نامیدن روزی به نام عید فطر توهین به شعور هر ایرانی خردمند است ۲۰

این ها مسلمانند که افطار خود را با خرما آغاز می کنند، تا شام برسد. حال، می توانید عظمت شام این شکمبارگان اسلامی را مجسم کنید. در کنار این مفتخوران بچه های گرسنه سودان دیده می شوند که هم اکنون و همه روزه صدها تن آنان می میرند.

این ها مسلمانند که افطار خود را با خرما آغاز می کنند، تا شام برسد. حال، می توانید عظمت شام این شکمبارگان اسلامی را مجسم کنید. در کنار این مفتخوران بچه های گرسنه سودان دیده می شوند که هم اکنون و همه روزه صدها تن آنان می میرند.

قصدم از نوشتن این مطلب فقط و فقط بیان عشق سرکوب شده و فراموش شده ی مان نسبت به تاریخ و هویت و سرزمین مادری مان است و بس.
این چند خط را می نویسم تا بلکه تلنگری باشد ویران کننده به تمام بت های بیگانه ای که برای خودمان ساخته ایم و شاید برخی از دوستان نیز احساس شرمندگی کنند از اینکه اینگونه به هویّت ملّی خویش پشت کرده اند.

در ابتدای ماه رمضان، از خطرات و بیماری های ناشی از روزه داری گفتیم و کافر خطابمان کردند، هدف ما تندرستی و بهروزی هم میهنان مان بود و آنان ما را ملحدان و دشمنان دین خدا نامیدند و فحش نثار ما که سر انجامی نیک برای شان می خواستیم، کردند.

عزیزان و نزدیکان مان را دیدیم که روزه گرفته بودند و رنگ به رخسارشان نمانده بود و از گرسنگی به خود می پیچیدند و از فرط ناتوانی، بی حال و همانند یک جنازه به روی زمین دراز به دراز می افتادند و ما حرص خوردیم و پریشان گشتیم و تا لب به سخن گشودیم با ندای ننگین ” الله اکبر” و یا “استغفر الی الله” صدای مان را خفه کردند و فریاد را در گلوی مان کشتند و به قبرستان سینه ی مان فرستادند.

روزهای بسیار نا میمون ماه رمضان گذشت و نوبت به روز پایانی این ماه که “عید فطر” می خوانندش رسید. ایران باستانی ما دارای جشن ها و عید های فراوانی بوده است ولی ایران امروزی بر اثر هویت ستیزی و فرهنگ بیگانه و عقب افتاده ی تازیان، با چند جشن و روز ملّی تنها مانده است که این جشن ها خلاصه می شوند به عید نوروز و جشن سده و چهارشنبه سوری.

حال عدّه ای می آیند و روز فطر را به عنوان عید و روز جشن رسمی به مردم فرهنگ باخته ی ایران تحمیل می کنند و رسانه ی ضد ملّی حکومت اسلامی و هزاران فروشنده مزدور بی وطن و فرصت طلب نیز، در طی بیست و چهار ساعت هزاران بار، اعلام می کند یا به مشتریان خود می گویند که: “عید سعید فطر مبارک”

با این فاجعه که هر چهار واژه ی این جمله ی ننگین عربی است کاری ندارم، امّا آیا به راستی روز فطر، جشن ملّی ایرانیان است که این چنین خبر از راه رسیدنش را در بوق و کرنا می کنند و چرخ مملکت را دو روز تعطیل می کنند و طبق آمار بانک مرکزی ایران،  ۲۰۴۸  میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می زنند؟.

رسانه ی ضدّ میهنی رژیم به کنار، از اینکه مردم خردباخته ی مسلمان به ظاهر ایرانی که نان و آب این ملک را می خورند ولی سینه چاک صحراهای عربستان و گورهای تازیان هستند، تلفن ها را برداشته و به یکدیگر زنگ می زنند و “عید فطر” را تبریک می گویند حالم به هم می خورد، به حدّی عصبی می شوم و احساس پستی و حقارت و بی غیرتی می کنم که می خواهم با دستان خودم، خودم را حلق آویز کنم تا که بیش از این شاهد اینگونه خیانات به وطن و تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی ام نباشم.

