سمبل مسلمین جهان را ارزیابی کنید تا به میزان خرد خود پی ببرید ۲۳۱

این تصویر محمدابن عبدالله است، کسی که با پیزنی به نام خدیجه ازدواج می کند تا از از ثروت او برای تبلیغات سیاسی اش استفاده کند، و پس از آن که بر خرد مراد سوار می شود و عده ای عرب بیابان گرد بی شود را قانع می کند که او فرستاده خدا است، و کتابی که کمترین ارزش علمی در دنیای امروز ندارد به نام کتاب خدا به مردم قالب می کند، سپس با دختر بچه ۶ ساله عشق بازی می کند و در ۹ سالگی او را به رختخواب می برد. این است شعور افراد خرد باخته. این پایمبر و آن علی جد سید علی روضه خوان ۵ تومانی، و سید احمد خاتمی جایت کار معروف دربار خلیفه اند.

این تصویر محمدابن عبدالله است، کسی که با پیززنی به نام خدیجه ازدواج کرد تا از از ثروتش برای تبلیغات سیاسی خود استفاده کند، و پس از آن که بر خر مراد سوار می شود و عده ای عرب بیابان گرد بی شعور را قانع می کند که او فرستاده خدا است، و کتابی که کمترین ارزش علمی در دنیای امروزی ندارد به نام کتاب خدا به مردم قالب می کند، سپس با دختر بچه ۶ ساله عشق بازی می کند و در ۹ سالگی او را به رختخواب می برد. این است شعور افراد خرد باخته. این پیامبر، و آن علی جد سید علی روضه خوان ۵ تومانی، حسن نصرالله، و سید احمد خاتمی جنایت کاران معروف اسلام است

در این جا ویژگی های انسانی مطرح شده، که شناخت آن با شما خواننندگان است:
۱ – انسانی که دوران کودکیش را در کاروان ها گذرانده و چوپانی و پادویی می کرده است.

۲ – تا لحظه ی مرگش در به در بدنبال این بود که کشف کند قلم را باید بر روی کاغذ حرکت دهد و یا کاغذ را بر روی قلم (خوب، بلد نبود بنویسه دیگه بیچاره چه کنه اه، چرا ایراد می گیرید؟!)

۳ – در جوانی با زنی همسن مادربزرگش ازدواج می کند و از آنجا که پیرزن مفلوک سرمایه دار بوده است، به زودی می میرد، و س از مرگ آن خدا نیامرز همه دارایی به شخص مورد نظر که از ابتدا چشمش بدان سرمایه بود، و برای آن نقشه کشیده بود می رسد.

۴ – در طول سفرهایش با کاروان با شاهزاده ی خائن ایرانی که از وطن فرار کرده بود آشنا می شود و طبق صحبت هایی که با هم داشتند،تصمیم می گیرند که مردم بیچاره ی آن صحراها را سر کار بگذارند و به نوعی اسکل کنند و به ریششان بخنند (جوانی است دیگه،دلشان خواسته کمی خوش بگذرانند،اشکالی داره که اونها می خواستند این نمایشنامه فانتزی را راه بیاندازند؟، حالا اگر مردم  بالاخونه خود را اجاره دادند،  و اون نمایشنامه ها را باور می کنند، به اونها چه؟)

۵ – شاهزاده ی ایرانی طبق دانشی که در ایران آموخته بود شروع کرد به تربیت کردن شخص مورد نظر. گرچه او استعداد زیادی در آموختن نداشت.

۶ – سر انجام آن ها به کمک چند چماقدار و گردن کلفت به نام های علی، ابوذر، عمر و. شماری از برده و نوکرهایی که به اختیار خود در آورده بودند، دینی را که ساخته و پرداخته ی ذهن مخدوش شخص مورد نظر بود با زور شمشیر رسمیت بخشیدند.

۷ – از آن جا که ضریب هوشی او  پایین بود،چیزهایی را که مثلاً امروز بلغور می کرد،فردا بباد فراموشی می سپرد.  و می فرمود:نگران نباشید،همین الان با الله صحبت کردم و به من گفت که دیروز او نبوده که با من صحبت می کرده،بلکه شیطان رجیم بوده و صحبت های دیروزم را جدی نگیرید.

۸ – مردم بیچاره و خرفت هم  حتی لحظه ای به خود نیاندیشند که خوب از کجا مطمئن شویم چیزهایی که الان گفتی مال شیطان نباشد!!!(تعجّبی ندارد،چون اصولاً تازیان آن زمان به ویژه محمد و افرادی که به گرد او آمده بودند، همه عقلشان در پایین تنه ی شان جای گرفته بود.

۹- اگر خیال می کنید که علم و دانش ایشان به همین جا ختم می شود،باید خدمت شما عرض کنم که سخت در اشتباهید،چرا که ایشان تعداد ستارگان آسمان را دوازده عدد تعیین فرمودند،کوه ها را میخ هایی تعبیر کردند که الله با دست خود بر زمین کوبیده تا زمین تکان نخورد،
ایشان در طول تحقیقات وسیع خویش در امور جنسی کشف کردند که اگر در نیمه ی ماه وقتی که ابری جلوی ماه را پوشانده،جماع کنند،بچّه ی حاصل کور خواهد شد، اگر در هنگام جماع حرف بزنید،بچّه ی بی نوایتان لال خواهد شد،خلاصه امواج دریای علم ایشان فقط پایین تنه ی مردمان را در بر می گرفت.

در این جا تصویر علی جد خامنه ای و احمد خاتمی دیده می شود: حال، به شرح این سه می پردازیم: ۱ - علی که به نام «قصاب مدینه» معروف است و از کودکی تا دم مرگ در خدمت محمد ابن عبدالله به آدم کشی پرداخت. ۲- علی خامنه ای ، جنایاتی که در این ۲۰ سال انجام داده، موضوع نوشتن چند کتاب است. ۳- احمد خاتمی- جنایت کاری که با تبلیغات خود به اندازه شمارش پشم سرش موجب قتل و کشتار در زندان ها شده است.

در این جا تصویر علی جد خامنه ای و احمد خاتمی دیده می شود: حال، به شرح این سه می پردازیم: ۱ - علی که به نام «قصاب مدینه» معروف است و از کودکی تا دم مرگ در خدمت محمد ابن عبدالله به آدم کشی پرداخت. ۲- علی خامنه ای ، جنایاتی که در این ۲۰ سال انجام داده، موضوع نوشتن چند کتاب است. ۳- احمد خاتمی- جنایت کاری که با تبلیغات خود به اندازه شمارش پشم سرش موجب قتل و کشتار در زندان ها شده است.

۱۰. مرد ی که ثانیه ای کار نکرده و همواره از کارکرد مردمان بی خرد و البته بدبخت خورده و شکم افراشته کرده، زنان را عروسک هایی می دانست که فقط به درد رختخواب می خورند و بس،در سال های پایانی عمر  هم برای اینکه ظلم و ستمش به زنان را تکمیل کرده باشد،دختر بچّه ی شش ساله ای را به عقد خویش در آورده و در ۹ سالگی  او، با وی رابطه ی جنسی برقرار کرد.

تصویری که در ذهن شما از این انسان ساخته شده است چیست؟. انسانی که سراسر عمرش را به خونریزی و گردن کشی و دزدی و تجاوز سپری کرده است را چه می نامید؟.
این شخص کسی نیست جز: محمّد رسول الله مدینه و بت مسلمین جهان و دردانه ی ایرانیانی که خرد باخته اند و این عرب سوسمار خور را از جان شیرین خویش و خاک گوهر بار وطن بیشتر دوست دارند.
محمد جد بزرگ سید علی گدا و سید حسن نصرالله بود.!!! از بزرگی و انسانیت این دوجانور می توانید به کرامات محمد پی ببرید. باید مسلمین به داشتن همچین الگوی نامناسبی به عنوان پیامبر و راهنما اگر کمی از خود مایه بگیرند، شرمنده باشند.

 • ناشناس

  دوستان عزیر  حضرت محمد بیست پنج ساله بود و حضرت خدیجه چهل ساله  و باحتمال زیبا  و ثروتمند  این است که ګفتن با مادر برزګش ازدواج کرده خیلی اغراق است؟  حضرت محمد در جنګ و جدل استعدادی خیره کننده داشته است و نیز در ګفتار بایست بسیار کلامی با نفوذ میداشته  و در آن هنګام هم رادیوهای بیګانه نبودند که از او بتی بتراشند  عربان هم می بایست دارای تمدنی والا می بودند و از نګارشها و ګفتارهای  قبل از اسلام آنان نمایان است .  استعداد نظامی و بعد هم استعدا د جمع کردن مردم به ګرد خودش  کاری بسیار سنجیده و با فکر اندیشه بوده است  و هم اکنون هم در همین دروه بسیاری از انسانهایی والا و حتی بسیار دانشمند هستند که به آن حضرت ایمان دارند؟  و شاید حدود یک میلیارد بیشتر هم مردم عادی و دانشمند به اسلام و حضرت محمد اعتقاد عمیق دارند  البته ګروهی هم هستند که هیچ اعتقادی به هیچ دینی ندارند  و جانماز کش های قهاری هستند که از دین به عنوان یک حربه برای جمع ثروت و دولت و مکنت و شهوت و تمامیت خواهی سو استفاده میکنند وانسانهای ساده دل و والا را فریب میدهند. ظاهرا هم ادیان الهی میبایست برای خوبی پاکی و مهربانی کمک و انسانیت برای مردم کمر خدمت بسته باشند.  متاسفانه تفرقه و حسادت و ظلم و تمامیت خواهی دینها را آلوده کرده است  و ګروهی از آن سو استفاده کرده و مومنان ادیان را بجان هم میاندازند  و متاسفانه دین عوض خیر بودن به شر رسانیدن تبدیل میګردد.  و خشم های دیګران را شعله ور میکند  آن سیستمی که دنیا را اداره میکند در ګرو این نیست که مردم دین داشته باشند یا نداشته باشند  آنان در پی تفرقه افکنی نفرت افکنی خشم و ظلم جور و تاریکی هستند آنان از علم  تساهل  بردباری احترام به دیګران وحشت دارند  شاید همان بن لادن مثلا مسلمان بازار یاب اسلحه و غارت سرمایه داران نجومی میبوده است  اګر واقعا دل بن لادن برای مسلمانان کباب بوده بایست برای آنان کار دانشګاه و علم و فرصت درست میکرد نه جنګ جهاد های الکی که بهانه بدست طرف مقابل شیاد میدهد.  باز شاید همه این سران فتنه ګر امپریالیست کمونیست  و شیادان دینی که حتی رهبر هم ممکن است باشد در دنبال یک نقشه هستند  تفرقه غارت  ظلم تمامیت خواهی جهل فساد رشوه خواری و دزدی و هیزی  تا مردم همه دست به دست فقیر ګرسنه  بیسواد و ابله باشند   متوجه باشید که اینطور که بویش بلند شده آنان میخواهند علاوه بر تقرفه بین شیعه سنی   مسیحی مسلمان   مسلمان بهایی  ترک فارس  عرب عجم رشتی تهرانی  و…. یک ګروه دیګری را هم پای برجا کننده  خشمکین شده های دینی و بخصوص مسلمان های خشمګین از دین  و یا بی دینها برعلیه باورهای  رخته یافته همراه با تعصبهای کور تا مغز استخوانهای انسانان ساده  دل و مومن  بهر چیزی؟  این همه جنګ جدل حاصل ګوته نظری   جهل است    چون درون پاک کنی حرم دیز یکی کعبه بت خانه یکی است    جوانان دنیای سوم احتیاج به کار تحصیل دانشګاه رفاه  ازدواج عشق  وزندګی دارند  با هر بارو وبا هر تربیت  از هر بستری   شعله ور کردن خشم آنان علیه هم به سود  سوداګران غارتګر بین المللی است  

 • Sahameddin9

  دوستان عزیر  حضرت محمد بیست پنج ساله بود و حضرت خدیجه چهل ساله  و باحتمال زیبا  و ثروتمند  این است که ګفتن با مادر برزګش ازدواج کرده خیلی اغراق است؟  حضرت محمد در جنګ و جدل استعدادی خیره کننده داشته است و نیز در ګفتار بایست بسیار کلامی با نفوذ میداشته  و در آن هنګام هم رادیوهای بیګانه نبودند که از او بتی بتراشند  عربان هم می بایست دارای تمدنی والا می بودند و از نګارشها و ګفتارهای  قبل از اسلام آنان نمایان است .  استعداد نظامی و بعد هم استعدا د جمع کردن مردم به ګرد خودش  کاری بسیار سنجیده و با فکر اندیشه بوده است  و هم اکنون هم در همین دروه بسیاری از انسانهایی والا و حتی بسیار دانشمند هستند که به آن حضرت ایمان دارند؟  و شاید حدود یک میلیارد بیشتر هم مردم عادی و دانشمند به اسلام و حضرت محمد اعتقاد عمیق دارند  البته ګروهی هم هستند که هیچ اعتقادی به هیچ دینی ندارند  و جانماز کش های قهاری هستند که از دین به عنوان یک حربه برای جمع ثروت و دولت و مکنت و شهوت و تمامیت خواهی سو استفاده میکنند وانسانهای ساده دل و والا را فریب میدهند. ظاهرا هم ادیان الهی میبایست برای خوبی پاکی و مهربانی کمک و انسانیت برای مردم کمر خدمت بسته باشند.  متاسفانه تفرقه و حسادت و ظلم و تمامیت خواهی دینها را آلوده کرده است  و ګروهی از آن سو استفاده کرده و مومنان ادیان را بجان هم میاندازند  و متاسفانه دین عوض خیر بودن به شر رسانیدن تبدیل میګردد.  و خشم های دیګران را شعله ور میکند  آن سیستمی که دنیا را اداره میکند در ګرو این نیست که مردم دین داشته باشند یا نداشته باشند  آنان در پی تفرقه افکنی نفرت افکنی خشم و ظلم جور و تاریکی هستند آنان از علم  تساهل  بردباری احترام به دیګران وحشت دارند  شاید همان بن لادن مثلا مسلمان بازار یاب اسلحه و غارت سرمایه داران نجومی میبوده است  اګر واقعا دل بن لادن برای مسلمانان کباب بوده بایست برای آنان کار دانشګاه و علم و فرصت درست میکرد نه جنګ جهاد های الکی که بهانه بدست طرف مقابل شیاد میدهد.  باز شاید همه این سران فتنه ګر امپریالیست کمونیست  و شیادان دینی که حتی رهبر هم ممکن است باشد در دنبال یک نقشه هستند  تفرقه غارت  ظلم تمامیت خواهی جهل فساد رشوه خواری و دزدی و هیزی  تا مردم همه دست به دست فقیر ګرسنه  بیسواد و ابله باشند   متوجه باشید که اینطور که بویش بلند شده آنان میخواهند علاوه بر تقرفه بین شیعه سنی   مسیحی مسلمان   مسلمان بهایی  ترک فارس  عرب عجم رشتی تهرانی  و…. یک ګروه دیګری را هم پای برجا کننده  خشمکین شده های دینی و بخصوص مسلمان های خشمګین از دین  و یا بی دینها برعلیه باورهای  رخته یافته همراه با تعصبهای کور تا مغز استخوانهای انسانان ساده  دل و مومن  بهر چیزی؟  این همه جنګ جدل حاصل ګوته نظری   جهل است    چون درون پاک کنی حرم دیز یکی کعبه بت خانه یکی است    جوانان دنیای سوم احتیاج به کار تحصیل دانشګاه رفاه  ازدواج عشق  وزندګی دارند  با هر بارو وبا هر تربیت  از هر بستری   شعله ور کردن خشم آنان علیه هم به سود  سوداګران غارتګر بین المللی است  

 • Vista_xp764

  نه بابا…یعنی این محمد بن عبدالله است؟؟؟ فک کردم عکس بابات رو گذاشتی یه کم بخندیم….جلل خالق

  • نه اشتباه کردی ، عکس بابای شماست

 • Vista_xp764

  نه بابا…یعنی این محمد بن عبدالله است؟؟؟ فک کردم عکس بابات رو گذاشتی یه کم بخندیم….جلل خالق

 • azadi

  متاسفم برای مردم ایران که این انسان را سرچشمه و الگوی خود قرارداده اند با اینهمه بیماری روحی و توحش و وحشیگری معلوم است با این الگو ایران به ویرانه ای که هم اکنون هست تبدیل می شود.

 • azadi

  متاسفم برای مردم ایران که این انسان را سرچشمه و الگوی خود قرارداده اند با اینهمه بیماری روحی و توحش و وحشیگری معلوم است با این الگو ایران به ویرانه ای که هم اکنون هست تبدیل می شود.

 • gast

  مطالبت پر از غلطهای تاریخی و منطقی‌ است. اگر تحلیلِ عقلی در موردِ
  بحثِ شخصیت و زندگی‌ حضرتِ محمد بخواهی ارایه کنی‌، اشکالی ندارد اما تو
  اینجا بی‌ هیچ پشتوانه‌ منطقی‌ فقط محمد و پیروانش را کوبیدی. فرض کنیم که
  حرفایِ تو درسته و پیامبر تونست که دینی بسازد و خیل بزرگی‌ را به دنبالش
  راه بیندازد. مگر یک انسانِ عادی و به‌قول تو کم استعداد قادر به چنین
  کاری است؟ اتفاقا دستِ کم اگر هم یک قدرتِ خارق ال‌العاده نخواهد (مثل
  نیرویِ الهی)، دستِ کم هوش و استعدادِ بسیار بزرگی‌ می‌خواهد که فردی که
  صاحب هیچ قدرت و منصبی در یک جامعه نیست، قادر به ساقط کردن قدرت و هیمنهٔ
  سرانِ قریش و بزرگان و ثروتمندان عرب باشد و انقلاب و دینش به بخش بزرگی‌
  از جغرافیایِ دنیایِ آنروز و حال برسد؟ ضمنا، بخاطر داشته باش که بسیاری
  از این صحبتهای دین اسلام، مشابه آموزه‌هایِ مسیحیت و یهودیت است و
  بنا‌بر‌این بعید است ایشان اینها را از سلمانِ فارسی آموخته باشند چون
  سلمان احتملاً زرتشتی بوده است.

  • نخستی شرط سخن گفتن، و نگاشتن شرط ادب است که شما نداری و فاقد آنی.  تو گفتن به دیگری، نشانه کمال بی سوادی گوینده ، و ناتوانی فکری اوست. وانگهی مطالب گفته شده بر اساس تاریخ اسلام است. همه آن درست بوده رد خور هم ندارد.
    ما سالیان زیادی است که این دین ستیزه گر، تحمیرگرا و خرد زا را مطالعه کرده و می کنیم. حال اگر شمامطالعه ای نداری، و یا وابستگی شما با رژیم  کشتارگر، و سودهای کلانی که می بری شما را وادار می کند که در حفظ این خرافات و دین تحمیل گرا همراهی کنی، چیز دیگری است، و بهتر است در این جا سکوت کنی که بیشتر رسوا می شوید و این نیمه آبروی خود را هم بباد خواهید داد. اگر شما سواد دینی داری برای من بنویسید کدام پارگراف و کدام گفته این مقاله غلط است؟.

  • Marbadri

   پس شما آدم عاقل و بالغ ، باور داری که خمینی دجال هم که تونست اونهمه ایرانی رو اونهم در قرن بیستم گول بزنه که عکسش رو در ماه ببینند، صاحب قدرت خارق العاده و یا بقول خودت الهی بود و اونهم اجازه داشت که با خواهر نه ساله ات ازدواج کرده و اونو ببره تو رختخوابش هان؟؟با این طرز فکر گمان کنم حقتونه که خامنه ای هم ولی فقیه تون باشه و به خواهر و مادر و برادرتون تو کهریزک تجاوز کنه.ایول بابا از اینهمه شعور، ایول

  • نسل سوخته

   سلمان فارسی خائن.زرتشتی بود اما بعدا مسیحی شد و در جنگی که مسلمونها انجام دادن اون رو به اسارت گرفتند و برده  بود اون اسلام میاره و آزادش میکنن پس از اون میاد و تئوریزیسین اسلام میشه البته من این رو قبول ندارم که محمد همه چیز رو از سلمان میپرسید اما سلمان هم در گول زدن مردم محمد را یاری میکرد با اطلاعاتی که از دیگر ادیان کسب کرده بود.

  • Tv4

   راست میگن ایشون
   چنگیز تیمور اسکندر هیتلر خمینی و هر جنایتکار دیگه ای رو که در تاریخ میبینیم هوش خوبی داشته اند.
   در بررسیهای جامعه شناختی در بعد روانپزشکی هم میبینیم اکثر جنایتکاران خطرناک به نوعی بیماری به نام شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی دچارند که ضریب هوشی بالایی هم دارند.ولی از دیدگاه روانشناختی علائمی مثل توهم ، هذیان ، پخش افکار و … دارند.
   در بخشهای روانی هم بسیارند بیمارانی که با اعتقاد وایمان راسخ معتقدند پیامبر یا امام هستند و برخی فکر میکنند خود خدا هستند.

 • gast

  مطالبت پر از غلطهای تاریخی و منطقی‌ است. اگر تحلیلِ عقلی در موردِ
  بحثِ شخصیت و زندگی‌ حضرتِ محمد بخواهی ارایه کنی‌، اشکالی ندارد اما تو
  اینجا بی‌ هیچ پشتوانه‌ منطقی‌ فقط محمد و پیروانش را کوبیدی. فرض کنیم که
  حرفایِ تو درسته و پیامبر تونست که دینی بسازد و خیل بزرگی‌ را به دنبالش
  راه بیندازد. مگر یک انسانِ عادی و به‌قول تو کم استعداد قادر به چنین
  کاری است؟ اتفاقا دستِ کم اگر هم یک قدرتِ خارق ال‌العاده نخواهد (مثل
  نیرویِ الهی)، دستِ کم هوش و استعدادِ بسیار بزرگی‌ می‌خواهد که فردی که
  صاحب هیچ قدرت و منصبی در یک جامعه نیست، قادر به ساقط کردن قدرت و هیمنهٔ
  سرانِ قریش و بزرگان و ثروتمندان عرب باشد و انقلاب و دینش به بخش بزرگی‌
  از جغرافیایِ دنیایِ آنروز و حال برسد؟ ضمنا، بخاطر داشته باش که بسیاری
  از این صحبتهای دین اسلام، مشابه آموزه‌هایِ مسیحیت و یهودیت است و
  بنا‌بر‌این بعید است ایشان اینها را از سلمانِ فارسی آموخته باشند چون
  سلمان احتملاً زرتشتی بوده است.

 • نفرتهای کور همراه با شیادیها و سو استفاده ها

   

  درهنگام خواندن حتی مطلب های روزنامه ها همه ما متوجه
  این نفرت های کور میشویم و اینکه کسانی تنها برای منافع شخصی خود و یا منافع گروه
  خود میجنگند و حاضرند که دیگران را برای آن منافع نابود کنند و هیچ حالت تساهل و مهر
  نسبت بهم ندارند وتنها دنباله روی نفرتهای شخصی خودشان هستند و مبارزه آنان نه
  برای اکثریت و همه مردم که تنها برای خودشان و یا گروهی از اطرافیانشان میباشد. در
  کتاب دو قرن سکوت  شما براحتی متوجه میشوید
  که علت شکستهای پی در پی ایرانیان از خلفای دیوانه شهوت و قدرت و حیله باز نیز
  همین مشگل بوده است .  کسانیکه قدرت و ثروت
  و دولت را در دستهای خود دارند فکر رفاه عمومی همه مردم نیستند و تنها برای قسمتی
  از مردم خود را پاسخگو میدانند و به روی بقیه جنایتها و مشگل ها چشمان خود را فرو
  می بندند.  بعد هم جنون دیوانگی خود بینی
  دیکتاتوری و جدای از مردم و گرفتار شدن در حلقه شیادان و متملقان و بنده گان زر و
  شهوت بکلی از اوضاع و زمانه پرت میشوند و همانطوریکه شاید اکثر شما به این نتیجه
  رسیده اید آنان که مثلا ابر قدرت یا ابر ثروت هستند و امکان های مالی بسیار شگرف و
  پیچیده ای دارند از وموقعیت ها کمال سو استفاده را میکنند. 

   

  اگر ما تنها دنباله زندگی چند جوان
  را مورد بررسی قرار دهید شاید متوجه مشگل ها بشویم . صرف نظر از باهوشان و
  تیزهوشان و یا ثروتمندان که در همه جای دنیا براحتی میتوانند زندگی وکار کنند و
  شاید لااقل از نظر ظاهر هم مشگلی با محیط های جدید نداشته باشد و مردم محلی هم که
  از هوش و ثروت آنان ویا هوش و دانش آنان استفاده میکنند آنان را در میان خود تحمل
  میکنند و کاری بکارشان ندارند  ولی بیشتر
  کسانی که مجبور به ترک کشورهای خود شده اند یا بسبب نداشتن کار و یا نداشتن امنیت
  ویا مشگل نژادی و دینی با مردمهای تازه با دیدهای دیگر و فرهنگ های دیگر و مذهب ها
  و یا بدون مذهب ها مشگل های جدی دارند  چه
  مهمان و چه میزبان از هم راضی نیستند و هر دو برای هم به نوعی مشگل ساز هستند.  نفرت مثلا بسیاری آلمانها از ترکان و خارجی
  ها  و نفرت سایر ملتها ازقوم های داخل کشور
  خودشان و دیوار کشی بین مردم با دین مذهب زبان و حتی شهریت ها مشگلی است که مردم
  را آزار میدهد. بنودن عدل و داد و غارتگریها و ظلم ها و فساد ها رشوه خواریها سو
  استفاده ها هم به این مشگلها دامن میزنند. 
  تفرقه اندازی نفرت پراکنی ها و نیز بی تفاوتی خیره کننده مردم نسبت بهم نیز
  وحشتناک است.  بن لادن خودش را مثلا ناجی
  ملتهای اسلامی معرفی میکند ولی با بمب گذاری وکشتن مردم بیگناه عملا بر ضد ملتهای
  اسلامی قیام کرده است زیرا طرف هم از او قوی تر و هم امکان های بسیار وسیعتری دارد
  و نه تنها او بلکه تمامی کسانی که او مثلا میخواسته آنان را نجات بدهد و به عزت
  وبزرگی برساند از بین می برد  کارهای او نه
  تنها به نفع مردمی که او ازآنان یاد میکند نیست بلکه عملا در راستای خدمت به همان
  غول صنعتی آدم خوار است که مردم را علیه هم بسیج و باعث کشتار مردم و جوانان بی
  گناه از هر دو طرف قضیه میشود یا همان صدام که اینان با داشتن شعور و آگاهی ها کم
  دست به کارهای خطرناک میزنند و ملت و خودشان را با جهالت و دیوانگی هایشان برباد
  میدهند.  و درحقیقت برای سرمایه گذاران
  کلان صنعت مواد منفجره اسلحه و سلاحهای کشتار جمعی و مواد مخدر بازار یابی
  میکنند  و کسانی دیگر به ثروتهای کلان دست
  اندازی مینمایند.

   

  اگر واقعا بن لادن و یا دیگرانی
  نظیر او مثل صدام دلش برای ملتهای اسلامی می سوخت سعی میکرد با ایجاد کار
  دانشگاه  ازدواج مسکن خانه خانواده
  رفاه  تحصیلات علمی و حتی مذهبی مردم را به
  شاهراه ترقی میرساند نه با کشت کشتار  که
  عکس عمل شدید آن به نفع مردمی که او مثلا آنان را نمایندگی میکرد نبوده ونیست  هم صدام و هم بن لادن هم خودشان را و خانواده
  هایشان را به درد سر انداختند و هیچ گرهی هم از مشگلهای مردم که بازنکردند که هیچ
  بلکه به مشگل های مردم گره هایی تازه هم افزودند. 

