کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی؛ یادگارجهان، و همه دوران تاریخ ایران، ازگذشته، حال، و آینده ۱۵

کمتر کسی است در جهان که با نام پرآوازه کوروش آشنا نباشد. مردی که در دوران جهل و بربریت نشانه و مظهر درستی، پاکی، دلیری، و فهم و درک والای انسانی بود.
براستی مردی چنان سلیم، بردبار، باگذشت، و در عین حال، نهایت شجاعت و دلیری، آن هم در دوران جهل و سیاهی تاریخ گذشته جهان، کی، و کجا می توان یافت؟.  اگر افسانه پیامبران راست و درست می بود، و انسان هایی از جانب خدا می آمدند، بی تردید، می توان نام کوروش را در بالای لیست افتخار و بالیدن آنان جستجو نمود.

در این نقشه، سرزمین بزرگ ایران در زمان کوروش بزرگ به رنگ های زرد و سبزتیره نشان داده شده است. رنگ سبزتیره بابلونیا، مسوپتیمیا، و سیریا راشامل می شود.

کوروش بزرگ، مردی از گذشته، حال، و آینده کشورمان. ستاره درخشانی که در دوران جهل و خرافات درخشید و جهانی را با با دلیری، مهربانی و گذشت خود به شگفتی واداشت. ما به این فرزند پاک میهنمان می بالیم و افتخار می کنیم.

کوروش بزرگ، مردی از گذشته، حال، و آینده کشورمان. ستاره درخشانی که در دوران جهل و خرافات درخشید و جهانی را با با دلیری، مهربانی و گذشت خود به شگفتی واداشت. ما به این فرزند پاک میهنمان می بالیم و افتخار می کنیم.

ما به خوبی می دانیم که حیوانات هنگام گرسنگی در پی شکارند و گرنه در دیگر زمان ها بی آزار می مانند. در حالی که خون آشامان و زور گویان جهان را هرگزسیری و رفع تشنگی در کار نیست. اینان همیشه و هر گاه در جستجوی دریدن و خون ریزی اند.
ولی کوروش انسانی دیگر بود. هرگز به دنبال خونریزی و آزار دیگران بر نیامد. او بهترین را برای دیگران می خواست و کمترین را برای خود. کوروش جهانگیری بی اشتها، و رهبری صلح اندیش و دادگری بی مانند بود.

واژه کوروش گویا از واژه خوروش (بر وزن مهوش = مانند ماه) به معنای شبیه و مانند خورشید آمده است.
کوروش در سال ۶۰۰ پیش از میلاد به دنیا آمد. او توانست بزرگترین و پهناورترین امپراتوری زمان خود را در نهایت دوستی و شادمانی ملل مورد تصرف خود برپاکند.
او به هرکجا رفت و به هرجا رسید برخلاف همه قهرمانان و یکه تازان جهان، به جای خرابی به ساختن شهرها و آبادی نقاط مسیر و در قلمرو خود پرداخت.
او خون کسی را نریخت و سربازان خود را از هر گونه خونریزی و ظلم و ستیز باز داشت. به خدایان و آداب و رسوم همگان پیوسته احترام گذاشت و پا به پای مردم هر سرزمین که وارد می شد، به نیایش خدایان آنان می پرداخت.

کوروش بزرگ در سال ۵۳۹ پیش از میلاد در تاریخ ۲۹ اکتبر ( ۷ آبان) بدون خونریزی وارد بابل (در عراق کنونی) شد، و مورد استقبال مردم قرار گرفت.  مردم بابل که از ستم و جور نابونیدوس پادشاه آن جا به ستوه آمده بودند، مقدم کوروش را به کشور خو د گرامی داشتند ودر مسیر حرکت او با دسته های گل از او و سپاهیانش استقبال کردند، و بر رکاب اسب و پای کوروش بوسه می زدند.

در این ویدیو شرایط سخت کنونی مردم ما و گرفتار اهریمن بودن را با مقایسه دوران خوب گذشته به خوبی توصیف می کند.