عید فطر و زاد روز محمّد و جشن مبعوث شدنش و هیچ یک از این روزهای مزخرف و سراسر ننگ و شرم آورانه، به من و کشور عزیزم” ایران ” کوچکترین ارتباطی نداشته و ندارد و مایه ی خجالت است که یک ایرانی که خود را فرزند کوروش بزرگ می داند، در خیابان راه بیافتد و به هر کس و نا کسی روز “عید فطر” را تبریک بگوید.

اصلا تبریک برای چه؟ چه فلسفه و منطقی در این روز موهوم خوابیده است که باید این روز را جشن گرفت و تبریک گفت؟. برای مثال، منطق بسیار زیبا و قشنگی در پس “نوروز” قرار دارد که ما فرا رسیدنش را جشن گرفته و به یکدیگر شادباش می گوییم. نوروز نوید آمدن بهار و سبز شدن دوباره ی جهان و شکوفه زدن درختان و در یک کلام شانس شروع دوباره ی یک زندگی را می دهد.
نوروز زیباترین و بهترین جشن ها در سراسر دنیاست و فلسفه ی بی نهایت منطقی اش، همه را انگشت به دهان و حیران می سازد که ایرانیان از هزاران سال پیش، آمدن بهار را جشن می گرفته اند.

حال عید فطر یعنی چه؟. یعنی روزهای شکم پروری در هنگام سحر و افطار، خود را از پرخوری جر دادن،  و خوابیدن همه روزی از شکم درد شبانه، و بهانه روزه بودن و بی حالی کردن،حال تمام شده است و اکنون دوباره نوبت عوض کردن روش بخور بخور اغنیا و ثروتمندان و همچون همیشه گرسنه و سرگشته ماندن تهیدستان و درماندگان است؟. به، به، چه اندیشه ی نیکی در پس ” عید ” نامیدن این روز وجود دارد؟!.

عید فطر، برای من ایرانی، به شدّت بیگانه است، بیگانه… توهینی به من ایرانی، به فرهنگ من، و به خرد و اندیشه من. حال، تا شما چه فکر کنید؟.

جشن سده در مجتمع دینی فرهنگی مارکار تهرانپارس، تهران ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ خورشیدی. این جش بزرگ ایرانی است که موجب خرسندی و شادمانی هر ایرانی پاک طینت و پاک فطرت است. ما اینگونه جشن ها را گرامی می داریم، و برهر ایرانی نمای میهن فروشی که عید فطر را عید خود می داند، نفرین می فرستیم.

جشن سده در مجتمع دینی فرهنگی مارکار تهرانپارس، تهران ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ خورشیدی. این جش بزرگ ایرانی است که موجب خرسندی و شادمانی هر ایرانی پاک طینت و پاک فطرت است. ما اینگونه جشن ها را گرامی می داریم، و برهر ایرانی نمای میهن فروشی که عید فطر را عید خود می داند، نفرین می فرستیم.

 • صادق هدایتدیدگاهی زیبا و میهنی از صادق هدایت ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم ، ما برای خودمان تمدن و ثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند و بجاش فقرو پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف واطاعت از خدای غدار و قهار و آداب کونشوئی و خلأ رفتن برایمان آوردند ، همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو کار دارند. برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر! است خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را ا آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند لیسی مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردنداما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد. همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد مگر برای ما چه آوردندمعجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استفراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کا سۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم. هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند

 • از تاریخ
  بیآموزیم   نامه ای به ملا محمد عمر  امیر مومنان

   

