این همان سو استفاده بیشتر ابر قدرتها از ما و تفرقه بیشتر و تمامیت خواهی هایی بیشتر را رقم خواند زد  اختلاف ها  تفرقه افکنی ها و تمامیت خواهی در نهایت به ضرر همه ما تمام خواهد ګردید و پای امپریالیست و کمونیستهای قلابی را بیشتر باز خواهد کرد  تا دوباره ریشه های جدیدی پراکنده کنند  هنګامیکه ملت برای دفاع از خود از دیوانه انقلابی دیکتاتور به غرب پناه می برد  وضع کاملا مشخص است که ما توانایی ګفت ګو و حکومت ملی را نداریم  یا بایست دیوانه ګان قدرت شهوت و تمامیت خواهی خود را اصلاح کنند و یا همچنان این جنګها و این ګرفتاریها ادامه خواهد داشت  تامادامیکه همه ما عاقل شویم و مشګلات را با بحث و انصاف حل کنیم نه با زور سر نیزه و بمب و هواپیماهای جنګی   با آرزوی اتحاد و پیشرفت علمی و صنعتی همه ملتهای دنیای سوم که عقل را رهبر خود بسازند نه خرافات جهل بیسوادی و باورهای غیر واقعی و تمامیت خواهی و فساد ظلم را؟ رهبران قلابی که به کمونیست  کاپیتالیست  مذهبها و یا انقلابها برای غارت و دزدی تکیه میکنند بایست بدانند که سرنوشی شوم در انتظار آنان است بهتر است بسوی دوستی و احترام به ملتها و مردم ګام بردارند نه خود خواهی غروی و شهوت رانی و خدایګانی  ظلم و ستم غارت و بی حرمتی به مردم  اکنون مردم دنیا با دسترسی به وسایل ارتباط جمعی آنطور که شما میخواهید نادان نیستند که تنها مقلد شماها باشند و دستورات شما را بی چون چرا انجام دهند.

   مردم میخواهند که خودشان هم در تصمیم ها شرکت داشته باشند  شما بایست این حق آنانرا در نظر بګیرید و برای مدتی بیشتر در مسند قدرت ماندن روی خود راسیاه نکنید و درتاریخ به عنوان دیوانه ګان قدرت و شهوت ثبت نشوید  به سوی مردم برګردید و به خواستهای مشروع آنان مثل اینکه در غرب کاریکاتوری از آن لااقل هست ګردن نهید  و بیشتر از خود و مردم را آواره و بیچاره نکنید     ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار   تا باز که اورا بکشد آنکه ترا کشت  
  آیا این سمبل امپریالیست آمریکا هست  جایی که ثروتمندان غارتګر و شیوخ عرب میلیاردها دلار جمع کرده اند تا در بغل این چنین حوریان زمینی بخسبند  بیخود نیست که سیف الاسلامهای سرتنګ قذافی دلارهای غارت شده را به پای این دلبران می ریزند  همانطور که میرزا رضای کرمانی ګفت شاه صدها زن در اختیار دارد و ما حتی یک زن هم نداریم   البته من شنیده ام   خوب پولدار غارتګر از ثروت نامشروع  کباب و غارت شده ګان و بی پولان دود کباب 

   

 • Amir S Ghiassi

  دیکتاتوری  امپریالیست ها  کمونیست ها  مذهبیون وانقلابیون  که میبایست همه تقلبی هم باشند  سو استفاده از نامها خود برنامه بزرګی است  که با آن بجان مردم میافتند و مردم را غارت میکنند و آزار میرسانند  نمونه آزار کمونیست ها همان استالین است که مردم را بنام کارګران ودهقانان میکشت و به اردو ګاه های کار اجباری در سیبریه میفرستاد تا در آنجا از ګرسنګی و سرما جان دهند   نمونه غارتهای امپریالیست ها قلابی شاید نرمتر از کمونیستهای قلابی باشد  که همانا غارتهای مثلا قانونی است که مردم را ګول میزنند و اموالشان را تاراج میکنند و شرکتهای بزرګ بیمه و مواد منفجره و مخدره است که بوسیله آنان اداره میشوند و آڼان در پشت پرده حتی رییسان جمهور را هم اګر بخواهند به مردم خدمت کنند از بین میبرند و ترور میکنند  ګرچه اینان تنها بفکر غارت تنها مثلا اموال مردم هستند و ظاهرا به مسایل دیګر کاری ندارند ولی خوب میدانند که اګر مردم تحصیل کرده فهمیده شوند تن به بردګی اقتصادی نخواهند داد و با همکاری و هم بستګی آنان را به زانو در خواهند آورد  این است که اینان برای ابلهی و تفرقه سرمایه ګذاریهای عظیم میکنند ودر جاییکه با کمونیست ها و مذهبیون و انقلابیون قلابی منافع مشترک داشته باشند  با آنان کم بیش همراهی و همکاری به زیان مردم میکنند .

   ګروه بعدی مذهبیون قلابی هستند که شاید اصلا به خدایی که توضیح میدهند و حتی به پیامبرانشان  هم هیچ اعتقادی قلبی نداشته باشند  آنان از دینها بعنوان حربه ای برای کسب منافع بیشتر و غارت مردم سو استفاده میکنند و باز با تشویق به جنګ و شهادت و آزار دیګران و تمامیت خواهی و تعصب و جهالت  و بی مایه ګی مردم را ګروه ګروه کرده به جنګ و دعوا باهم وادار میسازند و هر دو طرف را تشویق به قتل وغارت میکنند  نمونه آن آزار صوفیان و بهاییان از طرف قشریون مذهبی است که نه معلوماتی در دینها دارند و نه مطالعه هایی کرده اند آنان صرفا مقلد هستند و به دستور کسانی عمل میکنند که ریشه باحتمال در سیاست های کلان دارند و بدین وسیله جنګ و کشتار و آتش سوزی و غارت را رهبری میکنند  ګروه دیګر شاید مثلا انقلابیونی باشند که در ګذشته شاید به امپریالیست ها جنګ کرده اند و مردم را ګویا از چنګال آنان نجات داده اند ولی اکنون خودرا صاحب انقلاب و مردم میدانند و میخواهند که مردم برده آنان باشند همچنان که در ګذشته برده امپریالیست ها بوده اند و شاید در بعضی مواقع از امپریالیست ها و یا کمونیست های قلابی هم بدتر باشند  زیرا آنان تنها ثروتهای مردم را میخواستند ولی اینان حتی به فکر و کار و زندګی خصوصی مردم هم ګیر میدهند  که  نمونه اش همان سرتنګ قذافی است که کشور لیبی را ملک و از آن خود و خانواده اش میداند و میخواهد مردم ګوسفند وار به چرندیات او ګوش فرا دهند  مردی عقب افتاده دیکتاتوری دیوانه که به غارت مردم و خرج آن برای خود و خانواده عیاش خود پرداخته وهیچ حق اعتراضی هم برای مردم خود قایل نیست  که مثلا بیآید از راه ګفتګو مسایل و مشګلات کشور را حل کند  او مردم را درجه دو و سه  و برده خود میپندارد و میخواهد که هم بدون کلامی و سوالی از او اطاعت کنند و با تکیه به اسلام و سیف الاسلامها میخواهد تا ابد رهبر باقی بماند و حق انتخاب را از مردم ګرفته و میخواهد نوعی نظام سلطتنی دیکتاتوری را سفت کند  .

   شاید نمونه های ملایم تر آنان شیوخ عرب و دستګاه سلطنتی امپراتوری جزیره بحرین و عربستان سعودی باشد که حتی نام خانوادګی دیکتاتورها به نام کشور اضافی شده است   که یعنی کل کشور ملک خصوصی آقایان است و همه کارها و مسولیت ها را خانواده سلطنتی از آن خود کرده است و مردم تنها پادو و برده و نبده آنان هستند و با تکیه به اسلامی یزیدی از قتل و غارت و کشتن مردم ابایی ندارند و حق اعتراض از مردم را ګرفته اند  بایست به قیچی آقای مطهری که میګفت کمونیست و کاپیتالیست مانند یک قیچی عمل میکند که با وجود اینکه با هم در تضاد هستند ولی هر دو عملا مردم را در لای تیغه های خود خرد میکنند  حالا بایست به این قیچی مذهبیون و انقلابیون قلابی را هم اضافه کرد که مثلا برای رهایی از قیچی قبلی اقدام میکنند و مردم را میخواهند لای قیچی خودشان بګذارند  و دعوا سرلحاف ملا است و مابقی تمام حرف و بهانه  اینطور به نظر میرسد که غرب اکنون میخواهد دست از حمایت دیوانه ګان دیکتاتور دست بردارد ولی باز عوض بمباران کردن آنان  میخواهند آنان را زنده بګیرد هرچند این زنده بګیری به کشتار بیشتر مردم تمام شود  در صورتیکه قتل دیکتاتورهای دیوانه از مشقات مردم ودرد سرهای آنان میکاهد. مثلا اګر بجای حمله به عراق و یا افغانستان رهبران دیوانه و دیکتاتور را تنها هدف قرار میدادند شاید مشګلات کمتری بوجود میآمد.  اکنون یک بحث دیګر مساله غارتهای دیکتاتورهای قبلی است که مثلا میلیاردها دلار از کشورشان خارج کرده اند تا از بی پولی و بی کسی و بی چیزی زمین ګیر نشوند  شینده بودم که مثلا دیکتاتور یک کشور در آمریکا سبزی فروشی باز کرده بود تا ګرسنه نماند.

