آیا پاسداران و بسیجی دوست، و یا دشمن مردمند، و با آنها چه گونه رفتاری باید داشت؟! ۷

جای بسی شگفتی است که پاسداران و بسیجی که در آغاز انقلاب موجب افتخار مردم بودند، در مبارزه با صدام متجاوز و جنایت کار از جان و هستی خود مایه گذاشتند و از خود رشادت ها نشان دادند، بعدها روبروی مردم ایستاده،  و به غارت گری می پردازند.
اکنون پاسداران، دیگر مانند گذشته  مظلوم و مهربان نبوده، و  با مزد و  درآمد کم  قانع نیستند، و درکنار مردم قرار ندارند.
شماری از آن ها روبروی مردم ایستاده، و به جای مبارزه و جنگ با صدام، به جنگ و مبارزه با هم میهنان خود پرداخته اند.

خامنه ای، یک آخوند ۵ تومانی مشهدی که اکنون به دزدی اموال ۷۰ میلیون پرداخته را چه کسانی حمایت می کنند؟. پاسخ اینست: عده ای از چاله میدونی و لات های جنبوب تهران که کارشان به عنوان عزادااری و برگزاری محرم دزدی در خانه ها و اماکن مردم جنوب شهر بود، و یا بچه های لاتی که ظاهراً به روضه خوانی می کردند تا برای سیدالشهدا عزاداری کنند، ولی در حقیقت به دنبال دزدی از جیب و لباس و کفش مردم بودند، ویا از پشت پرده سینه و دست و پای زنان مردم را نگاه می کردند. این ها پاسدارانند که در عکس دیده می شود، و کشورایران را به غارت گرفته اند.

خامنه ای، یک آخوند ۵ تومانی مشهدی که اکنون به دزدی اموال ۷۰ میلیون پرداخته را چه کسانی حمایت می کنند؟. پاسخ اینست: عده ای از چاله میدونی و لات های جنبوب تهران که کارشان به عنوان عزاداری و برگزاری محرم، و دزدی در خانه ها و اماکن مردم جنوب شهر بود، و یا بچه های لاتی که ظاهراً به روضه خوانی می رفتند تا برای سیدالشهدا عزاداری کنند، ولی در حقیقت به دنبال دزدی از جیب و لباس و کفش مردم بودند، ویا از پشت پرده سینه و دست و پای زنان مردم را نگاه می کردند. این ها پاسدارانند که در عکس دیده می شود، و کشورایران را به غارت گرفته اند.

می توان عملکرد  نادرست و غیر مردمی  پاسداران را به شرح زیر بیان داشت:
۱- از پاسدارانی که از جبهه جنگ سالم باز گشتند،  شماری از آنان به زور پست های دولتی را ناگهان پست های مهمی را اشغال نموده، با رژیم و در کنار رژیم،  به کشتار ملت، برپاکردن زندان های  گوناگون در جاهای مخفی پرداختند، و  در شکنجه و بی حرمتی به مردم، به ویژه جوانان ایران پرداخنتد.

۲- گروهی نیز خود را به درون مجلس فرمایشی رسادند، و در تصویب قوانین صد انسانی ولی وقیح شرکت فعالانه دارند.

۴- گروهی پست های دولتی را به خود اختصاص داده، و بیشتر صادرات و واردات کشور را آز آن خود نمودند. کارخانه هایی نیز در کنار دزدی و اشغال گری آخوندها، آنان نیز از دست صاحبان آن گرفنتد، و خود مالک و گرداننده آن شدند.

۴- به اصطلاح خریدن، و در حقیقت تصرف با زور سیستم مخابرات ایران، آخرین چپاول گری این گروه است.  اینگونه چپاول گری و سود جویی بسیار است. تا آن جا که اینگونه پاسداران به صورت یک مافیای وحشتناک اقتصادی و سیاسی  در آمده اند و مورد نفرت مردم قرار گرفته اند.

۵- خرید وسائل و تکنولوژی، مسدود کردن و یا کاهش دادن سرٰعت اینترنت و آطلاع رسانی، و در حقیقت ایستادن و جبهه گیری در برابر خیزش و رستاخیز مردم.

امروزه این چنین برداشت می شود که پاسداران  و بسیجی نوکر ولی وقیح، و یا در برابر او ایستاده اند، و می خواهند با کودتا، یک حکومت نظامی در ایران پیاده کنند.