گفته شده است که نابونیدوس پادشاه بابل به رسم آن روزگاربه عنوان خیر مقدم گویی به کوروش، دختر بسیار زیبایی را به او پیشکش می کند. کوروش دخترک را به کناری می کشد و از او می پرسد که آیا هرگز کسی را دوست داشته است؟. دختردر کمال سادگی یکی از فرماندهان سپاه نابونیدوس را به عنوان دلدار و عاشق خود به کوروش نام می برد. کوروش آن سپاهی را می خواند، دختر رابه او می دهد، و برایش پست و مقامی در سپاه خود باز می کند.

براستی که این حقیقت تاریخی که به وسیله هرودوت، گزنوفون ودیگر تاریخ نگاران یونانی که ازلشکر کشی خشایار شاه و به آتش کشیدن آتن از ایران و ایرانی خاطرات شومی داشتند، این چنین تحسین انگیز و با آب و تاب بیان شده، دلیل کامل و درستی است ازبزرگی و دادگستری این پادشاه، که همانند وی در تاریخ انسانی کمتر دیده شده است.

با گشایش و فتح بابل، از آن پس کوروش به نام پادشاه بابل، سومر وآکاد (سوریه و لبنان) و پادشاه بزرگ پارس تا مرز هندوستان و روسیه کنونی نامیده شد. بابل، اکباتان (هگمتانه یا همدان)، شوش، و پاسارگاد پایتخت ها و مراکز فرماندهی این ابرمرد تاریخ بوده است.
بنا به نوشته گزنفون، تاریخ نگار یونانی، کوروش نخستین پادشاهی بود که سیستم پستی (چاپارخانه) را در دنیای آن روز در ایران بزرگ دایر نمود و رواج داد.
به همین دلایل گفته شده، کوروش نخستین پادشاهی است که در جهان به عنوان کبیر نام گرفته و جهانی باخرد و با اندیش، در برابر این انسان بزرگ هم چنان سر تٰعظیم و تکریم فرود می آورد و او را می ستاید.

این سرزمین بزرگ ایران در دوران شاهنشاهی کوروش است. از آن هنه افتخار و بزرگی برای ایرانیان چه چیز به جای مانده است؟. تنها خرافات، کینه توزی، بد اندیشی، و یک مشت تازی نژاد جنایتکار.

این سرزمین بزرگ ایران در دوران شاهنشاهی کوروش است. از آن هنه افتخار و بزرگی برای ایرانیان چه چیز به جای مانده است؟. تنها خرافات، کینه توزی، بد اندیشی، و یک مشت تازی نژاد جنایتکار.

منشور آزادی کوروش– در سال ۱۸۷۸ میلادی در نزدیکی بابل استوانه گل پخته ای بدست آمد که بر آن فرمان آزادی و دموکراسی جهانی برای نخستین باراز سوی قدرتمندترین پادشاه و فرمانده روی زمین بر آن نوشته شده است. این استوانه هم اکنون در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می شود. به تازگی این منشور برای چند ماه به رسم امانت به ایران برده شده، ودر اختیار رژیم اسلامی می باشد.

مرگ کوروش- بنا به نوشته هرودوت تاریخ نگار یونانی، کوروش در ماه ژوئیه یا اوت ۵۲۹ پیش از میلاد در حال مراقبت و نگهداری مرزهای شمالی ایران به دست گروههای وحشی بیابانی مزگت کشته شد.
بی تردید، کمتر مادر گیتی است که دلاور سلحشور و انسانی بی مانند همانند کوروش را باردیگر بزاید و چنین گوهر کم نظیری را به جهان عرضه نماید.

آرامگاه کوروش بزرگ، در پاسارگاد- پارس
ببینید و مقایسه کنید؛ بیش از ۲۵۰۰ سال پیش در دوران بربریت و آدم خواری چه انسان هایی بر مردم و سرزمین ما فرمانروا بودند، و حال چه جانوران خون آشامی چون یک آخوندک بی فرهنگ و خونخوار، دشمن انسان و انسانی، و دشمن آب، خاک، آیین، زبان ، و هستی ما برما و ناموسمان حکومت می کند و سرنوشت ساز است.

