بهشت و جهنم، دکان نیرنگ و حقه بازی آخوند، و سراب و رؤیائی برای خردباختگان ۲۴۴

بشر ناتوان اولیه که زندگی خود را از غار نشینی آغاز کرد، و خوراک خود را از شکار جانوران و گیاهان به دست می آورد، در برابر پدیده های طبیعی چون؛ رگبار، رعد و برق، بی آبی، بیماری، و روبرو شدن با انسان های دیگر وحشی، متجاوز، و خودکامه نا آگاه، عاجز، و ناتوان بود. بنابراین به طور ناخواسته، به دنبال نیرو و قدرتی ماوراء طبعیت می گشت تا هنگام نیاز و ضرورت به یاری وی شتابد.

این تصویری است از ۵۰ هزار کهکشان که ما را دربرگرفته. این شمار کهکشان به وسیله دو تلسکوب با نور مادون قرمز به صورت سه بعدی تشخیص و عکس برداری شده است. کهکشان ما که در میان کهکشان ها جای گرفته، برای رسیدن به انتهای این مجموعه کهکشان ها، ۳۸۰ میلیون سال نوری فاصله و راه است. هرنقطه در این نقشه نمایانگر یک کهکشان می باشد. نقاط آبی رنگ کهکشان های نزدیک تر، و نقاط قرمز، کهکشان های دورتر را نشان می دهد.

این تصویری است از ۵۰ هزار کهکشان که ما را دربرگرفته. این شمار کهکشان به وسیله دو تلسکوب با نور مادون قرمز به صورت سه بعدی تشخیص و عکس برداری شده است. کهکشان ما که در میان کهکشان ها جای گرفته، برای رسیدن به انتهای این مجموعه کهکشان ها، ۳۸۰ میلیون سال نوری فاصله و راه است. هرنقطه در این نقشه نمایانگر یک کهکشان می باشد. نقاط آبی رنگ کهکشان های نزدیک تر، و نقاط قرمز، کهکشان های دورتر را نشان می دهد.

این نیرو و قدرت ماوراء طبیعت، و یاخدای ناشناخته، در کجا می توانست باشد؟. بشر به گرداگرد خود نگاه می کرد، و چون دسترسی به اقیانوس و آب ها نداشت، آسمان درخشان را جایگاه خدای خود دانست.
این بشر ناتوان، کوته اندیش، هرگاه نتوانست در برابر ظلم و بیدادگری ایستادگی کند، سزای ظالم ستمگر را به خدای خود، به زمانی دیگر، و به روزی دیگر، به نام روز قیامت واگذار کرد. جستجوی خدایی توانمند و دادگر در آسمان ها، و در انتظار جزا و پاداش روز رستاخیز بودن، فرصتی به دست عده ای کلاه بردار و کلاش داد که دکانی به نام دین، و فروش کالایی به نام بهشت، و جلوگیری از سرنوشتی ناهنجار، به نام آتش دوزخ باز کنند.

در این ویدیو کره ماه نسبت به بزگترین ستاره شناخته شده  نشان می دهد.

درچند سده، اروپا در دست دکان داران کلیساها می چرخید، و خون بیگناهان که مورد ظلم و بیدادگری کشیش های جنایتکار قرار می گرفتند، در خانه و کوچه، و حتی درون کلیساها جاری بود. تا آن که مردم بپاخاستند، و کشیش ها را از جامعه به دور کردند، وبه درون کلیساها فرستادند. این آغاز روشنگری و اندیشیدن انسان ها در اروپا بود که به دوره رنسانس Renaissance، یا تولد دو باره نام گرفت، و موجب گردید که قاره کوچک اروپا را بر دیگر قاره ها برتر، و پیشرفته تر سازد.

نویسندگان، پژوهشگران، چکامه سرایان، و اندیشمندانی در جهان بوده اند، که در فضا و جو تاریک مذهبی و سیاسی زمان خود، جسته و گریخته، پرده ها را به کنار زدند، از بهشت و دوزخ و خدای آسمان واهی و بی اساس، مردم را آگاه ساختند، و تا اندازه ای دکان داران دین را رسوا نمودند.
سعدی، حافظ، ابن سینا، و شماری دیگر از اندیشمندان تاریخ ما در فضای خفقان آور سیاسی-مذهبی زمان خود، در پس پرده و در پوشش داستان و اندرز، از این موهومات، و بی خردی انسان ها، سخن راندند.

حکیم عمر خیام نیشابوری دانشمند کیهان شناس، ریاضی دان، و چکامه سرا در سال ۱۰۴۸ هجری در نیشاپور چشم به جهان گشود، و در سال ۱۱۳۱ هجری از جهان رخت بربست.

حکیم عمر خیام نیشابوری دانشمند کیهان شناس، ریاضی دان، و چکامه سرا در سال ۱۰۴۸ هجری در نیشاپور چشم به جهان گشود، و در سال ۱۱۳۱ هجری از جهان رخت بربست.

خیام، ریاضی دان، کیهان شناس، و چکامه سرای بزرگ کشورمان، از واهی بودن بهشت و جهنم، و دنیای خیالی دیگر ساخته آخوندها، پرده برداشت، و در درون چکامه های گوناگونی، خط بطلانی بر بودن جهانی دیگر و ببهشت و جهنم کشید چکامه زیر را همکار گرانمایه ما آقای سیروس پارسا برگزیده است، که در این جا پیشکش شما گرامیان می گردد:

‎ای بس کـــــه نباشیم و جهان خواهد بود
نی نام ز مــــــا و نــــــه نشان خواهد بود
زین پیش نبودیــــــم و نبُــــد هیــــچ خلل
زین پس چـــــو نباشیم همان خواهد بود
از جمله رفتگان این راه دراز
باز آمده ای کو که به ما گوید باز
‎هان بر سر این دو راهه از سوی نیاز
چیزی نگذاری که نمی آیی باز

نگارنده با گفتگویی که سالیانی پیش با چند پروفسور مشهور، مانند پروفسور هوپکینز Hopkins مخترع  اولیه فایبر اوپتیک، و همچنین پروفسور لگای F‪.‬Legay مخترع لزر گازکربنیک، پروفسور الکوموس Elkomoss ریاضی دان بزرگ، و شماری دیگر از اندیشمندان اروپایی داشتم، همگی مسآله بهشت و دوزخ و خدای آسمان را به تندی رد کردند، و هرگونه اندیشیدن بدان را افسانه و تخیل کودکانه انسان نامیدند. در این مورد گفتار زیادی وجود دارد که از بحث کنونی ما بیرون است.
پروفسور استیون هاوکینگ Stephen William Hawkin دانشمند کنونی فیزیک و کیهان شناس انگلیسی نیز به تازگی با تحقیقات علمی خود به واهی بودن بهشت و جهنم اشاره کرده است.

این ویدیو گزارش کوتاهی است از زندگی پرشکوفا و پربار خیام دانشمند ایرانی- نکته قابل توجه این که رژیم جهل و جنایت اسلامی  در  ویکیپیدیا و جاهای دیگر نام این دانشمند گرانقدر را بعنوان حجت الاسلام و القاب دیگر مذهبی ذکر نمود، که چندش آور است، زیرا خیام، سعدی ، ابن سینا، و صدها چکامه سرا و سخن پرداز، ویا دانسمند ایرانی،گرچه در دوران مذهبی و زیر فشارتعصبات دینی می زیستند، ولی هرگز به جهان آخرت و مسائل بشر ساخته مذهبی باور و اعتقادی نداشته اند.

مطالعات کیهان شناسی نشان می دهد فضایی که در بالای سرما دیده می شود فضای بیکرانی است که ازدست کم ۲۰۰ میلیارد کهکشان، و هر  کهکشان، از حدود ۱۰۰- ۲۰۰ میلیارد ستاره گداخته و سوزانی تشکیل شده است. قطر کهکشان ما، به ۱۰۰ هزار سال نوری می رسد. بنابراین، آسمان ما یک کوره گداخته و بی انتهاست.

حال، دین اسلام که از بی منطق ترین افسانه بچه گانه و دور از هر خرد و اندیشه ای پایه گذاری شده، از آسمان هفت گانه، ستارگان اندک و کوچک، بزرگی ماه درخشان، فرشتگان آسمانی، رفتن پیامبر با الاغ به آسمان هفتم، و میخ هایی به نام کوه که برزمین فر رفته است، سخن می گوید، آیا برداشتی بیشتر از یک کودک ۱۰ ساله می تواند داشته باشد؟.

بر پایه دانستنی های علمی و این که زمین و کهکشان ها بر اساس قوانین فیزیک و ریاضی به وجود آمده، هفته به هفته، و روز به روز بر کشفیات انسان خردگرای امروزی افزوده می شود، و هر آن افسانه های دینی، مسأله بهشت و جهنم مسخره تر، و بچه گانه تر از داستانی چون امیر ارسلان جلوه می کند.

در میان دریای دانش نجوم و فیزیک که دریچه کهکشان ها را بر روی دید انسان گشوده، و با ژرف اقیانوس ها آشنا ساخته است، آیت الله سبحانی با علم آفتابه و طهارت و دانش شکم و زیر شکم خود، و بهره گیری از کتاب هایی چون حلیت المتقین که اقیانوسی از دانش است، از بررسی علمی پروفسور هاوکینگ دانشمند انگلیسی خرده می گیرد و اظهار فضل می کند که آخوندها از ماوراء طبیعت می دانند، و دانشمندان جهان از مرحله بدورند.
البته اگر این آقا و دیگر ملاهای کشورمان اذعان کنند که علم ماوراء طبعیت مانند داستان امیرارسلان، و داستان دیو و قلعه فلک الافلاک افسانه ای بیش نیست، دکانی که برای ربودن جیب مردم و غارتگری درست کرده اند، کساد می شود، و بازارشان برای همیشه تخته خواهد شد.

 • Moj_nik

  akhe adame zerang
  to chi az eslam chi halite
  man nmgam hame akhonda adamaye khobian
  vali b harf emama eteghad daram o midonam har chi goftan rad khor nadare
  inam harfe din o emamae

  • اعتقاد داشتن، که عموماً از بی مطالعگی و ناآگاهی ناشی می شود، بسیار خطرناک است. آن چنان که پرده ای بر روی عقل و درک انسانی می پوشاند، و انسان را از هر اندیشیدنی باز می دارد. از مغز خود کمک بگیرید. امامان یک مشت تازی زنباره و شکمباره بودند که سالیان زیادی حق فرزندان این آب و خاک، کشاورزان، زنان، و فقیران را خوردند، و به گور پدران و مادران ما خندیدند. به آنها دلبسته نباشید که به همه هم میهنان خود خیانت کرده اید. 
   باسپاس از توجه شما، سهراب اررژنگ

   • آقای فضول محله، فقط شما درست می گید و همه ی ما اشتباه می کنیم!
    نمی دونم چی باعث شده انقدر به اطلاعات خودت ببالی و بنازی؟! بابا دانشمندها هم با این قاطعیت نظر بقیه رو رد نمیکنن!!
    نکنه دانشمندی؟
    یا نکنه خودت رو رسول ویا پیامبر دوران ما میدونی که اومدی ما رو از نادانی و گمراهی، رهایی بدی و این رو رسالت خودت می دونی؟!!

    • شما یا یک متعصب مذهبی و بدون مطالعه ای هستی که پا برهنه خود را وارد هرمعرکه می کنی، و یا عضوی از رژیم کشتارگر که می خواهی در برابر انقلاب و قیام مردم ایران ایستادگی کنی. در گذشته هم شما با بی اطلاعی و نا آگاهی مزاحم صفحه ما شدی. 
     این مطالب تمام علمی و تحقیقاتی است. نظریه و عقیده هیچ فردی نمی باشد. این ها حاصل دهها سال تحقیقات محققین می باشد که به روش های گوناگونی قابل تعقیب و مطالعه است. در ضمن گروه ما هم از برجستگان و افراد مطلع و آگاه تشکیل شده، که پاسخ گوی نوشته های خود هستند. اگر شما حرف بی منطق مانند گذشته تا به حال بزنید، به شما پاسخی داده نخواهد شد، و دیگر خوانندگان ما به نا آگاهی و روش تخریبی شما پی خواهند برد.

     • آریو بختیاری

      شما کلا بلد نیستی مثل آدم برخورد کنی؟!
      ببین عزیزم! من همین الان بهت ثابت می کنم که به حرف شما و به منطق شما (و امثال شما) هرگز نمی شه اعتماد کرد:

      منطق تو این: هرکی مخالف تو بود: ۱) متعصب خشک مغز   یا    ۲) عضوی از رژیم کشتارگر جمهوری اسلامی  هست! این منطق تو  در مورد یک مسئله ی کوچک پیش پا افتاده هست (که احتیاجی هم به فیزیک و ریاضی ندارد) ….! تو از من انتظار داری به منطق و فهم و شعور تو در مورد مسئله ای به بزرگی خدا اعتنا یا حتی اعتماد کنم؟!! 

      هرگز!

      مطمئنم پیش خودت فکر می کنی خیلی بلدی! متاسفم برات! برای این ببعی هایی که پشت سرت راه افتادن هم متاسفم!!!

      طبق شناختی که از امثال تو دارم الان یکی یا چندتا از این کارها رو انجام می دی:
      ۱) یک متن تو در تو پر از کلمات قلمبه و پر از اسم های خوشگل “دانشمندی” می نویسی و آخرش با خوشحالی نتیجه می گیری من “خشک مغز” هستم و شما “خیس مغز” !
      ۲) مسخره می کنی و با ادبانه “توهین” می کنی و به این طریق از پاسخ دادن به ۳ کامنت من فرار می کنی!
      ۳) کامنت یا کامنت های من رو حذف می کنی و بعد یک پاسخ می نویسی که فلان بابا عامل رژیم نحس آخوندی کامنت گذاشته بود و حذفش کردم. (بعدش احتمالا مورد ۱ رو اینجا به کار می بری)
      ۴) وانمود می کنی که کامنت های من را ندیدی
      ۵) از من می پرسی که سنم چقدر هست و تحصیلاتم چیست و غیر مستقیم می گی که از من باسوادتر و فهمیده تر و عاقل تر و “خیس مغز”تر هستی! این هم یک راه فراره!

      بعد هم دوستان ببعی (مقلدان) میان وسط و ابراز فضل می کنند!

      در هر صورت خیلی شوتی :دی 

     • Vali

      aghaye BAKHTIARI midooni mosheke aslie eslam ineke be hame chio hame kaso har nazaro har aghide ee ke mokhalefe khodesh bashe kar dare .

      harfe maa azadie !!! na bi dini !! harkiasi azade har dino khodaee ro mikhad beparaste , in alan moshkekesh chie ??? chera eslam mese tar ankaboot mimoone too hamje tanide mishe va be hame chizo hame kas kar dare ??????

      agha man migam shoma boro haram shabe jome (emshab 😀 ) man miram party , moshekelesh chie ? chera shoma ham harameto miri ham be party raftane man gir midi ???

      eslam vase in khatar nake , ke faghat khodesho tabligh nemikone balke mokhalefe khodesho harrrrrrrrrrrrchi ke bashe hazf mikone !!!!!

     • Vali

      aghaye BAKHTIARI midooni mosheke aslie eslam ineke be hame chio hame kaso har nazaro har aghide ee ke mokhalefe khodesh bashe kar dare .

      harfe maa azadie !!! na bi dini !! harkiasi azade har dino khodaee ro mikhad beparaste , in alan moshkekesh chie ??? chera eslam mese tar ankaboot mimoone too hamje tanide mishe va be hame chizo hame kas kar dare ??????

      agha man migam shoma boro haram shabe jome (emshab 😀 ) man miram party , moshekelesh chie ? chera shoma ham harameto miri ham be party raftane man gir midi ???

      eslam vase in khatar nake , ke faghat khodesho tabligh nemikone balke mokhalefe khodesho harrrrrrrrrrrrchi ke bashe hazf mikone !!!!!

     • آقا تو درست میگی!
      فکر نمیکردم به این زودی ها به ماهیت من پی ببری!!!
      پس چرا منتظری؟! نمیخوای پست هام رو از سایتت پاک کنی!!
      شما مَتریالیستها، همه تون یه جور هستید! با دستتون، جلوی گوشتون رو گرفتید تا نذارید یه موقع حق وارد گوشتون بشه و نظراتی رو که میگید از دانشمندها! به دست آوردید، از ذهنتون پاک بشه.
      به هر کی هم که میرسید که داره منطقی باهاتون بحث میکنه ولی نظراتش با نظرات شما مخالفه، انگ جاسوس بودن، کشتارگر بودن، قاتل بودن، مفت خور بودن و… میزنی. آقا کاملا معلومه که گروه شما، از دانشمندهای برجسته ای تشکیل شده! اینشتین باید جلوی شما لنگ بندازه!

     • azadi

      eshtebah az shomast nevisande aziz chera ejaze midid in gabil afrad inja comment bezaran
      mage maha ke mokhalefim mitonim to saitaye mokhalef nazaremono berahati bayan konim

     • Ashkan_gilberto2006

      goh too khodeto goroohet,akhar giretun miarim

    • آریو بختیاری

     دقیقا! امثال این ها و دانشمندانشان شیادان و پیامبران عصر جدید هستند! فرقی بین این ها و آخوند ها نمی بینم. یکی از این ور پشت بام افتاده و یکی از آن ور!!

     انقدر “دانشمند دانشمند” نکنید. مخترع “فایبراوپتیک” فرمودند که بهشت و دوزخ نیست!!!!! بعد ما هم چون این آقا “فیبر نوری” اختراع کرده باید حرفش را قبول کنیم؟! آن هم در مورد بهشت و جهنم؟!!

     آخه عزیز دلم این فیزیکدان هایی که امثال شما هی از سر و کولشان بالا می روید و بشکن می زنید که “فلان فیزیکدان گفت خدا وجود ندارد” بعد از چند سال خیلی از نظریاتشان نقض می شود و ثابت می شود که اشتباه کرده اند. شما که فوضولی! برو فوضولی کن ببین استفان هاوکینگ یا اینشتین هیچ تئوری اشتباهی نداشتند؟! فکر می کنی همین الان فیزیکدانان مشغول نقد و رد نظریات اینشتین نیستند؟!

     اگر بناست به حرف دانشمندها خدا را قبول یا رد کنیم در مورد این چی می گی: پروفسور جان لناکس استاد ریاضیات دانشگاه آکسفورد که در همان دانشگاه آکسفورد در زمینه های دین و دانش هم تدریس می کنه. شما می گی فلان استاد فلان دانشگاه که “فیبرنوری” رو اختراع کرده می گه خدا وجود نداره؟!!!! من می گم استاد ریاضیات دانشگاه آکسفورد با جناب هاوگینگ و داوکینز صد در صد مخالف هست و بارها به طور مستقیم در دانشگاه های معتبر دنیا با امثال ریچارد داوکینز به مناظره پرداخته. (Prof. John Lennox)

     ای جونم حالا بیاید فحش بدید! این آقایان با ۴ تا فرمول ریاضی و قوانین فیزیکی (که معلوم نیست تا چند ده به عنوان قانون مورد قبول باشند!) بازی می کنند و امثال شما هم سریع می پرید وسط بشکن می زنید! بین ریچارد داوکینز و محمد بچه باز هیچ فرقی نیست. یکی ۱۴۰۰ سال پیش به شیوه ی متناسب با زمان خودش دیوانگی و شیادی می کرد و این یکی به شیوه ی قرن ۲۱ !

     من ماندم با چه اطمینان و اعتماد به نفسی از نبودن خدا حرف می زنید!!! کلا بلد نیستید برای خودتان افکار و عقاید داشته باشید. اگر مذهبی شوید دنبال عبای آخوند و مرجع تقلید و کشیش و پاپ را می گیرید و اگر لامذهب شوید از دمب دانشمندان با تاریخ مصرف ۵۰-۶۰ سال را می گیرید! کلا اهل تقلید هستید!!

     حالا آقایان و خانم های لامذهب و خداناباور بیاید وسط روی کامنت من مانور بدید!!! :)) یک مشت …. !

     • Ashkan_gilberto2006

      daghighan doros migi,ina maloom nis to in donya che kesafat karae kardan ke mikhan khodeshuno gool bezanan ke khoda voojood nadare,kesafata

    • azadi

     nakheir aga in fagat ishon nistand ke dar asar motale va tahgig va estefade az fekreshon intori fekr mikonan kheilihaye dige ke ehtemalan shoma nemishnasid mesle ishon fekr mikonan chon osolan adamha fagat ba kasani ham sohbat mishan ke mesle khodeshon fekr mikonan
     shoma niaz be peigambaro rasol darid ensane azad daraye tafakor ast va niazi be peigambar nadarad

   • Shahramiranparast

     doste aziz in adamhaye ahmag be joz khorafat va nafahmi hich chiz nemidonand.va be khod zahmate motale ham nemidand choon man motmaenam har kas  bedoone tars dar morede eslam tahgig kone emkan nadare ke az in din kharej nashe.. ina ham yek mosht pool begire dolat ya kesani hastand ke tars az rooze  azab darand. ey khak bar sare shoma iran foroshan ke be tamame niyakane khish posht kardid va donbale ro arabha shodid  
    be yazdan ke ma gar kherad dashtim  koja in saranjame bad dashtim  payande iran por rahroo bad rahe korosh ha va darush ha va siyavash ha va yagoobe leis va ……..geyre. javid iran

  • Vali

   beshin  omreto vase harfe charta aldang ke age adam boodan zamane khodeshoon charnafar peida mishod poshte sareshoon vaste hadar bede

   akhe aaaghel age emam hosein inghadi ke ma alan doosesh darim adame khoobi bood ke 72 ta yaar nadasht 72000000000000000000 ta sar baz o koshte morde dasht :)))))))))))))))) mese khamene ee mishod 😀

  • Vali

   beshin  omreto vase harfe charta aldang ke age adam boodan zamane khodeshoon charnafar peida mishod poshte sareshoon vaste hadar bede

   akhe aaaghel age emam hosein inghadi ke ma alan doosesh darim adame khoobi bood ke 72 ta yaar nadasht 72000000000000000000 ta sar baz o koshte morde dasht :)))))))))))))))) mese khamene ee mishod 😀

  • Shahramiranparast

   ey kiram ta tahe tokhmam to kone to ba emame koskeshet. az aalin emamet ta akhariiiiiiv

 • Moj_nik

  akhe adame zerang
  to chi az eslam chi halite
  man nmgam hame akhonda adamaye khobian
  vali b harf emama eteghad daram o midonam har chi goftan rad khor nadare
  inam harfe din o emamae

  • Vali

   beshin  omreto vase harfe charta aldang ke age adam boodan zamane khodeshoon charnafar peida mishod poshte sareshoon vaste hadar bede

   akhe aaaghel age emam hosein inghadi ke ma alan doosesh darim adame khoobi bood ke 72 ta yaar nadasht 72000000000000000000 ta sar baz o koshte morde dasht :)))))))))))))))) mese khamene ee mishod 😀

 • Moj_nik

  akhe adame zerang
  to chi az eslam chi halite
  man nmgam hame akhonda adamaye khobian
  vali b harf emama eteghad daram o midonam har chi goftan rad khor nadare
  inam harfe din o emamae

  • اعتقاد داشتن، که عموماً از بی مطالعگی و ناآگاهی ناشی می شود، بسیار خطرناک است. آن چنان که پرده ای بر روی عقل و درک انسانی می پوشاند، و انسان را از هر اندیشیدنی باز می دارد. از مغز خود کمک بگیرید. امامان یک مشت تازی زنباره و شکمباره بودند که سالیان زیادی حق فرزندان این آب و خاک، کشاورزان، زنان، و فقیران را خوردند، و به گور پدران و مادران ما خندیدند. به آنها دلبسته نباشید که به همه هم میهنان خود خیانت کرده اید. 
   باسپاس از توجه شما، سهراب اررژنگ

  • Vali

   beshin  omreto vase harfe charta aldang ke age adam boodan zamane khodeshoon charnafar peida mishod poshte sareshoon vaste hadar bede

   akhe aaaghel age emam hosein inghadi ke ma alan doosesh darim adame khoobi bood ke 72 ta yaar nadasht 72000000000000000000 ta sar baz o koshte morde dasht :)))))))))))))))) mese khamene ee mishod 😀

 • Shahin

  تضمین آیت الله بهجت به آیت الله خامنه‌ای برای پذیرش مسئولیت رهبری در سال ۱۳۶۸

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=108&catid=45

  • منظورتان از این چیست؟ واضح تر بیان کنید.

 • Shahin

  تضمین آیت الله بهجت به آیت الله خامنه‌ای برای پذیرش مسئولیت رهبری در سال ۱۳۶۸

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=108&catid=45

  • منظورتان از این چیست؟ واضح تر بیان کنید.

 • Shahin

  تضمین آیت الله بهجت به آیت الله خامنه‌ای برای پذیرش مسئولیت رهبری در سال ۱۳۶۸

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=108&catid=45

  • منظورتان از این چیست؟ واضح تر بیان کنید.

 • آقای مادی گرای فضول محله!!
  آخه اگر بهشت و جهنم نباشه، پس کی و کجا باید مثلا حق ستمدیده رو از ستمکار گرفت؟ کسی که میاد یه آدم رو میکُشه، و راست راست میگرده و یا کسی که از بیت المال داره کرور کرور میدزده و آزادانه میگرده، کجا باید به سزای کارهاش برسه؟! اومدیم مثلا تا آخر عمرش، دستگیر نشد!اگه اینطور باشه، پس خوبی و بدی چی میشه؟ اعتقاد به وجود بهشت ویا جهنم، حتی از قبل از ظهور ادیان ابراهیمی وجود داشته. برید تحقیق کنید.همه چیز رو نمیشه با علم  و یا فیزیک و ریاضی اثبات کرد و یا تایید کرد. اگه شما حرف پروفسور استیون هاوکینگ رو ضمیمه ی حرفهاتون میکنید که گفته بهشت و جهنم کشکه، من هم میتونم حرف یه پروفسور فیزیک ایرانی (اسمش یادم نیست چون فقط یه بار اون هم چندسال پیش اسمش رو شنیدم) رو ضمیمه ی حرف هام کنم که میگفت: وقتی که خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی رخ میده، یک بار الکتریکی یا الکترومغناطیسی دور شما رو فرا میگیره و روی بدنتون میشینه، شما تا زمانی که نماز آیات نخونید، این بارها تخلیه نمیشن و…میدونم این حرفی که این استاد فیزیک زده، برای شما مادی گراها خنده دار به نظر میاد، ولی حرفهای پروفسور هاوکینگ هم برای من خنده داره، آخه ایشون داره توی فضا، دنبال بهشت یا جهنم میگرده!حالا اگر من به شما بگم اگه اینها مثلاً توی یه بُعد دیگه ساخته شده باشند چی؟شما اصلا به چیزی به نام معجزه، جن، روح و… اعتقاد دارید؟!! به اینکه میگن متافیزیک، یعنی چیزی که فراتر از درک زمینی ما انسانها باشه. شما، وقتی که یه کسی رو که از زانو کمر به پایین فلج باشه و بیاید مثلا توی حرم امام رضا و شفا ببینه، رو چطور توجیه میکنید؟!! علم پزشکی میگه که هیچ دلیل علمی ای وجود نداره، پس چطور اون شخص میتونه الان راه بره.آقای فضول محله، فقط هرچی که تو میگی درسته، بقیه همه تو جهل نادانی به سر میبرن. حالا خوبه که اینشتین نیستی، وگرنه می گفتی که باید من رو پرستش کنید!!!!!!!!!!دوستان، بیایید چشمای خودمون رو باز کنیم، مگه هرچی که فراتر از عقل و تصور ما باشه رو باید بگیم که وجود نداره؟!!

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

   • خیلی جالبه، تا موقعی که رسول و پیامبر دوران ما خطابت نکرده بودم، من (از نظر شما) یه شخص بودم با نظری مخالف و خطرناک که باید اصلاح میشدم؛ حالا که بدون هیچ توهینی فقط بهت گفتم که انگار خیلی به اطلاعات خودت مینازی و یا خودت رو پیامبر هم دوران ما خطاب میکنی، شدم متعصب و تندرو و وطن فروش و بازیچه ی دست آخوند و جیره خوار و ….
    آخه مگه من به شما توهینی کردم که اینطوری توهین میکنی؟!!

    به خدمتتون باید عرض کنم که من صفحه ی شما رو از لیست علاقه مندی فیس بوکم حذف خواهم کرد، به چند دلیل:
    ۱-من اول فکر میکردم توی این سایت آزادی بیان هست و خیلی از محیط سایت خوشم اومده بود ولی نمیدونستم که با نظرات مخال خودتون اینطوری برخورد میکنید و بهشون انواع توهین ها و لقبها رو نسبت میدید: جیره خوار و وطن فروش و….
    ۲-شما فقط حرف خودت رو قبول داری و اگه ۱۰۰۰۰ نفر هم جمع بشن که حرف حق بزنن، شما باز هم حرف خودت رو میزنی.
    ۳- توی مقاله هات، انواع توهین ها رو به خدا و پیامبرها میشه مشاهد کرد. در صورتی که از اصول اولیه ی سکیولاریسم اینه که دین یه مورد شخصی هستش و دین از سیاست جداست؛ ولی شما میخوای به زور به ملت بگی که خدایی وجود نداره و از این حرفها
    ۴- توی مقاله هات، سعی میکنی که نظریات خودت رو به ملت تحمیل کنی به جای اینکه مقاله رو بنویسی و بذاری خود افراد فکر کنند و به نتیجه برسند 
    ۵- از اونجایی که من دانشجوی ترم آخر هستم و دارم پروژه ساختم رو تکمیل میکنم، متاسفانه وقت سر زدن به سایت رو پیدا نمیکنم چون انگار توی این سایت موندن خیلی وقت گیره و مجبوری ۲۴ ساعت توی این سایت بمونی و نظرات بقیه افراد رئو بخونی.
    ۶-شما دارید از حس ملی گرایی افراد اون هم از نوع افراطی، سو استفاده می کنید. برادران عزیز من، افراط و یا زیاده روی، توی هیچ چیزی خوب نیست حتی توی عشق به کشورمون.من هم مثل هر ایرانی دیگه، عاشق کشورم هستم و از اینکه مثلا می بینم نام خلیج پارس رو به خلیج عربی تغییر میدن، واقعا ناراحت میشم اما اینطوری که آقایون فضول محله دارن به ما القا میکنن، نژاد ایرانی رو نژاد برتر میدونن و بقیه ی نژادها مثل اعراب رو پست و بی تمدن. همون کاری که حزب نازی آلمان هیتلری میکرد. به نظر من، شما به نژاد پرستی روی آوردید به طوری که همه ی اعراب رو وحشی و بی تمدن فرض میکنید
    ۷-…
    در پایان باید به دوستان عرض کنم که این مقاله هایی که داره توی سایت به شما ارائه (تزریق!) میشه، هیچ ارتباطی با سکیولارسیم نداره، خود آقایان ارژنگ و پارسا هم این رو به خوبی میدونند. تمام این مقالات در راستای تحمیل عقاید متریالیستی هستش.

    خداحافظ آقایان به اصلاح روشنفکر! دیگه هیچ وقت منِ (به قول شما جیره خوار و متعصب و خشک مغز و…) رو توی سایتتون نمی بینید

   • Ashkan_gilberto2006

    bacheha ma jasoosimo khodemun khabar nadarim

 • آقای مادی گرای فضول محله!!
  آخه اگر بهشت و جهنم نباشه، پس کی و کجا باید مثلا حق ستمدیده رو از ستمکار گرفت؟ کسی که میاد یه آدم رو میکُشه، و راست راست میگرده و یا کسی که از بیت المال داره کرور کرور میدزده و آزادانه میگرده، کجا باید به سزای کارهاش برسه؟! اومدیم مثلا تا آخر عمرش، دستگیر نشد!اگه اینطور باشه، پس خوبی و بدی چی میشه؟ اعتقاد به وجود بهشت ویا جهنم، حتی از قبل از ظهور ادیان ابراهیمی وجود داشته. برید تحقیق کنید.همه چیز رو نمیشه با علم  و یا فیزیک و ریاضی اثبات کرد و یا تایید کرد. اگه شما حرف پروفسور استیون هاوکینگ رو ضمیمه ی حرفهاتون میکنید که گفته بهشت و جهنم کشکه، من هم میتونم حرف یه پروفسور فیزیک ایرانی (اسمش یادم نیست چون فقط یه بار اون هم چندسال پیش اسمش رو شنیدم) رو ضمیمه ی حرف هام کنم که میگفت: وقتی که خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی رخ میده، یک بار الکتریکی یا الکترومغناطیسی دور شما رو فرا میگیره و روی بدنتون میشینه، شما تا زمانی که نماز آیات نخونید، این بارها تخلیه نمیشن و…میدونم این حرفی که این استاد فیزیک زده، برای شما مادی گراها خنده دار به نظر میاد، ولی حرفهای پروفسور هاوکینگ هم برای من خنده داره، آخه ایشون داره توی فضا، دنبال بهشت یا جهنم میگرده!حالا اگر من به شما بگم اگه اینها مثلاً توی یه بُعد دیگه ساخته شده باشند چی؟شما اصلا به چیزی به نام معجزه، جن، روح و… اعتقاد دارید؟!! به اینکه میگن متافیزیک، یعنی چیزی که فراتر از درک زمینی ما انسانها باشه. شما، وقتی که یه کسی رو که از زانو کمر به پایین فلج باشه و بیاید مثلا توی حرم امام رضا و شفا ببینه، رو چطور توجیه میکنید؟!! علم پزشکی میگه که هیچ دلیل علمی ای وجود نداره، پس چطور اون شخص میتونه الان راه بره.آقای فضول محله، فقط هرچی که تو میگی درسته، بقیه همه تو جهل نادانی به سر میبرن. حالا خوبه که اینشتین نیستی، وگرنه می گفتی که باید من رو پرستش کنید!!!!!!!!!!دوستان، بیایید چشمای خودمون رو باز کنیم، مگه هرچی که فراتر از عقل و تصور ما باشه رو باید بگیم که وجود نداره؟!!

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

   • خیلی جالبه، تا موقعی که رسول و پیامبر دوران ما خطابت نکرده بودم، من (از نظر شما) یه شخص بودم با نظری مخالف و خطرناک که باید اصلاح میشدم؛ حالا که بدون هیچ توهینی فقط بهت گفتم که انگار خیلی به اطلاعات خودت مینازی و یا خودت رو پیامبر هم دوران ما خطاب میکنی، شدم متعصب و تندرو و وطن فروش و بازیچه ی دست آخوند و جیره خوار و ….
    آخه مگه من به شما توهینی کردم که اینطوری توهین میکنی؟!!

    به خدمتتون باید عرض کنم که من صفحه ی شما رو از لیست علاقه مندی فیس بوکم حذف خواهم کرد، به چند دلیل:
    ۱-من اول فکر میکردم توی این سایت آزادی بیان هست و خیلی از محیط سایت خوشم اومده بود ولی نمیدونستم که با نظرات مخال خودتون اینطوری برخورد میکنید و بهشون انواع توهین ها و لقبها رو نسبت میدید: جیره خوار و وطن فروش و….
    ۲-شما فقط حرف خودت رو قبول داری و اگه ۱۰۰۰۰ نفر هم جمع بشن که حرف حق بزنن، شما باز هم حرف خودت رو میزنی.
    ۳- توی مقاله هات، انواع توهین ها رو به خدا و پیامبرها میشه مشاهد کرد. در صورتی که از اصول اولیه ی سکیولاریسم اینه که دین یه مورد شخصی هستش و دین از سیاست جداست؛ ولی شما میخوای به زور به ملت بگی که خدایی وجود نداره و از این حرفها
    ۴- توی مقاله هات، سعی میکنی که نظریات خودت رو به ملت تحمیل کنی به جای اینکه مقاله رو بنویسی و بذاری خود افراد فکر کنند و به نتیجه برسند 
    ۵- از اونجایی که من دانشجوی ترم آخر هستم و دارم پروژه ساختم رو تکمیل میکنم، متاسفانه وقت سر زدن به سایت رو پیدا نمیکنم چون انگار توی این سایت موندن خیلی وقت گیره و مجبوری ۲۴ ساعت توی این سایت بمونی و نظرات بقیه افراد رئو بخونی.
    ۶-شما دارید از حس ملی گرایی افراد اون هم از نوع افراطی، سو استفاده می کنید. برادران عزیز من، افراط و یا زیاده روی، توی هیچ چیزی خوب نیست حتی توی عشق به کشورمون.من هم مثل هر ایرانی دیگه، عاشق کشورم هستم و از اینکه مثلا می بینم نام خلیج پارس رو به خلیج عربی تغییر میدن، واقعا ناراحت میشم اما اینطوری که آقایون فضول محله دارن به ما القا میکنن، نژاد ایرانی رو نژاد برتر میدونن و بقیه ی نژادها مثل اعراب رو پست و بی تمدن. همون کاری که حزب نازی آلمان هیتلری میکرد. به نظر من، شما به نژاد پرستی روی آوردید به طوری که همه ی اعراب رو وحشی و بی تمدن فرض میکنید
    ۷-…
    در پایان باید به دوستان عرض کنم که این مقاله هایی که داره توی سایت به شما ارائه (تزریق!) میشه، هیچ ارتباطی با سکیولارسیم نداره، خود آقایان ارژنگ و پارسا هم این رو به خوبی میدونند. تمام این مقالات در راستای تحمیل عقاید متریالیستی هستش.

    خداحافظ آقایان به اصلاح روشنفکر! دیگه هیچ وقت منِ (به قول شما جیره خوار و متعصب و خشک مغز و…) رو توی سایتتون نمی بینید

   • Ashkan_gilberto2006

    bacheha ma jasoosimo khodemun khabar nadarim

 • آقای مادی گرای فضول محله!!
  آخه اگر بهشت و جهنم نباشه، پس کی و کجا باید مثلا حق ستمدیده رو از ستمکار گرفت؟ کسی که میاد یه آدم رو میکُشه، و راست راست میگرده و یا کسی که از بیت المال داره کرور کرور میدزده و آزادانه میگرده، کجا باید به سزای کارهاش برسه؟! اومدیم مثلا تا آخر عمرش، دستگیر نشد!اگه اینطور باشه، پس خوبی و بدی چی میشه؟ اعتقاد به وجود بهشت ویا جهنم، حتی از قبل از ظهور ادیان ابراهیمی وجود داشته. برید تحقیق کنید.همه چیز رو نمیشه با علم  و یا فیزیک و ریاضی اثبات کرد و یا تایید کرد. اگه شما حرف پروفسور استیون هاوکینگ رو ضمیمه ی حرفهاتون میکنید که گفته بهشت و جهنم کشکه، من هم میتونم حرف یه پروفسور فیزیک ایرانی (اسمش یادم نیست چون فقط یه بار اون هم چندسال پیش اسمش رو شنیدم) رو ضمیمه ی حرف هام کنم که میگفت: وقتی که خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی رخ میده، یک بار الکتریکی یا الکترومغناطیسی دور شما رو فرا میگیره و روی بدنتون میشینه، شما تا زمانی که نماز آیات نخونید، این بارها تخلیه نمیشن و…میدونم این حرفی که این استاد فیزیک زده، برای شما مادی گراها خنده دار به نظر میاد، ولی حرفهای پروفسور هاوکینگ هم برای من خنده داره، آخه ایشون داره توی فضا، دنبال بهشت یا جهنم میگرده!حالا اگر من به شما بگم اگه اینها مثلاً توی یه بُعد دیگه ساخته شده باشند چی؟شما اصلا به چیزی به نام معجزه، جن، روح و… اعتقاد دارید؟!! به اینکه میگن متافیزیک، یعنی چیزی که فراتر از درک زمینی ما انسانها باشه. شما، وقتی که یه کسی رو که از زانو کمر به پایین فلج باشه و بیاید مثلا توی حرم امام رضا و شفا ببینه، رو چطور توجیه میکنید؟!! علم پزشکی میگه که هیچ دلیل علمی ای وجود نداره، پس چطور اون شخص میتونه الان راه بره.آقای فضول محله، فقط هرچی که تو میگی درسته، بقیه همه تو جهل نادانی به سر میبرن. حالا خوبه که اینشتین نیستی، وگرنه می گفتی که باید من رو پرستش کنید!!!!!!!!!!دوستان، بیایید چشمای خودمون رو باز کنیم، مگه هرچی که فراتر از عقل و تصور ما باشه رو باید بگیم که وجود نداره؟!!

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

   • خیلی جالبه، تا موقعی که رسول و پیامبر دوران ما خطابت نکرده بودم، من (از نظر شما) یه شخص بودم با نظری مخالف و خطرناک که باید اصلاح میشدم؛ حالا که بدون هیچ توهینی فقط بهت گفتم که انگار خیلی به اطلاعات خودت مینازی و یا خودت رو پیامبر هم دوران ما خطاب میکنی، شدم متعصب و تندرو و وطن فروش و بازیچه ی دست آخوند و جیره خوار و ….
    آخه مگه من به شما توهینی کردم که اینطوری توهین میکنی؟!!

    به خدمتتون باید عرض کنم که من صفحه ی شما رو از لیست علاقه مندی فیس بوکم حذف خواهم کرد، به چند دلیل:
    ۱-من اول فکر میکردم توی این سایت آزادی بیان هست و خیلی از محیط سایت خوشم اومده بود ولی نمیدونستم که با نظرات مخال خودتون اینطوری برخورد میکنید و بهشون انواع توهین ها و لقبها رو نسبت میدید: جیره خوار و وطن فروش و….
    ۲-شما فقط حرف خودت رو قبول داری و اگه ۱۰۰۰۰ نفر هم جمع بشن که حرف حق بزنن، شما باز هم حرف خودت رو میزنی.
    ۳- توی مقاله هات، انواع توهین ها رو به خدا و پیامبرها میشه مشاهد کرد. در صورتی که از اصول اولیه ی سکیولاریسم اینه که دین یه مورد شخصی هستش و دین از سیاست جداست؛ ولی شما میخوای به زور به ملت بگی که خدایی وجود نداره و از این حرفها
    ۴- توی مقاله هات، سعی میکنی که نظریات خودت رو به ملت تحمیل کنی به جای اینکه مقاله رو بنویسی و بذاری خود افراد فکر کنند و به نتیجه برسند 
    ۵- از اونجایی که من دانشجوی ترم آخر هستم و دارم پروژه ساختم رو تکمیل میکنم، متاسفانه وقت سر زدن به سایت رو پیدا نمیکنم چون انگار توی این سایت موندن خیلی وقت گیره و مجبوری ۲۴ ساعت توی این سایت بمونی و نظرات بقیه افراد رئو بخونی.
    ۶-شما دارید از حس ملی گرایی افراد اون هم از نوع افراطی، سو استفاده می کنید. برادران عزیز من، افراط و یا زیاده روی، توی هیچ چیزی خوب نیست حتی توی عشق به کشورمون.من هم مثل هر ایرانی دیگه، عاشق کشورم هستم و از اینکه مثلا می بینم نام خلیج پارس رو به خلیج عربی تغییر میدن، واقعا ناراحت میشم اما اینطوری که آقایون فضول محله دارن به ما القا میکنن، نژاد ایرانی رو نژاد برتر میدونن و بقیه ی نژادها مثل اعراب رو پست و بی تمدن. همون کاری که حزب نازی آلمان هیتلری میکرد. به نظر من، شما به نژاد پرستی روی آوردید به طوری که همه ی اعراب رو وحشی و بی تمدن فرض میکنید
    ۷-…
    در پایان باید به دوستان عرض کنم که این مقاله هایی که داره توی سایت به شما ارائه (تزریق!) میشه، هیچ ارتباطی با سکیولارسیم نداره، خود آقایان ارژنگ و پارسا هم این رو به خوبی میدونند. تمام این مقالات در راستای تحمیل عقاید متریالیستی هستش.