  در قرون
  وسطی کلیسا تقریبا همان کاری که میکرد که اکنون بعضی از رهبران دینی میکنند؟  ایمان با زور با سرنیزه با تهدید به کفر و
  کشتار سوزانیدن و اعدام نتیجه اش چی شد 
  مردمی که نمی خواستند که با زور دینی و عقیده ای را
  بپذیرند ناچار به کشورهای دیګری فرار کردند و به امپراتوری عثمانی رفتند یا به
  کشتی به آمریکا در رفتند  کشیش ها با سو
  استفاده از مقام روحانی خود و از صدقه سر حضرت مسیح که به نان نوایی رسیده بودند
  حالا دیک طمع آنان جوشان شده بود و میخواستند بقول معروف زیر رو را بخورند که این
  یکی از صفت های انسانی است که وقتی دستش به دم ګاوی بند شد دیګر تمامیت خواه میشود
  و میخواهد میخ خود را سفت بکوبد. کاریهایی که کشیشان آڼ روز
  کردند یعنی میخواستند که با سو استفاده از قدرت دینی که دارند ثروتهای مردم را
  غارت کنند و مردم را به اطاعت محض خود وادار سازند وبرای خود و فرزندشان ثروت قدرت
  و مقامهای شامخ به ارث بګذارند؟  آنان از
  چهره مسیحیت یک چهره خشن و بی تساهل ترسیم کردند که هرکه با
  آن مخالفت کند به دار آویخته خواهد شد یا سوزانیده میګردد و تهمت هایی نظیر
  جادوګری به مردم میزدند و آنان را قتل عام میکردند؟ بجای یک چهره محبوب دوست
  داشتنی از مسیحت که مثلا امروزه به نمایش ګذارده اند یک چهره وحشی خشن آدمکش به
  تصویر کشانیده بودند.  اکنون هم متاسفانه همان راه بعد از قرنها مورد سو استفاده بعضی از رهبران اسلامی
  قرار ګرفته است که فکر میکنند با داغ درفش باکشتن و اعدام و با قتل و جنایت با
  تکفیر و کافر شمردن میتوانند مردم را به مثلا ایمان به اسلام و تمکین اطاعت از
  خودشان وادار سازند که ګویی آنان انسانهایی والا و تافته هایی جدا بافته
  هستند  آنان خودرا از دیګران برتر میدانند
  و میخواهند مردم ګوسفند وار مقلدهای آنان باشند و اجازه پرسش هم نداشته باشند غافل از اینکه این متد بارها توسط سایر ادیان الهی که قاعدتا بایست
  برای برطرف کردن ظلم زور آمده باشند مورد سو استفاده قرار
  ګرفته است.  اکنون کلیسا ها و رهبران مذهبی
  شان چه میکنند  سعی دارند که چهره ای زیبا
  و دوست داشتنی همراه با عشق و علاقه به انسانها از مسحیت ارایه دهند  آنان با باز کردن مدرسه ها ساختن پوهنتونها  یا ساختن بیمارستان ها و تربیت دکترها و نرسها
  سعی دارند از مسحیت یک چهره دوست داشتنی و خدمت ګذار مردم
  بسازند تا مردم به آن جلب شوند. 

   

  اسلام که
  در ګذشته تمدن عظیمی را رهبری میکرد و چهره ای با علم فضیلت
  دانش و فرهنګ به دنیا عرضه کرده بود و دانشمندانی نظیر ابن
  سینا  بیرونی  رازی  و
  متفکرانی نظیر مولوی رومی بلخی  عطار  سعدی حافظ 
  به دنیا شناسانیده بود و از علم دانش همیشه حمایت میکرد  و فرمان روایانی نظیر صلاح الدین ایوبی
  داشت  اکنون راه را اشتباهی میرود.  با کشتار جنایت  تکفیر 
  آزار و بمب ګذاری میخواهد مثلا اعاده قدرت و حیثیت کند؟  ومتاسفانه اکنون از اسلام
  دینی مساوی با بربریت کشتار ظلم ستم دزدی فساد دوروغ حیله ګری دشمنی با زنان خود
  سوزی زنان  فشار بیش
  از حد برای ایجاد اخلاق دورویی  زورچپان
  کردن عقیده های قرون وسطی  کشت کشتارهای بی
  حد شست شوی مغزی جوانان به بهشت هایی با حوریان چهل متری همیشه دوشیزه  وادار کردن کودکان به انتحار خودشان و
  دیګران  دوری از علم صنعت و دانش های
  پیشرفته  جهاد های کور و بدون محتوی زودن
  عقل و خرد از دین و ایمان مردم  ایجاد
  نفرت  و بکار بردن سلاحهای کشنده برای فشار
  بیشتر بر روی مردمان ساده دل ومظلوم میخواهد پایګاه های قدرت خود را محکم کند.  متاسفانه شرکتهای عظیم
  تولید سلاح و مواد مخدر و بیمه هم از این روش مستقیم و غیر مستقیم حمایت میکنند
  زیرا منافع خود را جستجو میکنند تا بتوانند بمب های یک میلیون دلاری خود را بفروش
  برسانند. و از این ابلهی بعضی رهبران دیوانه آدمکش سو استفاده میکنند. نظیر آن صدام و قذافی هستند که با پول مردم فقیر اسلحه خریدند وبرسر همان ملت
  کوبیدند؟

