آیا این یک جنایت نیست که خرافات و مسائل موهوم دینی را به عنوان حقیقت به خورد کودکان میدهند؟ ۶۱

کودکان نوجوان را با خرافات دین اسیر کردن، آن هم در سنی که مغز آنان پاک، و آماده پذیرش هر نوع مطالب زشت و یا زیباست. ایا جنایت نیست؟ آیا مطالب دینی که کوچکترین جنبه علمی ندارد، و بیشتر خرافات است، به کودکان آموختن، به جای کتاب های شعر و ادبیات بلند پایه پارسی، کار درستی است؟.

کودکان نوجوان را با خرافات دین اسیر کردن، آن هم در سنی که مغز آنان پاک، و آماده پذیرش هر نوع مطالب زشت و یا زیباست. ایا جنایت نیست؟ آیا مطالب دینی که کوچکترین جنبه علمی ندارد، و بیشتر خرافات است، به کودکان آموختن، به جای کتاب های شعر و ادبیات بلند پایه پارسی، کار درستی است؟.

کودکان بسیار پاک تر و بی آلایش تر از آتند که درگیر مسائل دینی و فرایض موهوم الهی شوند.
کودکان ساده و زود باور و لج باز هستند، این جمله بدان معناست که وقتی شخصی به فرزند پنج ساله ی ما، از سفر محمّد با الاغش ” براق” به آسمان هفتم سخن بگوید و این دروغ شاخدار را جادو و معجزه ی الله بنامد، کودک به سادگی این موضوع را با جان و دل باور خواهد کرد و پس از آن حتّی اگر ما هر ساعت از شبانه روز را به صحبت کردن با کودک در این مورد که ” امکان ندارد کسی با الاغ به آسمان برود، چرا که الاغ اصلا توانایی پرواز ندارد” پبردازیم، بسیار سخت و غیر ممکن است که بتوانیم آن فکر مخدوش را از ذهن کودک بیرون کنیم.

این یک سوء استفاده از ذهن دست نخورده و بی آلایش کودکان است که مانند آینه تأثیر پذیر می باشد و تمیز و پاک کردن آن بسیار دشوار و تقریباً غیر ممکن است.  رژیم جنایت کار اسلامی برنامه دراز مدت در پیش دارد. در همه گردهمایی ها، و جمع کردن گروهی خردباخته و فرصت طلب همیشه خامنه ای دم از استمرار و پایندگی رژیم خود می زند و از کوردلان می خواهد در دوام و بقای آن بکوشند. به راستی خدشه کردن مغز و روان کودکان، با خرافات و آن چه آبشخور آخوند است، و موجب بقای او می شود، جنایت نیست؟.

مثالی که در بالا در مورد رفتن الاغ پیامبر به آسمان زده شد، تنها یک مثال کوچک بود، امّا اثرات اینگونه برخورد ها و رویداد ها در زندگی نوجوانی و جوانی کودک ما بسیار تاثیر گذار و سرنوشت ساز هستند.
از آن چه گفته شد، بی تردید نباید کودکان را در فضای مسموم خرافاتی و موهومات دینی رها کرد، باید همواره کنار آنان بود و اجازه نداد که افکاری از قبیل الله و جنّهم و بهشت و دیو و جن و فرشته و محرّم و حسن و حسین و رضا، حتّی به چند قدمی کودک ما نیز برسد. و این وظیفه پدر و مادر و بزرگتران است تا از سقوط کودکان خود در این گرداب متعفن و بی پایان آخوندی جلوگیری کنند.

وقتی که کودک ما به اندازه ای بالغ شد که توانایی تشخیص بد را از خوب و دروغ را از حقیقت و مزخرف و خرافات را از سخن راست و منطقی داشته باشد، آنگاه می توانیم او را آزاد بگذاریم تا ببیند، بشنود، بخواند، بسنجد و تصمیم بگیرد. آموزش دین در اروپا عموماً در دبیرستان است. آن هم آموزش همه ادیان در کنار هم، تا دانش آموز برداشتی از همه ادیان داشته باشد.
چنین کودکی با اینگونه روش آموزش و پرورش، تعصب خشک و به دور از منطق نخواهد داشت، هر سخنی را که از دهان هر یاوه گویی مثل آخوند بیرون بیاید را بدون اندیشیدن و سبک سنگین کردن، باور نخواهد کرد و نخواهد پذیرفت.

آینده این دختربچه به کجا می رسد؟ او یک فرهنگی خدمتگذار، یک پزشک با تجربه، و یا کارشناس مواد خوراکی خواهد شد؟ تجربه که این را نشان نمی دهد. تجربه می گوید که او در سن نوجوانی به یک آخوند فروخته شده، و همان ضعیفه ای خواهد شد که دین اسلام برای او به ارمغان آورده است.

همه ما شاهد این صحنه ی دردناک بوده ایم که پدر و مادر، چادر سپید گل گلی را سر دختر بچّه ی سه – چهار ساله ی خود کرده اند و دختر معصوم نیز، بی خبر از همه جا و بدون علم به اینکه در حال انجام چه کاری است و یا نماز و اسلام چیست و یا الله چه شخص جنایتکار و روان پریشی است، در حال سجده کردن و تقلید کردن از شخصی در حال نماز خواندن بود. یا کودکان را با پوشش عربی که به هیچ وجه با فرهنگ ما هم خوانی ندارد، آن ها را به اصطلاح به صورت کودکان لب تشنه در آورده اند که قرار است حضرت عباس برای آن ها آب بیاورد. آیا آموزش این همه خرافات که چندش آور بوده، وسوای آن که دوام و بقای آخوند را ضمانت می کند، و کودکان را دگم و یک دنده و مذهبی بدون اندیشه، و دنباله رو آخوند به به بار می آورد چیز دیگری هست؟.

یا اینکه به کودک یاد می دهند تا هنگام از زمین برخاستن، دستانش را به زانوانش زده و بگوید ” یا علی ” و یا بگوید ” یا الله ” ، کودک چه می داند که علی کیست و الله کجاست؟ او در ذهنش از این دو شخصیت آرام آرام، بت خواهد ساخت و روزی خواهد رسید که هیچکس قادر نخواهد بود تا حتّی یک کلمه نیز، در نزد او، نقد علی و یا الله را بکند.
یا که در ماه غم بار محرّم، لباس عربی تن کودک می کنند و نسبتش می دهند به علی اصغر و کودک نیز که بر سر دستان گرفته شده، شاهد عزاداری و گریه و زاری و بر سر و سینه کوبیدن مادر و اطرفیان خود است.

وادار کردن کودکان به نماز،آیا جنایت نیست؟ آیا نباید کودک به سن بالایی برسد که خود راجع به ادیان گوناگون مطالعه کند، و آن را می خواهد بر گزیند؟ آیا با این روش که مغز نوباوگان را پر از خرافات اسلام می کنند، حق انتخاب را از او نگرفته اند؟. آخر حقیقت اینست که اگر نوجوانی راجع به اسلام مطالعه کند، هرگز بدان تن در نخواهد داد.

وادار کردن کودکان به نماز،آیا جنایت نیست؟ آیا نباید کودک به سن بالایی برسد که خود راجع به ادیان گوناگون مطالعه کند، و آن را می خواهد بر گزیند؟ آیا با این روش که مغز نوباوگان را پر از خرافات اسلام می کنند، حق انتخاب را از او نگرفته اند؟. آخر حقیقت اینست که اگر نوجوانی راجع به اسلام مطالعه کند، هرگز بدان تن در نخواهد داد.

این همه اندوه و ماتم و مشاهده ی سر و کلّه های خونین مردان بر اثر قمه و چاقو زدن بر سرشان و یا دیدن مردمانی که یک دست سیاه پوشیده اند و خود را با خاک و گل می پوشانند و یا شاهد جان دادن گوسفندان بی نوا و کشته شدن شان به آن طرز وحشیانه بودن، چه تاثیراتی می تواند در روح و افکار کودک داشته باشد؟
آیا قرار دادن کودک در چنین موقعیت هایی در سطح اجتماع، جنایت نیست و پدر و مادر کودک  که شریک این  جنایت ها هستند، نبایدباید مجازات شوند؟. اگر کودک را در چنین شرایطی که شاهد هرگونه خشونت و جنایت و افکار غم انگیز می باشد قرار دادن، کودک آزاری و جنایت نیست، پس  تعریف کودک آزاری چیست؟.

کودک آزاری به تعریف سازمان بهداشت جهانی
” کودک آزاری شامل رفتارهایی است که توسط افراد دیگرخصوصاً بزرگسالان نسبت به کودکان انجام می گیرد و به نوعی به سلامت جسمی و روانی کودکان آسیب می رساند.
کودک آزاری بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی، عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند. از این روی، با تعریف سازمان بهداشت جهانی،  هر انسان کمتر از ۱۸ سال ،کودک محسوب می شود.و از دیدگاه حقوقی کودک یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به رشد جسمی و روانی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.

کودک نوزاد را اسیر هیولای دین کردن، جنایت است. چرا در کشورهای مسلمان آنقدر خشونت است؟ چرا آنقدر کشت و کشتار است؟. قتل های به اصطلاح ناموسی در کجا بیشتر است؟ عقب ماندگی و بی سوادی کدام یک از کشورها بیشتر است؟ اگر به همه این ها مراجعه کنید، سر از اسلام در می آورید. و بهترین آن هم در عربستان است. کشور جهل ، تاریکی، بی سوادی، شهوت و کشتن.

کودک نوزاد را اسیر هیولای دین کردن، جنایت است. چرا در کشورهای مسلمان آنقدر خشونت است؟ چرا آنقدر کشت و کشتار است؟. قتل های به اصطلاح ناموسی در کجا بیشتر است؟ عقب ماندگی و بی سوادی کدام یک از کشورها بیشتر است؟ اگر به همه این ها مراجعه کنید، سر از اسلام در می آورید. و بهترین آن هم در عربستان است. کشور جهل ، تاریکی، بی سوادی، شهوت و کشتن.

تعریف سازمان بهداشت جهانی، عبارت است از : «آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند”. حال به نظر شما خوانندگان گرامی، خوراندن مطالب دینی و تزریق خرافات به کودکی که قادر به تشخیص درست از ناردست نمی باشد، کودک آزاری محسوب نمی شود و شخص سرپرست سزاوار مجازات نیست؟.

باید کودکان را از همه ی اجتماعات مذهبی که در آن آخوند و یا آخوند صفت، مشغول فضله پراکنی و دروغ گفتن و تزریق خرافات می باشند، دور نگاه داشت تا کودک از آسیب های روحی و روانی در آتیه ی خویش، در امان بماند. پاز آن چه گفته شد نتیجه گرفته می شود که اگر ما، کودک های بی آلایش و پاک خویش را درگیر مسائل دینی و آموزه هایش کنیم، عملی است که با جنایت برابر است.

دانش و آموخته ی های کودک بسیار کم و ناچیز می باشد تا بخواهد مسلمان و یا مسیحی و یا یهودی و زرتشتی و بودایی و… نام بگیرد. از این روی ما باید بیاموزیم که خوشبختانه، همه ی کودکان جهان، فقط انسان هستند و تا زمانی که درگیر هیچ دینی نشده باشند، انسان نیز باقی خواهند ماند.

این را جلسات انس با قرآن برای کودکان در مسجد ولی عصر قم نامیده اند. از این  جنایت بزرگتر نیست که ذهن پاک نوجوان را با خرافات دینی، آنهم قرآن که کتابی پر از خشونت و سراپا دستور کشتن است، پر کرد. با این کار حق انتخاب جوا ن که دین خود را خود انتخاب کند، از میان برده اید.

این را جلسات انس با قرآن برای کودکان در مسجد ولی عصر قم نامیده اند. از این جنایت بزرگتر نیست که ذهن پاک نوجوان را با خرافات دینی، آنهم قرآن که کتابی پر از خشونت و سراپا دستور کشتن است، پر کرد. با این کار حق انتخاب جوا ن که دین خود را خود انتخاب کند، از میان برده اید.

