جنبش سبز، یا جنبش اسلامی اصلاح طلب ما را به کجا می برد؟ ۱۶

ما آن چه از اعلام تظاهرات ۲۵ بهمن می فهمیم، آنست که جنبش سبز می خواهد ما را به دروان اندیشمند و طلایی خمینی بازگرداند. آیا اینست خواسته مردم ایران؟

ما آن چه از اعلام تظاهرات ۲۵ بهمن می فهمیم، آنست که جنبش سبز می خواهد ما را به دروان اندیشمند و طلایی خمینی بازگرداند. آیا اینست خواسته مردم ایران؟

سایت کلمه تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۹۰ می نویسد که؛ «انتخابات آزاد مبنای تضمین اعمال حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی است». آیا هدف مردم ایران از انقلاب، بار دیگر رسیدن به اندیشه های امام خمینی است؟. آیاخیزش و تظاهرات میلیونی مردم در دو سال ۸۸-۸۹، دستگیری، شکنجه، مورد تجاوز قرار گرفتن، و کشته شدن جوانان کشورمان برای آن بود که به اندیشه امام خمینی باز گردیم؟!

آیا ما حتی یک خاطره خوب و انسانی از خمینی، آن پیرمرد عقده ای، ضد بشر، و جنایت کار داریم که موسوی و یال و کوپالش از جنبش اسلامی سبز می خواهند باردیگر ما را به آن دوران باز گردانند؟. آیا ما این چنین ملت خردباخته و کم استعدادیم که آرزویمان بازگشت به دوران جنایت بار خمینی است؟.

چه تفاوتی دوران خمینی با شرایط کنونی داشت؟. مگر نه این که سنگ زیر بنای همه این جنایت، غارتگری، چپاول، و ویرانی کشور، ورشکستگی اقتصادی، به ویژه از نظر فرهنگی و تاریخی را خمینی گذاشت؟. آیا روش و عملکرد خمینی با هیتلر متفاوت بود؟. مضافاً به این که هیتلر کشور خود را دوست می داشت، و کارهای آبادانی زیادی در آن کرد؟.

خامنه ای، رفسنجانی، مصباح یزدی، آیت الله یزدی، احمد خاتمی، و چند گله آخوندهای شکمباره و زنباره دیگر از کجا آمده اند؟. آیا اینها برگزیده و یاران گرمابه و گلستان خمینی نبودند؟ یک نگاه کوتاه به لحظه ای که خمینی وارد فرودگاه مهرآباد شد، همه این آخوندهای جنایت کار را در کنار او می بینیم. آیا وضع کنونی با دوران خمینی تفاوتی کرده است؟.

جنایت و کارهای ضد ملی و ضد فرهنگی که در دوران نزدیک به ده سال خمینی انجام گرفت، به مراتب از دو سده حکومت خامنه ای بیشتر بوده است.  خامنه ای نفر به نفر می کشد، ولی خمینی دسته دسته، و گروه گروه از مردم را می کشت. در حقیقت می توان گفت که عملکرد ضد بشری خمینی بود که دیگر آخوندها را به دنبال خود کشید و در مسیر کارهای ناشایست و کشتار مردم قرار داد.

این دو فرتور چهره انسان ها را پیش از انقلاب و پس از انقلاب نشان می دهد. موسوی و یارانش می خواهند مردم را به دوران خمینی بازگردانند. آیا اینست انقلاب جوانان ایران؟.

این دو فرتور چهره انسان ها را پیش از انقلاب و پس از انقلاب نشان می دهد. موسوی و یارانش می خواهند مردم را به دوران خمینی بازگردانند. آیا اینست انقلاب جوانان ایران؟.

برای نمونه چند کار زشت و جنایت بار خمینی که در دوران نخست وزیری موسوی انجام گرفت و ایشان نیز مسئول آنند، در اینجا یادآور می شویم:
۱- کشتار جمعی امیران و فرماندهان ارتش، نخست وزیر، فرهنگیان، و اهل پیشه و هنر.
۲- کشتار جمعی از هم میهنان کردستان.
۳- کشتار چندین هزار جوانان میهن پرست درون زندان ها.
۴- گروگان گیری ۵۴ دیپلمات آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز، پرداخت غرامت سنگین، و از بین رفتن آبرو و حیثیت ملی.

