چرا شاهزاده پهلوی نمی تواند در سیاست ایران نقشی داشته باشد؟ ۳۰

این تصویر شاهزاده رضا پهلوی است، ظاهراً ایشان عنوان می کند که به دنبال رژیم مشروطه سلطنتی است، ولی عملکرد نامبرده تا کنون مانند یک سیاستمدار نظام شاهنشاهی بوده است.

این تصویر شاهزاده رضا پهلوی است، ظاهراً ایشان عنوان می کند که به دنبال رژیم مشروطه سلطنتی است، ولی عملکرد نامبرده تا کنون مانند یک سیاستمدار نظام شاهنشاهی بوده است.

بی تردید شاهزاده پهلوی پاسخ گوی نیازهای سیاسی و فرهنگی ایران نیست. شاهزاده اعلام می کند که خواستار یک رژیم دموکراسی مشروطه سلطنتی است.

باید دید نیاز های یک رژیم مشروطه چیست، و برای انجام آن چه شرایطی لازم است؟. در یک نظام مشروطه سلطنتی، شاه تنها سمبل افتخار، آیین، رسوم، و تاریخ کشور است. او کمترین قدرت اجرایی ندارد، و کسی در کشور نباید از او فرمان ببرد. چنین سیستمی در ایران هرگز پیاده نشده، و در کشورهای غربی نیز مانند آن کمتر دیده می شود.

رفتار یک شاه مشروطه با مردم آن چنان است که هرفرد ایرانی، اعم از کرد، ترک، لر، عرب، فارس، دهاتی شهرنشین با هر برداشت سیاسی و یا باور مذهبی، او را پدر خود بداند و هرگز تبعیض و توجه خاص نسبت به فرد و یا گروه خاص نداشته باشد. به عبارت دیگر، شاه مشروطه قلب یک مملکت است که مانند تلمبه ای خون به همه بخش های مملکت می فرستد.

شاهزاده پهلوی تا کنون خود را طرفدار و وابسته به گروه شاهنشاهی نشان داده، و هیچگاه در نشست و انجمنی از گروههای دیگر دعوتی به عمل نیاورده، و شرکت نداشته است. ایشان تا کنون کمترین رابطه معنوی، سیاسی و اجتماعی با اقشار دیگر ایران نداشته است. برعکس توجه و تلاش نامبرده با دولت های خارجی مانند آمریکا، اسرائیل و اروپا است که در برگرداندن سلطنت شاهنشاهی (نه مشروطیت) ایشان را یاری دهند. در حقیقت مردم کمترین وزنه ای در تلاش و برنامه های سیاسی ایشان ندارند.

آن چه را شاهزاده تا کنون در تبلیغات و سخنرانی های خود گفته، خود را یک قطب سیاسی ایران قلمداد نموده، و به تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی و خط مشی آینده ایران پرداخته است که ایشان را از حد یک پادشاه مشروطه بیرون می برد، و عملکرد شان مانند یک نخست وزیر رژیم مشروطه، یا یک شاه رژیم شاهنشاهی است.

در گذشته نیز تنها در دوران کوتاه مظفرالدین شاه پس از امضای قانون مشروطیت، شاه آن هم به دلیل پیری و بیماری، دخالتی در سرنوشت کشور نداشت. احمد شاه نیز در کار کشور چندان دخالتی نداشت، و او در حقیقت دست نشانده و نوکر انگلیسی ها بود.

مثال هایی هم که شاهزاده و هوادارانشان در مورد انگلیس و اسپانیا می زنند، درست نیست. این دو کشور تقریباً رژیم نیمه شاهنشاهی اند، تا مشروطه سلطنتی. ملکه انگلیس مانند بختک بر روی دولت و مردم انگلیس افتاده، و از هرجهت فرمانروایی و بهره برداری میکند. ملکه انگلیس نماینده ۷۰ میلیون انگلیسی نیست، بلکه او نماینده ۲۰٪ از سرمایه داران محافظه کار است، که ۸۰٪ ثروت و دارایی کل کشور را به خود اختصاص داده اند، و ۸۰٪ طبقه محروم آن کشور صاحب تنها ۲۰٪ سرمایه آن کشورند.

حاجیه الیزابت بیگم اسلام گستر، در میان کلفتان و نوکران اسلامی خود دیده می شوند.

حاجیه الیزابت بیگم اسلام گستر، در میان کلفتان و نوکران اسلامی خود دیده می شوند.

