تخت جمشید با شکوه ترین بنای تاریخی جهان از گذشته تا کنون، در حال نابودیست ۹

این روزها، از هر طرفی اخبار غم انگیز و ناراحت کننده ای در رابطه با تاریخ و فرهنگ و تمدّن کشور عزیزمان، به گوش می رسد.

چند روز پیش، اخباری منتشر شد حاکی از سخنان گستاخانه ی آخوند محمد حسین حسینی تهرانی، در رابطه با شرف فرهنگ ایران زمین، حکیم فردوسی، که آن آخوند تازی زاده ی ابله، فردوسی را مرد خاسر زبان برده ی تهدیست نامیده است و بر این باور است که مقبره و بارگاه ساختن برای او و دعوت از خارجیان برای دیدن منزل ابدی فردوسی، کاری بیهوده و احمقانه است و فردوسی با اشعارش و شاهنامه اش قصد قد علم کردن در مقابل قرآن را داشته است و پاسداری از فردوسی و حفظ اشعارش، بی احترامی به قرآن است چرا که در قرآن ملّی گرایی حرام اعلام شده است.

به راستی تخت جمشید یکی از شکوهمند ترین یادگار کهن و باستانی است. این را جهانیان که خرد و انصاف و درستی در نهادشان است، اذعان دارند، و در تاریخ های خود به نگارش در آورده اند. ولی از تازیان و متجاوزین به این سرزمین چه انتظاری می توان داشت. از آخوند روضه خوانی که همه دانش او کتاب های بی مایه و مسخره آمیز مجلسی، و مانند آنست دیگر چگونه می توان متوقع بود. درست مانند آن که میزی پرا خوراک ها و میوه های رنگانگ و گوانگون چیده باشیم، ناگهان گاو، و یا خری افسارگسیخته از میان آن رد شود. آیا سوای به هم ریختن، و ویران کردن همه چیز انتظار دیگری می توان داشت؟!.

به راستی تخت جمشید یکی از شکوهمند ترین یادگار کهن و باستانی است. این را جهانیان که خرد و انصاف و درستی در نهادشان است، اذعان دارند، و در تاریخ های خود به نگارش در آورده اند. ولی از تازیان و متجاوزین به این سرزمین چه انتظاری می توان داشت. از آخوند روضه خوانی که همه دانش او کتاب های بی مایه و مسخره آمیز مجلسی، و مانند آنست دیگر چگونه می توان متوقع بود. درست مانند آن که میزی پرا خوراک ها و میوه های رنگانگ و گوانگون چیده باشیم، ناگهان گاو، و یا خری افسارگسیخته از میان آن رد شود. آیا سوای به هم ریختن، و ویران کردن همه چیز انتظار دیگری می توان داشت؟!.

حال کسی نیست به این آخوند مفت خور تازی نژاد بگوید که شما که استخوان های سگان و الاغان را زیر خاک کرده اید و نامش را گذاشته اید امامزاده و هر روز نیز بر تعدادشان اضافه می شود، کار نیکویی کرده اید؟.

باید به آن شخص بی شرف ضد ایرانی گفت که برود و به شناسنامه اش سری بزند و یاد بقال عرب سر کوچه شان در کربلا یا نجف بیفتد، بلکه متوجه شود که پدرش کیست و نطفه ی حرام چه کسی است که اینگونه به مبارزه با هویت ایرانی قد علم کرده است.

حال دوستان مسلمان، سخنان ما را که از سر خشم و تعصب و میهن پرستی است، توهین می نامند و حرف های مفت آن آخوندک مسلمان را کلام حق تعالی، امّا هموطنان کار ما دیگر از رعایت احترام این تازی زادگان که اینگونه کمر به تخریب فرهنگ و تاریخ این مملکت بسته اند، گذشته است، باید به کسی احترام گذاشت که قابل احترام باشد، به نظر شما آیا یک دزد و جنایتکار و قاتل و زورگیر و متجاوز قابل احترام است؟.

