چهارشنبه سوری؛ جشنی شادی بخش و موجب سر افرازی هر ایرانی، مصیبت و عزای هر آخوند ۱۱

آتش یکی ازچهار عنصر باارزش و گرامی نزد ما ایرانیان است که جرم، میکرب، و انگل هارا از پای در می آورد، موجب پیشرفت صنعت و تکنولوژیست، و به زندگی ما نیز گرمی، و هستی می بخشد. تغییر شکل فلزات، تکنولوژی آلیاژ، و متالوژی، پدید آوردن مصالح پر قدرت وپر دوام ساختمانی و جاده سازی، همه و همه به کمک و در کنار آتش و گرما امکا ن پذیر است.

ماه اسپند ماه خانه تکانی، و شب چهارشنبه آخر ماه ویژه خود تکانی، تصفیه و پرورش روان، و به آتش کشیدن دشمنان است. آن چه را با آب و یا مواد شیمیایی نتوان پاک و بی زیان کرد، در جوارآتش جای می دهند تا با گرم شدن، انگل و میکرب های خود را از دست بدهد.

شاه عباس بزرگ، پادشاهی جهانگیر و جهاندار که ایران پرهرج و مرج را یک پارچه کرد، و به شکوفایی و بالندگی رسانید. در جشن شادمانی و بزرگ نوروز باستانی شرکت می کند و پا به پای ملت ایران، آیین های ایرانی را گرامی می دارد.

شاه عباس بزرگ، پادشاهی جهانگیر و جهاندار که ایران پرهرج و مرج را یک پارچه کرد، و به شکوفایی و بالندگی رسانید. در جشن های شادمانی و بزرگ نوروز باستانی شرکت می کند و پا به پای ملت، آیین های ایرانی را گرامی می دارد.

در بدترین شرایط آن است که جسم آسیب پذیر را با آتش می سوزانند تا میکرب و انگل های آن به دیگران سرایت نکند. در گذشته که امکان جراحی نبود و پنی سیلین به بازار نیامده بود، برای جلو گیری از عفونت، محل زخم را با میله ای داغ و تافته شده می سوزاندند.
هم چنین، در سده های پیشین، با پیامد وبا، طاعون، و بیماری های واگیر دیگر، آن چه را در دسترس داشتند از وسائل خانه، پوشاک، لحاف و تشک می سوزاندند تا از واگیری و گسترش این بیماری ها جلو گیری شود.

چند سال پیش در اروپا به ویژه در انگلستان هنگامی که بیماری گاوی سرایت نمود و بیم آن می رفت که به جانوران دیگر، و حتی انسان نیزسرایت کند، به ناچار میلیون ها گاو و بستر وجایگاه آن ها را به آتش کشیدند، و سوزاندند.

بی تردید، آخوند و ملا چه بادستار، و یا بی دستار، میکرب و انگلی است فراگیر و آفت زا که از ۱۴ سده پیش به جان مردم کشورما افتاده، و هستی های ما را هم چنان نابود می کند.
شوربختانه هرآن چه در نفی ویا نابود کردن این انگل و سرطان جامعه ما کوشش شده و یا می شود، تاکنون  تلاشها به جایی نرسیده و این سرطان مرگ آور به تندی پراکنده می شود.

آخوند که جشن و شادی و آتش افروزی ملت ایران را آتشی به خرمن وجود و هستی خود می داند، در هر فرصت و هر لحظه به تحمیرامت نا آگاه و خردزدایی آنان نسبت به برگزاری این جشن ها و شادمانی ها می پردازد.

برای شناختن  بیشترآخوند، تنها به ذکر یک نمونه زیر بسنده می کنیم:
آخوند مطهری که رژیم اسلامی به او افتخار می کند و آقای خمینی او را پاره تن خود می دانست، دریک سخنرانی در سال ۱۳۵۷به مناسبت چهارشنبه سوری، نیاکان ما و مردم ایران را خر، احمق، و نادان می دانست که بر روی آتش می پریدند و جشن می گرفتند.