 • له کردن طبقه فقیر و متوسط در تمامی دنیا 

  کاپیتالیست های تمامیت خواه و غارتگرهمراه با کمونیست های قلابی و خاین و با
  کمک رهبران دروغین مذهبی جانمازآبکش برای غارت و له کردن طبقه متوسط و فقیر دست در
  دست هم دارند ملتهای تحت ستم و مردم متوسط و فقیر متحد شوید و حق انسانی خود را از
  غارتگران بگیرید . متاسفانه ریشه این غارت و این فقر فرهنگی بسیار عمیق است و هم سرمایه داران نجومی و دولتمردان بین المللی در این غارتگریها و این تفرقه ها دست دارند  برنامه ای که اکنون در دست دارند نفرت بین دینداران و بی دین ها است  ما بایست مواظب باشیم که آلت دست آنان نشویم  ؟  تنها نجات ما از این دام  احترام به باورهای هم  در پی علم و دانش و صنعت رفتن است مسایل دیگر با بالا رفتن سطح دانش و بینش مردم و خرد گرایی خود بخود حل میشود. دانشجویی بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و برای دانش آموزی حتی اگر شده به چین هم بروید 

 • له کردن طبقه فقیر و متوسط در تمامی دنیا 

  کاپیتالیست های تمامیت خواه و غارتگرهمراه با کمونیست های قلابی و خاین و با
  کمک رهبران دروغین مذهبی جانمازآبکش برای غارت و له کردن طبقه متوسط و فقیر دست در
  دست هم دارند ملتهای تحت ستم و مردم متوسط و فقیر متحد شوید و حق انسانی خود را از
  غارتگران بگیرید . متاسفانه ریشه این غارت و این فقر فرهنگی بسیار عمیق است و هم سرمایه داران نجومی و دولتمردان بین المللی در این غارتگریها و این تفرقه ها دست دارند  برنامه ای که اکنون در دست دارند نفرت بین دینداران و بی دین ها است  ما بایست مواظب باشیم که آلت دست آنان نشویم  ؟  تنها نجات ما از این دام  احترام به باورهای هم  در پی علم و دانش و صنعت رفتن است مسایل دیگر با بالا رفتن سطح دانش و بینش مردم و خرد گرایی خود بخود حل میشود. دانشجویی بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و برای دانش آموزی حتی اگر شده به چین هم بروید 

 • له کردن طبقه فقیر و متوسط در تمامی دنیا 

  کاپیتالیست های تمامیت خواه و غارتگرهمراه با کمونیست های قلابی و خاین و با
  کمک رهبران دروغین مذهبی جانمازآبکش برای غارت و له کردن طبقه متوسط و فقیر دست در
  دست هم دارند ملتهای تحت ستم و مردم متوسط و فقیر متحد شوید و حق انسانی خود را از
  غارتگران بگیرید . متاسفانه ریشه این غارت و این فقر فرهنگی بسیار عمیق است و هم سرمایه داران نجومی و دولتمردان بین المللی در این غارتگریها و این تفرقه ها دست دارند  برنامه ای که اکنون در دست دارند نفرت بین دینداران و بی دین ها است  ما بایست مواظب باشیم که آلت دست آنان نشویم  ؟  تنها نجات ما از این دام  احترام به باورهای هم  در پی علم و دانش و صنعت رفتن است مسایل دیگر با بالا رفتن سطح دانش و بینش مردم و خرد گرایی خود بخود حل میشود. دانشجویی بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و برای دانش آموزی حتی اگر شده به چین هم بروید 

 • له کردن طبقه فقیر و متوسط در تمامی دنیا 

  کاپیتالیست های تمامیت خواه و غارتگرهمراه با کمونیست های قلابی و خاین و با
  کمک رهبران دروغین مذهبی جانمازآبکش برای غارت و له کردن طبقه متوسط و فقیر دست در
  دست هم دارند ملتهای تحت ستم و مردم متوسط و فقیر متحد شوید و حق انسانی خود را از
  غارتگران بگیرید . متاسفانه ریشه این غارت و این فقر فرهنگی بسیار عمیق است و هم سرمایه داران نجومی و دولتمردان بین المللی در این غارتگریها و این تفرقه ها دست دارند  برنامه ای که اکنون در دست دارند نفرت بین دینداران و بی دین ها است  ما بایست مواظب باشیم که آلت دست آنان نشویم  ؟  تنها نجات ما از این دام  احترام به باورهای هم  در پی علم و دانش و صنعت رفتن است مسایل دیگر با بالا رفتن سطح دانش و بینش مردم و خرد گرایی خود بخود حل میشود. دانشجویی بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و برای دانش آموزی حتی اگر شده به چین هم بروید 

 • له کردن طبقه فقیر و متوسط در تمامی دنیا 

  کاپیتالیست های تمامیت خواه و غارتگرهمراه با کمونیست های قلابی و خاین و با
  کمک رهبران دروغین مذهبی جانمازآبکش برای غارت و له کردن طبقه متوسط و فقیر دست در
  دست هم دارند ملتهای تحت ستم و مردم متوسط و فقیر متحد شوید و حق انسانی خود را از
  غارتگران بگیرید . متاسفانه ریشه این غارت و این فقر فرهنگی بسیار عمیق است و هم سرمایه داران نجومی و دولتمردان بین المللی در این غارتگریها و این تفرقه ها دست دارند  برنامه ای که اکنون در دست دارند نفرت بین دینداران و بی دین ها است  ما بایست مواظب باشیم که آلت دست آنان نشویم  ؟  تنها نجات ما از این دام  احترام به باورهای هم  در پی علم و دانش و صنعت رفتن است مسایل دیگر با بالا رفتن سطح دانش و بینش مردم و خرد گرایی خود بخود حل میشود. دانشجویی بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و برای دانش آموزی حتی اگر شده به چین هم بروید

 • ناشناس

  آیا دولتهای
  غرب تخصص در بیخانمان کردن مردم دارند؟

   

  امروز در
  جلوی کتابخانه شهری آمریکا بود و دیدم مردمی صف کشیده اند تا کتابخانه باز شود و
  آنان به داخل کتابخانه بروند. کتابخانه های آمریکا مکانی زیبا و مدرن است که با
  انواع واقسام کتابها وسایل آموزش دی وی دی و غیره مملو شده است. صندلی ها راحت و
  داشتن کامپیوتر و سایر وسایل مردم بیخانمان را مشتری دایمی کتابخانه کرده است. در سراغلب میزها کسانی کتابی باز کرده و ظاهرا مشغول کتاب خواندن هستند ولی
  واقعا خوابیده اند یا چرت میزنند بعضی وقتها که صدای خرپوفشان بلند میشود کارمند
  کتابخانه سراغشان میآید و بادادن یک کاغذ به آنان که روی آن قانون نخوابیدن در
  کتابخانه درج شده است از وی میخواهند یا نخوابد و یا از کتابخانه بیرون بروند.
  کتابخانه لوکس با داشتن اتاقهای مطالعه و کتابهای خوب برای
  این بی خانمان ها یک بهشت و یک محل عالی میباشد؟ 
  بعضی از آنان چاق هستند و بعضی زنان و مردانی هستند که شاید یک عمر کارکرده
  و بعلت هایی بی خانمان شده اند مبلغی که بعضی از آنان از دولت میګیرند شاید کفاف
  اجاره یک اتاق را هم ندهد. مثلا خانه
  ای که بانک قسط بانکی یک هزار دلار میخواهد و تنها دو اتاق دارد و تازه مخارج بیمه
  و مالیات و تعمیر هم به آن اضافه میشود بعلاوه مخارج برق آب
  و غیره اتاقی حدود ششصد تا هفتصد دلار هزینه دارد در حالیکه درآمد خیلی از اینان
  زیر ششصد دلار در ماه است. 

   

  البته شاید
  بعضی از این بیخانمان ها آدمهای لش و بیکاره ای بوده اند و یا دنبال عیش نوش و خوش
  ګذرانی های افراطی رفته و کار مرتبی نداشته اند ولی بسیاری از آنان هم انسانهای
  والا و کارکن و حتی بسیار تحصیکرده هستند که سیستم غارتګر آنان را دست به دهن و بی خانمان کرده است. وقتی سرمایه کسی که
  به بانک بدهکار است یک مرتبه شصت در صد افت میکند به این معنی است که وی تمامی پیش
  قسط و تمامی پس اندازش از بین رفته است. خانه اش حراج میشود  خانه ای که او مثلا ۱۵۰۰۰۰ دلار خریده و بیش از
  نصف آنرا هم پیش قسط داده و پانزده سال هم ماهی ۱۰۰۰ دلار قسط داده است یعنی چیزی
  نزدیک به ۱۸۰۰۰۰دلار قسط داده و ۷۵۰۰۰ دلار هم پیش قسط حالا قیمت خانه ۸۰۰۰۰ دلار
  است ولی او هنوز به بانک نزدیک به  ۱۲۰۰۰۰
  دلار هنوز بدهکار است . با وجود پرداخت ۲۵۵۰۰۰ دلار به بانک
  خانه او به مبلغ ۵۰۰۰۰ دلار حراج میشود ولی بانک حاضر نیست که خانه را بهمان قیمت
  به خودش واګذار نماید بلکه میخواهد به شخص سومی حتما انتقال دهد  و شخص بی خانمان میشود؟  خوب این تخصص آمریکا در
  بیخانمان کردن مردم است. یک عمر کار میکنی قسط میدهی آخرش هم چون تورم نیست قیمت
  ها افت میکنند و همه چیزت را از دست میدهی؟ 
  شرکتهای بیمه هم تنها صدها برګ کاغذ میدهند ولی در موقع دادن خسارت با
  زرنګی و شیادی از دادن خسارت فرار میکنند و یک نوع دزدان سرګردنه هستند. مردم هم
  که کارشان را از دست داده اند به دزدی و کلاهبرداریهای قانونی می پردازند.

   

  در همین
  کشور که کسی که بقول یک وکیل شصت سال کار کرده است هیچ چیز ندارد و دیګری میلیارد
  است؟  کشورهای پیشرفته که تا بحال بیشتر
  سعی داشتند کشورهای دنیای سوم را بل بشو کرده غارت کنند حالا که کشورهای دنیای سوم
  مردمش خیز برای آزادی و استقلال برداشته مجبورند که فشار بیشتری روی طبقه متوسط
  خود وارد کنند.  این است که باحتمال به
  دنبال خیزش در کشورهای دنیای سوم دینای اول و دوم هم از بوی آزادی اقتصادی به حرکت
  درآیند.  مردمیکه مثلا آزادی سیاسی دارند
  ولی سرمایه هایشان بطور قانونی توسط دولتهایشان که مثلا انتخابی هم هستند غارت
  میشود  زیرا بازیګران واقعی شرکتهای
  میلیاردی هستند که دولتها را باسرمایه ګذاری خود انتخاب  نه انتصاب میکنند و بعد هم روی نفرات بعدی
  سرمایه ګذاری و تبلیغات میکنند؟  درست است
  که درغرب مثلا آزادی است ولی در عوض ثروت حرف اول را میزند و غارتګران با داشتن
  ثروتهای نجومی دیګران را بره و برده خود میکنند. سیستم بی تفاوت که اګر اموالت را
  هم بدزدند اګر پول وکیل نداشته باشی قانون برایت کاملا بی تفاوت است و کاری بکارت
  ندارد.  در آمریکا اګر پول نداشته باشی که
  پول وکلای خبره بدهی که اول پول میخواهند حقی از قانون نداری و هیچ کس به فریادت
  نخواهد رسید . یک مردم بی تفاوت و مشغول که حوصله درد دل شنیدن کسی را هم ندارند
  اګر هم به درد دلی ګوش کنند نظرشان این است که چطور میتوانند از بیچارګی دیګران
  بقول خودشان پول بسازند. 

   

  به امید
  روزی که همه دزدیهای قانونی و غیر قانونی بزرګ خاتمه پیدا کند و مردم در
  عدالت  و داد زندګی کنند. سیاستهای کنونی که به غارت کشت کشتار همراه است برای همیشه به زباله دانی تاریخ
  سپرده شود و شیادان و دزدان عظیم شان کنار ګذاشته شوند.  آنان که دنیای سوم را به
  آتش کشانیده اند  تا شرکتهای مواد مخدر
  مواد منفجره و بیمه هایشان رس مردم را بکشند و همانطوریکه رس مردم طبقه متوسط خود
  شان را هم میکشند.  با آرزوی اتحاد همه
  مردمان صالح و والا که اکنون درزیر سم غارتګران بین المللی و پادوهای ملی و محلی
  شان هستند  مردم را به نفرت و تفرقه مشغول
  میکنند وخودشان زیر رو را میچاپند البته که دست مامورین محلی شان را هم برای غارت
  مردم باز میګذارند  بشرط آنکه بچه های خوبی
  باشند. نفرت و تفرقه از پایه های اصلی کاری آنان است. بعد هم دراختیار ګذاشتن غذاهای مسموم و مصنوعی همراه بامواد نګهدارنه قوی و
  نیز مواد چاق کننده غیر طبیعی که انسانها را بیش ازحد خپل و ناتوان و مریض و علیل
  میسازند  متاسفانه هنوز مردم بخود نیامده
  اند تا با اتحاد باهم از دست این نوع برده داری مدرن آسایش یابند  آنان به تفرقه های دینی بی دینی و مذهب ها و
  مکتبهای اجتماعی الکی خود را مشغول کرده و از اصل غافل مانده اند. 

