چهار ایرانی در انگلیس در مخالفت با بازگشت به ایران، دهان خود را دوختند ۱۵

ببینید وضع هم میهنان فلک زده و مصیبت دیده ما به کجا رسیده؟. ما تا چه اندازه بدبخت بیچاره ایم؟. چرا باید مردم ما نتوانند و یا نخواهند در کشور بمانند، و آزادانه به کار و کوشش خود پردازند؟. و چرا باید انسان هایی پیداشوند که از شدت نگرانی و کینه توزی رژیم جنایت کار آواره کشورهای دیگر شده، و سرانجام ناچار شوند دهان خود را بدوزند؟.

در این ویدیو، کامبیز روستایی جوانی که گویا تقاضای پناهندگی او از سوی دولت هلند پذیرفته نشده بود، در میدان بزرگ شهر آمستردام، خود را به آتش کشید. همانگونه که گفته شد کشورهای اروپایی همواره شریک دزد و رفیق قافله اند. آنان سالیان زیادی است که با وجود جنایات رژیم، همچنان روابط تجاری و سیاسی خود را با آن نگه داشته اند.

از ۳۲ سال پیش تاکنون، مردم در بند و تحت فشار و ستمگری این رژیم خودکامه، به هردری می زنند تا با زادگاه و کشوری که بی تردید آن را دوست دارند، و ستایش می کنند، برای همیشه خداحافظی کرده، به دیگر کشورهای ناشناخته جهان پناه ببرند. بدبختانه کشورهای دیگر جهان همواره در اندیشه سودجویی خود، و داشتن رابطه اقتصادی و بهره گیری از رژیم غیر مردمی ایرانند.
به تازگی در آمستردام یک ایرانی به نام کامبیز روستایی خود را به آتش کشید، و زهرا بهرامی ایرانی- هلندی تبار به راحتی، بدون آن که دولت هلند برخورد سازنده و نجات دهنده این قربانی داشته باشد،در ایران به دار آویخته شد.

مجید کاووسی فرزند دلاور میهن که با خیانت سفارت آمریکا در دوبی، به ایران فرستاده شد، و به دست جلادان ولایت وقیح اعدام گردید. جوانی که در روبرویی با مرگ، همچنان لبخند زنان، کمترین سستی و آثار شکست از خود نشان نداد.

مجید کاووسی فرزند دلاور میهن که با خیانت سفارت آمریکا در دوبی، به ایران فرستاده شد، و به دست جلادان ولایت وقیح اعدام گردید. جوانی که در روبرویی با مرگ، همچنان لبخند زنان، کمترین سستی و آثار شکست از خود نشان نداد.

مسأله رفتار دولت های بیگانه با ایرانیان سرگشته و مصیبت دیده، از انسانیت و نوعدوستی خارج گشته، و همه چیز و همه جا به رقابت اقتصادی و سیاسی کشانده شده است. کشورهای اروپایی، با حفظ رابطه سیاسی، و رفتار گرماگرم خود با این رژیم جهل و جنایت اسلامی، همه انگیزه های انسانی و بشری را فراموش کرده اند، و همچنان به داد و ستد خویش ادامه می دهند.

یادمان نمی رود مجید کاووسی که از ترس انتقام رژیم ایران به دبی فرار کرده بود، و از سفارت آمریکا درخواست پناهندگی کرد، ولی آن نا انسان ها که سوداگران مرگ به شمار می روند، جوان درمانده و ستم کشیده را به پلیس دوبی تحویل دادند، که او را به ایران بازگرداند، و پس از شکنجه های زیاد به دار آویختند. البته اگر این ایرانی چک یک میلیون دلاری به سفارت آمریکا می داد، نه تنها به او پناهندگی می دادند، بلکه با عزت و احترام، وسیله فرستادن او را به آمریکا نیز فراهم می کردند. چنانکه در مورد عده ای از ایرانیان تا کنون انجام داده اند.

هم چنین، همکاری دولت و پلیس جنایتکار ترکیه را با دولت ایران و برگرداندن فراریان به آن کشور را به خوبی می دانیم که چگونه موجب شکنجه و مرگ شماری از هم میهنان ما شدند. همین رفتار ناجوانمردانه و سودای مرگ دولت های دیگر با رژیم ایران، در افغانستان، پاکستان، نیز ادامه داشته است.

تنها برگرداندن ایرانیان و تحویل آن ها به پاسداران جنایتکار در مرزهای ایران نیست، بلکه رفتار مأمورین این دولت ها با دستگیر شدگان، چپاول و غارت هستی آن ها، و تجاوز به زنان و دختران درمانده آنان، بخش دیگری از جنایت رژیم کشورهای هم مرز با ایران است که با رژیم ایران در این جنایتها همکاری می کنند.

در این ویدیو، مجید کاووسی جوانی برومند را می بینید که مانند صدها جوان دیگر، در مبارزه با رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح جان باخت. این جوان دلاور حتی هنگام اعدام نیز، به ریش فاسدان و مزدوران رژیم خون و شمشیر لبخند زد، و از خود لرزش و سستی نشان نداد. دولت آمریکا مقصر کشتار این جوان رشید است.

در مورد وحشیگری، و سودجویی پلیس ترکیه و پاکستان، و برخورد پاسداران مرزهای ایران، داستان های زیادی است که گفتن آنها محتویات یک یا چند کتاب را در بر می گیرد.
رفتار پلیس یونان با پناهندگان ایرانی، به ویژه با ۲۵ نفر که بعنوان اعتراض، به ناچار دهان خود را دوخته بودند نیز داستان غم انگیز و تراژدی دیگری است. خوشبختانه پناهندگان دلیر ایرانی در یونان، با کوشش خستگی نا پذیر و تلاش پیگیر خود، دولت یونان را به ستوه آوردند، و آنان را وادار به پذیرش خواسته های خود نمودند.

چهار ایرانی در بند انگلیس که پس از ۱۶ روز اعتصاب غدا، با گروهی دیگر، دهان خود را دوختند تا از فرستادن آنان به ایران خود داری شود. ولی نباید فراموش کرد که آخوندها دست پرورده دولت بریتانیای کبیرند، و دولت آن کشور همچنان از آنان حمایت می کند، و دارای روابط تجاری و سیاسی با رژیم آخوندی است.

چهار ایرانی در بند انگلیس که پس از ۱۶ روز اعتصاب غدا، با گروهی دیگر، دهان خود را دوختند تا از فرستادن آنان به ایران خود داری شود. ولی نباید فراموش کرد که آخوندها دست پرورده دولت بریتانیای کبیرند، و دولت آن کشور همچنان از آنان حمایت می کند، و دارای روابط تجاری و سیاسی با رژیم آخوندی است.

بدبختانه، در این گرفتاری و دشواری های برون مرزی، هم میهنان دربند در ایران نمی توانند کاری کرده، و سوای غم خواری، اثری داشته باشند. اما، صدها، بلکه هزاران ایرانی در اروپا، و به ویژه آمریکا با ثروت و نفوذ سیاسی و اجتماعی هستند، که در بی غیرتی و بی توجهی تمام، تنها در اندیشه خوش گذرانی، و شادمانی خودند، و از در ستم بودن، و با تنگدستی زندگی کردن هم میهنان خود غافلند، و کمترین احساسی نسبت به درد و غم آنان ندارند. هرساله هزاران دلار در قمارخانه ها، و شب نشینی ها، و گذراندن نشست های خوش گذرانی تلف می کنند، ولی کمترین توجهی به پناهندگان زجر کشیده و ماتم زده ما در زندان های بیگانگان ندارند.

اکنون، شش ایرانی از تاریخ ۶ آوریل درانگلیس اعتصاب غذا کرده اند، و پس از ۱۶ روز، ۴ نفر آنان دهان خود را دوختند. آقایان مهیار، و مهران میاری، و کیوان بهاری از این چهار نفرند که ما به نامشان برخورد نمودیم. این چهار نفر که در تظاهرات سال ۲۰۰۹ دستگیر، و پس از شکنجه های طولانی، بدانان تجاوز شده است.
بدبختانه، دولت انگلیس از چهار سده پیش همکار و پرورش دهنده آخوند در ایران بوده، و هم اکنون نیز با آنان روابط سیاسی، و اقتصادی کامل دارد. بنا براین، دولت انگلیس، امامزاده ای است، که هرگز از آن معجزه ای دیده نشده، و نمی توان آینده خوبی را برای این عزیزان در بند انگلیس پیش بینی نمود.

 • englisch

  ما مردم خاورمیانه بایست اول یاد بګیریم که اجتماعی باشیم و اجتماعی فکر کنیم

  دیروز یک خانم سیاه پوست آمریکایی میګفت که سیاهان در آمریکا (نه همه آنان ) طوری تربیت شده اند که خود خواه و تکرو باشند و تنها به منافع آنی خود فکر کنند آنان حتی بهم هم رحم نمیکنند( نه همه آنان) سیستم طوری آنان را تربیت کرده که به کارهای علمی و صنعتی کمتر روی آورند و با دادن هزینه به کودکان کم هوش دیګران را هم تشویق میکند که ادای کم هوشان را در بیاورند تا از هزینه کمکی به شاګردان کم هوش بهره مند شوند پدر و مادرشان هم این پولهای مثلا باد آورده را میګیرند و عوض توجه بیشتر به فرزندان خود و کمک به آنان که بهتر شوند با آن ماشین های ګران قیمت میخرند ویا به لهو لعب و باده ګساری و مصرف مواد مخدر می پردازند. در نتیجه سیاهان بطور کلی در علم و فرهنګ پیشرفتهای خیره کننده و قابل ملاحظه ای ندارند وبیشتر در ورزش وموسیقی پیشرفت کرده اند نه در علم سیاست و دانشهای صنعتی؟ شاید نظیر همین فرهنګ هم به نوعی به کشورهای دنیای سوم تحمیل شده باشد که حسادت های بیش از حد خودخواهی تمامیت طلبی و دیکتاتور منشی غارت ودزدی و فساد همراه با منم منم کردنها و خود را برتر و دیګران را هیچ دیدن است و متاسفانه با وجود ستارګان علم و دانشی مثل سعدی مولول حافظ عطار و … دیګران ما از لحاط فرهنګی و اجتماعی بسیار عقب افتاده تر از دیګران هستیم. غرور خشونت و تمامیت طلبی مثل یک خوره به جسم و جان ما افتاده است که از نصایح کسانی مانند سعدی و خیام هیچ خبری نیست. ما دیګران را بد و باورهای آنان را زشت و نکوهیده میدانیم در صورتیکه شاید باورهای ما از باورهای آنان بسیار بی ارزش تر وحتی بدتر باشد. تعصب جهالت و خود خواهی و طاقت انتقاد نداشتن است که مارا به این روز انداخته است. مثلا مسلمانی که حتی قرآن را بطور کامل نخوانده و معنی آنرا نمیداند و در دانستن معلومات مذهبی چیزی نظیر صفر است دیانت دیګر را ضاله میپندارد بدون اینکه کوچکترین اطلاعی از آن داشته باشد. شاید آنچه بیشتر مردم ما طالب آن هستند همانا اطاعتهای کورکورانه است که بدون هیچ معلوماتی برای یک باور بخواهیم کشته و یا شهید بشویم و این شامل متاسفانه تمامی دینهای موجود در خاورمیانه میشود که اربابان یا سران دینها ترجیح میدهند که مریدان آنان بدون چون چرا آنان را پذیرا باشند و هیچ انتقادی و سوالی و برسشی نداشته باشند وګرنه تکفیر میشوند و کنار ګذاشته میشوند ومورد قهر و غضب واقع میګردند. شاه وقتی به سلطنت رسید یک جوان بیست یک ساله بود که از هر طرف هم توسط مجیز بګویان و تملق ګویان و مدعیان ثروت و قدرت وی را در حلقه محاصره خود ګرفته بودند و مشاورین خوبی هم بقول آقای اردشیر زاهدی نداشت ( یا اکثر آنان واقعیت هارا از او پنهان میکردند)