۵- انجام کارهای تروریستی در کشورهای گوناگون، و کشتن ایرانیان مخالف رژیم.
۶-اقدام به تخریب بناها و آثار تاریخی مانند تخت جمشید و آرامگاه رضاشاه.
۷- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس اسلامی که اکنون به یک زباله دانی چون فیضیه قم تبدیل شده است.
۸- برکناری استادان دانشگاه به وسیله حسین حاج فرج دباغ بی فرهنگ.

۹- بالاتر و بدتر از همه، دشنام دادن و بدگویی به صدام، و تحریک او به یورش به ایران بود. جنگ ۸ ساله خانمان براندازی که بیش از جوانان پاک سرشت میهنمان بر اثر خمپاره های دشمن، و یا در میان گل و لای از میان رفتند، میلیون ها دلار هزینه جنگ برخاسته از دیوانگی خمینی شد، و مملکت به ورشکستگی کشیده شد. آیا موسوی از روی ردم ایران خجالت نمی کشد که آن دوران پر از خون و آتش و جنایت را دوران طلایی می نامد؟.

مگر دوران خمینی با دوران حکومت هیتلر چه تفاوتی دارد؟. مگر جنایت ده ساله خمینی کمتر از جنایت های هیتلر بوده است؟. آیا هدف موسوی آن نیست که ما را به دوران زمامداری هیتلر بازگرداند؟

مگر دوران خمینی با دوران حکومت هیتلر چه تفاوتی دارد؟. مگر جنایت ده ساله خمینی کمتر از جنایت های هیتلر بوده است؟. آیا هدف موسوی آن نیست که ما را به دوران زمامداری هیتلر بازگرداند؟

یک نگاه کوتاه به سایت خبری کلمه ۲۲ دیماه نشان می دهد که این سایت با روزنامه های کیهان و اطلاعات رژیم و یا انقلاب اسلامی بنی صدر چندان تفاوتی ندارد. در این سایت، از فرهنگ و منش ایرانی خبری نیست. از گفتار جنایت کاری چون بهشتی که سپاه پاسداران را برای خمینی از آلمان به ارمغان آورد و  به حلق ملت ایران فرو کردند، و یا در وصف پیامبر اسلام و تولد او است. آیا یک سایت به اصطلاح سیاسی مانند کلمه می تواند مملو و سرشار از روضه خوانی و آخوند بازی باشد؟.

آیا این سایت که کمترین نشانه فرهنگ ایرانی در آن نیست گویای افکار ضد ایرانی و تازی پرستی رهبران جنبش سبز نیست؟ به عنوان نمونه مقاله اطلاع رسانی «افتتاح نمادین ۳۳ کتابخانه تخصصی امام خمینی در دانشگاه های کشور»، چه چیز را به ما یاد می دهد؟. کتابخانه تخصصی امام خمینی؟. آیا دانشگاههای ما آنچنان بی اعتبار و بی ارزش شده اند که در آن ها کتابخانه تخصصی، آنهم از آخوند ارتجاعی و بیسوادی چون خمینی الهام گرفته اند؟.

در جای دیگر از همین سایت، میرحسین موسوی در تاریخ ۲۱ دیماه می گوید: نگذارید دروغگویان و متقلبان پرچم دفاع از نظام اسلامی را از شما بربایند و نا اهلان و نامحرمان، میراث گرانقدر انقلاب اسلامی را که اندوخته از خون پدارن راستگویتان است از شما مصادره کنند.

آیا این پیام موسوی، چه رژیم و چه روش سیاسی را دنبال می کند؟. آیا ایشان خود را پرچمدار دفاع از نظام اسلامی نمی داند؟. موسوی از میراث گرانقدر اسلامی سخن می گوید. آیا ممکن است از خوانندگان ما، ما را راهنمایی کنند که این میراث گرانقدر اسلامی کدامست؟.