    خداحافظ آقایان به اصلاح روشنفکر! دیگه هیچ وقت منِ (به قول شما جیره خوار و متعصب و خشک مغز و…) رو توی سایتتون نمی بینید

   • Ashkan_gilberto2006

    bacheha ma jasoosimo khodemun khabar nadarim

  • َArash

   آقای Mohamad Moshfegh آدم ها وقتی مثل شما عقل و شعور منطق را بایگانی میکنن و در تمام عمرشون یک کمی مطالعه نمیکنن بعله که باید به جن و روح و شفا دادن امام رضا(ببخشید دکتر امام رضا) اعتقاد پیدا کنن. خوب اگر این امامان و امام زادگان شفا بخش ،قادر هستند بیماران را شفا بدهند ، مطمئن باش اول خودشون رو از کشته شدن نجات میدادند. حالا بعد ۱۴۰۰ سال که استخونی از اونها هم نمونده آدم فلج رو نجات میدهند!!!!! یه جو عقل هم خوب چیزیه. ضمنا اگر اینطوره پس چرا شما ها که اعتقاد دارید و آخوندهای شیاد که این چرندیات رو تبلیغ میکنن چرا وقتی مریض میشند و وجود کثیفشون به خطر میفته به دکتر و دارو و بیمارستان رجوع میکنن؟ بروند و از همون امام رضا شفا بگیرن.

 • به نظر شما، این همه کهکشان و با این همه بزرگی و عظمت، به طور تصادفی به وجود آمده و در حال حاضر بدون هیچ نقصی وجود دارند و در کنار هم هستن. من حالا از فیزیک چیز زیادی سر در نمیارم، ولی یه مقاله خوندم که نوشته بود، فاصله ی کهکشان ها نباید اونقدر نزدیک باشه که به سمت هم کشیده بشن و منهدم بشن و نباید انقدر دور باشه که نیروی گرانشی اونها برهم دیگه از بین بره و از هم دورتر بشن. حالا شما ببینید با چه دقت و نظمی این همه کهکشان که خودشون شامل میلیاردها ستاره هستش، در کنار هم قرار دارن!!
  آخه مگه میشه که همه ی اینها بی دلیل و تصادفی به وجود آمده باشند؟! تنها کمی فکر کنید.
  مادی گراها، وقت از درک یه مسئله ای ناتوان می مونند، یا از خیرش میگذرند (یعنی میگن وجود نداره!) یا اینکه میگن به دست طبیعت خلق شده ( زورشون میاد بگن خداوند، چون دشمنی بی دلیلی با اون دارند!)
  !!!!?Do you believe that everything is random
  .I think that’s impossible 
  این نظر شخصی من هستش؛ برای من، نظم و عظمت موجود در فضای بی کران، بهترین دلیل برای وجود یک آفریدگار دانا و توانا هستش (دارم سعی میکنم که از واژه های عربی، کمتر استفاده کنم).

 • به نظر شما، این همه کهکشان و با این همه بزرگی و عظمت، به طور تصادفی به وجود آمده و در حال حاضر بدون هیچ نقصی وجود دارند و در کنار هم هستن. من حالا از فیزیک چیز زیادی سر در نمیارم، ولی یه مقاله خوندم که نوشته بود، فاصله ی کهکشان ها نباید اونقدر نزدیک باشه که به سمت هم کشیده بشن و منهدم بشن و نباید انقدر دور باشه که نیروی گرانشی اونها برهم دیگه از بین بره و از هم دورتر بشن. حالا شما ببینید با چه دقت و نظمی این همه کهکشان که خودشون شامل میلیاردها ستاره هستش، در کنار هم قرار دارن!!
  آخه مگه میشه که همه ی اینها بی دلیل و تصادفی به وجود آمده باشند؟! تنها کمی فکر کنید.
  مادی گراها، وقت از درک یه مسئله ای ناتوان می مونند، یا از خیرش میگذرند (یعنی میگن وجود نداره!) یا اینکه میگن به دست طبیعت خلق شده ( زورشون میاد بگن خداوند، چون دشمنی بی دلیلی با اون دارند!)
  !!!!?Do you believe that everything is random
  .I think that’s impossible 
  این نظر شخصی من هستش؛ برای من، نظم و عظمت موجود در فضای بی کران، بهترین دلیل برای وجود یک آفریدگار دانا و توانا هستش (دارم سعی میکنم که از واژه های عربی، کمتر استفاده کنم).

 • به نظر شما، این همه کهکشان و با این همه بزرگی و عظمت، به طور تصادفی به وجود آمده و در حال حاضر بدون هیچ نقصی وجود دارند و در کنار هم هستن. من حالا از فیزیک چیز زیادی سر در نمیارم، ولی یه مقاله خوندم که نوشته بود، فاصله ی کهکشان ها نباید اونقدر نزدیک باشه که به سمت هم کشیده بشن و منهدم بشن و نباید انقدر دور باشه که نیروی گرانشی اونها برهم دیگه از بین بره و از هم دورتر بشن. حالا شما ببینید با چه دقت و نظمی این همه کهکشان که خودشون شامل میلیاردها ستاره هستش، در کنار هم قرار دارن!!
  آخه مگه میشه که همه ی اینها بی دلیل و تصادفی به وجود آمده باشند؟! تنها کمی فکر کنید.
  مادی گراها، وقت از درک یه مسئله ای ناتوان می مونند، یا از خیرش میگذرند (یعنی میگن وجود نداره!) یا اینکه میگن به دست طبیعت خلق شده ( زورشون میاد بگن خداوند، چون دشمنی بی دلیلی با اون دارند!)
  !!!!?Do you believe that everything is random
  .I think that’s impossible 
  این نظر شخصی من هستش؛ برای من، نظم و عظمت موجود در فضای بی کران، بهترین دلیل برای وجود یک آفریدگار دانا و توانا هستش (دارم سعی میکنم که از واژه های عربی، کمتر استفاده کنم).

  • مسعود

   سلام! با توجه به اطلاعات فعلی خودم پاسخ می دم و پیشنهاد می کنم که حرف هایی رو که الان می زنم باور نکنید و خودتون بیشتر در موردشون تحقیق کنید!
   ۱. منظورم مستقیما با شما نیست ولی یکی از اشتباهاتی که بعضی ها در مورد تکامل و انتخاب طبیعی می کنند اینه که فکر می کنن شانس رو منشا گونه های مختلف می دونه. این یه اشتباه رایج بین افرادیه که با تکامل و انتخاب طبیعی مخالفت می کنن و آشنایی کافی ندارن.
   ۲. در مورد نظمی که در جهان می بینید و مقدار ثوابتی که به طور شگفت انگیزی برای به وجود اومدن دنیا به این شکل در فیزیک کشف شدن، بد نیست در مورد بحث چند جهانی که فیزیکدان ها می کنن تحقیق کنید و همچنین به اصل آنتروپیک توجه کنید تا ببینید دانشمند ها چه طور این مقادیر مناسب رو توجیه می کنن…

 • Fa Mj

  سلام مرسی جناب ارژنگ!
  مطالبتونو ۲-۳ روز دارم مطالعه می کنم! یکم تند انتقاد می کنید(ک حق میدم)
  اما هر متن و نوشته ای از شما ک خوندم جای تفدیر داره نه فقط به خاطر رد کردن اسلام به خاطر اینکه تو بحثاتون بیشتر اعمال انسانی مد نظر و اسلام رو بیشتر واسه همین دیدم ک مورد انتقاد قرار می گیره…
  به هر حال من نظر خاصی ندارم و فقط دنبال می کنم واسه اینکه نظر اونور خطی هارو هم بدونم

 • Fa Mj

  سلام مرسی جناب ارژنگ!
  مطالبتونو ۲-۳ روز دارم مطالعه می کنم! یکم تند انتقاد می کنید(ک حق میدم)
  اما هر متن و نوشته ای از شما ک خوندم جای تفدیر داره نه فقط به خاطر رد کردن اسلام به خاطر اینکه تو بحثاتون بیشتر اعمال انسانی مد نظر و اسلام رو بیشتر واسه همین دیدم ک مورد انتقاد قرار می گیره…
  به هر حال من نظر خاصی ندارم و فقط دنبال می کنم واسه اینکه نظر اونور خطی هارو هم بدونم

 • Fa Mj

  سلام مرسی جناب ارژنگ!
  مطالبتونو ۲-۳ روز دارم مطالعه می کنم! یکم تند انتقاد می کنید(ک حق میدم)
  اما هر متن و نوشته ای از شما ک خوندم جای تفدیر داره نه فقط به خاطر رد کردن اسلام به خاطر اینکه تو بحثاتون بیشتر اعمال انسانی مد نظر و اسلام رو بیشتر واسه همین دیدم ک مورد انتقاد قرار می گیره…
  به هر حال من نظر خاصی ندارم و فقط دنبال می کنم واسه اینکه نظر اونور خطی هارو هم بدونم

 • Ghobady1

  man ba hich kodam yek az afkar shoma movafegh nistam chon in dalil nemishavad ke agar shoma az in rezhim ya az in akhonde kasif nefrat darid dalili bedanid baraye rad kardan khodaye yegane chon ino dg sosk ham midone ke khaleghi vojod dare .afkar va pendaretam vaseye khodet say nakon ravajesh bedi   

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

 • Ghobady1

  man ba hich kodam yek az afkar shoma movafegh nistam chon in dalil nemishavad ke agar shoma az in rezhim ya az in akhonde kasif nefrat darid dalili bedanid baraye rad kardan khodaye yegane chon ino dg sosk ham midone ke khaleghi vojod dare .afkar va pendaretam vaseye khodet say nakon ravajesh bedi   

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

 • Ghobady1

  man ba hich kodam yek az afkar shoma movafegh nistam chon in dalil nemishavad ke agar shoma az in rezhim ya az in akhonde kasif nefrat darid dalili bedanid baraye rad kardan khodaye yegane chon ino dg sosk ham midone ke khaleghi vojod dare .afkar va pendaretam vaseye khodet say nakon ravajesh bedi   

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

 • من منتظر جوابم هستم

 • من منتظر جوابم هستم

  • پاسخ شما در بالا داده شده. از این که دنیای دیگری وجود ندارد شکی نیست. شما همه مقاله را بخوان خوب فکر کن، و بعد تصمیم بگیر. بحث ما راجع به دنیای دیگر بود. اگر خدایی وجود دارد، باید پاداش و جزای مردم را هرزمان بدهد تا مردم در رنج نباشند و خفت نکشند. زیرا زجر کشیدم مردم هم از بی عدالتی است.
   رژیم اسلامی بیش از ۲۰۰ هزارنفر را در زندان ها به بند کشیده. بیش از ۶۰۰ هزار نفر را در زمان جنگ بی جهت به کشتن داد. هزاران را اعدام کرده، و ۷۰ میلیون را زندانی کرده است.
   حالا بپردازیم به کشورهای دیگر:
   ۱- قذافی ۴۲ سال است که خون ملتی را در شیشی کرده، و صدها هزار نفر را مخفیانه و یا بر اثر بیماری از میان برده است.
   ۲- بشار الاسد. در سه ماه گذشته بیش از ۱۳۰۰ نفر مردم گناه را کشته، هزاران مردم را بیخانمان کرده، و خانه های زیادی را به آتش کشیده.
   ۳- هیتلر ۶ میلیون مردم بدبخت و بیگناه را به جرم یهودی بودن در کوره های آتش سوزی سوزاند.
   ۴- استالین نزدیک به ۸۰ میلیون مردم را در جنگ و راههای دیگر به کشتن داد.
   ۵- پینوشه در شیلی صدها هزار جوان را ناپدید و مخفیانه نابود کرد.
   ۶- هرساله ۶ میلیون از گرسنگی و بیماری در آفریقا از میان می روند. در هر ۶ ثانیه یک کودک از بی غذایی و بیماری در آن جا میمیرد.
   حال، شما منتظر چه هستید؟ منتظرید الله مدینه شما را در روز قیامت با حوریان ۴۰ متری هم آغوش کند، و شما را در زیر درخت و کنار جوی عسل جای و استراحت دهد؟. این است منطق شما؟ این است الله شما که جهانتان را جهنم می کند، به امید این که جهان دیگر بهشت باشد؟
   نه، نه عزیز برادر من شما در اشتباهید، این ها دکان کید ومکر آخوند هاست که دنیا را بهشت خود و برای دیگران جهنم ساختند، آن ها به خوبی می دانند که در آن جا خبری نیست وگرنه دست از این همه تجاوز، دزدی، غارتگری بر می ذاشتند. آن ها می خورند، می خوابند، و به ریش من و شما میخندند.
   بهتر است از کتاب های درست و صحیح که دست آخوند در آن دخالت نداشته است مطالعه کنید تا حقایق زندگی و جهان را بهتر درک کنید.
   باسپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

   • آریو بختیاری

    این هایی که می گی الان
    چه
    ربطی
    به
    اثبات
    وجود
    خدا
    بهشت
    و
    جهنم
    داره؟!

    می توی صاف و صوف جواب بدی؟! عمرا! ببین کی گفتم! الان یک سری حرف های قلمبه و بی سر و ته و تکراری قطار می کنی و ملت هم حال خواندن و تایپ کردن ندارند بعد می ری بشکن می زنی برای خودت که من خیلی بارمه! آره عزیزم خیلی بارته… می فهمی که؟ :دی

   • آخه آقای فضول محله،
    شما یه حرفی میزنی باید پاش بایستی!
    اگه قرار بود که همه ی گناهکارها و یا آدم خوب، توی همین دنیا به سزای کارهای خوب ویا بدشون برسن، پس دیگه چه نیازی به بهشت و جهنم بود؟؟؟!!!
    حرفت اصلا منطقی  نیست! نمیدونم این دلایل (معذرت میخوام!) بی ربط رو از کجا میاری؟
    حالا شما که قبول داری دنیای دیگه ای وجود داره، میگی چی؟ منظورتون اینه، چرا توی این دنیای جدید که مثلا این پروفسوره کشف کرده، چرا اثری از بهشت یا جهنم یا اون هفت آسمونی که توی ادیان ابراهیمی گفته شده نیست؟! خوب من هم که توی پست قبلی جوابت رو دادم عزیز من، میگم همه چیز رو نمیشه مادی تصور کرد. به نظر من، بشر به چیزی که پیداش نکرده و یا مطمئن نیست وجود داره، نمیتونه بگه پس اون چیز وجو نداره (همون کاری که مَتریالیست ها انجام میدن). من که گفتم، شاید همه ی این ها توی یه بُعد دیگه باشن، شما قبول نمیکنی.
    من همیشه یه چیزی برام سوال بوده، شما مادی گراها که دوست دارید همه چیز رو از لحاظ علمی ویا با مغزتون درک کنید، ماهیت (چگونگی یا چیستی) تفکر و یا عقل رو چطور میخوایید توجیه کنید؟! از نظر شما، تفکر چه جور چیزیه؟!
    من که میگم، شما فکر میکنی فقط خودت تو مسیر درستی و بقیه رو بازیچه ی دست آخوندها ویا خارج از مسیر تصور میکنید.
    ما که با هم تعارف نداریم، اگر بخوایید بازهم به توهین هاتون ادامه بدید، برای ما که کاری نداره که وب سایتتون رو از توی پروفایل فیس بوکمون آنلایک کنیم که دیگه مطالبی رو که داری به حوردمون میدی، توی صفحه ی اول پروفایلمون نشون داده نشه

    • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
     Mohamad Moshfegh
     کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
     ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
     ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
     ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
     ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
     ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
     بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

     بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

   • سلام، خواستم بگم آمریکا و اسراییل رو جا انداختی!!

    عجیبه، چرا فقط کشورهایی رو که با سیاست های آمریکا مخالف هستن، نام بردی؟!
    من برای خودم اینطوری نتیجه میگیرم که داری از طریق اونها کمک مالی میشی، چون راه اندازی یه سایت به این بزرگی بدون کمک مالی، امکان پذیر نیست برادر من!

    • آریو بختیاری

     جاده خاکی !

   • Vcf_90

    foozoole mahale ridiii badbakht,ridiii,khak basaret
     

    • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
     Mohamad Moshfegh
     کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
     ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
     ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
     ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
     ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
     ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
     بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

     بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

 • من منتظر جوابم هستم

  • پاسخ شما در بالا داده شده. از این که دنیای دیگری وجود ندارد شکی نیست. شما همه مقاله را بخوان خوب فکر کن، و بعد تصمیم بگیر. بحث ما راجع به دنیای دیگر بود. اگر خدایی وجود دارد، باید پاداش و جزای مردم را هرزمان بدهد تا مردم در رنج نباشند و خفت نکشند. زیرا زجر کشیدم مردم هم از بی عدالتی است.
   رژیم اسلامی بیش از ۲۰۰ هزارنفر را در زندان ها به بند کشیده. بیش از ۶۰۰ هزار نفر را در زمان جنگ بی جهت به کشتن داد. هزاران را اعدام کرده، و ۷۰ میلیون را زندانی کرده است.
   حالا بپردازیم به کشورهای دیگر:
   ۱- قذافی ۴۲ سال است که خون ملتی را در شیشی کرده، و صدها هزار نفر را مخفیانه و یا بر اثر بیماری از میان برده است.
   ۲- بشار الاسد. در سه ماه گذشته بیش از ۱۳۰۰ نفر مردم گناه را کشته، هزاران مردم را بیخانمان کرده، و خانه های زیادی را به آتش کشیده.
   ۳- هیتلر ۶ میلیون مردم بدبخت و بیگناه را به جرم یهودی بودن در کوره های آتش سوزی سوزاند.
   ۴- استالین نزدیک به ۸۰ میلیون مردم را در جنگ و راههای دیگر به کشتن داد.
   ۵- پینوشه در شیلی صدها هزار جوان را ناپدید و مخفیانه نابود کرد.
   ۶- هرساله ۶ میلیون از گرسنگی و بیماری در آفریقا از میان می روند. در هر ۶ ثانیه یک کودک از بی غذایی و بیماری در آن جا میمیرد.
   حال، شما منتظر چه هستید؟ منتظرید الله مدینه شما را در روز قیامت با حوریان ۴۰ متری هم آغوش کند، و شما را در زیر درخت و کنار جوی عسل جای و استراحت دهد؟. این است منطق شما؟ این است الله شما که جهانتان را جهنم می کند، به امید این که جهان دیگر بهشت باشد؟
   نه، نه عزیز برادر من شما در اشتباهید، این ها دکان کید ومکر آخوند هاست که دنیا را بهشت خود و برای دیگران جهنم ساختند، آن ها به خوبی می دانند که در آن جا خبری نیست وگرنه دست از این همه تجاوز، دزدی، غارتگری بر می ذاشتند. آن ها می خورند، می خوابند، و به ریش من و شما میخندند.
   بهتر است از کتاب های درست و صحیح که دست آخوند در آن دخالت نداشته است مطالعه کنید تا حقایق زندگی و جهان را بهتر درک کنید.
   باسپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

 • Arman_haeri24

  kamelan ba nazaretun dar morede khorafe budane din va behesh va jahanam movafegham va inke bade az marg ma shaede donyaye vadedade shodeye dini nakhahim bud vali ino nemitunam ghabul konam ke bade in donya fana bashe, be har hal ye chizi hast, nemidunam chye chon hanuz elm behesh nareside, hamunjury ke jean paul sartre mige ma be vujud umadim chon onsre padidavarandeye ma ghabeliate zendebudano dashte va az divare fana gozashte va bein hasty va nisty gharar gerefte va banabarin un onsor hata bade nabudie jesm be shekle dige dobare zaher mishe chon un onsor ghabeliat va vizegye zendegio dare va chizi ke in ghabeliato dare hichvaght nabud nemishe , in aghideye mane, vali nazarias va esbat nashode, dar vaghe hich  ,chiz dar in mored esbat nasode

 • Arman_haeri24

  kamelan ba nazaretun dar morede khorafe budane din va behesh va jahanam movafegham va inke bade az marg ma shaede donyaye vadedade shodeye dini nakhahim bud vali ino nemitunam ghabul konam ke bade in donya fana bashe, be har hal ye chizi hast, nemidunam chye chon hanuz elm behesh nareside, hamunjury ke jean paul sartre mige ma be vujud umadim chon onsre padidavarandeye ma ghabeliate zendebudano dashte va az divare fana gozashte va bein hasty va nisty gharar gerefte va banabarin un onsor hata bade nabudie jesm be shekle dige dobare zaher mishe chon un onsor ghabeliat va vizegye zendegio dare va chizi ke in ghabeliato dare hichvaght nabud nemishe , in aghideye mane, vali nazarias va esbat nashode, dar vaghe hich  ,chiz dar in mored esbat nasode

 • Arman_haeri24

  kamelan ba nazaretun dar morede khorafe budane din va behesh va jahanam movafegham va inke bade az marg ma shaede donyaye vadedade shodeye dini nakhahim bud vali ino nemitunam ghabul konam ke bade in donya fana bashe, be har hal ye chizi hast, nemidunam chye chon hanuz elm behesh nareside, hamunjury ke jean paul sartre mige ma be vujud umadim chon onsre padidavarandeye ma ghabeliate zendebudano dashte va az divare fana gozashte va bein hasty va nisty gharar gerefte va banabarin un onsor hata bade nabudie jesm be shekle dige dobare zaher mishe chon un onsor ghabeliat va vizegye zendegio dare va chizi ke in ghabeliato dare hichvaght nabud nemishe , in aghideye mane, vali nazarias va esbat nashode, dar vaghe hich  ,chiz dar in mored esbat nasode

 • alaedin

  az koozeh haman taravad ke dar oost, chegooneh az melati khorafati ke hanooz dar amaghe tariki be sar mibarand mitavn raje be hawking ,yahata khayam sohbat kard, khalayeghi inchenin liaghate chenin hokoomati ra niz darand 

  • Ashkan_gilberto2006

   bad bakht to aval boro savad yad begir bad zerzer kon,ye mosht oghdei mese shoma hastan ke hookoomate ma in shode

 • alaedin

  az koozeh haman taravad ke dar oost, chegooneh az melati khorafati ke hanooz dar amaghe tariki be sar mibarand mitavn raje be hawking ,yahata khayam sohbat kard, khalayeghi inchenin liaghate chenin hokoomati ra niz darand 

  • Ashkan_gilberto2006

   bad bakht to aval boro savad yad begir bad zerzer kon,ye mosht oghdei mese shoma hastan ke hookoomate ma in shode

 • alaedin

  az koozeh haman taravad ke dar oost, chegooneh az melati khorafati ke hanooz dar amaghe tariki be sar mibarand mitavn raje be hawking ,yahata khayam sohbat kard, khalayeghi inchenin liaghate chenin hokoomati ra niz darand 

  • Ashkan_gilberto2006

   bad bakht to aval boro savad yad begir bad zerzer kon,ye mosht oghdei mese shoma hastan ke hookoomate ma in shode

 • Isar

  با تشکر از شما و از مطلبتون که معتقدم امروزه بیشترین چیزی که
  ایران زمین نیاز دارد، آگاهیست. می‌خواستم مطلبی رو اضافه کنم و اون اینکه
  انسان موجود ضعیف و نا آگاهیست. ما همون طور که برای اثبات چیزی، نیاز به
  آگاهی کامل از اون داریم، برای نفی چیزی هم نیاز به آگاهی‌ کاملی داریم که
  در بر گیرنده موضوع باشد.یعنی‌ برای مثال اگر من می‌خواهم ثابت کنم در
  اتاقی‌ تاریک، صندلی هست یا نیست دانش من باید در برگیرنده فضای اتاق و
  محتویات درون آن باشد، و این میسّر نمیشه مگر اینکه فضای اتاق محدود باشه و
  محتویات اتاق قابل درک برای من. بنابر این، همون طور که پذیرش موجود بی‌
  نهایتی بنام خداوند، غیر منطقی‌ و دور از ذهنه، ردّ اون هم به خاطر عدم
  احاطه ی ما بر جهان و هستی‌ منطقی‌ نیست.
  با تشکر  “ایثار”

   

 • Isar

  با تشکر از شما و از مطلبتون که معتقدم امروزه بیشترین چیزی که
  ایران زمین نیاز دارد، آگاهیست. می‌خواستم مطلبی رو اضافه کنم و اون اینکه
  انسان موجود ضعیف و نا آگاهیست. ما همون طور که برای اثبات چیزی، نیاز به
  آگاهی کامل از اون داریم، برای نفی چیزی هم نیاز به آگاهی‌ کاملی داریم که
  در بر گیرنده موضوع باشد.یعنی‌ برای مثال اگر من می‌خواهم ثابت کنم در
  اتاقی‌ تاریک، صندلی هست یا نیست دانش من باید در برگیرنده فضای اتاق و
  محتویات درون آن باشد، و این میسّر نمیشه مگر اینکه فضای اتاق محدود باشه و
  محتویات اتاق قابل درک برای من. بنابر این، همون طور که پذیرش موجود بی‌
  نهایتی بنام خداوند، غیر منطقی‌ و دور از ذهنه، ردّ اون هم به خاطر عدم
  احاطه ی ما بر جهان و هستی‌ منطقی‌ نیست.
  با تشکر  “ایثار”

   

 • Isar

  با تشکر از شما و از مطلبتون که معتقدم امروزه بیشترین چیزی که
  ایران زمین نیاز دارد، آگاهیست. می‌خواستم مطلبی رو اضافه کنم و اون اینکه
  انسان موجود ضعیف و نا آگاهیست. ما همون طور که برای اثبات چیزی، نیاز به
  آگاهی کامل از اون داریم، برای نفی چیزی هم نیاز به آگاهی‌ کاملی داریم که
  در بر گیرنده موضوع باشد.یعنی‌ برای مثال اگر من می‌خواهم ثابت کنم در
  اتاقی‌ تاریک، صندلی هست یا نیست دانش من باید در برگیرنده فضای اتاق و
  محتویات درون آن باشد، و این میسّر نمیشه مگر اینکه فضای اتاق محدود باشه و
  محتویات اتاق قابل درک برای من. بنابر این، همون طور که پذیرش موجود بی‌
  نهایتی بنام خداوند، غیر منطقی‌ و دور از ذهنه، ردّ اون هم به خاطر عدم
  احاطه ی ما بر جهان و هستی‌ منطقی‌ نیست.
  با تشکر  “ایثار”

   

 • سید حمید طباطبایی

  من به عنوان یک منتقد اسلام به این نتیجه رسیده ام که حامیان کلیه ادیان از نقد دین خود ناراحت میشوند. که البته به حق است. به نظر من با تحقیر و توهین و .. هم نمیشود دیگران را با حقیقت آشنا کرد. تنها مطالعه بدون غرض کلیدی است که چشمهای انسان را به حقیقت باز میکند. من ضمن احترام به کلیه پیروان ادیان مختلف از ایشان میخواهم در ابتدا نسبت به شناخت دین خود عمیقاً اقدام نمایند. سپس دین های دیگر را مطالعه کنند و و جه مشترکات و تمایزات را بیابند. این فاز، مرحله خود اندیشی است یعنی در مقام مقایسه ادیان سوالاتی برای انسان مطرح میشود که تعصبات مذهبی را کاهش میدهد.  پس از آن میتوان یک مومن واقعی یا یک بی دین واقعی بود. تمام کلام من این است که اگر به چیزی اعتقاد دارید حقیقتاً آن را بشناسید و باور کنید و بقول معروف به عین الیقین برسید. نه با جملات افرادی مثل من که قطره ای از اقیانوس بیش نیستند.
  کتبی که در بینش اعتقادی تاثیر گذار بودند:
  سینوهه پزشک فرعون
  کلیله و دمنه
  تورات
  تفسیر المیزان
  پندار خدا
  دوقرن سکوت
  تاریخ ادیان
  تاریخ بیهقی
  مقالات استفان هاپکینز
  مقالات داروین
  آیات شیطانی
  نهج البلاغه

 • سید حمید طباطبایی

  من به عنوان یک منتقد اسلام به این نتیجه رسیده ام که حامیان کلیه ادیان از نقد دین خود ناراحت میشوند. که البته به حق است. به نظر من با تحقیر و توهین و .. هم نمیشود دیگران را با حقیقت آشنا کرد. تنها مطالعه بدون غرض کلیدی است که چشمهای انسان را به حقیقت باز میکند. من ضمن احترام به کلیه پیروان ادیان مختلف از ایشان میخواهم در ابتدا نسبت به شناخت دین خود عمیقاً اقدام نمایند. سپس دین های دیگر را مطالعه کنند و و جه مشترکات و تمایزات را بیابند. این فاز، مرحله خود اندیشی است یعنی در مقام مقایسه ادیان سوالاتی برای انسان مطرح میشود که تعصبات مذهبی را کاهش میدهد.  پس از آن میتوان یک مومن واقعی یا یک بی دین واقعی بود. تمام کلام من این است که اگر به چیزی اعتقاد دارید حقیقتاً آن را بشناسید و باور کنید و بقول معروف به عین الیقین برسید. نه با جملات افرادی مثل من که قطره ای از اقیانوس بیش نیستند.
  کتبی که در بینش اعتقادی تاثیر گذار بودند:
  سینوهه پزشک فرعون
  کلیله و دمنه
  تورات
  تفسیر المیزان
  پندار خدا
  دوقرن سکوت
  تاریخ ادیان
  تاریخ بیهقی
  مقالات استفان هاپکینز
  مقالات داروین
  آیات شیطانی
  نهج البلاغه

 • سید حمید طباطبایی

  من به عنوان یک منتقد اسلام به این نتیجه رسیده ام که حامیان کلیه ادیان از نقد دین خود ناراحت میشوند. که البته به حق است. به نظر من با تحقیر و توهین و .. هم نمیشود دیگران را با حقیقت آشنا کرد. تنها مطالعه بدون غرض کلیدی است که چشمهای انسان را به حقیقت باز میکند. من ضمن احترام به کلیه پیروان ادیان مختلف از ایشان میخواهم در ابتدا نسبت به شناخت دین خود عمیقاً اقدام نمایند. سپس دین های دیگر را مطالعه کنند و و جه مشترکات و تمایزات را بیابند. این فاز، مرحله خود اندیشی است یعنی در مقام مقایسه ادیان سوالاتی برای انسان مطرح میشود که تعصبات مذهبی را کاهش میدهد.  پس از آن میتوان یک مومن واقعی یا یک بی دین واقعی بود. تمام کلام من این است که اگر به چیزی اعتقاد دارید حقیقتاً آن را بشناسید و باور کنید و بقول معروف به عین الیقین برسید. نه با جملات افرادی مثل من که قطره ای از اقیانوس بیش نیستند.
  کتبی که در بینش اعتقادی تاثیر گذار بودند:
  سینوهه پزشک فرعون
  کلیله و دمنه
  تورات
  تفسیر المیزان
  پندار خدا
  دوقرن سکوت
  تاریخ ادیان
  تاریخ بیهقی
  مقالات استفان هاپکینز
  مقالات داروین
  آیات شیطانی
  نهج البلاغه

 • موسی

  آی شخصی که اینا رو نوشتی…

  پیشنهاد می کنم بری نظرات فیزیک مدرنو بخونی تابفهمی تا اینجاییش که دانشمندا بهش رسیدن ۱۱ بعد برای دنیا وجود داره… طبق نظریه ریسمان یا همون Strings… برو نظرات مربوط به جهانهای موازی و …چه …و چه… را بخون تا بفهمی بشر تازه بعد از این همه سال به چیزهایی رسیده که دیگه توانایی اثبات تجربی اونا رو نداره…
  اتفاقا هر کشف علمی که شده بعد از مدتی فهمیدن که قرآن قرنها پیش اون مطلب رو گفته ولی بشر بدبخت که فکرش فقط تو امیال حیوانی خودش بوده همش خواسته قرآنو دروغ، شعر، سحر و امثالهم نشون بده.

  ۱۴۰۰ سال پیش تو همون قرآنی که ما با عقل محدود خودمون داریم می سنجیمش پاسخ خیلی چیزا داده شده…تا حالا به خلقت خودمون فکر کردیم که چجوری از یه آب کثیف بی ارزش بوجود اومدیم؟تا حالا به این فکر کردیم که چرا تا حالا هیچ احدی نتونسته از مرگ فرار کنه با این همه رشد علم و تکنولوژی…؟!!تا حالا فکر کردیم این دنیایی که انسانها تا حال فقط اون عکس بالا رو تونستن ازش درست کنن که بدون شک با دنیای واقع هنوز کلی فرق داره از کجا اومده؟برای اون کسی که دنیایی با این عظمت درست کرده کاری داره جهنم و بهشتی درست کنه که جزای آدما رو توش بده..؟تا حالا فکر کردی چرا اصلا بدنیا اومدیم و بعد ار ۶۰-۷۰ سال زندگی چی میشیم…کجا میریم؟تا حالا فکر کردیم دنیای ما فقط این سه بعد مادی نیست و چون چشم و گوش و سایر حواس ما فقط تو این سه بعد کار می کنن نمی تونن از سایر ابعاد اطلاعات تجربی بدست بیارن…؟

  بنظر تو اگه این حرفایی که همه ادیان الهی می زنن غلط باشه و فرض محال بهشت و جهنمی در کار نباشه آیا کسانی که ان حرفا رو زدن ضرری می کنن؟ و اگه راست باشه و قرار باشه امثال ما بریم جهنم آیا بعد از مرگ هیچ راه فراری برامون باقی می مونه؟

  این همه دم از سکولاریسم می زنی که به چی برسی…؟!!
  گیریم اصلا ۱۲۰ سال تو این دنیای فانی هر کاری دلمون خواست کردیم… بهترین غذاها رو خوردیم… زیباترین زنها گیرمون اومد… لوکس ترین خونه ها و ماشینها رو داشتیم… میلیاردها دلار تو بانکهای سوییس داشتیم… بعدش چی…؟!!

  تا حالا فکر کردی با داشتن همه اینها چرا می میریم و هیچ کدوم از اینها نمی تونن جلو مرگمونو بگیرن…؟
  این همه ماجراهای هلاکت اقوام پیشین بخاطر چی تو قرآن اومده؟

  ولی بهت میگم خدایی که ما رو آفریده خیلی خیلی مهربونه… اگه حرفشو گوش کنیم اینقدر خودمونو اسیر این دنیای تاریخ مصرف دار نکنیم همون خدا بهشتو وعده داده… فقط روش فکر کن و از روی میلی که به دنیا داری حرف نزن…

  بنظر تو ۱۰۰ سال زندگی تو دنیا بهتره یا زندگی جاوید بدون درد و رنج…؟
  هر شبهه ای داشتی با من در میون بذار قول بهت میدم… پاسختو بدم فقط شرطش اینه که تعصب الکی نشون ندی…
  همش میگین متعصب مذهبی… این حرف درست نیست…
  اصلا اسلام از ما خواسته که دین رو به محک عقلمون بذاریم… البته مسلما بعضی چیزها بواسطه ضعف علم بشر درکشون مشکله اما این دلیل بر رد کردنشون نمیشه… قطعا درک بهشت و جهنم که ما ورای جهان سه بعدی و احتمالا در ابعاد دیگری هستند خیلی مشکله…
  اما اولین گام برای درک دین و فرار از این بن بست مادی اینه که چیزهایی رو که عقلمون بهش نمی رسه محتوم به غلط بودن نکنیم… کما اینکه در گذشته هم کسانی بودند که اگه همین اکتشافات این دوره رو اون زمون بهشون می گفتن اونا رو تکذیب می کردن…

  بنابراین من نوعی اگر چه مذهبی هستم ولی از عقلم برای اعتقادات دینیم کمک می گیرم و تعصب الکی رو حرفام ندارم.
  رو حرفام فکر کنید من منتظرتون هستم… حتی اگه فحش هم بنویسید مسئله ای نیست فقط فکر کنید…
  smmv2012@gmail.com

  • آریو بختیاری

   من رسما از امثال این آقای محترم “اعلام برائت” می کنم!

   “اتفاقا هر کشف علمی که شده بعد از مدتی فهمیدن که قرآن قرنها پیش اون مطلب رو گفته ولی بشر بدبخت که فکرش فقط تو امیال حیوانی خودش بوده همش خواسته قرآنو دروغ، شعر، سحر و امثالهم نشون بده” با با تو دیگه هستی؟!! قضیه ی همان پشت بام هست دیگه! یکی از این ور می افته یکی از اون ور!!! کتاب های معارف دبیرستانو قورت دادیا!!

   • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
    Mohamad Moshfegh
    کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
    ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
    ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
    ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
    ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
    ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
    بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

    بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

  • Ario

   “هر کشف علمی که شده بعد از مدتی فهمیدن که قرآن قرنها پیش اون مطلب رو گفته”

   ببین یک چیزی نگو همه رو به خنده بیاندازی. خود شما چند تا کشف علمی را با قرآن تطبیق دادی؟

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

  • آفرین، من هم میخوایتم در مورد نظریه ی رشته ها یا همون STRINGS صحبت کنم چون یه سری اطلاعات خیلی کمی درباره ی فیزیک کوانتومی و این نظریه بلد بودم ولی اینطور که آقایان فضول محله با من برخورد کردن، اصلا قید موندن توی سایت رو زدم.
   آخه آدم چرا باید بیاد توی سایتی که وقتی نظراتش رو بیان کرد ولی مدیران سایت با اون نظرات مخالف هستن، توهین و فحش بشنوه؟!! مگه دلم درد میکنه؟!

 • موسی

  آی شخصی که اینا رو نوشتی…

  پیشنهاد می کنم بری نظرات فیزیک مدرنو بخونی تابفهمی تا اینجاییش که دانشمندا بهش رسیدن ۱۱ بعد برای دنیا وجود داره… طبق نظریه ریسمان یا همون Strings… برو نظرات مربوط به جهانهای موازی و …چه …و چه… را بخون تا بفهمی بشر تازه بعد از این همه سال به چیزهایی رسیده که دیگه توانایی اثبات تجربی اونا رو نداره…
  اتفاقا هر کشف علمی که شده بعد از مدتی فهمیدن که قرآن قرنها پیش اون مطلب رو گفته ولی بشر بدبخت که فکرش فقط تو امیال حیوانی خودش بوده همش خواسته قرآنو دروغ، شعر، سحر و امثالهم نشون بده.

  ۱۴۰۰ سال پیش تو همون قرآنی که ما با عقل محدود خودمون داریم می سنجیمش پاسخ خیلی چیزا داده شده…تا حالا به خلقت خودمون فکر کردیم که چجوری از یه آب کثیف بی ارزش بوجود اومدیم؟تا حالا به این فکر کردیم که چرا تا حالا هیچ احدی نتونسته از مرگ فرار کنه با این همه رشد علم و تکنولوژی…؟!!تا حالا فکر کردیم این دنیایی که انسانها تا حال فقط اون عکس بالا رو تونستن ازش درست کنن که بدون شک با دنیای واقع هنوز کلی فرق داره از کجا اومده؟برای اون کسی که دنیایی با این عظمت درست کرده کاری داره جهنم و بهشتی درست کنه که جزای آدما رو توش بده..؟تا حالا فکر کردی چرا اصلا بدنیا اومدیم و بعد ار ۶۰-۷۰ سال زندگی چی میشیم…کجا میریم؟تا حالا فکر کردیم دنیای ما فقط این سه بعد مادی نیست و چون چشم و گوش و سایر حواس ما فقط تو این سه بعد کار می کنن نمی تونن از سایر ابعاد اطلاعات تجربی بدست بیارن…؟

  بنظر تو اگه این حرفایی که همه ادیان الهی می زنن غلط باشه و فرض محال بهشت و جهنمی در کار نباشه آیا کسانی که ان حرفا رو زدن ضرری می کنن؟ و اگه راست باشه و قرار باشه امثال ما بریم جهنم آیا بعد از مرگ هیچ راه فراری برامون باقی می مونه؟

  این همه دم از سکولاریسم می زنی که به چی برسی…؟!!
  گیریم اصلا ۱۲۰ سال تو این دنیای فانی هر کاری دلمون خواست کردیم… بهترین غذاها رو خوردیم… زیباترین زنها گیرمون اومد… لوکس ترین خونه ها و ماشینها رو داشتیم… میلیاردها دلار تو بانکهای سوییس داشتیم… بعدش چی…؟!!

  تا حالا فکر کردی با داشتن همه اینها چرا می میریم و هیچ کدوم از اینها نمی تونن جلو مرگمونو بگیرن…؟
  این همه ماجراهای هلاکت اقوام پیشین بخاطر چی تو قرآن اومده؟

  ولی بهت میگم خدایی که ما رو آفریده خیلی خیلی مهربونه… اگه حرفشو گوش کنیم اینقدر خودمونو اسیر این دنیای تاریخ مصرف دار نکنیم همون خدا بهشتو وعده داده… فقط روش فکر کن و از روی میلی که به دنیا داری حرف نزن…

  بنظر تو ۱۰۰ سال زندگی تو دنیا بهتره یا زندگی جاوید بدون درد و رنج…؟
  هر شبهه ای داشتی با من در میون بذار قول بهت میدم… پاسختو بدم فقط شرطش اینه که تعصب الکی نشون ندی…
  همش میگین متعصب مذهبی… این حرف درست نیست…
  اصلا اسلام از ما خواسته که دین رو به محک عقلمون بذاریم… البته مسلما بعضی چیزها بواسطه ضعف علم بشر درکشون مشکله اما این دلیل بر رد کردنشون نمیشه… قطعا درک بهشت و جهنم که ما ورای جهان سه بعدی و احتمالا در ابعاد دیگری هستند خیلی مشکله…
  اما اولین گام برای درک دین و فرار از این بن بست مادی اینه که چیزهایی رو که عقلمون بهش نمی رسه محتوم به غلط بودن نکنیم… کما اینکه در گذشته هم کسانی بودند که اگه همین اکتشافات این دوره رو اون زمون بهشون می گفتن اونا رو تکذیب می کردن…

  بنابراین من نوعی اگر چه مذهبی هستم ولی از عقلم برای اعتقادات دینیم کمک می گیرم و تعصب الکی رو حرفام ندارم.
  رو حرفام فکر کنید من منتظرتون هستم… حتی اگه فحش هم بنویسید مسئله ای نیست فقط فکر کنید…
  smmv2012@gmail.com

  • آریو بختیاری

   من رسما از امثال این آقای محترم “اعلام برائت” می کنم!

