کوروش بزرگ، از برجسته ترین، و بالاترین فرمانده ارتش در تاریخ جهان از گذشته تا کنون ۹۰

تندیس کوروش بزرگ، افتخار جهان، و موجب بالیدن هر ایرانی غیر تازی، در سیدنی در استالیا.

تندیس کوروش بزرگ، افتخار جهان، و موجب بالیدن هر ایرانی غیر تازی، در سیدنی در استرالیا.

دیروز در یک سایت نظر سنجی مطلب بسیار دلچسبی را خواندم که حیفم آمد با شما خوانندگان گرانقدر در میان نگذارم.

طی یک نظرسنجی بزرگ و کارشناسی شده توسط تاریخ دانان، کوروش بزرگ به عنوان  موفّق ترین، بهترین فرمانده ی  ارتش تاریخ دنیا شناخته شده است که بسی جای افتخار و سربلندی است.

البته باید گفت که این نظر سنجی تنها از دید کشور گشایی، شکست نا پذیری، و قهرمانی انجام گرفته، ولی در مورد رفتار و منش انسانی، بردباری و مهربانی با زیردستان، و یا ملت شکست خورده و تسلیم شده، هیچ گونه ارزش یابی نشده است. چنانچه این ویژگی ها در سنجش و نظرپرسی مطرح بود، بی گمان کوروش در این مورد نیز مقام نخست را در تاریخ جهان خواهد داشت.

چنانکه آتیلا، اسکندر مقدونی، سزدار رومی، چنگیز خان، آدولف هیتلر، و ناپلئون،  نیز از این ده نفر جهان گشایان شکست ناپذیر به شمار می آیند. در حالی که ما می دانیم آتیلا، و چنگیز خان گرچه در جنگ و ستیز و کشورگشایی  شکست ناپذیر بوده اند، ولی در خونخواری و بی رحمی کم نظیر به شمار می آیند. جا داشت صفات انسانی و عطوفت و مردانگی نیز مطرح می شد، که همان گونه که بدان اشاره رفت، بازهم کورش سمبل رقابت ناپذیر و بی مانند در جهان بود.

اگر از دید جهانگیری و کشورداری، و مدیریت  هردو باهم بررسی می شد، باید گفت داریوش،  مقام  والایی در تاریخ جهان دارد، و شاید در این مورد داریوش مقام نخست را در جهان اشغال می کرد. جای شگفتی است که چرا جهان، به این دلاور جهانگیر و جهاندار، و مدیر و سازنده مبتکر تاریخ جهان عنوان «بزرگ»، یا کبیر نداده است؟.

در هرحال، از آن جا که کوروش چهره تابناک انسانیت، مروت، جوانمردی و گذشت بوده است، گزینش وی به عنوان بهترین سلحشور جهانی، موجب بالیدن و افتخار هر ایرانی پاک سرشت و نیکو سیرت است، و ما به تک تک ایرانیان باشرف که خون و خوی ایرانی در آن ها هست، و از تازی گری برکنارند،  این گزینش به جا و رویداد فرخنده را شادباش می گوییم.

حال این پرسش پیش میاید که این هم میهنان مسلمان،  پس از انتشار مقاله ی ما در رابطه با جلاد بزرگ اسلام، اظهار داشته اند که ایران هر چه دارد از اسلام دارد و اوج قدرت ایران، در زمان اوج گرفتن قدرت مسلمین بوده است و بی هیچ گونه دانشی، تمامی خیال بافی ها و خرعبلات محمّد بچّه باز را، عقل گرایی اسلامی نام گذاری می کنند، تا کی می خواهند چشمانشان را بر روی حقایق ببندند؟. آیا این گونه گفتار موجب شرمساری و خجالت آور نیست؟.

ایران بزرگ در دوران پادشاهی کوروش، یکی از چند کشور پهناور، و پیشرفته جهان آن روز.

ایران بزرگ در دوران پادشاهی کوروش، یکی از چند کشور پهناور، و پیشرفته جهان آن روز.

بی تردید، این مخالفان، و  دشنام دهندگان، از یکی و یا هردو گروه زیر را شامل می شوند: ۱- خردباختگان و محو شدگان در سحر و جادو، و حرکات شیطانی آخوند، ۲- مزدوران، و جیره خواران رژیم، که با دریافت مقرری ماهانه هنگفت از رژیم، که یقیناً از خون جوانان میهن عاید شده است، به ژاژخواری می پردازند، و در برابر این مقاله ها که سرتاپا حقیقت و برگرفته از تاریخ، و از روی بن مایه های معتبر تهیه شده است، جبهه گیری کرده، به مغلطه می پردازند، و دشنام می دهند. زهی بی شرمی، زهی بی وجدانی، و بی فرهنگی!.

همه ی ما داستان تخیّلی سفر محمّد و الاغش را به معراج شنیده ایم، همچنین آیه هایی از تازی نامه که شهاب سنگ را سنگ هایی تعریف می کند که فرشتگان به سمت شیاطین پرتاب می کنند تا از زمین دور بمانند و هزاران هزار داستان تخیلی و دور از عقل دیگری که محمّد به کمک سلمان فارسی خائن، برای سوار شدن بر مردم سر هم کرده بود، می دانیم. حال اگر ما از خرد و اندیشیدن برخورداریم، و ریگی ته کفشمان نیست،  کجای این لاطائلات و مزخرفات نشانی از عقل گرایی دارد؟.

آیا از دید شما خواننده ی گرامی، کسی که به یک دختر خردسال تجاوز می کند و صحبت از سکس با بزغاله می کند، اصولا یک بیمار روانی و عقده ای جنسی است یا یک شخص عقل گرا؟. آیا نمی بایست این پیامبر دروغین با این اندیشه های شیطانی و ضد انسانی به تیمارستان فرستاد، و یا در گوشه ای می بست که اجتماع از شر او در امان باشد؟.
گویا  خود این طرفداران و دفاع کنندگان از آن تازیان زنباره و جنایت کار نیز از همان قماشند، و همان اندیشه دارند. وگرنه چه کسی می تواند از تازی شهوت ران و خونخوار که ملت ما را برای ۱۴۰۰ سال به گمراهی کشاندند، جانب داری کند، و برای یک لحظه قاتلان و جنایتکاران را انسان تصور نماید؟.

یک صحنه از کشتار دست جمعی ارامنه به وسیله مسلمانان ترکیه به نام اسلام که در سال های ۱۹۱۵-۱۹۱۷ ادامه داشته است.

یک صحنه از کشتار دست جمعی ارامنه به وسیله مسلمانان ترکیه به نام اسلام که در سال های ۱۹۱۵-۱۹۱۷ ادامه داشته است.

آیا آتش زدن دانشگاه و کتابخانه ی جندی شاپور و بسیاری دیگر از کتاب ها در دانشگاه ها و کتاب خانه های ایران، و کشورهای دیگر، حکایت از خرد گرایی محمّد و یارانش دارد، یا وحشیگری، و عملکرد حیوانی آنان؟.
این وحشیگری و ددمنشی همچنان در توله های تازی حاکم بر کشورمان در زمان کنونی به چشم می خورد. چنانچه این رژیم تازی نژاد، سینما، تماشاخانه، استادیم، کتابخانه، آرامگاه ناموران و برجستگان تاریخمان مانند رضا شاه بزرگ و بسیاری بناهای تاریخی دیگر را ویران نمود، آرامگاه کوروش بزرگ را به آب انداخت، جنگل ها را از میان برد،، نام شهرها، وخیابان ها را از اصالت و نام های بزرگان ایرانی حذف، و نام خیانت کاران ، مزدوران، و دشمنان این آب و خاک رابر آنان نهاد.

آیا تفاوتی میان این جنایتکاران، و   قداره کشان، آدم کشان  اسلام از آغاز تا کنون است؟. پس پشتیبانی و طرفداری ما از تازیان زنباره و کشتارگر، یا از روی خردباختگی و تهی مغزی است، ویا از وابسته بودن، نان را به نرخ روز خوردن، و مزدوری است.

آیا برده داری و کنیز فروشی و هم خوابی با زنان بیوه ی نظامیان و ناموس ایرانیان را به غنیمت گرفتن، نشانه ی عقل و تکامل آن تازی است؟
اگر ایرانیان نبودند تا با هنر و دانش خود، به اسلام بال و پر ببخشند و به زور شمشیر کمی از دانش خود را در اختیار آن دزدان قرار دهند، آیا فکر نمی کنید که مسلمین و اعراب هنوز هم به دنبال غذا بین پهن شتر هایشان می گشتند؟

اینکه ایرانیان بی نوا، از ترس کشته شدن، هنر و فرهنگ خود را بدان بادیه نشینان سوسمار خور عرضه داشتند که دلیل اوج تمدن اسلامی نمی شود، چرا ما یکی از این ساختمان ها و کتاب ها و کشفیات بزرگ ایرانیان در زمان سلطنت اسلام را در هیچ کدام از این خراب شده های اسلامی نمی بینیم؟، و چرا یک ساختمان یا یک بنای تاریخی،بدون آن که از دیگران کپی کرده باشند، این تازیان عزیز، و خردباختگان آنان تا کنون نساخته اند؟.

این اسلام واقعی است که تا کنون خون انسان های زیادی را بر زمین ریخته است. در این تصویر، مردی به نام محمد ابوبکر ابراهیم ۴۸ ساله، در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۹ در شهر افگوی در کشور سومالیا از سوی جوانان حزب اسلام و در حضور مردم شهر با پرتاب سنگ با زجر و شکنجه جان می سپارد. این است عدالت و دادگری اسلام!.

این اسلام واقعی است که تا کنون خون انسان های زیادی را بر زمین ریخته است. در این تصویر، مردی به نام محمد ابوبکر ابراهیم ۴۸ ساله، در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۹ در شهر افگوی در کشور سومالیا از سوی جوانان حزب اسلام و در حضور مردم شهر با پرتاب سنگ با زجر و شکنجه جان می سپارد. این است عدالت و دادگری اسلام!.

.
اگر ابوعلی سینا به عربی کتاب نوشته است، واضح است که چاره ی دیگری نداشته است، ولی فراموش نکنیم او یک ایرانی بوده و هست و اصولا نبوغ و استعداد چه ربطی دارد به دین و مسلک که این دوستان مسلمان تا حرف می زنند به ابو علی سینا و حافظ و…اشاره ی کنند. خود حضرت حافظ می فرمایند:

“عشقت رسد به فریاد،گر خود به سان حافظ/ قرآن ز بر بخوانی با چهارده روایت” آیا سخنی از این شیوا تر می توان در وصف اسلام گفت؟. ایشان می فرمایند که حتّی اگر همانند حافظ، قرآن را با چهارده روایت از حفظ باشی، باز هم عشق است که روز گرفتاری دستت را می گیرد و یاریت می دهد نه هیچ چیز دیگر.
حال باز بگویید حافظ، مسلمان دو آتشه بوده و نماز شب می خوانده، کمی خجالت بکشید دوستان مسلمانی که با تکرار حرف های پوچ و بی محتوایی که پای منبر شنیده اید، سعی در تحریف و ماله کشی در تاریخ دارید.

سوال دیگر اینکه کی و کجا، عربی مسلمان خدمتی به بشریت کرده است؟. کدام اختراع اعراب دنیا را دگرگون ساخته است؟.  کدام کتابشان رهایی بخش انسان ها از زنجیر گرفتاری هاست؟.  چرا هیچ کجا اسمی از این فلک زدگان شیر شتر خور نیست؟ چرا دانشمندان ایرانی را صرفا به دلیل مسلمان بودن، به برکات اسلام وصله و پینه می کنید؟. کدام کشور مسلمان است که اگر نفت و منابع طبیعی نداشته باشد، در فلاکت و پیچارگی دست و پا نزند؟.

کدام کشور مسلمان از نظر تکنولوژی و پیشرفت های علمی در دنیا حرفی برای گفتن دارد؟. برای نمونه، مردم هند و پاکستان هردو از یک نژاد، و یک ریشه اند. پس از آن که مسلمان ها به کمک انگلیس به عربده کشی و کشت و کشتار پرداخند، و از بدنه هندوستان جدا شدند، تا کنون در جهل و فقر و بی خبری به سر می برند، به طوری که پاکستان که نام پاک بر خود نهاده، و برادران نژادی دیگر خود را نجس می داند، یکی ازمرکز های پرورش تروریست جهانی است.

اسلام منشآ همه ی بد بختی ها و رذالت هاست، اسلام دین فقر و فلاکت و درماندگی است، فقط سردمداران کشورهای مسلمان، همانند رهبران بزرگشان که از دسترنج مردم می خوردند و شکم جلو می دادند، در رفاه و لذّت غرق شده اند، این چه سرطانی است که همه ی سرزمین و مردمانش را به فقر می کشاند و بعد هم جزای این فقر و بدبختی و تو سری خوردن ها را صاحب حوری و غلام و طلا و جواهر و کاخ در آن دنیای واهی شدن، اعلام می کند؟ آیا این دین فقط برای سواری گرفتن از مردم و غارت داشته های سرزمین ها نیامده است؟!.

از دوستان محترم مسلمان خواهشمند است که کمی غیرت و شرافت ایرانی  داشته باشند، و از خرد و اندیشه خود مایه بگیرند، و پس از خواندن این مقاله که باز هم کوروش کبیر در میان همه ی این بی آبرویی ها برایمان افتخار آفریده است، ذرّه ای تفکر کنند  تا شاید آن ها نیز باعث و بانی همه ی این ذلّت ها را بیابند.

 • baba cheghadr kose sher taf dadi

 • baba cheghadr kose sher taf dadi

 • baba cheghadr kose sher taf dadi

 • baba cheghadr kose sher taf dadi

 • cheghadr kose sher taf dadi

  • این می تواند گفتار یک ضد ایرانی، و دشمن این مردم ، و ایران باشد. تنها تازیان و یا خردباختگان، و مزدوران رژیم جهل و جنایت می توانند این چنین در برابر این مقاله مستند و درست به دشنام دادن، و ناسزاگفتن بپردازند.

 • cheghadr kose sher taf dadi

  • این می تواند گفتار یک ضد ایرانی، و دشمن این مردم ، و ایران باشد. تنها تازیان و یا خردباختگان، و مزدوران رژیم جهل و جنایت می توانند این چنین در برابر این مقاله مستند و درست به دشنام دادن، و ناسزاگفتن بپردازند.

 • cheghadr kose sher taf dadi

  • این می تواند گفتار یک ضد ایرانی، و دشمن این مردم ، و ایران باشد. تنها تازیان و یا خردباختگان، و مزدوران رژیم جهل و جنایت می توانند این چنین در برابر این مقاله مستند و درست به دشنام دادن، و ناسزاگفتن بپردازند.

 • cheghadr kose sher taf dadi

  • این می تواند گفتار یک ضد ایرانی، و دشمن این مردم ، و ایران باشد. تنها تازیان و یا خردباختگان، و مزدوران رژیم جهل و جنایت می توانند این چنین در برابر این مقاله مستند و درست به دشنام دادن، و ناسزاگفتن بپردازند.

 • Deltang Baron

  تو معلومه از کی و از کجا داری حمایت میشی که حتی به حضرت محمد (درود خداوند بر خاندان پاک و مطحرش ) هم داری فحش میدی اخه مرد حسابی خیال میکنی ملت خرن؟؟ اون زمان کوروش دانشگاه داشته؟ لول خنده دار ترین حرفیه که دارم میشنوم کاغذ ۶۵۰ ساله اختراع شده اون وقت کتاب خونه داشتن؟ این مضخرفات چیه داری میگی مردک؟ اون کوروش اتیش پرست جنایت کار رو داری با حضرت محمد مقایسه میکنی؟ اصلا تا حالا یک بار هم قران رو تو دستت گرفتی که بخونیش؟ اگه مسلمون ها میخواستن همه جا رو از بین ببرن پس چرا هرم های مصر رو از بین نبردن؟ براشون کاری داشت همه بت ها و هرم های مصر رو از بین ببرن؟ براشون کاری داشت همه معبد های هند باستان و قصر هاش و بت هاش رو خراب کنن؟ اگه مردم های کشور های اسلامی الان فقیر هستن به خاطر خودشونه ، به خاطر اینه که اجازه دادن استعمار انگلیس همه چیزشون رو به اسم اسلام ازشون بگیره هر موقع بخوای یه چیز رو خراب کنی باید با اسمش بیای جلو…ما هم داستان های تخیلی ساختن فاضلاب و اب لوله کشی و فرمانده سر لشکر نیروی دریای کوروش رو شنیدیم داستان از جایی حالب تر میشه که میگن اولین کسایی که چتر رو ساختن ایرانی بودن …چی رو میخواین ثابت کنین؟ چشماتون رو بستین این همه قران معجزات بزرگ داره شما حتی یک بار هم نخوندیش اگه حضرت محمد نبود تو الان این شلوار و پیراهن هم تنت نبود بنده خدا اولین کسی که برده ها رو ازاد کرد حضرت محمد بود همه مردم اون زمان برده بودن کسی که موقع مرگش گفت با زنان خوش رفتاری کنین حضرت محمد بود اینا همه فتنه است ای مردم مراقب باشین که چی به خوردتون میدن برای ما تاریخ جعلی درست کردن….ای مردم این تاریخ جعلی هست ما هنوز نمیدونیم ۳۰ سال پیش چه اتفاقی افتاده هیچ کس نمیدونه ۳۰ سال پیش خمینی چه جوری اومد ایران چه کسی ازش حمایت کرد چرا همه اطلاعات مربوط به ریختن مردم به خیابون در بهمن ۵۷ و مکان های تظاهرات از رادیو بی بی سی اعلام می شد تو هیچ کتابی ننوشته که انگلیس بود که خمینی رو اورد ایران و استعمارش رو بیشتر کرد ما هنوز نمیدونیم دقیق ۳۰ سال پیش چه اتفاقی افتاده بعد چه طوری دارین در مورد ۱۰۰۰ سال پیش قضاوت میکنین؟؟ تازه به این ۱۰۰۰ سال ۴۰۰ سفه کنین تا به عمق این فاجعه پی ببرین ای مردم چشماتون رو باز کنین نزارین استعمار انگلیس دینتون رو از بین ببره اسلام تا حالا چند بار تحریف شده اما اصلیت اسلام تو قران باقی مونده قران سر تا سر معجزه است نزارین یک سری دروغ به خوردتون بدن ….همه کتاب های تاریخی تحریف شده پس چرا کسی از کشتار بزرگ ایرانی ها تو جنگ جهانی  نمیگه؟ چرا کسی نمیگه تک تک ایرانی ها رو تیکه تیکه کردن؟ بعد این همه کتاب در مورد ۱۴۰۰ سال پیش نوشته شده؟ چون میخوان اسلام رو خراب کنن چون اسلام بزرگترین خطر واسه شیطانه ای مردم به خودتون بیایین ببینین چه قدر فساد رو تو جامعه ترویج دادن کجای اسلام اینجوری بوده؟ اینا دارن از استعمار انگلیس سو استفاده میکنن اینا میدونن قدرت اسلام چه قدر زیاده احساس خطر میکنن تک تک مردم ایران  اسم بچه هاشون رو محمد علی فاطمه حسین حسن میزارن چون اینقدر اینا نیکی کردن و اینقدر به این مردم خوبی کردن که هیچ وقت از یادشون نمیره….اما شما هیچ کسی رو نمیتونی پیدا کنی که ۸۰ سال پیش اسمش کوروش بوده باشه چون اینا جایی در دل مردم ما ندارن کورش و امثال اون یک تاریخ جعلی هستن که ۸۰ ساله درست شدن حتی اون لوح کوروش که تو تخت جمشید هست دارای تعداد زیادی غلط املایی هستش این چه طور پادشاهی بوده که یه لوح درست واسه خودش ننوشته؟ این یه دروغ تاریخی هست اون لحو ۶۰ سال پیش تو بریتانیا نوشته شد و به ایران اورده شد و تو تخت جمشید نسب شد شما ها یک دروغ گو بزرگ هستین که دارین همه چیز رو عوض میکنین….امان از شما دروغ گویان امراطوری که ادعا میشه چند بار با یونان بزرگ جنگیده اون وقت توان مبارزه با اعراب رو نداشته؟ یعنی یک عرب که حتی اموزه ان چنانی به اندازه سرباز های یونانی ندیده بوده چه طوری تونسته بیاد شکست بده لشکر ایرانی ها رو؟ این یه دروغه چیزی به اسم جنگ اتفاق نیافتاده این یه تاریخ کاملا جدید و جعلیه که ۸۰ ساله به وجود اومده این یه دروغ بزرگه که اسلام رو از بین ببره…هر کسی رو که بزرگش کردن و مثل کوروش روش نور افکن انداختن بدونین هیچ کاره بوده چون اینا کسی رو بدون اینکه اهدافشون رو پوشش بده بالا نمی برن ای مردم این یک دروغ تاریخی هست از خواب بلند بشین….از پس سلسله هخامنشی چه کسی نام کوروش را آورده است؟آیا شاهنامه کوروش را
  می شناسد ؟ داریوش و خشایارشاه را می شناسد؟وقتی شاهنامه و هیچ سند دیگری
  اینها را نمی شناسد پس اینها از ذهن مردم ایران خارج شدند. به خاطر جنایات و
  ویرانیهایی که به بار آوردند مردم اینها را اصولا از ذهنشان بیرون کردند.
  تا هشتاد نود سال پیش در تاریخ اسم داریوش و کوروش نیست؟چرا اسم نابودکننده
  آنها به طرق مختلف است؟ خود فردوسی راننده هخامنشیان را می شناسد و
  اسکندر را ستایش می کند و حتی اسکندر را به مکه می فرستد و حاجی می کند.اما
  چطور چنین چیزی ممکن است که اسکندر را بشناسد اما کوروش و داریوش را
  نشناسد؟ شما دارین دروغ میگین حقیقت اینه که اسلام همه جا رو اباد کرد بعد از اسلام هزاران دانشمند به وجود اومدن اما قبل از اون همه اتشکده های خودشون رو می پرستیدن حضرت محمد بزرگ ترین پیامبر خدا بود شما ها خدا رو هم قبول ندارین ننگ بر شما …. شما ها  ایران پیش از اسلام را به دروغ و با جعل، از امپراتوریهای
  قدرتمند،توانا،ثروتمند و پراز کتاب و دانش و دانشکده و زبانهای مختلف و
  غیره مملو کردید.همه هم دروغ،طی یک افسانه های دلخوش کننده.آنگاه بلافاصله
  به این نتیجه میرسید که تمام این دوران خوش باستان با ورود عرب جاهل و
  اسلام مرتجع به عقب ماندگی و توحش کنونی انجامیده است . در واقع این تاریخ
  سازی نوعی مبارزه با اسلام و ایجاد تفرقه بین مسلمین هستش بیدار بشین نزارین این دروغ ها رو بهتون بخورانند
  با درود بر حضرت محمد پایه گذار صلح و دوستی .      

 • Deltang Baron

  تو معلومه از کی و از کجا داری حمایت میشی که حتی به حضرت محمد (درود خداوند بر خاندان پاک و مطحرش ) هم داری فحش میدی اخه مرد حسابی خیال میکنی ملت خرن؟؟ اون زمان کوروش دانشگاه داشته؟ لول خنده دار ترین حرفیه که دارم میشنوم کاغذ ۶۵۰ ساله اختراع شده اون وقت کتاب خونه داشتن؟ این مضخرفات چیه داری میگی مردک؟ اون کوروش اتیش پرست جنایت کار رو داری با حضرت محمد مقایسه میکنی؟ اصلا تا حالا یک بار هم قران رو تو دستت گرفتی که بخونیش؟ اگه مسلمون ها میخواستن همه جا رو از بین ببرن پس چرا هرم های مصر رو از بین نبردن؟ براشون کاری داشت همه بت ها و هرم های مصر رو از بین ببرن؟ براشون کاری داشت همه معبد های هند باستان و قصر هاش و بت هاش رو خراب کنن؟ اگه مردم های کشور های اسلامی الان فقیر هستن به خاطر خودشونه ، به خاطر اینه که اجازه دادن استعمار انگلیس همه چیزشون رو به اسم اسلام ازشون بگیره هر موقع بخوای یه چیز رو خراب کنی باید با اسمش بیای جلو…ما هم داستان های تخیلی ساختن فاضلاب و اب لوله کشی و فرمانده سر لشکر نیروی دریای کوروش رو شنیدیم داستان از جایی حالب تر میشه که میگن اولین کسایی که چتر رو ساختن ایرانی بودن …چی رو میخواین ثابت کنین؟ چشماتون رو بستین این همه قران معجزات بزرگ داره شما حتی یک بار هم نخوندیش اگه حضرت محمد نبود تو الان این شلوار و پیراهن هم تنت نبود بنده خدا اولین کسی که برده ها رو ازاد کرد حضرت محمد بود همه مردم اون زمان برده بودن کسی که موقع مرگش گفت با زنان خوش رفتاری کنین حضرت محمد بود اینا همه فتنه است ای مردم مراقب باشین که چی به خوردتون میدن برای ما تاریخ جعلی درست کردن….ای مردم این تاریخ جعلی هست ما هنوز نمیدونیم ۳۰ سال پیش چه اتفاقی افتاده هیچ کس نمیدونه ۳۰ سال پیش خمینی چه جوری اومد ایران چه کسی ازش حمایت کرد چرا همه اطلاعات مربوط به ریختن مردم به خیابون در بهمن ۵۷ و مکان های تظاهرات از رادیو بی بی سی اعلام می شد تو هیچ کتابی ننوشته که انگلیس بود که خمینی رو اورد ایران و استعمارش رو بیشتر کرد ما هنوز نمیدونیم دقیق ۳۰ سال پیش چه اتفاقی افتاده بعد چه طوری دارین در مورد ۱۰۰۰ سال پیش قضاوت میکنین؟؟ تازه به این ۱۰۰۰ سال ۴۰۰ سفه کنین تا به عمق این فاجعه پی ببرین ای مردم چشماتون رو باز کنین نزارین استعمار انگلیس دینتون رو از بین ببره اسلام تا حالا چند بار تحریف شده اما اصلیت اسلام تو قران باقی مونده قران سر تا سر معجزه است نزارین یک سری دروغ به خوردتون بدن ….همه کتاب های تاریخی تحریف شده پس چرا کسی از کشتار بزرگ ایرانی ها تو جنگ جهانی  نمیگه؟ چرا کسی نمیگه تک تک ایرانی ها رو تیکه تیکه کردن؟ بعد این همه کتاب در مورد ۱۴۰۰ سال پیش نوشته شده؟ چون میخوان اسلام رو خراب کنن چون اسلام بزرگترین خطر واسه شیطانه ای مردم به خودتون بیایین ببینین چه قدر فساد رو تو جامعه ترویج دادن کجای اسلام اینجوری بوده؟ اینا دارن از استعمار انگلیس سو استفاده میکنن اینا میدونن قدرت اسلام چه قدر زیاده احساس خطر میکنن تک تک مردم ایران  اسم بچه هاشون رو محمد علی فاطمه حسین حسن میزارن چون اینقدر اینا نیکی کردن و اینقدر به این مردم خوبی کردن که هیچ وقت از یادشون نمیره….اما شما هیچ کسی رو نمیتونی پیدا کنی که ۸۰ سال پیش اسمش کوروش بوده باشه چون اینا جایی در دل مردم ما ندارن کورش و امثال اون یک تاریخ جعلی هستن که ۸۰ ساله درست شدن حتی اون لوح کوروش که تو تخت جمشید هست دارای تعداد زیادی غلط املایی هستش این چه طور پادشاهی بوده که یه لوح درست واسه خودش ننوشته؟ این یه دروغ تاریخی هست اون لحو ۶۰ سال پیش تو بریتانیا نوشته شد و به ایران اورده شد و تو تخت جمشید نسب شد شما ها یک دروغ گو بزرگ هستین که دارین همه چیز رو عوض میکنین….امان از شما دروغ گویان امراطوری که ادعا میشه چند بار با یونان بزرگ جنگیده اون وقت توان مبارزه با اعراب رو نداشته؟ یعنی یک عرب که حتی اموزه ان چنانی به اندازه سرباز های یونانی ندیده بوده چه طوری تونسته بیاد شکست بده لشکر ایرانی ها رو؟ این یه دروغه چیزی به اسم جنگ اتفاق نیافتاده این یه تاریخ کاملا جدید و جعلیه که ۸۰ ساله به وجود اومده این یه دروغ بزرگه که اسلام رو از بین ببره…هر کسی رو که بزرگش کردن و مثل کوروش روش نور افکن انداختن بدونین هیچ کاره بوده چون اینا کسی رو بدون اینکه اهدافشون رو پوشش بده بالا نمی برن ای مردم این یک دروغ تاریخی هست از خواب بلند بشین….از پس سلسله هخامنشی چه کسی نام کوروش را آورده است؟آیا شاهنامه کوروش را
  می شناسد ؟ داریوش و خشایارشاه را می شناسد؟وقتی شاهنامه و هیچ سند دیگری
  اینها را نمی شناسد پس اینها از ذهن مردم ایران خارج شدند. به خاطر جنایات و
  ویرانیهایی که به بار آوردند مردم اینها را اصولا از ذهنشان بیرون کردند.
  تا هشتاد نود سال پیش در تاریخ اسم داریوش و کوروش نیست؟چرا اسم نابودکننده
  آنها به طرق مختلف است؟ خود فردوسی راننده هخامنشیان را می شناسد و
  اسکندر را ستایش می کند و حتی اسکندر را به مکه می فرستد و حاجی می کند.اما
  چطور چنین چیزی ممکن است که اسکندر را بشناسد اما کوروش و داریوش را
  نشناسد؟ شما دارین دروغ میگین حقیقت اینه که اسلام همه جا رو اباد کرد بعد از اسلام هزاران دانشمند به وجود اومدن اما قبل از اون همه اتشکده های خودشون رو می پرستیدن حضرت محمد بزرگ ترین پیامبر خدا بود شما ها خدا رو هم قبول ندارین ننگ بر شما …. شما ها  ایران پیش از اسلام را به دروغ و با جعل، از امپراتوریهای
  قدرتمند،توانا،ثروتمند و پراز کتاب و دانش و دانشکده و زبانهای مختلف و
  غیره مملو کردید.همه هم دروغ،طی یک افسانه های دلخوش کننده.آنگاه بلافاصله
  به این نتیجه میرسید که تمام این دوران خوش باستان با ورود عرب جاهل و
  اسلام مرتجع به عقب ماندگی و توحش کنونی انجامیده است . در واقع این تاریخ
  سازی نوعی مبارزه با اسلام و ایجاد تفرقه بین مسلمین هستش بیدار بشین نزارین این دروغ ها رو بهتون بخورانند
  با درود بر حضرت محمد پایه گذار صلح و دوستی .      

  • Exampel

   بهتره قبل اینکه تاریخ خودتو به عربها بفروشی بری یکم تحقیق کنی که کروش کبیر چه مرد بزرگ وروشنفکری بوده
    

  • Jamshidiyan Mohsen

   دین اسلام بهت یاد داده به بزرگانی مثل کورش توهین کنی؟

 • Deltang Baron

  تو معلومه از کی و از کجا داری حمایت میشی که حتی به حضرت محمد (درود خداوند بر خاندان پاک و مطحرش ) هم داری فحش میدی اخه مرد حسابی خیال میکنی ملت خرن؟؟ اون زمان کوروش دانشگاه داشته؟ لول خنده دار ترین حرفیه که دارم میشنوم کاغذ ۶۵۰ ساله اختراع شده اون وقت کتاب خونه داشتن؟ این مضخرفات چیه داری میگی مردک؟ اون کوروش اتیش پرست جنایت کار رو داری با حضرت محمد مقایسه میکنی؟ اصلا تا حالا یک بار هم قران رو تو دستت گرفتی که بخونیش؟ اگه مسلمون ها میخواستن همه جا رو از بین ببرن پس چرا هرم های مصر رو از بین نبردن؟ براشون کاری داشت همه بت ها و هرم های مصر رو از بین ببرن؟ براشون کاری داشت همه معبد های هند باستان و قصر هاش و بت هاش رو خراب کنن؟ اگه مردم های کشور های اسلامی الان فقیر هستن به خاطر خودشونه ، به خاطر اینه که اجازه دادن استعمار انگلیس همه چیزشون رو به اسم اسلام ازشون بگیره هر موقع بخوای یه چیز رو خراب کنی باید با اسمش بیای جلو…ما هم داستان های تخیلی ساختن فاضلاب و اب لوله کشی و فرمانده سر لشکر نیروی دریای کوروش رو شنیدیم داستان از جایی حالب تر میشه که میگن اولین کسایی که چتر رو ساختن ایرانی بودن …چی رو میخواین ثابت کنین؟ چشماتون رو بستین این همه قران معجزات بزرگ داره شما حتی یک بار هم نخوندیش اگه حضرت محمد نبود تو الان این شلوار و پیراهن هم تنت نبود بنده خدا اولین کسی که برده ها رو ازاد کرد حضرت محمد بود همه مردم اون زمان برده بودن کسی که موقع مرگش گفت با زنان خوش رفتاری کنین حضرت محمد بود اینا همه فتنه است ای مردم مراقب باشین که چی به خوردتون میدن برای ما تاریخ جعلی درست کردن….ای مردم این تاریخ جعلی هست ما هنوز نمیدونیم ۳۰ سال پیش چه اتفاقی افتاده هیچ کس نمیدونه ۳۰ سال پیش خمینی چه جوری اومد ایران چه کسی ازش حمایت کرد چرا همه اطلاعات مربوط به ریختن مردم به خیابون در بهمن ۵۷ و مکان های تظاهرات از رادیو بی بی سی اعلام می شد تو هیچ کتابی ننوشته که انگلیس بود که خمینی رو اورد ایران و استعمارش رو بیشتر کرد ما هنوز نمیدونیم دقیق ۳۰ سال پیش چه اتفاقی افتاده بعد چه طوری دارین در مورد ۱۰۰۰ سال پیش قضاوت میکنین؟؟ تازه به این ۱۰۰۰ سال ۴۰۰ سفه کنین تا به عمق این فاجعه پی ببرین ای مردم چشماتون رو باز کنین نزارین استعمار انگلیس دینتون رو از بین ببره اسلام تا حالا چند بار تحریف شده اما اصلیت اسلام تو قران باقی مونده قران سر تا سر معجزه است نزارین یک سری دروغ به خوردتون بدن ….همه کتاب های تاریخی تحریف شده پس چرا کسی از کشتار بزرگ ایرانی ها تو جنگ جهانی  نمیگه؟ چرا کسی نمیگه تک تک ایرانی ها رو تیکه تیکه کردن؟ بعد این همه کتاب در مورد ۱۴۰۰ سال پیش نوشته شده؟ چون میخوان اسلام رو خراب کنن چون اسلام بزرگترین خطر واسه شیطانه ای مردم به خودتون بیایین ببینین چه قدر فساد رو تو جامعه ترویج دادن کجای اسلام اینجوری بوده؟ اینا دارن از استعمار انگلیس سو استفاده میکنن اینا میدونن قدرت اسلام چه قدر زیاده احساس خطر میکنن تک تک مردم ایران  اسم بچه هاشون رو محمد علی فاطمه حسین حسن میزارن چون اینقدر اینا نیکی کردن و اینقدر به این مردم خوبی کردن که هیچ وقت از یادشون نمیره….اما شما هیچ کسی رو نمیتونی پیدا کنی که ۸۰ سال پیش اسمش کوروش بوده باشه چون اینا جایی در دل مردم ما ندارن کورش و امثال اون یک تاریخ جعلی هستن که ۸۰ ساله درست شدن حتی اون لوح کوروش که تو تخت جمشید هست دارای تعداد زیادی غلط املایی هستش این چه طور پادشاهی بوده که یه لوح درست واسه خودش ننوشته؟ این یه دروغ تاریخی هست اون لحو ۶۰ سال پیش تو بریتانیا نوشته شد و به ایران اورده شد و تو تخت جمشید نسب شد شما ها یک دروغ گو بزرگ هستین که دارین همه چیز رو عوض میکنین….امان از شما دروغ گویان امراطوری که ادعا میشه چند بار با یونان بزرگ جنگیده اون وقت توان مبارزه با اعراب رو نداشته؟ یعنی یک عرب که حتی اموزه ان چنانی به اندازه سرباز های یونانی ندیده بوده چه طوری تونسته بیاد شکست بده لشکر ایرانی ها رو؟ این یه دروغه چیزی به اسم جنگ اتفاق نیافتاده این یه تاریخ کاملا جدید و جعلیه که ۸۰ ساله به وجود اومده این یه دروغ بزرگه که اسلام رو از بین ببره…هر کسی رو که بزرگش کردن و مثل کوروش روش نور افکن انداختن بدونین هیچ کاره بوده چون اینا کسی رو بدون اینکه اهدافشون رو پوشش بده بالا نمی برن ای مردم این یک دروغ تاریخی هست از خواب بلند بشین….از پس سلسله هخامنشی چه کسی نام کوروش را آورده است؟آیا شاهنامه کوروش را
  می شناسد ؟ داریوش و خشایارشاه را می شناسد؟وقتی شاهنامه و هیچ سند دیگری
  اینها را نمی شناسد پس اینها از ذهن مردم ایران خارج شدند. به خاطر جنایات و
  ویرانیهایی که به بار آوردند مردم اینها را اصولا از ذهنشان بیرون کردند.
  تا هشتاد نود سال پیش در تاریخ اسم داریوش و کوروش نیست؟چرا اسم نابودکننده
  آنها به طرق مختلف است؟ خود فردوسی راننده هخامنشیان را می شناسد و
  اسکندر را ستایش می کند و حتی اسکندر را به مکه می فرستد و حاجی می کند.اما
  چطور چنین چیزی ممکن است که اسکندر را بشناسد اما کوروش و داریوش را
  نشناسد؟ شما دارین دروغ میگین حقیقت اینه که اسلام همه جا رو اباد کرد بعد از اسلام هزاران دانشمند به وجود اومدن اما قبل از اون همه اتشکده های خودشون رو می پرستیدن حضرت محمد بزرگ ترین پیامبر خدا بود شما ها خدا رو هم قبول ندارین ننگ بر شما …. شما ها  ایران پیش از اسلام را به دروغ و با جعل، از امپراتوریهای
  قدرتمند،توانا،ثروتمند و پراز کتاب و دانش و دانشکده و زبانهای مختلف و
  غیره مملو کردید.همه هم دروغ،طی یک افسانه های دلخوش کننده.آنگاه بلافاصله
  به این نتیجه میرسید که تمام این دوران خوش باستان با ورود عرب جاهل و
  اسلام مرتجع به عقب ماندگی و توحش کنونی انجامیده است . در واقع این تاریخ
  سازی نوعی مبارزه با اسلام و ایجاد تفرقه بین مسلمین هستش بیدار بشین نزارین این دروغ ها رو بهتون بخورانند
  با درود بر حضرت محمد پایه گذار صلح و دوستی .      

