محمّد خاتمی، روباه مکّاری که آبرو را خورده و حیا را قی کرده است ۶۲

آقای خاتمی هنرپیشه معروف که تا به حال برای ۲۲ میلیون مردم ایران درگذشته در تئاتر ایران نقش کمدی- تراژدی را بازی کرده است، اکنون باردیگر به روی صحنه می آید و این بار در نمایشی شرکت می کند که رل او نجات دادن شماری مجرمین و آدم کشانی است که در نمایشنامه به نام ولایت وقیح از آنان نام برده می شود.

آقای خاتمی هنرپیشه معروف که تا به حال برای ۲۲ میلیون مردم ایران درگذشته در تئاتر ایران نقش کمدی- تراژدی را بازی کرده است، اکنون باردیگر به روی صحنه می آید و این بار در نمایشی شرکت می کند که رل او نجات دادن شماری مجرمین و آدم کشانی است که در نمایشنامه به نام ولایت وقیح از آنان نام برده می شود.

محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، از هر دو طرف درگیر در مناقشه سیاسی دو سال اخیر در ایران خواسته است از ظلم هایی که بر آنان شده بگذرند و یکدیگر را عفو کنند.

آقای خاتمی در دیدار با جمعی از رزمندگان جنگ هشت ساله ایران و عراق گفت: “اگر ظلمی شده است که شده است، همه بیاییم عفو کنیم و به آینده نگاه کنیم.  اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آینده از آن چشم پوشی شود، و ملت هم بر ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می گذرد.”

آقای خاتمی؛ شما غلط می کنید از جانب مردم سخن می گویید.  مردمی که در خیابان ها کتک خورده اند و فحش ناموسی از سربازان امام زمانتان شنیده اند، مادرهایی که سهراب و ندا و محمّد و امیر و صانع از دست داده اند، خانواده هایی که مجید و نسرین و ارژنگ در بند دارند،
جوانانی که آواره ی دنیا شده اند و نه راهی به پیش دارند نه راهی به پس، مادرانی که زیر فشار اقتصادی و برای زنده نگه داشتن فرزندانش تن به فروش کلیه و حتّی تن به خود فروشی داده اند،
پدرانی که از روی فشار عصبی و شش ماه به شش ماه حقوق نگرفتن، برای تخلیه ی خود به مواد مخدّر روی آورده اند و بعد دختر شش ساله ی شان را با سیخ کباب داغ کرده اند، و هزاران هزار ظلم و ستم بیشمار دیگر را  ببخشیم؟، چگونه ببخشیم؟. مثل این که شما از کیسه خلیفه می بخشید؟. به راستی، خجالت هم خوب چیزی است.  زهی بی شرمی، زهی بی شرافتی!.

اصلا رهبر و دولت و نظام را عفو کنیم برای چه؟.  بعد از این همه جنایت و تجاوز به نوامیس سرزمین مان در زندان های مخوف رژیم و سوزاندن ترانه ها، دوباره بیاییم چندین سالی به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کنیم؟. ما که زندگی نمی کنیم، ولی شماها، دزدان و غارتگران این کشور، بازهم می خواهید انقلاب و خیزیش مردم را سرد کنید، و چند دهه دیگر باهم زندگی کنید؟.

آقای خاتمی، کاش که شما کمی شرف، ذرّه ای انسانیت، قدری آبرو، خرده ای شعور و معرفت نیز در قلب سیاه و چرکین تان داشتید. شما همواره نقش سوپاپ اطمینان رژیم را در مواقع حیاتی و شرایط اورژانسی به خوبی بازی کرده اید و منجر به حیات نکبت بار این سرطان آخوندی شده اید، باز چه نقشه ای در سر دارید؟.

خوانندگان عزیز، شما را دعوت می کنم که بخش دیگری از سخنان این هرزه ی سیاسی توجه کنید:
“آقای خاتمی همچنین راهکارهایی برای از بین رفتن “جو مسموم” فضای سیاسی ایران ارائه داد، از جمله این که “هر منتقدی برانداز و عامل دشمن به حساب نیاید، فضا باز شود، احزاب و گروه ها کار کنند و عقلا هم ساز و کاری را برای انتخابات در نظر بگیرند تا در آن حرف و حدیث نباشد.”

هم وطن عزیز، تمام این دستور العمل ها و سخنان صد تا یک غاز، برای برگزاری یک انتخابات قلابی دیگر، و خرکردن مردم برای بار چندم است. آن ها می خواهند تا با برگزاری یک انتخابات دیگر و نمایش یک جنگ سیاسی و فریب اذهان عمومی، مردم را به پای صندوق های رای کشانده و به نظام جنایت کار سیّد علی مشروعیت ببخشند و دوباره اصلاح طلبان، زحمت فریب دادن مردم ، و به بازی گرفتن شان را بر عهده گرفته اند تا جیره ی ماهیانه ی لندن و آکسفورد و پاریس اشان برسد.

در این ویدیو با چهره واقعی این هنرپیشه بزرگ عالم اسلام،  خاتمی کبیر،  که با بازی هایش با مردم ایران سزاوار چند جایزه اسکار است، و شرکت هنرمندانی چند به نام «اصلاح طلبان»، در نگهداشتن و ترمز نهادن بر تئاتری به نام کشور ایران، و ۷۰ میلیون تماشاچی آن ، بیشتر آشنا خواهید شد.

توجّه شما گرامیان را به سخنان ولی وقیح در مورد انتخابات جلب می کنم:
“آیت الله خامنه ای : «به نظر من مسئله ی اول در انتخابات، مسئله انتخاب این شخص یا آن شخص نیست؛ مسئله ی اول، مسئله ی حضور شماست. حضور شماست که نظام را تحکیم میکند، پایه های نظام را مستحکم میکند، آبروی ملت ایران را زیاد میکند، استقامت کشور را در مقابل دشمنی ها زیاد میکند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف میکند. این یک مسئله ی بسیار مهم است»؛

پس مسئله ی اول، تنها شرکت در انتخابات است و بس.”
این را ما در انتصابات (نه انتخابات) دو سال پیش گفتیم و از هم میهنان گرامی عاجزانه درخواست نمودیم به پای صندوق رأی نروند، و خود را نشان ندهند. ولی ملت نا آگاه، ساده دل ما، بازهم به میدان رفتند، تا میان «بد»، و «بدتر»، «بد»، را انتخاب کنند. ما فریاد زدیم، نه بد، نه بدتر، بلکه هیچکدام، ولی بدبختانه گوش ها را پنبه گرفته بود، و کسی را یارای شنیدن نداشت.

دوستان و همراهان گرامی، با توجّه به سخنان ولی وقیح و نظر ایشان در رابطه با انتخابات، آیا باز هم حاضرید پای صندوق های رای بروید، و در این   نمایش کمدی- تراژدی، شرکت نمایید؟.
بی تردید، هر کس که به پای صندوق های رای برود، به کشته شدگان راه آزادی و آرمان های مبارزان، به خود،  و در نهایت به “ایران”، و  مردم در بند، خیانت کرده است و از نظر ما هیچ تفاوتی میان او و “مسعود و مریم رجوی” نیست.

شرم و ننگ ابدی بر اصلاح طلبان که همواره برای مصلحت خود، بر جنایات این رژیم ماله کشیده اند و به عمر این رژیم خونخوار افزوده اند.

 • Sahameddin ghiassi

  آیا دیکتاتورها توانایی این را دارند که بګویند اشتباه کردم و در کنار مردم قرار بګیرند؟  من نمی دانم که در دل آقای سرتنګ قذافی چه میګذرد ول اګر او کمی عقل داشت میآمد و درکنار ملتی قرار میګرفت که اورا به این سرمایه و اقتدار رسانیده اند  مثل بچه آدم میآمد و میګفت که من اشتباه کردم نمی بایست آدمکشی میکردم  و این هم میلیاردها دلاری که به اشتباه برداشته و به بانکهای غرب سرازیر کرده ام این حق شماست و من آنرا به شما برمیګردانم .  من از تک تک مردم خودم که مثلا آنان را دوست دارم و برایشان انقلاب کردم و خارجی ها استعمار ګر را بیرون کردم ورهبر شدم معذرت میخواهم   خوب اګر صدام هم که در آخر کار از ملت خودش پوزش خواسته بود اګر اینکار را قبلا میکرد چقدر بهتر بود؟  خوب آقای سرتنګ بیایید سر عقل و تا دیر نشده  به ملت بدبخت و محروم خود رحم کنید وګرنه ثروتهایی که برداشته اید به اشتباه ګربیان خودتان را خواهد ګرفت و دولتهای پیشرفته آنرا برای خودشان برمیدارند و روسیاهی آن برای شما باقی می ماند  حتی بچه های شما هم نخواهند توانست از آن استفاده کنند و شاید خود کشی کنند  پس تا دیر نشده بحال خودتان ملت و خانواده تان رحم کنید و این خود بزرګ بینی را کنار ګذاشته در کنار ملت خود قرار بګیرید؟ 

    در جهانی که هر آینه با صوابدید  ابر قدرتها هرلحظه ممکن است یک دیوانه و یک شیاد دیګر را علیه دیګری علم کنند وبا در دست داشتن  وسایل ارتباط جمعی مردم را چیز خور کرده و هرچه دوست دارند به مردم حقنه کنند از این سرنوشت هراسان باشید  آنان مردم را تیر میکنند که کسی دیګر را به ارش برسانند و کسی دیګر را به قهر بکشانند.  باحتمال شما که روزی برایتان دریایی از مردم هورا میکشیدند  حالا ممکن است که دریایی از مردم برایتان سرود مرګ بر سرهنګ را سر دهند  شما قدرت وسایل ارتباط جمعی باورهای مردم وقدرت مذهب و پول و طمع را میدانید که امتحان هم کرده اید  جوانان پر انرژی که برای تحریک شدن جان میدهند و براحتی مثل نهالی تازه رسته بهرسو که آنان بخواهند آڼان را کج و راست میکنند  جوانانی که طالب طغیان هستند و حتی به پدرمادرخود هم رحم نمیکنند وبر آنان شورش مینمایند  هر آینه ممکن است که آماده شوند و به صحنه کارزار بیایند  و آنوقت است که مردم زیادی الکی کشته ویا شهید میشوند  و این به نفع مردم شما نیست  اګر یک جو غیرت دارید  با مردم بسازید و ثروتهای خود را که در حقیقت مال مردم است به آنان پس بدهید  برای آنان بیمارستان دانشګاه  کار و زندګی بسازید تا همیشه نامتان جاوید بماند  و نه به عنوان یک سګ هار ګرفته شده محاکمه شوید و اعدام ګردید؟   شما هم یک فرد عادی هستید مثل سایر مردم منتهی دری به تخته خورده و امکانهایی بوجود آمده و یهو یک سرهنګ فرمانده کل قوا و رهبر میشود  از این موقعیت استفاده کنید و به مردم برسید  نه اینکه آدمکشی کنید  آیا دیکتاتورها آنقدر ابله هستند که نمی توانند تاریخ رابخوانند و ببینند که بر سر سایر دیکتاتورها چه آمده است .

   از سزار ګرفته تا صدام همه کشته شدند  مردم حسود و بد هم کم نیستند وبراحتی میتوانند که روز را شب جلوه دهند ببینید که حتی تمامی امامان و رهبران معنوی مردم هم کشته شدند چه برسد به رهبران سیاسی که مدعی زیاد دارند و دیکتاتورهایی دیګری هم هستند که در نوبت نشسته اند   بهترین کار این است که تسلیم فکر اکثریت مردم شوید و خودتان با آنان از در دوستی درآیید تا دیر نشده است  شما هفتاد چند سال دارید  مګر انسان چقدر عمر طبیعی دارد برای چند سال دیګر عمر که در سراشیبی پیری مریضی و ضعف است  نام خود را آلوده به کثافات نکنید مرد مردانه به اشتباهات خود اعتراف کرده ثروتهای مردم را به مردم پس بدهید  شاید میان این مردم جوانمردانی باشند که به کسی که  از ګناه های خود پوزش خواسته است رحم کنند  و بیخود خود ملت و خانواده خود و دوستان خود را به کشتارګاه ها نفرستید.  ایکاش حداقل یک دیکتاتور عاقل و آدمی وجود داشت که بر سرعقل میآمد تا سایر دیکتاتوران هم به او تاسی کنند  و کشورهای فقیر خود رابیشتر از این زیر سلطه دزدان بین المللی  نبرند  شرکتهای بیمه و وسایل جنګی و بمب خمپاره همه دندان تیز کرده اند که انبارهای پرشده خود را اسلحه های از رده خارج شده را به مردم دنیای سوم بفروشند  شما بازیچه دست آنان نشوید  مردم به سلاح احتیاج ندارند به علم و دانش و رفاه و کار و ازدواج و تشکیل خانه خانواده احتیاج دارند  ایکاش یکی از این دیکتاتورها عقل به کله اش برمیګشت و از راه کج فاصله میګرفت و به دامان ملت خود پناه میبرد؟

     تواضع ز ګردن کشانان نکوست   ګدا ګر تواضع کند خوی اوست   ایدل مبادا که ګدا معتبر شود  که ګر معتبر شود زخدا بی خبر شود  آقای قذافی به ملت خود رحم کنید  تمامی دنیا اکنون میداند که شما دارید به کمک جوانان شستشوی مغزی شده مردم کشور خود را بیرحمانه می کشید تا بر سر قدرت باقی بمانید   بسوی ملت برګردید و از خون ریزیهای بیشتر جلوګیری کنید  چه میدانید که در این دنیا مردم عصبانی برسرخانواده شما چه ها که نخواهند آورد؟  چهل سال رهبر بودید هرکاری خواستید کردید  فکر نمی کنید دیګران هم سهمی در قدرت میخواهند داشته باشند؟  کسانی دیګر هم هستند که میخواهند در اداره کردن کشورشان نظری داشته باشند و کاری کرده باشند  دنیا مال یک نفر نیست مال همه است؟ به این نظیر این دختر خوشګل رحم کنید که در جنګها همراه برادران خود  کشته نشوند ؟ 
   
  وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان مبارزه قاطع را در مقابل گدا های شهر کابل اعلام کرد ! سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران گفت از چندین سال به اینطرف گدایی گری در کابل به یک شغل پر درآمدی تبدیل شده که تعدادی زیاد مردم کار و مشغولیت های خوب و نسبتا پر درآمد… شان را به امید درآمد بیشتر رها کرده و دست به گدایی زده اند وی افزود که یک متر مربع زمین گدایی در محلات پر درآمد کابل چون شهر نو ، وزیر اکبرخان و یا جاده میوند از طرف مافیای معاملات زمین گدایی تا روز هزار دالر به کرایه داده می شود ایشان علاوه کردند که اکثریت این گدا های که در گوشه و کنار خیابان های کابل به وضع ظاهراً فلاکتباری جلب توجه کرده و چهره زشت از شهر کابل به جهان معرفی میکنند سرمایه داران بزرگ اند که در مناطق اشرافی نشین شهر کابل چون شیرپور و و زیراکبر خان دارای بلدنگ های قیمتی و قصرهای مجلل و در کابل بانک و عزیزی بانک دارای اسهام بزرگ می باشند ، عده از اینها حتی در دوبی و سایر کشور های خارجی دارای املاک و سرمایه های هنگفتی اند که با اینکار شان از یکسو روزانه به ده ها هزار دالر درآمد غیر قانونی داشته و از سوی از پرداختن مالیه به دولت افغانستان سر باز می زنند. اینها با این کارشان بزرگترین ضربه را به اعتبار و حیثیت دولت افغانستان وارد میکنند چون جهان خارج با دیدن ایشان در خیابان های کابل برایشان این سوال خلق می شود که پس این کمک های مالی پنجاه و پنج ملیارد دالری جامعه جهانی کجا شد که وضع مردم در پایتخت افغانستان چنین فلاکتبار است ازینرو دولت تصمیم مبارزه قاطع را در مقابل اینها گرفته تا این لکه بد نامی را از دامان جامعه پاک کند. علمای دینی منجمله مجاهد بزرگوار آقای سیاف و رهبر جهادی حجت الاسلام محسنی درین رابطه با دولت اظهار همنوایی کرده و گدایی را اصولا از دیدگاه اسلام مردود دانسته و خصوصاً در جامعه مرفه چون افغانستان که کمک های مالی بیشتر از پنجاه کشور جهان را متواتر دریافت کرده و ذخایر زیرزمینی آن کفایت مصارف هزار سال آینده را میکند یک عمل خلاف شریعت اسلامی و جز گناه هان کبیره پنداشته اند . با تقـــدیم حــــــــــــــــرمت حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی یه نفر خوابش میاد و واسه ی خواب جا نداره یه نفر یه لقمه نون برای فردا ندارهیکی دفترش پر از نقاشی و خط خطیه اون یکی مداد برای آب و بابا ندارهیکی ویلای کنار دریاشون قصره ولی اون یکی حتی تو فکرش آب دریا ندارهیکی هر هفته یه روز پزشکشون میاد خونشیکی داره می میره ، خرج مداوا ندارهیه نفر می ارزه امضاش به هزار تا عالمی یکی بعد عمری رنج و زحمت امضا ندارهیکی پول نداره تا دو روز به شهرشون بره یکی طاقت واسه ی صدور ویزا ندارهیکی فکر آخرین رژیمای غذاییه یکی از بس که نخورده شب و روز نا ندارهبچه ای که تو چراغ قرمزا می فروشه گل مگه درس و مشق و شور و شوق و رؤیا نداره؟همیشه تو دنیا کلی فرق بین آدماستاین یه قانون شده و دیروز و حالا نداره   واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ دانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق هم عبادت، هم کلید زندگیست گفت زین معیار اندر شهرما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست  