   

  یک طرف قضیه کمپانی ها و شرکتهای
  عظیم غول هستند که بیمه اسلحه و صنعت و حتی مواد خوراکی و سیستم های رابطه و
  ارتباط جمعی و ثروت و امکان ها را در دست دارند 
  و از همه اینها پول میسازند و روز به روز هم به ثروتهای نجومی آنان افزوده میشود  آنان با طرح نفرت   تفرقه و تبلیغ هرکاری که بخواهند عملا میکنند
  غذاهای غیر طبیعی و برداشتهای انبوه آنان از مواد غذایی ناسالم که همراه با مواد
  سمی شمیایی نگه دارند و رشد دهنده است باعث بیماریهای مختلف چاقی های بیش از حد
  میشود و نیز با پراکنده کردن نفرت بی تفاوتی و ظلم و تمامیت خواهی خود خواهی و جهل
  دزدی و فساد رشوه خواری و تعصب  مردم را
  عملا بصورت آدمک های خود درآورده اند. 
  مردمی که بهر بهانه ای از کشورهای خود آواره شدند بایست در دنیای دیگر مهره
  های آنان شوند و نیز مردم متوسط کشورهای خودشان را محکوم به فقیر شدن و یا از بین
  رفتن میکنند.  تعصب های کور همه را بجان
  همه می اندازد.  در ایران شیراز ده زن
  جوان  دختر و یا کودک بهایی با تناب دار
  اعدام شدند  میدانید جرم آنان چه بود  آنان معلم درس اخلاق مدرسه روزهای جمعه سایر
  کودکان بهایی بودند؟ 

   

  مسلم است که اینکار باعث نفرت بین
  دو جامعه خواهد گردید و قربانیان بیشتری خواهد گرفت؟ کسانی که بهر عنوانی از ایران
  فرار کردند یا بیرون آمدند درگیر دزدان و شیادان دیگری هستند   در همان ایران مسلمانانی هستند که هیچ اطلاعی
  از دین خود ندارند حتی قرآن را هم نخوانده اند البته با ترجمه و درک آن آنان هیچ
  اطلاعی از دینهای دیگری هم ندارند ولی عملا غیر مسلمانان را کافر میدانند و حتی
  رادیکال هایشان آنان را قابل کشت  نظیر بن
  لادن  شاید اکنون هم برنامه ریزان در حال
  ریختن طرحی دیگر باشند که کسانی که از دین اسلام ضرر کرده اند و یا مورد قتل غارت
  قرار گرفته اند به دشمنان دین تبدیل شده و با دیگران به نبرد بپردازند نبردی کور
  که تنها به نفع استعمار و استحمار جهانی است 
   آنان دیوانه گانی نظیر قذافی را
  خدایگان میکنند وبعد هم میخواهند ظاهرا همان خدایگان را پایین بکشند؟ نفرت و دو
  رویی بی تفاوتی و ظلم را تا زیرین تری طبقه ها و لایه های اجتماعی گسترش
  میدهند  ودر این بی انصافی همانطوریکه
  دیدید حتی فرزندان شاه ایران هم قربانی میشوند 
  مثلا صادق هدایت که از طبقه اشراف ایران بود و تمامی فامیل او ماموران عالیرتبه
  بودند مثلا شوهر خواهرش نخست وزیر و سپهبد بود دست به خودکشی میزند؟  زیرا در یک طرف قضیه دزدان و فاسدان بین المللی
  و برنامه ریزان غارتگر و قسی و بی انصاف صف بسته اند که دنبال نابودی مردم و از
  بین بردن طبقه متوسط هستند و هر روز هم ضربه ای تازه به این طبقه وارد میکنند تا
  کاملا از بین برود  مثالهایش را در روزنامه
  هم بسیار چاپ کرده اند 

  • arab kosh

   داداش میشه خلاصه شو بنویسی من فردا بخونمش؟
   قربون مرامت

 • نفرتهای کور همراه با شیادیها و سو استفاده ها

   

  درهنگام خواندن حتی مطلب های روزنامه ها همه ما متوجه
  این نفرت های کور میشویم و اینکه کسانی تنها برای منافع شخصی خود و یا منافع گروه
  خود میجنگند و حاضرند که دیگران را برای آن منافع نابود کنند و هیچ حالت تساهل و مهر
  نسبت بهم ندارند وتنها دنباله روی نفرتهای شخصی خودشان هستند و مبارزه آنان نه
  برای اکثریت و همه مردم که تنها برای خودشان و یا گروهی از اطرافیانشان میباشد. در
  کتاب دو قرن سکوت  شما براحتی متوجه میشوید
  که علت شکستهای پی در پی ایرانیان از خلفای دیوانه شهوت و قدرت و حیله باز نیز
  همین مشگل بوده است .  کسانیکه قدرت و ثروت
  و دولت را در دستهای خود دارند فکر رفاه عمومی همه مردم نیستند و تنها برای قسمتی
  از مردم خود را پاسخگو میدانند و به روی بقیه جنایتها و مشگل ها چشمان خود را فرو
  می بندند.  بعد هم جنون دیوانگی خود بینی
  دیکتاتوری و جدای از مردم و گرفتار شدن در حلقه شیادان و متملقان و بنده گان زر و
  شهوت بکلی از اوضاع و زمانه پرت میشوند و همانطوریکه شاید اکثر شما به این نتیجه
  رسیده اید آنان که مثلا ابر قدرت یا ابر ثروت هستند و امکان های مالی بسیار شگرف و
  پیچیده ای دارند از وموقعیت ها کمال سو استفاده را میکنند. 

   

  اگر ما تنها دنباله زندگی چند جوان
  را مورد بررسی قرار دهید شاید متوجه مشگل ها بشویم . صرف نظر از باهوشان و
  تیزهوشان و یا ثروتمندان که در همه جای دنیا براحتی میتوانند زندگی وکار کنند و
  شاید لااقل از نظر ظاهر هم مشگلی با محیط های جدید نداشته باشد و مردم محلی هم که
  از هوش و ثروت آنان ویا هوش و دانش آنان استفاده میکنند آنان را در میان خود تحمل
  میکنند و کاری بکارشان ندارند  ولی بیشتر
  کسانی که مجبور به ترک کشورهای خود شده اند یا بسبب نداشتن کار و یا نداشتن امنیت
  ویا مشگل نژادی و دینی با مردمهای تازه با دیدهای دیگر و فرهنگ های دیگر و مذهب ها
  و یا بدون مذهب ها مشگل های جدی دارند  چه
  مهمان و چه میزبان از هم راضی نیستند و هر دو برای هم به نوعی مشگل ساز هستند.  نفرت مثلا بسیاری آلمانها از ترکان و خارجی
  ها  و نفرت سایر ملتها ازقوم های داخل کشور
  خودشان و دیوار کشی بین مردم با دین مذهب زبان و حتی شهریت ها مشگلی است که مردم
  را آزار میدهد. بنودن عدل و داد و غارتگریها و ظلم ها و فساد ها رشوه خواریها سو
  استفاده ها هم به این مشگلها دامن میزنند. 
  تفرقه اندازی نفرت پراکنی ها و نیز بی تفاوتی خیره کننده مردم نسبت بهم نیز
  وحشتناک است.  بن لادن خودش را مثلا ناجی
  ملتهای اسلامی معرفی میکند ولی با بمب گذاری وکشتن مردم بیگناه عملا بر ضد ملتهای
  اسلامی قیام کرده است زیرا طرف هم از او قوی تر و هم امکان های بسیار وسیعتری دارد
  و نه تنها او بلکه تمامی کسانی که او مثلا میخواسته آنان را نجات بدهد و به عزت
  وبزرگی برساند از بین می برد  کارهای او نه
  تنها به نفع مردمی که او ازآنان یاد میکند نیست بلکه عملا در راستای خدمت به همان
  غول صنعتی آدم خوار است که مردم را علیه هم بسیج و باعث کشتار مردم و جوانان بی
  گناه از هر دو طرف قضیه میشود یا همان صدام که اینان با داشتن شعور و آگاهی ها کم
  دست به کارهای خطرناک میزنند و ملت و خودشان را با جهالت و دیوانگی هایشان برباد
  میدهند.  و درحقیقت برای سرمایه گذاران
  کلان صنعت مواد منفجره اسلحه و سلاحهای کشتار جمعی و مواد مخدر بازار یابی
  میکنند  و کسانی دیگر به ثروتهای کلان دست
  اندازی مینمایند.

   

  اگر واقعا بن لادن و یا دیگرانی
  نظیر او مثل صدام دلش برای ملتهای اسلامی می سوخت سعی میکرد با ایجاد کار
  دانشگاه  ازدواج مسکن خانه خانواده
  رفاه  تحصیلات علمی و حتی مذهبی مردم را به
  شاهراه ترقی میرساند نه با کشت کشتار  که
  عکس عمل شدید آن به نفع مردمی که او مثلا آنان را نمایندگی میکرد نبوده ونیست  هم صدام و هم بن لادن هم خودشان را و خانواده
  هایشان را به درد سر انداختند و هیچ گرهی هم از مشگلهای مردم که بازنکردند که هیچ
  بلکه به مشگل های مردم گره هایی تازه هم افزودند. 

   

  یک طرف قضیه کمپانی ها و شرکتهای
  عظیم غول هستند که بیمه اسلحه و صنعت و حتی مواد خوراکی و سیستم های رابطه و
  ارتباط جمعی و ثروت و امکان ها را در دست دارند 
  و از همه اینها پول میسازند و روز به روز هم به ثروتهای نجومی آنان افزوده میشود  آنان با طرح نفرت   تفرقه و تبلیغ هرکاری که بخواهند عملا میکنند
  غذاهای غیر طبیعی و برداشتهای انبوه آنان از مواد غذایی ناسالم که همراه با مواد
  سمی شمیایی نگه دارند و رشد دهنده است باعث بیماریهای مختلف چاقی های بیش از حد
  میشود و نیز با پراکنده کردن نفرت بی تفاوتی و ظلم و تمامیت خواهی خود خواهی و جهل
  دزدی و فساد رشوه خواری و تعصب  مردم را
  عملا بصورت آدمک های خود درآورده اند. 
  مردمی که بهر بهانه ای از کشورهای خود آواره شدند بایست در دنیای دیگر مهره
  های آنان شوند و نیز مردم متوسط کشورهای خودشان را محکوم به فقیر شدن و یا از بین
  رفتن میکنند.  تعصب های کور همه را بجان
  همه می اندازد.  در ایران شیراز ده زن
  جوان  دختر و یا کودک بهایی با تناب دار
  اعدام شدند  میدانید جرم آنان چه بود  آنان معلم درس اخلاق مدرسه روزهای جمعه سایر
  کودکان بهایی بودند؟ 

   

  مسلم است که اینکار باعث نفرت بین
  دو جامعه خواهد گردید و قربانیان بیشتری خواهد گرفت؟ کسانی که بهر عنوانی از ایران
  فرار کردند یا بیرون آمدند درگیر دزدان و شیادان دیگری هستند   در همان ایران مسلمانانی هستند که هیچ اطلاعی
  از دین خود ندارند حتی قرآن را هم نخوانده اند البته با ترجمه و درک آن آنان هیچ
  اطلاعی از دینهای دیگری هم ندارند ولی عملا غیر مسلمانان را کافر میدانند و حتی
  رادیکال هایشان آنان را قابل کشت  نظیر بن
  لادن  شاید اکنون هم برنامه ریزان در حال
  ریختن طرحی دیگر باشند که کسانی که از دین اسلام ضرر کرده اند و یا مورد قتل غارت
  قرار گرفته اند به دشمنان دین تبدیل شده و با دیگران به نبرد بپردازند نبردی کور
  که تنها به نفع استعمار و استحمار جهانی است 
   آنان دیوانه گانی نظیر قذافی را
  خدایگان میکنند وبعد هم میخواهند ظاهرا همان خدایگان را پایین بکشند؟ نفرت و دو
  رویی بی تفاوتی و ظلم را تا زیرین تری طبقه ها و لایه های اجتماعی گسترش
  میدهند  ودر این بی انصافی همانطوریکه
  دیدید حتی فرزندان شاه ایران هم قربانی میشوند 
  مثلا صادق هدایت که از طبقه اشراف ایران بود و تمامی فامیل او ماموران عالیرتبه
  بودند مثلا شوهر خواهرش نخست وزیر و سپهبد بود دست به خودکشی میزند؟  زیرا در یک طرف قضیه دزدان و فاسدان بین المللی
  و برنامه ریزان غارتگر و قسی و بی انصاف صف بسته اند که دنبال نابودی مردم و از
  بین بردن طبقه متوسط هستند و هر روز هم ضربه ای تازه به این طبقه وارد میکنند تا
  کاملا از بین برود  مثالهایش را در روزنامه
  هم بسیار چاپ کرده اند 

 • Dolfinbio

  بطور کلی با این نوشته های ایشون موافقم شما نمی تونین یه رهبر اسلامی پیدا کنین که به فکر مردمش باشه همشون جنگ افروزن، همه اشون مشکل دارن از خامنه ای نصرا… گرفته تا بن لادن، صدامو این سعودیا وهمین بشار اسد و شیوخ عرب، به اینا مبارک و رهبر یمن هم اضافه کنید. میدونین اینا ذاتا ادمای مشکل داری نبودن اما با طرز تفکر اسلامی که بزرگ شدن مشکل پیدا کردن. باید در اسلام رو تخته کرد فقط در اینصورت که ایران عزیزمون سربلند میشه و  پیشرفت میکنه

 • Dolfinbio

  بطور کلی با این نوشته های ایشون موافقم شما نمی تونین یه رهبر اسلامی پیدا کنین که به فکر مردمش باشه همشون جنگ افروزن، همه اشون مشکل دارن از خامنه ای نصرا… گرفته تا بن لادن، صدامو این سعودیا وهمین بشار اسد و شیوخ عرب، به اینا مبارک و رهبر یمن هم اضافه کنید. میدونین اینا ذاتا ادمای مشکل داری نبودن اما با طرز تفکر اسلامی که بزرگ شدن مشکل پیدا کردن. باید در اسلام رو تخته کرد فقط در اینصورت که ایران عزیزمون سربلند میشه و  پیشرفت میکنه

 • Dolfinbio

  بطور کلی با این نوشته های ایشون موافقم شما نمی تونین یه رهبر اسلامی پیدا کنین که به فکر مردمش باشه همشون جنگ افروزن، همه اشون مشکل دارن از خامنه ای نصرا… گرفته تا بن لادن، صدامو این سعودیا وهمین بشار اسد و شیوخ عرب، به اینا مبارک و رهبر یمن هم اضافه کنید. میدونین اینا ذاتا ادمای مشکل داری نبودن اما با طرز تفکر اسلامی که بزرگ شدن مشکل پیدا کردن. باید در اسلام رو تخته کرد فقط در اینصورت که ایران عزیزمون سربلند میشه و  پیشرفت میکنه

 • Abarmard

  ای خلق مشو اسیر اسلامکین دین دین ک …کشان استشیخ ج …شو ، ملا بکشو فقیه ک…کشآیاتش همه ، بر ک،،،ک،،ن  زنان  است ………………………………..این شیخ در ان حوزه به سر  میبرده از کودکی بسیار به درش  میخورده از شرم نگو، که چیزی حالیش نمیشهاز بس که ز پایین ذکر میخورده ………………………… 

 • Abarmard

  ای خلق مشو اسیر اسلامکین دین دین ک …کشان استشیخ ج …شو ، ملا بکشو فقیه ک…کشآیاتش همه ، بر ک،،،ک،،ن  زنان  است ………………………………..این شیخ در ان حوزه به سر  میبرده از کودکی بسیار به درش  میخورده از شرم نگو، که چیزی حالیش نمیشهاز بس که ز پایین ذکر میخورده ………………………… 

 • Abarmard

  ای خلق مشو اسیر اسلامکین دین دین ک …کشان استشیخ ج …شو ، ملا بکشو فقیه ک…کشآیاتش همه ، بر ک،،،ک،،ن  زنان  است ………………………………..این شیخ در ان حوزه به سر  میبرده از کودکی بسیار به درش  میخورده از شرم نگو، که چیزی حالیش نمیشهاز بس که ز پایین ذکر میخورده ………………………… 

 • Vista_xp764

  برو بابا با این مطالب مسخرت از خودت در آوردی نوشتی… مسلمین  یه کتابی دارن که هزاران ساله یه کلمش عوض نشده و نمی تونن عوضش کنن حالای توی بی سواد اومدی چرت میگی…

  • مردک، شما یا از این کتاب چیزی نفهمیدی، هی خواندی و سرت را مانند بز تکان دادی، و یا آن که منافع شخصی و وابستگی ات اجازه نمی دهد که در مقابل حقیقت ساکت بمانی، و یا حتی چیزی بر این حقیقت ها بیافزایی.
   قرآن کتابی می محتوا، دارای مطالبی بس ضد و نقیض، و کتابی جنگ آفرین است. کتابی مسخره، بسی ابتدایی و بچه گانه است. اطلاعات آن تنها در حد همان بیابان گرد عربستان است که بیش از ۱۴۰۰ سال پیش زندگی بدوی بدون هیچگونه مطالعه ای داشته باشند. هرکس قرآن را حتی یکبار با ترجمه دست آن بخواند، به پوچی و به ارزشی و کلاهبرداری نویسنده آن پی می برد.

   • محمدباقر میگلی نژاد

    اتفاقا قدرت این کتاب به همین کاستیهای امکانات اطرافش بوده که با وجود هیچ کتابی به این بزرگی نوشته شد، که پس از ۱۴۰۰ سال هنوز دست نخورده باقی مانده است.
    اصرار دارید که “تو” گفتن دوستی را بی ادبی بدونی در حالی که نوشتارتون از اول سرشار از توهین به همه است، هر کسی که خلاف شما سخن گفته باشه.
    جسارتا بزرگترین جنگهای دنیا در قرن گذشته اتفاق افتاد که هر دو جنگ بزرگ اتفاقا و بر حسب تصادف بین دو تفکر ۱۰۰% مادی و انسان محور اتفاق افتاد و نه کلیسا و نه حوزه دخالتی در این جنگها نداشتند.
    دو جنگ جهانی بالغ بر ۶۰ ملیون کشته بر جای گذاشت.

    • j2

     شما آیات شیطانی رو بخون بعد حرف بزن همون که خمینی اینقدر جفت کرد که نذاشت بفمن موضوی کتاب چی هست

    • Alibaghaii

     من از مطالب نوشته شده دفاع نمیکنم آقای میگلی نژاد، اما جهت آگاهی ، جنگ جهانی اول کشته های معمولی داشت، نسبت به تعداد حملات و … اما جنگ جهانی دوم بر مبنای ادعاهای نژاد پرستانه حزب نازی که سرچشمه مذهی داشتند شکل گرفت، سرچشمه ی کابالایی، راجع به حزب مردمان شمال که توی اتریش شکل گرفت و هیتلر هم توش عضو بود بخونید

    • این کدام حرف مسخره ایست که این کتاب دست نخورده است. آری ایرانیان خردمند  از ۱۴۰۰ سال پیش متوجه شدند که چه کتاب بی محتوا، بی ارزش، دارامی مطالبی پرضد و نقیص ، یک مشت داستان، و سراپا کشتن، انتقام گیری و فساد است. آن ها کتاب را به درون گنجه و ی روی طاقچه گذاشتند، و هرگز بدان نگاه نکردند. در عوض کودکان خود را حافظ، سعدی و شاهنامه آموختند. ایرانیانی که خرد خود را پای منبرهای آخوند از دست دادند، مانند شما این کتاب مسخره را کتابی آسمانی و دست نخورده می دانند. همی که گویید این کتاب آسمانی است به بی خردی و نادانی خود اذعان نمودید. زیرا آسمان مشعلی گذاخته و غیر قابل زیست است. 

   • milad

    اقای محترم فضول محله، من برای نظرات شما ارزش قائل هستم و به نظر شما احترام میذارم. چون من شدیداً به لیبرالیسم معتقدم و اینکه هرکسی حق داره دین و مسیر زندگی و طرز تفکر خودش رو داشته باشه و “”کسی نباید به خاطر این جور مسائل و نظرات، متعرض کس دیگه ای بشه”””
    حالا شما که دوست داری مردم اسلام سکیولار داشته باشن، ای کاش توی زمان رضا شاه می بودی چون ایشون توی این مسئله می تونست واقعا کمکت کنه.زمان محمدرضا شاه پهلوی، با اون همه فراز و نشیبها و خوبی و بدی هایی که داشت، به نظر من لا اقل، تنها خوبی که داشت، این بود که به صورت لیبرالی اداره میشد و هر کسی دین و اعتقادات خودش رو داشت به قول معروف،
    عیسی به دین خود، موسی به دین خودمن نمی دونم آقای فضول محله، شما چه اصراری دارید که به دیگران بگید که دارن اشتباه میرن و مسیرشون اشتباهه، اگر شما واقعا دلتون برای مردم میسوزه، مدارک و اسناد!! رو از هر دو سمت قضیه (نه فقط سمتی که خودتون دوست دارید) نشون بدید تا مردم خودشون نظر و تصمیم درست رو بگیرن.به نظر شما بهتر نیست؟!!با تشکر و ببخشید از اینکه طولانی شد!

    • هم میهن محترم، ما تا زمانی که رژیم کشتارگر اسلامی در ایران برپاست و دستورات اسلام را مانند بریدن دست، پا ، شلاق زدن، سنگسار کردن، تجاوز، غارت گری که همه و همه برگرفته از اسلام و رفتار اصلی محمد ابن عبدالله بوده، در کشور اجراء می کند، ما با این رژیم اسلامی مخالفیم و اسلام که موجب بدبختی کشور ما شده است، زیر سؤال می بریم.. با سپاس از توجه شما

  • Iran

   کتابی که هزار سال یه کلمه اش عوض نشده دلیل محکمی برای صحت محتواش نیست.چون هر کتابی رو هزار سال با لای طاقچه نگهداری هیچ تغییری نمیکنه

   • Tank

    yani chi avaz nashodeh mishe tozih bedid! hatta agar dorost bashe dalil nemishe ke bedard bekhore masalan ye khar az avvale peydayesh hamoon khar boodeh !

 • Vista_xp764

  برو بابا با این مطالب مسخرت از خودت در آوردی نوشتی… مسلمین  یه کتابی دارن که هزاران ساله یه کلمش عوض نشده و نمی تونن عوضش کنن حالای توی بی سواد اومدی چرت میگی…

  • مردک، شما یا از این کتاب چیزی نفهمیدی، هی خواندی و سرت را مانند بز تکان دادی، و یا آن که منافع شخصی و وابستگی ات اجازه نمی دهد که در مقابل حقیقت ساکت بمانی، و یا حتی چیزی بر این حقیقت ها بیافزایی.
   قرآن کتابی می محتوا، دارای مطالبی بس ضد و نقیض، و کتابی جنگ آفرین است. کتابی مسخره، بسی ابتدایی و بچه گانه است. اطلاعات آن تنها در حد همان بیابان گرد عربستان است که بیش از ۱۴۰۰ سال پیش زندگی بدوی بدون هیچگونه مطالعه ای داشته باشند. هرکس قرآن را حتی یکبار با ترجمه دست آن بخواند، به پوچی و به ارزشی و کلاهبرداری نویسنده آن پی می برد.

   • محمدباقر میگلی نژاد

    اتفاقا قدرت این کتاب به همین کاستیهای امکانات اطرافش بوده که با وجود هیچ کتابی به این بزرگی نوشته شد، که پس از ۱۴۰۰ سال هنوز دست نخورده باقی مانده است.
    اصرار دارید که “تو” گفتن دوستی را بی ادبی بدونی در حالی که نوشتارتون از اول سرشار از توهین به همه است، هر کسی که خلاف شما سخن گفته باشه.
    جسارتا بزرگترین جنگهای دنیا در قرن گذشته اتفاق افتاد که هر دو جنگ بزرگ اتفاقا و بر حسب تصادف بین دو تفکر ۱۰۰% مادی و انسان محور اتفاق افتاد و نه کلیسا و نه حوزه دخالتی در این جنگها نداشتند.
    دو جنگ جهانی بالغ بر ۶۰ ملیون کشته بر جای گذاشت.

    • j2

     شما آیات شیطانی رو بخون بعد حرف بزن همون که خمینی اینقدر جفت کرد که نذاشت بفمن موضوی کتاب چی هست

  • jesus

   بیا هر جاشو میخوای عوض کنم عوضی

 • Vista_xp764

  برو بابا با این مطالب مسخرت از خودت در آوردی نوشتی… مسلمین  یه کتابی دارن که هزاران ساله یه کلمش عوض نشده و نمی تونن عوضش کنن حالای توی بی سواد اومدی چرت میگی…

  • مردک، شما یا از این کتاب چیزی نفهمیدی، هی خواندی و سرت را مانند بز تکان دادی، و یا آن که منافع شخصی و وابستگی ات اجازه نمی دهد که در مقابل حقیقت ساکت بمانی، و یا حتی چیزی بر این حقیقت ها بیافزایی.
   قرآن کتابی می محتوا، دارای مطالبی بس ضد و نقیض، و کتابی جنگ آفرین است. کتابی مسخره، بسی ابتدایی و بچه گانه است. اطلاعات آن تنها در حد همان بیابان گرد عربستان است که بیش از ۱۴۰۰ سال پیش زندگی بدوی بدون هیچگونه مطالعه ای داشته باشند. هرکس قرآن را حتی یکبار با ترجمه دست آن بخواند، به پوچی و به ارزشی و کلاهبرداری نویسنده آن پی می برد.

   • محمدباقر میگلی نژاد

    اتفاقا قدرت این کتاب به همین کاستیهای امکانات اطرافش بوده که با وجود هیچ کتابی به این بزرگی نوشته شد، که پس از ۱۴۰۰ سال هنوز دست نخورده باقی مانده است.
    اصرار دارید که “تو” گفتن دوستی را بی ادبی بدونی در حالی که نوشتارتون از اول سرشار از توهین به همه است، هر کسی که خلاف شما سخن گفته باشه.
    جسارتا بزرگترین جنگهای دنیا در قرن گذشته اتفاق افتاد که هر دو جنگ بزرگ اتفاقا و بر حسب تصادف بین دو تفکر ۱۰۰% مادی و انسان محور اتفاق افتاد و نه کلیسا و نه حوزه دخالتی در این جنگها نداشتند.
    دو جنگ جهانی بالغ بر ۶۰ ملیون کشته بر جای گذاشت.

    • j2

     شما آیات شیطانی رو بخون بعد حرف بزن همون که خمینی اینقدر جفت کرد که نذاشت بفمن موضوی کتاب چی هست

   • Sharif

    ببخشید شما که ادعای ادب و کمالات و به اوج رسیدن عقلتان در قرن ۲۱ دارید این چه وضع حرف زدنه آخه….؟ ببخشید جهان غرب شما که به قول خودتان دین را کنار گذاشته چه گلی به سر دنیا زده…؟ فروشگاه های فروش زن رو بگم که به گردنشون بارکد کالا میزنن و میفروشن یا از برده داری جنسی بگم…؟ یا ازدواج با سگ…؟!؟ یا آمار تجاوز در آمریکا…؟؟ توصیه میکنم برید سند خانواده جهان در سال ۲۰۱۷ رو ببینی بخش تولد های خارج از ازدواج( زنازادگی) اونوقت میبینی کشوری مثل آمریکا ۵۴ درصد آمار زنازادگی در دنیا رو داره یعنی از هر صد بچه ۵۴ تای آن باباش معلوم نیست کیه…؟!؟ یا مثلا خریدن دختر بچه های بهزیستی و قطع کردن سیستم عصبیشون و بعد قطع کردن پاها و دستاشون و بعد برقرار کردن رابطه جنسی…!! شما هم بهتره به جای این که سنگ بی دینی و ضد اسلامی رو به سینه بزنی بشین به زن و بچت برس!

 • Vista_xp764

  اینم شمارمه سوادشو داری زنگ بزن ۰۹۳۹۴۳۸۵۲۶۰

  • شما می خواهید ما به یک وابسته و یا طرفدار رژیم کشتارگر زنگ بزنیم؟. ما هالوییم، و یا شما هالویید؟. شما از کشته شدن جوانان در زیر شکنجه رژیم درون زندان ها، و ویران شدن کشور و به قهقرا رفتن آن تغذیه می کنی. حال، هم از خامنه ای، رژیم او که همه از محمد تازی سر چشمه گرفته اند، جانبداری می کنی؟. خط شما کدامست؟. خط مردم ؟ و یا رژیم؟. از آن چه گفته شده هرکجا غلط است، شمابا دلیل منطقی بگویید غلط است . آن گاه، ما هرف خود را پس می گیریم، و پوزش هم خواهیم خواست.

   • محمدباقر میگلی نژاد

    خط مردم رو شما بر حسب کدام حکم دارید یک جانبه تعیین میکنید؟ از جانب کدوم ملتی دارین صحبت میکنین؟
    به جای فحاشی یکی یکی بحث بیارید وسط تا بشه راحتتر بحث کنیم.
    اصل بر بحث یکی بر اینه که موضوع کاملا مشخص باشه و نه شاخه به شاخه دوم اینکه هر دو گروه مانیفستی مشخص داشته باشیم.
    اینکه دایما شما سوالهایی طرح کنی و دیگرانی صرفا بخوان پاسخگو باشن بدور از عدل و انصاف است. چون اولی دایما محکوم و شما دایما شاکی خواهید بود.
    با تشکر

    • azadi

     دوست عزیزم مردم یعنی من و خیلی از اونایی که من میشناسم و ما مثل نویسنده این مطالب می اندیشیم نمی دانستید بدانید این مطالب و این طرز فکر خط فکری ماست و ما هم بخشی از مردم هستیم

  • azadi

   چه جالب چقدر ساندیس و کیک از پول نفت مردم ریختن تو حلقت که فکر می کنی خیلی زرنگی برادر ارزشی برو با کتاب قرآنت تنهایی حال کن به نظرم فهمت و شعورت قد همون کتاب باشه که به نظرت میاد کتاب بزرگیه
   دوستان چرا با این ادمهای اینطوری بحث میکنید کسی که فهمش در حد یک کتاب داستان بچه گانه است که رده سنیش  کتاب کمتر از ۱۰ ساله و حتی بچه ها رو هم نمیتونه سرگرم کنه بحث کردن نداره بزارید تو نادونی و فانتزی خودش بمونه فکر میکنه قران تو ۱۴۰۰ سال عوض نشده از کجا میدونی کتاب داستانت دست نخورده است چون اخوندا میگن عجب بچه ها هم ساده لوحانه حرف معلمشونو که قصه شنگولو منگولو براشون تعریف می کنه راحت باور میکنن البته بچه های زیر ۵ سال خوش باشی با اون کتابت و الگوهات

 • Vista_xp764

  اینم شمارمه سوادشو داری زنگ بزن ۰۹۳۹۴۳۸۵۲۶۰

  • شما می خواهید ما به یک وابسته و یا طرفدار رژیم کشتارگر زنگ بزنیم؟. ما هالوییم، و یا شما هالویید؟. شما از کشته شدن جوانان در زیر شکنجه رژیم درون زندان ها، و ویران شدن کشور و به قهقرا رفتن آن تغذیه می کنی. حال، هم از خامنه ای، رژیم او که همه از محمد تازی سر چشمه گرفته اند، جانبداری می کنی؟. خط شما کدامست؟. خط مردم ؟ و یا رژیم؟. از آن چه گفته شده هرکجا غلط است، شمابا دلیل منطقی بگویید غلط است . آن گاه، ما هرف خود را پس می گیریم، و پوزش هم خواهیم خواست.

  • azadi

   چه جالب چقدر ساندیس و کیک از پول نفت مردم ریختن تو حلقت که فکر می کنی خیلی زرنگی برادر ارزشی برو با کتاب قرآنت تنهایی حال کن به نظرم فهمت و شعورت قد همون کتاب باشه که به نظرت میاد کتاب بزرگیه
   دوستان چرا با این ادمهای اینطوری بحث میکنید کسی که فهمش در حد یک کتاب داستان بچه گانه است که رده سنیش  کتاب کمتر از ۱۰ ساله و حتی بچه ها رو هم نمیتونه سرگرم کنه بحث کردن نداره بزارید تو نادونی و فانتزی خودش بمونه فکر میکنه قران تو ۱۴۰۰ سال عوض نشده از کجا میدونی کتاب داستانت دست نخورده است چون اخوندا میگن عجب بچه ها هم ساده لوحانه حرف معلمشونو که قصه شنگولو منگولو براشون تعریف می کنه راحت باور میکنن البته بچه های زیر ۵ سال خوش باشی با اون کتابت و الگوهات

 • Vista_xp764

  اینم شمارمه سوادشو داری زنگ بزن ۰۹۳۹۴۳۸۵۲۶۰

  • شما می خواهید ما به یک وابسته و یا طرفدار رژیم کشتارگر زنگ بزنیم؟. ما هالوییم، و یا شما هالویید؟. شما از کشته شدن جوانان در زیر شکنجه رژیم درون زندان ها، و ویران شدن کشور و به قهقرا رفتن آن تغذیه می کنی. حال، هم از خامنه ای، رژیم او که همه از محمد تازی سر چشمه گرفته اند، جانبداری می کنی؟. خط شما کدامست؟. خط مردم ؟ و یا رژیم؟. از آن چه گفته شده هرکجا غلط است، شمابا دلیل منطقی بگویید غلط است . آن گاه، ما هرف خود را پس می گیریم، و پوزش هم خواهیم خواست.

