پرده دری و قداست ستیز ی گلشیفته فراهانی راهی است برای رسیدن به آزادی ۲۵

با یک رژیم متحجر، خرافاتی، تنگ نظر، و بدبین چگونه رفتاری باید داشت؟. آیا باید پا به پای رژیم جلو رفت، و آنچه آنها می گویند پذیرفت، و یا راه چالش و مبارزه در پیش گرفت؟. رژیم تمامیت خواه ایران، آنچنان مملکت و مردم را مهار کرده، که انسان ها در جامعه ایران، کمترین توانایی و اراده ای از خود نداشته، بلکه عروسک هایی کوکی و از خود بی اختیار در دست رژیم قرار دارند.

گل شیفته فراهانی با لخت شدن خود نشان داد که این رژیم دیکتاتور نیست که بتواند ما را در لحاف و گونی ای بپیچد و محاصره کند. ما آنچه بخواهیم می پوشیم و یا نمی پوشیم. ما برده دین و دکانداران دین و هیچ گروه مذهبی ویا سیاسی نیستیم،

گل شیفته فراهانی با لخت شدن خود نشان داد که این رژیم دیکتاتور نیست که بتواند ما را در لحاف و گونی ای بپیچد و محاصره کند. ما آنچه بخواهیم می پوشیم و یا نمی پوشیم. ما برده دین و دکانداران دین و هیچ گروه مذهبی ویا سیاسی نیستیم،

ما به یاد می آوریم که در سال های نخستین حکومت اسلامی، مغازه داران ارمنی، بهایی، زردشتی، و یهودی را وادار کردند تا تابلویی در ویترین مغازه خود نصب کنند که مثلاَ صاحب این مغازه ارمنی ویا یهودی است. هدف پلید و بسیار زشت رژیم آن بود که مسلمان هااز چنین مغازه هایی خرید نکنند. ولی هم میهنان ما با این روش غیر انسانی مبارزه کرده، و به دهن کجی رژیم پرداختند. به طوری که این مغازه ها بیش از پیش مشتری ها را به سوی خود جلب کرد و عملکرد ضد انسانی رژیم نقش بر آب شد.اینجاست که باید به مبارزه با چنین رژیم اهریمنی برخاست و آنچه را رژیم مقدس و پاک و اسلامی می داند، برخلاف آن رفتار نمود.

همچنین، در شیراز فلکه ای وجود دارد که به نام فلکه مصدق مشهور است. در دوران ر‍ژیم گذشته و حال، هرکدام تلاش کردند نام این فلکه را تغییر دهند. ولی مردم زیر بار نرفتند. حتی رانندگان تاکسی تا زمانی که نام فلکه مصدق را نمی گفتی، نمی ایستاد و مسافری سوار نمی کرد. این هم یک دهن کجی و قداست شکنی مردم است که برخلاف خواسته رژیم رفتار کردند، و موفق شدند.

گلشیفته فراهانی درفیلم کوتاهی برای مراسم سالیانه جایزه سینمایی سزار (با زیرنویس فارسی): من به رویاها شما جان می بخشم شرکت کرده است.

ترجمه ویدیو به پارسی: به من نگاه کنید، در این لحظه برهنه ام، رها از وجود تن و روان، رنج اصلی من از خود است، من تن و روان خود را در برابر شما می گشایم، هنوز باکره و دست نیافتنی ام، … من به رؤیاهای تو جان می بخشم،…من احساسات تو را بر می انگیزم،…با اشکها و لبخندها، با صدا و نور…

به عنوان نمونه، رژیم اهریمنی ایران، حجاب اجباری را سرمنشاء کار خود قرار داده، و نیمی از جامعه را درون لحاف و گونی اسیر کرده است. این تقدس و اسلام گرایی را باید شکست و از میان برد. کاری که گلشیفته فراهانی کرده، یک انقلاب فکری برای جامعه بسته و به اسارت رفته ایران است.

گلشیفته فراهانی به قداست ستیزی و پرده دری پرداخت و به بانوان ایرانی  راه و روش تابو شکنی را نشان داد. نشان داد که همیشه باید برخلاف خواسته و نیت رژیمهای خودکامه قیام کرد، وکارهایی انجام داد که در جهت مخالف خواسته و دستورات آن رژیم است. گلشیفته فراهانی ثابت کرد، این رژیم و یا دیگران نیستند که می توانند برای بانوان برنامه ریزی کنند که چه بپوشند، و یا چه نپوشند؟.