 • Sahameddin ghiassi

  آیا دیکتاتورها توانایی این را دارند که بګویند اشتباه کردم و در کنار مردم قرار بګیرند؟  من نمی دانم که در دل آقای سرتنګ قذافی چه میګذرد ول اګر او کمی عقل داشت میآمد و درکنار ملتی قرار میګرفت که اورا به این سرمایه و اقتدار رسانیده اند  مثل بچه آدم میآمد و میګفت که من اشتباه کردم نمی بایست آدمکشی میکردم  و این هم میلیاردها دلاری که به اشتباه برداشته و به بانکهای غرب سرازیر کرده ام این حق شماست و من آنرا به شما برمیګردانم .  من از تک تک مردم خودم که مثلا آنان را دوست دارم و برایشان انقلاب کردم و خارجی ها استعمار ګر را بیرون کردم ورهبر شدم معذرت میخواهم   خوب اګر صدام هم که در آخر کار از ملت خودش پوزش خواسته بود اګر اینکار را قبلا میکرد چقدر بهتر بود؟  خوب آقای سرتنګ بیایید سر عقل و تا دیر نشده  به ملت بدبخت و محروم خود رحم کنید وګرنه ثروتهایی که برداشته اید به اشتباه ګربیان خودتان را خواهد ګرفت و دولتهای پیشرفته آنرا برای خودشان برمیدارند و روسیاهی آن برای شما باقی می ماند  حتی بچه های شما هم نخواهند توانست از آن استفاده کنند و شاید خود کشی کنند  پس تا دیر نشده بحال خودتان ملت و خانواده تان رحم کنید و این خود بزرګ بینی را کنار ګذاشته در کنار ملت خود قرار بګیرید؟ 

    در جهانی که هر آینه با صوابدید  ابر قدرتها هرلحظه ممکن است یک دیوانه و یک شیاد دیګر را علیه دیګری علم کنند وبا در دست داشتن  وسایل ارتباط جمعی مردم را چیز خور کرده و هرچه دوست دارند به مردم حقنه کنند از این سرنوشت هراسان باشید  آنان مردم را تیر میکنند که کسی دیګر را به ارش برسانند و کسی دیګر را به قهر بکشانند.  باحتمال شما که روزی برایتان دریایی از مردم هورا میکشیدند  حالا ممکن است که دریایی از مردم برایتان سرود مرګ بر سرهنګ را سر دهند  شما قدرت وسایل ارتباط جمعی باورهای مردم وقدرت مذهب و پول و طمع را میدانید که امتحان هم کرده اید  جوانان پر انرژی که برای تحریک شدن جان میدهند و براحتی مثل نهالی تازه رسته بهرسو که آنان بخواهند آڼان را کج و راست میکنند  جوانانی که طالب طغیان هستند و حتی به پدرمادرخود هم رحم نمیکنند وبر آنان شورش مینمایند  هر آینه ممکن است که آماده شوند و به صحنه کارزار بیایند  و آنوقت است که مردم زیادی الکی کشته ویا شهید میشوند  و این به نفع مردم شما نیست  اګر یک جو غیرت دارید  با مردم بسازید و ثروتهای خود را که در حقیقت مال مردم است به آنان پس بدهید  برای آنان بیمارستان دانشګاه  کار و زندګی بسازید تا همیشه نامتان جاوید بماند  و نه به عنوان یک سګ هار ګرفته شده محاکمه شوید و اعدام ګردید؟   شما هم یک فرد عادی هستید مثل سایر مردم منتهی دری به تخته خورده و امکانهایی بوجود آمده و یهو یک سرهنګ فرمانده کل قوا و رهبر میشود  از این موقعیت استفاده کنید و به مردم برسید  نه اینکه آدمکشی کنید  آیا دیکتاتورها آنقدر ابله هستند که نمی توانند تاریخ رابخوانند و ببینند که بر سر سایر دیکتاتورها چه آمده است .

   از سزار ګرفته تا صدام همه کشته شدند  مردم حسود و بد هم کم نیستند وبراحتی میتوانند که روز را شب جلوه دهند ببینید که حتی تمامی امامان و رهبران معنوی مردم هم کشته شدند چه برسد به رهبران سیاسی که مدعی زیاد دارند و دیکتاتورهایی دیګری هم هستند که در نوبت نشسته اند   بهترین کار این است که تسلیم فکر اکثریت مردم شوید و خودتان با آنان از در دوستی درآیید تا دیر نشده است  شما هفتاد چند سال دارید  مګر انسان چقدر عمر طبیعی دارد برای چند سال دیګر عمر که در سراشیبی پیری مریضی و ضعف است  نام خود را آلوده به کثافات نکنید مرد مردانه به اشتباهات خود اعتراف کرده ثروتهای مردم را به مردم پس بدهید  شاید میان این مردم جوانمردانی باشند که به کسی که  از ګناه های خود پوزش خواسته است رحم کنند  و بیخود خود ملت و خانواده خود و دوستان خود را به کشتارګاه ها نفرستید.  ایکاش حداقل یک دیکتاتور عاقل و آدمی وجود داشت که بر سرعقل میآمد تا سایر دیکتاتوران هم به او تاسی کنند  و کشورهای فقیر خود رابیشتر از این زیر سلطه دزدان بین المللی  نبرند  شرکتهای بیمه و وسایل جنګی و بمب خمپاره همه دندان تیز کرده اند که انبارهای پرشده خود را اسلحه های از رده خارج شده را به مردم دنیای سوم بفروشند  شما بازیچه دست آنان نشوید  مردم به سلاح احتیاج ندارند به علم و دانش و رفاه و کار و ازدواج و تشکیل خانه خانواده احتیاج دارند  ایکاش یکی از این دیکتاتورها عقل به کله اش برمیګشت و از راه کج فاصله میګرفت و به دامان ملت خود پناه میبرد؟

     تواضع ز ګردن کشانان نکوست   ګدا ګر تواضع کند خوی اوست   ایدل مبادا که ګدا معتبر شود  که ګر معتبر شود زخدا بی خبر شود  آقای قذافی به ملت خود رحم کنید  تمامی دنیا اکنون میداند که شما دارید به کمک جوانان شستشوی مغزی شده مردم کشور خود را بیرحمانه می کشید تا بر سر قدرت باقی بمانید   بسوی ملت برګردید و از خون ریزیهای بیشتر جلوګیری کنید  چه میدانید که در این دنیا مردم عصبانی برسرخانواده شما چه ها که نخواهند آورد؟  چهل سال رهبر بودید هرکاری خواستید کردید  فکر نمی کنید دیګران هم سهمی در قدرت میخواهند داشته باشند؟  کسانی دیګر هم هستند که میخواهند در اداره کردن کشورشان نظری داشته باشند و کاری کرده باشند  دنیا مال یک نفر نیست مال همه است؟ به این نظیر این دختر خوشګل رحم کنید که در جنګها همراه برادران خود  کشته نشوند ؟ 
   
  وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان مبارزه قاطع را در مقابل گدا های شهر کابل اعلام کرد ! سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران گفت از چندین سال به اینطرف گدایی گری در کابل به یک شغل پر درآمدی تبدیل شده که تعدادی زیاد مردم کار و مشغولیت های خوب و نسبتا پر درآمد… شان را به امید درآمد بیشتر رها کرده و دست به گدایی زده اند وی افزود که یک متر مربع زمین گدایی در محلات پر درآمد کابل چون شهر نو ، وزیر اکبرخان و یا جاده میوند از طرف مافیای معاملات زمین گدایی تا روز هزار دالر به کرایه داده می شود ایشان علاوه کردند که اکثریت این گدا های که در گوشه و کنار خیابان های کابل به وضع ظاهراً فلاکتباری جلب توجه کرده و چهره زشت از شهر کابل به جهان معرفی میکنند سرمایه داران بزرگ اند که در مناطق اشرافی نشین شهر کابل چون شیرپور و و زیراکبر خان دارای بلدنگ های قیمتی و قصرهای مجلل و در کابل بانک و عزیزی بانک دارای اسهام بزرگ می باشند ، عده از اینها حتی در دوبی و سایر کشور های خارجی دارای املاک و سرمایه های هنگفتی اند که با اینکار شان از یکسو روزانه به ده ها هزار دالر درآمد غیر قانونی داشته و از سوی از پرداختن مالیه به دولت افغانستان سر باز می زنند. اینها با این کارشان بزرگترین ضربه را به اعتبار و حیثیت دولت افغانستان وارد میکنند چون جهان خارج با دیدن ایشان در خیابان های کابل برایشان این سوال خلق می شود که پس این کمک های مالی پنجاه و پنج ملیارد دالری جامعه جهانی کجا شد که وضع مردم در پایتخت افغانستان چنین فلاکتبار است ازینرو دولت تصمیم مبارزه قاطع را در مقابل اینها گرفته تا این لکه بد نامی را از دامان جامعه پاک کند. علمای دینی منجمله مجاهد بزرگوار آقای سیاف و رهبر جهادی حجت الاسلام محسنی درین رابطه با دولت اظهار همنوایی کرده و گدایی را اصولا از دیدگاه اسلام مردود دانسته و خصوصاً در جامعه مرفه چون افغانستان که کمک های مالی بیشتر از پنجاه کشور جهان را متواتر دریافت کرده و ذخایر زیرزمینی آن کفایت مصارف هزار سال آینده را میکند یک عمل خلاف شریعت اسلامی و جز گناه هان کبیره پنداشته اند . با تقـــدیم حــــــــــــــــرمت حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی یه نفر خوابش میاد و واسه ی خواب جا نداره یه نفر یه لقمه نون برای فردا ندارهیکی دفترش پر از نقاشی و خط خطیه اون یکی مداد برای آب و بابا ندارهیکی ویلای کنار دریاشون قصره ولی اون یکی حتی تو فکرش آب دریا ندارهیکی هر هفته یه روز پزشکشون میاد خونشیکی داره می میره ، خرج مداوا ندارهیه نفر می ارزه امضاش به هزار تا عالمی یکی بعد عمری رنج و زحمت امضا ندارهیکی پول نداره تا دو روز به شهرشون بره یکی طاقت واسه ی صدور ویزا ندارهیکی فکر آخرین رژیمای غذاییه یکی از بس که نخورده شب و روز نا ندارهبچه ای که تو چراغ قرمزا می فروشه گل مگه درس و مشق و شور و شوق و رؤیا نداره؟همیشه تو دنیا کلی فرق بین آدماستاین یه قانون شده و دیروز و حالا نداره   واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ دانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق هم عبادت، هم کلید زندگیست گفت زین معیار اندر شهرما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست  

 • Sahameddin ghiassi

  آیا دیکتاتورها توانایی این را دارند که بګویند اشتباه کردم و در کنار مردم قرار بګیرند؟  من نمی دانم که در دل آقای سرتنګ قذافی چه میګذرد ول اګر او کمی عقل داشت میآمد و درکنار ملتی قرار میګرفت که اورا به این سرمایه و اقتدار رسانیده اند  مثل بچه آدم میآمد و میګفت که من اشتباه کردم نمی بایست آدمکشی میکردم  و این هم میلیاردها دلاری که به اشتباه برداشته و به بانکهای غرب سرازیر کرده ام این حق شماست و من آنرا به شما برمیګردانم .  من از تک تک مردم خودم که مثلا آنان را دوست دارم و برایشان انقلاب کردم و خارجی ها استعمار ګر را بیرون کردم ورهبر شدم معذرت میخواهم   خوب اګر صدام هم که در آخر کار از ملت خودش پوزش خواسته بود اګر اینکار را قبلا میکرد چقدر بهتر بود؟  خوب آقای سرتنګ بیایید سر عقل و تا دیر نشده  به ملت بدبخت و محروم خود رحم کنید وګرنه ثروتهایی که برداشته اید به اشتباه ګربیان خودتان را خواهد ګرفت و دولتهای پیشرفته آنرا برای خودشان برمیدارند و روسیاهی آن برای شما باقی می ماند  حتی بچه های شما هم نخواهند توانست از آن استفاده کنند و شاید خود کشی کنند  پس تا دیر نشده بحال خودتان ملت و خانواده تان رحم کنید و این خود بزرګ بینی را کنار ګذاشته در کنار ملت خود قرار بګیرید؟ 

    در جهانی که هر آینه با صوابدید  ابر قدرتها هرلحظه ممکن است یک دیوانه و یک شیاد دیګر را علیه دیګری علم کنند وبا در دست داشتن  وسایل ارتباط جمعی مردم را چیز خور کرده و هرچه دوست دارند به مردم حقنه کنند از این سرنوشت هراسان باشید  آنان مردم را تیر میکنند که کسی دیګر را به ارش برسانند و کسی دیګر را به قهر بکشانند.  باحتمال شما که روزی برایتان دریایی از مردم هورا میکشیدند  حالا ممکن است که دریایی از مردم برایتان سرود مرګ بر سرهنګ را سر دهند  شما قدرت وسایل ارتباط جمعی باورهای مردم وقدرت مذهب و پول و طمع را میدانید که امتحان هم کرده اید  جوانان پر انرژی که برای تحریک شدن جان میدهند و براحتی مثل نهالی تازه رسته بهرسو که آنان بخواهند آڼان را کج و راست میکنند  جوانانی که طالب طغیان هستند و حتی به پدرمادرخود هم رحم نمیکنند وبر آنان شورش مینمایند  هر آینه ممکن است که آماده شوند و به صحنه کارزار بیایند  و آنوقت است که مردم زیادی الکی کشته ویا شهید میشوند  و این به نفع مردم شما نیست  اګر یک جو غیرت دارید  با مردم بسازید و ثروتهای خود را که در حقیقت مال مردم است به آنان پس بدهید  برای آنان بیمارستان دانشګاه  کار و زندګی بسازید تا همیشه نامتان جاوید بماند  و نه به عنوان یک سګ هار ګرفته شده محاکمه شوید و اعدام ګردید؟   شما هم یک فرد عادی هستید مثل سایر مردم منتهی دری به تخته خورده و امکانهایی بوجود آمده و یهو یک سرهنګ فرمانده کل قوا و رهبر میشود  از این موقعیت استفاده کنید و به مردم برسید  نه اینکه آدمکشی کنید  آیا دیکتاتورها آنقدر ابله هستند که نمی توانند تاریخ رابخوانند و ببینند که بر سر سایر دیکتاتورها چه آمده است .

