چگونه حکومت اسلامی و ولایت فقیه به وسیله علی شریعتی پایه گذاری شد؟ ۴۵

شیخ فضل الله و خمینی دو چهره سیاه و تاریک تاریخ ایران که به جمهوری مطلقه اسلامی آن چنان که ما شاهد آنیم، معتقد بودند. در دوران مشروطیت شیر زنان و دلاور مردانی بودند که شیخ فضل الله را به کنار زده، حتی اعدام کنند، ولی در سال ۵۷ ما در کشورمان به جز شماری خائن و خرباخته کسی را نداشتیم تا خمینی را برسر جای خود نشاند.

شیخ فضل الله و خمینی دو چهره سیاه و تاریک تاریخ ایران که به جمهوری مطلقه اسلامی آن چنان که ما شاهد آنیم، معتقد بودند. در دوران مشروطیت شیر زنان و دلاور مردانی بودند که شیخ فضل الله را به کنار زده، حتی او را اعدام کردند، ولی در سال ۵۷ ما در کشورمان به جز شماری خائن و خردباخته کسی را نداشتیم تا خمینی را برسر جای خود نشاند.

گرچه گفتار و عملکرد شیخ فضل الله در بیراهه کشاندن انقلاب مشروطه و جایگزینی آن با حکومت مشروعه (رژیم اسلامی) به ناکامی کشید و شیخ فضل الله فدای خرافات و جاه طلبی های خود شد، ولی سخنان زهر آگین آن آخوند ضد فرهنگ و ضد آیین ایرانی در تاریخ شیعه گری به ثبت رسید و جاودان ماند.

به دنبال این اندیشه مخرب و برای برقراری یک حکومت اسلامی، فدائیان اسلام در سال ۱۳۲۰ به ریاست نواب صفوی و عضویت خلیل تهماسبی، مظفر ذوالقدر،  و محمد بخارایی و  شماری از طلبه های قم برای کشتن افراد در دولت  و رسیدن به حکومت اسلامی از نوع کنونی به پای گرفت، و شماری از این گروه از جمله نواب صفوی به مصر رفتند و زیر نظر اخوان المسلمین درس جنایت و آدم کشی آموختند.

نتیجه آموزش آنان کشتن دکتر احمد کسروی در ۲۰ اسفند  ۱۳۲۴ بوسیله  نواب صفوی و خلیل تهماسبی  در دادگستری بود که  بر اثر کینه توزی و دشمنی های حجت الاسلام حاج سراج انصاری، دکتر فقیهی شیرازی،آیت الله سید نورالدین شیرازی به عمل آمد. آنان از محرکان و عوامل اصلی این  جنایت به شمار می آیند.

همچنین  کشتن عبدالحسین هژیر وزیر دربار، حسنعلی منصور  و سپهبد رزم آراء از  نخست وزیران شاه و عبدالحمید زنگنه وزیر آموزش و پرورش بود. همچنین، چند بار تیر اندازی نافرجام به سوی دکتر فاطمی وزیر کشور دکتر مصدق، حسین علاء نخست وزیر و خود شاه بوده است.

باید دانست که فدائیان اسلام  زیر چتر و تحت نظر روحانیونی مانند آیت الله کاشانی پرورش یافته و حمایت می شدند. تا آن جا که کاشانی در تاریخ ۱۰ مهر۱۳۳۰ به گوش امیرعلائی وزیر کشور وقت که مانع از آزادی نواب صفوی از زندان بوده، و سران فدرائیان اسلام را به نقاط دور تبعید کرده بود، سیلی زد. آنگاه بر اثر فشار و نفوذ آیت الله کاشانی و آخوندهای دیگر، امیر علایی از سمت خود برکنار وبه وزیر مختاری ایران در بلژیک برگزیده شد.

در حقیقت این  عقب نشینی  و یا نادیده گرفتن های رژیم ایران در برابر آخوندها، روز به روز بر قدرت و به همان اندازه جنایت آنان افزوده تر کرد. به طوری که  رژیم عکس العملی محسوس و قابل توجه در برابر این جنایت های یکی پس از دیگر،  از خود نشان نداد و به کلی در برابر آخوندها ناتوان ماند.  تا آن که سر انجام پس از کشتار متوالی هنگامی که به  اسدالله علم و شخص شاه هم تیر اندازی شد، شاه به غیرت آمد و برای حفظ مقام خود، نواب صفوی و ذوالقدر را به اعدام محکوم نمود.

در این فرتور، آیت الله کاشانی با نواب صفوی دیده می شوند. آیت الله کاشانی که با انگلیس همکاری نزدیک داشت، با توصیه خود شماری طلبه و لات های آدم کش را به دور هم جمع کرد و گروه آدم کشان «فدائیان اسلام» را برای سرنگون کردن رژیم ایران و برقراری حکومت اسلامی به وجود آورد.

در این فرتور، آیت الله کاشانی با نواب صفوی دیده می شوند. آیت الله کاشانی که با انگلیس همکاری نزدیک داشت، با توصیه خود شماری طلبه و لات های آدم کش را به دور هم جمع کرد و گروه آدم کشان «فدائیان اسلام» را برای سرنگون کردن رژیم ایران و برقراری حکومت اسلامی به وجود آورد.

این روند سیاسی از تلاش شیخ فضل الله برای برپایی حکومت مشروعه گرفته تا  تلاش آیت الله کاشانی در حفظ و نگهداری افراد فدائیان اسلام برای رسیدن به حکومت اسلامی، ادامه داشت تا آن که  علی شریعتی نیمه آخوندکی از مشهد را برآن داشت که  دنباله کار را بگیرد و مقدمات حکومت اسلامی را فراهم کند. این مرد زیرک و زبان باز، قاپ جوانان را دزدید و برای آنها که سرگرمی نداشتند و بیکاره بودند در حسینیه ارشاد به سخنرانی و شستشوی مغزی پرداخت.

علی شریعتی به آسانی در یک خلاء سیاسی و با غفلت و بی توجهی سازمان های مسئول دولتی، افکار ضد انسانی خود را در جوانان تلقین نموده، خرد و اندیشیدن را از آنان می گیرد و به مشتی افراد متعصب و کله خشک تبدیل می سازد. برای اثبات این گفته در این جا چند پیام سخنرانی وی را برای خوانندگان یاد آور می شویم و قضاوت آن را به خودتان واگذار می کنیم:

* علی شریعتی در اهمیت « تعصب» می گوید: « نهضت تشبه به غرب همچون طوفانی، برج و باروی تعصب را که بزرگترین و قوی ترین حفاظ های وجود ملت ها و فرهنگ ها بود، فروریخت و راه برای نفوذ و ویرانی ارزشهای تاریخی و سنتی و اخلاقی ملت های شرق باز شد و مردم ما در برابر آن بی دفاع ماندند». (۱)

خوانندگان به خوبی می دانند که تعصب یعنی باور داشتن به چیزی که در آن عقل و خرد دخالتی ندارد. به گفته دیگر، تعصب اصرار ورزیدن در موضوعی که امکان اثبات آن نیست. تعصب داشتن به هرچیز وهرعمل بسیار خطرناک و بنیاد بر افکن است.

نکته دیگر در این گفتار، ترساندن و بر حذر داشتن مردم از معاشرت و رابطه داشتن با کشورهای باختری است. این گونه روابط را زهرآگین و خانمان برانداز می داند. همین گفتار را رژیم اسلامی به وسیله یک مشت لات چاله میدانی و هرزه های مزدور جمع آوری شده از گوشه و کنار ایران، و یا حزب الله لبنان در استخدام رژیم اسلامی با داد زدن و عربده کشیدن « مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل»، و یا در عمل گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی پیاده کرد.

آنگاه به تشریح « مردم گمراه» می پردازد و می گوید:

‎مردم گمراه

‎مردم باید زمام خود را به دست ولی بدهند وگرنه به گمراهی افتاده اند… امامت، منصبی است الهی و نه شورایی و انتخابی. امامت یک حق ذاتی است ناشی از  ‬ماهیت خود امام نه ناشی از عامل خارجی انتخاب‫.‬ ‫ (۲)
در این جا علی شریعتی به جوانان می آموزد که باید به دنبال «امامت» باشند که آن هم انتخابی نیست. بلکه تلویحاً می خواهد به شاگردانش که تعصب را پذیرفته اند نشان دهد امامت از جانب الله است و مردم در انتخاب او نقشی ندارند.

‎در جایی دیگر در مورد تعریف«امامت» به نقش و اهمیت رهبری می پردازد و می گوید‫:-‬

‎نقش رهبری

‎جهل توده های عوام مقلد منحط و بنده واری که رای شان را به یک سواری خوردن یا یک شکم آبگوشت به هر که بانی شود اهداء می کنند و تازه اینها، غیر از آراء اسیر گوسفندی است. آراء راس ها رهبری نمی تواند خود زاده آراء عوام و تعیین شده پسند عموم و برآمده از متن توده منحط باشد.‫ (۳)
‎ما که از این بیان آخوند شریعتی چیزی دستگیرمان نشد‫.‬ گویا ایشان می خواهد بگوید که باید مطیع رهبر بود و رأی خود را به دیگری نداد‫.‬

اصل ولایت

قبول و ارزش همه عقاید و اعمال دینی، منوط به اصل ولایت است. (۴)

و اما در مورد انتخاب و رهبری-
‎رسالت سنگین رهبری در راندن جامعه و فرد از آنچه هست بسوی آنچه باید باشد به هر قیمت ممکن، بر اساس یک ایدئولوژی ثابت… اگر اصل را در سیاست و حکومت به دو شعار رهبری و پیشرفت- یعنی تغییر انقلابی مردم- قرار دهیم آنوقت انتخاب این رهبری بوسیله افراد همین جامعه، امکان ندارد زیرا افراد جامعه هرگز به کسی رای نمی دهند که با سنت ها و عادات و عقاید و شیوه زندگی رایج همه افراد آن جامعه مخالف است…

کسی که با کودکان به سختی رفتار می کند و آنها را در یک نظم دقیق متعهد می کند و به آنها درس جدید تحمیل می کند، مسلما رای نخواهد آورد… امام مسوول است که مردم را بر اساس مکتب تغییر و پرورش دهد حتی علیرغم شماره آراء… رهبری باید بطور مستمر، به شیوه انقلابی- نه دموکراتیک- ادامه یابد… او هرگز سرنوشت انقلاب را بدست لرزان
‎دموکراسی نمی سپارد‫.‬ (۵)

‎ گفتار آخوند شریعتی مانند آخوندهای دیگر واضح و روشن نیست‫.‬ اینهم یکی دیگر از حقه بازی های این گروه است که نمی خواهند مطلبی را صاف و پوست کنده تحویل شنونده دهند‫.‬ بلکه همیشه در لفافه سخن می گویند‫.‬ از گفتار بالا نتیجه می گیریم که انتخاب رهبر به وسیله مردم امکان ندارد‫.‬ به عبارت دیگر مردم نمی توانند و لیاقت ندارند که رهبری را انتخاب کنند‫.‬حال، چه رهبر؟، و به چه مناسبت؟‫.‬
دیگر این که رهبر باید با روش انقلابی (هرطور دلش می خواهد) عمل کند و دموکراسی مطرح نمی باشد. همین روش حکمرانی را ما ۳۲ سال است تجربه می کنیم. در سخنرانی دیگر «امام» را به شاگردانش معرفی می کند. کسی که مافوق بشر است و احتمالاً از آسمان به زمین پرتاب شده است:

در این ویدیو، آخوند شریعتی با حقه بازی و شارلاتانی به بازی با کلمات می پردازد و جوانان را چشم بسته به راهی می برد که سرانجام آن فاسد و باطل بودن یک حکومت مردمی و دموکراسی، و بهترین نوع آن امت اسلامی است که دارای امام و رهبر مذهبی باشد. این مرد شارلاطان، همانند آخوندهای خودمان، بهشت جهنمی را در برابر دیدگان مردم آن چنان ترسیم کرد که سرانجام آن انقلاب ۵۷ بود.