این ویدیو نشانگر مدیریت، دلیری، جهانگیری، و جهانداری کوروش بزرگ است. ببینید شاهان خودکامه و بی لیاقت ایران این کشور پهناور را چگونه و به چه صورت در آوردند.
 • crysis

   ای بابا گند زدید با این کوروش الدنگ وابسته ی صهیونیستتون
  اون یه آدم فوق العاده بیرحم نسبت به ملت خود و خیلی پاچه خور برای دیگرون بود
  چون اگر غیر از این بود ملت فاسد آن زمان سرشو زیر آب میکردن
  bye

  • نسل سوخته

   تو که نمیدونم چی باید صدات کرد اینقدر بی هویتی که اسمتو از روی یه بازی انتخاب کردی
   فکر میکنم تازی باشی
   ما ایرانیا در حال حاضر واقعا گرفتاریم عده ای گرفتار جهل و بی خردی
   عده ای به پای آن انسانهای جاهل و نادان میسوزند و عده ای پست عرب پرست که ضمام امور مملکت را در دست دارند.
   اما از اونجایی که ما مردمی بودیم که از مغولان انسان ساختیم
   صوفی گری را به حد اقل رساندیم
   و نسل کنونی ما اسلام را شناخته و صد در صد به فرزندان خود نیز خواهد آموخت که اسلام چیست.
   آنزمان دور نخواهد بود که ایرانی برای همیشه از بند خرافات و مذهب و کلاشان نجات یابد و افراد حقیر و بی مایه ای چون تو به ایرانیان حسادت کنند.

   • crysis

    سلام یارو
    همچین حرف میزنی وسفسطه میکنی که  هر کی ندونه فکرمیکنه چه خبره
    همین مدتی پیش بود که رقم نجومی اختلاس رو همه شنیدن ولی چی شد؟ اون نژاد پاک آریایی غیرتمندتون چی شد؟ سهمیه ی کارت سوخت غیرتتون تموم شد؟ پس بیا واقع بین باش

    • نسل سوخته

     گفتم که گرفتاریم
     اما هنوز خون ایرانی و غیرت ایرانیرو کم و بیش در رگهامون داریم
     مطمئن باش اون روزی که ایرانی دوباره خودش رو از این منجلاب بیرون بکشه و آزاد بشه نزدیک است.

    • SamirA

     crysis baz ka zeadi zer mezani ahmagh nadan to ka as tarekh iran va padashaha chizi sart nemish lotfan yaveh goei nakon, boro rast megi kami motaleh kon ta bedani iran va irani che tarikhi dahteh, nasl to bayd as nasl molhi moftkhor va khorafati bashe, behtae ka nazar nadi chon pashizi arzesh nadareh, lotfan agar mesh khafehhhhhhhhhhhhhhhh

  • Behzad Arya

   سگ کثیف تو چگونه بخود اجازه میدهی به بزرگترین افتخار ایران در طول تاریخ توهین کنی کورش کبیر فردی بود که تمامی ملل جهان نامش را به نیکی میبرند ./.

  • Samira

   crysti, shoma ka as korosh kabir chizi saret nemish lotfan khafeh sho, mardak bechareh to ka as iran chizi saert nemish pas chuzu ham as tarekh iran nemidoni behtar hast ka hmintor dar nadani bashi ta in molhi khar savari as to va amsale to begeran ta in tor mamlekato be goh bekeshan, amsal shoma nadanha dar iran zead hast motasefaneh adam besho nestid ba shomah megan khod forokhteh bari sandis hastid,

  • بی نام

   اگه یه کم شعور مطالعه داشتی همینجوری حرف نمیزدی… بی سواد.

  • عرب کش

   اخه مرتیکه حروم زاده ریدم تو قبر پیامبرت محمد و تک تک ایه های قرانت تو درحدی نیستی که بخای اسم کوروشا بیاری چه برسه به اینکه دهن کثیفتا باز کنی و درموردش نظر بدی

 • هشت پایی بنام برنامه ریز برای ثروتمندانی با ارقام نجومی نامشروع.

  نمیدانم داستانی واقعی که برایتان میخواهم بنویسم تازگی دارد یانه؟ بهرحال برهان
  که یک جوان تحصیکرده آمریکا آنهم در رشته ریاضی بود در یکی از دبیرستانها آمریکا
  دبیر میشود. وی تعریف میکرد که اکثریت دانش آموزان این مدرسه سیاه پوست و فقیر
  آمریکایی هستند. فقیر آمریکایی به کسی میگویند که نمیخواهد کار کند وهیچ مدیریت
  زندگی ندارد. و هرچه در میآورد خرج کارهای بیهوده میکند و یا ولخرجی و خرید وسایل
  غیر ضروری و یا صرف میگساری و خرید مواد مخدر مینماید.