به گفته دیگر، مالک و صاحب اختیار انسان ها خودشانند نه دین، نه جامعه، و نه دکان داران دین. اگر پوشش و حجاب اسلامی از دید دکان داران دین واجب، ضروری و مقدس است، باید این پوشش و جامعه غیر انسانی را بردرید، و به رژیم نشان داد؛ این منم که تصیم می گیرم چه بپوشم و یا اصلاً چیزی نپوشم. و در این راستا به ولی و قیم و دخالت کننده ای نیازی ندارم.

برهنه شدن گلشیفته، خروش و قیام یک انسان است در برابر زورگویان و مقدس مآبان که به نیمی از جامعه دیکته می کنند چه بپوشید، و چه نپوشید؟. انسان ها با یکریگر در بافت طبیعی برابرند و چندان تفاوتی میان زن و مرد نیست. حال، این آخوند کثیف زنباره و خون آشام که صدها جنایت کرده، به چه دلیل، و از کجا امر می کند و دستور می دهد که نیمی از جامعه چه بپوشد؟ و چرا بپوشد؟. ما این غرش و خروش بانوی آزاده ایران را می ستاییم و از دیگران می خواهیم مانند گلشیفته با قداست بازی مبارزه کنند.

برهنه شدن گلشیفته، خروش و قیام یک انسان است در برابر زورگویان و مقدس مآبان که به نیمی از جامعه دیکته می کنند چه بپوشید، و چه نپوشید؟. انسان ها با یکریگر در بافت طبیعی برابرند و چندان تفاوتی میان زن و مرد نیست. حال، این آخوند کثیف زنباره و خون آشام که صدها جنایت کرده، به چه دلیل، و از کجا امر می کند و دستور می دهد که نیمی از جامعه چه بپوشد؟ و چرا بپوشد؟. ما این غرش و خروش بانوی آزاده ایران را می ستاییم و از دیگران می خواهیم مانند گلشیفته با قداست بازی مبارزه کنند.

گلشیفته فراهانی ثابت کرد که انسان، چه زن ویا مرد، از گوشت و پوست و رگ و خون پرورش یافته، و تفاوت فاحشی میان آن دو نیست. حال، اگر این انسان؛ زن ویا مرد پوششی بر تن می کند، نخست برای جلو گیری و مبارزه با سرما است، و دیگر، برای زیبایی و خوش اندامی خود فرد است. پس هرگونه اظهار نظر بی جا در مورد پوشش انسان ها، دخالت در امور شخصی و تجاوز به حریم آزادی فرد است.

گلشیفته فراهانی با دلاوری و شجاعت کم نظیری در برابر خرافات و جهل، و اسلام زن ستیز ایستاد و راهی را در پیش گرفت که علیا ماجده المهدی دختر بی باک و دلاور مصری پیمود. آن دختر شجاع نیز یک تنه در برابر جمعیت میلیونی عقب مانده ذهنی مذهبی ایستادگی کرد و به مردم نشان داد که تن و جسم معرف شخصیت و منش انسانی نیست.

در مورد این اقدام متهورانه گلشیفته، شماری مانند خاله زنک ها، امت خرافاتی و به خواب رفته اسلامی، و مزدوران رژیم، آن را به نقد کشیدند و از زبان رژیم و اسلام زن ستیز، به پرخاش کردن و بدگویی پرداختند. حتی آیه ای از تازی نامه که زن را تا حد یک چمدان و یخچال برقی پایین آورده، در رد این بانوی دلیر تابو شکن به عنوان اسلحه خود به میان آوردند.

در برابر آنها، بودند انسان های با کرامت و آزادمنش که شجاعت این بانوی جوان را ستودند، و آن را واکنشی در برابر زن ستیزی و جنایت رژیم نسبت به بانوان کشورمان دانستند. به عنوان نمونه، آرزو ابراهیمی نوشته است:
« فقط میخواستم بگم شما خیلی شجاع هستید واقعا بهتون تبریک میگم بدبختی بزرگ ما ایرانی ها ترسو بودنه و به همین خاطر این وضع مزخرف و تا ابد تحمل میکنیم».