‎رهبر مافوق بشر

‎امام، انسان مافوق و پیشوا است. ابرمردی است که جامعه را سرپرستی، زعامت و رهبری می کند. دوام و قوام جامعه بوجود امام بستگی دارد. امام عامل حیات و« حرکت امت است. وجود و بقای امام است که وجود و بقای امت را ممکن می سازد. امام، پیشوا است تا نگذارد امت به بودن و خوش بودن و لذت پرستی تسلیم شود و بالاخره پیشوا است تا در پرتو هدایت او، امت حرکت و جهت خویش را گم نکند».‫ (۶)

در این جا دیگر آخوند شریعتی امام را به عرش می رساند و همه چیز وهمه کس و بقای جامعه را بسته به وجود امام می داند. خمینی ابتدا و خامنه ای پس از آن دقیقاً این تز ضد بشری و تحمیر کردن مردم را تاکنون اجراء کرده اند و خامنه ای آن را همچنان مو به مو اجراء می کند.

علی شریعتی یک فرصت طلب و ملای دیگر که خرافات را اشاعه داد، و به دنبال نقشه شوم حکومت اسلامی که شیخ فضل الله اصرار داشت و آیت الله کاشانی آدم کشان فدائیان اسلام را به وجود آورده بود، با شستشوی مغزی دادن جوانان دنبال کرد و اگر نمی مرد، بی تردید همان برنامه خمینی را در ایران پیاده می کرد.

علی شریعتی یک فرصت طلب و ملای دیگر که خرافات را اشاعه داد، و به دنبال نقشه شوم حکومت اسلامی که شیخ فضل الله اصرار داشت و آیت الله کاشانی آدم کشان فدائیان اسلام را به وجود آورده بود، با شستشوی مغزی دادن جوانان دنبال کرد و اگر نمی مرد، بی تردید خودش همان برنامه خمینی را در ایران پیاده می کرد.

آخوند شریعتی بازهم یک پله جلوتر می رود و وظیفه و قدرت اجرائی امام را این چنین تشریح می کند:

‎هم رئیس دولت و هم رئیس حکومت

‎امام در کنار قدرت اجرایی نیست. هم پیمان و هم پیوند با دولت نیست، نوعی همسازی با سیاست حاکم ندارد. او خود مسوولیت مستقیم سیاست جامعه را داراست و رهبری مستقیم اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سیاست خارجی و اداره امور داخلی جامعه با اوست. یعنی امام، هم رئیس دولت است و هم رئیس حکومت و …

شیعه پیروی از امام را بر اساس آیه اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم توصیه می کند و امام را ولی امر می داند که خدا اطاعتش را در ردیف اطاعت از خود ‎و اطاعت از رسول شمرده است و این تقلید نیز برای رهبری غیر امام که نایب اوست در شیعه شناخته می شود. (۷)
این گفتار را خامنه ای و نوکر او مصباح یزدی بارها گفته اند که خامنه ای نایب امام است و درزمان غیبت او رهبری شیعه را بر عهده دارد و تقلید و اطاعت از او از جمله واجبات است.

آخوند شریعتی تقلید کورکورانه را در مذهب شیعه واجب و لازم الاجراء می داند:

‎کورکورانه و تشکیلاتی

باید اطاعتی کورکورانه و تشکیلاتی داشت… این معنای تقلیدی است که در تشیع وجود داشت و همین تقلید نیز برای غیر امام که نایب اوست در شیعه شناخته می شود. تقلید نه تنها با تعقل ناسازگار نیست، بلکه اساسا اقتضای عقل، تعبد و تقلید است. (۸)

آخوند شریعتی که عنوان دکتر را هم به یدک می کشید، همانند الاغی که بار او کتاب های علمی باشد، بازهم شکرافشانی فرمودند و گفتند:

‎دموکراسی فواحش

‎آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم غربی چونان حجاب عصمت به چهره فاحشه است.‫ (۹)
از دید این آقای به اصطلاح تحصیل کرده، دموکراسی مانند آنست که چادری بر سر یک فاحشه کنید. در وضع او تفاوتی نمی کند. در هر صورت فاحشه، فاحشه است.

و سرانجام این که این ملای مشهدی روی دموکراسی کاملاً خط بطلان می کشد و روش انقلاب که در تعبیر او همان خودکامگی و دیکتاتوری فردی به نام امام است، به شیعیان پیرو مکتب خود توصیه می نماید:

دموکراسی راس ها

‎اصل حکومت دموکراسی برخلاف تقدس شورانگیزی که این کلمه دارد، با اصل تغییر و پیشرفت انقلابی و رهبری فکری مغایر است، بنابراین رهبر انقلاب و بنیانگذار مکتب حق ندارد دچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقلاب را به دموکراسی راس ها بسپارد. (۱۰)
خوانندگان ما با خواندن درافشانی و گفتار حکیمانه این ملای مشهدی به آسانی به این نتیجه می رسند که بنیان گذار جمهوری اسلامی خمینی نبوده، بلکه شخص دیگری بوده به نام ملا مشهدی که به غلط به نام علی شریعتی شهرت یافته است.

آخوند شریعتی در پوشش مراسم حج دیده می شود. به راستی کسی که نا آگاه و یا فرصت طلب باشد که برای بوسیدن سنگ و گشتن به دور بتخانه عرب ها آن چنان از خود مایه گذارد، هرگونه سخنرانی و پند و نصیحت او خیانت به شنوندگانش و خیانت به کشور خواهد بود.

آخوند شریعتی در پوشش مراسم حج دیده می شود. به راستی کسی که نا آگاه و یا فرصت طلب باشد که برای بوسیدن سنگ و گشتن به دور بتخانه عرب ها آن چنان از خود مایه گذارد، هرگونه سخنرانی و پند و نصیحت او خیانت به شنوندگانش و خیانت به کشور خواهد بود.

از جمله شاگردان مکتب الهی این دانشمند کم نظیر، پنج مسلمان نواندیش فیلسوف نما به نام های ؛آقایان سروش، گنجی، کدیور، مهاجرانی، و عبدالعلی بازرگان می باشند که نخستین آموزش های خود را از وی فراگرفتند. این نواندیشان در پناه دولت فخیمه بریتانیای کبیر به گرد هم آمدند و منشور اسلامی جنبش سبز را مبنی بر تداوم بخشیدن به حکومت اسلامی در راستای نصایح و اندرزهای این فیلسوف کم نظیر عالم بشریت ملا علی شریعتی تدوین نموده و به نگارش درآوردند تا با تهیه و تصویب منشور اسلامی برای اجراء به میر حسین موسوی داده شود. آنگاه میر حسین موسوی وظیفه داشتند در اجراء این منشور برای رسیدن به دوران طلایی خمینی کبیر از هیچ کوششی فرو گذار نکنند.

در ضمن برای رسیدن به آن هدف و پایداری رژیم اسلامی، این دانش اندوختگان مکتب آخوندی شریعتی به ویژه آقایان سروش، کدیور و گنجی  هم بیکار ننشستنه اند، بلکه شهر به شهر، دانشگاه به دانشگاه و خانه به خانه در کشورهای غربی در تلاش و کوششند که مکتب شیعه گری برخاسته از گفتار و الهامات ملا شریعتی را در همه جا رواج و گسترش داده،شود.

بن مایه ها (منابع گرفته شده):
(۱)‫ – اسلام شناسی ص ۸۵
‎‫‬۲‫(۲) – شیعه یک حزب تمام ص ۱۵۱ و۱۶۷
‎‫(۳)‬۳‫ – امت و امامت صص ۵۰۴ و۶۰۴
‎‫‬۴‫(۴) – اسلام شناسی، ج ۱، ص ۸۶
‎‫(۵) – امت و امامت و مسوولیت شیعه بودن و انتظار مذهب اعتراض
‎‫(۶)‫ – شیعه یک حزب تمام، امت و امامت
‎‫(۷)‬۷‫ – امت و امامت
‎‫‬(۸) – یاد و یادآوران، حسین وارث آدم
‎‫(۹)‬ -‬ حسین وارث آدم ص۹۹
‎‫(۱۰)‬‫ -‬ امت و امامت و شیعه یک حزب تمام

 • نسل سوخته

  شریعتی=ماله کش اسلام
  ای کاش در این مقاله اندیشه های حکیم ارد بزرگ را با شریعتی آخوند زاده و عرب پرست مقایسه میکردید

  • Rihaneh tehrani

   با نسل سوخته موافقم خواهش می کنم اندیشه های حکیم ارد بزرگ با علی شریعتی را مقایسه کنید چون این روز ها خیلی در موردش بحث می شود  آدرس پایین را ببینید :
   http://ahmt.blogfa.com/

 • تنها راه رهایی ما اتحاد همزیستی
  مسالمت آمیز تساهل و دوستی است

   

   

  شما خودتان نگاه کنید به بحث های
  ما پراز مطلبهای توهین کننده فحش های آبدار نان دار جنسی مربوط به سوراخهای دفع
  مدفوع و ادرار ونوشتن و گفتن فحش های خواهر مادر و تهمت است؟ درحالیکه ما به این
  جنگ لفظی ادامه میدهم آنان که سرزمین های مارا غارت کرده و میکنند مشغول پیاده
  کردن طرحهایی تازه هستند که بیشترو بهتر بتوانند سرما مسلط بشوند. جوانان ما که با
  عقده های جنسی مالی حتی درسی بزرگ شده اند اکنون بسیاری از آنان آینده ای روشن
  ندارند و در فکر راهی هستند که بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و ساده است
  که آنان جذب هر گروهی برای گرفتن کار  و
  دستمزد میشوند. در صورتیکه عده ای میلیاردها دلار ثروت نامشروع ذخیره کرده و بیت
  مال مردم را غارت کرده اند؟ آیا غیر از این است. و ماعوض اینکه پیکان نقد خود را
  سمت آنان نشانه رویم بسمت هم نشانه رفته ایم. جوانان ما آنقدر از جنس مخالف بدور
  هستند که دست دادن با یک زن را فحشا میدانند؟ و آیا شنا کردن یک زن با بیکینی را
  بی عفتی فرض میکنند؟ در صورتیکه در غرب در آغوش گرفتن زن و بوسیدن او در معارفه
  های دوستانه یک کار بسیار عادی است.