  • azadi

   عزیزم شما که از امریکا خوشتون نمیاد برای چی موندین امریکا بالاخره اگر چیزی بده همه چیش به درد نخوره برگردید وطن خودتون اونجا اینقدر بد نیست بیشتر به شما خوش می گذره اگرم دروغ گفتید که امریکا هستید خوب عزیزم شما از امریکا خوشت نمیاد مشکل خودته خیلیها دوست دارند

   • مقصود من شناسادن آمریکا بود تا کسی اشتباه نکند وگرنه آمریکا هم مثل هر کشوری خوبی و بدی دارد  منتهی ما عادت نداریم حقایق را بگوییم زیرا  برایمان مشگل ساز خواهد شد؟  شاید آمریکا برای خیلی ها خوب باشد ولی اگر وارد سیستم نباشی مسلم است که برایت مشگل هایی درست خواهد شد. 

 • ناشناس

  آیا دولتهای
  غرب تخصص در بیخانمان کردن مردم دارند؟

   

  امروز در
  جلوی کتابخانه شهری آمریکا بود و دیدم مردمی صف کشیده اند تا کتابخانه باز شود و
  آنان به داخل کتابخانه بروند. کتابخانه های آمریکا مکانی زیبا و مدرن است که با
  انواع واقسام کتابها وسایل آموزش دی وی دی و غیره مملو شده است. صندلی ها راحت و
  داشتن کامپیوتر و سایر وسایل مردم بیخانمان را مشتری دایمی کتابخانه کرده است. در سراغلب میزها کسانی کتابی باز کرده و ظاهرا مشغول کتاب خواندن هستند ولی
  واقعا خوابیده اند یا چرت میزنند بعضی وقتها که صدای خرپوفشان بلند میشود کارمند
  کتابخانه سراغشان میآید و بادادن یک کاغذ به آنان که روی آن قانون نخوابیدن در
  کتابخانه درج شده است از وی میخواهند یا نخوابد و یا از کتابخانه بیرون بروند.
  کتابخانه لوکس با داشتن اتاقهای مطالعه و کتابهای خوب برای
  این بی خانمان ها یک بهشت و یک محل عالی میباشد؟ 
  بعضی از آنان چاق هستند و بعضی زنان و مردانی هستند که شاید یک عمر کارکرده
  و بعلت هایی بی خانمان شده اند مبلغی که بعضی از آنان از دولت میګیرند شاید کفاف
  اجاره یک اتاق را هم ندهد. مثلا خانه
  ای که بانک قسط بانکی یک هزار دلار میخواهد و تنها دو اتاق دارد و تازه مخارج بیمه
  و مالیات و تعمیر هم به آن اضافه میشود بعلاوه مخارج برق آب
  و غیره اتاقی حدود ششصد تا هفتصد دلار هزینه دارد در حالیکه درآمد خیلی از اینان
  زیر ششصد دلار در ماه است. 

   

  البته شاید
  بعضی از این بیخانمان ها آدمهای لش و بیکاره ای بوده اند و یا دنبال عیش نوش و خوش
  ګذرانی های افراطی رفته و کار مرتبی نداشته اند ولی بسیاری از آنان هم انسانهای
  والا و کارکن و حتی بسیار تحصیکرده هستند که سیستم غارتګر آنان را دست به دهن و بی خانمان کرده است. وقتی سرمایه کسی که
  به بانک بدهکار است یک مرتبه شصت در صد افت میکند به این معنی است که وی تمامی پیش
  قسط و تمامی پس اندازش از بین رفته است. خانه اش حراج میشود  خانه ای که او مثلا ۱۵۰۰۰۰ دلار خریده و بیش از
  نصف آنرا هم پیش قسط داده و پانزده سال هم ماهی ۱۰۰۰ دلار قسط داده است یعنی چیزی
  نزدیک به ۱۸۰۰۰۰دلار قسط داده و ۷۵۰۰۰ دلار هم پیش قسط حالا قیمت خانه ۸۰۰۰۰ دلار
  است ولی او هنوز به بانک نزدیک به  ۱۲۰۰۰۰
  دلار هنوز بدهکار است . با وجود پرداخت ۲۵۵۰۰۰ دلار به بانک
  خانه او به مبلغ ۵۰۰۰۰ دلار حراج میشود ولی بانک حاضر نیست که خانه را بهمان قیمت
  به خودش واګذار نماید بلکه میخواهد به شخص سومی حتما انتقال دهد  و شخص بی خانمان میشود؟  خوب این تخصص آمریکا در
  بیخانمان کردن مردم است. یک عمر کار میکنی قسط میدهی آخرش هم چون تورم نیست قیمت
  ها افت میکنند و همه چیزت را از دست میدهی؟ 
  شرکتهای بیمه هم تنها صدها برګ کاغذ میدهند ولی در موقع دادن خسارت با
  زرنګی و شیادی از دادن خسارت فرار میکنند و یک نوع دزدان سرګردنه هستند. مردم هم
  که کارشان را از دست داده اند به دزدی و کلاهبرداریهای قانونی می پردازند.

   

  در همین
  کشور که کسی که بقول یک وکیل شصت سال کار کرده است هیچ چیز ندارد و دیګری میلیارد
  است؟  کشورهای پیشرفته که تا بحال بیشتر
  سعی داشتند کشورهای دنیای سوم را بل بشو کرده غارت کنند حالا که کشورهای دنیای سوم
  مردمش خیز برای آزادی و استقلال برداشته مجبورند که فشار بیشتری روی طبقه متوسط
  خود وارد کنند.  این است که باحتمال به
  دنبال خیزش در کشورهای دنیای سوم دینای اول و دوم هم از بوی آزادی اقتصادی به حرکت
  درآیند.  مردمیکه مثلا آزادی سیاسی دارند
  ولی سرمایه هایشان بطور قانونی توسط دولتهایشان که مثلا انتخابی هم هستند غارت
  میشود  زیرا بازیګران واقعی شرکتهای
  میلیاردی هستند که دولتها را باسرمایه ګذاری خود انتخاب  نه انتصاب میکنند و بعد هم روی نفرات بعدی
  سرمایه ګذاری و تبلیغات میکنند؟  درست است
  که درغرب مثلا آزادی است ولی در عوض ثروت حرف اول را میزند و غارتګران با داشتن
  ثروتهای نجومی دیګران را بره و برده خود میکنند. سیستم بی تفاوت که اګر اموالت را
  هم بدزدند اګر پول وکیل نداشته باشی قانون برایت کاملا بی تفاوت است و کاری بکارت
  ندارد.  در آمریکا اګر پول نداشته باشی که
  پول وکلای خبره بدهی که اول پول میخواهند حقی از قانون نداری و هیچ کس به فریادت
  نخواهد رسید . یک مردم بی تفاوت و مشغول که حوصله درد دل شنیدن کسی را هم ندارند
  اګر هم به درد دلی ګوش کنند نظرشان این است که چطور میتوانند از بیچارګی دیګران
  بقول خودشان پول بسازند. 

   

  به امید
  روزی که همه دزدیهای قانونی و غیر قانونی بزرګ خاتمه پیدا کند و مردم در
  عدالت  و داد زندګی کنند. سیاستهای کنونی که به غارت کشت کشتار همراه است برای همیشه به زباله دانی تاریخ
  سپرده شود و شیادان و دزدان عظیم شان کنار ګذاشته شوند.  آنان که دنیای سوم را به
  آتش کشانیده اند  تا شرکتهای مواد مخدر
  مواد منفجره و بیمه هایشان رس مردم را بکشند و همانطوریکه رس مردم طبقه متوسط خود
  شان را هم میکشند.  با آرزوی اتحاد همه
  مردمان صالح و والا که اکنون درزیر سم غارتګران بین المللی و پادوهای ملی و محلی
  شان هستند  مردم را به نفرت و تفرقه مشغول
  میکنند وخودشان زیر رو را میچاپند البته که دست مامورین محلی شان را هم برای غارت
  مردم باز میګذارند  بشرط آنکه بچه های خوبی
  باشند. نفرت و تفرقه از پایه های اصلی کاری آنان است. بعد هم دراختیار ګذاشتن غذاهای مسموم و مصنوعی همراه بامواد نګهدارنه قوی و
  نیز مواد چاق کننده غیر طبیعی که انسانها را بیش ازحد خپل و ناتوان و مریض و علیل
  میسازند  متاسفانه هنوز مردم بخود نیامده
  اند تا با اتحاد باهم از دست این نوع برده داری مدرن آسایش یابند  آنان به تفرقه های دینی بی دینی و مذهب ها و
  مکتبهای اجتماعی الکی خود را مشغول کرده و از اصل غافل مانده اند. 

  • azadi

   عزیزم شما که از امریکا خوشتون نمیاد برای چی موندین امریکا بالاخره اگر چیزی بده همه چیش به درد نخوره برگردید وطن خودتون اونجا اینقدر بد نیست بیشتر به شما خوش می گذره اگرم دروغ گفتید که امریکا هستید خوب عزیزم شما از امریکا خوشت نمیاد مشکل خودته خیلیها دوست دارند

 • ناشناس

  آیا دولتهای
  غرب تخصص در بیخانمان کردن مردم دارند؟

   

  امروز در
  جلوی کتابخانه شهری آمریکا بود و دیدم مردمی صف کشیده اند تا کتابخانه باز شود و
  آنان به داخل کتابخانه بروند. کتابخانه های آمریکا مکانی زیبا و مدرن است که با
  انواع واقسام کتابها وسایل آموزش دی وی دی و غیره مملو شده است. صندلی ها راحت و
  داشتن کامپیوتر و سایر وسایل مردم بیخانمان را مشتری دایمی کتابخانه کرده است. در سراغلب میزها کسانی کتابی باز کرده و ظاهرا مشغول کتاب خواندن هستند ولی
  واقعا خوابیده اند یا چرت میزنند بعضی وقتها که صدای خرپوفشان بلند میشود کارمند
  کتابخانه سراغشان میآید و بادادن یک کاغذ به آنان که روی آن قانون نخوابیدن در
  کتابخانه درج شده است از وی میخواهند یا نخوابد و یا از کتابخانه بیرون بروند.
  کتابخانه لوکس با داشتن اتاقهای مطالعه و کتابهای خوب برای
  این بی خانمان ها یک بهشت و یک محل عالی میباشد؟ 
  بعضی از آنان چاق هستند و بعضی زنان و مردانی هستند که شاید یک عمر کارکرده
  و بعلت هایی بی خانمان شده اند مبلغی که بعضی از آنان از دولت میګیرند شاید کفاف
  اجاره یک اتاق را هم ندهد. مثلا خانه
  ای که بانک قسط بانکی یک هزار دلار میخواهد و تنها دو اتاق دارد و تازه مخارج بیمه
  و مالیات و تعمیر هم به آن اضافه میشود بعلاوه مخارج برق آب
  و غیره اتاقی حدود ششصد تا هفتصد دلار هزینه دارد در حالیکه درآمد خیلی از اینان
  زیر ششصد دلار در ماه است. 

   

  البته شاید
  بعضی از این بیخانمان ها آدمهای لش و بیکاره ای بوده اند و یا دنبال عیش نوش و خوش
  ګذرانی های افراطی رفته و کار مرتبی نداشته اند ولی بسیاری از آنان هم انسانهای
  والا و کارکن و حتی بسیار تحصیکرده هستند که سیستم غارتګر آنان را دست به دهن و بی خانمان کرده است. وقتی سرمایه کسی که
  به بانک بدهکار است یک مرتبه شصت در صد افت میکند به این معنی است که وی تمامی پیش
  قسط و تمامی پس اندازش از بین رفته است. خانه اش حراج میشود  خانه ای که او مثلا ۱۵۰۰۰۰ دلار خریده و بیش از
  نصف آنرا هم پیش قسط داده و پانزده سال هم ماهی ۱۰۰۰ دلار قسط داده است یعنی چیزی
  نزدیک به ۱۸۰۰۰۰دلار قسط داده و ۷۵۰۰۰ دلار هم پیش قسط حالا قیمت خانه ۸۰۰۰۰ دلار
  است ولی او هنوز به بانک نزدیک به  ۱۲۰۰۰۰
  دلار هنوز بدهکار است . با وجود پرداخت ۲۵۵۰۰۰ دلار به بانک
  خانه او به مبلغ ۵۰۰۰۰ دلار حراج میشود ولی بانک حاضر نیست که خانه را بهمان قیمت
  به خودش واګذار نماید بلکه میخواهد به شخص سومی حتما انتقال دهد  و شخص بی خانمان میشود؟  خوب این تخصص آمریکا در
  بیخانمان کردن مردم است. یک عمر کار میکنی قسط میدهی آخرش هم چون تورم نیست قیمت
  ها افت میکنند و همه چیزت را از دست میدهی؟ 
  شرکتهای بیمه هم تنها صدها برګ کاغذ میدهند ولی در موقع دادن خسارت با
  زرنګی و شیادی از دادن خسارت فرار میکنند و یک نوع دزدان سرګردنه هستند. مردم هم
  که کارشان را از دست داده اند به دزدی و کلاهبرداریهای قانونی می پردازند.