  دبیر دوست من که سیاهپوست بود بمن میگفت که تعجب نکنی اگر شاگردان سیاهپوست خنک
  بازی در میآورند. زیرا سیستم به پدر مادران بچه های خنک کمک مادی میکند که مثلا با
  این پول برای بچه شان معلم خصوصی بگیرند و یا بیشتر مواظب او باشند ولی همسایه های
  این شاگرد و پدر مادرانشان وقتی میفهمند که مثلا پدر یا مادررابرت دارند ماهی هزار
  دلار اضافه میگیرند تا مثلا به پسرشان بیشتر برسند آنها هم از بچه های خود میخواهند
  که سرکلاس خنک بازی درآورند تا آنان هم بتوانند از این مثلا پول مفت استفاده کنند.
  بدین ترتیب ناگهان تقریبا کل کلاس خنک و ابله از آب در میآیند و پدر مادرانشان هم
  دلشان خوش است که پول اضافی میگیرند و با آن پول میتوانند یک ماشین بزرگ مثلا
  کادیلاک بخرندو پز بدهند. ولی سیستم هم که میخواهد اشخاص ابله زیاد باشند به هدف
  خود رسیده است. ظاهرا برای کمک و درمان پول اضافی میدهند ولی در حقیقت میخواهند که
  مردم ابله و عقب افتاده خنک باقی بمانند تا برایشان درد سر درست نکنند. زیرا تحصیل
  و فکر کردن و خوب درک کردن با اساس غارتگری آنان همخوانی ندارد.

  خوب حالا ما مردمان خاورمیانه چرا با هم متحد نیستیم و مرتب سر کله هم میزنیم
  آیا ما نمی توانیم مشگلات خود را با حرف و تبادل نظر و یا با ریش سفیدی حل کنیم که
  بایست با هم دعوا و جنگ و جدال داشته باشیم. کی این فرهنگ خود خواهی و خود بزرگ
  بینی را در میان ما به ارمغان آورده است؟ مردی که تا دیروز یک بقال بود در اثر تق
  توقی که بهم خورده یک هو مدیر کل میشود و اکنون بدون داشتن هیچ دانشی میخواهد این
  پست سنگین را برای خودش حفظ کند و این است که وی نمی تواند هیچگونه نقدی را تحمل
  کند و شروع میکند به ریشه زدن و از بین بردن نقادان تا بقول خودش بدون سرخر و مزاحم
  کار کند. وی که حالا در اثر درهمی برهمی به یک مقام خوب رسیده است عوض اینکه
  عاقلانه اقدام کند و لااقل چند مشاور و منشی خوب استخدام کند تا کاری خوب ارایه دهد
  به خرابکاری و کشت و کشتار البته اگر بتواند می پردازد. و سیستم بین المللی هم که
  در واقع طالب این چنین اشخاصی است با جنگ زرگری و شل کن سفت کن مثلا به مبارزه
  میرود.

  بقال سابق که قبلا به یک نهار خوب و یک درآمد مکفی قانع بود اکنون میخواهد که از
  قافله عقب نیفتد و بایست که در فلان بانک مکزیکی و یا اروپای مثلا چند صد میلیون
  دلار ارز ذخیره داشته باشد. او اکنون برای دزدی هیزی و خیانت آمادگی کامل دارد و
  چون شاید میداند که نه لیاقت و نه دانش مدیر کلی را دارد این است که سعی میکند
  حداکثر سو استفاده و دزدی و رشوه خواری را بکند و یک سرمایه عظیم برای خودش در
  کافرستانها پس انداز داشته باشد.

  متاسفانه فشار از بالا به روی مردم آنان را هم فاسد میکند و هرکس تلاش دارد که
  کلیم خود را از آب بیرون بکشد ولو اینکه کلیم دیگرانی را به دست آب از قصد بسپارد.
  سیستم طوری طراحی شده است که مردم به هم رحم نکنند و هرکس سعی کند دیگران را در
  فشار بیشتری بگذارد و خود را رها سازد. این است که تمامی مهر و عطوفت ها و تمام
  دوستی ها و مهربانی قربانی میشوند. و بیشتر مردم با زیر پا گذاشتن معیارهای والای
  انسانی سعی در مثلا نجات خودشان را دارند. در این راه بهانه و نکات ضعف توسط دوستان
  و فامیل لو میروند تا از این راه بتوانند پولی دست پا کنند.