   

  جوانان ما
  یا معتاد شدند یا به بدریوزګی به غرب آمدند و کارګران بدنی اینان شدند و ثروتهای
  مردم ما بباد رفت و یا به جیب شیادان ریخته شد و یا صرف خرید سلاح و مواد مخدر شد.
  در نتیجه یک مشت علیل مفلوک ګرسنه فقیر بی دانش در کشورهای اسلام پایه ګذار شدند. اسلام
  با حکمت با فضیلت با علم دانش با آن تمدن عظیم اسلامی تبدیل
  به چهره ای دیګر شد؟  ما احتیاج به وحدت
  داریم نه کینه جویی بین مذهب های حتی اسلامی 
  ما احیتاج به علوم جدید و صنعت مدرن داریم 
  ما بایست با ساختن دانشګاه ها 
  مدرسه های فنی و هنری به جوانان خود علم و اخلاق واقعی بیآموزیم  مردم دیګر آزاد هستند که هر روشی که میخواهند
  برګزینند ما تنها میتوانیم مطاع خود را عرضه کنیم 
  ولی نمی توانیم کالای خود را به زور بفروش برسانیم.  جوانان ما به کار
  پوهنتون  مسکن ازدواج و آزادی اخلاق احتیاج
  دارند نه به مواد مخدر ظلم فساد رشوه خواری دزدی و دورویی؟ دین با زور به چه دردی
  میخورد جز اتلاف وقت ؟  بعضی از رهبران
  دینی اسلام بیآیید منصفانه از تاریخ درس عبرت بګیرید خودخواهی ها را کنار بګذارید
  و برای مردم و اسلام خدمت کنید   عبادت بجز خدمت خلق نیست   به عبا عمامه دلق نیست  توکز محنت دیګران به غمی نشاید که نامت نهند
  آدمی    دانشمندان اسلامی راه را نشان داده
  اند  آن راه را بروید؟ انبار کردن ثروت های غیر مشروع دزدی شده هیچ عاقبت ندارد آیا صدام توانست
  ثروتهای خود را بکار بګیرد  نه مثل یک جانی
  به طناب دار آویخته شد.  قذافی میتواند
  میلیاردها دلار خود را بکار بګیرد شاید نه 
  که اکنون مثل یک دزد قایم شده است؟ 
  بالاخره غرب و شرق هم به این نتیجه خواهند رسید که مردم آزادی رفاه
  میخواهند و شاید دیګر از دیکتاتورهای دست آموزشان پشتیبانی
  نکنند  پس بسوی مردم برګردید و دیوانه های
  را کنار بګذارید   من آنچه شرط  ګفتن است با تو میګویم   تو خواه از سخنم پند ګیر یا ملال  بګذارید که نام شما به عنوان انسانهایی والا در
  تاریخ ثبت شود نه دیوانه ګانی زنجیری و قاتل بشریت؟  عطار هفت شهر عشق را
  ګشت  ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. به امید
  برادری و برابری و دوستی و مودت جهانی و ریشه کن کردن ظلم بی عدالتی و فساد  زنده باد انسانهای مظلوم ساده دل در بند  که بازیچه ابر قدرتها و پادوهای ملی و محلی
  آنان شده اند.  ای دوست بر جنازه دشمن چو
  بګذری شادی مکن که برتو نیز این ماجری رود 
  ؟   صورت زیبای ظاهر هیچ نیست     ای برادر سیرت زیبا بیار.  از دین به عنوان یک حربه برای دزدی غارت
  استفاده نکنید  که نام دین و نام خود را
  خراب کرده اید؟ 

 • Dear Mr. John
  Mica

  First of all I
  appreciate your interest about the country and the problem of the people which
  should be considered and not just ignored. Everybody should try to help the
  country an its inhabitants. If the system became indifferent and nobody care
  what is happening, everybody will lose in the long term. I know eight languages and I know all religions
  and problems in the Middle Eastern countries and I can be a good help to solve
  some of the problems. But because I have a boarding school and the price of the
  real estate is down, I cannot be cleared for a job as consultant or translator
  even I passed all exams? What can I do
  as the price of the real estates came down and the buildings for my boarding
  school that I owe the bank 1,200,000.00 dollars is now 500,000.00 dollars? Why I should be punished for the depreciation
  of the building? Is it logical or human?
  The economy system has a problem and I should be punished for that?

