آیا می شود از الله مدینه ایراد گرفت؟ ۲۶

چند روز پیش در حال بحث و گفتگو در مورد جنایات اسلام و حقایق بازگو نشده ای درباره ی اسلام با یکی از نزدیکانم بودم. ایشان که یک مسلمان دو آتشه و یک شیعه ی دوازده امامی بود، همانند دیگر مسلمانان که در گفتگو های منطقی حرفی برای گفتن ندارند و به جای ارائه کردن سند و مدرک تاریخی، دست به دامان آیت الله ها و تفسیر های شان از قرآن و حدیث های پیغمبر و اهل بیت می شوند، به مغلطه و سفسطه پناه بردند و بحث را به حاشیه می کشاندند.

این خانه کعبه و به عبارتی خانه الله است. در دوران پیش از اسلام مانند همین جمعیتی که امروز به دور کعبه می گردند، صحرانشینان عربستان هم به دور کعبه که بتخانه بود می گشتند، و باصدای بلند اشعار ی می خواندند. در حقیقت چیزی عوض نشده فقط محمدابن عبدالله مردی خودکامه و زنباره تصمیم گرفت کلاه سر مردم کشور خود گذارد. بنا براین خود را نماینده الله معرفی کرد که الله نام بت بزرگ آن جا بود. سپس دور کعبه گشتن را به عنوان مراسم حج و سعی میان صفا و مروه متداول ساخت. کلاهی بزرگ بر سر ۱/۶ میلیارد مردم نا آگاه و نادان.

این خانه کعبه و به عبارتی خانه الله است. در دوران پیش از اسلام مانند همین جمعیتی که امروز به دور کعبه می گردند، صحرانشینان عربستان هم به دور کعبه که بتخانه بود می گشتند، و باصدای بلند اشعار ی می خواندند. در حقیقت چیزی عوض نشده فقط محمدابن عبدالله مردی خودکامه و زنباره تصمیم گرفت کلاه سر مردم کشور خود گذارد. بنا براین خود را نماینده الله معرفی کرد که الله نام بت بزرگ آن جا بود. سپس دور کعبه گشتن را به عنوان مراسم حج و سعی میان صفا و مروه متداول ساخت. کلاهی بزرگ بر سر ۱/۶ میلیارد مردم نا آگاه و نادان.

پس از مدت زمان زیاد که گفتگو و استدلال من ادامه داشت، دوست مسلمان من گفت: “اصلاً همه ی چیزهایی که راجع به جنایات اسلام و قوانین ضد زن و ضد انسانی قرآن و شخصیت نا درست و خونخوار حضرت محمّد و امام علی می گویی درست، ولی مگر می شود از الله مدینه که قادر متّعال و دانش مطلق است ایراد گرفت؟”.

او در ادامه گفت: “شاید شما چند کتاب خوانده باشی و چیزهایی بدانی که ما نمی دانیم ولی حتّی اگر همه ی کتاب های عالم را نیز خوانده باشی، باز هم در مقابل دانش الله ناچیز هستی و اصلا در حد و اندازه ای نیستی که بخواهی بگویی الله اشتباه کرده است، اگر الله در قرآن گفته زنان تان را بزنید، حتماً حکمتی در پس آن خوابیده است.” آن چه در این جا گفته شد، دقیقاً و بدون کم و کاست میان من و دوست نزدیکم رخ داد.

حال بیایید ریشه این کوتاه فکری و جهل مطلق را بیابیم:

ایشان با اینکه پس از بحث بسیار پذیرفت که آیات قرآن حاوی مطالب ضد بشری و ضد زن بسیار است و همچنین قبول کرد که چیزی به نام عدل علی وجود خارجی ندارد و فرزندان علی نیز قاتلین اجداد ما هستند، گفت که با اینکه همه ی این ها بنا بر مستندات تاریخی که شما ( نگارنده) ارائه کردی درست و غیر قابل انکار است، باز هم نمی شود ذرّه ای به عدالت و دانش و معرفت الله مدینه شک کرد و گفت که الله اشتباه کرده است.

حال مگر الله کیست؟. مگر الله چیست؟. مگر الله ساخته و پرداخته ی ذهن بیمار محمّد ابن عبدالله نیست؟.

تازیان بیابان گردی که تنها دانش آنان شناختن یک حیوان زحمتکش و مهربانی به نام شتر بود، و وقتی ناراحت و غمزده بودند، به دور بتخانه کعبه می گشتند و شعر می خواندند، همین که مردحقه بازی به نام محمد الله تا به جای بت اعظم بدانان معرفی کرد، و راه کاروانزنی و تصرف اموال و زنان آن ها را به نام اسلام مجاز دانست، همه بیابان گردان به دور او جمع شدند. آنگاه جنگ های خود را شروع کرد، و در هرجنگی اموال و زنان شکست خوردگان را در اختیار آنان گذاشت، بی تردید روز به روز بر شمار گرویدن به دین به اصطلاح اسلام افزوده گشت.