بنزینی که در آمریکا لیتری ۴۸/ پوند (۴۸ پنس) فروخته می شود، در انگلیس هرلیتر آن ۱/۴ پوند است. یعنی در انگلیس هرلیتر بنزین ۲/۹۲ یعنی نزدیک به سه برابر قیمت بنزین در آمریکاست. این پول ها کجا می رود؟.، بی تردید نصیب کمپانی های نفتی می شود که دربار انگلیس در آن سهم و تصمیم گیری دارد.

قوانین انگلیس اعم از قوانین کیفری، یا مالکیت و سرمایه داری نیز به نفع و برای این ۲۰٪ به ریاست ملکه و خانواده سلطنتی نوشته شده است. کشوری که در آن یک پیشه ور با درآمد اندک ناچار است درآمد خود را به دولت گزارش دهد، و مالیات بپردازد، برای این ۲۰٪ محافظه کار، قانونی نیست، و اگر هم باشد، وکلای گردن کلفت و حقه باز که تنها حافظ بقا و نگهداری سیستمند قوانین را به نفع این ۲۰٪ می چرخانند، و به اصطلاح مانند ایران، آفتابه دزد را به زندان می برند.
همین ۲۰٪ که کشور را غارت می کنند، در چپاول و غارت کشورهای دیگر نیز دست دارند، و همیشه سر اکثریت ۸۰٪ بی کلاه میماند.

یک نمونه از سودجویی این گروه سرمایه دار حاکم بر کشور، ازدواج شاهزاده ویلیام نوه ملکه در تاریخ ۲۹ آوریل امسال بود، که مدت ۱۱ روز چرخ اقصاد کشور به کلی ایستاد، و ۵۰ میلیارد دلار به صنعت، تجارت و دستمزد بگیران این کشور زیان وارد ساخت.

عده ای از هم میهنان شاهدوست ما همیشه می گویند که ملکه انگلیس تنها عامل جلب توریست آن کشور است، و سالیانه میلیون ها پوند به در آمد آن کشور اضافه می شود. این حرف یک ادعای غلط و بی اساس است. برای نمونه به میزان توریست در چند کشور با رژیم جمهوری در سال گذشته توجه نمایید:
انگلیس ۲۸/۱۳ میلیون، فرانسه ۷۶/۸۰ میلیون، چین ۵۵/۶۷ میلیون، آمریکا ۵۹.۷۵ میلیون، و ایتالیا ۴۳/۲۳ میلیون.

باید گفت بیشتر توریست های انگلیس برای موزه ها، آثار هنری، دیدن رانندگی در سمت چپ جاده، و درمان مجانی برای اروپاییان است.

در مورد اسپانیا نیز ما با چند نفر از استادان آن کشور گفتگو داشتیم. آنان، رژیم آن کشور را به هیچ روی، مشروطه سلطنتی نمی دانند، بلکه چیزی است میان مشروطیت و استبداد سلطنتی.

در سال ۲۰۰۴ ولیعهد اسپانیا ازدواج کرد. برای دوهفته، زندگی را بر مردم آن کشور تیره و تار ساختند. صرف پول بیشمار از خزانه ملت یک طرف، و فشار روحی و روانی برمردم، کدامیک نشانه مشروطه سلطنتی است؟.

از آن چه گفته شد، نتیجه بر آنست که شاهزاده با توصیه و خواسته مادر و اطرافیان خود، به دنبال نظام شاهنشاهی است، نه یک مشروطه سلطنتی.

آماری که گروه فضول محله به تازگی از هم میهنان در مورد انتخاب روشهای گوناگون سیاسی  به دست آورده، از این گونه است:

این یک آماری است که به تازگی از ۱۳۴۰ نفر گرفته شده، می بینیم تعداد علاقمندان به مشروطه سلطنتی ناچیز است.

این یک آماری است که به تازگی از ۱۳۴۰ نفر گرفته شده، می بینیم تعداد علاقمندان به مشروطه سلطنتی ناچیز است.

جمهوری دموکراسی ۷۸٪ مشروطه سلطنتی ۹٪ جمهوری سوسیالیستی ۳٪ نظام شاهنشاهی ۲/۷٪ جمهوری اسلامی با رفرم ۲/۹٪، و انواع دیگر؛ ۴/۲٪

بنابر این، از آنچه گفته شد برداشت ما آنست که چنانچه شاهزاده به دنبال مشروطه سلطنتی است، خود شخصاً نمی تواند و نباید درای یک قطب و هدف سیاسی باشد. بلکه باید بتواند مانند پدری مهربان، همه گروهها و اقشار ایرانی را به هم ربط دهد، و میان آنان دوستی و احترام متقابل به وجود آورد.