   “اتفاقا هر کشف علمی که شده بعد از مدتی فهمیدن که قرآن قرنها پیش اون مطلب رو گفته ولی بشر بدبخت که فکرش فقط تو امیال حیوانی خودش بوده همش خواسته قرآنو دروغ، شعر، سحر و امثالهم نشون بده” با با تو دیگه هستی؟!! قضیه ی همان پشت بام هست دیگه! یکی از این ور می افته یکی از اون ور!!! کتاب های معارف دبیرستانو قورت دادیا!!

   • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
    Mohamad Moshfegh
    کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
    ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
    ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
    ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
    ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
    ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
    بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

    بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

  • Ario

   “هر کشف علمی که شده بعد از مدتی فهمیدن که قرآن قرنها پیش اون مطلب رو گفته”

   ببین یک چیزی نگو همه رو به خنده بیاندازی. خود شما چند تا کشف علمی را با قرآن تطبیق دادی؟

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

  • آفرین، من هم میخوایتم در مورد نظریه ی رشته ها یا همون STRINGS صحبت کنم چون یه سری اطلاعات خیلی کمی درباره ی فیزیک کوانتومی و این نظریه بلد بودم ولی اینطور که آقایان فضول محله با من برخورد کردن، اصلا قید موندن توی سایت رو زدم.
   آخه آدم چرا باید بیاد توی سایتی که وقتی نظراتش رو بیان کرد ولی مدیران سایت با اون نظرات مخالف هستن، توهین و فحش بشنوه؟!! مگه دلم درد میکنه؟!

 • موسی

  آی شخصی که اینا رو نوشتی…

  پیشنهاد می کنم بری نظرات فیزیک مدرنو بخونی تابفهمی تا اینجاییش که دانشمندا بهش رسیدن ۱۱ بعد برای دنیا وجود داره… طبق نظریه ریسمان یا همون Strings… برو نظرات مربوط به جهانهای موازی و …چه …و چه… را بخون تا بفهمی بشر تازه بعد از این همه سال به چیزهایی رسیده که دیگه توانایی اثبات تجربی اونا رو نداره…
  اتفاقا هر کشف علمی که شده بعد از مدتی فهمیدن که قرآن قرنها پیش اون مطلب رو گفته ولی بشر بدبخت که فکرش فقط تو امیال حیوانی خودش بوده همش خواسته قرآنو دروغ، شعر، سحر و امثالهم نشون بده.

  ۱۴۰۰ سال پیش تو همون قرآنی که ما با عقل محدود خودمون داریم می سنجیمش پاسخ خیلی چیزا داده شده…تا حالا به خلقت خودمون فکر کردیم که چجوری از یه آب کثیف بی ارزش بوجود اومدیم؟تا حالا به این فکر کردیم که چرا تا حالا هیچ احدی نتونسته از مرگ فرار کنه با این همه رشد علم و تکنولوژی…؟!!تا حالا فکر کردیم این دنیایی که انسانها تا حال فقط اون عکس بالا رو تونستن ازش درست کنن که بدون شک با دنیای واقع هنوز کلی فرق داره از کجا اومده؟برای اون کسی که دنیایی با این عظمت درست کرده کاری داره جهنم و بهشتی درست کنه که جزای آدما رو توش بده..؟تا حالا فکر کردی چرا اصلا بدنیا اومدیم و بعد ار ۶۰-۷۰ سال زندگی چی میشیم…کجا میریم؟تا حالا فکر کردیم دنیای ما فقط این سه بعد مادی نیست و چون چشم و گوش و سایر حواس ما فقط تو این سه بعد کار می کنن نمی تونن از سایر ابعاد اطلاعات تجربی بدست بیارن…؟

  بنظر تو اگه این حرفایی که همه ادیان الهی می زنن غلط باشه و فرض محال بهشت و جهنمی در کار نباشه آیا کسانی که ان حرفا رو زدن ضرری می کنن؟ و اگه راست باشه و قرار باشه امثال ما بریم جهنم آیا بعد از مرگ هیچ راه فراری برامون باقی می مونه؟

  این همه دم از سکولاریسم می زنی که به چی برسی…؟!!
  گیریم اصلا ۱۲۰ سال تو این دنیای فانی هر کاری دلمون خواست کردیم… بهترین غذاها رو خوردیم… زیباترین زنها گیرمون اومد… لوکس ترین خونه ها و ماشینها رو داشتیم… میلیاردها دلار تو بانکهای سوییس داشتیم… بعدش چی…؟!!

  تا حالا فکر کردی با داشتن همه اینها چرا می میریم و هیچ کدوم از اینها نمی تونن جلو مرگمونو بگیرن…؟
  این همه ماجراهای هلاکت اقوام پیشین بخاطر چی تو قرآن اومده؟

  ولی بهت میگم خدایی که ما رو آفریده خیلی خیلی مهربونه… اگه حرفشو گوش کنیم اینقدر خودمونو اسیر این دنیای تاریخ مصرف دار نکنیم همون خدا بهشتو وعده داده… فقط روش فکر کن و از روی میلی که به دنیا داری حرف نزن…

  بنظر تو ۱۰۰ سال زندگی تو دنیا بهتره یا زندگی جاوید بدون درد و رنج…؟
  هر شبهه ای داشتی با من در میون بذار قول بهت میدم… پاسختو بدم فقط شرطش اینه که تعصب الکی نشون ندی…
  همش میگین متعصب مذهبی… این حرف درست نیست…
  اصلا اسلام از ما خواسته که دین رو به محک عقلمون بذاریم… البته مسلما بعضی چیزها بواسطه ضعف علم بشر درکشون مشکله اما این دلیل بر رد کردنشون نمیشه… قطعا درک بهشت و جهنم که ما ورای جهان سه بعدی و احتمالا در ابعاد دیگری هستند خیلی مشکله…
  اما اولین گام برای درک دین و فرار از این بن بست مادی اینه که چیزهایی رو که عقلمون بهش نمی رسه محتوم به غلط بودن نکنیم… کما اینکه در گذشته هم کسانی بودند که اگه همین اکتشافات این دوره رو اون زمون بهشون می گفتن اونا رو تکذیب می کردن…

  بنابراین من نوعی اگر چه مذهبی هستم ولی از عقلم برای اعتقادات دینیم کمک می گیرم و تعصب الکی رو حرفام ندارم.
  رو حرفام فکر کنید من منتظرتون هستم… حتی اگه فحش هم بنویسید مسئله ای نیست فقط فکر کنید…
  smmv2012@gmail.com

  • آریو بختیاری

   من رسما از امثال این آقای محترم “اعلام برائت” می کنم!

   “اتفاقا هر کشف علمی که شده بعد از مدتی فهمیدن که قرآن قرنها پیش اون مطلب رو گفته ولی بشر بدبخت که فکرش فقط تو امیال حیوانی خودش بوده همش خواسته قرآنو دروغ، شعر، سحر و امثالهم نشون بده” با با تو دیگه هستی؟!! قضیه ی همان پشت بام هست دیگه! یکی از این ور می افته یکی از اون ور!!! کتاب های معارف دبیرستانو قورت دادیا!!

   • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
    Mohamad Moshfegh
    کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
    ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
    ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
    ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
    ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
    ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
    بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

    بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

  • Ario

   “هر کشف علمی که شده بعد از مدتی فهمیدن که قرآن قرنها پیش اون مطلب رو گفته”

   ببین یک چیزی نگو همه رو به خنده بیاندازی. خود شما چند تا کشف علمی را با قرآن تطبیق دادی؟

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

  • آفرین، من هم میخوایتم در مورد نظریه ی رشته ها یا همون STRINGS صحبت کنم چون یه سری اطلاعات خیلی کمی درباره ی فیزیک کوانتومی و این نظریه بلد بودم ولی اینطور که آقایان فضول محله با من برخورد کردن، اصلا قید موندن توی سایت رو زدم.
   آخه آدم چرا باید بیاد توی سایتی که وقتی نظراتش رو بیان کرد ولی مدیران سایت با اون نظرات مخالف هستن، توهین و فحش بشنوه؟!! مگه دلم درد میکنه؟!

 • Nasser

  با سلام  ۰ هنوز  هیج کس  نتوانسته  اثبات  کنه  ( تخممرغ  قبلا  بوده یا  مرغ  )  جطوری  بوجود امده  
   کی بوجودآورده ۰ خودبخود  آمده ۰  مثال  ساده  اون  ابزار  نجومی که نشون  دادی کی سا خته  با آبتاب میگی  ۹۰۰ سال پیش ساخته شده  ایرانی بوده  افتجار میکنی  ۰ پس چطور شده  ابزار  نجومی  سازنده  داشته  باشه  ۰
  این  همه  کهکشان و غیره  به این  عظمت  ساخته شده  ۰ بیصاحب باشه .  

  • آریو بختیاری

   عزیزم قربون چشم و ابروت برم! قضیه مرغ و تخم مرغ پاسخ داده شده! شماکجا بودی تا حالا؟! همین شما ها هستین که باعث می شید امثال این “پروفسور پرست” ها به ما ها بخندند!!!

   • Nasser

    چطور اثبات شده  لطفا شرح بده  (  در مورد تخممرغ های  دست ساز  چینی را  نمیگم )

    • آریو بختیاری

     اگر بحث رو داری از نظر فلسفی می گی خب جواب داده نشده چون منظور “مرغ” جوجه کباب و “تخم مرغ” صبحانه نیست! هرکسی یه چیزی می گه!
     اما اگر از نظر بیولوژیکی منظورت هست خوب تکامل پاسخت را داده! تخم مرغ اول آمده! مرغ از اول مرغ نبوده! تا آنجا که من اطلاع دارم ترتیب اینجوری بوده: “تک سلولی -> موجودات آبزی -> خزندگان -> پرندگان -> پستانداران”. فکر می کنم اجداد این “مرغ” جوجه کبابی ما از زمانی که در آب زندگی می کردند تخمگذار بوده اند. بنابراین تخم مرغ اول آمده!

     توی مستند “نبوغ چارلز داروین” جناب ریچارد داوکینز خوب توضیح می ده بنده خدا! فقط نمی دونم چرا اصرار داره بگه که این یعنی “خدا وجود ندارد”؟! چه ربطی داره به وجود و عدم وجود خدا؟! این رو من نمی فهمم. اگر شما کلا با تکامل (فرگشت!) مشکل داری که بحث چیز دیگه ای هست D:

     • Nasser

      منظور  من  أن  که  گفته  فیزکدان  اثبات کرده  خدا  وجود  ندارد  پود  (  نتوانستن  مرغ و تخم مرغ  اثبات کنن )
      به انکار  خدا  مپردازن  جواب  شما   پاسخ  سوال  نبود   .  مگی  که  تخم  اول  بوده  خوب  از کجا  امده   
      شما  مگی  که  تکامل   از  تکامل   کدام   جاندار
      بر فرض اول مرغ  وجود داشته    ؟؟؟       از  کجا   ؟؟؟؟؟      

    • آریو بختیاری

     در ضمن “تخم مرغ”ای که در آخر نوشتم اشتباه لفظی بود! بهتر هست بگیم “تخم مامان و بابای مرغ” ! (منظورم  به …. نیست!)

 • Nasser

  با سلام  ۰ هنوز  هیج کس  نتوانسته  اثبات  کنه  ( تخممرغ  قبلا  بوده یا  مرغ  )  جطوری  بوجود امده  
   کی بوجودآورده ۰ خودبخود  آمده ۰  مثال  ساده  اون  ابزار  نجومی که نشون  دادی کی سا خته  با آبتاب میگی  ۹۰۰ سال پیش ساخته شده  ایرانی بوده  افتجار میکنی  ۰ پس چطور شده  ابزار  نجومی  سازنده  داشته  باشه  ۰
  این  همه  کهکشان و غیره  به این  عظمت  ساخته شده  ۰ بیصاحب باشه .  

  • آریو بختیاری

   عزیزم قربون چشم و ابروت برم! قضیه مرغ و تخم مرغ پاسخ داده شده! شماکجا بودی تا حالا؟! همین شما ها هستین که باعث می شید امثال این “پروفسور پرست” ها به ما ها بخندند!!!

   • Nasser

    چطور اثبات شده  لطفا شرح بده  (  در مورد تخممرغ های  دست ساز  چینی را  نمیگم )

    • آریو بختیاری

     اگر بحث رو داری از نظر فلسفی می گی خب جواب داده نشده چون منظور “مرغ” جوجه کباب و “تخم مرغ” صبحانه نیست! هرکسی یه چیزی می گه!
     اما اگر از نظر بیولوژیکی منظورت هست خوب تکامل پاسخت را داده! تخم مرغ اول آمده! مرغ از اول مرغ نبوده! تا آنجا که من اطلاع دارم ترتیب اینجوری بوده: “تک سلولی -> موجودات آبزی -> خزندگان -> پرندگان -> پستانداران”. فکر می کنم اجداد این “مرغ” جوجه کبابی ما از زمانی که در آب زندگی می کردند تخمگذار بوده اند. بنابراین تخم مرغ اول آمده!

     توی مستند “نبوغ چارلز داروین” جناب ریچارد داوکینز خوب توضیح می ده بنده خدا! فقط نمی دونم چرا اصرار داره بگه که این یعنی “خدا وجود ندارد”؟! چه ربطی داره به وجود و عدم وجود خدا؟! این رو من نمی فهمم. اگر شما کلا با تکامل (فرگشت!) مشکل داری که بحث چیز دیگه ای هست D:

     • Nasser

      منظور  من  أن  که  گفته  فیزکدان  اثبات کرده  خدا  وجود  ندارد  پود  (  نتوانستن  مرغ و تخم مرغ  اثبات کنن )
      به انکار  خدا  مپردازن  جواب  شما   پاسخ  سوال  نبود   .  مگی  که  تخم  اول  بوده  خوب  از کجا  امده   
      شما  مگی  که  تکامل   از  تکامل   کدام   جاندار
      بر فرض اول مرغ  وجود داشته    ؟؟؟       از  کجا   ؟؟؟؟؟      

    • آریو بختیاری

     در ضمن “تخم مرغ”ای که در آخر نوشتم اشتباه لفظی بود! بهتر هست بگیم “تخم مامان و بابای مرغ” ! (منظورم  به …. نیست!)

    • پاشا

     به طور کلی اول نه تخم مرغ وجود داشت و نه مرغ. در حقیقت این سوال از این فرض ناشی است که گونه مرغ به یک باره به اینصورتی که الان است به وجود آمد. تخم یک نقشه ژنتیکی کامل برای ساخت یک موجود است که نصفی از آن از جنس ماده آن گونه و نصف دیگر از جنس نر آن گونه تشکیل یافته و ترکیب این دو تخم را به وجود میارد. در پستانداران این تخم در رحم جنس ماده باقی میماند و در آنجا به رشد ادامه میدهد. تخم گذاران پس از آنکه جنس ماده نصف نقشه ژنتیکی را از جنس نر دریافت کرد و یک تخم کامل ساخت، اون را به بیرون از بدن خود انتقال میدهد. ماهی ها همان تخم گذاران اولیه هستند. تخم گذاری زمانی پا به عرصه گذاشت که گونه های اولیه ماهی ها (که اصولا به آنها نمیتوان ماهی گفت) به جای آنکه با تقصیم کردن خود تولید مثل کنند به تکثیر سلول های خود و نگهداری آنها پرداختند و فقط تعداد کمی از سلول هایشان را برای ترکیبت با جنس مخالف خود به بیرون از بدن انتقال دادند.

 • Nasser

  با سلام  ۰ هنوز  هیج کس  نتوانسته  اثبات  کنه  ( تخممرغ  قبلا  بوده یا  مرغ  )  جطوری  بوجود امده  
   کی بوجودآورده ۰ خودبخود  آمده ۰  مثال  ساده  اون  ابزار  نجومی که نشون  دادی کی سا خته  با آبتاب میگی  ۹۰۰ سال پیش ساخته شده  ایرانی بوده  افتجار میکنی  ۰ پس چطور شده  ابزار  نجومی  سازنده  داشته  باشه  ۰
  این  همه  کهکشان و غیره  به این  عظمت  ساخته شده  ۰ بیصاحب باشه .  

  • آریو بختیاری

   عزیزم قربون چشم و ابروت برم! قضیه مرغ و تخم مرغ پاسخ داده شده! شماکجا بودی تا حالا؟! همین شما ها هستین که باعث می شید امثال این “پروفسور پرست” ها به ما ها بخندند!!!

   • Nasser

    چطور اثبات شده  لطفا شرح بده  (  در مورد تخممرغ های  دست ساز  چینی را  نمیگم )

    • آریو بختیاری

     اگر بحث رو داری از نظر فلسفی می گی خب جواب داده نشده چون منظور “مرغ” جوجه کباب و “تخم مرغ” صبحانه نیست! هرکسی یه چیزی می گه!
     اما اگر از نظر بیولوژیکی منظورت هست خوب تکامل پاسخت را داده! تخم مرغ اول آمده! مرغ از اول مرغ نبوده! تا آنجا که من اطلاع دارم ترتیب اینجوری بوده: “تک سلولی -> موجودات آبزی -> خزندگان -> پرندگان -> پستانداران”. فکر می کنم اجداد این “مرغ” جوجه کبابی ما از زمانی که در آب زندگی می کردند تخمگذار بوده اند. بنابراین تخم مرغ اول آمده!

     توی مستند “نبوغ چارلز داروین” جناب ریچارد داوکینز خوب توضیح می ده بنده خدا! فقط نمی دونم چرا اصرار داره بگه که این یعنی “خدا وجود ندارد”؟! چه ربطی داره به وجود و عدم وجود خدا؟! این رو من نمی فهمم. اگر شما کلا با تکامل (فرگشت!) مشکل داری که بحث چیز دیگه ای هست D:

     • Nasser

      منظور  من  أن  که  گفته  فیزکدان  اثبات کرده  خدا  وجود  ندارد  پود  (  نتوانستن  مرغ و تخم مرغ  اثبات کنن )
      به انکار  خدا  مپردازن  جواب  شما   پاسخ  سوال  نبود   .  مگی  که  تخم  اول  بوده  خوب  از کجا  امده   
      شما  مگی  که  تکامل   از  تکامل   کدام   جاندار
      بر فرض اول مرغ  وجود داشته    ؟؟؟       از  کجا   ؟؟؟؟؟      

    • آریو بختیاری

     در ضمن “تخم مرغ”ای که در آخر نوشتم اشتباه لفظی بود! بهتر هست بگیم “تخم مامان و بابای مرغ” ! (منظورم  به …. نیست!)

 • Arman_haeri24

  aghayun ke hamash donbale sazande vase hamechiz migardan began sazandeye allah ki bude, man nemigam khoda nist va nemigamam hast vali ba in bahsaye bisaro tah bi mantegh be hichja nemishe resid , lotfan cheshatuno baz konid

 • Arman_haeri24

  aghayun ke hamash donbale sazande vase hamechiz migardan began sazandeye allah ki bude, man nemigam khoda nist va nemigamam hast vali ba in bahsaye bisaro tah bi mantegh be hichja nemishe resid , lotfan cheshatuno baz konid

  • Ashkan_gilberto2006

    arman haeri age to betuni befahmi khoda chejuri be voojood umade ke un khoda khoda nis

 • Arman_haeri24

  aghayun ke hamash donbale sazande vase hamechiz migardan began sazandeye allah ki bude, man nemigam khoda nist va nemigamam hast vali ba in bahsaye bisaro tah bi mantegh be hichja nemishe resid , lotfan cheshatuno baz konid

 • آریو بختیاری

  “‎ای بس کـــــه نباشیم و جهان خواهد بودنی نام ز مــــــا و نــــــه نشان خواهد بودزین پیش نبودیــــــم و نبُــــد هیــــچ خللزین پس چـــــو نباشیم همان خواهد بوداز جمله رفتگان این راه درازباز آمده ای کو که به ما گوید باز‎هان بر سر این دو راهه از سوی نیازچیزی نگذاری که نمی آیی باز”

  کجای این شعر اشاره به نبودن خداوند و بهشت و جهنم دارد؟! از برادران ارزشی بدتر هستید! حالا حتما باید خیام هم قاطی می کردی خوشگل پسر؟! الان کجای این شعر به مقاله ی شما ربط داشت؟!!!!

  خدا را که قبول ندارید! و گرنه برای عاقل شدنتان دعا می کردم! از این ملت تعجب می کنم که دقت نکرده از این شعر عبور کرده اند!! آخه این کجاش ضد دین و خدا و بهشت و جهنم هست؟!!!!!

 • آریو بختیاری

  “‎ای بس کـــــه نباشیم و جهان خواهد بودنی نام ز مــــــا و نــــــه نشان خواهد بودزین پیش نبودیــــــم و نبُــــد هیــــچ خللزین پس چـــــو نباشیم همان خواهد بوداز جمله رفتگان این راه درازباز آمده ای کو که به ما گوید باز‎هان بر سر این دو راهه از سوی نیازچیزی نگذاری که نمی آیی باز”

  کجای این شعر اشاره به نبودن خداوند و بهشت و جهنم دارد؟! از برادران ارزشی بدتر هستید! حالا حتما باید خیام هم قاطی می کردی خوشگل پسر؟! الان کجای این شعر به مقاله ی شما ربط داشت؟!!!!

  خدا را که قبول ندارید! و گرنه برای عاقل شدنتان دعا می کردم! از این ملت تعجب می کنم که دقت نکرده از این شعر عبور کرده اند!! آخه این کجاش ضد دین و خدا و بهشت و جهنم هست؟!!!!!

 • آریو بختیاری

  “‎ای بس کـــــه نباشیم و جهان خواهد بودنی نام ز مــــــا و نــــــه نشان خواهد بودزین پیش نبودیــــــم و نبُــــد هیــــچ خللزین پس چـــــو نباشیم همان خواهد بوداز جمله رفتگان این راه درازباز آمده ای کو که به ما گوید باز‎هان بر سر این دو راهه از سوی نیازچیزی نگذاری که نمی آیی باز”

  کجای این شعر اشاره به نبودن خداوند و بهشت و جهنم دارد؟! از برادران ارزشی بدتر هستید! حالا حتما باید خیام هم قاطی می کردی خوشگل پسر؟! الان کجای این شعر به مقاله ی شما ربط داشت؟!!!!

  خدا را که قبول ندارید! و گرنه برای عاقل شدنتان دعا می کردم! از این ملت تعجب می کنم که دقت نکرده از این شعر عبور کرده اند!! آخه این کجاش ضد دین و خدا و بهشت و جهنم هست؟!!!!!

 • آریو بختیاری

  مخترع “فیبرنوری” پروفسور نورعلی فیبرزاده فرمودند که خداوند وجود خارجی ندارد و بهشت و جهنم دروغ و توهم هستند! تکبییییییییییر ملت خداناباور!!!

  دیروز داشتم مستند ۴۰ دقیقه ای “نبوغ چارلز داروین” را می دیدم که مجری آن “پروفسور(!) ریچارد داوکینز” بود… این بنده خدا هی رفت و امد و داستان تعریف کرد! من آخرش نفهمیدم این چه منطقیه که “فرگشت” دلیلی بر نبود خداوند هست؟! من از دوران دبستان (اوایل دهه ۷۰) هم به فرگشت اعتقاد داشتم هم به خداوند! برام عجیب هست که این یارو میاد می گه ثابت شده که عمر زمین بیش از ۴ میلیارد سال هست … و بنابراین خدا وجود ندارد! چرا؟! چه ربطی داره آخه؟! می ره توی یه ساحل ۴ تا “فسیل” پیدا می کنه و بعد میاد می گه “اینارو می بینی؟ پس خدا وجود نداره!” !!! این هم از منطق شماها!

  آهای! شماهایی که آویزان فلان دانشمند و فلان پروفسور و “مخترع فیبرنوریییییی!!!!!!!!!!!!!!” می شوید برای اثبات نبودن خدا! چرا یک دانشمند و ریاضی دان برجسته و استاد دانشگاه آکسفورد مثل “پروفسور جان لناکس” را که مخالف ۱۰۰% امثال داوکینز و هاوگینگ هست را ندید می گیرید؟! مگر شرط درستی یک ادعا برای شما “پروفسور-دانشمند-فیزیکدان-ریاضیدان” بودن نیست؟!!!! این هم یک ریاضیدان برجسته یک دانشمند یک پروفسور دانشگاه آکسفورد!!! حالا چی داری بگی؟!!!

  شما ها از این خل و چلایی که می رن جمکران چی کم دارید؟!!! آخه گودرز به شقایق چه ربطی داره؟!!!! فیبرنوری چه ربطی به خدا و خدا شناسی و فلسفه داره؟!!! فرگشت چه دخلی به کار و جایگاه خداوند داره؟؟!!!! بیگ بنگ (به فرض اینکه درست باشد!!!!!!) چه دخلی به وجود خدا دارد؟!!!!!!!

  حالا چون جمهوری اسلامی به اسم “الله” (نه خدای واقعی!) چوب توی پاچه و آستین ملت کرده شماها عقده ای شدید و “از آن ور پشت بام افتاده اید”! همچین هی پروفسور پروفسورم می کنید آدم خیال می کنه هرچی پروفسور توی دنیا هست به خدا اعتقاد نداره!!!

  جواب هم که نمی دی ماشاالله!!!! از اول هم گفتم که جواب نمی دی…!!!

  • Ashkan_gilberto2006

   damet garm,zadi to poozeshoona,eyval,aghaye bakhtiari asan ba in oghdeia bahs nakonim behtare,bekhoda ina normal nistan,daste khodeshoon nis,bavar kon,ina mese hamjensbaza hastan,daste khodeshun nis karashoon,ok?

   • آریو بختیاری

    سلام ممنونم از تشویق شما!
    فقط من با همجنس بازها مشکل ندارم! خدای من هم با ایشان مشکل ندارد. من و شما در اعتقاداتمان یک کمی با هم متفاوت هستیم 😉

   • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
    Mohamad Moshfegh
    کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
    ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
    ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
    ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
    ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
    ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
    بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

    بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

  • Ario

   همیشه از فرگشت نه برای “اثبات عدم وجود خدا” بلکه برای نشان دادن “احتمال وجود نداشتن خدا” و “رد کامل ادیان خرافی” و “تناقضات موجود علیه ادیان” استفاده شده است. این شما هستید که فکر میکنید نظریه مانند فرگشت برای اثبات عدم وجود خدا استفاده شده است.

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

 • آریو بختیاری

  مخترع “فیبرنوری” پروفسور نورعلی فیبرزاده فرمودند که خداوند وجود خارجی ندارد و بهشت و جهنم دروغ و توهم هستند! تکبییییییییییر ملت خداناباور!!!

  دیروز داشتم مستند ۴۰ دقیقه ای “نبوغ چارلز داروین” را می دیدم که مجری آن “پروفسور(!) ریچارد داوکینز” بود… این بنده خدا هی رفت و امد و داستان تعریف کرد! من آخرش نفهمیدم این چه منطقیه که “فرگشت” دلیلی بر نبود خداوند هست؟! من از دوران دبستان (اوایل دهه ۷۰) هم به فرگشت اعتقاد داشتم هم به خداوند! برام عجیب هست که این یارو میاد می گه ثابت شده که عمر زمین بیش از ۴ میلیارد سال هست … و بنابراین خدا وجود ندارد! چرا؟! چه ربطی داره آخه؟! می ره توی یه ساحل ۴ تا “فسیل” پیدا می کنه و بعد میاد می گه “اینارو می بینی؟ پس خدا وجود نداره!” !!! این هم از منطق شماها!

  آهای! شماهایی که آویزان فلان دانشمند و فلان پروفسور و “مخترع فیبرنوریییییی!!!!!!!!!!!!!!” می شوید برای اثبات نبودن خدا! چرا یک دانشمند و ریاضی دان برجسته و استاد دانشگاه آکسفورد مثل “پروفسور جان لناکس” را که مخالف ۱۰۰% امثال داوکینز و هاوگینگ هست را ندید می گیرید؟! مگر شرط درستی یک ادعا برای شما “پروفسور-دانشمند-فیزیکدان-ریاضیدان” بودن نیست؟!!!! این هم یک ریاضیدان برجسته یک دانشمند یک پروفسور دانشگاه آکسفورد!!! حالا چی داری بگی؟!!!

  شما ها از این خل و چلایی که می رن جمکران چی کم دارید؟!!! آخه گودرز به شقایق چه ربطی داره؟!!!! فیبرنوری چه ربطی به خدا و خدا شناسی و فلسفه داره؟!!! فرگشت چه دخلی به کار و جایگاه خداوند داره؟؟!!!! بیگ بنگ (به فرض اینکه درست باشد!!!!!!) چه دخلی به وجود خدا دارد؟!!!!!!!

  حالا چون جمهوری اسلامی به اسم “الله” (نه خدای واقعی!) چوب توی پاچه و آستین ملت کرده شماها عقده ای شدید و “از آن ور پشت بام افتاده اید”! همچین هی پروفسور پروفسورم می کنید آدم خیال می کنه هرچی پروفسور توی دنیا هست به خدا اعتقاد نداره!!!

  جواب هم که نمی دی ماشاالله!!!! از اول هم گفتم که جواب نمی دی…!!!

  • Ashkan_gilberto2006

   damet garm,zadi to poozeshoona,eyval,aghaye bakhtiari asan ba in oghdeia bahs nakonim behtare,bekhoda ina normal nistan,daste khodeshoon nis,bavar kon,ina mese hamjensbaza hastan,daste khodeshun nis karashoon,ok?

   • آریو بختیاری

    سلام ممنونم از تشویق شما!
    فقط من با همجنس بازها مشکل ندارم! خدای من هم با ایشان مشکل ندارد. من و شما در اعتقاداتمان یک کمی با هم متفاوت هستیم 😉

   • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
    Mohamad Moshfegh
    کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
    ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
    ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
    ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
    ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
    ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
    بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

    بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

  • Ario

   همیشه از فرگشت نه برای “اثبات عدم وجود خدا” بلکه برای نشان دادن “احتمال وجود نداشتن خدا” و “رد کامل ادیان خرافی” و “تناقضات موجود علیه ادیان” استفاده شده است. این شما هستید که فکر میکنید نظریه مانند فرگشت برای اثبات عدم وجود خدا استفاده شده است.

   • آریو بختیاری

    من روی هوا گفتم دیگه! این مستند “نبوغ چارلز داروین” کاری از ریچارد داوکینز! بفرمایید ببینید:
    http://www.youtube.com/watch?v=unl3mxQNmD8

    فکر می کنم کلا با این آقا آشنایی ندارید! ایشان و ببعی هایشان هرگز راجع به “احتمال” نبودن خدا حرف نزده اند. همیشه (به خیال خودشان!) مشغول “اثبات” نبودن خدا هستند !

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

 • آریو بختیاری

  مخترع “فیبرنوری” پروفسور نورعلی فیبرزاده فرمودند که خداوند وجود خارجی ندارد و بهشت و جهنم دروغ و توهم هستند! تکبییییییییییر ملت خداناباور!!!

  دیروز داشتم مستند ۴۰ دقیقه ای “نبوغ چارلز داروین” را می دیدم که مجری آن “پروفسور(!) ریچارد داوکینز” بود… این بنده خدا هی رفت و امد و داستان تعریف کرد! من آخرش نفهمیدم این چه منطقیه که “فرگشت” دلیلی بر نبود خداوند هست؟! من از دوران دبستان (اوایل دهه ۷۰) هم به فرگشت اعتقاد داشتم هم به خداوند! برام عجیب هست که این یارو میاد می گه ثابت شده که عمر زمین بیش از ۴ میلیارد سال هست … و بنابراین خدا وجود ندارد! چرا؟! چه ربطی داره آخه؟! می ره توی یه ساحل ۴ تا “فسیل” پیدا می کنه و بعد میاد می گه “اینارو می بینی؟ پس خدا وجود نداره!” !!! این هم از منطق شماها!

  آهای! شماهایی که آویزان فلان دانشمند و فلان پروفسور و “مخترع فیبرنوریییییی!!!!!!!!!!!!!!” می شوید برای اثبات نبودن خدا! چرا یک دانشمند و ریاضی دان برجسته و استاد دانشگاه آکسفورد مثل “پروفسور جان لناکس” را که مخالف ۱۰۰% امثال داوکینز و هاوگینگ هست را ندید می گیرید؟! مگر شرط درستی یک ادعا برای شما “پروفسور-دانشمند-فیزیکدان-ریاضیدان” بودن نیست؟!!!! این هم یک ریاضیدان برجسته یک دانشمند یک پروفسور دانشگاه آکسفورد!!! حالا چی داری بگی؟!!!

  شما ها از این خل و چلایی که می رن جمکران چی کم دارید؟!!! آخه گودرز به شقایق چه ربطی داره؟!!!! فیبرنوری چه ربطی به خدا و خدا شناسی و فلسفه داره؟!!! فرگشت چه دخلی به کار و جایگاه خداوند داره؟؟!!!! بیگ بنگ (به فرض اینکه درست باشد!!!!!!) چه دخلی به وجود خدا دارد؟!!!!!!!

  حالا چون جمهوری اسلامی به اسم “الله” (نه خدای واقعی!) چوب توی پاچه و آستین ملت کرده شماها عقده ای شدید و “از آن ور پشت بام افتاده اید”! همچین هی پروفسور پروفسورم می کنید آدم خیال می کنه هرچی پروفسور توی دنیا هست به خدا اعتقاد نداره!!!

  جواب هم که نمی دی ماشاالله!!!! از اول هم گفتم که جواب نمی دی…!!!

  • Ario

   همیشه از فرگشت نه برای “اثبات عدم وجود خدا” بلکه برای نشان دادن “احتمال وجود نداشتن خدا” و “رد کامل ادیان خرافی” و “تناقضات موجود علیه ادیان” استفاده شده است. این شما هستید که فکر میکنید نظریه مانند فرگشت برای اثبات عدم وجود خدا استفاده شده است.

  • Ashkan_gilberto2006 ، آریو بختیاری، موسی، Ashkan_gilberto2006، Vcf_90، 
   Mohamad Moshfegh
   کسانی که نامشان در بالا برده شده، بدون شک یک یا دونفر بیش نیستند که تحت نام های گوناگون برای تخریب و آسیب زدن به افراد ضد رژیم وارد سایت آن ها می زنند، و به روش های گوناگون اشکال تراشی میکنند:
   ۱- همان گونه که گفته شد این ها همه یک نفر و یا حد اکثر ۲ نفرند
   ۲- بسیار بی ادب، بی فرهنگ بوده و با بی احترامی و خلاف اخلاق انسانی نخست جملات خود را بسیار بی ادبانه با « تو اینطور، و تو آن طور»، آغاز می کنند. 
   ۳- کمترین اطلاعات علمی و مطالعه ای ندارند، و تنها به کلی گویی می پردازند. به عنوان مثال برو آون مطلب را بخون!. حال کجا، در چه کتابی؟ در چه صفحه ای؟ چاپ کدام؟ این ها جزء معلومات این آقا که تحت چند نام وارد معرکه شده، نیست.
   ۴- گفته دیگر، این ها در قرآن ثابت شده. خوب اگر ثابت شده، در کجا؟ چه سوره؟ و چه آیه ای؟
   ۵- علت برخود تند این آقا که باچند نام وارد معرکه شده، و بی ادبانه اظهار وجود می کند، آنست که ما با نوشتن حقایق که باستناد مدارک و شواهد علمی به چاپ می رسانیم، نان آخوند جنایتکار را آجر می کنیم و دکان آنان را تخته می نماییم .
   بنابراین، بی تردید این آقای جسور و بسیار بسیار بی معلومات و فارغ از هر ادب و منش انسانی یکی از مزدوران رژیم است که در یکی از سفارت خانه ها کار می کند، و برنامه اش کارشکنی در برابر افراد میهن دوست و ضد رژیم است.

   بنا براین، اگر از این ببعد، انتقاداتی شود، باید با نام و نشان مشخص انتقاد کننده همراه باشد، و دیگر این که باید از حدود ادب و تربیت انسانی خارج نشود. همچنین، اگر مخالف بخشی از نوشته ما است، باید با دلیل علمی و مراجعه به بخش مشخصی از کتابی که بدان استناد می کند، همراه باشد، وگرنه ما بلافاصله او را از صفحه حذف خواهیم کرد. ما بیش از ۴۰ هزار خواننده داریم، همین برای ما کافیست، و نمی توانیم خود را دستاویز وابستگان و جیره خواران رژیم جنایتکار قرار دهیم.

 • M Zaroob

  خدا وجود داره ولی همون خدایی که فردوسی میگه زنام و نشان و گمان برتر است…یعنی نه میشه گفت چیه و یا کیه!!!…و نه میشه روش اسم گذاشت مثل خدا یا الله یا God یا یهوو یا هر چیز دیگه…بازم به اشتباه گفتم چیز!!!

 • M Zaroob

  خدا وجود داره ولی همون خدایی که فردوسی میگه زنام و نشان و گمان برتر است…یعنی نه میشه گفت چیه و یا کیه!!!…و نه میشه روش اسم گذاشت مثل خدا یا الله یا God یا یهوو یا هر چیز دیگه…بازم به اشتباه گفتم چیز!!!

 • M Zaroob

  خدا وجود داره ولی همون خدایی که فردوسی میگه زنام و نشان و گمان برتر است…یعنی نه میشه گفت چیه و یا کیه!!!…و نه میشه روش اسم گذاشت مثل خدا یا الله یا God یا یهوو یا هر چیز دیگه…بازم به اشتباه گفتم چیز!!!