در هرحال، این طور پیش بینی می شود که ۶۰ میلیون مردم ایرانی به زودی پاسدار و بسیجی را دشمن شماره یک مملکت و خود بدانند، و از آن ها مانند یک بیمارخطرناک واگیر دار فرار کنند، و یا مانند حیوانات درنده، در صدد دفاع با آن ها و کشتنشان بر آیند.

جای بسی اندوه و تأسف است پاسداران وبسیجی ها، یعنی انسان هائی که درایران چشم به جهان گشودند، و با بهره گیری ازهمه امکانات کشور دراین جا پرورش وآموزش یافتند، وسرانجام به شغل ومقامی رسیدند تا خدمتگذارهم میهنان خود باشند، آیا خود را ایرانی وحافظ منافع مردم وکشورایران می دانند؟. یا مانند آخوند و آخوند زاده ها به گروههای تروریستی حماس وحزب الله لبنان وابسته اند؟.

محسن رضائی کیست؟ کسی که در بچگی به گوسفند چرانی می پرداخت .او هم یکی از بچه درزهای مسجد بود که در ماههای محرم و رمضان به سو“ استفاده محافل مذهبی و چشمک زدن به زنان از پشت پرده، و نگاه کردن به پر و پاچه آنان می پرداخته. همه کسانیکه به دور خمینی جمع شدند، سودجویان و کلاهبرداران بازار، بچه های دز و لات میدان های جنوب ایران، و یا کسانی بودند که زندگی و کار آن در بیغرتی، و گذراند در مساجد، و دنباله رو آخوندها بوده است. نسلی بی غیرت، سرگشته، و مفتخور. به حساب بانک خارجی این لات محله نگاه کنید که چه اندازه مال ملت را به سرقت برده است.

محسن رضائی کیست؟ کسی که در بچگی به گوسفند چرانی می پرداخت .او هم یکی از بچه های مسجد برو بود که در ماههای محرم و رمضان به سوء استفاده محافل مذهبی و چشمک زدن به زنان از پشت پرده، و نگاه کردن به پر و پاچه آنان می پرداخت. همه کسانیکه به دور خمینی جمع شدند، سودجویان و کلاهبرداران بازار، بچه های لات میدان های جنوب تهران، و یا کسانی بودند که زندگی و کار آن در بیغرتی، و گذراندن در مساجد، و دنباله رو آخوندها بوده است. نسلی بی غیرت، سرگشته، و مفتخور. به حساب بانک خارجی این لات محله نگاه کنید که چه اندازه مال ملت را به سرقت برده است.

آیا می توان محسن رضایی رئیس پیشین سپاه پاسدراران  که آه نداشت با ناله سودا کند همراه با خامنه ای، رفسنجانی، و دیگر پاسداران، و آخوندها که دزدی های کلانی کرده اند که در بانک های خارجی واریز نموده، و  مانند نوکر زرخرید در اجرای فرمان ولی وقیح ایستاده اند ایرانی دانست؟، و یا دزد و جنایتک کار به مردم و کشورمان؟.

بدون تردید بسیاری ازپاسداران وبسیجی ها، انسان های فرهیخته ومیهن دوستند وحاضرنیستند این چنین دستشان به خون مردم آلوده شود.

و اما شماری ازآنان که آ لت دست رژیم خودکامه اند، و در برابر برادران و خواهران خود صف آرائی می کنند، چنان چه خود را ایرانی به شمارمی آورند، باید سریعا موضع خود را تغییر داده،  پاسدار و خدمتگذارمردم باشند وتسلیم خواسته های هم میهنان خود شوند، وگرنه اینان هم چنان که تاکنون مسئول به خاک وخون کشیده شدن هم میهنان مبارز وجانبازمان  هستند، درآینده نیزمسئول هرگونه خون ریزی دیگرخواهند بود.

از آن چه گفته شد کاملاً مشخص است که پاسداران و سپاهیان در برابر ملت و انقلاب مردم ایستاده اند، و در شرایط کنونی دشمن این آب و خاک و مردمند، و تازمانی که این وضع را تغییر ندهند و همچنان به چپاول گری و جنایت های خود ادامه دهند، از دید مردم ایران، آنان با آخوندهای جنایتکار تفاوتی ندارند، و باید به عنوان دشمن با آنان رفتار کرد.