 • Mohamad hasan

  اینجا دیگه آسمون ریسمون به هم بافتی !! این نکات باریک و ظریف واقعن جای تامل و تدبر و اندیشه و….. داره 

 • Mohamad hasan

  اینجا دیگه آسمون ریسمون به هم بافتی !! این نکات باریک و ظریف واقعن جای تامل و تدبر و اندیشه و….. داره 

 • Mohamad hasan

  اینجا دیگه آسمون ریسمون به هم بافتی !! این نکات باریک و ظریف واقعن جای تامل و تدبر و اندیشه و….. داره 

 • Atashi London

  man fekr mikonam kamhi biensafy dar tahlilhayat vojod darad shoma niz kamhi bitaraftar be mozoh negah konid .ba tashako

  •   دوست گرامی، انتقاد ما سازنده است و در آن کمترین بدگویی به شاهزاده نبوده است.  ما وظیفه شاه مشروطه را نوشتیم. اگر شاهزاده بدان عمل کرده بود، تا کنون همه مردم ایران پشتیبان و پشت سر ایشان بودند.‬‫شاه مشروطه نباید کمترین کار سیاسی انجام دهد چه برسد به این که با سناتورها و افراد سیاسی راجع به سیاست ایران گفتگو کند.‬‫از نوشته ها و اعتراض  شما گرامی، نگارنده به این نتیجه می رسد که یا شما مسئولیت شاه مشروطه را نمی دانید، و یا دنبال نظام دیکتاتوری شاهنشاهی مانند گذشته اید.‬شاید ما دوست ترین و نزدیک ترین افرادی باشیم که اشتباهات شاهزاده را یاد‌اور می شویم تا بلکه ایشان تغییر رویه دهد و بتواند در سیاست ایران نقشی سازنده ذاشته باشد.‬اگر شما بخشی از مقاله ما را نادرست یافتید، خواهشمند است با دلیل، با مادر میان بگذارید.

 • Atashi London

  man fekr mikonam kamhi biensafy dar tahlilhayat vojod darad shoma niz kamhi bitaraftar be mozoh negah konid .ba tashako

 • Habibb

  شهید ۱۲ ساله رضا پناهی:

  من عاشق خدا و امام زمان گشته‌ام و این عشق هرگز از قلب من بیرون نمی‌رود، تا اینکه به معشوق خود یعنی الله برسم

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=162&catid=54

 • Habibb

  شهید ۱۲ ساله رضا پناهی:

  من عاشق خدا و امام زمان گشته‌ام و این عشق هرگز از قلب من بیرون نمی‌رود، تا اینکه به معشوق خود یعنی الله برسم

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=162&catid=54

 • Habibb

  شهید ۱۲ ساله رضا پناهی:

  من عاشق خدا و امام زمان گشته‌ام و این عشق هرگز از قلب من بیرون نمی‌رود، تا اینکه به معشوق خود یعنی الله برسم

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=162&catid=54

 • Aryo

  “maghaleh” dar kol sost ta mozhek neveshteh shodeh ama in jolmeh digeh khandeh dâsht:
   “در سال ۲۰۰۴ ولیعهد اسپانیا ازدواج کرد. برای دوهفته، زندگی را بر مردم آن کشور تیره و تار ساختند. …  فشار روحی و روانی برمردم … “

