چرا اصلاح طلب نیستم؟ ۲۴

پس از نگاشتن ده ها مقاله در راستای نقد و به چالش کشیدن اصلاح طلبان، جنبش سبز، شورای هماهنگی راه سبز امید، فیسبوک بیست و پنجم بهمن، سایت جرس و کلمه و… نگارنده بر آن است تا در طی این مقاله، چکیده ای از تمام گفتارهای پیشین را یاد کرده و به خواننده توضیح دهد که چرا اصلاح طلب نیست و به چه دلایلی اصلاح طلبی را در این برهه از زمان، پوچ ترین و بی محتوا ترین حزب سیاسی سراسر تاریخ می داند.

۱- اصلاح طلب نیستم چرا که اصلاح طلبی را نقطه مقابل آزادی خواهی و استبداد ستیزی می دانم و بر این باورم که یک انسان با شرف که خواستار آزادی است، هیچگاه بر سر جان و مال و ناموس و دارایی هم میهنانش سر میز معامله نمی نشیند و با دیکتاتور هم سخن نشده و حاضر نیست به هستی هم وطنان خود برای پیشبرد اهداف حزب سیاسی اش چوب حراج بزند.

همانند آنچه که در فرتور می بینید، اصلاح طلبان همواره حامی و پشتیبان رژیم ستمگر حاکم بوده اند و اگر گاهن اعتراضی کرده اند، نه به خاطر جان و زندگانی مردمان که بابت نگرانی از آینده خودشان و رسیدن به پست و مقام بوده است.

همانند آنچه که در فرتور می بینید، اصلاح طلبان همواره حامی و پشتیبان رژیم ستمگر حاکم بوده اند و اگر گاهن اعتراضی کرده اند، نه به خاطر جان و زندگانی مردمان که بابت نگرانی از آینده خودشان و رسیدن به پست و مقام بوده است.

۲- اصلاح طلب نیستم چرا که آرزویم بازگشت به دوران طلایی خمینی نیست؛ چگونه انسانی که خواستار رهایی میهنش و مردمانش از چنگال استبداد و دیکتاتوری مذهبی است و رویایش برقراری حکومتی مردمی و سکولار می باشد می تواند در راستای بازگشت جامعه اش به دوران خمینی خونخواری باشد که کم ترین ارزشی برای جان و هستی مردمان قائل نبوده و از کشته ایرانیان مبارز، پشته ها ساخته بود؟.

۳- اصلاح طلب نیستم چون به آزادی به معنای راستین اش باور دارم؛ چگونه امکان دارد شخصی که معتقد به آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی اجتماعی شهروندان، آزادی ادیان و به طور کلی آزادی بی قید و شرط می باشد، دنباله رو اصلاح طلبانی شود که خواستار حکومت اسلامی اند و از دیدگاه ایشان همجنسگرایان و دگر اندیشان و روشنفکران باید زندانی، شکنجه و کشته شوند و هیچگونه اعتراض و مخالفتی را بر نمی تابند؟.

۴- اصلاح طلب نیستم چون خواهان نظامی سکولار دموکرات هستم که در آن تمامی شهروندان، با هر باور و دیدگاهی و با هر دین و مسلکی، از حق سخن گفتن و اظهار عقیده های شخصی شان برخوردار باشند و قانون برای همه به طور یکسان اجرا شود و عدالت اجتماعی شامل حال یکایک هم میهنانم باشد نه فقط آقازاده ها و خواصی که در طی این سه دهه ننگین، همواره بر گرده مردم سوار شده و حق ایشان را خورده اند. من خواهان حکومتی دموکرات هستم که در آن، مسئولین مملکت در یک انتخابات عادلانه، توسط مردم انتخاب شوند و مردم حق بازخواست ایشان را داشته باشند و نمایندگان مردم در مجلس، شجاعت و شرف لازم را برای مورد بازخواست قرار دادن و در نهایت عزل مسئولینی که مردم مخالفشان هستند را داشته باشند.