*   Kelsey Jones  می گوید: «شما هم زیبا و هم شجایید. امیدوارم سالم و در امان بمانید و بتوانید پیام (سیاسی) خود را پخش و گسترش دهید…»

فرتور کارتن هنرمند گرامی مانا نیستانی را که برای علیا المهدی دختر مصری کشیده است، نشان می دهد. شیرزنانی چون گلشیفته فراهانی، با برهنگی تن شان، جامه زن ستیزی و قوانین ضد زن اسلامی را دریده و تابو شکنی کرده اند.

فرتور کارتن هنرمند گرامی مانا نیستانی را که برای علیا المهدی دختر مصری کشیده است، نشان می دهد. شیرزنانی چون گلشیفته فراهانی، با برهنگی تن شان، جامه زن ستیزی و قوانین ضد زن اسلامی را دریده و تابو شکنی کرده اند.

*   دلارام نادی نوشته است:« در انگلستان قرون وسطی و در قرن یازدهم میلادی ,در شهر کاونتری ,لئوفریک ,ارل مرسیا ,دوک کاونتری مالیات سنگینی را برای مردم تعیین کرده بود همسر دوک کاونتری انگلیس زنی از طبقات ممتاز جامعه و در عین حال خیلی محبوب و محترم بود. وقتی ظلم شوهر و مالیات سنگینی که باعث بدبختی مردم شده بود،را مشاهده کرد . اصرار زیادی به شوهرش کرد تا مالیات را کم کند ولی شوهرش که دخالت زن را در امور حکومتی خود بر نمی تافت ,از این کار سرباز می زد. سرانجام دوک کاونتری به شرطی قبول کرد که مالیات ها را کاهش دهد که گودیوا برهنه دور تا دور شهر را بگردد, او تصور میکرد که همسرش با شنیدن این شرط برای همیشه عطای مداخله در امور سیاست و مملکت داری را به لقای آن ببخشد ولی دوک هرگز فکر نمیکرد که همسرش شرط را پذیرفته و به اجرا بگذارد .

خبرش در شهر می پیچد، در روز موعود گودیوا سوار یک اسب در حالی که همه پوشش بدنش فقط موهای ریخته شده روی سینه اش بود در شهر چرخید، ولی مردم شهر به احترام این زن مهربان آن روز، هیچکدام از خانه بیرون نیامدند و تمام درها و پنجره ها را هم بستند. لیدی گودیوا تمام شهر ی را که در آن پرنده پر نمیزد پیمود و برای دوک کاونتری چاره ای جز برداشتن بار مالیات های گزاف از دوش مردم ,باقی نماند. در تاریخ انگلیس و کاونتری بانو گودیوا به عنوان یک زن نجیب و شریف جایگاه بالایی دارد و مجسمه اش در کاونتری ساخته شده است.

*   Ob Ad می گوید:« امیدوارم همه زنان مسلمان قادر باشند آنچه را که دوست دارند انجام دهند و درک کنند آنچه را امروز از اخلاق و معنویت می دانند و عمل می کنند، به قرون وسطی بر می گردد.

*   Maryam Nemati – مریم نعمتی می گوید: « من نمیدونم چرا بعضی از شماها مثل آخوندها فکر می کنید؟.غیر از سکس تو کله تون چیز دیگری نیست؟.غیر از سکسی بودن. یک غازی به جنبه دیگش فکر نمی کنید؟. تو این دنیا برای شما فقط سیاه و سفید وجود داره؟. رنگ دیگه ای بینش نیست؟. اگر تو کله شما فقط سکس و حشری هست، باید به رونشناس مراجعه کنید….».

نقاشی اثر جان کالیر است که بانو گودیوا را نشان می دهد، بانو گودیوا که از طبقه اشراف نیز بود، با برهنه کردن خویش از حقوق مردم بینوای جامعه اش دفاع کرد. همواره برهنگی نشانه هوس رانی و شهوت و ..نیست بلکه گاهی پیامی انسان دوستانه و فریادی عمیق برای دفاع از انسانیت در پس برهنگی موج می زند.