   از سزار ګرفته تا صدام همه کشته شدند  مردم حسود و بد هم کم نیستند وبراحتی میتوانند که روز را شب جلوه دهند ببینید که حتی تمامی امامان و رهبران معنوی مردم هم کشته شدند چه برسد به رهبران سیاسی که مدعی زیاد دارند و دیکتاتورهایی دیګری هم هستند که در نوبت نشسته اند   بهترین کار این است که تسلیم فکر اکثریت مردم شوید و خودتان با آنان از در دوستی درآیید تا دیر نشده است  شما هفتاد چند سال دارید  مګر انسان چقدر عمر طبیعی دارد برای چند سال دیګر عمر که در سراشیبی پیری مریضی و ضعف است  نام خود را آلوده به کثافات نکنید مرد مردانه به اشتباهات خود اعتراف کرده ثروتهای مردم را به مردم پس بدهید  شاید میان این مردم جوانمردانی باشند که به کسی که  از ګناه های خود پوزش خواسته است رحم کنند  و بیخود خود ملت و خانواده خود و دوستان خود را به کشتارګاه ها نفرستید.  ایکاش حداقل یک دیکتاتور عاقل و آدمی وجود داشت که بر سرعقل میآمد تا سایر دیکتاتوران هم به او تاسی کنند  و کشورهای فقیر خود رابیشتر از این زیر سلطه دزدان بین المللی  نبرند  شرکتهای بیمه و وسایل جنګی و بمب خمپاره همه دندان تیز کرده اند که انبارهای پرشده خود را اسلحه های از رده خارج شده را به مردم دنیای سوم بفروشند  شما بازیچه دست آنان نشوید  مردم به سلاح احتیاج ندارند به علم و دانش و رفاه و کار و ازدواج و تشکیل خانه خانواده احتیاج دارند  ایکاش یکی از این دیکتاتورها عقل به کله اش برمیګشت و از راه کج فاصله میګرفت و به دامان ملت خود پناه میبرد؟

     تواضع ز ګردن کشانان نکوست   ګدا ګر تواضع کند خوی اوست   ایدل مبادا که ګدا معتبر شود  که ګر معتبر شود زخدا بی خبر شود  آقای قذافی به ملت خود رحم کنید  تمامی دنیا اکنون میداند که شما دارید به کمک جوانان شستشوی مغزی شده مردم کشور خود را بیرحمانه می کشید تا بر سر قدرت باقی بمانید   بسوی ملت برګردید و از خون ریزیهای بیشتر جلوګیری کنید  چه میدانید که در این دنیا مردم عصبانی برسرخانواده شما چه ها که نخواهند آورد؟  چهل سال رهبر بودید هرکاری خواستید کردید  فکر نمی کنید دیګران هم سهمی در قدرت میخواهند داشته باشند؟  کسانی دیګر هم هستند که میخواهند در اداره کردن کشورشان نظری داشته باشند و کاری کرده باشند  دنیا مال یک نفر نیست مال همه است؟ به این نظیر این دختر خوشګل رحم کنید که در جنګها همراه برادران خود  کشته نشوند ؟ 
   
  وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان مبارزه قاطع را در مقابل گدا های شهر کابل اعلام کرد ! سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران گفت از چندین سال به اینطرف گدایی گری در کابل به یک شغل پر درآمدی تبدیل شده که تعدادی زیاد مردم کار و مشغولیت های خوب و نسبتا پر درآمد… شان را به امید درآمد بیشتر رها کرده و دست به گدایی زده اند وی افزود که یک متر مربع زمین گدایی در محلات پر درآمد کابل چون شهر نو ، وزیر اکبرخان و یا جاده میوند از طرف مافیای معاملات زمین گدایی تا روز هزار دالر به کرایه داده می شود ایشان علاوه کردند که اکثریت این گدا های که در گوشه و کنار خیابان های کابل به وضع ظاهراً فلاکتباری جلب توجه کرده و چهره زشت از شهر کابل به جهان معرفی میکنند سرمایه داران بزرگ اند که در مناطق اشرافی نشین شهر کابل چون شیرپور و و زیراکبر خان دارای بلدنگ های قیمتی و قصرهای مجلل و در کابل بانک و عزیزی بانک دارای اسهام بزرگ می باشند ، عده از اینها حتی در دوبی و سایر کشور های خارجی دارای املاک و سرمایه های هنگفتی اند که با اینکار شان از یکسو روزانه به ده ها هزار دالر درآمد غیر قانونی داشته و از سوی از پرداختن مالیه به دولت افغانستان سر باز می زنند. اینها با این کارشان بزرگترین ضربه را به اعتبار و حیثیت دولت افغانستان وارد میکنند چون جهان خارج با دیدن ایشان در خیابان های کابل برایشان این سوال خلق می شود که پس این کمک های مالی پنجاه و پنج ملیارد دالری جامعه جهانی کجا شد که وضع مردم در پایتخت افغانستان چنین فلاکتبار است ازینرو دولت تصمیم مبارزه قاطع را در مقابل اینها گرفته تا این لکه بد نامی را از دامان جامعه پاک کند. علمای دینی منجمله مجاهد بزرگوار آقای سیاف و رهبر جهادی حجت الاسلام محسنی درین رابطه با دولت اظهار همنوایی کرده و گدایی را اصولا از دیدگاه اسلام مردود دانسته و خصوصاً در جامعه مرفه چون افغانستان که کمک های مالی بیشتر از پنجاه کشور جهان را متواتر دریافت کرده و ذخایر زیرزمینی آن کفایت مصارف هزار سال آینده را میکند یک عمل خلاف شریعت اسلامی و جز گناه هان کبیره پنداشته اند . با تقـــدیم حــــــــــــــــرمت حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی یه نفر خوابش میاد و واسه ی خواب جا نداره یه نفر یه لقمه نون برای فردا ندارهیکی دفترش پر از نقاشی و خط خطیه اون یکی مداد برای آب و بابا ندارهیکی ویلای کنار دریاشون قصره ولی اون یکی حتی تو فکرش آب دریا ندارهیکی هر هفته یه روز پزشکشون میاد خونشیکی داره می میره ، خرج مداوا ندارهیه نفر می ارزه امضاش به هزار تا عالمی یکی بعد عمری رنج و زحمت امضا ندارهیکی پول نداره تا دو روز به شهرشون بره یکی طاقت واسه ی صدور ویزا ندارهیکی فکر آخرین رژیمای غذاییه یکی از بس که نخورده شب و روز نا ندارهبچه ای که تو چراغ قرمزا می فروشه گل مگه درس و مشق و شور و شوق و رؤیا نداره؟همیشه تو دنیا کلی فرق بین آدماستاین یه قانون شده و دیروز و حالا نداره   واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ دانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق هم عبادت، هم کلید زندگیست گفت زین معیار اندر شهرما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست  

 • Sahameddin ghiassi

  مشگل خاورمیانه بایست حل شود  همه مردم دنیای سوم و خاورمیانه در عذابند  زیرا در شرایطی دشوار زندگی میکنند   متاسفانه نبود تعلیم و تربیت اجتماعی و جهل و تمامیت خواهی بلایی است که برسر مردم دنیا ی سوم آمده و میآید   مردم طوری برنامه ریزی شده اند که متاسفانه تنها بایست به فکر منافع شخصی خودشان باشند زیرا در غیر اینصورت با مشگلات زیادی روبرو خواهند شد   . ما احتیاج به رهبران دلسوز و از خود گذشته ای داریم  که با فدا کردن منافع شخصی خودران کشورهایمانرا بجلو ببرند   

 • Sahameddin ghiassi

  مشگل خاورمیانه بایست حل شود  همه مردم دنیای سوم و خاورمیانه در عذابند  زیرا در شرایطی دشوار زندگی میکنند   متاسفانه نبود تعلیم و تربیت اجتماعی و جهل و تمامیت خواهی بلایی است که برسر مردم دنیا ی سوم آمده و میآید   مردم طوری برنامه ریزی شده اند که متاسفانه تنها بایست به فکر منافع شخصی خودشان باشند زیرا در غیر اینصورت با مشگلات زیادی روبرو خواهند شد   . ما احتیاج به رهبران دلسوز و از خود گذشته ای داریم  که با فدا کردن منافع شخصی خودران کشورهایمانرا بجلو ببرند   

 • Sahameddin ghiassi

  مشگل خاورمیانه بایست حل شود  همه مردم دنیای سوم و خاورمیانه در عذابند  زیرا در شرایطی دشوار زندگی میکنند   متاسفانه نبود تعلیم و تربیت اجتماعی و جهل و تمامیت خواهی بلایی است که برسر مردم دنیا ی سوم آمده و میآید   مردم طوری برنامه ریزی شده اند که متاسفانه تنها بایست به فکر منافع شخصی خودشان باشند زیرا در غیر اینصورت با مشگلات زیادی روبرو خواهند شد   . ما احتیاج به رهبران دلسوز و از خود گذشته ای داریم  که با فدا کردن منافع شخصی خودران کشورهایمانرا بجلو ببرند   

 • Par22

  in jirekharane khoonkhar negarane kishe haye khodeshan , hesabhaye banki eshan dar kharej az keshvar o beriz o bepashyahe khodeshan hasatande vase mohkam kardane payehaye in hekoomate zedebashariyat az hich jenayati darigh nadarand.
  Khatamiye pache khar hagh nadare barae mardom va az janebe mardom teklif taaeen konad. inha che rajebe in mellat fekr mikonand, in hokoomate nangin che goli be sare in melat zade bejoz faghr, gorosnegi,fahsha  koshtar o tajavoz o eadam, zendanhaye por az javanhaye andishmande keshvareman. nangetan bad akhoondhaye moftkhor che amame sefid o che amame siyah, nang bar shom zahakane zaman bad, jaygahe shoma dar alame siyasat nist, demokrasi va azadi harfe shoma nist. Jaygahe Shoma  hamneshine  ba JEN o jengir ha  o MORTAZANE HENDI st. Nabud in regime khoonkhar, zende bad AZADI.

 • Par22

  in jirekharane khoonkhar negarane kishe haye khodeshan , hesabhaye banki eshan dar kharej az keshvar o beriz o bepashyahe khodeshan hasatande vase mohkam kardane payehaye in hekoomate zedebashariyat az hich jenayati darigh nadarand.
  Khatamiye pache khar hagh nadare barae mardom va az janebe mardom teklif taaeen konad. inha che rajebe in mellat fekr mikonand, in hokoomate nangin che goli be sare in melat zade bejoz faghr, gorosnegi,fahsha  koshtar o tajavoz o eadam, zendanhaye por az javanhaye andishmande keshvareman. nangetan bad akhoondhaye moftkhor che amame sefid o che amame siyah, nang bar shom zahakane zaman bad, jaygahe shoma dar alame siyasat nist, demokrasi va azadi harfe shoma nist. Jaygahe Shoma  hamneshine  ba JEN o jengir ha  o MORTAZANE HENDI st. Nabud in regime khoonkhar, zende bad AZADI.

 • Sahameddin ghiassi

  خیزش مردم خاورمیانه برای رهایی از زنجیرهای مریی و نامریی استعمار و استحمار همانطوریکه اکنون شاید برای بسیاری ازما روشن شده باشد  کشورهای قوی پنجه در فکر منافع خود هستند و اینکه بازارهای اقتصادی خود را بیشتر رونق بدهند و شاید تا دیروز هم فکر میکردند که ملتهای دنیای سوم بهتر است زیر دست دیکتاتوران خود خواه و ابله و یا وابسته به آنان باشند  زیرا طرح کنندګان اصلی مردم دنیای سوم را مردمی آغشته به جنون بیسوادی  خرافه ها  مذهبی ها متظاهر یا ساده دل واقعی می پنداشتند که براحتی توسط یک دیکتاتور ابله زور ګو دزد تمامیت خواه فاسد و در خط آنان یا مستقیم و یا غیر مستقیم میتوان آنان را کنترل کرد. بعد هم اینطور فکر میکردند که خلق وخوی دیکتاتوری و تمامیت طلبی و دزدی و فساد را براحتی میتوان بین تمامی لایه های اجتماعی برد و مردم را یکسره بیکاره  دزد رشوه خوار و بی تفاوت بار آورد  آنان هم با تزریق بیشتر تعصب های دینی و نژادی ساختګی و ملیت های ساختګی مردم را بیشتر و بهتر ګروه بندی میکردند تا از اتحاد آنان وشناخت دشمن واقعی عاجز باشند.

    تعصب تمامیت طلبی و خرافه طوری بین اکثر لایه های مردم نفوذ پیداکرده بود که حتی پسر هم به روی پدر عربده میکشد که پدر تو با این تحصیلات و مقام اداری که داری بی عرضه هستی و نتوانسته ای با رشوه پشت خودت را ببندی  و اکنون ما بایست دارای مشګلات مادی باشیم زیرا تو از موقعیتهای خود استفاده نکرده ای و ما اکنون در مشګلات زندګی کنیم  بدین ترتیب از یکطرف دزدهای بین المللی و قاچابران و شرکتها بیمه  مردم را غارت میکنند و از طرف دیګر دزدان ودیکتاتوران محلی با کشتن و بستن و سرکوب مردم را غارت میکنند و با دادن پول به مزدوران خود و یا حتی با شست شوی مغزی مردم ساده لوح آنان را با اسلحه های مدرن غربی به جنګ مردم دست خالی میفرستند  نمونه بسیار بارز آن سرهنګ دیوانه ای بنام معمرالقذافی است که خود را در خیال شاید رهبر جهان میداند  او با پول نفت مردم فقیر لیبی که بایست صرف رفاه دانشګاه بیمارستان کار میشد  بهترین اسلحه ها را از غرب خرید تجار مرګ و جنایت هم تنها بفکر فروش اسلحه ها مواد منفجره مواد مخدر خود هستند و کاری ندارند که اینها را به دیوانه ای میدهند که ممکن است حتی بسوی خود آنان هم نشانه رود.  آنان بخوبی میدانستند که کشوری مانند لیبی احتیاجی به این همه اسلحه های مدرن و پیشرفته ندارد و در حالت جنګ و تهدید با کشوری دیګر هم نیست مسلم است که اینها را برای بقای حکومت خود کامه خود میخواند و تصور این حالت که با همین سلاحها به جنګ زنان ومردان و کودکان مثلا هموطن خود خواهد رفت زیاد دور از ذهن نبود مثل صدام که با اسلحه غربی بجان هموطن های کرد خود و مردم شیعه و مردم ایران افتاده بود و در نهایت مثل یک سګ هار اعدام شد  بدبختی اینجاست که دیګران از این مثالها درس نمیګیرند ګویا کور خر کر و ابله بتمام عیار شده اند .

   کشورهای غربی آنقدر احمق نیستند که حتی درصدی که این دیکتاتور ها دزدیده اند و در بانکهای آنان مثلا به امانت ګذارده اند به آنان پس بدهند  و بدین ترتیب دیکتاتور ابله مال مردم را میدزدد در بانکهای آنان میګذارد و سرانجام خودش اعدام میشود و اربابان پول مردم فقیر را بلع میفرمایند  متاسفانه این تفرقه و این تزریق خرافه ګرایی و تعصب های خرکی بعضی وقت ها در اعماق همه لایه ها اجتماعی نفوذ میکند و مردم را بصورت آدمکهایی در میآورد که تنها بفکر بقای خود هستند  قانون تنازع بقا بجای تعاون بقا   پدری که دزدی نکرده و خواسته برای مردم کار کند مورد تهاجم همسر و فرزندان  خودش هم قرار میګیرد و اورا کنار میزنند  و یا کسی که نخواسته کارهای غیر قانونی کند ومجبور به ترک کشور شده است این بار بایست تاوان نفرت مردم و دولت کشور میزبان را به کشور خودش پس بدهد و بصورت قانونی و محترمانه غارت میشود  در اینصورت که آدمهای خوب و کاری کنار ګذارده میشوند  بدین ترتیب تنها دزدها ویا حداقل اکثر دزدها و آدمهای فاسد و وابسته شغلهای کلیدی را در دست میګیرند و بایست ثنا ګو و غلامان جان نثار باشند تا در سر کار باقی بمانند  ولی شاید با این خیزشهای مردمی که کارد به استخوانهایشان رسیده است غرب هم تعدیلی در سیاست خود بکند و نخواهد که مردم در فقر و بیچارګی بیشتر از این دست پا بزنند و یا به برادر کشی روی آورند ویا به غارت همدیګر و کلاهبردایها بپردازند  آنچه که مسلم است بایست معیار انسانی و مملو از دوستی و محبت باشد نه ګروه ګرایی و نفرت بیشر که میاسفانه دانسته و یا ندانسته به این نفرتها دامن زده میشود  کشیشی ابله تر از ملا قرآنرا میسوزاند  چه استفاده معنوی وی از این کار میکند؟

  آیا در انجیل مقدس آمده است که بایست کتابهای مقدس سایر ادیان را سوزانید؟  او باعث میشود که با کار ابلهانه اش تعدادی انسانها باحتمال خدمت ګذار کشته شوند و نفرت و جنون مردمی را بر می انګیزد که اربابان آنان را در بیسوادی خرافه و جهالت و تمامیت خواهی غرق کرده اند از یک طرف مردم خاورمیانه با هیولای  بیسوادی دزدی و تعصب درګیرند و از یک طرف دیګر دزدان بین المللی با همکاری مهره های ابله ویا مغرورشان برای غارت آنان دندان تیز کرده اند  و از طرف دیګر برنامه تفرقه و نفرت نیز مرتب دامن زده میشود  اګر رهبران کنونی دنیا کمی شعور داشتند متوجه میشدند که این بار کج به منزل نخواهد رسید و بالاخره کسانی قربانی خواهند شد چه بسا  درمیان این قربانیان فرزندان خردسال آنان هم باشند  بایست فکر کنند که یک اجتماع مملو از دوستی مهربان عشق قانون و عدالت حتی برای فرزندان آنان هم کارساز تر خواهد بود تا اجتماعی مملو از نفرت کینه ترس دزدی فساد تمامیت خواهی و بی تفاوتی؟  متاسفانه این تعصب و این جهالت حتی در میان دین های پیشرو هم وجود دارد  اګر مثلا به آموزه های دین بهایی نګاه کنیم   می بینیم که پراز آموزه های خوب اجتماعی است  مثلا اګر دین باعث ګرفتاری شود بی دینی بهتر است  و یا دین بایست با علم و عقل منطبق باشد یا تقلید صرف مجاز نمی باشد    و یا باهمه دینها با کمال محبت و دوستی معاشرت کنید و نیز بدین سبب نام دین بهایی با وجود همه ظلم هایی ناروایی که به آن شده است با اعتماد و دوستی وراستی همراه است ولی باز متاسفانه بعضی از همین بهاییان هم در همین شرایط دشوار به کلاهبرداری امانت خواری و غارت دیګران می پردازند یا از حسادت است و یا برای داشتن زندګی بهتر با ثروت و سرمایه های دیګران  و نیز همان تعصب خرکی را بعضی از بهاییان دارند در حالیکه عملا ضد آموزه های دینی شان میباشد  شاید بهترین راه این باشد که معیار ها بایست تنها به خوبی و انسانیت منتهی شود و نه صرف نامها و دینها ومکتب های اجتماعی که همګی وابسته ګان آڼان ممکن است که در اثر شرایط توزرد از آب در آیند.  مثلا شهادت پروری و کشته شدن برای اثبات عقیده شاید در این دوره کاری بیهوده باشد  و هر دو طرف از این کار زیان خواهند دید. کشتن سی هزار بابی مظلوم که متاسفانه همراه با کشته شدن مقداری از مسلمانان آن زمان ګول خورده  بود .