   

  قبلا هم گفتم که بیش از سی میلیون
  جوانان تحصیکرده ما در غرب مشغول مثلا زندگی هستند به غیر تعداد کمی از آنان که
  بسبب هوشهای خلاق خود توانسته اند جذب کارهای خوب بشوند بقیه به دلالی  کارگری در سطح پایین و یا وقت کشی مشغولند در
  صورتیکه درکشورهای مثلا اسلامی آنان می توانستند مدیران خوب معلمان ورزیده و
  دانشورانی شایسته باشند. هدف غرب که عملا دست گروهی از بسیار نخبه گان طماع و حریص
  هست و آنان در پشت دولتهای غربی پنهان هستند وکارهای خود را به دولتها دیکته
  میکنند آوردن تفرقه های وحشتناک به میان ماست تا بتوانند به هرز بردن نیروهای ما
  جامه عمل پوشانده درحالیکه ما باهم سرگردم مجادله جنگ زدخورد هستیم آنان زیر رو
  ثروتهای ملی مارا غارت کنند. نمونه اش جنگ هشت ساله ایران و عراق بود که عملا
  تمامی نیروهای هر دوکشور را ضایع کرده و زیربنای اقتصادی و انسانی هر دو کشور را
  از بین برد. نتیجه اش میلیونها کشته و یا شهید و معلول از هردوطرف و اینکه
  میدانهای مثلا جنگ تبدیل به آزمایشگاههای مواد منفجره و سلاحهای شرکتهای غربی شده
  بود و این جوانان ما بودند که بخاک خون می غلطیدند. و آنان جیب های خود را پراز
  دلارهای نفتی ایران وعراق میکردند.

   

  برای ازبین بردن وحشتناک عقده ای
  جنسی بایست جوانان ما هم از بچگی با هم بزرگ شده به کودکستان و دبستان بروند. شاید
  اینکار از عقده های آنان اندکی بکاهد. بعد هم مدیران جامعه بایست برای آنان کار
  امکان تحصیل  مسکن و امکان ازدواج فراهم
  کنند تا آنان آواره شرق و غرب و دوری از کشورهای مثلا اسلامی نشوند.

   

  اکنون متاسفانه بجای وحدت در
  کثرت  در بین ما تفرقه کامل حکمفرماست ما
  بجای رسیدگی به دردهای جامعه در فکر سکس هستیم و تمامی فکر ذکر ما به این موضوع
  متوجه است که فلان زن با فلان مرد دست داد؟ یا حرف زد و یا حتی رقصید پس بایست
  گردن آنان زده شود زیرا به اسلام توهین شده است؟ و یا با مایو در استخر شنا کرد یا
  آب بازی نمود؟

   

  کودکان خیابان بچه بازی  فساد خود سوزی زنان خود کشی جوانان ما همه از
  مشگلاتی است که مردم و حکام ما نسبت به آن بی تفاوت هستند. در غرب بعلت تبلیغات
  شدید برعلیه مردم کشورهای مثلا مسلمان اکثر ما در انزوا بسر میبریم و با نوعی
  حرکتهای محترمانه مارا کنار میزنند. تعصبهای مرد افکن بدون پشتوانه های علمی که در
  میان ما رسوخ کرده است دارد عملا بنیان مارا خرد میکنند.

   

   

  خودتان میدانید که مجاهدین و
  طالبان هر دو توسط غرب پایه گذاری و حمایت شدند تا برای خاطر منافع آنان با دنیای
  کمونیست بجنگند ووقتی کمونیست ها شکست خوردند آنان همان ها را با همان اسلحه ها
  رها کردند.  کسانی مانند بن لادن که ادعا
  دارند که میخواهند عظمت اسلام را زنده کنند چند پوهنتون مدرسه و مکتبهای علمی دایر
  کرده اند؟ جز اینکه آبروی بین المللی اسلام را برده اند اسلامی که بنام ستار ه های
  علمی و ادبی و مفاخر دنیای انسانی دانشمندان اسلامی معروف بود اکنون بنام تروریست
  زن سیتز غارتگر دزد و ستمگر و عقب افتاده مشهور است و مردم عملا از دست مثلا
  مسلمانان فرار های محترمانه میکنند و بقول خودشان بی محلی میکنند؟

   

  کشورهای ما بدست خودمان با برنامه
  آنان و با سرمایه آنان و سرگرده گی یک مشت ابله خود خواه مغرور و دیوانه سوزانیده
  شد. مثالهایش را شما میدانید  کسانی نظیر
  شیوخ شهوت ران و دزد عرب که دست دزدهای بینوای فقیر را قطع میکنند به نام اسلام و
  خودشان در اقیانوس دزدی شهوت وفساد غرق هستند. بقول حضرت مسیح خاشاک را در چشم
  دیگران می بینند ولی تیر را در چشمان خود نمی بینند. بطوریکه می بینید ما از داخل
  و خارج به نوعی گرفتار هستیم. از داخل بدست پادوهای محلی وملی اربابان اصلی در
  فشار هستیم و آنان با استخدام تعدادی از خود ما برعلیه خود ما برنامه اربابان
  واقعی را پیاده میکنند.  و آنان هم مریی و
  نامریی به برنامه ریزی بر علیه ما مشغولند و چون دستگاههای وسایل ارتباط جمعی را
  در اختیار دارند عملا هرآنچه که بخواهند بخورد مردم میدهند. آنان مردم خودرا هم به
  همین ترتیب کم بیش استعمار کرده اند و نمونه اش اعتراض مردم غرب برعلیه بانکها و
  شرکتهای عظیم بیمه و سازنده مواد صنعتی است که طوری برنامه ریزی کرده اند که مردم
  همیشه بدهکار باشند و درحال خرید.  آنان با
  پایین بردن تورم و ضد تورم سرمایه کوچک مردم را برای خودشان غارت میکنند.

   

  دراینجا هم مثل در کشورهای اسلامی
  کسانی که با صفا و صمیمت کارکرده اند نه پس اندازی دارند و نه سرمایه ای بلکه بعد
  از چهل سال کار بدهکار به بانکها وشرکتهای بیمه و یا شرکتهای ساختمانی و سازنده
  مواد صنعتی هستند. باندهای مافیایی با پخش مواد مخدر بین دختران زیبا و پسران رعنا
  آنان را عملا بردگان خود میکنند. مشگل ما همان شرکتهای عظیم مواد مخدر و گسترش
  اختاپوسی آنان شرکتهای سازنده مواد صنعتی و سلاحهای مرگبار و حتی سازندگان و تولید
  کننده گان غذایی هستند که با اضافه کردن مواد صنعتی زیان آور و حتی کشنده و
  نگهدارنده مردم را چاق مفرط و مبتلا به امراض میکنند تا از داروهای در کنترل آنان
  استفاده کنند.

   

  درسال ۱۹۱۴ دولت های غارتگر ارسال
  مواد غذایی را به ایران بستند و با شروع قحطی آنسان بیش از پانزده میلیون ایرانی
  از گرسنگی و مرضهای مربوط به آن مردند؟  و
  بیست سال پیش هم با تحریک صدام و دیگران آنان را بجان هم انداختند و با دادن
  مقداری معین سلاح به هر طرف سعی داشتند که اولا جنگ را طولانی تر کنند وثانیا
  اجازه ندهند که هیچکدام از طرفین برنده مثلا جنگ بشوند و صدام با همه خریت خود این
  موضوع را درک کرده بود. نداشتن رهبرانی دلسوز و آگاه و دانشمند یکی از مشگلات
  کشورهای ماست که آنان علاوه برنداشتن توان علمی و انسان دزد هم تشریف دارند.  نمونه اش حسابهای میلیارد دلاری شخص سرهنگ
  قذافی است که از غارت مردم خود از مثلا رهبری و یا مثلا جمهوری یا پادشاهی سلطتنی
  موروثی بنا نهاده بود. یا امپراتور بحرین که تمامی خانواده اش روی ثروتهای ملی
  مردم چنگ انداخته اند و هر اعتراضی را با سرکوب وهمکاری سلطان مستبد دیگری مثل آل سعود
  مردم را بخاک خون میکشانند. آنان عملا مردم خود مارا برعلیه خود ما بسیج کرده اند.
  اشخاصی مثل آل سعود که کشوررا ملک شخصی و مردم را نوکران و غلامان و کنیزان خود
  میدانند وعملا نام خانوادگی خود را بنام بین المللی کشورشان اضافه کرده اند مثل
  اینکه بگوییم ترکیه مصطفی کمال  یا عراق
  صدامی>>>

   

   

  ما احتیاج به علم دانش تساهل تعاون
  و همکاری و دوستی باهم داریم و بایست از تفرقه بهر نحوی که شده جلوگیری کنیم.  مشگل اصلی مردم ما جهل  خرافه و تمامیت خواهی و عقل کل بودنهاست و
  استفاده ابزاری از دینهای الهی که ظاهرا برای کمک به بشریت ظهور کرده اند حتی
  فلاسفه و پیامبران هم گفته اند که دین و فلسفه برای بهتر زیستن بشر آمده است و اگر
  قرار باشد که به حربه ای تبدیل شده در دست شیادان باقی بماند همانا بی دینی بهتر
  از دینداری خرافی است. گفته های فلاسفه و پیامبران عشق کافی است که ما بدانیم که
  عبادت بجز خدمت خلق نیست   به عبا عمامه
  دلق نیست   توکز محنت دیگران بی غمی   نشاید که نامت نهند آدمی؟  گفتارهای حضرت زرتشت  حضرت مسیح همه گویای این است که آنان پیامبران
  راستی و درستی بودند. میراث عظیم علمی اسلام نیز گواه این است که مرام دین برای
  پیشرفتهای علمی بوده است. مثلا حضرت مسیح بیش از شش هزار کلیسا نیاورد این مردم
  بودند که برای منافع شخصی خود تفیسرهای گوناگون به مردم ارایه دادند تا از دین مثل
  یک نوع تجارت بهره  وری کنند. دین اسلام هم
  بارها تاکید بر دانشجویی و طلب دانش کرده است منتهی حاکمان دزد در صلاح خود نمی
  بینند که مردم دانشمند و آگاه شوند و حکومت به یک مشت ابله بنظر آنان ساده تر و
  بهتر است تا حکومت به یک مشت انسان های فهیده که اطاعت محض نمیکنند و حتی نقاد هم
  هستند. آنان یک مشت کور کر علمی میخواهند که کورکورانه برای بقای سلطنت آنان
  جانفشانی کنند و دیگران را از دم تیغ بگذرانند و بهانه های مختلف را هم طراحی
  میکنند. آنان با تفرقه حتی میان زن مرد سعی دارند اجتماع های مارا از هم
  بپاشانند.  بیایید باهم منصف باشیم و از
  حسادت و حرص دست برداریم و به دوستی محبت و عشق روی آوریم تا زندگی را برای همه
  آسان بسازیم. عقاید دیگران را محترم بشماریم تا عقاید مارا محترم بشمارند؟ آزادی
  را تاحدی که به آزادی دیگران خدشه ای وارد نکند پاس بداریم. و به سلاح علوم و فنون
  جدید اخلاق و دوستی و محبت مجهز شویم.