  • چرا مردم خاورمیانه نمی توانند مشگلات خودرا با دوستی و منطق حل کنند؟
   اکنون که دنیا ظاهرا اینقدر کوچک شده و راه هم بهم نزدیک شده است و تلفن و کامپیوتر و اینترنت همه مردم دنیا را براحتی بهم وصل نموده است چراملتهای ما نمی آیند مثل سایر کشورها مسایل و مشگلات خود را با دوستی و منطق و منصفانه حل کنند. چرا هنوز خوی تمامیت خواهی و خود خواهی و خود محور بینی در ما از بین نرفته است؟ آیا مشگل عربان و اسراییلیان حل نشدنی است. یا اینکه دستهایی در کار است که از اختلاف اینان سو استفاده کنند؟ احتمال حرص و زیاده طلبی بعضی از عربان و شاید حرص و طمع بعضی از یهودیان هم که از این بل بشو سو استفاده میکنند نمیگذارند که مشگل دوستانه حل شود. شاید هم کسان دیگری هستند که آتش به این ماجری می اندازند تا بتوانند وسایل مخرب خود را در معرض فروش بگذارند.
   میگویند که در جنگ ۱۹۶۷ میان عربان  واسراییلیان شوروی طرفدار عربان بود و آمریکا هم پشت اسراییل. و در حقیقت یک آزمایش نظامی بین وسایل ساخته شده شوروی و آمریکا بود که بایست امتحان میشد و دیدیم که کالاهای جنگی ساخت آمریک برنده شد. این آقایان عرب که بقول یهودیان اینهمه کشور دارند و این همه زمین و دولت و ثروتمند خوب چرا اول به فقیران کشورهای خود نمیرسند؟ و باز زمین بیشتر میخواهند؟ آیا یهودیان در سرزمین خودشان هیچ حق آب و گلی ندارند؟ آیا این منصفانه بود که هیتلر شش میلیون آنها را از بین برد؟ آیا یک گروه منصف و یک تعداد حقوق دان بین المللی بهتر نمی تواند این مشگل را حل کند؟ فکر میکنید که این شورش ها و این جنگ و جدلها به نفع کیست؟ آیا کودک اسراییل از این همه نفرت استفاده میکند یا کودک فلسطینی؟
   در روزنامه خواندم که آمریکا تا بحال بیش از سیصد میلیارد دلار خرج نبرد با بن لادن کرده است کی بن لادن را بن لادن کرد؟ آیا این همه ادیان الهی هیچکدام توانایی ندارند که اینهمه جدل و جنگ را ریشه کن کنند؟ آیا این روش حضرت عیسی است که بایست اینقدر فتنه و آشوب بپا کرد و کشت کشتار نمود؟ راستی هیچ فکر کرده اید کیست که این جنگ ها و نفرت ها را میگرداند. کی مرتب عربان را تحریک میکند که خلیج پارس هم بگیرند؟
   این همه شیوخ میلیارد عرب و این همه ثروتمندان افسانه ای شرق کجا هستند که به کمک محرومان نمی آیند و برای کشورشان فداکاری نمیکنند؟ عربان که دو آب را بنام خود کرده اند باز هم قانع نیستند و میخواهند آب سوم را هم بنام خود بکنند. لابد میخواهند تمام دنیا را هم یک صفت عربی به دنبالشان بیاورند و مثلا کشور بریتاینای کبیر عربی. یا جمهوری فدرال آلمان عربی؟ آیا این همه کشور عربی که در اختیار دارند را آباد کرده اند که باز هم چشم به سرزمین ما دوخته اند و میخواهند تنها آبراهی را که بنام ماست هم از آن خود کنند. عربان میخواهند سایر تمدنها را نابود کنند همچنان که کردند. خط و زبان و فرهنگ سایر ملتها را نشانه میروند تا نابودشان کنند. تنها این ترکان عثمانی بودند که با همان روش خودشان به نام خلیفه مسلمین به آنان سالیان درازی حکومت کردند.
   چرا عربان با فرهنگهای دیگر ضد هستند؟ و زیاده طلبی دارند؟ آخر این یک کار ابلهانه نیست که نام دریایی را که هزاران سال پارس بوده است چون اکنون در ایران مشگلاتی بوجود آمده است را به نام دیگری بخوانند؟ اگر بهمین روش قضاوت کنیم میبینم که آنان به مردم کشورهای خود هم رحم ندارند و از آنان بعنوان برده سو استفاده میکنند من شنیده ام که در کشورهای عربی به مردم زیاد زور میگویند و به نام دین هر کاری که بخواهند انجام میدهند و اصلا معلوم نیست که آیا آنان مثل همان صدام ویا یزید ابن معاویه اعتقادی به اسلام داشته باشند یا نه؟

 • Aryo

  “maghaleh” dar kol sost ta mozhek neveshteh shodeh ama in jolmeh digeh khandeh dâsht:
   “در سال ۲۰۰۴ ولیعهد اسپانیا ازدواج کرد. برای دوهفته، زندگی را بر مردم آن کشور تیره و تار ساختند. …  فشار روحی و روانی برمردم … “