 • Nasser

  با سلام  .ارزوی  رستگاری  .  لطفا  سیاسی  نکنید   مگه  خدا  قبل از  انقلاب در ایران وجود  نداشت . خدا ی  همه  
  ملل یکیست  اسمها  در  زبانهای  ملل (   خدا   ،  آستواج ،  بوق  ،  گاد  ، یاهو  ، تاری ،  الله ، رب  ، …………… )
  همه  یکیست  .  لطفأ  با احزاب  و  نژادها   قاطی  نکنید   . اگر  شما  با  یک  حزب  یا  نژاد  دشمنی  دارید  .خداوند
  را چرا  قاطی  میکنید  با  سیاست   ؟؟؟؟؟؟؟إإإإإإإإإإ

  به جهان  خرم از آنم که جهان  خرم از  اوست           عاشقم  بر همه عالم  که همه  عالم از اوست 

 • Nasser

  با سلام  .ارزوی  رستگاری  .  لطفا  سیاسی  نکنید   مگه  خدا  قبل از  انقلاب در ایران وجود  نداشت . خدا ی  همه  
  ملل یکیست  اسمها  در  زبانهای  ملل (   خدا   ،  آستواج ،  بوق  ،  گاد  ، یاهو  ، تاری ،  الله ، رب  ، …………… )
  همه  یکیست  .  لطفأ  با احزاب  و  نژادها   قاطی  نکنید   . اگر  شما  با  یک  حزب  یا  نژاد  دشمنی  دارید  .خداوند
  را چرا  قاطی  میکنید  با  سیاست   ؟؟؟؟؟؟؟إإإإإإإإإإ

  به جهان  خرم از آنم که جهان  خرم از  اوست           عاشقم  بر همه عالم  که همه  عالم از اوست 

 • Nasser

  با سلام  .ارزوی  رستگاری  .  لطفا  سیاسی  نکنید   مگه  خدا  قبل از  انقلاب در ایران وجود  نداشت . خدا ی  همه  
  ملل یکیست  اسمها  در  زبانهای  ملل (   خدا   ،  آستواج ،  بوق  ،  گاد  ، یاهو  ، تاری ،  الله ، رب  ، …………… )
  همه  یکیست  .  لطفأ  با احزاب  و  نژادها   قاطی  نکنید   . اگر  شما  با  یک  حزب  یا  نژاد  دشمنی  دارید  .خداوند
  را چرا  قاطی  میکنید  با  سیاست   ؟؟؟؟؟؟؟إإإإإإإإإإ

  به جهان  خرم از آنم که جهان  خرم از  اوست           عاشقم  بر همه عالم  که همه  عالم از اوست 

 • ناشناس

  تنها راه رهایی  دنبال دانش رفتن  دوست داشتن  و همکاری است  تا بتوانیم برمشګلات پیروز شویم   احترام بهم ولو که از نظر ما غلط باشد  همه چیر در دنیا نسبی است  و کسی نمی تواند ادعا کند که حقیقت را یافته و یا درک او درست است  پیچیدګی در عظمت دنیا در بزرګی و در کوچکی بی نهایت است  و ما عوض همکاری   و دوستی برا ی حل مشګل ها باهم مخالفت میکنیم و هرکس خودش را همه دان و عقل کل میداند  در صورتیکه حقیقت نزد همه است  من به عنوان یک معلم  تنها راه را در آمورش و دانشجویی میدانم   که زګهواره  تاګور دانش بجوی   درخت تو ګربار دانش بګیرد به زیر آوری چرخ نیلو فری را ولی متاسفاانه سیستم حاکم بر دنیا برای غارت های بین المللی خود احتیاج به جهل  تفرقه  بی تفاوتی و خرافه ها دارد  و باعلم دانش و عشق و محبت بیګانه است    دست یاری بسوی همه فرزندان ایران را بلند میکنم   مدرسه ای که من باز کرده ام خانه ایران و …. به امید پیروزی   عقل و خرد برجهل و نادانی  For unity of mankindمن به عنوان یک معلم دانشگاه اخراجی از ایران در آمریکا یک مدرسه شبانه روزی تاسیس کردم تا ّپناه گاه ایرانیان دانشجو و غیر دانشجو ود یگران باشد با دست تقریبا خالی اینکار راکردم که خانه ایران باشد ولی هیچ کسی به کمک من نیآمد و تا هنگامیکه این بی تفاوتی است چطور ما میتوانیم در جامعه بین المللی موفق باشیم؟ مردم ما بایست به دانشهای امروز مجهز شوند چرا ثروتمندان ایرانی در اینجا مدرسه و دانشگاه تاسیس نمیکنند؟ تا زیر دست دانشجویان را بگیرند؟ بهر حال من تلاش خود را کردم و اکنون هم احتیاج به همکار و دانشجو دارم کاری انسانی نه مادی به امید روزهای بهتر امیر غیاثی Dear friendI need students and partners to cooperate me and help me to run this boarding school. The students can live here, work and study. I can porduce organic food and I have land enough for these acitivies. I can also just rent rooms, cheaper than university to the students. I need also partners for differenct activities.I am Amir Ghiassi. My background includes teaching in college, university and high schools level, translations, interpretations, and writing. Currently, I have a boarding school located on a several acre property that includes a farm and a poultry and fish hatchery. And over twenty furnished rooms. International students and others looking for a boarding school where they can learn English and foreign languages. I am also looking for business partners to expand the school, school farms, and the hatcheries. I am a university teacher in foreign languages I am fluent in eight languages. I can teach eight languages. They include German, Turkish, Persian, English, Arabic, Pashto, Latin and other languages. I was instructor at University of Tehran, German and British High schools, German Embassy School, Oviedo High school, Seminole County Community College, Iranian High schools and Iranian S American Language and Boarding School in USA, Florida, and Orlando. This boarding school is nice beautiful and in compare with classes in university and other places much cheaper. Even my boarding is cheaper. Because I wish to help the students. Email: sghiassi_fhc at hotmail.com, sahameddinghiassi at yahoo.com. , http://www.Iranian.com if you like to read my writing. http://www.Tagged.com/sahameddinaghia... ,www.Multiply.com/sahameddinAmi… site. Or if you just write my name Sahameddin Ghiassi you see enough information about me. My profession or business is involved in? Education, translation, interpretation, writing, and consulting. Also farming, poultry and fish hatchery. Every   اینجا خانه همه شما فرزندان ایران و  خاورمیانه است     برای اداره آن احتیاج بهمه شما دارمbody is welcome to my school. Amir Ghiassi

 • ناشناس

  تنها راه رهایی  دنبال دانش رفتن  دوست داشتن  و همکاری است  تا بتوانیم برمشګلات پیروز شویم   احترام بهم ولو که از نظر ما غلط باشد  همه چیر در دنیا نسبی است  و کسی نمی تواند ادعا کند که حقیقت را یافته و یا درک او درست است  پیچیدګی در عظمت دنیا در بزرګی و در کوچکی بی نهایت است  و ما عوض همکاری   و دوستی برا ی حل مشګل ها باهم مخالفت میکنیم و هرکس خودش را همه دان و عقل کل میداند  در صورتیکه حقیقت نزد همه است  من به عنوان یک معلم  تنها راه را در آمورش و دانشجویی میدانم   که زګهواره  تاګور دانش بجوی   درخت تو ګربار دانش بګیرد به زیر آوری چرخ نیلو فری را ولی متاسفاانه سیستم حاکم بر دنیا برای غارت های بین المللی خود احتیاج به جهل  تفرقه  بی تفاوتی و خرافه ها دارد  و باعلم دانش و عشق و محبت بیګانه است    دست یاری بسوی همه فرزندان ایران را بلند میکنم   مدرسه ای که من باز کرده ام خانه ایران و …. به امید پیروزی   عقل و خرد برجهل و نادانی  For unity of mankindمن به عنوان یک معلم دانشگاه اخراجی از ایران در آمریکا یک مدرسه شبانه روزی تاسیس کردم تا ّپناه گاه ایرانیان دانشجو و غیر دانشجو ود یگران باشد با دست تقریبا خالی اینکار راکردم که خانه ایران باشد ولی هیچ کسی به کمک من نیآمد و تا هنگامیکه این بی تفاوتی است چطور ما میتوانیم در جامعه بین المللی موفق باشیم؟ مردم ما بایست به دانشهای امروز مجهز شوند چرا ثروتمندان ایرانی در اینجا مدرسه و دانشگاه تاسیس نمیکنند؟ تا زیر دست دانشجویان را بگیرند؟ بهر حال من تلاش خود را کردم و اکنون هم احتیاج به همکار و دانشجو دارم کاری انسانی نه مادی به امید روزهای بهتر امیر غیاثی Dear friendI need students and partners to cooperate me and help me to run this boarding school. The students can live here, work and study. I can porduce organic food and I have land enough for these acitivies. I can also just rent rooms, cheaper than university to the students. I need also partners for differenct activities.I am Amir Ghiassi. My background includes teaching in college, university and high schools level, translations, interpretations, and writing. Currently, I have a boarding school located on a several acre property that includes a farm and a poultry and fish hatchery. And over twenty furnished rooms. International students and others looking for a boarding school where they can learn English and foreign languages. I am also looking for business partners to expand the school, school farms, and the hatcheries. I am a university teacher in foreign languages I am fluent in eight languages. I can teach eight languages. They include German, Turkish, Persian, English, Arabic, Pashto, Latin and other languages. I was instructor at University of Tehran, German and British High schools, German Embassy School, Oviedo High school, Seminole County Community College, Iranian High schools and Iranian S American Language and Boarding School in USA, Florida, and Orlando. This boarding school is nice beautiful and in compare with classes in university and other places much cheaper. Even my boarding is cheaper. Because I wish to help the students. Email: sghiassi_fhc at hotmail.com, sahameddinghiassi at yahoo.com. , http://www.Iranian.com if you like to read my writing. http://www.Tagged.com/sahameddinaghia... ,www.Multiply.com/sahameddinAmi… site. Or if you just write my name Sahameddin Ghiassi you see enough information about me. My profession or business is involved in? Education, translation, interpretation, writing, and consulting. Also farming, poultry and fish hatchery. Every   اینجا خانه همه شما فرزندان ایران و  خاورمیانه است     برای اداره آن احتیاج بهمه شما دارمbody is welcome to my school. Amir Ghiassi

 • Sahameddin9

  تنها راه رهایی  دنبال دانش رفتن  دوست داشتن  و همکاری است  تا بتوانیم برمشګلات پیروز شویم   احترام بهم ولو که از نظر ما غلط باشد  همه چیر در دنیا نسبی است  و کسی نمی تواند ادعا کند که حقیقت را یافته و یا درک او درست است  پیچیدګی در عظمت دنیا در بزرګی و در کوچکی بی نهایت است  و ما عوض همکاری   و دوستی برا ی حل مشګل ها باهم مخالفت میکنیم و هرکس خودش را همه دان و عقل کل میداند  در صورتیکه حقیقت نزد همه است  من به عنوان یک معلم  تنها راه را در آمورش و دانشجویی میدانم   که زګهواره  تاګور دانش بجوی   درخت تو ګربار دانش بګیرد به زیر آوری چرخ نیلو فری را ولی متاسفاانه سیستم حاکم بر دنیا برای غارت های بین المللی خود احتیاج به جهل  تفرقه  بی تفاوتی و خرافه ها دارد  و باعلم دانش و عشق و محبت بیګانه است    دست یاری بسوی همه فرزندان ایران را بلند میکنم   مدرسه ای که من باز کرده ام خانه ایران و …. به امید پیروزی   عقل و خرد برجهل و نادانی  For unity of mankindمن به عنوان یک معلم دانشگاه اخراجی از ایران در آمریکا یک مدرسه شبانه روزی تاسیس کردم تا ّپناه گاه ایرانیان دانشجو و غیر دانشجو ود یگران باشد با دست تقریبا خالی اینکار راکردم که خانه ایران باشد ولی هیچ کسی به کمک من نیآمد و تا هنگامیکه این بی تفاوتی است چطور ما میتوانیم در جامعه بین المللی موفق باشیم؟ مردم ما بایست به دانشهای امروز مجهز شوند چرا ثروتمندان ایرانی در اینجا مدرسه و دانشگاه تاسیس نمیکنند؟ تا زیر دست دانشجویان را بگیرند؟ بهر حال من تلاش خود را کردم و اکنون هم احتیاج به همکار و دانشجو دارم کاری انسانی نه مادی به امید روزهای بهتر امیر غیاثی Dear friendI need students and partners to cooperate me and help me to run this boarding school. The students can live here, work and study. I can porduce organic food and I have land enough for these acitivies. I can also just rent rooms, cheaper than university to the students. I need also partners for differenct activities.I am Amir Ghiassi. My background includes teaching in college, university and high schools level, translations, interpretations, and writing. Currently, I have a boarding school located on a several acre property that includes a farm and a poultry and fish hatchery. And over twenty furnished rooms. International students and others looking for a boarding school where they can learn English and foreign languages. I am also looking for business partners to expand the school, school farms, and the hatcheries. I am a university teacher in foreign languages I am fluent in eight languages. I can teach eight languages. They include German, Turkish, Persian, English, Arabic, Pashto, Latin and other languages. I was instructor at University of Tehran, German and British High schools, German Embassy School, Oviedo High school, Seminole County Community College, Iranian High schools and Iranian S American Language and Boarding School in USA, Florida, and Orlando. This boarding school is nice beautiful and in compare with classes in university and other places much cheaper. Even my boarding is cheaper. Because I wish to help the students. Email: sghiassi_fhc at hotmail.com, sahameddinghiassi at yahoo.com. , http://www.Iranian.com if you like to read my writing. http://www.Tagged.com/sahameddinaghia... ,www.Multiply.com/sahameddinAmi… site. Or if you just write my name Sahameddin Ghiassi you see enough information about me. My profession or business is involved in? Education, translation, interpretation, writing, and consulting. Also farming, poultry and fish hatchery. Every   اینجا خانه همه شما فرزندان ایران و  خاورمیانه است     برای اداره آن احتیاج بهمه شما دارمbody is welcome to my school. Amir Ghiassi

 • نظر من

  آخه آدم عاقل!
  زمانی که آخوندی در کار نبود؛ یعنی هزاران سال پیش؛ اون زمان هم حرف خدا و دین و بهشت و جهنم نبود!؟ اون زمان هم بود و ربطی به آخوند و غیر آخوند نداره.
  واقعیت ربطی به آخوند و غیر آخوند نداره.

 • نظر من

  آخه آدم عاقل!
  زمانی که آخوندی در کار نبود؛ یعنی هزاران سال پیش؛ اون زمان هم حرف خدا و دین و بهشت و جهنم نبود!؟ اون زمان هم بود و ربطی به آخوند و غیر آخوند نداره.
  واقعیت ربطی به آخوند و غیر آخوند نداره.

 • آریو بختیاری

  جدا برات متاسفم صاحب وب سایت! در توهم توطئه هستی! آی پی من را داری. صبح از دانشگاه کامنت گذاشتم و عصر هم از خانه! ببین کجا هستم و بگرد ببین این جایی که من هستم “سفارت” یا “کنسولگری” پیدا می کنی؟!!

  آدرس ای میل من هم که داری!

  کم آوردی عزیزم 😉 واقعا با این کامنت هایی که گذاشتی ثابت کردی توانایی بحث نداری. Professor John Lennox را هم خودت در گوگل سرچ کن ببین کی هست؟! ببین ایشان هم عامل نفوذی “جمهوری اسلامی” هست؟! شما هم آن طرف سکه ی برادران حزب الله هستی! حرف مخالف که می شنوی سریع “دشمن دشمن دشمن” می کنی!

  خوش باشی با آن ۴۰۰۰۰ خواننده ات! بدبخت ما که آزادی خواه و دموکراسی خواهمان امثال شماها هستند!

  ارزش بحث کردن نداری! برو عزیزم دل خوش کن به نداشته هات 😉

 • آریو بختیاری

  جدا برات متاسفم صاحب وب سایت! در توهم توطئه هستی! آی پی من را داری. صبح از دانشگاه کامنت گذاشتم و عصر هم از خانه! ببین کجا هستم و بگرد ببین این جایی که من هستم “سفارت” یا “کنسولگری” پیدا می کنی؟!!

  آدرس ای میل من هم که داری!

  کم آوردی عزیزم 😉 واقعا با این کامنت هایی که گذاشتی ثابت کردی توانایی بحث نداری. Professor John Lennox را هم خودت در گوگل سرچ کن ببین کی هست؟! ببین ایشان هم عامل نفوذی “جمهوری اسلامی” هست؟! شما هم آن طرف سکه ی برادران حزب الله هستی! حرف مخالف که می شنوی سریع “دشمن دشمن دشمن” می کنی!

  خوش باشی با آن ۴۰۰۰۰ خواننده ات! بدبخت ما که آزادی خواه و دموکراسی خواهمان امثال شماها هستند!

  ارزش بحث کردن نداری! برو عزیزم دل خوش کن به نداشته هات 😉

 • عبدالله

  سلام به همه
  دوستان فکر میکنید که الان خیلی دارید بحث مهمی میکنید و میخواهید با کد دادن به هم دیگه حرفتون رو اثبات کنید؟
  جای تعجب داره که این همه وقتتونو صرف یک چیزی میکنید که هزاران سال است بزرگترین فلاسفه و اندیشمندان و علمای تمامی دوران راجع بهش بحث کردند و به نتیجه ای هم نرسیدند … وجود خدا یا عدم وجود آن و وجود بهشت و جهنم و یا نبودن عالم متافیزیک بحثی بی پایان است که هرگز به نتیجه مشخصی نخواهد رسید … اگر همه بپذیریم که با عقیده و یا بدون عقیده به متافیزیک میتوانیم کنار هم زندگی کنیم و بدون تعصب و دگم اندیشی از هر طرف که باشد باید در جهان مدرنیته مسالمت آمیز زندگی کرد، همه مسائل حل میشود و اگر آن دنیایی هم باشد هر کس مسئول رفتار شخصی و بینش اعتقادی خود است … اما رفتارش در اجتماع را در همین دنیا و باید جوابگوی قانون باشد. لطفا این بحث کسل کننده رو تمومش کنید

 • عبدالله

  سلام به همه
  دوستان فکر میکنید که الان خیلی دارید بحث مهمی میکنید و میخواهید با کد دادن به هم دیگه حرفتون رو اثبات کنید؟
  جای تعجب داره که این همه وقتتونو صرف یک چیزی میکنید که هزاران سال است بزرگترین فلاسفه و اندیشمندان و علمای تمامی دوران راجع بهش بحث کردند و به نتیجه ای هم نرسیدند … وجود خدا یا عدم وجود آن و وجود بهشت و جهنم و یا نبودن عالم متافیزیک بحثی بی پایان است که هرگز به نتیجه مشخصی نخواهد رسید … اگر همه بپذیریم که با عقیده و یا بدون عقیده به متافیزیک میتوانیم کنار هم زندگی کنیم و بدون تعصب و دگم اندیشی از هر طرف که باشد باید در جهان مدرنیته مسالمت آمیز زندگی کرد، همه مسائل حل میشود و اگر آن دنیایی هم باشد هر کس مسئول رفتار شخصی و بینش اعتقادی خود است … اما رفتارش در اجتماع را در همین دنیا و باید جوابگوی قانون باشد. لطفا این بحث کسل کننده رو تمومش کنید

 • عبدالله

  سلام به همه
  دوستان فکر میکنید که الان خیلی دارید بحث مهمی میکنید و میخواهید با کد دادن به هم دیگه حرفتون رو اثبات کنید؟
  جای تعجب داره که این همه وقتتونو صرف یک چیزی میکنید که هزاران سال است بزرگترین فلاسفه و اندیشمندان و علمای تمامی دوران راجع بهش بحث کردند و به نتیجه ای هم نرسیدند … وجود خدا یا عدم وجود آن و وجود بهشت و جهنم و یا نبودن عالم متافیزیک بحثی بی پایان است که هرگز به نتیجه مشخصی نخواهد رسید … اگر همه بپذیریم که با عقیده و یا بدون عقیده به متافیزیک میتوانیم کنار هم زندگی کنیم و بدون تعصب و دگم اندیشی از هر طرف که باشد باید در جهان مدرنیته مسالمت آمیز زندگی کرد، همه مسائل حل میشود و اگر آن دنیایی هم باشد هر کس مسئول رفتار شخصی و بینش اعتقادی خود است … اما رفتارش در اجتماع را در همین دنیا و باید جوابگوی قانون باشد. لطفا این بحث کسل کننده رو تمومش کنید

 • Unhomme42

   ای دانای کل
   نه هاوکینگ نه هیچ فیزیک دان دیگری با فیزیک نمیتواند وجود یا عدم وجود خدا را ثابت کند چون فیزیک موضع دیگری است.هر کس که این نکته را نمیفهمد احمقی بیش نیت گر چه ظاهرا استاد دانشگاه باشد.برو ببین در کدام کتاب فیزیک از این موضوع حرف میزنند.برو هر دپارتمان فیزیک که دلت میخواهد  و بگو با فیزیک ثابت میکنی که خدا وجود ندارد تا ببینی چطور تو را دیوانه ای لافزن به حساب می آورند !
  بفهم که از چی حرف میزنی.تو که خدا را قبول نداری تا برسد به رسول خدا تا برسد به  عصمت رسول خدا, چطور هاوکینگ و چند نفری که اسم میبری برایت معصوم و مطلقا مبری از خطا هستند ?!!  خدا و بهشت و جهنم وجود ندارند ,چون هاوکینگ گفته و محال که هاوکینگ اشتباه کند !!
  آدم منطقی دلیل حرفش را توضیح میدهد و شخص بیسواد لافزن خودش را پشت چند اسم قایم میکند.اگر با اسم چند نفر کار تمام میشود : اینشتن و نیو تون فیزیکدان به خدا اعتقاد داشتند و هاو کینگ اصلا در حد آنها  نیست.لایبنیتز به خدا اعتقاد داشت و
  الکوموس Elkomoss

  در حد شاگردش هم نیست.هاوکینگ در حدود سی و پنج یا شاید چهل سال است که فیزیکدان است ولی نوبل فیزیک

  نبرده است و در همین مدت حدود صد فیزیک دان نوبل برده اند.هاوکینگ تحفه عالم فیزیک نیست تا برسد به اینکه در موضوعی غیر فیزیک حرفش مطلقا درست و کامل به حساب بیاید.
  به جای عقده گشائی با نقل چند اسم ,بفهم از چی حرف میزنی.

 • Unhomme42

   ای دانای کل
   نه هاوکینگ نه هیچ فیزیک دان دیگری با فیزیک نمیتواند وجود یا عدم وجود خدا را ثابت کند چون فیزیک موضع دیگری است.هر کس که این نکته را نمیفهمد احمقی بیش نیت گر چه ظاهرا استاد دانشگاه باشد.برو ببین در کدام کتاب فیزیک از این موضوع حرف میزنند.برو هر دپارتمان فیزیک که دلت میخواهد  و بگو با فیزیک ثابت میکنی که خدا وجود ندارد تا ببینی چطور تو را دیوانه ای لافزن به حساب می آورند !
  بفهم که از چی حرف میزنی.تو که خدا را قبول نداری تا برسد به رسول خدا تا برسد به  عصمت رسول خدا, چطور هاوکینگ و چند نفری که اسم میبری برایت معصوم و مطلقا مبری از خطا هستند ?!!  خدا و بهشت و جهنم وجود ندارند ,چون هاوکینگ گفته و محال که هاوکینگ اشتباه کند !!
  آدم منطقی دلیل حرفش را توضیح میدهد و شخص بیسواد لافزن خودش را پشت چند اسم قایم میکند.اگر با اسم چند نفر کار تمام میشود : اینشتن و نیو تون فیزیکدان به خدا اعتقاد داشتند و هاو کینگ اصلا در حد آنها  نیست.لایبنیتز به خدا اعتقاد داشت و
  الکوموس Elkomoss

  در حد شاگردش هم نیست.هاوکینگ در حدود سی و پنج یا شاید چهل سال است که فیزیکدان است ولی نوبل فیزیک

  نبرده است و در همین مدت حدود صد فیزیک دان نوبل برده اند.هاوکینگ تحفه عالم فیزیک نیست تا برسد به اینکه در موضوعی غیر فیزیک حرفش مطلقا درست و کامل به حساب بیاید.
  به جای عقده گشائی با نقل چند اسم ,بفهم از چی حرف میزنی.

 • Unhomme42

   ای دانای کل
   نه هاوکینگ نه هیچ فیزیک دان دیگری با فیزیک نمیتواند وجود یا عدم وجود خدا را ثابت کند چون فیزیک موضع دیگری است.هر کس که این نکته را نمیفهمد احمقی بیش نیت گر چه ظاهرا استاد دانشگاه باشد.برو ببین در کدام کتاب فیزیک از این موضوع حرف میزنند.برو هر دپارتمان فیزیک که دلت میخواهد  و بگو با فیزیک ثابت میکنی که خدا وجود ندارد تا ببینی چطور تو را دیوانه ای لافزن به حساب می آورند !
  بفهم که از چی حرف میزنی.تو که خدا را قبول نداری تا برسد به رسول خدا تا برسد به  عصمت رسول خدا, چطور هاوکینگ و چند نفری که اسم میبری برایت معصوم و مطلقا مبری از خطا هستند ?!!  خدا و بهشت و جهنم وجود ندارند ,چون هاوکینگ گفته و محال که هاوکینگ اشتباه کند !!
  آدم منطقی دلیل حرفش را توضیح میدهد و شخص بیسواد لافزن خودش را پشت چند اسم قایم میکند.اگر با اسم چند نفر کار تمام میشود : اینشتن و نیو تون فیزیکدان به خدا اعتقاد داشتند و هاو کینگ اصلا در حد آنها  نیست.لایبنیتز به خدا اعتقاد داشت و
  الکوموس Elkomoss

  در حد شاگردش هم نیست.هاوکینگ در حدود سی و پنج یا شاید چهل سال است که فیزیکدان است ولی نوبل فیزیک

  نبرده است و در همین مدت حدود صد فیزیک دان نوبل برده اند.هاوکینگ تحفه عالم فیزیک نیست تا برسد به اینکه در موضوعی غیر فیزیک حرفش مطلقا درست و کامل به حساب بیاید.
  به جای عقده گشائی با نقل چند اسم ,بفهم از چی حرف میزنی.

 • یک دوست

  عزیزان چیزی مثل دنیایی پس از مرگ را که نه صد در صد وجود و عدم وجودش ثابت شده است، را نمیتوان به طور قطع قبول کرد یا رد کرد. انسان برای اینکه به بیراهه کشیده نشود فقط باید از عقل و خرد خود و نیز دانش و تجربه های قبلی انسان های دیگر استفاده کند. تعصب بر روی یک مطلب خود ناشی از عدم استفاده کامل از عقل و خرد است. مهمترین نکته این است که نگذاریم کسی به جای ما فکر کند، تصمیم بگیرد و دستور دهد. اگر کسی خرد خود را به طور کامل و مطلق به دیگری واگذار کند به بیراهه کشیده می شود. چه این فرد پیامبر باشد چه رهبر یک جنبش و مکتب چه دانشمند. هیچ انسانی بدون اشتباه در دنیا نیست. مهم این است بدون تعصب و بافکر صحبت کنیم. در ضمن باید گفت داشتن خرد به معنای داشتن سواد نیست.

 • یک دوست

  عزیزان چیزی مثل دنیایی پس از مرگ را که نه صد در صد وجود و عدم وجودش ثابت شده است، را نمیتوان به طور قطع قبول کرد یا رد کرد. انسان برای اینکه به بیراهه کشیده نشود فقط باید از عقل و خرد خود و نیز دانش و تجربه های قبلی انسان های دیگر استفاده کند. تعصب بر روی یک مطلب خود ناشی از عدم استفاده کامل از عقل و خرد است. مهمترین نکته این است که نگذاریم کسی به جای ما فکر کند، تصمیم بگیرد و دستور دهد. اگر کسی خرد خود را به طور کامل و مطلق به دیگری واگذار کند به بیراهه کشیده می شود. چه این فرد پیامبر باشد چه رهبر یک جنبش و مکتب چه دانشمند. هیچ انسانی بدون اشتباه در دنیا نیست. مهم این است بدون تعصب و بافکر صحبت کنیم. در ضمن باید گفت داشتن خرد به معنای داشتن سواد نیست.

 • یک دوست

  عزیزان چیزی مثل دنیایی پس از مرگ را که نه صد در صد وجود و عدم وجودش ثابت شده است، را نمیتوان به طور قطع قبول کرد یا رد کرد. انسان برای اینکه به بیراهه کشیده نشود فقط باید از عقل و خرد خود و نیز دانش و تجربه های قبلی انسان های دیگر استفاده کند. تعصب بر روی یک مطلب خود ناشی از عدم استفاده کامل از عقل و خرد است. مهمترین نکته این است که نگذاریم کسی به جای ما فکر کند، تصمیم بگیرد و دستور دهد. اگر کسی خرد خود را به طور کامل و مطلق به دیگری واگذار کند به بیراهه کشیده می شود. چه این فرد پیامبر باشد چه رهبر یک جنبش و مکتب چه دانشمند. هیچ انسانی بدون اشتباه در دنیا نیست. مهم این است بدون تعصب و بافکر صحبت کنیم. در ضمن باید گفت داشتن خرد به معنای داشتن سواد نیست.

 • موسی

  ببینید آقایان اگر کسی دستشو بذاره رو چشمش و بگه من آفتابو نمی بینم راست میگه… اما آیا میتونه بگه چون من آفتابو نمی بینم این به معنی اینه که آفتاب نیست؟!!!

  مشکل بعضی از ما اینه که هنوز متوجه نشدیم که اصلا برای چی بوجود اومدیم…
  شما اگه یه نقاشی خوشگل ببینین اولین چیزی که به ذهنتون می رسه اینه که این نقاشش کی بوده..؟؟
  چطور می تونین تضور کنین جهانی که این همه شگفتی توش باشه… اون جهان با اون عظمت با اون همه کهکشان و … ریز بشه تو ذراتی که اتم نام داره، اتمها از الکترونها و پروتونها و … درست بشن… بعد تازه این ذرات به ذرات کوچکتری بنام کوارک تقسیم بشن بعد تازه بحث از فضای سه بعدی خارج میشه دیگه اینجا مخ بشر هنگ می کنه هی نظریه ها رو کنار هم می چینه… آخرش با استدلالات ریاضی به چیزایی میرسه که قدرت تجربه کردنشون رو نداره… چطوری میتونین تصور کنین این جهان خالقی نداشته باشه؟!!!

  یه مثال براتون بزنم تا متوجه بشین بشر بعد از این همه سال به چی رسید که قرآن اونو گفته بود؟!!
  فیزیکدانها طبق نظریه انبساط جهان که توسط اینشتین ارائه شده بود با خودشون گفتن خب اگه در طول زمان به عقب برگردیم میرسیم به زمانی که جهان بوجود اومد یعنی چی یعنی اینکه جهان وقتی زمان به عقب برگرده کوچیک و کوچیکتر میشه…
  خب در زمان ۰=t0 یعنی آغاز جهان ،جهان به یه نقطه بدون طول وعرض تبدیل میشه !!!
  یعنی دنیا از عدم بوجود اومده!!!! این همون نظریه معروف BIG BANG هستش.
  درکش اصلا و ابدا برای هیچ انسانی قابل تضور نیست… اما خداوند متعال این مطلبو تو قرآن آورده…
  اصلا یکی از صفات خداوند بی نیازیه… میدونین یعنی چی؟
  یعنی اینکه برای خلق کردن به هیچ چیزی نیاز نداره… هر چیو اراده کنه در آن واحد بوجود میاد…

  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ  (سوره یس ۸۲)
  فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، تنها به آن می‌گوید: «موجود باش!»،
  آن نیز بی‌درنگ موجود می‌شود!

  بنابراین این که تصور کنیم مثلا طبق نظر داروین این دنیا بر اساس تکامل اینجوری شده یه نطر پوچ بیشتر نیست…
  چرا که خود این نظر نمی تونه توجیه کنه اون ذره اول که تو لحظه t0 وجود داشته از کجا اومده.

  مشکل ما انسانه اینه که همه چیزو با عقل کوچیک خودمون می سنجیم و وقتی به چیزایی میرسیم که عقلمون بهشون قد نمیده اونا رو انکار می کنیم.

  این که می گید من نمیدونم با کی و کی وکی یکی هستم غلطه… من امروز برای اولین بار به این سایت سر زدم…
  اصلا هم قصد جسارت به احدی رو ندارم و اگه میگم مثلا برید مثلا فلان مطلب زو مطالعه کنید واسه اینه که نمیشه یک مقااله چند ده صفحه ای رو تو یه نظر آورد و البته مسلما شما هم حوصله خوندنش رو نخواهید داشت…

  اگه قول بدین تعصب رو بذارین کنار و واقع بین باشین تعداد زیادی از اعجاز-پیشگوییها- مطالب علمی و … قرآنو در حدی که خودم بتونم براتون می ذارم فقط متعصب نباشید…

  من قول شرف بهتون میدم هر کدوم از شما اولین گامو برداشت گامهای بعدی رو سریعتر برداره…. اونوقت چشمش به خیلی از حقایق باز میشه.

  اولین گام اینه که چیزایی رو که با تجربه نمیتونیم اثباتشون کنیم… تکذیب نکنیم.
  و الا ما هم میشیم مثل اون آدمای قرون وسطی که گالیله رو تکذیب کردن… چون چیزایی میگفت که با چشماشون نمی تونستن اونو درک کنن!!!

  من می خوام اینجا بحث علمی بشه و تعصباتو کنار بذاریم.
  شما که میگی خدا نیست و بهشت و جهنم نیست چه دلیل منطقی داری…بگو تا من هم دلایلمو بگم.

  ببینید من کار به مسائل سیاسی ندارم… این که اسلامی که نظام اسلامی ایران عرضه کرده خیلی ایراد داره شکی توش نیست… اما این دلیل نمیشه هر زشتی و بدی دیدیم بپای اسلام بنویسیم و اونقدر تو این قضیه پیش بریم که حتی وجود خدا رو انکار کنیم. ما هیچکدوم آدمای کاملی نیستیم… بله تو هر نظامی دزدی هست… فساد هست…. همه که پاک نیستن… اما آیا این دلیل میشه که چون مثلا پسر آقای x چقدر از بیت المالو بالا کشیده به این برسیم که کل آخوندا فاسدن…؟!!

  آقای بختیاری شما از من اعلام برائت کردی اما من از شما اعلام برائت نمی کنم…
  من همه جوونا رو دوست دارم و خوب می دونم که اینکه بتونیم این دنیای پر زرق و برق رو فراموش کنیم و لحظه ای به بعد از مرگمون فکر کنیم چقدر مشکله…
  بله جوونی… داشتن دوست دخترای جورواجور… گشت و گذار چندین روزه تو ویلاهای شمال… ماشین بازی با گرون قیمت ترین مدلهاش… ویراژ تو خیابونا با موزیک هیپ هاپ و راک اند رول و متال…پوشیدن شیکترین و بروزترین لباسهای ایتالیایی و آمریکایی…. نماسهای تلفنی چند ساعته با موبایلهای گرون قیمت تازه معرفی شده…اونم در حالی که با عینک پلیس یا زیبن تو دستت بازی می کنی… وای چه حالی میده….

  خیلی مشکله که بیاییم این چیزای نقدو فراموش کنیم بریم سراغ چیزایی که چشممون ندیده… بله خیلی سخته.
  واسه همینم هست که پاداش کسانی که وارد بهشن میشن خیلی بالاست…

  یه چشمشو برات بگم تا بفهمی چیو با چی داری عوض می کنی؟

  میدونی خدا به بهشتیا زنایی تزویج می کنه که همیشه باکرن… اگه سر زلف یکی از اونا رو آدمای زمینی ببینن از شدت زیبایی که دارن همه غش می کنن…
  شاید این حرفا مسخره بنظر یرسه… میدونی چرا؟ برای اینکه ما خدا رو دست کم گرفتیم… خدایی که می تونه چندین میلیون جاندار با اشکال مختلف خلق کنه اصلا واسش کاری نداره موجوداتی خلق کنه که در نهایت زیبایی باشن…

  خب حابا دیگه میل خودمون، ۱۰ نهایتا ۲۰سال جوونیمونو صرف حال و حول بکنیم بهتره یا چند سال این نقد بی ارزشو ول کنیم بچسبیم به نسیه ای که آخرت ارزشه.

  منتظر پاسخم نه تخریب و اعلام برائت و حرفای غیر منطقی…

  smmv2012@gmail.com

 • موسی

  ببینید آقایان اگر کسی دستشو بذاره رو چشمش و بگه من آفتابو نمی بینم راست میگه… اما آیا میتونه بگه چون من آفتابو نمی بینم این به معنی اینه که آفتاب نیست؟!!!

  مشکل بعضی از ما اینه که هنوز متوجه نشدیم که اصلا برای چی بوجود اومدیم…
  شما اگه یه نقاشی خوشگل ببینین اولین چیزی که به ذهنتون می رسه اینه که این نقاشش کی بوده..؟؟
  چطور می تونین تضور کنین جهانی که این همه شگفتی توش باشه… اون جهان با اون عظمت با اون همه کهکشان و … ریز بشه تو ذراتی که اتم نام داره، اتمها از الکترونها و پروتونها و … درست بشن… بعد تازه این ذرات به ذرات کوچکتری بنام کوارک تقسیم بشن بعد تازه بحث از فضای سه بعدی خارج میشه دیگه اینجا مخ بشر هنگ می کنه هی نظریه ها رو کنار هم می چینه… آخرش با استدلالات ریاضی به چیزایی میرسه که قدرت تجربه کردنشون رو نداره… چطوری میتونین تصور کنین این جهان خالقی نداشته باشه؟!!!

  یه مثال براتون بزنم تا متوجه بشین بشر بعد از این همه سال به چی رسید که قرآن اونو گفته بود؟!!
  فیزیکدانها طبق نظریه انبساط جهان که توسط اینشتین ارائه شده بود با خودشون گفتن خب اگه در طول زمان به عقب برگردیم میرسیم به زمانی که جهان بوجود اومد یعنی چی یعنی اینکه جهان وقتی زمان به عقب برگرده کوچیک و کوچیکتر میشه…
  خب در زمان ۰=t0 یعنی آغاز جهان ،جهان به یه نقطه بدون طول وعرض تبدیل میشه !!!
  یعنی دنیا از عدم بوجود اومده!!!! این همون نظریه معروف BIG BANG هستش.
  درکش اصلا و ابدا برای هیچ انسانی قابل تضور نیست… اما خداوند متعال این مطلبو تو قرآن آورده…
  اصلا یکی از صفات خداوند بی نیازیه… میدونین یعنی چی؟
  یعنی اینکه برای خلق کردن به هیچ چیزی نیاز نداره… هر چیو اراده کنه در آن واحد بوجود میاد…

  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ  (سوره یس ۸۲)
  فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، تنها به آن می‌گوید: «موجود باش!»،
  آن نیز بی‌درنگ موجود می‌شود!

  بنابراین این که تصور کنیم مثلا طبق نظر داروین این دنیا بر اساس تکامل اینجوری شده یه نطر پوچ بیشتر نیست…
  چرا که خود این نظر نمی تونه توجیه کنه اون ذره اول که تو لحظه t0 وجود داشته از کجا اومده.

  مشکل ما انسانه اینه که همه چیزو با عقل کوچیک خودمون می سنجیم و وقتی به چیزایی میرسیم که عقلمون بهشون قد نمیده اونا رو انکار می کنیم.

  این که می گید من نمیدونم با کی و کی وکی یکی هستم غلطه… من امروز برای اولین بار به این سایت سر زدم…
  اصلا هم قصد جسارت به احدی رو ندارم و اگه میگم مثلا برید مثلا فلان مطلب زو مطالعه کنید واسه اینه که نمیشه یک مقااله چند ده صفحه ای رو تو یه نظر آورد و البته مسلما شما هم حوصله خوندنش رو نخواهید داشت…

  اگه قول بدین تعصب رو بذارین کنار و واقع بین باشین تعداد زیادی از اعجاز-پیشگوییها- مطالب علمی و … قرآنو در حدی که خودم بتونم براتون می ذارم فقط متعصب نباشید…

  من قول شرف بهتون میدم هر کدوم از شما اولین گامو برداشت گامهای بعدی رو سریعتر برداره…. اونوقت چشمش به خیلی از حقایق باز میشه.

  اولین گام اینه که چیزایی رو که با تجربه نمیتونیم اثباتشون کنیم… تکذیب نکنیم.
  و الا ما هم میشیم مثل اون آدمای قرون وسطی که گالیله رو تکذیب کردن… چون چیزایی میگفت که با چشماشون نمی تونستن اونو درک کنن!!!

  من می خوام اینجا بحث علمی بشه و تعصباتو کنار بذاریم.
  شما که میگی خدا نیست و بهشت و جهنم نیست چه دلیل منطقی داری…بگو تا من هم دلایلمو بگم.

  ببینید من کار به مسائل سیاسی ندارم… این که اسلامی که نظام اسلامی ایران عرضه کرده خیلی ایراد داره شکی توش نیست… اما این دلیل نمیشه هر زشتی و بدی دیدیم بپای اسلام بنویسیم و اونقدر تو این قضیه پیش بریم که حتی وجود خدا رو انکار کنیم. ما هیچکدوم آدمای کاملی نیستیم… بله تو هر نظامی دزدی هست… فساد هست…. همه که پاک نیستن… اما آیا این دلیل میشه که چون مثلا پسر آقای x چقدر از بیت المالو بالا کشیده به این برسیم که کل آخوندا فاسدن…؟!!

  آقای بختیاری شما از من اعلام برائت کردی اما من از شما اعلام برائت نمی کنم…
  من همه جوونا رو دوست دارم و خوب می دونم که اینکه بتونیم این دنیای پر زرق و برق رو فراموش کنیم و لحظه ای به بعد از مرگمون فکر کنیم چقدر مشکله…
  بله جوونی… داشتن دوست دخترای جورواجور… گشت و گذار چندین روزه تو ویلاهای شمال… ماشین بازی با گرون قیمت ترین مدلهاش… ویراژ تو خیابونا با موزیک هیپ هاپ و راک اند رول و متال…پوشیدن شیکترین و بروزترین لباسهای ایتالیایی و آمریکایی…. نماسهای تلفنی چند ساعته با موبایلهای گرون قیمت تازه معرفی شده…اونم در حالی که با عینک پلیس یا زیبن تو دستت بازی می کنی… وای چه حالی میده….

  خیلی مشکله که بیاییم این چیزای نقدو فراموش کنیم بریم سراغ چیزایی که چشممون ندیده… بله خیلی سخته.
  واسه همینم هست که پاداش کسانی که وارد بهشن میشن خیلی بالاست…

  یه چشمشو برات بگم تا بفهمی چیو با چی داری عوض می کنی؟

  میدونی خدا به بهشتیا زنایی تزویج می کنه که همیشه باکرن… اگه سر زلف یکی از اونا رو آدمای زمینی ببینن از شدت زیبایی که دارن همه غش می کنن…
  شاید این حرفا مسخره بنظر یرسه… میدونی چرا؟ برای اینکه ما خدا رو دست کم گرفتیم… خدایی که می تونه چندین میلیون جاندار با اشکال مختلف خلق کنه اصلا واسش کاری نداره موجوداتی خلق کنه که در نهایت زیبایی باشن…

  خب حابا دیگه میل خودمون، ۱۰ نهایتا ۲۰سال جوونیمونو صرف حال و حول بکنیم بهتره یا چند سال این نقد بی ارزشو ول کنیم بچسبیم به نسیه ای که آخرت ارزشه.

  منتظر پاسخم نه تخریب و اعلام برائت و حرفای غیر منطقی…

  smmv2012@gmail.com

 • موسی

  ببینید آقایان اگر کسی دستشو بذاره رو چشمش و بگه من آفتابو نمی بینم راست میگه… اما آیا میتونه بگه چون من آفتابو نمی بینم این به معنی اینه که آفتاب نیست؟!!!

  مشکل بعضی از ما اینه که هنوز متوجه نشدیم که اصلا برای چی بوجود اومدیم…
  شما اگه یه نقاشی خوشگل ببینین اولین چیزی که به ذهنتون می رسه اینه که این نقاشش کی بوده..؟؟
  چطور می تونین تضور کنین جهانی که این همه شگفتی توش باشه… اون جهان با اون عظمت با اون همه کهکشان و … ریز بشه تو ذراتی که اتم نام داره، اتمها از الکترونها و پروتونها و … درست بشن… بعد تازه این ذرات به ذرات کوچکتری بنام کوارک تقسیم بشن بعد تازه بحث از فضای سه بعدی خارج میشه دیگه اینجا مخ بشر هنگ می کنه هی نظریه ها رو کنار هم می چینه… آخرش با استدلالات ریاضی به چیزایی میرسه که قدرت تجربه کردنشون رو نداره… چطوری میتونین تصور کنین این جهان خالقی نداشته باشه؟!!!

  یه مثال براتون بزنم تا متوجه بشین بشر بعد از این همه سال به چی رسید که قرآن اونو گفته بود؟!!
  فیزیکدانها طبق نظریه انبساط جهان که توسط اینشتین ارائه شده بود با خودشون گفتن خب اگه در طول زمان به عقب برگردیم میرسیم به زمانی که جهان بوجود اومد یعنی چی یعنی اینکه جهان وقتی زمان به عقب برگرده کوچیک و کوچیکتر میشه…
  خب در زمان ۰=t0 یعنی آغاز جهان ،جهان به یه نقطه بدون طول وعرض تبدیل میشه !!!
  یعنی دنیا از عدم بوجود اومده!!!! این همون نظریه معروف BIG BANG هستش.
  درکش اصلا و ابدا برای هیچ انسانی قابل تضور نیست… اما خداوند متعال این مطلبو تو قرآن آورده…
  اصلا یکی از صفات خداوند بی نیازیه… میدونین یعنی چی؟
  یعنی اینکه برای خلق کردن به هیچ چیزی نیاز نداره… هر چیو اراده کنه در آن واحد بوجود میاد…

  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ  (سوره یس ۸۲)
  فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، تنها به آن می‌گوید: «موجود باش!»،
  آن نیز بی‌درنگ موجود می‌شود!

  بنابراین این که تصور کنیم مثلا طبق نظر داروین این دنیا بر اساس تکامل اینجوری شده یه نطر پوچ بیشتر نیست…
  چرا که خود این نظر نمی تونه توجیه کنه اون ذره اول که تو لحظه t0 وجود داشته از کجا اومده.

  مشکل ما انسانه اینه که همه چیزو با عقل کوچیک خودمون می سنجیم و وقتی به چیزایی میرسیم که عقلمون بهشون قد نمیده اونا رو انکار می کنیم.