  تابحال هم دیده ایم که هرکسی که ادعای بهتری داشته و در خاورمیانه به قدرت رسیده است مردم را فراموش و به جمع آوری مالهای بیکران و قدرت و فساد روی آورده است. نمونه زنده آن همین قذافی است سرهنګی که معلوم نیست که چګونه تنها در یک کشور آمریکا که با آن هم میانه خوبی نداشته است بیش از سی چهار میلیارد پول نقد دلار دارد؟ دیګری همان ملک سعود است که کشورش را ملک خصوصی خود میداند و حتی نام خانوادګی خودش را هم دنبال نام کشور اضافه کرده است. و یا شیوخ عرب کشورهای کوچک شده عربی شده مثل امپراتوربحرین که با آدمکشی ها میخواهد بر اریکه قدرت باقی بماند. اکثر آنانی که ادعای مردمی بودن و آزاده خواهی و دادګستری میکردند هم چنان که خودشان به قدرت و ثروت و نام دست یافتند دست از دزدی و فساد و تمامیت خواهی برنداشتند و از ګذشته ګان خود اګر بدتر نبودند بهتر هم نبودند. آیا این دزدانی که بنام های مختلف ثروتهای مردم را غارت میکنند و آڼان را در دریای خرافه ها و جهل و تفرقه غرق میکنند همه از طبقه ثروتمندان قبلی بودند نه بسیاری آنان از طبق های محروم جامعه و یا از طبقه تحصیکرده و متوسط جامعه به آن دم دستګاه رسیده اند و اکنون جز دزدی و غارت و فساد و تمامیت خواهی و مقدس شدن و ګول زدن و شیادی کاری دیګر ندارند و مثل همان آقای انقلابی و قهرمان خیالی دون کیشوتی رهبر لیبی با بهترین سلاحهای خریداری شده از غرب به جان ملت خودشان افتاده اند و ارتشی را که بایست برای دفاع از مردم باشد بجان همان مردم انداخته است. در سایر کشورهای هم تقریبا همین طور است ګروهی به غارت و جمع ثروتهای بیکران و نامشروع مشغولند و ګروهی هم در بدبختی فلاکت نادانی جهل تعصب و آتش تفرقه میسوزند. دمیدن نفرت و تفرقه و ایجاد دودستګیها از شګردهای آنان است ګفتن مثلا فرقه ضاله به بهاییان که ظاهرا آموزه های خوبی دارند از همان نفرت و جاه طلبی ها سرچشمه میګیرد و مردم را در این وسط آواره و بیچاره کرده اند. لج مال کردن همدیګر و لجن مال کردن دیګران ودیګر باورها بدون دلایل منطقی نیز از راه آورد های آنان است که برپایه تعصب و جهل ساخته ګردیده است. مثلا کجای این سخن ضاله است که ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار؟ بی تفاوتی حسادت و تمامیت طلبی و فساد و دزدی اګر کاملا برچیده شود شاید ما یک قدم رو به جلو برداریم شما به این نامه پادشاه ایران دقت کنید که چقدر ابلهی و بی دانشی درآن نهفته شده است و آیا هیچ کس جرات آنرا داشت که به او بګوید که اشتباه کردی ؟
  اینهم برداشت شاه ایران از دانش و نخواندن ادبیات و نداشتن درک
  Sahameddin Ghiassi
  Mon Apr 25, 2011 07:48 AM PDT
  نامه تاریخی فتحعلیشاه قاجار به سفیر ایران در استانبول
  این نامه در اسناد ملی ترکیه موجود است
  اولاً بر ذمت همت تو لازم است که بدرستی تحقیق کنی که وسعت ملک فرنگستان چقدر است؟ کسی بنام پادشاه فرنگ هست یا نه؟ و در صورت بودن، پایتختش کجاست؟ ثانیاً فرنگستان عبارتست از چند ایل شهرنشین؟ خوانین و سرکردگان ایشان کیانند؟ ثالثاً در باب فرانسه غوررسی خوبی بکن و ببین فرانسه هم یکی از ایلات فرنگ است یا گروهی و ملکی دیگر دارد؟
  بناپارت نام کافری که خود را پادشاه فرانسه میداند کیست و چه کاره است؟ رابعاً در باب انگلستان تحقیق جداگانه و علیحده بکن و ببین اینان که در سایه ماهوت و قلمتراش اینهمه شهرت پیدا کرده اند، از چه قماش مردم و از په قبیل قومند؟ اینکه می گویند در جزیر ای ساکنند، ییلاق و قشلاق ندارند و قوت غالبشان ماهی است، راست است یا نه؟ اگر راست باشد چطور می شود که یکی در جزیره بنشیند و هندوستان را فتح کند؟ پس از آن در حل این مسئله که اینهمه در ایران در دهنها افتاده است، صرف مساعی و اقدام بنما و لیک بفهم که در میان انگلستان و لندن چه نسبت است؟ آیا لندن جزئی از انگلستان است یا انگلستان جزئی از لندن؟
  خامساً Roman”> بعلم الیقین تحقیق بکن که کمپانی هند که اینهمه مورد مباحثه و گفتگو است با انگلستان چه رابطه ای دارد؟ و بنا با شهر اقوال، عبارتست از یک پیره زن و بالعی قول بعضهم مرکب است از چند پیره زن؟ آیا راست است که “مرغریت” یعنی خداوند تاتاران زنده و جاوید است و او را مرگ نیست یا اینکه فناپذیر است؟
  همچنین در باب این دولت لاینفهم انگلستان با دقت تمام وارسی نموده بدانکه چگونه حکمرانی است و صورت حکمران او چیست؟ سادساً از روی قطع و یقین غور و بررسی حالت ینگه دنیا را نموده و در این باب سر موئی فرونگذار. سابعاً و بلکه اخیراً تاریخ فرنگستان را بنویس و در مقام تفحص و تجسس آن بر آی که اسلم شقوق و احسن طریق برای هدایت فرنگیان گمراه بشاهراه اسلام و بازداشتن ایشان از اکل میته (خوردن مردار) و لحم خنزیر (گوشت خوک) کدام است؟
  باختر امروز سال دو شماره ۱۷ نمونه درک یک پادشاه از واقعیت ها و دانش وی؟ درست مثل بعضی از دیکتاتورهای کنونی نظیر قذافی یا صدام ؟

  ایکاش که مردم مثلا دارای زور و قدرت به این نصایح ګوش میکردند
  اګر دیکتاتوران و ثروتمند ان غیر مشروع و یا حتی مشروع و قدرتمندان و زور ګویان به این ګفته ها توجه میکردند هم خودشان راحت تر بودند و هم دیګران نه رشوه خوران و دزدان و فاسدان و نه تمامیت خواهان نمی خواهند و یا نمی توانند به پندها ګوش دهند ګویا که کور و کر شده اند و نه قوه درک واقعیت ها را دارند ما کتابها و دانشهای و آموزه های زیبای زیادی داریم که تا به آنها عمل نشود نقش زیبایی بر دیوار است. این درست است که ما جوانانی شاید بهتر دانشمند تر و شجاع تر و باهوش تر از رضا پهلوی داریم ولی آیا همه آنان میتوانند شاه یا رهبر و یا حتی رییس جمهور شوند؟ ما بایست تفرقه را کنار بګذاریم و باهم متحدشویم و به همه باورها ی هم احترام بګذاریم و سنګ یک منه نباشیم شاید با همکاری و دوستی بتوانیم مشګلات خود را حل کنیم و از دست تمامیت طلبان و دیکتاتورهای دزد و فاسد راحت شویم همه ما اشتباهاتی کرده و میکنیم و خواهیم کرد مهم آنست که خود خواه نباشیم و به اشتباهات خود معترف باشیم همه دانشمندان و ادیبان ما کلامهای زیبا بسیار ګفته اند از فردوسی ګرفته تا سعدی و حضرت بها الله و حضرت باب و حضرت زردشت مهم این است که به آنان عمل شود. بسیاری کسان که در همین جا مقاله و کامنت مینویسند واضح است که به مشګلات واقف شده اند ولی بایست روح همکاری و دوستی هم باشد تا باهم کار کنیم و به هم خیانت نکنیم و از اعتماد و دوستی های هم سو استفاده نکنیم . صادق و مهربان باشیم و دست دوستی و همکاری را بهمه بدهیم و سیستم کاست مثلا هند را کنار بګذاریم. وکسانی که با عقیده ما مخالف هستند را لجن مال نکنیم و بی تفاوت و بیداد ګر نباشیم؟

 • englisch

  ما مردم خاورمیانه بایست اول یاد بګیریم که اجتماعی باشیم و اجتماعی فکر کنیم

  دیروز یک خانم سیاه پوست آمریکایی میګفت که سیاهان در آمریکا (نه همه آنان ) طوری تربیت شده اند که خود خواه و تکرو باشند و تنها به منافع آنی خود فکر کنند آنان حتی بهم هم رحم نمیکنند( نه همه آنان) سیستم طوری آنان را تربیت کرده که به کارهای علمی و صنعتی کمتر روی آورند و با دادن هزینه به کودکان کم هوش دیګران را هم تشویق میکند که ادای کم هوشان را در بیاورند تا از هزینه کمکی به شاګردان کم هوش بهره مند شوند پدر و مادرشان هم این پولهای مثلا باد آورده را میګیرند و عوض توجه بیشتر به فرزندان خود و کمک به آنان که بهتر شوند با آن ماشین های ګران قیمت میخرند ویا به لهو لعب و باده ګساری و مصرف مواد مخدر می پردازند. در نتیجه سیاهان بطور کلی در علم و فرهنګ پیشرفتهای خیره کننده و قابل ملاحظه ای ندارند وبیشتر در ورزش وموسیقی پیشرفت کرده اند نه در علم سیاست و دانشهای صنعتی؟ شاید نظیر همین فرهنګ هم به نوعی به کشورهای دنیای سوم تحمیل شده باشد که حسادت های بیش از حد خودخواهی تمامیت طلبی و دیکتاتور منشی غارت ودزدی و فساد همراه با منم منم کردنها و خود را برتر و دیګران را هیچ دیدن است و متاسفانه با وجود ستارګان علم و دانشی مثل سعدی مولول حافظ عطار و … دیګران ما از لحاط فرهنګی و اجتماعی بسیار عقب افتاده تر از دیګران هستیم. غرور خشونت و تمامیت طلبی مثل یک خوره به جسم و جان ما افتاده است که از نصایح کسانی مانند سعدی و خیام هیچ خبری نیست. ما دیګران را بد و باورهای آنان را زشت و نکوهیده میدانیم در صورتیکه شاید باورهای ما از باورهای آنان بسیار بی ارزش تر وحتی بدتر باشد. تعصب جهالت و خود خواهی و طاقت انتقاد نداشتن است که مارا به این روز انداخته است. مثلا مسلمانی که حتی قرآن را بطور کامل نخوانده و معنی آنرا نمیداند و در دانستن معلومات مذهبی چیزی نظیر صفر است دیانت دیګر را ضاله میپندارد بدون اینکه کوچکترین اطلاعی از آن داشته باشد. شاید آنچه بیشتر مردم ما طالب آن هستند همانا اطاعتهای کورکورانه است که بدون هیچ معلوماتی برای یک باور بخواهیم کشته و یا شهید بشویم و این شامل متاسفانه تمامی دینهای موجود در خاورمیانه میشود که اربابان یا سران دینها ترجیح میدهند که مریدان آنان بدون چون چرا آنان را پذیرا باشند و هیچ انتقادی و سوالی و برسشی نداشته باشند وګرنه تکفیر میشوند و کنار ګذاشته میشوند ومورد قهر و غضب واقع میګردند. شاه وقتی به سلطنت رسید یک جوان بیست یک ساله بود که از هر طرف هم توسط مجیز بګویان و تملق ګویان و مدعیان ثروت و قدرت وی را در حلقه محاصره خود ګرفته بودند و مشاورین خوبی هم بقول آقای اردشیر زاهدی نداشت ( یا اکثر آنان واقعیت هارا از او پنهان میکردند)