   

  در همین
  کشور که کسی که بقول یک وکیل شصت سال کار کرده است هیچ چیز ندارد و دیګری میلیارد
  است؟  کشورهای پیشرفته که تا بحال بیشتر
  سعی داشتند کشورهای دنیای سوم را بل بشو کرده غارت کنند حالا که کشورهای دنیای سوم
  مردمش خیز برای آزادی و استقلال برداشته مجبورند که فشار بیشتری روی طبقه متوسط
  خود وارد کنند.  این است که باحتمال به
  دنبال خیزش در کشورهای دنیای سوم دینای اول و دوم هم از بوی آزادی اقتصادی به حرکت
  درآیند.  مردمیکه مثلا آزادی سیاسی دارند
  ولی سرمایه هایشان بطور قانونی توسط دولتهایشان که مثلا انتخابی هم هستند غارت
  میشود  زیرا بازیګران واقعی شرکتهای
  میلیاردی هستند که دولتها را باسرمایه ګذاری خود انتخاب  نه انتصاب میکنند و بعد هم روی نفرات بعدی
  سرمایه ګذاری و تبلیغات میکنند؟  درست است
  که درغرب مثلا آزادی است ولی در عوض ثروت حرف اول را میزند و غارتګران با داشتن
  ثروتهای نجومی دیګران را بره و برده خود میکنند. سیستم بی تفاوت که اګر اموالت را
  هم بدزدند اګر پول وکیل نداشته باشی قانون برایت کاملا بی تفاوت است و کاری بکارت
  ندارد.  در آمریکا اګر پول نداشته باشی که
  پول وکلای خبره بدهی که اول پول میخواهند حقی از قانون نداری و هیچ کس به فریادت
  نخواهد رسید . یک مردم بی تفاوت و مشغول که حوصله درد دل شنیدن کسی را هم ندارند
  اګر هم به درد دلی ګوش کنند نظرشان این است که چطور میتوانند از بیچارګی دیګران
  بقول خودشان پول بسازند. 

   

  به امید
  روزی که همه دزدیهای قانونی و غیر قانونی بزرګ خاتمه پیدا کند و مردم در
  عدالت  و داد زندګی کنند. سیاستهای کنونی که به غارت کشت کشتار همراه است برای همیشه به زباله دانی تاریخ
  سپرده شود و شیادان و دزدان عظیم شان کنار ګذاشته شوند.  آنان که دنیای سوم را به
  آتش کشانیده اند  تا شرکتهای مواد مخدر
  مواد منفجره و بیمه هایشان رس مردم را بکشند و همانطوریکه رس مردم طبقه متوسط خود
  شان را هم میکشند.  با آرزوی اتحاد همه
  مردمان صالح و والا که اکنون درزیر سم غارتګران بین المللی و پادوهای ملی و محلی
  شان هستند  مردم را به نفرت و تفرقه مشغول
  میکنند وخودشان زیر رو را میچاپند البته که دست مامورین محلی شان را هم برای غارت
  مردم باز میګذارند  بشرط آنکه بچه های خوبی
  باشند. نفرت و تفرقه از پایه های اصلی کاری آنان است. بعد هم دراختیار ګذاشتن غذاهای مسموم و مصنوعی همراه بامواد نګهدارنه قوی و
  نیز مواد چاق کننده غیر طبیعی که انسانها را بیش ازحد خپل و ناتوان و مریض و علیل
  میسازند  متاسفانه هنوز مردم بخود نیامده
  اند تا با اتحاد باهم از دست این نوع برده داری مدرن آسایش یابند  آنان به تفرقه های دینی بی دینی و مذهب ها و
  مکتبهای اجتماعی الکی خود را مشغول کرده و از اصل غافل مانده اند. 

  • azadi

   عزیزم شما که از امریکا خوشتون نمیاد برای چی موندین امریکا بالاخره اگر چیزی بده همه چیش به درد نخوره برگردید وطن خودتون اونجا اینقدر بد نیست بیشتر به شما خوش می گذره اگرم دروغ گفتید که امریکا هستید خوب عزیزم شما از امریکا خوشت نمیاد مشکل خودته خیلیها دوست دارند

 • Sahameddin9

  آیا دولتهای
  غرب تخصص در بیخانمان کردن مردم دارند؟

   

  امروز در
  جلوی کتابخانه شهری آمریکا بود و دیدم مردمی صف کشیده اند تا کتابخانه باز شود و
  آنان به داخل کتابخانه بروند. کتابخانه های آمریکا مکانی زیبا و مدرن است که با
  انواع واقسام کتابها وسایل آموزش دی وی دی و غیره مملو شده است. صندلی ها راحت و
  داشتن کامپیوتر و سایر وسایل مردم بیخانمان را مشتری دایمی کتابخانه کرده است. در سراغلب میزها کسانی کتابی باز کرده و ظاهرا مشغول کتاب خواندن هستند ولی
  واقعا خوابیده اند یا چرت میزنند بعضی وقتها که صدای خرپوفشان بلند میشود کارمند
  کتابخانه سراغشان میآید و بادادن یک کاغذ به آنان که روی آن قانون نخوابیدن در
  کتابخانه درج شده است از وی میخواهند یا نخوابد و یا از کتابخانه بیرون بروند.
  کتابخانه لوکس با داشتن اتاقهای مطالعه و کتابهای خوب برای
  این بی خانمان ها یک بهشت و یک محل عالی میباشد؟ 
  بعضی از آنان چاق هستند و بعضی زنان و مردانی هستند که شاید یک عمر کارکرده
  و بعلت هایی بی خانمان شده اند مبلغی که بعضی از آنان از دولت میګیرند شاید کفاف
  اجاره یک اتاق را هم ندهد. مثلا خانه
  ای که بانک قسط بانکی یک هزار دلار میخواهد و تنها دو اتاق دارد و تازه مخارج بیمه
  و مالیات و تعمیر هم به آن اضافه میشود بعلاوه مخارج برق آب
  و غیره اتاقی حدود ششصد تا هفتصد دلار هزینه دارد در حالیکه درآمد خیلی از اینان
  زیر ششصد دلار در ماه است. 

   

  البته شاید
  بعضی از این بیخانمان ها آدمهای لش و بیکاره ای بوده اند و یا دنبال عیش نوش و خوش
  ګذرانی های افراطی رفته و کار مرتبی نداشته اند ولی بسیاری از آنان هم انسانهای
  والا و کارکن و حتی بسیار تحصیکرده هستند که سیستم غارتګر آنان را دست به دهن و بی خانمان کرده است. وقتی سرمایه کسی که
  به بانک بدهکار است یک مرتبه شصت در صد افت میکند به این معنی است که وی تمامی پیش
  قسط و تمامی پس اندازش از بین رفته است. خانه اش حراج میشود  خانه ای که او مثلا ۱۵۰۰۰۰ دلار خریده و بیش از
  نصف آنرا هم پیش قسط داده و پانزده سال هم ماهی ۱۰۰۰ دلار قسط داده است یعنی چیزی
  نزدیک به ۱۸۰۰۰۰دلار قسط داده و ۷۵۰۰۰ دلار هم پیش قسط حالا قیمت خانه ۸۰۰۰۰ دلار
  است ولی او هنوز به بانک نزدیک به  ۱۲۰۰۰۰
  دلار هنوز بدهکار است . با وجود پرداخت ۲۵۵۰۰۰ دلار به بانک
  خانه او به مبلغ ۵۰۰۰۰ دلار حراج میشود ولی بانک حاضر نیست که خانه را بهمان قیمت
  به خودش واګذار نماید بلکه میخواهد به شخص سومی حتما انتقال دهد  و شخص بی خانمان میشود؟  خوب این تخصص آمریکا در
  بیخانمان کردن مردم است. یک عمر کار میکنی قسط میدهی آخرش هم چون تورم نیست قیمت
  ها افت میکنند و همه چیزت را از دست میدهی؟ 
  شرکتهای بیمه هم تنها صدها برګ کاغذ میدهند ولی در موقع دادن خسارت با
  زرنګی و شیادی از دادن خسارت فرار میکنند و یک نوع دزدان سرګردنه هستند. مردم هم
  که کارشان را از دست داده اند به دزدی و کلاهبرداریهای قانونی می پردازند.

   

  در همین
  کشور که کسی که بقول یک وکیل شصت سال کار کرده است هیچ چیز ندارد و دیګری میلیارد
  است؟  کشورهای پیشرفته که تا بحال بیشتر
  سعی داشتند کشورهای دنیای سوم را بل بشو کرده غارت کنند حالا که کشورهای دنیای سوم
  مردمش خیز برای آزادی و استقلال برداشته مجبورند که فشار بیشتری روی طبقه متوسط
  خود وارد کنند.  این است که باحتمال به
  دنبال خیزش در کشورهای دنیای سوم دینای اول و دوم هم از بوی آزادی اقتصادی به حرکت
  درآیند.  مردمیکه مثلا آزادی سیاسی دارند
  ولی سرمایه هایشان بطور قانونی توسط دولتهایشان که مثلا انتخابی هم هستند غارت
  میشود  زیرا بازیګران واقعی شرکتهای
  میلیاردی هستند که دولتها را باسرمایه ګذاری خود انتخاب  نه انتصاب میکنند و بعد هم روی نفرات بعدی
  سرمایه ګذاری و تبلیغات میکنند؟  درست است
  که درغرب مثلا آزادی است ولی در عوض ثروت حرف اول را میزند و غارتګران با داشتن
  ثروتهای نجومی دیګران را بره و برده خود میکنند. سیستم بی تفاوت که اګر اموالت را
  هم بدزدند اګر پول وکیل نداشته باشی قانون برایت کاملا بی تفاوت است و کاری بکارت
  ندارد.  در آمریکا اګر پول نداشته باشی که
  پول وکلای خبره بدهی که اول پول میخواهند حقی از قانون نداری و هیچ کس به فریادت
  نخواهد رسید . یک مردم بی تفاوت و مشغول که حوصله درد دل شنیدن کسی را هم ندارند
  اګر هم به درد دلی ګوش کنند نظرشان این است که چطور میتوانند از بیچارګی دیګران
  بقول خودشان پول بسازند. 

   

  به امید
  روزی که همه دزدیهای قانونی و غیر قانونی بزرګ خاتمه پیدا کند و مردم در
  عدالت  و داد زندګی کنند. سیاستهای کنونی که به غارت کشت کشتار همراه است برای همیشه به زباله دانی تاریخ
  سپرده شود و شیادان و دزدان عظیم شان کنار ګذاشته شوند.  آنان که دنیای سوم را به
  آتش کشانیده اند  تا شرکتهای مواد مخدر
  مواد منفجره و بیمه هایشان رس مردم را بکشند و همانطوریکه رس مردم طبقه متوسط خود
  شان را هم میکشند.  با آرزوی اتحاد همه
  مردمان صالح و والا که اکنون درزیر سم غارتګران بین المللی و پادوهای ملی و محلی
  شان هستند  مردم را به نفرت و تفرقه مشغول
  میکنند وخودشان زیر رو را میچاپند البته که دست مامورین محلی شان را هم برای غارت
  مردم باز میګذارند  بشرط آنکه بچه های خوبی
  باشند. نفرت و تفرقه از پایه های اصلی کاری آنان است. بعد هم دراختیار ګذاشتن غذاهای مسموم و مصنوعی همراه بامواد نګهدارنه قوی و
  نیز مواد چاق کننده غیر طبیعی که انسانها را بیش ازحد خپل و ناتوان و مریض و علیل
  میسازند  متاسفانه هنوز مردم بخود نیامده
  اند تا با اتحاد باهم از دست این نوع برده داری مدرن آسایش یابند  آنان به تفرقه های دینی بی دینی و مذهب ها و
  مکتبهای اجتماعی الکی خود را مشغول کرده و از اصل غافل مانده اند. 