  • azadi

   چه جالب چقدر ساندیس و کیک از پول نفت مردم ریختن تو حلقت که فکر می کنی خیلی زرنگی برادر ارزشی برو با کتاب قرآنت تنهایی حال کن به نظرم فهمت و شعورت قد همون کتاب باشه که به نظرت میاد کتاب بزرگیه
   دوستان چرا با این ادمهای اینطوری بحث میکنید کسی که فهمش در حد یک کتاب داستان بچه گانه است که رده سنیش  کتاب کمتر از ۱۰ ساله و حتی بچه ها رو هم نمیتونه سرگرم کنه بحث کردن نداره بزارید تو نادونی و فانتزی خودش بمونه فکر میکنه قران تو ۱۴۰۰ سال عوض نشده از کجا میدونی کتاب داستانت دست نخورده است چون اخوندا میگن عجب بچه ها هم ساده لوحانه حرف معلمشونو که قصه شنگولو منگولو براشون تعریف می کنه راحت باور میکنن البته بچه های زیر ۵ سال خوش باشی با اون کتابت و الگوهات

 • zartosht

  کسی که این مطالب توهین امیز راجع به اسلام مینویسد یا سواد کافی ندارد ویا این به طور وضوح از املای ایشان هویداست ویا وابسته به شبکه ای خاص میباشد زیرا اگر ایشان کمی اطلاعات داشت و سواد مطالعه کردن داشت متوجه میشد که نه تنها علی(ع) و پیام اور محبت و مهروزی قاتل نبودند بلکه اهل بخشش و گذشت بودند که اگر غیر از این بود در زمانی که محمد(ص) بعد از جنگ با کفار موفق به فتح مکه شدند اعلام کردند خانه ابوسفیان اکه دشمن درجه اول اسلام وایشان بود امن است در صورتی که امیتوانست هم مکه وهم ابوسفیان را به خاک وخون بکشند.عزیزان من لطفا مطالعه خود را بیشتر کنید و هم کتابهای موافق وهم مخالف را بخوانید تا در دام شیادانی  مثل این اقا که نمیدونم خود فروخته کجاست گیر نیفتید.

 • zartosht

  کسی که این مطالب توهین امیز راجع به اسلام مینویسد یا سواد کافی ندارد ویا این به طور وضوح از املای ایشان هویداست ویا وابسته به شبکه ای خاص میباشد زیرا اگر ایشان کمی اطلاعات داشت و سواد مطالعه کردن داشت متوجه میشد که نه تنها علی(ع) و پیام اور محبت و مهروزی قاتل نبودند بلکه اهل بخشش و گذشت بودند که اگر غیر از این بود در زمانی که محمد(ص) بعد از جنگ با کفار موفق به فتح مکه شدند اعلام کردند خانه ابوسفیان اکه دشمن درجه اول اسلام وایشان بود امن است در صورتی که امیتوانست هم مکه وهم ابوسفیان را به خاک وخون بکشند.عزیزان من لطفا مطالعه خود را بیشتر کنید و هم کتابهای موافق وهم مخالف را بخوانید تا در دام شیادانی  مثل این اقا که نمیدونم خود فروخته کجاست گیر نیفتید.

  • Uaebackup

   اسلام همش توهینه

 • zartosht

  کسی که این مطالب توهین امیز راجع به اسلام مینویسد یا سواد کافی ندارد ویا این به طور وضوح از املای ایشان هویداست ویا وابسته به شبکه ای خاص میباشد زیرا اگر ایشان کمی اطلاعات داشت و سواد مطالعه کردن داشت متوجه میشد که نه تنها علی(ع) و پیام اور محبت و مهروزی قاتل نبودند بلکه اهل بخشش و گذشت بودند که اگر غیر از این بود در زمانی که محمد(ص) بعد از جنگ با کفار موفق به فتح مکه شدند اعلام کردند خانه ابوسفیان اکه دشمن درجه اول اسلام وایشان بود امن است در صورتی که امیتوانست هم مکه وهم ابوسفیان را به خاک وخون بکشند.عزیزان من لطفا مطالعه خود را بیشتر کنید و هم کتابهای موافق وهم مخالف را بخوانید تا در دام شیادانی  مثل این اقا که نمیدونم خود فروخته کجاست گیر نیفتید.

 • zartosht

  پیام اور مهر ومحبت (محمدص) نه تنها قاتل نبود بلکه به دشمن خود نیز محبت میکرد ودر جایی که یکی از انها هرروز در مسی ایشان از روی بام منزل بر سر ایشان لجن میرخت وایشان در هربار برای ایشان دعا میکرد وتا جایی که وقتی یکروز این شخص نیامد سراغش راگرفت ووقتی فهمیدند این شخص مریض است به عیادت اورفت.بله دوستان من این اسلام واقعی است این اسلام ناب محمدی است.ااگر امروز کسی به اسم ایشان جنایت میکند به ایشان چه مربوط؟به اسلام چه مربوط؟ فاطمه (ص) نیز در شب عروسیش لباس عروسی خود را به دختری مستمند که لباس نداشت بخشید.تمام زندگی این عزیزان پراز مهر وایثار است.

  • Uaebackup

   ش ۵- سوره: ۴۷ , آیه: ۴پس چون با کسانى که کفر ورزیده‏اند برخورد کنید گردنها[یشان] را بزنید تا چون آنان را [در کشتار] از پاى درآوردید پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس یا [بر آنان] منت نهید [و آزادشان کنید] و یا فدیه [و عوض از ایشان بگیرید] تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود این است [دستور خدا] و اگر خدا مى‏خواست از ایشان انتقام مى‏کشید ولى [فرمان پیکار داد] تا برخى از شما را به وسیله برخى [دیگر] بیازماید و کسانى که در راه خدا کشته شده‏اند هرگز کارهایشان را ضایع نمى‏کندچه پیامی

   • milad

    دوست عزیز، شما داری با آیه جواب می دی، من هم با آیه جوابت رو میدم
     سوره ممتحنه (سوره ۶۰)، آیه ۸ و ۹:ترجمه آیه ۸: خداوند شما را نهی نم یکند از کسانی که با شما در دین (به خاطر دین) نجنگیدند و از خانه هایتان بیرون نکردند که به آنها نیکی کنید و عدالت بورزید. همانا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.ترجمه آیه ۹:
    خدا، شما را فقط از کسانی نهی می کند که در دین، با شما جنگیده و شما را از خانه هایتان بیرون کرده اند که آنها را دوست بگیرید و هر که آنها را دوست بگیرد، بی تردید ستمگر است.مفهوم (اگر خدای نکرده، از ترجمه ی سنگین این آیه ها، چیزی دستگیرت نشده!!):
    شما باید تنها با کسانی جنگ کنید که به اصطلاح، شمشیر رو از رو بستن با شما، وگرنه کسان دیگه ای مثل مسیحیان، بت پرستها، یهودیان، زرتشتیها و … که کاری به کار شما ندارن، حق ندارید باهاشون بجنگید.
    یه سر به قرآن یعنی همین کتابی که مسئول سایت عقیده داره همه اش مزحرفه، بزنید
    فقط به آیات خشن و به قول شما وحشیانه اش نچسبید، تا وقتی میشه با زبون خوش با مخالفان مذاکره و صحبت کرد، چرا خون و خونریزی؟!!!

  • Razmandehghadim

   برادر من، خودت سر کاری یا دیگران رو میخوای سر کار بزاری؟ این آقای محمد همونیه که میگه:

   رسول الله گفت، “بسیاری از مردان به مرحله کمال
   رسیدند، اما هیچ زنی به مرحله کمال نرسید، به غیر از آسیه زن فرعون و مریم
   دختر عمران”.

   صحیح بخاری پوشینه ۴, کتاب ۵۵, شماره ۶۲۳

   نصف بیشتر جمعیت دنیا مرخص با این حرف … اون داستانایی که شما آقای زرتشت و دوستای دیگت مینویسین هم همش روی هم یک صنار کسی بابتش دیگه نمیده … اینا داستانایی بوده که باهاش میخواستن چهره دوستانه ای از اسلام رو به مردم قالب کنن … اسلام همونیه که طالبان میگه … همونیه که امامتون خمینی میگفت … مثل جهودیت میمونه که کسی حق نداره راجبش حرف بزنه … همه دینا سر تا پا یک کرباسن و بس … دین خوب دین مرده اس … برادران حزب اللهی توجه کنن اسمایی مثل زرتشت مال مسلمونای دو اتیشه نیست … شما باید یک چیزایی مثل غلامعلی یا حسین علی و یا هر چیز دیگه ای که با یک جای مبارک علی در ارتباطه رو انتخاب کنین … زرتشت خوب نیست فردا یک از اسلام بی خبری حرف در میآره … شرمنده جمع اگه حرف بدی زدیم …

   • milad

    پس یعنی فاطمه، دختر خودش هم به کمال نرسیده بود؟!!
    من از صحبت ایشون، کمال مطلق رو استنباط میکنم، نه هر کمالی. وگرنه همه ی ما آدم ها کامل هستیم و می تونیم فکر کنیم و مسیر زندگیمون رو خودمون انتخاب کنیم.
    ok?

  • Zartoshtabarensan

   دوست عزیز شما هم که دارید همون حرفائی رو که از بچگی پای منبرا برامون میگفتنو تکرار میکنی…. دوستان عزیز اصلا اصل مشکل ما به نظر من اینه که هی چسبیدیم به گذشته هائی که گذشت و حرفائی رو که تو یه مشت کاغذ نوشته شده که اونم نظرات شخصی بوده رو مثل طوطی تکرار می کنیم …. تا وقتی که خودمون نباشیم اون عاقلای تک و توکی که دارن دنیا رو سر انگشتشون می چرخونن رو سرمون سوارن یه روز با شاه یه روز با آخوند که همه انا و مشکلاتی که داریم از خودمونه …… آخه شما دوستای ۲ طرفه ۳۰ سال پیشتون رو یادتون هست که نشستین رو ۱۴۰۰ سال پیش بحث می کنید به جای این حرفا بیائید با هم دوست باشیم و دنیای جدیدی پر از عشق بسازیم بسه هر چی نفرتی که این گذشتگان لعنتیمون توی این دنیا بوجود آوردن و تخم کینه هائی که پاشیدن…….. عزیزان توی ۳۰ سال ببینید چقدر دنیا عوض شده حالا بشینید فکر کنید که توی این ۱۴۰۰ سال چقدر اوضاع تغییر کرده …… توی یه مدت زمان کم چه خوبائی که دستشون رو شده که بدذات بودن و چه بدائی که معلوم شده خوب بودن ……. فکر این لحظه هائی که داریم تو بحث کردن با هم از دست میدیم باشیم …….. بیائید خودمون رو درست کنیم به عقلمون که بارزشترین چیزمون رجوع کنیم و ما نسلهای جدید یه پشت پا بزنیم به کینه های قدیمی و بذر عشق و محبت رو در دنیا و بین مردم بپاشیم …… درود بر عشق و امان از نفرت

   با تشکر از همه عزیزان چه مخالف و چه موافق

  • نسل سوخته

   کشتن مردان بنی قریظه
   بنی نضیر
   شکنجه رئیس قبیله در جنگ خیبر و مرگ رئیس قبیله و ازدواج با همسر او
   جلوگیری نکردن از برده داری
   ترور افراد مخالف خود در زمانی که در مدینه بود
   لطفا به من بگو این همه محبت که تازه گوشه ای از محبتهای اوست از کجا آمده؟!!!!

 • zartosht

  پیام اور مهر ومحبت (محمدص) نه تنها قاتل نبود بلکه به دشمن خود نیز محبت میکرد ودر جایی که یکی از انها هرروز در مسی ایشان از روی بام منزل بر سر ایشان لجن میرخت وایشان در هربار برای ایشان دعا میکرد وتا جایی که وقتی یکروز این شخص نیامد سراغش راگرفت ووقتی فهمیدند این شخص مریض است به عیادت اورفت.بله دوستان من این اسلام واقعی است این اسلام ناب محمدی است.ااگر امروز کسی به اسم ایشان جنایت میکند به ایشان چه مربوط؟به اسلام چه مربوط؟ فاطمه (ص) نیز در شب عروسیش لباس عروسی خود را به دختری مستمند که لباس نداشت بخشید.تمام زندگی این عزیزان پراز مهر وایثار است.

  • Uaebackup

   ش ۵- سوره: ۴۷ , آیه: ۴پس چون با کسانى که کفر ورزیده‏اند برخورد کنید گردنها[یشان] را بزنید تا چون آنان را [در کشتار] از پاى درآوردید پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس یا [بر آنان] منت نهید [و آزادشان کنید] و یا فدیه [و عوض از ایشان بگیرید] تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود این است [دستور خدا] و اگر خدا مى‏خواست از ایشان انتقام مى‏کشید ولى [فرمان پیکار داد] تا برخى از شما را به وسیله برخى [دیگر] بیازماید و کسانى که در راه خدا کشته شده‏اند هرگز کارهایشان را ضایع نمى‏کندچه پیامی

  • Razmandehghadim

   برادر من، خودت سر کاری یا دیگران رو میخوای سر کار بزاری؟ این آقای محمد همونیه که میگه:

   رسول الله گفت، “بسیاری از مردان به مرحله کمال
   رسیدند، اما هیچ زنی به مرحله کمال نرسید، به غیر از آسیه زن فرعون و مریم
   دختر عمران”.

   صحیح بخاری پوشینه ۴, کتاب ۵۵, شماره ۶۲۳

   نصف بیشتر جمعیت دنیا مرخص با این حرف … اون داستانایی که شما آقای زرتشت و دوستای دیگت مینویسین هم همش روی هم یک صنار کسی بابتش دیگه نمیده … اینا داستانایی بوده که باهاش میخواستن چهره دوستانه ای از اسلام رو به مردم قالب کنن … اسلام همونیه که طالبان میگه … همونیه که امامتون خمینی میگفت … مثل جهودیت میمونه که کسی حق نداره راجبش حرف بزنه … همه دینا سر تا پا یک کرباسن و بس … دین خوب دین مرده اس … برادران حزب اللهی توجه کنن اسمایی مثل زرتشت مال مسلمونای دو اتیشه نیست … شما باید یک چیزایی مثل غلامعلی یا حسین علی و یا هر چیز دیگه ای که با یک جای مبارک علی در ارتباطه رو انتخاب کنین … زرتشت خوب نیست فردا یک از اسلام بی خبری حرف در میآره … شرمنده جمع اگه حرف بدی زدیم …

 • zartosht

  پیام اور مهر ومحبت (محمدص) نه تنها قاتل نبود بلکه به دشمن خود نیز محبت میکرد ودر جایی که یکی از انها هرروز در مسی ایشان از روی بام منزل بر سر ایشان لجن میرخت وایشان در هربار برای ایشان دعا میکرد وتا جایی که وقتی یکروز این شخص نیامد سراغش راگرفت ووقتی فهمیدند این شخص مریض است به عیادت اورفت.بله دوستان من این اسلام واقعی است این اسلام ناب محمدی است.ااگر امروز کسی به اسم ایشان جنایت میکند به ایشان چه مربوط؟به اسلام چه مربوط؟ فاطمه (ص) نیز در شب عروسیش لباس عروسی خود را به دختری مستمند که لباس نداشت بخشید.تمام زندگی این عزیزان پراز مهر وایثار است.

  • Razmandehghadim

   برادر من، خودت سر کاری یا دیگران رو میخوای سر کار بزاری؟ این آقای محمد همونیه که میگه:

   رسول الله گفت، “بسیاری از مردان به مرحله کمال
   رسیدند، اما هیچ زنی به مرحله کمال نرسید، به غیر از آسیه زن فرعون و مریم
   دختر عمران”.

   صحیح بخاری پوشینه ۴, کتاب ۵۵, شماره ۶۲۳

   نصف بیشتر جمعیت دنیا مرخص با این حرف … اون داستانایی که شما آقای زرتشت و دوستای دیگت مینویسین هم همش روی هم یک صنار کسی بابتش دیگه نمیده … اینا داستانایی بوده که باهاش میخواستن چهره دوستانه ای از اسلام رو به مردم قالب کنن … اسلام همونیه که طالبان میگه … همونیه که امامتون خمینی میگفت … مثل جهودیت میمونه که کسی حق نداره راجبش حرف بزنه … همه دینا سر تا پا یک کرباسن و بس … دین خوب دین مرده اس … برادران حزب اللهی توجه کنن اسمایی مثل زرتشت مال مسلمونای دو اتیشه نیست … شما باید یک چیزایی مثل غلامعلی یا حسین علی و یا هر چیز دیگه ای که با یک جای مبارک علی در ارتباطه رو انتخاب کنین … زرتشت خوب نیست فردا یک از اسلام بی خبری حرف در میآره … شرمنده جمع اگه حرف بدی زدیم …

 • zartoshاین ها که شما گفته اید،  ساخته و پرداخته آخوندها به ویژه آخوندهای شیعه است. مطلقا و ابداً صحت و سندیت ندارد، و من به شما اطمینان می دهم که صد در صد خلاف  حقیقت است.آنچه را ما می نویسیم  بر اساس اسناد رسمی نویسندگان بزرگ عرب و تاریخ نگاران  اروپایی است، و به اصطلاح رد خور هم ندارد.بدبختانه از زمان  شاه اسماعیل شیعه که  رسمیت نداشت و در ایران هم بیش از ۱۵٪ بدان گروش نداشتند،  به دستور شاه اسماعیل با کشتار سراسری ایران، مردم دست از تسنن برداشتند و شیعه شدند.  سپس دولت انگلیس با ایران رابٰطه پیداکرد، و به تقویت شیعه گری در ایران پرداخط.دین اسلام  اصولاً دین جعلی است که محمد ابن عبدالله برای خود کامگی و شهوت رانی خود، با استفاده از جهل و خرافات اعراب  درست کرد.این حقیقت تاریخ است. تکرار می کنم این در تاریخ ثبت شده، و کمترین شکی در آن نیست.حال، اگر شما وابسته و جیره خوار رژیم هستید که  باید برای منافع خود دنباله را ان باشیدولی اگر بخواهید به حقیقت برسید، از ما بخواهید تا روش مطالعه و کتاب های لازم را به شما یاد داده و یادآور شویم.وگرنه  برای همیشه در این خرافات می مانید.با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

  • محمدباقر میگلی نژاد

   برام خیلی جالبه که هر چه مخالف شماست بدور از عقل و دروغهای ساخته و پرداخته مسلمین است و هر آنچه شما میگید دارای سند و مدرک و است و در ضمن مدارکش هم موجوده!!
   عزیز دل خیلی پراکنده گویی دارید

 • zartoshاین ها که شما گفته اید،  ساخته و پرداخته آخوندها به ویژه آخوندهای شیعه است. مطلقا و ابداً صحت و سندیت ندارد، و من به شما اطمینان می دهم که صد در صد خلاف  حقیقت است.آنچه را ما می نویسیم  بر اساس اسناد رسمی نویسندگان بزرگ عرب و تاریخ نگاران  اروپایی است، و به اصطلاح رد خور هم ندارد.بدبختانه از زمان  شاه اسماعیل شیعه که  رسمیت نداشت و در ایران هم بیش از ۱۵٪ بدان گروش نداشتند،  به دستور شاه اسماعیل با کشتار سراسری ایران، مردم دست از تسنن برداشتند و شیعه شدند.  سپس دولت انگلیس با ایران رابٰطه پیداکرد، و به تقویت شیعه گری در ایران پرداخط.دین اسلام  اصولاً دین جعلی است که محمد ابن عبدالله برای خود کامگی و شهوت رانی خود، با استفاده از جهل و خرافات اعراب  درست کرد.این حقیقت تاریخ است. تکرار می کنم این در تاریخ ثبت شده، و کمترین شکی در آن نیست.حال، اگر شما وابسته و جیره خوار رژیم هستید که  باید برای منافع خود دنباله را ان باشیدولی اگر بخواهید به حقیقت برسید، از ما بخواهید تا روش مطالعه و کتاب های لازم را به شما یاد داده و یادآور شویم.وگرنه  برای همیشه در این خرافات می مانید.با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

  • محمدباقر میگلی نژاد

   برام خیلی جالبه که هر چه مخالف شماست بدور از عقل و دروغهای ساخته و پرداخته مسلمین است و هر آنچه شما میگید دارای سند و مدرک و است و در ضمن مدارکش هم موجوده!!
   عزیز دل خیلی پراکنده گویی دارید

 • zartoshاین ها که شما گفته اید،  ساخته و پرداخته آخوندها به ویژه آخوندهای شیعه است. مطلقا و ابداً صحت و سندیت ندارد، و من به شما اطمینان می دهم که صد در صد خلاف  حقیقت است.آنچه را ما می نویسیم  بر اساس اسناد رسمی نویسندگان بزرگ عرب و تاریخ نگاران  اروپایی است، و به اصطلاح رد خور هم ندارد.بدبختانه از زمان  شاه اسماعیل شیعه که  رسمیت نداشت و در ایران هم بیش از ۱۵٪ بدان گروش نداشتند،  به دستور شاه اسماعیل با کشتار سراسری ایران، مردم دست از تسنن برداشتند و شیعه شدند.  سپس دولت انگلیس با ایران رابٰطه پیداکرد، و به تقویت شیعه گری در ایران پرداخط.دین اسلام  اصولاً دین جعلی است که محمد ابن عبدالله برای خود کامگی و شهوت رانی خود، با استفاده از جهل و خرافات اعراب  درست کرد.این حقیقت تاریخ است. تکرار می کنم این در تاریخ ثبت شده، و کمترین شکی در آن نیست.حال، اگر شما وابسته و جیره خوار رژیم هستید که  باید برای منافع خود دنباله را ان باشیدولی اگر بخواهید به حقیقت برسید، از ما بخواهید تا روش مطالعه و کتاب های لازم را به شما یاد داده و یادآور شویم.وگرنه  برای همیشه در این خرافات می مانید.با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

 • Shamasalsh

  عالم بزرگوار اباذر غفاری که اشعار وی در ستون اظهار نظرات این سایت هست ،مرا تشویق کرد تا این شعر را بسرایم ..این شیخ  ، در ،آن ،حوزه ،به سر،میبرده // از کودکی،بسیار،به، درش،میخورده //از، شرم ،نگو،که،چیزی،حالیش ، نمیشه // از بس ، که ، ز پایین ،ذکر ،میخورده. 

 • Shamasalsh

  عالم بزرگوار اباذر غفاری که اشعار وی در ستون اظهار نظرات این سایت هست ،مرا تشویق کرد تا این شعر را بسرایم ..این شیخ  ، در ،آن ،حوزه ،به سر،میبرده // از کودکی،بسیار،به، درش،میخورده //از، شرم ،نگو،که،چیزی،حالیش ، نمیشه // از بس ، که ، ز پایین ،ذکر ،میخورده. 

 • Shamasalsh

  عالم بزرگوار اباذر غفاری که اشعار وی در ستون اظهار نظرات این سایت هست ،مرا تشویق کرد تا این شعر را بسرایم ..این شیخ  ، در ،آن ،حوزه ،به سر،میبرده // از کودکی،بسیار،به، درش،میخورده //از، شرم ،نگو،که،چیزی،حالیش ، نمیشه // از بس ، که ، ز پایین ،ذکر ،میخورده. 

 • Vista_xp764

  فوزول جان…عزیز دل برادر دومت رو رو کولت بذار برو…کسی واسه چرت و پرتت تره هم خورد نمی کنه…معلومه از اون بی سواداش هستی…

  • محمدباقر میگلی نژاد

   ویستا جان ترجیح میدم به دستور محمد اخلاق رو رعایت کنیم و حتی اگر مخالف خود رو ملزم به رعایت اخلاق و ادب ندونه

 • Vista_xp764

  فوزول جان…عزیز دل برادر دومت رو رو کولت بذار برو…کسی واسه چرت و پرتت تره هم خورد نمی کنه…معلومه از اون بی سواداش هستی…

  • محمدباقر میگلی نژاد

   ویستا جان ترجیح میدم به دستور محمد اخلاق رو رعایت کنیم و حتی اگر مخالف خود رو ملزم به رعایت اخلاق و ادب ندونه

 • Vista_xp764

  فوزول جان…عزیز دل برادر دومت رو رو کولت بذار برو…کسی واسه چرت و پرتت تره هم خورد نمی کنه…معلومه از اون بی سواداش هستی…

 • zartosht

  خب چه جالب که شما استناد به نویسندگان بزرگ عرب میکنید! حالا این نویسندگان بزرگ عرب و تاریخ نگاران اروپایی را نام میبرید تا همه مستفیض شوند؟جناب اقای سهراب اگر این دین جعلی بود و با خشونت پیش میرفت میبایست قرنها پیش از بین میرفت زیرا با ظلم وخونریزی نمیشود پایدار ماند نه اینکه ۱۴۰۰ سال باقی بماند در ثانی ابزرگان دین ما که در اثر ظلم ستم کشته شدند بطوریکه وحشیانه ترین اعمال روی انها صورت گرفته است ودر تازیخی که شما میگویید ثبت است.گاندی رهبر بزرگ استقلال هند میگوید من به فکر استقلال هند و ایستادگی در بابر ظلم نیفتادم مگر با مطالعه زندگی حسین بن علی(ع).شما که تاریخ خواندید باید بدانید که اسلام با مهر وایثار پیش رفت و تا مرزهای اسپانیا وارژانتبن کنونی وچین وهند پیش رفت وهمه این کشورها زمانی مسلمان بودند ولی متاسفانه کاری کردند که اثری ازان جز مقدار کمی باق نماند.جناب اقای سهراب دو جنگ جهانی اول ودوم تحت زعامت کشورهای مسیحی صورت گرفت ایا این درست است که ما بگوییم کشتار این جنگها  تقصیر عیسی مسیح است ودین مسیحیت را زیر سوال ببریم؟! لطفا غرض ورزی کنار بگذارید و اذهان عمومی را تشویش نفرمایید.

 • zartosht

  خب چه جالب که شما استناد به نویسندگان بزرگ عرب میکنید! حالا این نویسندگان بزرگ عرب و تاریخ نگاران اروپایی را نام میبرید تا همه مستفیض شوند؟جناب اقای سهراب اگر این دین جعلی بود و با خشونت پیش میرفت میبایست قرنها پیش از بین میرفت زیرا با ظلم وخونریزی نمیشود پایدار ماند نه اینکه ۱۴۰۰ سال باقی بماند در ثانی ابزرگان دین ما که در اثر ظلم ستم کشته شدند بطوریکه وحشیانه ترین اعمال روی انها صورت گرفته است ودر تازیخی که شما میگویید ثبت است.گاندی رهبر بزرگ استقلال هند میگوید من به فکر استقلال هند و ایستادگی در بابر ظلم نیفتادم مگر با مطالعه زندگی حسین بن علی(ع).شما که تاریخ خواندید باید بدانید که اسلام با مهر وایثار پیش رفت و تا مرزهای اسپانیا وارژانتبن کنونی وچین وهند پیش رفت وهمه این کشورها زمانی مسلمان بودند ولی متاسفانه کاری کردند که اثری ازان جز مقدار کمی باق نماند.جناب اقای سهراب دو جنگ جهانی اول ودوم تحت زعامت کشورهای مسیحی صورت گرفت ایا این درست است که ما بگوییم کشتار این جنگها  تقصیر عیسی مسیح است ودین مسیحیت را زیر سوال ببریم؟! لطفا غرض ورزی کنار بگذارید و اذهان عمومی را تشویش نفرمایید.

 • zartosht

  خب چه جالب که شما استناد به نویسندگان بزرگ عرب میکنید! حالا این نویسندگان بزرگ عرب و تاریخ نگاران اروپایی را نام میبرید تا همه مستفیض شوند؟جناب اقای سهراب اگر این دین جعلی بود و با خشونت پیش میرفت میبایست قرنها پیش از بین میرفت زیرا با ظلم وخونریزی نمیشود پایدار ماند نه اینکه ۱۴۰۰ سال باقی بماند در ثانی ابزرگان دین ما که در اثر ظلم ستم کشته شدند بطوریکه وحشیانه ترین اعمال روی انها صورت گرفته است ودر تازیخی که شما میگویید ثبت است.گاندی رهبر بزرگ استقلال هند میگوید من به فکر استقلال هند و ایستادگی در بابر ظلم نیفتادم مگر با مطالعه زندگی حسین بن علی(ع).شما که تاریخ خواندید باید بدانید که اسلام با مهر وایثار پیش رفت و تا مرزهای اسپانیا وارژانتبن کنونی وچین وهند پیش رفت وهمه این کشورها زمانی مسلمان بودند ولی متاسفانه کاری کردند که اثری ازان جز مقدار کمی باق نماند.جناب اقای سهراب دو جنگ جهانی اول ودوم تحت زعامت کشورهای مسیحی صورت گرفت ایا این درست است که ما بگوییم کشتار این جنگها  تقصیر عیسی مسیح است ودین مسیحیت را زیر سوال ببریم؟! لطفا غرض ورزی کنار بگذارید و اذهان عمومی را تشویش نفرمایید.