  • چرا مردم خاورمیانه نمی توانند مشگلات خودرا با دوستی و منطق حل کنند؟
   اکنون که دنیا ظاهرا اینقدر کوچک شده و راه هم بهم نزدیک شده است و تلفن و کامپیوتر و اینترنت همه مردم دنیا را براحتی بهم وصل نموده است چراملتهای ما نمی آیند مثل سایر کشورها مسایل و مشگلات خود را با دوستی و منطق و منصفانه حل کنند. چرا هنوز خوی تمامیت خواهی و خود خواهی و خود محور بینی در ما از بین نرفته است؟ آیا مشگل عربان و اسراییلیان حل نشدنی است. یا اینکه دستهایی در کار است که از اختلاف اینان سو استفاده کنند؟ احتمال حرص و زیاده طلبی بعضی از عربان و شاید حرص و طمع بعضی از یهودیان هم که از این بل بشو سو استفاده میکنند نمیگذارند که مشگل دوستانه حل شود. شاید هم کسان دیگری هستند که آتش به این ماجری می اندازند تا بتوانند وسایل مخرب خود را در معرض فروش بگذارند.
   میگویند که در جنگ ۱۹۶۷ میان عربان  واسراییلیان شوروی طرفدار عربان بود و آمریکا هم پشت اسراییل. و در حقیقت یک آزمایش نظامی بین وسایل ساخته شده شوروی و آمریکا بود که بایست امتحان میشد و دیدیم که کالاهای جنگی ساخت آمریک برنده شد. این آقایان عرب که بقول یهودیان اینهمه کشور دارند و این همه زمین و دولت و ثروتمند خوب چرا اول به فقیران کشورهای خود نمیرسند؟ و باز زمین بیشتر میخواهند؟ آیا یهودیان در سرزمین خودشان هیچ حق آب و گلی ندارند؟ آیا این منصفانه بود که هیتلر شش میلیون آنها را از بین برد؟ آیا یک گروه منصف و یک تعداد حقوق دان بین المللی بهتر نمی تواند این مشگل را حل کند؟ فکر میکنید که این شورش ها و این جنگ و جدلها به نفع کیست؟ آیا کودک اسراییل از این همه نفرت استفاده میکند یا کودک فلسطینی؟
   در روزنامه خواندم که آمریکا تا بحال بیش از سیصد میلیارد دلار خرج نبرد با بن لادن کرده است کی بن لادن را بن لادن کرد؟ آیا این همه ادیان الهی هیچکدام توانایی ندارند که اینهمه جدل و جنگ را ریشه کن کنند؟ آیا این روش حضرت عیسی است که بایست اینقدر فتنه و آشوب بپا کرد و کشت کشتار نمود؟ راستی هیچ فکر کرده اید کیست که این جنگ ها و نفرت ها را میگرداند. کی مرتب عربان را تحریک میکند که خلیج پارس هم بگیرند؟
   این همه شیوخ میلیارد عرب و این همه ثروتمندان افسانه ای شرق کجا هستند که به کمک محرومان نمی آیند و برای کشورشان فداکاری نمیکنند؟ عربان که دو آب را بنام خود کرده اند باز هم قانع نیستند و میخواهند آب سوم را هم بنام خود بکنند. لابد میخواهند تمام دنیا را هم یک صفت عربی به دنبالشان بیاورند و مثلا کشور بریتاینای کبیر عربی. یا جمهوری فدرال آلمان عربی؟ آیا این همه کشور عربی که در اختیار دارند را آباد کرده اند که باز هم چشم به سرزمین ما دوخته اند و میخواهند تنها آبراهی را که بنام ماست هم از آن خود کنند. عربان میخواهند سایر تمدنها را نابود کنند همچنان که کردند. خط و زبان و فرهنگ سایر ملتها را نشانه میروند تا نابودشان کنند. تنها این ترکان عثمانی بودند که با همان روش خودشان به نام خلیفه مسلمین به آنان سالیان درازی حکومت کردند.
   چرا عربان با فرهنگهای دیگر ضد هستند؟ و زیاده طلبی دارند؟ آخر این یک کار ابلهانه نیست که نام دریایی را که هزاران سال پارس بوده است چون اکنون در ایران مشگلاتی بوجود آمده است را به نام دیگری بخوانند؟ اگر بهمین روش قضاوت کنیم میبینم که آنان به مردم کشورهای خود هم رحم ندارند و از آنان بعنوان برده سو استفاده میکنند من شنیده ام که در کشورهای عربی به مردم زیاد زور میگویند و به نام دین هر کاری که بخواهند انجام میدهند و اصلا معلوم نیست که آیا آنان مثل همان صدام ویا یزید ابن معاویه اعتقادی به اسلام داشته باشند یا نه؟