 • عربان هم مثل بقیه در زیر استعمار غارتګران هستند و دارند مبارزه میکنند  حتی عربان سعودی هم مخلوطی را ایرانیان و عربان هستند به نظر من ګفتن تازی پارسی  عرب عجم   ترک فارس و کرد لر  و… تنها باعث تفرقه بیشتر بین مردم مبارز با سیتستم دزد و غارتګر بین المللی و پادوهای محلی و ملی آنان است  مابایست حساب دزدان و غارتګران عرب را با حساب ملت های عرب مثلا دانشجویان عرب جدا بسازیم و تسلیم تقرفه افکنی سیستم غاارتګر بین المللی نشویم.

 • crysis

  شریعتی یک هنرپیشه سفسطه گر ومغلطه کار حرفه ای بود
  او درک صحیحی از فلسفه نداشت وبه دلیل اون چیزی که منجر به قتل پوران شریعت رضوی (روز دانشجو) شده بود
  بهترین صلاح مبارزه را تفسیر به اصطلاح خودش به روز دین یافته بود. در کتاب (فاطمه فاطمه است )گلچینی از آرایه های ادبی را در جهت توصیف کسی بکار برده که هیچ ارزشی برای انسان وانسانیت قایل نبود
  واصولا با کار این آقا بود که الان شاهد رشد قارچگونه مبالغه گویی در مورد محمد ودارودسته اش  هستیم

  • مریم

    آقا اصلا شما خیلی خرابی! جدا یه فکری واسه خودت بکنا. پوران شریعت رضوی همسر دکتر شریعتی است و حالا حالاها زنده ست! 🙂 اون آذر شریعت رضوی ست که کشته شده مجیدجان

 • Azer

  شما هم پر از خشم و برخاشگری هستیدهمه تان دم از انسانیت می زنید ولی بجز فحاشی کاری نمی کنید. آخوندها سی و چند سالی است که توصیه و تشویق به خشم و خشونت میکنند و علی الظاهر شما هم دست کمی از آنها ندارید.

 • iran irani

  ۳۳ سال از حکومت آخوندی می گذرد،اما همچنان برخی جوانان ایران کتاب های شریعتی را می خوانند و می گویند به به عجب کتابی! عجب سخنانی! عجب …!! بدون هیچ دلیل و هیچ مدرکی

  • S Fadavi240

   شما خودت تا چه اندازه شریعتی رو میشناسی ک اینجورمیگی

  • S Fadavi240

    ظاهرا نمیدونی ک عقاید شریعتی هم توسط همین جماعت به لجن کشیده شد

 • بنیان مرصوص

  باسلام
    ای کاش تمامی دشمنان ومنتقدان شریعتی در زمان حیات ایشان لب می گشودند تا ایشان از خود دفاع می نمود .
  چگونه بر دیکتاتوری اسلامی واستبداد روحانی می تازید (کاملا درست ) در حالیکه خود حداقل در گفتارتان بدتر از کردار ایشان عمل می کنید.
  اگر شریعتی پایه گذار دیکتاتوری اسلامی است پس چرا بین آنان نه تنها جایی ندارد که از نظر آنها فردی غرب زده و اسلام ستیز است.
  مشکل ما از آنجا آغاز شد که خود دست به تحقیق نزدیم (در هیچ زمینه ای) وفقط حرف دیگران شد ملاک دین داری ویا بی دینی ما, مبنای قضاوت ما بر اسلام شد رفتار دیکتاتوری اسلامی ایران بر مسند حکومت به ظاهر اسلامی ایران.
  قصد دفاع از شریعتی راندارم  چرا که ایشان نیازی به دفاع کسی ندارند, منظور ایشان نه تنها تقلید کورکورانه وتعصب بی منطق نیست بلکه تحقیق با چشم باز وتعصب به آن چیزی است که به آن ایمان آورده و با منطق واستدلال باور کرده اید.
  ای کاش ایرانی بودن ما به ایرانیان می رفت و مسلم بودنمان به مسلمانان که این دو با هم هیچ تضادی ندارند.
  ایستاده بمیرید بهتر از آن است که روی زانوهایتان زندگی کنید.”کورش کبیر”
  مرگ در راه عزت زندگی است جاودان وزندگی همراه با ذلت مردنی است که هیچ حیاتی بدان راه ندارد.”امام حسین(ع)”
  برادر من:
  وقت آن است به خود آییم و کاری بکنیم                        قفل و بند دل بشکنیم فریادی بکنیم
  وقت آن است سر از برف بیرون بکنیم                            چشمها را بگشاییم ونگاهی بکنیم
  تا درد را درست تشخیص ندهیم درمان بی نتیجه خواهد بود.

                                                                                                    دوست دار دوست و دشمن
                                                                                                            بنیان مرصوص

  • نسل سوخته

   شریعتی انسان باهوشی بود او از کلام و گفتار شیوایی برخوردار بود.
   آخوندها مخصوصا آخوندهای قم با او بد بودند چون اون مخالف شیوه زندگی آخوندها بود و خیلی ازش انتقاد میکردند.
   شریعتی فرزند آخوند بود او زمانی با سخنان و تفکراتش به میدان آمد که تفکرات سوسیالیستی در ایران ریشه دوانیده بود و با حرفاش تونست بچه مذهبی ها رو به خودش جذب کنه.
   اما او یک مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه کش بود بلی او ماله کش اسلام بود
   با حرفها و سخنانش بیشترین خدمت رو به آخوندهای احمق کرد و خمینی بعدها از او تمجید کرد.
   او یک اینتر ناسیونالیسم بود و به ایران با حس وطن پرستی نگاه نمیکرد اما عاشق اسلام بود عاشق کسانی بود که با دینی دروغین اجداد ایرانیان رو به بردگی و کنیزی بردن و خیلی ها رو کشتند.
   او یک خائن به ایران بود
   و یک شخص مفید برای آخوند و اسلام اگرچه آخوندهای اون زمان نمیفهمیدن.
   اما ما امروز میدانیم که شریعتی یک خائن بود او یک مالـــــــــــــــــــــــــــــــــه کــــــــــــــــــــش بود.

   • بنیان مرصوص

    سلام دوست عزیز
    خواهش می کنم دلایل خود مبنی بر دروغ بودن دین اسلام را با دلیل اثبات بفرمایید.

                                                                                                          با تشکر
                                                                                                       بنیان مرصوص

    • نسل سوخته

     درود
     ۱:تناقضات در قرآن که از خدای عالم بعید است
     ۲:کپی برداری از تورات و افسانه های بابل و دین زرتشت
     ۳:مبارزه نکردن با برده داری
     ۴:سنگسار و گردن زدن افراد
     ۵:آیه هایی که به نفع محمد آمده و خدا خیلی به نفع او کار میکنه از خدا بعیده
     ۶:حمله محمد به کاروانهای اعراب در ماههای حرام بر خلاف سنت اعراب و پس از این حملات و کسب غنائم تعداد مسلمانان بسیار زیاد شد
     ۷:نادانی محمد در این مورد که زرتشتیان یگانه پرست هستند و آنها را مجوس میدانند
     ۸:خوشحالی اعراب و محمد بخاطر شکست ایرانیان از روم به خاطر کینه آنها از ایرانیان
     ۹:تبعیض فاحش بین حقوق زن و مرد
     ۱۰:مسلمانان بیشترین ترورها را انجام میدهند
     ۱۱:مسلمانان عاشق خون ریزی هستند
     ۱۲:مسلمانان بیشتر از ۱۰ فرقه دارند و هیچکس دیگری را قبول ندارد
     ۱۳:اعلام ظهور محمد بر اساس کتاب انجیل همانطور که میدانیم مانی و مزدک هم ادعای پیامبری کردند اما مانند محمد اقبال با آنان یار نبود
     ۱۴:مسلمانان بیشتر وارد کننده هستند تا صادر کننده
     ۱۵:عقب افتادگی مسلمانان در زمینه های علمی سیاسی و فرهنگی
     ۱۶:عدم کسب جایزه نوبل توسط مسلمانان تنها یک مسلمان به صورت اشتراکی با ۲ نفر دیگر این جایزه را کسب کرده
     ۱۷:فاشیسم در تفکرات مسلمانان از ابتدا تا الان مشهود است مثل  مالیات بیشتر بر غیر مسلمانان
     مجوس دانستن کافران و کشتن دشمنان اسلام
     ۱۸:کشتن مردان بنی قریضه توسط محمد و همسر یکی از آن مردان را برای خود تصاحب کردن(ریحانه)
     ۱۹:همبستر شدن با دختر ۹ ساله
     ۲۰:قصه های تخیلی در قران که امروز همگی به از آنها اطلاع داریم
     ۲۱:اینکه در قران و نهج البلغه عقل انسان را در قلب میداند که از نظرات افلاطون گرفته شده
     ۲۲:حدیث ها و روایاتی که از محمد نقل میشود که واقعا خنده دار هستند از کتاب ۱۴ معصوم و کتاب بحار الانوار و بخارایی
     ۲۳:جنایت علیه ایرانیان یهودیان مصریان و تمام ملت های زیر سلطه
     ۲۴:تفکر اینکه فرشتگان بال دارند در آیه ۱ سوره فاطر در حالی که اگر مادی نباشند به بال نیازی نیست
     ۲۵:خشمگین شدن خدا از کافران در سوره توبه که از خدایی که کامل هست و علیم این صفت بعید است و یک صفت هست که ححتی در انسانهایی هم که خشمگین میشوند نمونه ای از ضعف است و نکوهش میشود.
     من میتونم خیلی موارد دیگه را بیان کنم اما خوشحال میشم شما هم ادعاهای خودتون رو و فواید اسلام رو برای مسلمانان تاکید میکنم تمام جوامع اسلامی بیان کنید.