 • Ferdos

  bebinid vaghean jay tasof dareh ke ma iranian ba in risheye tarikhi ke darim alan bekhaym sange ye babay arab ro be sine bezanim,age dostani ke injori beheshon bar mikhoreh ye kam shenakhte bishtari az bafte tarikhe keshvaresh ra dasht motmaenan alan tarze fekresh jori dige bod……

 • Ferdos

  bebinid vaghean jay tasof dareh ke ma iranian ba in risheye tarikhi ke darim alan bekhaym sange ye babay arab ro be sine bezanim,age dostani ke injori beheshon bar mikhoreh ye kam shenakhte bishtari az bafte tarikhe keshvaresh ra dasht motmaenan alan tarze fekresh jori dige bod……

 • Ferdos

  bebinid vaghean jay tasof dareh ke ma iranian ba in risheye tarikhi ke darim alan bekhaym sange ye babay arab ro be sine bezanim,age dostani ke injori beheshon bar mikhoreh ye kam shenakhte bishtari az bafte tarikhe keshvaresh ra dasht motmaenan alan tarze fekresh jori dige bod……

 • محمدباقر میگلی نژاد

  اتفاقا ما داریم کل تاریخ این مملکت رو محترم میشماریم چه پیش از اسلام و چه پس از آن! شما چرا خواهان انکار بیش از ۹۰ و اندی درصد از مردم کشور خودتون هستین؟ ما ایرانیها بیش از ۱۴۰۰ سال که آزادانه این دین رو برگزیدیم و برای اعطلای آن همه جوره کوشیدیم. هم تاثیر پذیرفتیم و هم تاثیر گذاشتیم.
  چرا فکر میکنیم که چون عاشق رسول الله هستیم و پیرو اماممان علی از ایارنی بودن خودمون به دوریم؟
  ما هم به اسلام خود افتخار میکنیم و هم به مملکتمان

  • milad

   من هم ا نظر شما موافقم.
   اسلام الان ۱۴۰۰ ساله که توی گوشت و پوست و استخون ای مردم ریشه کرده، مگه میشه با دوتا مقاله و فحش و توهین و تحقیر، به یکباره مردم رو از اسلام بیزار کرد؟!!

 • محمدباقر میگلی نژاد

  اتفاقا ما داریم کل تاریخ این مملکت رو محترم میشماریم چه پیش از اسلام و چه پس از آن! شما چرا خواهان انکار بیش از ۹۰ و اندی درصد از مردم کشور خودتون هستین؟ ما ایرانیها بیش از ۱۴۰۰ سال که آزادانه این دین رو برگزیدیم و برای اعطلای آن همه جوره کوشیدیم. هم تاثیر پذیرفتیم و هم تاثیر گذاشتیم.
  چرا فکر میکنیم که چون عاشق رسول الله هستیم و پیرو اماممان علی از ایارنی بودن خودمون به دوریم؟
  ما هم به اسلام خود افتخار میکنیم و هم به مملکتمان

 • محمدباقر میگلی نژاد

  اتفاقا ما داریم کل تاریخ این مملکت رو محترم میشماریم چه پیش از اسلام و چه پس از آن! شما چرا خواهان انکار بیش از ۹۰ و اندی درصد از مردم کشور خودتون هستین؟ ما ایرانیها بیش از ۱۴۰۰ سال که آزادانه این دین رو برگزیدیم و برای اعطلای آن همه جوره کوشیدیم. هم تاثیر پذیرفتیم و هم تاثیر گذاشتیم.
  چرا فکر میکنیم که چون عاشق رسول الله هستیم و پیرو اماممان علی از ایارنی بودن خودمون به دوریم؟
  ما هم به اسلام خود افتخار میکنیم و هم به مملکتمان

 • Ferdos

  shoma tebghe kodom sand edea mikonid ke 90%az melate iran in dino azadaneh entekhab kardan avalan hamin ezhare nazar neshon mideh ke hich gone shenakhte tarukhi be masale dyn dar ghabl az eslam nadarid ,dar zemn age nemidonid bedonid ke din eslam na faghat dar iran ba zor shamshir va atash be mardom tahmil kardan balke tamam keshvarhay digar ham be hamin tartib bod .

 • Ferdos

  shoma tebghe kodom sand edea mikonid ke 90%az melate iran in dino azadaneh entekhab kardan avalan hamin ezhare nazar neshon mideh ke hich gone shenakhte tarukhi be masale dyn dar ghabl az eslam nadarid ,dar zemn age nemidonid bedonid ke din eslam na faghat dar iran ba zor shamshir va atash be mardom tahmil kardan balke tamam keshvarhay digar ham be hamin tartib bod .

 • Ferdos

  shoma tebghe kodom sand edea mikonid ke 90%az melate iran in dino azadaneh entekhab kardan avalan hamin ezhare nazar neshon mideh ke hich gone shenakhte tarukhi be masale dyn dar ghabl az eslam nadarid ,dar zemn age nemidonid bedonid ke din eslam na faghat dar iran ba zor shamshir va atash be mardom tahmil kardan balke tamam keshvarhay digar ham be hamin tartib bod .

 • rambod

  بدبخت عقده ای . داخل قزآن سه بار خدا وعده داده اسلام همه ی جهان را خواهد گرفت و خدا هم هیچ وقت خلف وعده نمکنه .تو هم واستا اونجا زِر بزن.همینو بس.

  • Uaebackup

   خدات گه خورده با تو
   خدا ی تو اگه قادر مطلق بود که محمد رو نمی فرستاد – با یک اشاره همرو سوسک میکرد  نمی گفت

   ش ۱- سوره: ۷ , آیه: ۵۴در حقیقت پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش [جهاندارى] استیلا یافت روز را به شب که شتابان آن را مى طلبد مى‏پوشاند و [نیز] خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده‏اند [پدید آورد] آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان۶ روز طول کشیده

  • azadi

   مطمئنی خدا گفته شایدم یکی که مست و گیج بوده و تو توهم و فضا سیر میکرده گفته خوب تو منتظر بمون ببین شاید اسلامتون همه جارو بگیره بیشتر از این تو دنیا جنایت و ترورو آدم کشی اتفاق بیافته

 • rambod

  بدبخت عقده ای . داخل قزآن سه بار خدا وعده داده اسلام همه ی جهان را خواهد گرفت و خدا هم هیچ وقت خلف وعده نمکنه .تو هم واستا اونجا زِر بزن.همینو بس.

  • azadi

   مطمئنی خدا گفته شایدم یکی که مست و گیج بوده و تو توهم و فضا سیر میکرده گفته خوب تو منتظر بمون ببین شاید اسلامتون همه جارو بگیره بیشتر از این تو دنیا جنایت و ترورو آدم کشی اتفاق بیافته

 • rambod

  بدبخت عقده ای . داخل قزآن سه بار خدا وعده داده اسلام همه ی جهان را خواهد گرفت و خدا هم هیچ وقت خلف وعده نمکنه .تو هم واستا اونجا زِر بزن.همینو بس.

  • Uaebackup

   خدات گه خورده با تو
   خدا ی تو اگه قادر مطلق بود که محمد رو نمی فرستاد – با یک اشاره همرو سوسک میکرد  نمی گفت

   ش ۱- سوره: ۷ , آیه: ۵۴در حقیقت پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش [جهاندارى] استیلا یافت روز را به شب که شتابان آن را مى طلبد مى‏پوشاند و [نیز] خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده‏اند [پدید آورد] آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان۶ روز طول کشیده

  • azadi

   مطمئنی خدا گفته شایدم یکی که مست و گیج بوده و تو توهم و فضا سیر میکرده گفته خوب تو منتظر بمون ببین شاید اسلامتون همه جارو بگیره بیشتر از این تو دنیا جنایت و ترورو آدم کشی اتفاق بیافته

 • rambod

  بدبخت عقده ای . داخل قزآن سه بار خدا وعده داده اسلام همه ی جهان را خواهد گرفت و خدا هم هیچ وقت خلف وعده نمکنه .تو هم واستا اونجا زِر بزن.همینو بس.

  • Uaebackup

   خدات گه خورده با تو
   خدا ی تو اگه قادر مطلق بود که محمد رو نمی فرستاد – با یک اشاره همرو سوسک میکرد  نمی گفت

   ش ۱- سوره: ۷ , آیه: ۵۴در حقیقت پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش [جهاندارى] استیلا یافت روز را به شب که شتابان آن را مى طلبد مى‏پوشاند و [نیز] خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده‏اند [پدید آورد] آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان۶ روز طول کشیده

  • azadi

   مطمئنی خدا گفته شایدم یکی که مست و گیج بوده و تو توهم و فضا سیر میکرده گفته خوب تو منتظر بمون ببین شاید اسلامتون همه جارو بگیره بیشتر از این تو دنیا جنایت و ترورو آدم کشی اتفاق بیافته

 • Mostafa_salehi_67

  هیچ کدوم از مطالبت صحت نداره ! میشه اون اسنادت رو رو کنی! اگه شما سند داری ما هم داریم!اگه شما از نویسندگان غربی سند داری ما هم داریم!شما گفتی که قران پشتیبانه علمی نداره مشخصه که اصلا تا به حال در مورد قران تحقیق نکردی حداقل باید یک بار کامل این کتاب رو مطالعهکنی اون هم  با تفسیر تا بعد بتونی نقد کنی!شما داری با این حرف هات به ۸۰ تا ۹۰ درصد جامعه توهین میکنی!شما فردوسی رو میشناسی خیام رو چی شمس رو چی حافظ رو چی خیام رو چی ابو علی سینا رو چی …. این ها همه از ایرانیان اصیل بودند که به حق از من و شما بیشتر علم و قدرت تفکر داشتند پس چرا حرف شما و اون ها یکی نیست! اینقدر ایرانی ایرانی نکن در ابتدای امر همه ما انسان هستیم!من نه نوکر رژیم هستم و نه با ایران دشمنی دارم ! به نظرم خدا خودش به قلب شما قفل زده که حقیقت رو نمی بینی ! یا اینقدر ذهنت بسته و محدوده که نمی تونی ببینی! بالاتر گفتی”نخستی شرط سخن گفتن، و نگاشتن شرط ادب است که شما نداری و فاقد آنی” شما شرط ادب رو رعایت کردی ؟ شرط دموکراسی رو چی به عقاید و مذهب دیگران احترام گذاشتی که انتظار احترام داری!

 • Mostafa_salehi_67

  هیچ کدوم از مطالبت صحت نداره ! میشه اون اسنادت رو رو کنی! اگه شما سند داری ما هم داریم!اگه شما از نویسندگان غربی سند داری ما هم داریم!شما گفتی که قران پشتیبانه علمی نداره مشخصه که اصلا تا به حال در مورد قران تحقیق نکردی حداقل باید یک بار کامل این کتاب رو مطالعهکنی اون هم  با تفسیر تا بعد بتونی نقد کنی!شما داری با این حرف هات به ۸۰ تا ۹۰ درصد جامعه توهین میکنی!شما فردوسی رو میشناسی خیام رو چی شمس رو چی حافظ رو چی خیام رو چی ابو علی سینا رو چی …. این ها همه از ایرانیان اصیل بودند که به حق از من و شما بیشتر علم و قدرت تفکر داشتند پس چرا حرف شما و اون ها یکی نیست! اینقدر ایرانی ایرانی نکن در ابتدای امر همه ما انسان هستیم!من نه نوکر رژیم هستم و نه با ایران دشمنی دارم ! به نظرم خدا خودش به قلب شما قفل زده که حقیقت رو نمی بینی ! یا اینقدر ذهنت بسته و محدوده که نمی تونی ببینی! بالاتر گفتی”نخستی شرط سخن گفتن، و نگاشتن شرط ادب است که شما نداری و فاقد آنی” شما شرط ادب رو رعایت کردی ؟ شرط دموکراسی رو چی به عقاید و مذهب دیگران احترام گذاشتی که انتظار احترام داری!

  • Uaebackup

   مذهب ما اسلام نیست و زبان ما هم عربی نیست

   ش ۱- سوره: ۱۴ , آیه: ۴و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] براى آنان بیان کند پس خدا هر که را بخواهد بى‏راه مى‏گذارد و هر که را بخواهد هدایت مى‏کند و اوست ارجمند حکیم

  • azadi

   دوست عزیز چرا فکر میکنی قران حرف تازه ای زده همه داستانها و تخیلات قران از روی تورات یهودیان گفته شده محمد چیز تازه ای برای گفتن نداشت کمی کتاب بخونید بد نیست سنگ چیرو به سینه میزنید حداقل کمی درمورد آئین زرتشت مطالعه کنید ایرانیان بهترین آئین رو برای زندگی داشتند چه نیازی به قران که کپی تورات و انجیله

 • Mostafa_salehi_67

  هیچ کدوم از مطالبت صحت نداره ! میشه اون اسنادت رو رو کنی! اگه شما سند داری ما هم داریم!اگه شما از نویسندگان غربی سند داری ما هم داریم!شما گفتی که قران پشتیبانه علمی نداره مشخصه که اصلا تا به حال در مورد قران تحقیق نکردی حداقل باید یک بار کامل این کتاب رو مطالعهکنی اون هم  با تفسیر تا بعد بتونی نقد کنی!شما داری با این حرف هات به ۸۰ تا ۹۰ درصد جامعه توهین میکنی!شما فردوسی رو میشناسی خیام رو چی شمس رو چی حافظ رو چی خیام رو چی ابو علی سینا رو چی …. این ها همه از ایرانیان اصیل بودند که به حق از من و شما بیشتر علم و قدرت تفکر داشتند پس چرا حرف شما و اون ها یکی نیست! اینقدر ایرانی ایرانی نکن در ابتدای امر همه ما انسان هستیم!من نه نوکر رژیم هستم و نه با ایران دشمنی دارم ! به نظرم خدا خودش به قلب شما قفل زده که حقیقت رو نمی بینی ! یا اینقدر ذهنت بسته و محدوده که نمی تونی ببینی! بالاتر گفتی”نخستی شرط سخن گفتن، و نگاشتن شرط ادب است که شما نداری و فاقد آنی” شما شرط ادب رو رعایت کردی ؟ شرط دموکراسی رو چی به عقاید و مذهب دیگران احترام گذاشتی که انتظار احترام داری!

  • Uaebackup

   مذهب ما اسلام نیست و زبان ما هم عربی نیست

   ش ۱- سوره: ۱۴ , آیه: ۴و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] براى آنان بیان کند پس خدا هر که را بخواهد بى‏راه مى‏گذارد و هر که را بخواهد هدایت مى‏کند و اوست ارجمند حکیم

  • azadi

   دوست عزیز چرا فکر میکنی قران حرف تازه ای زده همه داستانها و تخیلات قران از روی تورات یهودیان گفته شده محمد چیز تازه ای برای گفتن نداشت کمی کتاب بخونید بد نیست سنگ چیرو به سینه میزنید حداقل کمی درمورد آئین زرتشت مطالعه کنید ایرانیان بهترین آئین رو برای زندگی داشتند چه نیازی به قران که کپی تورات و انجیله

 • Mostafa_salehi_67

  هیچ کدوم از مطالبت صحت نداره ! میشه اون اسنادت رو رو کنی! اگه شما سند داری ما هم داریم!اگه شما از نویسندگان غربی سند داری ما هم داریم!شما گفتی که قران پشتیبانه علمی نداره مشخصه که اصلا تا به حال در مورد قران تحقیق نکردی حداقل باید یک بار کامل این کتاب رو مطالعهکنی اون هم  با تفسیر تا بعد بتونی نقد کنی!شما داری با این حرف هات به ۸۰ تا ۹۰ درصد جامعه توهین میکنی!شما فردوسی رو میشناسی خیام رو چی شمس رو چی حافظ رو چی خیام رو چی ابو علی سینا رو چی …. این ها همه از ایرانیان اصیل بودند که به حق از من و شما بیشتر علم و قدرت تفکر داشتند پس چرا حرف شما و اون ها یکی نیست! اینقدر ایرانی ایرانی نکن در ابتدای امر همه ما انسان هستیم!من نه نوکر رژیم هستم و نه با ایران دشمنی دارم ! به نظرم خدا خودش به قلب شما قفل زده که حقیقت رو نمی بینی ! یا اینقدر ذهنت بسته و محدوده که نمی تونی ببینی! بالاتر گفتی”نخستی شرط سخن گفتن، و نگاشتن شرط ادب است که شما نداری و فاقد آنی” شما شرط ادب رو رعایت کردی ؟ شرط دموکراسی رو چی به عقاید و مذهب دیگران احترام گذاشتی که انتظار احترام داری!

  • Uaebackup

   مذهب ما اسلام نیست و زبان ما هم عربی نیست

   ش ۱- سوره: ۱۴ , آیه: ۴و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] براى آنان بیان کند پس خدا هر که را بخواهد بى‏راه مى‏گذارد و هر که را بخواهد هدایت مى‏کند و اوست ارجمند حکیم

  • azadi

   دوست عزیز چرا فکر میکنی قران حرف تازه ای زده همه داستانها و تخیلات قران از روی تورات یهودیان گفته شده محمد چیز تازه ای برای گفتن نداشت کمی کتاب بخونید بد نیست سنگ چیرو به سینه میزنید حداقل کمی درمورد آئین زرتشت مطالعه کنید ایرانیان بهترین آئین رو برای زندگی داشتند چه نیازی به قران که کپی تورات و انجیله

 • zartosht

  جناب فردوس عزیز برای شما چه فرقی میکند بافت تاریخی ایران چیست فردا اگر کس دیگری هم بیاید و به اسم زرتتشت وکوروش و دیگر پادشاهان ایران به مردم ظلم کند شما با این عزیزان هم دشمن میشوید و تمام خدمات این عزیزان را انکار میکنید.در ثانی شما فقط بدون سند اظهار نظر میکنید.اگر شما مطالعه داشتید متوجه میشدید که اسلام در ایران بواسطه علی دوستی ایرانیان گسترش پیدا کرد واگر ظلم وستم دو خلیفه عمر وعثمان نبود امروز شاهد گسترش این دین در اکثر  نقاط کره زمین بودیم همانطور که در ابتدا تا مرز هند وچین و…. پیش رفته بود.در ان زمان هم متاسفانه مثل زمان حاضر که در کشور شاهد هستیم حاکمان به اسم دین دنیای خویش را اباد میکردند ودر این راه از هر ظلم وستمی دریغ نمیکردند. اگر روز اول خلافت خداداده علی(ع) را غصب نمیکردند امروز شاهد دجالانی مثل این چیزی که در کشور شاهدش هستیم نبودیم.

 • zartosht

  جناب فردوس عزیز برای شما چه فرقی میکند بافت تاریخی ایران چیست فردا اگر کس دیگری هم بیاید و به اسم زرتتشت وکوروش و دیگر پادشاهان ایران به مردم ظلم کند شما با این عزیزان هم دشمن میشوید و تمام خدمات این عزیزان را انکار میکنید.در ثانی شما فقط بدون سند اظهار نظر میکنید.اگر شما مطالعه داشتید متوجه میشدید که اسلام در ایران بواسطه علی دوستی ایرانیان گسترش پیدا کرد واگر ظلم وستم دو خلیفه عمر وعثمان نبود امروز شاهد گسترش این دین در اکثر  نقاط کره زمین بودیم همانطور که در ابتدا تا مرز هند وچین و…. پیش رفته بود.در ان زمان هم متاسفانه مثل زمان حاضر که در کشور شاهد هستیم حاکمان به اسم دین دنیای خویش را اباد میکردند ودر این راه از هر ظلم وستمی دریغ نمیکردند. اگر روز اول خلافت خداداده علی(ع) را غصب نمیکردند امروز شاهد دجالانی مثل این چیزی که در کشور شاهدش هستیم نبودیم.

 • zartosht

  جناب فردوس عزیز برای شما چه فرقی میکند بافت تاریخی ایران چیست فردا اگر کس دیگری هم بیاید و به اسم زرتتشت وکوروش و دیگر پادشاهان ایران به مردم ظلم کند شما با این عزیزان هم دشمن میشوید و تمام خدمات این عزیزان را انکار میکنید.در ثانی شما فقط بدون سند اظهار نظر میکنید.اگر شما مطالعه داشتید متوجه میشدید که اسلام در ایران بواسطه علی دوستی ایرانیان گسترش پیدا کرد واگر ظلم وستم دو خلیفه عمر وعثمان نبود امروز شاهد گسترش این دین در اکثر  نقاط کره زمین بودیم همانطور که در ابتدا تا مرز هند وچین و…. پیش رفته بود.در ان زمان هم متاسفانه مثل زمان حاضر که در کشور شاهد هستیم حاکمان به اسم دین دنیای خویش را اباد میکردند ودر این راه از هر ظلم وستمی دریغ نمیکردند. اگر روز اول خلافت خداداده علی(ع) را غصب نمیکردند امروز شاهد دجالانی مثل این چیزی که در کشور شاهدش هستیم نبودیم.

 • Sohila-m

  اگر ظالمی مثل عمر نبود و خلافت علی را  به ناحق نمیگرفت ما ها اسوده وراحت بودیم و دینی به نا م اسلام در دنیا مردم را عقب افتاده نمیکرد

 • Sohila-m

  اگر ظالمی مثل عمر نبود و خلافت علی را  به ناحق نمیگرفت ما ها اسوده وراحت بودیم و دینی به نا م اسلام در دنیا مردم را عقب افتاده نمیکرد

 • Sohila-m

  اگر ظالمی مثل عمر نبود و خلافت علی را  به ناحق نمیگرفت ما ها اسوده وراحت بودیم و دینی به نا م اسلام در دنیا مردم را عقب افتاده نمیکرد

 • zartosht

  سهیلا خانم :اسلام بذات خود ندارد عیبی  هرعیب که هست از مسلمانی ماست.
  عقب افتادگی ما حاصل جهل ماست نه اسلام.چیزهایی را  که در انزمان ان عزیزان میگفتند تازه الان علم پزشکی داره کشف میکنه .ابوعلی سینا  پزشک بزرگ ایرانی هر زمان از حل کردن موضوعی عاجز میشد دورکعت نماز میخواند واین موضوع برایش حل میگشت یا حضرت حافظ  که فخر شعر پارسی هستند میگوید هر چه کردم همه از دولت قران کردم واز این مثالها زیاد است.حالا فرقی نمیکند شما پیرو هر دین ویا هر باوری هستید انسان باشید مشکلی پیش نمیاد منتها مشکل ما وشما در اینه که در مسیر همون باورمون هم درست حرکت نمیکنیم وگرنه حضرت علی که خود شهید انسانیتش شد را نمیکوبیدیم.اینقدر سطح مطالعاتمون پایین است که اون نویسنده خارجی علمش از ما بیشتر است که وقتی کتاب می نویسد در رابطه با علی(ع) اسم کتابش را میگذارد (شهید عدالت).و یا مسیحیان به اسم مقدس حسین(ع) متوسل شده وحاجت میگیرند وتازه میفهمند که این عزیزان که هستند ولی ما چون از همان ابتدا کورکورانه جلو رفتیم هرکسی ازراه میرسد وحرفی میزند براحتی قبول میکنیم.

  • Uaebackup

   اسلام عقب افتاده هست

   ۳- سوره: ۴ , آیه: ۲۵و هر کس از شما از نظر مالى نمى‏تواند زنان [آزاد] پاکدامن با ایمان را به همسرى [خود] درآورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید [ازدواج کند] و خدا به ایمان شما داناتر است [همه] از یکدیگرید پس آنان را با اجازه خانواده‏شان به همسرى [خود] درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید [به شرط آنکه] پاکدامن باشند نه زناکار و دوست‏گیران پنهانى نباشند پس چون به ازدواج [شما] درآمدند اگر مرتکب فحشا شدند پس بر آنان نیمى از عذاب [=مجازات] زنان آزاد است این [پیشنهاد زناشویى با کنیزان] براى کسى از شماست که از آلایش گناه بیم دارد و صبر کردن براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان استببین در مورد کنیز داره میگه اینگار در مورد حیون میگه الان عربها به استاد قرآن کنیز های جون فیلیپینی رو میارن برای تمیز کردن خونه بعد ام میکننش من میگم این تجاوزه

  • azadi

   اسلام به ذات خود عیب ندارد که پیامبرش در سنی که پدر بزرگ است به دختر ۹ ساله تجاوز میکند یا پیامبرش گردن تعداد زیادی از یهودیان را جلوی خانواده هایشان می زند و به زنان و فرزندانشان تجاوز میکند عجب پس اسلام ذاتش از کجا سرچشمه گرفته مگه از محمد سرچشمه نگرفته خوب پس خانه از پایبست ویران است

 • zartosht

  سهیلا خانم :اسلام بذات خود ندارد عیبی  هرعیب که هست از مسلمانی ماست.
  عقب افتادگی ما حاصل جهل ماست نه اسلام.چیزهایی را  که در انزمان ان عزیزان میگفتند تازه الان علم پزشکی داره کشف میکنه .ابوعلی سینا  پزشک بزرگ ایرانی هر زمان از حل کردن موضوعی عاجز میشد دورکعت نماز میخواند واین موضوع برایش حل میگشت یا حضرت حافظ  که فخر شعر پارسی هستند میگوید هر چه کردم همه از دولت قران کردم واز این مثالها زیاد است.حالا فرقی نمیکند شما پیرو هر دین ویا هر باوری هستید انسان باشید مشکلی پیش نمیاد منتها مشکل ما وشما در اینه که در مسیر همون باورمون هم درست حرکت نمیکنیم وگرنه حضرت علی که خود شهید انسانیتش شد را نمیکوبیدیم.اینقدر سطح مطالعاتمون پایین است که اون نویسنده خارجی علمش از ما بیشتر است که وقتی کتاب می نویسد در رابطه با علی(ع) اسم کتابش را میگذارد (شهید عدالت).و یا مسیحیان به اسم مقدس حسین(ع) متوسل شده وحاجت میگیرند وتازه میفهمند که این عزیزان که هستند ولی ما چون از همان ابتدا کورکورانه جلو رفتیم هرکسی ازراه میرسد وحرفی میزند براحتی قبول میکنیم.

  • Uaebackup

   اسلام عقب افتاده هست

   ۳- سوره: ۴ , آیه: ۲۵و هر کس از شما از نظر مالى نمى‏تواند زنان [آزاد] پاکدامن با ایمان را به همسرى [خود] درآورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید [ازدواج کند] و خدا به ایمان شما داناتر است [همه] از یکدیگرید پس آنان را با اجازه خانواده‏شان به همسرى [خود] درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید [به شرط آنکه] پاکدامن باشند نه زناکار و دوست‏گیران پنهانى نباشند پس چون به ازدواج [شما] درآمدند اگر مرتکب فحشا شدند پس بر آنان نیمى از عذاب [=مجازات] زنان آزاد است این [پیشنهاد زناشویى با کنیزان] براى کسى از شماست که از آلایش گناه بیم دارد و صبر کردن براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان استببین در مورد کنیز داره میگه اینگار در مورد حیون میگه الان عربها به استاد قرآن کنیز های جون فیلیپینی رو میارن برای تمیز کردن خونه بعد ام میکننش من میگم این تجاوزه

  • azadi

   اسلام به ذات خود عیب ندارد که پیامبرش در سنی که پدر بزرگ است به دختر ۹ ساله تجاوز میکند یا پیامبرش گردن تعداد زیادی از یهودیان را جلوی خانواده هایشان می زند و به زنان و فرزندانشان تجاوز میکند عجب پس اسلام ذاتش از کجا سرچشمه گرفته مگه از محمد سرچشمه نگرفته خوب پس خانه از پایبست ویران است

 • zartosht

  سهیلا خانم :اسلام بذات خود ندارد عیبی  هرعیب که هست از مسلمانی ماست.
  عقب افتادگی ما حاصل جهل ماست نه اسلام.چیزهایی را  که در انزمان ان عزیزان میگفتند تازه الان علم پزشکی داره کشف میکنه .ابوعلی سینا  پزشک بزرگ ایرانی هر زمان از حل کردن موضوعی عاجز میشد دورکعت نماز میخواند واین موضوع برایش حل میگشت یا حضرت حافظ  که فخر شعر پارسی هستند میگوید هر چه کردم همه از دولت قران کردم واز این مثالها زیاد است.حالا فرقی نمیکند شما پیرو هر دین ویا هر باوری هستید انسان باشید مشکلی پیش نمیاد منتها مشکل ما وشما در اینه که در مسیر همون باورمون هم درست حرکت نمیکنیم وگرنه حضرت علی که خود شهید انسانیتش شد را نمیکوبیدیم.اینقدر سطح مطالعاتمون پایین است که اون نویسنده خارجی علمش از ما بیشتر است که وقتی کتاب می نویسد در رابطه با علی(ع) اسم کتابش را میگذارد (شهید عدالت).و یا مسیحیان به اسم مقدس حسین(ع) متوسل شده وحاجت میگیرند وتازه میفهمند که این عزیزان که هستند ولی ما چون از همان ابتدا کورکورانه جلو رفتیم هرکسی ازراه میرسد وحرفی میزند براحتی قبول میکنیم.

