اصلاح طلب پیرو مکتب امام جعفر صادق است. برای شناخت خط فکری یک اصلاح طلب، بهتر است با این ملا بیشتر آشنا شوید ۳

اگر از اصلاح طلبانی چون ملا کدیور، گنجی، حسین حاج فرج دباغ، معصومه قمی، عبدالعلی بازرگان، آخوند اشکوری، میر حسین موسوی، و ۷۲ تن شهیدان زنده وابسته به فلسطین و لبنان، و بسیاری از آنهایی که در پس پرده جنبش سبز را رهبری می کنند و ملتی را سرگردان به دنبال نخود سیاه فرستاده، و به ریش آنان می خندند و کسی نام آنها را به درستی نمی داند، بپرسید: « شماها پیرو چه مکتبید، بی تردید  و بی درنگ همه آنان خواهند گفت؛ پیرو مکتب امام جعفر صادق».

حال، اگر بپرسید قبله شماها کجاست: در صورتی که تظاهر نکنند و دروغ نگویند، خواهند گفت؛« قبله ما فلسطین و لبنان است». سوای این، هرچه بگویند، دروغ، تظاهر، و حقه بازی آنها است. آخر دیگر رژیم و وابستگان آن عربستان سعودی را هم قبول ندارند، تا آن جا که نقشه قتل سفیر عربستان در آمریکا کشیدند و پیش از آن که اجراء کنند، نقش بر آب شد و از آن تاریخ تا کنون، رژیم اسلامی در حال رشوه داند، و چاخان کردن، برای ماست مالی نمودن گندکاری خود است.

این خانم با لباس و مد امروزی یکی از اهالی شمال تهران و بی تردید از ثروتمندان است. حال چرا از رژیم اسلامی و ۲۲ بهمن طرفداری می کند، جای پرسش است؟. یقیناً منافع سرشاری برای این خانم  در بردارد. وقتی نفع رژیم در میان باشد، حجاب و اسلام و هرچیز دیگر به معنا و بی مورد است. حتی اگر این خانم لخت به خیابان می آمد و فرتور خامنه ای جنایتکار را در دست داشت، مورد اعتراض قرار نمی گرفت.

این خانم با لباس و مد امروزی یکی از اهالی شمال تهران و بی تردید از ثروتمندان است. حال چرا از رژیم اسلامی و ۲۲ بهمن طرفداری می کند، جای پرسش است؟. یقیناً منافع سرشاری برای این خانم در بردارد. وقتی نفع رژیم در میان باشد، حجاب و اسلام و هرچیز دیگر به معنا و بی مورد است. حتی اگر این خانم لخت به خیابان می آمد و فرتور خامنه ای جنایتکار را در دست داشت، مورد اعتراض قرار نمی گرفت.

از این روی، برای بهتر شناختن یک اصلاح طلب، باید با مرشد و پیشوای او، امام جعفر صادق آشنا شویم. اگر از ۱/۵۶ هزار میلیون مسلمان در پهنه گیتی پرسش شود امام جعفر صادق کی بود؟، آنان به یاد نمی آورند و در پاسخ می گویند: «لابد پیشنماز یکی از مسجدهاست. حال، کدام شهر و چه مسجدی؟، من نمی دانم». اگر برایش توضیح دهی که علی ابن ابیطالب فرزندی به نام حسین داشت که در کربلا برسرخلافت بایزید به جنگ پرداخت و کشته شد، و از او پسری به نام علی، معروف به علی بن الحسین به جای ماند. از او هم فرزندی ماند به نام محمد باقر. بنابراین، امام جعفر صادق، فرزند محمد باقر است.

حال، آیا در کتاب های دینی اتان نخوانده اید که این بابا، یعنی امام جعفر صادق دریای علم و دانش بوده و از چهار گوشه جهان برای یادگیری به پیش او می آمدند؟. این جمعیت قریب به اتفاق همه مسلمانان جهان خواهند گفت که علی خلیفه چهارم، در کارش چندان موفق نبود، و در دوران کوتاه خلافت او، مردم در تنگدستی، فقر، و آشوب می زیستند، و مطابق نوشته های تاریخ، عموماً از او ناراضی بودند، تا آن که ابن ملجم یکی از مسلمانان مشهور و نامی، به زندگی او پایان داد. فرزندان بعد از او هم عموماً گمنام و بیکاره بودند، و برای نیازهای مادی خود همواره دست به دامان خلیفه های اسلامی می شدند. از آنان هرگز چهره شناخته شده دانش و یا عبادت و پاکدامنی دیده نشده است.