تازیان بیابان گردی که تنها دانش آنان شناختن یک حیوان زحمتکش و مهربانی به نام شتر بود، و وقتی ناراحت و غمزده بودند، به دور بتخانه کعبه می گشتند و شعر می خواندند، همین که مردحقه بازی به نام محمد، الله را به جای بت اعظم بدانان معرفی کرد، و راه کاروانزنی و تصرف اموال و زنان آن ها را به نام اسلام مجاز دانست، همه بیابان گردان به دور او جمع شدند. آنگاه جنگ های خود را شروع کرد، و در هرجنگی اموال و زنان شکست خوردگان را در اختیار آنان گذاشت، بی تردید روز به روز بر شمار گرویدن به دین به اصطلاح اسلام افزوده گشت.

مگر الله همان کسی نیست که به خاطر نوشیدن یک لیوان شراب، انسانی را که به قول خودش از خود اوست و اشرف مخلوقاتش است، در این دنیا که حکم شلاقش را می دهد و عذابش می دهد و اگر چهار بار شراب خواری را تکرار کند، حکم او مرگ است و مجازات او  در دنیای موهوم دیگر که جهان آخرت نام دارد، هر روز شخصی که یک لیوان شراب خورده است را سوزانده، پوست جدید به او می دهد و دوباره می سوزاند. ولی همین الله هیچ عذابی برای همراهانش که انسان های بیگناه را می کشند و زنانشان را به اسارت و کنیزی می کشانند در نظر نگرفته است؟.

اشتباهات الله و آیات متناقض بیشمارش که پیشتر بدان ها اشاره شد، و دستورات قتل و غارت و تجاوزی که از طرف او صادر شده است، همه و همه او را شبیه یک هیولای دیوانه می کند که از قوانین معمولی طبیعت نیز بی خبر و نا آگاه است.

الله کسی است که کوه ها را میخ هایی می داند که زمین را محکم نگاه می دارند، آیا این شخصیت موهوم که سوادش از دانش یک کودک ۱۰ ساله کمتر است، امکان انجام اشتباه را ندارد؟.
مگر می شود که شخصی که چنان دستوارت ضد زن و ضد حقوق اولیه ی انسان را صادر کرده است، مرتکب هیچ اشتباهی نشده باشد و کاستی در او وجود نداشته باشد؟.

اللهی که ما می شناسیم و گفته هایش را مورد بررسی مو به مو قرار دادیم، جانوری است بسیار کم حواس، بی دانش، خونخوار، جانی و یک بیمار جنسی به تمام معنا، حال چگونه است که دوستان مسلمان که قبول دارند محمّد و علی و اطرافیان شان جنایاتی را بر علیه بشریت و مخصوصاً ایرانیان انجام داده اند و همه ی دستوارت غارت و تجاوز و کشتار را از قرآن که سخن الله است گرفته اند، الله مدینه را از هر تقصیر و اشتباهی مبرّا و پاک می دانند؟.

 • Ismo1389

  دوست عزیز من خدا روکاملا قبول دارم البته نه الله مدینه را وبه نظر من کسی که قرا ن را کتا ب خدا بداند توهین بزرگی به خدا نموده وخدا  ا نشناخته است وبهتر است با اینگو نه افراد در مورد خداشناسی بحث کرد

  • Abjad2012

   دوست عزیز گفتی خدا…
   ببخشید کدام خدا؟؟؟خدایی که تو از او صحبت می کنی خدایی هست که حتی بودن خودش را بر ما احرلز نکرده است این خدا اگر باشد به نظرم خدایی است که فقط ما را آفرید و سپس رها کرد چنین خدایی بودن و نبودنش یکسان است پس برو بگرد دنبال خدایت

 • آقا پارسا ، منظورتان  اللله مکه است ،یا اینکه دقیقأ اللله مدینه ،؟

  چرا که  ،اگر محمد ادامه راه اللله مکه را داده بود بنده و شما هم مسلمان می ماندیم ،،چرای دوم هم اینکه > اللله مکه دین صلح و دوستی است مثل مسیحیت ،ولی اللله مدینه ادامه دین یهود و راه یوشع ابن نون  است و اللله قتل و کشتار و تجاوز و سرقت است … و جالب اینجاست که اولین قربانیان هم همین یهود ساکن عربستان بودند .

 • ناشناس

  معیار های اخلاقی
  دنیا 

   

  اکنون که دنیا کوچک شده
  است ما با معیارها اخلاقی و اجتماعی بسیاری روبرو هستیم.

  یکی از آنها آزادی لباس زن
  و مرد است . درکشورهایی محدودیت های لباسی هست ولی درغرب این محدودیت ها بسیار کم
  است مثلا در کشورهای اسلامی تنها دیدن کفهای دست زن و چهره اش مجاز است و در بعضی از کشورهای اسلامی تمامی
  صورت زن هم بایست پوشیده باشد و بایست نقاب یا برقه و یا چادر بپوشد.  در صورتیکه در غرب زنان با مایوهای بسیار نازک
  در اجتماع برای شنا میروند.