  • azadi

   عزیزم شما که از امریکا خوشتون نمیاد برای چی موندین امریکا بالاخره اگر چیزی بده همه چیش به درد نخوره برگردید وطن خودتون اونجا اینقدر بد نیست بیشتر به شما خوش می گذره اگرم دروغ گفتید که امریکا هستید خوب عزیزم شما از امریکا خوشت نمیاد مشکل خودته خیلیها دوست دارند

 • Ardeshir20mazandarani

  «مغولان راه را بر شیخ بستند که یا تو را کشیم ، یا با تو لواط کنیم . پس از آن شیخ سی سال به نیک نامی بزیست» ” عبید زاکانی”

 • Ardeshir20mazandarani

  «مغولان راه را بر شیخ بستند که یا تو را کشیم ، یا با تو لواط کنیم . پس از آن شیخ سی سال به نیک نامی بزیست» ” عبید زاکانی”

 • Ardeshir20mazandarani

  «مغولان راه را بر شیخ بستند که یا تو را کشیم ، یا با تو لواط کنیم . پس از آن شیخ سی سال به نیک نامی بزیست» ” عبید زاکانی”

 • سکولار به معنی حمله به دین نیست   حمله به تمامیت خواهی تعصب و خود برزگ بینی است  هرکس آزاد است هر عقیده ای داشته باشد ولی نبایست عقیده خود را به دیگران حقنه کند .  دینداران والا بایست مثل معتقدان به علم و اخلاق و یا دوستی و محبت و یا همکاری و همگامی مورد احترام باشند  مشگل ما تفرقه است  از بین بردن توان ما در راه های بیهوده است  ما به علم  دانش خرد  رفاه و آزادی و عدالت اجتماعی تحصیل و مسکن کار و فعالیت احتیاج داریم  هدف باید اینها باشد نه کوبیدن هم برای خاطر داشتن باورهای متاثر از اطراف؟ تنها راه رهایی اتحاد همه ملتهای در بند است  زیرا طرف مقابل دارای اتحاد خیره کننده  ثروتهای نجومی دستگاه کنترل کننده بین المللی  دانشمندان خود فروخته  وسایل ارتباط جمعی است  ولی ما یک عده آدم متفرق  هستیم که بر طبل نفاق هم  میکوبیم و آنان به ریش هم ما می خندند؟  آنان مارا به حوریان آسمانی و بهشتی وعده میدهند و خودشان حوریان زمینی را تصاحب میکنند ؟ اگر این راست است به ما حوریان زمینی بدهند و خودشان در آرزوی حوریان بهشتی باشند .  گویند بهشت با حور خوش است  من میگویم که آب انگور خوشت   این نقد بگیر دست از آن آن بسیه بدار   که آواز دهل شیندن از دور خوشت    ما که می معشوق گزیدم چه باک   چون عاقبت کار در بهشت نیز می معشوق است ؟  دوباره ترا می سازیم سرزمین زیبای خورشید درخشان خراسان آریانا افعانستان پښتوستان و همه سرزمینهای برادرنمان را زنده باد همه ملتهای دربند غارتګران بین المللی و پادوهای محلی و ملی شان با نور علم و دانش و با اتحاد بجنګ دیوان سفید خواهیم رفت جهاد ما جهاد بر جهل است فقر بیسوادی و غرور و تمامیت خواهی بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفرینش زیک ګوهرند اعضای یک پیکر

 • سکولار به معنی حمله به دین نیست   حمله به تمامیت خواهی تعصب و خود برزگ بینی است  هرکس آزاد است هر عقیده ای داشته باشد ولی نبایست عقیده خود را به دیگران حقنه کند .  دینداران والا بایست مثل معتقدان به علم و اخلاق و یا دوستی و محبت و یا همکاری و همگامی مورد احترام باشند  مشگل ما تفرقه است  از بین بردن توان ما در راه های بیهوده است  ما به علم  دانش خرد  رفاه و آزادی و عدالت اجتماعی تحصیل و مسکن کار و فعالیت احتیاج داریم  هدف باید اینها باشد نه کوبیدن هم برای خاطر داشتن باورهای متاثر از اطراف؟ تنها راه رهایی اتحاد همه ملتهای در بند است  زیرا طرف مقابل دارای اتحاد خیره کننده  ثروتهای نجومی دستگاه کنترل کننده بین المللی  دانشمندان خود فروخته  وسایل ارتباط جمعی است  ولی ما یک عده آدم متفرق  هستیم که بر طبل نفاق هم  میکوبیم و آنان به ریش هم ما می خندند؟  آنان مارا به حوریان آسمانی و بهشتی وعده میدهند و خودشان حوریان زمینی را تصاحب میکنند ؟ اگر این راست است به ما حوریان زمینی بدهند و خودشان در آرزوی حوریان بهشتی باشند .  گویند بهشت با حور خوش است  من میگویم که آب انگور خوشت   این نقد بگیر دست از آن آن بسیه بدار   که آواز دهل شیندن از دور خوشت    ما که می معشوق گزیدم چه باک   چون عاقبت کار در بهشت نیز می معشوق است ؟  دوباره ترا می سازیم سرزمین زیبای خورشید درخشان خراسان آریانا افعانستان پښتوستان و همه سرزمینهای برادرنمان را زنده باد همه ملتهای دربند غارتګران بین المللی و پادوهای محلی و ملی شان با نور علم و دانش و با اتحاد بجنګ دیوان سفید خواهیم رفت جهاد ما جهاد بر جهل است فقر بیسوادی و غرور و تمامیت خواهی بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفرینش زیک ګوهرند اعضای یک پیکر

 • سکولار به معنی حمله به دین نیست   حمله به تمامیت خواهی تعصب و خود برزگ بینی است  هرکس آزاد است هر عقیده ای داشته باشد ولی نبایست عقیده خود را به دیگران حقنه کند .  دینداران والا بایست مثل معتقدان به علم و اخلاق و یا دوستی و محبت و یا همکاری و همگامی مورد احترام باشند  مشگل ما تفرقه است  از بین بردن توان ما در راه های بیهوده است  ما به علم  دانش خرد  رفاه و آزادی و عدالت اجتماعی تحصیل و مسکن کار و فعالیت احتیاج داریم  هدف باید اینها باشد نه کوبیدن هم برای خاطر داشتن باورهای متاثر از اطراف؟ تنها راه رهایی اتحاد همه ملتهای در بند است  زیرا طرف مقابل دارای اتحاد خیره کننده  ثروتهای نجومی دستگاه کنترل کننده بین المللی  دانشمندان خود فروخته  وسایل ارتباط جمعی است  ولی ما یک عده آدم متفرق  هستیم که بر طبل نفاق هم  میکوبیم و آنان به ریش هم ما می خندند؟  آنان مارا به حوریان آسمانی و بهشتی وعده میدهند و خودشان حوریان زمینی را تصاحب میکنند ؟ اگر این راست است به ما حوریان زمینی بدهند و خودشان در آرزوی حوریان بهشتی باشند .  گویند بهشت با حور خوش است  من میگویم که آب انگور خوشت   این نقد بگیر دست از آن آن بسیه بدار   که آواز دهل شیندن از دور خوشت    ما که می معشوق گزیدم چه باک   چون عاقبت کار در بهشت نیز می معشوق است ؟  دوباره ترا می سازیم سرزمین زیبای خورشید درخشان خراسان آریانا افعانستان پښتوستان و همه سرزمینهای برادرنمان را زنده باد همه ملتهای دربند غارتګران بین المللی و پادوهای محلی و ملی شان با نور علم و دانش و با اتحاد بجنګ دیوان سفید خواهیم رفت جهاد ما جهاد بر جهل است فقر بیسوادی و غرور و تمامیت خواهی بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفرینش زیک ګوهرند اعضای یک پیکر

 • سکولار به معنی حمله به دین نیست   حمله به تمامیت خواهی تعصب و خود برزگ بینی است  هرکس آزاد است هر عقیده ای داشته باشد ولی نبایست عقیده خود را به دیگران حقنه کند .  دینداران والا بایست مثل معتقدان به علم و اخلاق و یا دوستی و محبت و یا همکاری و همگامی مورد احترام باشند  مشگل ما تفرقه است  از بین بردن توان ما در راه های بیهوده است  ما به علم  دانش خرد  رفاه و آزادی و عدالت اجتماعی تحصیل و مسکن کار و فعالیت احتیاج داریم  هدف باید اینها باشد نه کوبیدن هم برای خاطر داشتن باورهای متاثر از اطراف؟ تنها راه رهایی اتحاد همه ملتهای در بند است  زیرا طرف مقابل دارای اتحاد خیره کننده  ثروتهای نجومی دستگاه کنترل کننده بین المللی  دانشمندان خود فروخته  وسایل ارتباط جمعی است  ولی ما یک عده آدم متفرق  هستیم که بر طبل نفاق هم  میکوبیم و آنان به ریش هم ما می خندند؟  آنان مارا به حوریان آسمانی و بهشتی وعده میدهند و خودشان حوریان زمینی را تصاحب میکنند ؟ اگر این راست است به ما حوریان زمینی بدهند و خودشان در آرزوی حوریان بهشتی باشند .  گویند بهشت با حور خوش است  من میگویم که آب انگور خوشت   این نقد بگیر دست از آن آن بسیه بدار   که آواز دهل شیندن از دور خوشت    ما که می معشوق گزیدم چه باک   چون عاقبت کار در بهشت نیز می معشوق است ؟  دوباره ترا می سازیم سرزمین زیبای خورشید درخشان خراسان آریانا افعانستان پښتوستان و همه سرزمینهای برادرنمان را زنده باد همه ملتهای دربند غارتګران بین المللی و پادوهای محلی و ملی شان با نور علم و دانش و با اتحاد بجنګ دیوان سفید خواهیم رفت جهاد ما جهاد بر جهل است فقر بیسوادی و غرور و تمامیت خواهی بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفرینش زیک ګوهرند اعضای یک پیکر

 • Unhomme42

  به تن دختر بچه لباسی بپوشانند که همه بدنش را نشان میدهد ,میشوند بافهم و مترقی !!

  • Jj

   معلوم می شه که بیمار جنسی هستی

  • azadi

   حتما یک سکسوتراپی برو شدیدا به درمان و تراپی نیاز داری تا بفهمی یک بچه چیزی نداره که نشون ادمهای مریضی مثل تو بده تازه اگر هم ادم بزرگ بود بازم به تو ربطی نداشت که چی میپوشه برو دکتر حتما داروهاتم بخور شاید افاقه کرد

 • Unhomme42

  به تن دختر بچه لباسی بپوشانند که همه بدنش را نشان میدهد ,میشوند بافهم و مترقی !!

  • Jj

   معلوم می شه که بیمار جنسی هستی

  • azadi

   حتما یک سکسوتراپی برو شدیدا به درمان و تراپی نیاز داری تا بفهمی یک بچه چیزی نداره که نشون ادمهای مریضی مثل تو بده تازه اگر هم ادم بزرگ بود بازم به تو ربطی نداشت که چی میپوشه برو دکتر حتما داروهاتم بخور شاید افاقه کرد

 • Unhomme42

  به تن دختر بچه لباسی بپوشانند که همه بدنش را نشان میدهد ,میشوند بافهم و مترقی !!

  • azadi

   حتما یک سکسوتراپی برو شدیدا به درمان و تراپی نیاز داری تا بفهمی یک بچه چیزی نداره که نشون ادمهای مریضی مثل تو بده تازه اگر هم ادم بزرگ بود بازم به تو ربطی نداشت که چی میپوشه برو دکتر حتما داروهاتم بخور شاید افاقه کرد

 • Arman_iiaf

  من هر چه قدر حالم از جمهوری اسلامی بهم می خورد  از کسانی که می گویند خدا وجود ندارد حالم بهم می خوره.
  ایرانی جماعت همینه افراط و تفریط !

 • Arman_iiaf

  من هر چه قدر حالم از جمهوری اسلامی بهم می خورد  از کسانی که می گویند خدا وجود ندارد حالم بهم می خوره.
  ایرانی جماعت همینه افراط و تفریط !

 • Arman_iiaf

  من هر چه قدر حالم از جمهوری اسلامی بهم می خورد  از کسانی که می گویند خدا وجود ندارد حالم بهم می خوره.
  ایرانی جماعت همینه افراط و تفریط !

 • Arman_iiaf

  من هر چه قدر حالم از جمهوری اسلامی بهم می خورد  از کسانی که می گویند خدا وجود ندارد حالم بهم می خوره.
  ایرانی جماعت همینه افراط و تفریط !

 • Arman_iiaf

  من هر چه قدر حالم از جمهوری اسلامی بهم می خورد  از کسانی که می گویند خدا وجود ندارد حالم بهم می خوره.
  ایرانی جماعت همینه افراط و تفریط !