  • Uaebackup

   اسلام عقب افتاده هست

   ۳- سوره: ۴ , آیه: ۲۵و هر کس از شما از نظر مالى نمى‏تواند زنان [آزاد] پاکدامن با ایمان را به همسرى [خود] درآورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید [ازدواج کند] و خدا به ایمان شما داناتر است [همه] از یکدیگرید پس آنان را با اجازه خانواده‏شان به همسرى [خود] درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید [به شرط آنکه] پاکدامن باشند نه زناکار و دوست‏گیران پنهانى نباشند پس چون به ازدواج [شما] درآمدند اگر مرتکب فحشا شدند پس بر آنان نیمى از عذاب [=مجازات] زنان آزاد است این [پیشنهاد زناشویى با کنیزان] براى کسى از شماست که از آلایش گناه بیم دارد و صبر کردن براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان استببین در مورد کنیز داره میگه اینگار در مورد حیون میگه الان عربها به استاد قرآن کنیز های جون فیلیپینی رو میارن برای تمیز کردن خونه بعد ام میکننش من میگم این تجاوزه

  • azadi

   اسلام به ذات خود عیب ندارد که پیامبرش در سنی که پدر بزرگ است به دختر ۹ ساله تجاوز میکند یا پیامبرش گردن تعداد زیادی از یهودیان را جلوی خانواده هایشان می زند و به زنان و فرزندانشان تجاوز میکند عجب پس اسلام ذاتش از کجا سرچشمه گرفته مگه از محمد سرچشمه نگرفته خوب پس خانه از پایبست ویران است

 • Vista_xp764

  سهیلا جان…عزیزم… در مورد حضرت عمر اینجوری حرف نزن…

 • Vista_xp764

  سهیلا جان…عزیزم… در مورد حضرت عمر اینجوری حرف نزن…

 • Vista_xp764

  سهیلا جان…عزیزم… در مورد حضرت عمر اینجوری حرف نزن…

 • Shah

  بابا تو اونقدر داغونی که یادت نیست که بهترین فیلمی که از حضرت محمد ساخته شد توسط مسیحیان بود.من با آخوند و این نظام آخوندی هیچ رابطه خوبی ندارم ولی اگه عده ای به اسم دین میخواهند سلطنت کنند چرا گناهش رو به گردن تاریخ زنده میذاری.اگه خیلی شجاعت داری برو روبروشون بهشون بد و بیراه بگو

  • azadi

   هالیوود راجع به همه چی فیلم میسازه اینکه دلیل نمیشه سناریو فیلم واقعی باشه مگه راجع به اسپایدر من فیلم نمیسازن خوب مگه اسپایدر من واقعیه مگه هریپاترو نمیسازن اینکه نشد دلیل چون براساس یک کتاب یک سناریو نوشته شده اون سناریو مورد قبول باشه خیلیها فیلمهای تخیلی رو دوست ندارن ولی هالیود اونها رو میسازه

 • Shah

  بابا تو اونقدر داغونی که یادت نیست که بهترین فیلمی که از حضرت محمد ساخته شد توسط مسیحیان بود.من با آخوند و این نظام آخوندی هیچ رابطه خوبی ندارم ولی اگه عده ای به اسم دین میخواهند سلطنت کنند چرا گناهش رو به گردن تاریخ زنده میذاری.اگه خیلی شجاعت داری برو روبروشون بهشون بد و بیراه بگو

  • azadi

   هالیوود راجع به همه چی فیلم میسازه اینکه دلیل نمیشه سناریو فیلم واقعی باشه مگه راجع به اسپایدر من فیلم نمیسازن خوب مگه اسپایدر من واقعیه مگه هریپاترو نمیسازن اینکه نشد دلیل چون براساس یک کتاب یک سناریو نوشته شده اون سناریو مورد قبول باشه خیلیها فیلمهای تخیلی رو دوست ندارن ولی هالیود اونها رو میسازه

 • Shah

  بابا تو اونقدر داغونی که یادت نیست که بهترین فیلمی که از حضرت محمد ساخته شد توسط مسیحیان بود.من با آخوند و این نظام آخوندی هیچ رابطه خوبی ندارم ولی اگه عده ای به اسم دین میخواهند سلطنت کنند چرا گناهش رو به گردن تاریخ زنده میذاری.اگه خیلی شجاعت داری برو روبروشون بهشون بد و بیراه بگو

  • azadi

   هالیوود راجع به همه چی فیلم میسازه اینکه دلیل نمیشه سناریو فیلم واقعی باشه مگه راجع به اسپایدر من فیلم نمیسازن خوب مگه اسپایدر من واقعیه مگه هریپاترو نمیسازن اینکه نشد دلیل چون براساس یک کتاب یک سناریو نوشته شده اون سناریو مورد قبول باشه خیلیها فیلمهای تخیلی رو دوست ندارن ولی هالیود اونها رو میسازه

 • Shah

  بابا تو اونقدر داغونی که یادت نیست که بهترین فیلمی که از حضرت محمد ساخته شد توسط مسیحیان بود.من با آخوند و این نظام آخوندی هیچ رابطه خوبی ندارم ولی اگه عده ای به اسم دین میخواهند سلطنت کنند چرا گناهش رو به گردن تاریخ زنده میذاری.اگه خیلی شجاعت داری برو روبروشون بهشون بد و بیراه بگو

  • azadi

   هالیوود راجع به همه چی فیلم میسازه اینکه دلیل نمیشه سناریو فیلم واقعی باشه مگه راجع به اسپایدر من فیلم نمیسازن خوب مگه اسپایدر من واقعیه مگه هریپاترو نمیسازن اینکه نشد دلیل چون براساس یک کتاب یک سناریو نوشته شده اون سناریو مورد قبول باشه خیلیها فیلمهای تخیلی رو دوست ندارن ولی هالیود اونها رو میسازه

 • Uaebackup

  کلا جنس عرب جنس کثفیه از محد تا آل سعود

  الله به محمد اجازه تجاوز میده به قنایم جنگی  و هر چی فامیلو زن و بچه خلاصه آقا بکن هر کیو میخوای
  ش ۲- سوره: ۳۳ , آیه: ۵۰اى پیامبر ما براى تو آن همسرانى را که مهرشان را داده‏اى حلال کردیم و [کنیزانى] را که خدا از غنیمت جنگى در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه‏هایت و دختران دایى تو و دختران خاله‏هایت که با تو مهاجرت کرده‏اند و زن مؤمنى که خود را [داوطلبانه] به پیامبر ببخشددر صورتى که پیامبر بخواهد او را به زنى گیرد [این ازدواج از روى بخشش] ویژه توست نه دیگر مؤمنان ما نیک مى‏دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده‏ایم تا براى تو مشکلى پیش نیاید و خدا همواره آمرزنده مهربان است

 • Uaebackup

  کلا جنس عرب جنس کثفیه از محد تا آل سعود

  الله به محمد اجازه تجاوز میده به قنایم جنگی  و هر چی فامیلو زن و بچه خلاصه آقا بکن هر کیو میخوای
  ش ۲- سوره: ۳۳ , آیه: ۵۰اى پیامبر ما براى تو آن همسرانى را که مهرشان را داده‏اى حلال کردیم و [کنیزانى] را که خدا از غنیمت جنگى در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه‏هایت و دختران دایى تو و دختران خاله‏هایت که با تو مهاجرت کرده‏اند و زن مؤمنى که خود را [داوطلبانه] به پیامبر ببخشددر صورتى که پیامبر بخواهد او را به زنى گیرد [این ازدواج از روى بخشش] ویژه توست نه دیگر مؤمنان ما نیک مى‏دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده‏ایم تا براى تو مشکلى پیش نیاید و خدا همواره آمرزنده مهربان است

 • Uaebackup

  کلا جنس عرب جنس کثفیه از محد تا آل سعود

  الله به محمد اجازه تجاوز میده به قنایم جنگی  و هر چی فامیلو زن و بچه خلاصه آقا بکن هر کیو میخوای
  ش ۲- سوره: ۳۳ , آیه: ۵۰اى پیامبر ما براى تو آن همسرانى را که مهرشان را داده‏اى حلال کردیم و [کنیزانى] را که خدا از غنیمت جنگى در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه‏هایت و دختران دایى تو و دختران خاله‏هایت که با تو مهاجرت کرده‏اند و زن مؤمنى که خود را [داوطلبانه] به پیامبر ببخشددر صورتى که پیامبر بخواهد او را به زنى گیرد [این ازدواج از روى بخشش] ویژه توست نه دیگر مؤمنان ما نیک مى‏دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده‏ایم تا براى تو مشکلى پیش نیاید و خدا همواره آمرزنده مهربان است

 • Abazarghafary

  این ، خامنه ،که چنین ، هار، شده ،است // از بچگی ، به دادن،کون ، استاد ،شده ، است//در ، مشهد رضا ، به این و آن ،کون ، میداد // حالا، به جماران، بواسیرش ، باز ، شده ، است //

 • Abazarghafary

  این ، خامنه ،که چنین ، هار، شده ،است // از بچگی ، به دادن،کون ، استاد ،شده ، است//در ، مشهد رضا ، به این و آن ،کون ، میداد // حالا، به جماران، بواسیرش ، باز ، شده ، است //

 • Abazarghafary

  این ، خامنه ،که چنین ، هار، شده ،است // از بچگی ، به دادن،کون ، استاد ،شده ، است//در ، مشهد رضا ، به این و آن ،کون ، میداد // حالا، به جماران، بواسیرش ، باز ، شده ، است //

 • Abazarghafary

  این ، خامنه ،که چنین ، هار، شده ،است // از بچگی ، به دادن،کون ، استاد ،شده ، است//در ، مشهد رضا ، به این و آن ،کون ، میداد // حالا، به جماران، بواسیرش ، باز ، شده ، است //

 • اسلامی که مولانا جلال الدین مولوی بلخی رومی آنرا نمایندګی میکند
  یا اسلام طالبانی و بن
  لادنی ؟ امروز یکی
  از دوستانی پاکستانی میګفت غرب پاکستان را هدایت میکند تا مدرسه های مذهبی اسلامی
  درست و زیاد کند و در آنجا اسلامی خشن و بدون دانش توسعه و آموخته شود تا بتوانند
  چهره ای غیر علمی غیر انسانی ومتحجر پایه ریزی کرده بعد با
  حمله به مسلمین و اسلام تمدن و دارایی های مسلمین و اسلام و آبروز آنرا به باد
  بدهند. بعد هم با آتش زدن به خرافه های
  و تمامیت خواهی ها و دیکتاتوری مردم را روبروی هم قرار دهند و مردم را به تجاوز
  دزدی فساد تمامیت خواهی ظلم و غارتګری سوق دهند وکل جامعه های اسلامی و جهان سوم را بی صورت کنند. بعدهم نخبه ګان کشورهای دنیای سوم را به سرمایه
  مادی و علمی شان به غرب بکشانند و آنان را بصورت زندانی درآورند و با
  بی اهمیت کردن آنان آنها را له کنند؟ ولی به نظر من اینان به مردم
  حتی طبقه متوسط خود هم رحم و شفقت ندارند و این طبقه متوسط خود آڼان هستند که
  قربانیان دیګر آنان می باشند مردم ما به مبارزه باهم مشغول هستند و از توجه به ریشه
  های اصلی عقب افتادګی هایشان عاجز میشوند. دامنه نفرت پراکنی و ظلم و ستم و فشار
  اقتصادی مردم کشورهای دنیای سوم را بجان هم میاندازد و همه سعی میکنند با قربانی
  کردن هم به تنازع بقای خود ادامه دهند و در نتیجه تمامی اعتماد ها دوستی ها از بین
  میرود ویک مشت انسان در دنیای سوم باقی می ماند که تنها فکر آنی منافع شخصی خصوصی خودشان هستند و براحتی ملتی را به باد میدهند برای
  اینکه مقداری به ثروتهای غیر مشروع آنان اضافه شود. متاسفانه ملت های ما بجای مطالعه و عالم شدن بیشتر به طرف تمامیت خواهی خودخواهی و
  کسب ثروتهای غیر مشروع و زیاد توجه میکنند.

  غرب هم مارا به بن لادنها و طالبانان مقایسه میکند
  اسلامی که آنان می شناسند همان اسلامی قتل غارت و دزدی فساد تمامیت خواهی و بی
  انصافی است ګروګان ګیری زنان و اقلیتهای در آن کشورها
  رشوه خواری بی تفاوتی و بی انصافی از مزایای این تمدن تازه است . جوانان بجای احترام به هم و به دنبال علم و دانش و پیشرفت های صنعتی رفتن
  یا به مبارزه با هم مشغولند یا دنبال سکس و شهوت رانی میروند و یا با سرکوب عشق و
  زیبایی تبدیل به آدمک شده اند و یا به اعتیاد و می خوارګی پناه برده اند ویا ارازل
  اوباش شده اند و بسیاری از آنان هم در زندانها و غربت ها کشانیده شده
  اند. آن عده ای هم که دستشان به دم ګاوی بند شده فکر میکنند
  باید رشوه خواری و دزدی کنند تا آینده خود و فرزندانشان را تامین کنند. فساد
  و تفرقه حتی بین خانواده ها نفوذ کرده است . نفرت بین ادیان
  الهی که ظاهرا بایست برای تقوی و خوبی و پاکی و راستی بوجود آمده اند حتی در
  خانواده هم رل اصلی بازی میکند. پدر ظاهرا از دین برګشته است ولی پسر تعصب شدیدی
  به یک دین دارد و این باعث اختلاف بین آنان است.
  عده ای که از خشونت از دین و غارت بوسیله دین خشمګین
  هستند برای برکندن ریشه دین تیشه به دست ګرفته اند و نفرت دینداران شاید والا را هم بجان میخرند آنچه می بینیم
  نفرت و تفرقه بین مردم دنیای سوم است بین زن مرد
  پاکستانی افغانی ترک فارس عرب عجم
  شیعه و سنی بهایی مسلمان یهودی مسلمان مسیحی و
  …. و حاصل این تفرقه عقب ګرد علمی اجتماعی همه ماست.

 • اسلامی که مولانا جلال الدین مولوی بلخی رومی آنرا نمایندګی میکند
  یا اسلام طالبانی و بن
  لادنی ؟ امروز یکی
  از دوستانی پاکستانی میګفت غرب پاکستان را هدایت میکند تا مدرسه های مذهبی اسلامی
  درست و زیاد کند و در آنجا اسلامی خشن و بدون دانش توسعه و آموخته شود تا بتوانند
  چهره ای غیر علمی غیر انسانی ومتحجر پایه ریزی کرده بعد با
  حمله به مسلمین و اسلام تمدن و دارایی های مسلمین و اسلام و آبروز آنرا به باد
  بدهند. بعد هم با آتش زدن به خرافه های
  و تمامیت خواهی ها و دیکتاتوری مردم را روبروی هم قرار دهند و مردم را به تجاوز
  دزدی فساد تمامیت خواهی ظلم و غارتګری سوق دهند وکل جامعه های اسلامی و جهان سوم را بی صورت کنند. بعدهم نخبه ګان کشورهای دنیای سوم را به سرمایه
  مادی و علمی شان به غرب بکشانند و آنان را بصورت زندانی درآورند و با
  بی اهمیت کردن آنان آنها را له کنند؟ ولی به نظر من اینان به مردم
  حتی طبقه متوسط خود هم رحم و شفقت ندارند و این طبقه متوسط خود آڼان هستند که
  قربانیان دیګر آنان می باشند مردم ما به مبارزه باهم مشغول هستند و از توجه به ریشه
  های اصلی عقب افتادګی هایشان عاجز میشوند. دامنه نفرت پراکنی و ظلم و ستم و فشار
  اقتصادی مردم کشورهای دنیای سوم را بجان هم میاندازد و همه سعی میکنند با قربانی
  کردن هم به تنازع بقای خود ادامه دهند و در نتیجه تمامی اعتماد ها دوستی ها از بین
  میرود ویک مشت انسان در دنیای سوم باقی می ماند که تنها فکر آنی منافع شخصی خصوصی خودشان هستند و براحتی ملتی را به باد میدهند برای
  اینکه مقداری به ثروتهای غیر مشروع آنان اضافه شود. متاسفانه ملت های ما بجای مطالعه و عالم شدن بیشتر به طرف تمامیت خواهی خودخواهی و
  کسب ثروتهای غیر مشروع و زیاد توجه میکنند.

  غرب هم مارا به بن لادنها و طالبانان مقایسه میکند
  اسلامی که آنان می شناسند همان اسلامی قتل غارت و دزدی فساد تمامیت خواهی و بی
  انصافی است ګروګان ګیری زنان و اقلیتهای در آن کشورها
  رشوه خواری بی تفاوتی و بی انصافی از مزایای این تمدن تازه است . جوانان بجای احترام به هم و به دنبال علم و دانش و پیشرفت های صنعتی رفتن
  یا به مبارزه با هم مشغولند یا دنبال سکس و شهوت رانی میروند و یا با سرکوب عشق و
  زیبایی تبدیل به آدمک شده اند و یا به اعتیاد و می خوارګی پناه برده اند ویا ارازل
  اوباش شده اند و بسیاری از آنان هم در زندانها و غربت ها کشانیده شده
  اند. آن عده ای هم که دستشان به دم ګاوی بند شده فکر میکنند
  باید رشوه خواری و دزدی کنند تا آینده خود و فرزندانشان را تامین کنند. فساد
  و تفرقه حتی بین خانواده ها نفوذ کرده است . نفرت بین ادیان
  الهی که ظاهرا بایست برای تقوی و خوبی و پاکی و راستی بوجود آمده اند حتی در
  خانواده هم رل اصلی بازی میکند. پدر ظاهرا از دین برګشته است ولی پسر تعصب شدیدی
  به یک دین دارد و این باعث اختلاف بین آنان است.
  عده ای که از خشونت از دین و غارت بوسیله دین خشمګین
  هستند برای برکندن ریشه دین تیشه به دست ګرفته اند و نفرت دینداران شاید والا را هم بجان میخرند آنچه می بینیم
  نفرت و تفرقه بین مردم دنیای سوم است بین زن مرد
  پاکستانی افغانی ترک فارس عرب عجم
  شیعه و سنی بهایی مسلمان یهودی مسلمان مسیحی و
  …. و حاصل این تفرقه عقب ګرد علمی اجتماعی همه ماست.

 • اسلامی که مولانا جلال الدین مولوی بلخی رومی آنرا نمایندګی میکند
  یا اسلام طالبانی و بن
  لادنی ؟ امروز یکی
  از دوستانی پاکستانی میګفت غرب پاکستان را هدایت میکند تا مدرسه های مذهبی اسلامی
  درست و زیاد کند و در آنجا اسلامی خشن و بدون دانش توسعه و آموخته شود تا بتوانند
  چهره ای غیر علمی غیر انسانی ومتحجر پایه ریزی کرده بعد با
  حمله به مسلمین و اسلام تمدن و دارایی های مسلمین و اسلام و آبروز آنرا به باد
  بدهند. بعد هم با آتش زدن به خرافه های
  و تمامیت خواهی ها و دیکتاتوری مردم را روبروی هم قرار دهند و مردم را به تجاوز
  دزدی فساد تمامیت خواهی ظلم و غارتګری سوق دهند وکل جامعه های اسلامی و جهان سوم را بی صورت کنند. بعدهم نخبه ګان کشورهای دنیای سوم را به سرمایه
  مادی و علمی شان به غرب بکشانند و آنان را بصورت زندانی درآورند و با
  بی اهمیت کردن آنان آنها را له کنند؟ ولی به نظر من اینان به مردم
  حتی طبقه متوسط خود هم رحم و شفقت ندارند و این طبقه متوسط خود آڼان هستند که
  قربانیان دیګر آنان می باشند مردم ما به مبارزه باهم مشغول هستند و از توجه به ریشه
  های اصلی عقب افتادګی هایشان عاجز میشوند. دامنه نفرت پراکنی و ظلم و ستم و فشار
  اقتصادی مردم کشورهای دنیای سوم را بجان هم میاندازد و همه سعی میکنند با قربانی
  کردن هم به تنازع بقای خود ادامه دهند و در نتیجه تمامی اعتماد ها دوستی ها از بین
  میرود ویک مشت انسان در دنیای سوم باقی می ماند که تنها فکر آنی منافع شخصی خصوصی خودشان هستند و براحتی ملتی را به باد میدهند برای
  اینکه مقداری به ثروتهای غیر مشروع آنان اضافه شود. متاسفانه ملت های ما بجای مطالعه و عالم شدن بیشتر به طرف تمامیت خواهی خودخواهی و
  کسب ثروتهای غیر مشروع و زیاد توجه میکنند.

  غرب هم مارا به بن لادنها و طالبانان مقایسه میکند
  اسلامی که آنان می شناسند همان اسلامی قتل غارت و دزدی فساد تمامیت خواهی و بی
  انصافی است ګروګان ګیری زنان و اقلیتهای در آن کشورها
  رشوه خواری بی تفاوتی و بی انصافی از مزایای این تمدن تازه است . جوانان بجای احترام به هم و به دنبال علم و دانش و پیشرفت های صنعتی رفتن
  یا به مبارزه با هم مشغولند یا دنبال سکس و شهوت رانی میروند و یا با سرکوب عشق و
  زیبایی تبدیل به آدمک شده اند و یا به اعتیاد و می خوارګی پناه برده اند ویا ارازل
  اوباش شده اند و بسیاری از آنان هم در زندانها و غربت ها کشانیده شده
  اند. آن عده ای هم که دستشان به دم ګاوی بند شده فکر میکنند
  باید رشوه خواری و دزدی کنند تا آینده خود و فرزندانشان را تامین کنند. فساد
  و تفرقه حتی بین خانواده ها نفوذ کرده است . نفرت بین ادیان
  الهی که ظاهرا بایست برای تقوی و خوبی و پاکی و راستی بوجود آمده اند حتی در
  خانواده هم رل اصلی بازی میکند. پدر ظاهرا از دین برګشته است ولی پسر تعصب شدیدی
  به یک دین دارد و این باعث اختلاف بین آنان است.
  عده ای که از خشونت از دین و غارت بوسیله دین خشمګین
  هستند برای برکندن ریشه دین تیشه به دست ګرفته اند و نفرت دینداران شاید والا را هم بجان میخرند آنچه می بینیم
  نفرت و تفرقه بین مردم دنیای سوم است بین زن مرد
  پاکستانی افغانی ترک فارس عرب عجم
  شیعه و سنی بهایی مسلمان یهودی مسلمان مسیحی و
  …. و حاصل این تفرقه عقب ګرد علمی اجتماعی همه ماست.

 • اسلامی که مولانا جلال الدین مولوی بلخی رومی آنرا نمایندګی میکند
  یا اسلام طالبانی و بن
  لادنی ؟ امروز یکی
  از دوستانی پاکستانی میګفت غرب پاکستان را هدایت میکند تا مدرسه های مذهبی اسلامی
  درست و زیاد کند و در آنجا اسلامی خشن و بدون دانش توسعه و آموخته شود تا بتوانند
  چهره ای غیر علمی غیر انسانی ومتحجر پایه ریزی کرده بعد با
  حمله به مسلمین و اسلام تمدن و دارایی های مسلمین و اسلام و آبروز آنرا به باد
  بدهند. بعد هم با آتش زدن به خرافه های
  و تمامیت خواهی ها و دیکتاتوری مردم را روبروی هم قرار دهند و مردم را به تجاوز
  دزدی فساد تمامیت خواهی ظلم و غارتګری سوق دهند وکل جامعه های اسلامی و جهان سوم را بی صورت کنند. بعدهم نخبه ګان کشورهای دنیای سوم را به سرمایه
  مادی و علمی شان به غرب بکشانند و آنان را بصورت زندانی درآورند و با
  بی اهمیت کردن آنان آنها را له کنند؟ ولی به نظر من اینان به مردم
  حتی طبقه متوسط خود هم رحم و شفقت ندارند و این طبقه متوسط خود آڼان هستند که
  قربانیان دیګر آنان می باشند مردم ما به مبارزه باهم مشغول هستند و از توجه به ریشه
  های اصلی عقب افتادګی هایشان عاجز میشوند. دامنه نفرت پراکنی و ظلم و ستم و فشار
  اقتصادی مردم کشورهای دنیای سوم را بجان هم میاندازد و همه سعی میکنند با قربانی
  کردن هم به تنازع بقای خود ادامه دهند و در نتیجه تمامی اعتماد ها دوستی ها از بین
  میرود ویک مشت انسان در دنیای سوم باقی می ماند که تنها فکر آنی منافع شخصی خصوصی خودشان هستند و براحتی ملتی را به باد میدهند برای
  اینکه مقداری به ثروتهای غیر مشروع آنان اضافه شود. متاسفانه ملت های ما بجای مطالعه و عالم شدن بیشتر به طرف تمامیت خواهی خودخواهی و
  کسب ثروتهای غیر مشروع و زیاد توجه میکنند.

  غرب هم مارا به بن لادنها و طالبانان مقایسه میکند
  اسلامی که آنان می شناسند همان اسلامی قتل غارت و دزدی فساد تمامیت خواهی و بی
  انصافی است ګروګان ګیری زنان و اقلیتهای در آن کشورها
  رشوه خواری بی تفاوتی و بی انصافی از مزایای این تمدن تازه است . جوانان بجای احترام به هم و به دنبال علم و دانش و پیشرفت های صنعتی رفتن
  یا به مبارزه با هم مشغولند یا دنبال سکس و شهوت رانی میروند و یا با سرکوب عشق و
  زیبایی تبدیل به آدمک شده اند و یا به اعتیاد و می خوارګی پناه برده اند ویا ارازل
  اوباش شده اند و بسیاری از آنان هم در زندانها و غربت ها کشانیده شده
  اند. آن عده ای هم که دستشان به دم ګاوی بند شده فکر میکنند
  باید رشوه خواری و دزدی کنند تا آینده خود و فرزندانشان را تامین کنند. فساد
  و تفرقه حتی بین خانواده ها نفوذ کرده است . نفرت بین ادیان
  الهی که ظاهرا بایست برای تقوی و خوبی و پاکی و راستی بوجود آمده اند حتی در
  خانواده هم رل اصلی بازی میکند. پدر ظاهرا از دین برګشته است ولی پسر تعصب شدیدی
  به یک دین دارد و این باعث اختلاف بین آنان است.
  عده ای که از خشونت از دین و غارت بوسیله دین خشمګین
  هستند برای برکندن ریشه دین تیشه به دست ګرفته اند و نفرت دینداران شاید والا را هم بجان میخرند آنچه می بینیم
  نفرت و تفرقه بین مردم دنیای سوم است بین زن مرد
  پاکستانی افغانی ترک فارس عرب عجم
  شیعه و سنی بهایی مسلمان یهودی مسلمان مسیحی و
  …. و حاصل این تفرقه عقب ګرد علمی اجتماعی همه ماست.

 • دوستان ګرامی مشګل در اینجاست که به جز عده ای
  محدودی بقیه ما چه در غرب چه در شمال چه در شرق و چه در جنوب اسیر یک مشت غارتګر
  بین المللی و همکاران محلی شان هستیم. درایران که تورم هست بانکها وام با بهره حتی
  بالا هم نمی دهند در حالیکه در آمریکا اګر سرمایه کوچکی هم داشته
  باشی بتو وامهای کلان میدهند زیرا تورم به آنصورت نیست و واقعا بهره می
  پردازی و هرچه کار کنی ویا درآمد داشته باشی
  بانکها به عنوان بهره میګیرند نمونه اش همان نامه ای است که برایتان
  در سایت ګذاشته ام یعنی کسی با سی سال کار حتی یک دلار هم پس ا نداز ندارد که ثروت
  منفی دارد یعنی کل دارایی های او از بدهی هایش کمتر است . این تنها مردم دنیای سوم
  نیستند که قربانی غارتګران بین المللی و پادوهای محلی شان هستند خود مردم طبقه
  متوسط و فقیر دینای اول و دوم هم قربانی هستند این است که راه چاره تنها اتحاد همه
  ما بر علیه دزدان و غارتګران بین المللی است که با تکیه بر تفرقه
  نفرت جهل تمامیت خواهی خرافه ګرایی ما بر ما حکومت میکنند.
  خودشان بهترین ها را دارند و بما غذای آلوده فضای
  آلوده وسایل قلابی تحویل میدهند مثلا یخچالهای پنجاه سال یا شصت سال
  پیش هنور بدون اشکال کار میکنند ولی یخچالهای مدرن سه ساله خراب شده معطل هستند
  وبایست آنها را کنار ګذاشت و یخچالی نو خرید. وسایلی که اکنون آنان
  با تولید انبوه به بازار عرضه میکنند تنها برای مدتی کوتاه دوام میآورد
  یکسال دوسال و بعد باید دوباره بخری؟
  تلویزیون قدیمی چهل سال پیش هنوز کار میکند ولی تلویزیون تازه خریداری شده
  کار نمیکند؟ و تعمیر هم نمی شود غارت طبقه متوسط و
  فقیر بدست غارتګران بین المللی و پادوهای محلی شان کسی با چهل سال سابقه کار هزاران دلار ثروت منفی دارد؟ و کسی
  در حد وی با همان تحصیلات و سابقه کار میلیادر است؟ آیا تفاوت دو
  انسان بایست اینطور باشد و ارقام نجومی بین آنان باشد؟

 • دوستان ګرامی مشګل در اینجاست که به جز عده ای
  محدودی بقیه ما چه در غرب چه در شمال چه در شرق و چه در جنوب اسیر یک مشت غارتګر
  بین المللی و همکاران محلی شان هستیم. درایران که تورم هست بانکها وام با بهره حتی
  بالا هم نمی دهند در حالیکه در آمریکا اګر سرمایه کوچکی هم داشته
  باشی بتو وامهای کلان میدهند زیرا تورم به آنصورت نیست و واقعا بهره می
  پردازی و هرچه کار کنی ویا درآمد داشته باشی
  بانکها به عنوان بهره میګیرند نمونه اش همان نامه ای است که برایتان
  در سایت ګذاشته ام یعنی کسی با سی سال کار حتی یک دلار هم پس ا نداز ندارد که ثروت
  منفی دارد یعنی کل دارایی های او از بدهی هایش کمتر است . این تنها مردم دنیای سوم
  نیستند که قربانی غارتګران بین المللی و پادوهای محلی شان هستند خود مردم طبقه
  متوسط و فقیر دینای اول و دوم هم قربانی هستند این است که راه چاره تنها اتحاد همه
  ما بر علیه دزدان و غارتګران بین المللی است که با تکیه بر تفرقه
  نفرت جهل تمامیت خواهی خرافه ګرایی ما بر ما حکومت میکنند.
  خودشان بهترین ها را دارند و بما غذای آلوده فضای
  آلوده وسایل قلابی تحویل میدهند مثلا یخچالهای پنجاه سال یا شصت سال
  پیش هنور بدون اشکال کار میکنند ولی یخچالهای مدرن سه ساله خراب شده معطل هستند
  وبایست آنها را کنار ګذاشت و یخچالی نو خرید. وسایلی که اکنون آنان
  با تولید انبوه به بازار عرضه میکنند تنها برای مدتی کوتاه دوام میآورد
  یکسال دوسال و بعد باید دوباره بخری؟
  تلویزیون قدیمی چهل سال پیش هنوز کار میکند ولی تلویزیون تازه خریداری شده
  کار نمیکند؟ و تعمیر هم نمی شود غارت طبقه متوسط و
  فقیر بدست غارتګران بین المللی و پادوهای محلی شان کسی با چهل سال سابقه کار هزاران دلار ثروت منفی دارد؟ و کسی
  در حد وی با همان تحصیلات و سابقه کار میلیادر است؟ آیا تفاوت دو
  انسان بایست اینطور باشد و ارقام نجومی بین آنان باشد؟