  Second
  as you aware the Orange County zoning department gave me approval and
  occupational license. After three years that I put all my saving and all my work
  and interest in the boarding and I planted alone over 1000 citrus trees, the
  zoning department came with this matter ,that they did a mistake and they should
  not given me a license at all. If they did not give me a license, I would stay
  as a college teacher or high school teacher or even sub teacher and I would not
  putt all my money, saving and work in this school? Again they make a mistake and I have to be
  punished? Is it fair and just? If they
  did not give me that license I would not put over 800,000.00 for the
  improvement, installation of lights everywhere, installation of fence, gate and
  irrigation and other improvement. Again
  they did a mistake and I should be their victim?

  What
  can I do with three buildings and eight acres land? I rented it, but the people
  who rented did not pay the rent and because I had a lot of loan and a lot of
  materials and furniture in the building, they thought I am rich and start also
  to robe my belonging. I have to go to the court system to send them out of the
  houses. They damaged more the houses took what ever they needed and destroy as
  far as they could. Again I am responsible for the credit cards and loan to pay,
  but they are not responsible to honor their checks they did not pay, and the
  damages they did. I have over 50,000 dollars checks the people do not pay me,
  but I am responsible to pay the credit cards? I cannot even call them to ask them to pay
  me, as they change their telephone and addresses. With other words, if I am
  robbed and not pay, it is fine, but I have to pay. They have money and do not
  pay and I have lost all my money, by decreasing of the price of the house over
  50% , mistake of Orange County zoning department and robbing. The police came
  five times in my boarding and saw that the house was robbed and destroyed, but
  they did not do any serious action. For them it is fine? They took dry walls,
  windows, doors, washer and dryers, water heaters, refrigerators, tools, tractor,
  machines for maintaining the house and what ever they needed. Is it just, that
  they robe my houses and the government does not help
  me?

  The water also
  damaged the house and insurance companies do not pay. Another house of mine, I
  had a lease for two years with the people after five months, they left the house
  without saying goodbye to me and in the time I went there, the house was damaged
  and robbed again. I called the police and again, everything is fine? I have a
  lost of damage for 30,000 dollars and the insurance company does not pay? They just collect money in the time you make
  money and in the time you need them, they do not pay? How can I pay the bills
  and the credit cards as so many people from different sides robbed
  me?

  The price of
  the houses is low now, but the bank does not modify it? And so it is difficult
  for me even to rent, as a house is not current and is not modified, the people
  are not willing to rent. The bank will sell the houses short sell to the third
  person and does not care that I put a lot of money in the houses. I bought them for 860,000 dollars and I put
  another 800,000 for changing them to boarding school, but now the price for them
  is 500,000 dollars, that means the person who buys have all my saving and all my
  capital, and the bank is not logical to negotiate with me, instead of selling
  them so cheap.

  Is it
  my fault that the price of the houses is so law and the bank does not understand
  the situation? The interest rate is lower, but bank is not willing to do it with
  the current rate? And it should be modify to the current price. How can I pay
  over one millions dollars to the bank? And as the price of the buildings is
  lowered, the bank should consider it also or not? The bank even closed my equity
  line of credit, because they told me the price of the properties has come down.
  You see I have been attacked from many sides. 1-The price of the boarding school
  is low and the bank does not cooperate, the price is over 50% lower, but they
  want the old price, how can I pay them one million dollars, as the building cost
  only 500,000, should I print money and give them? 2- The people do not pay me
  what they owe me. I have over 50,000 dollars checks that the people do not pay
  3- The insurance companies should pay me about 200,000.00 and they do not pay?
  4- The Orange County makes a mistake, and I am responsible for their
  mistake, which is 800,000 dollars lost?
  5- Because of all these problems which are not my fault, I cannot be hired? Is
  it my fault that I trusted, Orange County,
  insurance companies, and the people? Is there any law that can support me? The attorneys want a lot of money ab front
  and in this condition, I cannot pay them. They are not willing to work on
  contingency bases? The USA wants to help the whole world and one citizen and
  college instructor is totally robbed here and is no help for him? I worked forty years as a college teacher and
  they robbed me from left and right and did not let pennies for me? I have negative income and not real
  saving.