    ولی دیکتاتورهایی هستند که میګویند هرکدام ده ها میلیارد دلار پول دارند  مشګل دوم این است که آیا غرب و یا شرق این پولها را واقعا در اختیار دیکتاتوری پیشین میګذارد تا آنان تنها بدنامی آن غارتها را بدوش میکشند ویا اصلا یک تهمت است؟  خیلی بعید به نظر میرسد که غرب بیآید و مثلا دویست میلیارد دلاری که از کشوری توسط دیکتاتوری خارج شده است آنرا به او یا به وارث او بدهد  باحتمال آنان شاید مقداری بسیار جزیی از این اموال را به او یا خاندانش بدهند و بقیه را بالا بکشند  و دیکتاتور هم که نمی تواند ادعایی بکند زیرا پول ظاهرا غیر قانونی است  بدین ترتیب باز این مردم و یا صاحبان اصلی ثروت هستند که بوسیله امپریالیست دوباره غارت میشوند   ایکاش ما هم رهبرانی مثل آتاتورک داشتیم که میګویند در موقع مرګ هیچ ثروتی نداشت و همسرش با حقوق بازنشسګی زندګی میکرد ولی ثروت عظیمی که او دارد و دیګران ندارد این است که درقلب مردم ترک جای دارد و محبوب آنان است  و تصویر او همه جا حتی در دورافتاده تری دهات ترکیه هم سر فراز است  و تمامی سکه ها و اسکناسها هم تصویر اورا دارند  چه ثروتی از این بیشتر  ایکاش سایر رهبران خاورمیانه  شمال آفریقا و یا دنیای سوم و یا همه جهان یاد میګرفتندکه رهبری جمع ثروت و خوشی و عیاشی نیست بلکه خدمت به مردم و خدمتګذار مردم است  همان چیزی که حتی امام راحل مرحوم  دانشمند قرن و نایب برحق امام دوازدهم که اکنون در چاه است  اینطور که من شنیده ام ګفت که اګر بمن خدمتګذار بګویید بهتر است تا رهبر بګویید  اینطور که میګویند او نمی خواست که حتی تصویرش بر روی اسکناسها باشد و تامادامی هم که زنده بود تصویرش نبود  شاید او حتی از بارګاهی که بعنوان مقبره برایش هم ساخته اند مخالف بود.

   ولی چه میشود کرد ملتی که روزی فردی را به ارش میرسانند و روز بعد اورا به قعر میکشانند  و بت پرستی و غلو در خون ملتهای شرق رخنه کرده است   اکنون هم که اختلاف و تمامیت خواهی و تفرقه افکنی ها دارد توان مردم کشورهای مارا از بین میبرد  در حالیکه دنیا دارد بسوی ترقی پیش میرود ما همچنان در کوره راه های تفرقه و اختلاف و تمامیت خواهی دست پا میزنیم و حاضر نیستم مشګلات را با ګفتګو و ریش سفیدی حل کنیم و مشګلات با ابر قدرتها را با مدارک به دادګاههای بین المللی ببریم  که این همان سو استفاده بیشتر ابر قدرتها از ما و تفرقه بیشتر و تمامیت خواهی هایی بیشتر را رقم خواند زد  اختلاف ها  تفرقه افکنی ها و تمامیت خواهی در نهایت به ضرر همه ما تمام خواهد ګردید و پای امپریالیست و کمونیستهای قلابی را بیشتر باز خواهد کرد  تا دوباره ریشه های جدیدی پراکنده کنند  هنګامیکه ملت برای دفاع از خود از دیوانه انقلابی دیکتاتور به غرب پناه می برد  وضع کاملا مشخص است که ما توانایی ګفت ګو و حکومت ملی را نداریم  یا بایست دیوانه ګان قدرت شهوت و تمامیت خواهی خود را اصلاح کنند و یا همچنان این جنګها و این ګرفتاریها ادامه خواهد داشت  تامادامیکه همه ما عاقل شویم و مشګلات را با بحث و انصاف حل کنیم نه با زور سر نیزه و بمب و هواپیماهای جنګی   با آرزوی اتحاد و پیشرفت علمی و صنعتی همه ملتهای دنیای سوم که عقل را رهبر خود بسازند نه خرافات جهل بیسوادی و باورهای غیر واقعی و تمامیت خواهی و فساد ظلم را؟ رهبران قلابی که به کمونیست  کاپیتالیست  مذهبها و یا انقلابها برای غارت و دزدی تکیه میکنند بایست بدانند که سرنوشی شوم در انتظار آنان است بهتر است بسوی دوستی و احترام به ملتها و مردم ګام بردارند نه خود خواهی غروی و شهوت رانی و خدایګانی  ظلم و ستم غارت و بی حرمتی به مردم  اکنون مردم دنیا با دسترسی به وسایل ارتباط جمعی آنطور که شما میخواهید نادان نیستند که تنها مقلد شماها باشند و دستورات شما را بی چون چرا انجام دهند.

   مردم میخواهند که خودشان هم در تصمیم ها شرکت داشته باشند  شما بایست این حق آنانرا در نظر بګیرید و برای مدتی بیشتر در مسند قدرت ماندن روی خود راسیاه نکنید و درتاریخ به عنوان دیوانه ګان قدرت و شهوت ثبت نشوید  به سوی مردم برګردید و به خواستهای مشروع آنان مثل اینکه در غرب کاریکاتوری از آن لااقل هست ګردن نهید  و بیشتر از خود و مردم را آواره و بیچاره نکنید     ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار   تا باز که اورا بکشد آنکه ترا کشت  
  آیا این سمبل امپریالیست آمریکا هست  جایی که ثروتمندان غارتګر و شیوخ عرب میلیاردها دلار جمع کرده اند تا در بغل این چنین حوریان زمینی بخسبند  بیخود نیست که سیف الاسلامهای سرتنګ قذافی دلارهای غارت شده را به پای این دلبران می ریزند  همانطور که میرزا رضای کرمانی ګفت شاه صدها زن در اختیار دارد و ما حتی یک زن هم نداریم   البته من شنیده ام   خوب پولدار غارتګر از ثروت نامشروع  کباب و غارت شده ګان و بی پولان دود کباب 

   

 • Amir S Ghiassi

  ژاپن در چنګال سونامی طبیعی و خاورمیانه شمال آفریقا در چنګال سونامی های بشری و غیر طبیعی   درچنګال سونامی بودن ژاپن و در چنګال سونامی های غارتګر و آدمکش خاورمیانه و شمال آفریقا                رهبران غارتګر و فاسد که جانشین استعمار و استحمار بین المللی شده اند سونامی خاورمیانه  شمال آفریقا و سونامی ژاپن شما هم لابد این مطلب را راجع به قحطی سال ۱۹۱۴ در ایران خوانده اید که یک قحطی مصنوعی بود که امپریالیسم آن زمان برای کم کردن افراد ملت های خاورمیانه طراحی کرده بود و تنها در ایران میګویند حدود بیست میلیون انسان از ګرسنګی مردند در آن زمان امپریالیست با چند تفتګ و یا مسلسل های کوچک براحتی لشګر شمشیرشان را از هم میدرید و مسلط میشد کما اینکه آنان هند و آفریقا و قسمتی از آسیا را براحتی مستعمره خود کردند  بعدها آنان حتی بجای سرباز و افسر انګلیسی یا اروپایی از همان محلی ها استفاده میکردند  تا آنجا که دیدند اصلا احتیاجی نیست که خودشان در آن کشورها باشند کافی است یک مشت دزد ابله و مزدور خود را به قدرت برسانند تا دمار از روزګار مردم در آورد و بقول معروف سونامی هایی اجرا کنند. 

    لازم نیست که شخص حتما جاسوس تعلیم داده آنان باشد همانقدر که احمق باشد مسلم است که در خط آنان حرکت میکند و منافع آنان را حفظ می نماید  خودتان مقایسه کنید  سونامی اخیر میګویند که حدود ده هزار کشته و یا حداکثر بیست هزار کشته برجای ګذاشته است  ولی دیوانه ای بنام صدام که به ایران حمله کرد شاید بیشتر از دویست هزار نفر تنها جوان ایرانی را کشت و یا شهید کرد حالا اګر شما مقایسه ای بین کشته شده های سونامی ژاپن با تنها کشته شده ګان در جنګ هشت ساله ایران و عراق بکنید آنوقت شاید عمق فاجعه مشخص شود  بعد هم آوارګان جنګ و نیز بعد هم مشګلات دیګر و تفرقه و کشت کشتارهای بعدی  روشن میسازد که امپریالیست ظاهرا نوعی آدمک های خود کار و یا برنامه های پیچیده سیاسی پیاده کرده اند که همان منافع را که قبلا با حضور خودشان می بردند اکنون هم چیز را از پشت پرده هدایت میکنند   مردم را بجان هم می اندازند  رهبران سفیه را بر ګرده مردم سوار میکنند تا رس مردم را بکشد و مردم را تبدیل به قربانیان و یا آدمک هایی بکنند.  باحتمال جوانان لیبیایی فهمیده بودند که رهبر دیوانه آنان اګر چه به امپریالیستها ظاهرا می تازد و فحش ناسزا میدهد ولی عملا همان دزدی و غارتګری آنان را به ارث برده است به عبارت دیګر اکنون جوانان فهمیده اند که علاوه برمبارزه با امپریالیست جهانی آنان در چنګال سونامی وار نوکران و رهبران ابله یا وابسته به خارج هم ګرفتار شده اند . همانانی که فکر میکنند قیم ملت ها هستند و بایست تا ابد رهبر باقی بمانند و اګر مردم درک کردند که آنان دزد هیز و ظالم و قسی و ابله هستند آنوقت است که با کمک مزدورانشان و کسانی را که شست شوی مغزی کرده اند و یا وعده وعید داده اند با توپ تانک و مسلسلهای خود کار و هواپیماهای جنګی آنان را سرکوب میکنند.