نقاشی اثر جان کالیر است که بانو گودیوا را نشان می دهد، بانو گودیوا که از طبقه اشراف نیز بود، با برهنه کردن خویش از حقوق مردم بینوای جامعه اش دفاع کرد. همواره برهنگی نشانه هوس رانی و شهوت و ..نیست بلکه گاهی پیامی انسان دوستانه و فریادی عمیق برای دفاع از انسانیت در پس برهنگی موج می زند.

*  لیلی پورزند، نامه زیبا و گویایی از حقیقت و آنچه بر سر زنان کشورمان می آید، برای گلشیفته نوشته که در این جا چند سطری از آن را برای یادآوری پخش می کنیم. «……. آنگاه که تو را با تیغ “غیرت” نشانه می روند، یادم به دخترانی می افتد که در حال قدم زدن با پسران محله در خیابان های عمومی شهر، توسط برادران و پدران و مردان و زنان محله دیده می شوند و بدین ترتیب “غیرت” همه خانواده و محله به جوش می آید و سرنوشت دخترک یا ازدواج زودرس اجباری می شود و یا پستو نشینی.

حال آنکه چندان تغییر فاحشی در زندگی پسرک داستان ایجاد نمی شود چرا که او مسئول حفظ “غیرت” خانواده، محله و اجتماع نیست ولی دخترک داستان به دلیل زن بودن بدون اینکه خود بخواهد، آن زمان که بند نافش بریده شده، این مسئولیت نیز بر دوشش نهاده شده. یادم به گشت های ارشاد و ثارالله می افتد که در سی و سه سال گذشته در کوچه و پس کوچه های شهر مانور دادند و برای حفظ “غیرت” غیوران جامعه، ما دختران و زنان را، به جرم پوشیدن یک کفش رنگی، لاک ناخن، آرایش، عطر، نازک بودن روسری، کوتاه یا تنگ بودن روپوش و یا بیرون بودن چند طره مو، در انظار عمومی، مورد حمله و هتاکی قرار دادند و حرف های رکیک نثارمان نمودند و کشان کشان به سوی مینی بوس ها و پاترول های منفور بردند و سیلی زدند، در دخمه وزرا انداختنمان، آب سرد رویمان خالی کردند، آب جوش زیر پایمان جاری کردند تا شاید “غیرت” جریحه دار شده اجتماع، وصله و پینه شود…».

از آنچه گفته شد نتیجه این که؛ گلشیفته فراهانی با تقدس گرایی به چالش پرداخت و ثابت کرد تقدس، پوشش و حتی تن انسان نیست، بلکه تقدس وجود خود، خردورزی، و روان انسان است. اگر ما تنها تن و جسم را ملاک عمل قراردهیم و از شعور و خرد فاصله بگیریم، چه بسا تن بعضی از جانوران، از تن ما زیبا تر باشد.

 • نسل سوخته

  گلشیفته عکس برهنه خودشو منتشر کرد.
  یه عده میگن تابو شکنه
  یه عده تحسینش میکنن
  یه عده بهش فحش میدن
  یه عده هم میگن بدن خودشه به ما چه.
  اول به اونایی که میگن تابو شکنی کرد جواب بدم
  چه تابویی رو شکست این خانوم مثل ماجده علیا نبود که در کشور خودش اینکارو بکنه بلکه در فرانسه انجام داد.بعد چه تابویی اگه با حجاب اجباری مخالف بود باید بی حجاب میشد نه اینکه کلا لباس از تن در بیاره.
  جواب اونایی که تحسینش میکنن:باید بگم سردمداران حکومت هم تحسینش میکنن اون کله گنده های حکومتو میگما.چند روز دیگه یه مستند درست میکنن تو صدا سیما پخش میکنن که ای امت اسلام اگه ما بریم زناتونو همینطوری لخت میکنن.و کلی سوء استفاده میکنن.
  اونایی که فحش میدن واسه چی فحش میدین واسه اسلام یا واسه اینکه میگین آبروی ایران رفته؟
  یه عده میگن به ماچه:اینم اشتباهه چون گلشیفته به عنوان یه ایرانی شناخته میشه.
  اما یادتون باشه گلشیفته برای تست  مجری گری در یه شبکه اینکارو به همراه یه عده انجام داده و این حرفهای تابو شکنی الکیه.
  من شخصا وقتی ماجده علیا رو دیدم گفتم آفرین تابو شکنه اما وقتی ماجرای گلشیفته رو شنیدم ناراحت شدم چون به نظرم این کارها در شان ایرانیا نیست.