  این که می گید من نمیدونم با کی و کی وکی یکی هستم غلطه… من امروز برای اولین بار به این سایت سر زدم…
  اصلا هم قصد جسارت به احدی رو ندارم و اگه میگم مثلا برید مثلا فلان مطلب زو مطالعه کنید واسه اینه که نمیشه یک مقااله چند ده صفحه ای رو تو یه نظر آورد و البته مسلما شما هم حوصله خوندنش رو نخواهید داشت…

  اگه قول بدین تعصب رو بذارین کنار و واقع بین باشین تعداد زیادی از اعجاز-پیشگوییها- مطالب علمی و … قرآنو در حدی که خودم بتونم براتون می ذارم فقط متعصب نباشید…

  من قول شرف بهتون میدم هر کدوم از شما اولین گامو برداشت گامهای بعدی رو سریعتر برداره…. اونوقت چشمش به خیلی از حقایق باز میشه.

  اولین گام اینه که چیزایی رو که با تجربه نمیتونیم اثباتشون کنیم… تکذیب نکنیم.
  و الا ما هم میشیم مثل اون آدمای قرون وسطی که گالیله رو تکذیب کردن… چون چیزایی میگفت که با چشماشون نمی تونستن اونو درک کنن!!!

  من می خوام اینجا بحث علمی بشه و تعصباتو کنار بذاریم.
  شما که میگی خدا نیست و بهشت و جهنم نیست چه دلیل منطقی داری…بگو تا من هم دلایلمو بگم.

  ببینید من کار به مسائل سیاسی ندارم… این که اسلامی که نظام اسلامی ایران عرضه کرده خیلی ایراد داره شکی توش نیست… اما این دلیل نمیشه هر زشتی و بدی دیدیم بپای اسلام بنویسیم و اونقدر تو این قضیه پیش بریم که حتی وجود خدا رو انکار کنیم. ما هیچکدوم آدمای کاملی نیستیم… بله تو هر نظامی دزدی هست… فساد هست…. همه که پاک نیستن… اما آیا این دلیل میشه که چون مثلا پسر آقای x چقدر از بیت المالو بالا کشیده به این برسیم که کل آخوندا فاسدن…؟!!

  آقای بختیاری شما از من اعلام برائت کردی اما من از شما اعلام برائت نمی کنم…
  من همه جوونا رو دوست دارم و خوب می دونم که اینکه بتونیم این دنیای پر زرق و برق رو فراموش کنیم و لحظه ای به بعد از مرگمون فکر کنیم چقدر مشکله…
  بله جوونی… داشتن دوست دخترای جورواجور… گشت و گذار چندین روزه تو ویلاهای شمال… ماشین بازی با گرون قیمت ترین مدلهاش… ویراژ تو خیابونا با موزیک هیپ هاپ و راک اند رول و متال…پوشیدن شیکترین و بروزترین لباسهای ایتالیایی و آمریکایی…. نماسهای تلفنی چند ساعته با موبایلهای گرون قیمت تازه معرفی شده…اونم در حالی که با عینک پلیس یا زیبن تو دستت بازی می کنی… وای چه حالی میده….

  خیلی مشکله که بیاییم این چیزای نقدو فراموش کنیم بریم سراغ چیزایی که چشممون ندیده… بله خیلی سخته.
  واسه همینم هست که پاداش کسانی که وارد بهشن میشن خیلی بالاست…

  یه چشمشو برات بگم تا بفهمی چیو با چی داری عوض می کنی؟

  میدونی خدا به بهشتیا زنایی تزویج می کنه که همیشه باکرن… اگه سر زلف یکی از اونا رو آدمای زمینی ببینن از شدت زیبایی که دارن همه غش می کنن…
  شاید این حرفا مسخره بنظر یرسه… میدونی چرا؟ برای اینکه ما خدا رو دست کم گرفتیم… خدایی که می تونه چندین میلیون جاندار با اشکال مختلف خلق کنه اصلا واسش کاری نداره موجوداتی خلق کنه که در نهایت زیبایی باشن…

  خب حابا دیگه میل خودمون، ۱۰ نهایتا ۲۰سال جوونیمونو صرف حال و حول بکنیم بهتره یا چند سال این نقد بی ارزشو ول کنیم بچسبیم به نسیه ای که آخرت ارزشه.

  منتظر پاسخم نه تخریب و اعلام برائت و حرفای غیر منطقی…

  smmv2012@gmail.com

 • نمیدانم شما هم داستان سی مرغ عطار را خوانده اید ویا شنیده اید   سی مرغ قرار میګذارند که به دیدار سیمرغ که در قله قاف زندګی میکند بروند  وقتی بعد از ګذشتن مشګل هایی به قله قاف رسیدند  جز خودشان سی مرغ  سیمرغ دیګری ندیدند.  تمامی دانشمندان فلاسفه ومتفکران دنیا تا بحال نتوانسته اند که به دلیل هستی و راز هستی پی ببرند  ما چه را بدنیا میآییم و چرا از دنیا میرویم  و چرا در این چند روزه زندګی بایست اینقدر مشګلات داشته باشیم  پیامبران هم با همه دانش و نبوغی که داشته بودند  تنها با مثال توانسته اند بطور تمثیلی و قرینه خدا را ثابت کنند  ولی واقعا هرچیزی را که ما نتوانیم ببینیم  دلیل این است که وجود هم ندارد؟  مثلا صدسال پیش اګر به کسی از سلفون میګفتی که در یک چیز ګوچک میتوانی خروارها اطلاعات ضبط کنی و یا بدون سیم از یک طرف دنیا با آن طرف دنیا صحبت کنی  شاید میګفتند که طرف معیوب شده و یا عقلش پاره سنګ میبرد؟ یا آیا برای مثلا پدران ما ساده بود که بتوانند باور کنند که دستګاهی مانند کامپیوتر هست که میتوانی با همه دنیا در ارتباط باشی؟  البته این حرف من نیست  خانمی آمریکایی حرف شبیه به سیمرغ عطار میزد که خدا یعنی همه ما  خدا یعنی وجود در موجود و یا در خلق های خود؟  یا آقایی میګفت خدا یعنی عشق به بشریت  که اګر همه بشر باهم مهربان باشند و همدیګر را مثل خدا بپرستند و دوست داشته باشد  به خدا هم خواهند رسید با داشن همراهی با هم و همکاری باهم  که در این ګفته پارسی هم  رسد آدمی به جایی که بجز خدای نبیند   بنګر که تاکجاست مقام آدمیت؟  حضرت مسیح و حضرت محمد هم از برادری دوستی و برابر ګفته اند  و انګشت روی مهر و عدالت و انسانیت هم نهاده اند  حالا منتهی کسی مثل هیتلر مسیحی و یا سایرین پیدا میشود که بنام حضرت مسیح ظلم میکند که این تقصیر حضرت مسیح نیست؟  برای ما که در بستر اسلامی بزرګ شده ایم  و پدر یا مادر مسلمان مومن داشته ایم  برای ما ګفته اند که حضرت علی  در بزرګواری   خدمت  شجاعت علم و مردمی بودن و عفو کردن  و در دوستی مردانه عمل کردن نمونه بوده اند   اینکه وی از یتیمان سرپرستی میکرده و شبانګاه خودش با کوله باری از غذا و یا مواد دیګری به خانه فقیران و یتیمان میرفته  به ماګفته شده  یا اینکه وقتی که حضرت علی سرش توسط شمشیر ابن ملجم که ګویا پسر خوانده خود حضرت علی بوده فرقش شکافته میشود به دیګران میګوید که او به من تنها یک ضربه زد  قصاص او تنها یک ضربه شمشیر است  و یا از بدرفتاری یزید به حضرت امام حسین داستانها  ګفته اند و یزید را دیوانه ای دیکتاتور و خونخوار و هوسباز و دزد ترسیم کرده اند و امام را فردی دانا  شجاع و مردمی  حالا اګر اصغر قاتل مسلمان بوده بایست همه مسلمانان را بچشم اصغر قاتل نګاه کنیم .  مګر اینهمه حضرت مسیح از عشق دلداده ګی محبت و ګذشت و انسانیت و دوستی نګفت  پس چرا آقایان اروپایی ها از آن سرمشق نمی ګیرند؟ 
   
  بما ګفته شده بود که کمونیست یعنی خدا نیست و اینان کسانی هستند که به هیچ کس رحم نمی کنند همه را میکشند و مالهای آنان را غارت میکنند  به زن فرزند دیګران رحم ندارند و همه چیز اشتراکی است  یعنی زنان مال همه هستند  اخلاق ادب و عشق در بین اینان مرده است و همه دنبال مادیګرایی و پول هستند  و برای خاطر آن آدم میګشند البته نمونه آنرا هم استالین مثال میزدند  در هنګامیکه دانشجو بودم با یک پسر ارویای شرق آشنا شدم که در دانشګاه تهران درس میخواند  او بطور خلاصه ګفت کمونیست یعنی همه مردم باید هرچه که میتوانند به اجتماع خدمت کنند ویا کار نمایند و اجتماع هم بایست همه احتیاج های آنان را برآورده سازد  چیزی مثل عاشق معشوق که هر طرف سعی میکند به طرف دیګر بیشتر ابراز عشق کند؟  ولی آیا در عمل هم همین شده است؟  میدانیم که بشر بد همه جا هست و براحتی کمونیست  کاپیتالیست و مذهب ها را وسیله پیشرفت تنها خودش میداند یا میکند و از آن مثل حربه بر علیه دیګران استفاده میکند  چه بسا اصلا هم به فلسفه دین و یا مکتبهای اجتماعی عقیده ای هم نداشته باشد ولی برای ګذران و ګرفتن اعتبار و غارت از آنان استفاده میکند.
   
  مثلا کسانی را می شناسم که یکبار بنام بهایی توسط مسلمانان ناباب غارت شده اند و یک بار هم به عنوان مسلمان توسط بهاییان ناباب؟  خوب معلوم است که هر دو این دوګروه از دین بعنوان یک حربه برای کسب منافع دزدی استفاده کرده بودند؟  آیا بایست ګناه را به ګردنها دینها ګذاشت؟ یا انسانهای ناباب که همه جا متاسفانه یافت میشوند   بدبختی اینجاست که سیستمی که جهان را هدایت میکند تنها فکر منافع برخی از مردمی هست که عضو آن سیستم هستند و میلیاردها دلار ثروت دارند  و با استخدام دانشمندان خود فروخته و سرمایه های کلان و دردست داشتن وسایل ارتباط جمعی و با خریدن رهبران کوته فکر دزد و کلاش  همه مردم دنیا را بنوعی زیر نظر دارند  آنان میخواهند مواد مخدر و مواد صنعتی و منفجره خود را بفروشند و احتیاج به بازار هایی دارند  روش آنان هم دامان زدن به آتش های کینه  کنار ګذشتن خرد   تعصب های بی پایه نفرتهای قومی مذهبی  تمامیت خواهی خود پرستی حرص و بی فرهنګی است.  هدف آنان هم از بین بردن طبقه متوسط  و به زیر کشیدن آنان است  زیرا این طبقه است که دکتر میشود  مهندس میګردد و تحصیکرده  میشود و میخواهد با خرد به این مشګل پایان بدهد    تفرقه بین عرب عجم ترک  فارس  لر و پشتون  هزاره و کرد  ازبک و قرقیز  و… از همین قضیه سرچشمه میګیرد  یا  جنګ بین شیعه و سنی   مسلمان یهودی   بهایی مسلمان  و  صوفی … در همین رابطه است.  که فرموده اند   اینهمه جنګ جدل حاصل کوته نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه و بت خانه یکی است.  راه چاره همان وحدت در کثرت است  یعنی ما بایست باهم وحدت داشته باشیم در صورتیکه اختلاف نظرهایی هم با هم داریم  احترام به باورهای متاثر از محیط  وګفت ګوهای دوستانه و به اشتراک ګذاشتن معلوماتی که کسب کرده ایم بدون اینکه بخواهیم آنان را حقنه کنیم  وګرنه  کسانی که دیک طمع آنان و خود پرستی شان و تمامیت خواهی هایشان جوشان است همه مارا  نقره داغ و یا اسیر خواهند کرد.  آنان طالب جنګ کشتار خون ریزی و بی عدالتی هستند  آنان میخواهند که مردم فقیر بی سواد و محتاج باشند  ابله باشند  تا برایشان درد سری درست نکنند  نمونه هایش همان دیکتاتورهای ابلهی هستند که فکر میکنند اګر به دستور رییس کشتار انجام دهند محبوب خواهند شد؟  در صورتیکه ممکن است که رییس تغییر عقیده داده باشد؟   برابری؟

 • نمیدانم شما هم داستان سی مرغ عطار را خوانده اید ویا شنیده اید   سی مرغ قرار میګذارند که به دیدار سیمرغ که در قله قاف زندګی میکند بروند  وقتی بعد از ګذشتن مشګل هایی به قله قاف رسیدند  جز خودشان سی مرغ  سیمرغ دیګری ندیدند.  تمامی دانشمندان فلاسفه ومتفکران دنیا تا بحال نتوانسته اند که به دلیل هستی و راز هستی پی ببرند  ما چه را بدنیا میآییم و چرا از دنیا میرویم  و چرا در این چند روزه زندګی بایست اینقدر مشګلات داشته باشیم  پیامبران هم با همه دانش و نبوغی که داشته بودند  تنها با مثال توانسته اند بطور تمثیلی و قرینه خدا را ثابت کنند  ولی واقعا هرچیزی را که ما نتوانیم ببینیم  دلیل این است که وجود هم ندارد؟  مثلا صدسال پیش اګر به کسی از سلفون میګفتی که در یک چیز ګوچک میتوانی خروارها اطلاعات ضبط کنی و یا بدون سیم از یک طرف دنیا با آن طرف دنیا صحبت کنی  شاید میګفتند که طرف معیوب شده و یا عقلش پاره سنګ میبرد؟ یا آیا برای مثلا پدران ما ساده بود که بتوانند باور کنند که دستګاهی مانند کامپیوتر هست که میتوانی با همه دنیا در ارتباط باشی؟  البته این حرف من نیست  خانمی آمریکایی حرف شبیه به سیمرغ عطار میزد که خدا یعنی همه ما  خدا یعنی وجود در موجود و یا در خلق های خود؟  یا آقایی میګفت خدا یعنی عشق به بشریت  که اګر همه بشر باهم مهربان باشند و همدیګر را مثل خدا بپرستند و دوست داشته باشد  به خدا هم خواهند رسید با داشن همراهی با هم و همکاری باهم  که در این ګفته پارسی هم  رسد آدمی به جایی که بجز خدای نبیند   بنګر که تاکجاست مقام آدمیت؟  حضرت مسیح و حضرت محمد هم از برادری دوستی و برابر ګفته اند  و انګشت روی مهر و عدالت و انسانیت هم نهاده اند  حالا منتهی کسی مثل هیتلر مسیحی و یا سایرین پیدا میشود که بنام حضرت مسیح ظلم میکند که این تقصیر حضرت مسیح نیست؟  برای ما که در بستر اسلامی بزرګ شده ایم  و پدر یا مادر مسلمان مومن داشته ایم  برای ما ګفته اند که حضرت علی  در بزرګواری   خدمت  شجاعت علم و مردمی بودن و عفو کردن  و در دوستی مردانه عمل کردن نمونه بوده اند   اینکه وی از یتیمان سرپرستی میکرده و شبانګاه خودش با کوله باری از غذا و یا مواد دیګری به خانه فقیران و یتیمان میرفته  به ماګفته شده  یا اینکه وقتی که حضرت علی سرش توسط شمشیر ابن ملجم که ګویا پسر خوانده خود حضرت علی بوده فرقش شکافته میشود به دیګران میګوید که او به من تنها یک ضربه زد  قصاص او تنها یک ضربه شمشیر است  و یا از بدرفتاری یزید به حضرت امام حسین داستانها  ګفته اند و یزید را دیوانه ای دیکتاتور و خونخوار و هوسباز و دزد ترسیم کرده اند و امام را فردی دانا  شجاع و مردمی  حالا اګر اصغر قاتل مسلمان بوده بایست همه مسلمانان را بچشم اصغر قاتل نګاه کنیم .  مګر اینهمه حضرت مسیح از عشق دلداده ګی محبت و ګذشت و انسانیت و دوستی نګفت  پس چرا آقایان اروپایی ها از آن سرمشق نمی ګیرند؟ 
   
  بما ګفته شده بود که کمونیست یعنی خدا نیست و اینان کسانی هستند که به هیچ کس رحم نمی کنند همه را میکشند و مالهای آنان را غارت میکنند  به زن فرزند دیګران رحم ندارند و همه چیز اشتراکی است  یعنی زنان مال همه هستند  اخلاق ادب و عشق در بین اینان مرده است و همه دنبال مادیګرایی و پول هستند  و برای خاطر آن آدم میګشند البته نمونه آنرا هم استالین مثال میزدند  در هنګامیکه دانشجو بودم با یک پسر ارویای شرق آشنا شدم که در دانشګاه تهران درس میخواند  او بطور خلاصه ګفت کمونیست یعنی همه مردم باید هرچه که میتوانند به اجتماع خدمت کنند ویا کار نمایند و اجتماع هم بایست همه احتیاج های آنان را برآورده سازد  چیزی مثل عاشق معشوق که هر طرف سعی میکند به طرف دیګر بیشتر ابراز عشق کند؟  ولی آیا در عمل هم همین شده است؟  میدانیم که بشر بد همه جا هست و براحتی کمونیست  کاپیتالیست و مذهب ها را وسیله پیشرفت تنها خودش میداند یا میکند و از آن مثل حربه بر علیه دیګران استفاده میکند  چه بسا اصلا هم به فلسفه دین و یا مکتبهای اجتماعی عقیده ای هم نداشته باشد ولی برای ګذران و ګرفتن اعتبار و غارت از آنان استفاده میکند.
   
  مثلا کسانی را می شناسم که یکبار بنام بهایی توسط مسلمانان ناباب غارت شده اند و یک بار هم به عنوان مسلمان توسط بهاییان ناباب؟  خوب معلوم است که هر دو این دوګروه از دین بعنوان یک حربه برای کسب منافع دزدی استفاده کرده بودند؟  آیا بایست ګناه را به ګردنها دینها ګذاشت؟ یا انسانهای ناباب که همه جا متاسفانه یافت میشوند   بدبختی اینجاست که سیستمی که جهان را هدایت میکند تنها فکر منافع برخی از مردمی هست که عضو آن سیستم هستند و میلیاردها دلار ثروت دارند  و با استخدام دانشمندان خود فروخته و سرمایه های کلان و دردست داشتن وسایل ارتباط جمعی و با خریدن رهبران کوته فکر دزد و کلاش  همه مردم دنیا را بنوعی زیر نظر دارند  آنان میخواهند مواد مخدر و مواد صنعتی و منفجره خود را بفروشند و احتیاج به بازار هایی دارند  روش آنان هم دامان زدن به آتش های کینه  کنار ګذشتن خرد   تعصب های بی پایه نفرتهای قومی مذهبی  تمامیت خواهی خود پرستی حرص و بی فرهنګی است.  هدف آنان هم از بین بردن طبقه متوسط  و به زیر کشیدن آنان است  زیرا این طبقه است که دکتر میشود  مهندس میګردد و تحصیکرده  میشود و میخواهد با خرد به این مشګل پایان بدهد    تفرقه بین عرب عجم ترک  فارس  لر و پشتون  هزاره و کرد  ازبک و قرقیز  و… از همین قضیه سرچشمه میګیرد  یا  جنګ بین شیعه و سنی   مسلمان یهودی   بهایی مسلمان  و  صوفی … در همین رابطه است.  که فرموده اند   اینهمه جنګ جدل حاصل کوته نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه و بت خانه یکی است.  راه چاره همان وحدت در کثرت است  یعنی ما بایست باهم وحدت داشته باشیم در صورتیکه اختلاف نظرهایی هم با هم داریم  احترام به باورهای متاثر از محیط  وګفت ګوهای دوستانه و به اشتراک ګذاشتن معلوماتی که کسب کرده ایم بدون اینکه بخواهیم آنان را حقنه کنیم  وګرنه  کسانی که دیک طمع آنان و خود پرستی شان و تمامیت خواهی هایشان جوشان است همه مارا  نقره داغ و یا اسیر خواهند کرد.  آنان طالب جنګ کشتار خون ریزی و بی عدالتی هستند  آنان میخواهند که مردم فقیر بی سواد و محتاج باشند  ابله باشند  تا برایشان درد سری درست نکنند  نمونه هایش همان دیکتاتورهای ابلهی هستند که فکر میکنند اګر به دستور رییس کشتار انجام دهند محبوب خواهند شد؟  در صورتیکه ممکن است که رییس تغییر عقیده داده باشد؟   برابری؟

 • نمیدانم شما هم داستان سی مرغ عطار را خوانده اید ویا شنیده اید   سی مرغ قرار میګذارند که به دیدار سیمرغ که در قله قاف زندګی میکند بروند  وقتی بعد از ګذشتن مشګل هایی به قله قاف رسیدند  جز خودشان سی مرغ  سیمرغ دیګری ندیدند.  تمامی دانشمندان فلاسفه ومتفکران دنیا تا بحال نتوانسته اند که به دلیل هستی و راز هستی پی ببرند  ما چه را بدنیا میآییم و چرا از دنیا میرویم  و چرا در این چند روزه زندګی بایست اینقدر مشګلات داشته باشیم  پیامبران هم با همه دانش و نبوغی که داشته بودند  تنها با مثال توانسته اند بطور تمثیلی و قرینه خدا را ثابت کنند  ولی واقعا هرچیزی را که ما نتوانیم ببینیم  دلیل این است که وجود هم ندارد؟  مثلا صدسال پیش اګر به کسی از سلفون میګفتی که در یک چیز ګوچک میتوانی خروارها اطلاعات ضبط کنی و یا بدون سیم از یک طرف دنیا با آن طرف دنیا صحبت کنی  شاید میګفتند که طرف معیوب شده و یا عقلش پاره سنګ میبرد؟ یا آیا برای مثلا پدران ما ساده بود که بتوانند باور کنند که دستګاهی مانند کامپیوتر هست که میتوانی با همه دنیا در ارتباط باشی؟  البته این حرف من نیست  خانمی آمریکایی حرف شبیه به سیمرغ عطار میزد که خدا یعنی همه ما  خدا یعنی وجود در موجود و یا در خلق های خود؟  یا آقایی میګفت خدا یعنی عشق به بشریت  که اګر همه بشر باهم مهربان باشند و همدیګر را مثل خدا بپرستند و دوست داشته باشد  به خدا هم خواهند رسید با داشن همراهی با هم و همکاری باهم  که در این ګفته پارسی هم  رسد آدمی به جایی که بجز خدای نبیند   بنګر که تاکجاست مقام آدمیت؟  حضرت مسیح و حضرت محمد هم از برادری دوستی و برابر ګفته اند  و انګشت روی مهر و عدالت و انسانیت هم نهاده اند  حالا منتهی کسی مثل هیتلر مسیحی و یا سایرین پیدا میشود که بنام حضرت مسیح ظلم میکند که این تقصیر حضرت مسیح نیست؟  برای ما که در بستر اسلامی بزرګ شده ایم  و پدر یا مادر مسلمان مومن داشته ایم  برای ما ګفته اند که حضرت علی  در بزرګواری   خدمت  شجاعت علم و مردمی بودن و عفو کردن  و در دوستی مردانه عمل کردن نمونه بوده اند   اینکه وی از یتیمان سرپرستی میکرده و شبانګاه خودش با کوله باری از غذا و یا مواد دیګری به خانه فقیران و یتیمان میرفته  به ماګفته شده  یا اینکه وقتی که حضرت علی سرش توسط شمشیر ابن ملجم که ګویا پسر خوانده خود حضرت علی بوده فرقش شکافته میشود به دیګران میګوید که او به من تنها یک ضربه زد  قصاص او تنها یک ضربه شمشیر است  و یا از بدرفتاری یزید به حضرت امام حسین داستانها  ګفته اند و یزید را دیوانه ای دیکتاتور و خونخوار و هوسباز و دزد ترسیم کرده اند و امام را فردی دانا  شجاع و مردمی  حالا اګر اصغر قاتل مسلمان بوده بایست همه مسلمانان را بچشم اصغر قاتل نګاه کنیم .  مګر اینهمه حضرت مسیح از عشق دلداده ګی محبت و ګذشت و انسانیت و دوستی نګفت  پس چرا آقایان اروپایی ها از آن سرمشق نمی ګیرند؟ 
   
  بما ګفته شده بود که کمونیست یعنی خدا نیست و اینان کسانی هستند که به هیچ کس رحم نمی کنند همه را میکشند و مالهای آنان را غارت میکنند  به زن فرزند دیګران رحم ندارند و همه چیز اشتراکی است  یعنی زنان مال همه هستند  اخلاق ادب و عشق در بین اینان مرده است و همه دنبال مادیګرایی و پول هستند  و برای خاطر آن آدم میګشند البته نمونه آنرا هم استالین مثال میزدند  در هنګامیکه دانشجو بودم با یک پسر ارویای شرق آشنا شدم که در دانشګاه تهران درس میخواند  او بطور خلاصه ګفت کمونیست یعنی همه مردم باید هرچه که میتوانند به اجتماع خدمت کنند ویا کار نمایند و اجتماع هم بایست همه احتیاج های آنان را برآورده سازد  چیزی مثل عاشق معشوق که هر طرف سعی میکند به طرف دیګر بیشتر ابراز عشق کند؟  ولی آیا در عمل هم همین شده است؟  میدانیم که بشر بد همه جا هست و براحتی کمونیست  کاپیتالیست و مذهب ها را وسیله پیشرفت تنها خودش میداند یا میکند و از آن مثل حربه بر علیه دیګران استفاده میکند  چه بسا اصلا هم به فلسفه دین و یا مکتبهای اجتماعی عقیده ای هم نداشته باشد ولی برای ګذران و ګرفتن اعتبار و غارت از آنان استفاده میکند.
   
  مثلا کسانی را می شناسم که یکبار بنام بهایی توسط مسلمانان ناباب غارت شده اند و یک بار هم به عنوان مسلمان توسط بهاییان ناباب؟  خوب معلوم است که هر دو این دوګروه از دین بعنوان یک حربه برای کسب منافع دزدی استفاده کرده بودند؟  آیا بایست ګناه را به ګردنها دینها ګذاشت؟ یا انسانهای ناباب که همه جا متاسفانه یافت میشوند   بدبختی اینجاست که سیستمی که جهان را هدایت میکند تنها فکر منافع برخی از مردمی هست که عضو آن سیستم هستند و میلیاردها دلار ثروت دارند  و با استخدام دانشمندان خود فروخته و سرمایه های کلان و دردست داشتن وسایل ارتباط جمعی و با خریدن رهبران کوته فکر دزد و کلاش  همه مردم دنیا را بنوعی زیر نظر دارند  آنان میخواهند مواد مخدر و مواد صنعتی و منفجره خود را بفروشند و احتیاج به بازار هایی دارند  روش آنان هم دامان زدن به آتش های کینه  کنار ګذشتن خرد   تعصب های بی پایه نفرتهای قومی مذهبی  تمامیت خواهی خود پرستی حرص و بی فرهنګی است.  هدف آنان هم از بین بردن طبقه متوسط  و به زیر کشیدن آنان است  زیرا این طبقه است که دکتر میشود  مهندس میګردد و تحصیکرده  میشود و میخواهد با خرد به این مشګل پایان بدهد    تفرقه بین عرب عجم ترک  فارس  لر و پشتون  هزاره و کرد  ازبک و قرقیز  و… از همین قضیه سرچشمه میګیرد  یا  جنګ بین شیعه و سنی   مسلمان یهودی   بهایی مسلمان  و  صوفی … در همین رابطه است.  که فرموده اند   اینهمه جنګ جدل حاصل کوته نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه و بت خانه یکی است.  راه چاره همان وحدت در کثرت است  یعنی ما بایست باهم وحدت داشته باشیم در صورتیکه اختلاف نظرهایی هم با هم داریم  احترام به باورهای متاثر از محیط  وګفت ګوهای دوستانه و به اشتراک ګذاشتن معلوماتی که کسب کرده ایم بدون اینکه بخواهیم آنان را حقنه کنیم  وګرنه  کسانی که دیک طمع آنان و خود پرستی شان و تمامیت خواهی هایشان جوشان است همه مارا  نقره داغ و یا اسیر خواهند کرد.  آنان طالب جنګ کشتار خون ریزی و بی عدالتی هستند  آنان میخواهند که مردم فقیر بی سواد و محتاج باشند  ابله باشند  تا برایشان درد سری درست نکنند  نمونه هایش همان دیکتاتورهای ابلهی هستند که فکر میکنند اګر به دستور رییس کشتار انجام دهند محبوب خواهند شد؟  در صورتیکه ممکن است که رییس تغییر عقیده داده باشد؟   برابری؟

 • موسی

  این فایلو براتون آپلود کردم حتما ببینید… خیلی خیلی جالبه… حتما تا آخرش نگاه کنید… حتما…
  از دستش ندید… خیلی دیدنیه.
  http://s1.picofile.com/file/6854242452/The_Universe.pps.html

  برای آدمایی که دنبال حقیقت می گردند.

 • موسی

  این فایلو براتون آپلود کردم حتما ببینید… خیلی خیلی جالبه… حتما تا آخرش نگاه کنید… حتما…
  از دستش ندید… خیلی دیدنیه.
  http://s1.picofile.com/file/6854242452/The_Universe.pps.html

  برای آدمایی که دنبال حقیقت می گردند.

 • موسی

  این فایلو براتون آپلود کردم حتما ببینید… خیلی خیلی جالبه… حتما تا آخرش نگاه کنید… حتما…
  از دستش ندید… خیلی دیدنیه.
  http://s1.picofile.com/file/6854242452/The_Universe.pps.html

  برای آدمایی که دنبال حقیقت می گردند.

 • Amereeca

  محض اطلاع خدمتتون عرض کنم  که ۷۰% از مردم کشور آمریکا که با فرهنگ ترین و با کلاس ترین و  پروتمند ترین و پیشرفته ترین مردمان جهان هستند هر یک شنبه به کلیسا میرن. شما نظر آلبرت انیشتین رو راجع به خدا و  امداد غیبی شنیدی؟ نشنیدی؟ واقعا به تفکرتون خندم میگریه جناب فضول محله

  • آمریکای عزیز، هرچه می گویید، مأخذ و مرجع و بن مایه آن را دقیقاً باذکر صفحه و جلد کتاب بیان کنید. کلی گفتن، یک ادعایی بیش نیست. دانشمندان فیزیک و ریاضی به طبیعت و کهکشان ها آن طوری که مذهبیون باستناد روایات و احادیث که عموماً افسانه است بیان می کنند، باورمند نیستند.

   اینشتن تا آن جا که ما می دانیم فردی علمی بود و به این خرافات اعتقادی نداشت. هنگامی که قوم یهود از او خواستند تا اولین رئیس جمهوری اسراییل شود تا سرزمین اجدادی  که به روایات دینی یهوه خدای آنان به آنان داده است، خندید و مسخره کرد.

   در هرحال، گروه ما با هیچ دینی مشکلی ندارد و ما تنها نظریات و دیدگاههای روشنفکران و پژوهشگران را در این جا منعکس می کنیم و از خود چیزی نمی گویی. علت عمده مبارزه ما، به دلیل آنست که رژیم اسلامی قوانین اسلام را در ایران پیاده کرده، دست می برند، زنها را سنگسار می کنند، مال مردم را به عنوان اسلام و آن چه الله به آنان داده می خورند، و مانند آن. وگرنه ما دوستان بسیار زیاد مسلمان داریم که اسلام را وارد زندگی و سیاست خود نمی کنند، مراسم خود را در خانه هایشان به جا می آورند، و بسیار هم قابل دوستی و معاشرتند. 

   در نهایت ما به ایرانی مسلمان اعتقاد راریم و ارج مینهیم، ولی نه مسلمان ایرانی. شرط و فاکتور مشترک همه ماها در درجه نخست ایرانی بودن است که بتوانیم به تاریخ، آیین، و ارزش های مادی و معنوی پربار گذشتگان خود ارج نهیم. به عنوان نمونه، پندار، گفتار، و کردار نیک از آیین و فرهنگ انسانی هر ایرانی است و ما بدان ها علاقه داریم. همدیگر را خراب کردن، انتقاد خردکننده و نابه جا نمودن، ناسزا گفتن، مسخره کردن، توهین نمودن، و کوچک شمردن، از فرهنگ ما و از هرفرهنگ انسانی به دور است.  با سپاس از توجه شما

 • Amereeca

  محض اطلاع خدمتتون عرض کنم  که ۷۰% از مردم کشور آمریکا که با فرهنگ ترین و با کلاس ترین و  پروتمند ترین و پیشرفته ترین مردمان جهان هستند هر یک شنبه به کلیسا میرن. شما نظر آلبرت انیشتین رو راجع به خدا و  امداد غیبی شنیدی؟ نشنیدی؟ واقعا به تفکرتون خندم میگریه جناب فضول محله

  • آمریکای عزیز، هرچه می گویید، مأخذ و مرجع و بن مایه آن را دقیقاً باذکر صفحه و جلد کتاب بیان کنید. کلی گفتن، یک ادعایی بیش نیست. دانشمندان فیزیک و ریاضی به طبیعت و کهکشان ها آن طوری که مذهبیون باستناد روایات و احادیث که عموماً افسانه است بیان می کنند، باورمند نیستند.

   اینشتن تا آن جا که ما می دانیم فردی علمی بود و به این خرافات اعتقادی نداشت. هنگامی که قوم یهود از او خواستند تا اولین رئیس جمهوری اسراییل شود تا سرزمین اجدادی  که به روایات دینی یهوه خدای آنان به آنان داده است، خندید و مسخره کرد.

   در هرحال، گروه ما با هیچ دینی مشکلی ندارد و ما تنها نظریات و دیدگاههای روشنفکران و پژوهشگران را در این جا منعکس می کنیم و از خود چیزی نمی گویی. علت عمده مبارزه ما، به دلیل آنست که رژیم اسلامی قوانین اسلام را در ایران پیاده کرده، دست می برند، زنها را سنگسار می کنند، مال مردم را به عنوان اسلام و آن چه الله به آنان داده می خورند، و مانند آن. وگرنه ما دوستان بسیار زیاد مسلمان داریم که اسلام را وارد زندگی و سیاست خود نمی کنند، مراسم خود را در خانه هایشان به جا می آورند، و بسیار هم قابل دوستی و معاشرتند. 

   در نهایت ما به ایرانی مسلمان اعتقاد راریم و ارج مینهیم، ولی نه مسلمان ایرانی. شرط و فاکتور مشترک همه ماها در درجه نخست ایرانی بودن است که بتوانیم به تاریخ، آیین، و ارزش های مادی و معنوی پربار گذشتگان خود ارج نهیم. به عنوان نمونه، پندار، گفتار، و کردار نیک از آیین و فرهنگ انسانی هر ایرانی است و ما بدان ها علاقه داریم. همدیگر را خراب کردن، انتقاد خردکننده و نابه جا نمودن، ناسزا گفتن، مسخره کردن، توهین نمودن، و کوچک شمردن، از فرهنگ ما و از هرفرهنگ انسانی به دور است.  با سپاس از توجه شما

  • Amereeca

   هر وقت شما به دو سوال من جواب دادید باشه منم دقیقا آدرس کتاب و صفحه مورد نظر را به شما میگم. بازهم میگم اگه نمیتونی بگو نمیتونم. تو که سهلی من با اون رئیس رئیستون مناظره داشتم و شکستش دادم. خوب اگه به سواد و سطح معلومات خودت اطمینان داری چرا به این دو سوال من جواب نمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حالا گوش کن تا حالا از خودت پرسیدی چرا فیلم های پر هزینه ای مانند قسمت جدید وقایع نارنیا محصول  ۲۰۱۰,  legion2010, priest2011 که همگی مضمونی ضد دینی دارند در مارکت آمریکا با شکست مواجه شدند؟

 • Amereeca

  محض اطلاع خدمتتون عرض کنم  که ۷۰% از مردم کشور آمریکا که با فرهنگ ترین و با کلاس ترین و  پروتمند ترین و پیشرفته ترین مردمان جهان هستند هر یک شنبه به کلیسا میرن. شما نظر آلبرت انیشتین رو راجع به خدا و  امداد غیبی شنیدی؟ نشنیدی؟ واقعا به تفکرتون خندم میگریه جناب فضول محله

  • آمریکای عزیز، هرچه می گویید، مأخذ و مرجع و بن مایه آن را دقیقاً باذکر صفحه و جلد کتاب بیان کنید. کلی گفتن، یک ادعایی بیش نیست. دانشمندان فیزیک و ریاضی به طبیعت و کهکشان ها آن طوری که مذهبیون باستناد روایات و احادیث که عموماً افسانه است بیان می کنند، باورمند نیستند.

   اینشتن تا آن جا که ما می دانیم فردی علمی بود و به این خرافات اعتقادی نداشت. هنگامی که قوم یهود از او خواستند تا اولین رئیس جمهوری اسراییل شود تا سرزمین اجدادی  که به روایات دینی یهوه خدای آنان به آنان داده است، خندید و مسخره کرد.

   در هرحال، گروه ما با هیچ دینی مشکلی ندارد و ما تنها نظریات و دیدگاههای روشنفکران و پژوهشگران را در این جا منعکس می کنیم و از خود چیزی نمی گویی. علت عمده مبارزه ما، به دلیل آنست که رژیم اسلامی قوانین اسلام را در ایران پیاده کرده، دست می برند، زنها را سنگسار می کنند، مال مردم را به عنوان اسلام و آن چه الله به آنان داده می خورند، و مانند آن. وگرنه ما دوستان بسیار زیاد مسلمان داریم که اسلام را وارد زندگی و سیاست خود نمی کنند، مراسم خود را در خانه هایشان به جا می آورند، و بسیار هم قابل دوستی و معاشرتند. 

   در نهایت ما به ایرانی مسلمان اعتقاد راریم و ارج مینهیم، ولی نه مسلمان ایرانی. شرط و فاکتور مشترک همه ماها در درجه نخست ایرانی بودن است که بتوانیم به تاریخ، آیین، و ارزش های مادی و معنوی پربار گذشتگان خود ارج نهیم. به عنوان نمونه، پندار، گفتار، و کردار نیک از آیین و فرهنگ انسانی هر ایرانی است و ما بدان ها علاقه داریم. همدیگر را خراب کردن، انتقاد خردکننده و نابه جا نمودن، ناسزا گفتن، مسخره کردن، توهین نمودن، و کوچک شمردن، از فرهنگ ما و از هرفرهنگ انسانی به دور است.  با سپاس از توجه شما

   • Amereeca

    هر وقت شما به دو سوال من جواب دادید باشه منم دقیقا آدرس کتاب و صفحه مورد نظر را به شما میگم. بازهم میگم اگه نمیتونی بگو نمیتونم. تو که سهلی من با اون رئیس رئیستون مناظره داشتم و شکستش دادم. خوب اگه به سواد و سطح معلومات خودت اطمینان داری چرا به این دو سوال من جواب نمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حالا گوش کن تا حالا از خودت پرسیدی چرا فیلم های پر هزینه ای مانند قسمت جدید وقایع نارنیا محصول ۲۰۱۰, legion2010, priest2011 که همگی مضمونی ضد دینی دارند در مارکت آمریکا با شکست مواجه شدند؟

  • Amereeca

   هر وقت شما به دو سوال من جواب دادید باشه منم دقیقا آدرس کتاب و صفحه مورد نظر را به شما میگم. بازهم میگم اگه نمیتونی بگو نمیتونم. تو که سهلی من با اون رئیس رئیستون مناظره داشتم و شکستش دادم. خوب اگه به سواد و سطح معلومات خودت اطمینان داری چرا به این دو سوال من جواب نمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حالا گوش کن تا حالا از خودت پرسیدی چرا فیلم های پر هزینه ای مانند قسمت جدید وقایع نارنیا محصول  ۲۰۱۰,  legion2010, priest2011 که همگی مضمونی ضد دینی دارند در مارکت آمریکا با شکست مواجه شدند؟

 • Amereeca

  محض اطلاع خدمتتون عرض کنم  که ۷۰% از مردم کشور آمریکا که با فرهنگ ترین و با کلاس ترین و  پروتمند ترین و پیشرفته ترین مردمان جهان هستند هر یک شنبه به کلیسا میرن. شما نظر آلبرت انیشتین رو راجع به خدا و  امداد غیبی شنیدی؟ نشنیدی؟ واقعا به تفکرتون خندم میگریه جناب فضول محله

  • آمریکای عزیز، هرچه می گویید، مأخذ و مرجع و بن مایه آن را دقیقاً باذکر صفحه و جلد کتاب بیان کنید. کلی گفتن، یک ادعایی بیش نیست. دانشمندان فیزیک و ریاضی به طبیعت و کهکشان ها آن طوری که مذهبیون باستناد روایات و احادیث که عموماً افسانه است بیان می کنند، باورمند نیستند.

   اینشتن تا آن جا که ما می دانیم فردی علمی بود و به این خرافات اعتقادی نداشت. هنگامی که قوم یهود از او خواستند تا اولین رئیس جمهوری اسراییل شود تا سرزمین اجدادی  که به روایات دینی یهوه خدای آنان به آنان داده است، خندید و مسخره کرد.

   در هرحال، گروه ما با هیچ دینی مشکلی ندارد و ما تنها نظریات و دیدگاههای روشنفکران و پژوهشگران را در این جا منعکس می کنیم و از خود چیزی نمی گویی. علت عمده مبارزه ما، به دلیل آنست که رژیم اسلامی قوانین اسلام را در ایران پیاده کرده، دست می برند، زنها را سنگسار می کنند، مال مردم را به عنوان اسلام و آن چه الله به آنان داده می خورند، و مانند آن. وگرنه ما دوستان بسیار زیاد مسلمان داریم که اسلام را وارد زندگی و سیاست خود نمی کنند، مراسم خود را در خانه هایشان به جا می آورند، و بسیار هم قابل دوستی و معاشرتند. 