  تابحال هم دیده ایم که هرکسی که ادعای بهتری داشته و در خاورمیانه به قدرت رسیده است مردم را فراموش و به جمع آوری مالهای بیکران و قدرت و فساد روی آورده است. نمونه زنده آن همین قذافی است سرهنګی که معلوم نیست که چګونه تنها در یک کشور آمریکا که با آن هم میانه خوبی نداشته است بیش از سی چهار میلیارد پول نقد دلار دارد؟ دیګری همان ملک سعود است که کشورش را ملک خصوصی خود میداند و حتی نام خانوادګی خودش را هم دنبال نام کشور اضافه کرده است. و یا شیوخ عرب کشورهای کوچک شده عربی شده مثل امپراتوربحرین که با آدمکشی ها میخواهد بر اریکه قدرت باقی بماند. اکثر آنانی که ادعای مردمی بودن و آزاده خواهی و دادګستری میکردند هم چنان که خودشان به قدرت و ثروت و نام دست یافتند دست از دزدی و فساد و تمامیت خواهی برنداشتند و از ګذشته ګان خود اګر بدتر نبودند بهتر هم نبودند. آیا این دزدانی که بنام های مختلف ثروتهای مردم را غارت میکنند و آڼان را در دریای خرافه ها و جهل و تفرقه غرق میکنند همه از طبقه ثروتمندان قبلی بودند نه بسیاری آنان از طبق های محروم جامعه و یا از طبقه تحصیکرده و متوسط جامعه به آن دم دستګاه رسیده اند و اکنون جز دزدی و غارت و فساد و تمامیت خواهی و مقدس شدن و ګول زدن و شیادی کاری دیګر ندارند و مثل همان آقای انقلابی و قهرمان خیالی دون کیشوتی رهبر لیبی با بهترین سلاحهای خریداری شده از غرب به جان ملت خودشان افتاده اند و ارتشی را که بایست برای دفاع از مردم باشد بجان همان مردم انداخته است. در سایر کشورهای هم تقریبا همین طور است ګروهی به غارت و جمع ثروتهای بیکران و نامشروع مشغولند و ګروهی هم در بدبختی فلاکت نادانی جهل تعصب و آتش تفرقه میسوزند. دمیدن نفرت و تفرقه و ایجاد دودستګیها از شګردهای آنان است ګفتن مثلا فرقه ضاله به بهاییان که ظاهرا آموزه های خوبی دارند از همان نفرت و جاه طلبی ها سرچشمه میګیرد و مردم را در این وسط آواره و بیچاره کرده اند. لج مال کردن همدیګر و لجن مال کردن دیګران ودیګر باورها بدون دلایل منطقی نیز از راه آورد های آنان است که برپایه تعصب و جهل ساخته ګردیده است. مثلا کجای این سخن ضاله است که ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار؟ بی تفاوتی حسادت و تمامیت طلبی و فساد و دزدی اګر کاملا برچیده شود شاید ما یک قدم رو به جلو برداریم شما به این نامه پادشاه ایران دقت کنید که چقدر ابلهی و بی دانشی درآن نهفته شده است و آیا هیچ کس جرات آنرا داشت که به او بګوید که اشتباه کردی ؟
  اینهم برداشت شاه ایران از دانش و نخواندن ادبیات و نداشتن درک
  Sahameddin Ghiassi
  Mon Apr 25, 2011 07:48 AM PDT
  نامه تاریخی فتحعلیشاه قاجار به سفیر ایران در استانبول
  این نامه در اسناد ملی ترکیه موجود است
  اولاً بر ذمت همت تو لازم است که بدرستی تحقیق کنی که وسعت ملک فرنگستان چقدر است؟ کسی بنام پادشاه فرنگ هست یا نه؟ و در صورت بودن، پایتختش کجاست؟ ثانیاً فرنگستان عبارتست از چند ایل شهرنشین؟ خوانین و سرکردگان ایشان کیانند؟ ثالثاً در باب فرانسه غوررسی خوبی بکن و ببین فرانسه هم یکی از ایلات فرنگ است یا گروهی و ملکی دیگر دارد؟
  بناپارت نام کافری که خود را پادشاه فرانسه میداند کیست و چه کاره است؟ رابعاً در باب انگلستان تحقیق جداگانه و علیحده بکن و ببین اینان که در سایه ماهوت و قلمتراش اینهمه شهرت پیدا کرده اند، از چه قماش مردم و از په قبیل قومند؟ اینکه می گویند در جزیر ای ساکنند، ییلاق و قشلاق ندارند و قوت غالبشان ماهی است، راست است یا نه؟ اگر راست باشد چطور می شود که یکی در جزیره بنشیند و هندوستان را فتح کند؟ پس از آن در حل این مسئله که اینهمه در ایران در دهنها افتاده است، صرف مساعی و اقدام بنما و لیک بفهم که در میان انگلستان و لندن چه نسبت است؟ آیا لندن جزئی از انگلستان است یا انگلستان جزئی از لندن؟
  خامساً Roman”> بعلم الیقین تحقیق بکن که کمپانی هند که اینهمه مورد مباحثه و گفتگو است با انگلستان چه رابطه ای دارد؟ و بنا با شهر اقوال، عبارتست از یک پیره زن و بالعی قول بعضهم مرکب است از چند پیره زن؟ آیا راست است که “مرغریت” یعنی خداوند تاتاران زنده و جاوید است و او را مرگ نیست یا اینکه فناپذیر است؟
  همچنین در باب این دولت لاینفهم انگلستان با دقت تمام وارسی نموده بدانکه چگونه حکمرانی است و صورت حکمران او چیست؟ سادساً از روی قطع و یقین غور و بررسی حالت ینگه دنیا را نموده و در این باب سر موئی فرونگذار. سابعاً و بلکه اخیراً تاریخ فرنگستان را بنویس و در مقام تفحص و تجسس آن بر آی که اسلم شقوق و احسن طریق برای هدایت فرنگیان گمراه بشاهراه اسلام و بازداشتن ایشان از اکل میته (خوردن مردار) و لحم خنزیر (گوشت خوک) کدام است؟
  باختر امروز سال دو شماره ۱۷ نمونه درک یک پادشاه از واقعیت ها و دانش وی؟ درست مثل بعضی از دیکتاتورهای کنونی نظیر قذافی یا صدام ؟

  ایکاش که مردم مثلا دارای زور و قدرت به این نصایح ګوش میکردند
  اګر دیکتاتوران و ثروتمند ان غیر مشروع و یا حتی مشروع و قدرتمندان و زور ګویان به این ګفته ها توجه میکردند هم خودشان راحت تر بودند و هم دیګران نه رشوه خوران و دزدان و فاسدان و نه تمامیت خواهان نمی خواهند و یا نمی توانند به پندها ګوش دهند ګویا که کور و کر شده اند و نه قوه درک واقعیت ها را دارند ما کتابها و دانشهای و آموزه های زیبای زیادی داریم که تا به آنها عمل نشود نقش زیبایی بر دیوار است. این درست است که ما جوانانی شاید بهتر دانشمند تر و شجاع تر و باهوش تر از رضا پهلوی داریم ولی آیا همه آنان میتوانند شاه یا رهبر و یا حتی رییس جمهور شوند؟ ما بایست تفرقه را کنار بګذاریم و باهم متحدشویم و به همه باورها ی هم احترام بګذاریم و سنګ یک منه نباشیم شاید با همکاری و دوستی بتوانیم مشګلات خود را حل کنیم و از دست تمامیت طلبان و دیکتاتورهای دزد و فاسد راحت شویم همه ما اشتباهاتی کرده و میکنیم و خواهیم کرد مهم آنست که خود خواه نباشیم و به اشتباهات خود معترف باشیم همه دانشمندان و ادیبان ما کلامهای زیبا بسیار ګفته اند از فردوسی ګرفته تا سعدی و حضرت بها الله و حضرت باب و حضرت زردشت مهم این است که به آنان عمل شود. بسیاری کسان که در همین جا مقاله و کامنت مینویسند واضح است که به مشګلات واقف شده اند ولی بایست روح همکاری و دوستی هم باشد تا باهم کار کنیم و به هم خیانت نکنیم و از اعتماد و دوستی های هم سو استفاده نکنیم . صادق و مهربان باشیم و دست دوستی و همکاری را بهمه بدهیم و سیستم کاست مثلا هند را کنار بګذاریم. وکسانی که با عقیده ما مخالف هستند را لجن مال نکنیم و بی تفاوت و بیداد ګر نباشیم؟

 • englisch

  ما مردم خاورمیانه بایست اول یاد بګیریم که اجتماعی باشیم و اجتماعی فکر کنیم

  دیروز یک خانم سیاه پوست آمریکایی میګفت که سیاهان در آمریکا (نه همه آنان ) طوری تربیت شده اند که خود خواه و تکرو باشند و تنها به منافع آنی خود فکر کنند آنان حتی بهم هم رحم نمیکنند( نه همه آنان) سیستم طوری آنان را تربیت کرده که به کارهای علمی و صنعتی کمتر روی آورند و با دادن هزینه به کودکان کم هوش دیګران را هم تشویق میکند که ادای کم هوشان را در بیاورند تا از هزینه کمکی به شاګردان کم هوش بهره مند شوند پدر و مادرشان هم این پولهای مثلا باد آورده را میګیرند و عوض توجه بیشتر به فرزندان خود و کمک به آنان که بهتر شوند با آن ماشین های ګران قیمت میخرند ویا به لهو لعب و باده ګساری و مصرف مواد مخدر می پردازند. در نتیجه سیاهان بطور کلی در علم و فرهنګ پیشرفتهای خیره کننده و قابل ملاحظه ای ندارند وبیشتر در ورزش وموسیقی پیشرفت کرده اند نه در علم سیاست و دانشهای صنعتی؟ شاید نظیر همین فرهنګ هم به نوعی به کشورهای دنیای سوم تحمیل شده باشد که حسادت های بیش از حد خودخواهی تمامیت طلبی و دیکتاتور منشی غارت ودزدی و فساد همراه با منم منم کردنها و خود را برتر و دیګران را هیچ دیدن است و متاسفانه با وجود ستارګان علم و دانشی مثل سعدی مولول حافظ عطار و … دیګران ما از لحاط فرهنګی و اجتماعی بسیار عقب افتاده تر از دیګران هستیم. غرور خشونت و تمامیت طلبی مثل یک خوره به جسم و جان ما افتاده است که از نصایح کسانی مانند سعدی و خیام هیچ خبری نیست. ما دیګران را بد و باورهای آنان را زشت و نکوهیده میدانیم در صورتیکه شاید باورهای ما از باورهای آنان بسیار بی ارزش تر وحتی بدتر باشد. تعصب جهالت و خود خواهی و طاقت انتقاد نداشتن است که مارا به این روز انداخته است. مثلا مسلمانی که حتی قرآن را بطور کامل نخوانده و معنی آنرا نمیداند و در دانستن معلومات مذهبی چیزی نظیر صفر است دیانت دیګر را ضاله میپندارد بدون اینکه کوچکترین اطلاعی از آن داشته باشد. شاید آنچه بیشتر مردم ما طالب آن هستند همانا اطاعتهای کورکورانه است که بدون هیچ معلوماتی برای یک باور بخواهیم کشته و یا شهید بشویم و این شامل متاسفانه تمامی دینهای موجود در خاورمیانه میشود که اربابان یا سران دینها ترجیح میدهند که مریدان آنان بدون چون چرا آنان را پذیرا باشند و هیچ انتقادی و سوالی و برسشی نداشته باشند وګرنه تکفیر میشوند و کنار ګذاشته میشوند ومورد قهر و غضب واقع میګردند. شاه وقتی به سلطنت رسید یک جوان بیست یک ساله بود که از هر طرف هم توسط مجیز بګویان و تملق ګویان و مدعیان ثروت و قدرت وی را در حلقه محاصره خود ګرفته بودند و مشاورین خوبی هم بقول آقای اردشیر زاهدی نداشت ( یا اکثر آنان واقعیت هارا از او پنهان میکردند)