   و یا با لباسهای بسیار کوتاه ورزش میکنند. و
  ظاهرا هم هیچکس مزاحم جنسی
  آنان نمی شود شاید چون آزادی جنسی هست و بسیاری از مردان دوستان زن یا دختری دارند
  ویا براحتی ازدواج کرده اند این است که نګاه های آنچنانی حتی به زنان بسیار زیبا و
  بسیار کم لباس پوشیده نمی اندازند. 
  متاسفانه در کشورهای دنیای سوم همه چیز مختص ثروتمندان است. مردان و پسران
  ثروتمند از همان دوران بلوغ کلفت های زیبا را والدین ها استخدام میکنند تا پسران
  آنان کمبود ارضای جنسی نداشته باشند. دختران ثروتمند هم که براحتی با هرکسی که
  بخواهند رابطه برقرار میکنند و سعی میکنند یواشکی باشد و یا اګر از خانواده های
  مذهبی باشند یا زود ازدواج میکنند و یا صیغه محرمیت میخوانند.  درحالیکه مردان و پسران ثروتمند دسترسی بی
  نهایت به جنس مخالف دارند مردان و پسزان فقیر و خانواده های متوسط مشګل عقده های
  جنسی دارند  ازهمان دوران بلوغ مجبورند که
  جلق بزنند و ناراحتی های حاصل از جلق زدن را تحمل کنند و این مشګل روی درس و مشق
  آنان بی تاثیر نیست.  آنان که به اروپا یا
  آمریکا رفته اند در ابتدا از دیدن یک زن باز و با لباسهای لختی و دکتولته بسیار
  هراسان میشود و فکر میکنند که آن زن زنی خوب نیست؟ 

   

  نیروی جنسی اګر در اروپا
  با نیروی عشق ودوستی یکی شده
  باشد خطری متوجه زن و یا دختر نخواهد بود. مردان غیر اروپایی در حالیکه از ته دل
  دوست دارند با زنان زیبا دوست باشند و با آنان معاشرت کنند ولی متاسفانه بعلت
  جانماز آبکشی تظاهر میکنند که از زنان آزاد و زیبا کنار می کشند؟  و همیشه مترصد هستند که از دیګران و هم میهنان
  خود عیب بګیرند.  یکی از دوستان من خیلی
  تظاهر میکرد که مومن است  ولی روزی در خانه
  اش یک مشت عکس بسیار سکسی دیدم  یعنی پورنو
  ګرافی یعنی عکسهای جنسی یا درحین عمل ؟ نه تنها عکسهای زنان زیبا با لباسهای باز و
  لختی؟ ما که در غرب زندګی میکنیم دو راه داریم بایست به تمدن اینها احترام بګذاریم
  همانطوریکه اګر آنان به کشورهای ما بیآیند توقع داریم که به مراسم ما احترام
  بګذارند.  تظاهر به دینداری و بخصوص دو
  رویی بسیار نا زیبا است. همه ما مردان و زنان معمولی از دیدن جنس مخالف زیبا با
  هوش و خوش پوش لذت می بریم اګر کسی بګوید نه یا مشګل دارد یا دروغ میګوید؟  ولی ما میخواهیم تمامیت خواه باشیم دیګران از
  زنان زیبا استفاده نکنند و تنها معدودی ثروتمند استفاده کنند؟ و یا ما خودمان را
  لای آنان بر بزنیم.  عشق عاشقی زیباست چرا
  آنرا آلوده میکنیم  ؟  عشق ها نبایست به مادیات و حتی سکس تنها محدود
  شود  عشاق یعنی کسانی که حاضرند در راه
  دوست همه نوع کار قانونی را براحتی انجام دهند و از خودشان مایه بګذارند.  عاشقی در احترام به فرد دیګر هم است اګر او نمی
  خواهد نبایست زور چپانش بکنیم مثل پسری که در جواب رد معشوقه یا دوست خود به چهره
  اش اسید پاشید  این عشق نیست بلکه خود
  خواهی است.  بایست از این عشق های به خود
  خواهی ها آلوده شده فرار کرد. عشق بر چندین نوع است عشق خواهری  عشق مانند دختری  و عشق مادری 
  و همچنین عشق برادری و پدری  که
  بایست همه ګیر شود. ما بایست چشمان پاک و قلبی پراز عشق داشته باشیم نه اینکه
  دختران بیګناه را مجبور کنیم خودشان را در لحاف بپیچند زیرا ما نمی توانیم آنان را
  مثل خواهر دوست بداریم؟  یک دختر آلمانی روزی بمن ګفت ثروتمند شما
  علاوه بر غارت سرمایه شما  حتی دختران شما را
  هم به یغما می برند آنان اجازه ندارند آزادانه زندګی کنند و بایست در بند حجاب و تمکین
  باشند و دست از پا خطا نکنند تا آنان برای بردن آنان پیش بیآیند. شما دختران خود را
  مفلوک میکنید تا براحتی در دام یک شیاد بیفتند.  درصورتیکه ما دختران خود را مثل مرد تربیت میکنیم
  تا همسری که دوست دارند را انتخاب کنند. مردان ما براحتی دوست دختر میګیرند و براحتی
  ازدواج میکنند زیرا زنان ما سربار مادی نیستند ولی پسران و مردان شما جلق میزنند یا
  رابطه های جنسی غیر مقعول دارند مثل با حیوانان و با دوستان هم جنس خود و وقتی در سنها
  بالا ازدواج میکنند دیګر نمی توانند واقعا عاشق باشند. زیرا سکس آنان جدا از عشق رشد
  یافته و تنها یک عمل مکانیکی بوده است.  دختران
  شما دست شان دراز است ولی ما کار میکنیم و برای پول دوست وهمسر کسی نمی شویم؟  وما آنان را بی اخلاق میدانیم درحالیکه آنان هم مارا
  فاقد اخلاق میدانند و بما وصله های بچه باز و هم جنس خواه و غیر عادی میزنند.  