  شاید تنها برای استعمار و استحمار بین المللی نان داشت ویا اخراج و یا بیرون آمدن سی میلیون از مردم خاورمیانه که اکثر هم تحصیکرده وکاری هستند باز ریختن آب به آسیاب دشمن و غارتګران بین المللی است یا نه؟  در صورتیکه مهندس خاورمیانه ای که در کشور خودش دارای کار خوب و سازندګی بوده است در آمریکا به ظرف شویی میپردازد باید بحال کی ګریست؟  شاید این سی میلیون متخصص و تحصیکرده ها که از کشورهایشان بیرون شده اند می توانستند کشورهایشان را در دنیای سوم به حد دنیای اول برسانند زیرا امروزه به یمن اینترنت و تبادل اطلاعات جوانان با هوش و تیزهوش براحتی میتوانند علوم جدید را فرا بګیرند و وادارکردن آنان به خروج از کشور و یا کشتار آنان عملا به ضرر همان کسانی است که اینهارا از رده خارج میکنند و درنهایت هم دود این تفرقه به چشمان همان ظالمان دزدان و غارتګران خواهد رفت  نه آنان خودشان و نه خانواده هایشان در امان نخواهند بود ثروت واقعی و ثروت اصلی شاید آن باشد که محبوب باشند  که سعدی فرموده  سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرګز   مرده آنست که نامش به نکویی نبرند  میګویند که آتاتورک رهبر ترکیه هنګام مرګ هیچ ثروتی نداشت  ثروت پولی  ولی همه میدانیم که در قلب اکثر مردم ترکیه و شایددنیا به عنوان یک انسان سالم صادق وپیشرو شناخته شده است وهنوز هم تصویر او همه جا و روی تمامی سکه ها و اسکناسهای ترکیه  میدرخشند  آیا این ثروت است و یا آن دلارهای دزدی شده شیوخ عرب که دربانکهای کافرستانها بقول خودشان خوابانیده اند؟  متاسفانه تهمت زدن و غیبت کردن و کسی را لجن مال کردن  تفرقه افکنی و نفرت پراکنی و تزریق خرافه های دینی  جهل و بیسوادی و کشتن و کشته شدن درراه باورهای غیر علمی و غیر واقعی و خرافه ها است که ملتهای مارا به عقب ګرد فشار میدهد .

   مثال آن تفرقه بین عرب و عجم است که عملا هردو باهم مخلوط شده اند و یا یهودی و عرب که هر دو از یک نژاد هستند و اکثرا باهم به خوبی و دوستی زندګی کرده اند مثل زمان صلاح الدین ایوبی که معیار او خوبی بود نه نام یک دین  ترک و فارس که باز با هم مخلوط شده اند  هنګامیکه من دانشجویانی از عربستان سعودی داشتم دیدم که آنان بسیار به سایر مردم خاورمیانه بخصوص ایران شبیه هستند وبعد از ګفتګو معلوم شد که در آنانهم رګه های ایرانی  مغولی و ترک وجود دارد  پس آیا نفرت نژادی عملی بیهوده نیست در حالیکه ما همه باهم کم بیش مخلوط شده ایم و دلیلش هم شباهت ما باهم است  منتهی این نفرت تزریقی سیاسی باعث میشود که با دشمنان واقعی را کنار بګذاریم و به سرکول هم بپریم.   دشمنان اصلی همانا غارتګران ثروتمندان دزد  شیوخ میلیارد  دزدان سرمایه های ملی و جهل و تعصب  تمامیت خواهی بی تفاوتی ملی و مردمی است  که مارا از پای خواهد انداخت  امیدواریم که مردم خوب غرب بیشراز این اجازه ندهند که ما ملتهای دنیای سوم توسط شیادان آنان غارت شویم  چه در نهایت این خود مردم عادی و طبقه متوسط غرب هم قربانیهای آنان خواهند بود  زیرا دیدیم که طمع کار وغارتګر و تمامیت خواه به هیچ کس رحم و مروت ندارد  و در نهایت ممکن است که حتی به روی دوستان و خانواده خود هم پنجه بکشند    ای برادر صورت زیبای ظاهر هیچ نیست  تاتوانی سیرت زیبا بیار؟
   اضافه بر سازمان اینگونه نگاه کنید …
  مرد را به عقلش نه به ثروتش
  زن را به وفایش نه به جمالش
  دوست را به محبتش نه به کلامش
  عاشق را به صبرش نه به ادعایش مال را به برکتش نه به مقدارش
  خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
  اتومبیل را به کارائیش نه به مدلش
  غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
  درس را به استادش نه به سختیش
  دانشمند را به علمش نه به مدرکش
  مدیر را به عملکردش نه به جایگاهش
  نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش
  شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
  دل را به پاکیش نه به صاحبش
  جسم را به سلامتش نه به لاغریش
  سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش
  در انتشار آنچه خوبیست و اثری از عشق در آن هست آخرین نفر نباشید!
   
  فرهنگستان زبان فارسی ساعاتی پیش اعلام کرد
  از این پس بجای واژه غریب و نامانوس و بی ادبانه
  — کون —
  از کلمه
  — جیب —
  استفاده کنید همانطور که احمدی نژاد در سخنرانی اخیرش گفته است :
  همه چیز صاف میره تو جیب مردم
   

 • Par22

  in jirekharane khoonkhar negarane kishe haye khodeshan , hesabhaye banki eshan dar kharej az keshvar o beriz o bepashyahe khodeshan hasatande vase mohkam kardane payehaye in hekoomate zedebashariyat az hich jenayati darigh nadarand.
  Khatamiye pache khar hagh nadare barae mardom va az janebe mardom teklif taaeen konad. inha che rajebe in mellat fekr mikonand, in hokoomate nangin che goli be sare in melat zade bejoz faghr, gorosnegi,fahsha  koshtar o tajavoz o eadam, zendanhaye por az javanhaye andishmande keshvareman. nangetan bad akhoondhaye moftkhor che amame sefid o che amame siyah, nang bar shom zahakane zaman bad, jaygahe shoma dar alame siyasat nist, demokrasi va azadi harfe shoma nist. Jaygahe Shoma  hamneshine  ba JEN o jengir ha  o MORTAZANE HENDI st. Nabud in regime khoonkhar, zende bad AZADI.

 • Sahameddin ghiassi

  خیزش مردم خاورمیانه برای رهایی از زنجیرهای مریی و نامریی استعمار و استحمار همانطوریکه اکنون شاید برای بسیاری ازما روشن شده باشد  کشورهای قوی پنجه در فکر منافع خود هستند و اینکه بازارهای اقتصادی خود را بیشتر رونق بدهند و شاید تا دیروز هم فکر میکردند که ملتهای دنیای سوم بهتر است زیر دست دیکتاتوران خود خواه و ابله و یا وابسته به آنان باشند  زیرا طرح کنندګان اصلی مردم دنیای سوم را مردمی آغشته به جنون بیسوادی  خرافه ها  مذهبی ها متظاهر یا ساده دل واقعی می پنداشتند که براحتی توسط یک دیکتاتور ابله زور ګو دزد تمامیت خواه فاسد و در خط آنان یا مستقیم و یا غیر مستقیم میتوان آنان را کنترل کرد. بعد هم اینطور فکر میکردند که خلق وخوی دیکتاتوری و تمامیت طلبی و دزدی و فساد را براحتی میتوان بین تمامی لایه های اجتماعی برد و مردم را یکسره بیکاره  دزد رشوه خوار و بی تفاوت بار آورد  آنان هم با تزریق بیشتر تعصب های دینی و نژادی ساختګی و ملیت های ساختګی مردم را بیشتر و بهتر ګروه بندی میکردند تا از اتحاد آنان وشناخت دشمن واقعی عاجز باشند.

    تعصب تمامیت طلبی و خرافه طوری بین اکثر لایه های مردم نفوذ پیداکرده بود که حتی پسر هم به روی پدر عربده میکشد که پدر تو با این تحصیلات و مقام اداری که داری بی عرضه هستی و نتوانسته ای با رشوه پشت خودت را ببندی  و اکنون ما بایست دارای مشګلات مادی باشیم زیرا تو از موقعیتهای خود استفاده نکرده ای و ما اکنون در مشګلات زندګی کنیم  بدین ترتیب از یکطرف دزدهای بین المللی و قاچابران و شرکتها بیمه  مردم را غارت میکنند و از طرف دیګر دزدان ودیکتاتوران محلی با کشتن و بستن و سرکوب مردم را غارت میکنند و با دادن پول به مزدوران خود و یا حتی با شست شوی مغزی مردم ساده لوح آنان را با اسلحه های مدرن غربی به جنګ مردم دست خالی میفرستند  نمونه بسیار بارز آن سرهنګ دیوانه ای بنام معمرالقذافی است که خود را در خیال شاید رهبر جهان میداند  او با پول نفت مردم فقیر لیبی که بایست صرف رفاه دانشګاه بیمارستان کار میشد  بهترین اسلحه ها را از غرب خرید تجار مرګ و جنایت هم تنها بفکر فروش اسلحه ها مواد منفجره مواد مخدر خود هستند و کاری ندارند که اینها را به دیوانه ای میدهند که ممکن است حتی بسوی خود آنان هم نشانه رود.  آنان بخوبی میدانستند که کشوری مانند لیبی احتیاجی به این همه اسلحه های مدرن و پیشرفته ندارد و در حالت جنګ و تهدید با کشوری دیګر هم نیست مسلم است که اینها را برای بقای حکومت خود کامه خود میخواند و تصور این حالت که با همین سلاحها به جنګ زنان ومردان و کودکان مثلا هموطن خود خواهد رفت زیاد دور از ذهن نبود مثل صدام که با اسلحه غربی بجان هموطن های کرد خود و مردم شیعه و مردم ایران افتاده بود و در نهایت مثل یک سګ هار اعدام شد  بدبختی اینجاست که دیګران از این مثالها درس نمیګیرند ګویا کور خر کر و ابله بتمام عیار شده اند .

   کشورهای غربی آنقدر احمق نیستند که حتی درصدی که این دیکتاتور ها دزدیده اند و در بانکهای آنان مثلا به امانت ګذارده اند به آنان پس بدهند  و بدین ترتیب دیکتاتور ابله مال مردم را میدزدد در بانکهای آنان میګذارد و سرانجام خودش اعدام میشود و اربابان پول مردم فقیر را بلع میفرمایند  متاسفانه این تفرقه و این تزریق خرافه ګرایی و تعصب های خرکی بعضی وقت ها در اعماق همه لایه ها اجتماعی نفوذ میکند و مردم را بصورت آدمکهایی در میآورد که تنها بفکر بقای خود هستند  قانون تنازع بقا بجای تعاون بقا   پدری که دزدی نکرده و خواسته برای مردم کار کند مورد تهاجم همسر و فرزندان  خودش هم قرار میګیرد و اورا کنار میزنند  و یا کسی که نخواسته کارهای غیر قانونی کند ومجبور به ترک کشور شده است این بار بایست تاوان نفرت مردم و دولت کشور میزبان را به کشور خودش پس بدهد و بصورت قانونی و محترمانه غارت میشود  در اینصورت که آدمهای خوب و کاری کنار ګذارده میشوند  بدین ترتیب تنها دزدها ویا حداقل اکثر دزدها و آدمهای فاسد و وابسته شغلهای کلیدی را در دست میګیرند و بایست ثنا ګو و غلامان جان نثار باشند تا در سر کار باقی بمانند  ولی شاید با این خیزشهای مردمی که کارد به استخوانهایشان رسیده است غرب هم تعدیلی در سیاست خود بکند و نخواهد که مردم در فقر و بیچارګی بیشتر از این دست پا بزنند و یا به برادر کشی روی آورند ویا به غارت همدیګر و کلاهبردایها بپردازند  آنچه که مسلم است بایست معیار انسانی و مملو از دوستی و محبت باشد نه ګروه ګرایی و نفرت بیشر که میاسفانه دانسته و یا ندانسته به این نفرتها دامن زده میشود  کشیشی ابله تر از ملا قرآنرا میسوزاند  چه استفاده معنوی وی از این کار میکند؟

  آیا در انجیل مقدس آمده است که بایست کتابهای مقدس سایر ادیان را سوزانید؟  او باعث میشود که با کار ابلهانه اش تعدادی انسانها باحتمال خدمت ګذار کشته شوند و نفرت و جنون مردمی را بر می انګیزد که اربابان آنان را در بیسوادی خرافه و جهالت و تمامیت خواهی غرق کرده اند از یک طرف مردم خاورمیانه با هیولای  بیسوادی دزدی و تعصب درګیرند و از یک طرف دیګر دزدان بین المللی با همکاری مهره های ابله ویا مغرورشان برای غارت آنان دندان تیز کرده اند  و از طرف دیګر برنامه تفرقه و نفرت نیز مرتب دامن زده میشود  اګر رهبران کنونی دنیا کمی شعور داشتند متوجه میشدند که این بار کج به منزل نخواهد رسید و بالاخره کسانی قربانی خواهند شد چه بسا  درمیان این قربانیان فرزندان خردسال آنان هم باشند  بایست فکر کنند که یک اجتماع مملو از دوستی مهربان عشق قانون و عدالت حتی برای فرزندان آنان هم کارساز تر خواهد بود تا اجتماعی مملو از نفرت کینه ترس دزدی فساد تمامیت خواهی و بی تفاوتی؟  متاسفانه این تعصب و این جهالت حتی در میان دین های پیشرو هم وجود دارد  اګر مثلا به آموزه های دین بهایی نګاه کنیم   می بینیم که پراز آموزه های خوب اجتماعی است  مثلا اګر دین باعث ګرفتاری شود بی دینی بهتر است  و یا دین بایست با علم و عقل منطبق باشد یا تقلید صرف مجاز نمی باشد    و یا باهمه دینها با کمال محبت و دوستی معاشرت کنید و نیز بدین سبب نام دین بهایی با وجود همه ظلم هایی ناروایی که به آن شده است با اعتماد و دوستی وراستی همراه است ولی باز متاسفانه بعضی از همین بهاییان هم در همین شرایط دشوار به کلاهبرداری امانت خواری و غارت دیګران می پردازند یا از حسادت است و یا برای داشتن زندګی بهتر با ثروت و سرمایه های دیګران  و نیز همان تعصب خرکی را بعضی از بهاییان دارند در حالیکه عملا ضد آموزه های دینی شان میباشد  شاید بهترین راه این باشد که معیار ها بایست تنها به خوبی و انسانیت منتهی شود و نه صرف نامها و دینها ومکتب های اجتماعی که همګی وابسته ګان آڼان ممکن است که در اثر شرایط توزرد از آب در آیند.  مثلا شهادت پروری و کشته شدن برای اثبات عقیده شاید در این دوره کاری بیهوده باشد  و هر دو طرف از این کار زیان خواهند دید. کشتن سی هزار بابی مظلوم که متاسفانه همراه با کشته شدن مقداری از مسلمانان آن زمان ګول خورده  بود .

  شاید تنها برای استعمار و استحمار بین المللی نان داشت ویا اخراج و یا بیرون آمدن سی میلیون از مردم خاورمیانه که اکثر هم تحصیکرده وکاری هستند باز ریختن آب به آسیاب دشمن و غارتګران بین المللی است یا نه؟  در صورتیکه مهندس خاورمیانه ای که در کشور خودش دارای کار خوب و سازندګی بوده است در آمریکا به ظرف شویی میپردازد باید بحال کی ګریست؟  شاید این سی میلیون متخصص و تحصیکرده ها که از کشورهایشان بیرون شده اند می توانستند کشورهایشان را در دنیای سوم به حد دنیای اول برسانند زیرا امروزه به یمن اینترنت و تبادل اطلاعات جوانان با هوش و تیزهوش براحتی میتوانند علوم جدید را فرا بګیرند و وادارکردن آنان به خروج از کشور و یا کشتار آنان عملا به ضرر همان کسانی است که اینهارا از رده خارج میکنند و درنهایت هم دود این تفرقه به چشمان همان ظالمان دزدان و غارتګران خواهد رفت  نه آنان خودشان و نه خانواده هایشان در امان نخواهند بود ثروت واقعی و ثروت اصلی شاید آن باشد که محبوب باشند  که سعدی فرموده  سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرګز   مرده آنست که نامش به نکویی نبرند  میګویند که آتاتورک رهبر ترکیه هنګام مرګ هیچ ثروتی نداشت  ثروت پولی  ولی همه میدانیم که در قلب اکثر مردم ترکیه و شایددنیا به عنوان یک انسان سالم صادق وپیشرو شناخته شده است وهنوز هم تصویر او همه جا و روی تمامی سکه ها و اسکناسهای ترکیه  میدرخشند  آیا این ثروت است و یا آن دلارهای دزدی شده شیوخ عرب که دربانکهای کافرستانها بقول خودشان خوابانیده اند؟  متاسفانه تهمت زدن و غیبت کردن و کسی را لجن مال کردن  تفرقه افکنی و نفرت پراکنی و تزریق خرافه های دینی  جهل و بیسوادی و کشتن و کشته شدن درراه باورهای غیر علمی و غیر واقعی و خرافه ها است که ملتهای مارا به عقب ګرد فشار میدهد .