  تابحال هم دیده ایم که هرکسی که ادعای بهتری داشته و در خاورمیانه به قدرت رسیده است مردم را فراموش و به جمع آوری مالهای بیکران و قدرت و فساد روی آورده است. نمونه زنده آن همین قذافی است سرهنګی که معلوم نیست که چګونه تنها در یک کشور آمریکا که با آن هم میانه خوبی نداشته است بیش از سی چهار میلیارد پول نقد دلار دارد؟ دیګری همان ملک سعود است که کشورش را ملک خصوصی خود میداند و حتی نام خانوادګی خودش را هم دنبال نام کشور اضافه کرده است. و یا شیوخ عرب کشورهای کوچک شده عربی شده مثل امپراتوربحرین که با آدمکشی ها میخواهد بر اریکه قدرت باقی بماند. اکثر آنانی که ادعای مردمی بودن و آزاده خواهی و دادګستری میکردند هم چنان که خودشان به قدرت و ثروت و نام دست یافتند دست از دزدی و فساد و تمامیت خواهی برنداشتند و از ګذشته ګان خود اګر بدتر نبودند بهتر هم نبودند. آیا این دزدانی که بنام های مختلف ثروتهای مردم را غارت میکنند و آڼان را در دریای خرافه ها و جهل و تفرقه غرق میکنند همه از طبقه ثروتمندان قبلی بودند نه بسیاری آنان از طبق های محروم جامعه و یا از طبقه تحصیکرده و متوسط جامعه به آن دم دستګاه رسیده اند و اکنون جز دزدی و غارت و فساد و تمامیت خواهی و مقدس شدن و ګول زدن و شیادی کاری دیګر ندارند و مثل همان آقای انقلابی و قهرمان خیالی دون کیشوتی رهبر لیبی با بهترین سلاحهای خریداری شده از غرب به جان ملت خودشان افتاده اند و ارتشی را که بایست برای دفاع از مردم باشد بجان همان مردم انداخته است. در سایر کشورهای هم تقریبا همین طور است ګروهی به غارت و جمع ثروتهای بیکران و نامشروع مشغولند و ګروهی هم در بدبختی فلاکت نادانی جهل تعصب و آتش تفرقه میسوزند. دمیدن نفرت و تفرقه و ایجاد دودستګیها از شګردهای آنان است ګفتن مثلا فرقه ضاله به بهاییان که ظاهرا آموزه های خوبی دارند از همان نفرت و جاه طلبی ها سرچشمه میګیرد و مردم را در این وسط آواره و بیچاره کرده اند. لج مال کردن همدیګر و لجن مال کردن دیګران ودیګر باورها بدون دلایل منطقی نیز از راه آورد های آنان است که برپایه تعصب و جهل ساخته ګردیده است. مثلا کجای این سخن ضاله است که ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار؟ بی تفاوتی حسادت و تمامیت طلبی و فساد و دزدی اګر کاملا برچیده شود شاید ما یک قدم رو به جلو برداریم شما به این نامه پادشاه ایران دقت کنید که چقدر ابلهی و بی دانشی درآن نهفته شده است و آیا هیچ کس جرات آنرا داشت که به او بګوید که اشتباه کردی ؟
  اینهم برداشت شاه ایران از دانش و نخواندن ادبیات و نداشتن درک
  Sahameddin Ghiassi
  Mon Apr 25, 2011 07:48 AM PDT
  نامه تاریخی فتحعلیشاه قاجار به سفیر ایران در استانبول
  این نامه در اسناد ملی ترکیه موجود است
  اولاً بر ذمت همت تو لازم است که بدرستی تحقیق کنی که وسعت ملک فرنگستان چقدر است؟ کسی بنام پادشاه فرنگ هست یا نه؟ و در صورت بودن، پایتختش کجاست؟ ثانیاً فرنگستان عبارتست از چند ایل شهرنشین؟ خوانین و سرکردگان ایشان کیانند؟ ثالثاً در باب فرانسه غوررسی خوبی بکن و ببین فرانسه هم یکی از ایلات فرنگ است یا گروهی و ملکی دیگر دارد؟
  بناپارت نام کافری که خود را پادشاه فرانسه میداند کیست و چه کاره است؟ رابعاً در باب انگلستان تحقیق جداگانه و علیحده بکن و ببین اینان که در سایه ماهوت و قلمتراش اینهمه شهرت پیدا کرده اند، از چه قماش مردم و از په قبیل قومند؟ اینکه می گویند در جزیر ای ساکنند، ییلاق و قشلاق ندارند و قوت غالبشان ماهی است، راست است یا نه؟ اگر راست باشد چطور می شود که یکی در جزیره بنشیند و هندوستان را فتح کند؟ پس از آن در حل این مسئله که اینهمه در ایران در دهنها افتاده است، صرف مساعی و اقدام بنما و لیک بفهم که در میان انگلستان و لندن چه نسبت است؟ آیا لندن جزئی از انگلستان است یا انگلستان جزئی از لندن؟
  خامساً Roman”> بعلم الیقین تحقیق بکن که کمپانی هند که اینهمه مورد مباحثه و گفتگو است با انگلستان چه رابطه ای دارد؟ و بنا با شهر اقوال، عبارتست از یک پیره زن و بالعی قول بعضهم مرکب است از چند پیره زن؟ آیا راست است که “مرغریت” یعنی خداوند تاتاران زنده و جاوید است و او را مرگ نیست یا اینکه فناپذیر است؟
  همچنین در باب این دولت لاینفهم انگلستان با دقت تمام وارسی نموده بدانکه چگونه حکمرانی است و صورت حکمران او چیست؟ سادساً از روی قطع و یقین غور و بررسی حالت ینگه دنیا را نموده و در این باب سر موئی فرونگذار. سابعاً و بلکه اخیراً تاریخ فرنگستان را بنویس و در مقام تفحص و تجسس آن بر آی که اسلم شقوق و احسن طریق برای هدایت فرنگیان گمراه بشاهراه اسلام و بازداشتن ایشان از اکل میته (خوردن مردار) و لحم خنزیر (گوشت خوک) کدام است؟
  باختر امروز سال دو شماره ۱۷ نمونه درک یک پادشاه از واقعیت ها و دانش وی؟ درست مثل بعضی از دیکتاتورهای کنونی نظیر قذافی یا صدام ؟

  ایکاش که مردم مثلا دارای زور و قدرت به این نصایح ګوش میکردند
  اګر دیکتاتوران و ثروتمند ان غیر مشروع و یا حتی مشروع و قدرتمندان و زور ګویان به این ګفته ها توجه میکردند هم خودشان راحت تر بودند و هم دیګران نه رشوه خوران و دزدان و فاسدان و نه تمامیت خواهان نمی خواهند و یا نمی توانند به پندها ګوش دهند ګویا که کور و کر شده اند و نه قوه درک واقعیت ها را دارند ما کتابها و دانشهای و آموزه های زیبای زیادی داریم که تا به آنها عمل نشود نقش زیبایی بر دیوار است. این درست است که ما جوانانی شاید بهتر دانشمند تر و شجاع تر و باهوش تر از رضا پهلوی داریم ولی آیا همه آنان میتوانند شاه یا رهبر و یا حتی رییس جمهور شوند؟ ما بایست تفرقه را کنار بګذاریم و باهم متحدشویم و به همه باورها ی هم احترام بګذاریم و سنګ یک منه نباشیم شاید با همکاری و دوستی بتوانیم مشګلات خود را حل کنیم و از دست تمامیت طلبان و دیکتاتورهای دزد و فاسد راحت شویم همه ما اشتباهاتی کرده و میکنیم و خواهیم کرد مهم آنست که خود خواه نباشیم و به اشتباهات خود معترف باشیم همه دانشمندان و ادیبان ما کلامهای زیبا بسیار ګفته اند از فردوسی ګرفته تا سعدی و حضرت بها الله و حضرت باب و حضرت زردشت مهم این است که به آنان عمل شود. بسیاری کسان که در همین جا مقاله و کامنت مینویسند واضح است که به مشګلات واقف شده اند ولی بایست روح همکاری و دوستی هم باشد تا باهم کار کنیم و به هم خیانت نکنیم و از اعتماد و دوستی های هم سو استفاده نکنیم . صادق و مهربان باشیم و دست دوستی و همکاری را بهمه بدهیم و سیستم کاست مثلا هند را کنار بګذاریم. وکسانی که با عقیده ما مخالف هستند را لجن مال نکنیم و بی تفاوت و بیداد ګر نباشیم؟

 • سهام الدین غیاثی

  من به عنوان یک معلم دانشگاه اخراجی از ایران در آمریکا یک مدرسه شبانه روزی تاسیس کردم تا ّپناه گاه ایرانیان دانشجو و غیر دانشجو ود یگران باشد با دست تقریبا خالی اینکار راکردم که خانه ایران باشد ولی هیچ کسی به کمک من نیآمد و تا هنگامیکه این بی تفاوتی است چطور ما میتوانیم در جامعه بین المللی موفق باشیم؟ مردم ما بایست به دانشهای امروز مجهز شوند چرا ثروتمندان ایرانی در اینجا مدرسه و دانشگاه تاسیس نمیکنند؟ تا زیر دست دانشجویان را بگیرند؟ بهر حال من تلاش خود را کردم و اکنون هم احتیاج به همکار و دانشجو دارم کاری انسانی نه مادی به امید روزهای بهتر امیر غیاثی
  دراین شبانه روزی دانشجویان میتوانند در مزرعه مدرسه هم کار کنند و بتوانند قسمتی از مخارج خود را تامین کنند.

  • elahah

   من هم مثل شما یک معلم اخراجی هستم و وقتی انقلاب زشت ووحشتناک بوجود آمد بعد از سه ماه که من یک معلم جوان وعاشق تدریس بودم از کارم اخراج کردند و همان دوستان خود من باعث شدند تا خود سر کار بمانند من الان ۱۸ سال است در آمریکا هستم اما بدان دلم در ایران ودر کنار هموطنان در بند هستم از دین هر فیلمی که از جنایتهای دولت ایران میبینم ویا خبری می شنوم ساعتها اشک می ریزم و نمیدانم باید چکار کنم

   • Sahameddinghiassi

    آدرس من و شماره تلفن من که در اینجاهست اگر مایل به همکاری با من هستید ۴۰۷۲۸۱۹۷۰۴سهام الدین غیاثی

 • سهام الدین غیاثی

  من به عنوان یک معلم دانشگاه اخراجی از ایران در آمریکا یک مدرسه شبانه روزی تاسیس کردم تا ّپناه گاه ایرانیان دانشجو و غیر دانشجو ود یگران باشد با دست تقریبا خالی اینکار راکردم که خانه ایران باشد ولی هیچ کسی به کمک من نیآمد و تا هنگامیکه این بی تفاوتی است چطور ما میتوانیم در جامعه بین المللی موفق باشیم؟ مردم ما بایست به دانشهای امروز مجهز شوند چرا ثروتمندان ایرانی در اینجا مدرسه و دانشگاه تاسیس نمیکنند؟ تا زیر دست دانشجویان را بگیرند؟ بهر حال من تلاش خود را کردم و اکنون هم احتیاج به همکار و دانشجو دارم کاری انسانی نه مادی به امید روزهای بهتر امیر غیاثی
  دراین شبانه روزی دانشجویان میتوانند در مزرعه مدرسه هم کار کنند و بتوانند قسمتی از مخارج خود را تامین کنند.