آخوند ها و رهبران این رژیم اسلامی، می ترسند که ایرانیان به اصل و هویت ملّی خویش بازگردند، می ترسند که کودکان از بابک خرمدین قصه ها بشنود و سمبل افتخارشان بشود آنان از نام های پرعظمت کوروش و داریوش و خشایار شاه، هراس دارند، و نگران آنند که مردم برای تاریخ و فرهنگ در حال نابودیشان ارزش قائل شوند. و  سرانجام وحشت دارند از روزی که مردم حقایق تاریخی که در این صد سال اخیر و به خصوص در این سی و دو سال تحریف شده اند را بدانند و درک کنند که چه بلایی بر سرشان آمده است.

کنده کاری های روی دیوار ورودی کاخ های تخت جمشید نمودار عظمت و بزرگی ایران ۲۵۰۰ سال پیش است. از یک دید، هدیه و سوغات هایی که شاهان آن روز در روز جشن به پیشگاه شاهنشاه ایران تقدیم می نمودند، و دیگر هنر کنده کاری و برجستگی های روی سنگ های دیوار که نمودار دیگری از پیشرفت کم نظیر کشور ایران بوده است.

کنده کاری های روی دیوار ورودی کاخ های تخت جمشید نمودار عظمت و بزرگی ایران ۲۵۰۰ سال پیش است. از یک دید، هدیه و سوغات هایی که شاهان آن روز در روز جشن به پیشگاه شاهنشاه ایران تقدیم می نمودند، و دیگر هنر کنده کاری و برجستگی های روی سنگ های دیوار که نمودار دیگری از پیشرفت کم نظیر کشور ایران بوده است.

پس بهترین راه و گزینه برای این تازیان، از بین بردن آثار و یادگاری های باستانی است که ما هویت خود را وام دار آنان می دانیم، آخوندهایی که بر این باورند که ایران پیش از اسلام خرابه بوده است و ما هر چه تمدن و فرهنگ داریم از اسلام است، باید هم بترسند و این آثار باستانی را نابود کنند.

آن ها با دانستن این که سد سیوند، چه خسارات جبران ناپذیری را به آن منطقه ی باستانی و آرامگاه کوروش وارد خواهد آورد، بدون توجه به سخنان سازمان یوسنکو و میراث فرهنگی، کار شیطانی خود را انجام دادند و آن سد را آبگیری کردند.

آن ها از ترمیم های اصولی و کارشناسی شده برای تخت جمشید سر باز زدند و مرمت های سر سری و غیر اصولی کردند.

بارها اعلام شد که باید فکری کرد به حال باران ها و آب هایی که پس از باران در تخت جمشید جمع خواهد شد و به این اثر باستانی بی نظیر، صدمه خواهد زد، ولی مسئولان بی شرف و خود فروخته و تازی نژاد این حکومت اسلامی، بی توجه به آن همه اخطار، دست روی دست گذاشتند تا خرد شدن غرور و هویت و تاریخ ایران را با چشمان خود ببینند و اینک ما اینجاییم.

امروز تخت جمشید زنگ زده است، گل سنگ بر روی نوشته ها و سنگ های نقش دار تخت جمشید ایجاد شده است و این بنا را که رابطه ی مستقیم و انکارناپذیری با هویت ملّی و باستانی ما دارد و یادگاری است از اجداد ما برای نسل های آینده، که آن را ببینند و به میزان دانش و هنر پدران خود پی ببرند، را تخریب کرده است.

کانال هرزآب (فاضل آب) که در زیر همه ساختمان های کاخ ادامه می یابد، و آب های هرز رفته از شستشو تن و دست وپا و یا آشپزی را به بیرون از کاخ ها، و به درون بیابان می برد.

کانال هرزآب (فاضل آب) که در زیر همه ساختمان های کاخ ادامه می یابد، و آب های هرز رفته از شستشو تن و دست وپا و یا آشپزی را به بیرون از کاخ ها، و به درون بیابان می برد.

ملّت فرهنگ باخته و بی هویتی که تاریخ آبا و اجدادی شان را با قصه های دروغین و نخ نمای اسلامی عوض کرده اند و ذرّه ای تعصب و غیرت تاریخ کشورشان را که در دست نابودی است نمی کشند و مهر سکوت در مقابل همه ی این نا مردمی ها و اعمال ضد میهنی و ضد ایرانی بر لب زده اند، لیاقت حاکم و رهبری بهتر از سیّد علی تازی نژاد را نیز ندارند.