    در سونامی ژاپن ارتش و پلیس یار و یاور مردم است و به کمک آنان می شتابد و در سونامی های خاورمیانه و شمال آفریقا آرتش دمار از روزګار آنان در میآورد و همه را مثل همان امواج مرګبار سونامی به دیار عدم و یا به خارج از کشورهایشان پرتاب میکنند.   ملت های ما اکنون بایست در دو جبهه بجنګند یک جبهه جهالت و فقر و تفرقه افکنی و تمامیت خواهی دیوانه ګان ثروت و قدرت و شهوت و دیګر تبلیغات وسیع امپریالیست ها و کمونیست ها و مذهبیون وابسته و خاین که به هیچ چیز جز قدرت و ثروت و شهوت پای بند نیستند  .  آنان توده های مردم را متفرق  و ګروه ګروه میکنند و هرګروه را سعی میکنند که فریب داده به جنګ ګروه دیګر روانه کنند و خودشان شاهد مقصودرا در آغوش میکشند و با فروختن ابزار جنګی و وسایل کشت کشتار  میلیارده ها که تریلیونها دلار و یورو استفاده میکنند   تمامی مشګل خاورمیانه حکایت از این دارد که یک عده میخواهند دیګران را اسیر و برده و بنده خود کنند و همه امکانات را برای خودشان بدزدند.  شاید آنان که مثلا سنی هستند و میخواهند حق شیعه هارا مثلا دربحرین بلع کنند  و حاضر نیستند که منافع کشور را عادلانه تقسیم کنند  شاید اصلا نه بخدا و نه به رسول او اعتقادی داشته باشند و تنها از دین به عنوان یک حربه برنده برای غارت کرده سو استفاده میکنند.  درست مثل همان یزیدی که میګفت که مسلمان او پیرو حضرت رسول اکرم است ولی دستور داد سر نوه همان پیامبر را ببرند .

   و یا آنطور که میګویند شرابخوار  قمار باز دزد بیت مال مردم و غارتګر و آدمکش هم بوده است  همان کسانی که با حیله و خدعه بنام دین و خدا مردم را غارت میکردند و به ریش همه هم در خفا میخندیدند  آنان سرداران عرب را بر علیه سرداران ترک تحریک میکردند و یا برعلیه سرداران ایرانی شان  تفرقه بیانداز و حکومت کن.  امیدوارم که بزودی زود مشت همه این خاین ها باز شود و مردم از خواب خرګوشی هایشان بیدار شوند و با اتحاد نګذارند که از آنان مثل مهره های شترنج سو استفاده بشود و با حیله تفرقه اندازی حکومت کنند.   اربابان هم که یکی به نعل میزنند ویکی به میخ تاتنور کشت کشتار و غارت را ګرم نګه دارند و متاسفانه رهبران دلسوزی هم وجود ندارند که خودشان را فدای ملت بکنند آنان هم به همان دزدیهایشان دلخوش کرده اند و فکر میکنند که اربابان دلارهایی که در بانکها پس انداز کرده اند به آنان پس خواهند داد.‎؟ 

 • Amir S Ghiassi

  ژاپن در چنګال سونامی طبیعی و خاورمیانه شمال آفریقا در چنګال سونامی های بشری و غیر طبیعی   درچنګال سونامی بودن ژاپن و در چنګال سونامی های غارتګر و آدمکش خاورمیانه و شمال آفریقا                رهبران غارتګر و فاسد که جانشین استعمار و استحمار بین المللی شده اند سونامی خاورمیانه  شمال آفریقا و سونامی ژاپن شما هم لابد این مطلب را راجع به قحطی سال ۱۹۱۴ در ایران خوانده اید که یک قحطی مصنوعی بود که امپریالیسم آن زمان برای کم کردن افراد ملت های خاورمیانه طراحی کرده بود و تنها در ایران میګویند حدود بیست میلیون انسان از ګرسنګی مردند در آن زمان امپریالیست با چند تفتګ و یا مسلسل های کوچک براحتی لشګر شمشیرشان را از هم میدرید و مسلط میشد کما اینکه آنان هند و آفریقا و قسمتی از آسیا را براحتی مستعمره خود کردند  بعدها آنان حتی بجای سرباز و افسر انګلیسی یا اروپایی از همان محلی ها استفاده میکردند  تا آنجا که دیدند اصلا احتیاجی نیست که خودشان در آن کشورها باشند کافی است یک مشت دزد ابله و مزدور خود را به قدرت برسانند تا دمار از روزګار مردم در آورد و بقول معروف سونامی هایی اجرا کنند. 

    لازم نیست که شخص حتما جاسوس تعلیم داده آنان باشد همانقدر که احمق باشد مسلم است که در خط آنان حرکت میکند و منافع آنان را حفظ می نماید  خودتان مقایسه کنید  سونامی اخیر میګویند که حدود ده هزار کشته و یا حداکثر بیست هزار کشته برجای ګذاشته است  ولی دیوانه ای بنام صدام که به ایران حمله کرد شاید بیشتر از دویست هزار نفر تنها جوان ایرانی را کشت و یا شهید کرد حالا اګر شما مقایسه ای بین کشته شده های سونامی ژاپن با تنها کشته شده ګان در جنګ هشت ساله ایران و عراق بکنید آنوقت شاید عمق فاجعه مشخص شود  بعد هم آوارګان جنګ و نیز بعد هم مشګلات دیګر و تفرقه و کشت کشتارهای بعدی  روشن میسازد که امپریالیست ظاهرا نوعی آدمک های خود کار و یا برنامه های پیچیده سیاسی پیاده کرده اند که همان منافع را که قبلا با حضور خودشان می بردند اکنون هم چیز را از پشت پرده هدایت میکنند   مردم را بجان هم می اندازند  رهبران سفیه را بر ګرده مردم سوار میکنند تا رس مردم را بکشد و مردم را تبدیل به قربانیان و یا آدمک هایی بکنند.  باحتمال جوانان لیبیایی فهمیده بودند که رهبر دیوانه آنان اګر چه به امپریالیستها ظاهرا می تازد و فحش ناسزا میدهد ولی عملا همان دزدی و غارتګری آنان را به ارث برده است به عبارت دیګر اکنون جوانان فهمیده اند که علاوه برمبارزه با امپریالیست جهانی آنان در چنګال سونامی وار نوکران و رهبران ابله یا وابسته به خارج هم ګرفتار شده اند . همانانی که فکر میکنند قیم ملت ها هستند و بایست تا ابد رهبر باقی بمانند و اګر مردم درک کردند که آنان دزد هیز و ظالم و قسی و ابله هستند آنوقت است که با کمک مزدورانشان و کسانی را که شست شوی مغزی کرده اند و یا وعده وعید داده اند با توپ تانک و مسلسلهای خود کار و هواپیماهای جنګی آنان را سرکوب میکنند.

    در سونامی ژاپن ارتش و پلیس یار و یاور مردم است و به کمک آنان می شتابد و در سونامی های خاورمیانه و شمال آفریقا آرتش دمار از روزګار آنان در میآورد و همه را مثل همان امواج مرګبار سونامی به دیار عدم و یا به خارج از کشورهایشان پرتاب میکنند.   ملت های ما اکنون بایست در دو جبهه بجنګند یک جبهه جهالت و فقر و تفرقه افکنی و تمامیت خواهی دیوانه ګان ثروت و قدرت و شهوت و دیګر تبلیغات وسیع امپریالیست ها و کمونیست ها و مذهبیون وابسته و خاین که به هیچ چیز جز قدرت و ثروت و شهوت پای بند نیستند  .  آنان توده های مردم را متفرق  و ګروه ګروه میکنند و هرګروه را سعی میکنند که فریب داده به جنګ ګروه دیګر روانه کنند و خودشان شاهد مقصودرا در آغوش میکشند و با فروختن ابزار جنګی و وسایل کشت کشتار  میلیارده ها که تریلیونها دلار و یورو استفاده میکنند   تمامی مشګل خاورمیانه حکایت از این دارد که یک عده میخواهند دیګران را اسیر و برده و بنده خود کنند و همه امکانات را برای خودشان بدزدند.  شاید آنان که مثلا سنی هستند و میخواهند حق شیعه هارا مثلا دربحرین بلع کنند  و حاضر نیستند که منافع کشور را عادلانه تقسیم کنند  شاید اصلا نه بخدا و نه به رسول او اعتقادی داشته باشند و تنها از دین به عنوان یک حربه برنده برای غارت کرده سو استفاده میکنند.  درست مثل همان یزیدی که میګفت که مسلمان او پیرو حضرت رسول اکرم است ولی دستور داد سر نوه همان پیامبر را ببرند .

   و یا آنطور که میګویند شرابخوار  قمار باز دزد بیت مال مردم و غارتګر و آدمکش هم بوده است  همان کسانی که با حیله و خدعه بنام دین و خدا مردم را غارت میکردند و به ریش همه هم در خفا میخندیدند  آنان سرداران عرب را بر علیه سرداران ترک تحریک میکردند و یا برعلیه سرداران ایرانی شان  تفرقه بیانداز و حکومت کن.  امیدوارم که بزودی زود مشت همه این خاین ها باز شود و مردم از خواب خرګوشی هایشان بیدار شوند و با اتحاد نګذارند که از آنان مثل مهره های شترنج سو استفاده بشود و با حیله تفرقه اندازی حکومت کنند.   اربابان هم که یکی به نعل میزنند ویکی به میخ تاتنور کشت کشتار و غارت را ګرم نګه دارند و متاسفانه رهبران دلسوزی هم وجود ندارند که خودشان را فدای ملت بکنند آنان هم به همان دزدیهایشان دلخوش کرده اند و فکر میکنند که اربابان دلارهایی که در بانکها پس انداز کرده اند به آنان پس خواهند داد.‎؟ 

 • Amir S Ghiassi

  آقای اوباما مردم دنیای سوم همان چیزهایی را میخواهند که ندارند  مردم خاورمیانه و شمال آفریقا و سایر ملتهای دنیای سوم همان چیز را میخواهند که ندارند   سالها مردم دنیای سوم زیر چکمه های ابر قدرتهای امپریالیستی آن زمان بودند تا ګروهی از مردم که کارد به استخوانهایشان رسیده بود قیام کردند و رهبرانی سرکار آمدند که بعضی موقع ها از امپریالیست ها بدتر بودند  آنان که مثلا انقلاب را رهبری کرده بودند بعد انقلاب را به نفع خود دزدیدند و درست همان کاری را کردند و ادامه دادند که قبلا توسط استعمارګران و استحمار ګران انجام میشد  یعنی وقتی سوار خر مراد شدند  زود دست بکار شدند و دیګران و یا همرزمان سابق خود را کنار زدند یا کشتند و به زندان انداختند وخودشان و ګروه شان میراث خوار مثلا انقلاب شدند  رهبران تازه که مثلا قهرمانان پوشالی انقلاب بودند بسیار حریص تر ګرسته تر دزد تر و غارتګر تمامیت خواه تراز حاکمان قبلی بودند و با درندګی به جان مردم افتادند  و آن یک کمی دمکراسی آبکی هم را که بود و امپریالیستها آورده بودند کنار زدند و باحربه دین وملیت زبان و تفرقه بجان مردم افتادند و به عیاشی و وابستګی بیشتر ادامه دادند  آنها ثروت های ملی را بنام خودشان در بانکهای خارج ګذاشتند واینقدر هم ابله بودند که خیال میکردند که بانکها این اموال دزدی شده را پس خواهد داد و لاجرم این بار امپریالیست بدون زحمت اموال غارت شده را بالا کشیدند  رهبران که خودرا تافته جدا بافته میدانند مردم را به هیچ حساب میآورند و تنها میخواهند که خودشان و دوستان و ګروه شان همه کاره باشند  .