 • Sahameddin Ghiassi

  Dear friend

  I need students and partners to cooperate me and help me to run this boarding school. The students can live here, work and study. I can porduce organic food and I have land enough for these acitivies. I can also just rent rooms, cheaper than university to the students. I need also partners for differenct activities.

  I am Amir Ghiassi. My background includes teaching in college, university and high schools level, translations, interpretations, and writing. Currently, I have a boarding school located on a several acre property that includes a farm and a poultry and fish hatchery. And over twenty furnished rooms. International students and others looking for a boarding school where they can learn English and foreign languages. I am also looking for business partners to expand the school, school farms, and the hatcheries. I am a university teacher in foreign languages I am fluent in eight languages. I can teach eight languages. They include German, Turkish, Persian, English, Arabic, Pashto, Latin and other languages. I was instructor at University of Tehran, German and British High schools, German Embassy School, Oviedo High school, Seminole County Community College, Iranian High schools and Iranian S American Language and Boarding School in USA, Florida, and Orlando. This boarding school is nice beautiful and in compare with classes in university and other places much cheaper. Even my boarding is cheaper. Because I wish to help the students. Email: sghiassi_fhc at hotmail.com, sahameddinghiassi at yahoo.com. , http://www.Iranian.com if you like to read my writing. http://www.Tagged.com/sahameddinaghia... ,www.Multiply.com/sahameddinAmi… site. Or if you just write my name Sahameddin Ghiassi you see enough information about me. My profession or business is involved in? Education, translation, interpretation, writing, and consulting. Also farming, poultry and fish hatchery. Every body is welcome to my school. Amir Ghiassi

 • Sahameddin Ghiassi

  Dear friend

  I need students and partners to cooperate me and help me to run this boarding school. The students can live here, work and study. I can porduce organic food and I have land enough for these acitivies. I can also just rent rooms, cheaper than university to the students. I need also partners for differenct activities.

  I am Amir Ghiassi. My background includes teaching in college, university and high schools level, translations, interpretations, and writing. Currently, I have a boarding school located on a several acre property that includes a farm and a poultry and fish hatchery. And over twenty furnished rooms. International students and others looking for a boarding school where they can learn English and foreign languages. I am also looking for business partners to expand the school, school farms, and the hatcheries. I am a university teacher in foreign languages I am fluent in eight languages. I can teach eight languages. They include German, Turkish, Persian, English, Arabic, Pashto, Latin and other languages. I was instructor at University of Tehran, German and British High schools, German Embassy School, Oviedo High school, Seminole County Community College, Iranian High schools and Iranian S American Language and Boarding School in USA, Florida, and Orlando. This boarding school is nice beautiful and in compare with classes in university and other places much cheaper. Even my boarding is cheaper. Because I wish to help the students. Email: sghiassi_fhc at hotmail.com, sahameddinghiassi at yahoo.com. , http://www.Iranian.com if you like to read my writing. http://www.Tagged.com/sahameddinaghia... ,www.Multiply.com/sahameddinAmi… site. Or if you just write my name Sahameddin Ghiassi you see enough information about me. My profession or business is involved in? Education, translation, interpretation, writing, and consulting. Also farming, poultry and fish hatchery. Every body is welcome to my school. Amir Ghiassi

 • Sahameddin Ghiassi

  Dear friend

  I need students and partners to cooperate me and help me to run this boarding school. The students can live here, work and study. I can porduce organic food and I have land enough for these acitivies. I can also just rent rooms, cheaper than university to the students. I need also partners for differenct activities.

  I am Amir Ghiassi. My background includes teaching in college, university and high schools level, translations, interpretations, and writing. Currently, I have a boarding school located on a several acre property that includes a farm and a poultry and fish hatchery. And over twenty furnished rooms. International students and others looking for a boarding school where they can learn English and foreign languages. I am also looking for business partners to expand the school, school farms, and the hatcheries. I am a university teacher in foreign languages I am fluent in eight languages. I can teach eight languages. They include German, Turkish, Persian, English, Arabic, Pashto, Latin and other languages. I was instructor at University of Tehran, German and British High schools, German Embassy School, Oviedo High school, Seminole County Community College, Iranian High schools and Iranian S American Language and Boarding School in USA, Florida, and Orlando. This boarding school is nice beautiful and in compare with classes in university and other places much cheaper. Even my boarding is cheaper. Because I wish to help the students. Email: sghiassi_fhc at hotmail.com, sahameddinghiassi at yahoo.com. , http://www.Iranian.com if you like to read my writing. http://www.Tagged.com/sahameddinaghia... ,www.Multiply.com/sahameddinAmi… site. Or if you just write my name Sahameddin Ghiassi you see enough information about me. My profession or business is involved in? Education, translation, interpretation, writing, and consulting. Also farming, poultry and fish hatchery. Every body is welcome to my school. Amir Ghiassi

 • Sahameddin Ghiassi

  برادر کشی و طراحی جنګهای بین دیوانه ګان قدرت ومزدورانشان با مردم و حمایتهای زرګری آنان شاید اکنون سیستم غارتګر راه خود را عوض کرده و تمایل دارد که مثلا مردم حاکم سرنوشت خویش باشند و با برنامه یکی به نعل و یکی به میخ دوطرف قضیه را ګرم نګه میدارد اګر یادتان باشد آنان با دراختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی مرد افکن خودشان هرچه را که بخواهند بخورد مردم میدهند چه در جنګ اول و دوم جهانی و چه بعداز آن آنان براحتی از یک شیاد و یا قالتاق و یا حتی یک ابله و دیوانه یک مرد مقدس مردمی و رهبری عالیقدر بنا میکنند و از دیګری که شاید تمایل بیشتری به مردم و رفاه آنان دارد یک دیو دوسر و یا یک خاین به تمام معنا بعد هم با تبلیغات کوبنده خود مردم را آنچنان شست شوی مغزی میدهند که براحتی شب سیاه را روزی درخشنده و تابان جلوه ګری مینمایند بعد هم با طراحی برنامه های ضد انسانی خود برای بهره وری بیشتر همه را بجان هم میاندازند و شور شوق کشتن و کشته شدن را بین مردم عادی ترویج میکنند. دیوانه ای بنام صدام را به ارش میرسانند و همه نوع وسایل جنګی و غیره را در اختیارش قرار میدهند وبعد هم به او چراغ سبزی نشان میدهد و مردک ابله را به سوی جنګ هدایت می کنند.

  شرکتهای بیمه مواد مخدر و مواد منفجره آنان تجهیز میشوند و با آتش زدن به خرمن نفرت و تبلیغات وسیع دو ملت برادر را بجان هم میاندازند و بطوریکه عراقیان بعضی از آنان ایرانیان را مرتد و غیر مسلمان رافضی و برګشته از دین قلمداد میکنند و برای کشتن آنان سراز پا نمی شناسند بدین ترتیب شیعه از نظر آنان کافر با سنی از نظر اینان کافر بجان هم می افتند و دریای جنایت و خون و کشت کشتار برپا میکنند. بعد هم با تردستی به دو طرف آنقدر اسلحه های مخرب میدهند که هیچ یک از آنان نتواند مثلا پیروز جنګ شود آنچه بر جای میماند میلیونها کشته زخمی و معلول و از دست دادن تریلیونها دلار برای ادامه جنګ و یک ملت خسته و ګرسنه و بیکار است شرکتهای بیمه و اسلحه و مواد مخدر هم با جیب های پر ظاهرا از میدان بیرون میروند تا در جایی دیګر ګیر بدهند. اکنون هم قذافی نمونه دیګری از آن دست آموز شده ګان آنان است که با نهایت حماقت بر روی ملت خودش اسلحه ګرفته است وآنان را با کمک دیوانه ګانی نظیر خودش درو میکند غرب هم که مشغول کاغذبازی و دست دست کردنها ست آنان براحتی سرزمین زیبا ما افغانستان را به کشوری سوخته تبدیل کردند و یک مشت دیوانه قدرت شهوت ثروت و خود خواه و تمامیت طلب بیسواد و مغرور را سلطه ګر کردند با دادن اسلحه به دو طرف قضیه مردم مارا به برادر کشی وادار نمودند و زیربنای اقتصادی مارا از بین بردند و دعوای شرق و غرب و یا امپریالیت سرمایه داری مثلا آزاد و امپریالیست مثلا کمونیست و سرمایه داری دولتی را بجان مردم بینوای ما انداختند و دوطرف از هم کشتند و بستند و منفجر کردند.

  برای اینکه مثل آدمهای باشعور برای مذاکره و رای زنی قدرت نداشتند و تنها میګفتند که مرغ من یک پا دارد من درست میګویم و دیګران غلط دیوانه مذهبی یا واقعی و یا متظاهر نظیر همان یزید و معاویه صدر اسلام و یا جوانان بی ګناه شست شوی مغزی شده و تحت تاثیر تبلیغات کوبنده را بجان هم انداختند و بجای اینکه ریش سفیدان عاقل و فهمیده ای مشګل را حل کنند مرتب بر طبل جنګ کوبیدند و سهم غارتګران بین المللی را به نحو احس پرداختند. تاکی مردم خاورمیانه بایست قربانی تمامیت خواهی و ظلم سلطه ګران و دزدان بین المللی با همراهی دزدان محلی و دیوانه ګان شهوت وقدرت دست نشانده آنان باشند؟ چرا مردم خاورمیانه مشګلات و ناراحتی های خود را به طریق ګفت ګو و بقول آنان دیپلوماسی حل نمی کنند و چرا رهبران خواست و رفاه و آسایش مردم را در نظر نمی ګیرند شیوخ عرب که به غارت و عیش و عشرت مشغولند و مبارک هم که میګویند هفتاد میلیارد دلار ثروت دارد و باز که حساب بانکی جناب سرهنګ قذافی با سی میلیارد دلار بالانس یا موجودی بسته یا فریز شده است در صورتیکه مردم آنکشور برای ده دلار انګ میاندازند و برای خرید مصارف روزانه خود کمبود پولی دارند وګرنه تا کارد به استخوان مردم نرسیده باشند حاضر نخواهند شد بدون اسلحه جلوی توپ تانک مسلسل و هواپیماهای جنګی بروند و کشته شوند. یک مشت دزد و تمامیت خواه و فاسد و بی انصاف بین المللی برای داشتن ثروتهای نجومی ودر اختیار داشتن کل دنیا خود را مجهز کرده اند تا از این طریق مردم را از بین ببرند و آنانی که می مانند برده و بره وار دنبال آنان بدوند و هرکاری که میخواهند بکنند آنان نظیر هیتلر و استالین نیستند که بخواهند با نشان دادن قدرت نظامی خود و استفاده از آن جهان را بلع بفرمایند بلکه آنان از طریق دیګر تفرقه بیانداز و غارت کن و بدست ګرفتن قدرتهای معنوی مردم به از بین بردن آنان مشغول هستند راهی تازه و روشی جدید تر. دادن غذاهای مسموم که به سرتان و چاقی و بیماریهای ګوناګون منتهی میشود تحریک مردم به ظلم و دزدی و فساد و تحریک به خشم و نفرت مثل ترس از کمونیست و یا اسلام بی تفاوتی دستګاههای اداری و رشوه خوری و بیکاری و بی سرمایه ګی و غارت سرمایه های کوچک و میدان دادن به دیوانه ګانی نظیر صدام قذافی و دیګران برای تاخت تاز واز بین بردن مردم و سرمایه هایشان از دست آورد های جدید استعمار و استحمار بین المللی است.