 • 11a1

  aval ghorano bekhoonid bad zer bezanid.hich jaye ghoran nagofte sharabkhar mijazate marg dare va soozoonde mishe

 • Ff123

  ما به کوروش بزرگ رای می دهیم

 • Jaguar_viper

  شرابخوار مجازات مرگ نداره اما طبق احادیث شیعه هرکس که یک لیوان شراب بخوره به او در جهنم آب سوزان میخورانند و بهشت رو هیچ وقت نمیبینه.
  اما توی قرآن از کشتن منافقین و شلاق زدن زنا کاران و کشتن لوات کاران صحبت شده.
  اما اصلا نگفتن که برده داری برداشته بشه
  یا وقتی تازی ها به ایران حمله کرده و مردان رو کشتن وزنان و فرزندان اونهارو به غلامی وکنیزی بردن هیچ اشکالی نداشت
  یعنی شما میگی خدا به این نیاز داره که یه عده حمله کنن به کشور دیگر و مردم رو بکشن و به زنان به اسم اسلام تجاوز کنن تا دین اسلامو گسترش بدن؟
  اصلا وقتی میخونین یا میشنوین اعراب این بلاها رو به سر ایرانیان آوردن غیرتی میشین عصبی میشین لا اقل از خودتون سوال میپرسین چرا؟
  اگه دو مورد اول اتفاق نمیفته (عصبی شدن و غیرتی شدن)پس ایرانی نیستین
  اگه از خودتون حتی سوال نمیپرسین این وحشی گریا واقعا برای چی بوده و ناراحت نمیشین
  پس انسان نیستین

  • masoud

   منظورت از تازی کیه ؟ خلفای نا حقی که به جای حضرت علی نشسته بودند بر تخت قدرت. اونا فکری بهتر از این نداشتند و اگر توصیه ها و راهنمایی های حضرت علی و پسرش امام حسن نبود ، نه ایرانی باقی مونده بود و نه تو.
   تاریخ بخون ، بعد بیا نظر بده

   • فرهاد

    اقای مسعود که میای نظر کس شر میدی دهن منو باز میکنی.خودت برو تاریخ بخون که علی و ابوبکر و عمر و عثمان همه جلاد و غارتگر های محمد تازی بودن و جنگشون سر مقام و قدرت بود.
    اون کس کشی که هزاران نفرو میکشه میخاد نماینده خدا رو زمین باشه پس اون خدا نیست حیوونه.
    تو هم اگه خیلی به ملخ خوردن علاقه داری بورو عراق و عربستان زندگی کن.

   • نسل سوخته

    مسعود یا بهتره بگم بی سواد وقتی علی خلیفه بود شخصی به نام خالد بن ولید رو به ایران فرستاد و اون نابکار خونهای زیادی رو ریخت و حسن و حسین در جنگی که باایرانیان بود شرکت کردند و مشخص نیست چه تعداد ایرانیه پاک نهاد رو از دم تیغ گزروندن تو که میگی حسن توصیه کردن به من بگو به چه توصیه ای کرد.  این روایت از حسین که ایرانیان دشمن ما هستند و باید زنان و بچگانشون رو به بردگی گرفت چهره واقعی اونهارو نشون میده من شک ندارم تو از نوادگان همون زنان پاک نهادی هستی که شوهرشون رو کشتن و یه عرب حرومزاده به اون زن تجاوز کرد و امروز امثال شما با افتخار خودتونو سید میدونین و از اون متجاوزان وحشی حمایت میکنین.
    شماها هویت ندارین.

    • آیلا

     من متحیرم از ملتی که افتخار میکنند که از کمر یک عرب بدنیا آمده اند، خب اگه اینقدر برایتان افتخار دارد که فرزند عرب باشید پس چرا نام ایرانی را به روی خود گذاشته آید؟عربی که شما به آنها افتخار میکنید مگر نه آنکه پیامبرشان کنیز داشته و با ماریه قبطیه زنا کرد و بعد آیه نازل شد که چرا حلال را برخود حرام کردی، یعنی خدایی که چنین عمل ناشایستی را مجاز شمرده خدای محمد بود پس چه افتخاری داری که خود را به چنین مردان نامردی بچسبانید،پیامبری که در قرآن ساختگی خود میگوید، ما تمام زنان را برای تو حلال کردیم تا حرج و تنگی بر تو نباشد، سوره بقره…. آیا پیامبری که حرج و تنگی داشته از لذت و کامیونی از زنان و کسی که به شهوت احترام وافری داشته و خدایی که شهوت رانی او را تایید میکرده خواستگاه شما مسلمین است،متحیرم از اینکه تعصب چنان خرد باخته تان کرده که حتی قادر به درک آیات زن ستیز و خشونت پرور این به اصطلاح کتاب آسمانی نیستید…..