  With all my
  knowledge and experiences I am trapped by insurance companies, banks and people
  who robbed me and destroyed my life. I paid in these 15 years about 700,000
  dollars to banks, insurance companies, taxes and I have no support? Why we
  should pay such high insurance and taxes as we will be ignored later? They took
  all my money and I have nothing? Is it fair and just? By decreasing the price of
  the building I lost all my saving, but still the bank wants more
  money?

  So in this
  way, the middle class people will be destroyed and soon they are also
  homeless. If the whole capital of mine
  is taken as taxes, insurance and interest to the government, insurance
  companies, and bank, how can I continue and survive? You pay insurance for the rainy days, and not
  for fun? Is it just here? Yours Nasser Ali G Amir

 • Hossein

  عید نوروز را همشه گرامی میداریم چون این عید حقیقی ایرانیان میباشد

  • Binam3000

    عید توی سر تازی ها بخوره. تا کی گدای بیگانه باشیم؟ ما عید نوروز نداریم. نامش جشن است، جشن نوروز

   • پارسی

    پارسی را پاس بداریم

 • جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه یعنی آبان روز از بهمن ماه برگزار می‌شود. جشن «سَدَه» بزرگ‌ترین جشن آتش و یکی از کهن‌ترین آیین‌های شناخته شده در ایران باستان است. در این جشن در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه، همه مردمانِ سرزمین‌های ایرانی بر بلندای کوه‌ها و بام خانه‌ها، آتش‌هایی برمی‌افروخته و هنوز هم کم‌وبیش بر می‌افروزند. مردمان نواحی مختلف در کنار شعله‌های آتش و با توجه به زبان و فرهنگ خود، سرودها و ترانه‌های گوناگونی را خوانده و آرزوی رفتن سرما و آمدن گرما را می‌کنند. همچنین در برخی نواحی، به جشن‌خوانی، بازی‌ها و نمایش‌های دسته‌جمعی نیز می‌پردازند.جشن سده یک جشن ملی ایرانیان است و اختصاص به یک دین و گروه ویژه ندارد.

 • جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه یعنی آبان روز از بهمن ماه برگزار می‌شود. جشن «سَدَه» بزرگ‌ترین جشن آتش و یکی از کهن‌ترین آیین‌های شناخته شده در ایران باستان است. در این جشن در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه، همه مردمانِ سرزمین‌های ایرانی بر بلندای کوه‌ها و بام خانه‌ها، آتش‌هایی برمی‌افروخته و هنوز هم کم‌وبیش بر می‌افروزند. مردمان نواحی مختلف در کنار شعله‌های آتش و با توجه به زبان و فرهنگ خود، سرودها و ترانه‌های گوناگونی را خوانده و آرزوی رفتن سرما و آمدن گرما را می‌کنند. همچنین در برخی نواحی، به جشن‌خوانی، بازی‌ها و نمایش‌های دسته‌جمعی نیز می‌پردازند.جشن سده یک جشن ملی ایرانیان است و اختصاص به یک دین و گروه ویژه ندارد.

 • Reza

  مشکل ما ایرانی ها اینه که همه عقب موندگی و تن پروری خودمون رو همیشه به کسی و چیزی نسبت دادیم .
  یه زمان به دکتاتوری و وطن فروشی شاه یا اسلام و یا استعمار یا خمینی …
  حال آنکه خودمون هیچ گلی به سرمون نزدیم !
  وجود عید فطر بجای جشن سده مثلا چه مشکلی بوجود آورده و یا جابه جا کردن این دو چه مشکلی رو حل میکنه ؟
  آن زمان که ما امپراطوری بودیم مگر جز با کشورگشایی و لشکر کشی بدست آمده بود ؟!؟ 
  چه علم و پیشرفت ای داشته ایم که با هجوم اعراب از دست دادیم ؟؟
  بیاییم با خود منصف باشیم و سرهایمان را در خاک فرو نبریم

  • Arman

   دوست عزیز پیشنهاد میکنم تاریخ را یکبار دیگر و دقیقتر بخوانید ، اینطور که
   پیداست شما هیچگونه اطلاعی از تاریخ ایران ندارید اگر کمی مطالعه بفرمایید وجود عید فطر بجای جشن سده خیلی ایراد دارد ، درست
   مانند عوض کردن نام و هویت خلیج فارس است ، فکرش را بکنید ما هویت خود را نه کاملن ولی به مقدار قبل توجهی به همین طریق از دست دادیم و چوب آنرا تا امروز هم میخوریم   ، با سپاس