  • اینها قضاوت کوته فکرانه شماست. مقاله ما را بخوانید تا اطلاعاتتان بالا رود

   • نسل سوخته

    من نگفتم اینها قضاوتهای من هست من گفتم مردم در قضاوتهاشون به این ۴ دسته تقسیم شدن.
    واقعا باعث تاسفه که شما حتی منظور من رو هم نمیفهمید.

  • افغانی

   شما از نسل سوخته هستید آقای نسل سوخته! ولی گلشیفته از نسل شما نیست ، او از نسلی است که پیوسته رشد میکند ونمو می نماید. بناء” با شما وبا اندیشۀ شما سازگاری ندارد.او از نسلی است که بهار وطراوت میاورد و نسل شما پائیز وشقاوت.

   • نسل سوخته

    شاید درست یگید به هرحال کسی که کودکیش مصادف با جنگ باشه و شب و روز با تفکرات آخوندا بزرگ بشه و خانوادش و جامعه و مدرسه چیزهای متفاوتی رو به اون بگن و جوانیش مصادف بشه با حال حاضر ایران.
    مطمئن باشید با دوگانگی ارزشی بزرگ میشه و صد درصد از نسل سوخته هست.
    گلشیفته در شرایطی متفاوت با من و امثال من بزرگ شده اون از نظر توانایی ها و شرایط به مراتب از من برتره.
    اما بازهم برهنگی اون دردی رو از بیچارگی ها و ظلمهایی که به زنان ایران میشه دوا نمیکنه.بلکه گزک دست آخوندا و حزب ملایی ها میده تا بیشتر واق واق کنن.

 • Yadi_sharifirad

  ریشه
  مشکل در خودمان و اجتما عی است که در آن زندگی میکنیم، و تا این ریشه را
  خشک نکنیم، اینگونه تهمتها واراجیف وجود خواهد داشت. وضع اجتماعی مملکت و
  آنچه را که با نام پاکی و درستی از طریق رسانه های گروهی و افراد دگم، کم
  سواد و مذهبی بخورد مردم داده شده است حرکت شجاع زنانی چون گل شیفته را
  تقبیح و لی نشان دادن بدن مردان را مخصوصا در زمینه های ورزشی تحسین
  میکنند! نا برابری اجتماعی و اختلاف حقوق
  زن و مرد درجا معه ما بزرگترین نشانه وجود بی عدالتی درکشور ماست. وگرنه چه
  فرقی دارد بین بدن حاجی عباس کرمانی و یا گل شیفته فراهانی؟ اولی حق
  دارد بدن زشت و پشم آلودش را در محرم نشان همه بدهد و لی گل شیفته حق ندارد
  بدن زیبایش را در معرض دید عموم قرار دهد. این یک حق فردی است و هرکسی حق
  دارد هر گونه که می پسند است از بدن، فکر، اندیشه ،باورو زبان ش استفاده
  کند. اگر وجدان آگاه و گروهی مردممان اندکی به حرکت در آید بسیاری از
  اینگونه مسائل و مشکلات ما نیز بدنبال آن حل خواهد شد. وجود زمینه های
  افکار عقب مانده اعرا ب در جامعه ما است که با عث انگیزش چنین برداشتی از
  حضور آزاد زنان در جا معه میشود. اگر امروزه آیتالله فلانی و یا قاضی
  گیلانی میتواند هزاران نفر را بخاطرا تها مات واهی زند ا ن و یا اعدام کند
  بدلیل سکوت ما بوده است. شاید دور از واقعیت نباشد اگر بگویم که تمام جا
  معه ایران در اجرای این احکام شریک بوده اند. و اگر اکنون طرفداران رژیم به
  ظرافت آزاد و حرکت یک زن جوان معترض میشوند به دلیل سکوت معنی دار ماست، و
  همه مادر این زمینه مسئولیم. بجزمعدودی از هموطنانمان بقیه ما مشمول
  شماتت و تو بیخیم که با سکوتمان اجازه دادیم ملت و مملکتمان بر سد به جائی
  که هستیم. امید وارم از خواب خرگوشی بر خا سته باشیم وبتوانیم برای باز
  پس گرفتن آزادیهای دزدیده شده مان متحد و وارد عمل بشویم. یا حق!!