 • Aryo

  “maghaleh” dar kol sost ta mozhek neveshteh shodeh ama in jolmeh digeh khandeh dâsht:
   “در سال ۲۰۰۴ ولیعهد اسپانیا ازدواج کرد. برای دوهفته، زندگی را بر مردم آن کشور تیره و تار ساختند. …  فشار روحی و روانی برمردم … “

  • چرا مردم خاورمیانه نمی توانند مشگلات خودرا با دوستی و منطق حل کنند؟
   اکنون که دنیا ظاهرا اینقدر کوچک شده و راه هم بهم نزدیک شده است و تلفن و کامپیوتر و اینترنت همه مردم دنیا را براحتی بهم وصل نموده است چراملتهای ما نمی آیند مثل سایر کشورها مسایل و مشگلات خود را با دوستی و منطق و منصفانه حل کنند. چرا هنوز خوی تمامیت خواهی و خود خواهی و خود محور بینی در ما از بین نرفته است؟ آیا مشگل عربان و اسراییلیان حل نشدنی است. یا اینکه دستهایی در کار است که از اختلاف اینان سو استفاده کنند؟ احتمال حرص و زیاده طلبی بعضی از عربان و شاید حرص و طمع بعضی از یهودیان هم که از این بل بشو سو استفاده میکنند نمیگذارند که مشگل دوستانه حل شود. شاید هم کسان دیگری هستند که آتش به این ماجری می اندازند تا بتوانند وسایل مخرب خود را در معرض فروش بگذارند.
   میگویند که در جنگ ۱۹۶۷ میان عربان  واسراییلیان شوروی طرفدار عربان بود و آمریکا هم پشت اسراییل. و در حقیقت یک آزمایش نظامی بین وسایل ساخته شده شوروی و آمریکا بود که بایست امتحان میشد و دیدیم که کالاهای جنگی ساخت آمریک برنده شد. این آقایان عرب که بقول یهودیان اینهمه کشور دارند و این همه زمین و دولت و ثروتمند خوب چرا اول به فقیران کشورهای خود نمیرسند؟ و باز زمین بیشتر میخواهند؟ آیا یهودیان در سرزمین خودشان هیچ حق آب و گلی ندارند؟ آیا این منصفانه بود که هیتلر شش میلیون آنها را از بین برد؟ آیا یک گروه منصف و یک تعداد حقوق دان بین المللی بهتر نمی تواند این مشگل را حل کند؟ فکر میکنید که این شورش ها و این جنگ و جدلها به نفع کیست؟ آیا کودک اسراییل از این همه نفرت استفاده میکند یا کودک فلسطینی؟
   در روزنامه خواندم که آمریکا تا بحال بیش از سیصد میلیارد دلار خرج نبرد با بن لادن کرده است کی بن لادن را بن لادن کرد؟ آیا این همه ادیان الهی هیچکدام توانایی ندارند که اینهمه جدل و جنگ را ریشه کن کنند؟ آیا این روش حضرت عیسی است که بایست اینقدر فتنه و آشوب بپا کرد و کشت کشتار نمود؟ راستی هیچ فکر کرده اید کیست که این جنگ ها و نفرت ها را میگرداند. کی مرتب عربان را تحریک میکند که خلیج پارس هم بگیرند؟
   این همه شیوخ میلیارد عرب و این همه ثروتمندان افسانه ای شرق کجا هستند که به کمک محرومان نمی آیند و برای کشورشان فداکاری نمیکنند؟ عربان که دو آب را بنام خود کرده اند باز هم قانع نیستند و میخواهند آب سوم را هم بنام خود بکنند. لابد میخواهند تمام دنیا را هم یک صفت عربی به دنبالشان بیاورند و مثلا کشور بریتاینای کبیر عربی. یا جمهوری فدرال آلمان عربی؟ آیا این همه کشور عربی که در اختیار دارند را آباد کرده اند که باز هم چشم به سرزمین ما دوخته اند و میخواهند تنها آبراهی را که بنام ماست هم از آن خود کنند. عربان میخواهند سایر تمدنها را نابود کنند همچنان که کردند. خط و زبان و فرهنگ سایر ملتها را نشانه میروند تا نابودشان کنند. تنها این ترکان عثمانی بودند که با همان روش خودشان به نام خلیفه مسلمین به آنان سالیان درازی حکومت کردند.
   چرا عربان با فرهنگهای دیگر ضد هستند؟ و زیاده طلبی دارند؟ آخر این یک کار ابلهانه نیست که نام دریایی را که هزاران سال پارس بوده است چون اکنون در ایران مشگلاتی بوجود آمده است را به نام دیگری بخوانند؟ اگر بهمین روش قضاوت کنیم میبینم که آنان به مردم کشورهای خود هم رحم ندارند و از آنان بعنوان برده سو استفاده میکنند من شنیده ام که در کشورهای عربی به مردم زیاد زور میگویند و به نام دین هر کاری که بخواهند انجام میدهند و اصلا معلوم نیست که آیا آنان مثل همان صدام ویا یزید ابن معاویه اعتقادی به اسلام داشته باشند یا نه؟

