هم وطن، بیدارشو، با تحریک آخوند، انگلیس، اسرائیل، و فرانسه در صدد حمله نظامی اند ۸

بر اساس گزارش روزنامه گاردین ۲ نوامبر (دیروز)، پس از پیروزی و موفقیت چشمگیر کشورهای غربی در حمله نظامی به لیبی، هم اکنون دولت های انگلیس، فرانسه و اسرائیل، برآنند تا به ایران نیز حمله نظامی کنند.
چهار دلیل زیر موجب این تصمیم گیری شده است:
‫۱- گزارش ‬آژانس بین المللی انرژی اتمی- این سازمان پس از بررسی های خود به این نتیجه رسیده، که بی تردید رژیم اسلامی در حال آماده کردن موشک های حامل بمب اتمی است و به زودی می تواند کشورهای منطقه از جمله اسرائیل و اعراب را مورد حمله قرار دهد. کشورهای غربی به خوبی از نیات پلید رژیم اسلامی مبنی بر ایجاد آشوب و بلوا در منطقه و ادامه حکومت نکبت بارشان به خوبی آگاهند. آنان می دانند که این اقدام شیطانی همانند و در ردیف نقشه های پلید هیتلر در جنگ جهانی دوم بوده است و می تواند بسیاری از کشورها و حتی جهانی را به آتش و خون کشاند.

این تصویر نشان می دهد که چگونه ایران در تیر رس حمله کشورهای غربی است. وانگهی، این کشورها در بسیاری نقاط مانند قبرس، قطر، و کشورهای دیگر پایگاه نظامی دارند که در اندک زمان می توانند هر نقطه از ایران را بمباران کنند.

این تصویر نشان می دهد که چگونه ایران در تیر رس حمله کشورهای غربی است. وانگهی، این کشورها در بسیاری نقاط مانند قبرس، قطر، و کشورهای دیگر پایگاه نظامی دارند که در اندک زمان می توانند هر نقطه از ایران را بمباران کنند.

۲- تحریکات مدام رژیم اسلامی- تحریکات ایران از سوی بعضی فرماندهان سپاه و بسیجی، و سخن پراکنی و رجز خوانی آخوند ها بر روی منبر و در نماز جمعه ه‍ا، به ویژه تحریکات و عربده کشی خامنه ای، در گردهم آوری مزدوران، و خردباختگان دشمن واقعی سرزمین امان، دشنام به آمریکا و اسرائیل، به آسانی می تواند کشورمان را به آتش و خون کشاند، و دهها هزار نفر را پای درآورده، و صدها هزار نفر را بی خانمان سازد.

۳- و تحریک بالاتر از همه، نقشه کشتن سفیر عربستان درآمریکا می باشد که این کشورها را در عزم خود راسخ تر نموده است. ایران تا کنون حدود ۲۰۰ مورد در خاک کشورهای دیگر مرتکب بمب گذاری، قتل، جنایت، و آشوب و بلوا شده است. کشورهای غربی به خوبی می دانند که به دنبال اقدامات کشتار جمعی القاعده در کشورهای دیگر، کشتار نزدیک به ۴۰۰۰ نفر با برخورد دادن هواپیما به دوبرج مرکز بازرگانی نیویورک، بمب گذاری در آرژانتین، لندن، و بسیاری دیگر از نقاط جهان، اگر اقدامی سریع صورت نگیرد، و جلو این اقدامات تروریستی گرفته نشود، فرداروز، کشوری در جهان نخواهد بود که روی آرامش و امنیت داشته باشد.

در این ویدیو آخوند ملا مشهدی باز هم کرکری خوانده که صد سند علیه آمریکا دارد. پاسخ اینست که دادگاهی در جهان وجود ندارد که مدارک را بررسی کند. وانگهی آخوند همیشه دروغ می گوید . این شیخ حقه باز اگر کمترین مدرکی در هرمورد نسبت به غرب داشت، آن ها را پیراهن عثمان می نمود و به اطلاع جهانیان می رسانید.

۴- بمب گذاری و به آتش کشیدن ساختمان بزرگ در پاریس- مسلمانان افراطی در پاریس دو روز پیش ساختمانی را به آتش کشیدند. علت این بوده که گویا دارنده این ساختمان عکس محمد ابن عبدالله را بر روی مجله ای چاپ کرده است. اکنون دولت فرانسه به شدت از ۴ میلیون مسلمان افراطی در خاک خود در وحشت و ترس است. مردم فرانسه نیز آرامش خود را از دست داده، و دائماً رژیم و نمایندگان خود را سرزنش می کنند که چرا این چنین این مسلمانان را آزاد و بی بند و بار گذاشته اند.