 • Mujebzia

  این کاری گلشیفته شایسته یک دختر مسلمان نیست خدا توفیقش بدهد

 • Raha

  aghaye nasle sookhtte ki gofte shoma bayad tahskhis bedin chi dar shaane Iranian hast o chi nist?

  • نسل سوخته

   چون من هم یک ایرانیم و خودمو وطن پرست میدونم حق اظهار نظر دارم
   آیا شما با اینکه یه ایرانی در مورد چیزهایی که به نفع یا به ضرر مملکتشه اظهار نظر کنه مشکلی دارین.
   شاید شما هم مثل مسلمانان عقب افتاده و حقیر و پست با دموکراسی و اینکه هرکس نظر خودش رو بگه مخالفی؟؟؟؟

 • harki

  این کار خانم فراهانی اصلا جای تمجید وتعریف نداره
  ایشون اگه هنوز مسلمون هستند نباید پشت پا به ارزشهای اسلام بزنن و دل خیلی از کسایی که کمی از دین و اسلام حالیشون هست رو به درد بیارن

  و اگه هم نیستن و به درک که نیستن .. اعلام کنن تا مردم بدونن ایشون فقط بخاط اینکه مشهور بشن و با بازیگرای بزرگ هالیوود هم بستر بشن این کار رو کردن

  مطمئن باشید یه بچه مسلمون هیچوقت چنین کاری رو نمیکنه و هرکس هم از کار اون تعریف و تمجید کنه مطمئنن دست کمی از اون نداره …

  • افغانی

    جناب هرکی ! هرکی هم باشی بگو به ما : آن آخوند مسلمان  شیعۀ دوآتشه  در کنج مسجد با پسر بچۀ ۶ ساله کار لواط را میکرد آب از آب تکان نخورد  واسلامی هم درکار نبود با وجودیکه همۀ جهان فلم اورا از طریق یوتوب دیدند./ شما مسلمان های دوآتشه همیشه اینجوری هستید . از دیگران میبینید  واز خودرا نه.

   • harki

    خوبه خودت هم میگی … این کار اون اخونده هم مثل کار خانم فراهانی بوده … و مطمئن باش اون اخوند فقط لباس اخوندی تنش بوده …
    یه چیزی بهت بگم : حتی مسجد هم توالت داره …. می دونی یعنی چی ؟
    یعنی اینکه مسجد جایی به این پاکی یه قسمتیش هست که نجس هست !
    پس این دلیل نمیشه اگه یه اخوند یه خلافی میکنه به کل اسلام اهانت کنیم

    کمی به خودت بیا و ارزشهای اسلام رو زیر پا نزار

    • نسل سوخته

     راسش ما هروقت بچه بودیم و به زور مارو مسجد میبردن به جز بوی گند پا و آدمای کثیف و پیر و پاتال چیزی اونجا نمیدیدیم.
     حالا شما میگی مسجد جای پاکی هست!!!!!!!!!.
     ضمنا من با کار خانوم فرهانی موافق نبودم چون در این برهه از زمان و این که اینکارا به اسم تمام مخالفان رژیم تموم میشه و به نظر من برهنگی فرهنگ نمیاره همونطور که حجاب فرهنگ نمیاره.
     اما مقایسه کار گلشیفته با اون آخوند حرامزاده قابل مقایسه نیست.
     آخوندها ۲ دسته هستن یا احمقن یا حرومزاده پس دینی که مبلغینش یا احمقن یا حرومزاده هیچ گهی نیست.
     ضمنا من ندیدم افغانی حرفی از فرهانی بزنه؟کجا کار فرهانی رو با اون آخوند مقایسه کرده؟

 • A33wswsdssdn

  اسلام چی هست اصلا؟؟؟ بشاش به اسلام. بعدشم کی گفته اون مسلمون بوده. شخصا اعلام کرده؟؟ یا بهش به ارث رسیده؟؟

 • Prm

  نمیخوام در موردش قضاوت کنم. ولی همیشه به چشم یه ایرانیه ساده و نشون دهنده فرهنگ شرقی میشناختمش. ولی با این جوگیرشدنها دیدم بهش عوض شد. اینکار هرچی که بود، کلا تو فرهنگ شرقی جایی نداشت.