     • بنیان مرصوص

      ج۱-مصادیق را ذکر بفرمایید.
      ج۲-آیه ۴ سوره بقره
      ج۳-فراموش نکنیم که بردگان ومظلومین از اولین پیروان محمد بوده اند.
      ج۴-حکم سنگسار واعدام برای زنای محسنه صادر می شده است.شما برای ۱۴۰۰ سال پیش چه پیشنهادی برای جلوگیری از اینگونه جراییم در نظر میگرفتید.اگر این اتفاق خدای ناکرده برای ….چه حکمی صادر می نمودید.
      ج۵-مصادیق لطفا
      ج۶-عجب ظرافتی که این سنت اعراب با روحیات شما سازگار است.
      ج۱۰و۱۱و۱۲-شما برادر عزیز ضمن اینکه فرق اسلام رابیش از ۱۰ فرقه می دانید,بفرمایید تفکرات واقدامات آنها بر مبنای اسلام است یا تفسیر غلط از اسلام؟
      ج۱۳-مانی و مزدک از اشراف زادگان بودند,به همین علت علی رغم بزرگی, بین مظلومین وفقرا که همواره جمعیت قالب توده ها را تشکیل می داده اند جایگاهی در خور نیافتند .ضمنا همانطور که شما فرمودید ایشان ادعای پیامبری کردند که از اینگونه مدعیان در تاریخ کم نداریم.آیه ۱۸ سوره حج
      ج۱۴و۱۵و۱۶-باز هم بدون تجزیه وتحلیل ورودیها ,خروجیها را در نظر گرفتید,کجای اسلام سفارش شده ایم به مصرف گرایی,تجمل گرایی,دانشمندان مسلمان قرون ۵,۶,۷,۸ مسلمان نبودند.آیه ۲۲ سوره انفال ویک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است چه معنایی دارد؟به نظر جنابتان اگر این دانشمندان مسلمان بودند جایزه نوبل به آنان تعلق می گرفت؟چه بسیار ایرانیان مسلمان که در کشورهای غربی پستهای کلیدی دولتها را در دست دارند (صد البته باعث افتخار بنده وشما)وهرگز مسلمان بودن خود را انکار نکرده اند.
      ج۱۸و۱۹-به مسائلی اشاره بفرمایید که همگان بر آن اتفاق نظر داشته باشند.مسلمان وغیر مسلمان.
      ج۲۰-این قصه ها در طول تاریخ به وقوع پیوسته و مستندات آن خوشبختانه بعضی از آنها توسط دانشمندان غیر مسلمان به اثبات رسیده است.داستان نوح, یوسف ,هود,عاد,ثمود, عیسی ,موسی,ذکریا,ابراهیم و…
      ج۲۱-مصادیق لطفا.
      ج۲۲-اگر احادیث وروایات مورد نظر شما با آیات قرآن منطبق بود و این آیات را نقض ننمود ویا بالعکس حق با شماست!
      ج۲۳-مسئله کشتن وکشته شدن در جنگ امری طبیعی است.چه بسیار جنگها که ایرانیان,یهودیان ,مسیحیان و… اعراب و مسلمین را قتل عام نمودند,حتی در قرن ۲۰و۲۱٫٫
      ج۲۴-این آیه دقیقا اشاره به بعد معنوی فرشتگان دارد نه بعد مادی آنها والبته مصادیق فراوانی از اینگونه مسائل وجود دارد که اگر با دید مادی ودنیوی به آن بنگریم دچار خطا می شویم.
      ج۲۵-خداوند خشم خود را در آیات زیادی یاد آور شده است والبته جالب آنکه این موارد همه برای ما قابل تامل است از جمله آیه ۳ سوره صف ,آیه۲۴ سوره بقره و…
       به عرض شما می رسانم برادر عزیز که اسلام برای نجات ما نسخه ای بی همتاست اگر به محتوی ومحکمات آن عمل کنیم.آیه ۷ سوره آل عمران,آیه ۹۷و۱۰۰ سوره نساءو…
       واگر شما قرآن را بافته محمد می پندارید ناخواسته او را به بالاترین جایگاه بشری ارتقاء داده اید.
      باز هم تاکید میکنم ای کاش ایرانی بودنمان به ایرانیان می رفت ومسلم بودنمان به مسلمانان ,چرا که ما در این واویلای دنیا به هیچ یک پایبند نیستیم که اگر بودیم وضع بلاد اسلام بدینگونه اسفناک نبود.
      با تکیه بر اسلام وتمهیدات آن مبنی بر مبارزه با ظلم و ستم می توان نه تنها جوامع اسلامی که همه بشریت رانجات داد, اگر از خود آغاز کنیم.
           زندگیها صرف هیچ و پوچ شد                                       در صف بنزین و گهی پودر شد
            کار مردم همه حرف شد                                              در صف نان و گهی شیر شد
            همینک زمان رستن بود                                             دست بر زانو و برخواستن بود

                                                                                               با تشکر از حوصله شما دوست عزیز
                                                                         

     • نسل سوخته

      درود
      ول از همه میبینم شما با بندهای ۷ و ۸ و ۹ مخالفت نکردید پس گمان رو بر این میزارم که شما با اونها موافقید.
      ا:تناقضات قرآن در سایت زندیق ۶۰ مورد و گرانوم تا ۷۰ مورد ذکر شده من فقط چندتا از اونها رو اینجا میارم

       

      سوره ۴ آیه ۱۱-۱۲) و (سوره ۴ آیه ۱۷۶) در
      مورد قوانین وراثت صحبت میکند. اگر یک مرد فوت شود، و از او سه دختر و دو والد و یک
      همسر باقی بماند؛ دختران ۲/۳ سهم، والد ها ۱/۳ سهم (هردو بر اساس سوره ۴ آیه ۱۱) و
      همسر ۱/۸ سهم (بر اساس سوره ۴ آیه ۱۲) از ارث را دریافت میکند که از میزان ارث بیشتر
      میشود.

       

      مثال دوم، مردی فوت میشود و از او یک مادر
      و یک همسر و دو خواهر باقی میماند، مادر ۱/۳ سهم (سوره ۴ آیه ۱۱) همسر ۱/۴ (سوره ۴
      آیه ۱۲) و خواهران ۲/۳ (سوره ۴ آیه ۱۷۶) که مجموع آنها ۱۵/۱۲ کل ارث است

      ۲)چند فرشته برای مریم فرستاده شده بودند؟

       

      وقتی قرآن در مورد باردار شدن مریم و میلاد
      مسیح در (سوره ۳ آیه ۴۲ و ۴۵) راجع به چندین فرشته صحبت میکند اما در (سوره ۱۹ آیه
      ۱۷-۲۱) تنها از یک فرشته صحبت میکند

       

      ۳) اختلافات عددی بیشتر

       

      آیا روزهای الله برابر ۱۰۰۰ روز بشر است
      (سوره ۲۲ آیه ۴۷، سوره ۳۲ آیه ۵) یا برابر ۵۰,۰۰۰ روز بشر است (سوره ۷۰ آیه ۴) ؟

       

      خلقت شش روز بود یا هشت روز؟

       

      (سوره ۷ آیه ۵۴، سوره ۱۰ آیه ۳، سوره
      ۱۱ آیه ۷ و سوره ۲۵ آیه ۵۹) به روشنی اعلام میکند که الله زمین و آسمانها را در ۶ روز
      آفرید. اما در (سوره ۴۱ آیات ۹-۱۲) جمع روزهایی که الله بدانها اشاره میکند ۸ روز است

       

      الله چند روز برای نابودی قوم عاد نیاز
      داشت؟

       

      یک روز (سوره ۵۴ آیه ۱۹) یا چندین روز
      (سوره ۴۱ آیه ۱۶، سوره ۶۹ آیات ۶-۷).

       

      ۹) انسان از چه ساخته شده بود؟

       

      از لخته خون (سوره ۹۶ آیات ۱-۲) آب (سوره
      ۲۱ آیه ۳۰، سوره ۲۴ آیه ۴۵، سوره ۲۵ آیه ۵۴) “چیزی مانند سفال” (سوره ۳ آیه ۵۹، سوره
      ۳۰ آیه ۲۰، سوره ۳۵ آیه ۱۱).