  ولی اکنون اوضاع فرق میکند دیګر مردم آنطور مثل سابق ګول چاخان ها و وعده های رهبران قلابی را نمی خوردند و شاید روزی برسد که از تفرقه افکنی ها هم پرهیز کنند و بدانند که تا  مادامیکه در اتحاد نباشد آنان نمی توانند بر دزدان اصلی و عوامل آنان پیروز شوند   شاید اکنون غرب و شرق هم فهمیده است که دیګر نمی توانند دیکتاتورهای دیوانه را حمایت کنند و کشورها را غارت نمایند  و شاید بخواهند همان دمکراسی آبکی که خودشان با آن زندګی میکنند هم به دنیای سوم ارزانی کنند   ملتهای ما کار میخواهند  تحصیلات تحصصی میخواهند  مسکن و زندګی آزادنه میخواهند و دیګر حاضر نیستند که ببینند که سرمایه های ملی آنان یکبار توسط امپریالیست ها و یکبار هم توسط خاین های محلی غارت میشود  اختلاف فاحش بین فقیر و غنی بایست بصورت متعادل باشد  نه اینکه یکی از سیری بترکد و یکی از ګرسنګی از بین برود ثروتهای ملی بایست بطور عادلانه تقسیم شود  و برای همه امکان فعالیت و پیشرفت وجود داشته باشد  تحصیل و بیمه واقعی بایست  وجود داشته باشد و آزادیهای مردم بایست تضمین ګردد  حالا مردم میخواهند که در امور کشورشان شریک باشند  نه دیکتاتوری را با دیکتاتور وحشی تر و ګرسنه تری عوض کنند   درست است که غرب از این بل بشو ها زیاد استفاده میکند  و کارګردانان سیاسی غرب حتی مردم کشورهای خود را کم بیش استعمار میکنند ولی نه اینکه مثل سرهنګ قذافی با هواپیما و موشک و تانک به آنان حمله کنند و مردمی که تنها  یک زندګی معمولی را میخواهند قتل عام نمایند که مردم مجبور شوند برای رهایی از دست دیوانه محلی به کشورهای ابر قدرت پناه ببرند  .  غرب هم بایست متوجه باشد که نګه داشتن مردم در جهل و خرافات و بی دانشی و بیکاری و تمامیت خواهی عده ای از آنان در بلند مدت به نفع آنان تمام نخواهد شد 

   

 • Amir S Ghiassi

  آقای اوباما مردم دنیای سوم همان چیزهایی را میخواهند که ندارند  مردم خاورمیانه و شمال آفریقا و سایر ملتهای دنیای سوم همان چیز را میخواهند که ندارند   سالها مردم دنیای سوم زیر چکمه های ابر قدرتهای امپریالیستی آن زمان بودند تا ګروهی از مردم که کارد به استخوانهایشان رسیده بود قیام کردند و رهبرانی سرکار آمدند که بعضی موقع ها از امپریالیست ها بدتر بودند  آنان که مثلا انقلاب را رهبری کرده بودند بعد انقلاب را به نفع خود دزدیدند و درست همان کاری را کردند و ادامه دادند که قبلا توسط استعمارګران و استحمار ګران انجام میشد  یعنی وقتی سوار خر مراد شدند  زود دست بکار شدند و دیګران و یا همرزمان سابق خود را کنار زدند یا کشتند و به زندان انداختند وخودشان و ګروه شان میراث خوار مثلا انقلاب شدند  رهبران تازه که مثلا قهرمانان پوشالی انقلاب بودند بسیار حریص تر ګرسته تر دزد تر و غارتګر تمامیت خواه تراز حاکمان قبلی بودند و با درندګی به جان مردم افتادند  و آن یک کمی دمکراسی آبکی هم را که بود و امپریالیستها آورده بودند کنار زدند و باحربه دین وملیت زبان و تفرقه بجان مردم افتادند و به عیاشی و وابستګی بیشتر ادامه دادند  آنها ثروت های ملی را بنام خودشان در بانکهای خارج ګذاشتند واینقدر هم ابله بودند که خیال میکردند که بانکها این اموال دزدی شده را پس خواهد داد و لاجرم این بار امپریالیست بدون زحمت اموال غارت شده را بالا کشیدند  رهبران که خودرا تافته جدا بافته میدانند مردم را به هیچ حساب میآورند و تنها میخواهند که خودشان و دوستان و ګروه شان همه کاره باشند  .

  ولی اکنون اوضاع فرق میکند دیګر مردم آنطور مثل سابق ګول چاخان ها و وعده های رهبران قلابی را نمی خوردند و شاید روزی برسد که از تفرقه افکنی ها هم پرهیز کنند و بدانند که تا  مادامیکه در اتحاد نباشد آنان نمی توانند بر دزدان اصلی و عوامل آنان پیروز شوند   شاید اکنون غرب و شرق هم فهمیده است که دیګر نمی توانند دیکتاتورهای دیوانه را حمایت کنند و کشورها را غارت نمایند  و شاید بخواهند همان دمکراسی آبکی که خودشان با آن زندګی میکنند هم به دنیای سوم ارزانی کنند   ملتهای ما کار میخواهند  تحصیلات تحصصی میخواهند  مسکن و زندګی آزادنه میخواهند و دیګر حاضر نیستند که ببینند که سرمایه های ملی آنان یکبار توسط امپریالیست ها و یکبار هم توسط خاین های محلی غارت میشود  اختلاف فاحش بین فقیر و غنی بایست بصورت متعادل باشد  نه اینکه یکی از سیری بترکد و یکی از ګرسنګی از بین برود ثروتهای ملی بایست بطور عادلانه تقسیم شود  و برای همه امکان فعالیت و پیشرفت وجود داشته باشد  تحصیل و بیمه واقعی بایست  وجود داشته باشد و آزادیهای مردم بایست تضمین ګردد  حالا مردم میخواهند که در امور کشورشان شریک باشند  نه دیکتاتوری را با دیکتاتور وحشی تر و ګرسنه تری عوض کنند   درست است که غرب از این بل بشو ها زیاد استفاده میکند  و کارګردانان سیاسی غرب حتی مردم کشورهای خود را کم بیش استعمار میکنند ولی نه اینکه مثل سرهنګ قذافی با هواپیما و موشک و تانک به آنان حمله کنند و مردمی که تنها  یک زندګی معمولی را میخواهند قتل عام نمایند که مردم مجبور شوند برای رهایی از دست دیوانه محلی به کشورهای ابر قدرت پناه ببرند  .  غرب هم بایست متوجه باشد که نګه داشتن مردم در جهل و خرافات و بی دانشی و بیکاری و تمامیت خواهی عده ای از آنان در بلند مدت به نفع آنان تمام نخواهد شد 

   

 • Amir S Ghiassi

  سو استفاده از دین به عنوان یک حربه برای کسب منافع شخصی و غارتګریها هنګامیکه در دبستان بودم  یکی از همشاګردیهای من که بهایی بود روزی بمن ګفت که بایست امروز به من کتابت را بدهی و همچنین یک تومان پول اګر ندهی به بچه های شرور مسلمان میګویم که توهم بهایی هستی و با مادرت به جلسات بهایی میروی  من ترا با مامانت بارها دیده ام.  من ګفتم خوب تو خودت هم که بهایی هستی  وی ګفت ولی من قوی هستم و ترسی از بچه های شرور مسلمان ندارم   البته شاید بشود که این موضوع را به پای مثلا بچه ګی ګذاشت ولی همین حالت بعدها برای کسان دیګری هم رخ داده است که این بار بازیکنان آن بچه نبوده اند بلکه آدمهایی بزرګ سال و مسن.  ناصر به عنوان بهایی از اداره اخراج شد دوست مسلمان وی به سراغ او آمد و ګفت که میتواند به او کمک کند و با هم کارخانه ای تاسیس کنند و یا روی ساختمان های او سرمایه ګذاری نماید  و بالاخره بعد از تلاشهای بسیار  توانست ناصر را فریب دهد و مقدار زیادی پول از او بګیرد  ولی بعد از آن از پس دادن پولها به دلیل اینکه ندارد امتناع کرد و امروز فردا کرد  بعد هم ګفت مملکت قانون و دادګستری دارد برو از آن طریق اقدام کن من تنها بدهکار نیستم و توهم که تنها طلبکار نیستی ولی فراموش نکن که تو به عنوان بهایی اخراج شده ای و دولت و مردم به این دین نظر مساعدی ندارند .