   مثال آن تفرقه بین عرب و عجم است که عملا هردو باهم مخلوط شده اند و یا یهودی و عرب که هر دو از یک نژاد هستند و اکثرا باهم به خوبی و دوستی زندګی کرده اند مثل زمان صلاح الدین ایوبی که معیار او خوبی بود نه نام یک دین  ترک و فارس که باز با هم مخلوط شده اند  هنګامیکه من دانشجویانی از عربستان سعودی داشتم دیدم که آنان بسیار به سایر مردم خاورمیانه بخصوص ایران شبیه هستند وبعد از ګفتګو معلوم شد که در آنانهم رګه های ایرانی  مغولی و ترک وجود دارد  پس آیا نفرت نژادی عملی بیهوده نیست در حالیکه ما همه باهم کم بیش مخلوط شده ایم و دلیلش هم شباهت ما باهم است  منتهی این نفرت تزریقی سیاسی باعث میشود که با دشمنان واقعی را کنار بګذاریم و به سرکول هم بپریم.   دشمنان اصلی همانا غارتګران ثروتمندان دزد  شیوخ میلیارد  دزدان سرمایه های ملی و جهل و تعصب  تمامیت خواهی بی تفاوتی ملی و مردمی است  که مارا از پای خواهد انداخت  امیدواریم که مردم خوب غرب بیشراز این اجازه ندهند که ما ملتهای دنیای سوم توسط شیادان آنان غارت شویم  چه در نهایت این خود مردم عادی و طبقه متوسط غرب هم قربانیهای آنان خواهند بود  زیرا دیدیم که طمع کار وغارتګر و تمامیت خواه به هیچ کس رحم و مروت ندارد  و در نهایت ممکن است که حتی به روی دوستان و خانواده خود هم پنجه بکشند    ای برادر صورت زیبای ظاهر هیچ نیست  تاتوانی سیرت زیبا بیار؟
   اضافه بر سازمان اینگونه نگاه کنید …
  مرد را به عقلش نه به ثروتش
  زن را به وفایش نه به جمالش
  دوست را به محبتش نه به کلامش
  عاشق را به صبرش نه به ادعایش مال را به برکتش نه به مقدارش
  خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
  اتومبیل را به کارائیش نه به مدلش
  غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
  درس را به استادش نه به سختیش
  دانشمند را به علمش نه به مدرکش
  مدیر را به عملکردش نه به جایگاهش
  نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش
  شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
  دل را به پاکیش نه به صاحبش
  جسم را به سلامتش نه به لاغریش
  سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش
  در انتشار آنچه خوبیست و اثری از عشق در آن هست آخرین نفر نباشید!
   
  فرهنگستان زبان فارسی ساعاتی پیش اعلام کرد
  از این پس بجای واژه غریب و نامانوس و بی ادبانه
  — کون —
  از کلمه
  — جیب —
  استفاده کنید همانطور که احمدی نژاد در سخنرانی اخیرش گفته است :
  همه چیز صاف میره تو جیب مردم
   

 • Sahameddin ghiassi

   آیا واقعا آدمها آدمک هایی شده اند؟  همه ما که در این ستون مطلب مینویسیم کم بیش از یک مشګل ناله داریم و آن نداشتن آزادی  نداشتن کشورهایی مستقل  اعتماد بهم تیمی کارکردن  دله دزدیهای و غارتهای افسانه ای  خیانت جنایت و بد کردن ها است  تمامیت خواهی ها حسادت ها نداشتن اتحاد و محبت نسبت بهم  و یا سرکوفت زدن به سر هم غرلند به  دینها و بی دینهاست  ما به لایه های بالای اجتماع سیاسی کاری ندارم زیرا دیګران بهتر از ما نوشته اند  ولی تنها به اطراف خود که نګاه میکنم می بینم که شاید ما واقعا لیاقت بهتر شدن یا بهتر بودن را نداریم   اګر بمن غر نزنید که منفی بافی میکنم  ومن تنها حقیقت ها را می نویسم و نظرم هم ذکر مصیبت نیست که بیرون رفتن از این مخمصه ای است که همه ملتهای خاورمیانه و شاید دنیا به آن مبتلی شده اند  شاید همه ما موافق باشیم که آن حرص پول و ثروت طمع بیش از حد  تمامیت خواهی و فساد است  هرکه دستش به دم ګاوی بند شد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد بدزدد تا آینده داشته باشد ترس از آینده از پیری کوری و در آن روزی که بیمارشده ایم و حتی فرزندان ما هم از اطراف ما ګریزان میشوند   خوب تنها یک راه برای ما باقی میماند که بی تفاوت باشیم و یا ظالم وګرنه حساب ما با کرام کاتیبن است   خوب چرا ما باهم متحد نیستیم  برای اینکه قدر هم را نمیدانیم برای اینکه به فداکاریهای هم ارج نمی دهیم برای اینکه هرکه بما خدمت کند دوقورت نیم مان هم باقی است و میګوییم میخواستی ندی  میخواستی نکنی؟  دوستان بسیاری را دیده ام که با سرجان به کمک دوست دیګرشان رفته بودند و آن دوست عوض قدردانی برای آنان مشګل تراشی هم میکرد  و به او میګفتند که اشتباه از خودت بوده است که به من اینقدر کمک کرده ای من که اسلحه روی شقیقه ات نګذاشته بود م که بمن مثلا پول بده یا کمک کن میخواستی ندی  .

  حالا که دادی بایست پای مشګلات آنهم بنشینی  خوب اګر یک بمن چه یا خدا بده ګفته بود هیچ یک از این مشګلات را نداشت  حتی ما وقتی ګروهی مثلا هم قسم میشویم و دنبال کاری میرویم هم چون که به مشګلات برخوردیم همدیګر را تنها پای مشګلات رها میکنیم  کارمندان مثلا یک اداره با هم قرار ګذاشتند که سر تبعیض ګذاشتن شرکت با مدیر عامل شرکت صحبت کنند  و از میان خود یک نفر نماینده انتخاب کردندکه مشګلاتشان رابه ګوش مدیر عامل برساند  نماینده جلو رفت و داشت کارها را درست میکرد که مدیر عامل تک تک کارمندان را سوا سوا خواست وبه احتمال به هرکدام وعده وعیدی داد و در نتیجه نماینده را تنها رها کردند  نماینده از شرکت اخراج شد و بقیه به نان نوایی رسیدند   و از این نوع مثالها من زیاد دیده و شنیده ام    خوب بااین روحیه میشود به دیګران اعتماد کرد و برای حق ګرفتن خود و آنان قدم پیش ګذاشت؟ سیستم حاکم برجهان همین است بی تفاوت باش یا ظالم
  متاسفانه این تربیت و طرح استعمار جهانی است که مردم را بصورت آدمک در میآورند که یا بایست کاملا بی احساس و بی تفاوت باشی و یا ظالم و بقول بعضی ها متقدر؟ بی تفاوتی تمامیت خواهی منم منم کردن و خود بینی و تنها فکر منافع شخصی بودن است که ماهمه ملت های خاورمیانه را به این روز نشانده است. معلوم نیست که کسی که در راه است از اینانی که سرکارند بهتر باشد؟ بعد هم مردم از داغ درفش میترسند وتازه اطمینانی هم ندارند که با مثلا انقلابهای دیګر اوضاع بهتر خواهد شد تا تربیت استعماری هست شاید وضع هم همین طور باشد بهرکه اعتماد کنی توزرد از آب درمیآید .
   
  حقیقت
  دست و پا زدن و فریاد زدن همیشه نشانه بیداری نیست گاهی نشانه خواب بودن، کابوس دیدن و هذیان گفتنه. ما ایرانی ها دیگه کاملا تبدیل شدیم به ملت زنده باد مرده باد !
  ما وطن نداریم مگر اینکه کسی به کوروش توهین می کنه، یا اسم خلیج فارس رو عوض کنه یا آثارباستانی در حال نابود شدن باشن یا فیلم ۳۰۰ ساخته باشه….
  ما دین نداریم مگر اینکه یکی یه جایی کاریکاتور پیامبر رو بکشه، یا بخوان قرآن بسوزونن، یا تو حرم و اماکن مقدس بمب بذارن
  یه روز مهران مدیری میشه قهرمان ملی و همه برای قهوه تلخش سینه چاک می کنن، فردا میشه مزدور حکومتی، یه روز حیثیت افتخاری رو میبریم یه روز لیلا اوتادی میشه فاحشه، یه روز فوتبالیست ها دست بند سبز می بندن میشن افتخار ملی یه روز میرن با احمدی نژاد فوتبال بازی می کنن فحش شون میدیم، قبل از هر سری اخراجی ها میگیم ما فیلم این چماق به دست رو نمی خریم اما باز هم میشه پر فروش ترین فیلم سینما، یه روز میگن می خوان موسوی و کروبی رو بگیرن همه فیس بوک و دنیای مجازی و حقیقی میشه لینک و مطلب….، خیلی از حر ف ها رو نمیشه زد فقط سر بسته میگم
  ما همه از ظلم وستمی که بر ما رفته و میره بیقرار و بی تابیم، موج شدیم و عده ای هم از هر قشری، سیاستمدار و هنرمند و ورزشکار و… خوب بلدن از این موج ما سواری بگیرن پشتک وارو بزنن و حالشو ببرن
  یکی نیست داد بزنه :
  گشت ارشاد از وقتی شروع شد که ما به خواهرامون گیر دادیم!
  دیکتاتوری وقتی پا گرفت که به همسران مون و فرزندان مون زور گفتیم!
  تقلب توی انتخابات از جایی آغاز شد که همه با برگه های توی جیب مون رفتیم سر جلسه امتحان!
  دروغ از اونجا شروع شد هر کدوم توی هر شغل و هر جایی که هستیم واسه کوچکترین منفعت بزرگ ترین دروغ ها رو گفتیم !
  پرونده سازی ازاونجا پا گرفت که هر دفعه سه نفر از ما دورهم جمع شد پشت سر سه نفر دیگه حرف زدیم و تهمت زدیم و غیبت کردیم
  سانسور از جایی شروع شد که توی فامیل و دوست و آشنا تحمل کسی که مثل خودمون نباشه رو نداشتیم
  ما کمی متوهم شدیم…. همه ۷۰ و چند میلیون این مملکت مثل ما نیستن که از صبح تا شب خبر و گزارش سیاسی می خونیم و می دونیم آخرین باری که فلان زندانی سیاسی با خانوادش حرف زده چه روزی بوده !
  و دقیقه به دقیقه می دونیم تو این مملکت چه خبره! کی چی میگه و کی کجا میره !
  چند نفر از اطرافیانتون می شناسید که اصلا نمی دونن نوری زاد و توکلی و زید آبادی و ستوده و… کی هستن؟! چند نفر رو می شناسین که به جای کسب آگاهی کردن نشستن “پای فارسی وان” و “من و تو” الیسا کجاست و بفرمایید شام می بینن؟!
  ۱ مهر، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، عاشورا، هدفمندکردن یارانه ها … واسه هر کدوم از اینا هفته قبلش قرار بود این مملکت به هم بریزه اما کسی صداش درنیومد! من هم میدونم که نمیشه! اما انقدر با تبلیغات ساده لوحانه خودمون رو مسخره و مضحکه نکنیم !
  چند نفر از خانواده، دوستان، همکاران آشنایان خودتون می شناسید که از صبح تا شب میگن: “اینا همه دستشون تو یه کاسه است آخرش هیچی نمیشه، اینا همش بازیه، بزار زندگی مون رو کنیم، و حتی گاهی همین حساسیت های ما به امور سیاسی مملکت رو مسخره هم می کنن…
  بیاین قبول کنیم اگه حتا۳۰ میلیون از این جمعیت هم شور و شعور کافی رو داشت این وضعیت اینجوری نبود
  ملتی که بنزین لیتری ۷۰۰ بخرن لیتری ۱۰۰۰ تومن هم می خرن! ملتی که قیمت خودشو ندونه هر چیزی رو با هر قیمتی میخره
  مگه این بولیوی نبود که یارانه سوخت رو برداشت بعد بااعتراض مردم دوباره برگردوند
  ملتی که سه روز نمی تونه جلو شکمش رو بگیره و نره در نونوایی بربری و لواش بخره رو چی به آزادی و دموکراسی؟! در عوض واسه زندانی هایی که توی زندان اعتصاب غذا می کنن کمپین راه میندازن و پتیشن امضا می کنن
  مگه اون بازار نبود که اعتصاب کرد و به خواسته اش رسید؟!
  یه نگاه به مباحثه هایی که تو همین فیس بوک یا بقیه شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی اتفاق میفته بندازین، ببینید ملت سر هر اختلاف عقیده ای چه جوری به هم توهین میکنن و تهمت می زنن! فردا در یک فضای باز اینجوری می خوایم کنار هم زندگی کنیم؟!
  من خسته ام از این همه شعار مرده باد زنده باد، هر کی زنده باشه و هر کی مرده باشه من می خوام تا زنده هستم زندگی کنم !
  به جای بازی خوردن می خوام بازی کنم، فقط هم نقش خودم رو، زندگی خودم رو و نه چیز دیگه !
  بزرگترین کاری هم که برای وطنم می تونم انجام بدم اینه که دروغ نگم، تهمت نزنم ،تقلب نکنم، زور نگم، تحمل مخالفم رو داشته باشم، آگاه باشم و آگاهی بدم و اینا رو به هم نسل های خودم و نسل بعدی هم منتقل کنم
  من یقین دارم این اوضاع، نمی تونه اوضاع مملکتی باشه که ۷۰ میلیون انسانی که دروغ نمیگن، تهمت نمیزنن، تقلب نمی کنن و زور نمیگن، توش زندگی کنن

   

 • Sahameddin ghiassi

   آیا واقعا آدمها آدمک هایی شده اند؟  همه ما که در این ستون مطلب مینویسیم کم بیش از یک مشګل ناله داریم و آن نداشتن آزادی  نداشتن کشورهایی مستقل  اعتماد بهم تیمی کارکردن  دله دزدیهای و غارتهای افسانه ای  خیانت جنایت و بد کردن ها است  تمامیت خواهی ها حسادت ها نداشتن اتحاد و محبت نسبت بهم  و یا سرکوفت زدن به سر هم غرلند به  دینها و بی دینهاست  ما به لایه های بالای اجتماع سیاسی کاری ندارم زیرا دیګران بهتر از ما نوشته اند  ولی تنها به اطراف خود که نګاه میکنم می بینم که شاید ما واقعا لیاقت بهتر شدن یا بهتر بودن را نداریم   اګر بمن غر نزنید که منفی بافی میکنم  ومن تنها حقیقت ها را می نویسم و نظرم هم ذکر مصیبت نیست که بیرون رفتن از این مخمصه ای است که همه ملتهای خاورمیانه و شاید دنیا به آن مبتلی شده اند  شاید همه ما موافق باشیم که آن حرص پول و ثروت طمع بیش از حد  تمامیت خواهی و فساد است  هرکه دستش به دم ګاوی بند شد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد بدزدد تا آینده داشته باشد ترس از آینده از پیری کوری و در آن روزی که بیمارشده ایم و حتی فرزندان ما هم از اطراف ما ګریزان میشوند   خوب تنها یک راه برای ما باقی میماند که بی تفاوت باشیم و یا ظالم وګرنه حساب ما با کرام کاتیبن است   خوب چرا ما باهم متحد نیستیم  برای اینکه قدر هم را نمیدانیم برای اینکه به فداکاریهای هم ارج نمی دهیم برای اینکه هرکه بما خدمت کند دوقورت نیم مان هم باقی است و میګوییم میخواستی ندی  میخواستی نکنی؟  دوستان بسیاری را دیده ام که با سرجان به کمک دوست دیګرشان رفته بودند و آن دوست عوض قدردانی برای آنان مشګل تراشی هم میکرد  و به او میګفتند که اشتباه از خودت بوده است که به من اینقدر کمک کرده ای من که اسلحه روی شقیقه ات نګذاشته بود م که بمن مثلا پول بده یا کمک کن میخواستی ندی  .

