سیزده اسفند، دومین سالگرد تلاش «فضول محله» در راه آزادی ایران ۶

از یکایک دوستان و هم میهنان گرامی و فرهیخته که در این دو سال با انتقادهای سازنده و دیدگاههای ارزنده خود ما را یاری، و دلگرم به کار نمودند، سپاس بیکران داریم، دست آنان را می فشاریم، و برای هرکدام شادی، شادمانی، و سر افرازی آرزو می کنیم.

همانگونه که ما بارها در سایت خود به آگاهی شما عزیزان رساندیم، هدف ما از به نقد گرفتن شماری از هم میهنان، دشمنی و یا خدای ناخواسته ستیزه جویی با آنان نیست. بلکه تلاش ما بر اینست تا با انتقادهای سازنده خود، کسانی که می خواهند در راه انقلاب مردمی گام بر دارند، از مسیر رسیدن به یک حکومت سکولاریسم آزاد و دموکرات، توأم با عدالت اجتماعی دور نشوند، در راه منافع مردم ایران باشند، و نیت و هدفی برای فرصت طلبی و کیسه اندوزی نداشته باشند.

ولی وقیح در گود زورگویی و دیکتاتوری، با نوچه و منیژک خود انگلی نژاد، تلاش بر این دارد تا همه هم میهنان را ازمیدان بدر کند، و یا بر زمین کوبد تا یارای جنبش و ایستادگی نداشته باشند. آیا ولی وقیح خون آشام تاریخ در این نبرد پیروز است، یا ملت بزرگ ایران؟.

ولی وقیح در گود زورگویی و دیکتاتوری، با نوچه و منیژک خود انگلی نژاد، تلاش بر این دارد تا همه هم میهنان را ازمیدان بدر کند، و یا بر زمین کوبد تا یارای جنبش و ایستادگی نداشته باشند. آیا ولی وقیح خون آشام تاریخ در این نبرد پیروز است، یا ملت بزرگ ایران؟.

بنابراین، از شما عزیزان و فرهیختگان درخواست می شود نخست مقاله های ما را بخوانید و اگر بخشی نادرست و اشتباه بود، به دل نگیرید. بلکه با بزرگواری اتان، برای ما دلیل و توجیه خود را از آن بخش نادرست بیان فرمایید.

بدبختانه، ما به دلیل نبودن آزادی، و در زیر فشار دیکتاتوری و خفقان سیاسی، عادت به انتقاد کردن، و انتقاد شنیدن ننمودیم.
اگر از مطلبی خوشمان نیاید، گو این که آن مطلب صد در صد درست و به استناد مدارک و برداشتی صحیح باشد، بی درنگ دلتنگ و افسرده می شویم، و می خواهیم نگارنده را بر جای خود ساکت و ناتوان کنیم.

ولی وقیح خون آشام، همواره در زجر و شکنجه و در بند کشیدن ملت بزرگوار ایران سهم بزرگ داشته، و رل نخست را بازی کرده است. گروه ما از همیشه بر این باور بود که: «هرگز نمی توان و نباید با قاتل کنار آمد، و چاره گرگ مرگ است».

ولی وقیح خون آشام، همواره در زجر و شکنجه و در بند کشیدن ملت بزرگوار ایران سهم بزرگ داشته، و رل نخست را بازی کرده است. گروه ما از همیشه بر این باور بود که: «هرگز نمی توان و نباید با قاتل کنار آمد، و چاره گرگ مرگ است».

فراموش نفرمایید که ما معتقد و طرفدار «آوازیم»، و «نه آوازه خوان». ما به گفتار و عملکرد شخص نگاه می کنیم، آن را زیر ذره بین می گذاریم، اگر خوب و پسندیده بود، ان را ستایش می کنیم، وگرنه به انتقاد سازنده می پردازیم.
باسپاسی دیگر از شما گرامیان، فضول محله

نخستین مقاله کوتاه طنز آمیزی که در ۱۳ اسفند، دو سال پیش، پخش کردیم، مقاله زیر است:

نابود کردن اسرا ئیل
آقای خالد منقل جهت همکاری باحکومت ایران برای نابودی اسرائیل وارد تهران شد و از آقای انگلی نژاد، رئیس جمبوول و ممبول ایران درخواست تعدادی پوشک های زمین به هوا، وهوا به زمین نمود.

آقای انگلی نژاد به نام برده آگاهی داد که به تازگی در یکی ازدهات کاشان، دخترنو جوانی توانسته است به یک نوع سرکه ای دسترسی پیدا کند که درکنارآن اورانیوم های ۲۳۴ و ۲۳۸ به سرعت غنی می شود و قابل کاربرد در ساخت بمب هسته ای خواهد بود.

 • Shir

  به کوری چشم دشمنان

  اکثریت اصحاب حضرت از ایران و از ولایت مداران آیت الله خامنه ای هستند…

  حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده سپاه امام مهدی عج و پیروی از ایشان راه نجات از فتنه ها…

  تقویت و عزت روز افزون جمهوری اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه ای…

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=52

 • Shir

  به کوری چشم دشمنان

  اکثریت اصحاب حضرت از ایران و از ولایت مداران آیت الله خامنه ای هستند…

  حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده سپاه امام مهدی عج و پیروی از ایشان راه نجات از فتنه ها…

  تقویت و عزت روز افزون جمهوری اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه ای…

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=52

 • Shir

  به کوری چشم دشمنان

  اکثریت اصحاب حضرت از ایران و از ولایت مداران آیت الله خامنه ای هستند…

  حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده سپاه امام مهدی عج و پیروی از ایشان راه نجات از فتنه ها…

  تقویت و عزت روز افزون جمهوری اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه ای…

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=52

 • کـــــــــــوروش

  درد من تنهایی نیست
  بلکه، مرگ ملتی است
  که گدایی را قناعت
  بی عرضگی را صبر
  و با تبسمی بر لب، این حماقت را حکمت خداوند می دانند

 • کـــــــــــوروش

  درد من تنهایی نیست
  بلکه، مرگ ملتی است
  که گدایی را قناعت
  بی عرضگی را صبر
  و با تبسمی بر لب، این حماقت را حکمت خداوند می دانند

 • کـــــــــــوروش

  درد من تنهایی نیست
  بلکه، مرگ ملتی است
  که گدایی را قناعت
  بی عرضگی را صبر
  و با تبسمی بر لب، این حماقت را حکمت خداوند می دانند