 • یا امیر
  مومنان   امروزه دنیا بر اقتصاد علم و
  پیروزیهای ادبی فنی صنعتی اخلاقی  هنری و
  انسانی می چرخد. داشتن یک مشت مسلمان جاهل بیسواد بهتر است یا داشتن مسلمانانی دانشمند  فیهم دارای
  ارزشهای علمی اخلاقی؟  رشوه خواری دزدی
  فساد دریوزګی بیکاری  خود سوزی عملیات
  انتحاری بهتر است یا جوانانی تحصیکرده پوهنتون دیده متخصص و کاردان؟  آیا مولانا جلال الدین بلخی رومی که اکنون هم
  دنیا در برابر عظمت فکری و اخلاقی و اجتماعی او سر تعظیم فرود میآورد بهتر است یا
  کسی نظیر بن لادن که باعث سرشګستګی مسلمانان است؟ آیا ابن سینا مایه فخر اسلام بود
  وهست یا تروریستهای کور دل که تنها به کشتن و آزار مباهات میکنند. میلیونها مسلمان ګرسنه هستند  ولی شیوخ عرب
  در قصرهای تلا با اصراف و شهوت رانی و خوش ګذرانی زندګی میکنند دست یک دزد ګرسنه
  را قطع میکنند ولی شیخی که دزدی میلیاردی کرده است آزاد است؟ اسلام که یک دین با
  فضیلت با اخلاق و علمی و هنری بوده است اکنون بصورتی دیګر به دنیا معرفی
  میشود؟  کسانی مانند صدام قذافی با خرید
  اسلحه های نامتعارف ثروتهای ملی مردم را بباد میدهند و بقول شما خارجی هارا به
  امورشان مسلط میکنند؟ در اسلام میګویند
  فی مشاور فی امر  ولی خودتان ببینید که
  کشورهای اسلامی تحت تسلط خود خواهان دزدان غارتګران محلی وملی پادوهای استعمار تمامیت خواهان است و مردم ما به اعتیاد بیکاری  بی اخلاقی دزدی فساد تروریست شدن بیسوادی
  جنګهای و جهاد های کور روی آورده اند. اګر مثلا کشورهای
  اسلامی به قدر لااقل کشورهای اروپایی یا آمریکایی پوهنتون کار و قانون داشتند آیا
  بهتر نبود؟ مردم احتیاج به کار مسکن خوراک سالم ازدواج تحصیل تولید و زندګی سالم
  دارند  نه به قتل جنایت دزدی رشوه خواری و
  فساد اداری و شهوت رانی بچه بازی؟

   

  اګر شما
  دلتان واقعا برای مردم میسوزد و میخواهید که اسلام قدرو منزلت ومقام علمی سابق را
  داشته باشد در راه علم و دانش و اخلاق ګام بردارید  همکاری دوستی محبت بهم دوری از فساد و رشوه
  خواری باید در مرحله نخست باشد. درحالیکه کلام سعدی شیرازی
  از دهان رییس جمهور آمریکا با احترام جای میګیرد که بنی آدم
  اعضای یک پیکرند  که در آفرینش زیک
  ګوهرند  مردم ما  با جهل فساد آلوده شده
  اند. میلیونها مسلمان در شرایط ناګواری زندګی میکند حتی در کشورهای پیشرفته هم
  انسانهای کنار ګذارده شده و حاشیه ای هستند به غیر از باهوشان و تیزهوشان یا
  ثروتمندان  مردم عادی حتی دکتر ها استاد
  های دانشګاه کشورهای اسلامی که مثلا به کشورهای پیشرفته پناه
  آورده اند در کارهای بدنی یا خرید فروش دلالی و یا داشتن مغازه دوران سپری میکنند
  در صورتیکه می توانستند در کشورهای اسلامی مصدر خدمان مهمی باشند؟

   