شاید منظور آقای موسوی، ساختن بیش از ۵۰ هزار مسجد و به وجود آوردن دهها امامزاده، ترویج خرافات، فالگیری، استخاره، سر کتاب باز کردن، جادوگری، و مانند آن باشد؟. آیا اسلام در کل از ۱۴۰۰ سال پیش تا کنون سوای کشتار بیرحمانه، تبعیض، خرافات، عقب گرد اجتماعی و مدنی، ویران کردن شهرها و ساختمان ها، میراث دیگری به جای گذاشته است؟!.

 با آمدن خمینی به ایران، مردمی که دارای زندگی نسبتاً خوبی بودند، عموماً خاکستر نشین و به گدایی کشانده شدند. از آن جا که آخوند طبعاً گداپیشه و گدازاده است، اکنون که برخر مراد سوار است، ملتی را به گدایی واداشته است. موسوی باید این تصویر ها را ببیند که خود او هم مسبب آنها بوده، و خجالت بکشد.

با آمدن خمینی به ایران، مردمی که دارای زندگی نسبتاً خوبی بودند، عموماً خاکستر نشین و به گدایی کشانده شدند. از آن جا که آخوند طبعاً گداپیشه و گدازاده است، اکنون که برخر مراد سوار است، ملتی را به گدایی واداشته است. موسوی باید این تصویر ها را ببیند که خود او هم مسبب آنها بوده، و خجالت بکشد.

آیا انتخاب واژه «سبز» خود یک نوع سر سپردگی به رژیم آخوندی و دنباله گیری آن نیست؟. آیا هم میهنان ما هنوز به این نتیجه نرسیده اند که هدف جنبش سبز نگهداری کامل رژیم اسلامی و تنها جا به جا شدن بعضی چهره ها خواهد بود؟.

آیا افرادی چون کدیور، عبدالعلی بازرگان، معصومه قمی، حسین حاج فرج دباغ که با عوامفریبی نام خود را به سروش تغییر داده، ویا ۷۲ تن شهیدان زنده وابسته به لبنان و فلسطین و عده ای که در پس پرده جنبش سبز را اداره می کنند و کسی از هویت آنان آگاهی ندارد، مورد خواست مردم ایران است؟. آیا وقت آن نرسیده که هم میهنان جوان ما با هوش و درایت خود، این گروههای وابسته به رژیم اسلامی را کنار گذاشته، و با دوری از این تازی پرستان، در پی بازگشت به فرهنگ و ملیت خود باشند؟!.

 • فرصت طلب

  فضول برو مقاله تو که بر علیه رضا پهلوی نوشته ای پاک کن شاید در حکومت آینده دربان توالت رضا شاه بشوی!
  فرصت طلب

  • برو مردک ، خجالت بکش، رضا پهلوی هنوز کمترین اعتبار میان مردم ایرانی ندارد. آنهم به خاطر مزدوران و چاپلوسانی مانند شما که دور او را احاطه کرده اید…

 • سطحی بودن این نوشته  فقط یک طرف ماجرا است.

  مساله وقتی خطناک می شود که جنایات هیتلر (کشتن میلیون ها یهودی و غیر یهودی) با جنایت خمینی مقایسه و خواسته یا نا خواسته کوچک جلوه داده می شود. بیچاره خواننده ای که باورش می شود.

  • مردک، حالت از آنچه در سیات لعنتی کلمه نوشته شده، به هم نخورد؟. ما از سایت کلمه گرفتیم . حال، شما اگر نوکری  این تازی زاده ها را پذیرفتی به خودت مربوط است

   •  چرا اتفاقن حالم از بیانیه کلمه بهم خورد، خانم یا آقای محترم.

  • خمینی بهتر از هیتلر بود؟ چرا دلیل شما چیست؟ خمینی اگر قدرت هیتلر را داشت همه دنیا را به آتش می کشید

   •  در ایرانِ خمینی آن بلایی که سر یهودی ها در آلمان هیتلر آمد، نیامد. آن “اگرش” را نه تو دانی و نه من. پس احتمالن شما از وقایع هولوکاست خبری ندارید.