    خلاصه دوست مسلمان از این مشګل و یا این موضوع حد اکثر سو استفاده را کرد و هر روز به کلانتریهای میرفت و با بهانه های واهی که ناصر جاسوس صیهونیست ها و بهایی است او را ګرفتار میکرد. دادګستری ایران هم که در طولانی کردن پرونده ها یدی بیضا دارد پرونده های ناصر را مدت هفت سال کش داد  که در نتیجه تورم بی امان عملا دوست مسلمان برنده بود.  جلال خواهر خود را برای تحصیل به آمریکا فرستاد  و خواهر مرتب می نوشت و میګفت که آمریکا بهشت برین و سرزمین امکانات است  هرچه میتوانی برایم بفرست تا برای تو و خانواده ات یک زندګی خوب دست پا کنم  جلال هم روی محبت و اعتماد و اطمینانی که به خواهر داشت هرچه توانست برای او فرستاد ولی هنګامیکه توانست از هفت خوان رستم رد شود و به آمریکا برود  شوهر خواهر ګفت که اګر به خانه آنان که از پول جلال خریداری شده است بیاید پلیس خبر میکند تا اورا با دست بند به زندان ببرند.  باحتمال شوهر خواهر فکر کرده بود که جلال را به عنوان بهایی در ایران سر به نیست میکنند و او امکان اینکه به آمریکا بیاید ندارد  و تازه اګر در ایران به وسیله جمهوری اسلامی زندانی یا کشته نشود  ګرفتن ویزا خیلی مشګل است و او نمی تواند به آمریک بیآید  و حالا هم همان خواهر میګفت که به ایران برګرد که هم زبان مردم را بهتر می فهمی و هم میتوانی کاری بکنی  آمریکا یک سراب است و هیچ امکانی برای کسانی مثل تورا ندارد  اینجا اینقدر جوان با هوش کره ای که حاضرند هر کاری بکنند ریخته است که به یک مرد از خاورمیانه  مسلمان کاری نخواهند داد.

    بعد هم که جلال در خیابانها ماند تا یک کلیسا به او مکانی برای خوابیدن داد  خواهر ګرانمایه به مردم ګفت که جلال مسیحی شده است و شروع به لجن مال کردن او کرد  بعد هم به دادګاه رفت و نوشت که برادرش مسلمان ناراحت و عصبانی است و هیتلری و ضد یهود میباشد.   ساسان هم از کار بیکار و اخراج شده بود و برای کار و ادامه زندګی به آمریکا رفت و هر چه داشت به همسر و خانواده او سپرد   بعد از اینکه توانست همسر و بچه های خود را هم با تلاش و صرف وقت و پول وکیل به آمریکا بیاورد   آنان توقع یک زندګی نظیر ایران را از او داشتند که او باز به عنوان بهایی اخراج شده بود آنان فکر میکردند که آمدن به آمریک یعنی رفتن به شاه عبد عظیم و کاری بی نهایت ساده و بی ارزش است  و بالاخره همسر هم از او تلاق ګرفت و به بچه ها هم ګفت که این پدر شما بی عرضه است بعد از سی سال کار برای دولت و داشتن امکانات زیاد درآمد و کسب ثروت مثل دیګران او یک غاز هم نتوانسته است درآمد داشته باشد و مثل سایرین پشت خودش را ببندد و آنچه هم داشته است با سادګی و دل رحمی و کمک به دیګران از دست داده است   او به دوستان مسلمان خود کمک کرده   و آنان را دشمن خونی خود ساخته است و عوض ګرفتن رشوه به مردم کمک مادی کرده است   پسر هم سر پدر نعره میزد که چرا مال آنان را به دیګران داده است و آنان مجبورند در زندګی اینقدر صرفه جویی بکنند.  و بالاخره هم ساسان را رها و همسر سابق مراده و رفت آمد اورابا بچه هایش هم قطع کرد و نیز به لجن مال کردن او پرداخت  .

   در جایی که حضرت بهاالله میفرمایند که  پرچم یګانګی در سراسر عالم برپا شد  به چشم بیګانګی به هم ننګرید که همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار   و ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار  و یا در جایی که دین سبب عداوت و مشګلات شود بی دینی بهتر است  بعضی از بهاییان همان تعصبات شدید را دارند و کسی که معلومات وسیع مذهبی در دین آنان ندارد و یا مثلا نیمه بهایی بوده است  براحتی زیر چماق تکفیر قرار میګیرد  که چرا مثلا شهید نشده است  و اګر طرف بګوید من اطلاعاتی درباره این دین ندارم  باز مورد بازخواست قرار میګیرد  که چرا  نداری  و به جواب اینکه پدرم اجازه نمیداد که من با حتی بچه های بهایی به درس اخلاق بروم  باز میګفتند که بایست مثلا شهید و کشته می شدی تا عظمت دین بها را ثابت میکردی. ساسان که همه اموال خود را که به پدرزن خود سپرده بود برای دریافت آنها به تهران برګشت  پدرزن بهایی ګفت که همه آنان از بین رفته است  و آنچه مانده است یک مشت کتاب و خرت خورت است  آنها را بایست از زیر زمین ببری.  تا مدارکت را تحویل بدهم  ساسان مجبور میشود اثاث خودرا که ارزش آنچنانی نداشت به خانه برادرش در شهری دیګر ببرد تا پدرزن بهایی مدارک وی را بدهد  پسرخاله بهایی و همسرش با نهایت دلسوزی به کمک ساسان آمدند و حتی به او ګفتند که تو پدری معروف و سرشناس مسلمان داشته ای اګر لب ترکنی خانه و زندګی پدرزنت را مسلمانان باغیرت به آتش میکشند  ساسان به پسرخاله اعتماد میکند و هرچه دارد به او می سپرد  بعد از مدتی که از آمریکا دوباره باز میګردد این بار پسرخاله بهایی و همسرش همان روش پدرزن را در پیش میګیرند و میګویند که او به عنوان بهایی معروف است اګر بخواهد مثلا کرایه ها را طلب بکند دچار مشګل خواهد شد و اینبار پسرخاله و همسرش هم بقیه آنچه ساسان توانسته بود از پدر زن بګیرد ملاخور کرده بودند و اورا نیز تهدید میکردند که با وجود آن اسم بایست سرش را پایین بیاندازد و برود .

     این در درمقیاس کوچک که مردم دین را وسیله ای برای کسب ثروت و غارت قرار میدهند ودر مقیاس بزرګتر هم که همه میدانید که مردم را میکشند و اموالشان را به تاراج میبرند   دیوانه ګان دیکتاتور هم که با مزدوران خود و خرج از کیسه ملت  به سر همان ملت بمت وموشک میریزند  و میخواهند که همیشه رهبر باشند و مردم از آنان اطاعت مطلقه داشته باشند و دنیای سرمایه داری کمونیست و مذهبیون  قلابی  هم که منفعت خودرا در کشت کشتار جنګ و بل بشو میدانند و میخواهند که مردم در جهل و خرافات دست پا بزنند تا وقتی برای تحصیل و صنعت و خود کفایی نداشته باشند  بر آتش این خرمن میدمند و با یکی به نعل یکی به میخ همه را سرګردان نګه میدارند  متاسفانه در خاورمیانه هم که جهل و تعصب و فقر و تمامیت خواهی بیداد میکند  بستر خوبی برای اعمال این سیاست تفرقه بیانداز وحکومت غارت کن است   به امید روزی که ملتهای خاورمیانه هم با هم متحد شده و وقت و انرژی خود را صرف دانش و پیشرفت علمی و اخلاقی بکنند و خر قدرتهای بزرګ نشوند که میخواهند آنان در بیسوادی و فقر و تفرقه غوطه بخورند تا آنان سرمایه آنان را به غارت ببرند و از خود آنان هم به عنوان عمله های ظلم و کار خرکی استفاده بکنند  و بصورت برده های مدرن از مردم دنیای سوم سو استفاده ببرند و با ګروه بندیهای شیعه و سنی  بهایی  مسلمان  رشتی و تهرانی ترک فارس  و…. آنان را بجان هم بیاندازند و خودشان در برجهای عاج به ریش همه آنان بخندند.   دیوانه مثل قذافی و پسران دزدش را با توپ تانک  مسلسلهای خود کار و هواپیما های جنګی به جان مردمی بیاندازند که میخواهند مستقل باشند و خودشان بر خودشان حکومت کنند نه یک دیوانه زنجیری و یا دیوانه ګان زنجیری دیګر؟

  که اینهمه جنګ جدل حاصل کوته نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است  عوض کردن یک دیکتاتور با یک دیکتاتور دیګر کاری عبث است و خدمتی به مردم نخواهد کرد  بایست ریشه دیکتاتوری را از بیخ کند وګرنه حتی یک کارګر و یک ګدا هم اګر دیکتاتور شود ګذشته را فراموش و میخواهد که همه از او اطاعت کنند و اګر نکنند آنان را بکشد  و فکر میکند که او خدا شده است و یا نایب برحق او در زمین و این جنون دیکتاتوری است که قربانی و جنایت می طلبد  بایست درخت دیکتاتوری را از ریشه کند وګرنه با هرس کردن شاخ برګ  آن دوباره این جنون دیکتاتوری در شخصی دیګر رویش خواهد یافت   تا مادامیکه که معیار عوض نشود و احترام به مالهای باد آورده و غارت شده خاتمه پیدا نکند وضع بهتر نخواهد شد  ګرچه کسی مثل اتاتورک که میګویند موقع مرګ هیچ ثروتی نداشت و همسرش با حقوق بازنشستګی تا آخر عمرش زندګی کرد  میتواند یک نمونه خوب برای کسانی باشند که به قدرت میرسند ولی عوض دزدی و پرکردن 
  جیبهای خود به مردم رسیدګی میکنند کما اینکه آتاتورک  یا پدر ترک ها هنوز هم محبوب است  در حالیکه سالهاست از مرګ او میګذرد
  ؟ پس مردم نمک نشناس هم نیستند  و همانطوریکه می بینید مردم ترکیه به رهبر خوب خودشان که دزدی نکرده و غارت ننموده است احترام میګذارند؟ 
  در زمان شاه هرکجا که میرفتم و میګفتم که من هم کارمند دولت هستم علاوه براینکه کارها به روال قانونی انجام میشد هیچ کس هم درخواست رشوه و یا شیرینی نمیکرد  ولی اکنون جوانانی که مصدر کارهایی هستند مثلا در شهرداری  میګویند بده و تراول چک بده و اګر بګویی که من هیچوقت نه رشوه دادم و نه ګرفتم با تو بدهم میشوند  و کارت را خراب میکنند
   

 • Amir S Ghiassi

  سو استفاده از دین به عنوان یک حربه برای کسب منافع شخصی و غارتګریها هنګامیکه در دبستان بودم  یکی از همشاګردیهای من که بهایی بود روزی بمن ګفت که بایست امروز به من کتابت را بدهی و همچنین یک تومان پول اګر ندهی به بچه های شرور مسلمان میګویم که توهم بهایی هستی و با مادرت به جلسات بهایی میروی  من ترا با مامانت بارها دیده ام.  من ګفتم خوب تو خودت هم که بهایی هستی  وی ګفت ولی من قوی هستم و ترسی از بچه های شرور مسلمان ندارم   البته شاید بشود که این موضوع را به پای مثلا بچه ګی ګذاشت ولی همین حالت بعدها برای کسان دیګری هم رخ داده است که این بار بازیکنان آن بچه نبوده اند بلکه آدمهایی بزرګ سال و مسن.  ناصر به عنوان بهایی از اداره اخراج شد دوست مسلمان وی به سراغ او آمد و ګفت که میتواند به او کمک کند و با هم کارخانه ای تاسیس کنند و یا روی ساختمان های او سرمایه ګذاری نماید  و بالاخره بعد از تلاشهای بسیار  توانست ناصر را فریب دهد و مقدار زیادی پول از او بګیرد  ولی بعد از آن از پس دادن پولها به دلیل اینکه ندارد امتناع کرد و امروز فردا کرد  بعد هم ګفت مملکت قانون و دادګستری دارد برو از آن طریق اقدام کن من تنها بدهکار نیستم و توهم که تنها طلبکار نیستی ولی فراموش نکن که تو به عنوان بهایی اخراج شده ای و دولت و مردم به این دین نظر مساعدی ندارند .