 • Bahram

   نظری دزباره ی کاری که خانم فراهانی کرده ندارم، چون آدم لیبرالی هستم و میگم که بدن خودش بوده و دوست داشته به دیگران نشون بده
  اما من با استفاده ی ابزاری از زن و به طور کلی انسان مخالفم؛ چه برای فروش کالا از انسان (به ویژه جنس لطیف) به عنوان ابزار استفاده بشه (که سودش هم میره توی جیب فلان سرمایه دار!) و چه برای کارهای دیگه.
  .
  به نظر من شان و مقام انسان خیلی بالاتر از این حرف هاست که از بدنش به عنوان ابزار استفاده کنن.
  ولی همونطور که گفتم اگه کسی خودش دوست داره این کار رو بکنه، بحثی در اون نیست. چون بدن خودشه

 • Davinchi

  من که دوست دارم نوک پستوناشو بلیسم . جلو شوهرش بیشتر حال میکنم

  • نسل سوخته

   از شوهرش جدا شده اما اگه قسمتت شدو پستوناشو خوردی خیالت راحت منم از پشت سر ترتیبتو میدم که حسابی حال کنی و بری واسه دوستات تعریف کنی

  • mamali

   Vali man ba sine hash aslan hal nemikonam

 • Babaak Hamedani

  مقاله خیلی خوبی بود از نویسنده تشکر میکنم حرکت  فیلسوفانه ،هنرمندانه و ماندگار گلشیفته هم حرف نداره

 • navid

  اگر این موضوع اینقدر جذاب و تابو شکنیست از نظر شما و نشان دهنده خستگی از پوششها و ظلمهای تبعیضیست اجازه بدهید مادر و خواهر و همسرانتان هم به همین صورت تابوشکنی بکنند. البته قصدم بی احترامی نیست ولی بازگشت به جهل و بربریت انسانهای نخستین چه تابوشکنی میتواند باشد؟

 • nader

  واقعا متاسفم واسه همچنین وب سایتی
  یه قول یاس . غیرت ایرانیا رو صاعقه زده

 • کیر کلفت

  حالا یکی اومده یه کسی داده و رفته این که ناراحتی نداره کس خودش بوده مگه شما فضول هستید گیر منم بیاد میکنم

 • Bahramپس از یورش اعراب مسلمان

  گلشیفته از زنان پیشرو زمان ماست.او با لخت شدن خود یک تابلو زیبای هنری به
  نمایش میگذارد.ٔبر خلاف مسلمانان معتقد که کوچکترین لختی بدن زن برایشان
  تحریک کننده است،انسانهای شرافتمند با دیدن آن عکس یک تابلو زیبای هنری به
  ذهنشان می‌گذرد.

 • Bahramپس از یورش اعراب مسلمان

  محمد در بیش از پنجاه بار با غیر مسلمانها طبق نوشتهٔ در تاریخ طبری که
  مورد قبول شیعه و سنی است شرکت کرده که بارها زخمی هم شده است.در آن جنگ‌ها
  اعراب با دل‌ و جان شرکت میکردند چرا که پس از کشتن مردان قبیله، زنان و
  پسر بچه‌ها ٔبر مردان مسلمان حلال و اموال غارتی یک پنجم سهم محمد و بقیه
  به جنگ جویان تعلّق میگرفت.پس از حمله اعراب در زمان عمر به ایران هزاران
  زن ایرانی در بازار‌های عربی بفروش رفتند، زن در اسلام مزرعه است مرد
  میکارد و زن آبستن و بچه مسلمان میریند.به امر خمینی به هزاران دختر باکره
  زندانی شب قبل از اعدام تجاوز کردند که به بهشت نروند.القأعده،طالبان،
  جمهوری اسلامی،همیه کشورهای اسلامی با آن قوانین ضدّ بشری شریعت‌شان جهان
  را به گوه کشیده اند و کوته مغز انی‌ هنوز در پی‌ اسلامند.و ناا بودی اسلام
  که چرا خانمی هنرمند سینه خود را باز کرده است؟