   • Aryo

    تازی همان حیوان پستی هست که به من و تو لقب “عجم” داده و هنوز هم بدون کوچکترین شرم و حیایی به این کارش ادامه می ده!
    تازی همان حیوان پستی هست که با اسم “القادسیه دوم” در طی هشت سال جنگ جان نیم میلیون ایرانی را گرفت و صدها هزار نفر را مجروح و یا شیمیایی کرد!

    فهمیدی مسعود جون؟!

   • Amin_esf99

        beshkon on hobabe shisheii ke tosh gir kardi biya biron az tavahomi ke tosh hasti     ghalbi ke khoda to sh bashe nemitone inhame adam sar bebore  man ke enghadr gonah kardam dar haghe khoda ye  sag ro nemitonam aziyat konam cheberese bokoshamesh ama ali sare ensanhaye ziyadiyo bordid  ye kami be ghalbet rojo kon na on mozakhrafati ke to kate mano  kardan

 •  متاسفانه اصل فدای فرع میشود
  Amir Sahameddin Ghiassi
  Mon Oct 31, 2011 08:40 AM PDT
  متاسفانه اصل فدای فرع شده است نه ما به کلام مولوی که دنیا در برابر عظمت آن سر تعظیم فرود آورده است عمل می کنیم و نه به عقل سلیم مراجعه می نماییم و نه به انصاف خود؟ آیا این مسلمانانی که به حج میروند قرآن کریم را با ترجمه خوانده اند که بایست همان معشوق آنان درکنارشان باشد. آیا در باره دوستی وبرابری و برادری و یا اینکه …اسلام فرموده اطلب العلم فرضیټه کل علی مسلمه و مسلم عمل کرده اند یا به اینکه الطلب العلم ولو به سین توجه فرموده اند. آیا به همسایه ګرسنه فرزندان کشورشان که در فقر و نداری ګرفتارند رسیدګی کرده اند؟ متاسفانه آنان هیچ یک از کارهای سازنده را نکرده اند و با ثروتهای مشروع و یا غیر مشروع خود به حج میروند تا نام حاج آقا و حاج خانم را هم یدکی بکشند مثل همان اسم مسلمانی که حتی قرآن را هم کامل با ترجمه آن نخوانده اند ولی بت پرستانی هستند که حتی به کلام ستارګان علم و دانش کشورهای خود هم که راه را نشان داده اند توجهی ندارند. مشګل ما مشګل تعصب و تمامیت خواهی است مشګل دیکتاتور است که همه ما یا حداقل اکثر ما دیکتاتور هستیم ولی خوب موقعیت نداریم مظلوم وار نشسته ایم و درست مثال اینکه یارو شناګر خوبی است ولی آب نمی یابد. ما در مسخره کردن هم در تخطیه کردن هم مشګلی نداریم آنچه که ما نداریم عشق محبت انصاف و همکاری با هم هست که برای همین هم که هست همه ګرفتار شده ایم. حتی همه بهاییان با که این همه در فشار و ناراحتی هستند و به زندانهای غیر قانونی و حتی اعدامهای بی دلیل محکوم میشوند باز هم اګر دستشان به دم ګاوی بند شده میخواهند زیر رو را بخورند و غارت کنند و هیچ در اندیشه اینکه بایست به آموزه های محکم و سازنده و خوب امر بهایی عمل کنند کاری ندارند و مثل بعضی از مسلمانان همان تعصب همان تمامیت خواهی را رهبر خود قرار داده اند. که این همه جنګ جدل حاصل کوته نظری است چون درون پاک کنید حرم دیر یک کعبه بت خانه یکی است. انسان باید با محبت و باعشق یکی باشد نه با دزدی دغلی فساد و سو استفاده از حربه دین برای غارت و دزدی و فساد؟ کسانی را می شناسم که هم قربانی تعصب مسلمانان شده اند و هم مورد بی مهری و ظلم بهاییان واقع شده اند و در بایست تاوان ملیت خود را بپردازند. و با بی تفاوتی وظلم دست پنجه نرم کنند. توکز محنت دیګران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی. حالا هی برو حج و هی ادعادی دین داری بکن نامها را کنار بګذاریم و انسانهایی واقعی مملو از مهر محبت و انصاف بشویم و این دو روزه زندګی را به خود ودیګران تلخ نکنیم دیدید سرهنګ قذافی را که مثل یک سګ زخمی خون آلوده از دست دیګران کتک میخورد و به آنان مثل یک احمق التماس میکرد؟ آیا او همان نبود که تنها در یک بانک میلیاردها دلار در حساب داشت و با همه سران کشورها ی دنیا رفت آمد داشت و در ثروت و شهرت غرق شده بود. Thank you for your intervention as opportunistic as it may be sister. While I don’t disrespect your faith (be it as it is an off-shoot of Islam) can you perhaps tell us what is it that your faith gives is followers that Islam does not? For an Islamic democracy Hello Friends One lady over here is ready to perform Belly dance in Mecca and one gentleman wants to drink more alcohol. What has happened to the Iranian people? I am amazed! In Iran many Moslems love the Baha’is they rever Bahaullah, respect him. It is the regime that is creating the problems. Your comments are the manifestations of your nature / your behaviors. How dirty! If you don’t like something leave it, but do not insult it please for the sake of someone you believe in. If you don’t like Islam, then come to Baha’i faith. It is so cool. Please visit our website to learn about this new religion that is spreading in the whole world so rapidly. http://www.bahai.org