  دزدی فساد رشوه خواری و بی تفاوتی و ظلم جایگزین انسانیت و خوبی میشود و
  امپریالیسم با همکاری کمونیسم وی یا سایر مکتب ها سعی در از بین بردن مردم دارند.
  گرچه ظاهرا چیزی دیگری میگویند. بلکه در این موقعیت تنها همه میخواهند که از منجلاب
  فرار کنند و دیگران را قربانی نمایند. در این هنگام است که دین و مذهب و ملیت هم
  برای اینکارهای منفی بخدمت گرفته میشوند و مثلا کسی که تا دیروز ادعای دوستی میکرد
  که من مثلا بهاییان را دوست دارم حالا برای رهایی خودش آنان را لو میدهد تا تبواند
  حرص و آزخودش را تسکین دهد. در این رهگذر حتی بهاییان هم به سایر همکیشان خود رحم
  نمیکنند و یا کسانیکه را که در خانواده دو دینه زندگی میکنند براحتی دم توپ
  میفرستند. متاسفانه این فشار باعث میشود که انسانها چهره هایی هیولا وار از خود
  ترسیم کنند. کسی که مثلا بعنوان بهایی مورد غضب قرار میگیرد و مثلا اخراج میشود نه
  تنها از جانب دوستان مسلمان خود مورد بی مهری وغارت شده قرارمیگیرد بلکه دوستان و
  فامیل بهایی هم برای اینکه از همتایان مسلمان خود عقب نباشند همان بی مهری و ظلم را
  در حق او روا میدارند و به محض اینکه کلمه آخ را شنیدند برای هجوم و غارت آماده
  میشوند. آموزه های دینی که مثلا بایست خوب مهربان و صمیمی و صادق باشیم نیز به دست
  فراموشی سپرده میشوند.

  حال ما چرا نبایست بیاییم و مشگلات خود را در سطح پایین دوستانه حل کنیم؟ چرا ما
  نبایست مثل مردم های مثلا پیشرفته عمل نماییم و چرا تعصب ها و پیش داوریها بما
  اجازه نمیدهند که مشگلات را با دوستی و انسانی حل و فصل نماییم؟ در هنگامیکه ما
  نتوانیم به حرص و آز خود دهانه بند بزنیم وخود خواه و تمامیت طلب باشیم چگونه
  میتوانیم که یک اجتماع سالم و پیشرفته داشته باشیم؟ وقتی ما نتوانیم از دزدی و رشوه
  خواری و خیانت در امانت ظلم و بیداد های کوچک خود جلوگیری کنیم و تنها در فکر خود
  باشیم و دیگران را براحتی فدای خودخواهی ها و تمامیت خواهی های خودمان بکنیم چطور
  میتوانیم اخلاق و انسانیت را آموزش دهیم و یا آنرا در اجتماع خود پیاده کنیم؟ که
  از ماست که برماست. اگر ما خودمان را درست د اصلاح کنیم و هرکس اینکار را در مورد
  خودش انجام دهد در آنصورت براحتی میتوانیم که در کنار کشورهای پیشرفته و صنعتی هم
  گام برداریم و با مدیریت کشور خود را اداره کنیم نه با بمن چه بمن چه و بی تفاوتی و
  خود خواهی ها.

  • مهمان

   از اون همه عدالت  کوروش امروز برخورد تحقیر امیز با مهاجرین افغان به ما به ارث رسیده -ایا واقعا ما مسلمان و فرزندان کوروشیم؟

   • نسل سوخته

    مسلمان بودن و فرزند کورش کبیر بودن خیلی با هم فرق داره شما یا مسلمونی و پیرو اعرابی که به اجدادت تجاوز کردن یا ایرانی هستی و پیرو کورش کبیر

    • آقایون خواهش می کنم در بکار بردن واژه های پارسی دقت کنید
     مانند :سلام .:درود:.
     کوروش کبیر .:کوروش بزرگ:.
     اعراب.:تازی:.
     و واژه هایی از این دست

    • شاهین

     داداش نازنینم کبیر عربیه..کورش بزرگ

    • بی نام

     کاش یه خورده شعور مطالعه داشتی…کاااااااااااااااااااااش