   در نهایت ما به ایرانی مسلمان اعتقاد راریم و ارج مینهیم، ولی نه مسلمان ایرانی. شرط و فاکتور مشترک همه ماها در درجه نخست ایرانی بودن است که بتوانیم به تاریخ، آیین، و ارزش های مادی و معنوی پربار گذشتگان خود ارج نهیم. به عنوان نمونه، پندار، گفتار، و کردار نیک از آیین و فرهنگ انسانی هر ایرانی است و ما بدان ها علاقه داریم. همدیگر را خراب کردن، انتقاد خردکننده و نابه جا نمودن، ناسزا گفتن، مسخره کردن، توهین نمودن، و کوچک شمردن، از فرهنگ ما و از هرفرهنگ انسانی به دور است.  با سپاس از توجه شما

   • Amereeca

    هر وقت شما به دو سوال من جواب دادید باشه منم دقیقا آدرس کتاب و صفحه مورد نظر را به شما میگم. بازهم میگم اگه نمیتونی بگو نمیتونم. تو که سهلی من با اون رئیس رئیستون مناظره داشتم و شکستش دادم. خوب اگه به سواد و سطح معلومات خودت اطمینان داری چرا به این دو سوال من جواب نمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حالا گوش کن تا حالا از خودت پرسیدی چرا فیلم های پر هزینه ای مانند قسمت جدید وقایع نارنیا محصول ۲۰۱۰, legion2010, priest2011 که همگی مضمونی ضد دینی دارند در مارکت آمریکا با شکست مواجه شدند؟

  • Amereeca

   هر وقت شما به دو سوال من جواب دادید باشه منم دقیقا آدرس کتاب و صفحه مورد نظر را به شما میگم. بازهم میگم اگه نمیتونی بگو نمیتونم. تو که سهلی من با اون رئیس رئیستون مناظره داشتم و شکستش دادم. خوب اگه به سواد و سطح معلومات خودت اطمینان داری چرا به این دو سوال من جواب نمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حالا گوش کن تا حالا از خودت پرسیدی چرا فیلم های پر هزینه ای مانند قسمت جدید وقایع نارنیا محصول  ۲۰۱۰,  legion2010, priest2011 که همگی مضمونی ضد دینی دارند در مارکت آمریکا با شکست مواجه شدند؟

 • موسی

  من از این متعجم چرا با این همه مطالب ریز و درشت در مورد اسلام چرا هنوز بعضیها بدون شناخن آن شروع به تخطئه و تخریب اسلام میکنند.
  اسلام دین برابری و یرادری است… اسلام دین ارزشهاست…
  اسلامو از سید مرتضی یاد بگیریم
  اسلامو از شیخ طوسی یاد بگیریم
  اسلامو از شیخ مفید… سید بن طاووس… سید بحرالعلوم… مرحوم کاشف الغطاء… مرحوم قاضی… و … و … و… یاد بگیریم.
  برای اینکه بتونیم مستقیم به آفتاب نگاه کنیم و چشممون اذیت نشه باید اول جاهایی که کمتر روشنه رو دیده باشیم.
  برای درک انوار الهی باید اول از نورهای بسیار کم شروع کرد.

  حرف اسلام از همه ادیان کاملتره… اما اونقدر برداشتهای سطحی و غلط از دین به خورد مردم داده شده… که درک صحیحی از اسلام ندارن.

  کی گفته سنگسار فقط تو اسلامه… تو بسیاری از ادیان الهی این جکم وجود داره… 
  بله… دل آدم برای کسی که سنگسار میشه می سوزه… اما برخی گناهان هستند که اونقدر زشتیشون بالاست که خدا تنها راه قصاصشون رو سنگسار قرار داده. تقصیر خود آدماست… کسی که میدونه اگه بره خودشو بندازه تو دره تیکه تیکه میشه چرا باید گناهی مرتکب بشه که خدا چنین مجازات سنگینی براش قرار داده…؟!!!

  ببینید ما باید درک کنیم که چه عملی رو مقابل کی داریم انجام میدیم.
  با یه مثال روشنتون می کنم:

  فرض کنید در حضور پدرتون نشستین… آیا میتونین بدون ناراحتی با صدای بلند گاز معدتون رو تخلیه کنین..؟!!!!!
  حالا فرض کنین جای باباتون یکی از اساتید دانشگاهتون نشسته باشه… حالا چی؟!!!!
  حالا فرض کنید باز مقام مهمتری مثلا استاندار استانی که توش زندگی می کنید جاش باشه…. می بینید هرچی مقام بالاتری قرار می گیره زشتی عمل به تبع اون بیشتر میشه…

  خب در مورد گناهان هم همینجوره وقتی حد مقام به بی نهایت میل می کنه حد زشتی عمل هم به بی نهایت میل می که و بالطبع میزان مجازات هم به بینهایت می رسه… خب تو این وضعیت اگرچه عملی مثل سنگسار برای منو شما مجازات بی رحمانه ای بحساب میاد اما واقعیت اینه که این مجازات در مقابل مجازات اصلی که قراره در ابعاد دیگه اون شخص بچشه بسیار ناچیزه….
  فلسفه این مجازات دنیوی هم چند علت داره:
  ۱- اول برای اینکه این مجازات عبرتی باشه برای دیگران تا نیت اینگونه اعمال زشتو از خودشون دور کنند.
  ۲- این مجازات باعث تخفیف تو مجازات اخروی فرد مجرم میشه
  ۳- بعلت شرکت عموم، این مجازات باعث وحدت جامعه در مبارزه با مفاسد بزرگ اخلاقی میشه.
  ۴- مردم یاد میگیرن که در مقابل انجام مفاسد بزرگ هیچگونه ترحمی جایز نیست… چون حق خدا از همه چیز مهمتره.

  هر جا حق خداوند که صاحب اختیار همه انسانهاست پایمال میشه دیگه حقوق انسانی مفهومی نداره… میدونین یعنی چی… یعنی حرف حرف خداست یک کلام و لاغیر… انسان نباید در مقابل خالق خودش گردنکشی بکنه… وقتی خدا میگه فلان کارو نکن این مجازاتشه… دیگه هیچگونه جای بهانه ای باقی نمیمونه.

  یه مثال دیگه بزنم که روشنتر بشید…
  اگه شما یه روبوت بسازید که قراره تو کارای خونه کمکتون کنه… یه روز میاین خونه می بینین همه چیزو درب و داغون کرده چیکارش می کنین…؟!! شاید یکی بگه از نو برنامه ریزیش می کنم…. اما فرض کنین روبوت فقط یکبار قابل برنامه ریزی بوده… مسلما تنها راه باقی مونده اینه که روبوتو از کار بندازین.

  اصلا قابل تحمل هست موجودی که ما خودمون خلق کنیم بشه دشمن خودمون…؟!
  مسلما خیر… اعمال زشتی هم که ما انجام میدیم با خواست خدا در تعارضه چون خدا پاکی مطلقه… نور مطلقه یک ذره زشتی در قلمرو حکومت خودش رو نمی پذیره… اگه ما این همه کارهای زشت می بینیم ولی خیلیها تا آخر عمرشون تو این دنیا مجازات نمی شن واسه اینه که بعد از مرگ عذابشون بسیار سخت تره… 

  خلاصه کنم… انسان مال خداست متعلق بخودش نیست… فکر می کنه که مال خودشه اما در واقع نه جسمش نه روحش نه فکرش هیچ چیش مال خودش نیست… هر چی که داره همشو خدا به امانت به انسان سپرده و ازش خواسته از این ابزارها تو راه صحیح استفاده کنه… این وظیفه انسانه که راه درست استفاده از این ابزارها رو یاد بگیره…

  ببینید ما به دنیا اومدیم که با این ابزارهایی که خدا بهمون داده اون روح خدایی که تو وجودمون هستو متبلور کنیم و از اون وجود حیوانی که برای زندگی تو این دنیا لازم داریم فاصله بگیریم… انسان یه موجود دو وجهیه… اگه حیوانیتشو پرورش بده به سمت حیوان شدن پیش میره (میل جنسی، میل به غذا، میل به خواب و…) و اگه انسانیت خودشو پرورش بده به سمت خدا نزدیک میشه (ایمان به خدا و غیب، اعمال صالح، تحمل سختیها…).

  امیدوارم که همه ما راه صحیحو انتخاب کنیم.
  smmv2012@gmail.com

 • موسی

  من از این متعجم چرا با این همه مطالب ریز و درشت در مورد اسلام چرا هنوز بعضیها بدون شناخن آن شروع به تخطئه و تخریب اسلام میکنند.
  اسلام دین برابری و یرادری است… اسلام دین ارزشهاست…
  اسلامو از سید مرتضی یاد بگیریم
  اسلامو از شیخ طوسی یاد بگیریم
  اسلامو از شیخ مفید… سید بن طاووس… سید بحرالعلوم… مرحوم کاشف الغطاء… مرحوم قاضی… و … و … و… یاد بگیریم.
  برای اینکه بتونیم مستقیم به آفتاب نگاه کنیم و چشممون اذیت نشه باید اول جاهایی که کمتر روشنه رو دیده باشیم.
  برای درک انوار الهی باید اول از نورهای بسیار کم شروع کرد.

  حرف اسلام از همه ادیان کاملتره… اما اونقدر برداشتهای سطحی و غلط از دین به خورد مردم داده شده… که درک صحیحی از اسلام ندارن.

  کی گفته سنگسار فقط تو اسلامه… تو بسیاری از ادیان الهی این جکم وجود داره… 
  بله… دل آدم برای کسی که سنگسار میشه می سوزه… اما برخی گناهان هستند که اونقدر زشتیشون بالاست که خدا تنها راه قصاصشون رو سنگسار قرار داده. تقصیر خود آدماست… کسی که میدونه اگه بره خودشو بندازه تو دره تیکه تیکه میشه چرا باید گناهی مرتکب بشه که خدا چنین مجازات سنگینی براش قرار داده…؟!!!

  ببینید ما باید درک کنیم که چه عملی رو مقابل کی داریم انجام میدیم.
  با یه مثال روشنتون می کنم:

  فرض کنید در حضور پدرتون نشستین… آیا میتونین بدون ناراحتی با صدای بلند گاز معدتون رو تخلیه کنین..؟!!!!!
  حالا فرض کنین جای باباتون یکی از اساتید دانشگاهتون نشسته باشه… حالا چی؟!!!!
  حالا فرض کنید باز مقام مهمتری مثلا استاندار استانی که توش زندگی می کنید جاش باشه…. می بینید هرچی مقام بالاتری قرار می گیره زشتی عمل به تبع اون بیشتر میشه…

  خب در مورد گناهان هم همینجوره وقتی حد مقام به بی نهایت میل می کنه حد زشتی عمل هم به بی نهایت میل می که و بالطبع میزان مجازات هم به بینهایت می رسه… خب تو این وضعیت اگرچه عملی مثل سنگسار برای منو شما مجازات بی رحمانه ای بحساب میاد اما واقعیت اینه که این مجازات در مقابل مجازات اصلی که قراره در ابعاد دیگه اون شخص بچشه بسیار ناچیزه….
  فلسفه این مجازات دنیوی هم چند علت داره:
  ۱- اول برای اینکه این مجازات عبرتی باشه برای دیگران تا نیت اینگونه اعمال زشتو از خودشون دور کنند.
  ۲- این مجازات باعث تخفیف تو مجازات اخروی فرد مجرم میشه
  ۳- بعلت شرکت عموم، این مجازات باعث وحدت جامعه در مبارزه با مفاسد بزرگ اخلاقی میشه.
  ۴- مردم یاد میگیرن که در مقابل انجام مفاسد بزرگ هیچگونه ترحمی جایز نیست… چون حق خدا از همه چیز مهمتره.

  هر جا حق خداوند که صاحب اختیار همه انسانهاست پایمال میشه دیگه حقوق انسانی مفهومی نداره… میدونین یعنی چی… یعنی حرف حرف خداست یک کلام و لاغیر… انسان نباید در مقابل خالق خودش گردنکشی بکنه… وقتی خدا میگه فلان کارو نکن این مجازاتشه… دیگه هیچگونه جای بهانه ای باقی نمیمونه.

  یه مثال دیگه بزنم که روشنتر بشید…
  اگه شما یه روبوت بسازید که قراره تو کارای خونه کمکتون کنه… یه روز میاین خونه می بینین همه چیزو درب و داغون کرده چیکارش می کنین…؟!! شاید یکی بگه از نو برنامه ریزیش می کنم…. اما فرض کنین روبوت فقط یکبار قابل برنامه ریزی بوده… مسلما تنها راه باقی مونده اینه که روبوتو از کار بندازین.

  اصلا قابل تحمل هست موجودی که ما خودمون خلق کنیم بشه دشمن خودمون…؟!
  مسلما خیر… اعمال زشتی هم که ما انجام میدیم با خواست خدا در تعارضه چون خدا پاکی مطلقه… نور مطلقه یک ذره زشتی در قلمرو حکومت خودش رو نمی پذیره… اگه ما این همه کارهای زشت می بینیم ولی خیلیها تا آخر عمرشون تو این دنیا مجازات نمی شن واسه اینه که بعد از مرگ عذابشون بسیار سخت تره… 

  خلاصه کنم… انسان مال خداست متعلق بخودش نیست… فکر می کنه که مال خودشه اما در واقع نه جسمش نه روحش نه فکرش هیچ چیش مال خودش نیست… هر چی که داره همشو خدا به امانت به انسان سپرده و ازش خواسته از این ابزارها تو راه صحیح استفاده کنه… این وظیفه انسانه که راه درست استفاده از این ابزارها رو یاد بگیره…

  ببینید ما به دنیا اومدیم که با این ابزارهایی که خدا بهمون داده اون روح خدایی که تو وجودمون هستو متبلور کنیم و از اون وجود حیوانی که برای زندگی تو این دنیا لازم داریم فاصله بگیریم… انسان یه موجود دو وجهیه… اگه حیوانیتشو پرورش بده به سمت حیوان شدن پیش میره (میل جنسی، میل به غذا، میل به خواب و…) و اگه انسانیت خودشو پرورش بده به سمت خدا نزدیک میشه (ایمان به خدا و غیب، اعمال صالح، تحمل سختیها…).

  امیدوارم که همه ما راه صحیحو انتخاب کنیم.
  smmv2012@gmail.com

  • Kartal

   چاره کار ما  کله خرها  وکله خرابها  فقط  بمب اتم یا  هیدروزنه.  سنگسار  به عنوان مجازات اگه برای تو قابل توجیح و درک و قبول هست   باید بگم  واقعا  ما  حالا حالا ها  کار داریم و  انسانهای خشونت طلب و خشونت پروری مثل تو  رو  دیگه هیچ جور  نمیتوان  کنار اومد .    شما  جانورانی هستید که  شخص خود حیوان رو رو سفید و سربلند کردید.  و ما هم متحملیم شما  کثافت هارو  تحمل کنیم ولی  دوران شما هم  گزر خواهد کرد .
   بی شک نام دین و اسلام هم روزی در زباله دان تاریخ فرو خواهد رفت .   ولی اگر بخوام  دینها رو از لحاظ حیوانی بودن مقایسه کنم  یحودیت واسلام دست در شانه های هم انداختع اند. 

 • موسی

  من از این متعجم چرا با این همه مطالب ریز و درشت در مورد اسلام چرا هنوز بعضیها بدون شناخن آن شروع به تخطئه و تخریب اسلام میکنند.
  اسلام دین برابری و یرادری است… اسلام دین ارزشهاست…
  اسلامو از سید مرتضی یاد بگیریم
  اسلامو از شیخ طوسی یاد بگیریم
  اسلامو از شیخ مفید… سید بن طاووس… سید بحرالعلوم… مرحوم کاشف الغطاء… مرحوم قاضی… و … و … و… یاد بگیریم.
  برای اینکه بتونیم مستقیم به آفتاب نگاه کنیم و چشممون اذیت نشه باید اول جاهایی که کمتر روشنه رو دیده باشیم.
  برای درک انوار الهی باید اول از نورهای بسیار کم شروع کرد.

  حرف اسلام از همه ادیان کاملتره… اما اونقدر برداشتهای سطحی و غلط از دین به خورد مردم داده شده… که درک صحیحی از اسلام ندارن.

  کی گفته سنگسار فقط تو اسلامه… تو بسیاری از ادیان الهی این جکم وجود داره… 
  بله… دل آدم برای کسی که سنگسار میشه می سوزه… اما برخی گناهان هستند که اونقدر زشتیشون بالاست که خدا تنها راه قصاصشون رو سنگسار قرار داده. تقصیر خود آدماست… کسی که میدونه اگه بره خودشو بندازه تو دره تیکه تیکه میشه چرا باید گناهی مرتکب بشه که خدا چنین مجازات سنگینی براش قرار داده…؟!!!

  ببینید ما باید درک کنیم که چه عملی رو مقابل کی داریم انجام میدیم.
  با یه مثال روشنتون می کنم:

  فرض کنید در حضور پدرتون نشستین… آیا میتونین بدون ناراحتی با صدای بلند گاز معدتون رو تخلیه کنین..؟!!!!!
  حالا فرض کنین جای باباتون یکی از اساتید دانشگاهتون نشسته باشه… حالا چی؟!!!!
  حالا فرض کنید باز مقام مهمتری مثلا استاندار استانی که توش زندگی می کنید جاش باشه…. می بینید هرچی مقام بالاتری قرار می گیره زشتی عمل به تبع اون بیشتر میشه…

  خب در مورد گناهان هم همینجوره وقتی حد مقام به بی نهایت میل می کنه حد زشتی عمل هم به بی نهایت میل می که و بالطبع میزان مجازات هم به بینهایت می رسه… خب تو این وضعیت اگرچه عملی مثل سنگسار برای منو شما مجازات بی رحمانه ای بحساب میاد اما واقعیت اینه که این مجازات در مقابل مجازات اصلی که قراره در ابعاد دیگه اون شخص بچشه بسیار ناچیزه….
  فلسفه این مجازات دنیوی هم چند علت داره:
  ۱- اول برای اینکه این مجازات عبرتی باشه برای دیگران تا نیت اینگونه اعمال زشتو از خودشون دور کنند.
  ۲- این مجازات باعث تخفیف تو مجازات اخروی فرد مجرم میشه
  ۳- بعلت شرکت عموم، این مجازات باعث وحدت جامعه در مبارزه با مفاسد بزرگ اخلاقی میشه.
  ۴- مردم یاد میگیرن که در مقابل انجام مفاسد بزرگ هیچگونه ترحمی جایز نیست… چون حق خدا از همه چیز مهمتره.

  هر جا حق خداوند که صاحب اختیار همه انسانهاست پایمال میشه دیگه حقوق انسانی مفهومی نداره… میدونین یعنی چی… یعنی حرف حرف خداست یک کلام و لاغیر… انسان نباید در مقابل خالق خودش گردنکشی بکنه… وقتی خدا میگه فلان کارو نکن این مجازاتشه… دیگه هیچگونه جای بهانه ای باقی نمیمونه.

  یه مثال دیگه بزنم که روشنتر بشید…
  اگه شما یه روبوت بسازید که قراره تو کارای خونه کمکتون کنه… یه روز میاین خونه می بینین همه چیزو درب و داغون کرده چیکارش می کنین…؟!! شاید یکی بگه از نو برنامه ریزیش می کنم…. اما فرض کنین روبوت فقط یکبار قابل برنامه ریزی بوده… مسلما تنها راه باقی مونده اینه که روبوتو از کار بندازین.

  اصلا قابل تحمل هست موجودی که ما خودمون خلق کنیم بشه دشمن خودمون…؟!
  مسلما خیر… اعمال زشتی هم که ما انجام میدیم با خواست خدا در تعارضه چون خدا پاکی مطلقه… نور مطلقه یک ذره زشتی در قلمرو حکومت خودش رو نمی پذیره… اگه ما این همه کارهای زشت می بینیم ولی خیلیها تا آخر عمرشون تو این دنیا مجازات نمی شن واسه اینه که بعد از مرگ عذابشون بسیار سخت تره… 

  خلاصه کنم… انسان مال خداست متعلق بخودش نیست… فکر می کنه که مال خودشه اما در واقع نه جسمش نه روحش نه فکرش هیچ چیش مال خودش نیست… هر چی که داره همشو خدا به امانت به انسان سپرده و ازش خواسته از این ابزارها تو راه صحیح استفاده کنه… این وظیفه انسانه که راه درست استفاده از این ابزارها رو یاد بگیره…

  ببینید ما به دنیا اومدیم که با این ابزارهایی که خدا بهمون داده اون روح خدایی که تو وجودمون هستو متبلور کنیم و از اون وجود حیوانی که برای زندگی تو این دنیا لازم داریم فاصله بگیریم… انسان یه موجود دو وجهیه… اگه حیوانیتشو پرورش بده به سمت حیوان شدن پیش میره (میل جنسی، میل به غذا، میل به خواب و…) و اگه انسانیت خودشو پرورش بده به سمت خدا نزدیک میشه (ایمان به خدا و غیب، اعمال صالح، تحمل سختیها…).

  امیدوارم که همه ما راه صحیحو انتخاب کنیم.
  smmv2012@gmail.com

 • Saeid

  جناب موسی قصاوت و سنگدلی شما از گفتارتون که بیشتر شبیه ملاهای جلاد رژیم هست کاملا پیداست که یه عمل وحشیانه و به دورز انسانیت به اسم سنگسارو این چنین عادلانه نشون می دین.باشد که در مورد خود شما و فرزندانتان اجرا شود این عمل الهی.

 • Saeid

  جناب موسی قصاوت و سنگدلی شما از گفتارتون که بیشتر شبیه ملاهای جلاد رژیم هست کاملا پیداست که یه عمل وحشیانه و به دورز انسانیت به اسم سنگسارو این چنین عادلانه نشون می دین.باشد که در مورد خود شما و فرزندانتان اجرا شود این عمل الهی.

 • Saeid

  جناب موسی قصاوت و سنگدلی شما از گفتارتون که بیشتر شبیه ملاهای جلاد رژیم هست کاملا پیداست که یه عمل وحشیانه و به دورز انسانیت به اسم سنگسارو این چنین عادلانه نشون می دین.باشد که در مورد خود شما و فرزندانتان اجرا شود این عمل الهی.

 • موسی

  به هیچ وجه سنگسار با اصل عدالت در اسلام منافات نداره…
  علت این که شما سنگسار رو عمل غیر انسانی می دونید بخاطر اینه که از مقام و عظمت خداوند آگاهی ندارید..

  زشتی اعمالی که برای آونها سنگسار در نظر گرفته شده اونقدر بالاست که هیچ جنایتی شاید با اونها قابل مقایسه نباشه…
  خواهش می کنم از روی احساسات صحبت نکنید…
  یکی از دلایل اینجور برخوردها بخاطر اینه که شما درک صحیحی از شدت عذابهای اخروی ندارین…

  در جهنم نعمتی وجود نداره که بتونین ازش استفاده کنین… خواهش می کنم سعی کنین این چیزایی که میگم بدقت بخونین و تصور کنین…

  ۱- هر روز اخروی در جهنم برابر با ۱۰۰۰ سال دنیاییه (علتش بخاطر مباحث مربوط به طول زمان در فضاهای بیش از سه بعد هست…) یعنی حدود تقریبی ۳۵۰۰۰۰۰ روز… اگه قرار باشه فقط یک ساعت بریم جهنم زمانی حدود چهل سال در جهنم خواهیم بود.
  ۲-در جهنم فضا بسیار محدوده و اهالی جهنم در فضای بسیار تنگی بهم فشرده هستد
  ۳-در جهنم جوانی وجود نداره…
  ۴-همه چیز حتی آتش جهنم بقدرت خداوند جاندار و حائز درک و شعوره . هیچ مرگی در جهنم وجود نداره (برای خداوندی که به تن گوشتی انسانها جان داده کاری نداره این جان رو در هر جسم دیگری وارد کنه…) از اینرو حتی اگه در جهنم تکه تکه ریز ریز و خاکستر هم بشیم باز همون اجزای باقیمانده زنده هستند و جان از اونها خارج نمیشه (می تونین درک کنین چقدر تحملش سخته…!!)
  ۵- ستاره هایی که در دنیا وجود دارند در مرکزشون گرما و لهیب چندین میلیون درجه تولید می کنند… شاید بالاترین حرارتی که ما بتونیم در دنیا متصور بشیم… آتش جهنم از این دما هم (احتمالا) خیلی بیشتره…ما با ارفاق فرض می کنیم همین دما رو برای عذاب در نظر گرفته باشن…. خب بنظر شما چطوره؟!!
  ۶- خوراک اهل جهنم از درختیه بنام زقوم که ریشه اش تو عمق جهنم قرار داره و شکل میوه هاش مثل سر شیاطین می مونه… توصیه می کنم وجود شیطان رو افسانه تصور نکنین… چون یه واقعیت محضه و تمام فتنه ها، ظلمها و فسادهای روی زمین رو همین ملعون با فرزندانش درست می کنن… اما انسانها چون چشمشون فقط سه بعد رو درک می کنه و قادر به دیدن ابعاد بالاتر نیستند شیاطین رو هم نمی بینند و فکر می کنن همه اتفاقات کار خود انسانهاست در حالیکه عامل تحریک انسانها به این کارها شیاطین هستند.
  اینم اسم چند شیطان:
  ابلیس-عزازیل-بعلزبوب-بعل-بلیعال-لویاثان-بهیموت-بلعان-داجون… که در کتب معروف مثل بهشت گمشده جان میلتون و کمدی الهی دانته اسامی کاملتر آنها آمده است.
  اینها بهیچ وجه قصه نیست… واقعیت محضه اما انسان که میدونه بخاطر اعمالش چه عاقبتی در انتظارشه همه چیزو انکار می کنه.
  ۷-نوشیدنی اهل جهنم حمیم نام داره که احتمالا کثیفترین و بدبوترین چیزیه که بشه تصورش کرد و اونقدر داغه که هر کس بخوره تمام صورتشو بریان می کنه… ولی جهنمیا اونقدر عطششون بالاست که همین آب جوش رو هم با تمام ولع میخورن وشکمهاشونو از اون پر می کنن و این آب تمام احشای داخل بدنشون رو می سوزونه…

  بازم بگم…
  دیگه کافیه… خب حالا اگه یه فردی تو این دنا سنگسار بشه بخش زیادی از گناهش بخاطر همین سنگسار بخشیده میشه و عذاب بسیار کمتری اونجا در انتظارش خواهد بود.

  خواهش می کنم تفکرتون رو از سه بعد و متریالیسم مطلق خارج کنید…
  جهان ما جهانی است با چندین بعد ناشناخته و موجوداتی که در این ابعاد وجود دارن ولی ما انسانها قادر به درکشون نیستیم…

  چرا همش غصه این دنیای سه بعدی رو بخوریم که بعد از یه بازه ۶۰-۷۰ ساله تموم میشه و ما وارد ابعاد دیگری میشیم.

  می دونم درک اینا سخته ولی متأسفانه باید بپذیریم…

  البته بازم میگم خداوند بسیار کریمه و اگه بنده ای غرق گناه هم بره از درگاه خداوند معذرت بخواد بشزط اینکه قلبا از گذشتش پشیمون باشه و بخواد جبران کنه… خدا خیلی راحتتر از اینها می بخشه.

  چرا انسانی که جاش باید بهشت اعلی علیین باشه با اعمال زشت خودش در حوزه حکومت خدا باعث سقوط خودش به درکات جهنم بشه…

  من واقعا تأسف میخورم چرا امثال شما جوونایی که لیاقتتون بالاترین نعمات الهی در بهشت اخرویه بخاطر چند سال عشق و حال تو این دنیا عاقبت خودنون رو خراب می کنین..

  در حکومت الهی هیچکس بدنبال آزار و شکنجه وانتقام گیری نیست.. ما خودمون هستیم که پامونو از گلیم خودمون دراز می کنیم و خشم الهی شامل حالمون میشه…
  اجرای احکام الهی هم وظیفه خود مردمه… خود مردم باید قتل و تجاوز و سرقت و امثالهم رو با اون حدودی که خداوند مشخص کرده مجازات کنن… این حکم حکم خداست و احدی حق اعتراض بهش نداره… اگه منم مرتکب عملی بشم که مجازاتش سنگسار باشه حتما باید در مورد من هم اجرا بشه.

  خب ببخشید که طولانی شد… امیدوارم بجای فضای فحش و حرفای زشت و غیر منطقی و افکار دنیایی روزی شاهد واقع بینی و خدامحوری در امثال سایت شما باشیم…

  سعی می کنم در پستهای بعدی از نعمتهایی از بهشت براتون بگم که تو خوابم ندیده باشین.

 • موسی

  به هیچ وجه سنگسار با اصل عدالت در اسلام منافات نداره…
  علت این که شما سنگسار رو عمل غیر انسانی می دونید بخاطر اینه که از مقام و عظمت خداوند آگاهی ندارید..

  زشتی اعمالی که برای آونها سنگسار در نظر گرفته شده اونقدر بالاست که هیچ جنایتی شاید با اونها قابل مقایسه نباشه…
  خواهش می کنم از روی احساسات صحبت نکنید…
  یکی از دلایل اینجور برخوردها بخاطر اینه که شما درک صحیحی از شدت عذابهای اخروی ندارین…

  در جهنم نعمتی وجود نداره که بتونین ازش استفاده کنین… خواهش می کنم سعی کنین این چیزایی که میگم بدقت بخونین و تصور کنین…

  ۱- هر روز اخروی در جهنم برابر با ۱۰۰۰ سال دنیاییه (علتش بخاطر مباحث مربوط به طول زمان در فضاهای بیش از سه بعد هست…) یعنی حدود تقریبی ۳۵۰۰۰۰۰ روز… اگه قرار باشه فقط یک ساعت بریم جهنم زمانی حدود چهل سال در جهنم خواهیم بود.
  ۲-در جهنم فضا بسیار محدوده و اهالی جهنم در فضای بسیار تنگی بهم فشرده هستد
  ۳-در جهنم جوانی وجود نداره…
  ۴-همه چیز حتی آتش جهنم بقدرت خداوند جاندار و حائز درک و شعوره . هیچ مرگی در جهنم وجود نداره (برای خداوندی که به تن گوشتی انسانها جان داده کاری نداره این جان رو در هر جسم دیگری وارد کنه…) از اینرو حتی اگه در جهنم تکه تکه ریز ریز و خاکستر هم بشیم باز همون اجزای باقیمانده زنده هستند و جان از اونها خارج نمیشه (می تونین درک کنین چقدر تحملش سخته…!!)
  ۵- ستاره هایی که در دنیا وجود دارند در مرکزشون گرما و لهیب چندین میلیون درجه تولید می کنند… شاید بالاترین حرارتی که ما بتونیم در دنیا متصور بشیم… آتش جهنم از این دما هم (احتمالا) خیلی بیشتره…ما با ارفاق فرض می کنیم همین دما رو برای عذاب در نظر گرفته باشن…. خب بنظر شما چطوره؟!!
  ۶- خوراک اهل جهنم از درختیه بنام زقوم که ریشه اش تو عمق جهنم قرار داره و شکل میوه هاش مثل سر شیاطین می مونه… توصیه می کنم وجود شیطان رو افسانه تصور نکنین… چون یه واقعیت محضه و تمام فتنه ها، ظلمها و فسادهای روی زمین رو همین ملعون با فرزندانش درست می کنن… اما انسانها چون چشمشون فقط سه بعد رو درک می کنه و قادر به دیدن ابعاد بالاتر نیستند شیاطین رو هم نمی بینند و فکر می کنن همه اتفاقات کار خود انسانهاست در حالیکه عامل تحریک انسانها به این کارها شیاطین هستند.
  اینم اسم چند شیطان:
  ابلیس-عزازیل-بعلزبوب-بعل-بلیعال-لویاثان-بهیموت-بلعان-داجون… که در کتب معروف مثل بهشت گمشده جان میلتون و کمدی الهی دانته اسامی کاملتر آنها آمده است.
  اینها بهیچ وجه قصه نیست… واقعیت محضه اما انسان که میدونه بخاطر اعمالش چه عاقبتی در انتظارشه همه چیزو انکار می کنه.
  ۷-نوشیدنی اهل جهنم حمیم نام داره که احتمالا کثیفترین و بدبوترین چیزیه که بشه تصورش کرد و اونقدر داغه که هر کس بخوره تمام صورتشو بریان می کنه… ولی جهنمیا اونقدر عطششون بالاست که همین آب جوش رو هم با تمام ولع میخورن وشکمهاشونو از اون پر می کنن و این آب تمام احشای داخل بدنشون رو می سوزونه…

  بازم بگم…
  دیگه کافیه… خب حالا اگه یه فردی تو این دنا سنگسار بشه بخش زیادی از گناهش بخاطر همین سنگسار بخشیده میشه و عذاب بسیار کمتری اونجا در انتظارش خواهد بود.

  خواهش می کنم تفکرتون رو از سه بعد و متریالیسم مطلق خارج کنید…
  جهان ما جهانی است با چندین بعد ناشناخته و موجوداتی که در این ابعاد وجود دارن ولی ما انسانها قادر به درکشون نیستیم…

  چرا همش غصه این دنیای سه بعدی رو بخوریم که بعد از یه بازه ۶۰-۷۰ ساله تموم میشه و ما وارد ابعاد دیگری میشیم.

  می دونم درک اینا سخته ولی متأسفانه باید بپذیریم…

  البته بازم میگم خداوند بسیار کریمه و اگه بنده ای غرق گناه هم بره از درگاه خداوند معذرت بخواد بشزط اینکه قلبا از گذشتش پشیمون باشه و بخواد جبران کنه… خدا خیلی راحتتر از اینها می بخشه.

  چرا انسانی که جاش باید بهشت اعلی علیین باشه با اعمال زشت خودش در حوزه حکومت خدا باعث سقوط خودش به درکات جهنم بشه…

  من واقعا تأسف میخورم چرا امثال شما جوونایی که لیاقتتون بالاترین نعمات الهی در بهشت اخرویه بخاطر چند سال عشق و حال تو این دنیا عاقبت خودنون رو خراب می کنین..

  در حکومت الهی هیچکس بدنبال آزار و شکنجه وانتقام گیری نیست.. ما خودمون هستیم که پامونو از گلیم خودمون دراز می کنیم و خشم الهی شامل حالمون میشه…
  اجرای احکام الهی هم وظیفه خود مردمه… خود مردم باید قتل و تجاوز و سرقت و امثالهم رو با اون حدودی که خداوند مشخص کرده مجازات کنن… این حکم حکم خداست و احدی حق اعتراض بهش نداره… اگه منم مرتکب عملی بشم که مجازاتش سنگسار باشه حتما باید در مورد من هم اجرا بشه.

  خب ببخشید که طولانی شد… امیدوارم بجای فضای فحش و حرفای زشت و غیر منطقی و افکار دنیایی روزی شاهد واقع بینی و خدامحوری در امثال سایت شما باشیم…

  سعی می کنم در پستهای بعدی از نعمتهایی از بهشت براتون بگم که تو خوابم ندیده باشین.

 • موسی

  به هیچ وجه سنگسار با اصل عدالت در اسلام منافات نداره…
  علت این که شما سنگسار رو عمل غیر انسانی می دونید بخاطر اینه که از مقام و عظمت خداوند آگاهی ندارید..

  زشتی اعمالی که برای آونها سنگسار در نظر گرفته شده اونقدر بالاست که هیچ جنایتی شاید با اونها قابل مقایسه نباشه…
  خواهش می کنم از روی احساسات صحبت نکنید…
  یکی از دلایل اینجور برخوردها بخاطر اینه که شما درک صحیحی از شدت عذابهای اخروی ندارین…

  در جهنم نعمتی وجود نداره که بتونین ازش استفاده کنین… خواهش می کنم سعی کنین این چیزایی که میگم بدقت بخونین و تصور کنین…

  ۱- هر روز اخروی در جهنم برابر با ۱۰۰۰ سال دنیاییه (علتش بخاطر مباحث مربوط به طول زمان در فضاهای بیش از سه بعد هست…) یعنی حدود تقریبی ۳۵۰۰۰۰۰ روز… اگه قرار باشه فقط یک ساعت بریم جهنم زمانی حدود چهل سال در جهنم خواهیم بود.
  ۲-در جهنم فضا بسیار محدوده و اهالی جهنم در فضای بسیار تنگی بهم فشرده هستد
  ۳-در جهنم جوانی وجود نداره…
  ۴-همه چیز حتی آتش جهنم بقدرت خداوند جاندار و حائز درک و شعوره . هیچ مرگی در جهنم وجود نداره (برای خداوندی که به تن گوشتی انسانها جان داده کاری نداره این جان رو در هر جسم دیگری وارد کنه…) از اینرو حتی اگه در جهنم تکه تکه ریز ریز و خاکستر هم بشیم باز همون اجزای باقیمانده زنده هستند و جان از اونها خارج نمیشه (می تونین درک کنین چقدر تحملش سخته…!!)
  ۵- ستاره هایی که در دنیا وجود دارند در مرکزشون گرما و لهیب چندین میلیون درجه تولید می کنند… شاید بالاترین حرارتی که ما بتونیم در دنیا متصور بشیم… آتش جهنم از این دما هم (احتمالا) خیلی بیشتره…ما با ارفاق فرض می کنیم همین دما رو برای عذاب در نظر گرفته باشن…. خب بنظر شما چطوره؟!!
  ۶- خوراک اهل جهنم از درختیه بنام زقوم که ریشه اش تو عمق جهنم قرار داره و شکل میوه هاش مثل سر شیاطین می مونه… توصیه می کنم وجود شیطان رو افسانه تصور نکنین… چون یه واقعیت محضه و تمام فتنه ها، ظلمها و فسادهای روی زمین رو همین ملعون با فرزندانش درست می کنن… اما انسانها چون چشمشون فقط سه بعد رو درک می کنه و قادر به دیدن ابعاد بالاتر نیستند شیاطین رو هم نمی بینند و فکر می کنن همه اتفاقات کار خود انسانهاست در حالیکه عامل تحریک انسانها به این کارها شیاطین هستند.
  اینم اسم چند شیطان:
  ابلیس-عزازیل-بعلزبوب-بعل-بلیعال-لویاثان-بهیموت-بلعان-داجون… که در کتب معروف مثل بهشت گمشده جان میلتون و کمدی الهی دانته اسامی کاملتر آنها آمده است.
  اینها بهیچ وجه قصه نیست… واقعیت محضه اما انسان که میدونه بخاطر اعمالش چه عاقبتی در انتظارشه همه چیزو انکار می کنه.
  ۷-نوشیدنی اهل جهنم حمیم نام داره که احتمالا کثیفترین و بدبوترین چیزیه که بشه تصورش کرد و اونقدر داغه که هر کس بخوره تمام صورتشو بریان می کنه… ولی جهنمیا اونقدر عطششون بالاست که همین آب جوش رو هم با تمام ولع میخورن وشکمهاشونو از اون پر می کنن و این آب تمام احشای داخل بدنشون رو می سوزونه…

  بازم بگم…
  دیگه کافیه… خب حالا اگه یه فردی تو این دنا سنگسار بشه بخش زیادی از گناهش بخاطر همین سنگسار بخشیده میشه و عذاب بسیار کمتری اونجا در انتظارش خواهد بود.

  خواهش می کنم تفکرتون رو از سه بعد و متریالیسم مطلق خارج کنید…
  جهان ما جهانی است با چندین بعد ناشناخته و موجوداتی که در این ابعاد وجود دارن ولی ما انسانها قادر به درکشون نیستیم…

  چرا همش غصه این دنیای سه بعدی رو بخوریم که بعد از یه بازه ۶۰-۷۰ ساله تموم میشه و ما وارد ابعاد دیگری میشیم.

  می دونم درک اینا سخته ولی متأسفانه باید بپذیریم…

  البته بازم میگم خداوند بسیار کریمه و اگه بنده ای غرق گناه هم بره از درگاه خداوند معذرت بخواد بشزط اینکه قلبا از گذشتش پشیمون باشه و بخواد جبران کنه… خدا خیلی راحتتر از اینها می بخشه.

  چرا انسانی که جاش باید بهشت اعلی علیین باشه با اعمال زشت خودش در حوزه حکومت خدا باعث سقوط خودش به درکات جهنم بشه…

  من واقعا تأسف میخورم چرا امثال شما جوونایی که لیاقتتون بالاترین نعمات الهی در بهشت اخرویه بخاطر چند سال عشق و حال تو این دنیا عاقبت خودنون رو خراب می کنین..

  در حکومت الهی هیچکس بدنبال آزار و شکنجه وانتقام گیری نیست.. ما خودمون هستیم که پامونو از گلیم خودمون دراز می کنیم و خشم الهی شامل حالمون میشه…
  اجرای احکام الهی هم وظیفه خود مردمه… خود مردم باید قتل و تجاوز و سرقت و امثالهم رو با اون حدودی که خداوند مشخص کرده مجازات کنن… این حکم حکم خداست و احدی حق اعتراض بهش نداره… اگه منم مرتکب عملی بشم که مجازاتش سنگسار باشه حتما باید در مورد من هم اجرا بشه.

  خب ببخشید که طولانی شد… امیدوارم بجای فضای فحش و حرفای زشت و غیر منطقی و افکار دنیایی روزی شاهد واقع بینی و خدامحوری در امثال سایت شما باشیم…

  سعی می کنم در پستهای بعدی از نعمتهایی از بهشت براتون بگم که تو خوابم ندیده باشین.