 • دوستان ګرامی مشګل در اینجاست که به جز عده ای
  محدودی بقیه ما چه در غرب چه در شمال چه در شرق و چه در جنوب اسیر یک مشت غارتګر
  بین المللی و همکاران محلی شان هستیم. درایران که تورم هست بانکها وام با بهره حتی
  بالا هم نمی دهند در حالیکه در آمریکا اګر سرمایه کوچکی هم داشته
  باشی بتو وامهای کلان میدهند زیرا تورم به آنصورت نیست و واقعا بهره می
  پردازی و هرچه کار کنی ویا درآمد داشته باشی
  بانکها به عنوان بهره میګیرند نمونه اش همان نامه ای است که برایتان
  در سایت ګذاشته ام یعنی کسی با سی سال کار حتی یک دلار هم پس ا نداز ندارد که ثروت
  منفی دارد یعنی کل دارایی های او از بدهی هایش کمتر است . این تنها مردم دنیای سوم
  نیستند که قربانی غارتګران بین المللی و پادوهای محلی شان هستند خود مردم طبقه
  متوسط و فقیر دینای اول و دوم هم قربانی هستند این است که راه چاره تنها اتحاد همه
  ما بر علیه دزدان و غارتګران بین المللی است که با تکیه بر تفرقه
  نفرت جهل تمامیت خواهی خرافه ګرایی ما بر ما حکومت میکنند.
  خودشان بهترین ها را دارند و بما غذای آلوده فضای
  آلوده وسایل قلابی تحویل میدهند مثلا یخچالهای پنجاه سال یا شصت سال
  پیش هنور بدون اشکال کار میکنند ولی یخچالهای مدرن سه ساله خراب شده معطل هستند
  وبایست آنها را کنار ګذاشت و یخچالی نو خرید. وسایلی که اکنون آنان
  با تولید انبوه به بازار عرضه میکنند تنها برای مدتی کوتاه دوام میآورد
  یکسال دوسال و بعد باید دوباره بخری؟
  تلویزیون قدیمی چهل سال پیش هنوز کار میکند ولی تلویزیون تازه خریداری شده
  کار نمیکند؟ و تعمیر هم نمی شود غارت طبقه متوسط و
  فقیر بدست غارتګران بین المللی و پادوهای محلی شان کسی با چهل سال سابقه کار هزاران دلار ثروت منفی دارد؟ و کسی
  در حد وی با همان تحصیلات و سابقه کار میلیادر است؟ آیا تفاوت دو
  انسان بایست اینطور باشد و ارقام نجومی بین آنان باشد؟

 • دوستان ګرامی مشګل در اینجاست که به جز عده ای
  محدودی بقیه ما چه در غرب چه در شمال چه در شرق و چه در جنوب اسیر یک مشت غارتګر
  بین المللی و همکاران محلی شان هستیم. درایران که تورم هست بانکها وام با بهره حتی
  بالا هم نمی دهند در حالیکه در آمریکا اګر سرمایه کوچکی هم داشته
  باشی بتو وامهای کلان میدهند زیرا تورم به آنصورت نیست و واقعا بهره می
  پردازی و هرچه کار کنی ویا درآمد داشته باشی
  بانکها به عنوان بهره میګیرند نمونه اش همان نامه ای است که برایتان
  در سایت ګذاشته ام یعنی کسی با سی سال کار حتی یک دلار هم پس ا نداز ندارد که ثروت
  منفی دارد یعنی کل دارایی های او از بدهی هایش کمتر است . این تنها مردم دنیای سوم
  نیستند که قربانی غارتګران بین المللی و پادوهای محلی شان هستند خود مردم طبقه
  متوسط و فقیر دینای اول و دوم هم قربانی هستند این است که راه چاره تنها اتحاد همه
  ما بر علیه دزدان و غارتګران بین المللی است که با تکیه بر تفرقه
  نفرت جهل تمامیت خواهی خرافه ګرایی ما بر ما حکومت میکنند.
  خودشان بهترین ها را دارند و بما غذای آلوده فضای
  آلوده وسایل قلابی تحویل میدهند مثلا یخچالهای پنجاه سال یا شصت سال
  پیش هنور بدون اشکال کار میکنند ولی یخچالهای مدرن سه ساله خراب شده معطل هستند
  وبایست آنها را کنار ګذاشت و یخچالی نو خرید. وسایلی که اکنون آنان
  با تولید انبوه به بازار عرضه میکنند تنها برای مدتی کوتاه دوام میآورد
  یکسال دوسال و بعد باید دوباره بخری؟
  تلویزیون قدیمی چهل سال پیش هنوز کار میکند ولی تلویزیون تازه خریداری شده
  کار نمیکند؟ و تعمیر هم نمی شود غارت طبقه متوسط و
  فقیر بدست غارتګران بین المللی و پادوهای محلی شان کسی با چهل سال سابقه کار هزاران دلار ثروت منفی دارد؟ و کسی
  در حد وی با همان تحصیلات و سابقه کار میلیادر است؟ آیا تفاوت دو
  انسان بایست اینطور باشد و ارقام نجومی بین آنان باشد؟

 • متاسفانه اکنون تفرقه در حد اعلای خود است مګر در سایر
  کشورهای مثلا پیشرفته هم مشګلات خود را با مرګ بر مرده باد حل
  میکنند؟ درمیان ما تفرقه انداخته اند نفرت پراکنده نموده اند و بعد
  هم یک مشت آدم هرزه و دزد تمامیت خواه فاسد وابسته و دیوانه را برما مردم ساده دل مسلط کرده اند خودتان ببینید که در دنیای عرب ودر دنیای سوم چه میکنند برادر کشی آدمک کشی آدم کشی
  مثلا بن لادن یا طالبان میخواستند از اسلام دفاع کنند آیا در
  اسلام ګفته نشده که طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض و واجب است ویا در جستجوی
  علم حتی تا چین هم بروید؟ اګر بن لادن عوض کشت کشتار برای
  مردم مسلمان رفاه دانش کار مسکن ایجاد میکرد بهتر نبود؟ آیا ساختن دانشګاه و برپا
  کردن صنعت های مادر بهتر است یک کشت کشتار؟ تا کی ما بایست به
  دریوزګی دانش به غرب پناه ببریم و به دانشګاه های آنجا دانشجو بفرستیم؟
  ثروتمندان نجومی ما از راه مشروع و یا غیر مشروع چرا نباید برای مردم ما
  رفاه دانش ارمغان بیاورند با مرګ بر مرده باد که
  مشګلها حل نمی شوند. پیرراه ما مولوی جلال الدین بلخی رومی
  است راه را بما نشان داده است سعدی است اقبال لاهوری
  است بیدل است جوانان پرشوری هستند که احتیاج به هدایت و علم دارند با
  زیاد کردن نفرت در بین آنان همه ما به قهقرا خواهیم رفت؟ این همه جنګ
  جدل حاصل ګوته نظری است چون درون پاک کنی حرم
  دیر یکی کعبه بت خانه یکی است می بخود منبر بسوزان
  مردم آزاری مکن؟ ای دوست برجنازه دشمن چو بګذری
  شادی مکن که برتو هم این ماجری رود؟ سراپرده یګانګی عالم بلند شده است به
  چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبنهای یک ګل؟

 • متاسفانه اکنون تفرقه در حد اعلای خود است مګر در سایر
  کشورهای مثلا پیشرفته هم مشګلات خود را با مرګ بر مرده باد حل
  میکنند؟ درمیان ما تفرقه انداخته اند نفرت پراکنده نموده اند و بعد
  هم یک مشت آدم هرزه و دزد تمامیت خواه فاسد وابسته و دیوانه را برما مردم ساده دل مسلط کرده اند خودتان ببینید که در دنیای عرب ودر دنیای سوم چه میکنند برادر کشی آدمک کشی آدم کشی
  مثلا بن لادن یا طالبان میخواستند از اسلام دفاع کنند آیا در
  اسلام ګفته نشده که طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض و واجب است ویا در جستجوی
  علم حتی تا چین هم بروید؟ اګر بن لادن عوض کشت کشتار برای
  مردم مسلمان رفاه دانش کار مسکن ایجاد میکرد بهتر نبود؟ آیا ساختن دانشګاه و برپا
  کردن صنعت های مادر بهتر است یک کشت کشتار؟ تا کی ما بایست به
  دریوزګی دانش به غرب پناه ببریم و به دانشګاه های آنجا دانشجو بفرستیم؟
  ثروتمندان نجومی ما از راه مشروع و یا غیر مشروع چرا نباید برای مردم ما
  رفاه دانش ارمغان بیاورند با مرګ بر مرده باد که
  مشګلها حل نمی شوند. پیرراه ما مولوی جلال الدین بلخی رومی
  است راه را بما نشان داده است سعدی است اقبال لاهوری
  است بیدل است جوانان پرشوری هستند که احتیاج به هدایت و علم دارند با
  زیاد کردن نفرت در بین آنان همه ما به قهقرا خواهیم رفت؟ این همه جنګ
  جدل حاصل ګوته نظری است چون درون پاک کنی حرم
  دیر یکی کعبه بت خانه یکی است می بخود منبر بسوزان
  مردم آزاری مکن؟ ای دوست برجنازه دشمن چو بګذری
  شادی مکن که برتو هم این ماجری رود؟ سراپرده یګانګی عالم بلند شده است به
  چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبنهای یک ګل؟

 • متاسفانه اکنون تفرقه در حد اعلای خود است مګر در سایر
  کشورهای مثلا پیشرفته هم مشګلات خود را با مرګ بر مرده باد حل
  میکنند؟ درمیان ما تفرقه انداخته اند نفرت پراکنده نموده اند و بعد
  هم یک مشت آدم هرزه و دزد تمامیت خواه فاسد وابسته و دیوانه را برما مردم ساده دل مسلط کرده اند خودتان ببینید که در دنیای عرب ودر دنیای سوم چه میکنند برادر کشی آدمک کشی آدم کشی
  مثلا بن لادن یا طالبان میخواستند از اسلام دفاع کنند آیا در
  اسلام ګفته نشده که طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض و واجب است ویا در جستجوی
  علم حتی تا چین هم بروید؟ اګر بن لادن عوض کشت کشتار برای
  مردم مسلمان رفاه دانش کار مسکن ایجاد میکرد بهتر نبود؟ آیا ساختن دانشګاه و برپا
  کردن صنعت های مادر بهتر است یک کشت کشتار؟ تا کی ما بایست به
  دریوزګی دانش به غرب پناه ببریم و به دانشګاه های آنجا دانشجو بفرستیم؟
  ثروتمندان نجومی ما از راه مشروع و یا غیر مشروع چرا نباید برای مردم ما
  رفاه دانش ارمغان بیاورند با مرګ بر مرده باد که
  مشګلها حل نمی شوند. پیرراه ما مولوی جلال الدین بلخی رومی
  است راه را بما نشان داده است سعدی است اقبال لاهوری
  است بیدل است جوانان پرشوری هستند که احتیاج به هدایت و علم دارند با
  زیاد کردن نفرت در بین آنان همه ما به قهقرا خواهیم رفت؟ این همه جنګ
  جدل حاصل ګوته نظری است چون درون پاک کنی حرم
  دیر یکی کعبه بت خانه یکی است می بخود منبر بسوزان
  مردم آزاری مکن؟ ای دوست برجنازه دشمن چو بګذری
  شادی مکن که برتو هم این ماجری رود؟ سراپرده یګانګی عالم بلند شده است به
  چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبنهای یک ګل؟

 • متاسفانه اکنون تفرقه در حد اعلای خود است مګر در سایر
  کشورهای مثلا پیشرفته هم مشګلات خود را با مرګ بر مرده باد حل
  میکنند؟ درمیان ما تفرقه انداخته اند نفرت پراکنده نموده اند و بعد
  هم یک مشت آدم هرزه و دزد تمامیت خواه فاسد وابسته و دیوانه را برما مردم ساده دل مسلط کرده اند خودتان ببینید که در دنیای عرب ودر دنیای سوم چه میکنند برادر کشی آدمک کشی آدم کشی
  مثلا بن لادن یا طالبان میخواستند از اسلام دفاع کنند آیا در
  اسلام ګفته نشده که طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض و واجب است ویا در جستجوی
  علم حتی تا چین هم بروید؟ اګر بن لادن عوض کشت کشتار برای
  مردم مسلمان رفاه دانش کار مسکن ایجاد میکرد بهتر نبود؟ آیا ساختن دانشګاه و برپا
  کردن صنعت های مادر بهتر است یک کشت کشتار؟ تا کی ما بایست به
  دریوزګی دانش به غرب پناه ببریم و به دانشګاه های آنجا دانشجو بفرستیم؟
  ثروتمندان نجومی ما از راه مشروع و یا غیر مشروع چرا نباید برای مردم ما
  رفاه دانش ارمغان بیاورند با مرګ بر مرده باد که
  مشګلها حل نمی شوند. پیرراه ما مولوی جلال الدین بلخی رومی
  است راه را بما نشان داده است سعدی است اقبال لاهوری
  است بیدل است جوانان پرشوری هستند که احتیاج به هدایت و علم دارند با
  زیاد کردن نفرت در بین آنان همه ما به قهقرا خواهیم رفت؟ این همه جنګ
  جدل حاصل ګوته نظری است چون درون پاک کنی حرم
  دیر یکی کعبه بت خانه یکی است می بخود منبر بسوزان
  مردم آزاری مکن؟ ای دوست برجنازه دشمن چو بګذری
  شادی مکن که برتو هم این ماجری رود؟ سراپرده یګانګی عالم بلند شده است به
  چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبنهای یک ګل؟

 • دوستان گرامی  میخواهم برایتان در اینجا قسمتهایی از انجیل را بگذارم تا ببینید که تمامی اش وعده به آینده های دور است مثلا دوهزار سال پیش وعده داده بودند که تا ملکوت را نبینید نخواهید مرد؟  این هم قسمتهایی از انجیل با ترجمه فارسی و پشتو   شاید تنها راه درک ادیان خواندن اصل کتابهایشان باشد و دقت در درک آنان؟

  اعتقاد
  پتروس در باره عیسی    ۱۸- یک روز که عیسی
  به تنهایی دعا میکرد شاګردانش نزد او آمدند و او از ایشان پرسید : به نظر
  مردم  من که هستم؟ دعیسی په باره کښی د
  پطروس اقرار.  یوه ورځ چه عیسی  یواځی دعا کوله  او دهغه مریدان  هم حاضر وو نو هغه د هغوی نه تپوس وکړو  پرسید 
  چه خلک څه وایی چه زه څوک یم؟ ۱۹- جواب دادند تحیی
  تعمید دهنده یا الیاس نبی و یا یکی از پیامبران قدیم  که زنده شده است.  هغوی جواب ورکړو  څوک خو وایی چه بیتسمه
  ورکوونیک یحیی دی  نور د الیاس کڼی او ځنی
  دا وایی چه دپخوانو انبیا نه څوک بیا ژوندی شوی دی. ۲۰- آنګاه از ایشان پرسید  شما چه  شما مرا که میدانید؟ پتروس در پاسخ ګفت تو مسیح
  موعود هستی. نو هغه ورته ووییل  چه 
  تاسو څه وایی چه زه څوک یم؟  پطروس
  جواب ورکړو  د خدای مسیح.

   

  عیسی مرګ
  خود را پیشګویی میکند.  دعیسی د خپل مرګ او
  بیا ژوند کیدلو په باره کښی پیش ګویی ۲۱- اما عیسی ایشان رامنع کرد اکیدا که این
  موضوع را با کسی در میان نګذارند. بیا عیسی هغوی په کلکه منع کرل چه  دا حال به ګوری چا ته نه
  وایی. ۲۲- سپس به ایشان فرمود که لازم است که من رنج و عذاب بسیار بکشم . بزرګان
  قوم کاهنان اعظم  و علمای دین مرا محکوم
  کرده خواهند کشت . اما من روز سوم زنده خواهم شد. او هغه
  ووییل چه  این آدم په
  خامخا ډیری سختی زغمی چه مشران  مشران
  کاهنان  او دشرعی عالمان  به یی رد کوی چه قتل کری شی او بیا به په دریمه
  ورځ ژوندی پاڅولی شی. ۲۳-سپس بهمه فرمود هر کسی که میخواهد مرا پیروی کند
  بایدازخواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هرروز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر
  دوش بکشد و بدنبال من بیاید.  او هغه ټولو ته ووییل  که څوک زما
  مریدی خوښوی نو هغه  د خپل خواهشات شا ته
  وغورزوی او هره ورځ د هغه خپله سولی پورته 
  کوی او په ما پسی د راځی.   ۲۴-
  هرکه در راه من جانش را از دست بدهد حیات جاودان را خواهد یافت  اما هرکه بکوشد جانش را حفظ کند  حیات جاودان را از دست خواهد داد  . وعده به آینده  خیام این نقد بګیر دست از آن نسیه بدار که آواز
  دهل شنیدن از دور خوش است. څوک به خپل ژوند ون بچ کول غواری هغه  به ورک شی 
  خو چه کوم سری زما دخاطره ځان ورکول غواری هغه  به بچ شی. ۲۵- پس چه فایده ای دارد که شخص تمام
  دنیا را بچنګ آورد 
  اما حیات جاوید را از دست بدهد . قابل توجه ثروتمندان
  مثلا مومن با دارایی ها نجومی که این ګفته هارا کنار میګذارند؟  پاپها در بهتری کاخها زندګی میکنند  روحانیون عالیرتبه در قصرهای سلطنتی بسر میبرند
  درصورتیکه مولای آنان مسیح در کنار کوچه ها می خوابید؟  خوب ګروهی از دین ثروت اندوخته اند و ګروهی هم
  همه چیز خود را بخاطر باور دینی شان از کف داده اند  که بنی آدم دا ټوله دنیا د خپل ځان په بدل حاصله کړی نو څه په ومومی؟ ۲۶- هرکه در این جهان از من و از سخنان
  من عار داشته باشد من نیز وقتی در جلال خود و جلال پدر با فرشته ګان مقدس به جهان
  بازګردم  از او عار خواهم داشت  زمان برګشت معلوم نیست یعنی به عمر بسیاری
  نخواهد رسید.  وعده ای دیګر؟ که تنها با
  عشق قابل قبول است نه با معامله ګری.  ځکه چه
  هر هغه څوک چه  په ما یا زمان به کلام
  وشرمیږی نو ابن آدم به دهغه  نه وشرمیږی .
  هرکله  چه هغه  په خپله 
  او دخپل پلار او د پاکو فرشتو د شان و شوکت سره راشی.  

   

  ۲۷- اما
  یقین بدانید که در اینجا کسانی ایستاده اند 
  که تاملکوت خدا را نبینند نخواهند مرد. از آن زمان دو هزار سال میګذرد و هنوز ملکوت خدا به زمین نرسیده است و تمامی
  آنان مرده اند؟ او زه تاسو ته وایم چه دلته ځنی داسی کسان ولار دی چه هغوی به مرګ
  تر هغی ونه وینی تر څو یی چه د خدایی بادشاهی لیدلی نه وی؟

 • دوستان گرامی  میخواهم برایتان در اینجا قسمتهایی از انجیل را بگذارم تا ببینید که تمامی اش وعده به آینده های دور است مثلا دوهزار سال پیش وعده داده بودند که تا ملکوت را نبینید نخواهید مرد؟  این هم قسمتهایی از انجیل با ترجمه فارسی و پشتو   شاید تنها راه درک ادیان خواندن اصل کتابهایشان باشد و دقت در درک آنان؟

  اعتقاد
  پتروس در باره عیسی    ۱۸- یک روز که عیسی
  به تنهایی دعا میکرد شاګردانش نزد او آمدند و او از ایشان پرسید : به نظر
  مردم  من که هستم؟ دعیسی په باره کښی د
  پطروس اقرار.  یوه ورځ چه عیسی  یواځی دعا کوله  او دهغه مریدان  هم حاضر وو نو هغه د هغوی نه تپوس وکړو  پرسید 
  چه خلک څه وایی چه زه څوک یم؟ ۱۹- جواب دادند تحیی
  تعمید دهنده یا الیاس نبی و یا یکی از پیامبران قدیم  که زنده شده است.  هغوی جواب ورکړو  څوک خو وایی چه بیتسمه
  ورکوونیک یحیی دی  نور د الیاس کڼی او ځنی
  دا وایی چه دپخوانو انبیا نه څوک بیا ژوندی شوی دی. ۲۰- آنګاه از ایشان پرسید  شما چه  شما مرا که میدانید؟ پتروس در پاسخ ګفت تو مسیح
  موعود هستی. نو هغه ورته ووییل  چه 
  تاسو څه وایی چه زه څوک یم؟  پطروس
  جواب ورکړو  د خدای مسیح.

   

  عیسی مرګ
  خود را پیشګویی میکند.  دعیسی د خپل مرګ او
  بیا ژوند کیدلو په باره کښی پیش ګویی ۲۱- اما عیسی ایشان رامنع کرد اکیدا که این
  موضوع را با کسی در میان نګذارند. بیا عیسی هغوی په کلکه منع کرل چه  دا حال به ګوری چا ته نه
  وایی. ۲۲- سپس به ایشان فرمود که لازم است که من رنج و عذاب بسیار بکشم . بزرګان
  قوم کاهنان اعظم  و علمای دین مرا محکوم
  کرده خواهند کشت . اما من روز سوم زنده خواهم شد. او هغه
  ووییل چه  این آدم په
  خامخا ډیری سختی زغمی چه مشران  مشران
  کاهنان  او دشرعی عالمان  به یی رد کوی چه قتل کری شی او بیا به په دریمه
  ورځ ژوندی پاڅولی شی. ۲۳-سپس بهمه فرمود هر کسی که میخواهد مرا پیروی کند
  بایدازخواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هرروز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر
  دوش بکشد و بدنبال من بیاید.  او هغه ټولو ته ووییل  که څوک زما
  مریدی خوښوی نو هغه  د خپل خواهشات شا ته
  وغورزوی او هره ورځ د هغه خپله سولی پورته 
  کوی او په ما پسی د راځی.   ۲۴-
  هرکه در راه من جانش را از دست بدهد حیات جاودان را خواهد یافت  اما هرکه بکوشد جانش را حفظ کند  حیات جاودان را از دست خواهد داد  . وعده به آینده  خیام این نقد بګیر دست از آن نسیه بدار که آواز
  دهل شنیدن از دور خوش است. څوک به خپل ژوند ون بچ کول غواری هغه  به ورک شی 
  خو چه کوم سری زما دخاطره ځان ورکول غواری هغه  به بچ شی. ۲۵- پس چه فایده ای دارد که شخص تمام
  دنیا را بچنګ آورد 
  اما حیات جاوید را از دست بدهد . قابل توجه ثروتمندان
  مثلا مومن با دارایی ها نجومی که این ګفته هارا کنار میګذارند؟  پاپها در بهتری کاخها زندګی میکنند  روحانیون عالیرتبه در قصرهای سلطنتی بسر میبرند
  درصورتیکه مولای آنان مسیح در کنار کوچه ها می خوابید؟  خوب ګروهی از دین ثروت اندوخته اند و ګروهی هم
  همه چیز خود را بخاطر باور دینی شان از کف داده اند  که بنی آدم دا ټوله دنیا د خپل ځان په بدل حاصله کړی نو څه په ومومی؟ ۲۶- هرکه در این جهان از من و از سخنان
  من عار داشته باشد من نیز وقتی در جلال خود و جلال پدر با فرشته ګان مقدس به جهان
  بازګردم  از او عار خواهم داشت  زمان برګشت معلوم نیست یعنی به عمر بسیاری
  نخواهد رسید.  وعده ای دیګر؟ که تنها با
  عشق قابل قبول است نه با معامله ګری.  ځکه چه
  هر هغه څوک چه  په ما یا زمان به کلام
  وشرمیږی نو ابن آدم به دهغه  نه وشرمیږی .
  هرکله  چه هغه  په خپله 
  او دخپل پلار او د پاکو فرشتو د شان و شوکت سره راشی.  

   

  ۲۷- اما
  یقین بدانید که در اینجا کسانی ایستاده اند 
  که تاملکوت خدا را نبینند نخواهند مرد. از آن زمان دو هزار سال میګذرد و هنوز ملکوت خدا به زمین نرسیده است و تمامی
  آنان مرده اند؟ او زه تاسو ته وایم چه دلته ځنی داسی کسان ولار دی چه هغوی به مرګ
  تر هغی ونه وینی تر څو یی چه د خدایی بادشاهی لیدلی نه وی؟

 • دوستان گرامی  میخواهم برایتان در اینجا قسمتهایی از انجیل را بگذارم تا ببینید که تمامی اش وعده به آینده های دور است مثلا دوهزار سال پیش وعده داده بودند که تا ملکوت را نبینید نخواهید مرد؟  این هم قسمتهایی از انجیل با ترجمه فارسی و پشتو   شاید تنها راه درک ادیان خواندن اصل کتابهایشان باشد و دقت در درک آنان؟

  اعتقاد
  پتروس در باره عیسی    ۱۸- یک روز که عیسی
  به تنهایی دعا میکرد شاګردانش نزد او آمدند و او از ایشان پرسید : به نظر
  مردم  من که هستم؟ دعیسی په باره کښی د
  پطروس اقرار.  یوه ورځ چه عیسی  یواځی دعا کوله  او دهغه مریدان  هم حاضر وو نو هغه د هغوی نه تپوس وکړو  پرسید 
  چه خلک څه وایی چه زه څوک یم؟ ۱۹- جواب دادند تحیی
  تعمید دهنده یا الیاس نبی و یا یکی از پیامبران قدیم  که زنده شده است.  هغوی جواب ورکړو  څوک خو وایی چه بیتسمه
  ورکوونیک یحیی دی  نور د الیاس کڼی او ځنی
  دا وایی چه دپخوانو انبیا نه څوک بیا ژوندی شوی دی. ۲۰- آنګاه از ایشان پرسید  شما چه  شما مرا که میدانید؟ پتروس در پاسخ ګفت تو مسیح
  موعود هستی. نو هغه ورته ووییل  چه 
  تاسو څه وایی چه زه څوک یم؟  پطروس
  جواب ورکړو  د خدای مسیح.

   

  عیسی مرګ
  خود را پیشګویی میکند.  دعیسی د خپل مرګ او
  بیا ژوند کیدلو په باره کښی پیش ګویی ۲۱- اما عیسی ایشان رامنع کرد اکیدا که این
  موضوع را با کسی در میان نګذارند. بیا عیسی هغوی په کلکه منع کرل چه  دا حال به ګوری چا ته نه
  وایی. ۲۲- سپس به ایشان فرمود که لازم است که من رنج و عذاب بسیار بکشم . بزرګان
  قوم کاهنان اعظم  و علمای دین مرا محکوم
  کرده خواهند کشت . اما من روز سوم زنده خواهم شد. او هغه
  ووییل چه  این آدم په
  خامخا ډیری سختی زغمی چه مشران  مشران
  کاهنان  او دشرعی عالمان  به یی رد کوی چه قتل کری شی او بیا به په دریمه
  ورځ ژوندی پاڅولی شی. ۲۳-سپس بهمه فرمود هر کسی که میخواهد مرا پیروی کند
  بایدازخواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هرروز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر
  دوش بکشد و بدنبال من بیاید.  او هغه ټولو ته ووییل  که څوک زما
  مریدی خوښوی نو هغه  د خپل خواهشات شا ته
  وغورزوی او هره ورځ د هغه خپله سولی پورته 
  کوی او په ما پسی د راځی.   ۲۴-
  هرکه در راه من جانش را از دست بدهد حیات جاودان را خواهد یافت  اما هرکه بکوشد جانش را حفظ کند  حیات جاودان را از دست خواهد داد  . وعده به آینده  خیام این نقد بګیر دست از آن نسیه بدار که آواز
  دهل شنیدن از دور خوش است. څوک به خپل ژوند ون بچ کول غواری هغه  به ورک شی 
  خو چه کوم سری زما دخاطره ځان ورکول غواری هغه  به بچ شی. ۲۵- پس چه فایده ای دارد که شخص تمام
  دنیا را بچنګ آورد 
  اما حیات جاوید را از دست بدهد . قابل توجه ثروتمندان
  مثلا مومن با دارایی ها نجومی که این ګفته هارا کنار میګذارند؟  پاپها در بهتری کاخها زندګی میکنند  روحانیون عالیرتبه در قصرهای سلطنتی بسر میبرند
  درصورتیکه مولای آنان مسیح در کنار کوچه ها می خوابید؟  خوب ګروهی از دین ثروت اندوخته اند و ګروهی هم
  همه چیز خود را بخاطر باور دینی شان از کف داده اند  که بنی آدم دا ټوله دنیا د خپل ځان په بدل حاصله کړی نو څه په ومومی؟ ۲۶- هرکه در این جهان از من و از سخنان
  من عار داشته باشد من نیز وقتی در جلال خود و جلال پدر با فرشته ګان مقدس به جهان
  بازګردم  از او عار خواهم داشت  زمان برګشت معلوم نیست یعنی به عمر بسیاری
  نخواهد رسید.  وعده ای دیګر؟ که تنها با
  عشق قابل قبول است نه با معامله ګری.  ځکه چه
  هر هغه څوک چه  په ما یا زمان به کلام
  وشرمیږی نو ابن آدم به دهغه  نه وشرمیږی .
  هرکله  چه هغه  په خپله 
  او دخپل پلار او د پاکو فرشتو د شان و شوکت سره راشی.  

   

  ۲۷- اما
  یقین بدانید که در اینجا کسانی ایستاده اند 
  که تاملکوت خدا را نبینند نخواهند مرد. از آن زمان دو هزار سال میګذرد و هنوز ملکوت خدا به زمین نرسیده است و تمامی
  آنان مرده اند؟ او زه تاسو ته وایم چه دلته ځنی داسی کسان ولار دی چه هغوی به مرګ
  تر هغی ونه وینی تر څو یی چه د خدایی بادشاهی لیدلی نه وی؟

 • دوستان گرامی  میخواهم برایتان در اینجا قسمتهایی از انجیل را بگذارم تا ببینید که تمامی اش وعده به آینده های دور است مثلا دوهزار سال پیش وعده داده بودند که تا ملکوت را نبینید نخواهید مرد؟  این هم قسمتهایی از انجیل با ترجمه فارسی و پشتو   شاید تنها راه درک ادیان خواندن اصل کتابهایشان باشد و دقت در درک آنان؟

  اعتقاد
  پتروس در باره عیسی    ۱۸- یک روز که عیسی
  به تنهایی دعا میکرد شاګردانش نزد او آمدند و او از ایشان پرسید : به نظر
  مردم  من که هستم؟ دعیسی په باره کښی د
  پطروس اقرار.  یوه ورځ چه عیسی  یواځی دعا کوله  او دهغه مریدان  هم حاضر وو نو هغه د هغوی نه تپوس وکړو  پرسید 
  چه خلک څه وایی چه زه څوک یم؟ ۱۹- جواب دادند تحیی
  تعمید دهنده یا الیاس نبی و یا یکی از پیامبران قدیم  که زنده شده است.  هغوی جواب ورکړو  څوک خو وایی چه بیتسمه
  ورکوونیک یحیی دی  نور د الیاس کڼی او ځنی
  دا وایی چه دپخوانو انبیا نه څوک بیا ژوندی شوی دی. ۲۰- آنګاه از ایشان پرسید  شما چه  شما مرا که میدانید؟ پتروس در پاسخ ګفت تو مسیح
  موعود هستی. نو هغه ورته ووییل  چه 
  تاسو څه وایی چه زه څوک یم؟  پطروس
  جواب ورکړو  د خدای مسیح.