      ۲:منظور شما از این آیه چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      همانطور که میدونیم قران با تورات تفاوتهای بسیار فاحشی داره اصلا انگار خدای هرکدوم متفاوته.
      ۳:کدام برده با محمد بود (بلال حبشی)کسانی که زیر ظلم قریش بودند و با وعده های محمد در مورد برابری و برادری به سمت او آمدند
      منظور من انسانهای آزاده ای بود که محمد و افرادش در جنگها میگرفتن و زنان اونها رو بین خودشون تقسیم میکردن کدام انسان آزاده ای برده بودن را با آغوش باز میپذیرد؟!!!!!
      ۴:من قانون گذار نیستم اما مطمئنا سنگسار وحشیانه ترین کار ممکن هست که از خدایی که دارای عظمت و عدالت و حکمت و مهربانی است بعید است.اما از اعرابی که بخاطر اینکه زنانشان به آنها خیانت نکنند چنین قوانینی را وضع کنند بعید نیست.
      ۵|همین که محمد میتواند ۵ زن بگیرد
      یا اینکه به خانه پیامبر اگر آمدید زود بروید و آنجا زیاد نشینید انگار خدای تمام آسمانها فقط هواسش به خونه محمد بوده
      یا در اون قسمت که میگه هلال خدا را بر خود حرام نکن ماله کشان میگن منظور خدا عسل بوده
      اما ما میدونیم محمد بخاطر یکی دیگه از زنانش ناریهرا بر خود حرام میکنه و این آیه از آسمون میاد تا باز محمد راحت باشه
      ۶:این قانون اعراب بوده و محمد هم این قانون رو قبول داشته  حتی تا به امروز هم این ماهها حرام هستند محمد در محرم به کاروانها حمله کرد یزید هم در محرم با حسین جنگید تفاوت کارشان چیست؟؟؟
      ۱۰ و ۱۱:نگفتید چرا مسلمانان مخالفین دین خدرا میکشند یا سر میبرند
      ۱۲:اگر همین تفسیر کردنهاشون نبود که اسلام همون اسلام طالبانی و اسلام عمر بود و اگر فرقه فرقه شدن بخاطر ضعف اسلام هست که از هر دستوریش چندین نتیجه برداشت میشه
      ۱۳:مانی و مزدک اشراف زاده بودند یعنی چی؟؟؟؟؟
      محمد هم جزءطبقه اشراف بود و پدر بزرگش عبد المطلب رئیس قبیله بود و محمد با ازدواج با خدیجه ثروتمند شد و از ثروت خدیجه در راه تبلیغ اسلام استفاده میکرد
      ۱۴ و ۱۵:در اسلام همچین توصیه ای نشده اما همیشه نتیجه مهم است اگر فقط به شعار باشد ائده های مارکس هم زیبا بود اما نتیجه چه شد؟؟؟؟؟
      اگر واقعا اسلام از طرف خدا بود نباید مانند تئوری های انسانها اینچنین وضعی پیدا کند
      در مورد قرن ۵و۶ همه میدونیم در اون زمان نهضت ترجمه اتفاق افتاد و اعراب مطالب رو ترجمه میکردند
      و دانشمندان اندکی ظهور کردند که به خاطر هوش زیادشون در هرجا و هر زمانی میتونستن موفق باشند
      ضمنا ابن سینا و فارابی به معاد اعتقاد نداشتن و میدونین هرکس به معاد اعتقاد نداشته باشه دیگه دین نداره
      زکریای رازی هم به وجود خدا شک کرده بود و سوالاتی رو مطرح میکرد که اینقدر با کتاب در سرش کوبیدن که بینایی ضعیفش رو هم از دست داد و کور شد
      خیام هم که جای خود دارد
      ۱۶:یعنی میخواین بگید برنارد راسل یا ماری کوری یا خیلی انسانهای دیگه که نوبل گرفتن به خاطر این بود که مسلمون نبودن و اگه بودن بهشون جایزه نمیدادن لطفا این تئوری توطئه را کنار بگذارید این اشخاص مهم ترین کشفهای جهان را کردند.
      ۱۸ و۱۹:این مطالب از کتب تاریخی هست و اگه شما قبول ندارین این هم جزء سنت ماله کشی مسلمانان هست

     • نسل سوخته

      ۲۰:خودتون میگید قصه اما از طرفی بجز اینکه در ترکیه دماغه یک کشتی دیدن که میگن متعلق به نوح هست هیچ کدوم تایید نشده لطفا اگر منبع معتبری دارید ارائه بدید
      ضمنا اون کشتی نوح رو بر اساس اون دماغه شبیه سازی کردن و امکان نداره حتی ۱۰۰ جفت جانور در اون جابشه چه برسه به تمام گونه های زمین
      ضمنا این داستان از افسانه های سومری گرفته شده فکر میکنم داستانی بنام گیلگمش
      ۲۱:

      هود آیه ۵

      آل عمران آیه ۱۱۹

      نهج البلغه خطبه ۱۰۸

      بند ۲۵
      ۲۲:خیلی زمان گیر هست که بخوام این احادیث رو بیارم
      ۲۳:درسته کشتن و کشته شدن
      اما تجاوز به سرزمین دیگری به بردگی گرفتن مردان و زنان و کشتن اونها و توهین به مقدسات اونها و کشتن اسیران در بنی قریظه و بنی نضیر این ها از پیامبر صلح و دوستی و نماینده خدای مهربان و وارثان حکومت آنها انتظار نمیره
      شما نمیتونید حکومت خدایی محمد رو با ایرانیان و رومیان مقایسه کنید.
      ۲۴:معنوی؟؟؟؟؟؟؟
      این آیه صراحتا از داشتن بال حرف میزند من من معنویتی در آن نمیبینم لطفا ماله کشی نفرمایید
      ۲۵من باز هم میگم خشم از خداوند علیم و دانا و ابر قدرت بعید است شما خدا را با صفات انسانی نسبت میدهید و خودتان خدا را پایین میاورید
      در ضمن من قرآن را بافته محمد میدانم و در آن هیچ چیز اعلایی نمیبینم
      ضمنا ما یا ایرانی هستیم یا مسلمان
      جمله شما کاملا در تناقض است ایرانی بودن بر پایه احترام و حیا و محبت است اما مسلمان بودن برپایه قتل و برده داری و کنیز داشتن و هوا و هوس بی انتها.

    • ما مقاله های متعددی در این مورد نوشته ایم. باید کمی همت به خرج دهید و آن ها را مطالعه فرمایید

   • Hamed

    او یک «اینتر ناسیونالیسم» بود (!)

    به حرفهای کسی که تلفظ فرانسه و انگلیسی این واژه را در هم می آمیزد و تازه اسم را در جای صفت به کار میبرد، چه اعتمادی ست؟
    مجید جان! اون چیزی که شما میخوای بگی اولا «اینتر ناسیونالیست» هست و ثانیا «اینتر» هم نه و «اَنتر». خلاصه:
    اگر بخوای به تلفظ فرانسه بگی میشه: اَنتـِر ناسیونالیست
    اگر بخوای به تلفظ انگلیسی بگی میشه: اینترنشنالیست
    افتاد؟
    در شیوۀ استدلال و بیان هم به همین اندازه ضفع داری که چون وقت طلاست، به همین میزان بسنده میشود.

    • شهریار

     ملا لغتی ها تنها به پوسته و رویه اهمیت می دهند و مغز و ریشه برایشان اهمیتی ندارد.

     شما ملالغتی نشو بیا پاسخ بده

 • Baba

  حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده سپاه امام مهدی عج و پیروی از ایشان راه نجات از فتنه ها

  تقویت و عزت روز افزون جمهوری اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه ای

  مرگ ملک عبدالله و اختلاف در عربستان و بسته شدن راه حج به روی شیعیان

  تغییر و تحولات و حوادث در جهان

  بلاهای طبیعی و رکود اقتصادی در غرب

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=52

  حُرّ امام خمینی

  روی سینه اش خالکوبی کرده بود:

  فدایت شوم خمینی

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=146&catid=54

  • بارک الله به شما، حالا که این همه یک روضه خوان مشهدی جنایتکار و هیتلر قرن را بالا بردی و چاخانش کردی، حقوق و مواجبت همچنان فرستاده می شود، آخر مزدوری هم خرج دارد، و دیگر این که این مشهدی شیره کش برای این چاخان و خوش خدمتی، یک خروس قندی برایتان خواهد فرستاد. یک دختر خانم بسیجی هم شب به سراغت خواهد آمد. آخر این شیره کش در شغل های دیگر هم ید طولانی دارد.

 • سید

  در کتاب فاطمه فاطمه است شریعتی  راجب تنها کسی که حرفی نزده فاطمه خانوم است . هرکسی هم که این کتاب را میدید خیال می کرد فاطمه چه شخصیتی است . که این کتاب با این همه صفحه در رابطه با او نوشته شده در حالی که با پاراگرافی می توانست کل زندگی نامه و عملکردش راختم کند . انقدر چرت و پرتهای تعریف و تمجید وبزرگنمایی با الفاظ قلمبه سلمبه بی ربط به ادبیات فارسی .استفاده کرده است  که یک دایرتالمعارفی از الفاظ می با شد .        .در کلانتری ها به دیوار زده اند که کلاهبردار را از چند طریق بشناسید . اول -خوش برخوردند . دوم-وعده وعید الکی می دهند . سوم-وقتی سئوالی گیر می کنند یا خارجکی و یا الفاظ سخت استفاده می کنند . چهارم – طوری بر خور می کنند که نیازی به شما ندارند و شما نیازمند او یید .پنجم . -لباسهای ساده اما اطو زده و تمیز می پوشند. طوری که شما او را از خودتان بدانید .ششم-بسیار جدیند و هیچکاه خودمونی نمی شوند و با تمسخر بی گانه اند . حالا پیدا کنید پرتقال فروش را

  • ما به خوبی شریعتی را می شناختیم، وانگهی در این مقاله از سخنرانی های گوناگون او  یادآوری شده، مقاله را دقیقاً بخوانید و ببینید که همه گفتار او را خمینی و خامنه ای در رژیم اسلامی خود بیان و تکرار کرده اند. از این که شریعتی یک شارلاتان فرصت طلب بود که در یک خلاء سیاسی به دنبال حکومت اسلامی می گشت، جای هیچگونه تردید نیست. شما هم اگر منصف باشید به این نتیجه خواهید رسید.

  • آری هم وطن، درست گفته اید، شارلاتان ها و فرصت طلبان همیشه اینطورند. آنچنان سفسطه و مغلطه می کنند که اصل مطلبی که اصولاً وجود خارجی نداشته محو و ناپدید می شود. باطمه دختر بچه ای بود که در سن کودکی به خواست پدر بی وجدانش به یک جلاد و قاتل آن هم با قیافه و هیکلی ناموزون و نا متناسب داده شد. این در حقیقت مزد آدم کشی های علی بود که به دستور محمد ابن عبدالله صورت می گرفت. این طفلک محروم از محبت پدر و مادر، ناچار بود با یک قاتل که شبانه با شمشیر و لباس های خون آلود کشته شدگان آلوده بود بسازد. شمشیر و لباس او را تمیز و مرتب کند، غذا بپزد و شبها نیز رختخواب آن هیولای بدترکیب را گرم و نرم نگه دارد، و مرتباَ هرسال توله ای وضع حمل کند، توله هایی مانند حسن و حسین که دشمنان مردم و سرزمین ما بوده اند.

 • درود بیکران بر شما دوست و همرزم گرامی. کارتون عالیه

 • Babak Persa

   آن مردک بگور تاریکی رفته، علی آل شتر شریعتی، دشمن ایرانیان، یاوه گوی خرافه گو، پست سرشت اهریمن اندیش تهی مغز، نواده و نماینده تخم تازیان بیابانگرد شمشیر زن، فریب دهنده هزاران هزار فرزندان بی گناه ایران، آموزش و پرورش یافته با احادیث دروغ و فریب، مزدور و دست بوس عمامه بسران حوزه علمیه دستگاه شیخان آخوندی شیعه، در کنار تخت خالی ۳۸ ساله شاه خواب آلود شیعه، دیکتاتور حاجی آقا محمد رضا انگلیسی و آمریک…ایی و پهلوی تازی پرست و بیگانه پرست، همچنان یاوه گو و خرافه گو بسان آخوند علی شریعتی، نماینده شریعت مداران شارلاتان و شیطان سرشت” شهادت دهنده گان شمشیر شریعت شیطانی اسلام ” شعله داران شعار شرارت شلاقی و شهوت رانی و شرم آوری قرآن شرور و شریر ” ،،،، نه اسلام – نه قرآن – جاوید نام ایران – ( بابک پرسا )See More

  • Mehr Iran53

   دوست عزیز انگار توپ پری داری و دلی از خون اولا از فحش وناسزا استفاده نکن جون نشانه ضعفه.به جا ی ناسزا گفتن از واقعیات استفاده کن.من هم مثل تو از شریعتی متنفرم چون افکار مخربی داشت وبین مذهبی بودن وروشنفکری معلق بود.در ضمن در مورد شاه فقید بیشتر مطالعه کن از منابع معتبر.موفق باشی.     