 • Sahameddinghiassi

  دوستان ګرامی   بارها دانشجویانم از من پرسیده اند که خدا چګونه است  آیا ما که به عظمت بزرګی و کوچکی ګیتی یا هستی و یا هرچیز دیګر که اسمش  را میګذاریم خیره  میشویم   جهانی که از بینهایت تا بی نهایت است  و از یک به توان  هزار و تا یک به توان منهای هزار میتواند باشد  جهانی که میلیارد ها سال نوری فاصله دارد  و در کوچکی هم بسیار کوچک تراز أآنست که ما بتوانیم تصورش را بکنیم ؟ جهانی که مولوی  خیام و هزاران دانشمند در ابهت آن حیران بودند  خدا چه اندازه میباشد  به عظمت بی نهایت  بزرګی و بی نهایت کوچکی؟  شاید با عشق  وحدت  و دوستی  کمال انسانی بتوان کمی به خدا نزدیک شد    رسد آدمی بجایی که بجز خدای نبیند     آیا سزاوار است که در برابر این همه عظمت  ما انسانهایی بد باشیم  و فارغ از عشق ؟  و ساخته های  جهان را آزار دهیم؟  یا ساخته و خلق خدار ا  از بین ببریم و  با آنان مهربان نباشیم؟    آیا محبت  مهر و زیبایی  ساخته  خداوند نیست ؟  آیا میشود بخدا ایمان داشت و ساخته اورا آزار داد؟  

 • Sahameddinghiassi

  دوستان ګرامی   بارها دانشجویانم از من پرسیده اند که خدا چګونه است  آیا ما که به عظمت بزرګی و کوچکی ګیتی یا هستی و یا هرچیز دیګر که اسمش  را میګذاریم خیره  میشویم   جهانی که از بینهایت تا بی نهایت است  و از یک به توان  هزار و تا یک به توان منهای هزار میتواند باشد  جهانی که میلیارد ها سال نوری فاصله دارد  و در کوچکی هم بسیار کوچک تراز أآنست که ما بتوانیم تصورش را بکنیم ؟ جهانی که مولوی  خیام و هزاران دانشمند در ابهت آن حیران بودند  خدا چه اندازه میباشد  به عظمت بی نهایت  بزرګی و بی نهایت کوچکی؟  شاید با عشق  وحدت  و دوستی  کمال انسانی بتوان کمی به خدا نزدیک شد    رسد آدمی بجایی که بجز خدای نبیند     آیا سزاوار است که در برابر این همه عظمت  ما انسانهایی بد باشیم  و فارغ از عشق ؟  و ساخته های  جهان را آزار دهیم؟  یا ساخته و خلق خدار ا  از بین ببریم و  با آنان مهربان نباشیم؟    آیا محبت  مهر و زیبایی  ساخته  خداوند نیست ؟  آیا میشود بخدا ایمان داشت و ساخته اورا آزار داد؟  

 • Sahameddinghiassi

  دوستان ګرامی   بارها دانشجویانم از من پرسیده اند که خدا چګونه است  آیا ما که به عظمت بزرګی و کوچکی ګیتی یا هستی و یا هرچیز دیګر که اسمش  را میګذاریم خیره  میشویم   جهانی که از بینهایت تا بی نهایت است  و از یک به توان  هزار و تا یک به توان منهای هزار میتواند باشد  جهانی که میلیارد ها سال نوری فاصله دارد  و در کوچکی هم بسیار کوچک تراز أآنست که ما بتوانیم تصورش را بکنیم ؟ جهانی که مولوی  خیام و هزاران دانشمند در ابهت آن حیران بودند  خدا چه اندازه میباشد  به عظمت بی نهایت  بزرګی و بی نهایت کوچکی؟  شاید با عشق  وحدت  و دوستی  کمال انسانی بتوان کمی به خدا نزدیک شد    رسد آدمی بجایی که بجز خدای نبیند     آیا سزاوار است که در برابر این همه عظمت  ما انسانهایی بد باشیم  و فارغ از عشق ؟  و ساخته های  جهان را آزار دهیم؟  یا ساخته و خلق خدار ا  از بین ببریم و  با آنان مهربان نباشیم؟    آیا محبت  مهر و زیبایی  ساخته  خداوند نیست ؟  آیا میشود بخدا ایمان داشت و ساخته اورا آزار داد؟  

 • موسی

  جناب Sahameddinghiassi خواهش می کنم دقت بیشتری بکنید.همون خدایی که محبت و مهر رو در دل انسانها قرار داده همون خدا هم حکم به حفظ مرزهای اخلاقی، حفظ حقوق دیگران، حفظ حدود الهی داده…اصلا حفظ مهر و دوستی بین انسانها بدون رعایت این حدود مرزها امکان پذیر نیست.اسلام مجازات رو برای کسایی قرار داده که جرمی مرتکب بشن…من نمی دونم شما چرا مغلطه می کنید!!!!؟!!؟اگه فرضا یه دزد بیاد به خونتون بزنه، میگین چون خداوند مهر و محبت رو در دل ما قرار داده بی خیال دزده بشیم…!!!!؟!!!؟یا اگه مثلا یه قاتل بیاد یه نفر از خونوادتون رو بکشه میگین چون قاتل مخلوق خداست و ما به مخلوق خدا عشق می ورزیم… قاتله رو ولش کنیم بره…!!!؟!!!؟برای همینم دین مبین اسلام احکام جزایی، تعزیرات و حدود رو قرار داده تا کسایی که قصد تعرض به حقوق دیگران رو دارن هوای کار خودشون رو داشته باشن.یادمون باشه انسانها طیفی از افراد خوب و بدند و همیشه افرادی هستند که حقوق خداوند و حقوق دیگران رو پایمال می کنند… اصلا فلسفه زندگی انسانها روی زمین هم همینه که خوبی از بدی شناخته بشه یعنی به تمام انسانها فرصت داده شده تا با ابزارهایی که خداوند در اختیارشون قرار داده نیکیها رو در وجود خودشون پرورش بدن و خودشون رو به خداوند نزدیکتر بکنند… اما متأسفانه عشق به دنیا و زیاده طلبی باعث میشه همواره بعضیها از حدود خودشون تجاوز بکنن… که در این موارد همونطور که گفتم اسلام در جامعه قوانین جزایی رو وضع کرده که خودتون بهتر می دونید.اما شاید برای بعضیها این سؤال پیش بیاد که چرا مثلا خداوند سنگسار رو مجازات متجاوز به زن شوهردار قرار داده… چرا مثلا حبس ابد قرار نداده…چرا مثلا جریمه نقدی قرار نداده…برای فهم بعضی از مسائل دین اسلام چاره ای جز تصویر مجموعه این دین نیست اگر یک چشم زیبا را از بدن جدا کنیم نفرت آوره و اگر یک چشم رو در مجموعه بدن ببینیم بسیار زیبا و بجا خواهد بود مجموعه تعالیم اسلام مانند یک معماست، اگر تأکید اسلام بر عرض و ناموس و حفظ عفت عمومی و امنیت خانوادگی و مسائلی از این قبیل را لحاظ کنیم اونوقت شرائط و مواقف سنگسار را هم ملاحظه کنیم، خواهیم دید که این حکم بسیار حکیمانه و عادلانه است. این مجازاتی است که به طرز مخصوصی صورت می گیره تا احدی جرأت تعدی به نوامیس مردم را نداشته باشه.هر قدر حفظ کیان خانواده و عفت اجتماع اهمیت داره، به همون اندازه مجازات تجاوزکنندگان از این حد، شدیدتره. و غرض از قرار دادن مجازاتی به این شدت عدم تکرار چنین عمل کثیفیه که اگه کمی در مقابل اونا کوتاه بیاییم جامعه به نابودی کشیده میشه.بنابراین باید دقت کنیم که اگرچه چنین مجازاتهایی بظاهر خشن بنظر می رسن اما در واقع وجود این گونه از مجازاتها لازمه حفظ و بقای برخی از بنیانهای زندگی انسانی از جمله خانواده است.اگر قرار باشه کسی که مرتکب مثلا زنای محصنه می شه سنگسار نشه… می دونید چه فاجعه ای برای جوامع پیش میاد؟!!!؟!!! ترس از انجام این عمل از بین رفته و در نتیجه این عمل در جامعه شایع میشه و شیوع اون باعث ریشه کنی بنیان خانواده میشه.خانواده قلب تپنده جامعه است و فروپاشی بنیان خانواده فروپاشی کل اجتماع رو در پی خواهد داشت.برای همین هم شرع مقدس اسلام مجازاتهای سخت رو برای حفظ بنیانهای زندگی اجتماعی پیش بینی کرده که بوسیله اونها اجتماع سالم و پایدار باقی می مونه و انسانها در این فضا می تونن به رشد و تعالی الهی برسن.یادمون باشه انسان حیوان نیست… انسان انسانه و باید در چارچوب و حدود انسانی خودش حرکت و رشد کنه… اما اونایی که دوست دارن مرزها رو بشکنن و همه ارزشها رو بخاطر خواسته های حیوانی خودشون لگدکوب کنن… اسلام این مجازاتها رو برای ترسوندشون قرار داده تا بدونن نتیجه عملشون چی خواهد بود.

 • موسی

  جناب Sahameddinghiassi خواهش می کنم دقت بیشتری بکنید.همون خدایی که محبت و مهر رو در دل انسانها قرار داده همون خدا هم حکم به حفظ مرزهای اخلاقی، حفظ حقوق دیگران، حفظ حدود الهی داده…اصلا حفظ مهر و دوستی بین انسانها بدون رعایت این حدود مرزها امکان پذیر نیست.اسلام مجازات رو برای کسایی قرار داده که جرمی مرتکب بشن…من نمی دونم شما چرا مغلطه می کنید!!!!؟!!؟اگه فرضا یه دزد بیاد به خونتون بزنه، میگین چون خداوند مهر و محبت رو در دل ما قرار داده بی خیال دزده بشیم…!!!!؟!!!؟یا اگه مثلا یه قاتل بیاد یه نفر از خونوادتون رو بکشه میگین چون قاتل مخلوق خداست و ما به مخلوق خدا عشق می ورزیم… قاتله رو ولش کنیم بره…!!!؟!!!؟برای همینم دین مبین اسلام احکام جزایی، تعزیرات و حدود رو قرار داده تا کسایی که قصد تعرض به حقوق دیگران رو دارن هوای کار خودشون رو داشته باشن.یادمون باشه انسانها طیفی از افراد خوب و بدند و همیشه افرادی هستند که حقوق خداوند و حقوق دیگران رو پایمال می کنند… اصلا فلسفه زندگی انسانها روی زمین هم همینه که خوبی از بدی شناخته بشه یعنی به تمام انسانها فرصت داده شده تا با ابزارهایی که خداوند در اختیارشون قرار داده نیکیها رو در وجود خودشون پرورش بدن و خودشون رو به خداوند نزدیکتر بکنند… اما متأسفانه عشق به دنیا و زیاده طلبی باعث میشه همواره بعضیها از حدود خودشون تجاوز بکنن… که در این موارد همونطور که گفتم اسلام در جامعه قوانین جزایی رو وضع کرده که خودتون بهتر می دونید.اما شاید برای بعضیها این سؤال پیش بیاد که چرا مثلا خداوند سنگسار رو مجازات متجاوز به زن شوهردار قرار داده… چرا مثلا حبس ابد قرار نداده…چرا مثلا جریمه نقدی قرار نداده…برای فهم بعضی از مسائل دین اسلام چاره ای جز تصویر مجموعه این دین نیست اگر یک چشم زیبا را از بدن جدا کنیم نفرت آوره و اگر یک چشم رو در مجموعه بدن ببینیم بسیار زیبا و بجا خواهد بود مجموعه تعالیم اسلام مانند یک معماست، اگر تأکید اسلام بر عرض و ناموس و حفظ عفت عمومی و امنیت خانوادگی و مسائلی از این قبیل را لحاظ کنیم اونوقت شرائط و مواقف سنگسار را هم ملاحظه کنیم، خواهیم دید که این حکم بسیار حکیمانه و عادلانه است. این مجازاتی است که به طرز مخصوصی صورت می گیره تا احدی جرأت تعدی به نوامیس مردم را نداشته باشه.هر قدر حفظ کیان خانواده و عفت اجتماع اهمیت داره، به همون اندازه مجازات تجاوزکنندگان از این حد، شدیدتره. و غرض از قرار دادن مجازاتی به این شدت عدم تکرار چنین عمل کثیفیه که اگه کمی در مقابل اونا کوتاه بیاییم جامعه به نابودی کشیده میشه.بنابراین باید دقت کنیم که اگرچه چنین مجازاتهایی بظاهر خشن بنظر می رسن اما در واقع وجود این گونه از مجازاتها لازمه حفظ و بقای برخی از بنیانهای زندگی انسانی از جمله خانواده است.اگر قرار باشه کسی که مرتکب مثلا زنای محصنه می شه سنگسار نشه… می دونید چه فاجعه ای برای جوامع پیش میاد؟!!!؟!!! ترس از انجام این عمل از بین رفته و در نتیجه این عمل در جامعه شایع میشه و شیوع اون باعث ریشه کنی بنیان خانواده میشه.خانواده قلب تپنده جامعه است و فروپاشی بنیان خانواده فروپاشی کل اجتماع رو در پی خواهد داشت.برای همین هم شرع مقدس اسلام مجازاتهای سخت رو برای حفظ بنیانهای زندگی اجتماعی پیش بینی کرده که بوسیله اونها اجتماع سالم و پایدار باقی می مونه و انسانها در این فضا می تونن به رشد و تعالی الهی برسن.یادمون باشه انسان حیوان نیست… انسان انسانه و باید در چارچوب و حدود انسانی خودش حرکت و رشد کنه… اما اونایی که دوست دارن مرزها رو بشکنن و همه ارزشها رو بخاطر خواسته های حیوانی خودشون لگدکوب کنن… اسلام این مجازاتها رو برای ترسوندشون قرار داده تا بدونن نتیجه عملشون چی خواهد بود.

 • موسی

  جناب Sahameddinghiassi خواهش می کنم دقت بیشتری بکنید.همون خدایی که محبت و مهر رو در دل انسانها قرار داده همون خدا هم حکم به حفظ مرزهای اخلاقی، حفظ حقوق دیگران، حفظ حدود الهی داده…اصلا حفظ مهر و دوستی بین انسانها بدون رعایت این حدود مرزها امکان پذیر نیست.اسلام مجازات رو برای کسایی قرار داده که جرمی مرتکب بشن…من نمی دونم شما چرا مغلطه می کنید!!!!؟!!؟اگه فرضا یه دزد بیاد به خونتون بزنه، میگین چون خداوند مهر و محبت رو در دل ما قرار داده بی خیال دزده بشیم…!!!!؟!!!؟یا اگه مثلا یه قاتل بیاد یه نفر از خونوادتون رو بکشه میگین چون قاتل مخلوق خداست و ما به مخلوق خدا عشق می ورزیم… قاتله رو ولش کنیم بره…!!!؟!!!؟برای همینم دین مبین اسلام احکام جزایی، تعزیرات و حدود رو قرار داده تا کسایی که قصد تعرض به حقوق دیگران رو دارن هوای کار خودشون رو داشته باشن.یادمون باشه انسانها طیفی از افراد خوب و بدند و همیشه افرادی هستند که حقوق خداوند و حقوق دیگران رو پایمال می کنند… اصلا فلسفه زندگی انسانها روی زمین هم همینه که خوبی از بدی شناخته بشه یعنی به تمام انسانها فرصت داده شده تا با ابزارهایی که خداوند در اختیارشون قرار داده نیکیها رو در وجود خودشون پرورش بدن و خودشون رو به خداوند نزدیکتر بکنند… اما متأسفانه عشق به دنیا و زیاده طلبی باعث میشه همواره بعضیها از حدود خودشون تجاوز بکنن… که در این موارد همونطور که گفتم اسلام در جامعه قوانین جزایی رو وضع کرده که خودتون بهتر می دونید.اما شاید برای بعضیها این سؤال پیش بیاد که چرا مثلا خداوند سنگسار رو مجازات متجاوز به زن شوهردار قرار داده… چرا مثلا حبس ابد قرار نداده…چرا مثلا جریمه نقدی قرار نداده…برای فهم بعضی از مسائل دین اسلام چاره ای جز تصویر مجموعه این دین نیست اگر یک چشم زیبا را از بدن جدا کنیم نفرت آوره و اگر یک چشم رو در مجموعه بدن ببینیم بسیار زیبا و بجا خواهد بود مجموعه تعالیم اسلام مانند یک معماست، اگر تأکید اسلام بر عرض و ناموس و حفظ عفت عمومی و امنیت خانوادگی و مسائلی از این قبیل را لحاظ کنیم اونوقت شرائط و مواقف سنگسار را هم ملاحظه کنیم، خواهیم دید که این حکم بسیار حکیمانه و عادلانه است. این مجازاتی است که به طرز مخصوصی صورت می گیره تا احدی جرأت تعدی به نوامیس مردم را نداشته باشه.هر قدر حفظ کیان خانواده و عفت اجتماع اهمیت داره، به همون اندازه مجازات تجاوزکنندگان از این حد، شدیدتره. و غرض از قرار دادن مجازاتی به این شدت عدم تکرار چنین عمل کثیفیه که اگه کمی در مقابل اونا کوتاه بیاییم جامعه به نابودی کشیده میشه.بنابراین باید دقت کنیم که اگرچه چنین مجازاتهایی بظاهر خشن بنظر می رسن اما در واقع وجود این گونه از مجازاتها لازمه حفظ و بقای برخی از بنیانهای زندگی انسانی از جمله خانواده است.اگر قرار باشه کسی که مرتکب مثلا زنای محصنه می شه سنگسار نشه… می دونید چه فاجعه ای برای جوامع پیش میاد؟!!!؟!!! ترس از انجام این عمل از بین رفته و در نتیجه این عمل در جامعه شایع میشه و شیوع اون باعث ریشه کنی بنیان خانواده میشه.خانواده قلب تپنده جامعه است و فروپاشی بنیان خانواده فروپاشی کل اجتماع رو در پی خواهد داشت.برای همین هم شرع مقدس اسلام مجازاتهای سخت رو برای حفظ بنیانهای زندگی اجتماعی پیش بینی کرده که بوسیله اونها اجتماع سالم و پایدار باقی می مونه و انسانها در این فضا می تونن به رشد و تعالی الهی برسن.یادمون باشه انسان حیوان نیست… انسان انسانه و باید در چارچوب و حدود انسانی خودش حرکت و رشد کنه… اما اونایی که دوست دارن مرزها رو بشکنن و همه ارزشها رو بخاطر خواسته های حیوانی خودشون لگدکوب کنن… اسلام این مجازاتها رو برای ترسوندشون قرار داده تا بدونن نتیجه عملشون چی خواهد بود.

 • موسی

  جناب Sahameddinghiassi خواهش می کنم دقت بیشتری بکنید.همون خدایی که محبت و مهر رو در دل انسانها قرار داده همون خدا هم حکم به حفظ مرزهای اخلاقی، حفظ حقوق دیگران، حفظ حدود الهی داده…اصلا حفظ مهر و دوستی بین انسانها بدون رعایت این حدود مرزها امکان پذیر نیست.اسلام مجازات رو برای کسایی قرار داده که جرمی مرتکب بشن…من نمی دونم شما چرا مغلطه می کنید!!!!؟!!؟اگه فرضا یه دزد بیاد به خونتون بزنه، میگین چون خداوند مهر و محبت رو در دل ما قرار داده بی خیال دزده بشیم…!!!!؟!!!؟یا اگه مثلا یه قاتل بیاد یه نفر از خونوادتون رو بکشه میگین چون قاتل مخلوق خداست و ما به مخلوق خدا عشق می ورزیم… قاتله رو ولش کنیم بره…!!!؟!!!؟برای همینم دین مبین اسلام احکام جزایی، تعزیرات و حدود رو قرار داده تا کسایی که قصد تعرض به حقوق دیگران رو دارن هوای کار خودشون رو داشته باشن.یادمون باشه انسانها طیفی از افراد خوب و بدند و همیشه افرادی هستند که حقوق خداوند و حقوق دیگران رو پایمال می کنند… اصلا فلسفه زندگی انسانها روی زمین هم همینه که خوبی از بدی شناخته بشه یعنی به تمام انسانها فرصت داده شده تا با ابزارهایی که خداوند در اختیارشون قرار داده نیکیها رو در وجود خودشون پرورش بدن و خودشون رو به خداوند نزدیکتر بکنند… اما متأسفانه عشق به دنیا و زیاده طلبی باعث میشه همواره بعضیها از حدود خودشون تجاوز بکنن… که در این موارد همونطور که گفتم اسلام در جامعه قوانین جزایی رو وضع کرده که خودتون بهتر می دونید.اما شاید برای بعضیها این سؤال پیش بیاد که چرا مثلا خداوند سنگسار رو مجازات متجاوز به زن شوهردار قرار داده… چرا مثلا حبس ابد قرار نداده…چرا مثلا جریمه نقدی قرار نداده…برای فهم بعضی از مسائل دین اسلام چاره ای جز تصویر مجموعه این دین نیست اگر یک چشم زیبا را از بدن جدا کنیم نفرت آوره و اگر یک چشم رو در مجموعه بدن ببینیم بسیار زیبا و بجا خواهد بود مجموعه تعالیم اسلام مانند یک معماست، اگر تأکید اسلام بر عرض و ناموس و حفظ عفت عمومی و امنیت خانوادگی و مسائلی از این قبیل را لحاظ کنیم اونوقت شرائط و مواقف سنگسار را هم ملاحظه کنیم، خواهیم دید که این حکم بسیار حکیمانه و عادلانه است. این مجازاتی است که به طرز مخصوصی صورت می گیره تا احدی جرأت تعدی به نوامیس مردم را نداشته باشه.هر قدر حفظ کیان خانواده و عفت اجتماع اهمیت داره، به همون اندازه مجازات تجاوزکنندگان از این حد، شدیدتره. و غرض از قرار دادن مجازاتی به این شدت عدم تکرار چنین عمل کثیفیه که اگه کمی در مقابل اونا کوتاه بیاییم جامعه به نابودی کشیده میشه.بنابراین باید دقت کنیم که اگرچه چنین مجازاتهایی بظاهر خشن بنظر می رسن اما در واقع وجود این گونه از مجازاتها لازمه حفظ و بقای برخی از بنیانهای زندگی انسانی از جمله خانواده است.اگر قرار باشه کسی که مرتکب مثلا زنای محصنه می شه سنگسار نشه… می دونید چه فاجعه ای برای جوامع پیش میاد؟!!!؟!!! ترس از انجام این عمل از بین رفته و در نتیجه این عمل در جامعه شایع میشه و شیوع اون باعث ریشه کنی بنیان خانواده میشه.خانواده قلب تپنده جامعه است و فروپاشی بنیان خانواده فروپاشی کل اجتماع رو در پی خواهد داشت.برای همین هم شرع مقدس اسلام مجازاتهای سخت رو برای حفظ بنیانهای زندگی اجتماعی پیش بینی کرده که بوسیله اونها اجتماع سالم و پایدار باقی می مونه و انسانها در این فضا می تونن به رشد و تعالی الهی برسن.یادمون باشه انسان حیوان نیست… انسان انسانه و باید در چارچوب و حدود انسانی خودش حرکت و رشد کنه… اما اونایی که دوست دارن مرزها رو بشکنن و همه ارزشها رو بخاطر خواسته های حیوانی خودشون لگدکوب کنن… اسلام این مجازاتها رو برای ترسوندشون قرار داده تا بدونن نتیجه عملشون چی خواهد بود.

 • Sahameddinghiassi

  دوست گرامی   آیاثروتهای شیوخ عرب  یا مثلا سرهنگ قذافی  مشروع است ؟  آیا آنانان بایست میلیاردها دلار ثروت داشته باشند و دیگران در فقر و محرومیت؟  آیا فکر نمی کنید که ثروتمندان غارتگر از مجازات می گریزند و تنها آدمهای فقیر و متوسط هستند که چوب مجازات بالای سرشان هست.  آیا این عدالت است؟  فکر نمی کنید که اگر کسی دزد  و جانی میشود باز هم اجتماع تا اندازه ای مقصر است؟  راستی درستی  پاکی و عدل داد بایست مد نظر باشد  مگر کسی دزد و جانی به دنیا میآید؟  دزدان عظیم شان در آسایش هستند و دزدان خرده پا در مصیبت  ؟  آیا در تمامی دنیا عدل هست؟ چرا این همه متعاد بیکار  بی دانشگاه  بی زن  بی شوهر و بی مسکن و آواره ما بایست داشته باشیم؟ حتی در هممین آمریکا هم تجاوز به دختر و زن مجازاتی شدید دارد؟

 • Sahameddinghiassi

  دوست گرامی   آیاثروتهای شیوخ عرب  یا مثلا سرهنگ قذافی  مشروع است ؟  آیا آنانان بایست میلیاردها دلار ثروت داشته باشند و دیگران در فقر و محرومیت؟  آیا فکر نمی کنید که ثروتمندان غارتگر از مجازات می گریزند و تنها آدمهای فقیر و متوسط هستند که چوب مجازات بالای سرشان هست.  آیا این عدالت است؟  فکر نمی کنید که اگر کسی دزد  و جانی میشود باز هم اجتماع تا اندازه ای مقصر است؟  راستی درستی  پاکی و عدل داد بایست مد نظر باشد  مگر کسی دزد و جانی به دنیا میآید؟  دزدان عظیم شان در آسایش هستند و دزدان خرده پا در مصیبت  ؟  آیا در تمامی دنیا عدل هست؟ چرا این همه متعاد بیکار  بی دانشگاه  بی زن  بی شوهر و بی مسکن و آواره ما بایست داشته باشیم؟ حتی در هممین آمریکا هم تجاوز به دختر و زن مجازاتی شدید دارد؟

 • Sahameddinghiassi

  دوست گرامی   آیاثروتهای شیوخ عرب  یا مثلا سرهنگ قذافی  مشروع است ؟  آیا آنانان بایست میلیاردها دلار ثروت داشته باشند و دیگران در فقر و محرومیت؟  آیا فکر نمی کنید که ثروتمندان غارتگر از مجازات می گریزند و تنها آدمهای فقیر و متوسط هستند که چوب مجازات بالای سرشان هست.  آیا این عدالت است؟  فکر نمی کنید که اگر کسی دزد  و جانی میشود باز هم اجتماع تا اندازه ای مقصر است؟  راستی درستی  پاکی و عدل داد بایست مد نظر باشد  مگر کسی دزد و جانی به دنیا میآید؟  دزدان عظیم شان در آسایش هستند و دزدان خرده پا در مصیبت  ؟  آیا در تمامی دنیا عدل هست؟ چرا این همه متعاد بیکار  بی دانشگاه  بی زن  بی شوهر و بی مسکن و آواره ما بایست داشته باشیم؟ حتی در هممین آمریکا هم تجاوز به دختر و زن مجازاتی شدید دارد؟

 • موسی

  اینکه افرادی مثل قذافی یا ملک عبدالله و امثالهم در کشورهای مختلف هستند که ملتهایشان را به استثمار کشیده اند، نتیجه سیاستهای امپریالیسم جهانی برای غارت ثروت ملتهاست و این افراد مهره های آنها در این کشورها هستند…

  می بینید چطور در جریان خیزشهای منطقه آمریکا و همپیمانانش برای مصادره این انقلابها تلاش می کنند؟
  کجا را سراغ دارید که ردپایی از دخالت آمریکا در آنجا دیده نشود؟!!!
  تازه خود آمریکا هم در خدمت مطامع استعماری نظام ایلومیناتی است.
  یعنی آمریکا سیاستهایش را بر اساس خواست بیلدربرگ و ۱۳ خانواده تاجدار تنظیم می کند.
  اصلا گروه ۸، سازمان ملل، شورای امنیت و امثالهم پوششی برای این جریان است و الا این مراکز جز چند سازمان صوری چیز دیگری نیستند…

  این ملتهای منطقه هستند که باید باصبر و مبارزه خودشان را از زیر یوغ استعمار این نظام کثیف خارج کنند.
  به لطف خدا امسال ورق برگشته و طلیعه واژگونی این خرده نظانهای کثیف در منطقه و ان شاء ا… در سرتاسر جهان به چشم می آید.

  این که فساد در سطح کلان وجود دارد امری کاملا صحیح است و هیچ نظامی هم از آن مبری نیست… وظیفه ماست که با آگاهی دادن به همنوعان زمینه بیداری همه مردم را برای مبارزه با این مفاسد ایجاد کنیم.

  چارچوب نظام اسلامی ایران هم بر اساس عدالت برابری و برادری چیده شده، اما متأسفانه در ایران هم به علت بی تقوایی برخی از مسؤولین برخی از ارکان نظام اسلامی ما هم دچار انحراف شده و با آن خط مشیی که امام خمینی رحمة ا… علیه برای آن تعریف کردند دچار زاویه شده.

  از طرف دیگه وجود تبلیغات منفی گسترده و فشارهای مختلف سیاسی و اقتصادی بر ایران باعث شده روند پیشرفت ایران اسلامی در طی این ۳۲ سال با موانع گسترده روبرو بشه…

  علتش هم روشنه…تنها نظامی که به آمریکا و نظام سلطه باج نمیده و داعیه صدور این انقلاب به سراسر دنیا رو داره ایرانه لذا این کشورها که همیشه دنبال منافع دنیوی کثیفشون هستند نمی تونن بشینن و شاهد گسترش این انقلاب به سراسر منطقه و جهان باشن که نتیجه اون ریشه کنی رگه های استعمار در دنیا خواهد بود و لذا از همون زمان تشکیل این نظام در ایران، با انواع روشهای مختلف سعی در براندازی این نظام کردند که به حول و قوه الهی با این همه دسیسه و فشار تو این سالها هیچ کدوم از اهداف کلان آمریکا و همپیمانانش در ایران محقق نشده.

  مسلما ایران اسلامی تا زمان ریشه کنی نظام سلطه و تحقق عدالت در کل دنیا از مواضع خودش کوتاه نخواهد اومد و لو اینکه تمام دنیا هم وضعیت داخل ایران رو بدروغ سیاه نشون بدن و با فشارهای مختلف سعی در براندازی این نظام بکنند.

  ما امیدواریم انقلابهای منطقه زمینه فزوپاشی نظام استعمار جهانی و ریشه کن شدن فساد در اقصی نقاط گیتی رو فراهم بکنه.

  صدای خردشدن اصتخوانهای نظام سلطه بگوش می رسه فقط باید با گوش دل بشنویم…
  به امید آن روز

 • موسی

  اینکه افرادی مثل قذافی یا ملک عبدالله و امثالهم در کشورهای مختلف هستند که ملتهایشان را به استثمار کشیده اند، نتیجه سیاستهای امپریالیسم جهانی برای غارت ثروت ملتهاست و این افراد مهره های آنها در این کشورها هستند…

  می بینید چطور در جریان خیزشهای منطقه آمریکا و همپیمانانش برای مصادره این انقلابها تلاش می کنند؟
  کجا را سراغ دارید که ردپایی از دخالت آمریکا در آنجا دیده نشود؟!!!
  تازه خود آمریکا هم در خدمت مطامع استعماری نظام ایلومیناتی است.
  یعنی آمریکا سیاستهایش را بر اساس خواست بیلدربرگ و ۱۳ خانواده تاجدار تنظیم می کند.
  اصلا گروه ۸، سازمان ملل، شورای امنیت و امثالهم پوششی برای این جریان است و الا این مراکز جز چند سازمان صوری چیز دیگری نیستند…

  این ملتهای منطقه هستند که باید باصبر و مبارزه خودشان را از زیر یوغ استعمار این نظام کثیف خارج کنند.
  به لطف خدا امسال ورق برگشته و طلیعه واژگونی این خرده نظانهای کثیف در منطقه و ان شاء ا… در سرتاسر جهان به چشم می آید.

  این که فساد در سطح کلان وجود دارد امری کاملا صحیح است و هیچ نظامی هم از آن مبری نیست… وظیفه ماست که با آگاهی دادن به همنوعان زمینه بیداری همه مردم را برای مبارزه با این مفاسد ایجاد کنیم.

  چارچوب نظام اسلامی ایران هم بر اساس عدالت برابری و برادری چیده شده، اما متأسفانه در ایران هم به علت بی تقوایی برخی از مسؤولین برخی از ارکان نظام اسلامی ما هم دچار انحراف شده و با آن خط مشیی که امام خمینی رحمة ا… علیه برای آن تعریف کردند دچار زاویه شده.

  از طرف دیگه وجود تبلیغات منفی گسترده و فشارهای مختلف سیاسی و اقتصادی بر ایران باعث شده روند پیشرفت ایران اسلامی در طی این ۳۲ سال با موانع گسترده روبرو بشه…

  علتش هم روشنه…تنها نظامی که به آمریکا و نظام سلطه باج نمیده و داعیه صدور این انقلاب به سراسر دنیا رو داره ایرانه لذا این کشورها که همیشه دنبال منافع دنیوی کثیفشون هستند نمی تونن بشینن و شاهد گسترش این انقلاب به سراسر منطقه و جهان باشن که نتیجه اون ریشه کنی رگه های استعمار در دنیا خواهد بود و لذا از همون زمان تشکیل این نظام در ایران، با انواع روشهای مختلف سعی در براندازی این نظام کردند که به حول و قوه الهی با این همه دسیسه و فشار تو این سالها هیچ کدوم از اهداف کلان آمریکا و همپیمانانش در ایران محقق نشده.

  مسلما ایران اسلامی تا زمان ریشه کنی نظام سلطه و تحقق عدالت در کل دنیا از مواضع خودش کوتاه نخواهد اومد و لو اینکه تمام دنیا هم وضعیت داخل ایران رو بدروغ سیاه نشون بدن و با فشارهای مختلف سعی در براندازی این نظام بکنند.

  ما امیدواریم انقلابهای منطقه زمینه فزوپاشی نظام استعمار جهانی و ریشه کن شدن فساد در اقصی نقاط گیتی رو فراهم بکنه.

  صدای خردشدن اصتخوانهای نظام سلطه بگوش می رسه فقط باید با گوش دل بشنویم…
  به امید آن روز

 • موسی

  اینکه افرادی مثل قذافی یا ملک عبدالله و امثالهم در کشورهای مختلف هستند که ملتهایشان را به استثمار کشیده اند، نتیجه سیاستهای امپریالیسم جهانی برای غارت ثروت ملتهاست و این افراد مهره های آنها در این کشورها هستند…

  می بینید چطور در جریان خیزشهای منطقه آمریکا و همپیمانانش برای مصادره این انقلابها تلاش می کنند؟
  کجا را سراغ دارید که ردپایی از دخالت آمریکا در آنجا دیده نشود؟!!!
  تازه خود آمریکا هم در خدمت مطامع استعماری نظام ایلومیناتی است.
  یعنی آمریکا سیاستهایش را بر اساس خواست بیلدربرگ و ۱۳ خانواده تاجدار تنظیم می کند.
  اصلا گروه ۸، سازمان ملل، شورای امنیت و امثالهم پوششی برای این جریان است و الا این مراکز جز چند سازمان صوری چیز دیگری نیستند…

  این ملتهای منطقه هستند که باید باصبر و مبارزه خودشان را از زیر یوغ استعمار این نظام کثیف خارج کنند.
  به لطف خدا امسال ورق برگشته و طلیعه واژگونی این خرده نظانهای کثیف در منطقه و ان شاء ا… در سرتاسر جهان به چشم می آید.

  این که فساد در سطح کلان وجود دارد امری کاملا صحیح است و هیچ نظامی هم از آن مبری نیست… وظیفه ماست که با آگاهی دادن به همنوعان زمینه بیداری همه مردم را برای مبارزه با این مفاسد ایجاد کنیم.

  چارچوب نظام اسلامی ایران هم بر اساس عدالت برابری و برادری چیده شده، اما متأسفانه در ایران هم به علت بی تقوایی برخی از مسؤولین برخی از ارکان نظام اسلامی ما هم دچار انحراف شده و با آن خط مشیی که امام خمینی رحمة ا… علیه برای آن تعریف کردند دچار زاویه شده.

  از طرف دیگه وجود تبلیغات منفی گسترده و فشارهای مختلف سیاسی و اقتصادی بر ایران باعث شده روند پیشرفت ایران اسلامی در طی این ۳۲ سال با موانع گسترده روبرو بشه…

  علتش هم روشنه…تنها نظامی که به آمریکا و نظام سلطه باج نمیده و داعیه صدور این انقلاب به سراسر دنیا رو داره ایرانه لذا این کشورها که همیشه دنبال منافع دنیوی کثیفشون هستند نمی تونن بشینن و شاهد گسترش این انقلاب به سراسر منطقه و جهان باشن که نتیجه اون ریشه کنی رگه های استعمار در دنیا خواهد بود و لذا از همون زمان تشکیل این نظام در ایران، با انواع روشهای مختلف سعی در براندازی این نظام کردند که به حول و قوه الهی با این همه دسیسه و فشار تو این سالها هیچ کدوم از اهداف کلان آمریکا و همپیمانانش در ایران محقق نشده.

  مسلما ایران اسلامی تا زمان ریشه کنی نظام سلطه و تحقق عدالت در کل دنیا از مواضع خودش کوتاه نخواهد اومد و لو اینکه تمام دنیا هم وضعیت داخل ایران رو بدروغ سیاه نشون بدن و با فشارهای مختلف سعی در براندازی این نظام بکنند.

  ما امیدواریم انقلابهای منطقه زمینه فزوپاشی نظام استعمار جهانی و ریشه کن شدن فساد در اقصی نقاط گیتی رو فراهم بکنه.

  صدای خردشدن اصتخوانهای نظام سلطه بگوش می رسه فقط باید با گوش دل بشنویم…
  به امید آن روز

 • موسی

  اینکه افرادی مثل قذافی یا ملک عبدالله و امثالهم در کشورهای مختلف هستند که ملتهایشان را به استثمار کشیده اند، نتیجه سیاستهای امپریالیسم جهانی برای غارت ثروت ملتهاست و این افراد مهره های آنها در این کشورها هستند…

  می بینید چطور در جریان خیزشهای منطقه آمریکا و همپیمانانش برای مصادره این انقلابها تلاش می کنند؟
  کجا را سراغ دارید که ردپایی از دخالت آمریکا در آنجا دیده نشود؟!!!
  تازه خود آمریکا هم در خدمت مطامع استعماری نظام ایلومیناتی است.
  یعنی آمریکا سیاستهایش را بر اساس خواست بیلدربرگ و ۱۳ خانواده تاجدار تنظیم می کند.
  اصلا گروه ۸، سازمان ملل، شورای امنیت و امثالهم پوششی برای این جریان است و الا این مراکز جز چند سازمان صوری چیز دیگری نیستند…

  این ملتهای منطقه هستند که باید باصبر و مبارزه خودشان را از زیر یوغ استعمار این نظام کثیف خارج کنند.
  به لطف خدا امسال ورق برگشته و طلیعه واژگونی این خرده نظانهای کثیف در منطقه و ان شاء ا… در سرتاسر جهان به چشم می آید.

  این که فساد در سطح کلان وجود دارد امری کاملا صحیح است و هیچ نظامی هم از آن مبری نیست… وظیفه ماست که با آگاهی دادن به همنوعان زمینه بیداری همه مردم را برای مبارزه با این مفاسد ایجاد کنیم.

  چارچوب نظام اسلامی ایران هم بر اساس عدالت برابری و برادری چیده شده، اما متأسفانه در ایران هم به علت بی تقوایی برخی از مسؤولین برخی از ارکان نظام اسلامی ما هم دچار انحراف شده و با آن خط مشیی که امام خمینی رحمة ا… علیه برای آن تعریف کردند دچار زاویه شده.

  از طرف دیگه وجود تبلیغات منفی گسترده و فشارهای مختلف سیاسی و اقتصادی بر ایران باعث شده روند پیشرفت ایران اسلامی در طی این ۳۲ سال با موانع گسترده روبرو بشه…

  علتش هم روشنه…تنها نظامی که به آمریکا و نظام سلطه باج نمیده و داعیه صدور این انقلاب به سراسر دنیا رو داره ایرانه لذا این کشورها که همیشه دنبال منافع دنیوی کثیفشون هستند نمی تونن بشینن و شاهد گسترش این انقلاب به سراسر منطقه و جهان باشن که نتیجه اون ریشه کنی رگه های استعمار در دنیا خواهد بود و لذا از همون زمان تشکیل این نظام در ایران، با انواع روشهای مختلف سعی در براندازی این نظام کردند که به حول و قوه الهی با این همه دسیسه و فشار تو این سالها هیچ کدوم از اهداف کلان آمریکا و همپیمانانش در ایران محقق نشده.

  مسلما ایران اسلامی تا زمان ریشه کنی نظام سلطه و تحقق عدالت در کل دنیا از مواضع خودش کوتاه نخواهد اومد و لو اینکه تمام دنیا هم وضعیت داخل ایران رو بدروغ سیاه نشون بدن و با فشارهای مختلف سعی در براندازی این نظام بکنند.

  ما امیدواریم انقلابهای منطقه زمینه فزوپاشی نظام استعمار جهانی و ریشه کن شدن فساد در اقصی نقاط گیتی رو فراهم بکنه.