من خواستار حکومتی سکولارم که در آن دین و باورهای دینی، کمترین نقشی در فضای سیاسی-اجتماعی کشور نداشته باشند و آموزه های نادرست دینی از سیستم آموزشی کشور حذف گردند و هر کسی، دین و باورهای شخصی اش را در چهارچوب خانه اش حفظ کند و همچنین حقوق روحانیون و حوزه های علمیه و مساجد و هر مکان مذهبی دیگر، از سرمایه ملی قطع شود و آخوند های تن پرور، مجبور شوند که شغلی به غیر از گدایی و روضه خوانی پبشه کنند و به سربار اجتماع و مردم بودن، پایان دهند.

۵- اصلاح طلب نیستم چون حس تمامیت خواهی و انحصار طلبی در من وجود ندارد؛ اصلاح طلبانی که از هر شیوه و نیرنگی استفاده کرده و می کنند تا هر خیزش و جنبش مردمی را به نام خود مصادره کنند و حتی در این راه به جانباختگان بی گناهی چون ندا آقاسلطان هم رحم نکردند و ندایی که هرگز در انتخابات شرکت نکرده بود را هم جزء شهدای جنبش سبزشان به مردم معرفی کردند تا از جسم بی جان نداها، برای خود اعتبار و آبرو کسب کنند، انحصار طلبانی هستند که با اینکه جنبش مردمی ایرانیان را در طی دو سال گذشته به بیراهه کشیدند و آب سردی بر آتش برخاسته از خیزش مردمی ریختند، اما با بی حیایی و پر رویی تمام، خود را مالک جنبش مردمی دانسته و ایرانیان را به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم کرده اند.

فرتور یکی از پوسترهای تبلیغاتی آقای موسوی را نشان می دهد. فرتور نمایانگر وابستگی و دلبستگی آقای موسوی به خمینی ملعون و همچنین خواسته و ماهیت واقعی اصلاح طلبان که همانا گام برداشتن در راستای آرمان های خمینی است، می باشد.

فرتور یکی از پوسترهای تبلیغاتی آقای موسوی را نشان می دهد. فرتور نمایانگر وابستگی و دلبستگی آقای موسوی به خمینی ملعون و همچنین خواسته و ماهیت واقعی اصلاح طلبان که همانا گام برداشتن در راستای آرمان های خمینی است، می باشد.

نگارنده بر این باور است که ایرانیان چون رنگین کمان می مانند و از اقشار مختلف با دیدگاه های سیاسی متفاوت تشکیل شده اند و تقسیم ایشان به دو دسته خودی و غیر خودی، عملی نکبت بار و ضد میهنی است. اصلاح طلبان مانع اتحاد مردم ایران زمین در طی چندین سال گذشته شده اند و همواره با نیرنگ و عوام فریبی، احزاب سیاسی دیگر را به جان یکدیگر انداخته و خود به غارت سرزمین و چپاول مردم بینوای ایران و معامله و مماشات با ولایت فقیه پرداخته اند.

۶- اصلاح طلب نیستم چون خمینی را جنایتکاری سیاه دل می دانم؛ اصلاح طلبانی که خمینی و آرمان های وی را سرلوحه زندگی های خفت بار خویش قرار داده و از خمینی خونخوار به عنوان پیر جماران و انسانی وارسته و بزرگوار یاد می کنند و تمامی تلاش شان، بازگشت به دوران طلایی خمینی است که اعدام های سال های ۶۷ – ۶۸  در آن زمان رخ داده و هزاران هزار ایرانی با شرف و مبارز در طی آن سال ها قتل عام شدند؛ نقطه مقابل باور های انسان دوستانه و میهن پرستانه هر ایرانی با وجدان و با شرف هستند.