 • azadi

  نگران نباشید زمان ما هم که بچه بودیم از این مزخرفات زیاد به خرد بچه ها میدادند و لی نتونستند امت اسلامی درست کنند همون بچه های دهه شصتی سال ۸۸ دهن جمهوری اسلامی رو سرویس کرد همون بچه هایی که تو مدارس این اشغالها درسهای این چنینی یاد گرفته بودند

 • azadi

  نگران نباشید زمان ما هم که بچه بودیم از این مزخرفات زیاد به خرد بچه ها میدادند و لی نتونستند امت اسلامی درست کنند همون بچه های دهه شصتی سال ۸۸ دهن جمهوری اسلامی رو سرویس کرد همون بچه هایی که تو مدارس این اشغالها درسهای این چنینی یاد گرفته بودند

 • azadi

  نگران نباشید زمان ما هم که بچه بودیم از این مزخرفات زیاد به خرد بچه ها میدادند و لی نتونستند امت اسلامی درست کنند همون بچه های دهه شصتی سال ۸۸ دهن جمهوری اسلامی رو سرویس کرد همون بچه هایی که تو مدارس این اشغالها درسهای این چنینی یاد گرفته بودند

 • azadi

  نگران نباشید زمان ما هم که بچه بودیم از این مزخرفات زیاد به خرد بچه ها میدادند و لی نتونستند امت اسلامی درست کنند همون بچه های دهه شصتی سال ۸۸ دهن جمهوری اسلامی رو سرویس کرد همون بچه هایی که تو مدارس این اشغالها درسهای این چنینی یاد گرفته بودند

 • دوستان
  ګرامی   هرفردی ممکن است دارای یک عقیده
  شخصی باشد و نسبت به آن عقیده هم تعصب زیادی داشته باشد  با درنظر ګرفتن اینکه کلیه تمدنها و فرهنګها
  نسبی هستند این است که جدل درباره باورها و عقیده ها کاری مثبت نمی تواند باشد در
  ضمن معیارها با هم تفاوت کلی دارند کاری که در مثلا آفریقا
  یک عمل عادی و خوبست در مثلا کشورهای اسلامی ممکن است زنا و بد باشد  و یا در اروپا مردم معیارهایی دیګر دارند
  هنګامیکه من به آلمان برای تحصیل رفتم و دیدم که دانشجویان دختر و پسر باهم رابطه
  های زنا شویی دارند بدون اینکه ازدواج کرده باشند فکر کردم که همه اینها بد هستند
  و یا بی اخلاق و نوعی فاحشه چون با معیار اسلامی ایرانی آنها را می سنجیدم. بعدها
  بمن ګفتند که ما همدیګر را دوست داریم و بعد ازاینکه درسمان تمام شد باهم ازدواج
  میکنیم  بهمین نسبت فرهنګها و تمدنها و
  معیارها باهم فرق دارند و این درست نیست که کسی را با معیارهای خودمان بسنجیم همان
  طوریکه آنان هم نبایست مارا با معیارهای شخصی خودشان داوری کنند.

   

  شما بایست
  که مطالب و سند های خود را انتشار دهید و قضاوت را به عهده افراد بګذارید  مثلا قرآن یا انجیل را ترجمه کنید و در سایت
  بګذارید هرکس با دانش خود برداشتی خواهد داشت. کاری که من در
  مدرسه میکنم  مثلا انجیل را ترجمه
  میکنم  به چند زبان و دراختیار دانشجویان
  میګذارم تا خودشان مطلب را درک کنند. ما بایست صورت مساله را
  به افراد بدهیم تا خودشان راه حل پیدا کرده نتیجه بګیرند وګرنه دادن جواب مساله
  مشګلها را حل نخواهد کرد. انسانانی هستند که از دین سو استفاده کرده و مردم را با
  همان حربه غارت میکنند شاید اصلا به دین و خدا هم هیچ اعتقادی نداشته باشند وکسانی
  که انسانهایی والا هم هستند برای خاطر دین همه چیز خود را از
  دست میدهند تا رضایت سرکردګان ادیان را جلب کنند. بطور کلی دانش و خرد بایست راهبر
  انسان باشد نه تعصبهای کور و خرافه ها و عقاید غیر علمی  کسانی مثل سعدی حافظ عطار خیام  مولوی و دیګران هم مشګل را میدانستند ولی با
  توجه به سنت ها و مشګلهای بی خردی مردم با دوستی برخورد کرده بودند. متاسفانه
  اکنون دوره ای شده که از هر چیز برای اختلاف و تفرقه سو استفاده میکنند این است که
  اکنون ما بایست بسیار مواظب باشیم  که سو
  استفاده چیان از مشګل های ما سو استفاده نکنند و مارا بجان هم نیادازند. کودک
  مسلمان مومن روی مین ها میدود تا بدنش تکه تکه شود وی برای خاطر دین و ایمانش
  اینکار را میکند و کودک مومن  بهایی هم تناب دار را میبوسد و درست مثل همان
  کودک مسلمان مرګ را با آغوش باز پذیرا میشود و این هر دو مورد تایید رهبران دینی
  است؟

 • دوستان
  ګرامی   هرفردی ممکن است دارای یک عقیده
  شخصی باشد و نسبت به آن عقیده هم تعصب زیادی داشته باشد  با درنظر ګرفتن اینکه کلیه تمدنها و فرهنګها
  نسبی هستند این است که جدل درباره باورها و عقیده ها کاری مثبت نمی تواند باشد در
  ضمن معیارها با هم تفاوت کلی دارند کاری که در مثلا آفریقا
  یک عمل عادی و خوبست در مثلا کشورهای اسلامی ممکن است زنا و بد باشد  و یا در اروپا مردم معیارهایی دیګر دارند
  هنګامیکه من به آلمان برای تحصیل رفتم و دیدم که دانشجویان دختر و پسر باهم رابطه
  های زنا شویی دارند بدون اینکه ازدواج کرده باشند فکر کردم که همه اینها بد هستند
  و یا بی اخلاق و نوعی فاحشه چون با معیار اسلامی ایرانی آنها را می سنجیدم. بعدها
  بمن ګفتند که ما همدیګر را دوست داریم و بعد ازاینکه درسمان تمام شد باهم ازدواج
  میکنیم  بهمین نسبت فرهنګها و تمدنها و
  معیارها باهم فرق دارند و این درست نیست که کسی را با معیارهای خودمان بسنجیم همان
  طوریکه آنان هم نبایست مارا با معیارهای شخصی خودشان داوری کنند.

   

  شما بایست
  که مطالب و سند های خود را انتشار دهید و قضاوت را به عهده افراد بګذارید  مثلا قرآن یا انجیل را ترجمه کنید و در سایت
  بګذارید هرکس با دانش خود برداشتی خواهد داشت. کاری که من در
  مدرسه میکنم  مثلا انجیل را ترجمه
  میکنم  به چند زبان و دراختیار دانشجویان
  میګذارم تا خودشان مطلب را درک کنند. ما بایست صورت مساله را
  به افراد بدهیم تا خودشان راه حل پیدا کرده نتیجه بګیرند وګرنه دادن جواب مساله
  مشګلها را حل نخواهد کرد. انسانانی هستند که از دین سو استفاده کرده و مردم را با
  همان حربه غارت میکنند شاید اصلا به دین و خدا هم هیچ اعتقادی نداشته باشند وکسانی
  که انسانهایی والا هم هستند برای خاطر دین همه چیز خود را از
  دست میدهند تا رضایت سرکردګان ادیان را جلب کنند. بطور کلی دانش و خرد بایست راهبر
  انسان باشد نه تعصبهای کور و خرافه ها و عقاید غیر علمی  کسانی مثل سعدی حافظ عطار خیام  مولوی و دیګران هم مشګل را میدانستند ولی با
  توجه به سنت ها و مشګلهای بی خردی مردم با دوستی برخورد کرده بودند. متاسفانه
  اکنون دوره ای شده که از هر چیز برای اختلاف و تفرقه سو استفاده میکنند این است که
  اکنون ما بایست بسیار مواظب باشیم  که سو
  استفاده چیان از مشګل های ما سو استفاده نکنند و مارا بجان هم نیادازند. کودک
  مسلمان مومن روی مین ها میدود تا بدنش تکه تکه شود وی برای خاطر دین و ایمانش
  اینکار را میکند و کودک مومن  بهایی هم تناب دار را میبوسد و درست مثل همان
  کودک مسلمان مرګ را با آغوش باز پذیرا میشود و این هر دو مورد تایید رهبران دینی
  است؟

 • دوستان
  ګرامی   هرفردی ممکن است دارای یک عقیده
  شخصی باشد و نسبت به آن عقیده هم تعصب زیادی داشته باشد  با درنظر ګرفتن اینکه کلیه تمدنها و فرهنګها
  نسبی هستند این است که جدل درباره باورها و عقیده ها کاری مثبت نمی تواند باشد در
  ضمن معیارها با هم تفاوت کلی دارند کاری که در مثلا آفریقا
  یک عمل عادی و خوبست در مثلا کشورهای اسلامی ممکن است زنا و بد باشد  و یا در اروپا مردم معیارهایی دیګر دارند
  هنګامیکه من به آلمان برای تحصیل رفتم و دیدم که دانشجویان دختر و پسر باهم رابطه
  های زنا شویی دارند بدون اینکه ازدواج کرده باشند فکر کردم که همه اینها بد هستند
  و یا بی اخلاق و نوعی فاحشه چون با معیار اسلامی ایرانی آنها را می سنجیدم. بعدها
  بمن ګفتند که ما همدیګر را دوست داریم و بعد ازاینکه درسمان تمام شد باهم ازدواج
  میکنیم  بهمین نسبت فرهنګها و تمدنها و
  معیارها باهم فرق دارند و این درست نیست که کسی را با معیارهای خودمان بسنجیم همان
  طوریکه آنان هم نبایست مارا با معیارهای شخصی خودشان داوری کنند.

   

  شما بایست
  که مطالب و سند های خود را انتشار دهید و قضاوت را به عهده افراد بګذارید  مثلا قرآن یا انجیل را ترجمه کنید و در سایت
  بګذارید هرکس با دانش خود برداشتی خواهد داشت. کاری که من در
  مدرسه میکنم  مثلا انجیل را ترجمه
  میکنم  به چند زبان و دراختیار دانشجویان
  میګذارم تا خودشان مطلب را درک کنند. ما بایست صورت مساله را
  به افراد بدهیم تا خودشان راه حل پیدا کرده نتیجه بګیرند وګرنه دادن جواب مساله
  مشګلها را حل نخواهد کرد. انسانانی هستند که از دین سو استفاده کرده و مردم را با
  همان حربه غارت میکنند شاید اصلا به دین و خدا هم هیچ اعتقادی نداشته باشند وکسانی
  که انسانهایی والا هم هستند برای خاطر دین همه چیز خود را از
  دست میدهند تا رضایت سرکردګان ادیان را جلب کنند. بطور کلی دانش و خرد بایست راهبر
  انسان باشد نه تعصبهای کور و خرافه ها و عقاید غیر علمی  کسانی مثل سعدی حافظ عطار خیام  مولوی و دیګران هم مشګل را میدانستند ولی با
  توجه به سنت ها و مشګلهای بی خردی مردم با دوستی برخورد کرده بودند. متاسفانه
  اکنون دوره ای شده که از هر چیز برای اختلاف و تفرقه سو استفاده میکنند این است که
  اکنون ما بایست بسیار مواظب باشیم  که سو
  استفاده چیان از مشګل های ما سو استفاده نکنند و مارا بجان هم نیادازند. کودک
  مسلمان مومن روی مین ها میدود تا بدنش تکه تکه شود وی برای خاطر دین و ایمانش
  اینکار را میکند و کودک مومن  بهایی هم تناب دار را میبوسد و درست مثل همان
  کودک مسلمان مرګ را با آغوش باز پذیرا میشود و این هر دو مورد تایید رهبران دینی
  است؟

 • آیا یکی از مشګل های اساسی در دنیای سوم کمبود محبت عشقی است؟ بخصوص در کشورهای اسلامی؟
  سکس و قدرت جنسی و باوروری در همه هست و این درست نیست که بګوییم یک آدم عادی علاقه ای به سکس و عشق ندارد هرجوانی چه مرد و چه زن از وقتی که بالغ میشود احساس اینکه بایست با جنس مخالف معاشرت و دوستی داشته باشد را دارد ولی خوب مشګل هایی هم در سر این راه است. جوانان ثروتمند زیبا و باهوش ظاهرا نبایست هیچ مشګل جنسی داشته باشند زیرا دختران و زنان بسیاری هستند که میخواهند با آنان باشند و یا با آنان ازدواج کنند. مشګل این طبقه حل است میمانند جوانان طبقه متوسط یا فقیر که مشګل جنسی دارند و تا درآمدی مکفی مسکن کار نداشته باشند برایشان رابطه عشقی و جنسی داشتن مشګل است. همانطوریکه قبلا نوشتم پسران خانواده های ثروتمند از همان آغار دوران بلوغ دسترسی به خدمتکاران زیبا و جوانی که پدرمادرشان باحتمال برای همین کار آنان را استخدام کرده اند دارند دختر جوان خدمتکار خانه ثروتمندان هم که دارای حس جنسی است رابطه با پسر ارباب را دوست دارد و قاعدتا دست رد به سینه پسر تازه بالغ نمیزند و با او بازی میکند یادم هست که یکی از همین پسر ها میګفت که خدمتکارشان ګفته است که اګر پسر خوبی باشد شب به او نشان میدهد و با اوبازی میکند. که نشان دادن همان نشان دادن قسمتهای حساس بدن زنانه بوده است و اجازه ناز کردنشان به پسر تازه بالغ.