    در ضمن شما در برخورد با منتقدتین خود در حد کیهان عمل می کنید. بروید کتاب بخوانید تا مجبور نباشید همواره از فحاشی استفاده کنید، بلکه از استدلال. مطمئن باشید در آن صورت از شما حمایت خواهم کرد. موفق باشید.

 • yek sabz

  حالم بهم خورد از این همه کینه و حماقت

 • Nikolas-jack

   sabzhaye eslami eshali ridid korid ya inkeh boye gandetoooon eine reza damagh nist !??? kesaftha jereton midim hamatono bezodi marg bar rejim jomhori kasife eslamieshali zendeh bad aksariyate khamoshe bidare zelzeleh iran zamine aryayi zartoshtiiiiiiiiiiiii ……………. Felan

 • فرصت طلب

  فضول جان منظورم مقاله های قبلی علیه رضا پهلوی !!
  چطور شد یکبار رنگ عوض کردی!و رضا پهلوی خوب شد!
   مثل اینکه دیدی کفه ترازو شاید میخواهد به سمت رضا پهلوی سنگینی کند!
  فرصت طلب

 • Asal4982

  مقاله ی شما کاملا بی منطق بی دلیل و ساخته ذهن پوک شماست و مملو از نژاد پرستی و کینه توزیست-نمیخوام از کسی یا گروهی حمایت کنم ولی شما غلط میکنید میگید اسلام در این ۱۴۰۰ سال غیر از ویرانی چیزی نداشته بدبخت قبل از اسلام مردم زندگی حیوانی داشتن حتی اروپاییان از فرهنگ اسلام تاثیر گرفتند-یه نمونه کوچک: قبل اسلام اعراب جاهلی دختران را زنده به گور میکردند ایرانیان با دختر خواهر و مادرانشان ازدواج میکردند و …….

  • نسل سوخته

   واقعا احمقی که میگی ایرانیا با مادرشون ازدواج میکردن.بعد از اسلام چی شد؟؟؟؟؟؟؟ اینکه اسلام عاشق برده داری تجاوز کشتن سنگسار هست اینها پیشرفته؟؟؟؟؟؟
   خاک تو سر هرکس که به اندازه تو نادونه
   نویسنده سایت داره راجع به ایرانیا حرف میزنه و ظلمهایی که بهشون شده
   اونوقت یه آدم خودفروخته ای مثل تو بهش میگه نژاد پرست.
   ننگ بر شما اعراب وحشی و ننگ بر طرفداران اعراب که جز حماقت و وحشیگری چیزی نمیدانند.

 • Behnam Reporte

  moteasefam baraye in site va tahajoresh yekam motlae be jaye fohsh dadan be montaghedinet bad nist!!!

 • Sfmewk

  به تو میگن ساندیس خور..!
  اخه بد بخت تو اگه  عقل داشتی  یا ایرانی بودی طرف داری این انارو نمیکردی

 • mary

  واقعا اینقد بچه اید که فحش میدید؟هنوز نفهمیدید چه خاکی بر سر هممون شده؟مشکلتون شاه خوبه یا خمینی؟کم کمش چشاتونو وا کنید ببینید که اگه شاه دیکتاتور بود که بود لااقل مردم کش نبود.الانم که…. خیلی خری اگه نمیبینی ………

 • Mahsaarmin43

  باید بگم خدمت تمام کسانی که به این سایت مراجعه میکنند و نظر میدن , اگر راست میگین و واقعا میخواین یک ایرانی اصیل باشین پس مثل پادشاه بزرگ ایران (کوروش کبیر) به همه اقشار و با هر مذهب و دیدگاهی احترام بگذارین
  فرقی نمیکنه کسی یهودی باشه یا مسیحی یا مسلمون مهم اینه که انسانن و هر انسانی قابل احترامه
  پس خواهش میکنم از نویسنده این سایت که اگر مشکلات سیاسی ایران را مورد بررسی قرار میدن خواهشن دیگه به اعتقادات مردم توهین نکنن
  اکثر مردم ایران شیعه هستن و اعتقاداتشون براشون اهمیت داره
  وقتی به اسلام توهین میکنین اصلا انتظاری نداشته باشین که از دیدگاه و نظر شما استقبال بشه