  • Exampel

   بهتره قبل اینکه تاریخ خودتو به عربها بفروشی بری یکم تحقیق کنی که کروش کبیر چه مرد بزرگ وروشنفکری بوده
    

 • Deltang Baron

  تو معلومه از کی و از کجا داری حمایت میشی که حتی به حضرت محمد (درود خداوند بر خاندان پاک و مطحرش ) هم داری فحش میدی اخه مرد حسابی خیال میکنی ملت خرن؟؟ اون زمان کوروش دانشگاه داشته؟ لول خنده دار ترین حرفیه که دارم میشنوم کاغذ ۶۵۰ ساله اختراع شده اون وقت کتاب خونه داشتن؟ این مضخرفات چیه داری میگی مردک؟ اون کوروش اتیش پرست جنایت کار رو داری با حضرت محمد مقایسه میکنی؟ اصلا تا حالا یک بار هم قران رو تو دستت گرفتی که بخونیش؟ اگه مسلمون ها میخواستن همه جا رو از بین ببرن پس چرا هرم های مصر رو از بین نبردن؟ براشون کاری داشت همه بت ها و هرم های مصر رو از بین ببرن؟ براشون کاری داشت همه معبد های هند باستان و قصر هاش و بت هاش رو خراب کنن؟ اگه مردم های کشور های اسلامی الان فقیر هستن به خاطر خودشونه ، به خاطر اینه که اجازه دادن استعمار انگلیس همه چیزشون رو به اسم اسلام ازشون بگیره هر موقع بخوای یه چیز رو خراب کنی باید با اسمش بیای جلو…ما هم داستان های تخیلی ساختن فاضلاب و اب لوله کشی و فرمانده سر لشکر نیروی دریای کوروش رو شنیدیم داستان از جایی حالب تر میشه که میگن اولین کسایی که چتر رو ساختن ایرانی بودن …چی رو میخواین ثابت کنین؟ چشماتون رو بستین این همه قران معجزات بزرگ داره شما حتی یک بار هم نخوندیش اگه حضرت محمد نبود تو الان این شلوار و پیراهن هم تنت نبود بنده خدا اولین کسی که برده ها رو ازاد کرد حضرت محمد بود همه مردم اون زمان برده بودن کسی که موقع مرگش گفت با زنان خوش رفتاری کنین حضرت محمد بود اینا همه فتنه است ای مردم مراقب باشین که چی به خوردتون میدن برای ما تاریخ جعلی درست کردن….ای مردم این تاریخ جعلی هست ما هنوز نمیدونیم ۳۰ سال پیش چه اتفاقی افتاده هیچ کس نمیدونه ۳۰ سال پیش خمینی چه جوری اومد ایران چه کسی ازش حمایت کرد چرا همه اطلاعات مربوط به ریختن مردم به خیابون در بهمن ۵۷ و مکان های تظاهرات از رادیو بی بی سی اعلام می شد تو هیچ کتابی ننوشته که انگلیس بود که خمینی رو اورد ایران و استعمارش رو بیشتر کرد ما هنوز نمیدونیم دقیق ۳۰ سال پیش چه اتفاقی افتاده بعد چه طوری دارین در مورد ۱۰۰۰ سال پیش قضاوت میکنین؟؟ تازه به این ۱۰۰۰ سال ۴۰۰ سفه کنین تا به عمق این فاجعه پی ببرین ای مردم چشماتون رو باز کنین نزارین استعمار انگلیس دینتون رو از بین ببره اسلام تا حالا چند بار تحریف شده اما اصلیت اسلام تو قران باقی مونده قران سر تا سر معجزه است نزارین یک سری دروغ به خوردتون بدن ….همه کتاب های تاریخی تحریف شده پس چرا کسی از کشتار بزرگ ایرانی ها تو جنگ جهانی  نمیگه؟ چرا کسی نمیگه تک تک ایرانی ها رو تیکه تیکه کردن؟ بعد این همه کتاب در مورد ۱۴۰۰ سال پیش نوشته شده؟ چون میخوان اسلام رو خراب کنن چون اسلام بزرگترین خطر واسه شیطانه ای مردم به خودتون بیایین ببینین چه قدر فساد رو تو جامعه ترویج دادن کجای اسلام اینجوری بوده؟ اینا دارن از استعمار انگلیس سو استفاده میکنن اینا میدونن قدرت اسلام چه قدر زیاده احساس خطر میکنن تک تک مردم ایران  اسم بچه هاشون رو محمد علی فاطمه حسین حسن میزارن چون اینقدر اینا نیکی کردن و اینقدر به این مردم خوبی کردن که هیچ وقت از یادشون نمیره….اما شما هیچ کسی رو نمیتونی پیدا کنی که ۸۰ سال پیش اسمش کوروش بوده باشه چون اینا جایی در دل مردم ما ندارن کورش و امثال اون یک تاریخ جعلی هستن که ۸۰ ساله درست شدن حتی اون لوح کوروش که تو تخت جمشید هست دارای تعداد زیادی غلط املایی هستش این چه طور پادشاهی بوده که یه لوح درست واسه خودش ننوشته؟ این یه دروغ تاریخی هست اون لحو ۶۰ سال پیش تو بریتانیا نوشته شد و به ایران اورده شد و تو تخت جمشید نسب شد شما ها یک دروغ گو بزرگ هستین که دارین همه چیز رو عوض میکنین….امان از شما دروغ گویان امراطوری که ادعا میشه چند بار با یونان بزرگ جنگیده اون وقت توان مبارزه با اعراب رو نداشته؟ یعنی یک عرب که حتی اموزه ان چنانی به اندازه سرباز های یونانی ندیده بوده چه طوری تونسته بیاد شکست بده لشکر ایرانی ها رو؟ این یه دروغه چیزی به اسم جنگ اتفاق نیافتاده این یه تاریخ کاملا جدید و جعلیه که ۸۰ ساله به وجود اومده این یه دروغ بزرگه که اسلام رو از بین ببره…هر کسی رو که بزرگش کردن و مثل کوروش روش نور افکن انداختن بدونین هیچ کاره بوده چون اینا کسی رو بدون اینکه اهدافشون رو پوشش بده بالا نمی برن ای مردم این یک دروغ تاریخی هست از خواب بلند بشین….از پس سلسله هخامنشی چه کسی نام کوروش را آورده است؟آیا شاهنامه کوروش را
  می شناسد ؟ داریوش و خشایارشاه را می شناسد؟وقتی شاهنامه و هیچ سند دیگری
  اینها را نمی شناسد پس اینها از ذهن مردم ایران خارج شدند. به خاطر جنایات و
  ویرانیهایی که به بار آوردند مردم اینها را اصولا از ذهنشان بیرون کردند.
  تا هشتاد نود سال پیش در تاریخ اسم داریوش و کوروش نیست؟چرا اسم نابودکننده
  آنها به طرق مختلف است؟ خود فردوسی راننده هخامنشیان را می شناسد و
  اسکندر را ستایش می کند و حتی اسکندر را به مکه می فرستد و حاجی می کند.اما
  چطور چنین چیزی ممکن است که اسکندر را بشناسد اما کوروش و داریوش را
  نشناسد؟ شما دارین دروغ میگین حقیقت اینه که اسلام همه جا رو اباد کرد بعد از اسلام هزاران دانشمند به وجود اومدن اما قبل از اون همه اتشکده های خودشون رو می پرستیدن حضرت محمد بزرگ ترین پیامبر خدا بود شما ها خدا رو هم قبول ندارین ننگ بر شما …. شما ها  ایران پیش از اسلام را به دروغ و با جعل، از امپراتوریهای
  قدرتمند،توانا،ثروتمند و پراز کتاب و دانش و دانشکده و زبانهای مختلف و
  غیره مملو کردید.همه هم دروغ،طی یک افسانه های دلخوش کننده.آنگاه بلافاصله
  به این نتیجه میرسید که تمام این دوران خوش باستان با ورود عرب جاهل و
  اسلام مرتجع به عقب ماندگی و توحش کنونی انجامیده است . در واقع این تاریخ
  سازی نوعی مبارزه با اسلام و ایجاد تفرقه بین مسلمین هستش بیدار بشین نزارین این دروغ ها رو بهتون بخورانند
  با درود بر حضرت محمد پایه گذار صلح و دوستی .      

  • Exampel

   بهتره قبل اینکه تاریخ خودتو به عربها بفروشی بری یکم تحقیق کنی که کروش کبیر چه مرد بزرگ وروشنفکری بوده
    

 • Deltang Baron

  ایران سرزمینی ۷۰۰۰ ساله است و هرکسی که اینجا را یک سرزمین
  ۲۵۰۰ ساله معرفی می کند به نوعی دشمن بومیان و تاریخ کهن  ایران است و
  به نوعی قصد کلاه گذاری به سر مردم ایران را دارد . حیرت انگیز است که
  تمام اسناد آموزشی و فرهنگی موجود،تاریخ ایران را از کوروش آغاز می کند.این
  یک خیانت خیلی روشن است به خصوص که این قضیه پیشینه ندارد.تا ۸۰ سال پیش
  هیچکس در این جهان کوروش را نمی شناسد ولی ۷۰۰۰ سال است که  مردم در
  این سرزمین زندگی می کنند. دوره کوتاهی که کوروش و سلسله هخامنشیان بروز می
  کنند مثل یک لحظه در تاریخ ایران می ماند. پس از اخراجشان به وسیله اسکندر
  هم هیچکس از آنها یاد نمی کندیکی از ادعا های دروغین کوروش پرستان رو بخونین و فقط بخندین :
  این ادعا که برای صنایع برق و نفت و گاز و پتروشیمی و دنیای
  جادوگری و علم کیمیا و شیمی و شامورتی و شعبده‌بازی به کار رفته بسیار هیجان‌انگیز است:

  «با توجه به این که تخت‌جمشید در ۲۵۰۰ سال پیش دارای تزیینات رنگی و
  پارچه‌ای بوده، هخامنشیان برای جلوگیری از کثیف شدن این تزیینات و نشستن
  دوده روی آن‌ها از مواد روشنایی پالایش شده استفاده می‌کرده‌اند. وی با اشاره به این که طی سال های گذشته در بررسی‌های اشیا و آثار سنگی به جای مانده از تخت جمشید هیچ گونه آثار دوده دیده نشده،
  گفت: با توجه به این که مجموعه ی تخت جمشید بیش از ۱۲۵ هزار متر مربع وسعت
  دارد، که بخش‌های زیادی از آن سرپوشیده بوده و برای روشن‌کردن آن مطمئنا
  از مقدار زیادی مشعل و‌مواد روشنایی استفاده می‌شده، در صورت عدم استفاده
  از روشنایی های پالایش شده هم اکنون با میزان زیادی از دوده روی سازه ها و
  اشیاء برخورد می‌کردیم».

  لول
  به نظرم عاقلانه‌تر بود، که سلاطین هخامنشی به جای تدارک سوخت بدون دود
  سفارش تولید صابون می‌دادند، که  مسلماْ در موارد بسیار دیگری هم به کار
  آن‌ها می‌آمد. در قسمت نخست کتاب ساسانیان، بدون ذره‌ای ابهام، ثابت شده
  است که ۸۵ درصد از بناهای تخت جمشید، در زمان حمله‌ی اسکندر، هنوز نیمه
  ساخت بوده و بقایای کنونی، خرابه‌های همان بناهای بدون سقف و دیوار و در و
  پیکر نیمه‌تمام است و آقایان تازه کشف کرده‌اند که چون در این بناهای نیمه
  کاره، اثر دوده‌ی چراغ دیده نمی‌شود، پس هخامنشیان تخت جمشید را لوله کشی
  گاز کرده اند!!!

  طبیعی است در بنای بدون دیوار و سقف و نیمه ساخت و غیرمسکون، که هنوز به
  روشنایی چراغی نیازمند نبوده، اثری هم از دوده دیده نشود، اما از آن
  که همین قبیل اساتید مرمت و متخصصین و سرپرستان این یا آن موضوع دیگر در
  تخت جمشید، از خارجی و خودی، بارها مدعی شده اند که کاخ‌های تخت جمشید را
  اسکندر به آتش کشیده، و امروز اعتراف می‌کنند که در این بناها کم‌ترین اثری
  از دوده‌ دیده نمی‌شود، پس یا آن ماجرای آتش زدن تخت جمشید، طبق 
  معمول، دروغ انگلیس ساخته‌ی دیگری درباره‌ی تاریخ ایران است و یا این که اگر
  سلاطین هخامنشی فقط چراغ بدون دوده داشته‌اند، کارشناسان مقدونی و یونانی
  طریقه‌ی برپاکردن خرمن‌های آتشی را به اسکندر آموخته بوده‌اند، که ذره‌ای
  اثر دوده از خود باقی نمی‌گذارده است
  فقط ببینین چه دروغ های بزرگی به مردم ما میخورانند فقط بخندین و ببینین که این همه دروغ رو چه راحت باور کریدیم
  در ضمن،مگر اعراب خیلی قبیله جنگجویی بوده اند؟ یا اینکه
  تواناییهای رزمی و یا سابقه نظامیگری داشته اند؟نه خیر.  آنها نه کثرت جمعیت
  داشته اند نه پیشینه نظامیگری.ولی توانستند جهان را فتح کنند.پس آنها با
  شیوه دیگری خلاف چیزی که انگلیسی ها تحریف کرده اند می گویند توانسته اند این همه ملتها را از
  شمال آفریقا تا خراسان در کمتر از ۲۰ سال نه اینکه مطیع کنند،بلکه قانع
  کنند. در واقع کار اصلی سرباز عرب در توضیح اسلام بوده است نه در تخریب و
  قتل و غارت و وادار کردن و اجبار.و گرنه در شمال آفریقا و در
  زمان ظهور اسلام با کارتاژها و اسپارتها و بربرها روبرو هستیم. اسپارتها
  نمونه شجاعت در جهان باستان بوده اند. و به عنوان جنگجویان نمونه در
  میدانهای رزم رم به عنوان گلادیاتور با هم می جنگیدند تا نهایت شجاعت و
  توانمندی و جنگندگی را نشان بدهند که آن اسپارتاکوس معروف از میان همین
  اسپارتها برخواسته است و رم را به لرزه در آورد.چطور ممکن است که یک عرب
  بتواند یک اسپارت را شکست نظامی بدهد؟ یا اینکه کارتاژها را شکست نظامی
  دهد؟. کارتاژ یک حماسه بشری از نظر تواناییهای مادی و معنوی و رزمی است.
  این حرفهای مسخره، ساخته یهود است.وانگهی اسپارتها و کارتاژها و بربرها که
  امروزه همین کشورهای تونس و لیبی و الجزایر و مغرب هستند،اگر اینها از ترس
  شمشیر عرب مسلمان شدند وقتی سایه این شمشیر از سرشان کنار رفت چرا باز هم
  مسلمان ماندند؟پس صحبت از پذیرش یک اندیشه است برای اینکه هرگز کسی نمی
  تواند عقیده ای را با شمشیر به دیگری بقبولاند.چنین اتفاقی در دنیا رخ
  نداده است . مغولها به ایران آمدند و خیلی هم مجهز به شمشیر بودند ولی وقتی
  بیرون رفتند هیچ یادگاری از اندیشه مغولی اینجا باقی نماند.برای اینکه
  چنین امری غیر ممکن است. پس مطلب اینجاست که تا آنجا که به ما مربوط می شود
  اصولا در هنگام ورود عرب به ایران،در ایران حکومت مرکزی در کار نبوده است
  که در مقابل عرب مقاومت کند.حکومتهای محلی کم جانی بوده اند که به مسائل
  داخلی خودشان رسیدگی می کرده اند.و هنگامی که عرب آمده است طی یک مذاکره
  ساده در توضیح اسلام آنها پذیرفته اند.ما نمی توانیم ردپایی از یک جنگجویی
  ببینیم به آن معنا که می توانیم تخریب بابل را مثلا به کوروش نسبت
  بدهیم.اگر قوم عرب قرار بود چیزی را اتش بزند می توانست همین تخت جمشید یا
  قبر کوروش را تخریب کند.در افغانستان اینهمه آثار بودایی است ولی دست
  نخورده باقی مانده است.سراسر مصر ستونها و اهرام ها سالم باقی مانده
  است.گرچه می توانست بگوید اینها همه بت است ولی همه دست نخورده باقی مانده
  است. در شام و در بعلبک تمامی قصرها سرجایشان صحیح و سالم هستند. در ایران
  نیز همه آثار سرجایش است.کدامیک را می توان نسبت داد که عرب تخریب کرده
  است؟مگر برای عرب سخت بود که اهرام مصر را برچیند؟
  وقتی هم که به قول شما شمشیر از بالای سر مردم به کنار رفت چرا باز هم مسلمان ان نه تنها کمتر بلکه روز به روز به تعدادشون اضافه شد؟
  شما ها یک سری دروغ گو های بی شرم هستین که جز تحریف تاریخ کار دیگه ای نمیکنین امید وارم چشماتون رو باز کنین تا حقیقت رو بفهمین
  در قرآن چیزی به جز متانت،بشردوستی،شفقت و رحم،محبت،برادری،و انسانیت
  نمی  بینید. قرآن بزرگترین نهی کننده شمشیر کشی است.قرآن می گوید اگر به
  قومی وارد شدید اجازه دست بردن به شمشیر را ندارید بلکه می توانید منظورتان
  را بیان کنید.عربی که وارد سرزمین های تازه می شده است و حاضر نیست
  که کوچکترین تخطی از مفاد قرآنی بکند چون اقلا در آغاز اسلام،ایمان حرف اول
  را میزده است.پس طبق توصیه قرآنی فقط می توان عقیده را عرضه کرد.از چند
  حال خارج نیست یا عقیده تورا می پذیرند که در همان لحظه پذیرش برادر تو می
  شود.یا اینکه نمی پذیرد و با تو نیز جنگی ندارد در اینصورت تو نیز با
  او جنگی نداری و او زیر سایه حمایت تو در می آید

 • Deltang Baron

  ایران سرزمینی ۷۰۰۰ ساله است و هرکسی که اینجا را یک سرزمین
  ۲۵۰۰ ساله معرفی می کند به نوعی دشمن بومیان و تاریخ کهن  ایران است و
  به نوعی قصد کلاه گذاری به سر مردم ایران را دارد . حیرت انگیز است که
  تمام اسناد آموزشی و فرهنگی موجود،تاریخ ایران را از کوروش آغاز می کند.این
  یک خیانت خیلی روشن است به خصوص که این قضیه پیشینه ندارد.تا ۸۰ سال پیش
  هیچکس در این جهان کوروش را نمی شناسد ولی ۷۰۰۰ سال است که  مردم در
  این سرزمین زندگی می کنند. دوره کوتاهی که کوروش و سلسله هخامنشیان بروز می
  کنند مثل یک لحظه در تاریخ ایران می ماند. پس از اخراجشان به وسیله اسکندر
  هم هیچکس از آنها یاد نمی کندیکی از ادعا های دروغین کوروش پرستان رو بخونین و فقط بخندین :
  این ادعا که برای صنایع برق و نفت و گاز و پتروشیمی و دنیای
  جادوگری و علم کیمیا و شیمی و شامورتی و شعبده‌بازی به کار رفته بسیار هیجان‌انگیز است:

  «با توجه به این که تخت‌جمشید در ۲۵۰۰ سال پیش دارای تزیینات رنگی و
  پارچه‌ای بوده، هخامنشیان برای جلوگیری از کثیف شدن این تزیینات و نشستن
  دوده روی آن‌ها از مواد روشنایی پالایش شده استفاده می‌کرده‌اند. وی با اشاره به این که طی سال های گذشته در بررسی‌های اشیا و آثار سنگی به جای مانده از تخت جمشید هیچ گونه آثار دوده دیده نشده،
  گفت: با توجه به این که مجموعه ی تخت جمشید بیش از ۱۲۵ هزار متر مربع وسعت
  دارد، که بخش‌های زیادی از آن سرپوشیده بوده و برای روشن‌کردن آن مطمئنا
  از مقدار زیادی مشعل و‌مواد روشنایی استفاده می‌شده، در صورت عدم استفاده
  از روشنایی های پالایش شده هم اکنون با میزان زیادی از دوده روی سازه ها و
  اشیاء برخورد می‌کردیم».

  لول
  به نظرم عاقلانه‌تر بود، که سلاطین هخامنشی به جای تدارک سوخت بدون دود
  سفارش تولید صابون می‌دادند، که  مسلماْ در موارد بسیار دیگری هم به کار
  آن‌ها می‌آمد. در قسمت نخست کتاب ساسانیان، بدون ذره‌ای ابهام، ثابت شده
  است که ۸۵ درصد از بناهای تخت جمشید، در زمان حمله‌ی اسکندر، هنوز نیمه
  ساخت بوده و بقایای کنونی، خرابه‌های همان بناهای بدون سقف و دیوار و در و
  پیکر نیمه‌تمام است و آقایان تازه کشف کرده‌اند که چون در این بناهای نیمه
  کاره، اثر دوده‌ی چراغ دیده نمی‌شود، پس هخامنشیان تخت جمشید را لوله کشی
  گاز کرده اند!!!

  طبیعی است در بنای بدون دیوار و سقف و نیمه ساخت و غیرمسکون، که هنوز به
  روشنایی چراغی نیازمند نبوده، اثری هم از دوده دیده نشود، اما از آن
  که همین قبیل اساتید مرمت و متخصصین و سرپرستان این یا آن موضوع دیگر در
  تخت جمشید، از خارجی و خودی، بارها مدعی شده اند که کاخ‌های تخت جمشید را
  اسکندر به آتش کشیده، و امروز اعتراف می‌کنند که در این بناها کم‌ترین اثری
  از دوده‌ دیده نمی‌شود، پس یا آن ماجرای آتش زدن تخت جمشید، طبق 
  معمول، دروغ انگلیس ساخته‌ی دیگری درباره‌ی تاریخ ایران است و یا این که اگر
  سلاطین هخامنشی فقط چراغ بدون دوده داشته‌اند، کارشناسان مقدونی و یونانی
  طریقه‌ی برپاکردن خرمن‌های آتشی را به اسکندر آموخته بوده‌اند، که ذره‌ای
  اثر دوده از خود باقی نمی‌گذارده است
  فقط ببینین چه دروغ های بزرگی به مردم ما میخورانند فقط بخندین و ببینین که این همه دروغ رو چه راحت باور کریدیم
  در ضمن،مگر اعراب خیلی قبیله جنگجویی بوده اند؟ یا اینکه
  تواناییهای رزمی و یا سابقه نظامیگری داشته اند؟نه خیر.  آنها نه کثرت جمعیت
  داشته اند نه پیشینه نظامیگری.ولی توانستند جهان را فتح کنند.پس آنها با
  شیوه دیگری خلاف چیزی که انگلیسی ها تحریف کرده اند می گویند توانسته اند این همه ملتها را از
  شمال آفریقا تا خراسان در کمتر از ۲۰ سال نه اینکه مطیع کنند،بلکه قانع
  کنند. در واقع کار اصلی سرباز عرب در توضیح اسلام بوده است نه در تخریب و
  قتل و غارت و وادار کردن و اجبار.و گرنه در شمال آفریقا و در
  زمان ظهور اسلام با کارتاژها و اسپارتها و بربرها روبرو هستیم. اسپارتها
  نمونه شجاعت در جهان باستان بوده اند. و به عنوان جنگجویان نمونه در
  میدانهای رزم رم به عنوان گلادیاتور با هم می جنگیدند تا نهایت شجاعت و
  توانمندی و جنگندگی را نشان بدهند که آن اسپارتاکوس معروف از میان همین
  اسپارتها برخواسته است و رم را به لرزه در آورد.چطور ممکن است که یک عرب
  بتواند یک اسپارت را شکست نظامی بدهد؟ یا اینکه کارتاژها را شکست نظامی
  دهد؟. کارتاژ یک حماسه بشری از نظر تواناییهای مادی و معنوی و رزمی است.
  این حرفهای مسخره، ساخته یهود است.وانگهی اسپارتها و کارتاژها و بربرها که
  امروزه همین کشورهای تونس و لیبی و الجزایر و مغرب هستند،اگر اینها از ترس
  شمشیر عرب مسلمان شدند وقتی سایه این شمشیر از سرشان کنار رفت چرا باز هم
  مسلمان ماندند؟پس صحبت از پذیرش یک اندیشه است برای اینکه هرگز کسی نمی
  تواند عقیده ای را با شمشیر به دیگری بقبولاند.چنین اتفاقی در دنیا رخ
  نداده است . مغولها به ایران آمدند و خیلی هم مجهز به شمشیر بودند ولی وقتی
  بیرون رفتند هیچ یادگاری از اندیشه مغولی اینجا باقی نماند.برای اینکه
  چنین امری غیر ممکن است. پس مطلب اینجاست که تا آنجا که به ما مربوط می شود
  اصولا در هنگام ورود عرب به ایران،در ایران حکومت مرکزی در کار نبوده است
  که در مقابل عرب مقاومت کند.حکومتهای محلی کم جانی بوده اند که به مسائل
  داخلی خودشان رسیدگی می کرده اند.و هنگامی که عرب آمده است طی یک مذاکره
  ساده در توضیح اسلام آنها پذیرفته اند.ما نمی توانیم ردپایی از یک جنگجویی
  ببینیم به آن معنا که می توانیم تخریب بابل را مثلا به کوروش نسبت
  بدهیم.اگر قوم عرب قرار بود چیزی را اتش بزند می توانست همین تخت جمشید یا
  قبر کوروش را تخریب کند.در افغانستان اینهمه آثار بودایی است ولی دست
  نخورده باقی مانده است.سراسر مصر ستونها و اهرام ها سالم باقی مانده
  است.گرچه می توانست بگوید اینها همه بت است ولی همه دست نخورده باقی مانده
  است. در شام و در بعلبک تمامی قصرها سرجایشان صحیح و سالم هستند. در ایران
  نیز همه آثار سرجایش است.کدامیک را می توان نسبت داد که عرب تخریب کرده
  است؟مگر برای عرب سخت بود که اهرام مصر را برچیند؟
  وقتی هم که به قول شما شمشیر از بالای سر مردم به کنار رفت چرا باز هم مسلمان ان نه تنها کمتر بلکه روز به روز به تعدادشون اضافه شد؟
  شما ها یک سری دروغ گو های بی شرم هستین که جز تحریف تاریخ کار دیگه ای نمیکنین امید وارم چشماتون رو باز کنین تا حقیقت رو بفهمین
  در قرآن چیزی به جز متانت،بشردوستی،شفقت و رحم،محبت،برادری،و انسانیت
  نمی  بینید. قرآن بزرگترین نهی کننده شمشیر کشی است.قرآن می گوید اگر به
  قومی وارد شدید اجازه دست بردن به شمشیر را ندارید بلکه می توانید منظورتان
  را بیان کنید.عربی که وارد سرزمین های تازه می شده است و حاضر نیست
  که کوچکترین تخطی از مفاد قرآنی بکند چون اقلا در آغاز اسلام،ایمان حرف اول
  را میزده است.پس طبق توصیه قرآنی فقط می توان عقیده را عرضه کرد.از چند
  حال خارج نیست یا عقیده تورا می پذیرند که در همان لحظه پذیرش برادر تو می
  شود.یا اینکه نمی پذیرد و با تو نیز جنگی ندارد در اینصورت تو نیز با
  او جنگی نداری و او زیر سایه حمایت تو در می آید

 • Deltang Baron

  ایران سرزمینی ۷۰۰۰ ساله است و هرکسی که اینجا را یک سرزمین
  ۲۵۰۰ ساله معرفی می کند به نوعی دشمن بومیان و تاریخ کهن  ایران است و
  به نوعی قصد کلاه گذاری به سر مردم ایران را دارد . حیرت انگیز است که
  تمام اسناد آموزشی و فرهنگی موجود،تاریخ ایران را از کوروش آغاز می کند.این
  یک خیانت خیلی روشن است به خصوص که این قضیه پیشینه ندارد.تا ۸۰ سال پیش
  هیچکس در این جهان کوروش را نمی شناسد ولی ۷۰۰۰ سال است که  مردم در
  این سرزمین زندگی می کنند. دوره کوتاهی که کوروش و سلسله هخامنشیان بروز می
  کنند مثل یک لحظه در تاریخ ایران می ماند. پس از اخراجشان به وسیله اسکندر
  هم هیچکس از آنها یاد نمی کندیکی از ادعا های دروغین کوروش پرستان رو بخونین و فقط بخندین :
  این ادعا که برای صنایع برق و نفت و گاز و پتروشیمی و دنیای
  جادوگری و علم کیمیا و شیمی و شامورتی و شعبده‌بازی به کار رفته بسیار هیجان‌انگیز است:

  «با توجه به این که تخت‌جمشید در ۲۵۰۰ سال پیش دارای تزیینات رنگی و
  پارچه‌ای بوده، هخامنشیان برای جلوگیری از کثیف شدن این تزیینات و نشستن
  دوده روی آن‌ها از مواد روشنایی پالایش شده استفاده می‌کرده‌اند. وی با اشاره به این که طی سال های گذشته در بررسی‌های اشیا و آثار سنگی به جای مانده از تخت جمشید هیچ گونه آثار دوده دیده نشده،
  گفت: با توجه به این که مجموعه ی تخت جمشید بیش از ۱۲۵ هزار متر مربع وسعت
  دارد، که بخش‌های زیادی از آن سرپوشیده بوده و برای روشن‌کردن آن مطمئنا
  از مقدار زیادی مشعل و‌مواد روشنایی استفاده می‌شده، در صورت عدم استفاده
  از روشنایی های پالایش شده هم اکنون با میزان زیادی از دوده روی سازه ها و
  اشیاء برخورد می‌کردیم».

  لول
  به نظرم عاقلانه‌تر بود، که سلاطین هخامنشی به جای تدارک سوخت بدون دود
  سفارش تولید صابون می‌دادند، که  مسلماْ در موارد بسیار دیگری هم به کار
  آن‌ها می‌آمد. در قسمت نخست کتاب ساسانیان، بدون ذره‌ای ابهام، ثابت شده
  است که ۸۵ درصد از بناهای تخت جمشید، در زمان حمله‌ی اسکندر، هنوز نیمه
  ساخت بوده و بقایای کنونی، خرابه‌های همان بناهای بدون سقف و دیوار و در و
  پیکر نیمه‌تمام است و آقایان تازه کشف کرده‌اند که چون در این بناهای نیمه
  کاره، اثر دوده‌ی چراغ دیده نمی‌شود، پس هخامنشیان تخت جمشید را لوله کشی
  گاز کرده اند!!!