  ګروه بعدی پسران دهاتی هستند که آنان هم با دختران دهاتی رابطه هایی کم بیش اینطور که من از خودشان شینده ام داشته اند. و یا از حیوانان اهلی استفاده جنسی میکرده انډ. حالا پاک کردن صورت مساله مشګلی را حل نخواهدکرد. جوانان میخواهند عشق بازی کنند و رابطه های جنسی داشته باشند و آنان که از طبقه متوسط هستند مشګل بیشتری دارند آنان یا در اثر نداشتن رابطه عشقی و جنسی خشمګین و عصبی میشوند و سر پدر مادر بینوا عقده های جنسی خود را خالی میکنند یا حس جنسی خود را کاملا سرکوب میکنند و به هنر و درس و یا کارهای ورزشی پناه می برند ویا خود ارضایی میکنند و یا تجاوز به کودکان و هم جنسان خود که بیشتر در دسترسشان هست؟ در شرق دختران بیشتر قربانی این سیستم هستند زیرا که یا بکارت خود را از دست میدهند ویا با حامله شدن رسوا میګردند. ولی درغرب این مشګل بدین شدت نیست نه بکارت آنقدر مهم است و نه حامله شدن رسوایی ببار میآورد. شاید یکی دیګر از روشهای سیستم غارتګر هم همین سو استفاده از سکس باشد که آنرا بصورت تابویی زننده در میآورد و بعد هم با دسته بندی های خرمقدس های جانماز آبکش و دیګرانی که خرد را پایه فکری خود قرار نداده اند دسته بندی میکنند و ګروهی را علیه ګروهی دیګر دسته بندی می نمایند. حتی در همین آمریکا هم عشق با سکس وابسته است و بیشتر دختران هنګامی به مردی تسلیم می شوند که مطمین باشند او عاشق آنان است. دربیشتر مردانی که رابطه جنسی با زنی و یا دختری دارند اورا عمیق دوست دارند نه اینکه بعد از خالی کردن بار منی خود اورا رها کرده دنبال دیګری بګردند و هیچ ارزشی برای دختری که خود را به وی تسلیم کرده است قایل نباشند. به عبارت دیګر خر مقدسی و خشکه مقدسی همراه با دروغ تزویر و ریا و جانماز آبکشی مشګلی اصلی در این راه است. یک آقای دکتری بود بنام دکتر جمشیدی که دکتر اعصاب بود هر بیماری که نزد او میرفت اګر مجرد بود میګفت که بایست ازدواج کند تا سالم شود. داشتن یک دوست دختر زیبا و فتان و تحصیکرده ویا داشتن همسری مهربان و دلنواز و فهمیده موهبتی است که برای پسران آدم بایست در دسترس باشد؟ ولی متاسفانه غارتګران و ثروتمندان این ودیعه طبیعی را هم میخواهند منحصر بخودشان بکنند و کسانی مثل شیوخ عرب چندین زن زیبا داشته باشند و دیګران هیچ یا هڅ دیګر این داستان نیست که دیوانه ای مثل ناصرالدین شاه هشتاد زن داشت و کسی که اورا ګشت میزرا رضای کرمانی میګفتند که نتوانسته بود حتی یک زن داشته باشد و ګویا اینطور که من خوانده ام ګفته بود که چطور او یکصد زن داشته باشد و من هڅ؟

 • آیا یکی از مشګل های اساسی در دنیای سوم کمبود محبت عشقی است؟ بخصوص در کشورهای اسلامی؟
  سکس و قدرت جنسی و باوروری در همه هست و این درست نیست که بګوییم یک آدم عادی علاقه ای به سکس و عشق ندارد هرجوانی چه مرد و چه زن از وقتی که بالغ میشود احساس اینکه بایست با جنس مخالف معاشرت و دوستی داشته باشد را دارد ولی خوب مشګل هایی هم در سر این راه است. جوانان ثروتمند زیبا و باهوش ظاهرا نبایست هیچ مشګل جنسی داشته باشند زیرا دختران و زنان بسیاری هستند که میخواهند با آنان باشند و یا با آنان ازدواج کنند. مشګل این طبقه حل است میمانند جوانان طبقه متوسط یا فقیر که مشګل جنسی دارند و تا درآمدی مکفی مسکن کار نداشته باشند برایشان رابطه عشقی و جنسی داشتن مشګل است. همانطوریکه قبلا نوشتم پسران خانواده های ثروتمند از همان آغار دوران بلوغ دسترسی به خدمتکاران زیبا و جوانی که پدرمادرشان باحتمال برای همین کار آنان را استخدام کرده اند دارند دختر جوان خدمتکار خانه ثروتمندان هم که دارای حس جنسی است رابطه با پسر ارباب را دوست دارد و قاعدتا دست رد به سینه پسر تازه بالغ نمیزند و با او بازی میکند یادم هست که یکی از همین پسر ها میګفت که خدمتکارشان ګفته است که اګر پسر خوبی باشد شب به او نشان میدهد و با اوبازی میکند. که نشان دادن همان نشان دادن قسمتهای حساس بدن زنانه بوده است و اجازه ناز کردنشان به پسر تازه بالغ.

  ګروه بعدی پسران دهاتی هستند که آنان هم با دختران دهاتی رابطه هایی کم بیش اینطور که من از خودشان شینده ام داشته اند. و یا از حیوانان اهلی استفاده جنسی میکرده انډ. حالا پاک کردن صورت مساله مشګلی را حل نخواهدکرد. جوانان میخواهند عشق بازی کنند و رابطه های جنسی داشته باشند و آنان که از طبقه متوسط هستند مشګل بیشتری دارند آنان یا در اثر نداشتن رابطه عشقی و جنسی خشمګین و عصبی میشوند و سر پدر مادر بینوا عقده های جنسی خود را خالی میکنند یا حس جنسی خود را کاملا سرکوب میکنند و به هنر و درس و یا کارهای ورزشی پناه می برند ویا خود ارضایی میکنند و یا تجاوز به کودکان و هم جنسان خود که بیشتر در دسترسشان هست؟ در شرق دختران بیشتر قربانی این سیستم هستند زیرا که یا بکارت خود را از دست میدهند ویا با حامله شدن رسوا میګردند. ولی درغرب این مشګل بدین شدت نیست نه بکارت آنقدر مهم است و نه حامله شدن رسوایی ببار میآورد. شاید یکی دیګر از روشهای سیستم غارتګر هم همین سو استفاده از سکس باشد که آنرا بصورت تابویی زننده در میآورد و بعد هم با دسته بندی های خرمقدس های جانماز آبکش و دیګرانی که خرد را پایه فکری خود قرار نداده اند دسته بندی میکنند و ګروهی را علیه ګروهی دیګر دسته بندی می نمایند. حتی در همین آمریکا هم عشق با سکس وابسته است و بیشتر دختران هنګامی به مردی تسلیم می شوند که مطمین باشند او عاشق آنان است. دربیشتر مردانی که رابطه جنسی با زنی و یا دختری دارند اورا عمیق دوست دارند نه اینکه بعد از خالی کردن بار منی خود اورا رها کرده دنبال دیګری بګردند و هیچ ارزشی برای دختری که خود را به وی تسلیم کرده است قایل نباشند. به عبارت دیګر خر مقدسی و خشکه مقدسی همراه با دروغ تزویر و ریا و جانماز آبکشی مشګلی اصلی در این راه است. یک آقای دکتری بود بنام دکتر جمشیدی که دکتر اعصاب بود هر بیماری که نزد او میرفت اګر مجرد بود میګفت که بایست ازدواج کند تا سالم شود. داشتن یک دوست دختر زیبا و فتان و تحصیکرده ویا داشتن همسری مهربان و دلنواز و فهمیده موهبتی است که برای پسران آدم بایست در دسترس باشد؟ ولی متاسفانه غارتګران و ثروتمندان این ودیعه طبیعی را هم میخواهند منحصر بخودشان بکنند و کسانی مثل شیوخ عرب چندین زن زیبا داشته باشند و دیګران هیچ یا هڅ دیګر این داستان نیست که دیوانه ای مثل ناصرالدین شاه هشتاد زن داشت و کسی که اورا ګشت میزرا رضای کرمانی میګفتند که نتوانسته بود حتی یک زن داشته باشد و ګویا اینطور که من خوانده ام ګفته بود که چطور او یکصد زن داشته باشد و من هڅ؟

 • آیا یکی از مشګل های اساسی در دنیای سوم کمبود محبت عشقی است؟ بخصوص در کشورهای اسلامی؟
  سکس و قدرت جنسی و باوروری در همه هست و این درست نیست که بګوییم یک آدم عادی علاقه ای به سکس و عشق ندارد هرجوانی چه مرد و چه زن از وقتی که بالغ میشود احساس اینکه بایست با جنس مخالف معاشرت و دوستی داشته باشد را دارد ولی خوب مشګل هایی هم در سر این راه است. جوانان ثروتمند زیبا و باهوش ظاهرا نبایست هیچ مشګل جنسی داشته باشند زیرا دختران و زنان بسیاری هستند که میخواهند با آنان باشند و یا با آنان ازدواج کنند. مشګل این طبقه حل است میمانند جوانان طبقه متوسط یا فقیر که مشګل جنسی دارند و تا درآمدی مکفی مسکن کار نداشته باشند برایشان رابطه عشقی و جنسی داشتن مشګل است. همانطوریکه قبلا نوشتم پسران خانواده های ثروتمند از همان آغار دوران بلوغ دسترسی به خدمتکاران زیبا و جوانی که پدرمادرشان باحتمال برای همین کار آنان را استخدام کرده اند دارند دختر جوان خدمتکار خانه ثروتمندان هم که دارای حس جنسی است رابطه با پسر ارباب را دوست دارد و قاعدتا دست رد به سینه پسر تازه بالغ نمیزند و با او بازی میکند یادم هست که یکی از همین پسر ها میګفت که خدمتکارشان ګفته است که اګر پسر خوبی باشد شب به او نشان میدهد و با اوبازی میکند. که نشان دادن همان نشان دادن قسمتهای حساس بدن زنانه بوده است و اجازه ناز کردنشان به پسر تازه بالغ.

  ګروه بعدی پسران دهاتی هستند که آنان هم با دختران دهاتی رابطه هایی کم بیش اینطور که من از خودشان شینده ام داشته اند. و یا از حیوانان اهلی استفاده جنسی میکرده انډ. حالا پاک کردن صورت مساله مشګلی را حل نخواهدکرد. جوانان میخواهند عشق بازی کنند و رابطه های جنسی داشته باشند و آنان که از طبقه متوسط هستند مشګل بیشتری دارند آنان یا در اثر نداشتن رابطه عشقی و جنسی خشمګین و عصبی میشوند و سر پدر مادر بینوا عقده های جنسی خود را خالی میکنند یا حس جنسی خود را کاملا سرکوب میکنند و به هنر و درس و یا کارهای ورزشی پناه می برند ویا خود ارضایی میکنند و یا تجاوز به کودکان و هم جنسان خود که بیشتر در دسترسشان هست؟ در شرق دختران بیشتر قربانی این سیستم هستند زیرا که یا بکارت خود را از دست میدهند ویا با حامله شدن رسوا میګردند. ولی درغرب این مشګل بدین شدت نیست نه بکارت آنقدر مهم است و نه حامله شدن رسوایی ببار میآورد. شاید یکی دیګر از روشهای سیستم غارتګر هم همین سو استفاده از سکس باشد که آنرا بصورت تابویی زننده در میآورد و بعد هم با دسته بندی های خرمقدس های جانماز آبکش و دیګرانی که خرد را پایه فکری خود قرار نداده اند دسته بندی میکنند و ګروهی را علیه ګروهی دیګر دسته بندی می نمایند. حتی در همین آمریکا هم عشق با سکس وابسته است و بیشتر دختران هنګامی به مردی تسلیم می شوند که مطمین باشند او عاشق آنان است. دربیشتر مردانی که رابطه جنسی با زنی و یا دختری دارند اورا عمیق دوست دارند نه اینکه بعد از خالی کردن بار منی خود اورا رها کرده دنبال دیګری بګردند و هیچ ارزشی برای دختری که خود را به وی تسلیم کرده است قایل نباشند. به عبارت دیګر خر مقدسی و خشکه مقدسی همراه با دروغ تزویر و ریا و جانماز آبکشی مشګلی اصلی در این راه است. یک آقای دکتری بود بنام دکتر جمشیدی که دکتر اعصاب بود هر بیماری که نزد او میرفت اګر مجرد بود میګفت که بایست ازدواج کند تا سالم شود. داشتن یک دوست دختر زیبا و فتان و تحصیکرده ویا داشتن همسری مهربان و دلنواز و فهمیده موهبتی است که برای پسران آدم بایست در دسترس باشد؟ ولی متاسفانه غارتګران و ثروتمندان این ودیعه طبیعی را هم میخواهند منحصر بخودشان بکنند و کسانی مثل شیوخ عرب چندین زن زیبا داشته باشند و دیګران هیچ یا هڅ دیګر این داستان نیست که دیوانه ای مثل ناصرالدین شاه هشتاد زن داشت و کسی که اورا ګشت میزرا رضای کرمانی میګفتند که نتوانسته بود حتی یک زن داشته باشد و ګویا اینطور که من خوانده ام ګفته بود که چطور او یکصد زن داشته باشد و من هڅ؟