  خودتان
  نګاه به رهبران کشورهای اسلامی بکنید 
  قذافی مردم را میکشد و جوانانی را برعلیه جوانان همان کشور بسیج میکند تا
  خون هم دیګر را بریزند و خودش با داشتن ثروتهای ملی آن کشور به بیخردی و کارهای
  بیهوده مشغول است و دیوانه ګی میکند؟  او
  فکر میکند که از مردمش جداست و بایست همیشه رهبر یک مشت انسانهای شست شوی مغزی
  داده شده باشد؟ بیش از سی میلیون مسلمان پوهنتون دیده در کشورهای صنعتی مثلا
  پیشرفته به دریوزګی و کارهای بدنی مشغول هستند؟ چرا؟ برای
  اینکه دیکتاتوران و ابله ها و دزدانی که شغلهای کلیدی کشور های مسلمان را در دست
  دارند به فساد مالی و دزدی دست زده اند؟ و مردم را آواره وبیچاره کرده اند. همه آنان هم دم از بزرګواری مسلمانان میزنند ولی مسلمانان را در خفت بیسوادی
  جهل و بی دانشی و فقر نګه میدارند و از آنان استفاده های ابزاری میکنند فکر میکنید
  که کارخانه های اسلحه سازی غرب و شرق از بازاریابانی مثل بن
  لادن ناراحت هستند؟ اګر امثال او نباشند به کی این همه سلاحهای انبار شده شان
  بفروشند؟  دورویی بی سوادی تمامیت
  خواهی  و منم منم کردن مرضی مسری است که دامان
  رهبران مسلمان را ګرفته است و آنان خود را بت کرده اند در صورتیکه در اسلام بت
  پرستی حرام است؟ خودتان ببینید که چه آتشی در شرق برپا کرده
  اند ګروهی دزد خواه بر منابع مالی و ملی کشوری چنګ انداخته و با پخش نفرت و فقر و جهل میخواهند مردم را وادار به سکوت کنند یا ترس و وحشت؟
  اسلام دین علم حکمت دوستی و دانش است آنرا بصورت دینی با تعصبهای خشګ و جهل و نفرت
  آدمکشی و ترور آلوده نکنید؟ که این همان چیزی است که غارتګران بین المللی خواستار
  آن هستند تا بتوانند مواد منفجره و مواد مخدر خود را بفروش برسانند و شرکتهان آنان
  کشورهای مسلمان را غارت کنند. سرعقل بیآیید و اګر دوستدار
  ملت هستید بدانید که آنان کار بیمارستان  مسکن رفاه پوهنتون  میخواهند نه جنګ فساد رشوه خواری دزدی و
  تروریست بازی و جنګهای کور و بیهوده  ؟

  • حشمت الله

    آغا شمس الدین ! چقدر اسلام اسلام میگوئید> در دنیا یک اسلام وجو دارد که ما آنرا اسلام ناب محمدی میگوئیم و همینکه پاسداران ،بسیجی ها ، آخوند ها ، القاعده ، طالبان  وآل سعود در حین تطبیق این اسلام عزیز اند  . کدام اسلام دیگری وجود ندارد .یا اینکه شما هم از آن اصلاح طلب های ماله کش و بی همه چیز هستید.

 • Zedeakhoond

  پاسدار و بسیجی امروز به دو دسته تقسیم میشود برده ی آخوند و مزدور که هر دو برای جامعه ی ما دشمن هستند چون هر کاری را بدون سوال برای ملا انجام میدهند، از خود سوال کنید وقتی این آدم خورها در نزدیکی شما هستند چه احساسی دارید نفرت و وحشت یا خوشنودی و امنیت؟

 • Abazarghafary

  این ، قحبه ، یکدست ، ز چه رو هار شدست ؟// در ، کشتن ، انسان ، چه ستمکار شدست.//سید علی ، این جاکش ، یک دست ، سیاه باز // در بچگی ، کیر ،خوردست و چنین مار شدست //………سردار ، که ، این باشد ، به سرش باید رید // روی کلاه اش ، هم باید ، شاشید //این ، بشکه گه ، به وزن پانصد کیلو // در موقع ، جنگ ، شاید ، ترکید ؟ //………..این دو جاکش پیر هم ، سردارند ؟ // یا هم، منقلی ، این جاکش و این خون خوارند ؟ //از ، بچگی ، با ، هم  لواط  میکردند  // حالا ، به ، کون دادن ، بچگی ، به ما میبالند. //

 • آغا شمس الدین ! چقدر اسلام
  اسلام میگوئید> در دنیا یک اسلام وجو دارد که ما آنرا اسلام ناب محمدی میگوئیم
  و همینکه پاسداران ،بسیجی ها ، آخوند ها ، القاعده ، طالبان وآل سعود در حین تطبیق
  این اسلام عزیز اند . کدام اسلام دیگری وجود ندارد .یا اینکه شما هم از آن اصلاح
  طلب های ماله کش و بی همه چیز هستید

   