خانمی بازهم با پوششی گرانقیمت و چکمه به پا، نموداری از ۵۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر نیست. البته حاتم بخشی رژیم و درآمدهای سرشار میلیونی عده ای با وجود این رژیم، خط فقر نمی شناسد. این گونه زنان جنایتکار، بیش از ۵۰ میلیون مردم درمانده و فقیر را با منافع بادآورده خود معامله می کنند.

خانمی بازهم با پوششی گرانقیمت و چکمه به پا، نموداری از ۵۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر نیست. البته حاتم بخشی رژیم و درآمدهای سرشار میلیونی عده ای با وجود این رژیم، خط فقر نمی شناسد. این گونه زنان جنایتکار، بیش از ۵۰ میلیون مردم درمانده و فقیر را با منافع بادآورده خود معامله می کنند.

آنچه را رژیم غیر مردمی ایران به وسیله مزدوران خود در صفحه ویکپیدیا گنجانده و به حلق شیعیان خردباخته و ناآگاه فرو می کند، آنست که امام جعفر صادق دانشمند کم نظیر در زمان خود بوده است. آنچنان از این آخوند تازی نژاد ستایش و تمجید می کند که؛ نیکلاس کپرنیک، اینشتن، فیثاغورث، ابن سینا، خیام، خواجه نصیرالدین طوسی، دکارت نیوتون، گالیله، گراهام بل، ماری کوری، خوارزمی، هشترودی، دکتر حسابی، علی جوان، استیون هاوکینگ، و جمیع دانشمندان جهان، انگشت کوچک این آخوند شیعه به شمار نمی آیند.

از نظر پاکدامنی و پرهیز و عبادت هم این شیخ، فتوکپی جد بزرگوار خود محمدابن عبدالله است. البته فضل و مرتبتی که برای محمدابن عبدالله بر شمردند، یکی از گول خوردن و تهی بودن مسلمانان است که به زندگی و کارهای این فرد آشنایی نداشتند، و گوش شنوایی برای شنیدن حقیقت ها، و خرد درک آن را ندارند. در مورد جمعیت کم شیعیان که به این خرافات پای بندند، و چشم و گوش و مغز خود را کاملاً بسته اند تاهرگز آنها را از دست ندهند، از مسلمان اهل تسنن، به مراتب ناآگاهتر و بی سوادترند.

حال، اگر خوانندگان ما کتاب حلیت المتقین را بخوانند با انواع دستورات علمی امام جعفر صادق آشنا می شوند. برگهای ۱۳۰-۱۴۱، افاضات این دانشمند کم نظیر در مورد آداب زفاف و مجامعت را خواهید یافت. برای روشن شدن افکار شما و آشنایی با این پیشوای شیعیان، به ویژه اصلاح طلبان، در این جا چند مورد کوتاه آن را یاد آور می شویم:

۱- حضرت صادق فرمودند که جماع در اول، میان، و آخر ماه موجب سقط فرزند می شود، و اگر فرزندی به وجود آید، یا دیوانه است، و یا بیماری صرع دارد.
۲- اگر درهنگام جماع سخن بگویید، فرزندتان لال به دنیا می آید.همچنین به فرج زن نگاه نکنید که فرزندی کور به دنیا خواهد آمد….
۳- اگر با کنیزی جماع کنید و پیش از غسل بخواهید با کنیز دیگری جماع کنید، باید وضو بسازید. حضرت صادق وطی کردن با کنیزها را هم شرعی و حلال می دانند.

در این ویدیو، بهرام مشیری شخصیت کاذب و دروغین جعفر صادق که به غلط به عنوان دانشمند و عالم بزرگ نزد شیعیان خردباخته شناخته شده را با بیانی دلپدیر و استدلالی منطقی به بینندگان معرفی می کند.

حال، کنیزها چه کسانی بودند؟. دخترانی که همه ساله از ایران جمع آوری می کردند و با زور و اجبار به مدینه می فرستادند. رژیم اسلامی هم در سال های اول انقلاب، گروه زیادی از دختران ایران را به عنوان کار و استخدام، کشتی به کشتی به کشورهای عرب کناره خلیج فارس فرستاد. این دختران بی خبر از همه جا، میان شیخ های عرب دست به دست شدند، و چون روی بازگشت به میهن نداشتند، در همان کشورها به روسپیگری پرداختند. آنهایی هم که به ایران بازگشتند و روی برگشت به میان بستگان خود نداشتند، به حالت روسپی خیابانی در آمدند، و گهگاه، کلانتری ها آن ها را جمع آوری کرده، پس از دست به دست کردن میان خود و فرماندهانشان، سر انجام آنان را به خانه های عفاف فرستادند.