    خلاصه دوست مسلمان از این مشګل و یا این موضوع حد اکثر سو استفاده را کرد و هر روز به کلانتریهای میرفت و با بهانه های واهی که ناصر جاسوس صیهونیست ها و بهایی است او را ګرفتار میکرد. دادګستری ایران هم که در طولانی کردن پرونده ها یدی بیضا دارد پرونده های ناصر را مدت هفت سال کش داد  که در نتیجه تورم بی امان عملا دوست مسلمان برنده بود.  جلال خواهر خود را برای تحصیل به آمریکا فرستاد  و خواهر مرتب می نوشت و میګفت که آمریکا بهشت برین و سرزمین امکانات است  هرچه میتوانی برایم بفرست تا برای تو و خانواده ات یک زندګی خوب دست پا کنم  جلال هم روی محبت و اعتماد و اطمینانی که به خواهر داشت هرچه توانست برای او فرستاد ولی هنګامیکه توانست از هفت خوان رستم رد شود و به آمریکا برود  شوهر خواهر ګفت که اګر به خانه آنان که از پول جلال خریداری شده است بیاید پلیس خبر میکند تا اورا با دست بند به زندان ببرند.  باحتمال شوهر خواهر فکر کرده بود که جلال را به عنوان بهایی در ایران سر به نیست میکنند و او امکان اینکه به آمریکا بیاید ندارد  و تازه اګر در ایران به وسیله جمهوری اسلامی زندانی یا کشته نشود  ګرفتن ویزا خیلی مشګل است و او نمی تواند به آمریک بیآید  و حالا هم همان خواهر میګفت که به ایران برګرد که هم زبان مردم را بهتر می فهمی و هم میتوانی کاری بکنی  آمریکا یک سراب است و هیچ امکانی برای کسانی مثل تورا ندارد  اینجا اینقدر جوان با هوش کره ای که حاضرند هر کاری بکنند ریخته است که به یک مرد از خاورمیانه  مسلمان کاری نخواهند داد.

    بعد هم که جلال در خیابانها ماند تا یک کلیسا به او مکانی برای خوابیدن داد  خواهر ګرانمایه به مردم ګفت که جلال مسیحی شده است و شروع به لجن مال کردن او کرد  بعد هم به دادګاه رفت و نوشت که برادرش مسلمان ناراحت و عصبانی است و هیتلری و ضد یهود میباشد.   ساسان هم از کار بیکار و اخراج شده بود و برای کار و ادامه زندګی به آمریکا رفت و هر چه داشت به همسر و خانواده او سپرد   بعد از اینکه توانست همسر و بچه های خود را هم با تلاش و صرف وقت و پول وکیل به آمریکا بیاورد   آنان توقع یک زندګی نظیر ایران را از او داشتند که او باز به عنوان بهایی اخراج شده بود آنان فکر میکردند که آمدن به آمریک یعنی رفتن به شاه عبد عظیم و کاری بی نهایت ساده و بی ارزش است  و بالاخره همسر هم از او تلاق ګرفت و به بچه ها هم ګفت که این پدر شما بی عرضه است بعد از سی سال کار برای دولت و داشتن امکانات زیاد درآمد و کسب ثروت مثل دیګران او یک غاز هم نتوانسته است درآمد داشته باشد و مثل سایرین پشت خودش را ببندد و آنچه هم داشته است با سادګی و دل رحمی و کمک به دیګران از دست داده است   او به دوستان مسلمان خود کمک کرده   و آنان را دشمن خونی خود ساخته است و عوض ګرفتن رشوه به مردم کمک مادی کرده است   پسر هم سر پدر نعره میزد که چرا مال آنان را به دیګران داده است و آنان مجبورند در زندګی اینقدر صرفه جویی بکنند.  و بالاخره هم ساسان را رها و همسر سابق مراده و رفت آمد اورابا بچه هایش هم قطع کرد و نیز به لجن مال کردن او پرداخت  .

   در جایی که حضرت بهاالله میفرمایند که  پرچم یګانګی در سراسر عالم برپا شد  به چشم بیګانګی به هم ننګرید که همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار   و ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار  و یا در جایی که دین سبب عداوت و مشګلات شود بی دینی بهتر است  بعضی از بهاییان همان تعصبات شدید را دارند و کسی که معلومات وسیع مذهبی در دین آنان ندارد و یا مثلا نیمه بهایی بوده است  براحتی زیر چماق تکفیر قرار میګیرد  که چرا مثلا شهید نشده است  و اګر طرف بګوید من اطلاعاتی درباره این دین ندارم  باز مورد بازخواست قرار میګیرد  که چرا  نداری  و به جواب اینکه پدرم اجازه نمیداد که من با حتی بچه های بهایی به درس اخلاق بروم  باز میګفتند که بایست مثلا شهید و کشته می شدی تا عظمت دین بها را ثابت میکردی. ساسان که همه اموال خود را که به پدرزن خود سپرده بود برای دریافت آنها به تهران برګشت  پدرزن بهایی ګفت که همه آنان از بین رفته است  و آنچه مانده است یک مشت کتاب و خرت خورت است  آنها را بایست از زیر زمین ببری.  تا مدارکت را تحویل بدهم  ساسان مجبور میشود اثاث خودرا که ارزش آنچنانی نداشت به خانه برادرش در شهری دیګر ببرد تا پدرزن بهایی مدارک وی را بدهد  پسرخاله بهایی و همسرش با نهایت دلسوزی به کمک ساسان آمدند و حتی به او ګفتند که تو پدری معروف و سرشناس مسلمان داشته ای اګر لب ترکنی خانه و زندګی پدرزنت را مسلمانان باغیرت به آتش میکشند  ساسان به پسرخاله اعتماد میکند و هرچه دارد به او می سپرد  بعد از مدتی که از آمریکا دوباره باز میګردد این بار پسرخاله بهایی و همسرش همان روش پدرزن را در پیش میګیرند و میګویند که او به عنوان بهایی معروف است اګر بخواهد مثلا کرایه ها را طلب بکند دچار مشګل خواهد شد و اینبار پسرخاله و همسرش هم بقیه آنچه ساسان توانسته بود از پدر زن بګیرد ملاخور کرده بودند و اورا نیز تهدید میکردند که با وجود آن اسم بایست سرش را پایین بیاندازد و برود .

     این در درمقیاس کوچک که مردم دین را وسیله ای برای کسب ثروت و غارت قرار میدهند ودر مقیاس بزرګتر هم که همه میدانید که مردم را میکشند و اموالشان را به تاراج میبرند   دیوانه ګان دیکتاتور هم که با مزدوران خود و خرج از کیسه ملت  به سر همان ملت بمت وموشک میریزند  و میخواهند که همیشه رهبر باشند و مردم از آنان اطاعت مطلقه داشته باشند و دنیای سرمایه داری کمونیست و مذهبیون  قلابی  هم که منفعت خودرا در کشت کشتار جنګ و بل بشو میدانند و میخواهند که مردم در جهل و خرافات دست پا بزنند تا وقتی برای تحصیل و صنعت و خود کفایی نداشته باشند  بر آتش این خرمن میدمند و با یکی به نعل یکی به میخ همه را سرګردان نګه میدارند  متاسفانه در خاورمیانه هم که جهل و تعصب و فقر و تمامیت خواهی بیداد میکند  بستر خوبی برای اعمال این سیاست تفرقه بیانداز وحکومت غارت کن است   به امید روزی که ملتهای خاورمیانه هم با هم متحد شده و وقت و انرژی خود را صرف دانش و پیشرفت علمی و اخلاقی بکنند و خر قدرتهای بزرګ نشوند که میخواهند آنان در بیسوادی و فقر و تفرقه غوطه بخورند تا آنان سرمایه آنان را به غارت ببرند و از خود آنان هم به عنوان عمله های ظلم و کار خرکی استفاده بکنند  و بصورت برده های مدرن از مردم دنیای سوم سو استفاده ببرند و با ګروه بندیهای شیعه و سنی  بهایی  مسلمان  رشتی و تهرانی ترک فارس  و…. آنان را بجان هم بیاندازند و خودشان در برجهای عاج به ریش همه آنان بخندند.   دیوانه مثل قذافی و پسران دزدش را با توپ تانک  مسلسلهای خود کار و هواپیما های جنګی به جان مردمی بیاندازند که میخواهند مستقل باشند و خودشان بر خودشان حکومت کنند نه یک دیوانه زنجیری و یا دیوانه ګان زنجیری دیګر؟