  طبیعی است در بنای بدون دیوار و سقف و نیمه ساخت و غیرمسکون، که هنوز به
  روشنایی چراغی نیازمند نبوده، اثری هم از دوده دیده نشود، اما از آن
  که همین قبیل اساتید مرمت و متخصصین و سرپرستان این یا آن موضوع دیگر در
  تخت جمشید، از خارجی و خودی، بارها مدعی شده اند که کاخ‌های تخت جمشید را
  اسکندر به آتش کشیده، و امروز اعتراف می‌کنند که در این بناها کم‌ترین اثری
  از دوده‌ دیده نمی‌شود، پس یا آن ماجرای آتش زدن تخت جمشید، طبق 
  معمول، دروغ انگلیس ساخته‌ی دیگری درباره‌ی تاریخ ایران است و یا این که اگر
  سلاطین هخامنشی فقط چراغ بدون دوده داشته‌اند، کارشناسان مقدونی و یونانی
  طریقه‌ی برپاکردن خرمن‌های آتشی را به اسکندر آموخته بوده‌اند، که ذره‌ای
  اثر دوده از خود باقی نمی‌گذارده است
  فقط ببینین چه دروغ های بزرگی به مردم ما میخورانند فقط بخندین و ببینین که این همه دروغ رو چه راحت باور کریدیم
  در ضمن،مگر اعراب خیلی قبیله جنگجویی بوده اند؟ یا اینکه
  تواناییهای رزمی و یا سابقه نظامیگری داشته اند؟نه خیر.  آنها نه کثرت جمعیت
  داشته اند نه پیشینه نظامیگری.ولی توانستند جهان را فتح کنند.پس آنها با
  شیوه دیگری خلاف چیزی که انگلیسی ها تحریف کرده اند می گویند توانسته اند این همه ملتها را از
  شمال آفریقا تا خراسان در کمتر از ۲۰ سال نه اینکه مطیع کنند،بلکه قانع
  کنند. در واقع کار اصلی سرباز عرب در توضیح اسلام بوده است نه در تخریب و
  قتل و غارت و وادار کردن و اجبار.و گرنه در شمال آفریقا و در
  زمان ظهور اسلام با کارتاژها و اسپارتها و بربرها روبرو هستیم. اسپارتها
  نمونه شجاعت در جهان باستان بوده اند. و به عنوان جنگجویان نمونه در
  میدانهای رزم رم به عنوان گلادیاتور با هم می جنگیدند تا نهایت شجاعت و
  توانمندی و جنگندگی را نشان بدهند که آن اسپارتاکوس معروف از میان همین
  اسپارتها برخواسته است و رم را به لرزه در آورد.چطور ممکن است که یک عرب
  بتواند یک اسپارت را شکست نظامی بدهد؟ یا اینکه کارتاژها را شکست نظامی
  دهد؟. کارتاژ یک حماسه بشری از نظر تواناییهای مادی و معنوی و رزمی است.
  این حرفهای مسخره، ساخته یهود است.وانگهی اسپارتها و کارتاژها و بربرها که
  امروزه همین کشورهای تونس و لیبی و الجزایر و مغرب هستند،اگر اینها از ترس
  شمشیر عرب مسلمان شدند وقتی سایه این شمشیر از سرشان کنار رفت چرا باز هم
  مسلمان ماندند؟پس صحبت از پذیرش یک اندیشه است برای اینکه هرگز کسی نمی
  تواند عقیده ای را با شمشیر به دیگری بقبولاند.چنین اتفاقی در دنیا رخ
  نداده است . مغولها به ایران آمدند و خیلی هم مجهز به شمشیر بودند ولی وقتی
  بیرون رفتند هیچ یادگاری از اندیشه مغولی اینجا باقی نماند.برای اینکه
  چنین امری غیر ممکن است. پس مطلب اینجاست که تا آنجا که به ما مربوط می شود
  اصولا در هنگام ورود عرب به ایران،در ایران حکومت مرکزی در کار نبوده است
  که در مقابل عرب مقاومت کند.حکومتهای محلی کم جانی بوده اند که به مسائل
  داخلی خودشان رسیدگی می کرده اند.و هنگامی که عرب آمده است طی یک مذاکره
  ساده در توضیح اسلام آنها پذیرفته اند.ما نمی توانیم ردپایی از یک جنگجویی
  ببینیم به آن معنا که می توانیم تخریب بابل را مثلا به کوروش نسبت
  بدهیم.اگر قوم عرب قرار بود چیزی را اتش بزند می توانست همین تخت جمشید یا
  قبر کوروش را تخریب کند.در افغانستان اینهمه آثار بودایی است ولی دست
  نخورده باقی مانده است.سراسر مصر ستونها و اهرام ها سالم باقی مانده
  است.گرچه می توانست بگوید اینها همه بت است ولی همه دست نخورده باقی مانده
  است. در شام و در بعلبک تمامی قصرها سرجایشان صحیح و سالم هستند. در ایران
  نیز همه آثار سرجایش است.کدامیک را می توان نسبت داد که عرب تخریب کرده
  است؟مگر برای عرب سخت بود که اهرام مصر را برچیند؟
  وقتی هم که به قول شما شمشیر از بالای سر مردم به کنار رفت چرا باز هم مسلمان ان نه تنها کمتر بلکه روز به روز به تعدادشون اضافه شد؟
  شما ها یک سری دروغ گو های بی شرم هستین که جز تحریف تاریخ کار دیگه ای نمیکنین امید وارم چشماتون رو باز کنین تا حقیقت رو بفهمین
  در قرآن چیزی به جز متانت،بشردوستی،شفقت و رحم،محبت،برادری،و انسانیت
  نمی  بینید. قرآن بزرگترین نهی کننده شمشیر کشی است.قرآن می گوید اگر به
  قومی وارد شدید اجازه دست بردن به شمشیر را ندارید بلکه می توانید منظورتان
  را بیان کنید.عربی که وارد سرزمین های تازه می شده است و حاضر نیست
  که کوچکترین تخطی از مفاد قرآنی بکند چون اقلا در آغاز اسلام،ایمان حرف اول
  را میزده است.پس طبق توصیه قرآنی فقط می توان عقیده را عرضه کرد.از چند
  حال خارج نیست یا عقیده تورا می پذیرند که در همان لحظه پذیرش برادر تو می
  شود.یا اینکه نمی پذیرد و با تو نیز جنگی ندارد در اینصورت تو نیز با
  او جنگی نداری و او زیر سایه حمایت تو در می آید

 • Deltang Baron

  ایران سرزمینی ۷۰۰۰ ساله است و هرکسی که اینجا را یک سرزمین
  ۲۵۰۰ ساله معرفی می کند به نوعی دشمن بومیان و تاریخ کهن  ایران است و
  به نوعی قصد کلاه گذاری به سر مردم ایران را دارد . حیرت انگیز است که
  تمام اسناد آموزشی و فرهنگی موجود،تاریخ ایران را از کوروش آغاز می کند.این
  یک خیانت خیلی روشن است به خصوص که این قضیه پیشینه ندارد.تا ۸۰ سال پیش
  هیچکس در این جهان کوروش را نمی شناسد ولی ۷۰۰۰ سال است که  مردم در
  این سرزمین زندگی می کنند. دوره کوتاهی که کوروش و سلسله هخامنشیان بروز می
  کنند مثل یک لحظه در تاریخ ایران می ماند. پس از اخراجشان به وسیله اسکندر
  هم هیچکس از آنها یاد نمی کندیکی از ادعا های دروغین کوروش پرستان رو بخونین و فقط بخندین :
  این ادعا که برای صنایع برق و نفت و گاز و پتروشیمی و دنیای
  جادوگری و علم کیمیا و شیمی و شامورتی و شعبده‌بازی به کار رفته بسیار هیجان‌انگیز است:

  «با توجه به این که تخت‌جمشید در ۲۵۰۰ سال پیش دارای تزیینات رنگی و
  پارچه‌ای بوده، هخامنشیان برای جلوگیری از کثیف شدن این تزیینات و نشستن
  دوده روی آن‌ها از مواد روشنایی پالایش شده استفاده می‌کرده‌اند. وی با اشاره به این که طی سال های گذشته در بررسی‌های اشیا و آثار سنگی به جای مانده از تخت جمشید هیچ گونه آثار دوده دیده نشده،
  گفت: با توجه به این که مجموعه ی تخت جمشید بیش از ۱۲۵ هزار متر مربع وسعت
  دارد، که بخش‌های زیادی از آن سرپوشیده بوده و برای روشن‌کردن آن مطمئنا
  از مقدار زیادی مشعل و‌مواد روشنایی استفاده می‌شده، در صورت عدم استفاده
  از روشنایی های پالایش شده هم اکنون با میزان زیادی از دوده روی سازه ها و
  اشیاء برخورد می‌کردیم».

  لول
  به نظرم عاقلانه‌تر بود، که سلاطین هخامنشی به جای تدارک سوخت بدون دود
  سفارش تولید صابون می‌دادند، که  مسلماْ در موارد بسیار دیگری هم به کار
  آن‌ها می‌آمد. در قسمت نخست کتاب ساسانیان، بدون ذره‌ای ابهام، ثابت شده
  است که ۸۵ درصد از بناهای تخت جمشید، در زمان حمله‌ی اسکندر، هنوز نیمه
  ساخت بوده و بقایای کنونی، خرابه‌های همان بناهای بدون سقف و دیوار و در و
  پیکر نیمه‌تمام است و آقایان تازه کشف کرده‌اند که چون در این بناهای نیمه
  کاره، اثر دوده‌ی چراغ دیده نمی‌شود، پس هخامنشیان تخت جمشید را لوله کشی
  گاز کرده اند!!!

  طبیعی است در بنای بدون دیوار و سقف و نیمه ساخت و غیرمسکون، که هنوز به
  روشنایی چراغی نیازمند نبوده، اثری هم از دوده دیده نشود، اما از آن
  که همین قبیل اساتید مرمت و متخصصین و سرپرستان این یا آن موضوع دیگر در
  تخت جمشید، از خارجی و خودی، بارها مدعی شده اند که کاخ‌های تخت جمشید را
  اسکندر به آتش کشیده، و امروز اعتراف می‌کنند که در این بناها کم‌ترین اثری
  از دوده‌ دیده نمی‌شود، پس یا آن ماجرای آتش زدن تخت جمشید، طبق 
  معمول، دروغ انگلیس ساخته‌ی دیگری درباره‌ی تاریخ ایران است و یا این که اگر
  سلاطین هخامنشی فقط چراغ بدون دوده داشته‌اند، کارشناسان مقدونی و یونانی
  طریقه‌ی برپاکردن خرمن‌های آتشی را به اسکندر آموخته بوده‌اند، که ذره‌ای
  اثر دوده از خود باقی نمی‌گذارده است
  فقط ببینین چه دروغ های بزرگی به مردم ما میخورانند فقط بخندین و ببینین که این همه دروغ رو چه راحت باور کریدیم
  در ضمن،مگر اعراب خیلی قبیله جنگجویی بوده اند؟ یا اینکه
  تواناییهای رزمی و یا سابقه نظامیگری داشته اند؟نه خیر.  آنها نه کثرت جمعیت
  داشته اند نه پیشینه نظامیگری.ولی توانستند جهان را فتح کنند.پس آنها با
  شیوه دیگری خلاف چیزی که انگلیسی ها تحریف کرده اند می گویند توانسته اند این همه ملتها را از
  شمال آفریقا تا خراسان در کمتر از ۲۰ سال نه اینکه مطیع کنند،بلکه قانع
  کنند. در واقع کار اصلی سرباز عرب در توضیح اسلام بوده است نه در تخریب و
  قتل و غارت و وادار کردن و اجبار.و گرنه در شمال آفریقا و در
  زمان ظهور اسلام با کارتاژها و اسپارتها و بربرها روبرو هستیم. اسپارتها
  نمونه شجاعت در جهان باستان بوده اند. و به عنوان جنگجویان نمونه در
  میدانهای رزم رم به عنوان گلادیاتور با هم می جنگیدند تا نهایت شجاعت و
  توانمندی و جنگندگی را نشان بدهند که آن اسپارتاکوس معروف از میان همین
  اسپارتها برخواسته است و رم را به لرزه در آورد.چطور ممکن است که یک عرب
  بتواند یک اسپارت را شکست نظامی بدهد؟ یا اینکه کارتاژها را شکست نظامی
  دهد؟. کارتاژ یک حماسه بشری از نظر تواناییهای مادی و معنوی و رزمی است.
  این حرفهای مسخره، ساخته یهود است.وانگهی اسپارتها و کارتاژها و بربرها که
  امروزه همین کشورهای تونس و لیبی و الجزایر و مغرب هستند،اگر اینها از ترس
  شمشیر عرب مسلمان شدند وقتی سایه این شمشیر از سرشان کنار رفت چرا باز هم
  مسلمان ماندند؟پس صحبت از پذیرش یک اندیشه است برای اینکه هرگز کسی نمی
  تواند عقیده ای را با شمشیر به دیگری بقبولاند.چنین اتفاقی در دنیا رخ
  نداده است . مغولها به ایران آمدند و خیلی هم مجهز به شمشیر بودند ولی وقتی
  بیرون رفتند هیچ یادگاری از اندیشه مغولی اینجا باقی نماند.برای اینکه
  چنین امری غیر ممکن است. پس مطلب اینجاست که تا آنجا که به ما مربوط می شود
  اصولا در هنگام ورود عرب به ایران،در ایران حکومت مرکزی در کار نبوده است
  که در مقابل عرب مقاومت کند.حکومتهای محلی کم جانی بوده اند که به مسائل
  داخلی خودشان رسیدگی می کرده اند.و هنگامی که عرب آمده است طی یک مذاکره
  ساده در توضیح اسلام آنها پذیرفته اند.ما نمی توانیم ردپایی از یک جنگجویی
  ببینیم به آن معنا که می توانیم تخریب بابل را مثلا به کوروش نسبت
  بدهیم.اگر قوم عرب قرار بود چیزی را اتش بزند می توانست همین تخت جمشید یا
  قبر کوروش را تخریب کند.در افغانستان اینهمه آثار بودایی است ولی دست
  نخورده باقی مانده است.سراسر مصر ستونها و اهرام ها سالم باقی مانده
  است.گرچه می توانست بگوید اینها همه بت است ولی همه دست نخورده باقی مانده
  است. در شام و در بعلبک تمامی قصرها سرجایشان صحیح و سالم هستند. در ایران
  نیز همه آثار سرجایش است.کدامیک را می توان نسبت داد که عرب تخریب کرده
  است؟مگر برای عرب سخت بود که اهرام مصر را برچیند؟
  وقتی هم که به قول شما شمشیر از بالای سر مردم به کنار رفت چرا باز هم مسلمان ان نه تنها کمتر بلکه روز به روز به تعدادشون اضافه شد؟
  شما ها یک سری دروغ گو های بی شرم هستین که جز تحریف تاریخ کار دیگه ای نمیکنین امید وارم چشماتون رو باز کنین تا حقیقت رو بفهمین
  در قرآن چیزی به جز متانت،بشردوستی،شفقت و رحم،محبت،برادری،و انسانیت
  نمی  بینید. قرآن بزرگترین نهی کننده شمشیر کشی است.قرآن می گوید اگر به
  قومی وارد شدید اجازه دست بردن به شمشیر را ندارید بلکه می توانید منظورتان
  را بیان کنید.عربی که وارد سرزمین های تازه می شده است و حاضر نیست
  که کوچکترین تخطی از مفاد قرآنی بکند چون اقلا در آغاز اسلام،ایمان حرف اول
  را میزده است.پس طبق توصیه قرآنی فقط می توان عقیده را عرضه کرد.از چند
  حال خارج نیست یا عقیده تورا می پذیرند که در همان لحظه پذیرش برادر تو می
  شود.یا اینکه نمی پذیرد و با تو نیز جنگی ندارد در اینصورت تو نیز با
  او جنگی نداری و او زیر سایه حمایت تو در می آید

 • Shenkey

   بابا حالمون بهم خورد از بس هی کورش کورش میکنین.شما استفرافتون نمیگیره از این همه قصه سازی و اراجیف راجع به کورش مسخره و تاریخ جعلیتون؟؟؟یه جر میگین کورش انگاری این الدنگ از یک کره خاکی دیگه اومده،خوب کورش هم مثل بقیه پادشاهها یک پفیوز  دیکتاتور بوده.یهودیها براتون این قصه ها رو ساختن و سر کارتون گذاشتن.هر هر هرررررررررررررررررررر

  • این حرف ها را تازی نژادها، و یا مزدوران و جیره خوران رژیم لعنتی ضد بشر اسلامی که با مردم و حتی خاک ایران دشمنی و کینه توزی دارند، می گویند.  اکنون جهان به این نتیجه رسیده که کوروش بزرگ  مظهر شجاعت، دلیری، پاکی، مردانگی ، و انسانیت بوده، حال عده ای دشمنان این سرزمین مانند شما که کمترین نشانه و فرهنگ ایرانی ندارید، به جای در افتادن با این رژیم خون آشام بی فرهنگ، که مملکت را ویران و غارت کرده است، این چنین بلبل زبانی می کنی که حالت به هم خورده؟. نفرین بر شما دشمنان این سرزمین . نفرین برشما که کمترین هویت ایرانی ندارید، و همچنان پاچه لیس تازیانید.

   • Deltang Baron

    ببین من نمیدونم کی هستی و چرا این پست های مغرضانه رو هی پشت سر هم داری میدی بیرون تو اول بیا هدفت رو مشخص کن عرب تازی، سوسمار خور ، یا کوروش دلیر ، با فرهنگ و هزار تا چرت دیگه چرا باید توی این ۸۰ سال ما هم وطنان عرب خودمون رو سوسمار خور بدونیم؟ این همه ملت عرب تو این ایران دارن زندگی میکنن شما فقط اینجا رو قوم اریایی داری معرفی میکنی ای ملت چرا کمی فکر نمیکنین؟؟
    شما یک دروغ گو هستی که فقط بلدی فحش و ناسزا به پیامبران بدی چون بهت دستور دادن پیامبر ها و اسلام رو بکوبی تو هیچ منطقی نداری جز فحش دادن همین
    اینک حجت بر همگی تمام است. زیرا علاوه بر ده‌ها برهانی که معلوم می‌کند
    تمام کتیبه ها و دیگر نشانه‌های حضوری که برای اشکانیان و ساسانیان در
    تاریخ ایران ساخته اند، جاعلانه و جدید است، با عنوان کردن مدخل  فقدان کامل
    تولید در تمام عرصه‌های صنعتی و هنری و نیز نایابی ساده‌ترین لوازم زیستی
    در فاصله‌ی پوریم تا قرن دوم هجری، می‌توانیم با یقین کامل اعلام کنیم که تمام
    یافته های باستان شناختی مکشوفه در سراسر شرق میانه، جز دو تاریخ تولید
    ندارند: یا متعلق به پیش از رخ داد پوریم‌اند و یا از قرن دوم هجری به بعد
    ساخته شده اند. باستان شناسی جهان در حال حاضر قادر نیست به قدر نعل اسبی شاهدی مغایر با این ادعا ارائه کند.

    برای استحکام این نظر کافی است به نخستین دست ساخته‌های اسلامی در شرق میانه و از
    جمله به نمونه‌ی سفال‌هایی توجه کنیم که در قرن دوم هجری در نیشابور،
    بغداد و سامره تولید شده اند. این ظروف مصرفی سفالین گواهی می‌دهند که
    سازندگان آن از هیچ میراث فنی و فرهنگی بهره نبرده اند و ساخته‌های آنان
    چندان خام دستانه و از نظر اسلوب و آرایه‌های هنری ناشیانه و ناباب‌اند که
    بدون هیچ مجامله و تعارف می‌توان گفت که حاصل دست سفالگر مسلمان از نمونه تولیدات سفالگر ۵۰۰۰ سال مقدم بر اسلام عقب مانده‌تر است. همین
    بیان و نشان ساده‌ی قابل تعقیب به صدای بلند اعلام می‌کند که آدم کشی
    یهودیان در اقدام پوریم تا به آن حد وسیع و عمیق و فراگیر بوده است که تا
    ظهور اسلام کم‌ترین نشانه‌ی تحرک و تجمع و تمدن و تولید
    در سراسر شرق میانه قابل شناسایی نیست و ساده‌ترین ابزار حیات جمعی، یعنی
    یک پیاله‌ی سفال آب‌خوری در منطقه‌ای نیافته‌ایم که مظاهر مختصری از
    تولیدات انبوه و متعدد و متنوع پیش از پوریم مردم آن، در موزه‌های جهان، از
    نخستین و عالی‌ترین فرآورده‌های صنعتی و هنری بشر معرفی می شود! آیا متوقف
    کردن کامل حیات طبیعی و رشد اجتماعی در خطه‌ی پرآوازه‌ی شرق میانه با چه
    میزان آدم کشی میسر شده و با چه مقیاس و معیاری می‌توان وسعت و شدت آن را
    محاسبه کرد؟

    اینک حجت بر همه تمام است

    این یک تبلیغ گسترده هست که میخوان کوروش رو ببرن بالا و عرب ها رو بکوبن و بگن اعراب بودن که ایران شما رو از بین بردمن مردم این یک دروفغ کاملا اشکار هست حضرت محمد ( درود بر خاندان پاکش) گفته : در دوره اخر الزمان کسایی هستن که دروغ های بسیار بزرگی میگن
    و شما که اینجوری به قران داری توهین میکنی باید بهت بگم که قران از همه نظر معجزه هست که شما با یه ماشین حساب تعداد شماره هر سوره رو با تعداد ایه های همون سوره جمع کنی وقتی با کل سوره ها این کار رو انجام دادی ۵۷ تا عدد زوج داری ۵۷ تا عدد فرد این یه معجزه هست اگه ۵۷ تا عدد فرد رو جمع کنی کل ایه های قران به دست میاد اگه ۵۷ تا عدد زوج را جمع کنی کل جمع سوره های قران به دست میاد این یک معجزه بزرگ هست چه طوری چشمات رو روی این حقیقت می بندی؟ ها؟ اینجا معلوم میشه که شما پول گرفتی همین  شما چشمات رو روی همه چیز بستی چون پول باعث میشه چشمات بسته بشه

    من ثابت میکنم که سلسله اشکانیان هم مثل هختمنشیان یک دروغ بزرگ هست و این اثبات رو از رو سکه هاش انجام میدم :
    بدون شک کثیف ترین اوراق تاریخی جهان، داستانی است که در باب امپراتوری
    اشکانیان، در دو سده اخیر، برای ایجاد هیاهوی مصنوعی در تاریخ ایران و با
    قصد پوشش دادن بر بخش دیگری از سکوت ناشی از قتل عام پوریم، ساخته اند.
    برای مورخ و محقق، چنان که به شرح بیاید، در مواردی پذیرش این همه ساده
    لوحی نزد اساتید تاریخ و باستان شناسی ایران باور نکردنی است که گرچه نمی
    دانند پارت کدام نقطه از جهان است، ولی سکه ای با تصاویر و مشخصات زیر را
    متعلق به صحرا گردان پارتی گفته اند!!!
     
    تصویر سکه ها رو میتونین از این لینک ببینین :http://up.iranblog.com/images/4h3x7v4781wy77bt4io6.jpg

    سازندگان امپراتوری قلابی اشکانی برای ایرانیان، این سکه ی نقره ی بدون
    نام، با نقش چهره ی سرکرده ای با دماغ و مو و موبند و آرایش کامل یک یونانی
    بر یک سمت و سیمای هرکول چماق به دست، خدای یونانیان،
    بر سمت دیگر و لغات و خط یونانی که القاب صاحب سکه و شعار میهنی منضم به آن
    را چنین اعلام می کند: «حاکم بزرگ، عاشق یونان»،  به مهرداد اول پارتی
    نخستین سازمان ده سلسله ی بی اساس اشکانی بخشیده و می گویند این صورت صحرا
    گردی پارتی است که به قصد قلع و قمع یونانیان در ایران ظهور کرده است!!!
    برای انتقال و تبدیل حقیقتی چنان آشکار به دروغی چنین بزرگ باید انگیزه ای
    در اندازه ی فرمانبری از خواست های کلیسا و کنیسه داشت که مشترکا و با جان
    فشانی کرسی های متعدد ایران و باستان شناسی کوشیده اند با تدارک چنین حوزه
    های معیوب و مسخره ای در تاریخ شرق میانه، رد پا و آثار قتل عام هولناک
    پوریم را بپوشانند. کوششی که به خواست خدا و به زودی با برملا شدن جهانی
    شیوه های این حقه بازی، تمام مقصرین دانشگاهی مشغول به این جعلیات را به بی
    سر و پایان مهره انداز و سراسر دانشگاه های حامی و سازنده ی آنان را
    به پستوها و منزلگاه های عفن جادوگران عوام فریب بدل خواهد کرد. راستی قابل
    باور نیست که مدعیان خودی و غریبه، از فهم و درک یونانی بودن کامل این سکه
    و دیگر آثار و علائم باقی مانده از مهاجران یونانی در ایران، عاجز مانده
    باشند. در واقع تمام کسانی که به وجود و حضور سلسله اشکانی بر مبنای تفسیر
    چنین سکه هایی گردن نهاده اند جز تمسخر ایرانیان و تاریخ شان و آماده
    سازی آنان برای ستیزه با تمدن ها، ادیان و اشخاص تاریخی که کلیسا و کنیسه
    نمی پسندیده، وظیفه ای نداشته اند! این که روشن فکری سرزمینی تا اندازه ای
    از عقلانیت دور باشد که اسنادی مطلقا یونانی را به عنوان یک قدرت ملی
    برخاسته از بیابان های ناشناس پارت بپذیرد، به همان اندازه اسباب تاسف است،
    که موجب حیرت. و از آن که شرح کاملی در همین موضوع و ماجرا، در کتاب
    اشکانیان از مجموعه تاملی در بنیان تاریخ ایران آورده ام، اینک تنها به
    ارائه ی تدریجی اسناد و شواهد و حواشی تکمیلی در اثبات انتقال مهاجران
    یونانی به ایران پوریم زده ی تهی از تجمع انسان بسنده می کنم، که در آن
    کتاب عرضه نشده بود
    پیش تر معلوم شد که در سال ۱۴۶ قبل از میلاد، آتن مورد هجوم سربازان
    اعزامی سنای روم قرار گرفت و سوزانده شد. هشت سال بعد، یعنی در ۱۳۸ پیش از
    میلاد، در ایران نخستین سکه هایی را یافته ایم که همانند نمونه ی بالا،
    با تصاویر سرکردگان و خدایان و حروف و تاریخ گذاری و القاب و عناوین و
    اوصاف یونانی، قاطعانه وابستگی صاحب سکه را به فرهنگ و تعلقات هلنی آشکار
    می کند. بر تمام این سکه ها، بدون استثنا، یک عنوان عمومی حک است، که شاخص و
    خالصه ی سکه های مهاجران یونانی در ایران شمرده می شود و هرگز بر هیچ سکه ی
    دیگر یونانی و از جمله سکه های سلوکی بین النهرین، چنین عنوانی دیده نشده
    است: ارشکوس.

    منابع مختلف زبان یونانی، بن واژه ی «ارشکوس» را، بازآفرینی، پایه
    گذاری، اشاره ای به یک ملت، فرمان روا، قدرت روحانی، حاکم ایالتی، منصب
    دولتی و چند جای گزین دیگر مرتبط با همین مفاهیم معنا کرده اند. بدین ترتیب
    و به آسانی «ارشکوس» را یک اصطلاح حکومتی، روحانی و اشرافی یونانی می
    بینیم که در عین حال به بازسازی نیز اشاره دارد و از آن
    که این واژه ی مستقل بر سکه های دارای نام و بی نام به طور یکسان حک شده،
    پس منطقی است آن را اشاره به موقعیتی عمومی برای مهاجرین یونانی، شامل
    مفاهیم اشرافی، حقوقی، سیاسی، مذهبی و دولتی و با برداشتی نزدیک به «حاکمین
    مؤسس» و یا حتی «حکومت در تبعید» بدانیم. بر گروهی از این سکه ها علاوه
    بر عنوان معمول «ارشکوس» و در موارد کمی نام حاکم، القابی با حروف و
    زبان یونانی چون کاهن، قاضی، نیکوکار، بلند مرتبه، عادل، مومن، قانون گذار،
    خانواده دوست، فیلسوف، مورد حمایت زئوس، فاتح، مربی، دانشمند، عاشق یونان و
    یا حتی برای ابد عاشق یونان و لغات بسیار دیگری که امروز معنی دقیق آن را
    نمی دانیم، آمده است که به آسانی تعلق آن ها را به فرهنگ یونانی اثبات می
    کند و با این همه کسانی را می شناسیم که علی رغم اشراف به این آگاهی ها،
    عامدانه و با کاربرد وسیع حقه بازی، کوشیده اند از این نمایه های مهاجران
    یونانی یک امپراتوری پارتی برخاسته از بیابان هایی ناپیدا بیرون کشند، بی
    این که از خود پرسیده باشند در بیابان های ایران حاکم فیلسوف و دانشمند و
    مورد حمایت زئوس و عاشق یونان در کدام تحول تاریخی سر بر آورده است؟ پ
    آیا فریب خود و فریب تاریخ و ملتی واضح تر از این نیز ممکن است که
    جملاتی به زبان و خط و تاریخ گذاری یونانی را خارج شده از دهان صحرا گردان
    پارتی بی هویت بگویند و حاکمی را که بر سکه های اش خود را عاشق یونان می
    شناساند، به جنگ با یونان بفرستند و از آن که بر هیچ سکه ی به اصطلاح
    اشکانی، نامی چون بلاش و اردوان و مهرداد نیامده و این نهایت قدرت دروغ
    بافی نزد مورخین کنیسه و کلیسایی است که حتی نام سرکردگان این امپراتوری
    ساخته شده از خرده کاغذ را نیز در ذهن خود تولید کرده اند، اما به زودی
    دلیل فقدان نام و جزییات بسیار دیگر ثبت شده بر این سکه ها را عرضه و نشان
    خواهم داد که این سکه های به اصطلاح اشکانی خود کتاب گشوده و کاملی درباره ی
    مسائل و حوادثی است که در دوران حضور یونانیان در ایران خالی از سکنه
    گذشته است، اما بدون شک کسانی که با تفسیرهایی از قماش فوق، کوشیده اند تا
    ضمن اعتراف به یونانی بودن کامل این سکه ها باز هم از دولت اشکانیان
    چیزی بنویسند و چنین ناشایست کثیف و عظیمی را ضمیمه هویت تاریخی ملتی کنند
    خائن به فرهنگ بشری و آن ساده لوحان از قماش پیرنیا و دیگران که تعبیرات
    فوق را بر آن دروغ ها بسته و مبهماتی را واقع امور تبلیغ کرده اند، جز
    مزدور و یا بی خرد خام اندیش نام دیگری نمی گیرند

    شما ها باید بفهمین ملت خر نیستن و دیگه نمیتونین مردم رو خر کنین کوروش و اشکانیان و سلسله های دروغین و پر قدرت همه شون یک سری مضخرفات و حرف های جعلی بیش نیستند
    ای مردم بگذارین این ها با داستان های تخیلی – تاریخی شان خوش باشند و گمان کنند که فرزندان
    گیو و کیومرث و جمشید و رستم و حامل تمدن هخامنشی و اشکانی و ساسانی و از
    قوم و خویش های کوروش و داریوش هستند تایریخی که همه اش جعلی است و فقط فقط برای تفرقه ساخته شده است و افرادی با گرفتن پول میخواهند دروغ را بر حقیقت اثبات کنند ایا شب همیشگی است؟ ایا ابر برای همیشه در اسمان میماند؟ خیر  بالاخره تشت رسوایی شما دروغ گویان بر زمین خواهد افتاد و کاخ دروغ های جعلیاتن در هم خواهد شکست

    قران کریم : قسم به خورشید و گسترش نور ان و قسم به ماه که بعد از ان در اید، و قسم به روز زمانی که پهنه وسیع زمین را روشن می سازد،  و قسم به شب ان هنگام که زمین را می پوشاند و قسم به اسمان و کسی که ان را ساخت و قسم به زمین و ان کسی که ان را گسترش داد، و قسم به سیارات که هر کدام بر مدار خود شناورند و قسم به افرینش انسان و کسی که او را ساخت و به او خیر و شر را الهام کرد و به او عقل داد تا بتواند حقیقت را از دروغ تشخیص دهد ای انسان ها هیچ چیز را به راهتی نپذیرید حتی دینتان را
    راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه 
     

 • Shenkey

   بابا حالمون بهم خورد از بس هی کورش کورش میکنین.شما استفرافتون نمیگیره از این همه قصه سازی و اراجیف راجع به کورش مسخره و تاریخ جعلیتون؟؟؟یه جر میگین کورش انگاری این الدنگ از یک کره خاکی دیگه اومده،خوب کورش هم مثل بقیه پادشاهها یک پفیوز  دیکتاتور بوده.یهودیها براتون این قصه ها رو ساختن و سر کارتون گذاشتن.هر هر هرررررررررررررررررررر

  • این حرف ها را تازی نژادها، و یا مزدوران و جیره خوران رژیم لعنتی ضد بشر اسلامی که با مردم و حتی خاک ایران دشمنی و کینه توزی دارند، می گویند.  اکنون جهان به این نتیجه رسیده که کوروش بزرگ  مظهر شجاعت، دلیری، پاکی، مردانگی ، و انسانیت بوده، حال عده ای دشمنان این سرزمین مانند شما که کمترین نشانه و فرهنگ ایرانی ندارید، به جای در افتادن با این رژیم خون آشام بی فرهنگ، که مملکت را ویران و غارت کرده است، این چنین بلبل زبانی می کنی که حالت به هم خورده؟. نفرین بر شما دشمنان این سرزمین . نفرین برشما که کمترین هویت ایرانی ندارید، و همچنان پاچه لیس تازیانید.

   • Deltang Baron

    ببین من نمیدونم کی هستی و چرا این پست های مغرضانه رو هی پشت سر هم داری میدی بیرون تو اول بیا هدفت رو مشخص کن عرب تازی، سوسمار خور ، یا کوروش دلیر ، با فرهنگ و هزار تا چرت دیگه چرا باید توی این ۸۰ سال ما هم وطنان عرب خودمون رو سوسمار خور بدونیم؟ این همه ملت عرب تو این ایران دارن زندگی میکنن شما فقط اینجا رو قوم اریایی داری معرفی میکنی ای ملت چرا کمی فکر نمیکنین؟؟
    شما یک دروغ گو هستی که فقط بلدی فحش و ناسزا به پیامبران بدی چون بهت دستور دادن پیامبر ها و اسلام رو بکوبی تو هیچ منطقی نداری جز فحش دادن همین
    اینک حجت بر همگی تمام است. زیرا علاوه بر ده‌ها برهانی که معلوم می‌کند
    تمام کتیبه ها و دیگر نشانه‌های حضوری که برای اشکانیان و ساسانیان در
    تاریخ ایران ساخته اند، جاعلانه و جدید است، با عنوان کردن مدخل  فقدان کامل
    تولید در تمام عرصه‌های صنعتی و هنری و نیز نایابی ساده‌ترین لوازم زیستی
    در فاصله‌ی پوریم تا قرن دوم هجری، می‌توانیم با یقین کامل اعلام کنیم که تمام
    یافته های باستان شناختی مکشوفه در سراسر شرق میانه، جز دو تاریخ تولید
    ندارند: یا متعلق به پیش از رخ داد پوریم‌اند و یا از قرن دوم هجری به بعد
    ساخته شده اند. باستان شناسی جهان در حال حاضر قادر نیست به قدر نعل اسبی شاهدی مغایر با این ادعا ارائه کند.

    برای استحکام این نظر کافی است به نخستین دست ساخته‌های اسلامی در شرق میانه و از
    جمله به نمونه‌ی سفال‌هایی توجه کنیم که در قرن دوم هجری در نیشابور،
    بغداد و سامره تولید شده اند. این ظروف مصرفی سفالین گواهی می‌دهند که
    سازندگان آن از هیچ میراث فنی و فرهنگی بهره نبرده اند و ساخته‌های آنان
    چندان خام دستانه و از نظر اسلوب و آرایه‌های هنری ناشیانه و ناباب‌اند که
    بدون هیچ مجامله و تعارف می‌توان گفت که حاصل دست سفالگر مسلمان از نمونه تولیدات سفالگر ۵۰۰۰ سال مقدم بر اسلام عقب مانده‌تر است. همین
    بیان و نشان ساده‌ی قابل تعقیب به صدای بلند اعلام می‌کند که آدم کشی
    یهودیان در اقدام پوریم تا به آن حد وسیع و عمیق و فراگیر بوده است که تا
    ظهور اسلام کم‌ترین نشانه‌ی تحرک و تجمع و تمدن و تولید
    در سراسر شرق میانه قابل شناسایی نیست و ساده‌ترین ابزار حیات جمعی، یعنی
    یک پیاله‌ی سفال آب‌خوری در منطقه‌ای نیافته‌ایم که مظاهر مختصری از
    تولیدات انبوه و متعدد و متنوع پیش از پوریم مردم آن، در موزه‌های جهان، از
    نخستین و عالی‌ترین فرآورده‌های صنعتی و هنری بشر معرفی می شود! آیا متوقف
    کردن کامل حیات طبیعی و رشد اجتماعی در خطه‌ی پرآوازه‌ی شرق میانه با چه
    میزان آدم کشی میسر شده و با چه مقیاس و معیاری می‌توان وسعت و شدت آن را
    محاسبه کرد؟

    اینک حجت بر همه تمام است

    این یک تبلیغ گسترده هست که میخوان کوروش رو ببرن بالا و عرب ها رو بکوبن و بگن اعراب بودن که ایران شما رو از بین بردمن مردم این یک دروفغ کاملا اشکار هست حضرت محمد ( درود بر خاندان پاکش) گفته : در دوره اخر الزمان کسایی هستن که دروغ های بسیار بزرگی میگن
    و شما که اینجوری به قران داری توهین میکنی باید بهت بگم که قران از همه نظر معجزه هست که شما با یه ماشین حساب تعداد شماره هر سوره رو با تعداد ایه های همون سوره جمع کنی وقتی با کل سوره ها این کار رو انجام دادی ۵۷ تا عدد زوج داری ۵۷ تا عدد فرد این یه معجزه هست اگه ۵۷ تا عدد فرد رو جمع کنی کل ایه های قران به دست میاد اگه ۵۷ تا عدد زوج را جمع کنی کل جمع سوره های قران به دست میاد این یک معجزه بزرگ هست چه طوری چشمات رو روی این حقیقت می بندی؟ ها؟ اینجا معلوم میشه که شما پول گرفتی همین  شما چشمات رو روی همه چیز بستی چون پول باعث میشه چشمات بسته بشه

    من ثابت میکنم که سلسله اشکانیان هم مثل هختمنشیان یک دروغ بزرگ هست و این اثبات رو از رو سکه هاش انجام میدم :
    بدون شک کثیف ترین اوراق تاریخی جهان، داستانی است که در باب امپراتوری
    اشکانیان، در دو سده اخیر، برای ایجاد هیاهوی مصنوعی در تاریخ ایران و با
    قصد پوشش دادن بر بخش دیگری از سکوت ناشی از قتل عام پوریم، ساخته اند.
    برای مورخ و محقق، چنان که به شرح بیاید، در مواردی پذیرش این همه ساده
    لوحی نزد اساتید تاریخ و باستان شناسی ایران باور نکردنی است که گرچه نمی
    دانند پارت کدام نقطه از جهان است، ولی سکه ای با تصاویر و مشخصات زیر را
    متعلق به صحرا گردان پارتی گفته اند!!!
     