  صدای خردشدن اصتخوانهای نظام سلطه بگوش می رسه فقط باید با گوش دل بشنویم…
  به امید آن روز

 • Sahameddin Ghiassi

  درد دین در انسانها  و سو استفاده شیادان از حربه دینکاری؟  شاید انسان از روزهای نخست زندګی خود به فکر این بوده که چرا به دنیا آمده و چرا بایست بمیرد  ؟ و از دادن پاسخ به این پرسش ها ناتوان بوده است این بوده که درفکر خود موجوداتی ساخته است که بسیار توانا تر از او  بوده اند و فنا ناپذیری هم یکی از صفتهای آنان میبوده   خدایان اساطیری روم و یونان  الهه های زیبایی جنګ  عشق و… خدای خدایان  همه ساخته فکر بشر بوده است  و در ملتهایی دیګر بصورت بت پرستی و احترام بی حد به بت هایی که خودشان سازنده آن بوده اند.  برای اکثر ایرانیان که در بستر دین اسلام بزرګ شده اند و از کودکی از پدر مادر و سایر مومنان از دین اسلام آموزه هایی از عفو  بزرګواری و محتب و انصاف و عدل شنیده اند و در ذهن خود برای آدم مومن والایی و بزرګ منشی فرض کرده اند حالا با موجی دیګر روبرو شده اند  حمله به باورهای آنان و یا آزار دیدن از باروهایشان  باحتمال سیستم هدایت کننده دنیا هم در این فکر است که این نفرت را هرچه بیشتر شعله ور تر سازد   جدال بین دیندار و بی دین   مسلمان و غیر مسلمان  بهایی و شیعه   شیعه و سنی  و لامذهب و متظاهر به مذهب  و  درست مثل جنګ و نزاع و نفرت بین ترک  فارس  عرب عجم  رشتی و تهرانی  و… است  که با سایه جوک ها و بی احترامی ها همراه است.    آنچه که مسلم است کسانی از این بل بشو و از این آب ګل آلوده شده دارند ماهی ګیری میکنند  و بسیار کسانی هستند که از برکت سر دعوای بین ادیان الهی به مقامهای شامخ و زر و زور فراوان رسیده اند  اګر دین برای عده ای نکبت بدبختی و دربدری و آوارګی و بی خانوادګی به ارمغان میآورد  برای عده ای هم تلا ثروتهای نجومی  دلبران زیبا قصرهای تلایی و حمام ها عاج هدیه میآورد   متاسفانه تنها چیزی که این وسط قربانی میشود  انسانهایی ساده دل و مظلوم هستند که طمعه ګرګان هر دو طرف میګردند. ظاهرا تمامی آموزه های دینی کم بیش بهم نزدیک هستند و همه آنان به انصاف  دوستی و برادری و برابری و عدل داد و اخلاق و درستی و پاکی رهبری کرده اند  مثلا هیچ دینی نګفته آدم های بینوا را بکش  و یا دزدی کن و یا با زن مردم رابطه غیر مشروع برقرار کن   ولی آنچه که مسلم است عده ای شیاد از دین به عنوان یک حربه سو استفاده کرده مردم ساده دل را غارت میکنند ویا بصورت آدمک از آنان سو استفاده میفرمایند و حتی آنان را بصورت آدمکش حرفه اسیر باورهایشان میکنند؟  حضرت مسیح اینطور که در فیلمها نشان میدهند خانه ای نداشت و در کوچه ها یا در بیابان ها میخوابید  و در سی سه سالګی هم به بوسیله  چهار میخ یا صلیب اعدام شد  ولی دیګران این را نوعی دیګر نشان دادن و ګفتند که او خودش میخواسته چون بره قربانی خطاهای بشر شود  حضرت امام حسین را بانهایت بی انصافی و قساوت اینطور که بما ګفته اند شهید کردن و سراو را  بر نیزه نهادند و بدنش بدون سرش  را زیر آفتاب سوزان کربلا سه روز رها کردند؟    اکنون بیش از یک میلیارد نفر به حضرت محمد ایمان دارند   وی دارای نبوغ نظامی و تشکیلاتی خیره کننده ای بود   او توانست که ملتهای عرب را متحد کند و ملتهای زیادی را هم عرب کند ګرچه دیګران به حتی خانواده او هم رحم نکردند و نوه های اورا کشتند و یا مسموم کردند  ولی حتی اکنون بعداز ۱۴۰۰ سال هنوز هم ثروت عظیمی در درست پیروان اوست  و کسانی هستند که حاضرند در راه او کشته شوند ویا بکشند؟  چرا دیګران توانایی های او را نداشتند شیوخ عرب هم اکنون هم برروی میلیاردها دلار و ثروتهای عظیم خوابیده اند و از صدفه سر همان حضرت محمد بهترین زندګانی ها را دارند و درقصرهای تلا و حمام های عاج و در کنار زیباترین دلبران بین المللی زندګی میکنند  دین برای عده ای بهشت روی زمین را هدیه میآورد و برای عده ای هم جهنم روی زمین  کسانی همه چیز خود را در راه دین از دست میدهند و کسانی دیګر از ثروت قدرت و شهوت رانی از دین به عنوان حربه ای برنده استفاده میکنند  در این ماجری تقصیر کیست؟ این دیګر یک موضوع مشګل و پیچیده سیاسی نیست  اینطور که مینویسند  تنها آمریکا در جنګ این چند سال اخیر تریلیونها دلار خرج کرده است  التبه ګفتن تریلیون دلار خیلی ساده است  ولی این پول چندین برابر بودجه کشورهایی نظیر مثلا ترکیه است  که با این تریلیون دلار ها  میتوانستند  سطح دانش و فرهنګ مردم را بالا ببرند  کار ایجاد کنند برای جوانان حرفه و فن راه اندازی کنند تا جذب جنګ و کشت کشتار و طالبان های دیوانه و همکاران القاعده شان  نشوند  جوانانی که برای خاطر یک وعده بهشت و یا مقداری پول به استخدام طالبانها در میآیند  با این تریلیون دلارها میتوانستند ریشه ظلم  حق کشی بیکاری و بی برنامګی مردم را مثلا در افغانستان و عراق ریشه کن کنند  ولی ګویا آڼان بجای ایجاد کار دانشګاه  مدرسه های فنی هنری پیشرفت کشاورزی و تولید ترجیح میدهند  که برادران افغانی ما اسلحه به دست با جهل و تعصب های کور بجنګ یکدیګر بروند  شاید مردمی که به جنګ روی آورده اند از دزدیها و بی انصافی ها و رشوه خواریها خسته و دلګیر شده اند  اما طالبانی که کودکان و زنان دربند افغانستان را میکشد  آیا میخواهد به این وسیله  مثلا از دین اسلام دفاع کند  یا نفرتی بیشتر بین مردم پرورش دهد و تخم بدی و دشمنی و نفرت را بکارد و آبیاری کند؟   آنچه که روشن است سیستم بین المللی میکوشد که بیشتر به جنګ و نفرت دامن بزند  تا برای خدمت به مردم کمر همت ببندد؟  آیا جوانی که کار و امکان رشد و تحصیل و مسکن و امکان ازدواج و تشکیل خانواده و رفاه نسبی را داشته باشد حاضر خواهد شد اسلحه بدست ګرفته با سایر برادران خود به آدمکشی و قتل غارت بپردازد؟   این تریلیون دلارها که خرج جنګ و نفرت میشود براحتی میشود آنها را برای ایجاد کار و دانش هزینه کرد و سدی محکم جلوی فساد  رشوه خواری و دزدی بست  ولی متاسفانه اینطور به نظر میرسد که مشګل این استکه  سیستم تصمیم دارد ریشه طبقه متوسط را برکند و مالیاتهایی که از طبقه متوسط میګیرد را صرف نفرت پراکنی و ظلم و جور بکند  فرستادن یک سرباز مثلا آمریکایی به افغانستان که حتی زبان و فرهنګ و دین و شرایط زندګی مردم آن کشور را نمی داند و نمی تواند با مردم عادی ارتباط برقرار کند آیا برای مالیات دهندګان آمریکایی نفعی در بر خواهد داشت؟  اینطور که می نویسند بیشتر طالبانها از مردمی هستند که از فشار بیکاری و از فرط ناچاری مجبورند که اسلحه بدست بګیرند و برادر کشی کنند.  و دیګران هم از فرط بیچارګی رشوه خواری مستخدمان دولت به طالبانها پناه میبرند؟  ملیتهایی که در جهل و فقر فرهنګی بیسوادی و بیکاری غوطه میخورند  مسلم است که آدمک کسانی خواهند شد که با پول و دروغ براحتی میتوانند آنان را فریب دهند  و نادانی و بی اطلاعی مشګلی است که ګریبان مردم را ګرفته است  ایجاد نفرت و خشم از شګردهای استعمار و استحمار بین المللی است  کسانی نظیر صدام حسین دیوانه  طالبانهای دیوانه و سرهنګ قذافی را سر کار میګذارند و بعد هم به آنان اسلحه میفروشند تا بجنګ ملتهای دربند شده شان بروند ملیتهایی که از فقر و جهل در مرز دیوانګی های مخصوصی قرار دارند و تخم نفرت و جدایی و خشم را در آنان به ودیعه میګذارند تا رشد کنند؟  مثلا حس خشم و نفرت نسبت به  صوفیان و درویشان و سایر مکتبهای عرفانی را کی در ذهن مردم می پروراند و کی مردم ابله را بسیج میکند تا خانه ها و اقامتګاه ها و حتی مسجدها و حسینه های آنان را ویران کند.  کسانی هستند که بدون داشتن هیچګونه اطلاعی از روش و آموزه های  فرقه ها و یا دینهای دیګر تنها بدون دلیل و بدون معلومات و بدون خواندن حتی یک کتاب دشمن آنان هستند؟   مسلمانانی که حتی قراڼ را هم نخوانده اند ادعای مسلمانی میکنند و خودشان را مقلد فلانی میدانند  یادم هست که مرجعی میګفت  که یهودیت کتاب دارد و تورات نام کتاب دینی آنان است  مسیحیت هم کتاب دارد و نام آن کتاب مقدس انجیل است  خوب اسلام هم که کتاب دارد و آن قرآن کریم است ولی بهاییان لاکتاب هستند و کتاب ندارند  درحالیکه کتابهای دینی بهاییت بسیار زیاد است  و  این دین به تنهایی یک کتابخانه کتاب و اثر نوشتاری دارد؟  حالا چګونه آن مرجع میګفت این دین کتاب ندارد  خوب معلوم است که از  ندانستن و نخواندن کتابهای نوشته شده پیامبر این دین بوده است؟  کسی اګر منصفانه کتابهایی که در همه امور در بهاییت نوشته شده است بخواند براحتی میتواند بفهمد که دستورهایی تازه و مطابق روز برای مردم به ارمغان آورده اند؟  یا ګفتن فرقه ضاله  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار   کجای این کلام ضاله است  انصاف هم خوب چیزی است  یا ای اهل عالم سراپرده یګانګی دربه اهتزاز در آمده است  به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که همه شما برګهای یک درخت  هستید و شاخه های یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن   یا تساوی زن مرد  و یا وحدت در کثرت  یعنی با قبول اختلاف باهم باهم وحدت و دوست داشتن هم   کنار ګذاردن تمامیت خواهی و مشاوره  و تشکیل هیتهای  نه نفره  در هر ګوشه ای که بهاییان جمع شده اند؟   یا داشتن زبان واحد بین المللی و یا تحقیق در باره حقیقت و علم دین بایست باهم موافق و سازګار باشند   ترک تقلید و جستجوی حقیقت؟  شاید اګر حضرت بهاالله به عنوان یک تنها جامعه شناس نوشته های خود را ګفته بود اینقدر هم مورد بی مهری واقع نمی شد؟  تعصب کور بدون پشتوانه علمی خانه خراب کن است  درست مثل جهل مرکب عمل میکند.  متاسفانه  دینکاران و شیادان دینی حتی به کسانی مثل مولوی هم حمله میکردند و در زمان زندګی او عرضه را براو هم تنګ کرده بودند  و اینطور که من خواندم بارها توسط علمای بی علم آن زمان تکفیر شده بود؟   در صورتیکه دنیا دربرابر عظمت فکر و اندیشه او اکنون سر تعظیم فرود آورده است و برای بزرګی او سرهای بسیاری از فرهنګ پژوهان خم میګردد ؟  به امید روزی که خودخواهی و فساد و تمامیت خواهی و دشمنی های بدون پایه  جایش را به دوستی ها و محبت ها و همکاری ها بدهد و تا همه بتوانیم از این مرداب که در آن غوطه ور هستیم نجات پیدا کنیم    الهی آمین   این موضوع کاملا روشن است که دانش ما و ذهن ما و افکار ما به ما توانایی اینکه مشګل هار احل کنیم را ندارد  و لاجرم به افسانه و فلسفه  دست نیاز دراز کرده ایم  .  تعصب و جهل در جامعه هایی تا مغز استخوان مردم آن فرو رفته و بعضی ها بدون داشتن حتی یک دانش معمولی خود را علامه های دهر و علما و دانشمندان نخبه فرض کرده و مردم را به تمکین و اطاعت کامل خود  میخوانند؟   بعضی ها هم تیشه به دست ګرفته و میخواهند بنیان دین و دینداری را از پایه تخریب کنند؟  و متاسفانه جدال این دوګروه هم به نفع مردم نیست و باز این مردم هستند که در وسط این جدال باوری  قربانی میشوند   آیا بهتر نیست که هرکس آزاد باشد تا هرچه میخواهد بخواند و باور کند؟ و بهمه عقیده ها احترام بګذاریم ؟   You are not following this post, click to start following

 • Sahameddin Ghiassi

  درد دین در انسانها  و سو استفاده شیادان از حربه دینکاری؟  شاید انسان از روزهای نخست زندګی خود به فکر این بوده که چرا به دنیا آمده و چرا بایست بمیرد  ؟ و از دادن پاسخ به این پرسش ها ناتوان بوده است این بوده که درفکر خود موجوداتی ساخته است که بسیار توانا تر از او  بوده اند و فنا ناپذیری هم یکی از صفتهای آنان میبوده   خدایان اساطیری روم و یونان  الهه های زیبایی جنګ  عشق و… خدای خدایان  همه ساخته فکر بشر بوده است  و در ملتهایی دیګر بصورت بت پرستی و احترام بی حد به بت هایی که خودشان سازنده آن بوده اند.  برای اکثر ایرانیان که در بستر دین اسلام بزرګ شده اند و از کودکی از پدر مادر و سایر مومنان از دین اسلام آموزه هایی از عفو  بزرګواری و محتب و انصاف و عدل شنیده اند و در ذهن خود برای آدم مومن والایی و بزرګ منشی فرض کرده اند حالا با موجی دیګر روبرو شده اند  حمله به باورهای آنان و یا آزار دیدن از باروهایشان  باحتمال سیستم هدایت کننده دنیا هم در این فکر است که این نفرت را هرچه بیشتر شعله ور تر سازد   جدال بین دیندار و بی دین   مسلمان و غیر مسلمان  بهایی و شیعه   شیعه و سنی  و لامذهب و متظاهر به مذهب  و  درست مثل جنګ و نزاع و نفرت بین ترک  فارس  عرب عجم  رشتی و تهرانی  و… است  که با سایه جوک ها و بی احترامی ها همراه است.    آنچه که مسلم است کسانی از این بل بشو و از این آب ګل آلوده شده دارند ماهی ګیری میکنند  و بسیار کسانی هستند که از برکت سر دعوای بین ادیان الهی به مقامهای شامخ و زر و زور فراوان رسیده اند  اګر دین برای عده ای نکبت بدبختی و دربدری و آوارګی و بی خانوادګی به ارمغان میآورد  برای عده ای هم تلا ثروتهای نجومی  دلبران زیبا قصرهای تلایی و حمام ها عاج هدیه میآورد   متاسفانه تنها چیزی که این وسط قربانی میشود  انسانهایی ساده دل و مظلوم هستند که طمعه ګرګان هر دو طرف میګردند. ظاهرا تمامی آموزه های دینی کم بیش بهم نزدیک هستند و همه آنان به انصاف  دوستی و برادری و برابری و عدل داد و اخلاق و درستی و پاکی رهبری کرده اند  مثلا هیچ دینی نګفته آدم های بینوا را بکش  و یا دزدی کن و یا با زن مردم رابطه غیر مشروع برقرار کن   ولی آنچه که مسلم است عده ای شیاد از دین به عنوان یک حربه سو استفاده کرده مردم ساده دل را غارت میکنند ویا بصورت آدمک از آنان سو استفاده میفرمایند و حتی آنان را بصورت آدمکش حرفه اسیر باورهایشان میکنند؟  حضرت مسیح اینطور که در فیلمها نشان میدهند خانه ای نداشت و در کوچه ها یا در بیابان ها میخوابید  و در سی سه سالګی هم به بوسیله  چهار میخ یا صلیب اعدام شد  ولی دیګران این را نوعی دیګر نشان دادن و ګفتند که او خودش میخواسته چون بره قربانی خطاهای بشر شود  حضرت امام حسین را بانهایت بی انصافی و قساوت اینطور که بما ګفته اند شهید کردن و سراو را  بر نیزه نهادند و بدنش بدون سرش  را زیر آفتاب سوزان کربلا سه روز رها کردند؟    اکنون بیش از یک میلیارد نفر به حضرت محمد ایمان دارند   وی دارای نبوغ نظامی و تشکیلاتی خیره کننده ای بود   او توانست که ملتهای عرب را متحد کند و ملتهای زیادی را هم عرب کند ګرچه دیګران به حتی خانواده او هم رحم نکردند و نوه های اورا کشتند و یا مسموم کردند  ولی حتی اکنون بعداز ۱۴۰۰ سال هنوز هم ثروت عظیمی در درست پیروان اوست  و کسانی هستند که حاضرند در راه او کشته شوند ویا بکشند؟  چرا دیګران توانایی های او را نداشتند شیوخ عرب هم اکنون هم برروی میلیاردها دلار و ثروتهای عظیم خوابیده اند و از صدفه سر همان حضرت محمد بهترین زندګانی ها را دارند و درقصرهای تلا و حمام های عاج و در کنار زیباترین دلبران بین المللی زندګی میکنند  دین برای عده ای بهشت روی زمین را هدیه میآورد و برای عده ای هم جهنم روی زمین  کسانی همه چیز خود را در راه دین از دست میدهند و کسانی دیګر از ثروت قدرت و شهوت رانی از دین به عنوان حربه ای برنده استفاده میکنند  در این ماجری تقصیر کیست؟ این دیګر یک موضوع مشګل و پیچیده سیاسی نیست  اینطور که مینویسند  تنها آمریکا در جنګ این چند سال اخیر تریلیونها دلار خرج کرده است  التبه ګفتن تریلیون دلار خیلی ساده است  ولی این پول چندین برابر بودجه کشورهایی نظیر مثلا ترکیه است  که با این تریلیون دلار ها  میتوانستند  سطح دانش و فرهنګ مردم را بالا ببرند  کار ایجاد کنند برای جوانان حرفه و فن راه اندازی کنند تا جذب جنګ و کشت کشتار و طالبان های دیوانه و همکاران القاعده شان  نشوند  جوانانی که برای خاطر یک وعده بهشت و یا مقداری پول به استخدام طالبانها در میآیند  با این تریلیون دلارها میتوانستند ریشه ظلم  حق کشی بیکاری و بی برنامګی مردم را مثلا در افغانستان و عراق ریشه کن کنند  ولی ګویا آڼان بجای ایجاد کار دانشګاه  مدرسه های فنی هنری پیشرفت کشاورزی و تولید ترجیح میدهند  که برادران افغانی ما اسلحه به دست با جهل و تعصب های کور بجنګ یکدیګر بروند  شاید مردمی که به جنګ روی آورده اند از دزدیها و بی انصافی ها و رشوه خواریها خسته و دلګیر شده اند  اما طالبانی که کودکان و زنان دربند افغانستان را میکشد  آیا میخواهد به این وسیله  مثلا از دین اسلام دفاع کند  یا نفرتی بیشتر بین مردم پرورش دهد و تخم بدی و دشمنی و نفرت را بکارد و آبیاری کند؟   آنچه که روشن است سیستم بین المللی میکوشد که بیشتر به جنګ و نفرت دامن بزند  تا برای خدمت به مردم کمر همت ببندد؟  آیا جوانی که کار و امکان رشد و تحصیل و مسکن و امکان ازدواج و تشکیل خانواده و رفاه نسبی را داشته باشد حاضر خواهد شد اسلحه بدست ګرفته با سایر برادران خود به آدمکشی و قتل غارت بپردازد؟   این تریلیون دلارها که خرج جنګ و نفرت میشود براحتی میشود آنها را برای ایجاد کار و دانش هزینه کرد و سدی محکم جلوی فساد  رشوه خواری و دزدی بست  ولی متاسفانه اینطور به نظر میرسد که مشګل این استکه  سیستم تصمیم دارد ریشه طبقه متوسط را برکند و مالیاتهایی که از طبقه متوسط میګیرد را صرف نفرت پراکنی و ظلم و جور بکند  فرستادن یک سرباز مثلا آمریکایی به افغانستان که حتی زبان و فرهنګ و دین و شرایط زندګی مردم آن کشور را نمی داند و نمی تواند با مردم عادی ارتباط برقرار کند آیا برای مالیات دهندګان آمریکایی نفعی در بر خواهد داشت؟  اینطور که می نویسند بیشتر طالبانها از مردمی هستند که از فشار بیکاری و از فرط ناچاری مجبورند که اسلحه بدست بګیرند و برادر کشی کنند.  و دیګران هم از فرط بیچارګی رشوه خواری مستخدمان دولت به طالبانها پناه میبرند؟  ملیتهایی که در جهل و فقر فرهنګی بیسوادی و بیکاری غوطه میخورند  مسلم است که آدمک کسانی خواهند شد که با پول و دروغ براحتی میتوانند آنان را فریب دهند  و نادانی و بی اطلاعی مشګلی است که ګریبان مردم را ګرفته است  ایجاد نفرت و خشم از شګردهای استعمار و استحمار بین المللی است  کسانی نظیر صدام حسین دیوانه  طالبانهای دیوانه و سرهنګ قذافی را سر کار میګذارند و بعد هم به آنان اسلحه میفروشند تا بجنګ ملتهای دربند شده شان بروند ملیتهایی که از فقر و جهل در مرز دیوانګی های مخصوصی قرار دارند و تخم نفرت و جدایی و خشم را در آنان به ودیعه میګذارند تا رشد کنند؟  مثلا حس خشم و نفرت نسبت به  صوفیان و درویشان و سایر مکتبهای عرفانی را کی در ذهن مردم می پروراند و کی مردم ابله را بسیج میکند تا خانه ها و اقامتګاه ها و حتی مسجدها و حسینه های آنان را ویران کند.  کسانی هستند که بدون داشتن هیچګونه اطلاعی از روش و آموزه های  فرقه ها و یا دینهای دیګر تنها بدون دلیل و بدون معلومات و بدون خواندن حتی یک کتاب دشمن آنان هستند؟   مسلمانانی که حتی قراڼ را هم نخوانده اند ادعای مسلمانی میکنند و خودشان را مقلد فلانی میدانند  یادم هست که مرجعی میګفت  که یهودیت کتاب دارد و تورات نام کتاب دینی آنان است  مسیحیت هم کتاب دارد و نام آن کتاب مقدس انجیل است  خوب اسلام هم که کتاب دارد و آن قرآن کریم است ولی بهاییان لاکتاب هستند و کتاب ندارند  درحالیکه کتابهای دینی بهاییت بسیار زیاد است  و  این دین به تنهایی یک کتابخانه کتاب و اثر نوشتاری دارد؟  حالا چګونه آن مرجع میګفت این دین کتاب ندارد  خوب معلوم است که از  ندانستن و نخواندن کتابهای نوشته شده پیامبر این دین بوده است؟  کسی اګر منصفانه کتابهایی که در همه امور در بهاییت نوشته شده است بخواند براحتی میتواند بفهمد که دستورهایی تازه و مطابق روز برای مردم به ارمغان آورده اند؟  یا ګفتن فرقه ضاله  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار   کجای این کلام ضاله است  انصاف هم خوب چیزی است  یا ای اهل عالم سراپرده یګانګی دربه اهتزاز در آمده است  به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که همه شما برګهای یک درخت  هستید و شاخه های یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن   یا تساوی زن مرد  و یا وحدت در کثرت  یعنی با قبول اختلاف باهم باهم وحدت و دوست داشتن هم   کنار ګذاردن تمامیت خواهی و مشاوره  و تشکیل هیتهای  نه نفره  در هر ګوشه ای که بهاییان جمع شده اند؟   یا داشتن زبان واحد بین المللی و یا تحقیق در باره حقیقت و علم دین بایست باهم موافق و سازګار باشند   ترک تقلید و جستجوی حقیقت؟  شاید اګر حضرت بهاالله به عنوان یک تنها جامعه شناس نوشته های خود را ګفته بود اینقدر هم مورد بی مهری واقع نمی شد؟  تعصب کور بدون پشتوانه علمی خانه خراب کن است  درست مثل جهل مرکب عمل میکند.  متاسفانه  دینکاران و شیادان دینی حتی به کسانی مثل مولوی هم حمله میکردند و در زمان زندګی او عرضه را براو هم تنګ کرده بودند  و اینطور که من خواندم بارها توسط علمای بی علم آن زمان تکفیر شده بود؟   در صورتیکه دنیا دربرابر عظمت فکر و اندیشه او اکنون سر تعظیم فرود آورده است و برای بزرګی او سرهای بسیاری از فرهنګ پژوهان خم میګردد ؟  به امید روزی که خودخواهی و فساد و تمامیت خواهی و دشمنی های بدون پایه  جایش را به دوستی ها و محبت ها و همکاری ها بدهد و تا همه بتوانیم از این مرداب که در آن غوطه ور هستیم نجات پیدا کنیم    الهی آمین   این موضوع کاملا روشن است که دانش ما و ذهن ما و افکار ما به ما توانایی اینکه مشګل هار احل کنیم را ندارد  و لاجرم به افسانه و فلسفه  دست نیاز دراز کرده ایم  .  تعصب و جهل در جامعه هایی تا مغز استخوان مردم آن فرو رفته و بعضی ها بدون داشتن حتی یک دانش معمولی خود را علامه های دهر و علما و دانشمندان نخبه فرض کرده و مردم را به تمکین و اطاعت کامل خود  میخوانند؟   بعضی ها هم تیشه به دست ګرفته و میخواهند بنیان دین و دینداری را از پایه تخریب کنند؟  و متاسفانه جدال این دوګروه هم به نفع مردم نیست و باز این مردم هستند که در وسط این جدال باوری  قربانی میشوند   آیا بهتر نیست که هرکس آزاد باشد تا هرچه میخواهد بخواند و باور کند؟ و بهمه عقیده ها احترام بګذاریم ؟   You are not following this post, click to start following

 • Sahameddin Ghiassi

  درد دین در انسانها  و سو استفاده شیادان از حربه دینکاری؟  شاید انسان از روزهای نخست زندګی خود به فکر این بوده که چرا به دنیا آمده و چرا بایست بمیرد  ؟ و از دادن پاسخ به این پرسش ها ناتوان بوده است این بوده که درفکر خود موجوداتی ساخته است که بسیار توانا تر از او  بوده اند و فنا ناپذیری هم یکی از صفتهای آنان میبوده   خدایان اساطیری روم و یونان  الهه های زیبایی جنګ  عشق و… خدای خدایان  همه ساخته فکر بشر بوده است  و در ملتهایی دیګر بصورت بت پرستی و احترام بی حد به بت هایی که خودشان سازنده آن بوده اند.  برای اکثر ایرانیان که در بستر دین اسلام بزرګ شده اند و از کودکی از پدر مادر و سایر مومنان از دین اسلام آموزه هایی از عفو  بزرګواری و محتب و انصاف و عدل شنیده اند و در ذهن خود برای آدم مومن والایی و بزرګ منشی فرض کرده اند حالا با موجی دیګر روبرو شده اند  حمله به باورهای آنان و یا آزار دیدن از باروهایشان  باحتمال سیستم هدایت کننده دنیا هم در این فکر است که این نفرت را هرچه بیشتر شعله ور تر سازد   جدال بین دیندار و بی دین   مسلمان و غیر مسلمان  بهایی و شیعه   شیعه و سنی  و لامذهب و متظاهر به مذهب  و  درست مثل جنګ و نزاع و نفرت بین ترک  فارس  عرب عجم  رشتی و تهرانی  و… است  که با سایه جوک ها و بی احترامی ها همراه است.    آنچه که مسلم است کسانی از این بل بشو و از این آب ګل آلوده شده دارند ماهی ګیری میکنند  و بسیار کسانی هستند که از برکت سر دعوای بین ادیان الهی به مقامهای شامخ و زر و زور فراوان رسیده اند  اګر دین برای عده ای نکبت بدبختی و دربدری و آوارګی و بی خانوادګی به ارمغان میآورد  برای عده ای هم تلا ثروتهای نجومی  دلبران زیبا قصرهای تلایی و حمام ها عاج هدیه میآورد   متاسفانه تنها چیزی که این وسط قربانی میشود  انسانهایی ساده دل و مظلوم هستند که طمعه ګرګان هر دو طرف میګردند. ظاهرا تمامی آموزه های دینی کم بیش بهم نزدیک هستند و همه آنان به انصاف  دوستی و برادری و برابری و عدل داد و اخلاق و درستی و پاکی رهبری کرده اند  مثلا هیچ دینی نګفته آدم های بینوا را بکش  و یا دزدی کن و یا با زن مردم رابطه غیر مشروع برقرار کن   ولی آنچه که مسلم است عده ای شیاد از دین به عنوان یک حربه سو استفاده کرده مردم ساده دل را غارت میکنند ویا بصورت آدمک از آنان سو استفاده میفرمایند و حتی آنان را بصورت آدمکش حرفه اسیر باورهایشان میکنند؟  حضرت مسیح اینطور که در فیلمها نشان میدهند خانه ای نداشت و در کوچه ها یا در بیابان ها میخوابید  و در سی سه سالګی هم به بوسیله  چهار میخ یا صلیب اعدام شد  ولی دیګران این را نوعی دیګر نشان دادن و ګفتند که او خودش میخواسته چون بره قربانی خطاهای بشر شود  حضرت امام حسین را بانهایت بی انصافی و قساوت اینطور که بما ګفته اند شهید کردن و سراو را  بر نیزه نهادند و بدنش بدون سرش  را زیر آفتاب سوزان کربلا سه روز رها کردند؟    اکنون بیش از یک میلیارد نفر به حضرت محمد ایمان دارند   وی دارای نبوغ نظامی و تشکیلاتی خیره کننده ای بود   او توانست که ملتهای عرب را متحد کند و ملتهای زیادی را هم عرب کند ګرچه دیګران به حتی خانواده او هم رحم نکردند و نوه های اورا کشتند و یا مسموم کردند  ولی حتی اکنون بعداز ۱۴۰۰ سال هنوز هم ثروت عظیمی در درست پیروان اوست  و کسانی هستند که حاضرند در راه او کشته شوند ویا بکشند؟  چرا دیګران توانایی های او را نداشتند شیوخ عرب هم اکنون هم برروی میلیاردها دلار و ثروتهای عظیم خوابیده اند و از صدفه سر همان حضرت محمد بهترین زندګانی ها را دارند و درقصرهای تلا و حمام های عاج و در کنار زیباترین دلبران بین المللی زندګی میکنند  دین برای عده ای بهشت روی زمین را هدیه میآورد و برای عده ای هم جهنم روی زمین  کسانی همه چیز خود را در راه دین از دست میدهند و کسانی دیګر از ثروت قدرت و شهوت رانی از دین به عنوان حربه ای برنده استفاده میکنند  در این ماجری تقصیر کیست؟ این دیګر یک موضوع مشګل و پیچیده سیاسی نیست  اینطور که مینویسند  تنها آمریکا در جنګ این چند سال اخیر تریلیونها دلار خرج کرده است  التبه ګفتن تریلیون دلار خیلی ساده است  ولی این پول چندین برابر بودجه کشورهایی نظیر مثلا ترکیه است  که با این تریلیون دلار ها  میتوانستند  سطح دانش و فرهنګ مردم را بالا ببرند  کار ایجاد کنند برای جوانان حرفه و فن راه اندازی کنند تا جذب جنګ و کشت کشتار و طالبان های دیوانه و همکاران القاعده شان  نشوند  جوانانی که برای خاطر یک وعده بهشت و یا مقداری پول به استخدام طالبانها در میآیند  با این تریلیون دلارها میتوانستند ریشه ظلم  حق کشی بیکاری و بی برنامګی مردم را مثلا در افغانستان و عراق ریشه کن کنند  ولی ګویا آڼان بجای ایجاد کار دانشګاه  مدرسه های فنی هنری پیشرفت کشاورزی و تولید ترجیح میدهند  که برادران افغانی ما اسلحه به دست با جهل و تعصب های کور بجنګ یکدیګر بروند  شاید مردمی که به جنګ روی آورده اند از دزدیها و بی انصافی ها و رشوه خواریها خسته و دلګیر شده اند  اما طالبانی که کودکان و زنان دربند افغانستان را میکشد  آیا میخواهد به این وسیله  مثلا از دین اسلام دفاع کند  یا نفرتی بیشتر بین مردم پرورش دهد و تخم بدی و دشمنی و نفرت را بکارد و آبیاری کند؟   آنچه که روشن است سیستم بین المللی میکوشد که بیشتر به جنګ و نفرت دامن بزند  تا برای خدمت به مردم کمر همت ببندد؟  آیا جوانی که کار و امکان رشد و تحصیل و مسکن و امکان ازدواج و تشکیل خانواده و رفاه نسبی را داشته باشد حاضر خواهد شد اسلحه بدست ګرفته با سایر برادران خود به آدمکشی و قتل غارت بپردازد؟   این تریلیون دلارها که خرج جنګ و نفرت میشود براحتی میشود آنها را برای ایجاد کار و دانش هزینه کرد و سدی محکم جلوی فساد  رشوه خواری و دزدی بست  ولی متاسفانه اینطور به نظر میرسد که مشګل این استکه  سیستم تصمیم دارد ریشه طبقه متوسط را برکند و مالیاتهایی که از طبقه متوسط میګیرد را صرف نفرت پراکنی و ظلم و جور بکند  فرستادن یک سرباز مثلا آمریکایی به افغانستان که حتی زبان و فرهنګ و دین و شرایط زندګی مردم آن کشور را نمی داند و نمی تواند با مردم عادی ارتباط برقرار کند آیا برای مالیات دهندګان آمریکایی نفعی در بر خواهد داشت؟  اینطور که می نویسند بیشتر طالبانها از مردمی هستند که از فشار بیکاری و از فرط ناچاری مجبورند که اسلحه بدست بګیرند و برادر کشی کنند.  و دیګران هم از فرط بیچارګی رشوه خواری مستخدمان دولت به طالبانها پناه میبرند؟  ملیتهایی که در جهل و فقر فرهنګی بیسوادی و بیکاری غوطه میخورند  مسلم است که آدمک کسانی خواهند شد که با پول و دروغ براحتی میتوانند آنان را فریب دهند  و نادانی و بی اطلاعی مشګلی است که ګریبان مردم را ګرفته است  ایجاد نفرت و خشم از شګردهای استعمار و استحمار بین المللی است  کسانی نظیر صدام حسین دیوانه  طالبانهای دیوانه و سرهنګ قذافی را سر کار میګذارند و بعد هم به آنان اسلحه میفروشند تا بجنګ ملتهای دربند شده شان بروند ملیتهایی که از فقر و جهل در مرز دیوانګی های مخصوصی قرار دارند و تخم نفرت و جدایی و خشم را در آنان به ودیعه میګذارند تا رشد کنند؟  مثلا حس خشم و نفرت نسبت به  صوفیان و درویشان و سایر مکتبهای عرفانی را کی در ذهن مردم می پروراند و کی مردم ابله را بسیج میکند تا خانه ها و اقامتګاه ها و حتی مسجدها و حسینه های آنان را ویران کند.  کسانی هستند که بدون داشتن هیچګونه اطلاعی از روش و آموزه های  فرقه ها و یا دینهای دیګر تنها بدون دلیل و بدون معلومات و بدون خواندن حتی یک کتاب دشمن آنان هستند؟   مسلمانانی که حتی قراڼ را هم نخوانده اند ادعای مسلمانی میکنند و خودشان را مقلد فلانی میدانند  یادم هست که مرجعی میګفت  که یهودیت کتاب دارد و تورات نام کتاب دینی آنان است  مسیحیت هم کتاب دارد و نام آن کتاب مقدس انجیل است  خوب اسلام هم که کتاب دارد و آن قرآن کریم است ولی بهاییان لاکتاب هستند و کتاب ندارند  درحالیکه کتابهای دینی بهاییت بسیار زیاد است  و  این دین به تنهایی یک کتابخانه کتاب و اثر نوشتاری دارد؟  حالا چګونه آن مرجع میګفت این دین کتاب ندارد  خوب معلوم است که از  ندانستن و نخواندن کتابهای نوشته شده پیامبر این دین بوده است؟  کسی اګر منصفانه کتابهایی که در همه امور در بهاییت نوشته شده است بخواند براحتی میتواند بفهمد که دستورهایی تازه و مطابق روز برای مردم به ارمغان آورده اند؟  یا ګفتن فرقه ضاله  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار   کجای این کلام ضاله است  انصاف هم خوب چیزی است  یا ای اهل عالم سراپرده یګانګی دربه اهتزاز در آمده است  به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که همه شما برګهای یک درخت  هستید و شاخه های یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن   یا تساوی زن مرد  و یا وحدت در کثرت  یعنی با قبول اختلاف باهم باهم وحدت و دوست داشتن هم   کنار ګذاردن تمامیت خواهی و مشاوره  و تشکیل هیتهای  نه نفره  در هر ګوشه ای که بهاییان جمع شده اند؟   یا داشتن زبان واحد بین المللی و یا تحقیق در باره حقیقت و علم دین بایست باهم موافق و سازګار باشند   ترک تقلید و جستجوی حقیقت؟  شاید اګر حضرت بهاالله به عنوان یک تنها جامعه شناس نوشته های خود را ګفته بود اینقدر هم مورد بی مهری واقع نمی شد؟  تعصب کور بدون پشتوانه علمی خانه خراب کن است  درست مثل جهل مرکب عمل میکند.  متاسفانه  دینکاران و شیادان دینی حتی به کسانی مثل مولوی هم حمله میکردند و در زمان زندګی او عرضه را براو هم تنګ کرده بودند  و اینطور که من خواندم بارها توسط علمای بی علم آن زمان تکفیر شده بود؟   در صورتیکه دنیا دربرابر عظمت فکر و اندیشه او اکنون سر تعظیم فرود آورده است و برای بزرګی او سرهای بسیاری از فرهنګ پژوهان خم میګردد ؟  به امید روزی که خودخواهی و فساد و تمامیت خواهی و دشمنی های بدون پایه  جایش را به دوستی ها و محبت ها و همکاری ها بدهد و تا همه بتوانیم از این مرداب که در آن غوطه ور هستیم نجات پیدا کنیم    الهی آمین   این موضوع کاملا روشن است که دانش ما و ذهن ما و افکار ما به ما توانایی اینکه مشګل هار احل کنیم را ندارد  و لاجرم به افسانه و فلسفه  دست نیاز دراز کرده ایم  .  تعصب و جهل در جامعه هایی تا مغز استخوان مردم آن فرو رفته و بعضی ها بدون داشتن حتی یک دانش معمولی خود را علامه های دهر و علما و دانشمندان نخبه فرض کرده و مردم را به تمکین و اطاعت کامل خود  میخوانند؟   بعضی ها هم تیشه به دست ګرفته و میخواهند بنیان دین و دینداری را از پایه تخریب کنند؟  و متاسفانه جدال این دوګروه هم به نفع مردم نیست و باز این مردم هستند که در وسط این جدال باوری  قربانی میشوند   آیا بهتر نیست که هرکس آزاد باشد تا هرچه میخواهد بخواند و باور کند؟ و بهمه عقیده ها احترام بګذاریم ؟   You are not following this post, click to start following

 • ebrahim

  شما کافران و بی دینان فقط ظاهری از عالم مادی را می دانید و اما در مورد چیزهایی اظهار نظر می کنید و انکار می کنید که هیچ علمی به آنها ندارید شما فقط از حدس و گمان بی پایه تبعیت می کنید و نمی دانید که حدس و گمان هرگز جای حقیقت را نمی گیرد در حالی که در نهایت جهالت بسر می برید گمان می کنید که خیلی عاقلید این چه عقلی است که وجود عالمی به این پیچیدگی و حساب شدگی را بدون خالقی دانا و توانا می داند ؟!!! و یا این چه عقلی است که به راحتی از مسئله مهمی (چگونه جهان بدون خالق ممکن است) می گذرید و آن را بی جواب رها می کنید و اصلا به آن فکر نمی کنید!!!

 • ebrahim

  کدام عقل سالمی می پذیرد که جهانی با این نظم و حساب شدگی شانسی و اتفاقی باشد ؟!!!
  دانشمندان غربی به تازگی فهمیده اند که دقت در آفرینش تا حد (۱۲۰) رقم پس از اعشار است یعنی کوچکترین تغییر در حد ۱۲۰ رقم پس از اعشار باعث می شد که این عالم نباشد همین دانشمندان که عده ای از آنها بی دین و کافر هستند با زبان خود اعتراف کرده اند که اتفاقی و شانسی بودن عالم احتمالش (صفر) است و وجود یک خالق دانای مطلق اجتناب نا پذیر است
  با اکتشافات ۱۲۰ رقم اعشار آنها معترف شدند که بدون خالق بودن این عالم محال است
  جناب استیون جانسون و نظائر آن به غیر از اطلاعاتی از علم فیزیک و نجوم چه چیزی می دانند ؟ به راحتی در مورد چیزهایی که به آن علمی ندارند اظهار نظر می کنند آخر آنها از اسرار این عالم چه می دانند و می فهمند ؟!!! آنها فقط از حدس و گمان بی پایه خود تبعیت می کنند
  چگونه یک انسان به این راحتی در مورد چیزهایی که علمی به آنها ندارد اظهارنظر قطعی می کند؟!!!
  به همین راحتی می گویند خدا نیست فقط به این علت که باور نمی کنند!!! اصلا این به اصطلاح دانشمندان عددی نیستند که در مورد خالق اظهار نظر می کنند اظهار نظر آنها مثل اظهار نظر یک کودک در مورد مثلا علم اقتصاد است
  جمعش کنید ای جاهلان
  خداوند نیازی به هیچ کس و چیز ندارد خداوند بی نیاز مطلق است اما همه مخلوقات به شدت به خداوند نیازمندند
  شما تنها به خود زیان می رسانید اما نمی دانید
  اگر واقعا به دنبال حقیقت هستی سه آیه ای را که می گویم به طور همزمان در قرآن ببین و قضاوت کن می خواهم ببینم  حد درک و شعورت چقدر است
  آیه ۴۷ سوره ذاریات _ آیه ۳۰ سوره انبیاء _ آیه ۱۰۴ سوره انبیاء
  این سه آیه را همزمان ببین و دقت کن می خواهم ببینم چه چیزی می فهمی حتما این کار را بکن شاید تو را متحول کند و به خود آیی

 • ebrahim

  می گویید بزرگانی مثل حافظ و سعدی و ابن سینا به خدا اعتقاد نداشتند !!! من هم در جواب می گویم که غلط کردی
  حافظ همچنان که از اسمش پیداست حافظ قرآن بوده است آنوقت به خدا و روز قیامت اعتقاد نداشته ؟!!! حافظ در یکی از غزلهایش می گوید : هرچه دارم همه از دولت قرآن دارم
  سعدی (بنده همان به که زتقصیر خویش …..عذر به درگاه خدای آورد
            ورنه سزاوار خداوندیش ……….کس نتواند که بجای آورد)
  —————————————————————————————————-
  دروغ گویی آن هم به این واضحی ؟!!!
  —————————————————————————-
  به حقیقت که شما کافران و فاجران دروغگویانید
  همه حرفهایی که می زنید مملو از کینه و نفرت و دروغ و نیرنگ است به راستی که شما نوکران شیطانید
  بسیار هم بددهان و بی ادب هستید
  عاقبت شما جهنم است مگر آنکه توبه کنید و به راه خداوند بازگردید
  کسانی که دشمن  حضرت محمد (ص) هستند آنها دشمن انسان و بشریت اند

 • Pingback: کنکاشی پیرامونِ اَخلاقِ انسانی و زَمینی | فضول محله()

 • Pingback: چرا باید اسلام را نقد کنیم؟ – نقد اسلام و دین()

 • Pingback: مغالطات قرآن کتاب آسمانی مسلمین – فریاد آزادی()

 • حاضر جواب

  وجود یا عدم وجود خدا رو نه میشود رد کرد نه تایید.
  بقول برتراند راسل، اگر کسی بگوید یک قوری همانند کره زمین و در مداری دیگر دور خورشید میچرخد، چنین ادعایی را خودش باید اثبات کند. نه کسانیکه اون رو رد میکنند. چون رد کنندگان هرچه بگویند مثلا در ۱۰۰۰ کیلومتری خورشید با مثلا تلسکوپ دیدیم، چیزی نیست. اون میگه در ۲۰۰۰ کیلومتریه. بعد میگن در ۲۰۰۰ متری هم دیدیم که نبود. اون میگه ۳۰۰۰ کیلومتریه و ….

  بهرحال حتی اگر و اگر خدا وجود هم داشته باشد، چطور میشه ثابت کرد که خدا متعال هست؟ یعنی چطور میشه ثابت کرد که خدا بهترین موجوده و هیچ نقص و عیبی نداره؟
  در مجموع باید گفت حتی وجود خدا دلیل بر متعال بودنش نیست.