  حاجی آقا سلمان بشنو از مولانا ببین چی‌ میگه
  ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
  معشوق همین جاست بیایید بیایید

  معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

  در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

  … گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید

  هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

  ده باراز آن راه بدان خانه برفتید

  یک بار از این خانه بر این بام برآیید

  آن خانه لطیفست نشان‌هاش بگفتید

  از خواجه آن خانه نشانی بنمایید

  یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید

  یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

  با این همه آن رنج شما گنج شما باد

  افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
  See MoreThe Bahá’í Faith – The international website of the Bahá’ís of the world http://www.bahai.orgThe Bahá’í Faith is the website of the Bahá’í International Community and includes presentations on Bahá’í history, teachings and belief, social and economic development, social action, prayer and meditation, and Bahá’í community life, as well as providing access to the Bahá’í Writings

  • آیلا

   اسلام احمقانه ترین دین و خرافاتی بیش نیست که از دل کثیف محمد تراوش کرده….

 • Iman Motlagh

  الله کیست ؟ 
  نوشته ی فوق بخشی از مقاله ی بنده تحت عنوان آیا خدای ادیان یکی است میباشد 
  http://whats-true.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

  خدا در
  دیانت اسلام که به نام “الله” شناخته میشود از چند لحاظ قابل تامل است
  که در اینجا سعی میکنیم به آن بپردازیم.

  “الله” در واقع نام بتی بود که از همه ی بتهای کعبه بزرگتر بود و قبیله
  ی محمد بر آن اتکا داشتند همانطور که میدانیم نام پدر محمد “عبدالله”
  است که به معنی ” بنده ی الله” است و علت داشتن این اسم به خاطر علاقه و
  ارادت وی به آن بت بوده است پس می بینیم که نام “الله” قدمتش به قبل از
  رسالت محمد پیامبر اسلام میرسد

  یکی از دلایلی که کلمه ی ” الله ” قبل از اسلام وجود داشته به اتکا به
  خود قران قابل بررسی است. “” هر گاه از آنان (کفار) بپرسی چه کسی
  آسمانها و زمین را آفریده ، و خورشید و ماه را مسخر کرده است ؟ میگویند الله ! پس
  با این حال چگونه آنان را منحرف میسازند؟” عنکبوت آیه ی ۶۱

  اما الله همان خدای یگانه ای است که خالق هستی است چنانچه در تورات و انجیل بود “کتاب
  را به حق بر تو نازل کرد، که بانشانه ها کتب پیشین ، منطبق است با تورات و انجیل
  را ” آلعمران آیه ی ۳

  و البته ما میدانید که تنها بخشی از تورات به وسیله ی موسی نوشته شده است ( ده
  فرمان ) و بقیه به وسیله ی انبیا قوم بنی اسرائیل نوشته شده است و سالیان سال (
  منظور بیشتر از عمر یک انسان و حتی بیست نسل انسانی است )‌ تورات نوشته شده و
  اساساً عیسی مسیح تا آخرین لحظه ی زندگی اش از وجود کتابی به اسم انجیل خبری
  نداشته و این کتب شامل اناجیل حواریون آن حضرت و نامه ها و نوشته های پولس میشود .

  “خدا همان کسی است که آسمان را ، بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد،
  برافراشت سپس بر عرش استیلا یافت، و خورشید و آسمان را مسخر ساخت، که هر کدام تا
  زمانی معین حرکت کنند! کار ها را او تدبیر میکند آیات را تشریح مینماید، شاید به
  لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید . ” رعد آیه ۲  

  “ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.” فاتحه آیه دوم

  ” خداوندا تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم” فاتحه آیه پنجم

  هر چند که در اول همه ی سوره های قران آمده است که خداوند بخشنده و بخشایشگر است
  “اشاره به بسم الله الرحمن الرحیم” اما آنجور که از شواهد بر میاید این
  چین نیست فرضاً در سوره ی بقره خداوند میگوید” کسانی که کافر شدند، برای آنان
  تفاوتی نمیکند که آنان را بترسانی یا نترسانی ایمان نخواهند آورد. خدا بر دلها و
  گوشهای آنها مهری زده و بر چشمهایشان پرده ای افکنده شده ، و عذاب بزرگی در انتظار
  آنهاست” سوره ی بقره آیات ۶  و ۷