    تصویر سکه ها رو میتونین از این لینک ببینین :http://up.iranblog.com/images/4h3x7v4781wy77bt4io6.jpg

    سازندگان امپراتوری قلابی اشکانی برای ایرانیان، این سکه ی نقره ی بدون
    نام، با نقش چهره ی سرکرده ای با دماغ و مو و موبند و آرایش کامل یک یونانی
    بر یک سمت و سیمای هرکول چماق به دست، خدای یونانیان،
    بر سمت دیگر و لغات و خط یونانی که القاب صاحب سکه و شعار میهنی منضم به آن
    را چنین اعلام می کند: «حاکم بزرگ، عاشق یونان»،  به مهرداد اول پارتی
    نخستین سازمان ده سلسله ی بی اساس اشکانی بخشیده و می گویند این صورت صحرا
    گردی پارتی است که به قصد قلع و قمع یونانیان در ایران ظهور کرده است!!!
    برای انتقال و تبدیل حقیقتی چنان آشکار به دروغی چنین بزرگ باید انگیزه ای
    در اندازه ی فرمانبری از خواست های کلیسا و کنیسه داشت که مشترکا و با جان
    فشانی کرسی های متعدد ایران و باستان شناسی کوشیده اند با تدارک چنین حوزه
    های معیوب و مسخره ای در تاریخ شرق میانه، رد پا و آثار قتل عام هولناک
    پوریم را بپوشانند. کوششی که به خواست خدا و به زودی با برملا شدن جهانی
    شیوه های این حقه بازی، تمام مقصرین دانشگاهی مشغول به این جعلیات را به بی
    سر و پایان مهره انداز و سراسر دانشگاه های حامی و سازنده ی آنان را
    به پستوها و منزلگاه های عفن جادوگران عوام فریب بدل خواهد کرد. راستی قابل
    باور نیست که مدعیان خودی و غریبه، از فهم و درک یونانی بودن کامل این سکه
    و دیگر آثار و علائم باقی مانده از مهاجران یونانی در ایران، عاجز مانده
    باشند. در واقع تمام کسانی که به وجود و حضور سلسله اشکانی بر مبنای تفسیر
    چنین سکه هایی گردن نهاده اند جز تمسخر ایرانیان و تاریخ شان و آماده
    سازی آنان برای ستیزه با تمدن ها، ادیان و اشخاص تاریخی که کلیسا و کنیسه
    نمی پسندیده، وظیفه ای نداشته اند! این که روشن فکری سرزمینی تا اندازه ای
    از عقلانیت دور باشد که اسنادی مطلقا یونانی را به عنوان یک قدرت ملی
    برخاسته از بیابان های ناشناس پارت بپذیرد، به همان اندازه اسباب تاسف است،
    که موجب حیرت. و از آن که شرح کاملی در همین موضوع و ماجرا، در کتاب
    اشکانیان از مجموعه تاملی در بنیان تاریخ ایران آورده ام، اینک تنها به
    ارائه ی تدریجی اسناد و شواهد و حواشی تکمیلی در اثبات انتقال مهاجران
    یونانی به ایران پوریم زده ی تهی از تجمع انسان بسنده می کنم، که در آن
    کتاب عرضه نشده بود
    پیش تر معلوم شد که در سال ۱۴۶ قبل از میلاد، آتن مورد هجوم سربازان
    اعزامی سنای روم قرار گرفت و سوزانده شد. هشت سال بعد، یعنی در ۱۳۸ پیش از
    میلاد، در ایران نخستین سکه هایی را یافته ایم که همانند نمونه ی بالا،
    با تصاویر سرکردگان و خدایان و حروف و تاریخ گذاری و القاب و عناوین و
    اوصاف یونانی، قاطعانه وابستگی صاحب سکه را به فرهنگ و تعلقات هلنی آشکار
    می کند. بر تمام این سکه ها، بدون استثنا، یک عنوان عمومی حک است، که شاخص و
    خالصه ی سکه های مهاجران یونانی در ایران شمرده می شود و هرگز بر هیچ سکه ی
    دیگر یونانی و از جمله سکه های سلوکی بین النهرین، چنین عنوانی دیده نشده
    است: ارشکوس.

    منابع مختلف زبان یونانی، بن واژه ی «ارشکوس» را، بازآفرینی، پایه
    گذاری، اشاره ای به یک ملت، فرمان روا، قدرت روحانی، حاکم ایالتی، منصب
    دولتی و چند جای گزین دیگر مرتبط با همین مفاهیم معنا کرده اند. بدین ترتیب
    و به آسانی «ارشکوس» را یک اصطلاح حکومتی، روحانی و اشرافی یونانی می
    بینیم که در عین حال به بازسازی نیز اشاره دارد و از آن
    که این واژه ی مستقل بر سکه های دارای نام و بی نام به طور یکسان حک شده،
    پس منطقی است آن را اشاره به موقعیتی عمومی برای مهاجرین یونانی، شامل
    مفاهیم اشرافی، حقوقی، سیاسی، مذهبی و دولتی و با برداشتی نزدیک به «حاکمین
    مؤسس» و یا حتی «حکومت در تبعید» بدانیم. بر گروهی از این سکه ها علاوه
    بر عنوان معمول «ارشکوس» و در موارد کمی نام حاکم، القابی با حروف و
    زبان یونانی چون کاهن، قاضی، نیکوکار، بلند مرتبه، عادل، مومن، قانون گذار،
    خانواده دوست، فیلسوف، مورد حمایت زئوس، فاتح، مربی، دانشمند، عاشق یونان و
    یا حتی برای ابد عاشق یونان و لغات بسیار دیگری که امروز معنی دقیق آن را
    نمی دانیم، آمده است که به آسانی تعلق آن ها را به فرهنگ یونانی اثبات می
    کند و با این همه کسانی را می شناسیم که علی رغم اشراف به این آگاهی ها،
    عامدانه و با کاربرد وسیع حقه بازی، کوشیده اند از این نمایه های مهاجران
    یونانی یک امپراتوری پارتی برخاسته از بیابان هایی ناپیدا بیرون کشند، بی
    این که از خود پرسیده باشند در بیابان های ایران حاکم فیلسوف و دانشمند و
    مورد حمایت زئوس و عاشق یونان در کدام تحول تاریخی سر بر آورده است؟ پ
    آیا فریب خود و فریب تاریخ و ملتی واضح تر از این نیز ممکن است که
    جملاتی به زبان و خط و تاریخ گذاری یونانی را خارج شده از دهان صحرا گردان
    پارتی بی هویت بگویند و حاکمی را که بر سکه های اش خود را عاشق یونان می
    شناساند، به جنگ با یونان بفرستند و از آن که بر هیچ سکه ی به اصطلاح
    اشکانی، نامی چون بلاش و اردوان و مهرداد نیامده و این نهایت قدرت دروغ
    بافی نزد مورخین کنیسه و کلیسایی است که حتی نام سرکردگان این امپراتوری
    ساخته شده از خرده کاغذ را نیز در ذهن خود تولید کرده اند، اما به زودی
    دلیل فقدان نام و جزییات بسیار دیگر ثبت شده بر این سکه ها را عرضه و نشان
    خواهم داد که این سکه های به اصطلاح اشکانی خود کتاب گشوده و کاملی درباره ی
    مسائل و حوادثی است که در دوران حضور یونانیان در ایران خالی از سکنه
    گذشته است، اما بدون شک کسانی که با تفسیرهایی از قماش فوق، کوشیده اند تا
    ضمن اعتراف به یونانی بودن کامل این سکه ها باز هم از دولت اشکانیان
    چیزی بنویسند و چنین ناشایست کثیف و عظیمی را ضمیمه هویت تاریخی ملتی کنند
    خائن به فرهنگ بشری و آن ساده لوحان از قماش پیرنیا و دیگران که تعبیرات
    فوق را بر آن دروغ ها بسته و مبهماتی را واقع امور تبلیغ کرده اند، جز
    مزدور و یا بی خرد خام اندیش نام دیگری نمی گیرند

    شما ها باید بفهمین ملت خر نیستن و دیگه نمیتونین مردم رو خر کنین کوروش و اشکانیان و سلسله های دروغین و پر قدرت همه شون یک سری مضخرفات و حرف های جعلی بیش نیستند
    ای مردم بگذارین این ها با داستان های تخیلی – تاریخی شان خوش باشند و گمان کنند که فرزندان
    گیو و کیومرث و جمشید و رستم و حامل تمدن هخامنشی و اشکانی و ساسانی و از
    قوم و خویش های کوروش و داریوش هستند تایریخی که همه اش جعلی است و فقط فقط برای تفرقه ساخته شده است و افرادی با گرفتن پول میخواهند دروغ را بر حقیقت اثبات کنند ایا شب همیشگی است؟ ایا ابر برای همیشه در اسمان میماند؟ خیر  بالاخره تشت رسوایی شما دروغ گویان بر زمین خواهد افتاد و کاخ دروغ های جعلیاتن در هم خواهد شکست

    قران کریم : قسم به خورشید و گسترش نور ان و قسم به ماه که بعد از ان در اید، و قسم به روز زمانی که پهنه وسیع زمین را روشن می سازد،  و قسم به شب ان هنگام که زمین را می پوشاند و قسم به اسمان و کسی که ان را ساخت و قسم به زمین و ان کسی که ان را گسترش داد، و قسم به سیارات که هر کدام بر مدار خود شناورند و قسم به افرینش انسان و کسی که او را ساخت و به او خیر و شر را الهام کرد و به او عقل داد تا بتواند حقیقت را از دروغ تشخیص دهد ای انسان ها هیچ چیز را به راهتی نپذیرید حتی دینتان را
    راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه 
     

    • شما کمترین مطالعه تاریخی و دینی ندارید. در ضمن نوشته شما نیز از ادب و نزاکت و معرفت انسانی که از پندار، کردار،، و و گفتار نیک سرچشمه گرفته می شود برخوردار نیستید. 
     شما با دیکتاتوری و زورگویی همان روش ۱۴۰۰ ساله تازیان را دنبال می کنید. کسی با عرب و نسل عرب کینه توزی ندارد. عرب ها پیش از اسلام دارای کرامت انسانی بوده، نسبت به هم مهربان، بخشنده، مهمان نواز بودند اسلام آمد روش بیرحمانه خون و شمشیر را به آنان آموخت، آنان را به راهزنی قافله ها و کشتار مردم واداشت. اگر شما کمی انصاف داشته باشی و بخواهی بدانی، همین چند مقاله کوروش، علی و مقاله های دیگر، با اسناد انکار ناپذیر چند نمونه از جنایات تازیان و  وابستگان و دنباله روهای او مانند آخوند ها نشان می دهد.
      اگر بیشتر بخواهی بدانی، چند کتاب که بر اساس مأخذ و بن مایه های تاریخ اسلام نوشته شده به شما معرفی  کنم تا روشن شوی و این چنین هذیان نگویی، و اگر خواستی مانند گذشته سفسطه کنی و بخواهی در خط رژیم جنایتکار جلو روشنگیر ی ما را بگیری، ناچاریم شما را به فیس بوک گزارش دهیم و شما را از صفحه خود بیرون کنیم. ما سالیان زیادی در مورد تاریخ اسلام، و تاریخ جهان مطالعه کرده ایم. بهتر است این یاوه ها را جایی بنویسید و بگویید که کسی از آن با خبر نباشد.

     • Deltang Baron

      نقل قول : ناچاریم شما را به فیس بوک گزارش دهیم و شما را از صفحه خود بیرون کنیم.
      ما سالیان زیادی در مورد تاریخ اسلام، و تاریخ جهان مطالعه کرده ایم.

      جواب :
      بله همیشه همینطوره هر کسی حرف حق بزنه باید بره بیرون 
      این حرف شما یعنی اینکه هیچی نگو و فقط اراجیف ما رو قبول کن اگه راست میگی بیا حرفایی که زدم رو نقض کن اسلام از طرف خدا اومد اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر پروردگار خالق جهان اسلام از ریشه مسلم میاد یعنی نیکو کاری اسلام اگه به زور شمشیر بود الان هیچ کسی مسلمان نبود همه منابع شما ها هم تحریف شده اسلام از همه نظر خوب و عالی بوده که مردم پذیرفتن شما هیچ وقت نمیتونی یک سری عقاید رو با شمشیر به مردم بدی اینکار انجام نشدنی هستش  شما پول گرفتی به هر کسی هم میخوای گذارش بده همه اینا ساخته و پرداخته انگلیس و شیطان هست تا اسلام رو از بین ببرن
      شما از گفتار نیک و پندار نیک حرف میزنی در حالیکه خودت هیچی از گفتار و نیپندار نیک نمیدونی و همه حرفات یه مشت دروغ هست مسلمون ها هیچ کجا رو تخریب نکردن و اگه میخواستن اهرام مصر رو تخریب میکردن مجسمه ها و بت های هند رو تخریب میکردن برای مسلمون ها کاری داشت اهرام رو از بین ببری؟
      شما مقابل پیامبر خدا ایستاده ای شما به فرستاده خدا داری فحش میدی شما به قران سر تا سر از معجزه داری فحش میدی شما خدا رو قبول نداری هیچ کس تا ۸۰ سال پیش نمیدونه کوروش کیه همه این اراجیف طی این ۸۰ ۹۰ سال درست شده   این ننگ و مرگ بر شما باد
      هر موقع تونستی بیای حرفای بالایی منو رد کنی اون موقع میتونی حرف بزنی

      من دیگه توی این سایت نخواهم امد حجت بر شما تمام شده شما میخواین رژیم الان ایران رو به ۱۴۰۰ سال پیش ربطش بدین در حالیکه اسلام هیچ ربطی با این ججنایت کاران ندارد
      ای مردم نزارین عوضتون کنن اینا پول گرفتن میخوان پیامبر و قرانتون رو از بین ببرن
      قران سر تا سر معجزه است شما کثیف تر از اونی هستی که حتی لیاقت بحث کردن رو داشته باشی
       

 • Shenkey

   بابا حالمون بهم خورد از بس هی کورش کورش میکنین.شما استفرافتون نمیگیره از این همه قصه سازی و اراجیف راجع به کورش مسخره و تاریخ جعلیتون؟؟؟یه جر میگین کورش انگاری این الدنگ از یک کره خاکی دیگه اومده،خوب کورش هم مثل بقیه پادشاهها یک پفیوز  دیکتاتور بوده.یهودیها براتون این قصه ها رو ساختن و سر کارتون گذاشتن.هر هر هرررررررررررررررررررر

  • این حرف ها را تازی نژادها، و یا مزدوران و جیره خوران رژیم لعنتی ضد بشر اسلامی که با مردم و حتی خاک ایران دشمنی و کینه توزی دارند، می گویند.  اکنون جهان به این نتیجه رسیده که کوروش بزرگ  مظهر شجاعت، دلیری، پاکی، مردانگی ، و انسانیت بوده، حال عده ای دشمنان این سرزمین مانند شما که کمترین نشانه و فرهنگ ایرانی ندارید، به جای در افتادن با این رژیم خون آشام بی فرهنگ، که مملکت را ویران و غارت کرده است، این چنین بلبل زبانی می کنی که حالت به هم خورده؟. نفرین بر شما دشمنان این سرزمین . نفرین برشما که کمترین هویت ایرانی ندارید، و همچنان پاچه لیس تازیانید.

   • Deltang Baron

    ببین من نمیدونم کی هستی و چرا این پست های مغرضانه رو هی پشت سر هم داری میدی بیرون تو اول بیا هدفت رو مشخص کن عرب تازی، سوسمار خور ، یا کوروش دلیر ، با فرهنگ و هزار تا چرت دیگه چرا باید توی این ۸۰ سال ما هم وطنان عرب خودمون رو سوسمار خور بدونیم؟ این همه ملت عرب تو این ایران دارن زندگی میکنن شما فقط اینجا رو قوم اریایی داری معرفی میکنی ای ملت چرا کمی فکر نمیکنین؟؟
    شما یک دروغ گو هستی که فقط بلدی فحش و ناسزا به پیامبران بدی چون بهت دستور دادن پیامبر ها و اسلام رو بکوبی تو هیچ منطقی نداری جز فحش دادن همین
    اینک حجت بر همگی تمام است. زیرا علاوه بر ده‌ها برهانی که معلوم می‌کند
    تمام کتیبه ها و دیگر نشانه‌های حضوری که برای اشکانیان و ساسانیان در
    تاریخ ایران ساخته اند، جاعلانه و جدید است، با عنوان کردن مدخل  فقدان کامل
    تولید در تمام عرصه‌های صنعتی و هنری و نیز نایابی ساده‌ترین لوازم زیستی
    در فاصله‌ی پوریم تا قرن دوم هجری، می‌توانیم با یقین کامل اعلام کنیم که تمام
    یافته های باستان شناختی مکشوفه در سراسر شرق میانه، جز دو تاریخ تولید
    ندارند: یا متعلق به پیش از رخ داد پوریم‌اند و یا از قرن دوم هجری به بعد
    ساخته شده اند. باستان شناسی جهان در حال حاضر قادر نیست به قدر نعل اسبی شاهدی مغایر با این ادعا ارائه کند.

    برای استحکام این نظر کافی است به نخستین دست ساخته‌های اسلامی در شرق میانه و از
    جمله به نمونه‌ی سفال‌هایی توجه کنیم که در قرن دوم هجری در نیشابور،
    بغداد و سامره تولید شده اند. این ظروف مصرفی سفالین گواهی می‌دهند که
    سازندگان آن از هیچ میراث فنی و فرهنگی بهره نبرده اند و ساخته‌های آنان
    چندان خام دستانه و از نظر اسلوب و آرایه‌های هنری ناشیانه و ناباب‌اند که
    بدون هیچ مجامله و تعارف می‌توان گفت که حاصل دست سفالگر مسلمان از نمونه تولیدات سفالگر ۵۰۰۰ سال مقدم بر اسلام عقب مانده‌تر است. همین
    بیان و نشان ساده‌ی قابل تعقیب به صدای بلند اعلام می‌کند که آدم کشی
    یهودیان در اقدام پوریم تا به آن حد وسیع و عمیق و فراگیر بوده است که تا
    ظهور اسلام کم‌ترین نشانه‌ی تحرک و تجمع و تمدن و تولید
    در سراسر شرق میانه قابل شناسایی نیست و ساده‌ترین ابزار حیات جمعی، یعنی
    یک پیاله‌ی سفال آب‌خوری در منطقه‌ای نیافته‌ایم که مظاهر مختصری از
    تولیدات انبوه و متعدد و متنوع پیش از پوریم مردم آن، در موزه‌های جهان، از
    نخستین و عالی‌ترین فرآورده‌های صنعتی و هنری بشر معرفی می شود! آیا متوقف
    کردن کامل حیات طبیعی و رشد اجتماعی در خطه‌ی پرآوازه‌ی شرق میانه با چه
    میزان آدم کشی میسر شده و با چه مقیاس و معیاری می‌توان وسعت و شدت آن را
    محاسبه کرد؟

    اینک حجت بر همه تمام است

    این یک تبلیغ گسترده هست که میخوان کوروش رو ببرن بالا و عرب ها رو بکوبن و بگن اعراب بودن که ایران شما رو از بین بردمن مردم این یک دروفغ کاملا اشکار هست حضرت محمد ( درود بر خاندان پاکش) گفته : در دوره اخر الزمان کسایی هستن که دروغ های بسیار بزرگی میگن
    و شما که اینجوری به قران داری توهین میکنی باید بهت بگم که قران از همه نظر معجزه هست که شما با یه ماشین حساب تعداد شماره هر سوره رو با تعداد ایه های همون سوره جمع کنی وقتی با کل سوره ها این کار رو انجام دادی ۵۷ تا عدد زوج داری ۵۷ تا عدد فرد این یه معجزه هست اگه ۵۷ تا عدد فرد رو جمع کنی کل ایه های قران به دست میاد اگه ۵۷ تا عدد زوج را جمع کنی کل جمع سوره های قران به دست میاد این یک معجزه بزرگ هست چه طوری چشمات رو روی این حقیقت می بندی؟ ها؟ اینجا معلوم میشه که شما پول گرفتی همین  شما چشمات رو روی همه چیز بستی چون پول باعث میشه چشمات بسته بشه

    من ثابت میکنم که سلسله اشکانیان هم مثل هختمنشیان یک دروغ بزرگ هست و این اثبات رو از رو سکه هاش انجام میدم :
    بدون شک کثیف ترین اوراق تاریخی جهان، داستانی است که در باب امپراتوری
    اشکانیان، در دو سده اخیر، برای ایجاد هیاهوی مصنوعی در تاریخ ایران و با
    قصد پوشش دادن بر بخش دیگری از سکوت ناشی از قتل عام پوریم، ساخته اند.
    برای مورخ و محقق، چنان که به شرح بیاید، در مواردی پذیرش این همه ساده
    لوحی نزد اساتید تاریخ و باستان شناسی ایران باور نکردنی است که گرچه نمی
    دانند پارت کدام نقطه از جهان است، ولی سکه ای با تصاویر و مشخصات زیر را
    متعلق به صحرا گردان پارتی گفته اند!!!
     
    تصویر سکه ها رو میتونین از این لینک ببینین :http://up.iranblog.com/images/4h3x7v4781wy77bt4io6.jpg

    سازندگان امپراتوری قلابی اشکانی برای ایرانیان، این سکه ی نقره ی بدون
    نام، با نقش چهره ی سرکرده ای با دماغ و مو و موبند و آرایش کامل یک یونانی
    بر یک سمت و سیمای هرکول چماق به دست، خدای یونانیان،
    بر سمت دیگر و لغات و خط یونانی که القاب صاحب سکه و شعار میهنی منضم به آن
    را چنین اعلام می کند: «حاکم بزرگ، عاشق یونان»،  به مهرداد اول پارتی
    نخستین سازمان ده سلسله ی بی اساس اشکانی بخشیده و می گویند این صورت صحرا
    گردی پارتی است که به قصد قلع و قمع یونانیان در ایران ظهور کرده است!!!
    برای انتقال و تبدیل حقیقتی چنان آشکار به دروغی چنین بزرگ باید انگیزه ای
    در اندازه ی فرمانبری از خواست های کلیسا و کنیسه داشت که مشترکا و با جان
    فشانی کرسی های متعدد ایران و باستان شناسی کوشیده اند با تدارک چنین حوزه
    های معیوب و مسخره ای در تاریخ شرق میانه، رد پا و آثار قتل عام هولناک
    پوریم را بپوشانند. کوششی که به خواست خدا و به زودی با برملا شدن جهانی
    شیوه های این حقه بازی، تمام مقصرین دانشگاهی مشغول به این جعلیات را به بی
    سر و پایان مهره انداز و سراسر دانشگاه های حامی و سازنده ی آنان را
    به پستوها و منزلگاه های عفن جادوگران عوام فریب بدل خواهد کرد. راستی قابل
    باور نیست که مدعیان خودی و غریبه، از فهم و درک یونانی بودن کامل این سکه
    و دیگر آثار و علائم باقی مانده از مهاجران یونانی در ایران، عاجز مانده
    باشند. در واقع تمام کسانی که به وجود و حضور سلسله اشکانی بر مبنای تفسیر
    چنین سکه هایی گردن نهاده اند جز تمسخر ایرانیان و تاریخ شان و آماده
    سازی آنان برای ستیزه با تمدن ها، ادیان و اشخاص تاریخی که کلیسا و کنیسه
    نمی پسندیده، وظیفه ای نداشته اند! این که روشن فکری سرزمینی تا اندازه ای
    از عقلانیت دور باشد که اسنادی مطلقا یونانی را به عنوان یک قدرت ملی
    برخاسته از بیابان های ناشناس پارت بپذیرد، به همان اندازه اسباب تاسف است،
    که موجب حیرت. و از آن که شرح کاملی در همین موضوع و ماجرا، در کتاب
    اشکانیان از مجموعه تاملی در بنیان تاریخ ایران آورده ام، اینک تنها به
    ارائه ی تدریجی اسناد و شواهد و حواشی تکمیلی در اثبات انتقال مهاجران
    یونانی به ایران پوریم زده ی تهی از تجمع انسان بسنده می کنم، که در آن
    کتاب عرضه نشده بود
    پیش تر معلوم شد که در سال ۱۴۶ قبل از میلاد، آتن مورد هجوم سربازان
    اعزامی سنای روم قرار گرفت و سوزانده شد. هشت سال بعد، یعنی در ۱۳۸ پیش از
    میلاد، در ایران نخستین سکه هایی را یافته ایم که همانند نمونه ی بالا،
    با تصاویر سرکردگان و خدایان و حروف و تاریخ گذاری و القاب و عناوین و
    اوصاف یونانی، قاطعانه وابستگی صاحب سکه را به فرهنگ و تعلقات هلنی آشکار
    می کند. بر تمام این سکه ها، بدون استثنا، یک عنوان عمومی حک است، که شاخص و
    خالصه ی سکه های مهاجران یونانی در ایران شمرده می شود و هرگز بر هیچ سکه ی
    دیگر یونانی و از جمله سکه های سلوکی بین النهرین، چنین عنوانی دیده نشده
    است: ارشکوس.

    منابع مختلف زبان یونانی، بن واژه ی «ارشکوس» را، بازآفرینی، پایه
    گذاری، اشاره ای به یک ملت، فرمان روا، قدرت روحانی، حاکم ایالتی، منصب
    دولتی و چند جای گزین دیگر مرتبط با همین مفاهیم معنا کرده اند. بدین ترتیب
    و به آسانی «ارشکوس» را یک اصطلاح حکومتی، روحانی و اشرافی یونانی می
    بینیم که در عین حال به بازسازی نیز اشاره دارد و از آن
    که این واژه ی مستقل بر سکه های دارای نام و بی نام به طور یکسان حک شده،
    پس منطقی است آن را اشاره به موقعیتی عمومی برای مهاجرین یونانی، شامل
    مفاهیم اشرافی، حقوقی، سیاسی، مذهبی و دولتی و با برداشتی نزدیک به «حاکمین
    مؤسس» و یا حتی «حکومت در تبعید» بدانیم. بر گروهی از این سکه ها علاوه
    بر عنوان معمول «ارشکوس» و در موارد کمی نام حاکم، القابی با حروف و
    زبان یونانی چون کاهن، قاضی، نیکوکار، بلند مرتبه، عادل، مومن، قانون گذار،
    خانواده دوست، فیلسوف، مورد حمایت زئوس، فاتح، مربی، دانشمند، عاشق یونان و
    یا حتی برای ابد عاشق یونان و لغات بسیار دیگری که امروز معنی دقیق آن را
    نمی دانیم، آمده است که به آسانی تعلق آن ها را به فرهنگ یونانی اثبات می
    کند و با این همه کسانی را می شناسیم که علی رغم اشراف به این آگاهی ها،
    عامدانه و با کاربرد وسیع حقه بازی، کوشیده اند از این نمایه های مهاجران
    یونانی یک امپراتوری پارتی برخاسته از بیابان هایی ناپیدا بیرون کشند، بی
    این که از خود پرسیده باشند در بیابان های ایران حاکم فیلسوف و دانشمند و
    مورد حمایت زئوس و عاشق یونان در کدام تحول تاریخی سر بر آورده است؟ پ
    آیا فریب خود و فریب تاریخ و ملتی واضح تر از این نیز ممکن است که
    جملاتی به زبان و خط و تاریخ گذاری یونانی را خارج شده از دهان صحرا گردان
    پارتی بی هویت بگویند و حاکمی را که بر سکه های اش خود را عاشق یونان می
    شناساند، به جنگ با یونان بفرستند و از آن که بر هیچ سکه ی به اصطلاح
    اشکانی، نامی چون بلاش و اردوان و مهرداد نیامده و این نهایت قدرت دروغ
    بافی نزد مورخین کنیسه و کلیسایی است که حتی نام سرکردگان این امپراتوری
    ساخته شده از خرده کاغذ را نیز در ذهن خود تولید کرده اند، اما به زودی
    دلیل فقدان نام و جزییات بسیار دیگر ثبت شده بر این سکه ها را عرضه و نشان
    خواهم داد که این سکه های به اصطلاح اشکانی خود کتاب گشوده و کاملی درباره ی
    مسائل و حوادثی است که در دوران حضور یونانیان در ایران خالی از سکنه
    گذشته است، اما بدون شک کسانی که با تفسیرهایی از قماش فوق، کوشیده اند تا
    ضمن اعتراف به یونانی بودن کامل این سکه ها باز هم از دولت اشکانیان
    چیزی بنویسند و چنین ناشایست کثیف و عظیمی را ضمیمه هویت تاریخی ملتی کنند
    خائن به فرهنگ بشری و آن ساده لوحان از قماش پیرنیا و دیگران که تعبیرات
    فوق را بر آن دروغ ها بسته و مبهماتی را واقع امور تبلیغ کرده اند، جز
    مزدور و یا بی خرد خام اندیش نام دیگری نمی گیرند

    شما ها باید بفهمین ملت خر نیستن و دیگه نمیتونین مردم رو خر کنین کوروش و اشکانیان و سلسله های دروغین و پر قدرت همه شون یک سری مضخرفات و حرف های جعلی بیش نیستند
    ای مردم بگذارین این ها با داستان های تخیلی – تاریخی شان خوش باشند و گمان کنند که فرزندان
    گیو و کیومرث و جمشید و رستم و حامل تمدن هخامنشی و اشکانی و ساسانی و از
    قوم و خویش های کوروش و داریوش هستند تایریخی که همه اش جعلی است و فقط فقط برای تفرقه ساخته شده است و افرادی با گرفتن پول میخواهند دروغ را بر حقیقت اثبات کنند ایا شب همیشگی است؟ ایا ابر برای همیشه در اسمان میماند؟ خیر  بالاخره تشت رسوایی شما دروغ گویان بر زمین خواهد افتاد و کاخ دروغ های جعلیاتن در هم خواهد شکست

    قران کریم : قسم به خورشید و گسترش نور ان و قسم به ماه که بعد از ان در اید، و قسم به روز زمانی که پهنه وسیع زمین را روشن می سازد،  و قسم به شب ان هنگام که زمین را می پوشاند و قسم به اسمان و کسی که ان را ساخت و قسم به زمین و ان کسی که ان را گسترش داد، و قسم به سیارات که هر کدام بر مدار خود شناورند و قسم به افرینش انسان و کسی که او را ساخت و به او خیر و شر را الهام کرد و به او عقل داد تا بتواند حقیقت را از دروغ تشخیص دهد ای انسان ها هیچ چیز را به راهتی نپذیرید حتی دینتان را
    راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه 
     

 • Hani799

   هر انسان عاقلی میدونه که هیچ کشورگشایی بدون   قتل عام و تجاوز  صورت نمیگیره این قصه سازیها در مورد کورش اساسا ضد و نغیض هستند.مگر میشود کسی به کشور دیگران تجاوز کند،اشغال کند،دست به کشتار بزند سپس از خود منشور حقوق بشر صادر کند؟؟؟؟زکی ،،، بیچاره اون ساده لوحانی که تا کورش میشنوند از خوشی بیهوش میشن.

  •  اهر شود. همین اربابتان خامنه ای جنایتکار که دست هیتلر را از جنایت به پشت بسته است، ناچار شده چند هزار آدم کش و جانی به دور خو جمع کند تا از او مواظبت کنند. برو  چیزی نمی دانی ،ویا دستور داری که چنین مزاحمت ایجاد کنی

 • Hani799

   هر انسان عاقلی میدونه که هیچ کشورگشایی بدون   قتل عام و تجاوز  صورت نمیگیره این قصه سازیها در مورد کورش اساسا ضد و نغیض هستند.مگر میشود کسی به کشور دیگران تجاوز کند،اشغال کند،دست به کشتار بزند سپس از خود منشور حقوق بشر صادر کند؟؟؟؟زکی ،،، بیچاره اون ساده لوحانی که تا کورش میشنوند از خوشی بیهوش میشن.

  •  اهر شود. همین اربابتان خامنه ای جنایتکار که دست هیتلر را از جنایت به پشت بسته است، ناچار شده چند هزار آدم کش و جانی به دور خو جمع کند تا از او مواظبت کنند. برو  چیزی نمی دانی ،ویا دستور داری که چنین مزاحمت ایجاد کنی

   •  شما چیزی از کوروش نمی دانید، ، بهتر است کمی مطالعه کنید، کمی هم انصاف و حقیقت داشته باشید تا بدانید در دنیای پر از جنایت و آدم کشی های گروهی و قبیله ای زمان بخت النصر و نبوپولسر، کوروش از انسان های امروزه پراندیشه تر، مهربان تر، و باگذشت تر بود. 
    وقتی کوروش وارد بابل شد، مردم شهر در دوصف بسیار بسیار طولانی، به استقبال او آمدند، و پای او را بر زین اسب بوسیدند.
    شما اگر از روی غرض و کینه ورزی به دلیل تعصبات مذهبی، و یا با خواسته رجیم کشتارگر اسلامی روبروی ما نایستاده بودی، به جای اعتراض، می توانستی با ادب و کرامت انسانی پرسش کنی، تا ما پاسخگوی شما باشیم. روشی که شما پیش گرفته اید، هرگز به جایی نمی رسد . اگر ریگی ته کفشتانن نیست،بهتر است کمی از تاریخ، و تاریخ واقعی اسلام مطالعه کنید، بعد وارد گود شوید.

 • Hani799

   هر انسان عاقلی میدونه که هیچ کشورگشایی بدون   قتل عام و تجاوز  صورت نمیگیره این قصه سازیها در مورد کورش اساسا ضد و نغیض هستند.مگر میشود کسی به کشور دیگران تجاوز کند،اشغال کند،دست به کشتار بزند سپس از خود منشور حقوق بشر صادر کند؟؟؟؟زکی ،،، بیچاره اون ساده لوحانی که تا کورش میشنوند از خوشی بیهوش میشن.

  •  اهر شود. همین اربابتان خامنه ای جنایتکار که دست هیتلر را از جنایت به پشت بسته است، ناچار شده چند هزار آدم کش و جانی به دور خو جمع کند تا از او مواظبت کنند. برو  چیزی نمی دانی ،ویا دستور داری که چنین مزاحمت ایجاد کنی

 • saeed

   کوروش بـزرگ فرمان داد تا سپاهیانش جز به روی جنگجویان شمشیر نکشند و هر سربازِ دشمن که نیزه خود را خم کند نکشند. به طوری که تودۀ مردم ناملایمتی جنگ را احساس نکردند.

  •  .شما بهتره  نخست کمی ادب داشته باشی تا بتوانی با دیگران بهتر گفتگو کنی. دین اسلام هم ارث بابات، و محمد عبدالله هم پسر خاله ات نیست که این چنین افسار گسیخته با وحشیگری تاخت و تاز می کنی.
   شما از تاریخ اسلام کمترین چیزی را نمی دانید . برده فروشی، چپاول، غارتگری،، حمله به کاروان ها، کار محمد ابن عبدالله بود که به خاطر آن همه بیابانگردان عربستان به دورش جمع شدند.