ایرانیان یا باید به اصالت و هویت راستین خویش بازگردند و رسالت تاریخی شان را که همانا همواره نام آور و بهترین بودن در تمام عرصه ها بوده است را به پایان برسانند و پرچم شیر و خورشید ایران را بار دیگر در بلندترین قلّه های افتخار جهان بر افراشند و یا تا ابد زیر طوق استبداد دینی و دیکتاتوری مذهبی و خود محوری اسلامی، روزگار را به سختی به سر کنند و ایران و تاریخ گوهر بارش را به دست فراموشی بسپارند.

ما از طرف خودمان، این رخداد غم انگیر را به تمام ایران دوستان و میهن پرستان راستین تسلیت گفته و عاجزانه از کسانی که از توانایی و ارتباطات قوی برخوردارند، خواهشمندیم که جلوی آسیب های بعدی را بدین بنای تاریخی بگیرند.

 • Masihazmal

  آقای  محترم این کانالها مخصوص آب جمع آوری شده ی سقف حاصل از آب باران است نه شستشو و . . .

 • Hassan123

  خداوند به شما کمی عقل دهد و به ما هم کمی پول.

 • tara

  khoshhalam ke iraniya har roz roshan va roshantar mishan va be asliyate khod va irani bodane  tavajoh mikonan

 • Bkooshan

  این بی‌ بوته‌ها بقای خود را در از بین بردن هر چیزیست که با ایرانی‌ و ایران همخوانی و هم آویی دارد  می‌دانند. از بین بردن تاریخ باستان ایران با هر دوز و کلکی در دستور کار  اولیه و از الویت‌های این تازی‌های خانگیست. این‌ها لشکری از ملاها را به کودکستان‌های ایران میفرستند که ذهن زیبای فرزندان آینده ایران زمین را به یک مشت مزخرفات و خرافات آلوده کنند و این خاطر بسیار بزرگیست.

 • Mkaperfild

  من مهدی هستم و برای اولین بار به سایت شما وارد شدم.. از  این همه  حس ناسیونالیسمی که در وجود شماست. خوشحالم…و باستان شناسی خواندم  و نکتته ای در بین کلمات شما بود که  نباشه بهتره … کلمه  خشایارشا را  خشایارشاه نوشته بودید که شاید اشتباه تایپی بوده ولی بهر حال  کلمه شاه  در انتها غلط است…و البته  اکثرا اطلاعی ندارند ولی  صحیح ان خشایارشا میباشد. از انتقاد بنده حقیر امیدوارم ناراحت نشده باشید. پیروز باشید

 • Hadayet

  اخه کدام عاقلى وسط بیابان خشک بناى سنگى میسازه؟این یه بناى نیمه ساز یونانى است که هیچ سنخیتى با اقلیم منطقه نداره.بناهاى بومى منطقه باید گلى و خشتى باشند مثله ارگ بم شهر سوخته زیگوراتها جیرفت برجها بادگیرها… ملت مغز خر نخوردند و فریب شما را نمى خورند.این همه بازارهاى بزرگ در شهرها که هنوز هم استفاده میشه و پل ها خواجو سى سه…حالا یه دوره مبهم هخامنشى و ساسانى که حتى یک خشت هم به این سرزمین خدمت نکرده بشه تاریخ افتخار این ملت؟ مردم الان خوب فهمیدند تو این ٨٠ سال اخیر فقط بازیچه محافل صهیونیست شده اند

  • پرشیا

   تو دیگه چ حرام زاده ضد ایرانی هستی

 • کورش

  ((جهالت )) کاری کرد که پیرزن ایرانی گاو خودرا بفروشد که به مکه مشرف شود

  تا عرب از شتر به لامبورگینی واز چادر به برج رسد ومردم ما سعادت رادودستی

  به اعراب تقدیم کنند که شاید سعادت خود را دردنیای دیگر یابند:

 • Milad Eshghi

  با عرض سلام، من ترجیه میدادم به جای ضد دین بودن ضد دروغ باشیم، و اگر بی تعصب بیندیشیم خواهیم دید که تخت جمشید و کورش هم دروغیست که مورخان یهودی به خوردمان دادند، بیایید اینبار به کل به دروغ نه بگیم و سکولار بیندیشیم تا حکومتی سکولار تشکیل بدهیم.