 • در چه عکس یا فتور زیر چها مشگل را ببینید.  مشگل من نداشتن همکار و کمبود دانشجو در آمریکا ی اورلاندو است  مشگل دختر افغان نداشتن  مدرسه وترس از جنگ است مشگل فوتبالیست  دیدن شکل توپ است و مشگل آقای آیت الله مشگل مسایل پیچیده فقی هست؟  اطلاعیه
  اینکه شما در خانه چه برنامه اى میبینید به ما مربوط است! اینکه در خیابان چه میپوشید، به ما مربوط است! آنچه مینوشید و آنچه میگویید به ما مربوط است! با چه کسى بیرون میروید به ما مربوط است! چه دینى دارید و چگونه آرایش میکنید به ما مربوط است…! اما امنیت،وضع معیشت، قدرت خرید، کیفیت تحصیل، آینده فرزندانتان، تفریح جوانانتان، امنیت راهها،مشکل مسکن،و بقیه موارد به ما مربوط نیست مشکل خودتان است…!!!
  روابط عمومى کشوری که هممون میشناسیمش

 • در چه عکس یا فتور زیر چها مشگل را ببینید.  مشگل من نداشتن همکار و کمبود دانشجو در آمریکا ی اورلاندو است  مشگل دختر افغان نداشتن  مدرسه وترس از جنگ است مشگل فوتبالیست  دیدن شکل توپ است و مشگل آقای آیت الله مشگل مسایل پیچیده فقی هست؟  اطلاعیه
  اینکه شما در خانه چه برنامه اى میبینید به ما مربوط است! اینکه در خیابان چه میپوشید، به ما مربوط است! آنچه مینوشید و آنچه میگویید به ما مربوط است! با چه کسى بیرون میروید به ما مربوط است! چه دینى دارید و چگونه آرایش میکنید به ما مربوط است…! اما امنیت،وضع معیشت، قدرت خرید، کیفیت تحصیل، آینده فرزندانتان، تفریح جوانانتان، امنیت راهها،مشکل مسکن،و بقیه موارد به ما مربوط نیست مشکل خودتان است…!!!
  روابط عمومى کشوری که هممون میشناسیمش

 • در چه عکس یا فتور زیر چها مشگل را ببینید.  مشگل من نداشتن همکار و کمبود دانشجو در آمریکا ی اورلاندو است  مشگل دختر افغان نداشتن  مدرسه وترس از جنگ است مشگل فوتبالیست  دیدن شکل توپ است و مشگل آقای آیت الله مشگل مسایل پیچیده فقی هست؟  اطلاعیه
  اینکه شما در خانه چه برنامه اى میبینید به ما مربوط است! اینکه در خیابان چه میپوشید، به ما مربوط است! آنچه مینوشید و آنچه میگویید به ما مربوط است! با چه کسى بیرون میروید به ما مربوط است! چه دینى دارید و چگونه آرایش میکنید به ما مربوط است…! اما امنیت،وضع معیشت، قدرت خرید، کیفیت تحصیل، آینده فرزندانتان، تفریح جوانانتان، امنیت راهها،مشکل مسکن،و بقیه موارد به ما مربوط نیست مشکل خودتان است…!!!
  روابط عمومى کشوری که هممون میشناسیمش