   خوانده های شما بر اساس نوشته متعصبین و یا فرصت طلبانی بوده که به خاطر منافع خود مطالبی را با سفسطه و دروغ پردازی، ۱۸۰ درجه چرخاندند تا در مغز امت بی خرد و بی سواد فرو کنند.
   این دکان مکر و حیله ای است که دکان داران دین باز کرده اند. اگر می خواهید به جنایت و کشتار،  غارتگری ، برده داری ، و کنیز داری اسلام پی ببرید، باید کتاب  های نوشته تاریخ نویسان عرب بخوانید. نه آن چه به نام اسلام در ایران پخش و منتشر شده است. شما بهتر است به اسلامت بچسبی که رزق و روزی و بودجه ات کم نشه شما اگر تازی نژادی، حق داری که از خودت این چنین دفاع کنی، وگرنه یک ایرانی پاک نژاد، منصف، و باعدالت هرگز این چنین از تازیان آدم کش و اسلام سلطه گر تعریف و تمجید نمی کند.این اسلامی که شما آن را روی سر گذاشته حلوا حلوا می کنید،پس از حمله و تصرف تیسفون، همه مردان و زنان مسن را کشتند، دخترها و و پسرها را گروه گروه به کنیزی و بردگی به مدینه بردند،، به زنان بی دفاع شهر همگی تجاوز کردند، به طوری که در سال نخست چند صد هزار بچه حرام زاده در تیسفون به دنیا آمد. آنگاه شهر را ویران کردند، و اموال قیمتی و منقو ل مردم را غارت کردند، و با بیش از ۷۰۰ شتر به مدینه بردند.
   حال، اگر شما ایرانی نژادی، باید بنشینی و گریه کنی، وگرنه مزد دنباله روی خودت از اسلام از آخوند بگیری.
   اصولاً اگر مطالعه درست داشتی می دانستی از چند هزارسال پیش، بشر عاجز و ناتوان که از علم و تکنیک اطلاعی نداشت، و به صورت بدوی زندگی می کرد، برای رفع نیاز خود، ناچار بود، به امید قدرت و نیرو از ماوراء طبیعت باشد. این ناتوانی و عجز انسان در برابر بیماری ها، سرما،، گرما ، گرسنگی موجب آن شد که به خدایان ناشناخته متوسل شود. به عبارت دیگر برای خود خدا و دینی را اختراع کند. در سده ۲۱،، بشر با پیشرفت عظیم تکنولوژی، مانند درمان درد های کشنده پیش، جراحی های غیر ممکن، توسعه ارتباطات مانند هواپیما، تلفن، اینترنت،  جی پی اس، کشفیات فضایی و آگاهی از ژرفای کهکشان ، و دانستن ستارگان ، و سیارات ، و هزاران پدیده شگرف دیگر، بشر آگاه و توانا دریافت که خدای او، خرد و اندیشه او است، نه الله آسمان.
   اکنون در چند مرکز تحقیقات پزشکی مشغول پروش و ساخت اجزاء بدن، مانند جگر، کلیه، و دل می باشند، که تا چند سال دیگر نیاز پزشکی به کلی از میان می رود، و به جای آن که انسان ها مانند ۵۰ سال گذشته در ۴۰-۵۰ سالگی بمیرند، انسان ها می توانند عمری طولانی تا ۲۰۰ یا بالاتر داشته باشند.
   بنابراین، مسأله دین و توسل به ماوراء طبیعت تا ۳۰-۴۰ سال دیگر به کلی از بین می رود. آن چنان که ادعای معجزه و دسترسی به آسمان های  کشیشان ۳۰۰-۴۰۰ سال پیش، همه نقش بر آب شد، و آنان یا خانه نشین شدند، و یا در کلیساها به دعا کردن مشغولند.
   این پاسخ برای شما و دیگر تازی نژادهایی است که نان مزدوری می خورند و از اسلام کشتارگر حمایت می کنند. بنابراین، بهتر است کاسه کوزه و بساط فالگیری خود را جمع کنید، و بدانید، به زودی ولی وقیح و ادیگر اربابان شما به زباله تاریخ منتقل خواهند شد.مدیریت. ویرایش 

 • saeed

   کوروش بـزرگ فرمان داد تا سپاهیانش جز به روی جنگجویان شمشیر نکشند و هر سربازِ دشمن که نیزه خود را خم کند نکشند. به طوری که تودۀ مردم ناملایمتی جنگ را احساس نکردند.

  •  .شما بهتره  نخست کمی ادب داشته باشی تا بتوانی با دیگران بهتر گفتگو کنی. دین اسلام هم ارث بابات، و محمد عبدالله هم پسر خاله ات نیست که این چنین افسار گسیخته با وحشیگری تاخت و تاز می کنی.
   شما از تاریخ اسلام کمترین چیزی را نمی دانید . برده فروشی، چپاول، غارتگری،، حمله به کاروان ها، کار محمد ابن عبدالله بود که به خاطر آن همه بیابانگردان عربستان به دورش جمع شدند.

   خوانده های شما بر اساس نوشته متعصبین و یا فرصت طلبانی بوده که به خاطر منافع خود مطالبی را با سفسطه و دروغ پردازی، ۱۸۰ درجه چرخاندند تا در مغز امت بی خرد و بی سواد فرو کنند.
   این دکان مکر و حیله ای است که دکان داران دین باز کرده اند. اگر می خواهید به جنایت و کشتار،  غارتگری ، برده داری ، و کنیز داری اسلام پی ببرید، باید کتاب  های نوشته تاریخ نویسان عرب بخوانید. نه آن چه به نام اسلام در ایران پخش و منتشر شده است. شما بهتر است به اسلامت بچسبی که رزق و روزی و بودجه ات کم نشه شما اگر تازی نژادی، حق داری که از خودت این چنین دفاع کنی، وگرنه یک ایرانی پاک نژاد، منصف، و باعدالت هرگز این چنین از تازیان آدم کش و اسلام سلطه گر تعریف و تمجید نمی کند.این اسلامی که شما آن را روی سر گذاشته حلوا حلوا می کنید،پس از حمله و تصرف تیسفون، همه مردان و زنان مسن را کشتند، دخترها و و پسرها را گروه گروه به کنیزی و بردگی به مدینه بردند،، به زنان بی دفاع شهر همگی تجاوز کردند، به طوری که در سال نخست چند صد هزار بچه حرام زاده در تیسفون به دنیا آمد. آنگاه شهر را ویران کردند، و اموال قیمتی و منقو ل مردم را غارت کردند، و با بیش از ۷۰۰ شتر به مدینه بردند.
   حال، اگر شما ایرانی نژادی، باید بنشینی و گریه کنی، وگرنه مزد دنباله روی خودت از اسلام از آخوند بگیری.
   اصولاً اگر مطالعه درست داشتی می دانستی از چند هزارسال پیش، بشر عاجز و ناتوان که از علم و تکنیک اطلاعی نداشت، و به صورت بدوی زندگی می کرد، برای رفع نیاز خود، ناچار بود، به امید قدرت و نیرو از ماوراء طبیعت باشد. این ناتوانی و عجز انسان در برابر بیماری ها، سرما،، گرما ، گرسنگی موجب آن شد که به خدایان ناشناخته متوسل شود. به عبارت دیگر برای خود خدا و دینی را اختراع کند. در سده ۲۱،، بشر با پیشرفت عظیم تکنولوژی، مانند درمان درد های کشنده پیش، جراحی های غیر ممکن، توسعه ارتباطات مانند هواپیما، تلفن، اینترنت،  جی پی اس، کشفیات فضایی و آگاهی از ژرفای کهکشان ، و دانستن ستارگان ، و سیارات ، و هزاران پدیده شگرف دیگر، بشر آگاه و توانا دریافت که خدای او، خرد و اندیشه او است، نه الله آسمان.
   اکنون در چند مرکز تحقیقات پزشکی مشغول پروش و ساخت اجزاء بدن، مانند جگر، کلیه، و دل می باشند، که تا چند سال دیگر نیاز پزشکی به کلی از میان می رود، و به جای آن که انسان ها مانند ۵۰ سال گذشته در ۴۰-۵۰ سالگی بمیرند، انسان ها می توانند عمری طولانی تا ۲۰۰ یا بالاتر داشته باشند.
   بنابراین، مسأله دین و توسل به ماوراء طبیعت تا ۳۰-۴۰ سال دیگر به کلی از بین می رود. آن چنان که ادعای معجزه و دسترسی به آسمان های  کشیشان ۳۰۰-۴۰۰ سال پیش، همه نقش بر آب شد، و آنان یا خانه نشین شدند، و یا در کلیساها به دعا کردن مشغولند.
   این پاسخ برای شما و دیگر تازی نژادهایی است که نان مزدوری می خورند و از اسلام کشتارگر حمایت می کنند. بنابراین، بهتر است کاسه کوزه و بساط فالگیری خود را جمع کنید، و بدانید، به زودی ولی وقیح و ادیگر اربابان شما به زباله تاریخ منتقل خواهند شد.مدیریت. ویرایش 

 • saeed

   کوروش بـزرگ فرمان داد تا سپاهیانش جز به روی جنگجویان شمشیر نکشند و هر سربازِ دشمن که نیزه خود را خم کند نکشند. به طوری که تودۀ مردم ناملایمتی جنگ را احساس نکردند.

  •  .شما بهتره  نخست کمی ادب داشته باشی تا بتوانی با دیگران بهتر گفتگو کنی. دین اسلام هم ارث بابات، و محمد عبدالله هم پسر خاله ات نیست که این چنین افسار گسیخته با وحشیگری تاخت و تاز می کنی.
   شما از تاریخ اسلام کمترین چیزی را نمی دانید . برده فروشی، چپاول، غارتگری،، حمله به کاروان ها، کار محمد ابن عبدالله بود که به خاطر آن همه بیابانگردان عربستان به دورش جمع شدند.

   خوانده های شما بر اساس نوشته متعصبین و یا فرصت طلبانی بوده که به خاطر منافع خود مطالبی را با سفسطه و دروغ پردازی، ۱۸۰ درجه چرخاندند تا در مغز امت بی خرد و بی سواد فرو کنند.
   این دکان مکر و حیله ای است که دکان داران دین باز کرده اند. اگر می خواهید به جنایت و کشتار،  غارتگری ، برده داری ، و کنیز داری اسلام پی ببرید، باید کتاب  های نوشته تاریخ نویسان عرب بخوانید. نه آن چه به نام اسلام در ایران پخش و منتشر شده است. شما بهتر است به اسلامت بچسبی که رزق و روزی و بودجه ات کم نشه شما اگر تازی نژادی، حق داری که از خودت این چنین دفاع کنی، وگرنه یک ایرانی پاک نژاد، منصف، و باعدالت هرگز این چنین از تازیان آدم کش و اسلام سلطه گر تعریف و تمجید نمی کند.این اسلامی که شما آن را روی سر گذاشته حلوا حلوا می کنید،پس از حمله و تصرف تیسفون، همه مردان و زنان مسن را کشتند، دخترها و و پسرها را گروه گروه به کنیزی و بردگی به مدینه بردند،، به زنان بی دفاع شهر همگی تجاوز کردند، به طوری که در سال نخست چند صد هزار بچه حرام زاده در تیسفون به دنیا آمد. آنگاه شهر را ویران کردند، و اموال قیمتی و منقو ل مردم را غارت کردند، و با بیش از ۷۰۰ شتر به مدینه بردند.
   حال، اگر شما ایرانی نژادی، باید بنشینی و گریه کنی، وگرنه مزد دنباله روی خودت از اسلام از آخوند بگیری.
   اصولاً اگر مطالعه درست داشتی می دانستی از چند هزارسال پیش، بشر عاجز و ناتوان که از علم و تکنیک اطلاعی نداشت، و به صورت بدوی زندگی می کرد، برای رفع نیاز خود، ناچار بود، به امید قدرت و نیرو از ماوراء طبیعت باشد. این ناتوانی و عجز انسان در برابر بیماری ها، سرما،، گرما ، گرسنگی موجب آن شد که به خدایان ناشناخته متوسل شود. به عبارت دیگر برای خود خدا و دینی را اختراع کند. در سده ۲۱،، بشر با پیشرفت عظیم تکنولوژی، مانند درمان درد های کشنده پیش، جراحی های غیر ممکن، توسعه ارتباطات مانند هواپیما، تلفن، اینترنت،  جی پی اس، کشفیات فضایی و آگاهی از ژرفای کهکشان ، و دانستن ستارگان ، و سیارات ، و هزاران پدیده شگرف دیگر، بشر آگاه و توانا دریافت که خدای او، خرد و اندیشه او است، نه الله آسمان.
   اکنون در چند مرکز تحقیقات پزشکی مشغول پروش و ساخت اجزاء بدن، مانند جگر، کلیه، و دل می باشند، که تا چند سال دیگر نیاز پزشکی به کلی از میان می رود، و به جای آن که انسان ها مانند ۵۰ سال گذشته در ۴۰-۵۰ سالگی بمیرند، انسان ها می توانند عمری طولانی تا ۲۰۰ یا بالاتر داشته باشند.
   بنابراین، مسأله دین و توسل به ماوراء طبیعت تا ۳۰-۴۰ سال دیگر به کلی از بین می رود. آن چنان که ادعای معجزه و دسترسی به آسمان های  کشیشان ۳۰۰-۴۰۰ سال پیش، همه نقش بر آب شد، و آنان یا خانه نشین شدند، و یا در کلیساها به دعا کردن مشغولند.
   این پاسخ برای شما و دیگر تازی نژادهایی است که نان مزدوری می خورند و از اسلام کشتارگر حمایت می کنند. بنابراین، بهتر است کاسه کوزه و بساط فالگیری خود را جمع کنید، و بدانید، به زودی ولی وقیح و ادیگر اربابان شما به زباله تاریخ منتقل خواهند شد.مدیریت. ویرایش 

 • saeed_gonzales

   تو معلومه از کی و از کجا داری حمایت میشی که حتی به حضرت محمد (درود خداوند بر خاندان پاک و مطحرش ) هم داری فحش میدی اخه مرد حسابی خیال میکنی ملت خرن؟؟ اون زمان کوروش دانشگاه داشته؟ لول خنده دار ترین حرفیه که دارم میشنوم کاغذ ۶۵۰ ساله اختراع شده اون وقت کتاب خونه داشتن؟ این مضخرفات چیه داری میگی مردک؟ اون کوروش اتیش پرست جنایت کار رو داری با حضرت محمد مقایسه میکنی؟ اصلا تا حالا یک بار هم قران رو تو دستت گرفتی که بخونیش؟
  ——————————————————————————————–

  در ضمن پر واضحه که ایشون اصلا وقت نذاشته مطلب رو کامل بخونه… گفته شد دانشگاه جندی شاپور و کتابخانه ها را ویران کردند یعنی در زمان ساسانیان  نه زمان هخامنشان..اینم قبول نداری؟ اعراب همه کتاب ها و کتابخاانه هارو سوزوندند و در توجیه اشهممیگفتن که همه علم در قران است

  کاغذ اختراع نشده وبد ولی آیا خط هم اختراع نشده وبود؟ اون زمان روی کتیبه مینوشتند یا بعدها روی چرم یا پوست حیوانات

  میخواستم چندتا از جمله های بزرگترین بشری که تاریخ بعد از بینگ بنگ به خودش دیده(کوروش بزرگ) بذارم ولی….

  فقط تو اثبات بزرگیم به همین جمله بسنده میکنم

  برگرفته از منشور حقوق بشر کوروش :

  من تا روزی که به یاری مزدا سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز به فروشند و حکام زیر دستان من مکلفند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز شوندرسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد و از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه برعهده گرفته ام موفق گرداند
  من تا روزی که به یاری مزدا سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز به فروشند و حکام زیر دستان من مکلفند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز شوندرسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد و از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه برعهده گرفته ام موفق گرداند

  ولی تو اون کتابی کههمه به عنوان معجزه ازش یاد میکنید (قران) آیه صریح قران هست که میگه با کنیزان خود مهربان باشید.این یعنی به رسمیت شناختن برده داری و کنیزو….همینطور برو تا تبعیض نژادی و خیلی چیزهای دیگه

  یعنی الله شما و اون محمد شما حتا عقلش از کسی که ۱۱۰۰ سال پیش زندگی میکرده کمتر بوده

  پس لطفا خفه شید…. به قول صادق هدایت:

  “ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم،ما برای خودمان تمدن و ثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند و بجاش فقر و پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف و اطاعت از خدای غدار و قهار برایمان آوردند،همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است.عید قربان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر! خدای جهودی آنها قهار و جبار و کینه توز است

  همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهدوپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند. تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند

  همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد مگر برای ما چه آوردند. معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استفراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کاسۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم. هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند

   
  چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو کار دارند. برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را ا آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردنداما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد.”

  در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند

   
  عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده

  تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را ا آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردند
  اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد.”

  • پاسخت در بالا داده شده، برو و کمی انسانیت داشته باش تا دشنام ندهی، و اشکال کار ناآگاهی خودت را درک کنی. ضمناً رژیم کشتارگر از اسلام خون و شمشیر  بافرستادن امثال شماها به سایت ما، چیزی به دست نخواهد آورد. زیرا ایرانیان خیلی باهوش تر و روشن تر آنند که دیگر به آخوند و شما که نماینده اش هستی اطمینان کنند، و برایت ارزشی قائل شوند.

 • saeed_gonzales

   تو معلومه از کی و از کجا داری حمایت میشی که حتی به حضرت محمد (درود خداوند بر خاندان پاک و مطحرش ) هم داری فحش میدی اخه مرد حسابی خیال میکنی ملت خرن؟؟ اون زمان کوروش دانشگاه داشته؟ لول خنده دار ترین حرفیه که دارم میشنوم کاغذ ۶۵۰ ساله اختراع شده اون وقت کتاب خونه داشتن؟ این مضخرفات چیه داری میگی مردک؟ اون کوروش اتیش پرست جنایت کار رو داری با حضرت محمد مقایسه میکنی؟ اصلا تا حالا یک بار هم قران رو تو دستت گرفتی که بخونیش؟
  ——————————————————————————————–

  در ضمن پر واضحه که ایشون اصلا وقت نذاشته مطلب رو کامل بخونه… گفته شد دانشگاه جندی شاپور و کتابخانه ها را ویران کردند یعنی در زمان ساسانیان  نه زمان هخامنشان..اینم قبول نداری؟ اعراب همه کتاب ها و کتابخاانه هارو سوزوندند و در توجیه اشهممیگفتن که همه علم در قران است

  کاغذ اختراع نشده وبد ولی آیا خط هم اختراع نشده وبود؟ اون زمان روی کتیبه مینوشتند یا بعدها روی چرم یا پوست حیوانات

  میخواستم چندتا از جمله های بزرگترین بشری که تاریخ بعد از بینگ بنگ به خودش دیده(کوروش بزرگ) بذارم ولی….

  فقط تو اثبات بزرگیم به همین جمله بسنده میکنم

  برگرفته از منشور حقوق بشر کوروش :

  من تا روزی که به یاری مزدا سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز به فروشند و حکام زیر دستان من مکلفند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز شوندرسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد و از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه برعهده گرفته ام موفق گرداند
  من تا روزی که به یاری مزدا سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز به فروشند و حکام زیر دستان من مکلفند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز شوندرسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد و از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه برعهده گرفته ام موفق گرداند

  ولی تو اون کتابی کههمه به عنوان معجزه ازش یاد میکنید (قران) آیه صریح قران هست که میگه با کنیزان خود مهربان باشید.این یعنی به رسمیت شناختن برده داری و کنیزو….همینطور برو تا تبعیض نژادی و خیلی چیزهای دیگه

  یعنی الله شما و اون محمد شما حتا عقلش از کسی که ۱۱۰۰ سال پیش زندگی میکرده کمتر بوده

  پس لطفا خفه شید…. به قول صادق هدایت:

  “ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم،ما برای خودمان تمدن و ثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند و بجاش فقر و پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف و اطاعت از خدای غدار و قهار برایمان آوردند،همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است.عید قربان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر! خدای جهودی آنها قهار و جبار و کینه توز است

  همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهدوپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند. تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند

  همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد مگر برای ما چه آوردند. معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استفراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کاسۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم. هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند

   
  چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو کار دارند. برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را ا آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردنداما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد.”

  در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند

   
  عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده

  تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را ا آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردند
  اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد.”

  • پاسخت در بالا داده شده، برو و کمی انسانیت داشته باش تا دشنام ندهی، و اشکال کار ناآگاهی خودت را درک کنی. ضمناً رژیم کشتارگر از اسلام خون و شمشیر  بافرستادن امثال شماها به سایت ما، چیزی به دست نخواهد آورد. زیرا ایرانیان خیلی باهوش تر و روشن تر آنند که دیگر به آخوند و شما که نماینده اش هستی اطمینان کنند، و برایت ارزشی قائل شوند.

 • saeed_gonzales

   تو معلومه از کی و از کجا داری حمایت میشی که حتی به حضرت محمد (درود خداوند بر خاندان پاک و مطحرش ) هم داری فحش میدی اخه مرد حسابی خیال میکنی ملت خرن؟؟ اون زمان کوروش دانشگاه داشته؟ لول خنده دار ترین حرفیه که دارم میشنوم کاغذ ۶۵۰ ساله اختراع شده اون وقت کتاب خونه داشتن؟ این مضخرفات چیه داری میگی مردک؟ اون کوروش اتیش پرست جنایت کار رو داری با حضرت محمد مقایسه میکنی؟ اصلا تا حالا یک بار هم قران رو تو دستت گرفتی که بخونیش؟
  ——————————————————————————————–

  در ضمن پر واضحه که ایشون اصلا وقت نذاشته مطلب رو کامل بخونه… گفته شد دانشگاه جندی شاپور و کتابخانه ها را ویران کردند یعنی در زمان ساسانیان  نه زمان هخامنشان..اینم قبول نداری؟ اعراب همه کتاب ها و کتابخاانه هارو سوزوندند و در توجیه اشهممیگفتن که همه علم در قران است

  کاغذ اختراع نشده وبد ولی آیا خط هم اختراع نشده وبود؟ اون زمان روی کتیبه مینوشتند یا بعدها روی چرم یا پوست حیوانات

  میخواستم چندتا از جمله های بزرگترین بشری که تاریخ بعد از بینگ بنگ به خودش دیده(کوروش بزرگ) بذارم ولی….

  فقط تو اثبات بزرگیم به همین جمله بسنده میکنم

  برگرفته از منشور حقوق بشر کوروش :

  من تا روزی که به یاری مزدا سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز به فروشند و حکام زیر دستان من مکلفند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز شوندرسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد و از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه برعهده گرفته ام موفق گرداند
  من تا روزی که به یاری مزدا سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز به فروشند و حکام زیر دستان من مکلفند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز شوندرسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد و از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه برعهده گرفته ام موفق گرداند

  ولی تو اون کتابی کههمه به عنوان معجزه ازش یاد میکنید (قران) آیه صریح قران هست که میگه با کنیزان خود مهربان باشید.این یعنی به رسمیت شناختن برده داری و کنیزو….همینطور برو تا تبعیض نژادی و خیلی چیزهای دیگه

  یعنی الله شما و اون محمد شما حتا عقلش از کسی که ۱۱۰۰ سال پیش زندگی میکرده کمتر بوده

  پس لطفا خفه شید…. به قول صادق هدایت:

  “ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم،ما برای خودمان تمدن و ثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند و بجاش فقر و پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف و اطاعت از خدای غدار و قهار برایمان آوردند،همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است.عید قربان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر! خدای جهودی آنها قهار و جبار و کینه توز است

  همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهدوپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند. تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند

  همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد مگر برای ما چه آوردند. معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استفراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کاسۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم. هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند

   
  چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو کار دارند. برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را ا آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردنداما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد.”

  در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند

   
  عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده

  تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را ا آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردند
  اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد.”

 • Sahameddin ghiassi

  رهبران کشورهای اسلامی از اسلام برای وحدت استفاده کنید نه تفرقه؟
   
  فکر کنم که هر کودک دبستانی هم اینرا متوجه باشد که کسانی که به کشورهایشان خدمت کرده اند همیشه در قلب مردمشان جای داشته اند و لازم نبوده است که میلیاردها دلار در خارج ار کشورهایشان ذخیره کنند برای روزهای مبادا و مشګل شان.  در دوره ای که همه برای وحدت و اتفاق اقدام میکنند و مثلا اتحادیه اروپا  کشورهای مشترک منافع   جمهوریهای وابسته و ایالات و ولایات متحده میسازند آیا بهتر نیست که رهبران کشورهای اسلامی هم همه دست در دست هم و با نام اسلام همه کشورهای اسلامی را باهم متحد ویک نیروی بزرګ بوجود آورند  و بجای خود خواهی وتمامیت خواهی و کشت کشتار مردم و یا دزدی وفساد و رشوه خواری و تمامیت خواهی همه را طوری تربیت کنند که تنها برای منافع عمومی خدمت کنند که خود بخود منافع شخصی همه هم در آن محفوظ میباشد.  ثروت معنوی بمراتب بیشتر از ثروت کاغذی و پولی ارزش دارد  مردمی که از رهبرانشان خدمت و تواضع و خدمت دیده اند احتمال خیلی کمی هست که برعلیه آنان شورش کنند ویا آنان را بد بدانند.  البته حسادت و خشم و یا خود خواهی و بی انصافی هم ممکن است بعضی وقتها خادمان کشور را در سایه خیانتکاران قرار دهند ولی اګر رهبری تنها فکرش خدمت باشد شاید برای او اهمیتی هم نداشته باشد که عده ای با او بد باشند و به او برای کارهای مثبت اش فحاشی کنند ویا ناسزا بګویند. 
   
  رهبری از خود ګذشتګی و فانی شدن را هم طلب میکند  رهبر یک جامعه نبایست هم اینطور متوقع باشند که همه ارزش خدمتهای او را بدانند زیرا کسانی که فاسدند ویا ابله ممکن است که با رهبری دلسوز و خوب هم سرناسازګاری داشته باشند و چون به منافع غیر قانونی آنان ضربه زده خواهد شد پس در لجن مال کردن رهبر ممکن است که پیشتاز شوند.  ولی در نهایت  رهبران خوب و دلسوز همیشه دیر و یا زود مورد احترام حقیقی واقع خواهند شد.  رهبران کشورهای اسلامی بایست بکوشند که صرف نظر از منافع شخصی خودشان اکنون زمان آنست که برای منافع مردم سینه سپر کنند  و بیشتر از این بازیچه ابر قدرتهای  پشت پرده  نامریی نشوند.  حتی کسانیکه که مثلا برای احیای اسلام سلاح در دست ګرفته اند و فکر میکنند که باکشت کشتار به اسلام ارزش میدهند بایست بدانند که اکنون زرم واقعی در میدانهای علمی  هنری  ورزشی و انسانی واجتماعی است  کشورهای اسلامی که متاسفانه با جهل و خرافات و تعصب و بیسوادی و تمامیت خواهی  مملو شده است  و بقول بچه ها دل دل است  بایست با جهاد و سازندګی واقعی روبرو شوند  جنګ و جهاد با فساد  جهالت  بی دانشی  خود خواهی بی انصافی تمامیت خواهی  و ظلم جور طمع  و دزدی ورشوه  خواری  اینها میدانهای جنګ واقعی هستند  نه بمب ګذاری و کشتن بیګناهان ؟  جوانان و مردم این کشورهای در فقر فرهنګی  فقر مادی و بیکاری و بی دانشګاهی و بی دانشی و بی صنعتی  دست پا میزنند  جوانان کار میخواهند  دانش میخواهند مدرسه های فنی میخواهند دانشګاه ها میخواهند تفریحات سالم و ورزش میخواهند  روابط عشقی و سالم میخواهند  ازدواج مسکن و زندګی میخواهند   ولی از همه  اینها در باره شان دریغ شده است  آنان را به فقر و بیچارګی  و ریاضت و بی کاری دعوت میکنند  بایست نیروی عظیم جوانی شان که بیهوده هدر دهند وبجای یادګیری و دانش اندوزی و داشتن اخلاق و هنر و صنعت  بایست به خود ارضایی ظلم و آزار دیګران و عقده ګشایی به دیګران سرګرم بشوند .   که متاسفانه بعضی وقتها با خودکشی و دیګران کشی و ظلم و جور به دیګران و خودشان همراه است. 
   
  و رهبران جامعه های اسلامی هم کم بیش بازیچه دست سیاستمداران خبره روزګار هستند و برای منافع آنان دانسته یا ندانسته خدمت میکنند  کشتن مردم متعرض و یا قرار دادن جوانان یک کشور برعلیه یک دیګر کاری شایسته که نیست که خطرناک است و این خطر و این آتش ممکن است که دامان آنان را هم بګیرد و در آنصورت میلیاردها دلاری که در غرب وشرق پس انداز کرده اند به دست دیګران خواهد افتاد و نام بدی دزدیش به ګردن آنان.  شاید این نوشته ها توضیح واضحات باشد  ولی حتی یک کودک هم اینرا می فهمد که مردم احیتاج به کسب کار دانش و رفاه دارند و اجتماع بایست سالم و با عدالت باشد.  و همه فکر رهبران بایست فکر اتحاد با دیګران باشد که منافع همه را حفظ کنند.  با جنګ خون ریزی و کشت کشتارها همه ما بازنده خواهیم بود وبرنده همانا کشورهای پیشرفته و شرکتهای وابسته به آنان خواهند بود.  رهبران بیایید عوض خود خواهی از این امکانی که به دست شما فعلا سپرده شده است حداکثر استفاده را کرده برای مردم خدمت کنید و نام نیک از خود بجای بګذارید.   همه تان بیآیید علاقانه دور هم جمع و مشګلات کشورهای اسلامی را با دوستی و عقل حل کنید واز خدمت دانشمندان در رشته های مربوط به اجتماع استفاده کنید  تا کشورهای ما هم در ردیف بهترین ها باشد   این است جهاد مقدس  و این است پیروزی واقعی ؟  دوستی عدالت  همفکری و اتحاد و راستی و پاکی   یکبارهم اینها را امتحان کنید   که اګر فیلم اسپارتاکوس را دیده باشید  هنګامیکه او در خطر بود همه برخاستند و ګفتند من ام اسپارتاکوس  با وجود اینکه خطر کشته شدن برایشان بود.  آنان دنبال اسپارتاکوس میګشتند ولی همه مردان بلند شده ګفتند منم اسپارتاکوس   رهبران عزیز  دنیای سوم  شما هم اسپارتاکوسهای زمان خود باشید  و خود را فدای ملتهایتان بکنید  تا برای همیشه در قلب آنان جای داشته باشید.  شما که فعلا قوه و قدرت خدمت را دارید تا این ودیعه را از دست نداده اید به خدمت مردم کمر ببندید   شما حتی اګر به آن دنیا هم اعتقاد نداشته باشید  مطمین باشید که در همین دنیا اجر خود را دریافت خواهید کرد و کودکان شما خواهند ګفت  با افتخار که من فرزند ویا نوه آن کسی هستم که برای کشورش سینه سپر کرد؟  رهبران کشورهای اسلامی اکنون شما این موقعیت را دارید که سعی کنید همه کشورهای اسلامی را متحد  قوی و با علم و اخلاق کنید و مردمی شاد و تندرست با علم و دانش در آن زندګی کنند نه متعادان  قماربازان  آوارګان به کشورهای دیګر  و دریوړه  کنندګان کشورهای اسلامی در کشورهای بقول خود شما کافرستانها یا کفرستانها.  دعوای بین عرب عجم  ترک فارس   لر پښتون   و شیعه سنی  مسلمان سنتی و غیر سنتی  واپسګرا و پیشروګرا  بهایی  مسلمان  صوفی و دیګران  همه  همه آب به آسیاب ریختن دشمن قهار نامریی ماست؟  یک  کمی عقل و درایت  همه مشګلهای ما را در کشورهای اسلامی حل خواهد کرد  اګر از حسادت  طمع و تمامیت خواهی و جهل و غرور الکی دست برداشته شود  عاقبت صدام چی بود   ملک فیصل پادشاه عراق   و عبدالکریم قاسم  چه شدند و.ولی     …..
   هنوز آواز میآید که سعدی در ګلستان است    سعدیا مردم نکو نام نمیرد هرګز  مرده آنست که نامش به نکویی نبرند    از ما ګفتن و از شما غره شدن و نشیندن  و دنبال زور زر فساد رفتن رشوه خواری و دزدی و هیزی رفتن و سو استفاده از مقام و موقعیت کردنها؟ امروزه که ظلم  بیداد و فساد و بی تفاوتی در دنیا بیدادګریها میکند  بیآیید نام نیکی از خود تان بیادګار بګذارید تا مثل مولانا شرق غرب در برابرتان سر تعظیم فرود آورد  . 
   
  ؟  یزید ها چه شدند  با آنهمه ثروت و دولت؟  ولی کورش برای ابد نامش جاویدان است   و یک لوحه ګلی او  ارزشی زیاد دارد   آیا دوست دارید صدام زمانه باشید یا اصغر قاتل ویا سعدی زمانه خودتان؟ 
  .

 • Sahameddin ghiassi

  رهبران کشورهای اسلامی از اسلام برای وحدت استفاده کنید نه تفرقه؟
   
  فکر کنم که هر کودک دبستانی هم اینرا متوجه باشد که کسانی که به کشورهایشان خدمت کرده اند همیشه در قلب مردمشان جای داشته اند و لازم نبوده است که میلیاردها دلار در خارج ار کشورهایشان ذخیره کنند برای روزهای مبادا و مشګل شان.  در دوره ای که همه برای وحدت و اتفاق اقدام میکنند و مثلا اتحادیه اروپا  کشورهای مشترک منافع   جمهوریهای وابسته و ایالات و ولایات متحده میسازند آیا بهتر نیست که رهبران کشورهای اسلامی هم همه دست در دست هم و با نام اسلام همه کشورهای اسلامی را باهم متحد ویک نیروی بزرګ بوجود آورند  و بجای خود خواهی وتمامیت خواهی و کشت کشتار مردم و یا دزدی وفساد و رشوه خواری و تمامیت خواهی همه را طوری تربیت کنند که تنها برای منافع عمومی خدمت کنند که خود بخود منافع شخصی همه هم در آن محفوظ میباشد.  ثروت معنوی بمراتب بیشتر از ثروت کاغذی و پولی ارزش دارد  مردمی که از رهبرانشان خدمت و تواضع و خدمت دیده اند احتمال خیلی کمی هست که برعلیه آنان شورش کنند ویا آنان را بد بدانند.  البته حسادت و خشم و یا خود خواهی و بی انصافی هم ممکن است بعضی وقتها خادمان کشور را در سایه خیانتکاران قرار دهند ولی اګر رهبری تنها فکرش خدمت باشد شاید برای او اهمیتی هم نداشته باشد که عده ای با او بد باشند و به او برای کارهای مثبت اش فحاشی کنند ویا ناسزا بګویند. 
   
  رهبری از خود ګذشتګی و فانی شدن را هم طلب میکند  رهبر یک جامعه نبایست هم اینطور متوقع باشند که همه ارزش خدمتهای او را بدانند زیرا کسانی که فاسدند ویا ابله ممکن است که با رهبری دلسوز و خوب هم سرناسازګاری داشته باشند و چون به منافع غیر قانونی آنان ضربه زده خواهد شد پس در لجن مال کردن رهبر ممکن است که پیشتاز شوند.  ولی در نهایت  رهبران خوب و دلسوز همیشه دیر و یا زود مورد احترام حقیقی واقع خواهند شد.  رهبران کشورهای اسلامی بایست بکوشند که صرف نظر از منافع شخصی خودشان اکنون زمان آنست که برای منافع مردم سینه سپر کنند  و بیشتر از این بازیچه ابر قدرتهای  پشت پرده  نامریی نشوند.  حتی کسانیکه که مثلا برای احیای اسلام سلاح در دست ګرفته اند و فکر میکنند که باکشت کشتار به اسلام ارزش میدهند بایست بدانند که اکنون زرم واقعی در میدانهای علمی  هنری  ورزشی و انسانی واجتماعی است  کشورهای اسلامی که متاسفانه با جهل و خرافات و تعصب و بیسوادی و تمامیت خواهی  مملو شده است  و بقول بچه ها دل دل است  بایست با جهاد و سازندګی واقعی روبرو شوند  جنګ و جهاد با فساد  جهالت  بی دانشی  خود خواهی بی انصافی تمامیت خواهی  و ظلم جور طمع  و دزدی ورشوه  خواری  اینها میدانهای جنګ واقعی هستند  نه بمب ګذاری و کشتن بیګناهان ؟  جوانان و مردم این کشورهای در فقر فرهنګی  فقر مادی و بیکاری و بی دانشګاهی و بی دانشی و بی صنعتی  دست پا میزنند  جوانان کار میخواهند  دانش میخواهند مدرسه های فنی میخواهند دانشګاه ها میخواهند تفریحات سالم و ورزش میخواهند  روابط عشقی و سالم میخواهند  ازدواج مسکن و زندګی میخواهند   ولی از همه  اینها در باره شان دریغ شده است  آنان را به فقر و بیچارګی  و ریاضت و بی کاری دعوت میکنند  بایست نیروی عظیم جوانی شان که بیهوده هدر دهند وبجای یادګیری و دانش اندوزی و داشتن اخلاق و هنر و صنعت  بایست به خود ارضایی ظلم و آزار دیګران و عقده ګشایی به دیګران سرګرم بشوند .   که متاسفانه بعضی وقتها با خودکشی و دیګران کشی و ظلم و جور به دیګران و خودشان همراه است. 
   
