توطئه اندر توطئه، باند بازی، تخریب شخصیت، اینست آنچه درون پارازیت صدای آمریکا می گذرد ۳

این علامت پارازیت است که به تازگی جای عکس سامان اربابی و کامبیز حسینی را گرفته است. هنوز برای ما و خوانندگانمان مشخص و روشن نیست که چرا ناگهان و انقلابی تصویر دو اجراء کننده برنامه حذف شده و علامت «پارازیت» جای آن را گرفته، و چرا برنامه پارازیت برای همیشه و یا چند هفته تعطیل شد؟؟!. این هاو این که در صدای آمریکا چه می گذرد، مورد پرسش مردم است.

این علامت پارازیت است که به تازگی جای عکس سامان اربابی و کامبیز حسینی را گرفته است. هنوز برای ما و خوانندگانمان مشخص و روشن نیست که چرا ناگهان و انقلابی تصویر دو اجراء کننده برنامه حذف شده و علامت «پارازیت» جای آن را گرفته، و چرا برنامه پارازیت برای همیشه و یا چند هفته تعطیل شد؟؟!. این هاو این که در صدای آمریکا چه می گذرد، مورد پرسش مردم است.

چند روز پیش ما مقاله ای به نام؛ «سیاست در پس پرده آمریکا، و حکایت از برنامه پارازیت؛ تب تندی که به سردی گرایید»، پخش نمودیم که با استقبال و تأیید گسترده خوانندگان ما روبرو شد.

در تاریخ ۱۲ دسامبر در سایت «سیاه مست»، به یک مقاله اعتراضی برخورد کردیم که ناچار دیدیم این مقاله تکمیلی را به دنبال مقاله پیشین، و در پاسخ سایت سیاه مست به نگارش در آوریم. این مقاله اعتراضی هم اکنون از سایت «سیاه مست» حذف شده، ولی ما کپی آن را گرفته ایم تا حقیقت برای هم میهنان خواننده پوشیده نماند.

این سایت ما را متهم نموده، که بدون شناخت از شخصیت آقای حسینی که دارای انحراف اخلاقی شدید است، ایشان را نا آگاهانه ستوده ایم.  نوشته های این سایت نشان می دهد که با تک تک چهره های صدای آمریکا از دیر باز آشنایی داشته، و باند بازی آنان را از روز نخست به خوبی می دانسته است!.

در چنین شرایطی، این انتقاد و خرده گیری به خود سایت « سیاه مست» بر می گردد. باید از آنان پرسید:
«شما که از خصوصیات اخلاقی زشت کامبیز حسینی، باند بازی، فرصت طلبی، و تخریب شخصیت یکدیگر در صدای آمریکا آگاهی داشتید، چرا این آگاهی و دانستنی ها را ماهها پیش پخش نکردید تا رهنمود بینندگان برنامه پارزیت باشد؟. به گفته دیگر، شما که لالایی بلدید، چرا خوابتان نمی برد؟!».

نکته دیگر آن که:
«نامه درخواست و اعتراض شما در تاریخ ۱۱ نوامبر به رامین عسگرد بسیار بی مورد و نا به جا است. شما در حقیقت شکایت بره را پیش گرگ برده اید». درست مثل بعضی از هم میهنان ظاهر نمای ما که نامه اعتراض آمیزی به خامنه ای می نویسند و از سیستم پوشالی و لجنی که خود او به وجود آورده است، شکایت می کنند.

کامبیز حسینی و سامان اربابی دو اجراء کننده برنامه پارازیت، همواره نهایت دلبستگی و علاقه خود را به مردم و میهنمان نشان دادند. اکنون آنها را به کناری گذاشتند و پشت سرآنان به ویژه در مورد کامبیز روضه خوانی را شروٰع کردند. تا جایی که کامبیز را فردی فاسد و بدون اخلاق و نزاکت انسانی و هرزه نشان دادند. نوشتار سایت «سیاه مست» که بی درنگ آن را پاک کردند، گواه این مطلب است. آیا این دو به ویژه کامبیز دفاعی از خود دارند که در پاسخ آن نوشته ها بیان کنند؟؟

کامبیز حسینی و سامان اربابی دو اجراء کننده برنامه پارازیت، همواره نهایت دلبستگی و علاقه خود را به مردم و میهنمان نشان دادند. اکنون آنها را به کناری گذاشتند و پشت سرآنان به ویژه در مورد کامبیز روضه خوانی را شروٰع کردند. تا جایی که کامبیز را فردی فاسد و بدون اخلاق و نزاکت انسانی و هرزه نشان دادند. نوشتار سایت «سیاه مست» که بی درنگ آن را پاک کردند، گواه این مطلب است. آیا این دو به ویژه کامبیز دفاعی از خود دارند که در پاسخ آن نوشته ها بیان کنند؟؟

ما نویسندگان فضول محله در اساسنامه و همچنین برنامه های پیشین خود بارها یادآور شده ایم که؛ «ما به دنبال آوازیم، نه آواز خوان». ما به دنبال آنیم که مردم چه می گویند، و چه می کنند؟، نه آن که آنها کی هستند؟.
هنگامی که خمینی به ایران بازگشت، مردم  عکس او را در «ماه» دیدند. مردم ما به عملکرد و این طرز فکر ساده لوحانه یعنی به آواز کار نداشتند، بلکه آنان به دنبال آوازخوان بودند.

در مورد پارازیت نیز، ما باعملکرد سامان اربابی و کامبیز حسینی کار داشتیم که نام آنان به عنوان برنامه نویس و اجراء کننده در برنامه ها دیده می شد، و شماری از برنامه ها مردمی، و در راستای روشنگری مردم ایران بود.