نظیر اینگونه افاضات و مشابه آن، در همه مورد حیات و زندگی از امام جعفر صادق، در رساله ها، و بیشتر کتاب های شیعه چاپ مکتب آخوندها به حد فراوان دیده می شود. توضیح المسائل، پرسشهایی از کلینی تا خمینی زنده یاد شجاع الدین شفا، و تشیع و قدرت در ایران نوشته دکتر بهزاد کشاورزی، به خوبی و با استناد به اسناد تاریخی نشان می دهند که چگونه کشورما از زمان شاه اسماعیل صفوی به ناچار تغییر مذهب داد، و از مذهب تسنن، به مذهب جعلی، خرافاتی، دروغین، و بی اساس شیعه رسید..

اکبر گنجی و کدیور، دو خردباخته اسلامی، و اصلاح طلب جنبش سبزند که نمی خواهند دست به ترکیب رژیم بخورد. گنجی در آخرین سخنرانی انحرافی و حقه بازی خود به خردباختگان ایرانی مژده می دهد که اگر آمریکا وارد جنگ با ایران شود، هم ایران، و هم آمریکا هردو از بین می روند. این یک شارلاتانی ویا سبک مغزی است. اوضاع تکنولوژی و محاسبات آمریکا  به ویژه استفاده از مسیر یابی لیزهایی که یک میلیمتر هم اشتباه نمی کنند، هم اکنون آن چنان پیشرفته است که می تواند از فاصله دور و بالا هدف های کوچکی را نشانه رود، بدون آن که درگیر جریان شود.

اکبر گنجی و کدیور، دو خردباخته اسلامی، و اصلاح طلب جنبش سبزند که نمی خواهند دست به ترکیب رژیم بخورد. گنجی در آخرین سخنرانی انحرافی و حقه بازی خود به خردباختگان ایرانی مژده می دهد که اگر آمریکا وارد جنگ با ایران شود، هم ایران، و هم آمریکا هردو از بین می روند. این یک شارلاتانی ویا سبک مغزی است. اوضاع تکنولوژی و محاسبات آمریکا به ویژه استفاده از مسیر یابی لیزهایی که یک میلیمتر هم اشتباه نمی کنند، هم اکنون آن چنان پیشرفته است که می تواند از فاصله دور و بالا هدف های کوچکی را نشانه رود، بدون آن که درگیر جریان شود.

حال، که خوانندگان ما با امام جعفر صادق پیشوای شیعیان، و مرشد اصلاح طلبان آشنا شدند، بدانند چه کسانی هم اکنون بر ما حکومت می کنند، و چه کسانی از جنبش سبز، یعنی اصلاح طلبان مریدان امام جعفر صادق، می خواهند جای خامنه ای و آخوندهای وابسته به رژیم را بگیرند و وانمود کنند که در حال اصلاح مملکتند.

ما در گذشته گفتیم، بازهم یادآور می شویم، اگر می خواهید ایران به دست ایرانی، و با حفظ تاریخ، آیین، و فرهنگ این کشور اداره شود، و قومیت های ایرانی، و دیگر باوران، با هم، هم وزن، هم سنگ، و هم نیرو باشند، باید و لازمست اعضاء رژیم، نخست ایرانی باشند، سپس مسلمان، ویا غیر مسلمان. چون مسلمان ایرانی، همان اصلاح طلب است که مملکت و هستی آن را به تازیان باج می دهد. زیرا نخست بدانان اعتقاد و باور دارد، تا کشور و مردم خود. از این روی، یک اصلاح طلب، وابسته به امام جعفر صادق و دیگر گداهای تازی که همچنان کشور ما را غارت می کنند، نمی تواند و نمی خواهد برای مردم و کشور ما کاری انجام دهد.

 • Sf_jan

  مطالب شما به قدری بی ارزش و سطحی و عوام فریبانه است که ارزش خواندن هم ندارد شما از وهابی ها هم بدترید 

 • سمیرا

  چراانقدر مغلطه میکنید؟؟؟ما الان از کارهای سیاسی مملکت سر در نمیاریم بعد شما از قرن ها پیش با اطمینان حرف میزنید؟؟من نه طرفدار دولتم نه کارهاشونو قبول دارم ولی نباید اسلام رو با مسلمون ها سنجید.
  در ضمن هیچ جای دنیا عدالت وجود نداره حالا چه مسیحی چه مسلمان.بهتره هرکسی با عقل خود مسیرشو انتخاب کنه!

 • موشه مارین

  خیلی مسخره بود
  یه بچه کلاس اولی از شما بهتر میتونه حرف بزنه.این اراجیف رو از کجای مامانتون درآوردید.آخه چقدر خنگید شما برای خودم متاسفم که وقتم رو برای خوندن مطلبتون حروم کردم. زود باشید بابت این اتلاف وقت من عذرخواهی کنید