   • ما تاریخ را سال ها پیش تا کنون به تفصیل خوانده ایم و از الف  تا ی آن را به خوبی می دانیم. بهتر است شما آن را یاد بگیرید. آن عید فطر تازیان ممکنست جزء تاریخ شما باشد، ولی بخشی از تاریخ ما نیست. ما آنچه از تازیان جنایتکار است به دور می ریزیم، حتی طرفداران آن را. سهراب ارژنگ

    • Arman

     دوست و هموطن گرامی گویا اینجا اشتباهی رخ  داده ، بنده منظورم به شما نبود
     بلکه به ان کسی که با نام رضا اینجا کامنت گذاشته ، شما اگر کامنت های
     اینجانب را نظری بیفکنید خواهید دید که بنده اگر نه بیشتر از شما ولی کمتر
     هم در جایی نظرات مساوی با شما عزیز داشته

     و همواره همفکر و نظر شما بوده ام و برای همین هم خوشحالم که این سایت با
     متون روشنگرانه وجود دارد  ، بنظرم اینجا کمی بی انصافی و زود قضاوت می
     فرمایید . با سپاس و  آرزوی پیروزی و رهایی ایران عزیز از دست بیگانگان و
     تازیان و دین اهریمنی شان , بهتر نیست نیرویمان

     را بی جهت هدر ندهیم و بجای این حملات ، پشتیبان هم باشیم تا مشتی حرامزاده تازی تبار  سوارمان نشوند ؟!

  • Asha BozorgMehr

   شاید تو یکی سر در خاک نداشته باشی ولی همه میبینند که با دستان خود خاک بر سر خود و هم میهنان خود می ریزی. همه تو را میبینند ولی تو خود را نمی بینی چون خاک و گرد و غبار تازی چشمانت را کور و گوشهایت را کر کرده و اینگونه توان اندیشیدن را از تو ربوده که سر دیگران را که بر بالای دار رفته نمی بینی چون هنوز یک غلام برای تازیان هستی (اگر که ایرانی باشی، اگر ایرانی نیستی پس یک مزدور حکومتی هستی).

 • شهرزاد

  سلام به فضول محله امثال شما خودتون هم نمیدونید چی می گید شما هنوز معنا و مفهوم آزادی و دموکراسی رو هم نمی دونید به همه توهین می کنید و هر چی میخواید میگید مسخره می کنید فحش می دید می زنید می کوبید اسمش رو هم همین مزخرفاتی می زارید که خودتون رو دارید باهاش خفه می کنید. معلوم نیست با خودتون چند چندین ! الان یعنی شما هویت ایر انیتون رو حفظ کردین که این حرفارو می زنید؟ شما خودت مگه برای این مردم چه کردی؟ چه دردیشون رو دوا کردی که حالا شدی کاسه داغ تر از آش ایران جای کسانی هست که با این مردم و با درد و رنجاشون زندگی کردن نه امثال شما
  پس بهتره تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید هر وقت ایران را همین طوری با دین اسلام قبول کردین و خواستین به مردمش هم خدمت کنید اون موقع میشه گفت نیتتون خیره و واقعا به فکر مردمین و البته دموکراسی خواه! و آزادی خواه! ایران با همین مردمی که شما همه جور وصله ای بهشون می چسبونید معنا پیدا می کنه ولا غیر .   واقعا منظور شما از دموکراسی و آزادی چیه؟ مگه قبل از انقلاب چنین چیزایی تو ایران بود که حالا نیست و نابود شده؟ در ثانی ما مخالف هویت ایرانیمون که با فرهنگ بودن و کورش کبیر که آدم درستی بوده نیستسم اما شما که این همه ادعا می کنید برای هموطنات چه کردی به قولی از فضل پدر تو را چه حاجت! شاید منظورتون اینه که من آنم که رستم بود پهلوان! بسه دیگه اینقد شعار ندین مردم به این شعارا احتیاجی ندارن گوششون از این حرفا پره!
  حالا مگه خدا فقط مال عرب ها هست که اینجوری حرف می زنید! شما مثل اینکه با علم روز پیش نمی رید که هم روزه برای سلامتی مفیده (مگر اونایی که واقعا مریضن و توان ندارن) و هم دعای سحرگاهان برای روح مفید . حالا مگه غربی ها با این همه تکنولوژی وآزادی!! و دموکراسی!!! از نظر روانی مشکلی ندارن که گیر دادین به این ایران؟ کجای این دنیا دموکراسی و آزادی و حقوق بشر رعایت میشه که تو ایران نمیشه! ما نمیگیم کشورمون مشکلی نداره اما می خوایم در سایه همین دین اسلام همین محمد(ص) و آل محمد(ص) کشورمون رو بسازیم و این هی ربطی به بی هویتی نداره! اصلا هوین از نظر شما یعنی چی و این هویت رو کی مشخص می کنه!؟ دست از سر ما بردارید اگه مرد میدونید بفرمایید
  امیدوارم خداوند همه ما رو به راه راست هدایت کنه