آخوند مطهری که باشرمندگی به دانشجویان این کشور درس می داده، نیاکان ما را که روی آتش چهارشنبه سوری می پریدند، احمق و دیوانه به شمار آورده است.  آخراز آخوند بیگانه پرست ضد ایرانی چه توقع دیگری می توان داشت؟

سال گذشته نیز ولی وقیح فضله پراکنی می کند و به اصطلاح فتوا می دهد که روی آتش پریدن حرام است. آن گاه یک گله از آخوندهای مزدبگیر و نوکر مرکز خلافت خود را به جان مردم می اندازد تا خود برای جلوگیری این جشن بزرگ و پراز شادمانی ایرانی به سمپاشی پرداخته، و مردم را از برگزاری این آیین ملی و میهنی، باز دارند.

از دید آخوند شکمباره شهوت ران، تجاوز به دخترک ۹ ساله،  به کنیزی گرفتن دختربچه های جوان، و بردن آنان از تیسفون، پایتخت بزرگ ساسانیان، و فروختن به عنوان کنیزی در بازارهای عربستان، امری پسندیده و اسلامی است.
همچنین، از دید آخوندها، به صیغه گرفتن و تجاوز به زنانی که شوهرشان در جنگ  کشته شده، یک عملکرد اسلامی و قابل توجیح است.

آتش چهارشنبه سوری نشانه ای از ایران کهن و آیین جاودانی فرزندان این آب وخاک، شادی بخش و خاطره انگیز هر ایرانی آزاده است، در حالی که این آتش به خرمن وجود ولی وقیح زبانه می کشد، و بنیاد پرفساد او را به خاکستر تبدیل می کند. 

آتش چهارشنبه سوری نشانه ای از ایران کهن و آیین جاودانی فرزندان این آب وخاک، شادی بخش و خاطره انگیز هر ایرانی آزاده است، در حالی که این آتش به خرمن وجود ولی وقیح زبانه می کشد، و بنیاد پرفساد او را خاکستر می سازد.

اکنون ملت بزرگ ایران دریافته است که تنها راه  نابود کردن این سرطان و میکرب های خطرناک، سوزاندن آن ها است.
از این روی، دختران و پسران برومند وغیور کشورمان، بر آنند تا با برگزاری جشن چهارشنبه  آخر سال، و ریش آخوندها و جنایت کاران میهنمان را به آتش کشند، و شراره های سوزان آن را به سازمان هایی که مربوط به آخوند است، و به نفع آنان کار می کند، بکشانند.

آری، در این شرایط،  فرصتی به دست ما می آید که با آتش افروختن خود، ریشه  خامنه ای و مجتبی فرزند جنایت کارش، و دهها دوجین آیت الله ها و دیگر آخوندهای جنایت پیشه، این بیماری های واگیر و خطرناک را به سوزانیم و شر ۱۴ سده آن ها را از کشور و تاریخ خود کوتاه کنیم.

به امید پیروزی جوانان نیک اندیش و پاک نهاد ما، به ویژه سبزدامنان و سبز پیشگان  میهن دوست این مرز و بوم.

 • آخوند مطهری در سال ۱۳۵۷، نیاکان ما را که روی آتش چهارشنبه سوری می پریدند، احمق و الاغ نامید. ولی وقیح نیز سال گذشته برگزاری این جشن را حرام خواند. گله ای از آخوندهای جیره خوار مرکز خلافت نیز مردم را از این جشن وا داشتند. ولی ملت بزرگ ایران، به کوری چشم این بیگانگان اشغالگر کشورمان، جشن را به خوبی برگزار کردند، و فردا سه شنبه نیز بر این اندیشه اند تا با آتش افروزی، به خرمن این تازی مرام ها، آنان را خاکستر کنند.