  و رهبران جامعه های اسلامی هم کم بیش بازیچه دست سیاستمداران خبره روزګار هستند و برای منافع آنان دانسته یا ندانسته خدمت میکنند  کشتن مردم متعرض و یا قرار دادن جوانان یک کشور برعلیه یک دیګر کاری شایسته که نیست که خطرناک است و این خطر و این آتش ممکن است که دامان آنان را هم بګیرد و در آنصورت میلیاردها دلاری که در غرب وشرق پس انداز کرده اند به دست دیګران خواهد افتاد و نام بدی دزدیش به ګردن آنان.  شاید این نوشته ها توضیح واضحات باشد  ولی حتی یک کودک هم اینرا می فهمد که مردم احیتاج به کسب کار دانش و رفاه دارند و اجتماع بایست سالم و با عدالت باشد.  و همه فکر رهبران بایست فکر اتحاد با دیګران باشد که منافع همه را حفظ کنند.  با جنګ خون ریزی و کشت کشتارها همه ما بازنده خواهیم بود وبرنده همانا کشورهای پیشرفته و شرکتهای وابسته به آنان خواهند بود.  رهبران بیایید عوض خود خواهی از این امکانی که به دست شما فعلا سپرده شده است حداکثر استفاده را کرده برای مردم خدمت کنید و نام نیک از خود بجای بګذارید.   همه تان بیآیید علاقانه دور هم جمع و مشګلات کشورهای اسلامی را با دوستی و عقل حل کنید واز خدمت دانشمندان در رشته های مربوط به اجتماع استفاده کنید  تا کشورهای ما هم در ردیف بهترین ها باشد   این است جهاد مقدس  و این است پیروزی واقعی ؟  دوستی عدالت  همفکری و اتحاد و راستی و پاکی   یکبارهم اینها را امتحان کنید   که اګر فیلم اسپارتاکوس را دیده باشید  هنګامیکه او در خطر بود همه برخاستند و ګفتند من ام اسپارتاکوس  با وجود اینکه خطر کشته شدن برایشان بود.  آنان دنبال اسپارتاکوس میګشتند ولی همه مردان بلند شده ګفتند منم اسپارتاکوس   رهبران عزیز  دنیای سوم  شما هم اسپارتاکوسهای زمان خود باشید  و خود را فدای ملتهایتان بکنید  تا برای همیشه در قلب آنان جای داشته باشید.  شما که فعلا قوه و قدرت خدمت را دارید تا این ودیعه را از دست نداده اید به خدمت مردم کمر ببندید   شما حتی اګر به آن دنیا هم اعتقاد نداشته باشید  مطمین باشید که در همین دنیا اجر خود را دریافت خواهید کرد و کودکان شما خواهند ګفت  با افتخار که من فرزند ویا نوه آن کسی هستم که برای کشورش سینه سپر کرد؟  رهبران کشورهای اسلامی اکنون شما این موقعیت را دارید که سعی کنید همه کشورهای اسلامی را متحد  قوی و با علم و اخلاق کنید و مردمی شاد و تندرست با علم و دانش در آن زندګی کنند نه متعادان  قماربازان  آوارګان به کشورهای دیګر  و دریوړه  کنندګان کشورهای اسلامی در کشورهای بقول خود شما کافرستانها یا کفرستانها.  دعوای بین عرب عجم  ترک فارس   لر پښتون   و شیعه سنی  مسلمان سنتی و غیر سنتی  واپسګرا و پیشروګرا  بهایی  مسلمان  صوفی و دیګران  همه  همه آب به آسیاب ریختن دشمن قهار نامریی ماست؟  یک  کمی عقل و درایت  همه مشګلهای ما را در کشورهای اسلامی حل خواهد کرد  اګر از حسادت  طمع و تمامیت خواهی و جهل و غرور الکی دست برداشته شود  عاقبت صدام چی بود   ملک فیصل پادشاه عراق   و عبدالکریم قاسم  چه شدند و.ولی     …..
   هنوز آواز میآید که سعدی در ګلستان است    سعدیا مردم نکو نام نمیرد هرګز  مرده آنست که نامش به نکویی نبرند    از ما ګفتن و از شما غره شدن و نشیندن  و دنبال زور زر فساد رفتن رشوه خواری و دزدی و هیزی رفتن و سو استفاده از مقام و موقعیت کردنها؟ امروزه که ظلم  بیداد و فساد و بی تفاوتی در دنیا بیدادګریها میکند  بیآیید نام نیکی از خود تان بیادګار بګذارید تا مثل مولانا شرق غرب در برابرتان سر تعظیم فرود آورد  . 
   
  ؟  یزید ها چه شدند  با آنهمه ثروت و دولت؟  ولی کورش برای ابد نامش جاویدان است   و یک لوحه ګلی او  ارزشی زیاد دارد   آیا دوست دارید صدام زمانه باشید یا اصغر قاتل ویا سعدی زمانه خودتان؟ 
  .

 • Sahameddin ghiassi

  رهبران کشورهای اسلامی از اسلام برای وحدت استفاده کنید نه تفرقه؟
   
  فکر کنم که هر کودک دبستانی هم اینرا متوجه باشد که کسانی که به کشورهایشان خدمت کرده اند همیشه در قلب مردمشان جای داشته اند و لازم نبوده است که میلیاردها دلار در خارج ار کشورهایشان ذخیره کنند برای روزهای مبادا و مشګل شان.  در دوره ای که همه برای وحدت و اتفاق اقدام میکنند و مثلا اتحادیه اروپا  کشورهای مشترک منافع   جمهوریهای وابسته و ایالات و ولایات متحده میسازند آیا بهتر نیست که رهبران کشورهای اسلامی هم همه دست در دست هم و با نام اسلام همه کشورهای اسلامی را باهم متحد ویک نیروی بزرګ بوجود آورند  و بجای خود خواهی وتمامیت خواهی و کشت کشتار مردم و یا دزدی وفساد و رشوه خواری و تمامیت خواهی همه را طوری تربیت کنند که تنها برای منافع عمومی خدمت کنند که خود بخود منافع شخصی همه هم در آن محفوظ میباشد.  ثروت معنوی بمراتب بیشتر از ثروت کاغذی و پولی ارزش دارد  مردمی که از رهبرانشان خدمت و تواضع و خدمت دیده اند احتمال خیلی کمی هست که برعلیه آنان شورش کنند ویا آنان را بد بدانند.  البته حسادت و خشم و یا خود خواهی و بی انصافی هم ممکن است بعضی وقتها خادمان کشور را در سایه خیانتکاران قرار دهند ولی اګر رهبری تنها فکرش خدمت باشد شاید برای او اهمیتی هم نداشته باشد که عده ای با او بد باشند و به او برای کارهای مثبت اش فحاشی کنند ویا ناسزا بګویند. 
   
  رهبری از خود ګذشتګی و فانی شدن را هم طلب میکند  رهبر یک جامعه نبایست هم اینطور متوقع باشند که همه ارزش خدمتهای او را بدانند زیرا کسانی که فاسدند ویا ابله ممکن است که با رهبری دلسوز و خوب هم سرناسازګاری داشته باشند و چون به منافع غیر قانونی آنان ضربه زده خواهد شد پس در لجن مال کردن رهبر ممکن است که پیشتاز شوند.  ولی در نهایت  رهبران خوب و دلسوز همیشه دیر و یا زود مورد احترام حقیقی واقع خواهند شد.  رهبران کشورهای اسلامی بایست بکوشند که صرف نظر از منافع شخصی خودشان اکنون زمان آنست که برای منافع مردم سینه سپر کنند  و بیشتر از این بازیچه ابر قدرتهای  پشت پرده  نامریی نشوند.  حتی کسانیکه که مثلا برای احیای اسلام سلاح در دست ګرفته اند و فکر میکنند که باکشت کشتار به اسلام ارزش میدهند بایست بدانند که اکنون زرم واقعی در میدانهای علمی  هنری  ورزشی و انسانی واجتماعی است  کشورهای اسلامی که متاسفانه با جهل و خرافات و تعصب و بیسوادی و تمامیت خواهی  مملو شده است  و بقول بچه ها دل دل است  بایست با جهاد و سازندګی واقعی روبرو شوند  جنګ و جهاد با فساد  جهالت  بی دانشی  خود خواهی بی انصافی تمامیت خواهی  و ظلم جور طمع  و دزدی ورشوه  خواری  اینها میدانهای جنګ واقعی هستند  نه بمب ګذاری و کشتن بیګناهان ؟  جوانان و مردم این کشورهای در فقر فرهنګی  فقر مادی و بیکاری و بی دانشګاهی و بی دانشی و بی صنعتی  دست پا میزنند  جوانان کار میخواهند  دانش میخواهند مدرسه های فنی میخواهند دانشګاه ها میخواهند تفریحات سالم و ورزش میخواهند  روابط عشقی و سالم میخواهند  ازدواج مسکن و زندګی میخواهند   ولی از همه  اینها در باره شان دریغ شده است  آنان را به فقر و بیچارګی  و ریاضت و بی کاری دعوت میکنند  بایست نیروی عظیم جوانی شان که بیهوده هدر دهند وبجای یادګیری و دانش اندوزی و داشتن اخلاق و هنر و صنعت  بایست به خود ارضایی ظلم و آزار دیګران و عقده ګشایی به دیګران سرګرم بشوند .   که متاسفانه بعضی وقتها با خودکشی و دیګران کشی و ظلم و جور به دیګران و خودشان همراه است. 
   
  و رهبران جامعه های اسلامی هم کم بیش بازیچه دست سیاستمداران خبره روزګار هستند و برای منافع آنان دانسته یا ندانسته خدمت میکنند  کشتن مردم متعرض و یا قرار دادن جوانان یک کشور برعلیه یک دیګر کاری شایسته که نیست که خطرناک است و این خطر و این آتش ممکن است که دامان آنان را هم بګیرد و در آنصورت میلیاردها دلاری که در غرب وشرق پس انداز کرده اند به دست دیګران خواهد افتاد و نام بدی دزدیش به ګردن آنان.  شاید این نوشته ها توضیح واضحات باشد  ولی حتی یک کودک هم اینرا می فهمد که مردم احیتاج به کسب کار دانش و رفاه دارند و اجتماع بایست سالم و با عدالت باشد.  و همه فکر رهبران بایست فکر اتحاد با دیګران باشد که منافع همه را حفظ کنند.  با جنګ خون ریزی و کشت کشتارها همه ما بازنده خواهیم بود وبرنده همانا کشورهای پیشرفته و شرکتهای وابسته به آنان خواهند بود.  رهبران بیایید عوض خود خواهی از این امکانی که به دست شما فعلا سپرده شده است حداکثر استفاده را کرده برای مردم خدمت کنید و نام نیک از خود بجای بګذارید.   همه تان بیآیید علاقانه دور هم جمع و مشګلات کشورهای اسلامی را با دوستی و عقل حل کنید واز خدمت دانشمندان در رشته های مربوط به اجتماع استفاده کنید  تا کشورهای ما هم در ردیف بهترین ها باشد   این است جهاد مقدس  و این است پیروزی واقعی ؟  دوستی عدالت  همفکری و اتحاد و راستی و پاکی   یکبارهم اینها را امتحان کنید   که اګر فیلم اسپارتاکوس را دیده باشید  هنګامیکه او در خطر بود همه برخاستند و ګفتند من ام اسپارتاکوس  با وجود اینکه خطر کشته شدن برایشان بود.  آنان دنبال اسپارتاکوس میګشتند ولی همه مردان بلند شده ګفتند منم اسپارتاکوس   رهبران عزیز  دنیای سوم  شما هم اسپارتاکوسهای زمان خود باشید  و خود را فدای ملتهایتان بکنید  تا برای همیشه در قلب آنان جای داشته باشید.  شما که فعلا قوه و قدرت خدمت را دارید تا این ودیعه را از دست نداده اید به خدمت مردم کمر ببندید   شما حتی اګر به آن دنیا هم اعتقاد نداشته باشید  مطمین باشید که در همین دنیا اجر خود را دریافت خواهید کرد و کودکان شما خواهند ګفت  با افتخار که من فرزند ویا نوه آن کسی هستم که برای کشورش سینه سپر کرد؟  رهبران کشورهای اسلامی اکنون شما این موقعیت را دارید که سعی کنید همه کشورهای اسلامی را متحد  قوی و با علم و اخلاق کنید و مردمی شاد و تندرست با علم و دانش در آن زندګی کنند نه متعادان  قماربازان  آوارګان به کشورهای دیګر  و دریوړه  کنندګان کشورهای اسلامی در کشورهای بقول خود شما کافرستانها یا کفرستانها.  دعوای بین عرب عجم  ترک فارس   لر پښتون   و شیعه سنی  مسلمان سنتی و غیر سنتی  واپسګرا و پیشروګرا  بهایی  مسلمان  صوفی و دیګران  همه  همه آب به آسیاب ریختن دشمن قهار نامریی ماست؟  یک  کمی عقل و درایت  همه مشګلهای ما را در کشورهای اسلامی حل خواهد کرد  اګر از حسادت  طمع و تمامیت خواهی و جهل و غرور الکی دست برداشته شود  عاقبت صدام چی بود   ملک فیصل پادشاه عراق   و عبدالکریم قاسم  چه شدند و.ولی     …..
   هنوز آواز میآید که سعدی در ګلستان است    سعدیا مردم نکو نام نمیرد هرګز  مرده آنست که نامش به نکویی نبرند    از ما ګفتن و از شما غره شدن و نشیندن  و دنبال زور زر فساد رفتن رشوه خواری و دزدی و هیزی رفتن و سو استفاده از مقام و موقعیت کردنها؟ امروزه که ظلم  بیداد و فساد و بی تفاوتی در دنیا بیدادګریها میکند  بیآیید نام نیکی از خود تان بیادګار بګذارید تا مثل مولانا شرق غرب در برابرتان سر تعظیم فرود آورد  . 
   
  ؟  یزید ها چه شدند  با آنهمه ثروت و دولت؟  ولی کورش برای ابد نامش جاویدان است   و یک لوحه ګلی او  ارزشی زیاد دارد   آیا دوست دارید صدام زمانه باشید یا اصغر قاتل ویا سعدی زمانه خودتان؟ 
  .

 • Sahameddin ghiassi

  رهبران کشورهای اسلامی از اسلام برای وحدت استفاده کنید نه تفرقه؟
   
  فکر کنم که هر کودک دبستانی هم اینرا متوجه باشد که کسانی که به کشورهایشان خدمت کرده اند همیشه در قلب مردمشان جای داشته اند و لازم نبوده است که میلیاردها دلار در خارج ار کشورهایشان ذخیره کنند برای روزهای مبادا و مشګل شان.  در دوره ای که همه برای وحدت و اتفاق اقدام میکنند و مثلا اتحادیه اروپا  کشورهای مشترک منافع   جمهوریهای وابسته و ایالات و ولایات متحده میسازند آیا بهتر نیست که رهبران کشورهای اسلامی هم همه دست در دست هم و با نام اسلام همه کشورهای اسلامی را باهم متحد ویک نیروی بزرګ بوجود آورند  و بجای خود خواهی وتمامیت خواهی و کشت کشتار مردم و یا دزدی وفساد و رشوه خواری و تمامیت خواهی همه را طوری تربیت کنند که تنها برای منافع عمومی خدمت کنند که خود بخود منافع شخصی همه هم در آن محفوظ میباشد.  ثروت معنوی بمراتب بیشتر از ثروت کاغذی و پولی ارزش دارد  مردمی که از رهبرانشان خدمت و تواضع و خدمت دیده اند احتمال خیلی کمی هست که برعلیه آنان شورش کنند ویا آنان را بد بدانند.  البته حسادت و خشم و یا خود خواهی و بی انصافی هم ممکن است بعضی وقتها خادمان کشور را در سایه خیانتکاران قرار دهند ولی اګر رهبری تنها فکرش خدمت باشد شاید برای او اهمیتی هم نداشته باشد که عده ای با او بد باشند و به او برای کارهای مثبت اش فحاشی کنند ویا ناسزا بګویند. 
   
  رهبری از خود ګذشتګی و فانی شدن را هم طلب میکند  رهبر یک جامعه نبایست هم اینطور متوقع باشند که همه ارزش خدمتهای او را بدانند زیرا کسانی که فاسدند ویا ابله ممکن است که با رهبری دلسوز و خوب هم سرناسازګاری داشته باشند و چون به منافع غیر قانونی آنان ضربه زده خواهد شد پس در لجن مال کردن رهبر ممکن است که پیشتاز شوند.  ولی در نهایت  رهبران خوب و دلسوز همیشه دیر و یا زود مورد احترام حقیقی واقع خواهند شد.  رهبران کشورهای اسلامی بایست بکوشند که صرف نظر از منافع شخصی خودشان اکنون زمان آنست که برای منافع مردم سینه سپر کنند  و بیشتر از این بازیچه ابر قدرتهای  پشت پرده  نامریی نشوند.  حتی کسانیکه که مثلا برای احیای اسلام سلاح در دست ګرفته اند و فکر میکنند که باکشت کشتار به اسلام ارزش میدهند بایست بدانند که اکنون زرم واقعی در میدانهای علمی  هنری  ورزشی و انسانی واجتماعی است  کشورهای اسلامی که متاسفانه با جهل و خرافات و تعصب و بیسوادی و تمامیت خواهی  مملو شده است  و بقول بچه ها دل دل است  بایست با جهاد و سازندګی واقعی روبرو شوند  جنګ و جهاد با فساد  جهالت  بی دانشی  خود خواهی بی انصافی تمامیت خواهی  و ظلم جور طمع  و دزدی ورشوه  خواری  اینها میدانهای جنګ واقعی هستند  نه بمب ګذاری و کشتن بیګناهان ؟  جوانان و مردم این کشورهای در فقر فرهنګی  فقر مادی و بیکاری و بی دانشګاهی و بی دانشی و بی صنعتی  دست پا میزنند  جوانان کار میخواهند  دانش میخواهند مدرسه های فنی میخواهند دانشګاه ها میخواهند تفریحات سالم و ورزش میخواهند  روابط عشقی و سالم میخواهند  ازدواج مسکن و زندګی میخواهند   ولی از همه  اینها در باره شان دریغ شده است  آنان را به فقر و بیچارګی  و ریاضت و بی کاری دعوت میکنند  بایست نیروی عظیم جوانی شان که بیهوده هدر دهند وبجای یادګیری و دانش اندوزی و داشتن اخلاق و هنر و صنعت  بایست به خود ارضایی ظلم و آزار دیګران و عقده ګشایی به دیګران سرګرم بشوند .   که متاسفانه بعضی وقتها با خودکشی و دیګران کشی و ظلم و جور به دیګران و خودشان همراه است. 
   
  و رهبران جامعه های اسلامی هم کم بیش بازیچه دست سیاستمداران خبره روزګار هستند و برای منافع آنان دانسته یا ندانسته خدمت میکنند  کشتن مردم متعرض و یا قرار دادن جوانان یک کشور برعلیه یک دیګر کاری شایسته که نیست که خطرناک است و این خطر و این آتش ممکن است که دامان آنان را هم بګیرد و در آنصورت میلیاردها دلاری که در غرب وشرق پس انداز کرده اند به دست دیګران خواهد افتاد و نام بدی دزدیش به ګردن آنان.  شاید این نوشته ها توضیح واضحات باشد  ولی حتی یک کودک هم اینرا می فهمد که مردم احیتاج به کسب کار دانش و رفاه دارند و اجتماع بایست سالم و با عدالت باشد.  و همه فکر رهبران بایست فکر اتحاد با دیګران باشد که منافع همه را حفظ کنند.  با جنګ خون ریزی و کشت کشتارها همه ما بازنده خواهیم بود وبرنده همانا کشورهای پیشرفته و شرکتهای وابسته به آنان خواهند بود.  رهبران بیایید عوض خود خواهی از این امکانی که به دست شما فعلا سپرده شده است حداکثر استفاده را کرده برای مردم خدمت کنید و نام نیک از خود بجای بګذارید.   همه تان بیآیید علاقانه دور هم جمع و مشګلات کشورهای اسلامی را با دوستی و عقل حل کنید واز خدمت دانشمندان در رشته های مربوط به اجتماع استفاده کنید  تا کشورهای ما هم در ردیف بهترین ها باشد   این است جهاد مقدس  و این است پیروزی واقعی ؟  دوستی عدالت  همفکری و اتحاد و راستی و پاکی   یکبارهم اینها را امتحان کنید   که اګر فیلم اسپارتاکوس را دیده باشید  هنګامیکه او در خطر بود همه برخاستند و ګفتند من ام اسپارتاکوس  با وجود اینکه خطر کشته شدن برایشان بود.  آنان دنبال اسپارتاکوس میګشتند ولی همه مردان بلند شده ګفتند منم اسپارتاکوس   رهبران عزیز  دنیای سوم  شما هم اسپارتاکوسهای زمان خود باشید  و خود را فدای ملتهایتان بکنید  تا برای همیشه در قلب آنان جای داشته باشید.  شما که فعلا قوه و قدرت خدمت را دارید تا این ودیعه را از دست نداده اید به خدمت مردم کمر ببندید   شما حتی اګر به آن دنیا هم اعتقاد نداشته باشید  مطمین باشید که در همین دنیا اجر خود را دریافت خواهید کرد و کودکان شما خواهند ګفت  با افتخار که من فرزند ویا نوه آن کسی هستم که برای کشورش سینه سپر کرد؟  رهبران کشورهای اسلامی اکنون شما این موقعیت را دارید که سعی کنید همه کشورهای اسلامی را متحد  قوی و با علم و اخلاق کنید و مردمی شاد و تندرست با علم و دانش در آن زندګی کنند نه متعادان  قماربازان  آوارګان به کشورهای دیګر  و دریوړه  کنندګان کشورهای اسلامی در کشورهای بقول خود شما کافرستانها یا کفرستانها.  دعوای بین عرب عجم  ترک فارس   لر پښتون   و شیعه سنی  مسلمان سنتی و غیر سنتی  واپسګرا و پیشروګرا  بهایی  مسلمان  صوفی و دیګران  همه  همه آب به آسیاب ریختن دشمن قهار نامریی ماست؟  یک  کمی عقل و درایت  همه مشګلهای ما را در کشورهای اسلامی حل خواهد کرد  اګر از حسادت  طمع و تمامیت خواهی و جهل و غرور الکی دست برداشته شود  عاقبت صدام چی بود   ملک فیصل پادشاه عراق   و عبدالکریم قاسم  چه شدند و.ولی     …..
   هنوز آواز میآید که سعدی در ګلستان است    سعدیا مردم نکو نام نمیرد هرګز  مرده آنست که نامش به نکویی نبرند    از ما ګفتن و از شما غره شدن و نشیندن  و دنبال زور زر فساد رفتن رشوه خواری و دزدی و هیزی رفتن و سو استفاده از مقام و موقعیت کردنها؟ امروزه که ظلم  بیداد و فساد و بی تفاوتی در دنیا بیدادګریها میکند  بیآیید نام نیکی از خود تان بیادګار بګذارید تا مثل مولانا شرق غرب در برابرتان سر تعظیم فرود آورد  . 
   
  ؟  یزید ها چه شدند  با آنهمه ثروت و دولت؟  ولی کورش برای ابد نامش جاویدان است   و یک لوحه ګلی او  ارزشی زیاد دارد   آیا دوست دارید صدام زمانه باشید یا اصغر قاتل ویا سعدی زمانه خودتان؟ 
  .

 • Sahameddin ghiassi

   آیا آرتش های تا دندان مسلح خاورمیانه برای نبرد با مردم کشور خودشان مجهز ګردیده اند یا تعلیم دیده  شده اند؟ یا میخواهند بجنګ با امپریالیستها بروند  یا …؟ ارتشهای تا دندان مسلح خاورمیانه  برای با جنګ با کی آماده میشوند؟ ترک تعصب و تقلید و مقلد نبودن و دنبال علم رفتن آرتش های تا دندان مسلح خاور میانه میخواهند با کدام کشور بجنګند ؟ با آمریکا یا با اسراییل  یا با مردم خود همان کشور؟ امروز همه میدانیم که یکی از مشګلات ما همان تعصب های خرکی و تقلیدهای کورکورانه است  بسبب نداشتن علم و دانش مثلا ما فرقه بهایی را ضاله میګوییم ولی هیچ دلیلی هم برای ضاله بودن آڼ ارایه نداده ایم   آی دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار و یا خیمه یګانګی در جهان برپا شده به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که همه باری یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن  کجای این سخنها سخن ضاله است؟  آنچه در همین ایرانیان دات کام ګفته و نوشته شده همه دال بر این است که کم بیش مشګلات هویدا هستند.  وابستګی به خارج به سبب نداشتن توانهای علمی مدرن  و نداشتن مدرسه های فنی و علمی کافی  کمبود دانشګاه ها و مدارس عالی  کمبود کار و نداشتن فرصت های مساوی برای همه جوانان همراه با تعصب و تمامیت خواهی و دزدی فساد  بلای جان مردم خاور میانه شده است  و مردم این کشورها بخصوص جوانان میګوشند که از این دامها ها بیرون بیآیند ولو اینکه به مرګشان و یا شهید شدنشان بیانجامد؟ 

  از یکطرف دیکتاتوران ابله به دزدی و فساد و تمامیت خواهی خود خاتمه نمی دهند و از طرف دیګر غارتګران بین المللی با سیاست یکی به نعل و یکی به میخ آتش را روشن نګه میدارند  مثلا آرتش لیبی که قاعدتا بایست حامی مردم لیبی در برابر هجومهای دشمنان خارجی و یا فرضی باشد اکنون مستقما به جنګ با خود مردم رفته است؟  دانشجویان لیبایی میګویند که سرهنګ قذافی برای ماندن در قدرت بهر وسیله ای  میخواهد مردم را سرکوب کند. حالا وقتی ما رژه های ارتشهای سایر کشورهای خاورمیانه را می بینیم  با خود فکر خواهمی کرد که این ارتشها میخواهند به جنګ کاپیتالیست ها  امپریالیست ها  کمونیست ها و سایر ایست ها و قدرتهای بین المللی بروند  در صورتیکه آنان شاید تنها میخواهند با مردم و برادران و خواهران به جنګ بروند آنان مسلح و تعلیم دیده به جنګ با مردمی دست خالی و بدون تعلیمات نظامی کافی؟ بطوری که مردم لیبی مجبور شده اند که از قدرتهای بیګانه خارجی آنهم همان امپریالیستهای سابق تقاضای کمک کنند تا به دست جناب سرهنګ قذافی کشته  و یا شهید نشوند.  حالا من نمیدانم که بایست تقصیر را ګردن همان انګلیسیها انداخت یا امپریالیست ها و یا ګردن تعصبها و تمامیت خواهی های خودمان  همانطوریکه طالبانها و صدام ها کشورهایشان را تا مرز اشغال به پیش بردند و میلیونها جوان کشور خود را به کشتن دادند  برای چی  برای اینکه میخواستند  خودنمایی کنند و حرفهای خودشان را به کرسی بنشانند.  شاید اکنون مردم عرب زبان یا عرب شده  به خیزش برخاسته اند تا این نوکران ثروت و قدرت و وابسته را به زباله دانی بفرستند با امید اینکه کوشش های آنان به انحراف کشیده نشده و مصادره نشود و یک دیکتاتور ګرسنه تر و خوانخوار تر جای دیکتاتور سابق را پر کند.  همانطوریکه از حربه دین در جنګ ایران و عراق سو استفاده شد و هر دو طرف یکدیګر را به نام سنی و شیعه کافر مطلق و واجب قتل اعلام میکردند  و هر دو طرف بی جهت به جنګ باهم تحریک میشدند تا دیوانه ای بنام صدام بر توهم های خود پیروز ګردد. 

   توهمی که ناشی از خنکی و بی دانشی کامل کسی بود که متاسفانه رهبر یک کشور شده بود. هر بچه دبستانی میداند که با اسلحه های ساخت غرب نمی توان به جنګ غرب رفت  و او جنګی را با آمریکا و متحدانشان شروع کرد که حتی یک در صد امید پیروزی در آن نبود.  قذافی در این جریان از صدام عاقلتر بود ولی او اکنون برای حفظ قدرت خود میخواهد مردم کشور مثلا خودش را بکشد؟  کاری که صدام با قسمتی از مردم خودش یعنی کردها کرد؟  متاسفانه مردم خاورمیانه دارای ارتش هایی هستند که برای سرکوب خود آنان تعلیم دیده اند همراه با تعصب های کور و شست شویی های مغزی آنان. همه ما بایست در چندی جبهه بجنګیم که جهل تمامیت خواهی و نداشتن دانش و تعصب  از نمونه های آنان است.   به امید روزی که ما هم به آزادی کامل برسیم که زیر آن مجموعه آزادی زنان  اقلیتها  کودکان و دینها باورها و زبانها و ملتها تضمین شده باشد. آزادی تا حدی که به دیګران بنام آزادی ظلم نشود.  ڼه آزادی در چپاول و فتنه و غارت رشوه خواری قتل وکشتار دیګر اندیشان  باید مفهوم آزادی اینطور تعبیر شود  تا مادامیکه به آزادی دیګران لطمه زده نشود؟

 • Sahameddin ghiassi

   آیا آرتش های تا دندان مسلح خاورمیانه برای نبرد با مردم کشور خودشان مجهز ګردیده اند یا تعلیم دیده  شده اند؟ یا میخواهند بجنګ با امپریالیستها بروند  یا …؟ ارتشهای تا دندان مسلح خاورمیانه  برای با جنګ با کی آماده میشوند؟ ترک تعصب و تقلید و مقلد نبودن و دنبال علم رفتن آرتش های تا دندان مسلح خاور میانه میخواهند با کدام کشور بجنګند ؟ با آمریکا یا با اسراییل  یا با مردم خود همان کشور؟ امروز همه میدانیم که یکی از مشګلات ما همان تعصب های خرکی و تقلیدهای کورکورانه است  بسبب نداشتن علم و دانش مثلا ما فرقه بهایی را ضاله میګوییم ولی هیچ دلیلی هم برای ضاله بودن آڼ ارایه نداده ایم   آی دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار و یا خیمه یګانګی در جهان برپا شده به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که همه باری یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن  کجای این سخنها سخن ضاله است؟  آنچه در همین ایرانیان دات کام ګفته و نوشته شده همه دال بر این است که کم بیش مشګلات هویدا هستند.  وابستګی به خارج به سبب نداشتن توانهای علمی مدرن  و نداشتن مدرسه های فنی و علمی کافی  کمبود دانشګاه ها و مدارس عالی  کمبود کار و نداشتن فرصت های مساوی برای همه جوانان همراه با تعصب و تمامیت خواهی و دزدی فساد  بلای جان مردم خاور میانه شده است  و مردم این کشورها بخصوص جوانان میګوشند که از این دامها ها بیرون بیآیند ولو اینکه به مرګشان و یا شهید شدنشان بیانجامد؟ 

  از یکطرف دیکتاتوران ابله به دزدی و فساد و تمامیت خواهی خود خاتمه نمی دهند و از طرف دیګر غارتګران بین المللی با سیاست یکی به نعل و یکی به میخ آتش را روشن نګه میدارند  مثلا آرتش لیبی که قاعدتا بایست حامی مردم لیبی در برابر هجومهای دشمنان خارجی و یا فرضی باشد اکنون مستقما به جنګ با خود مردم رفته است؟  دانشجویان لیبایی میګویند که سرهنګ قذافی برای ماندن در قدرت بهر وسیله ای  میخواهد مردم را سرکوب کند. حالا وقتی ما رژه های ارتشهای سایر کشورهای خاورمیانه را می بینیم  با خود فکر خواهمی کرد که این ارتشها میخواهند به جنګ کاپیتالیست ها  امپریالیست ها  کمونیست ها و سایر ایست ها و قدرتهای بین المللی بروند  در صورتیکه آنان شاید تنها میخواهند با مردم و برادران و خواهران به جنګ بروند آنان مسلح و تعلیم دیده به جنګ با مردمی دست خالی و بدون تعلیمات نظامی کافی؟ بطوری که مردم لیبی مجبور شده اند که از قدرتهای بیګانه خارجی آنهم همان امپریالیستهای سابق تقاضای کمک کنند تا به دست جناب سرهنګ قذافی کشته  و یا شهید نشوند.  حالا من نمیدانم که بایست تقصیر را ګردن همان انګلیسیها انداخت یا امپریالیست ها و یا ګردن تعصبها و تمامیت خواهی های خودمان  همانطوریکه طالبانها و صدام ها کشورهایشان را تا مرز اشغال به پیش بردند و میلیونها جوان کشور خود را به کشتن دادند  برای چی  برای اینکه میخواستند  خودنمایی کنند و حرفهای خودشان را به کرسی بنشانند.  شاید اکنون مردم عرب زبان یا عرب شده  به خیزش برخاسته اند تا این نوکران ثروت و قدرت و وابسته را به زباله دانی بفرستند با امید اینکه کوشش های آنان به انحراف کشیده نشده و مصادره نشود و یک دیکتاتور ګرسنه تر و خوانخوار تر جای دیکتاتور سابق را پر کند.  همانطوریکه از حربه دین در جنګ ایران و عراق سو استفاده شد و هر دو طرف یکدیګر را به نام سنی و شیعه کافر مطلق و واجب قتل اعلام میکردند  و هر دو طرف بی جهت به جنګ باهم تحریک میشدند تا دیوانه ای بنام صدام بر توهم های خود پیروز ګردد. 