 • سیاوشBidari2

  اتفاقا شاهزاده بارها و بارها از همه گروههای اپوزسیون از چپ تا راست دعوت کرده و با آنها جلسات گوناگون داشته است . بخاطر دارم هنگامیکه در منزل بجه های چپ در کالیفرنیا برایش آبگوشت آورده بودند و خیلی هم جلسه پرباری با آنها داشت  طرفداران تندرو پادشاهی از او ایراد گرفتند که جرا با چپی ها نشست و برخواست کرده است  باز هم تا آنجا که من دنبال میکنم شاهزاده مرتبا در جلسات سیاسی با ایرانیان به این شهر و به آن شهر میرود و با خارجی ها زیاد نیست چون از آنها مرتب انتقاد میکند  او خوب میداند خارجی ها چه بر سر اجدادش آورده اند  . در مورد آینده هم به رای مردم کاملا احترام میگذارد  و فقط خواهان پادشاهی نیست . میگوید اگر ملت پادشاهی خواست من مخالفتی ندارم

 • سیاوشBidari2

  اتفاقا شاهزاده بارها و بارها از همه گروههای اپوزسیون از چپ تا راست دعوت کرده و با آنها جلسات گوناگون داشته است . بخاطر دارم هنگامیکه در منزل بجه های چپ در کالیفرنیا برایش آبگوشت آورده بودند و خیلی هم جلسه پرباری با آنها داشت  طرفداران تندرو پادشاهی از او ایراد گرفتند که جرا با چپی ها نشست و برخواست کرده است  باز هم تا آنجا که من دنبال میکنم شاهزاده مرتبا در جلسات سیاسی با ایرانیان به این شهر و به آن شهر میرود و با خارجی ها زیاد نیست چون از آنها مرتب انتقاد میکند  او خوب میداند خارجی ها چه بر سر اجدادش آورده اند  . در مورد آینده هم به رای مردم کاملا احترام میگذارد  و فقط خواهان پادشاهی نیست . میگوید اگر ملت پادشاهی خواست من مخالفتی ندارم

 • سیاوشBidari2

  اتفاقا شاهزاده بارها و بارها از همه گروههای اپوزسیون از چپ تا راست دعوت کرده و با آنها جلسات گوناگون داشته است . بخاطر دارم هنگامیکه در منزل بجه های چپ در کالیفرنیا برایش آبگوشت آورده بودند و خیلی هم جلسه پرباری با آنها داشت  طرفداران تندرو پادشاهی از او ایراد گرفتند که جرا با چپی ها نشست و برخواست کرده است  باز هم تا آنجا که من دنبال میکنم شاهزاده مرتبا در جلسات سیاسی با ایرانیان به این شهر و به آن شهر میرود و با خارجی ها زیاد نیست چون از آنها مرتب انتقاد میکند  او خوب میداند خارجی ها چه بر سر اجدادش آورده اند  . در مورد آینده هم به رای مردم کاملا احترام میگذارد  و فقط خواهان پادشاهی نیست . میگوید اگر ملت پادشاهی خواست من مخالفتی ندارم

 • Ham72_alman

  متاسفانه یکی‌ از مشکلاتی که در بین ماها وجود داره هجویات گویی و استفاده کردن از بی‌ اطلاعیِ مردمِ ! در اروپا بنزین از آمریکا گران ترِ چون در آمریکا مالیات روی سوخته فسیلی به اندازهٔ اروپا نیست!!!!آنهم دلیل زیادی داره که نمی‌شه همرو اینجا نوشت!!! و در میگیرند،خرج راه و ترابری و چیزهای دیگه می‌شه!!!!! اروپا با این پولهای مالیات که از بنزین و کلا سوخت

 • Mehr Iran53

  محتوای حکومت مهمه،که سکولار ودموکرات باشه،نه شکل حکومت.از میان ۱۰کشور مرفه جهان،۷کشور مشروطه سلطنتی هستند.حکومت های جمهوری زیادی هستند که فاسد ودیکتاتور هستند مانند سوریه.ضمنا ما هنوز به انتخابات ازاد نرسیدیم که داریم بحث نوع حکومت رو میکنیم.همانطور که اقای پهلوی هم گفتند:بگذارید اول به ازادی برسیم

 • Pingback: آقای شاهزاده از شورای ملی چه خبر؟ | سنگ نوشته()

 • Pingback: آقای شاهزاده از شورای ملی چه خبر؟ | 29 اسفند()

 • Pingback: آقای شاهزاده از شورای ملی چه خبر؟ | فکر ناب()