  • Binam3000

   کسی از تو نخاسته که روزه نگیری، کسی با دین تو کاری نداشته و نداره و نخاهد داشت. تنها خیلی دوست داری مسلمان باشی برو به همون عرعرستان خودت و اونجا در کنار الله تازی نزد اربابان سعودی خودت خوشبخت زندگی کن که اونقدر گندش رو در آوردید که تنها نامی که میشه بر روی شماها گزاشت همان فاحشه مغزی هست که از مرز آن هم رد شدید و به فاحشه تنی افتادید.
   پاشو کاسه کوزه ات رو بردار و بزن بچاک که بیش از این هم به اعتقادات تو که به هیچ زبان و فرهنگ و دین دیگری ارزشی نگزاشته و نمی گزارد خروار خروار خاهیم رید و شاشید
   هری برو گورت رو گم کن یا اینکه دست از تازی پرستی بکش و آدم شو

   • nazanin

    اخه تین منطقی که تو داری واسه عمت خوبه. سگ به روح هرچی امامه

   • ادب آداب ندارد

    اینم از ادب و منطق خداناباور ها ، حال مقایسه کنید لفظ و ادب یه مسلمان که تمام تقاضای هدایت و احترام دارد و ادب یک خداناباور که تمام جملاتش ریدم و شاشیدم و شما را از کشور بیرون خواهیم کرد و اینگونه ادبیات چاله میدانی و داعش معابانه که همیشه از اینان می بینیم ، به راستی اینان همان گرگ های تشنه به خون در لباس خرد و اندیشه هستند .

 • Asha BozorgMehr

  به: فضول محله

  سیروس پارسا جان نوشتار بالا بسیار خردمندانه است. مانده نباشی و دست مریزاد. در باره ی ”ایرانی پرستی” هم بنویسید. اگر این مردم توان (عرضه) دارند دست از بت پرستی بردارند و ایرانی پرستی را جایگزین آن کنند تا روزی که همه با هم بتوانند بپاخیزند. هزاران بت در سر و کله ی این کسان که خود را ایرانی می نامند بوده و هنوز هم می باشد، دینی، سیاسی، بتهای هنرگند و چه و چه که همه اینها ایرانیان را با هم دشمن کرده که با بتهای خود بر سر و کله ی یکدیگر می کوبند. این مردمان سالها مسلمان بوده اند و زبان و فرهنگ و آیینهایشان هنوز به گونه ای تازی است چون با اینکه از اسلام دست کشیده اند (به گمان خود) بت دیگری را جایگزین آن کرده اند که یا از شرق و یا از غرب و یا از خودی های سودجو است.

  ایرانی اگر ایرانی است، بت پرست نیست، ایرانی پرست است

 • M Ariyai

  من ایرانی هستم  و مسلمان نیستم،من زرتشتی میباشم  و عید فطر عید
  عربها و تازیان میباشد ،تا به حال دیید یک عرب عربستان بیاد نوروز و یا جشن سده و
  یا جشن مهرگان را جشن بگیره ،،

  پاینده ایران آزاد و سکولار ،پاینده ملت آزاد و خردگرا  

 • چی بگم

  سلام به همه…میشه بپرسم چه فلسفه ای در اتیش زدن این شاخسار درختان نهفته که مردم به دور جم شدن و تماشا میکنن …ممنونم…بدرود