  حالا که دادی بایست پای مشګلات آنهم بنشینی  خوب اګر یک بمن چه یا خدا بده ګفته بود هیچ یک از این مشګلات را نداشت  حتی ما وقتی ګروهی مثلا هم قسم میشویم و دنبال کاری میرویم هم چون که به مشګلات برخوردیم همدیګر را تنها پای مشګلات رها میکنیم  کارمندان مثلا یک اداره با هم قرار ګذاشتند که سر تبعیض ګذاشتن شرکت با مدیر عامل شرکت صحبت کنند  و از میان خود یک نفر نماینده انتخاب کردندکه مشګلاتشان رابه ګوش مدیر عامل برساند  نماینده جلو رفت و داشت کارها را درست میکرد که مدیر عامل تک تک کارمندان را سوا سوا خواست وبه احتمال به هرکدام وعده وعیدی داد و در نتیجه نماینده را تنها رها کردند  نماینده از شرکت اخراج شد و بقیه به نان نوایی رسیدند   و از این نوع مثالها من زیاد دیده و شنیده ام    خوب بااین روحیه میشود به دیګران اعتماد کرد و برای حق ګرفتن خود و آنان قدم پیش ګذاشت؟ سیستم حاکم برجهان همین است بی تفاوت باش یا ظالم
  متاسفانه این تربیت و طرح استعمار جهانی است که مردم را بصورت آدمک در میآورند که یا بایست کاملا بی احساس و بی تفاوت باشی و یا ظالم و بقول بعضی ها متقدر؟ بی تفاوتی تمامیت خواهی منم منم کردن و خود بینی و تنها فکر منافع شخصی بودن است که ماهمه ملت های خاورمیانه را به این روز نشانده است. معلوم نیست که کسی که در راه است از اینانی که سرکارند بهتر باشد؟ بعد هم مردم از داغ درفش میترسند وتازه اطمینانی هم ندارند که با مثلا انقلابهای دیګر اوضاع بهتر خواهد شد تا تربیت استعماری هست شاید وضع هم همین طور باشد بهرکه اعتماد کنی توزرد از آب درمیآید .
   
  حقیقت
  دست و پا زدن و فریاد زدن همیشه نشانه بیداری نیست گاهی نشانه خواب بودن، کابوس دیدن و هذیان گفتنه. ما ایرانی ها دیگه کاملا تبدیل شدیم به ملت زنده باد مرده باد !
  ما وطن نداریم مگر اینکه کسی به کوروش توهین می کنه، یا اسم خلیج فارس رو عوض کنه یا آثارباستانی در حال نابود شدن باشن یا فیلم ۳۰۰ ساخته باشه….
  ما دین نداریم مگر اینکه یکی یه جایی کاریکاتور پیامبر رو بکشه، یا بخوان قرآن بسوزونن، یا تو حرم و اماکن مقدس بمب بذارن
  یه روز مهران مدیری میشه قهرمان ملی و همه برای قهوه تلخش سینه چاک می کنن، فردا میشه مزدور حکومتی، یه روز حیثیت افتخاری رو میبریم یه روز لیلا اوتادی میشه فاحشه، یه روز فوتبالیست ها دست بند سبز می بندن میشن افتخار ملی یه روز میرن با احمدی نژاد فوتبال بازی می کنن فحش شون میدیم، قبل از هر سری اخراجی ها میگیم ما فیلم این چماق به دست رو نمی خریم اما باز هم میشه پر فروش ترین فیلم سینما، یه روز میگن می خوان موسوی و کروبی رو بگیرن همه فیس بوک و دنیای مجازی و حقیقی میشه لینک و مطلب….، خیلی از حر ف ها رو نمیشه زد فقط سر بسته میگم
  ما همه از ظلم وستمی که بر ما رفته و میره بیقرار و بی تابیم، موج شدیم و عده ای هم از هر قشری، سیاستمدار و هنرمند و ورزشکار و… خوب بلدن از این موج ما سواری بگیرن پشتک وارو بزنن و حالشو ببرن
  یکی نیست داد بزنه :
  گشت ارشاد از وقتی شروع شد که ما به خواهرامون گیر دادیم!
  دیکتاتوری وقتی پا گرفت که به همسران مون و فرزندان مون زور گفتیم!
  تقلب توی انتخابات از جایی آغاز شد که همه با برگه های توی جیب مون رفتیم سر جلسه امتحان!
  دروغ از اونجا شروع شد هر کدوم توی هر شغل و هر جایی که هستیم واسه کوچکترین منفعت بزرگ ترین دروغ ها رو گفتیم !
  پرونده سازی ازاونجا پا گرفت که هر دفعه سه نفر از ما دورهم جمع شد پشت سر سه نفر دیگه حرف زدیم و تهمت زدیم و غیبت کردیم
  سانسور از جایی شروع شد که توی فامیل و دوست و آشنا تحمل کسی که مثل خودمون نباشه رو نداشتیم
  ما کمی متوهم شدیم…. همه ۷۰ و چند میلیون این مملکت مثل ما نیستن که از صبح تا شب خبر و گزارش سیاسی می خونیم و می دونیم آخرین باری که فلان زندانی سیاسی با خانوادش حرف زده چه روزی بوده !
  و دقیقه به دقیقه می دونیم تو این مملکت چه خبره! کی چی میگه و کی کجا میره !
  چند نفر از اطرافیانتون می شناسید که اصلا نمی دونن نوری زاد و توکلی و زید آبادی و ستوده و… کی هستن؟! چند نفر رو می شناسین که به جای کسب آگاهی کردن نشستن “پای فارسی وان” و “من و تو” الیسا کجاست و بفرمایید شام می بینن؟!
  ۱ مهر، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، عاشورا، هدفمندکردن یارانه ها … واسه هر کدوم از اینا هفته قبلش قرار بود این مملکت به هم بریزه اما کسی صداش درنیومد! من هم میدونم که نمیشه! اما انقدر با تبلیغات ساده لوحانه خودمون رو مسخره و مضحکه نکنیم !
  چند نفر از خانواده، دوستان، همکاران آشنایان خودتون می شناسید که از صبح تا شب میگن: “اینا همه دستشون تو یه کاسه است آخرش هیچی نمیشه، اینا همش بازیه، بزار زندگی مون رو کنیم، و حتی گاهی همین حساسیت های ما به امور سیاسی مملکت رو مسخره هم می کنن…
  بیاین قبول کنیم اگه حتا۳۰ میلیون از این جمعیت هم شور و شعور کافی رو داشت این وضعیت اینجوری نبود
  ملتی که بنزین لیتری ۷۰۰ بخرن لیتری ۱۰۰۰ تومن هم می خرن! ملتی که قیمت خودشو ندونه هر چیزی رو با هر قیمتی میخره
  مگه این بولیوی نبود که یارانه سوخت رو برداشت بعد بااعتراض مردم دوباره برگردوند
  ملتی که سه روز نمی تونه جلو شکمش رو بگیره و نره در نونوایی بربری و لواش بخره رو چی به آزادی و دموکراسی؟! در عوض واسه زندانی هایی که توی زندان اعتصاب غذا می کنن کمپین راه میندازن و پتیشن امضا می کنن
  مگه اون بازار نبود که اعتصاب کرد و به خواسته اش رسید؟!
  یه نگاه به مباحثه هایی که تو همین فیس بوک یا بقیه شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی اتفاق میفته بندازین، ببینید ملت سر هر اختلاف عقیده ای چه جوری به هم توهین میکنن و تهمت می زنن! فردا در یک فضای باز اینجوری می خوایم کنار هم زندگی کنیم؟!
  من خسته ام از این همه شعار مرده باد زنده باد، هر کی زنده باشه و هر کی مرده باشه من می خوام تا زنده هستم زندگی کنم !
  به جای بازی خوردن می خوام بازی کنم، فقط هم نقش خودم رو، زندگی خودم رو و نه چیز دیگه !
  بزرگترین کاری هم که برای وطنم می تونم انجام بدم اینه که دروغ نگم، تهمت نزنم ،تقلب نکنم، زور نگم، تحمل مخالفم رو داشته باشم، آگاه باشم و آگاهی بدم و اینا رو به هم نسل های خودم و نسل بعدی هم منتقل کنم
  من یقین دارم این اوضاع، نمی تونه اوضاع مملکتی باشه که ۷۰ میلیون انسانی که دروغ نمیگن، تهمت نمیزنن، تقلب نمی کنن و زور نمیگن، توش زندگی کنن

   

 • Sahameddin ghiassi

   آیا واقعا آدمها آدمک هایی شده اند؟  همه ما که در این ستون مطلب مینویسیم کم بیش از یک مشګل ناله داریم و آن نداشتن آزادی  نداشتن کشورهایی مستقل  اعتماد بهم تیمی کارکردن  دله دزدیهای و غارتهای افسانه ای  خیانت جنایت و بد کردن ها است  تمامیت خواهی ها حسادت ها نداشتن اتحاد و محبت نسبت بهم  و یا سرکوفت زدن به سر هم غرلند به  دینها و بی دینهاست  ما به لایه های بالای اجتماع سیاسی کاری ندارم زیرا دیګران بهتر از ما نوشته اند  ولی تنها به اطراف خود که نګاه میکنم می بینم که شاید ما واقعا لیاقت بهتر شدن یا بهتر بودن را نداریم   اګر بمن غر نزنید که منفی بافی میکنم  ومن تنها حقیقت ها را می نویسم و نظرم هم ذکر مصیبت نیست که بیرون رفتن از این مخمصه ای است که همه ملتهای خاورمیانه و شاید دنیا به آن مبتلی شده اند  شاید همه ما موافق باشیم که آن حرص پول و ثروت طمع بیش از حد  تمامیت خواهی و فساد است  هرکه دستش به دم ګاوی بند شد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد بدزدد تا آینده داشته باشد ترس از آینده از پیری کوری و در آن روزی که بیمارشده ایم و حتی فرزندان ما هم از اطراف ما ګریزان میشوند   خوب تنها یک راه برای ما باقی میماند که بی تفاوت باشیم و یا ظالم وګرنه حساب ما با کرام کاتیبن است   خوب چرا ما باهم متحد نیستیم  برای اینکه قدر هم را نمیدانیم برای اینکه به فداکاریهای هم ارج نمی دهیم برای اینکه هرکه بما خدمت کند دوقورت نیم مان هم باقی است و میګوییم میخواستی ندی  میخواستی نکنی؟  دوستان بسیاری را دیده ام که با سرجان به کمک دوست دیګرشان رفته بودند و آن دوست عوض قدردانی برای آنان مشګل تراشی هم میکرد  و به او میګفتند که اشتباه از خودت بوده است که به من اینقدر کمک کرده ای من که اسلحه روی شقیقه ات نګذاشته بود م که بمن مثلا پول بده یا کمک کن میخواستی ندی  .

  حالا که دادی بایست پای مشګلات آنهم بنشینی  خوب اګر یک بمن چه یا خدا بده ګفته بود هیچ یک از این مشګلات را نداشت  حتی ما وقتی ګروهی مثلا هم قسم میشویم و دنبال کاری میرویم هم چون که به مشګلات برخوردیم همدیګر را تنها پای مشګلات رها میکنیم  کارمندان مثلا یک اداره با هم قرار ګذاشتند که سر تبعیض ګذاشتن شرکت با مدیر عامل شرکت صحبت کنند  و از میان خود یک نفر نماینده انتخاب کردندکه مشګلاتشان رابه ګوش مدیر عامل برساند  نماینده جلو رفت و داشت کارها را درست میکرد که مدیر عامل تک تک کارمندان را سوا سوا خواست وبه احتمال به هرکدام وعده وعیدی داد و در نتیجه نماینده را تنها رها کردند  نماینده از شرکت اخراج شد و بقیه به نان نوایی رسیدند   و از این نوع مثالها من زیاد دیده و شنیده ام    خوب بااین روحیه میشود به دیګران اعتماد کرد و برای حق ګرفتن خود و آنان قدم پیش ګذاشت؟ سیستم حاکم برجهان همین است بی تفاوت باش یا ظالم
  متاسفانه این تربیت و طرح استعمار جهانی است که مردم را بصورت آدمک در میآورند که یا بایست کاملا بی احساس و بی تفاوت باشی و یا ظالم و بقول بعضی ها متقدر؟ بی تفاوتی تمامیت خواهی منم منم کردن و خود بینی و تنها فکر منافع شخصی بودن است که ماهمه ملت های خاورمیانه را به این روز نشانده است. معلوم نیست که کسی که در راه است از اینانی که سرکارند بهتر باشد؟ بعد هم مردم از داغ درفش میترسند وتازه اطمینانی هم ندارند که با مثلا انقلابهای دیګر اوضاع بهتر خواهد شد تا تربیت استعماری هست شاید وضع هم همین طور باشد بهرکه اعتماد کنی توزرد از آب درمیآید .
   
  حقیقت
  دست و پا زدن و فریاد زدن همیشه نشانه بیداری نیست گاهی نشانه خواب بودن، کابوس دیدن و هذیان گفتنه. ما ایرانی ها دیگه کاملا تبدیل شدیم به ملت زنده باد مرده باد !
  ما وطن نداریم مگر اینکه کسی به کوروش توهین می کنه، یا اسم خلیج فارس رو عوض کنه یا آثارباستانی در حال نابود شدن باشن یا فیلم ۳۰۰ ساخته باشه….
  ما دین نداریم مگر اینکه یکی یه جایی کاریکاتور پیامبر رو بکشه، یا بخوان قرآن بسوزونن، یا تو حرم و اماکن مقدس بمب بذارن
  یه روز مهران مدیری میشه قهرمان ملی و همه برای قهوه تلخش سینه چاک می کنن، فردا میشه مزدور حکومتی، یه روز حیثیت افتخاری رو میبریم یه روز لیلا اوتادی میشه فاحشه، یه روز فوتبالیست ها دست بند سبز می بندن میشن افتخار ملی یه روز میرن با احمدی نژاد فوتبال بازی می کنن فحش شون میدیم، قبل از هر سری اخراجی ها میگیم ما فیلم این چماق به دست رو نمی خریم اما باز هم میشه پر فروش ترین فیلم سینما، یه روز میگن می خوان موسوی و کروبی رو بگیرن همه فیس بوک و دنیای مجازی و حقیقی میشه لینک و مطلب….، خیلی از حر ف ها رو نمیشه زد فقط سر بسته میگم
  ما همه از ظلم وستمی که بر ما رفته و میره بیقرار و بی تابیم، موج شدیم و عده ای هم از هر قشری، سیاستمدار و هنرمند و ورزشکار و… خوب بلدن از این موج ما سواری بگیرن پشتک وارو بزنن و حالشو ببرن
  یکی نیست داد بزنه :
  گشت ارشاد از وقتی شروع شد که ما به خواهرامون گیر دادیم!
  دیکتاتوری وقتی پا گرفت که به همسران مون و فرزندان مون زور گفتیم!
  تقلب توی انتخابات از جایی آغاز شد که همه با برگه های توی جیب مون رفتیم سر جلسه امتحان!
  دروغ از اونجا شروع شد هر کدوم توی هر شغل و هر جایی که هستیم واسه کوچکترین منفعت بزرگ ترین دروغ ها رو گفتیم !
  پرونده سازی ازاونجا پا گرفت که هر دفعه سه نفر از ما دورهم جمع شد پشت سر سه نفر دیگه حرف زدیم و تهمت زدیم و غیبت کردیم
  سانسور از جایی شروع شد که توی فامیل و دوست و آشنا تحمل کسی که مثل خودمون نباشه رو نداشتیم
  ما کمی متوهم شدیم…. همه ۷۰ و چند میلیون این مملکت مثل ما نیستن که از صبح تا شب خبر و گزارش سیاسی می خونیم و می دونیم آخرین باری که فلان زندانی سیاسی با خانوادش حرف زده چه روزی بوده !
  و دقیقه به دقیقه می دونیم تو این مملکت چه خبره! کی چی میگه و کی کجا میره !
  چند نفر از اطرافیانتون می شناسید که اصلا نمی دونن نوری زاد و توکلی و زید آبادی و ستوده و… کی هستن؟! چند نفر رو می شناسین که به جای کسب آگاهی کردن نشستن “پای فارسی وان” و “من و تو” الیسا کجاست و بفرمایید شام می بینن؟!
  ۱ مهر، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، عاشورا، هدفمندکردن یارانه ها … واسه هر کدوم از اینا هفته قبلش قرار بود این مملکت به هم بریزه اما کسی صداش درنیومد! من هم میدونم که نمیشه! اما انقدر با تبلیغات ساده لوحانه خودمون رو مسخره و مضحکه نکنیم !
  چند نفر از خانواده، دوستان، همکاران آشنایان خودتون می شناسید که از صبح تا شب میگن: “اینا همه دستشون تو یه کاسه است آخرش هیچی نمیشه، اینا همش بازیه، بزار زندگی مون رو کنیم، و حتی گاهی همین حساسیت های ما به امور سیاسی مملکت رو مسخره هم می کنن…
  بیاین قبول کنیم اگه حتا۳۰ میلیون از این جمعیت هم شور و شعور کافی رو داشت این وضعیت اینجوری نبود
  ملتی که بنزین لیتری ۷۰۰ بخرن لیتری ۱۰۰۰ تومن هم می خرن! ملتی که قیمت خودشو ندونه هر چیزی رو با هر قیمتی میخره
  مگه این بولیوی نبود که یارانه سوخت رو برداشت بعد بااعتراض مردم دوباره برگردوند
  ملتی که سه روز نمی تونه جلو شکمش رو بگیره و نره در نونوایی بربری و لواش بخره رو چی به آزادی و دموکراسی؟! در عوض واسه زندانی هایی که توی زندان اعتصاب غذا می کنن کمپین راه میندازن و پتیشن امضا می کنن
  مگه اون بازار نبود که اعتصاب کرد و به خواسته اش رسید؟!
  یه نگاه به مباحثه هایی که تو همین فیس بوک یا بقیه شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی اتفاق میفته بندازین، ببینید ملت سر هر اختلاف عقیده ای چه جوری به هم توهین میکنن و تهمت می زنن! فردا در یک فضای باز اینجوری می خوایم کنار هم زندگی کنیم؟!
  من خسته ام از این همه شعار مرده باد زنده باد، هر کی زنده باشه و هر کی مرده باشه من می خوام تا زنده هستم زندگی کنم !
  به جای بازی خوردن می خوام بازی کنم، فقط هم نقش خودم رو، زندگی خودم رو و نه چیز دیگه !
  بزرگترین کاری هم که برای وطنم می تونم انجام بدم اینه که دروغ نگم، تهمت نزنم ،تقلب نکنم، زور نگم، تحمل مخالفم رو داشته باشم، آگاه باشم و آگاهی بدم و اینا رو به هم نسل های خودم و نسل بعدی هم منتقل کنم
  من یقین دارم این اوضاع، نمی تونه اوضاع مملکتی باشه که ۷۰ میلیون انسانی که دروغ نمیگن، تهمت نمیزنن، تقلب نمی کنن و زور نمیگن، توش زندگی کنن