 • آیا یکی از مشګل های اساسی در دنیای سوم کمبود محبت عشقی است؟ بخصوص در کشورهای اسلامی؟
  سکس و قدرت جنسی و باوروری در همه هست و این درست نیست که بګوییم یک آدم عادی علاقه ای به سکس و عشق ندارد هرجوانی چه مرد و چه زن از وقتی که بالغ میشود احساس اینکه بایست با جنس مخالف معاشرت و دوستی داشته باشد را دارد ولی خوب مشګل هایی هم در سر این راه است. جوانان ثروتمند زیبا و باهوش ظاهرا نبایست هیچ مشګل جنسی داشته باشند زیرا دختران و زنان بسیاری هستند که میخواهند با آنان باشند و یا با آنان ازدواج کنند. مشګل این طبقه حل است میمانند جوانان طبقه متوسط یا فقیر که مشګل جنسی دارند و تا درآمدی مکفی مسکن کار نداشته باشند برایشان رابطه عشقی و جنسی داشتن مشګل است. همانطوریکه قبلا نوشتم پسران خانواده های ثروتمند از همان آغار دوران بلوغ دسترسی به خدمتکاران زیبا و جوانی که پدرمادرشان باحتمال برای همین کار آنان را استخدام کرده اند دارند دختر جوان خدمتکار خانه ثروتمندان هم که دارای حس جنسی است رابطه با پسر ارباب را دوست دارد و قاعدتا دست رد به سینه پسر تازه بالغ نمیزند و با او بازی میکند یادم هست که یکی از همین پسر ها میګفت که خدمتکارشان ګفته است که اګر پسر خوبی باشد شب به او نشان میدهد و با اوبازی میکند. که نشان دادن همان نشان دادن قسمتهای حساس بدن زنانه بوده است و اجازه ناز کردنشان به پسر تازه بالغ.

  ګروه بعدی پسران دهاتی هستند که آنان هم با دختران دهاتی رابطه هایی کم بیش اینطور که من از خودشان شینده ام داشته اند. و یا از حیوانان اهلی استفاده جنسی میکرده انډ. حالا پاک کردن صورت مساله مشګلی را حل نخواهدکرد. جوانان میخواهند عشق بازی کنند و رابطه های جنسی داشته باشند و آنان که از طبقه متوسط هستند مشګل بیشتری دارند آنان یا در اثر نداشتن رابطه عشقی و جنسی خشمګین و عصبی میشوند و سر پدر مادر بینوا عقده های جنسی خود را خالی میکنند یا حس جنسی خود را کاملا سرکوب میکنند و به هنر و درس و یا کارهای ورزشی پناه می برند ویا خود ارضایی میکنند و یا تجاوز به کودکان و هم جنسان خود که بیشتر در دسترسشان هست؟ در شرق دختران بیشتر قربانی این سیستم هستند زیرا که یا بکارت خود را از دست میدهند ویا با حامله شدن رسوا میګردند. ولی درغرب این مشګل بدین شدت نیست نه بکارت آنقدر مهم است و نه حامله شدن رسوایی ببار میآورد. شاید یکی دیګر از روشهای سیستم غارتګر هم همین سو استفاده از سکس باشد که آنرا بصورت تابویی زننده در میآورد و بعد هم با دسته بندی های خرمقدس های جانماز آبکش و دیګرانی که خرد را پایه فکری خود قرار نداده اند دسته بندی میکنند و ګروهی را علیه ګروهی دیګر دسته بندی می نمایند. حتی در همین آمریکا هم عشق با سکس وابسته است و بیشتر دختران هنګامی به مردی تسلیم می شوند که مطمین باشند او عاشق آنان است. دربیشتر مردانی که رابطه جنسی با زنی و یا دختری دارند اورا عمیق دوست دارند نه اینکه بعد از خالی کردن بار منی خود اورا رها کرده دنبال دیګری بګردند و هیچ ارزشی برای دختری که خود را به وی تسلیم کرده است قایل نباشند. به عبارت دیګر خر مقدسی و خشکه مقدسی همراه با دروغ تزویر و ریا و جانماز آبکشی مشګلی اصلی در این راه است. یک آقای دکتری بود بنام دکتر جمشیدی که دکتر اعصاب بود هر بیماری که نزد او میرفت اګر مجرد بود میګفت که بایست ازدواج کند تا سالم شود. داشتن یک دوست دختر زیبا و فتان و تحصیکرده ویا داشتن همسری مهربان و دلنواز و فهمیده موهبتی است که برای پسران آدم بایست در دسترس باشد؟ ولی متاسفانه غارتګران و ثروتمندان این ودیعه طبیعی را هم میخواهند منحصر بخودشان بکنند و کسانی مثل شیوخ عرب چندین زن زیبا داشته باشند و دیګران هیچ یا هڅ دیګر این داستان نیست که دیوانه ای مثل ناصرالدین شاه هشتاد زن داشت و کسی که اورا ګشت میزرا رضای کرمانی میګفتند که نتوانسته بود حتی یک زن داشته باشد و ګویا اینطور که من خوانده ام ګفته بود که چطور او یکصد زن داشته باشد و من هڅ؟

 • اردشیر ۲۰ مازندرانی

  فضول نامه گرامی، با درود ،اگر آدرس ساییت  یا ای میل  شاعر علامه و بزرگوار ،( اباذر غفاری ) را که اشعار جالبی برای آخوندها میگوید را دارید چاپ کنید . من با شیفتگی این شعر ها را که به شکلی تابو شکنی است دنبال میکنم. این سبک جدیدی برای مبارزه ، با ملایان حکم بر ایران هست  و اتفاقا بسیار هم مفید است.

 • اردشیر ۲۰ مازندرانی

  فضول نامه گرامی، با درود ،اگر آدرس ساییت  یا ای میل  شاعر علامه و بزرگوار ،( اباذر غفاری ) را که اشعار جالبی برای آخوندها میگوید را دارید چاپ کنید . من با شیفتگی این شعر ها را که به شکلی تابو شکنی است دنبال میکنم. این سبک جدیدی برای مبارزه ، با ملایان حکم بر ایران هست  و اتفاقا بسیار هم مفید است.

 • اردشیر ۲۰ مازندرانی

  فضول نامه گرامی، با درود ،اگر آدرس ساییت  یا ای میل  شاعر علامه و بزرگوار ،( اباذر غفاری ) را که اشعار جالبی برای آخوندها میگوید را دارید چاپ کنید . من با شیفتگی این شعر ها را که به شکلی تابو شکنی است دنبال میکنم. این سبک جدیدی برای مبارزه ، با ملایان حکم بر ایران هست  و اتفاقا بسیار هم مفید است.

 • اردشیر ۲۰ مازندرانی

  فضول نامه گرامی، با درود ،اگر آدرس ساییت  یا ای میل  شاعر علامه و بزرگوار ،( اباذر غفاری ) را که اشعار جالبی برای آخوندها میگوید را دارید چاپ کنید . من با شیفتگی این شعر ها را که به شکلی تابو شکنی است دنبال میکنم. این سبک جدیدی برای مبارزه ، با ملایان حکم بر ایران هست  و اتفاقا بسیار هم مفید است.

 • mostafa ahmadi

  کودکان بسیار پاک تر و بی آلایش تر از آتند

  که
  با بزرگ کردن آنها با فرهنگ مادی و بی خدایی ،در فساد و مادیگری غرق شوند و
  زمانی  که می خواهند انتخاب درستی داشته باشند ، آنقدر در تباهی بزرگ می
  شوند که توان انتخاب راه درست را از دست می دهند ، از طرفی دیگر هر کودکی
  که بزرگ می شود پا در هوا بزرگ نمی شود ، یا فرهنگی دینی دارد و یا بی دینی
  ویا در فرهنگی چند گانه بزرگ می شود ، چیزی که شما جنایت می نامید ، یک
  مسلمان طرز تربیتی را که برای بچه ات در نظر گرفته اید خیانت می داند.
  بالاخره هر انسانی بر مبنایی بزرگ می شود و خیلی طبیعی است  اولین کسانی
  که برای تربیت بچه اولویت دارند والدینشان هستند ، والدینی که حداقل باید
  شرایط طبیعی داشته باشند.

 • mostafa ahmadi

  کودکان بسیار پاک تر و بی آلایش تر از آتند

  که
  با بزرگ کردن آنها با فرهنگ مادی و بی خدایی ،در فساد و مادیگری غرق شوند و
  زمانی  که می خواهند انتخاب درستی داشته باشند ، آنقدر در تباهی بزرگ می
  شوند که توان انتخاب راه درست را از دست می دهند ، از طرفی دیگر هر کودکی
  که بزرگ می شود پا در هوا بزرگ نمی شود ، یا فرهنگی دینی دارد و یا بی دینی
  ویا در فرهنگی چند گانه بزرگ می شود ، چیزی که شما جنایت می نامید ، یک
  مسلمان طرز تربیتی را که برای بچه ات در نظر گرفته اید خیانت می داند.
  بالاخره هر انسانی بر مبنایی بزرگ می شود و خیلی طبیعی است  اولین کسانی
  که برای تربیت بچه اولویت دارند والدینشان هستند ، والدینی که حداقل باید
  شرایط طبیعی داشته باشند.

 • mostafa ahmadi

  کودکان بسیار پاک تر و بی آلایش تر از آتند

  که با بزرگ کردن آنها با فرهنگ مادی و بی خدایی ،در فساد و مادیگری غرق شوند و زمانی که می خواهند انتخاب درستی داشته باشند ، آنقدر در تباهی بزرگ می شوند که توان انتخاب راه درست را از دست می دهند ، از طرفی دیگر هر کودکی که بزرگ می شود پا در هوا بزرگ نمی شود ، یا فرهنگی دینی دارد و یا بی دینی ویا در فرهنگی چند گانه بزرگ می شود ، چیزی که شما جنایت می نامید ، یک مسلمان طرز تربیتی را که برای بچه ات در نظر گرفته اید خیانت می داند. بالاخره هر انسانی بر مبنایی بزرگ می شود و خیلی طبیعی است اولین کسانی که برای تربیت بچه اولویت دارند والدینشان باشند ، والدینی که حداقل باید شرایط طبیعی داشته باشند.نا گفته نماند من مخالف تربیت فرزندانم بر اساس خرافات مذهبی که اشاره کرده اید هستم و سعی من بر این است بر اساس آیات روشنگر قرآن آنها را تربیت نمایم .و البته دخالت در چگونگی تربیت فرزندان دیگر خانواده ها با زور و اجبار ، استبداد است و کسی اجازه چنین کاری ندارد مگر با اجازهء والدین.

 • Vaslbyparva

  اقای حسین این هر ادم چه بی سواد چه علامه می تونه بگه که جناب عالی  راجع به اسلام حتی و حتی وحتی یک سر سوزن هم نمی دونی و نفهمیدی.دوست عزیزم برو ببین اسلام واقعی چی میگه؟ من کاری به اخوندا ندارم اون ها هم مانند ما ادمند تو همون قرانی که تو قبول نداری حدود ۴۴ بار ادمو رو به فکر کردن دعوت کرده این یعنی چی؟ایاقبول داری همه چیزه همه دانش و معلومات وهزاران چیزه دیگه حاصله فکره؟
  اگه قراننو ببینی ابدا ادم رو مجبور به دینداری نکرده این ایه تو خوده قران اومده (لا اکراه  فی الدین…)به نظرت میشه بابه جوش اوردن رگ غیرت ملی دینه فردی رو گرفت؟البته نه دینی که از سر سطحی اندیشی و فقط تکرار یک عمل باشه.دوسته عزیز برو واقعا راجع به دین اسلام تحقیق کن برو واقعا اندیشه خودت رو به کار بنداز ببین واقعیت چیه؟منم یک فرده عادیم و اخوند نیستم و رشتمم معارف نیست .امیدوارم موفق بشیی

 • omid

  این ظلم هست به کودکان و به جامعه این بدترین ظلمی هست که می توان در حق دنیا و مردم دنیا کرد

 • Pingback: چرا باید اسلام را نقد کرد و مورد پرسش و کنکاش قرار داد؟فضول محله | فضول محله()

 • Pingback: ایران در حال ویرانی و ایرانیان غَرق در تَعصبِ مُضحکِ آریایی! – سیروس پارسا()

 • Pingback: چرا باید اسلام را نقد کرد و مورد پرسش و کنکاش قرار داد؟ – چلیپا درنقد اسلام و بشارت مسیح()

 • Pingback: چرا باید اسلام را نقد کنیم؟ – نقد اسلام و دین()