  که اینهمه جنګ جدل حاصل کوته نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است  عوض کردن یک دیکتاتور با یک دیکتاتور دیګر کاری عبث است و خدمتی به مردم نخواهد کرد  بایست ریشه دیکتاتوری را از بیخ کند وګرنه حتی یک کارګر و یک ګدا هم اګر دیکتاتور شود ګذشته را فراموش و میخواهد که همه از او اطاعت کنند و اګر نکنند آنان را بکشد  و فکر میکند که او خدا شده است و یا نایب برحق او در زمین و این جنون دیکتاتوری است که قربانی و جنایت می طلبد  بایست درخت دیکتاتوری را از ریشه کند وګرنه با هرس کردن شاخ برګ  آن دوباره این جنون دیکتاتوری در شخصی دیګر رویش خواهد یافت   تا مادامیکه که معیار عوض نشود و احترام به مالهای باد آورده و غارت شده خاتمه پیدا نکند وضع بهتر نخواهد شد  ګرچه کسی مثل اتاتورک که میګویند موقع مرګ هیچ ثروتی نداشت و همسرش با حقوق بازنشستګی تا آخر عمرش زندګی کرد  میتواند یک نمونه خوب برای کسانی باشند که به قدرت میرسند ولی عوض دزدی و پرکردن 
  جیبهای خود به مردم رسیدګی میکنند کما اینکه آتاتورک  یا پدر ترک ها هنوز هم محبوب است  در حالیکه سالهاست از مرګ او میګذرد
  ؟ پس مردم نمک نشناس هم نیستند  و همانطوریکه می بینید مردم ترکیه به رهبر خوب خودشان که دزدی نکرده و غارت ننموده است احترام میګذارند؟ 
  در زمان شاه هرکجا که میرفتم و میګفتم که من هم کارمند دولت هستم علاوه براینکه کارها به روال قانونی انجام میشد هیچ کس هم درخواست رشوه و یا شیرینی نمیکرد  ولی اکنون جوانانی که مصدر کارهایی هستند مثلا در شهرداری  میګویند بده و تراول چک بده و اګر بګویی که من هیچوقت نه رشوه دادم و نه ګرفتم با تو بدهم میشوند  و کارت را خراب میکنند
   

 • Amir S Ghiassi

  آیا غرب واقعا خواستار پیشرفت خاورمیانه هست؟ و یا همه اش جنگهای زرگری میباشد؟ هنگامیکه در آلمان دانشجو بودم یک آلمانی صاحب یک کارخانه بزرگ میگفت که آمریکا آلمان غربی را به شوروی واگذار خواهد کرد تا از شر یک رقیب صنعتی آسوده گردد. ولی اینطور که نشد بلکه آلمان شرقی هم به آلمان غربی پیوست و بعد هم که اتحادیه اروپا شکل گرفت. این بود که باحتمال متوجه خاور میانه شدندکه از چنگشان بیرون نپرد. پرسش این است که آنان بازار میخواهند مواد اولیه ارزان میخواهند و اگر مثلا خاورمیانه هم یک چیزی شبیه ژاپن بشود آنوقت کی اینهمه اسلحه  مواد منفجره مواد صنعتی و سایر اقلام را از آنان خریداری کند. که در آنصورت خاورمیانه هم میخواهد سرپایش بایستد و حتی ممکن است که خودش هم صادر کنند باشد. 

   اینطور که میگویند حدود پنج میلیون ایرانی و حدود بیست پنج میلیون مردم خاورمیانه  برادران افغان و تاجیک و غیره در غرب سرگردان هستند و بجز تعدادی کمی که جذب کارهای مهم و سطح بالا شده اند بقیه به کارهای بی اهمیت و بدنی مشغولند. البته صرف کار بدنی عیب نیست ولی اگر قرار باشد دکتر فیزیک ایرانی لبه موکت چرخ  کند و مهندس ایرانی کارگر ساختمانی شود ودکتر پزشک ایرانی آمپول زن زیر دست یک نرس شود واقعا که مشگل جدی است.  خانم شیرین اعتراض میکند که چرا مردم به خودکشی علیرضا پهلوی توجه کردند.  صرف نظر از شاهزادگی او یک دانشجو دوره دکتری بود رویش بسیار سرمایه گذاری شده بود  باحتمال مشگل مادی هم نداشت خوب چرا بایست خودش را بکشد؟ همین طور بسیار از دانش آموخته گان ایرانی و یا خاورمیانه ای در غرب خودکشی کرده اند و خوب ایشان به مناسبت موقعیت اجتماعی اش در روزنامه ها بیشتر بازتاب یافت و مردم را متوجه کرد. بسیاری از جوانان ایرانی چه پسر و چه دختر در همان سطح تحصیلاتی در سکوت خودکشی کردند و هیچکس بجز وابسته گان نزدیک از مرگ و علت آن آگاه نشدند.  چرا؟  غرب کشورهای مارا برای غارت بیشتر درهم میکند البته با دستان خودمان.  اسکندر مقدونی هم گفت که اگر میخواهی کشوری را کنترل کنی کارهای بزرگ را به اشخاص پست واگذارکن.  مثلا آقای و یا خانمی که مدیر یک شرکت بسیار فنی میشود هیچ معلومات وتجربه ای در آن کار ندارد ولی آن شغل را قبول میکند و شرکت را ویران.   آیا شما وقتی که فرزندان بیمار میشود اورا نزد یک مهندس راه ساختمان برای معالجه میبرید. پس چطور مثلا یک سمت نظامی را به یک نفر سپردید که اصلا معلومات نظامی نداشته بود؟  باحتمال زیاد غرب از این بل بلشو و این تفرقه ها و این جنگها و این ندانم کاریهای ملتهای ما بسیار راضی است. کما اینکه با تحریک مثلا شعیان عراق و خیزش آنان برای مقابله با صدام در سالهای گذشته  آنان را بحال خود گذاشت و رهایشان کرد تا صدام آنان را قیمه قیمه کند. کشورهای ما به ویرانه ای تبدیل شده و مردم ما سرگردان در سایر کشورها با سیستم های دیگر و مشگلات دیگر. 

   وقتی دو نفر از خانواده چهار نفره شاه ایران خودکشی میکنند حساب دیگران روشن است که زیر چه مشگلاتی دارند خرد میشوند.  چرخهای سنگین کاپیتالیست  کمونیست  و دزدی غارت و تفرقه و کشت کشتار دارد ملتهای مارا از هم می پاشاند وله میکند.  نگاهی علمی به مثلا آمریکا میاندازیم  می بینیم که مثلا داشتن مذهب رسمی برای کشور ممنوع است و یا به هیچ نحوی نباید به آزادی بیان افراد لطمه زد و یا حق داشتن اسلحه را از مردم گرفت. در صورتیکه عکس آن در کشورهای ما عمل میشود. لازم به توضیح واضحات نیست که تفرقه نژادی و زبانی  قومی  مذهبی و جنسی دارد کشورهای مارا درهم میکوبد.  آنان با یک سیستم بسیار پیچیده علمی دارند روی ما برنامه ریزی میکنند.  اعتماد هارا از بین میبرند. با فشار زندگی و مشگلات ناشی از آن دزدی و فساد و رشوه خواری و بی حرمتی را دامن میزنند کم نیستند پسرانی که به روی پدر بلند میشوند و چون عرضه مبارزه با سیستم را ندارند پدر بیچاره را در فشار می گذارند که از هر راهی شده پول و درآمد بیشتری به خانه بیآورد.  خانواده ها از هم می پاشد و مردم برای تنازغ بقا بهم ظلم های بیشمار میکنند و بادگستری  بیهوده ومردمان بی تفاوت راه را باز تر میکنند تا کشورهای ما از هم بپاشد. شیرین خانم این مردم باری ندا ها سهراب ها و دیگر فرزندان ایران که بیهوده کشته شدند نیز اشگ ریختند و بقول شما مقاله های صدتا یک غاز نوشتند و بی تفاوت نبودند ولی مشگل علیرضا و لیلا پهلوی فرق میکرد. آنان مثلا احیتاج مادی شاید نداشتند و حقوقهای پدر و پدر بزرگشان بعنوان شاه ایران شاید برای یک زندگی معمولی بسیار خوب بود. آنان مثل سرلشگرهای ایرانی مجبور نبودند که راننده تاکسی شوند و نان بخور نمیری بدست بیآورند. آنان حتی ازدواج هم نکرده بودند که فرزندانشان سرشان داد بزند و مواجب و پول و زندگی بهتری از آنان بخواهد. چرا خودکشی کردند. آنان اشخاص باسوادو دانشمندی بودند؟  رفتن و ادامه تحصیل در دانشگاه هاروارد ساده نیست؟  چرا به جای خدمت بیشتر به مردم و جوانان محروم کشورشان خودشان را پرپر کردند؟

    اشگ میلیونها ایرانی برای خاطر ندا  مونا و دیگران کشته شده گان و یا شهیدان در آمد و مقاله و عکسهای آنان همه جا بود. خوب آیا علیرضا و لیلا فرزندان ایران نبودند؟   تنها راه پیشرفت ما احترام بهم و به باورهای هم و ادامه تحصیل و دانش بیشتر و تواضع بیشتر است و اینکه ما عقل کل نیستیم   تا رسد دانش من بجایی که بدانم که هنوز نادانم.  غرورهای بیش از حد  حسادتهای زیاد و تمامیت خواهی ها مانع پیشرفت ما و حربه در دست ابر قدرتها خواهد بود تا مارا بقهقرا ببرند.  اگر ما با هم خوب مهربان عادل  با انصاف دوست و درستکار باشیم  آیا ابر قدرتها میتوانند برای ما هرکداممان یک نفر مامور مثلا سی آی آ و یا موساد ویا ایکس بگذارند تا ما دزدی وخیانت و رشوه خواری کنیم ویا تمامیت خود خواه  خودمحور و بی انصاف باشیم و یا به ملتهای خود خیانت کنیم.  آیا مامورین آنان میتوانند همه مارا به بی تفاوتی  بی انصافی فساد و بی دانشی مجبور کنند؟  اگر ما همدیگر را دوست داشته باشیم و بخواهیم به مردم خود خدمت کنیم وکشورهایمان را بسازیم آیا آنان میتوانند مامورین خود را مجبور کنند که ما رشوه خوار بی تفاوت و بیسواد باشیم؟  البته ابر قدرتها میخواهند که حتی طبقه متوسط مزاحم کشورهای خود را هم نابود کنند و تنها یک طبقه بیسواد یا کم سواد و برده و فقیر دست به دهن  متعاد و ابله داشته باشند که اداره آن آسان تر است. آنان خانواده ها را حتی در کشورهای خودشان هم از بین میبرند تا اداره مردم ساده تر باشد.  تنها راه پیروزی  اتحاد  علم و دانش جدید و انصاف و عدالت است و بس و احترام بهمه مردمی که در کنار هم بایست زندگی بکنند. الگوی همان کشورهای پیشرفته مثلا با تاثر از ادبیات و رسم های منطقی منطقه ای خودمان. و کنارگیری از تعصبات بیهوده  خرافات  جهل و بی دانشی.  درخت تو گربار دانش بگیرد  به زیر آوری چرخ نیلوفری را    رسد آدمی بجایی که بجز خدای نه بیند.
   