 • آخوند مطهری در سال ۱۳۵۷، نیاکان ما را که روی آتش چهارشنبه سوری می پریدند، احمق و الاغ نامید. ولی وقیح نیز سال گذشته برگزاری این جشن را حرام خواند. گله ای از آخوندهای جیره خوار مرکز خلافت نیز مردم را از این جشن وا داشتند. ولی ملت بزرگ ایران، به کوری چشم این بیگانگان اشغالگر کشورمان، جشن را به خوبی برگزار کردند، و فردا سه شنبه نیز بر این اندیشه اند تا با آتش افروزی، به خرمن این تازی مرام ها، آنان را خاکستر کنند.

 • آخوند مطهری در سال ۱۳۵۷، نیاکان ما را که روی آتش چهارشنبه سوری می پریدند، احمق و الاغ نامید. ولی وقیح نیز سال گذشته برگزاری این جشن را حرام خواند. گله ای از آخوندهای جیره خوار مرکز خلافت نیز مردم را از این جشن وا داشتند. ولی ملت بزرگ ایران، به کوری چشم این بیگانگان اشغالگر کشورمان، جشن را به خوبی برگزار کردند، و فردا سه شنبه نیز بر این اندیشه اند تا با آتش افروزی، به خرمن این تازی مرام ها، آنان را خاکستر کنند.

 • Crazy6095

  و اما چهارشنبه سوری
  بزارید دقیقا بگم براتون چی میشه
  طبق روال هر ساله در هر چهارشنبه سوری پ تعدادی بر اثر انفجارات کشته می شوند تعداد بیشتری زخمی می شوند و عده ای هم بازداشت شده و روانه زندان می شوند تا انتهای تعطیلات عید!!
  اما امسال سبزها به مخ(!) خود بسیار فشار آوردند و ابتکاری به خرج دادند که مثلا هیچ کسی هم نمی فهمه و اون ابتکار به این شرح است:
  آن چند نفری که همه ساله در حوادث چارشنبه سوری کشته می شوند امسال دیگه کشته نمی شوند. یعنی کشته می شوند ولی به نام جلبکان نفله شده (یا همون شهدای جنبشتون) معرفی می شوند و آن مرحوم یا مرحومه که در این حوادث فوت کرده است بدون این که روحش هم خبر داشته باشد عکسش در بالاترین و پایین ترین و فیس بوک گذاشته می شود و فریاد عمه کتی شما به آسمان می رود که آی “هوشنگ خرک دره ای” توسط دژخیمان رژیم در چارشنبه سوری سبز به شهادت رسید!!! پس ما پیروزیم ونیز بیشمار!!! =)) و این مساله چند روز مایه دلخوشی شما و سرگرمی ما می شود :دی
  و اما آن عده که زخمی می شوند هم امسال به حساب تلفات چارشنبه سوری سبز نوشته می شوند و جزء جانبازان راه آزادی از آن ها تجلیل می شود
  آن تعدادی از ارازل و اوباش هم که طبق روال هر ساله دستگیر می شوند خوب طبعا زندانی سیاسی که آزاد باید گردد!! می باشند و باید هرچه سریعتر آزاد گردند وگرنه به رژیم اخطار می کنیم که در صورت عدم آزادی آن ها (به پیوست موسوی و کروبی) رژیم را تا یک میلیون سال آینده ساقط خواهیم کرد.
  همچنین در روز چارشنبه سور خیلی از دوستان لطف می کنن و از هر ترقه ای که دم در خونشون میترکه (حتی از این تفنگ های اسباب بازی کودکان که ترقه گوگردی دارد) فیلم برداری می کنند و گزارش لحظه به لحظه ای را در اختیار امت همیشه در صحنه ی سایت بالاترین قرار می دهند که این صدای ترقه ها پایه های حکومت را لرزانده است و دیکتاتور رفتنی است و البته در عین حال کلی کری می خوانند که این نوع عصبانیت ها و حرص خوردن ها خود گویای همه چیز هست که کی کجاش داره می سوزه!!! =))
  و خلاصه این که من به شما قول می دهم که این چارشنبه سوری بسیار سبز خواهد بود و قول میدم که باعث میشه تا آخر همین هفته سایت بالاترین بدون سوژه نمونه و ایشالا از هفته آینده هم که دیگه عید و مسافرت و اینا به همه خوش بگذره :)) تا ایشالا ببینیم بعد عید حوصلتون که سرجاش اومد باز بیاین خودتونو دست بندازین
  البته من از الان بگم ۱۳ بدر سبز کار رژیم تمومه
  میگی نه؟ نیگا کن!!!!