ما از گفتگو، برخوردهای تند و خصمانه، و بزن بهادرهای پشت پرده صدای آمریکا نا آگاه بودیم. این وظیفه سایت «سیاه مست» بود تا با داشتن احیاناً تماس نزدیک و یا شناخت دیرین گروه گردانندگان برنامه پارازیت، مردم را در جریان می گذاشت.

همانگونه که ما از آنچه درون مرکز خلافت خامنه ای می گذرد آگاهی چندانی نداریم ولی از نتیجه و پیامد کارها می توان به وجود یک باند کشتارگر و ضد مردمی به ریاست مجتبی خامنه ای پی برد.

ما همیشه بر این اندیشه بوده ایم که در یک سازمان معروفی مانند صدای آمریکا، برنامه ای مانند پارازیت تنها با تصمیم گیری یک و یا دونفر مانند کامبیز حسینی و سامان اربابی تهیه و اجراء نمی شود. بلکه بی تردید مدیر مسئولی هست که این گونه برنامه ها را نظارت و کنترل می کند، و نهایتاً مدیر صدای آمریکا نیز دورادور ناظر بر برنامه ها است.

از درون سازمان که بیرون آییم، دولت آمریکا که چنین مؤسسه ای را بر پا کرده و هدفش ارتباط فرهنگی میان دو کشور و آگاهی دادن به مردم ایران است، مسؤول برگزیدن مدیران کارآمد و درست، در راه خواسته های مردم ایران خواهد بود.

به عنوان نمونه از مدیری چون علی سجادی و باند او که می توان گفت  کمترین دلبستگی و علاقه ای به آزادی و سربلندی مردم ایران نداشته اند، تا باند گروه نایاک به سرپرستی رامین عسگرد در صدای آمریکا  که تلاش آن ها همگی جاودانی  کردن رژیم اسلامی است، چه انتظاری می توان داشت؟.

اکنون باند رامین عسگرد که همان سازمان نایاک باشد، بع صدای آمریکا حکومت می کند. نایاکی که همه تلاشش مذاکره آمریکا با ایران، و تثبیت و تحمیل ابدی رژیم کشتارگر اسلامی بر ایران و ایرانی است. هم میهنان ما باید دوست و دشمن را بشناسند تا بار دیگر مانند بارهای گذشته در دام مارهای خطرناک گرفتار نشوند.

اکنون باند رامین عسگرد که همان سازمان نایاک باشد، در صدای آمریکا حکومت می کند. نایاکی که همه تلاشش مذاکره آمریکا با ایران، و تثبیت و تحمیل ابدی رژیم کشتارگر اسلامی بر ایران و ایرانی است. هم میهنان ما باید دوست و دشمن را بشناسند تا بار دیگر مانند بارهای گذشته در دام مارهای خطرناک گرفتار نشوند.

هنگامی که به لیست شرکت کنندگان و مصاحبه شدگان در پارازیت نگاه کنیم، سوای تعداد انگشت شماری که تلاش برای آزادی مردم ایران دارند، بسیاری از آنان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم وابسته به رژیم اسلامی اند. آیا برگزیدن این گروه با اندیشه های خصمانه اشان نسبت به سرنوشت مردم کشورمان، تصمیم کامبیز حسینی به تنهایی بوده، ویا سرپرستان برنامه ریزی و مدیرصدای آمریکا مانند علی سجادی و رامین عسگرد در آن دخالت داشته اند.

اینجاست که ما به یک باند مخوف مافیایی در صدای آمریکا برخورد می کنیم که عده ای خودکامه و فرصت طلب، سیاست و برنامه ای در پیش گرفته اند که نهایتاً کمکی است به برقراری و جاودانی رژیم ضد مردمی اسلامی در ایران. در این مورد، انتقاد و خرده گیری های فردی بی مورد است، و بازهم سر تیز انتقادها بر می گردد به دولت آمریکا که چه هدفی را در اجرای تلویزیون پارسی دنبال می کند؟!. آیاهدف روشنگری و آگاه کردن مردم ایران است، ویا تحکیم و ثابت ماندن رژیم اسلامی؟.

 • Hadi

  پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103:1389-11-06-21-02-04&catid=52:zohor

  آیت الله بهجت :
  کسی که عرضه اداره خانواده را ندارد حالا علیه این سید بزرگوار که جهان اسلام را اداره میکنند حرف میزند

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=77:1389-07-29-18-34-06&catid=45:nazar-bozorgan

  حُرّ امام خمینی

  روی سینه اش خالکوبی کرده بود:

  فدایت شوم خمینی

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=146&catid=54

 • Mastollah

  فضول جان محله این نوشته شما نتنها جوابی به سوال های مطرح شده سیاه مست نبود بلکه کلا تو باقالی ها بود. معلوم بود که خیلی از اینکه یکی به نوشته های فضول محله عکس الملی نشون داده خوشحال هستیا شیطون بلا. سی و هفت بار به خودت گفته بودی ما. یک کم مطالعه کن فضول جانم

 • Iran

   کاملا چرت
  فکر کردی مردوم از حلقه دور آقای عسکریی ساده لو نمی دونن ، از کی تا حالا آقای پهلوی که مهمان برنامه بود خود فروخته رژیم؟!، شاهین نجفی چی اونم تو بیت؟!
  همین کارا رو ادامه بده حتما یه دفتر واست تو تهران می زنند!!!!
  واقعا که……