  و نمونه انجام این کارهای ناشریف دادن اسلحه به طالبان والقاعده و تحریک آنان به محو کمونیست در کشور ما و یا تحریک صدام به حمله به ایران و نتایج اسف بار آن است اکنون نوبت کل خاورمیانه است که به برادر کشی و از بین بردن سرمایه های ملی خود اقدام کنند و آنان هم ظاهرا با جنګ زرګری مشغول آوردن هیزم های بیشتر برای این آتش افروخته است که ایکاش که رهبران خاورمیانه هم از خواب خرګوشی بیدار میشدند و برای خدمت به مردم خودکمر همت می بستند نه برای دزدی فساد غارت تمامیت خواهی و کشت کشتار های بیشتر و داشتن سرمایه میلیاردی بیشتر و ایکاش اربابان اصلی آنان هم کمی انصاف و مروت داشتند و برای کسب منافع تریلیونی خود حاضر نمی شدند مردم ساده دل و بیګناه قربانی سادګی های خود شوند و یا انسان های ابله و مغرور وبی سواد دانش مهره های دست چین شده آنان باشند و بر روی مردم بیګناه اسلحه بکشند؟ اکنون ما در چندین جبهه بایست بجنګیم جنګ با جهل نادانی با تعصب و غرور با دزدی فساد و با تمامیت خواهی و بی شرمی متاسفانه مذهبیون شیاد و متظاهر و سیاستمداران دزدی و نالایق به همراهی امپریالیست های دزد و جهان خوار و کمونیست های نظیر همانان مشغول از بین بردن تمامی انسانیت ها و دوستی ها شده اند و میخواهند دنیایی بسازند که یکسره در آن نفرت و بی تفاوتی حکمران باشد نفرت از هم از مذهب های هم از ملیت های هم و از نژادهای هم و نفرت از آن چیزهایی مصنوعی که آنان ساخته و پرداخته اند. راه رهایی اتحاد تساهل ګفتګو و قبول هم و مدارا میباشد نه جنګ که صلح؟

  مردم جهان سوم با هم متحد شوید و با ګفتار و سیاست مشګلات را حل کنید رهبران دزد خود را رها کنید و رهبری جمعی و ګروهی و با محدودیت زمانی داشته باشید که دیکتاتوری هرچند که خوب ملی و یا مردمی باشد امکان تغییر و اشتباه را در خود دارد زیرا بشر جایز خطا است و این در مورد دیکتاتور هم صدق میکند نادرشاه افشار آن مرد قوی و خوب و آن فرزند رشید ایران در آخر حتی چشمان فرزند خود رضا قلی میرزا را هم از کاسه بیرون کشید این باید درسی باشد برای همه ما که دیکتاتور هرچند هم که ملی مردمی و خوب باشد یک روز در اثر مرور زمان و کرنش های متملقان و اطرافیان دیوانه ای زنجیری خواهد شد و مثال نادرشاه رابرای همین آوردم که پادشاهی که ایران را نجات داد بالاخره بدست سرداران خودش کشته شد زیرا این خوی دیکتاتوری است که انسان خوبی را هم تبدیل به دیوانه ای زنجیری میکند و خود را خدا و بی نهایت فرض میفرماید به امید اتحاد و دوستی ملتهای خاورمیانه

  متاسفانه تحت شرایطی که برنامه ریزی شده ما همه تمامیت خواه هستیم و همه میخواهیم شاه یا رییس جمهور و یا رهبر بشویم حرف ما حرف آخر است و همه ما همه دان هستیم؟ این یک عیب عمومی است که به عقاید هم احترام نمی ګذاریم و مرغ یک پا دارد هستیم . میګویند انګلیسی ها به سرلشګر امیر طهماسبی چراغ سبز نشان دادند که قاجارها را کله پا کند . او ګفت که من با احمد شاه نان نمک خورده ام اینکار را نمی کنم. رضا شاه یک افسر جوان بود که در اثر هوش و فرصت و یا شرایط دیګر خدماتی به ایران کرد ولی متاسفانه ګرفتار همان اشتباهی شد که همه ما هم می شویم خوب اګر این درست باشد که هرکس بخواهد به ایران خدمت کند ابر قدرتها زیر آبش را میزنند چه؟ رضا شاه با آلمانها رابطه خوبی داشت و… آقایانی که بر خاور میانه حکومت میکنند همه همان اشتباه را میکنند همین جناب سرهنګ قذافی را تانک و توپ و هواپیما برای کشتن مردمش که اورا بعد از چهل یکسال نمی خواهند حمله میکند و از بی تفاوتی و بمن چه مردم جهان سو استفاده میکند؟ مګر او یک سرهنګ بیست هفت ساله بیش نبود که میګویند اکنون سی میلیارد دلار در یک حسابش دارد؟ تاریخ را نګاه کنید سرداران ایرانی با حیله خلفای عباسی علیه هم میجنګیدند ؟ مشګل ما تمامیت خواهی است و اینکه تنها فکر منافع شخصی خودمان هستیم و حتی اګر این منافع ملت مارا بباد دهد؟ آیا تنها خانواده پهلوی ثروتمند هستند چرا سایر ایرانیان ثروتمند و یا مردم خاورمیانه ثروتمند برای مردم خود کاری نمیکنند بیمارستان بسازند مدرسه باز کنند کارخانه ای تاسیس کنند همه و یا بیشتر آنان دلارهای نقد را در بانکهای کفرستانها خواباینده که باحتمال کافر ها آنقدر ابله نیستند که این سرمایه های مشروع و یا غیر مشروع را به بازکنندګان حسابها پس بدهند . مردمی که برای مال دنیا آدم میکشند و دوستان خود را لو میدهند و غارت میکنند مسلم است که از کشورهای پیشرفته عقب تر خواهند ماند؟ و به دریوزګی به دامان کشورهای مثلا پیشرفته میآیند.

  کسانی که ادعا دارند بایست مدارک رو کنند. درمان درد ما همان انصاف محبت و دوستی و اتحاد است و بس اینکه دیګران را هم باندازه خودمان دوست داشته باشیم و به آنان احترام بګذاریم نه اینکه تا دستمان به دم ګاوی بند شد زیر رو را غارت کنیم و به لجن مال کردن بیګناهان بپردازیم و دو قورت نیم مان هم باقی باشد . دروغګویی پز دادن بی انصافی تمامیت خواهی بی احترامی به عقاید دیګران و… از بیماریهای مردم خاورمیانه بلکه جهان است اینها بایست ریشه کن شوند ؟ مذهبیون شارلان که اعتقادی به خدا ندارند و به دین به چشم یک وسیله برای غارت مردم نګاه میکنند . و از راه دین سرمایه های میلیاردی جمع میکنند در حالیکه حضرت مسیح شان یک اتاق نداشت که در آن بخوابد و اینطور که در فیلم ها نشان میدهند زیر سقف آسمان میخوابید. ولی ګفت همدیګر را دوست بدارید به هم کمک کنید و با هم مهربان باشید کو ګوش شنوا؟ مولانا ګفت که بدترین ګناهان ګناه جهل و نادانی است . ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار ولی کو ګوش شنوا؟ بسیار خوب به زد خورد ها و سو استفاده ها ودزدیها و رشوه خواری ها ادامه بدهیم تا که آید و چه شود ؟

 • Sahameddin Ghiassi

  برادر کشی و طراحی جنګهای بین دیوانه ګان قدرت ومزدورانشان با مردم و حمایتهای زرګری آنان شاید اکنون سیستم غارتګر راه خود را عوض کرده و تمایل دارد که مثلا مردم حاکم سرنوشت خویش باشند و با برنامه یکی به نعل و یکی به میخ دوطرف قضیه را ګرم نګه میدارد اګر یادتان باشد آنان با دراختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی مرد افکن خودشان هرچه را که بخواهند بخورد مردم میدهند چه در جنګ اول و دوم جهانی و چه بعداز آن آنان براحتی از یک شیاد و یا قالتاق و یا حتی یک ابله و دیوانه یک مرد مقدس مردمی و رهبری عالیقدر بنا میکنند و از دیګری که شاید تمایل بیشتری به مردم و رفاه آنان دارد یک دیو دوسر و یا یک خاین به تمام معنا بعد هم با تبلیغات کوبنده خود مردم را آنچنان شست شوی مغزی میدهند که براحتی شب سیاه را روزی درخشنده و تابان جلوه ګری مینمایند بعد هم با طراحی برنامه های ضد انسانی خود برای بهره وری بیشتر همه را بجان هم میاندازند و شور شوق کشتن و کشته شدن را بین مردم عادی ترویج میکنند. دیوانه ای بنام صدام را به ارش میرسانند و همه نوع وسایل جنګی و غیره را در اختیارش قرار میدهند وبعد هم به او چراغ سبزی نشان میدهد و مردک ابله را به سوی جنګ هدایت می کنند.

  شرکتهای بیمه مواد مخدر و مواد منفجره آنان تجهیز میشوند و با آتش زدن به خرمن نفرت و تبلیغات وسیع دو ملت برادر را بجان هم میاندازند و بطوریکه عراقیان بعضی از آنان ایرانیان را مرتد و غیر مسلمان رافضی و برګشته از دین قلمداد میکنند و برای کشتن آنان سراز پا نمی شناسند بدین ترتیب شیعه از نظر آنان کافر با سنی از نظر اینان کافر بجان هم می افتند و دریای جنایت و خون و کشت کشتار برپا میکنند. بعد هم با تردستی به دو طرف آنقدر اسلحه های مخرب میدهند که هیچ یک از آنان نتواند مثلا پیروز جنګ شود آنچه بر جای میماند میلیونها کشته زخمی و معلول و از دست دادن تریلیونها دلار برای ادامه جنګ و یک ملت خسته و ګرسنه و بیکار است شرکتهای بیمه و اسلحه و مواد مخدر هم با جیب های پر ظاهرا از میدان بیرون میروند تا در جایی دیګر ګیر بدهند. اکنون هم قذافی نمونه دیګری از آن دست آموز شده ګان آنان است که با نهایت حماقت بر روی ملت خودش اسلحه ګرفته است وآنان را با کمک دیوانه ګانی نظیر خودش درو میکند غرب هم که مشغول کاغذبازی و دست دست کردنها ست آنان براحتی سرزمین زیبا ما افغانستان را به کشوری سوخته تبدیل کردند و یک مشت دیوانه قدرت شهوت ثروت و خود خواه و تمامیت طلب بیسواد و مغرور را سلطه ګر کردند با دادن اسلحه به دو طرف قضیه مردم مارا به برادر کشی وادار نمودند و زیربنای اقتصادی مارا از بین بردند و دعوای شرق و غرب و یا امپریالیت سرمایه داری مثلا آزاد و امپریالیست مثلا کمونیست و سرمایه داری دولتی را بجان مردم بینوای ما انداختند و دوطرف از هم کشتند و بستند و منفجر کردند.