  دوست عزیز  بحث در باره اسلام را بګذارید به کسانی که
  تحقیقات مفصلی در این باره کرده اند و میکنند. آنچه که من میخواهم به آن تکیه کنم
  این است که باز ګروه بازی و دسته بندی جدیدی نشود. خودتان هم میدانید که مسلمانانی هستند که نه
  قرآن خوانده اند و نه از آن چیزی درک میکنند زیرا زبان عربی نمی دانند و وقت هم
  برای یادګیزی و یا خواندن قرآن با ترجمه ندارند 
  کسانی هستند که بی نهایت متعصب هستند بدون اینکه از دین چیزی درک کرده
  باشند. درهر دینی و هر مسلکی عده ای شیاد رخته می کنند و از آن به عنوان یک حربه سو
  استفاده میکنند همین طور که کمونیست های شیاد و یا کاپیتالیست های شیاد از آن مکتب اجتماعی سو
  استفاده های
  فراوان کردند.  مشګل کلی ما مشګل جهل است و تمامیت خواهی
  ما با کل یک مطلب بد میشویم اګر نمونه های بدی از آن داشته باشیم.  اکنون سیستم بین المللی غارتګر مشغول توسعه و
  طرحی است که مسلمانان متعصب را در برابر مثلا سکولارها و یا بی دینان متعصب صف
  آرایی کند. آنان با دستګاه های وتشکیلات خیره کننده ای که دارند وبا خود فروخته
  ګان دانشمندی که در اختیار دارند وبا داشتن معلومات وسیع توانایی اینکار ها را دارند. آنان اینطور که حتی در آمریکا هم
  مردم تا حدودی درک کرده اند میخواهند طبقه متوسط را نابود کنند و اینکار جز از راه تفرقه نفرت فرا
  افکنی و تمامیت خواهی وعقل کل بودنها و تخطیه ها و حمله های یک طرفه راه دیګری
  ندارد. 

   

  دزد دزد است و قاتل و غارتګر قاتل و فاسد
  فاسد حالا در هر دینی و در کسوتی که باشد 
  تمامیت خواه و دیکتاتور هم همچنین چه اسلامی باشد و چه ضد اسلامی افراط و
  تفریط از هر دو به دیکتاتوری ختم میشود. 
  میدانم که
  کسانی از دست اسلام بسیار خشمګین هستند چون زندګی 
  ثروت  کشور  خانواده خود را از دست داده اند. ولی ایجاد
  نفرت و تمامیت خواهی و همه را با یک دید نګاه کردن کاری درست و منطقی نیست.  مګر استالین مسلمان بود ومګر سیستمی که اکنون
  غرب رامی چرخاند مسلمان هستند که مردم عادی و طبقه متوسط را غارت میکنند. همان طور
  که عربان دزد سوار ماشین های ساخت شده از تلای سفید میشوند و هواپیمای خصوصی آنان
  از طلای زرد دزدی شده است. انسان هایی ساده دل هم هستند که با اعتقاد به اسلام در
  نهایت فرزانګی و والایی زندګی میکنند و به این دین عقیده و اطمینان دارند.  کدامیک از مطالبی که من نوشتم ماله کشی است؟  آیا تمدن عظیم اسلامی دروغ است که حتی
  اروپاییها هم به آن عقیده دارند.  آیا مولوی بلخی با آن عظمت
  اندیشه مسلمان نبوده است آیا سعدی استاد سخن مسلمان نبوده است.  نفرت به یک مشت دزد و قاتل را که نبایست عمومیت
  داد.

   

   

  آیا در کشورهایی که بدست بی دینان و
  یا سکولارها اداره میشود وضع مردم بهتر است. آیا دزدی فساد غارت در آنجا وجود
  ندارد؟ آیا در همین آمریکا سیستم مردم اصیل و ساده دل را غارت نمی کند  مردم صدایشان از دزدی و فساد بلند شده
  است.  نظر من این است که همه مردم در بند
  چه مذهبی و چه غیر مذهبی چه غربی و چه شرقی بایست با هم متحد شوند و در برابر فتنه
  ای عظیم باهم همکاری کنند.

   

   