 • Crazy6095

  و اما چهارشنبه سوری
  بزارید دقیقا بگم براتون چی میشه
  طبق روال هر ساله در هر چهارشنبه سوری پ تعدادی بر اثر انفجارات کشته می شوند تعداد بیشتری زخمی می شوند و عده ای هم بازداشت شده و روانه زندان می شوند تا انتهای تعطیلات عید!!
  اما امسال سبزها به مخ(!) خود بسیار فشار آوردند و ابتکاری به خرج دادند که مثلا هیچ کسی هم نمی فهمه و اون ابتکار به این شرح است:
  آن چند نفری که همه ساله در حوادث چارشنبه سوری کشته می شوند امسال دیگه کشته نمی شوند. یعنی کشته می شوند ولی به نام جلبکان نفله شده (یا همون شهدای جنبشتون) معرفی می شوند و آن مرحوم یا مرحومه که در این حوادث فوت کرده است بدون این که روحش هم خبر داشته باشد عکسش در بالاترین و پایین ترین و فیس بوک گذاشته می شود و فریاد عمه کتی شما به آسمان می رود که آی “هوشنگ خرک دره ای” توسط دژخیمان رژیم در چارشنبه سوری سبز به شهادت رسید!!! پس ما پیروزیم ونیز بیشمار!!! =)) و این مساله چند روز مایه دلخوشی شما و سرگرمی ما می شود :دی
  و اما آن عده که زخمی می شوند هم امسال به حساب تلفات چارشنبه سوری سبز نوشته می شوند و جزء جانبازان راه آزادی از آن ها تجلیل می شود
  آن تعدادی از ارازل و اوباش هم که طبق روال هر ساله دستگیر می شوند خوب طبعا زندانی سیاسی که آزاد باید گردد!! می باشند و باید هرچه سریعتر آزاد گردند وگرنه به رژیم اخطار می کنیم که در صورت عدم آزادی آن ها (به پیوست موسوی و کروبی) رژیم را تا یک میلیون سال آینده ساقط خواهیم کرد.
  همچنین در روز چارشنبه سور خیلی از دوستان لطف می کنن و از هر ترقه ای که دم در خونشون میترکه (حتی از این تفنگ های اسباب بازی کودکان که ترقه گوگردی دارد) فیلم برداری می کنند و گزارش لحظه به لحظه ای را در اختیار امت همیشه در صحنه ی سایت بالاترین قرار می دهند که این صدای ترقه ها پایه های حکومت را لرزانده است و دیکتاتور رفتنی است و البته در عین حال کلی کری می خوانند که این نوع عصبانیت ها و حرص خوردن ها خود گویای همه چیز هست که کی کجاش داره می سوزه!!! =))
  و خلاصه این که من به شما قول می دهم که این چارشنبه سوری بسیار سبز خواهد بود و قول میدم که باعث میشه تا آخر همین هفته سایت بالاترین بدون سوژه نمونه و ایشالا از هفته آینده هم که دیگه عید و مسافرت و اینا به همه خوش بگذره :)) تا ایشالا ببینیم بعد عید حوصلتون که سرجاش اومد باز بیاین خودتونو دست بندازین
  البته من از الان بگم ۱۳ بدر سبز کار رژیم تمومه
  میگی نه؟ نیگا کن!!!!