  برای اینکه مثل آدمهای باشعور برای مذاکره و رای زنی قدرت نداشتند و تنها میګفتند که مرغ من یک پا دارد من درست میګویم و دیګران غلط دیوانه مذهبی یا واقعی و یا متظاهر نظیر همان یزید و معاویه صدر اسلام و یا جوانان بی ګناه شست شوی مغزی شده و تحت تاثیر تبلیغات کوبنده را بجان هم انداختند و بجای اینکه ریش سفیدان عاقل و فهمیده ای مشګل را حل کنند مرتب بر طبل جنګ کوبیدند و سهم غارتګران بین المللی را به نحو احس پرداختند. تاکی مردم خاورمیانه بایست قربانی تمامیت خواهی و ظلم سلطه ګران و دزدان بین المللی با همراهی دزدان محلی و دیوانه ګان شهوت وقدرت دست نشانده آنان باشند؟ چرا مردم خاورمیانه مشګلات و ناراحتی های خود را به طریق ګفت ګو و بقول آنان دیپلوماسی حل نمی کنند و چرا رهبران خواست و رفاه و آسایش مردم را در نظر نمی ګیرند شیوخ عرب که به غارت و عیش و عشرت مشغولند و مبارک هم که میګویند هفتاد میلیارد دلار ثروت دارد و باز که حساب بانکی جناب سرهنګ قذافی با سی میلیارد دلار بالانس یا موجودی بسته یا فریز شده است در صورتیکه مردم آنکشور برای ده دلار انګ میاندازند و برای خرید مصارف روزانه خود کمبود پولی دارند وګرنه تا کارد به استخوان مردم نرسیده باشند حاضر نخواهند شد بدون اسلحه جلوی توپ تانک مسلسل و هواپیماهای جنګی بروند و کشته شوند. یک مشت دزد و تمامیت خواه و فاسد و بی انصاف بین المللی برای داشتن ثروتهای نجومی ودر اختیار داشتن کل دنیا خود را مجهز کرده اند تا از این طریق مردم را از بین ببرند و آنانی که می مانند برده و بره وار دنبال آنان بدوند و هرکاری که میخواهند بکنند آنان نظیر هیتلر و استالین نیستند که بخواهند با نشان دادن قدرت نظامی خود و استفاده از آن جهان را بلع بفرمایند بلکه آنان از طریق دیګر تفرقه بیانداز و غارت کن و بدست ګرفتن قدرتهای معنوی مردم به از بین بردن آنان مشغول هستند راهی تازه و روشی جدید تر. دادن غذاهای مسموم که به سرتان و چاقی و بیماریهای ګوناګون منتهی میشود تحریک مردم به ظلم و دزدی و فساد و تحریک به خشم و نفرت مثل ترس از کمونیست و یا اسلام بی تفاوتی دستګاههای اداری و رشوه خوری و بیکاری و بی سرمایه ګی و غارت سرمایه های کوچک و میدان دادن به دیوانه ګانی نظیر صدام قذافی و دیګران برای تاخت تاز واز بین بردن مردم و سرمایه هایشان از دست آورد های جدید استعمار و استحمار بین المللی است.

  و نمونه انجام این کارهای ناشریف دادن اسلحه به طالبان والقاعده و تحریک آنان به محو کمونیست در کشور ما و یا تحریک صدام به حمله به ایران و نتایج اسف بار آن است اکنون نوبت کل خاورمیانه است که به برادر کشی و از بین بردن سرمایه های ملی خود اقدام کنند و آنان هم ظاهرا با جنګ زرګری مشغول آوردن هیزم های بیشتر برای این آتش افروخته است که ایکاش که رهبران خاورمیانه هم از خواب خرګوشی بیدار میشدند و برای خدمت به مردم خودکمر همت می بستند نه برای دزدی فساد غارت تمامیت خواهی و کشت کشتار های بیشتر و داشتن سرمایه میلیاردی بیشتر و ایکاش اربابان اصلی آنان هم کمی انصاف و مروت داشتند و برای کسب منافع تریلیونی خود حاضر نمی شدند مردم ساده دل و بیګناه قربانی سادګی های خود شوند و یا انسان های ابله و مغرور وبی سواد دانش مهره های دست چین شده آنان باشند و بر روی مردم بیګناه اسلحه بکشند؟ اکنون ما در چندین جبهه بایست بجنګیم جنګ با جهل نادانی با تعصب و غرور با دزدی فساد و با تمامیت خواهی و بی شرمی متاسفانه مذهبیون شیاد و متظاهر و سیاستمداران دزدی و نالایق به همراهی امپریالیست های دزد و جهان خوار و کمونیست های نظیر همانان مشغول از بین بردن تمامی انسانیت ها و دوستی ها شده اند و میخواهند دنیایی بسازند که یکسره در آن نفرت و بی تفاوتی حکمران باشد نفرت از هم از مذهب های هم از ملیت های هم و از نژادهای هم و نفرت از آن چیزهایی مصنوعی که آنان ساخته و پرداخته اند. راه رهایی اتحاد تساهل ګفتګو و قبول هم و مدارا میباشد نه جنګ که صلح؟

  مردم جهان سوم با هم متحد شوید و با ګفتار و سیاست مشګلات را حل کنید رهبران دزد خود را رها کنید و رهبری جمعی و ګروهی و با محدودیت زمانی داشته باشید که دیکتاتوری هرچند که خوب ملی و یا مردمی باشد امکان تغییر و اشتباه را در خود دارد زیرا بشر جایز خطا است و این در مورد دیکتاتور هم صدق میکند نادرشاه افشار آن مرد قوی و خوب و آن فرزند رشید ایران در آخر حتی چشمان فرزند خود رضا قلی میرزا را هم از کاسه بیرون کشید این باید درسی باشد برای همه ما که دیکتاتور هرچند هم که ملی مردمی و خوب باشد یک روز در اثر مرور زمان و کرنش های متملقان و اطرافیان دیوانه ای زنجیری خواهد شد و مثال نادرشاه رابرای همین آوردم که پادشاهی که ایران را نجات داد بالاخره بدست سرداران خودش کشته شد زیرا این خوی دیکتاتوری است که انسان خوبی را هم تبدیل به دیوانه ای زنجیری میکند و خود را خدا و بی نهایت فرض میفرماید به امید اتحاد و دوستی ملتهای خاورمیانه

  متاسفانه تحت شرایطی که برنامه ریزی شده ما همه تمامیت خواه هستیم و همه میخواهیم شاه یا رییس جمهور و یا رهبر بشویم حرف ما حرف آخر است و همه ما همه دان هستیم؟ این یک عیب عمومی است که به عقاید هم احترام نمی ګذاریم و مرغ یک پا دارد هستیم . میګویند انګلیسی ها به سرلشګر امیر طهماسبی چراغ سبز نشان دادند که قاجارها را کله پا کند . او ګفت که من با احمد شاه نان نمک خورده ام اینکار را نمی کنم. رضا شاه یک افسر جوان بود که در اثر هوش و فرصت و یا شرایط دیګر خدماتی به ایران کرد ولی متاسفانه ګرفتار همان اشتباهی شد که همه ما هم می شویم خوب اګر این درست باشد که هرکس بخواهد به ایران خدمت کند ابر قدرتها زیر آبش را میزنند چه؟ رضا شاه با آلمانها رابطه خوبی داشت و… آقایانی که بر خاور میانه حکومت میکنند همه همان اشتباه را میکنند همین جناب سرهنګ قذافی را تانک و توپ و هواپیما برای کشتن مردمش که اورا بعد از چهل یکسال نمی خواهند حمله میکند و از بی تفاوتی و بمن چه مردم جهان سو استفاده میکند؟ مګر او یک سرهنګ بیست هفت ساله بیش نبود که میګویند اکنون سی میلیارد دلار در یک حسابش دارد؟ تاریخ را نګاه کنید سرداران ایرانی با حیله خلفای عباسی علیه هم میجنګیدند ؟ مشګل ما تمامیت خواهی است و اینکه تنها فکر منافع شخصی خودمان هستیم و حتی اګر این منافع ملت مارا بباد دهد؟ آیا تنها خانواده پهلوی ثروتمند هستند چرا سایر ایرانیان ثروتمند و یا مردم خاورمیانه ثروتمند برای مردم خود کاری نمیکنند بیمارستان بسازند مدرسه باز کنند کارخانه ای تاسیس کنند همه و یا بیشتر آنان دلارهای نقد را در بانکهای کفرستانها خواباینده که باحتمال کافر ها آنقدر ابله نیستند که این سرمایه های مشروع و یا غیر مشروع را به بازکنندګان حسابها پس بدهند . مردمی که برای مال دنیا آدم میکشند و دوستان خود را لو میدهند و غارت میکنند مسلم است که از کشورهای پیشرفته عقب تر خواهند ماند؟ و به دریوزګی به دامان کشورهای مثلا پیشرفته میآیند.

  کسانی که ادعا دارند بایست مدارک رو کنند. درمان درد ما همان انصاف محبت و دوستی و اتحاد است و بس اینکه دیګران را هم باندازه خودمان دوست داشته باشیم و به آنان احترام بګذاریم نه اینکه تا دستمان به دم ګاوی بند شد زیر رو را غارت کنیم و به لجن مال کردن بیګناهان بپردازیم و دو قورت نیم مان هم باقی باشد . دروغګویی پز دادن بی انصافی تمامیت خواهی بی احترامی به عقاید دیګران و… از بیماریهای مردم خاورمیانه بلکه جهان است اینها بایست ریشه کن شوند ؟ مذهبیون شارلان که اعتقادی به خدا ندارند و به دین به چشم یک وسیله برای غارت مردم نګاه میکنند . و از راه دین سرمایه های میلیاردی جمع میکنند در حالیکه حضرت مسیح شان یک اتاق نداشت که در آن بخوابد و اینطور که در فیلم ها نشان میدهند زیر سقف آسمان میخوابید. ولی ګفت همدیګر را دوست بدارید به هم کمک کنید و با هم مهربان باشید کو ګوش شنوا؟ مولانا ګفت که بدترین ګناهان ګناه جهل و نادانی است . ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار ولی کو ګوش شنوا؟ بسیار خوب به زد خورد ها و سو استفاده ها ودزدیها و رشوه خواری ها ادامه بدهیم تا که آید و چه شود ؟

 • Sahameddin Ghiassi

  برادر کشی و طراحی جنګهای بین دیوانه ګان قدرت ومزدورانشان با مردم و حمایتهای زرګری آنان شاید اکنون سیستم غارتګر راه خود را عوض کرده و تمایل دارد که مثلا مردم حاکم سرنوشت خویش باشند و با برنامه یکی به نعل و یکی به میخ دوطرف قضیه را ګرم نګه میدارد اګر یادتان باشد آنان با دراختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی مرد افکن خودشان هرچه را که بخواهند بخورد مردم میدهند چه در جنګ اول و دوم جهانی و چه بعداز آن آنان براحتی از یک شیاد و یا قالتاق و یا حتی یک ابله و دیوانه یک مرد مقدس مردمی و رهبری عالیقدر بنا میکنند و از دیګری که شاید تمایل بیشتری به مردم و رفاه آنان دارد یک دیو دوسر و یا یک خاین به تمام معنا بعد هم با تبلیغات کوبنده خود مردم را آنچنان شست شوی مغزی میدهند که براحتی شب سیاه را روزی درخشنده و تابان جلوه ګری مینمایند بعد هم با طراحی برنامه های ضد انسانی خود برای بهره وری بیشتر همه را بجان هم میاندازند و شور شوق کشتن و کشته شدن را بین مردم عادی ترویج میکنند. دیوانه ای بنام صدام را به ارش میرسانند و همه نوع وسایل جنګی و غیره را در اختیارش قرار میدهند وبعد هم به او چراغ سبزی نشان میدهد و مردک ابله را به سوی جنګ هدایت می کنند.