  “خداوند هر کسی را که بخواهد به گمراهی میکشاند و هر کس را که بخواهد هدایت
  میکند” ابراهیم آیه ۴ نحل آیه ۹ یوسف آیه ۱۱۰ انعام آیه ۱۲۵

  همانطور که ملاحظه میشود خداوند خود میخواهد که آنها کافر بمانند و در آخرت آنها
  را عذاب دهد حتی در مورد کسانی که به دروغ به رستاخیر ایمان دارند میگوید ”
  در دلهای آنان یک نوع بیماری است، خداوند بر بیماری آنان افزوده، و به خاطر
  دروغهای که میگفتند عذاب دردناکی در انتظار آنهاست” بقره آیه ی ۱۰

  “خداوند هر کسی را که بخواهد مشمول رحمت خود میکند و میبخشد و هر کسی را که
  بخواهد عذاب میدهد” آل عمران ۷۴ مائده ۱۸

  “خداوند هر کسی را که بخواهد فهم میدهد و هر که را که بخواهد نمیدهد ”
  بقره ۱۶۹ و ۳۷۲

  “آنچه در اسمان و زمین است ،‌از آن خداست و اگر آنچه را در دل دارید آشکار
  سازید یا پنهان ،‌خداوند شما را بر طبق آن،‌محاسبه میکند . سپس هر کس را که بخواهد
  میبخشد و هر کس را بخواهد مجازات میکند و خداوند بر همه چیز قدرت دارد ” بقره
  آیه ۲۸۴

  “ببین چگونه بعضی را بر بعضی دیگر برتری بخشیده ایم، درجات آخرت و برتریهایش
  از این هم بیشتر است” اسراء آیه ۲۱

  “ما خود برای هر پیغمبری، دشمنی از شیاطین جنس و انس قرار دادیم؛ آنها به طور
  سری سخنان فریبنده و بی اساس به یکدیگر میگفتند ؛ و اگر پروردگارت میخواست پنین
  نمیکرد” انعام آیه ۱۱۲

  و ما به سوی “مدین” برادرشان شعیب را فرستادیم: گفت ” ای قوم من!
  خدا را بپرستید ، و به روز باز پسین امیدوار باشید و در زمین فساد نکنید ولی آنها
  او را تکذیت کردند، و به این سبب زلزله آنها را فرا گرفت و بامدادان در خانه های
  خود به روی در افتاده و مرده بودند! ما طایفه (عاد) و ثمود را نیز هلاک کردیم و
  مساکن ویران شده آنان برای شما آشکار است.

  همانطور که از آیات فوق دیده میشود معنی توانایی و دانایی و بخشندگی در واقع امر
  این چنین است و نیازی به نوشتن بیتر بنده نیست در این خصوص …

  البته نباید از این مسئله نیز قافل ماند که از نظر شریعت اسلام فطرتی برای شناخت
  خدا در وجود انسان نهادینه شده است که میتواند به نسبت آن به خدا ایمان داشته باشد
  چنانکه مینویسد: ” پس روی خود را متوجه آئین خالص پروردگار کن ! این فطرتی
  است که خداوند ، انسانها را بر آن آفریده ؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست این است
  آئین استوار ولی اکثر مردم نمیدانند” روم آیه ۳۰

  چهره ی دیگری که ما میتوانیم با توجه به قران از خداوند داشته باشیم همان وجهی است
  که محمد پیامبر اسلام برای اینکه حرف دلش را بزند در غالب کلام خدا آنها را مطرح
  کرده است و یا به عبارت دیگر خداوند هر جا لازم دیده است برای حمایت از پیامبرش
  خود را درگیر مسائل روزمره ی وی کرده است

  حضرت رسول زمانی که عاشق همسر زید پسر خوانده اش میشود بعد از آنکه زید او را ترک
  میکند میخواهد که وی را به همسری بگیرد ولی این کار نزد اعراب قبیح بوده زیرا که
  زید پسر خوانده اش بوده پس آیه نازل میشود :‌”‌خداوند برای هیچکس دو دل در
  درونش نیافریده؛ و هرگز همسرانتان را که مور (ظهار) قرار میدهید مادران شما قرار
  نداده و نیز فرزند خوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است، این سخن
  شماست که بر دهان خود میگوئید ، اما خداوند حق را میگوید و او به راه راست هدایت
  میکند. احزاب آیه ۴

  علاوه بر موضوع بحث این سخن جای تامل بیشتری دارد و شاید علت نهادینه رابطه های زن
  بابا و شوهر مادر که مساعد نیست آبشخور این جور تفکرات باشد …