  • مهدی

   ال ترها و ال شرها، انت من شر و ورها

   ننگ بر کسانیکه رضاشاه و محمدرضاشاه را خائن میدانند و خودشان را نه…

   از شما میخواهم اگر در خود شرافت می بینید و به آن باور دارید؛ روزی که به اشتباهتان درباره شاهان بزرگ ایران پی بردید به اینجا بیایید و اعتراف به اندیشه نادرست تان بکنید.

 • Seyed3311

  he was a great man. please stop talking like shit about him. you people do not know anything about him

  • نسل سوخته

   آره هیچکس چیزی نمیدونه بجز شما

   • اسلام احترام نمی گذارند به شأن انسانی

 • شهر دروغ وقتی که عشق میمیرد؟

  آیا میدانید که شهر دروغ در کجاست و مشخصات آن چیست؟ در این شهر همه بهم دورغ
  میگویند و کلاشی میکنند. دوستی و اعتماد و انسان دوستی براحتی فدای دورغگویی و دزدی
  و هیزی میشود. هرکس بهر کس اعتماد کند سرش را کلاه میگذارندو سرمایه اش را می
  ربایند. خواهر به برادر و برادر به برادر رحم نمیکند آنکه دوستدار کسی بوده و برای
  محبت خدمتی کرده است سرش را به سنگ میکوبند تا از این غلط ها دیگر نکند. کسی که به
  دستگیری اقدام میکند هالو خوانده میشود و کسی که میخواهد کمک کند ابله نامگذاری
  میشود. هر خدمتی را با بی انصافی و ظلم پاسخ میدهند. در شهر دروغ دین و باروهای
  مردم برای ساختن پول مورد استفاده قرار میگیرد و از دین پول میسازند. کسی را که
  میخواهند غارت کنند اورا به نام دینی دیگر معرفی میکنند و راحت غارتش میفرمایند.

  در شهر دروغ از استادان دانشگاه بعنوان کارگران بدنی سو استفاده میشود. دیوانه
  گان بر مسند قدرت تکیه میزنند و دانشمندان را بسوی کارهای بدنی یا بقول خودشان
  فیزیکی هدایت میکنند. در شهر دروغ اختلاف طبقاتی بسیار حیرت انگیز است یک شخص با شش
  کلاس سواد ابتدایی یک مدیر کل دزد و رشوه بگیر میشود و میلیونر یا بقول کنونی ها
  میلیارد میشود و کس دیگری با داشتن مدرک دکتری به فعله گی وعمله گی میپردازد. حرص
  آز طمع و تمامیت خواهی در شهر دروغ بیداد میکند. مافیای قدرت همه چیز را قبضه کرده
  و کسی جرات مخالفت ندارد. اکثر یا حتی تمامی کارمندانی دولتی که دستشان به دم گاوی
  بند است رشوه بگیر هستند تا بتوانند محبت خانواده های خود را با ریخت پاش جلب کنند.
  کسی که اهل دزدی و دغلی نباشد براحتی از خانواده های خود طرد میشود. در شهر دروغ
  معیار معیار دروغ تزویر و خود خواهی و تمامیت خواهی است. با اینکه دانشجویان علاقه
  مند به تحصیل هستند برایشان مدرسه و دانشگاه کافی ایجاد نمیکنند و اینان توسط
  تروریست ها اجیر میشوند. در شهر دروغ گدایان و دزدان را به ریاست و مدیریت های کل و
  کلان میرسانند تا شهر دورغ را بهم بپاشند و مردم را وادار کنند که بیشتر دروغ
  بگویند و بیشتر سر هم کلاه بگذارند. مردم خود خواه و خود بین هستند و مالی که مال
  خودشان نباشد را به راحتی از بین میبرند.

  در شهر دروغ هیچکس نمیتواند به کسی دیگری اعتماد کند اگر اعتماد کند خنگ و خرفت
  مینامندش. در شهر دروغ دوستی و محبت عملا مرده است مردم را به مشروبات و الکل و
  مواد مخدر آلوده میسازند دختران را علیه پسران و مردان را علیه زنان تحریک میکنند
  که با هم بد باشند و بهم احترامی نگذارند و با هم در ستیز باشند. در شهر دروغ همه
  چیر وارانه است کسی که همه اش از بینوایان و فقیران صحبت میکند و تظاهر میکند که
  میخواهد به آنان کمک کند در حقیقت دشمن آنان است و میخواهد که ریشه آنان را بکند و
  همه را بکشد. در شهر دروغ میلیونها انسان بی گناه را میکشند چون دین پدر و مادرشان
  با دین اکثریت مردم فرق دارد. بعد هم سر اینکه تعداد آنان چند میلیون بوده است
  کنفرانسهای بزرگ برپا میکنند عده ای میگویند آنان ده میلیون بوده اند که کشته شده
  اند و عده ای دیگر میگویند که نه هفت میلیون و روزها و ساعتها و ماه ها دانشمندان
  خبره شهر دروغ به بحث در این باره میپرداند. پس تصمیم میگیرند که نه اصلا دو میلیون
  بیشتر نبوده است و بعضی از اعضای مجالس اعیان خبره گان شهر میگویند خوب که بحث
  ندارد بیایید چند میلیون دیگر از آنان و یا کسانی دیگر را بنام آنان بکشیم تا عدد
  ده میلیون قربانی کاملا رند و صاف شود. بعضی وقت ها خود آنانی هم که به این مشگل
  فتوی داده اند خودشان هم قربانی میشوند و بدست خر تر از خودشان شهید میشوند.

  در شهر دروغ هیچکس در امان نیست حتی بزرگترین حاکم شهر هم ممکن است براحتی از
  تخت سلطنت شهر دروغ به یک فتوی پایین کشیده شود و اعدام شود. دزدی مال پرستی رشوه
  خواری و غارت مردم و کشت کشتار از علامه مشخصه شهر دروغ هست. این فشار از بالا روی
  مردم تاثیر فراوان گذاشته است و مردم به کشتن همدیگر گویا عادت کرده اند دختری که
  نمی خواهد دوست دختر و یا همسر مردی که مثلا او را دوست دارد بشود کور میشود و دوست
  پسرش هم به دست برادر دختر کور میگردد. پسری که نمی خواهد با زنی رابطه جنسی داشته
  باشد بعنوان فاسق به دار آویخته میشود. ظلم و بی تفاوتی در شهر دروغ دو پایه ای که
  شهر روی آن بنانهاده شده است.

  بعضی مردان چندین همسر و معشوقه دارند چون ثروتهای باد آورده غیر مشروع دارند و
  بقیه مردان از داشتن یک زن هم محروم میشوند و مجبورند به خود ارضایی دست بزنند. که
  اگر داروغه شهر دروغ بفهمد آنان را اعدام میکند. خود ارضاعی جرم است و مجازات آن
  اعدام بوسیله طناب دار است ولی اگر در راه دین باشد مشگلی نیست حتی لواط و تجاوز
  اگر برای پیشرفت دین باشد حرام نیست. در شهر دروغ بل بشویی عجیب بر پا است هر کسی
  باید کاملا بی تفاوت و ظالم باشد اگر نباشد بوسیله قوانین کاملا محکم مجازات میشود.
  وکلای شهر دروغ بسیار گران هستن و صدها برابر یک کارمند دولت در آمد دارند و برای
  همین است که کارمندان دولت هم مجبورند که دزدی و دغلی و رشوه خواری کنند تا بتوانند
  پول کافی برای دادن به وکلای خوب را داشته باشند تا در روز مبادا از آنان حمایت
  معنوی و روحانی کنند. دسترسی به دادگاه و قانون تنها برا ثروتمندان میسر است زیرا
  فقیران پول پیش ندارند که به وکلای دندان گرد بپردازند و از این جهت تمامی ظلمهای
  وارد شده به ایشان در سکوت میگذرد. ولی ثروتمندان با داشتن وکلای خبره و خوب همه
  نوع بی قانونی را انجام میدهند و از مکافات فرار میکنند زیرا وکلای گران قیمت دارند
  شاید وکلا هم با قاضی ها شریک هستند و به آنان هم پول میدهند که حرف وکیل به کرسی
  نشانده شود.

  بازار تهمت و افترا در شهر دروغ بسیار پر مشتری است. شرکتهایی وجود دارند که با
  گرفتن پول به شما امکان میدهند که در این راه سرمایه گذاری کلان کنید. خدمت و
  تولید و تحصیل در شهر دروغ گرچه قانونی حرام نشده است ولی عملا مکروه است و جرم
  حساب میشود. آیا شما میدانید که شهر دروغ در کجای جهان قرار دارد؟

 • Scorpion_z666z

  خیلی ممنون از مطالبی که برای روشنگری جامعه ایران مینویسین. اما خواهشا دست از بکار بردن اشتباه بعضی کلمات بردارین! بعد از هر شریعتی نوشتن، یه مشهدی هم گذاشتی عزیز من، که کاملا از جاهایی که بکار بردی و لحنی که استفاده کردی مشخصه بعنوان فحش استفاده کردی. منم مشهدی هستم و مثل اکثریت مشهدی های دیگه و ایرانی های دیگه از اینا و تئورسین هاشون بیزارم اما بهتره بدونین که شریعتی اهل یکی از روستاهای توابع سبزوار بوده. پس اصالتا مشهدی نیست که اگر هم میبود باز هم این دلیل نمیشه شما هی مشهدی مشهدی بهش بچسبونی اونم بعنوان یه صفت بد! توس سرزمین ناجی زبان پارسی هم هست! توس (یا همون مشهد) اخوان ثالث و بهار رو هم داره که اگه الان هم بودن تا حالا تو زندانا صدبار پوسیده بودن و خیلی از بزرگان و مفاخر ایرانی حقیقی دیگه هم بودن و هستن که مال این قسمت قدیمی و تاریخی از ایران هستن..