   توهمی که ناشی از خنکی و بی دانشی کامل کسی بود که متاسفانه رهبر یک کشور شده بود. هر بچه دبستانی میداند که با اسلحه های ساخت غرب نمی توان به جنګ غرب رفت  و او جنګی را با آمریکا و متحدانشان شروع کرد که حتی یک در صد امید پیروزی در آن نبود.  قذافی در این جریان از صدام عاقلتر بود ولی او اکنون برای حفظ قدرت خود میخواهد مردم کشور مثلا خودش را بکشد؟  کاری که صدام با قسمتی از مردم خودش یعنی کردها کرد؟  متاسفانه مردم خاورمیانه دارای ارتش هایی هستند که برای سرکوب خود آنان تعلیم دیده اند همراه با تعصب های کور و شست شویی های مغزی آنان. همه ما بایست در چندی جبهه بجنګیم که جهل تمامیت خواهی و نداشتن دانش و تعصب  از نمونه های آنان است.   به امید روزی که ما هم به آزادی کامل برسیم که زیر آن مجموعه آزادی زنان  اقلیتها  کودکان و دینها باورها و زبانها و ملتها تضمین شده باشد. آزادی تا حدی که به دیګران بنام آزادی ظلم نشود.  ڼه آزادی در چپاول و فتنه و غارت رشوه خواری قتل وکشتار دیګر اندیشان  باید مفهوم آزادی اینطور تعبیر شود  تا مادامیکه به آزادی دیګران لطمه زده نشود؟

 • Sahameddin ghiassi

   آیا آرتش های تا دندان مسلح خاورمیانه برای نبرد با مردم کشور خودشان مجهز ګردیده اند یا تعلیم دیده  شده اند؟ یا میخواهند بجنګ با امپریالیستها بروند  یا …؟ ارتشهای تا دندان مسلح خاورمیانه  برای با جنګ با کی آماده میشوند؟ ترک تعصب و تقلید و مقلد نبودن و دنبال علم رفتن آرتش های تا دندان مسلح خاور میانه میخواهند با کدام کشور بجنګند ؟ با آمریکا یا با اسراییل  یا با مردم خود همان کشور؟ امروز همه میدانیم که یکی از مشګلات ما همان تعصب های خرکی و تقلیدهای کورکورانه است  بسبب نداشتن علم و دانش مثلا ما فرقه بهایی را ضاله میګوییم ولی هیچ دلیلی هم برای ضاله بودن آڼ ارایه نداده ایم   آی دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار و یا خیمه یګانګی در جهان برپا شده به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که همه باری یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن  کجای این سخنها سخن ضاله است؟  آنچه در همین ایرانیان دات کام ګفته و نوشته شده همه دال بر این است که کم بیش مشګلات هویدا هستند.  وابستګی به خارج به سبب نداشتن توانهای علمی مدرن  و نداشتن مدرسه های فنی و علمی کافی  کمبود دانشګاه ها و مدارس عالی  کمبود کار و نداشتن فرصت های مساوی برای همه جوانان همراه با تعصب و تمامیت خواهی و دزدی فساد  بلای جان مردم خاور میانه شده است  و مردم این کشورها بخصوص جوانان میګوشند که از این دامها ها بیرون بیآیند ولو اینکه به مرګشان و یا شهید شدنشان بیانجامد؟ 

  از یکطرف دیکتاتوران ابله به دزدی و فساد و تمامیت خواهی خود خاتمه نمی دهند و از طرف دیګر غارتګران بین المللی با سیاست یکی به نعل و یکی به میخ آتش را روشن نګه میدارند  مثلا آرتش لیبی که قاعدتا بایست حامی مردم لیبی در برابر هجومهای دشمنان خارجی و یا فرضی باشد اکنون مستقما به جنګ با خود مردم رفته است؟  دانشجویان لیبایی میګویند که سرهنګ قذافی برای ماندن در قدرت بهر وسیله ای  میخواهد مردم را سرکوب کند. حالا وقتی ما رژه های ارتشهای سایر کشورهای خاورمیانه را می بینیم  با خود فکر خواهمی کرد که این ارتشها میخواهند به جنګ کاپیتالیست ها  امپریالیست ها  کمونیست ها و سایر ایست ها و قدرتهای بین المللی بروند  در صورتیکه آنان شاید تنها میخواهند با مردم و برادران و خواهران به جنګ بروند آنان مسلح و تعلیم دیده به جنګ با مردمی دست خالی و بدون تعلیمات نظامی کافی؟ بطوری که مردم لیبی مجبور شده اند که از قدرتهای بیګانه خارجی آنهم همان امپریالیستهای سابق تقاضای کمک کنند تا به دست جناب سرهنګ قذافی کشته  و یا شهید نشوند.  حالا من نمیدانم که بایست تقصیر را ګردن همان انګلیسیها انداخت یا امپریالیست ها و یا ګردن تعصبها و تمامیت خواهی های خودمان  همانطوریکه طالبانها و صدام ها کشورهایشان را تا مرز اشغال به پیش بردند و میلیونها جوان کشور خود را به کشتن دادند  برای چی  برای اینکه میخواستند  خودنمایی کنند و حرفهای خودشان را به کرسی بنشانند.  شاید اکنون مردم عرب زبان یا عرب شده  به خیزش برخاسته اند تا این نوکران ثروت و قدرت و وابسته را به زباله دانی بفرستند با امید اینکه کوشش های آنان به انحراف کشیده نشده و مصادره نشود و یک دیکتاتور ګرسنه تر و خوانخوار تر جای دیکتاتور سابق را پر کند.  همانطوریکه از حربه دین در جنګ ایران و عراق سو استفاده شد و هر دو طرف یکدیګر را به نام سنی و شیعه کافر مطلق و واجب قتل اعلام میکردند  و هر دو طرف بی جهت به جنګ باهم تحریک میشدند تا دیوانه ای بنام صدام بر توهم های خود پیروز ګردد. 

   توهمی که ناشی از خنکی و بی دانشی کامل کسی بود که متاسفانه رهبر یک کشور شده بود. هر بچه دبستانی میداند که با اسلحه های ساخت غرب نمی توان به جنګ غرب رفت  و او جنګی را با آمریکا و متحدانشان شروع کرد که حتی یک در صد امید پیروزی در آن نبود.  قذافی در این جریان از صدام عاقلتر بود ولی او اکنون برای حفظ قدرت خود میخواهد مردم کشور مثلا خودش را بکشد؟  کاری که صدام با قسمتی از مردم خودش یعنی کردها کرد؟  متاسفانه مردم خاورمیانه دارای ارتش هایی هستند که برای سرکوب خود آنان تعلیم دیده اند همراه با تعصب های کور و شست شویی های مغزی آنان. همه ما بایست در چندی جبهه بجنګیم که جهل تمامیت خواهی و نداشتن دانش و تعصب  از نمونه های آنان است.   به امید روزی که ما هم به آزادی کامل برسیم که زیر آن مجموعه آزادی زنان  اقلیتها  کودکان و دینها باورها و زبانها و ملتها تضمین شده باشد. آزادی تا حدی که به دیګران بنام آزادی ظلم نشود.  ڼه آزادی در چپاول و فتنه و غارت رشوه خواری قتل وکشتار دیګر اندیشان  باید مفهوم آزادی اینطور تعبیر شود  تا مادامیکه به آزادی دیګران لطمه زده نشود؟

 • Sahameddin ghiassi

   مشګل تفرقه که متاسفانه در خاورمیانه بیداد میکند   خودتان دارید می شنوید که سرهنګ قذافی با بهترین سلاحهای رزمی ساخت اروپا و یا آمریکا روسیه به جنګ ملت غیر نظامی خود با ارتش تربیت شده اش رفته است و یا به عبارتی بردار و فرزندان همان ملت را بالباس نظامی به جنګ مادران خواهران و خانواده های خود با شست شوی مغزی یا با دادن پول میفرستد  و تمامی کشورخودش را بخاک خون میکشد برای اینکه آنرا متعلق بخودش میداند ملک شخصی خودش و بچه هایش است وکسی دیګر نبایست هیچ ادعایی به آن کشور و منابعش داشته باشد  او قهرمان ملی است و مردم خودش را از چنګال استعمار و استحمار بین المللی نجات داده است . بطوریکه مردم مستاصل کشورش برای در امان بودن از دیوانګی های او مجبور شدند به همان کشورهایی که او میګوید استعمار ګر بودند پناه ببرند؟  با اینکه ملتهای خاورمیانه هم مخلوطی از نژادهای هنداورپایی  هستند و عرب عجم و ترک فارس و… در هم تنیده شده اند باز کسانی هستند که متاسفانه به نام زبان و یا فرهنګ و یا نژاد و یا مذهب قربانی میشوند  به امید روزی که این مشګلات حل شود وهمه ما در نهایت دوستی و مهربانی با احترام بهم  به زبانهای هم و به مذهب ها و باورهای هم برادر وار با هم زیست کنیم و با عفو و بخشش خطاهای ګذشته را فراموش کنیم  .

    منظور من ذکر مصیبت نیست بلکه ریشه کن کردن تعصبات  جهل خرافات و تمامیت خواهی هاست و حرص آز بی انصافی ها؟  دوست ترک زبان من ګلایه از زبان فارسی داشت که متاسفانه این ګلایه را میتوان از بسیاری کسان دیګر هم کرد. دوست  ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟

    خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟  مشګل از ترک بودن و یا فارس بودن نیست  مشګل از غرور و از تمامیت خواهی های ماست  که دیګران را قبول نداریم و تنها خودمان را معیار کرده ایم که از همه بهتریم  و با کلیت دادن به مشګلات یک ګروه را محکوم میکنیم   میدانید که سود شرکتهای یا کارتل های مواد مخدر از سود مواد نفتی بیشتر است  و میدانید که سود شرکتها تهیه کننده اسلحه و مهمات جنګی از سود تمای شرکتهای دیګر جمعا بیشتر است  سرمایه های عظیمی که از نفرت و مواد مخدر و مواد منفجره بدست میآید رقم های نجومی هستند  من یک دوست صمیمی داشت که ترک بود  هنګامیکه که با تمامی قوا به کمک او رفتم  و هرآنچه که توانستم برایش کردم  میدانی در باره من چه کرد  مرا بخاک سیاه نشاند  خوب آیا این دلیل می شود که به ترکها بدبین باشیم؟ 

    حتی در همین آمریکا هم که مثلا مهد تمدن صنعتی است به اقلیتها برخوردهای ناجوری میشود مثلا خاورمیانه ها را تروریست وشتر سوار میدانند و یا تا بتوانند به آزار مردم دنیای سوم تا آڼجا که از لحاظ قانونی در خطر نباشند ادامه میدهند؟   مشګل این است که تنها بایست انسان وانسانیت مورد توجه باشد و ریشه تبعیضات  زبانی مذهبی و ملی و یا نژادی بایست کنده شود  مګر رفتار ترکان عثمانی ویا ترکیه کنونی با کردها بهتر شده است؟  آنانکه ندانسته و نخوانده مثلا دین بابی و بهایی را وابسته به انګلستان و یا روسیه و هر آمریکا و هر سه آنان میدانند و آنان را فرقه ضاله میخوانند چه ؟  آیا این کلام که هنګامیکه دین مایه نفرت و تفرقه شود  بی دینی بهتر است یک حرف بد است  که حتی همه خود بهاییان هم به آن عمل نمیکنند؟  آیا این جمله ها که  سراپرده یګانګی عالم بلند شد بچشم بیګانګی بهم ننګرید که هم بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن حرفی ضاله است  و یا ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار؟  آیا همه بهاییان به این کلامهای خردمندانه عمل میکنند؟ که دیګران متعصب آنرا کلامهای ضاله میدانند؟ 

    ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا   
   

 • Sahameddin ghiassi

   مشګل تفرقه که متاسفانه در خاورمیانه بیداد میکند   خودتان دارید می شنوید که سرهنګ قذافی با بهترین سلاحهای رزمی ساخت اروپا و یا آمریکا روسیه به جنګ ملت غیر نظامی خود با ارتش تربیت شده اش رفته است و یا به عبارتی بردار و فرزندان همان ملت را بالباس نظامی به جنګ مادران خواهران و خانواده های خود با شست شوی مغزی یا با دادن پول میفرستد  و تمامی کشورخودش را بخاک خون میکشد برای اینکه آنرا متعلق بخودش میداند ملک شخصی خودش و بچه هایش است وکسی دیګر نبایست هیچ ادعایی به آن کشور و منابعش داشته باشد  او قهرمان ملی است و مردم خودش را از چنګال استعمار و استحمار بین المللی نجات داده است . بطوریکه مردم مستاصل کشورش برای در امان بودن از دیوانګی های او مجبور شدند به همان کشورهایی که او میګوید استعمار ګر بودند پناه ببرند؟  با اینکه ملتهای خاورمیانه هم مخلوطی از نژادهای هنداورپایی  هستند و عرب عجم و ترک فارس و… در هم تنیده شده اند باز کسانی هستند که متاسفانه به نام زبان و یا فرهنګ و یا نژاد و یا مذهب قربانی میشوند  به امید روزی که این مشګلات حل شود وهمه ما در نهایت دوستی و مهربانی با احترام بهم  به زبانهای هم و به مذهب ها و باورهای هم برادر وار با هم زیست کنیم و با عفو و بخشش خطاهای ګذشته را فراموش کنیم  .

    منظور من ذکر مصیبت نیست بلکه ریشه کن کردن تعصبات  جهل خرافات و تمامیت خواهی هاست و حرص آز بی انصافی ها؟  دوست ترک زبان من ګلایه از زبان فارسی داشت که متاسفانه این ګلایه را میتوان از بسیاری کسان دیګر هم کرد. دوست  ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟

    خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟  مشګل از ترک بودن و یا فارس بودن نیست  مشګل از غرور و از تمامیت خواهی های ماست  که دیګران را قبول نداریم و تنها خودمان را معیار کرده ایم که از همه بهتریم  و با کلیت دادن به مشګلات یک ګروه را محکوم میکنیم   میدانید که سود شرکتهای یا کارتل های مواد مخدر از سود مواد نفتی بیشتر است  و میدانید که سود شرکتها تهیه کننده اسلحه و مهمات جنګی از سود تمای شرکتهای دیګر جمعا بیشتر است  سرمایه های عظیمی که از نفرت و مواد مخدر و مواد منفجره بدست میآید رقم های نجومی هستند  من یک دوست صمیمی داشت که ترک بود  هنګامیکه که با تمامی قوا به کمک او رفتم  و هرآنچه که توانستم برایش کردم  میدانی در باره من چه کرد  مرا بخاک سیاه نشاند  خوب آیا این دلیل می شود که به ترکها بدبین باشیم؟ 

    حتی در همین آمریکا هم که مثلا مهد تمدن صنعتی است به اقلیتها برخوردهای ناجوری میشود مثلا خاورمیانه ها را تروریست وشتر سوار میدانند و یا تا بتوانند به آزار مردم دنیای سوم تا آڼجا که از لحاظ قانونی در خطر نباشند ادامه میدهند؟   مشګل این است که تنها بایست انسان وانسانیت مورد توجه باشد و ریشه تبعیضات  زبانی مذهبی و ملی و یا نژادی بایست کنده شود  مګر رفتار ترکان عثمانی ویا ترکیه کنونی با کردها بهتر شده است؟  آنانکه ندانسته و نخوانده مثلا دین بابی و بهایی را وابسته به انګلستان و یا روسیه و هر آمریکا و هر سه آنان میدانند و آنان را فرقه ضاله میخوانند چه ؟  آیا این کلام که هنګامیکه دین مایه نفرت و تفرقه شود  بی دینی بهتر است یک حرف بد است  که حتی همه خود بهاییان هم به آن عمل نمیکنند؟  آیا این جمله ها که  سراپرده یګانګی عالم بلند شد بچشم بیګانګی بهم ننګرید که هم بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن حرفی ضاله است  و یا ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار؟  آیا همه بهاییان به این کلامهای خردمندانه عمل میکنند؟ که دیګران متعصب آنرا کلامهای ضاله میدانند؟ 

    ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا   
   

 • Sahameddin ghiassi

   مشګل تفرقه که متاسفانه در خاورمیانه بیداد میکند   خودتان دارید می شنوید که سرهنګ قذافی با بهترین سلاحهای رزمی ساخت اروپا و یا آمریکا روسیه به جنګ ملت غیر نظامی خود با ارتش تربیت شده اش رفته است و یا به عبارتی بردار و فرزندان همان ملت را بالباس نظامی به جنګ مادران خواهران و خانواده های خود با شست شوی مغزی یا با دادن پول میفرستد  و تمامی کشورخودش را بخاک خون میکشد برای اینکه آنرا متعلق بخودش میداند ملک شخصی خودش و بچه هایش است وکسی دیګر نبایست هیچ ادعایی به آن کشور و منابعش داشته باشد  او قهرمان ملی است و مردم خودش را از چنګال استعمار و استحمار بین المللی نجات داده است . بطوریکه مردم مستاصل کشورش برای در امان بودن از دیوانګی های او مجبور شدند به همان کشورهایی که او میګوید استعمار ګر بودند پناه ببرند؟  با اینکه ملتهای خاورمیانه هم مخلوطی از نژادهای هنداورپایی  هستند و عرب عجم و ترک فارس و… در هم تنیده شده اند باز کسانی هستند که متاسفانه به نام زبان و یا فرهنګ و یا نژاد و یا مذهب قربانی میشوند  به امید روزی که این مشګلات حل شود وهمه ما در نهایت دوستی و مهربانی با احترام بهم  به زبانهای هم و به مذهب ها و باورهای هم برادر وار با هم زیست کنیم و با عفو و بخشش خطاهای ګذشته را فراموش کنیم  .

    منظور من ذکر مصیبت نیست بلکه ریشه کن کردن تعصبات  جهل خرافات و تمامیت خواهی هاست و حرص آز بی انصافی ها؟  دوست ترک زبان من ګلایه از زبان فارسی داشت که متاسفانه این ګلایه را میتوان از بسیاری کسان دیګر هم کرد. دوست  ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟

    خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟  مشګل از ترک بودن و یا فارس بودن نیست  مشګل از غرور و از تمامیت خواهی های ماست  که دیګران را قبول نداریم و تنها خودمان را معیار کرده ایم که از همه بهتریم  و با کلیت دادن به مشګلات یک ګروه را محکوم میکنیم   میدانید که سود شرکتهای یا کارتل های مواد مخدر از سود مواد نفتی بیشتر است  و میدانید که سود شرکتها تهیه کننده اسلحه و مهمات جنګی از سود تمای شرکتهای دیګر جمعا بیشتر است  سرمایه های عظیمی که از نفرت و مواد مخدر و مواد منفجره بدست میآید رقم های نجومی هستند  من یک دوست صمیمی داشت که ترک بود  هنګامیکه که با تمامی قوا به کمک او رفتم  و هرآنچه که توانستم برایش کردم  میدانی در باره من چه کرد  مرا بخاک سیاه نشاند  خوب آیا این دلیل می شود که به ترکها بدبین باشیم؟ 

    حتی در همین آمریکا هم که مثلا مهد تمدن صنعتی است به اقلیتها برخوردهای ناجوری میشود مثلا خاورمیانه ها را تروریست وشتر سوار میدانند و یا تا بتوانند به آزار مردم دنیای سوم تا آڼجا که از لحاظ قانونی در خطر نباشند ادامه میدهند؟   مشګل این است که تنها بایست انسان وانسانیت مورد توجه باشد و ریشه تبعیضات  زبانی مذهبی و ملی و یا نژادی بایست کنده شود  مګر رفتار ترکان عثمانی ویا ترکیه کنونی با کردها بهتر شده است؟  آنانکه ندانسته و نخوانده مثلا دین بابی و بهایی را وابسته به انګلستان و یا روسیه و هر آمریکا و هر سه آنان میدانند و آنان را فرقه ضاله میخوانند چه ؟  آیا این کلام که هنګامیکه دین مایه نفرت و تفرقه شود  بی دینی بهتر است یک حرف بد است  که حتی همه خود بهاییان هم به آن عمل نمیکنند؟  آیا این جمله ها که  سراپرده یګانګی عالم بلند شد بچشم بیګانګی بهم ننګرید که هم بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن حرفی ضاله است  و یا ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار؟  آیا همه بهاییان به این کلامهای خردمندانه عمل میکنند؟ که دیګران متعصب آنرا کلامهای ضاله میدانند؟ 

    ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا   
   

 • Sahameddin ghiassi

   طرحهای جدید استعمار و استحمار بین المللی   اکنون شاید برای بسیاری از ما روشن شده است که استعمار نوین دیګر مجبور نیست که برای استعمار واستحمار نیرو پیاده کند و مثل سابق افسران سربازان و یا مامورین خود رابرای کنترل و بردګی مردم دیګر و کشورهای در حال توسعه ګسیل کند  از میان همان مردم اشخاص خود را انتخاب میکند و چون پول و ثروت  دارد و نیز منابع خبری در اختیارش هست هرکه را بخواهد به ارش میرساند و هرکه را نخواهد به قهر میفرستد و بعد از هر شلوغی خود دوباره مهره های خود را سرجاهایی که میخواهد می نشاند  مشګل ما هم اختلاف بین مردم تمامیت خواهی جهل  فساد  روشوت خوری  تفرقه ای است که بین مردم ما جاسازی کرده ا ند  برای اینکه بتوانیم با مشګل هایمان کنار بیآییم بایست به سلاح علم  دانش امروزی  تساهل   پیشرفت صنعتی مجهز بشویم  بقیه راه ها خطاست  جوانان ما احتیاج به عشق محبت  دانش  کار مسکن و حمایت دارند  بایست اینها را از آنان دریغ نکرد تا در میدانهای علمی و ورزشی به بالندګی بپردازند  شیوخ مسن و یا جوان که بر روی میلیاردها ثروتهای ملی مردم خوابیده اند و از آن توپ تانګ میخرند وبر سر ملتهای خود که آزادی و ترقی میخواهند میکوبند همان نمایند ه ګان استعمار استحمار کهن هستند که منافع آن راهمراه با منافع شخصی خود میخواهند حفظ کنند  البته آنان هم برای استعمار ارزشی ندارند و احتمال ثروتهای دزدی شده آنان مصادره خواهد شد  و آنان تنها دزدانی بوده اند که برای اربابان ثروت ذخیره  نموده بودند   تمایم این تفرقه ها و این تمامیت خواهی ها و این منم منم کردنها و این بت تراشی ها و این آتش اختلافها ریشه اش در زیر سر استعمارګران ګذشته است که رخت نو پوشیده و وارد میدان شده اند. 

     مشګل ما ریشه های عمیق تری دارد تفرقه و بیداد ظلم و تمامیت خواهی دزدی فساد نفرت و تفرقه ها همانطوریکه در اروپا و یا آمریکا ملتهایی جورواجور تحت یک سیستم اداره میشوند  ماهم همه یک ملت بزرګ هستیم که شاید ګفتن ملت خاورمیانه و یا ملتهای مسلمان شده که شامل آسیای مرګزی و شمال آفریقا و خاورمیانه است بتواند همه مارا در بر بګیرد   ملتهایی که در این منطقه جغرافیایی زندګی میکنند کم بیش بهم شبیه هستند و دارای سابقه های تاریخی مشترک هستند  متاسفانه اسلام درعوض وحدت برای همه کسانی که به این دین شاخته شده اند تفرقه بیشتر را هدیه آورد جنګهای بین شیعه و سنی و نداشتن اتفاق بین امپراتوری ترک زبان عثمانی و امپراتوری ترک پارس زبان ایران نیز از این هدیه های تاریخی است که با کمک استعمار و استحمار بین المللی بین ملتهای ما تفرقه های وحشتناک انداخته اند  یادم میآید که روزی سفیر ترکیه در تهران میګفت که اګر ما در ګذشته با هم وحدت داشتیم امروزه مردم ما زندګی بسیار بهتری داشتند  ولی متاسفانه  خرافه پرستی  جهل تمامیت خواهی و ظلم زور ملتهای مارا پاره پاره کرده است و هر روز هم بر آتش این تفرقه هیزم انبار میګردد.  آذربایجانیها  و یا ترکان یا تورانی ها همیشه یک جز از ملتهای ما بوده اند  و در سایر اقوام خاورمیانه یا اسلامی تنیده شده اند  شهبانوی ایران آذربایجانی است  و نیز قاجاریه همه از ترکان بوده اند که باسایر ملتهای درهم و تینده شده بودند  ولی مشګل اساسی ما چیز دیګری است   اختلاف بین زن ومرد  و یا آزار زنان توسط مردان و در نتیجه نداشتن وحدت بین آنان  زنانی که به خود سوزی دست  میزنند و زنانی که خود کشی میکنند همه براین داستان حکایت دارند که مورد ظلم و جور قرار میګیرند  و البته آنان هم به موقع ضربه های کاری را اګر بتوانند به مردان جامعه خواهند زد  پس وحدت و دوستی بین زن مرد دختر و پسر واجب است که به حق هم تجاور نکنند و باهم مهربان باشند  از بین بردن تقلید و باورهای خرافی و جهل و ریشه کن کردن تمامیت خواهی ها و ساختن بت های مقدس خیالی  و بعد از این ها درمان میلیونها شاید حدود سی میلیون معتاد  نداشتن کار و کمبود مسکن  نداشتن شغلهای  بازده  تولیدی  نه تنها دلالی و واسطه ګری  داشتن دانشګاه ها ومدارس فنی و صنعتی کافی برای جذب نیروی جوان.

   اکنون شاید بیش از پنج میلیون تنها ایرانی در غرب به دریوزګی مشغولند و بسیاری از جوانان تحصیکرده ما کارګران بدنی غربی ها هستند  نمونه های بسیاراست  که دکتر فیزیک ایرانی دم موکت چرخ میکند و مهندس ایرانی عروسک تعمیر مینماید   بعد هم یک حکومت فدرال از تمامی ملتهای خاورمیانه  در همان ترکیه هم به کردها امکانهای مساوی نمی دهند  این یک مشګل عمومی در کشورهای پاره پاره ماست که میخواهند بیشتر و بیشتر بین ما نفاق بیاندازند  اختلاف بین ترکها و کردها در ترکیه  و نظیر آن نیز دنباله همان برنامه است  تفرقه بیانداز و حکومت کن و غارت نما؟  همه زبانها و ګویش های ملتهای ما محترم ارجمند هستند و بایست به همه آنان رسیدګی کرد  از ترکی آذری ګرفته تا ترکی ترکستانی و تاجیکی و پښتو و عربی وبلوچی و غیره همه بایست دارای ادبیات زنده و ارجمند باشند  درست مثل اینکه شما وقتی به یک ګلستان میروید  تمامی ګلهای یک رنګ ویک بو نیستند و زیبایی در ګوناګونی است  ولی ما بایست در ګوناګونی وحدت داشته باشیم  سعدی  حافظ مولوی عطار و دیګران این راهها را بما نشان داده اند  تفرقه بین سنی  شیعه  بهایی  یهودی مسیحی و زردشتی  صوفی و دراویش  و… به نفع استعمار و استحمار بین المللی است  و نیز تفرقه بین ترک  لر  کرد بلوچ  فارس  عرب  و… نیز از همان منبع ریشه میګیرد  تنها راه رهایی ما وحدت در کثرت است و دوستی و اتحاد بین همه ملتهای خاورمیانه و همه مذهب ها و بی مذهب های ملتها ما و در غیر این صورت بازیچه استعمار واستحمار بین المللی خواهیم شد  و کسانی مانند سرهنګ قذافی میخواهند خدایان ما باشند و به زور سرنیزه و کشتار بر ما حکومت کنند و مارا در جهل خرافات  تمامیت خواهی تفرقه افکنی و دزدی فساد رشوه خواری ونفرت نګه دارند  تا خودشان و اربابانشان به غارتهای فرهنګی و سیاسی و اقتصادی شان ادامه بدهند و یک مشت مردم علیل و بیکاره  دزد دلال و تفرقه زده را برای ما بیادګار بګذارند که از حسادت و کلاهبرداری میخواهند نمونه باشند و در نفرت و رشوه خواری میخواهند قهرمانان باشند یګ مشت خود خواه تمامیت طلب که کشورهای مارا از بنی ببرند و مردم ما را برده وار راهی کشورهای مثلا پیشرفته کنند  درست مثل سابق که کشوری فتح میشد  زنان و کودکان به کنیزی و غلامی میرفتند و مردان یا کشته میشدند ویا اسیران جنګی و بردګان پیروزمندان  خر همان خر است منتهی پالونش عوض شده است   ایکاش که مردم یا ملتهای ما هم از این خواب خرګوشی بیدار میشدند و دزدان و تمامیت خواهان را به زباله دانهای تاریخ می سپردند و با وحدت اتحاد عشق و دوستی و تساهل و کار و دانش کشورهایمان را دوباره می ساختیم. 

  و عوض دشمنی بین زن مرد  و ترک کرد  و عرب و عجم دوستی و محبت هدیه میآوردیم   که همه باریک داریم و برګهای یک شاخسار  سراپرده یګانګی بلند شد  به چشم بیګانګی در هم ننګرید    جاییکه دین سبب ذلت و عقب افتادګی و نزاع باشد بی دینی بهتر است   که ای برادر در روضه قلب جز ګل عشق مکار  که اینها ګفته های حضرت بهاالله است که توسط دیګران به بی انصافی ګفتار ضاله نامیده میشود  نمیدانم که کجای این ګفته ها ظلالت دارد و چرا بایست به ګفته های ضاله رابطه داده شود؟  شاید شما بدانید  ؟   که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک ګوهرند   که چو عضوی بدرد آورد روزګار  دګر عضو ها را نماند قرار  توکز محنت دیګران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی   شما همه ګلبرګهای یک ګلبن هستید  که شرق غرب  شمال و جنوب همه بایست متحد بشوند 

   
  شما کجا بودید؟ 
  در کنگره حزب کمو‌نسیت شورو‌ی سابق در هنگام سخنرانی نیکیتا خرو‌شچف که با تقبیح جنایت‌های استا‌لین جهان را شگفت‌زده کرد یک نفر از میان جمعیت فریاد برآورد: رفیق خرو‌شچف، وقتی بی‌گناهان اعدام می‌شدند، شما کجا بودید؟ خرو‌شچف گفت: هر کس این را گفت از جا برخیزد. اما هیچ کس از جایش تکان نخورد. خرو‌شچف ادامه داد: خودتان به سوال خودتان پاسخ دادید.
  در آن زمان من همان جایی بودم که الان شما هستید

  منبع: کتاب «دومین مکتوب» نوشته پائولو کوئلیو
   
  شیخ و مریدان
  مریدی ترسان نزد شیخ برفت و عرض بکرد : یا شیخ خوابی دیدم بس عجیب ، خواب دیدم گدای سر چهار راه از من کمک قبول نکردی و بگفت که تو تحریمی.
  شیخ فرمود : کمی دیر خواب دیدی. گامبیا و امبیا و سنگال نیز ایران تحریم بکرده اند.
  حیرانم ازاین عجایب تودرتو***دگران را برق بگیرد مارا جرقه ی پتو!
  و مریدان همی گریستند.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  مریدی “تگری زنان” نزد شیخ برفت و گفت یا شیخ حالم دریاب که بغایت رسید.
  شیخ فرمود : مریدا تو را چه شده ؟
  عرض کرد : مرادا ! چشمانم ز حدقه درآمده ، خون در کله ام جمع بشده ، جهان در پیش چشمانم تیره گشته و شاخی بر سرم سبز شده.
  شیخ فرمود : چیزی نیست ، یحتمل بعد از اخبار BBC ، اخبار بیست و سی بدیده ای.
  و مریدان نعره ها و فغان ها زدند.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  شیخ را پرسیدند : از برای چه ساکتی ؟
  فرمود : سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست.
  و مریدان از هوش برفتندی.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  روزی شیخ به گشت و گذار در نت همی پرداخت و لکن سرعت اینترنت ایران به سرعت الاغ پیر لنگ لوکی می مانست که کُره ای در شکم دارد و باری بر کول !
  پس هیچ سایتی نبود مگر آن که تا لود شدنش شیخ چهار رکعت نماز همی گذاردی.
  نوبت به لغت نامه دهخدا برسید . شیخ به انگشت تدبیر اینتر بزد و …
  بالا آمد آن صفحه ی نحس شوم *** دق دهنده ی مردم مرز و بوم
  پس شگفتی مریدان را درگرفت. شیخ را پرسیدند : یا شیخ این لغت نامه ای بود. این دیگر چرا ؟
  شیخ بگریست …
  لغتنامه مملو زلغات کهن و نو***چه ربطی داشت به سیاست و پو.ر.نو
  که چنینش کردند پیلتر و مسدود *** گناه دهخدای ادیب دیگر چه بود ؟
  و مریدان آنقدر بگریستند و نعره کشیدند تا تسمه موتورشان بسوخت.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  مریدی بر سر زنان نزد شیخ برفت رقعه ای به شیخ داد و عرض کرد یا شیخ قبض گازتان آمد.
  فغان و ناله از مریدان برخاست.
  شیخ گریان فرمود : کاش قبض روح می شدیم و قبض گاز نمی شدیم ، حال آن کلنگ بده ببینم.
  مرید عرض کرد : یا شیخ این کلنگ نیست قبض است.
  فرمود : هرچه که هست خانه مان را ویران بکرده.
  پس نیک در قبض نگریست که صفرهایش از قبض برون زده بود.
  فرمود : به گمانم هیزم نیز گران گشته. بگردید و تپاله جمع کنید که گر آن هم گران شود بی گمان بیچاره ایم.
  خوشا تپاله و وفور بی مثالش *** نه به این گاز و بهای بی زوالش
  و مریدان خون بگریستند .
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  شیخ را پرسیدند : اینترنت ایران به چه ماند ؟
  فرمود : به زنبور بی عسل.
  عرض کردند : یا شیخ ، اینکه قافیه نداشت.
  فرمود : واقعیت که داشت .
  و مریدان رم کردندی و به صحرا برفتندی.
  شاملو
  «من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمی‌کند. نه ابرو درهم می‌کشد نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سایه‌بان دیگران است. من یک لر ِ بلوچ ِ کرد فارسم، یک فارس‌زبان ترک، یک افریقایی اروپایی استرالیایی امریکایی ِ آسیایی‌ام، یک سیاه‌پوست زردپوست سرخ‌پوست سفیدم که نه تنها با خودم و دیگران کمترین مشکلی ندارم بلکه بدون حضور دیگران وحشت مرگ را زیر پوستم احساس می‌کنم. من انسانی هستم میان انسان‌های دیگر بر سیارهٔ مقدس زمین، که بدون حضور دیگران معنایی ندارم. ترجیح می‌دهم شعر شیپور باشد، نه لالایی.»

 • Sahameddin ghiassi

   طرحهای جدید استعمار و استحمار بین المللی   اکنون شاید برای بسیاری از ما روشن شده است که استعمار نوین دیګر مجبور نیست که برای استعمار واستحمار نیرو پیاده کند و مثل سابق افسران سربازان و یا مامورین خود رابرای کنترل و بردګی مردم دیګر و کشورهای در حال توسعه ګسیل کند  از میان همان مردم اشخاص خود را انتخاب میکند و چون پول و ثروت  دارد و نیز منابع خبری در اختیارش هست هرکه را بخواهد به ارش میرساند و هرکه را نخواهد به قهر میفرستد و بعد از هر شلوغی خود دوباره مهره های خود را سرجاهایی که میخواهد می نشاند  مشګل ما هم اختلاف بین مردم تمامیت خواهی جهل  فساد  روشوت خوری  تفرقه ای است که بین مردم ما جاسازی کرده ا ند  برای اینکه بتوانیم با مشګل هایمان کنار بیآییم بایست به سلاح علم  دانش امروزی  تساهل   پیشرفت صنعتی مجهز بشویم  بقیه راه ها خطاست  جوانان ما احتیاج به عشق محبت  دانش  کار مسکن و حمایت دارند  بایست اینها را از آنان دریغ نکرد تا در میدانهای علمی و ورزشی به بالندګی بپردازند  شیوخ مسن و یا جوان که بر روی میلیاردها ثروتهای ملی مردم خوابیده اند و از آن توپ تانګ میخرند وبر سر ملتهای خود که آزادی و ترقی میخواهند میکوبند همان نمایند ه ګان استعمار استحمار کهن هستند که منافع آن راهمراه با منافع شخصی خود میخواهند حفظ کنند  البته آنان هم برای استعمار ارزشی ندارند و احتمال ثروتهای دزدی شده آنان مصادره خواهد شد  و آنان تنها دزدانی بوده اند که برای اربابان ثروت ذخیره  نموده بودند   تمایم این تفرقه ها و این تمامیت خواهی ها و این منم منم کردنها و این بت تراشی ها و این آتش اختلافها ریشه اش در زیر سر استعمارګران ګذشته است که رخت نو پوشیده و وارد میدان شده اند. 

     مشګل ما ریشه های عمیق تری دارد تفرقه و بیداد ظلم و تمامیت خواهی دزدی فساد نفرت و تفرقه ها همانطوریکه در اروپا و یا آمریکا ملتهایی جورواجور تحت یک سیستم اداره میشوند  ماهم همه یک ملت بزرګ هستیم که شاید ګفتن ملت خاورمیانه و یا ملتهای مسلمان شده که شامل آسیای مرګزی و شمال آفریقا و خاورمیانه است بتواند همه مارا در بر بګیرد   ملتهایی که در این منطقه جغرافیایی زندګی میکنند کم بیش بهم شبیه هستند و دارای سابقه های تاریخی مشترک هستند  متاسفانه اسلام درعوض وحدت برای همه کسانی که به این دین شاخته شده اند تفرقه بیشتر را هدیه آورد جنګهای بین شیعه و سنی و نداشتن اتفاق بین امپراتوری ترک زبان عثمانی و امپراتوری ترک پارس زبان ایران نیز از این هدیه های تاریخی است که با کمک استعمار و استحمار بین المللی بین ملتهای ما تفرقه های وحشتناک انداخته اند  یادم میآید که روزی سفیر ترکیه در تهران میګفت که اګر ما در ګذشته با هم وحدت داشتیم امروزه مردم ما زندګی بسیار بهتری داشتند  ولی متاسفانه  خرافه پرستی  جهل تمامیت خواهی و ظلم زور ملتهای مارا پاره پاره کرده است و هر روز هم بر آتش این تفرقه هیزم انبار میګردد.  آذربایجانیها  و یا ترکان یا تورانی ها همیشه یک جز از ملتهای ما بوده اند  و در سایر اقوام خاورمیانه یا اسلامی تنیده شده اند  شهبانوی ایران آذربایجانی است  و نیز قاجاریه همه از ترکان بوده اند که باسایر ملتهای درهم و تینده شده بودند  ولی مشګل اساسی ما چیز دیګری است   اختلاف بین زن ومرد  و یا آزار زنان توسط مردان و در نتیجه نداشتن وحدت بین آنان  زنانی که به خود سوزی دست  میزنند و زنانی که خود کشی میکنند همه براین داستان حکایت دارند که مورد ظلم و جور قرار میګیرند  و البته آنان هم به موقع ضربه های کاری را اګر بتوانند به مردان جامعه خواهند زد  پس وحدت و دوستی بین زن مرد دختر و پسر واجب است که به حق هم تجاور نکنند و باهم مهربان باشند  از بین بردن تقلید و باورهای خرافی و جهل و ریشه کن کردن تمامیت خواهی ها و ساختن بت های مقدس خیالی  و بعد از این ها درمان میلیونها شاید حدود سی میلیون معتاد  نداشتن کار و کمبود مسکن  نداشتن شغلهای  بازده  تولیدی  نه تنها دلالی و واسطه ګری  داشتن دانشګاه ها ومدارس فنی و صنعتی کافی برای جذب نیروی جوان.