  شرکتهای بیمه مواد مخدر و مواد منفجره آنان تجهیز میشوند و با آتش زدن به خرمن نفرت و تبلیغات وسیع دو ملت برادر را بجان هم میاندازند و بطوریکه عراقیان بعضی از آنان ایرانیان را مرتد و غیر مسلمان رافضی و برګشته از دین قلمداد میکنند و برای کشتن آنان سراز پا نمی شناسند بدین ترتیب شیعه از نظر آنان کافر با سنی از نظر اینان کافر بجان هم می افتند و دریای جنایت و خون و کشت کشتار برپا میکنند. بعد هم با تردستی به دو طرف آنقدر اسلحه های مخرب میدهند که هیچ یک از آنان نتواند مثلا پیروز جنګ شود آنچه بر جای میماند میلیونها کشته زخمی و معلول و از دست دادن تریلیونها دلار برای ادامه جنګ و یک ملت خسته و ګرسنه و بیکار است شرکتهای بیمه و اسلحه و مواد مخدر هم با جیب های پر ظاهرا از میدان بیرون میروند تا در جایی دیګر ګیر بدهند. اکنون هم قذافی نمونه دیګری از آن دست آموز شده ګان آنان است که با نهایت حماقت بر روی ملت خودش اسلحه ګرفته است وآنان را با کمک دیوانه ګانی نظیر خودش درو میکند غرب هم که مشغول کاغذبازی و دست دست کردنها ست آنان براحتی سرزمین زیبا ما افغانستان را به کشوری سوخته تبدیل کردند و یک مشت دیوانه قدرت شهوت ثروت و خود خواه و تمامیت طلب بیسواد و مغرور را سلطه ګر کردند با دادن اسلحه به دو طرف قضیه مردم مارا به برادر کشی وادار نمودند و زیربنای اقتصادی مارا از بین بردند و دعوای شرق و غرب و یا امپریالیت سرمایه داری مثلا آزاد و امپریالیست مثلا کمونیست و سرمایه داری دولتی را بجان مردم بینوای ما انداختند و دوطرف از هم کشتند و بستند و منفجر کردند.

  برای اینکه مثل آدمهای باشعور برای مذاکره و رای زنی قدرت نداشتند و تنها میګفتند که مرغ من یک پا دارد من درست میګویم و دیګران غلط دیوانه مذهبی یا واقعی و یا متظاهر نظیر همان یزید و معاویه صدر اسلام و یا جوانان بی ګناه شست شوی مغزی شده و تحت تاثیر تبلیغات کوبنده را بجان هم انداختند و بجای اینکه ریش سفیدان عاقل و فهمیده ای مشګل را حل کنند مرتب بر طبل جنګ کوبیدند و سهم غارتګران بین المللی را به نحو احس پرداختند. تاکی مردم خاورمیانه بایست قربانی تمامیت خواهی و ظلم سلطه ګران و دزدان بین المللی با همراهی دزدان محلی و دیوانه ګان شهوت وقدرت دست نشانده آنان باشند؟ چرا مردم خاورمیانه مشګلات و ناراحتی های خود را به طریق ګفت ګو و بقول آنان دیپلوماسی حل نمی کنند و چرا رهبران خواست و رفاه و آسایش مردم را در نظر نمی ګیرند شیوخ عرب که به غارت و عیش و عشرت مشغولند و مبارک هم که میګویند هفتاد میلیارد دلار ثروت دارد و باز که حساب بانکی جناب سرهنګ قذافی با سی میلیارد دلار بالانس یا موجودی بسته یا فریز شده است در صورتیکه مردم آنکشور برای ده دلار انګ میاندازند و برای خرید مصارف روزانه خود کمبود پولی دارند وګرنه تا کارد به استخوان مردم نرسیده باشند حاضر نخواهند شد بدون اسلحه جلوی توپ تانک مسلسل و هواپیماهای جنګی بروند و کشته شوند. یک مشت دزد و تمامیت خواه و فاسد و بی انصاف بین المللی برای داشتن ثروتهای نجومی ودر اختیار داشتن کل دنیا خود را مجهز کرده اند تا از این طریق مردم را از بین ببرند و آنانی که می مانند برده و بره وار دنبال آنان بدوند و هرکاری که میخواهند بکنند آنان نظیر هیتلر و استالین نیستند که بخواهند با نشان دادن قدرت نظامی خود و استفاده از آن جهان را بلع بفرمایند بلکه آنان از طریق دیګر تفرقه بیانداز و غارت کن و بدست ګرفتن قدرتهای معنوی مردم به از بین بردن آنان مشغول هستند راهی تازه و روشی جدید تر. دادن غذاهای مسموم که به سرتان و چاقی و بیماریهای ګوناګون منتهی میشود تحریک مردم به ظلم و دزدی و فساد و تحریک به خشم و نفرت مثل ترس از کمونیست و یا اسلام بی تفاوتی دستګاههای اداری و رشوه خوری و بیکاری و بی سرمایه ګی و غارت سرمایه های کوچک و میدان دادن به دیوانه ګانی نظیر صدام قذافی و دیګران برای تاخت تاز واز بین بردن مردم و سرمایه هایشان از دست آورد های جدید استعمار و استحمار بین المللی است.

  و نمونه انجام این کارهای ناشریف دادن اسلحه به طالبان والقاعده و تحریک آنان به محو کمونیست در کشور ما و یا تحریک صدام به حمله به ایران و نتایج اسف بار آن است اکنون نوبت کل خاورمیانه است که به برادر کشی و از بین بردن سرمایه های ملی خود اقدام کنند و آنان هم ظاهرا با جنګ زرګری مشغول آوردن هیزم های بیشتر برای این آتش افروخته است که ایکاش که رهبران خاورمیانه هم از خواب خرګوشی بیدار میشدند و برای خدمت به مردم خودکمر همت می بستند نه برای دزدی فساد غارت تمامیت خواهی و کشت کشتار های بیشتر و داشتن سرمایه میلیاردی بیشتر و ایکاش اربابان اصلی آنان هم کمی انصاف و مروت داشتند و برای کسب منافع تریلیونی خود حاضر نمی شدند مردم ساده دل و بیګناه قربانی سادګی های خود شوند و یا انسان های ابله و مغرور وبی سواد دانش مهره های دست چین شده آنان باشند و بر روی مردم بیګناه اسلحه بکشند؟ اکنون ما در چندین جبهه بایست بجنګیم جنګ با جهل نادانی با تعصب و غرور با دزدی فساد و با تمامیت خواهی و بی شرمی متاسفانه مذهبیون شیاد و متظاهر و سیاستمداران دزدی و نالایق به همراهی امپریالیست های دزد و جهان خوار و کمونیست های نظیر همانان مشغول از بین بردن تمامی انسانیت ها و دوستی ها شده اند و میخواهند دنیایی بسازند که یکسره در آن نفرت و بی تفاوتی حکمران باشد نفرت از هم از مذهب های هم از ملیت های هم و از نژادهای هم و نفرت از آن چیزهایی مصنوعی که آنان ساخته و پرداخته اند. راه رهایی اتحاد تساهل ګفتګو و قبول هم و مدارا میباشد نه جنګ که صلح؟

  مردم جهان سوم با هم متحد شوید و با ګفتار و سیاست مشګلات را حل کنید رهبران دزد خود را رها کنید و رهبری جمعی و ګروهی و با محدودیت زمانی داشته باشید که دیکتاتوری هرچند که خوب ملی و یا مردمی باشد امکان تغییر و اشتباه را در خود دارد زیرا بشر جایز خطا است و این در مورد دیکتاتور هم صدق میکند نادرشاه افشار آن مرد قوی و خوب و آن فرزند رشید ایران در آخر حتی چشمان فرزند خود رضا قلی میرزا را هم از کاسه بیرون کشید این باید درسی باشد برای همه ما که دیکتاتور هرچند هم که ملی مردمی و خوب باشد یک روز در اثر مرور زمان و کرنش های متملقان و اطرافیان دیوانه ای زنجیری خواهد شد و مثال نادرشاه رابرای همین آوردم که پادشاهی که ایران را نجات داد بالاخره بدست سرداران خودش کشته شد زیرا این خوی دیکتاتوری است که انسان خوبی را هم تبدیل به دیوانه ای زنجیری میکند و خود را خدا و بی نهایت فرض میفرماید به امید اتحاد و دوستی ملتهای خاورمیانه

  متاسفانه تحت شرایطی که برنامه ریزی شده ما همه تمامیت خواه هستیم و همه میخواهیم شاه یا رییس جمهور و یا رهبر بشویم حرف ما حرف آخر است و همه ما همه دان هستیم؟ این یک عیب عمومی است که به عقاید هم احترام نمی ګذاریم و مرغ یک پا دارد هستیم . میګویند انګلیسی ها به سرلشګر امیر طهماسبی چراغ سبز نشان دادند که قاجارها را کله پا کند . او ګفت که من با احمد شاه نان نمک خورده ام اینکار را نمی کنم. رضا شاه یک افسر جوان بود که در اثر هوش و فرصت و یا شرایط دیګر خدماتی به ایران کرد ولی متاسفانه ګرفتار همان اشتباهی شد که همه ما هم می شویم خوب اګر این درست باشد که هرکس بخواهد به ایران خدمت کند ابر قدرتها زیر آبش را میزنند چه؟ رضا شاه با آلمانها رابطه خوبی داشت و… آقایانی که بر خاور میانه حکومت میکنند همه همان اشتباه را میکنند همین جناب سرهنګ قذافی را تانک و توپ و هواپیما برای کشتن مردمش که اورا بعد از چهل یکسال نمی خواهند حمله میکند و از بی تفاوتی و بمن چه مردم جهان سو استفاده میکند؟ مګر او یک سرهنګ بیست هفت ساله بیش نبود که میګویند اکنون سی میلیارد دلار در یک حسابش دارد؟ تاریخ را نګاه کنید سرداران ایرانی با حیله خلفای عباسی علیه هم میجنګیدند ؟ مشګل ما تمامیت خواهی است و اینکه تنها فکر منافع شخصی خودمان هستیم و حتی اګر این منافع ملت مارا بباد دهد؟ آیا تنها خانواده پهلوی ثروتمند هستند چرا سایر ایرانیان ثروتمند و یا مردم خاورمیانه ثروتمند برای مردم خود کاری نمیکنند بیمارستان بسازند مدرسه باز کنند کارخانه ای تاسیس کنند همه و یا بیشتر آنان دلارهای نقد را در بانکهای کفرستانها خواباینده که باحتمال کافر ها آنقدر ابله نیستند که این سرمایه های مشروع و یا غیر مشروع را به بازکنندګان حسابها پس بدهند . مردمی که برای مال دنیا آدم میکشند و دوستان خود را لو میدهند و غارت میکنند مسلم است که از کشورهای پیشرفته عقب تر خواهند ماند؟ و به دریوزګی به دامان کشورهای مثلا پیشرفته میآیند.

  کسانی که ادعا دارند بایست مدارک رو کنند. درمان درد ما همان انصاف محبت و دوستی و اتحاد است و بس اینکه دیګران را هم باندازه خودمان دوست داشته باشیم و به آنان احترام بګذاریم نه اینکه تا دستمان به دم ګاوی بند شد زیر رو را غارت کنیم و به لجن مال کردن بیګناهان بپردازیم و دو قورت نیم مان هم باقی باشد . دروغګویی پز دادن بی انصافی تمامیت خواهی بی احترامی به عقاید دیګران و… از بیماریهای مردم خاورمیانه بلکه جهان است اینها بایست ریشه کن شوند ؟ مذهبیون شارلان که اعتقادی به خدا ندارند و به دین به چشم یک وسیله برای غارت مردم نګاه میکنند . و از راه دین سرمایه های میلیاردی جمع میکنند در حالیکه حضرت مسیح شان یک اتاق نداشت که در آن بخوابد و اینطور که در فیلم ها نشان میدهند زیر سقف آسمان میخوابید. ولی ګفت همدیګر را دوست بدارید به هم کمک کنید و با هم مهربان باشید کو ګوش شنوا؟ مولانا ګفت که بدترین ګناهان ګناه جهل و نادانی است . ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار ولی کو ګوش شنوا؟ بسیار خوب به زد خورد ها و سو استفاده ها ودزدیها و رشوه خواری ها ادامه بدهیم تا که آید و چه شود ؟