   

  عیسی مرګ
  خود را پیشګویی میکند.  دعیسی د خپل مرګ او
  بیا ژوند کیدلو په باره کښی پیش ګویی ۲۱- اما عیسی ایشان رامنع کرد اکیدا که این
  موضوع را با کسی در میان نګذارند. بیا عیسی هغوی په کلکه منع کرل چه  دا حال به ګوری چا ته نه
  وایی. ۲۲- سپس به ایشان فرمود که لازم است که من رنج و عذاب بسیار بکشم . بزرګان
  قوم کاهنان اعظم  و علمای دین مرا محکوم
  کرده خواهند کشت . اما من روز سوم زنده خواهم شد. او هغه
  ووییل چه  این آدم په
  خامخا ډیری سختی زغمی چه مشران  مشران
  کاهنان  او دشرعی عالمان  به یی رد کوی چه قتل کری شی او بیا به په دریمه
  ورځ ژوندی پاڅولی شی. ۲۳-سپس بهمه فرمود هر کسی که میخواهد مرا پیروی کند
  بایدازخواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هرروز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر
  دوش بکشد و بدنبال من بیاید.  او هغه ټولو ته ووییل  که څوک زما
  مریدی خوښوی نو هغه  د خپل خواهشات شا ته
  وغورزوی او هره ورځ د هغه خپله سولی پورته 
  کوی او په ما پسی د راځی.   ۲۴-
  هرکه در راه من جانش را از دست بدهد حیات جاودان را خواهد یافت  اما هرکه بکوشد جانش را حفظ کند  حیات جاودان را از دست خواهد داد  . وعده به آینده  خیام این نقد بګیر دست از آن نسیه بدار که آواز
  دهل شنیدن از دور خوش است. څوک به خپل ژوند ون بچ کول غواری هغه  به ورک شی 
  خو چه کوم سری زما دخاطره ځان ورکول غواری هغه  به بچ شی. ۲۵- پس چه فایده ای دارد که شخص تمام
  دنیا را بچنګ آورد 
  اما حیات جاوید را از دست بدهد . قابل توجه ثروتمندان
  مثلا مومن با دارایی ها نجومی که این ګفته هارا کنار میګذارند؟  پاپها در بهتری کاخها زندګی میکنند  روحانیون عالیرتبه در قصرهای سلطنتی بسر میبرند
  درصورتیکه مولای آنان مسیح در کنار کوچه ها می خوابید؟  خوب ګروهی از دین ثروت اندوخته اند و ګروهی هم
  همه چیز خود را بخاطر باور دینی شان از کف داده اند  که بنی آدم دا ټوله دنیا د خپل ځان په بدل حاصله کړی نو څه په ومومی؟ ۲۶- هرکه در این جهان از من و از سخنان
  من عار داشته باشد من نیز وقتی در جلال خود و جلال پدر با فرشته ګان مقدس به جهان
  بازګردم  از او عار خواهم داشت  زمان برګشت معلوم نیست یعنی به عمر بسیاری
  نخواهد رسید.  وعده ای دیګر؟ که تنها با
  عشق قابل قبول است نه با معامله ګری.  ځکه چه
  هر هغه څوک چه  په ما یا زمان به کلام
  وشرمیږی نو ابن آدم به دهغه  نه وشرمیږی .
  هرکله  چه هغه  په خپله 
  او دخپل پلار او د پاکو فرشتو د شان و شوکت سره راشی.  

   

  ۲۷- اما
  یقین بدانید که در اینجا کسانی ایستاده اند 
  که تاملکوت خدا را نبینند نخواهند مرد. از آن زمان دو هزار سال میګذرد و هنوز ملکوت خدا به زمین نرسیده است و تمامی
  آنان مرده اند؟ او زه تاسو ته وایم چه دلته ځنی داسی کسان ولار دی چه هغوی به مرګ
  تر هغی ونه وینی تر څو یی چه د خدایی بادشاهی لیدلی نه وی؟

 • zartosht

  جناب j2 شما که این همه ایه میدانید ایا ایه های قران مبنی براحترام به والدین را نخوانده اید که میگوید حتی اکر پدر ومادر به شما ظلم کرند باز هم حق حتی کوچکترین اخم وتوهینی ندارید؟ ایا عقل سلیم شما قبول میکند درکتابی که تا این اندازه به حقوق والدین وفرزندی احترام میگذارد درباره کشتن انسانها براحتی سخن بگوید؟! دوست عزیز این کتاب هم مثل شیمی وفیزیک تفسیر میخواهد.مثلا در قران امده که خدا دست دارد این یعنی چه؟عزیز من تمام ایات قران تفسیر میخواهد.اگر اسلام ادمکش بود محمد(ص) درزمان فتح مکه میبایست تمام مخلفان خود از جمله ابوسفیان را از دم تیغ خود رد میکرد نه اینکه بگوید الیوم یوم المرحمه یعنی امروز روز رحمت وبخشش است وخانه ابوسفیان که همه میدانند تا چه اندازه با محمد(ص) دشمن بود امن ترین خانه هاست.

 • zartosht

  جناب j2 شما که این همه ایه میدانید ایا ایه های قران مبنی براحترام به والدین را نخوانده اید که میگوید حتی اکر پدر ومادر به شما ظلم کرند باز هم حق حتی کوچکترین اخم وتوهینی ندارید؟ ایا عقل سلیم شما قبول میکند درکتابی که تا این اندازه به حقوق والدین وفرزندی احترام میگذارد درباره کشتن انسانها براحتی سخن بگوید؟! دوست عزیز این کتاب هم مثل شیمی وفیزیک تفسیر میخواهد.مثلا در قران امده که خدا دست دارد این یعنی چه؟عزیز من تمام ایات قران تفسیر میخواهد.اگر اسلام ادمکش بود محمد(ص) درزمان فتح مکه میبایست تمام مخلفان خود از جمله ابوسفیان را از دم تیغ خود رد میکرد نه اینکه بگوید الیوم یوم المرحمه یعنی امروز روز رحمت وبخشش است وخانه ابوسفیان که همه میدانند تا چه اندازه با محمد(ص) دشمن بود امن ترین خانه هاست.

 • zartosht

  جناب j2 شما که این همه ایه میدانید ایا ایه های قران مبنی براحترام به والدین را نخوانده اید که میگوید حتی اکر پدر ومادر به شما ظلم کرند باز هم حق حتی کوچکترین اخم وتوهینی ندارید؟ ایا عقل سلیم شما قبول میکند درکتابی که تا این اندازه به حقوق والدین وفرزندی احترام میگذارد درباره کشتن انسانها براحتی سخن بگوید؟! دوست عزیز این کتاب هم مثل شیمی وفیزیک تفسیر میخواهد.مثلا در قران امده که خدا دست دارد این یعنی چه؟عزیز من تمام ایات قران تفسیر میخواهد.اگر اسلام ادمکش بود محمد(ص) درزمان فتح مکه میبایست تمام مخلفان خود از جمله ابوسفیان را از دم تیغ خود رد میکرد نه اینکه بگوید الیوم یوم المرحمه یعنی امروز روز رحمت وبخشش است وخانه ابوسفیان که همه میدانند تا چه اندازه با محمد(ص) دشمن بود امن ترین خانه هاست.

 • zartosht

  جناب j2 شما که این همه ایه میدانید ایا ایه های قران مبنی براحترام به والدین را نخوانده اید که میگوید حتی اکر پدر ومادر به شما ظلم کرند باز هم حق حتی کوچکترین اخم وتوهینی ندارید؟ ایا عقل سلیم شما قبول میکند درکتابی که تا این اندازه به حقوق والدین وفرزندی احترام میگذارد درباره کشتن انسانها براحتی سخن بگوید؟! دوست عزیز این کتاب هم مثل شیمی وفیزیک تفسیر میخواهد.مثلا در قران امده که خدا دست دارد این یعنی چه؟عزیز من تمام ایات قران تفسیر میخواهد.اگر اسلام ادمکش بود محمد(ص) درزمان فتح مکه میبایست تمام مخلفان خود از جمله ابوسفیان را از دم تیغ خود رد میکرد نه اینکه بگوید الیوم یوم المرحمه یعنی امروز روز رحمت وبخشش است وخانه ابوسفیان که همه میدانند تا چه اندازه با محمد(ص) دشمن بود امن ترین خانه هاست.

 • zartosht

  برادر رزمنده قدیمی جالب اینجاست که شما وامثال شما همه را میکوبید ولی خودتون استناد به کتاب اعراب میکنید وجالبتر اینکه همه اسناد ما را به خورد ما دادند وجعلی است ولی اسناد شما که تعداد معدودی نیز میشود وتازه در مورد نویسنده ان اخبار ضدونقیض است درست است.حال انکه ما استناد به دانشمندان اروپایی و غیر مسلمان میکنیم وحتی حاضرم از تمام کتب الهی برای شما دلیل بیاورم اگر تعقل میکنید؟
  شما که تاریخ خوانید بد نیست به مقاله پیدا شدن بقایای کشتی نوح که در اینترنت قابل دسترسی است نگاهی بیندازید تا ببینید که چطور نوح به پنج تن(ع)متوسل شد ونجات یافت .در این کشف همه داشمندان و پروفسور هایی که تیم عملیاتی را تشکیل میدادند متفق القول اضهار داشتند کلمات حک شده بر روی لوح کشتی  که بزبان سانسکریت است مربوط است به اسامی پنج تن(ع).همه اینها دروغ است وفقط اسناد شما درست است!!!!!اگر شما قبول ندارید حق توهین به باورهای مردم را دارید این همون اعتقاد شماست!

 • zartosht

  برادر رزمنده قدیمی جالب اینجاست که شما وامثال شما همه را میکوبید ولی خودتون استناد به کتاب اعراب میکنید وجالبتر اینکه همه اسناد ما را به خورد ما دادند وجعلی است ولی اسناد شما که تعداد معدودی نیز میشود وتازه در مورد نویسنده ان اخبار ضدونقیض است درست است.حال انکه ما استناد به دانشمندان اروپایی و غیر مسلمان میکنیم وحتی حاضرم از تمام کتب الهی برای شما دلیل بیاورم اگر تعقل میکنید؟
  شما که تاریخ خوانید بد نیست به مقاله پیدا شدن بقایای کشتی نوح که در اینترنت قابل دسترسی است نگاهی بیندازید تا ببینید که چطور نوح به پنج تن(ع)متوسل شد ونجات یافت .در این کشف همه داشمندان و پروفسور هایی که تیم عملیاتی را تشکیل میدادند متفق القول اضهار داشتند کلمات حک شده بر روی لوح کشتی  که بزبان سانسکریت است مربوط است به اسامی پنج تن(ع).همه اینها دروغ است وفقط اسناد شما درست است!!!!!اگر شما قبول ندارید حق توهین به باورهای مردم را دارید این همون اعتقاد شماست!

 • zartosht

  برادر رزمنده قدیمی جالب اینجاست که شما وامثال شما همه را میکوبید ولی خودتون استناد به کتاب اعراب میکنید وجالبتر اینکه همه اسناد ما را به خورد ما دادند وجعلی است ولی اسناد شما که تعداد معدودی نیز میشود وتازه در مورد نویسنده ان اخبار ضدونقیض است درست است.حال انکه ما استناد به دانشمندان اروپایی و غیر مسلمان میکنیم وحتی حاضرم از تمام کتب الهی برای شما دلیل بیاورم اگر تعقل میکنید؟
  شما که تاریخ خوانید بد نیست به مقاله پیدا شدن بقایای کشتی نوح که در اینترنت قابل دسترسی است نگاهی بیندازید تا ببینید که چطور نوح به پنج تن(ع)متوسل شد ونجات یافت .در این کشف همه داشمندان و پروفسور هایی که تیم عملیاتی را تشکیل میدادند متفق القول اضهار داشتند کلمات حک شده بر روی لوح کشتی  که بزبان سانسکریت است مربوط است به اسامی پنج تن(ع).همه اینها دروغ است وفقط اسناد شما درست است!!!!!اگر شما قبول ندارید حق توهین به باورهای مردم را دارید این همون اعتقاد شماست!

 • F_a

  واقعا متاسفم که فحاشی وعقده گشایی جای نقدهای علمی و تاثیر گذار را گرفته .شاید ما ملت،محکوم به تعصب و عدم درک وتحمل همدیگر هستیم و فرق نمی کند که چه باوری داریم. اگر عدم تحمل مخالف از سوی متعصبین مذهبی ناپسند است، این همه تعصب وخشونت کلامی از جانب کسانی که ادعای رها شدن از خرافات و آزادی اندیشه دارند،بسیار زشتتر است. از دین به قول خودتان عقب مانده خارج شده اید اما اندکی هم برخردورزی و آزادگی شما اضافه نشده ضمن اینکه بر خلاف ادعایتان به حقایق تاریخی هم کاملا وفادار نبوده اید. اصولا یک نویسنده ومحقق تاریخ سعی می کند که تا جایی که ممکن است حقایق را بدون کوچکترین موضعگیری و جانبداری خاصی مطرح کند و نتیجه گیری را به خرد خواننده واگذار می کند والا نوشته اش هیچگونه ارزش و پشتوانه علمی ندارد.

 • F_a

  واقعا متاسفم که فحاشی وعقده گشایی جای نقدهای علمی و تاثیر گذار را گرفته .شاید ما ملت،محکوم به تعصب و عدم درک وتحمل همدیگر هستیم و فرق نمی کند که چه باوری داریم. اگر عدم تحمل مخالف از سوی متعصبین مذهبی ناپسند است، این همه تعصب وخشونت کلامی از جانب کسانی که ادعای رها شدن از خرافات و آزادی اندیشه دارند،بسیار زشتتر است. از دین به قول خودتان عقب مانده خارج شده اید اما اندکی هم برخردورزی و آزادگی شما اضافه نشده ضمن اینکه بر خلاف ادعایتان به حقایق تاریخی هم کاملا وفادار نبوده اید. اصولا یک نویسنده ومحقق تاریخ سعی می کند که تا جایی که ممکن است حقایق را بدون کوچکترین موضعگیری و جانبداری خاصی مطرح کند و نتیجه گیری را به خرد خواننده واگذار می کند والا نوشته اش هیچگونه ارزش و پشتوانه علمی ندارد.

 • F_a

  واقعا متاسفم که فحاشی وعقده گشایی جای نقدهای علمی و تاثیر گذار را گرفته .شاید ما ملت،محکوم به تعصب و عدم درک وتحمل همدیگر هستیم و فرق نمی کند که چه باوری داریم. اگر عدم تحمل مخالف از سوی متعصبین مذهبی ناپسند است، این همه تعصب وخشونت کلامی از جانب کسانی که ادعای رها شدن از خرافات و آزادی اندیشه دارند،بسیار زشتتر است. از دین به قول خودتان عقب مانده خارج شده اید اما اندکی هم برخردورزی و آزادگی شما اضافه نشده ضمن اینکه بر خلاف ادعایتان به حقایق تاریخی هم کاملا وفادار نبوده اید. اصولا یک نویسنده ومحقق تاریخ سعی می کند که تا جایی که ممکن است حقایق را بدون کوچکترین موضعگیری و جانبداری خاصی مطرح کند و نتیجه گیری را به خرد خواننده واگذار می کند والا نوشته اش هیچگونه ارزش و پشتوانه علمی ندارد.

 • Ardeshir20mazandarani

  «مغولان راه را بر شیخ بستند که یا تو را کشیم ، یا با تو لواط کنیم . پس از آن شیخ سی سال به نیک نامی بزیست» ” عبید زاکانی”

 • Ardeshir20mazandarani

  «مغولان راه را بر شیخ بستند که یا تو را کشیم ، یا با تو لواط کنیم . پس از آن شیخ سی سال به نیک نامی بزیست» ” عبید زاکانی”

 • Ardeshir20mazandarani

  «مغولان راه را بر شیخ بستند که یا تو را کشیم ، یا با تو لواط کنیم . پس از آن شیخ سی سال به نیک نامی بزیست» ” عبید زاکانی”

 • Abazarghafary

  از منظومه بلند …شیخان ،، جاکشان،،مفتخوران ،،آن جاکش  ،اول، که به جماران ،بودست //در کس کشی ،شهره ،خاص و عام ، بودست //این جاکش، دوم   ، خلف ،کس کش اوست //چون ، محمد ، رهبر ، کس کشان ،بودست //

 • Abazarghafary

  از منظومه بلند …شیخان ،، جاکشان،،مفتخوران ،،آن جاکش  ،اول، که به جماران ،بودست //در کس کشی ،شهره ،خاص و عام ، بودست //این جاکش، دوم   ، خلف ،کس کش اوست //چون ، محمد ، رهبر ، کس کشان ،بودست //

  • zartosht

   مه فشاند نور و سگ عوعو کند      هرکسی برطینت خود رو کند

 • Abazarghafary

  از منظومه بلند …شیخان ،، جاکشان،،مفتخوران ،،آن جاکش  ،اول، که به جماران ،بودست //در کس کشی ،شهره ،خاص و عام ، بودست //این جاکش، دوم   ، خلف ،کس کش اوست //چون ، محمد ، رهبر ، کس کشان ،بودست //

 • maziar

  تا هنگامی که واژه های اسلامی مانند لا اله الا الله.انشاءالله.الله اکبر و یا سوگند به تازی نامه .. ….و از این دست در دهان محالفان اسلام باشد اسلام عملا از بین نمیرود شیشه عمر تازی ها اسلام است باید این طلسم را با قدرت بزمین بکوبیم…..

 • maziar

  تا هنگامی که واژه های اسلامی مانند لا اله الا الله.انشاءالله.الله اکبر و یا سوگند به تازی نامه .. ….و از این دست در دهان محالفان اسلام باشد اسلام عملا از بین نمیرود شیشه عمر تازی ها اسلام است باید این طلسم را با قدرت بزمین بکوبیم…..

 • maziar

  تا هنگامی که واژه های اسلامی مانند لا اله الا الله.انشاءالله.الله اکبر و یا سوگند به تازی نامه .. ….و از این دست در دهان محالفان اسلام باشد اسلام عملا از بین نمیرود شیشه عمر تازی ها اسلام است باید این طلسم را با قدرت بزمین بکوبیم…..

 • :)

  از اون لغت “تازی” معلومه چقدر این مطلب با سند و مدرک و از روی منطق و واقعیت نوشته شده. میون اون کسی که ایرانی رو میگه عجم با اونی که عرب رو میگه تازی فقط یه فرق وجود داره. محل تولد. ایران با داشتن این “وبلاگ نویس” (؟) های فعال و فرهیخته نیازی دیگه به دکتر و آقایون و اینا نداره برای نابود شدن.

 • :)

  از اون لغت “تازی” معلومه چقدر این مطلب با سند و مدرک و از روی منطق و واقعیت نوشته شده. میون اون کسی که ایرانی رو میگه عجم با اونی که عرب رو میگه تازی فقط یه فرق وجود داره. محل تولد. ایران با داشتن این “وبلاگ نویس” (؟) های فعال و فرهیخته نیازی دیگه به دکتر و آقایون و اینا نداره برای نابود شدن.

 • :)

  از اون لغت “تازی” معلومه چقدر این مطلب با سند و مدرک و از روی منطق و واقعیت نوشته شده. میون اون کسی که ایرانی رو میگه عجم با اونی که عرب رو میگه تازی فقط یه فرق وجود داره. محل تولد. ایران با داشتن این “وبلاگ نویس” (؟) های فعال و فرهیخته نیازی دیگه به دکتر و آقایون و اینا نداره برای نابود شدن.

 • Farniaa

  آگاهی بسیار ارزنده و خوبیست تنها دلخوری ما بر این است که چرا نام پدیدآورنده فرتور (بقاش) را پاک کرده اید..!
  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=238139219562579&set=a.105295802846922.3968.100000995088864&type=1&theater

 • sasan

  یه سوال فنی؟ ما ایرانی ها با یه دونه زن خیلی راحت میتونیم ۱۰-۱۵تا بچه پس بندازیم چرا این بابا (محمد) با ۲۰-۳۰تا زن نتونست یه بچه بسازه؟؟؟ همین فاطمه هم ۱۰۰۱ جور شک توشه که از خود حضرت باشه؟ نکنه حضرت از کاندوم استفاده می کرده؟ میشه آقا جون چرا نشه! شما به معجزه اعتقاد داشته باشی حتماً میشه…

 • ناشناس

  تصویر طراحی شده توسط کلنل غیاثی  نود سال پیش با آبرنگ  که با کمک مطالعه  کتابهای تاریخی از آن حضرت طراحی کرده اند  ایشان در لباس تجارت هستند و در سن جوانی فراموش نشود که عربان هم در آن زمان دارای تمدنی بودند و شعرهایی خوب می سرودند. 

  • علی

   چقدر فرشته دور و ورش بودن.جناب بی فرشته هیچ جا نمیرفته.تازه اون دنیام که حوریاهم منتظرش بودن .اسلام دین حالو هوله.پیامبر شمشیر باز سکس دوست .کجای این یارو شبیه یه ÷یامبره خداییش

 • ناشناس

  تصویر فردوسی شاعر توانای نابغه  که توسط کلنل غیاثی در نود سال  پیش با کمک مطالعه کتابهای تاریخی از وی طراحی کرده اند. 

  • درباره
   رهبران اسلامی و سرکردګان آن

    

   امروز در
   روزنامه ای میخواندم که سرکردګان اسلام و رهبران آن اکثر به اسلام و حتی خدا هم
   اعتقادی ندارند آنچه آنان انجام میدهند سود دهی اسلامی است که مانند حربه ای از آن
   در پیکار جمع مال و منال وثروت وشهوت رانی سو استفاده میفرمایند  مقاله اضافه میکرد دلیلش هم
   فقر فرهنګی مادی و معنوی و عقب ګردهای تاریخی دربلاد اسلامی است  کشورهای اسلامی اکثر فقیر عقب افتاده  بیسواد جاهل و خرافه پرست هستند و رهبران هم از
   این تعصب های کور به نفع خود و اربابانشان سو استفاده میکند مقاله اضافه میکرد که ژاپن که بمراتب کشوری عقب افتاده تر از ایران
   وترکیه و دیګر کشورهای اسلامی بود و نیز با سنت پیچیده ای دست به ګریبان بود
   توانست از لحاظ صنعتی و علمی خود را همپای کشورهای اورپ و امریک کند ولی متاسفانه
   کشورهای ما بسبت خیانت رهبران خاین بی دین و بی ایمان و شیاد های جانماز آبکش همچنان به قهقرا میروند زیرا آن پول ثروت شهوت رانی و لذتهای
   دنیا را تنها برای خودشان میخواهند و به مردم اهمیتی نمی دهند و آنان را به وعده
   های دروغین سرګرم میکنند که مثلا در بهشت حوری چهل متری است
   که همیشه هم دوشیزه باقی می ماند.  عوض اینکه
   ثروتهای ملی مارا خرج تاسیس کارخانه های مادر 
   تولید  باز کردن مدرسه ها و مکتب ها
   و پوهنتون ها کنند آنها رابرای خرید بمب های یک میلیون دلاری
   و مواد منفجره و اسلحه میکنند و یا در بانکهای بقول خودشان کافرستانها در بنام
   خودشان می خوابانند و بدین ترتیب مارا به دستور اربابان خود باهم درګیر میکنند و
   خودشان به ریش همه ما می خندند. در حالیکه ما سرګرم بحث های
   صدتا یک غاز هستیم آنان ثروتهای مارا با کمک اربابانشان با تریلی از کشور خارج
   میکنند.   

    

    

   شنیدم که دزدی زبل نیمه شب

   ربود از طویله خر مش رجب

   رجب تا که شستش خبر دار شد

   جهان پیش چشمش شب تار شد

   درون طویله دو زانو نشست

   زمین و زمان را دم فحش بست

   یکی گفت تقصیر از آن توست

   که قفل
   طویله نبستی درست

   یکی گفت گیرید معمار را

   بنا کرده کوتاه دیوار را

   یکی گفت تقصیر از شحنه هاست

   که هر روز بر پا چنین صحنه هاست

   یکی گفت: نه، بوده تقصیر خر

   چرا ؟ چون که می کرد اگر عر و عر

   و یا یک کمی جفتک و گرد و خاک

   مسلم که آن دزد می زد به چاک

   شنیدم که با غیض مشدی رجب

   در آن بین می گفت : یاللعجب

   که هر کس به نوعی ست در اشتباه

   فقط دزد در این میان بی گناه

   قلم دست هالو چو در کار شد

   بدانید تاریخ تکرار شد

   شنیدم که در حومه ی اصفهان

   به شهری که نام خمینی بر آن

   به دست گروهی از اشرار پست

   حریم خصوصی مردم شکست

   نه در شب، که در روز جمعی پلید

   به دستان خود فاجعه آفرید

   نه از چوب قانون هراسی به دل

   نه از آدم و آدمیت خجل

   شنیدم که فرمود شیخ الانام

   نبودند زن ها علیه السلام

   و آن دیگری گفت: از مرد و زن

   همه مست بودند در انجمن

    

   به شهری که نام خمینی بر آن

   به دست گروهی از اشرار پست

   حریم خصوصی مردم شکست

   نه در شب، که در روز جمعی پلید

   به دستان خود فاجعه آفرید

   نه از چوب قانون هراسی به دل

   نه از آدم و آدمیت خجل

   شنیدم که فرمود شیخ الانام

   نبودند زن ها علیه السلام

   و آن دیگری گفت: از مرد و زن

   همه مست بودند در انجمن

   یکی گفت: آن جا به جای نماز

   همه بوده مشغول آواز و ساز

   یکی گفت
   : الحق که مردانشان

   ز غیرت نبردند هرگز نشان

   یکی از بزرگان صنف پلیس

   چنین گفت با لحن رک و سلیس

   که تحقیق کردیم بسیار زود

   «حجاب زنان» مشکل کار بود

   خلاصه همه بوده تقصیر کار

   به جز آن تجاوز گر نابکار

   کجایی ببینی عمو مش رجب

   که ما خوش بتازیم ، دنده عقب

   اگر در دهات تو خر می برند

   در این خطه ناموس را می درند

   جلو روی شوهر ، برادر، پدر

   تجاوز نمایند بی دردسر

   چرا این همه ظلم و هتک زنان

   در املاک آقا امام زمان

   محمدرضا
   عالی پیام

    

 • ناشناس

  دوستان گرامی به نظر من شاید انسان  یا بد باشد یا خوب و یا میان این دو   در میان مسلمانان آدمهای والا بسیار هستند که اعتقادی قوی دارند  حالا یا با مطالعه و یا با قبول باوری  بدون مطالعه .  تاختن  به باور های مردم آنهم بدون سند و اعتبار های تاریخی دری دوا نخواهد کرد .  در اینکه در هر دینی و در هر مکتب اجتماعی دزدان و شیادان نفوذ میکنند و با حربه اعتقاد های مردم آنان را غارت میکنند شکی نیست.  شاید بسیاری از کسانی که از بهم خوردن دری و تخته ای به مقامی میرسند هم در ابتدا آدمهای خوب و والایی بوده اند ولی در اثر تززیق  تملقهای بی انتها و احترامهای بیش از حد آنان فکر کرده اند که شاید خدایگانی هستند و خودشان هم نمی دانند نمونه اش همان دیوانه زنجیری قذافی است که براحتی مردم  هم میهن خود را قتل عام میکند  که شما موش هستید یا خس خاشاک گویا کور است و کر صدای آزادی خواهی و شریک شدن در قدرت مردمش را نمی شنود و نمی بیند.  اینان از تفرقه و خشم مردم سو استفاده کرده به قدرت میرسند بعد هم فکر میکنند که دیگران برده های آنان هستند.  ما بایست با اتحاد و احترام بهم و به باورهای هم جلوی نفوذ آنان را سد کنیم  زیرا آنان درآمدهای ملی کشور را در دست دارند و پشتوانه های غارتگران بین المللی ولی ما اگر باهم در ضدیت و تفرقه آنهم سر دین ایمان هایمان باشیم بازنده هایی بیش نخواهیم بود.  برای بسیاری از انسانهای والا  رهبران مذهبی ویا پیامبران معبود و معشوقهایی به عیب و نقص هستند   براحتی نمی شود کاخهای ایده آلی آنان را مخروبه ای کرد. 