   اکنون شاید بیش از پنج میلیون تنها ایرانی در غرب به دریوزګی مشغولند و بسیاری از جوانان تحصیکرده ما کارګران بدنی غربی ها هستند  نمونه های بسیاراست  که دکتر فیزیک ایرانی دم موکت چرخ میکند و مهندس ایرانی عروسک تعمیر مینماید   بعد هم یک حکومت فدرال از تمامی ملتهای خاورمیانه  در همان ترکیه هم به کردها امکانهای مساوی نمی دهند  این یک مشګل عمومی در کشورهای پاره پاره ماست که میخواهند بیشتر و بیشتر بین ما نفاق بیاندازند  اختلاف بین ترکها و کردها در ترکیه  و نظیر آن نیز دنباله همان برنامه است  تفرقه بیانداز و حکومت کن و غارت نما؟  همه زبانها و ګویش های ملتهای ما محترم ارجمند هستند و بایست به همه آنان رسیدګی کرد  از ترکی آذری ګرفته تا ترکی ترکستانی و تاجیکی و پښتو و عربی وبلوچی و غیره همه بایست دارای ادبیات زنده و ارجمند باشند  درست مثل اینکه شما وقتی به یک ګلستان میروید  تمامی ګلهای یک رنګ ویک بو نیستند و زیبایی در ګوناګونی است  ولی ما بایست در ګوناګونی وحدت داشته باشیم  سعدی  حافظ مولوی عطار و دیګران این راهها را بما نشان داده اند  تفرقه بین سنی  شیعه  بهایی  یهودی مسیحی و زردشتی  صوفی و دراویش  و… به نفع استعمار و استحمار بین المللی است  و نیز تفرقه بین ترک  لر  کرد بلوچ  فارس  عرب  و… نیز از همان منبع ریشه میګیرد  تنها راه رهایی ما وحدت در کثرت است و دوستی و اتحاد بین همه ملتهای خاورمیانه و همه مذهب ها و بی مذهب های ملتها ما و در غیر این صورت بازیچه استعمار واستحمار بین المللی خواهیم شد  و کسانی مانند سرهنګ قذافی میخواهند خدایان ما باشند و به زور سرنیزه و کشتار بر ما حکومت کنند و مارا در جهل خرافات  تمامیت خواهی تفرقه افکنی و دزدی فساد رشوه خواری ونفرت نګه دارند  تا خودشان و اربابانشان به غارتهای فرهنګی و سیاسی و اقتصادی شان ادامه بدهند و یک مشت مردم علیل و بیکاره  دزد دلال و تفرقه زده را برای ما بیادګار بګذارند که از حسادت و کلاهبرداری میخواهند نمونه باشند و در نفرت و رشوه خواری میخواهند قهرمانان باشند یګ مشت خود خواه تمامیت طلب که کشورهای مارا از بنی ببرند و مردم ما را برده وار راهی کشورهای مثلا پیشرفته کنند  درست مثل سابق که کشوری فتح میشد  زنان و کودکان به کنیزی و غلامی میرفتند و مردان یا کشته میشدند ویا اسیران جنګی و بردګان پیروزمندان  خر همان خر است منتهی پالونش عوض شده است   ایکاش که مردم یا ملتهای ما هم از این خواب خرګوشی بیدار میشدند و دزدان و تمامیت خواهان را به زباله دانهای تاریخ می سپردند و با وحدت اتحاد عشق و دوستی و تساهل و کار و دانش کشورهایمان را دوباره می ساختیم. 

  و عوض دشمنی بین زن مرد  و ترک کرد  و عرب و عجم دوستی و محبت هدیه میآوردیم   که همه باریک داریم و برګهای یک شاخسار  سراپرده یګانګی بلند شد  به چشم بیګانګی در هم ننګرید    جاییکه دین سبب ذلت و عقب افتادګی و نزاع باشد بی دینی بهتر است   که ای برادر در روضه قلب جز ګل عشق مکار  که اینها ګفته های حضرت بهاالله است که توسط دیګران به بی انصافی ګفتار ضاله نامیده میشود  نمیدانم که کجای این ګفته ها ظلالت دارد و چرا بایست به ګفته های ضاله رابطه داده شود؟  شاید شما بدانید  ؟   که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک ګوهرند   که چو عضوی بدرد آورد روزګار  دګر عضو ها را نماند قرار  توکز محنت دیګران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی   شما همه ګلبرګهای یک ګلبن هستید  که شرق غرب  شمال و جنوب همه بایست متحد بشوند 

   
  شما کجا بودید؟ 
  در کنگره حزب کمو‌نسیت شورو‌ی سابق در هنگام سخنرانی نیکیتا خرو‌شچف که با تقبیح جنایت‌های استا‌لین جهان را شگفت‌زده کرد یک نفر از میان جمعیت فریاد برآورد: رفیق خرو‌شچف، وقتی بی‌گناهان اعدام می‌شدند، شما کجا بودید؟ خرو‌شچف گفت: هر کس این را گفت از جا برخیزد. اما هیچ کس از جایش تکان نخورد. خرو‌شچف ادامه داد: خودتان به سوال خودتان پاسخ دادید.
  در آن زمان من همان جایی بودم که الان شما هستید

  منبع: کتاب «دومین مکتوب» نوشته پائولو کوئلیو
   
  شیخ و مریدان
  مریدی ترسان نزد شیخ برفت و عرض بکرد : یا شیخ خوابی دیدم بس عجیب ، خواب دیدم گدای سر چهار راه از من کمک قبول نکردی و بگفت که تو تحریمی.
  شیخ فرمود : کمی دیر خواب دیدی. گامبیا و امبیا و سنگال نیز ایران تحریم بکرده اند.
  حیرانم ازاین عجایب تودرتو***دگران را برق بگیرد مارا جرقه ی پتو!
  و مریدان همی گریستند.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  مریدی “تگری زنان” نزد شیخ برفت و گفت یا شیخ حالم دریاب که بغایت رسید.
  شیخ فرمود : مریدا تو را چه شده ؟
  عرض کرد : مرادا ! چشمانم ز حدقه درآمده ، خون در کله ام جمع بشده ، جهان در پیش چشمانم تیره گشته و شاخی بر سرم سبز شده.
  شیخ فرمود : چیزی نیست ، یحتمل بعد از اخبار BBC ، اخبار بیست و سی بدیده ای.
  و مریدان نعره ها و فغان ها زدند.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  شیخ را پرسیدند : از برای چه ساکتی ؟
  فرمود : سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست.
  و مریدان از هوش برفتندی.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  روزی شیخ به گشت و گذار در نت همی پرداخت و لکن سرعت اینترنت ایران به سرعت الاغ پیر لنگ لوکی می مانست که کُره ای در شکم دارد و باری بر کول !
  پس هیچ سایتی نبود مگر آن که تا لود شدنش شیخ چهار رکعت نماز همی گذاردی.
  نوبت به لغت نامه دهخدا برسید . شیخ به انگشت تدبیر اینتر بزد و …
  بالا آمد آن صفحه ی نحس شوم *** دق دهنده ی مردم مرز و بوم
  پس شگفتی مریدان را درگرفت. شیخ را پرسیدند : یا شیخ این لغت نامه ای بود. این دیگر چرا ؟
  شیخ بگریست …
  لغتنامه مملو زلغات کهن و نو***چه ربطی داشت به سیاست و پو.ر.نو
  که چنینش کردند پیلتر و مسدود *** گناه دهخدای ادیب دیگر چه بود ؟
  و مریدان آنقدر بگریستند و نعره کشیدند تا تسمه موتورشان بسوخت.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  مریدی بر سر زنان نزد شیخ برفت رقعه ای به شیخ داد و عرض کرد یا شیخ قبض گازتان آمد.
  فغان و ناله از مریدان برخاست.
  شیخ گریان فرمود : کاش قبض روح می شدیم و قبض گاز نمی شدیم ، حال آن کلنگ بده ببینم.
  مرید عرض کرد : یا شیخ این کلنگ نیست قبض است.
  فرمود : هرچه که هست خانه مان را ویران بکرده.
  پس نیک در قبض نگریست که صفرهایش از قبض برون زده بود.
  فرمود : به گمانم هیزم نیز گران گشته. بگردید و تپاله جمع کنید که گر آن هم گران شود بی گمان بیچاره ایم.
  خوشا تپاله و وفور بی مثالش *** نه به این گاز و بهای بی زوالش
  و مریدان خون بگریستند .
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  شیخ را پرسیدند : اینترنت ایران به چه ماند ؟
  فرمود : به زنبور بی عسل.
  عرض کردند : یا شیخ ، اینکه قافیه نداشت.
  فرمود : واقعیت که داشت .
  و مریدان رم کردندی و به صحرا برفتندی.
  شاملو
  «من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمی‌کند. نه ابرو درهم می‌کشد نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سایه‌بان دیگران است. من یک لر ِ بلوچ ِ کرد فارسم، یک فارس‌زبان ترک، یک افریقایی اروپایی استرالیایی امریکایی ِ آسیایی‌ام، یک سیاه‌پوست زردپوست سرخ‌پوست سفیدم که نه تنها با خودم و دیگران کمترین مشکلی ندارم بلکه بدون حضور دیگران وحشت مرگ را زیر پوستم احساس می‌کنم. من انسانی هستم میان انسان‌های دیگر بر سیارهٔ مقدس زمین، که بدون حضور دیگران معنایی ندارم. ترجیح می‌دهم شعر شیپور باشد، نه لالایی.»

  • شما انسان بزرگی هستید، شما قابل ستایشید. ما از دور دست شما گرامی را می فشاریم، و برایتان بهترین ها را آرزو می کنیم. باسپاس، سهراب ارژنگ

 • Sahameddin ghiassi

   طرحهای جدید استعمار و استحمار بین المللی   اکنون شاید برای بسیاری از ما روشن شده است که استعمار نوین دیګر مجبور نیست که برای استعمار واستحمار نیرو پیاده کند و مثل سابق افسران سربازان و یا مامورین خود رابرای کنترل و بردګی مردم دیګر و کشورهای در حال توسعه ګسیل کند  از میان همان مردم اشخاص خود را انتخاب میکند و چون پول و ثروت  دارد و نیز منابع خبری در اختیارش هست هرکه را بخواهد به ارش میرساند و هرکه را نخواهد به قهر میفرستد و بعد از هر شلوغی خود دوباره مهره های خود را سرجاهایی که میخواهد می نشاند  مشګل ما هم اختلاف بین مردم تمامیت خواهی جهل  فساد  روشوت خوری  تفرقه ای است که بین مردم ما جاسازی کرده ا ند  برای اینکه بتوانیم با مشګل هایمان کنار بیآییم بایست به سلاح علم  دانش امروزی  تساهل   پیشرفت صنعتی مجهز بشویم  بقیه راه ها خطاست  جوانان ما احتیاج به عشق محبت  دانش  کار مسکن و حمایت دارند  بایست اینها را از آنان دریغ نکرد تا در میدانهای علمی و ورزشی به بالندګی بپردازند  شیوخ مسن و یا جوان که بر روی میلیاردها ثروتهای ملی مردم خوابیده اند و از آن توپ تانګ میخرند وبر سر ملتهای خود که آزادی و ترقی میخواهند میکوبند همان نمایند ه ګان استعمار استحمار کهن هستند که منافع آن راهمراه با منافع شخصی خود میخواهند حفظ کنند  البته آنان هم برای استعمار ارزشی ندارند و احتمال ثروتهای دزدی شده آنان مصادره خواهد شد  و آنان تنها دزدانی بوده اند که برای اربابان ثروت ذخیره  نموده بودند   تمایم این تفرقه ها و این تمامیت خواهی ها و این منم منم کردنها و این بت تراشی ها و این آتش اختلافها ریشه اش در زیر سر استعمارګران ګذشته است که رخت نو پوشیده و وارد میدان شده اند. 

     مشګل ما ریشه های عمیق تری دارد تفرقه و بیداد ظلم و تمامیت خواهی دزدی فساد نفرت و تفرقه ها همانطوریکه در اروپا و یا آمریکا ملتهایی جورواجور تحت یک سیستم اداره میشوند  ماهم همه یک ملت بزرګ هستیم که شاید ګفتن ملت خاورمیانه و یا ملتهای مسلمان شده که شامل آسیای مرګزی و شمال آفریقا و خاورمیانه است بتواند همه مارا در بر بګیرد   ملتهایی که در این منطقه جغرافیایی زندګی میکنند کم بیش بهم شبیه هستند و دارای سابقه های تاریخی مشترک هستند  متاسفانه اسلام درعوض وحدت برای همه کسانی که به این دین شاخته شده اند تفرقه بیشتر را هدیه آورد جنګهای بین شیعه و سنی و نداشتن اتفاق بین امپراتوری ترک زبان عثمانی و امپراتوری ترک پارس زبان ایران نیز از این هدیه های تاریخی است که با کمک استعمار و استحمار بین المللی بین ملتهای ما تفرقه های وحشتناک انداخته اند  یادم میآید که روزی سفیر ترکیه در تهران میګفت که اګر ما در ګذشته با هم وحدت داشتیم امروزه مردم ما زندګی بسیار بهتری داشتند  ولی متاسفانه  خرافه پرستی  جهل تمامیت خواهی و ظلم زور ملتهای مارا پاره پاره کرده است و هر روز هم بر آتش این تفرقه هیزم انبار میګردد.  آذربایجانیها  و یا ترکان یا تورانی ها همیشه یک جز از ملتهای ما بوده اند  و در سایر اقوام خاورمیانه یا اسلامی تنیده شده اند  شهبانوی ایران آذربایجانی است  و نیز قاجاریه همه از ترکان بوده اند که باسایر ملتهای درهم و تینده شده بودند  ولی مشګل اساسی ما چیز دیګری است   اختلاف بین زن ومرد  و یا آزار زنان توسط مردان و در نتیجه نداشتن وحدت بین آنان  زنانی که به خود سوزی دست  میزنند و زنانی که خود کشی میکنند همه براین داستان حکایت دارند که مورد ظلم و جور قرار میګیرند  و البته آنان هم به موقع ضربه های کاری را اګر بتوانند به مردان جامعه خواهند زد  پس وحدت و دوستی بین زن مرد دختر و پسر واجب است که به حق هم تجاور نکنند و باهم مهربان باشند  از بین بردن تقلید و باورهای خرافی و جهل و ریشه کن کردن تمامیت خواهی ها و ساختن بت های مقدس خیالی  و بعد از این ها درمان میلیونها شاید حدود سی میلیون معتاد  نداشتن کار و کمبود مسکن  نداشتن شغلهای  بازده  تولیدی  نه تنها دلالی و واسطه ګری  داشتن دانشګاه ها ومدارس فنی و صنعتی کافی برای جذب نیروی جوان.

   اکنون شاید بیش از پنج میلیون تنها ایرانی در غرب به دریوزګی مشغولند و بسیاری از جوانان تحصیکرده ما کارګران بدنی غربی ها هستند  نمونه های بسیاراست  که دکتر فیزیک ایرانی دم موکت چرخ میکند و مهندس ایرانی عروسک تعمیر مینماید   بعد هم یک حکومت فدرال از تمامی ملتهای خاورمیانه  در همان ترکیه هم به کردها امکانهای مساوی نمی دهند  این یک مشګل عمومی در کشورهای پاره پاره ماست که میخواهند بیشتر و بیشتر بین ما نفاق بیاندازند  اختلاف بین ترکها و کردها در ترکیه  و نظیر آن نیز دنباله همان برنامه است  تفرقه بیانداز و حکومت کن و غارت نما؟  همه زبانها و ګویش های ملتهای ما محترم ارجمند هستند و بایست به همه آنان رسیدګی کرد  از ترکی آذری ګرفته تا ترکی ترکستانی و تاجیکی و پښتو و عربی وبلوچی و غیره همه بایست دارای ادبیات زنده و ارجمند باشند  درست مثل اینکه شما وقتی به یک ګلستان میروید  تمامی ګلهای یک رنګ ویک بو نیستند و زیبایی در ګوناګونی است  ولی ما بایست در ګوناګونی وحدت داشته باشیم  سعدی  حافظ مولوی عطار و دیګران این راهها را بما نشان داده اند  تفرقه بین سنی  شیعه  بهایی  یهودی مسیحی و زردشتی  صوفی و دراویش  و… به نفع استعمار و استحمار بین المللی است  و نیز تفرقه بین ترک  لر  کرد بلوچ  فارس  عرب  و… نیز از همان منبع ریشه میګیرد  تنها راه رهایی ما وحدت در کثرت است و دوستی و اتحاد بین همه ملتهای خاورمیانه و همه مذهب ها و بی مذهب های ملتها ما و در غیر این صورت بازیچه استعمار واستحمار بین المللی خواهیم شد  و کسانی مانند سرهنګ قذافی میخواهند خدایان ما باشند و به زور سرنیزه و کشتار بر ما حکومت کنند و مارا در جهل خرافات  تمامیت خواهی تفرقه افکنی و دزدی فساد رشوه خواری ونفرت نګه دارند  تا خودشان و اربابانشان به غارتهای فرهنګی و سیاسی و اقتصادی شان ادامه بدهند و یک مشت مردم علیل و بیکاره  دزد دلال و تفرقه زده را برای ما بیادګار بګذارند که از حسادت و کلاهبرداری میخواهند نمونه باشند و در نفرت و رشوه خواری میخواهند قهرمانان باشند یګ مشت خود خواه تمامیت طلب که کشورهای مارا از بنی ببرند و مردم ما را برده وار راهی کشورهای مثلا پیشرفته کنند  درست مثل سابق که کشوری فتح میشد  زنان و کودکان به کنیزی و غلامی میرفتند و مردان یا کشته میشدند ویا اسیران جنګی و بردګان پیروزمندان  خر همان خر است منتهی پالونش عوض شده است   ایکاش که مردم یا ملتهای ما هم از این خواب خرګوشی بیدار میشدند و دزدان و تمامیت خواهان را به زباله دانهای تاریخ می سپردند و با وحدت اتحاد عشق و دوستی و تساهل و کار و دانش کشورهایمان را دوباره می ساختیم. 

  و عوض دشمنی بین زن مرد  و ترک کرد  و عرب و عجم دوستی و محبت هدیه میآوردیم   که همه باریک داریم و برګهای یک شاخسار  سراپرده یګانګی بلند شد  به چشم بیګانګی در هم ننګرید    جاییکه دین سبب ذلت و عقب افتادګی و نزاع باشد بی دینی بهتر است   که ای برادر در روضه قلب جز ګل عشق مکار  که اینها ګفته های حضرت بهاالله است که توسط دیګران به بی انصافی ګفتار ضاله نامیده میشود  نمیدانم که کجای این ګفته ها ظلالت دارد و چرا بایست به ګفته های ضاله رابطه داده شود؟  شاید شما بدانید  ؟   که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک ګوهرند   که چو عضوی بدرد آورد روزګار  دګر عضو ها را نماند قرار  توکز محنت دیګران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی   شما همه ګلبرګهای یک ګلبن هستید  که شرق غرب  شمال و جنوب همه بایست متحد بشوند 

   
  شما کجا بودید؟ 
  در کنگره حزب کمو‌نسیت شورو‌ی سابق در هنگام سخنرانی نیکیتا خرو‌شچف که با تقبیح جنایت‌های استا‌لین جهان را شگفت‌زده کرد یک نفر از میان جمعیت فریاد برآورد: رفیق خرو‌شچف، وقتی بی‌گناهان اعدام می‌شدند، شما کجا بودید؟ خرو‌شچف گفت: هر کس این را گفت از جا برخیزد. اما هیچ کس از جایش تکان نخورد. خرو‌شچف ادامه داد: خودتان به سوال خودتان پاسخ دادید.
  در آن زمان من همان جایی بودم که الان شما هستید

  منبع: کتاب «دومین مکتوب» نوشته پائولو کوئلیو
   
  شیخ و مریدان
  مریدی ترسان نزد شیخ برفت و عرض بکرد : یا شیخ خوابی دیدم بس عجیب ، خواب دیدم گدای سر چهار راه از من کمک قبول نکردی و بگفت که تو تحریمی.
  شیخ فرمود : کمی دیر خواب دیدی. گامبیا و امبیا و سنگال نیز ایران تحریم بکرده اند.
  حیرانم ازاین عجایب تودرتو***دگران را برق بگیرد مارا جرقه ی پتو!
  و مریدان همی گریستند.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  مریدی “تگری زنان” نزد شیخ برفت و گفت یا شیخ حالم دریاب که بغایت رسید.
  شیخ فرمود : مریدا تو را چه شده ؟
  عرض کرد : مرادا ! چشمانم ز حدقه درآمده ، خون در کله ام جمع بشده ، جهان در پیش چشمانم تیره گشته و شاخی بر سرم سبز شده.
  شیخ فرمود : چیزی نیست ، یحتمل بعد از اخبار BBC ، اخبار بیست و سی بدیده ای.
  و مریدان نعره ها و فغان ها زدند.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  شیخ را پرسیدند : از برای چه ساکتی ؟
  فرمود : سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست.
  و مریدان از هوش برفتندی.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  روزی شیخ به گشت و گذار در نت همی پرداخت و لکن سرعت اینترنت ایران به سرعت الاغ پیر لنگ لوکی می مانست که کُره ای در شکم دارد و باری بر کول !
  پس هیچ سایتی نبود مگر آن که تا لود شدنش شیخ چهار رکعت نماز همی گذاردی.
  نوبت به لغت نامه دهخدا برسید . شیخ به انگشت تدبیر اینتر بزد و …
  بالا آمد آن صفحه ی نحس شوم *** دق دهنده ی مردم مرز و بوم
  پس شگفتی مریدان را درگرفت. شیخ را پرسیدند : یا شیخ این لغت نامه ای بود. این دیگر چرا ؟
  شیخ بگریست …
  لغتنامه مملو زلغات کهن و نو***چه ربطی داشت به سیاست و پو.ر.نو
  که چنینش کردند پیلتر و مسدود *** گناه دهخدای ادیب دیگر چه بود ؟
  و مریدان آنقدر بگریستند و نعره کشیدند تا تسمه موتورشان بسوخت.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  مریدی بر سر زنان نزد شیخ برفت رقعه ای به شیخ داد و عرض کرد یا شیخ قبض گازتان آمد.
  فغان و ناله از مریدان برخاست.
  شیخ گریان فرمود : کاش قبض روح می شدیم و قبض گاز نمی شدیم ، حال آن کلنگ بده ببینم.
  مرید عرض کرد : یا شیخ این کلنگ نیست قبض است.
  فرمود : هرچه که هست خانه مان را ویران بکرده.
  پس نیک در قبض نگریست که صفرهایش از قبض برون زده بود.
  فرمود : به گمانم هیزم نیز گران گشته. بگردید و تپاله جمع کنید که گر آن هم گران شود بی گمان بیچاره ایم.
  خوشا تپاله و وفور بی مثالش *** نه به این گاز و بهای بی زوالش
  و مریدان خون بگریستند .
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  شیخ را پرسیدند : اینترنت ایران به چه ماند ؟
  فرمود : به زنبور بی عسل.
  عرض کردند : یا شیخ ، اینکه قافیه نداشت.
  فرمود : واقعیت که داشت .
  و مریدان رم کردندی و به صحرا برفتندی.
  شاملو
  «من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمی‌کند. نه ابرو درهم می‌کشد نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سایه‌بان دیگران است. من یک لر ِ بلوچ ِ کرد فارسم، یک فارس‌زبان ترک، یک افریقایی اروپایی استرالیایی امریکایی ِ آسیایی‌ام، یک سیاه‌پوست زردپوست سرخ‌پوست سفیدم که نه تنها با خودم و دیگران کمترین مشکلی ندارم بلکه بدون حضور دیگران وحشت مرگ را زیر پوستم احساس می‌کنم. من انسانی هستم میان انسان‌های دیگر بر سیارهٔ مقدس زمین، که بدون حضور دیگران معنایی ندارم. ترجیح می‌دهم شعر شیپور باشد، نه لالایی.»

 • saeed

     .من کوروش را ستایش می کنم. به نظر من فرهنگ ما دو بعد دارد: ایرانی و اسلامی.
  نفی کردن هر کدام باعث ضرر است. کسی که به کوروش توهین کند به ذوالقرنین قرآن توهین کرده است.

  •  ذوالقرنین قرآن بی معنی است. در مورد قرآن زیاد بحث نفرمایید که سندیت ندارد. نخست قرآن کتابی است که خود محمد و سلمان فارسی آن را نوشته اند، و پراز ضد و نقیص است. حتی مسلمانان دبش مذهبی مانند سروش، و گنجی که احتمالاً محصول مدرسه دینی علوی تهران و یا مشابه آنند، قبول دارند که قرآن نوشته دست انسان است. دیگر این که عنوان ذوالقرنین به کوروش بزرگ عنوان مسخره و بی محتوایی است. با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

   • Pa

    آورین. واقعا نشون دادی آخر فهم و کمالاتی. مشغول باش به همین فهم و کمالاتت تا موقعی ک وقت تو هم سر برسه و یه خداحافظی مشتی از این دنیا بکنی و بعدش دیگه خودت بشین فکر کن قراره چه اتفاقی بیفته.

 • saeed

     .من کوروش را ستایش می کنم. به نظر من فرهنگ ما دو بعد دارد: ایرانی و اسلامی.
  نفی کردن هر کدام باعث ضرر است. کسی که به کوروش توهین کند به ذوالقرنین قرآن توهین کرده است.

  •  ذوالقرنین قرآن بی معنی است. در مورد قرآن زیاد بحث نفرمایید که سندیت ندارد. نخست قرآن کتابی است که خود محمد و سلمان فارسی آن را نوشته اند، و پراز ضد و نقیص است. حتی مسلمانان دبش مذهبی مانند سروش، و گنجی که احتمالاً محصول مدرسه دینی علوی تهران و یا مشابه آنند، قبول دارند که قرآن نوشته دست انسان است. دیگر این که عنوان ذوالقرنین به کوروش بزرگ عنوان مسخره و بی محتوایی است. با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

   • Pa

    آورین. واقعا نشون دادی آخر فهم و کمالاتی. مشغول باش به همین فهم و کمالاتت تا موقعی ک وقت تو هم سر برسه و یه خداحافظی مشتی از این دنیا بکنی و بعدش دیگه خودت بشین فکر کن قراره چه اتفاقی بیفته.

  •  ذوالقرنین قرآن بی معنی است. در مورد قرآن زیاد بحث نفرمایید که سندیت ندارد. نخست قرآن کتابی است که خود محمد و سلمان فارسی آن را نوشته اند، و پراز ضد و نقیص است. حتی مسلمانان دبش مذهبی مانند سروش، و گنجی که احتمالاً محصول مدرسه دینی علوی تهران و یا مشابه آنند، قبول دارند که قرآن نوشته دست انسان است. دیگر این که عنوان ذوالقرنین به کوروش بزرگ عنوان مسخره و بی محتوایی است. با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

 • saeed

     .من کوروش را ستایش می کنم. به نظر من فرهنگ ما دو بعد دارد: ایرانی و اسلامی.
  نفی کردن هر کدام باعث ضرر است. کسی که به کوروش توهین کند به ذوالقرنین قرآن توهین کرده است.

  •  ذوالقرنین قرآن بی معنی است. در مورد قرآن زیاد بحث نفرمایید که سندیت ندارد. نخست قرآن کتابی است که خود محمد و سلمان فارسی آن را نوشته اند، و پراز ضد و نقیص است. حتی مسلمانان دبش مذهبی مانند سروش، و گنجی که احتمالاً محصول مدرسه دینی علوی تهران و یا مشابه آنند، قبول دارند که قرآن نوشته دست انسان است. دیگر این که عنوان ذوالقرنین به کوروش بزرگ عنوان مسخره و بی محتوایی است. با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

 • این عکسهایی که گذاشتید از این مردی که دارن تو سومالی سنگسار میکنند، ای کاش دلیل این کارشون رو هم می نوشتی!
  شاید این مرد واقعا کاری کرده که مستحق چنین مجازاتی بوده. شما هم دارید مثل رسانه های صهیونیستی و ماسونی، فقط جزیی از خبر رو میگید، بدون ذکر دلیل و مدرک و انتظار دارید ملت هرچی که شما میگید رو باور کنند.
  اینطور که من شنیدم،توی ایرانف مجازات سنگسار برداشته شده و مجازاتهای جدیدی جایگزین شده.
  در جواب اون آقای دلتنگ بارون هم باید بگم که کوروش آتیش پرست نبود. بهتره که یه کم مطالعات خودتون رو افزایش بدید. کوروش کسی بود که اسمش توی قران اومده (ذوالقرنین) و در قرآن نوشته شده که او بنده ی صالح خدا بود. خدا هیچوقت نمیاد به کسی که به قول شما آتیش پرستی میکنه بگه بنده صالح.
  این آیه از قرآن معروفه که یک سری یهودی پیش پیامبر میان و ازش درباره ی ذوالقرنین میپرسن (میخواستن کاری کنند تا پیامبر کم بیاره یا اینکه به قول خودشون دست پیامبر را رو کنند) و در جواب اونها این آیه میاد:و یسئلونک عن الذوالقرنین ….

 • این عکسهایی که گذاشتید از این مردی که دارن تو سومالی سنگسار میکنند، ای کاش دلیل این کارشون رو هم می نوشتی!
  شاید این مرد واقعا کاری کرده که مستحق چنین مجازاتی بوده. شما هم دارید مثل رسانه های صهیونیستی و ماسونی، فقط جزیی از خبر رو میگید، بدون ذکر دلیل و مدرک و انتظار دارید ملت هرچی که شما میگید رو باور کنند.
  اینطور که من شنیدم،توی ایرانف مجازات سنگسار برداشته شده و مجازاتهای جدیدی جایگزین شده.
  در جواب اون آقای دلتنگ بارون هم باید بگم که کوروش آتیش پرست نبود. بهتره که یه کم مطالعات خودتون رو افزایش بدید. کوروش کسی بود که اسمش توی قران اومده (ذوالقرنین) و در قرآن نوشته شده که او بنده ی صالح خدا بود. خدا هیچوقت نمیاد به کسی که به قول شما آتیش پرستی میکنه بگه بنده صالح.
  این آیه از قرآن معروفه که یک سری یهودی پیش پیامبر میان و ازش درباره ی ذوالقرنین میپرسن (میخواستن کاری کنند تا پیامبر کم بیاره یا اینکه به قول خودشون دست پیامبر را رو کنند) و در جواب اونها این آیه میاد:و یسئلونک عن الذوالقرنین ….

 • این عکسهایی که گذاشتید از این مردی که دارن تو سومالی سنگسار میکنند، ای کاش دلیل این کارشون رو هم می نوشتی!
  شاید این مرد واقعا کاری کرده که مستحق چنین مجازاتی بوده. شما هم دارید مثل رسانه های صهیونیستی و ماسونی، فقط جزیی از خبر رو میگید، بدون ذکر دلیل و مدرک و انتظار دارید ملت هرچی که شما میگید رو باور کنند.
  اینطور که من شنیدم،توی ایرانف مجازات سنگسار برداشته شده و مجازاتهای جدیدی جایگزین شده.
  در جواب اون آقای دلتنگ بارون هم باید بگم که کوروش آتیش پرست نبود. بهتره که یه کم مطالعات خودتون رو افزایش بدید. کوروش کسی بود که اسمش توی قران اومده (ذوالقرنین) و در قرآن نوشته شده که او بنده ی صالح خدا بود. خدا هیچوقت نمیاد به کسی که به قول شما آتیش پرستی میکنه بگه بنده صالح.
  این آیه از قرآن معروفه که یک سری یهودی پیش پیامبر میان و ازش درباره ی ذوالقرنین میپرسن (میخواستن کاری کنند تا پیامبر کم بیاره یا اینکه به قول خودشون دست پیامبر را رو کنند) و در جواب اونها این آیه میاد:و یسئلونک عن الذوالقرنین ….

 • این عکسهایی که گذاشتید از این مردی که دارن تو سومالی سنگسار میکنند، ای کاش دلیل این کارشون رو هم می نوشتی!
  شاید این مرد واقعا کاری کرده که مستحق چنین مجازاتی بوده. شما هم دارید مثل رسانه های صهیونیستی و ماسونی، فقط جزیی از خبر رو میگید، بدون ذکر دلیل و مدرک و انتظار دارید ملت هرچی که شما میگید رو باور کنند.
  اینطور که من شنیدم،توی ایرانف مجازات سنگسار برداشته شده و مجازاتهای جدیدی جایگزین شده.
  در جواب اون آقای دلتنگ بارون هم باید بگم که کوروش آتیش پرست نبود. بهتره که یه کم مطالعات خودتون رو افزایش بدید. کوروش کسی بود که اسمش توی قران اومده (ذوالقرنین) و در قرآن نوشته شده که او بنده ی صالح خدا بود. خدا هیچوقت نمیاد به کسی که به قول شما آتیش پرستی میکنه بگه بنده صالح.
  این آیه از قرآن معروفه که یک سری یهودی پیش پیامبر میان و ازش درباره ی ذوالقرنین میپرسن (میخواستن کاری کنند تا پیامبر کم بیاره یا اینکه به قول خودشون دست پیامبر را رو کنند) و در جواب اونها این آیه میاد:و یسئلونک عن الذوالقرنین ….

 • Pesareh_asheghpisheh

  یه سوال کورزوش مگه شهر اوپیس تو اکد رو به اتیسش نکشید اینو همه تو کتباشون گفتن  مردم اکد رو قتل عاام کرد حتی مردم نینوا رو سوزاند اسکندر باسواد رو با کوروش بچه سر راهی دزد مقایسه نکن وجدان داری چاپ کن

 • Pesaeh_asheghpisheh

  جواب ندادین کوروش هم دیکتاتور بوده همه میدونن برات مدرک بیارم که مردم اکد رو قتل عام کرد هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بسوز بسوز کوروش مایه ننگ منه  راستی از پوریم نگفته ۸۰ هزار ایرانیو یهودیا قتل عام کردن چیه میترسی

 • arsham

  خوب و بد تعریفی نسبی تو ذهن همه ما داره. برای قضاوت در مورد یک مساله دونستن همه چیز در مورد اون لازمه. وگرنه حاصلش میشه همین مقاله.
  حافظ و ذکریای رازی و مولوی …. و صدها شخصیت دیگه در تاریخ ما که هممون به اونها افتخار میکنیم  همه آن چیزی رو که بدست میا وردن مرهون آموزه های دین اسلام میدونستن
  شخصیت های بزرگ دیگه ای هم تو دنیا هستن که به اسلام اعتقادی ندارند یا حتی دین گریزند. اما هیچ کدوم از این چیزا دلیل نمیشه که به اعتقادات و باور های کسی توهین کنیم.
  این مقاله از نظر من کمکی به روشن تر کردن راه تاریکی که همه ما در اون گرفتار شدیم نمیکنه.
  بلکه بیراهه جدیدی در ذهن نا آگاهان به مسائل ذکر شده باز میکنه.

 • pesareh_asheghpisheh

  به نظر من کوروش دیکتاتور بود کسی که به خاطر یه زن کشته شد تمام شهر اپیس رو غارت کرد ومردمشو سوزوند من مسلمون نیستم و کمونیستم ولی کوروش یک دغل باز بود