۵- حرص و آز کشورهای غربی در چپاول نفت خاورمیانه- دولت های غربی بدون نفت خاورمیانه در شرایط کنونی قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. در حقیقت لوله های نفت خاورمیانه شاهرگ اقتصاد غرب است. با تو جه به این که دولت های غرب در وضع بسیار بد اقتصادی به سر می برند، و رکود و شکست اقتصادی بد دیگری با وجود مشکلات ارزی یونان، اسپانیا، پرتقال، و ایتالیا در پیش است.

بنا بر این، حمله نظامی دولت های غرب به ایران ۳ مزیت می تواند داشته باشد:
نخست آن که جلو کارهای تروریستی و جاه طلبی رژیم اسلامی را می گیرد، دوم، برای اسرائیل و کشورهای کناره خلیج فارس امنیت و آرامش ایجاد می کند، سوم و بالاتر از همه، منابع نفتی ایران و کشورهای همسایه دربست مانند چند سده پیش در اختیار کشورهای غرب قرار می گیرد. آنان با بهره برداری کامل، به میل خود، اندک بهایی را به کشورهای دارنده نفت مانند ایران پرداخت خواهند نمود.

این حاصل و نتیجه جنگ میان دوکشور ضعیف، آنهم با حملات زمینی است. حال تشور فرمایید با یورش هوایی چند کشور اروپایی و بمباران وسیع آنان چه بلایی بر سر مردم و سرزمین ما خواهد آمد؟.

این حاصل و نتیجه جنگ میان دوکشور ضعیف، آنهم با حملات زمینی است. حال تصور فرمایید با یورش هوایی چند کشور اروپایی و بمباران وسیع آنان چه بلایی بر سر مردم و سرزمین ما خواهد آمد؟.

حمله به لیبی برای آنان تجربه خوبی بود. آنها با صرف چند صد میلیون دلار، اکنون فرصت یافته اند تا چند صد میلیارد دلار در سال های در پیش از نفت بسیار ارزان و تقریباً رایگان، بهره ببرند.

جاه طلبی سرهنگ قذافی موجب گردید که غرب پروانه حمله به آن کشور را پیدا کند. نه تنها گروه زیادی در برخورد گروههای مخالف قذافی و گروه او کشته شدند، شهرها و دهات نیز به آتش کشیده شد، و دولت های غربی راهی را برای دستبرد سالیان آینده خود پیدا نمودند.

باید دانست که پیامد حمله نظامی به ایران، سال ها دربدری گروه زیادی از مردم، خرابی و ویرانی بی حد و حصر، کشتار هزاران از مردم بیگناه، عقب ماندن از تمدن و سیاست جهانی، و به یغما رفتن ثروت های ملی برای یک ویا چند سده خواهد بود.

البته، آخوند که در لب پرتگاه قرار گرفته، و هیچگونه هویت و عرق ایران دوستی را ندارد، برای نجات خود طالب جنگ، و شورش و هیاهو است. برای او به باخت و سرنوشت یک ملت مطره نمی باشد.

خمینی با تحریک صدام، و دشنام به رژیم عربستان و اعراب کناره خلیج پارس، کشور ما را به آتش و خون کشاند، و هزاران جوان پاک و بیگناه را با روضه خوانی و وعدبهشت دروغین، به قتلگاه برد و سر به نیست کرد. جنگ را هم تا ۸ سال ادامه داد، آن گاه در حال شکست و پس نشینی، از همه غرامات و صدمات جنگ نیز گذشت.

کرکری خواندن خمینی علیه آمریکا موجب گردید که آمریکا دکل سکوی نفتی ایران در خلیج فارس را بمباران کند. خمینی چه جبرانی توانست بکند که هیچ، ولی اکنون نزدیک سه دهه است که نفت منبع زیرمینی ما را  دولت امارات که در منبع زیر دریا با ما شریک است، می برد، و خم به ابرو نمی آورد.

در تاریخ نیز نظیر این بی خردی و کشور را به جنگ و خونریزی کشاندن دیده شده است. هنگامی که نمایندگانی به عنوان سفیر حسن نیت و بازرگانان از سوی چنگیز خان در دو نوبت به دربار سلطان محمد خوارزمشاه آمدند، در هر دو بار به وسوسه مادر شاه آنان را سر بریدند و اموالشان را تصاحب شدند. نتیجه این که لشکر چنگیز خاک ایران را به توبره کشانید، و شهرهای بسیار بزرگ ایران مانند نیشابور ویا در بلخ سوزاندند و مردم را از دم تیغ گذراندند.

هم اکنون نیز، خامنه ای روضه خوان ۵ تومانی مشهدی با کرکری و رجز خوانی خود، تصمیم دارد که ایران را به دریایی از خون، و خرمنی از آتش تبدیل کند. اینجاست که ما به هر ایرانی با وجدان و باشرف، به ویژه نسل جوان می گوییم که موقع نشستن دیر شده، برخیز و مام میهن را از این تازیان جنایت کار رهایی بخش.