 • ناشناس

  اکنون که متاسفانه دوره بل بشو است بسیاری از جوانان ما خشم خودرا به باورهای دیګران خالی میکنند. شاید بعضی از آنان دارای مدارکی باشند ولی بطور کلی در این شرایط که مردم طبقه متوسط شاید درکل دنیا زیر فشار هستند تا از هم پاشیده شوند تفرقه بین ما به نفع غارتګران بین المللی است. این است که توهین به باورها مردمی که بسیاری از آنان وارسته هم هستند کاری سازنده نمی تواند باشد مګر اینکه مدرکهایی بسیار مستند داشته باشیم. اکنون ما درګیر دیوانه ګان شهرت شهوت قدرت هستیم نمونه های آن را در روزنامه ها میخوانید که مثلا قذافی فکر میکند که مردم بنده او هستند و تعداد آنان بی ارزش است اګر او چیزی بګوید مهم است و حرف مثلا میلیونها نفر دیګر ارزشی برای او نداشت و ندارد. او فکر میکند که او لایق این است که شاید حاکم کل جهان هم بشود که این مرض دیکتاتوری است. شرکتهای سازنده مواد منفجره و مواد مخدر برای بازار یابی این محصولات ګرانقیمت احتیاج به اشخاصی نظیر صدام بن لادن قذافی دارند که شناختی که از جنون قدرت طلبی آنان دارند به آڼان میدان عرض اندام میدهند. بعد هم کل ملت برای آنان بی ارزش و خس خاشاکی بیش نیست آنچه آنان فکر میکنند این است که ثروتهای ملی در دستهای بی کفایت آنان است و با این پول میتوانند مزدور اجیر کنند تا برای آنان بجنګند و خون بدهند؟ شرکتهای عظیم بیمه مواد منفجره و مواد مخدر و تاحدودی هم سایر شرکتهای عظیم بین المللی برای فروش محصولات خود احتیاج به مصرف ګرایی دارند تا بتوانند هرچه بیشتر بفروشند مثلا در قدیم اتومبیل خیلی دیر خراب میشد و یا یخچالها برای تمامی عمر صاحبان خود کار میکردند ولی امروز همه چیز بعد از چند سال فرسوده شده و خراب میشود و قابل تعمیر هم نیست یا تعمیر ګران است. همین طور بمب های یک میلیون دلاری اګر جنګی نباشد خریداری ندارد. این است که اینان سوداګران مرګ و جنګ هستند بعد هم با سو استفاده از تفرقه های بین مردم آب را ګل آلوده میسازند و با انداختن تفرقه بازار های خود را ګرم نګه میدارند.•

  و تحقیق کننده نیستم ولی حضرت محمد می بایست که دارای نبوغ نظامی و مدیریتی خیره کننده باشند که توانسته بود آن همه مردم را رهبری کنند؟ .
  • تصویر طراحی شده توسط کلنل غیاثی نود سال پیش با آبرنگ که با کمک مطالعه کتابهای تاریخی از آن حضرت طراحی کرده اند ایشان در لباس تجارت هستند و در سن جوانی فراموش نشود که عربان هم در آن زمان دارای تمدنی بودند و شعرهایی خوب می سرودند.

 • Mizadpana

  با سلام به تمام  افرادی که در این سایت مطالب خوبی می نویسند 

  چند سوال 
  ۱- تا حالا شده در مورد ایران به دانشمندان ایرانی انگیزه بدهید تا با دانش خود بدرد مردم بخورند
  ۲- تتا حالا شده نسبت به زمانی که نطفه شما بسته شده از مادرتان بپرسید 
  ۳- تا حالا شده در این مورد بالا از پدرانتان بپرسید 
  ۴- خیلی خوشحال شدم نمردم و حرام زاده دیدم

 • ناشناس

  بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِیم .آشنایی با آن روح بزرگ ،آن عزیز عرش نشین ،آن رستخیز ناگهان ،آن رحمت بی منتها ،آن آتش افروخته در بیشه اندیشه ها، آن نابغه نادره تاریخ ،آن شهسوار عالم معنا ، آن فلک پیمای چست خیز ، آن مهروی بوستان خدا ،و آن خوانسالار فقر حضرت خداوندگار مولانا جلال الدین محمد بن محمد بن حسین بلخی رومی دام برکاته . خو نداریم ، ای جمال مهتریکه لب ما خشک و تو تنها خوری…مولانابشنو از نیبشنو این آواز جاری بودن خون راکه بر تندیس عشق خنجر می زندبشنو آوای طنین تکسوار عاشق دشت پر از خون راکه مهمیز از برای دیدن معشوق محکم می زندنی نوای عاشق فرقت کشیده استنی شمیم یار خونابه چشیده ستنی دوای درد بیمار خداستنی سکوت ضجه های آشناست” بشنو این نی چون شکایت می‌کند “چند نصیحت از مولانا …گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن (مثل رود) • باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید) • اگرکسی اشتباه کرد آن رابپوشان (مثل شب) •وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ) •متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک) •بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا ) • آن فـریــدون جــهـــان مــعــنـــویبس بود برهان ذاتش مثنویمن چه گویم وصف آن عالی جنابنیست پیغمبر ولی دارد کتاب.”مگر در قرون وسطی از دین مسحیت به عنوان ابزاری برای از بین بردن مردم نکردند  از همه ادیان هم میشود خیر بیرون کشید و هم شر بستگی به تعبیر و توضیح دارد که یا آنان شیادان هستند و یا انسانهایی والا و شریف؟

 • Tavrij

  لطفا منابعتان را ذکر فرمایید.

  • این مطالب را کسانی که تعصب های شدید همراه با جهل دارند را دارند برای من نوشتند و من برای اینکه دیدی دیگر هم داشته باشیم در اینجا آوردم   اسمهای اشخاص با لاتین نوشته شده است  و تنها برای اطلاع رسانی است >

 • Rohullah Neda دوست کمی در باره این تصویر روشنی بیاندازید
  Farid Rehmani تصویرآقایی بوده که یکی ازغلامان ومرتدین میباشد ومطالب که به محض عام میگزارد همه فقط تشویق جوانان به سوی دین کثیف عیسویت می باشددرباره معلومات مقالات وی را تعقیب نمایدکه خودراحامی مسلمانان خطاب میکند درحالیکه به گفته خودش عکس برهنه دخترش راکه درآغوش دارد به نمایش عام میگزاردتا جوانان تشویق بیشتربه آزادی بیرون ازدایره اسلام ودین کثیف عیسویت شوند به امید هدایت ایشان ازجانب ذات تعالی باجمله مسلمانان که راه وی راتعقیب میکنند
  Sahameddin Ghiassi متاسفانه آقای فرید چشمانش را بر روی همه مشګل ها بسته است نظیر بچه بازی دزدی فساد رشوه خواری خیانت و تنها به شنای پدر دختری در یک استخر بند کرده است که نمیدانم از مشګلهای روانی باشد یا جنسی در آمریکا موقع دست دادن زن مرد همدیګر را در آغوش میګیرند اینجا معیارهایش فرق دارد مغز همه مثل بعضی ها پر از شهوت نیست زن نه تنها بعنوان یک وسیله جنسی بلکه به عنوان یک دوست همسر خواهر مورد احترام است ولی ایشان تنها یک تصویر از زن در مغرشان دارد تصویری زشت و بی معنا که هر تماسی را جنسی و شهوت آمیز می پندارند وبرای اینکه خودشان را ارضا کنند به دیګران می پیچند. شاید برای ایشان مشګل باشد که به زن به عنوان یک دوست نګاه کنند و حتی شنا را در اینور دینا باعث ؟ لرزش در دینشان میدانند. این فرد ګرایی و این تمامیت خواهی و این منم منم کردنها تنها باغث مشګل های بیشتری میشود ما میلیونها معتاد داریم دختران ما خود سوزی میکنند پسران ما خود ارضایی میکنند کار ندارند پوهنتون ندارند مسکن ندارند نمی توانند ازدواج کنند. وقتی که به کشورهای دیګری میروند با کتک خوردګی برخورد میشوند پناه جویان افغان در یونان هزاران مشګل در جامعه وجود دارد ولی ایشان تنها یک مطلب را می بینند و این شنای پدری با دخترش در استخر است؟ البته ایشان تقصیری هم ندارد این یک سیستم است که نظیر ایشان را بوجود میآورد تا آدمکی باشند با یک فکر ودید محدود و برای کشتن وحتی کشته شدن آماده باشند باعث کمال تاسف است. که زن سیتزی آنان تا این حد رشد کرده است و عوض خدمت به اجتماع تنها از یک بعد به زندګی نګاه میکنند در ضمن آنان عشق را هم که با سکس همراه باشد نمی شناسند آنان صرفا به همه چیز و همه عکس از دید جنسی مینګرند.
  Sahameddin Ghiassi لابد برای آقای فرید دست قطع کردن یک دزد بینوا اسلامی است ولی دزدی میلیاردی شیخان عرب خوبست ؟ یا دست دادن یک زن با یک مرد جرم ارتداد و جنایت است ولی اسیر کردن هزاران زن در شهوت کده های ثروتمندانی میلیاردی مسلمان مشګلی نیست؟ دزدی فساد و غارت ثروتهای ملی و خرید توپ تانک برای کشتن مردمان مظلوم کشورهای ما مهم نیست یا اعتیاد و بیکاری و غیره ولی شنا کردن یک پدر دختر در آمریکا که امری عادی است جرم است ؟ ګویا دیګران در حتی کابل شنا نمیکنند؟
  .
  Farid Rehmani خداوند تعالی شماوهمفکران شماراهدایت نصیب فرمایید آمیـــــــــــــن یارب العـــــــــالمین
  Farid Rehmani مامسلمان هستیم وهیچگاهی نمیخواهیم که چنین آزادی داشته باشیم که مارازدین واصول دینی که به آن پابندیم برگرداند وبیشترمتوجه اصول دنیوی سازد من وصدها افغان دیگرنمیخواهیم تا دین مان رابخاطرلذایز دنیوی بفروشیم زیراهمه مان آخرمیمیریم ونزد خداوندتعالی رفتنی هستیم وازهرکرده مان سوال خواهد شد پس خداوندتعالی آن روزرابالای مان آسان گرداند آمین یارب العالمی وچشم هایت رابازکن تا غرق درخرافات دنیوی نشوید خداوندتعالی شماوسایرهمراهان شمارا هدایت نصیب گرداند تا اندکی درباره دین مقدس اسلام فکرنماید وبه اصول آن خودراعیارسازید تا بعدازرفتن به نزدایزدمتعال جواب گوی اعمال زشتت باشی وبیش ازاین خودراغرق درخرافات دنیوی نسازمبادا مرگت در عالم پستی فرارسد ولحظه یی برای توبه ات باقی نماند آن لحظه لذت زندگی راخواهی دانست اما بسباردیرخواهد بود … من عارازآن دارم که شخصی بزرگترازخودم رانصیحت میدارم اما اندکی خجالت ازاین کارزشت اش نمی کشد وچی بی شرمانه دفاع ازعمل زشت ودورازافغانیت خویش می نماید
  Sahameddin Ghiassi If you want to work for the Just that is fine. That picture is also over 20 years old. I do not swim any more.
  Sahameddin Ghiassi خداوند زن را زیبا خلق کرد تا مرد از تنهایی بدر آید. حضرت حوا لخت بود حجاب اسلامی نداشت؟ من در اروپا تحصیل کرده ام و خود بخود با فرهنګ اینها آشنایی دارم اینان هم مارا التبه متعصب هایشان شیطان پرست و فاسد می پندازند آیا حق دارند؟ سعی کنید قرآن و کتابهای تمدنی اسلامی را بخوانید و بیشتر مطالعه کنید که ګفته اند ای همه جنګ جدل حاصل کوته نظری است چون دورن پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است اګر شما در یک خانواده بودایی بدنیا آمده بودند طوری دیګر بودید آیا اینطور نیست دین اسلام دین فضیلت تقوی پاکی و عفو و بزرګواری است نه دین کشت کشتار و تعصب ها و خرافه ها . زن تنهای وسیله کسب شهوت و خالی شدن آن نیست زن دوست است مهربان است زیبا است کمک است باهنر است حامی است مادر زن مرد برابرند و الطب العلم فرضیه علی کل مسلم و مسلمه ادیان الهی هم همه برای رستګاری بشر آمده اند مثلا چه عیب دارد که دختران ما هم همراه پدرانشان به مسجد بروند و کنار هم بنشینند؟ آیا این یک عمل جنسی است ؟ حضرت علی فرمود فرزند زمان باشید و با علم و دانش بجلو بروید من آنچه شرط بلاغ است با تو میګویم تو خواه از سخنم پند ګیر خواه ملال سعدیا مرد نکونام نمیرد هرګز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند بزرګش نخوانند اهل خرد که نام دیګران را به زشتی برد؟ کمی حافظ مولوی سعدی بخوانید شاید دید وسیع تری بیآبید.

 • Movafag

  مایه تعجب است که دینی به این بی اساسی توانسته ۱۴۰۰ سال دوام بیاورد و الان سریع رشدترین دین دنیا باشد. یا چندین میلیون مسمان دنیا همه بی عقلند که مطالب به این سادگی را نمیفهمند یا ….؟

 • Sheida

  من اولین باره که دارم تو صفحه ی شما گشت و گزار می کنم..اینکه دارین به مردم اطلاع رسانی می کنین خیلی خوبه..ولی چرا همه اینقدر فحاشی می کنن؟؟؟ من نه به هیچ دین و نه به هیچ خدایی اعتقاد ندارم..و لی دلیل نداره ما چه دیندار باشیم چه به بی دین به خاطر عقاید دیگران به اونا توهین کنیم!!!!

 • Rahaniahmed

  hameye ma mosalmanan khub midanim ke shomaha kistid va che doshmani ba ma darid,aghar eshtebah nakonam esm mardak ke gorane karim ra ayate sheytani nam dade bud roshtist,hemin shomaha nhastidke aberuye mosalmanan ra az beyn bordid,ba 2.3khat neveshte nemishe goran ve peyambar gerami va ahle beyt ra az cheshm andakht,man vagean delam be shoma misuzad,chon khodetan ham bi neveshtehayetan etegad nadarid,LA ELAHA ELLALLAH MOHAMMADAN RASULOLLAH ALIYYEN VALIULLAH

 • Marjan Sadeghian Dadgar

  ای مردم بدانید موضوع بند ۱۰ این متن بی محتوا دروغ اندر دروغ است چرا که ایشان عایشه را در ۹ سالگی به عقد خویش در آورد و تا پایان عمر مبارک خودشان یکبار هم با ایشان همبستر نشد. حالا این مطالب سخیف از کجا به ذهن پریش اقای سیروس پارسا خطور کرده حتما از اوهامات غیبی سرچشمه گرفته و قطعا نه از الهامات غیبی.

  و اما در مورد کار ایشان, همین بس که میدانیم حرفه ی ایشان در جوانی تجارت بوده و به همین سبب ایشان را محمد امین می گفتند چون که کاروان اجناس امانتی مردم و خود را از این شهر به آن شهر می بردند و تجارت می کردند.

  سئوال من از نگارنده نسبتا محترم این متن سخیف اینست که چگونه میتواند فردی با این مختصات ( مختصات شما) اینهمه پیرو برای آیین الهی خود داشته باشد؟ در حالی که اگر به تاریخ مراجعه کنیم می بینیم افرادی از اجداد نسبتا محترم شما روزی بر سر همین پیامبر عظیم الشآن شکمبه ی شتر کشیدند که شاید اگر کمک مردم نبود ایشان جان به جان آفرین تسلیم می کردند. علی ایحال در این لحظه جبرئیل امین بر ایشان می رسد و از ایشان می پرسد آیا میخواهی آسمان را به زمین بزنم و همه شان را هلاک کنم؟ ایشان می فرماید ای جبرئیل من مبعوث نشده ام الا برای رحمت. برای همین ایشان را رحمه للعالمین می نامند.

  در خاتمه بر مظلومیت ایشان همین بس که ناچیز بی مقداری چون تو می خواهد در مورد ایشان اظهار نظر کند.    

  • نسل سوخته

   محمد ۱۰ سال پس از این که ادعای پیامبری کرد عایشه را که ۶ سال داشت از پدرش خاستگاری کرد و ۳ سال بعد زمانی که عایشه ۹ سال داشت به عقد محمد در آمد عایشه تنها زن محمد بود که باکره به خانه او رفت
   شما میگین باهاش همبستر نشد چه حرف مسخره ای میزنی خانوم کی گفته همبستر نشده
   کی زن میگیره بعد باهاش همبستر نمیشه اصلا چرا این زنو گرفت؟شما اصلا بر چه اساس و منبعی حرف میزنی
   اما در مورد کار محمد در بچه گی در کنار حلیمه دایه خود چوپانی میکرد اما بعد که مادرش مرد به همراه ابوطالب عمویش به بازرگانی پرداخت و سپس برای خدیجه کار کرد اما بعد از ازدواج با خدیجه محمد کار نمیکرد و معمولادر کوهستانها و غار حرا بود بعد هم که خود را پیامبر نامید سهم خود را از غنائم که یک پنجم اموال بود بر میداشت.
   سوال من اینه خانوم شما که حرفهای فضول محله را کذب میخوانی چرا حرفهای خودت اینهمه ایراد داره مخصوصا اون قسمت که میگی همبستر نشد همونطور که همه میدونیم در کتابهای تاریخ اومده محمد برای تمام زنانش روزهایی رو قرار میداد و توانایی جماعش برابر ۴۰ مرد بود.

 • ریدم تو روحت محمد.تخلیه چاه محلمون تو قبرت

 • king

  توهین به دین یک میلیلارد ادم رویه زمین به این می گی ادب؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ادمی که خوابه میشه بیدارش کرد ولی ادمی که خودش رو به خواب زده نه
  باهات هیچ بحثی ندارم

  • نسل سوخته

   احترام گذاشتن به دینی که از برده داری و کشتن و ازدواج با بچه ۹ ساله و سنگسار حمایت میکنه غیر قابل انجامه.وقتی شما این نشانه های بربریت رو از  ذهن و کتابتون بیرون ریختین وقتی بی دینان رو نجس ندونستین.اونوقت راجع به احترام گذاشتن به عقایدتون حرف میزنیم.

 • Bale434

   با سلام .دوست عزیز مشکل شما این هست که با یک بید پوسیده، خشک مغز و بی اساس به اسلام نگاه میکنید آن هم بخاطره شرایط امروزی ایران . نوشته های شما اصلان ارزش تاریخی ندارد. برای مثال شما میگوید که محمد یک مشت عرب پا برهنه دور خود جم کرد (تربیت حرف زدن و افکار نژاد پرستی شما) و بعد به یک دختره ۹ ساله تجاوز کرد ( فحاشی کردن به سنت مردمان قدیم، حال اینکه این سنت در ایران ساسانی نیز رایج بود و روحانیان زرتشی با دختران ۹ ساله ارمنی ازدواج می کردند نگاه کنید به تاریخ History of Vardan and the Aremnian Wars ) و بعد سلمان فارسی همه چیز را به او آموخت (تنگ ذهنی ملی گرای شما ، حال اینکه در هیچ کدام از منابع اسلامی مانند ابن هشام و طبری اگرچه در مورد سلمان و پیشینه زندگی او سخن رفته است ولی ان چنان نیست که ما ایرانیان اغراق میکنیم ). اصلان برای  تاریخدانان و محققان این حرف های یک طرفانه. بچگانه و احساسی چه ارزشی دارد. 
  برای آشنای زندگی محمد کتاب تاریخ ابن هشام، طبری، خرگوشی، ابن کثیر و بسیاری دیگر را میتوان نام برد همچین  پورفوسر William Montgomery Watt دو کتاب ارزش من بنام Muhmmad at Mecca , Muhmmad at Medina را نوشته است. 

 • Bale434

  gg  با سلام .دوست عزیز مشکل شما این هست که با یک بید پوسیده، خشک مغز و بی اساس به اسلام نگاه میکنید آن هم بخاطره شرایط امروزی ایران . نوشته های شما اصلان ارزش تاریخی ندارد. برای مثال شما میگوید که محمد یک مشت عرب پا برهنه دور خود جم کرد (تربیت حرف زدن و افکار نژاد پرستی شما) و بعد به یک دختره ۹ ساله تجاوز کرد ( فحاشی کردن به سنت مردمان قدیم، حال اینکه این سنت در ایران ساسانی نیز رایج بود و روحانیان زرتشی با دختران ۹ ساله ارمنی ازدواج می کردند نگاه کنید به تاریخ History of Vardan and the Aremnian Wars ) و بعد سلمان فارسی همه چیز را به او آموخت (تنگ ذهنی ملی گرای شما ، حال اینکه در هیچ کدام از منابع اسلامی مانند ابن هشام و طبری اگرچه در مورد سلمان و پیشینه زندگی او سخن رفته است ولی ان چنان نیست که ما ایرانیان اغراق میکنیم ). اصلان برای  تاریخدانان و محققان این حرف های یک طرفانه. بچگانه و احساسی چه ارزشی دارد. 
  برای آشنای زندگی محمد کتاب تاریخ ابن هشام، طبری، خرگوشی، ابن کثیر و بسیاری دیگر را میتوان نام برد همچین  پورفوسر William Montgomery Watt دو کتاب ارزش من بنام Muhmmad at Mecca , Muhmmad at Medina را نوشته است. 

 • Www Amir_ss67

  بروکوس ننت،چیه این همه داری ازاسلام میترسی،اول برواطلاعات عمومیتاتکمیل کن بعد زر بزن پدرسگ

 • Sahameddinghiassi

   

  کسانی هستند که
  همه رفتارها را از سکس میدانند؟ ما باید در گفتن حقیقت ها با انصاف باشیم.

   

  پدران ما از دین
  اسلام یک دین علمی  مملو از مهر ودوستی
  زیبا پرستی که پشتوانه عظیم تمدن اسلامی را هم دارد بما گفته اند آنان حضرت محمد
  وحضرت علی را سمبل راستی  پاکی  دوستی علم و اخلاق به ما معرفی کرده اند. البته
  ما زا کودکی با این حس احترام به آنان تربیت شده ا یم.  تصاویری هم که از حضرت محمد و یا دیگر امامان
  شیعه در دسترس ما بوده است اشخاصی کاملا مهربان و روحانی بوده اند. البته هستند
  کسانی که نماز میخوانند  روزه هم میگیرند و
  جانماز آبکش میکنند ولی به مال و ناموس مردم هم تجاوز میکنند براحتی دروغ میگویند
  و از دین بعنوان حربه برای مقاصد مالی یا حتی جنسی خود سو استفاده میکنند و این
  تنها مختص مسلمانان بد نیست  بهاییان بد هم
  که اینهمه در فشار و ناراحتی هستند باز برخی از آنان همان خیانت در امانت و دروغ
  را سرلوحه خود ساخته اند واز کشتار و شهید شدن بیگناهان بهایی برای برداشتهای مادی
  سو استفاده میکنند درست مثل همان آخوندی که شاید به اخلاق  اهمیتی نمیدهد و براحتی ساعتها از مظلومیت حضرت
  حسین تعریف میکند ولی در جای خودش دزدی میکند و به مال و ناموس مردم هم در خفا دست
  درازی مینماید. بسیاری کسان هستند که واقعا به دین و حتی خدا و پیامبر هیچ اعتقادی
  ندارند و این تنها وسیله ای برای آنان تا دیگران را غارت کنند و یا به زنان و
  کودکان دست درازی نمایند که حتی همانطوریکه شینده اید کشیشان هم از این کارها
  مستثنی نیستند  دست درازی کشیش ها به
  کودکان مومنان در خارج از کشور ما هم بسیار اتفاق افتاده است. بدین ترتیب گروهی از
  دین ها به عنوان یک حربه سو استفاده میکنند و گروه دیگر هم تمامی هستی و حتی جان
  خود را برای  خاطر دینها از دست میدهند.

   

  حضرت بهاالله به
  بهاییان وصیت کرده است  که ای اهل عالم سراپرده
  دوستی در عالم انسانی بلند شده است به چشم بیگانگی به یکدیگر ننگرید   که همه بار یک دارید و برگهای یک شاخسار و
  گلبرگهای یک گلبن. ولی بهاییان در بین خود به دیگران اغیار و به خودیها احباب یا
  احبای الهی میگویند که این درست برخلاق گفته پیامبرشان است. همان تعصب و همان نفرت
  با دیگر ادیان بین بعضی از آنان است. درحالیکه اکنون اسلام قدرت دارد و اینهمه بی
  انصافی میشود بهاییان با نداشتن قدرت از همتایان مسلمان خود کمبودی ندارند. البته بعضی
  از آنان در بین آنان هم انسانان والا زیاد هستند همانطوریکه در بین مسلمانان هم
  خوشبختانه زیاد هستند.

   

  اکنون بعضی ها که
  حس انتقام جویی شان بسیار تحریک شده حتی نوک پیکان  ناراحتی های خود را بطرف پیامبران گرفته اند.و
  به حضرت محمد تهمت بچه بازی میزنند زیرا حضرت علی را در آغوش میگرفته است. یا اورا
  در رختخواب خودش میخوابانیده است. همانطوریکه میدانیم حضرت علی بعد ها حتی داماد
  حضرت محمد  شد؟  

  مردهایی هستند که
  دختر بچه و پسر بچه را با عشق افلاطونی دوست دارند و هیچ نظر جنسی به آنان ندارند
  مثلا در یک رختخواب خوابیدن یک دختر بچه با یک مرد نمی تواند همیشه جنسی باشد.
  بخصوص در شرق که عشق همراه با سکس یا عشق جنسی ناشناخته است و عشق بیشتر حالت
  رویایی و غیر جنسی دارد. انسان فریفیه زیبایی است و همیشه زیبایی دوستی با عشق
  جنسی همراه نیست همانطوریکه شما یک گل زیبا یا یک پرنده زیبا را دوست دارید. کسانی
  هم هستند که زنان زیبا را تنها بخاطر زیبایی شان و یا همدم بودن واستفاده از دانش
  و و ظرافت شان دوست دارند. البته من محقق حضرت محمد و حضرت علی نیستم اینکار را
  باید کسانی که سوابق علمی و تاریخی دارند انجام دهند. ولی به عنوان یک مرد میگویم
  که عشق تنها عشق جنسی نیست.  شاید هزاران
  نوع عشق وجود داشته باشد ومثلا عشق به همنوع ویا به کشور یا مردمان کشور. مولانا وحافظ
  و سعدی هم از عشق میگفتند  ولی آیاعشق در
  نظر آنان هم رابطه جنسی بوده است یا رابطه معنوی والهی. متاسفانه با مردن عشق است
  که این همه مشگل ها بوجود میآید. اگر عشقی عرفان 
  آسمانی و معنوی وجود داشته باشد بسیاری از مشگل ها حل خواهند شد. دختران زیبا
  و زنان دلفریب هم میتوانند از نظر بعضی از فلاسفه شاهکار سازنده ای باشند یا خالقی
  که ما از درک او عاجزیم. اگر مثلا بجای خدا 
  کلمه عشق ومحبت را قرار دهیم  و همه
  را دوست بداریم همانطوریکه مثلا حضرت مسیح فرمودند  همدیگر را دوست بدارید همانطوریکه من شما را
  دوست داشتم. حضرت مسیح هم کودکان را دوست داشتند و آنان را بغل میکردند و می
  بوسیدند آیا آنهم عشق شهوانی بوده است؟ بطور کلی تا مادامی که عمل جماع صورت
  نگرفته است ویا به آلت های جنسی دست درازی نشده است عشق میتواند عارفانه و عمیق و
  دوستی باشد یا؟ کما اینکه در غرب زنان و مردان همدیگر را بغل کرده می بوسند و در
  آغوش میگیرند  آیا این عمل جنسی است.  البته برای یک جوان شرقی که مملو از محرومیت
  جنسی است ویا مجبور به جلق زدن است چون نمی تواند مشعوقی داشته باشد و پراز عقده
  جنسی است او حتی ممکن است نگاه تحسین برانگیز یک مرد و به یک زن را هم تحمل نکند و
  با آن مخالف باشد یا مثلا شنای مختلط مردان و زنان با مایوهای دو تکه برایش غیر
  قابل هضم است ولی در صورتیکه در غرب اینها کاملا عادی است.

   

  بوسیدن یک زن توسط مرد البته بوسه های بسیار کوتاه نه
  مکیدنی ها لبان  و یا در آغوش گرفتن یک زن
  توسط یک مرد و یا دست دادن همه بطور کلی عادی است. مثلا در کلیسا های زنان کنار
  مردان می نشینند و دستهای هم را در دستهای یکدیگر میگذارند  آیا این عمل جنسی است؟ مسلم که نه ولی ممکن است
  از نظر یک جوان مسلمان متعصب این کار ها گناه باشند. ولی همین جوان متعصب غارت های
  میلیاردی و دزدیها و رشوه خواری های عظیم کشورش را زیر سیبلی رد میکند.

 • Jaber_hayyan314

  ریدم تو وجود برخی از جوونای ایرانی مثل جنابتان که امروزه براشون توهین تمسخر و نسبت دادن دروغ به بزرگای دین شده براشون روشنفکری و عقلانیت.
  شماها با اون آدمای افراطی که مردم ایران رو امروز به این خاری رسوندن هیچ فرقی ندارید.
  تف و لعنت بر شما افراطی ها که مایع ننگ انسانیتین

 • حسام

  شما مثل اینکه حرف حساب حالیتون نمیشه و همش توهین می کنید و اگر قرار بر این باشه گه زیادی می خوره هر کی توهین کنه
  این اسلام نیست که بد توصیف از نظر بعضی از آدم های نادون این آدماشن که جلوه اسلامو خراب کردن
  ببینم من یه سوال دارم یعنی شما می خوای بگی احمق ترین آدم ها توی دین اونا نیست یعنی شما میخوای بگی که اونا هیچ غلطی نمیکنن اونوقت همه جنایات و…تو اسلام

 • 12345

  ریدم تو طرز فکرتون. اون میخ بودن کوهها به زمین رو چندین سال پیش قرآن گفته اما علم بشر تازه کشف کرده که کوه ها به همون اندازه که بیرون زمین هستن، به همون اندازه هم تو زمین ریشه دارن. ولی شما احمقین و اینچیزها رو نمیفهمین
  تو قرآن اومده کوهها همچون ابر ها درحرکت اند و بشر فکر میکرد ثابت هستن. و چند دهه بیشتر نیست که به این حقیقت پی بردن
  تو قرآن اومده که تمام موجودات دارای جنسیت نر و ماده هستن حتی علف و نخود لوبیا و… و قدمت کشف این حقیقت توسط انسان به پنجاه سال هم نمیرسه!
  تو قرآن اومده زمین در روز قیامت به کارهایی که انجام دادین شهادت میده. و تازه دانشمندای ژاپنی کشف کردن که سنگ میتونه میلیونها سال صداها رو تو خودش حفظ کنه و به روشی ابداعی میتونن رمز گشایی و تبدیل به صدای دیجیتالش کنن.
  واقعا هم شما هم اون احمقهایی که پول میدن تا این خزئبلات رو بگین و هم اعضای سایت که ازتون حمایت میکنن، یک کلام الاغ تشریف دارید! البته بلانسبت الاغ!
  سخن آخر: قیامت قیافتون دیدنیه…