 • Crazy6095

  و اما چهارشنبه سوری
  بزارید دقیقا بگم براتون چی میشه
  طبق روال هر ساله در هر چهارشنبه سوری پ تعدادی بر اثر انفجارات کشته می شوند تعداد بیشتری زخمی می شوند و عده ای هم بازداشت شده و روانه زندان می شوند تا انتهای تعطیلات عید!!
  اما امسال سبزها به مخ(!) خود بسیار فشار آوردند و ابتکاری به خرج دادند که مثلا هیچ کسی هم نمی فهمه و اون ابتکار به این شرح است:
  آن چند نفری که همه ساله در حوادث چارشنبه سوری کشته می شوند امسال دیگه کشته نمی شوند. یعنی کشته می شوند ولی به نام جلبکان نفله شده (یا همون شهدای جنبشتون) معرفی می شوند و آن مرحوم یا مرحومه که در این حوادث فوت کرده است بدون این که روحش هم خبر داشته باشد عکسش در بالاترین و پایین ترین و فیس بوک گذاشته می شود و فریاد عمه کتی شما به آسمان می رود که آی “هوشنگ خرک دره ای” توسط دژخیمان رژیم در چارشنبه سوری سبز به شهادت رسید!!! پس ما پیروزیم ونیز بیشمار!!! =)) و این مساله چند روز مایه دلخوشی شما و سرگرمی ما می شود :دی
  و اما آن عده که زخمی می شوند هم امسال به حساب تلفات چارشنبه سوری سبز نوشته می شوند و جزء جانبازان راه آزادی از آن ها تجلیل می شود
  آن تعدادی از ارازل و اوباش هم که طبق روال هر ساله دستگیر می شوند خوب طبعا زندانی سیاسی که آزاد باید گردد!! می باشند و باید هرچه سریعتر آزاد گردند وگرنه به رژیم اخطار می کنیم که در صورت عدم آزادی آن ها (به پیوست موسوی و کروبی) رژیم را تا یک میلیون سال آینده ساقط خواهیم کرد.
  همچنین در روز چارشنبه سور خیلی از دوستان لطف می کنن و از هر ترقه ای که دم در خونشون میترکه (حتی از این تفنگ های اسباب بازی کودکان که ترقه گوگردی دارد) فیلم برداری می کنند و گزارش لحظه به لحظه ای را در اختیار امت همیشه در صحنه ی سایت بالاترین قرار می دهند که این صدای ترقه ها پایه های حکومت را لرزانده است و دیکتاتور رفتنی است و البته در عین حال کلی کری می خوانند که این نوع عصبانیت ها و حرص خوردن ها خود گویای همه چیز هست که کی کجاش داره می سوزه!!! =))
  و خلاصه این که من به شما قول می دهم که این چارشنبه سوری بسیار سبز خواهد بود و قول میدم که باعث میشه تا آخر همین هفته سایت بالاترین بدون سوژه نمونه و ایشالا از هفته آینده هم که دیگه عید و مسافرت و اینا به همه خوش بگذره :)) تا ایشالا ببینیم بعد عید حوصلتون که سرجاش اومد باز بیاین خودتونو دست بندازین
  البته من از الان بگم ۱۳ بدر سبز کار رژیم تمومه
  میگی نه؟ نیگا کن!!!!

 • Rahi

  پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=52

 • Rahi

  پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=52

 • Rahi

  پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=52

 • Pingback: چهارشنبه سوری یادگار فرهنگ غنی ایرانیان و قمه زنی، خرافه فرهنگ ستیز شیعه می باشدفضول محله | فضول محله()

 • Pingback: خمینی و هیتلر بر روی دو کفه ترازو – کدام یک سنگدل تر، ضد مردمی، و جنایت کار تر بود؟ | Azadi Baraye Mardom()