  هدف بایست شرکتهای عظیم سازنده مواد
  مخدر  مواد منفجره بیمه های دزد  و غارتګر 
  بانکهای شیاد که با تورم و ضد تورم ثروتهای کوچک مردم را غارت میکنند باشد.
   ما از فساد  تمامیت خواهی 
  دزدی جهل رنج می بریم نه از دین و آیین های ګوناګون  همه بایست آزاد باشند که اګر میخواهند دینی را انتخاب کنند یا
  نکنند و توهین به باورهای آنان کاری درست نیست. 
  البته اګر
  سندی هست و راه علمی وجود دارد میشود از آن استفاده کرد ولی شما هر صدایی که هم خوان با آوای
  شما نباشد به ماله
  کشی و بی همه چیزی ریط میدهید که این انصاف نیست در حقیقت شما هم تمامیت خواهی ضد
  اسلامی هستید که درست مثل متعصبان کور دل عمل میکنید  آیا این واقعیت نیست؟  درست مثل خانمی بی مایه و بدون اطلاع مسلمان
  اسمی دو آتشه که در اثر شرایطی مسیحی شده بود و حالا غیر مسیحیان را کافر و جهنمی میپنداشت.
  بګذارید که
  مردمان دانا و با فرهنک وخرد و دانش بشوند آنوقت شما احتیاجی ندارید که مردم را
  بکوبید و آنکه
  فکر شما را ندارد تخطیه کنید.  من نه صلاحیت دفاع از اسلام
  را دارم و نه صلاحیت رد آنرا زیرا من در آن رشته تحصیلات و تحقیقات ندارم  من تنها میدانم بعنوان یک معلم سیاست و علوم اجتماعی که مشګل
  اساسی ما غرورهای برخاسته از بی سوادی است. تمامیت خواهی است و خود برزګ بینی و
  خود راعقل کل دانستن.  بدون داشتن تحقیقات
  وسیع علمی در باره هر چیزی نظر میدهیم و طرف مخالف را بافحش توهین و اګر بتوانیم
  کتک و دشنام میخواهیم از راه بدر کنیم. 

   

  نظر من این است که خشم و
  نفرت حاصله ای که اکنون بین بی دین و یا نفرت از اسلام در شرف تکامل است بصورتی علمی در آورم که
  متوجه باشند که این همه جنګ جدل حاصل کوته نظری است   چون درون پاک کنی  حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است.  نګذارید که دینداران شیاد   بی دینان شیاد  کمونیستهای شیاد و کاپیتالیست های شیاد بر ګرده
  مردم ما سوار شوند و آنان را برای غارت همدیګر و کشت کشتار هم سازماندهی کنند.  ای برادر صورت زیبای ظاهر هیچ نیست   تاتوانی سیرت زیبا بیار. کار ما باید آګاه
  کردن مردم با سند باشد و دلیلهای علمی نه توهین و تحقیر که نتجه اش نفرت است وبس.
  متاسفانه تعصب بی دینی و با دینی و وابستګی های کاذب به دیګر انواع مکتب های
  اجتماعی دیده مارا کم سو کرده است.  ما بایست
  همه را دوست بداریم و برای کمک به همه انسانهای والا بسیج شویم  بدون در نظر ګرفتن عرب عجم   ترک 
  کرد   و… رشتی  تهرانی  
  شیعه و سنی   بادین  بی دین و… 
  که سعدی فرموده است  بنی آدم اعضای
  یکدیګرند  که در آفرینش زیک ګوهرند   چو عضوی بدرد آورد روزګار دګر عضو ها را نماند
  قرار .  همین مسلمانان بودن که با ادعای
  مسلمان سر نوه های همان پیامبری که میګفتند به آن ایمان دارند بریدند؟  امید وارم که متوجه بسط نفرت و بی دانشی و جهل
  و تمامیت خواهی و ضررهای اجتماعی آن شده باشید. 
  سعدیا مرد
  نکو نام نمیرد  هرګز   مرده آنست که نامش به نکویی نبرند. نفرتهای حاصله
  ای که ما آنان را دامن میزنیم تنها به نفع استعمار و استحمار بین المللی است  ما محتاج وحدت در کثرت هستیم وبس نه تمامیت
  خواهی و کنار زدن دیګران.

 • Farhad

  آدمهای زمان جنگ هیچ ربطی به اینها ندارند لطفا کسانی رو که در زمان جنگ داوطلبانه به جبهه می رفتند که به اسم بسیج مشهور شد هیچ ربطی به عملکرد بسیجیهای فعلی ندارند تفاوت آن آدمها با این مفتخوران خیلی زیاد هست خواهش می کنم یه مقدار منطقی باشید.بنده در جنگ بودم و الان هم جانباز هستم اما هرگز مقابل ملتم قرار نگرفتم ایرانی هستم و از عرب بسیار متنفرم

 • Farhad_fathahi91

  دانه فلفل سیاه خال مه رویان سیاه هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا بچه های جبهه و جنگ هیچ ارتباطی با اینها ندارند فقط خون و دل می خوردند و سکوت اختیار کردند و غیر از سکوت هم چا ره ای ندارند
  پس خواهش می کنم زود قضاوت نکنید و همه رو با یک چشم نگاه نکنید