 • Iranifirstnameariya

  omidvarim bezudi moshkele ammameh dar iran hal shavad va az bein beravad chon moshkele irane ma ammameh ast sefido siahash fargh nemikone …hamlehe niruhaie bigane behtarin va tanhatarin rah ast …chonke gheirato hobe vatan dar nasle emruzie iran digar jai nadarad

  • نسل سوخته

   من هم زمانی فکر میکردم جنگ با قدرتهای خارجی تنها راه است اما الان میگم سریع ترین راه و مخرب ترین راه است
   غرب و شرق فقط به منافع خود فکر میکنند و در صورت حمله زیرساختهای نفتی و صنعتی مارو نابود میکنند تا سالها بهشون محتاج باشیم
   از طرفی در صورتی که جنگ بشه و حکومت سرنگون بشه باز هم طرفداران احمق آخوندها  علاقشون به این قوم و حکومت کثیف رو از دست نمیدن و این فرهنگ آخوند دوستی در ایرانیان ریشه کن نمیشه
   اما در صورتی که مردم خودشون با تنفر از حکومت بپا خیزند و کشورهای غربی دخالت نظامی نکنند
   ریشه این حیوانات از خاک ایران برچیده میشود.
   هرچند به نظر بنده اینکه مردم خودشون بپا خیزند زمان میبره.

   • آخوند زاده

    من هم کاملا” با جناب عالی موافق هستم  که خشکاندن ریشۀ این علف های هرزه  وحیوانات دوپا تنها وتنها خود مردم ایران است ولی افسوس وصد افسوس که مردم ایران را این سربران محمدی  اخته  وخسی کرده اند

 • Mohsen Lgvm

  در جنگ تحمیلی ما از ۱۸ کشور دنیا اسیر گرفتیم. می فهمید یعنی چی ؟ قرار نیست بیاد پایین حالا خودتو بکش. فقط منتظرم این جنگ شروع شه. یه حال اساسی به همتون میدیم.
  فعلا خوش باشید و به اراجیف بافتن ادامه بدین.

  • نسل سوخته

   گوگولی تفکراتت دقیقا شبیه بسیجی هایی هست که تو مسجد زیر دست و پای آخوندا بزرگ شدن
   جنگ واسه ایران نابودی میاره واسه آخوند فرصت واسه فرار از این گندی که زده
   ضمنا تو بسیجی که با یه باتوم و اسپری فلفل دخترها و پسرهای آزاده ایرانیرو آزار میدادی
   جو نگیرتت که اگر جنگی در بگیره تو مفنگی میتونی از پس سربازای آموزش دیده غرب بر بیای
   امثال شما فرق یه برتون رو بر میدارین میکنین فرق وسط ۶ تیغه میکنین میاین بیرون
   ما ایرانیا شما جماعت کاسه لیسو فرصت طلبو خوب میشناسیم.

   • Arman

    هموطن عزیز ، اگر اینها مرد بودند که به زن و بچه و مردم بی دفاع حمله
    نمیکردند ، مطمئن باشید به محض بروز جنگ این نامردان جزو اولین کسانی
    خواهند بود که فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد ، سرباز وطن مگر به
    خواهران و برادرانش در زندان تجاوز میکند ، سرباز ایران مگر با قاتلین و متجاوزین همکاری میکند ، یک سرباز وطنپرست همواره اسلحه را
    بروی فرمانده اش میگیرد نه بروی مردم بیدفاع ، اینها به موقعش از موش هم
    کوچکتر خواهند شد فعلا در موضع قدرت هستند و تصور میکنند تا ابد به همین
    منوال خواهد ماند. با آرزوی پیروزی و آزادی ایران و ایرانی از شر آخوند و اسلام و  بند ۱۴۰۰ ساله !

 • Farhad_persian68

  جالب بود.
  اما اسرائیل تنها دوست ایران تو خاور میانس و دشمنش آخوند و عرب های ملخ خوره.
  و اگر هم حمله یی صورت بگیره مطمون باشید که به نفع ماست.
  و قول دوستم یک موشک از سمت ما به ااسرائیل یا برعکس مساوی به نابودی رژیم آخوندی

 • saeed

  man ons ba ghoran daram.va azizan bdanim k kari ba ghoran nabayad dashte bashim.va tohini b ghoran nakonim!aya fkr kardim k ma melat ch mikhahim va pas az sarnegoonishoon ch kasi ra bayad sare kar biarim!yani kasi ya rahbari bozorg vojood nadarad k ma b oon tekyeh konim!va nabayad bigodar b ab bzanim