   

 •  این مولا سهام‌الدّین غیاثی، اصولاً انگار عینک‌شون فیلتر اسلام‌بینی داره!
  کاش ما هم بیر تانه می‌داشتیم که هم روشن‌فکور می‌بودیم، هم مَبارز قهّار، هم دُل‌سوز مملکت (اون‌م از پرت‌آباد بگیر برو تا چرت‌آباد؛ تا چی برسه به خاورمیانه!)، و این‌جوری با بلاهت تمام، کون مبارک خودمونو (علیه‌السّلام) با شاخ اهریمن نبوی جنگ نمی‌دادیم ببه‌م! یه‌مشت توپ و تشر به مردم می‌رفتیم و الباقی ماجرا رو هم، با فحش‌دادن به این ویسکی‌خورای فرنگی، درز می‌گرفتیم…
  ما شانس‌م که میاریم از سر گشادش میاریم والشّیطان!!

  البتّه مولاسهام‌الدّین ما رو خواهند بخشید.

 •  این مولا سهام‌الدّین غیاثی، اصولاً انگار عینک‌شون فیلتر اسلام‌بینی داره!
  کاش ما هم بیر تانه می‌داشتیم که هم روشن‌فکور می‌بودیم، هم مَبارز قهّار، هم دُل‌سوز مملکت (اون‌م از پرت‌آباد بگیر برو تا چرت‌آباد؛ تا چی برسه به خاورمیانه!)، و این‌جوری با بلاهت تمام، کون مبارک خودمونو (علیه‌السّلام) با شاخ اهریمن نبوی جنگ نمی‌دادیم ببه‌م! یه‌مشت توپ و تشر به مردم می‌رفتیم و الباقی ماجرا رو هم، با فحش‌دادن به این ویسکی‌خورای فرنگی، درز می‌گرفتیم…
  ما شانس‌م که میاریم از سر گشادش میاریم والشّیطان!!

  البتّه مولاسهام‌الدّین ما رو خواهند بخشید.

 •  این مولا سهام‌الدّین غیاثی، اصولاً انگار عینک‌شون فیلتر اسلام‌بینی داره!
  کاش ما هم بیر تانه می‌داشتیم که هم روشن‌فکور می‌بودیم، هم مَبارز قهّار، هم دُل‌سوز مملکت (اون‌م از پرت‌آباد بگیر برو تا چرت‌آباد؛ تا چی برسه به خاورمیانه!)، و این‌جوری با بلاهت تمام، کون مبارک خودمونو (علیه‌السّلام) با شاخ اهریمن نبوی جنگ نمی‌دادیم ببه‌م! یه‌مشت توپ و تشر به مردم می‌رفتیم و الباقی ماجرا رو هم، با فحش‌دادن به این ویسکی‌خورای فرنگی، درز می‌گرفتیم…
  ما شانس‌م که میاریم از سر گشادش میاریم والشّیطان!!

  البتّه مولاسهام‌الدّین ما رو خواهند بخشید.

 • Sahameddin ghiassi

  دوست عزیز نادیده   همه ما متاثر از اطراف خود هستیم و با معیارهایی زندګی میکنیم که با آنان از کودکی آشنا شده ایم  تا مادامیکه این معیارها و این برداشت ها و این تاثرات باعث ناکامی و بدبختی دیګران نشود قابل احترام است  و تا هنګامیکه ما بازیچه دانسته یا ندانسته  استعمار و استحمار نشده ایم مشګلی پیش نمی آید ولی متاسفانه مشګل از آنجا شروع میشود که ما خودرا برتر بهتر عاقلتر  داناتر چیز فهم تر از دیګران می بینیم  و دیګران را کمتر بحساب میآوریم حسادت  تعصب تمامیت خواهی هم چاشنی این مرضها خواهد شد یا..  کسانی که برای مثلا ملت خودشان یقه پاره میکردند و مثلا قهرمانان ملی جنګ با استعمار بشمار میرفتند  خودشان تبدیل به هیولاهایی شده اند که مردم با چراغ دربدر به دنبال اربابان سابق رفته اند؟  جهل خود خواهی و خود بزرګ بینی مشګلی است که دامن مردمان خاورمیانه و دنیای سوم را ګرفته است. بایست مردم همدیګر را دوست بدارند و برای هم ارزش واحترام قایل باشند  دزدی فساد رشوه خواری و تجاوز به همدیګر بایست یکسره کنار رود.  من سیاسی نیستم و شاید صلاحیت  نوشتن مطالب سیاسی را نداشته باشم         ولی آنچه که من از لایه های اجتماعی می بینم  فکر میکنم  که شاید هم اشتباه باشد  ما بایست اول به علم دانش دوستی محبت  اجتماعی بودن  مجهز شویم و صفت های معیوب را کنار بګذاریم  و از کینه نفرت و تمامیت خواهی تعصب  حسادت دوری کنیم  و خیانت را بد بدانیم نه زرنګی  تفرقه و…… بی تفاوتی سیاستی است که بین مردم  ګسترده تر میشود و این است که اجتماع را از بین بن از بین خواهد برد.  آیا شما فکر میکنید که غیر از این است؟ 
   

 • Sahameddin ghiassi

  دوست عزیز نادیده   همه ما متاثر از اطراف خود هستیم و با معیارهایی زندګی میکنیم که با آنان از کودکی آشنا شده ایم  تا مادامیکه این معیارها و این برداشت ها و این تاثرات باعث ناکامی و بدبختی دیګران نشود قابل احترام است  و تا هنګامیکه ما بازیچه دانسته یا ندانسته  استعمار و استحمار نشده ایم مشګلی پیش نمی آید ولی متاسفانه مشګل از آنجا شروع میشود که ما خودرا برتر بهتر عاقلتر  داناتر چیز فهم تر از دیګران می بینیم  و دیګران را کمتر بحساب میآوریم حسادت  تعصب تمامیت خواهی هم چاشنی این مرضها خواهد شد یا..  کسانی که برای مثلا ملت خودشان یقه پاره میکردند و مثلا قهرمانان ملی جنګ با استعمار بشمار میرفتند  خودشان تبدیل به هیولاهایی شده اند که مردم با چراغ دربدر به دنبال اربابان سابق رفته اند؟  جهل خود خواهی و خود بزرګ بینی مشګلی است که دامن مردمان خاورمیانه و دنیای سوم را ګرفته است. بایست مردم همدیګر را دوست بدارند و برای هم ارزش واحترام قایل باشند  دزدی فساد رشوه خواری و تجاوز به همدیګر بایست یکسره کنار رود.  من سیاسی نیستم و شاید صلاحیت  نوشتن مطالب سیاسی را نداشته باشم         ولی آنچه که من از لایه های اجتماعی می بینم  فکر میکنم  که شاید هم اشتباه باشد  ما بایست اول به علم دانش دوستی محبت  اجتماعی بودن  مجهز شویم و صفت های معیوب را کنار بګذاریم  و از کینه نفرت و تمامیت خواهی تعصب  حسادت دوری کنیم  و خیانت را بد بدانیم نه زرنګی  تفرقه و…… بی تفاوتی سیاستی است که بین مردم  ګسترده تر میشود و این است که اجتماع را از بین بن از بین خواهد برد.  آیا شما فکر میکنید که غیر از این است؟ 
   

 • Sahameddin ghiassi

  دوست عزیز نادیده   همه ما متاثر از اطراف خود هستیم و با معیارهایی زندګی میکنیم که با آنان از کودکی آشنا شده ایم  تا مادامیکه این معیارها و این برداشت ها و این تاثرات باعث ناکامی و بدبختی دیګران نشود قابل احترام است  و تا هنګامیکه ما بازیچه دانسته یا ندانسته  استعمار و استحمار نشده ایم مشګلی پیش نمی آید ولی متاسفانه مشګل از آنجا شروع میشود که ما خودرا برتر بهتر عاقلتر  داناتر چیز فهم تر از دیګران می بینیم  و دیګران را کمتر بحساب میآوریم حسادت  تعصب تمامیت خواهی هم چاشنی این مرضها خواهد شد یا..  کسانی که برای مثلا ملت خودشان یقه پاره میکردند و مثلا قهرمانان ملی جنګ با استعمار بشمار میرفتند  خودشان تبدیل به هیولاهایی شده اند که مردم با چراغ دربدر به دنبال اربابان سابق رفته اند؟  جهل خود خواهی و خود بزرګ بینی مشګلی است که دامن مردمان خاورمیانه و دنیای سوم را ګرفته است. بایست مردم همدیګر را دوست بدارند و برای هم ارزش واحترام قایل باشند  دزدی فساد رشوه خواری و تجاوز به همدیګر بایست یکسره کنار رود.  من سیاسی نیستم و شاید صلاحیت  نوشتن مطالب سیاسی را نداشته باشم         ولی آنچه که من از لایه های اجتماعی می بینم  فکر میکنم  که شاید هم اشتباه باشد  ما بایست اول به علم دانش دوستی محبت  اجتماعی بودن  مجهز شویم و صفت های معیوب را کنار بګذاریم  و از کینه نفرت و تمامیت خواهی تعصب  حسادت دوری کنیم  و خیانت را بد بدانیم نه زرنګی  تفرقه و…… بی تفاوتی سیاستی است که بین مردم  ګسترده تر میشود و این است که اجتماع را از بین بن از بین خواهد برد.  آیا شما فکر میکنید که غیر از این است؟ 
   

 • Eshaareh

  سالی که انتخابات ریاست جمهوری شد و خاتمی انتخاب شد و رویدادهای پس از اون و کشت و کشتار مردم رو بخوبی یادم هست.یادمه با کسی در این مورد بحثم شد ایشان سنگ خاتمی رو به سینه میزدند.بهشون گفتم:ایشان هم مهره ی خود رژیم هستند که برای یکسری مقاصد بالا آورده شدن و همه سر تا به پا یک کرباس هستن. خوشحالم حالا پس از گذر سالها بر همه روشن شد که اینها همه مشتی جنایتکار هستن و خوب و بد ندارند بلکه همه بد هستن.

 • Eshaareh

  سالی که انتخابات ریاست جمهوری شد و خاتمی انتخاب شد و رویدادهای پس از اون و کشت و کشتار مردم رو بخوبی یادم هست.یادمه با کسی در این مورد بحثم شد ایشان سنگ خاتمی رو به سینه میزدند.بهشون گفتم:ایشان هم مهره ی خود رژیم هستند که برای یکسری مقاصد بالا آورده شدن و همه سر تا به پا یک کرباس هستن. خوشحالم حالا پس از گذر سالها بر همه روشن شد که اینها همه مشتی جنایتکار هستن و خوب و بد ندارند بلکه همه بد هستن.

 • Eshaareh

  سالی که انتخابات ریاست جمهوری شد و خاتمی انتخاب شد و رویدادهای پس از اون و کشت و کشتار مردم رو بخوبی یادم هست.یادمه با کسی در این مورد بحثم شد ایشان سنگ خاتمی رو به سینه میزدند.بهشون گفتم:ایشان هم مهره ی خود رژیم هستند که برای یکسری مقاصد بالا آورده شدن و همه سر تا به پا یک کرباس هستن. خوشحالم حالا پس از گذر سالها بر همه روشن شد که اینها همه مشتی جنایتکار هستن و خوب و بد ندارند بلکه همه بد هستن.

 • Mehman
 • Mehman
 • Mehman
 • Amir S Ghiassi

  آیا واقعا آدمها آدمک هایی شده اند؟  همه ما که در این ستون مطلب مینویسیم کم بیش از یک مشګل ناله داریم و آن نداشتن آزادی  نداشتن کشورهایی مستقل  اعتماد بهم تیمی کارکردن  دله دزدیهای و غارتهای افسانه ای  خیانت جنایت و بد کردن ها است  تمامیت خواهی ها حسادت ها نداشتن اتحاد و محبت نسبت بهم  و یا سرکوفت زدن به سر هم غرلند به  دینها و بی دینهاست  ما به لایه های بالای اجتماع سیاسی کاری ندارم زیرا دیګران بهتر از ما نوشته اند  ولی تنها به اطراف خود که نګاه میکنم می بینم که شاید ما واقعا لیاقت بهتر شدن یا بهتر بودن را نداریم   اګر بمن غر نزنید که منفی بافی میکنم  ومن تنها حقیقت ها را می نویسم و نظرم هم ذکر مصیبت نیست که بیرون رفتن از این مخمصه ای است که همه ملتهای خاورمیانه و شاید دنیا به آن مبتلی شده اند  شاید همه ما موافق باشیم که آن حرص پول و ثروت طمع بیش از حد  تمامیت خواهی و فساد است  هرکه دستش به دم ګاوی بند شد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد بدزدد تا آینده داشته باشد ترس از آینده از پیری کوری و در آن روزی که بیمارشده ایم و حتی فرزندان ما هم از اطراف ما ګریزان میشوند   خوب تنها یک راه برای ما باقی میماند که بی تفاوت باشیم و یا ظالم وګرنه حساب ما با کرام کاتیبن است   خوب چرا ما باهم متحد نیستیم  برای اینکه قدر هم را نمیدانیم برای اینکه به فداکاریهای هم ارج نمی دهیم برای اینکه هرکه بما خدمت کند دوقورت نیم مان هم باقی است و میګوییم میخواستی ندی  میخواستی نکنی؟  دوستان بسیاری را دیده ام که با سرجان به کمک دوست دیګرشان رفته بودند و آن دوست عوض قدردانی برای آنان مشګل تراشی هم میکرد  و به او میګفتند که اشتباه از خودت بوده است که به من اینقدر کمک کرده ای من که اسلحه روی شقیقه ات نګذاشته بود م که بمن مثلا پول بده یا کمک کن میخواستی ندی  .

  حالا که دادی بایست پای مشګلات آنهم بنشینی  خوب اګر یک بمن چه یا خدا بده ګفته بود هیچ یک از این مشګلات را نداشت  حتی ما وقتی ګروهی مثلا هم قسم میشویم و دنبال کاری میرویم هم چون که به مشګلات برخوردیم همدیګر را تنها پای مشګلات رها میکنیم  کارمندان مثلا یک اداره با هم قرار ګذاشتند که سر تبعیض ګذاشتن شرکت با مدیر عامل شرکت صحبت کنند  و از میان خود یک نفر نماینده انتخاب کردندکه مشګلاتشان رابه ګوش مدیر عامل برساند  نماینده جلو رفت و داشت کارها را درست میکرد که مدیر عامل تک تک کارمندان را سوا سوا خواست وبه احتمال به هرکدام وعده وعیدی داد و در نتیجه نماینده را تنها رها کردند  نماینده از شرکت اخراج شد و بقیه به نان نوایی رسیدند   و از این نوع مثالها من زیاد دیده و شنیده ام    خوب بااین روحیه میشود به دیګران اعتماد کرد و برای حق ګرفتن خود و آنان قدم پیش ګذاشت؟ سیستم حاکم برجهان همین است بی تفاوت باش یا ظالم
  متاسفانه این تربیت و طرح استعمار جهانی است که مردم را بصورت آدمک در میآورند که یا بایست کاملا بی احساس و بی تفاوت باشی و یا ظالم و بقول بعضی ها متقدر؟ بی تفاوتی تمامیت خواهی منم منم کردن و خود بینی و تنها فکر منافع شخصی بودن است که ماهمه ملت های خاورمیانه را به این روز نشانده است. معلوم نیست که کسی که در راه است از اینانی که سرکارند بهتر باشد؟ بعد هم مردم از داغ درفش میترسند وتازه اطمینانی هم ندارند که با مثلا انقلابهای دیګر اوضاع بهتر خواهد شد تا تربیت استعماری هست شاید وضع هم همین طور باشد بهرکه اعتماد کنی توزرد از آب درمیآید . 