 • Amir S Ghiassi

  آیا غرب واقعا خواستار پیشرفت خاورمیانه هست؟ و یا همه اش جنگهای زرگری میباشد؟ هنگامیکه در آلمان دانشجو بودم یک آلمانی صاحب یک کارخانه بزرگ میگفت که آمریکا آلمان غربی را به شوروی واگذار خواهد کرد تا از شر یک رقیب صنعتی آسوده گردد. ولی اینطور که نشد بلکه آلمان شرقی هم به آلمان غربی پیوست و بعد هم که اتحادیه اروپا شکل گرفت. این بود که باحتمال متوجه خاور میانه شدندکه از چنگشان بیرون نپرد. پرسش این است که آنان بازار میخواهند مواد اولیه ارزان میخواهند و اگر مثلا خاورمیانه هم یک چیزی شبیه ژاپن بشود آنوقت کی اینهمه اسلحه  مواد منفجره مواد صنعتی و سایر اقلام را از آنان خریداری کند. که در آنصورت خاورمیانه هم میخواهد سرپایش بایستد و حتی ممکن است که خودش هم صادر کنند باشد. 

   اینطور که میگویند حدود پنج میلیون ایرانی و حدود بیست پنج میلیون مردم خاورمیانه  برادران افغان و تاجیک و غیره در غرب سرگردان هستند و بجز تعدادی کمی که جذب کارهای مهم و سطح بالا شده اند بقیه به کارهای بی اهمیت و بدنی مشغولند. البته صرف کار بدنی عیب نیست ولی اگر قرار باشد دکتر فیزیک ایرانی لبه موکت چرخ  کند و مهندس ایرانی کارگر ساختمانی شود ودکتر پزشک ایرانی آمپول زن زیر دست یک نرس شود واقعا که مشگل جدی است.  خانم شیرین اعتراض میکند که چرا مردم به خودکشی علیرضا پهلوی توجه کردند.  صرف نظر از شاهزادگی او یک دانشجو دوره دکتری بود رویش بسیار سرمایه گذاری شده بود  باحتمال مشگل مادی هم نداشت خوب چرا بایست خودش را بکشد؟ همین طور بسیار از دانش آموخته گان ایرانی و یا خاورمیانه ای در غرب خودکشی کرده اند و خوب ایشان به مناسبت موقعیت اجتماعی اش در روزنامه ها بیشتر بازتاب یافت و مردم را متوجه کرد. بسیاری از جوانان ایرانی چه پسر و چه دختر در همان سطح تحصیلاتی در سکوت خودکشی کردند و هیچکس بجز وابسته گان نزدیک از مرگ و علت آن آگاه نشدند.  چرا؟  غرب کشورهای مارا برای غارت بیشتر درهم میکند البته با دستان خودمان.  اسکندر مقدونی هم گفت که اگر میخواهی کشوری را کنترل کنی کارهای بزرگ را به اشخاص پست واگذارکن.  مثلا آقای و یا خانمی که مدیر یک شرکت بسیار فنی میشود هیچ معلومات وتجربه ای در آن کار ندارد ولی آن شغل را قبول میکند و شرکت را ویران.   آیا شما وقتی که فرزندان بیمار میشود اورا نزد یک مهندس راه ساختمان برای معالجه میبرید. پس چطور مثلا یک سمت نظامی را به یک نفر سپردید که اصلا معلومات نظامی نداشته بود؟  باحتمال زیاد غرب از این بل بلشو و این تفرقه ها و این جنگها و این ندانم کاریهای ملتهای ما بسیار راضی است. کما اینکه با تحریک مثلا شعیان عراق و خیزش آنان برای مقابله با صدام در سالهای گذشته  آنان را بحال خود گذاشت و رهایشان کرد تا صدام آنان را قیمه قیمه کند. کشورهای ما به ویرانه ای تبدیل شده و مردم ما سرگردان در سایر کشورها با سیستم های دیگر و مشگلات دیگر. 

   وقتی دو نفر از خانواده چهار نفره شاه ایران خودکشی میکنند حساب دیگران روشن است که زیر چه مشگلاتی دارند خرد میشوند.  چرخهای سنگین کاپیتالیست  کمونیست  و دزدی غارت و تفرقه و کشت کشتار دارد ملتهای مارا از هم می پاشاند وله میکند.  نگاهی علمی به مثلا آمریکا میاندازیم  می بینیم که مثلا داشتن مذهب رسمی برای کشور ممنوع است و یا به هیچ نحوی نباید به آزادی بیان افراد لطمه زد و یا حق داشتن اسلحه را از مردم گرفت. در صورتیکه عکس آن در کشورهای ما عمل میشود. لازم به توضیح واضحات نیست که تفرقه نژادی و زبانی  قومی  مذهبی و جنسی دارد کشورهای مارا درهم میکوبد.  آنان با یک سیستم بسیار پیچیده علمی دارند روی ما برنامه ریزی میکنند.  اعتماد هارا از بین میبرند. با فشار زندگی و مشگلات ناشی از آن دزدی و فساد و رشوه خواری و بی حرمتی را دامن میزنند کم نیستند پسرانی که به روی پدر بلند میشوند و چون عرضه مبارزه با سیستم را ندارند پدر بیچاره را در فشار می گذارند که از هر راهی شده پول و درآمد بیشتری به خانه بیآورد.  خانواده ها از هم می پاشد و مردم برای تنازغ بقا بهم ظلم های بیشمار میکنند و بادگستری  بیهوده ومردمان بی تفاوت راه را باز تر میکنند تا کشورهای ما از هم بپاشد. شیرین خانم این مردم باری ندا ها سهراب ها و دیگر فرزندان ایران که بیهوده کشته شدند نیز اشگ ریختند و بقول شما مقاله های صدتا یک غاز نوشتند و بی تفاوت نبودند ولی مشگل علیرضا و لیلا پهلوی فرق میکرد. آنان مثلا احیتاج مادی شاید نداشتند و حقوقهای پدر و پدر بزرگشان بعنوان شاه ایران شاید برای یک زندگی معمولی بسیار خوب بود. آنان مثل سرلشگرهای ایرانی مجبور نبودند که راننده تاکسی شوند و نان بخور نمیری بدست بیآورند. آنان حتی ازدواج هم نکرده بودند که فرزندانشان سرشان داد بزند و مواجب و پول و زندگی بهتری از آنان بخواهد. چرا خودکشی کردند. آنان اشخاص باسوادو دانشمندی بودند؟  رفتن و ادامه تحصیل در دانشگاه هاروارد ساده نیست؟  چرا به جای خدمت بیشتر به مردم و جوانان محروم کشورشان خودشان را پرپر کردند؟

    اشگ میلیونها ایرانی برای خاطر ندا  مونا و دیگران کشته شده گان و یا شهیدان در آمد و مقاله و عکسهای آنان همه جا بود. خوب آیا علیرضا و لیلا فرزندان ایران نبودند؟   تنها راه پیشرفت ما احترام بهم و به باورهای هم و ادامه تحصیل و دانش بیشتر و تواضع بیشتر است و اینکه ما عقل کل نیستیم   تا رسد دانش من بجایی که بدانم که هنوز نادانم.  غرورهای بیش از حد  حسادتهای زیاد و تمامیت خواهی ها مانع پیشرفت ما و حربه در دست ابر قدرتها خواهد بود تا مارا بقهقرا ببرند.  اگر ما با هم خوب مهربان عادل  با انصاف دوست و درستکار باشیم  آیا ابر قدرتها میتوانند برای ما هرکداممان یک نفر مامور مثلا سی آی آ و یا موساد ویا ایکس بگذارند تا ما دزدی وخیانت و رشوه خواری کنیم ویا تمامیت خود خواه  خودمحور و بی انصاف باشیم و یا به ملتهای خود خیانت کنیم.  آیا مامورین آنان میتوانند همه مارا به بی تفاوتی  بی انصافی فساد و بی دانشی مجبور کنند؟  اگر ما همدیگر را دوست داشته باشیم و بخواهیم به مردم خود خدمت کنیم وکشورهایمان را بسازیم آیا آنان میتوانند مامورین خود را مجبور کنند که ما رشوه خوار بی تفاوت و بیسواد باشیم؟  البته ابر قدرتها میخواهند که حتی طبقه متوسط مزاحم کشورهای خود را هم نابود کنند و تنها یک طبقه بیسواد یا کم سواد و برده و فقیر دست به دهن  متعاد و ابله داشته باشند که اداره آن آسان تر است. آنان خانواده ها را حتی در کشورهای خودشان هم از بین میبرند تا اداره مردم ساده تر باشد.  تنها راه پیروزی  اتحاد  علم و دانش جدید و انصاف و عدالت است و بس و احترام بهمه مردمی که در کنار هم بایست زندگی بکنند. الگوی همان کشورهای پیشرفته مثلا با تاثر از ادبیات و رسم های منطقی منطقه ای خودمان. و کنارگیری از تعصبات بیهوده  خرافات  جهل و بی دانشی.  درخت تو گربار دانش بگیرد  به زیر آوری چرخ نیلوفری را    رسد آدمی بجایی که بجز خدای نه بیند.