  • Hamidreza Sharifi S

   آقا روشنگری شما ستودنی است- اما خواهش دارم که کمی هم در رابطه با عملکرده محمد رضا شاه روشنگری کنید تا بیطرفیتون ثابت بشه- انقلاب ۵۷ اگر دسیسه بود یا هر چیز دیگه به هر ترتیب پتانسل اون انقلاب هم در کشور بود- منظورم نارضایتی عمومی مردم است- ضمنن خیانتی که محمدرضا به محمد مصدق کرد هم باعث شده بود همه نیروهای چپ و لیبرال و دگم و روشنفکر و پوپ.لیست و آخوند با هم متحد بشن که شاه سرنگون بشه- شاه در سال ۵۷ سرنگون نشد شاه در سال ۳۲ با رفتار اشتباهش با مصدق خودشو نابود کرد- مصدق حامی سلطنت بود و خواهان بازگشت شاه بود منتهی با اختیارات کمتر- شبیه ملکه در انگلیس و…

 • Agahan

  ی و سه سال پیش، بیش از سه میلیون نفر تحصیل کرده و متفکر و متخصص به ترک ایران مجبور شد که حدود ۱۰ در صد از جمعیت کلّ کشور را شامل می شد. آنها که خدمات بزرگ معنوی دوران پهلوی را نمی بینند کور ورنجور روانی اند. کورند زیرا نمی توانند ببینند که این خدمات ناشی از فرمان یک فرد نیست. بلکه نتیجه یک کار دستجمعی است. پدران و مادران آنها همه به خاطر آبادانی و پیشرفت مادّی و فرهنگی میهن خودشان تشخیص دادند عبور از وضعیت قرون وسطائی به دنیای مدرن تنها از طریق سلطه مصلحتی ممکن می گردد. از این رو آستین ها را بالا زدند تا بسازند نه اینکه خراب بکنند. از این رو آنها که در ساختن کشور در دوران پهلوی ها کوشیدند ظالم و جانی نبودند. آنها خود را خدمتگزار مردم می شمردند.  آنهاهم می دانستند آزادی و مردمسالاری و عدالت چه ثروتی است. ولی قدرت و هیبت آخوند را هم چشیده بودند، چوب استعمار را هم خورده بودند. شنیدم کسی می گفت ما جوانها درآن روزگار نمی دانستیم آخوند چه جانوری است! این یک دروغ است!

 • Harsim 126

  تو هیچی نیستی!
  بی منطق . بی مغز

 • زین کیمیایِ واژون
  (حصولِ خالص)

  علی شریعتی، آن گوزِ مدرّج
  چُسونه خستری پُرمدّعا بود
  اگرچه داشت استعداد و، قدری
  به‌گوهر، زین دغل‌بازان جدا بود
  چو ریزه‌گوهرش را غسلِ گُه داد
  ز گند و گوز، صاحب‌دکترا بود
  به کونِ مارکس، می‌شد گرچه پنهان
  صراط‌المستقیف‌اش برمَلا بود!
  نه چپ از وی قلفتی بود خرسند
  نه‌اش زی راست، در بی‌اخم وا بود
  ز چه‌گْوارا اگرچه روضه می‌خواند
  دل‌اش در بندِ صد کرب‌وبلا بود!

  به پاریس اندرون، با دنگ و فنگ‌اش
  پیِ گوزی دگرگونه‌صدا بود
  لویی ماسینیون، آن کودنِ چُس
  بر این گولِ الهی، مقتدا بود
  ازین ترکیبِ گوز و گوز، مغزش
  خلا اندر خلا اندر خلا بود!

  چرا اصلاً بباید رفت پاریس
  مگر در حوزه‌اش تنگیِّ جا بود!؟
  به بویِ گندِ الرّحمٰنِ دین‌اش
  خدایی، شامه‌یِ وی بی‌خطا بود
  ز اقبالِ پُکستان، داشت سرمشق
  پیِ درمانِ ضعفِ اژدها بود
  به بادِ کفر دیده، کاهِ امّت
  به‌جدّ، در جست‌وجویِ کهرُبا بود
  جگرْخون بُد ز مرگِ آجلِ دین
  که عاجل در تکاپویِ دوا بود
  به ملّا، زآن تشر می‌زد پر از کین
  که دین در معرضِ مرگِ فُجا بود

  به دانشکاه، چون برخواند عزایم
  ز لاشه، گرد وی غوغا به‌پا بود
  هیولا زنده شد؛ آن مردمْ‌اوبار
  که نفخِ وی، نشورِ اتقیا بود
  حسینِ تشنه‌لب، برخاست از گور
  که صدبدتر ز طاعون و وبا بود
  خدایِ مرگ، شد آوار بر ما
  وزآن‌پس، نیستی فرمان‌روا بود
  ز مرگِ زندگی، گنداکِ قدس‌اش
  به کامِ ریدگانِ اژدها بود
  در این سی‌وسه سالِ مُظلَمِ شوم
  وطن، غرقِ گُه از «خونِ خدا» بود!
  قداست، تر زدیم ایدون به عالم
  که قدس‌اش، پاک اندر کونِ ما بود!

  بلی، انصاف باید داد: “دکتر”
  ز استادانِ فنِّ کیمیا بود
  تزش، در مغزشوییِّ جوانان
  حصولِ خالصِ عن از طلا بود!!

  م. سهرابی
  یک‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۰، ۲۲ ژانویه ۲۰۱۲
  http://fardayerowshan.blogspot.com/2012/01/blog-post_26.html
  عکسی:
  http://mehdisohrabi.files.wordpress.com/2012/01/zin_kimiaye_vazhoon_ed.png

 • Hedayat

  شما که کورش را از آستین صهیونیست آوردید ٢٠سال هم دوام نیاوردید و تازه اون ایدولوژى مسخره هخامنشیتون هیچ جا خریدار پیدا نکرد حتى همسایه هاى ایران ولى ملتهاى منطقه مشترکات دینى خوبى دارند که شریعتى خوب شاخته بود و رو آن کار کرد .

 • sun.lion.iran

  امروز سخنان شریعتی را هم کسانی مانند سروش . گنجی . رحیم ازغدی پور و … می زنند ایا شما همانگونه که به شریعتی عشق می ورزید به اینان هم علاقه ائی دارید و پیروی می کنید یا نه .و دیگر اینکه کوروش نه بیست سال که دوهزارو پانصد سال است که دوام اورده و احترام و عشقی که مردم ایران در حال حاضر دارند در هیچ دوره ائی نبوده و مطمئن باشد عصر اینده ایران متعلق به کوروش خواهد بود .

  • Hedayet

   من اون قبر کورش رو به مستراح عمومى تبدیل میکنم با عرض معذرت از صاحب اصلى بنا که به اسم این کورش کثیف مصادره شده سرزمین من به توالت عمومى احتیاج داره نه قبر کورش،خمینى و امام زاده ها

   • abc

    مستراح گور بابای جاکش تو بچه آخونده حرومزاده است که از نکاح ننه ی جنده ات تو توالت های مساجد پس افتادی

   • کوروش خداوند جهان

    البته شماها همانند پدران ملا پرست تان، تنها درباره شکم و زیر شکم و آداب خوردن و تخلیه آگاهی و اطلاع دارید و بیش از این چیزی در چنته ندارید چرا که مغزتان در همان زیر شکم تان از پشت و جلو قرار دارد.

    اگر در جهان خدای خوبی وجود داشته باشد(چون خدایی که این همه جنایت و کثافت و پلیدی را می بیند و همانند موش در جایی قایم شده است از آمیب هم کمتر است) بی گمان از روی دست کوروش بزرگ تقلب کرده است.

    چون تا جایی که من میدانم خدایانتان نیز همچون خودتان تنها به شکم و زیر شکم می اندیشند و فکرشان از این بیشتر قد نمیدهد.

 • بهرام سیدالشهدایی

  حقیقت شریعتی همین بس۱- که در زمان حیاتش شاه او را تعقیب میکرد و در نهایت او را تبعید کرد چون کلامش از آزادی ایران و ایرانی سخن می گفت. ۲- درزمان آخوندها خائن به اسلام و انقلاب چون حرفش حرف آزادی و لیبرالیسم ملی و مذهبی بود. ۳- در زمان حال کوته فکرانی چون نویسندگان این صفحه شارلاتان میخوانیدش . ۴- شریعتی حتی در مزینان نیز غریب است چون موجوداتی که تا نوک دماغشان را هم نمیبینند همشهری او هستند.

  شریعتی یک فرد آکادمیک و تحصیلکرده که تنها دلسوزی برای ما جوانان او را به حسینیه ارشاد کشاند.یک فرد کاملا متخصص در زمینه جامعه شناسی و نگرانی او برای ایران و اسلام که بدست پهلوی دوم و آخوندهای جیره خور اسلام سر بریده میشد قیام کرد و به امید نجات ایران از اضمحلال فرهنگی و اسلامی خون دل خورد.
  آنچه از علی شریعتی میتوان در ذهن های ملت ایران و علی الخصوص خواص و قشر تحصیلکرده جست چیزی جز صداقت و ایمان و اخلاص نیست.
  علی شریعتی قریب زمان خود و با وجود مغزفندقی های کنون قریب در زمان حال است.
  امید است ملت ایران درک واقعیت کنند و با عنایت به خیانت ۴تا آخوند پاپتی سنگ به بزرگان و اهلیت ایرانی و مذهب بی همتای اسلام و نوادگان خاکمان نکنند و آن را ارج نهند.
  چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید…..

 • molzen

  تنها راه رهایی اینه که حکومت مذهبی‌ نباشه. وقتی‌ حکومتی مذهبی‌ شد هزار نوع فساد، دزدی،جنایت انجام می‌شه به اسم مذهب. دوران قبل از رنسانس هم همینطور بود. اروپایی‌ها همین وضعییتی را داشتند که ما الان داریم. مهم نیست که خامنه ایی ،خمینی یا شریعتی‌ها وجود دارند، مهم اینه که مردم با آگاهی‌ نگذارند قدرت به دست چنین آدم‌ها یا مسلک‌ها یا مذاهب بیفته. اگر مردم آگاهی‌ کامل داشتند که حکومت مذهبی‌ یعنی‌ چی‌ هرگز امسال خمینی نمیتونستند مردم رو گول بزنند. هرچند به قول طالقانی که خودش هم آخوند بود با وعده آب و نا‌ن مردم را فریب دادند. ولی‌ بعد از گذشت ۳۶-۳۷ سال تعداد بدبختهای جامعه بیشتر و بیشتر شده. زندانیهای سیاسی، کشتارهای ناحق، دزدیهای قانونی‌…بیشتر و بیشتر شده. به قول فیلم تنگسیر : این چه کشوریست، چه شهریست که حاکمش دزد،وکیلش دزد،سیّدش دزده. پس مردم حقشون رو از کی‌ بگیرن؟