  حال به ادامه ی بحث بپردازیم

  ” ای کسانی که  ایمان آورده اید ! در
  خانه پیامبر داخل نشوید مگر به شما برای صرف غذا اجازه داده شود در حالی که (قبل
  از موعد نیایید  “در انتظار وقت غذا
  ننشینید، اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید و 
  وقتی غذا خوردید پراکنده شوید، و بعد از غذا به بحث و صحبت ننشینید ، این
  عمل پیامبر را ناراحت مینماید، ولی از شما شرم میکند و چیزی نمیگوید. اما خدا از
  بیان حق شرم ندارد! و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی را آنان (همسران پیامبر)
  میخواهید از پشت پرده بخواهید، این کار برای پاکی دلهای شما و آنها بهتر است ! و
  شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید، و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری
  خود دراورید که این کار نزد خدا بزرگ است. ” احزاب آیه ۵۳

  آیه ی بالا در زمانی نازل شد که گویا زمانی بود که جشن همسری حضرت رسول با زینت
  دخر حجش اسدی ( همسر مطلقه ی زید ) بوده است که میخواستد به نحوی به میهمانان
  بگوید بروید پی کارتان !

  و یا در سوره ی تحریم آیه ۱ خداوند به پیامبر میگوید: ” برای چه ای پیامبر از
  انچه خدا بر تو حلال کرده برای خشنودی زنانت صرف نظر میکنی ”

  این آیه به خودی خود راه را باز کرد برای محمد که بتواند همسران بیشتری اختیار
  کند.

  نمونه های از این دست در کتاب قرار بسیار است که خواننده میتواند با مطالعه دقیق
  قران به آنها دست پیدا کند ولی ما از نوشتن آنها خود داری میکنیم زیرا که مبحث
  مورد نظر ما تنها معرفی خدا در این شریعت است و نه بیشتر

 • فرهاد

  اقای مسعود که میای نظر کس شر میدی دهن منو باز میکنی.خودت برو تاریخ بخون که علی و ابوبکر و عمر و عثمان همه جلاد و غارتگر های محمد تازی بودن و جنگشون سر مقام و قدرت بود.
  اون کس کشی که هزاران نفرو میکشه میخاد نماینده خدا رو زمین باشه پس اون خدا نیست حیوونه.
  تو هم اگه خیلی به ملخ خوردن علاقه داری بورو عراق و عربستان زندگی کن.

 • مهمانnasrin

  حاجی گفت.اگر توصییه علی و حسن نبود.ایران امروز وجود نداشت.حاجی تازه طلبکار هم شده . به طریقی از ایرانیان میخواد که از علی دزده و حسن زنبار مفت خور, تشکر کنیم..حاجی این مبارزات ایرانیان بوده و است که امروز   ایران هست.این مبارزه هنوز هم ادامه دارد                   ا  

 • Pingback: نگاهی به روضه خوانی و گسترش خرافات مذهبی در رسانه های کشور « Free Hadi Amini()

 • Pingback: با صدای بلند فریاد می‌زنیم: با افتخار مرتدیم « برای آزادی()

 • ensan

  eslam e KASSIF E mohamadi

 • حسن

  مسئله همین جاست که اللهی در کار نیست !!!محمد الله رو تو ذهن بیمارش بوجود آورد و بقیه هم باورش کردند و …

 • Saman

  خفه شو بیشعور حتما خودتو یک حرومزاده به تمام معنا هستی که مادرت بله وپدرت.. کثافتهای مثل شما روباید با یک عدد چوب توی مقعد نجستون انجام داد همه شما لاشیها فدای خاک پای پیامبر اسلام ای بیهویتها ای بیصاحب ها حیوان صفتهایی که فقط به غریزه فکر میکنید سگگگگگگگگگگگگگگ تو روح شما

  • آیلا

   آقای سامان خان عزیز به خودت بیا و پی به جایگاه انسانی خودت ببر، سطح دانش و منطق خودت رو بالا ببر حتما دید بهتری به خدا پیدا میکنی…

 • Pingback: از هرکس مخالفه پاسپورتش بگیره بره تا هرکس در انتخابات شرکت نکنه ضد رژیم و خائنه | naslesookhte57()

 • آیلا

  آیا دانش بشری میتواند در خص وص خالقی چنین عظیم سخن بگوید یا، یاوه گویی های انسانی بیابان‌زدایی و به دور از دانش مدنیت؟این سوال جوابگوی مناقشات مذهبی است،تکامل دانش بشری و دید عظمت کاینات بهترین روش برای شناخت قدرتی فراتر از ذهن دانشمندان است، اما متاسفانه انسانهای زیادی به جای پویا بودن در هزاران سال پیش زندگی میکنند و به نادانی خود افتخار میکنند،تمامی کتب به اصطلاح دینی خواسته های بشری و زیاده خواهی آورندگان و به اصطلاح پیامبران را در خود جای داده و انسان ها بیسواد و نادان آن زمان آنها را باور میکردید،اما دنیای امروز عصر ظهور دانش و تکنولوژی است که جوابگوی بهتری در مورد خالق هستی باز نموده،در کاینات عظیم حتما مخلوقات متعدد و با سطوح علمی متفاوت وجود دارد، اینکه ماه در هزارو اندی سال پیش هنوز مانده آیم جای تاسف دارد،…