 • Amir S Ghiassi

  آیا واقعا آدمها آدمک هایی شده اند؟  همه ما که در این ستون مطلب مینویسیم کم بیش از یک مشګل ناله داریم و آن نداشتن آزادی  نداشتن کشورهایی مستقل  اعتماد بهم تیمی کارکردن  دله دزدیهای و غارتهای افسانه ای  خیانت جنایت و بد کردن ها است  تمامیت خواهی ها حسادت ها نداشتن اتحاد و محبت نسبت بهم  و یا سرکوفت زدن به سر هم غرلند به  دینها و بی دینهاست  ما به لایه های بالای اجتماع سیاسی کاری ندارم زیرا دیګران بهتر از ما نوشته اند  ولی تنها به اطراف خود که نګاه میکنم می بینم که شاید ما واقعا لیاقت بهتر شدن یا بهتر بودن را نداریم   اګر بمن غر نزنید که منفی بافی میکنم  ومن تنها حقیقت ها را می نویسم و نظرم هم ذکر مصیبت نیست که بیرون رفتن از این مخمصه ای است که همه ملتهای خاورمیانه و شاید دنیا به آن مبتلی شده اند  شاید همه ما موافق باشیم که آن حرص پول و ثروت طمع بیش از حد  تمامیت خواهی و فساد است  هرکه دستش به دم ګاوی بند شد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد بدزدد تا آینده داشته باشد ترس از آینده از پیری کوری و در آن روزی که بیمارشده ایم و حتی فرزندان ما هم از اطراف ما ګریزان میشوند   خوب تنها یک راه برای ما باقی میماند که بی تفاوت باشیم و یا ظالم وګرنه حساب ما با کرام کاتیبن است   خوب چرا ما باهم متحد نیستیم  برای اینکه قدر هم را نمیدانیم برای اینکه به فداکاریهای هم ارج نمی دهیم برای اینکه هرکه بما خدمت کند دوقورت نیم مان هم باقی است و میګوییم میخواستی ندی  میخواستی نکنی؟  دوستان بسیاری را دیده ام که با سرجان به کمک دوست دیګرشان رفته بودند و آن دوست عوض قدردانی برای آنان مشګل تراشی هم میکرد  و به او میګفتند که اشتباه از خودت بوده است که به من اینقدر کمک کرده ای من که اسلحه روی شقیقه ات نګذاشته بود م که بمن مثلا پول بده یا کمک کن میخواستی ندی  .

  حالا که دادی بایست پای مشګلات آنهم بنشینی  خوب اګر یک بمن چه یا خدا بده ګفته بود هیچ یک از این مشګلات را نداشت  حتی ما وقتی ګروهی مثلا هم قسم میشویم و دنبال کاری میرویم هم چون که به مشګلات برخوردیم همدیګر را تنها پای مشګلات رها میکنیم  کارمندان مثلا یک اداره با هم قرار ګذاشتند که سر تبعیض ګذاشتن شرکت با مدیر عامل شرکت صحبت کنند  و از میان خود یک نفر نماینده انتخاب کردندکه مشګلاتشان رابه ګوش مدیر عامل برساند  نماینده جلو رفت و داشت کارها را درست میکرد که مدیر عامل تک تک کارمندان را سوا سوا خواست وبه احتمال به هرکدام وعده وعیدی داد و در نتیجه نماینده را تنها رها کردند  نماینده از شرکت اخراج شد و بقیه به نان نوایی رسیدند   و از این نوع مثالها من زیاد دیده و شنیده ام    خوب بااین روحیه میشود به دیګران اعتماد کرد و برای حق ګرفتن خود و آنان قدم پیش ګذاشت؟ سیستم حاکم برجهان همین است بی تفاوت باش یا ظالم
  متاسفانه این تربیت و طرح استعمار جهانی است که مردم را بصورت آدمک در میآورند که یا بایست کاملا بی احساس و بی تفاوت باشی و یا ظالم و بقول بعضی ها متقدر؟ بی تفاوتی تمامیت خواهی منم منم کردن و خود بینی و تنها فکر منافع شخصی بودن است که ماهمه ملت های خاورمیانه را به این روز نشانده است. معلوم نیست که کسی که در راه است از اینانی که سرکارند بهتر باشد؟ بعد هم مردم از داغ درفش میترسند وتازه اطمینانی هم ندارند که با مثلا انقلابهای دیګر اوضاع بهتر خواهد شد تا تربیت استعماری هست شاید وضع هم همین طور باشد بهرکه اعتماد کنی توزرد از آب درمیآید . 

 • Amir S Ghiassi

  آیا واقعا آدمها آدمک هایی شده اند؟  همه ما که در این ستون مطلب مینویسیم کم بیش از یک مشګل ناله داریم و آن نداشتن آزادی  نداشتن کشورهایی مستقل  اعتماد بهم تیمی کارکردن  دله دزدیهای و غارتهای افسانه ای  خیانت جنایت و بد کردن ها است  تمامیت خواهی ها حسادت ها نداشتن اتحاد و محبت نسبت بهم  و یا سرکوفت زدن به سر هم غرلند به  دینها و بی دینهاست  ما به لایه های بالای اجتماع سیاسی کاری ندارم زیرا دیګران بهتر از ما نوشته اند  ولی تنها به اطراف خود که نګاه میکنم می بینم که شاید ما واقعا لیاقت بهتر شدن یا بهتر بودن را نداریم   اګر بمن غر نزنید که منفی بافی میکنم  ومن تنها حقیقت ها را می نویسم و نظرم هم ذکر مصیبت نیست که بیرون رفتن از این مخمصه ای است که همه ملتهای خاورمیانه و شاید دنیا به آن مبتلی شده اند  شاید همه ما موافق باشیم که آن حرص پول و ثروت طمع بیش از حد  تمامیت خواهی و فساد است  هرکه دستش به دم ګاوی بند شد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد بدزدد تا آینده داشته باشد ترس از آینده از پیری کوری و در آن روزی که بیمارشده ایم و حتی فرزندان ما هم از اطراف ما ګریزان میشوند   خوب تنها یک راه برای ما باقی میماند که بی تفاوت باشیم و یا ظالم وګرنه حساب ما با کرام کاتیبن است   خوب چرا ما باهم متحد نیستیم  برای اینکه قدر هم را نمیدانیم برای اینکه به فداکاریهای هم ارج نمی دهیم برای اینکه هرکه بما خدمت کند دوقورت نیم مان هم باقی است و میګوییم میخواستی ندی  میخواستی نکنی؟  دوستان بسیاری را دیده ام که با سرجان به کمک دوست دیګرشان رفته بودند و آن دوست عوض قدردانی برای آنان مشګل تراشی هم میکرد  و به او میګفتند که اشتباه از خودت بوده است که به من اینقدر کمک کرده ای من که اسلحه روی شقیقه ات نګذاشته بود م که بمن مثلا پول بده یا کمک کن میخواستی ندی  .

  حالا که دادی بایست پای مشګلات آنهم بنشینی  خوب اګر یک بمن چه یا خدا بده ګفته بود هیچ یک از این مشګلات را نداشت  حتی ما وقتی ګروهی مثلا هم قسم میشویم و دنبال کاری میرویم هم چون که به مشګلات برخوردیم همدیګر را تنها پای مشګلات رها میکنیم  کارمندان مثلا یک اداره با هم قرار ګذاشتند که سر تبعیض ګذاشتن شرکت با مدیر عامل شرکت صحبت کنند  و از میان خود یک نفر نماینده انتخاب کردندکه مشګلاتشان رابه ګوش مدیر عامل برساند  نماینده جلو رفت و داشت کارها را درست میکرد که مدیر عامل تک تک کارمندان را سوا سوا خواست وبه احتمال به هرکدام وعده وعیدی داد و در نتیجه نماینده را تنها رها کردند  نماینده از شرکت اخراج شد و بقیه به نان نوایی رسیدند   و از این نوع مثالها من زیاد دیده و شنیده ام    خوب بااین روحیه میشود به دیګران اعتماد کرد و برای حق ګرفتن خود و آنان قدم پیش ګذاشت؟ سیستم حاکم برجهان همین است بی تفاوت باش یا ظالم
  متاسفانه این تربیت و طرح استعمار جهانی است که مردم را بصورت آدمک در میآورند که یا بایست کاملا بی احساس و بی تفاوت باشی و یا ظالم و بقول بعضی ها متقدر؟ بی تفاوتی تمامیت خواهی منم منم کردن و خود بینی و تنها فکر منافع شخصی بودن است که ماهمه ملت های خاورمیانه را به این روز نشانده است. معلوم نیست که کسی که در راه است از اینانی که سرکارند بهتر باشد؟ بعد هم مردم از داغ درفش میترسند وتازه اطمینانی هم ندارند که با مثلا انقلابهای دیګر اوضاع بهتر خواهد شد تا تربیت استعماری هست شاید وضع هم همین طور باشد بهرکه اعتماد کنی توزرد از آب درمیآید . 

 • Arsalan Najafian

  اقای خاتمی برای ملت ایران همیشه یک قهرمان بوده و هست

  • 3343

    ریدم تو ملتی که خاتمی قهرمانشه

 • Arsalan Najafian

  اقای خاتمی برای ملت ایران همیشه یک قهرمان بوده و هست

  • 3343

    ریدم تو ملتی که خاتمی قهرمانشه

  • 3343

    ریدم تو ملتی که خاتمی قهرمانشه

 • Arsalan Najafian

  اقای خاتمی برای ملت ایران همیشه یک قهرمان بوده و هست

 • Arsalan Najafian

  اقای خاتمی برای ملت ایران همیشه یک قهرمان بوده و هست

  • 3343

    ریدم تو ملتی که خاتمی قهرمانشه

 • Mhrf1383

   ملت ما همیشه در حال تفراط و تفریط هستند

 • Mhrf1383

   ملت ما همیشه در حال تفراط و تفریط هستند

 • Mhrf1383

   ملت ما همیشه در حال تفراط و تفریط هستند

 • khosro

   به نظرم مردم ایران عمیقا سطحی فکر می کنند و بسیاری از سیاسی های نازه از راه رسیده که دو تا کتک خوردند و سیاسی شده اند، جدا از سایرین نیستند یعنی کسانی که جلوتر از نوک بینی خود را نمی بینند. اصلاح طلبان باید با حفظ انتقاد حمایت شوند. آنچه هم اکنون اولویت دارد، مهار بخش هارتر دیکتاتوری است. 

 • khosro

   به نظرم مردم ایران عمیقا سطحی فکر می کنند و بسیاری از سیاسی های نازه از راه رسیده که دو تا کتک خوردند و سیاسی شده اند، جدا از سایرین نیستند یعنی کسانی که جلوتر از نوک بینی خود را نمی بینند. اصلاح طلبان باید با حفظ انتقاد حمایت شوند. آنچه هم اکنون اولویت دارد، مهار بخش هارتر دیکتاتوری است. 

 • khosro

   به نظرم مردم ایران عمیقا سطحی فکر می کنند و بسیاری از سیاسی های نازه از راه رسیده که دو تا کتک خوردند و سیاسی شده اند، جدا از سایرین نیستند یعنی کسانی که جلوتر از نوک بینی خود را نمی بینند. اصلاح طلبان باید با حفظ انتقاد حمایت شوند. آنچه هم اکنون اولویت دارد، مهار بخش هارتر دیکتاتوری است. 

 • khosro

  ادبیات سیاسی امثال آقای ارصلان نجفیان (بالا) تاسفبار است. حتا اگر ملت ما به خطا خاتمی را قهرمان بدانند، این بزرگترین توهین به ملت است. ملتها می مانند اما دولتها می روند. اول کمی ادب یاد بگیر بعد نظر بده آقای ارصلان.

 • khosro

  ادبیات سیاسی امثال آقای ارصلان نجفیان (بالا) تاسفبار است. حتا اگر ملت ما به خطا خاتمی را قهرمان بدانند، این بزرگترین توهین به ملت است. ملتها می مانند اما دولتها می روند. اول کمی ادب یاد بگیر بعد نظر بده آقای ارصلان.

 • khosro

  ادبیات سیاسی امثال آقای ارصلان نجفیان (بالا) تاسفبار است. حتا اگر ملت ما به خطا خاتمی را قهرمان بدانند، این بزرگترین توهین به ملت است. ملتها می مانند اما دولتها می روند. اول کمی ادب یاد بگیر بعد نظر بده آقای ارصلان.

 • Bokon

  نویسنده ی این متن رو نمی شناسم! ولی می خوام بهش بگم خوارکسده تو که بهت ظلم روا شده چرا تخم نمی کنی بیای تو خیابون حقتو بگیری؟! 

 • Bokon

  نویسنده ی این متن رو نمی شناسم! ولی می خوام بهش بگم خوارکسده تو که بهت ظلم روا شده چرا تخم نمی کنی بیای تو خیابون حقتو بگیری؟! 

 • Bokon

  نویسنده ی این متن رو نمی شناسم! ولی می خوام بهش بگم خوارکسده تو که بهت ظلم روا شده چرا تخم نمی کنی بیای تو خیابون حقتو بگیری؟! 

 • Hsdf

  میایم رای میدیم،۲۲ بهمن هم میریزیم تو خیابون،۹ دی هم شعار میدیم،تا جونتون درآد…همینی که هست…ناراضی هستید از ایران برین…

 • Hsdf

  میایم رای میدیم،۲۲ بهمن هم میریزیم تو خیابون،۹ دی هم شعار میدیم،تا جونتون درآد…همینی که هست…ناراضی هستید از ایران برین…

 • Hsdf

  میایم رای میدیم،۲۲ بهمن هم میریزیم تو خیابون،۹ دی هم شعار میدیم،تا جونتون درآد…همینی که هست…ناراضی هستید از ایران برین…

 • Hsdf

  میایم رای میدیم،۲۲ بهمن هم میریزیم تو خیابون،۹ دی هم شعار میدیم،تا جونتون درآد…همینی که هست…ناراضی هستید از ایران برین…

 • یک ایرانی

  درود
  ما همه به آزادی بیان معتقدیم و لی به  کسی که با زبان آرامش سخن می گوید به راحتی توهین می کنیم ! خاتمی سرمایه این مملکت است .من از ایشان قهرمان نمی سازم اما به کسی که باعث رواج روشنفکری در جامعه من شده احترام می گذارم .

 • یک ایرانی

  درود
  ما همه به آزادی بیان معتقدیم و لی به  کسی که با زبان آرامش سخن می گوید به راحتی توهین می کنیم ! خاتمی سرمایه این مملکت است .من از ایشان قهرمان نمی سازم اما به کسی که باعث رواج روشنفکری در جامعه من شده احترام می گذارم .

 • یک ایرانی

  درود
  ما همه به آزادی بیان معتقدیم و لی به  کسی که با زبان آرامش سخن می گوید به راحتی توهین می کنیم ! خاتمی سرمایه این مملکت است .من از ایشان قهرمان نمی سازم اما به کسی که باعث رواج روشنفکری در جامعه من شده احترام می گذارم .

 • یک ایرانی

  درود
  ما همه به آزادی بیان معتقدیم و لی به  کسی که با زبان آرامش سخن می گوید به راحتی توهین می کنیم ! خاتمی سرمایه این مملکت است .من از ایشان قهرمان نمی سازم اما به کسی که باعث رواج روشنفکری در جامعه من شده احترام می گذارم .

 • Fsdfsdfsdf

  بهتره خفه شی و دهنتو آب بکشی خاتمی یک قهرمانه واسه ما ….کثافت هایی مثل تو باعث میشن که تو کشور این اتفاق ها بیفته

 • jaleb hast , alan aval  bayad vase hame sabet beshe ke ina ham az  enghealbe sabz savari mikhan ham az mardome sade irannn , akhoun hamine va abs, bidarshin,  tasfiye rahe sabz az akhounde  ahmaghe,

 • yadam raft tashakor kounam az  addmine site, ino man ham midounestam vali afarin az in  vidju, akhound demokrasi namigfahme che scandinavisho che  modele gharbi, hamash  kmar apein maghzeshoun bekar bordan va afate jamee shoudan 

 • Lamasab

  من نمی دونم چرا حتی آدمهایی که ادعای بینش باز سیاسی دارند نمی فهمند که سگ زرد برادر شغال هست 
  بابا خاتمی ، خامنه ای ، موسوی ، کروبی به خدا همشون یه پخن و بسته به جایگاهشون نظراتشون هم عوض میشه
  این ها هم مثل تفسیر قران می مونن که هر لحظه معنیش به نفع آقایون تغییر میکنه 

 • Farid

  خاتمی موجودی ترسو و بزدل است چهارده سال است که این را ثابت کرده