۷- اصلاح طلب نیستم چون به برابری زن و مرد ایمان دارم و خواستار دفاع از حقوق بانوان هم میهنم هستم؛ اصلاح طلبانی که به اسلام پایبندند و از دید ایشان زنان ناقص الخلقه هستند و از نظر عقلی نصف مردان هستند و شهادت دو زن در دادگاه های اسلامی ایشان، برابر شهادت یک مرد است و دیه یک زن، برابر با دیه بیضه چپ یک مرد است؛ سمبل ارتجاع، عقب افتادگی و جهالت هستند و مایه ننگ و خجالت تمامی آزادی خواهان می باشند و یک انسان با شرف، هرگز دنباله رو حزبی با چنین دیدگاه های زن ستیزانه و ضد انسانی نخواهد بود.

فرتور محسن کدیور اصلاح طلب مشهور و یکی از اعضای اتاق فکر جنبش سبز در لندن را نشان می دهد، ایشان بدون کوچکترین واهمه ای اعلام کرده اند که همجسنگرایان طبق دستور قرآن باید کشته شوند، به راستی اصلاح طلبان ارتجاعی ایران را می خواهند به کجا ببرند؟

فرتور محسن کدیور اصلاح طلب مشهور و یکی از اعضای اتاق فکر جنبش سبز در لندن را نشان می دهد، ایشان بدون کوچکترین واهمه ای اعلام کرده اند که همجسنگرایان طبق دستور قرآن باید کشته شوند، به راستی اصلاح طلبان ارتجاعی ایران را می خواهند به کجا ببرند؟

۸- اصلاح طلب نیستم چون بر این باورم که قانون اساسی اسلامی ایران، باید از نو نوشته شود و قانون فعلی ضد انسانی و عین ارتجاع است؛ اصلاح طلبان مدافع قانون اساسی اسلامی نوشته خمینی هستند و در تمامی بیانیه ها و سخنرانی های شان، هدف شان را اجرای بدون تنازل قانون اساسی اعلام کرده اند؛ قانونی که در آن یک پدر، حق کشتن فرزند خویش را دارد.! چگونه یک انسان با سواد و با شعور، می تواند خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی باشد که در آن زن به دلیل داشتن رابطه جنسی، محکوم به سنگسار است؟.

۹- اصلاح طلب نیستم چون از دیدگاه من، سگ زرد برادر شغال است؛ چگونه یک فرد وارسته میهن دوست می تواند دنباله رو افرادی چون موسوی و خاتمی و صانعی و کروبی و… باشد که دست شان تا به زیر گردن به خون بهترین جوانان این مرز و بوم آغشته است؟ . موسوی و احمدی نژاد هر دو به ولایت فقیه التزام دارند و به قوانین اساسی اسلامی حکومت فعلی، پایبندند و وجود ولی فقیه را برای رهبری و هدایت کشور لازم و حیاتی می دانند. موسوی در دوران نخست وزیری اش جوانان را زندانی، شکنجه و کشته است؛ امروز احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اش همان کارهای ضد انسانی را انجام می دهد، فرق میان این دو چیست؟.

۱۰- اصلاح طلب نیستم چون به قول زنده یاد صادق هدایت: “جایی که منجلاب گـُه است دم از اصلاح زدن خیانت است، اگر به یک تکه آن انتقاد بشود قسمتهای دیگرش تبرئه خواهند شد؛ تبرئه شدنی نیست، باید همه‌اش را دربست محکوم کرد و با یک تیپا توی خلا پرت کرد، چیز اصلاح شدنی نمی‌بینم.” به راستی من نیز چیز اصلاح شدنی در این حکومت خرافات گستر و جهل پرور و ستمگر نمی بینم. همه جای آن را گند و کثافت و خون برداشته است و تمامی مسئولینش خون مردم را در شیشه کرده اند و چون زالو، هستی و دارایی مردمان را می مکند. کدام بخش از این مملکت زهوار در رفته و رو به زوال درست و نیکوست که بتوان آن را نگاه داشت و بقیه را اصلاح کرد؟. این خانه از پایه ویران است و چیز اصلاح شدنی وجود ندارد.

 • میرزا

  شما داری مغلطه میکنی،یک نمونه اش مقایسه احمدی نژاد و موسوی است.میگویی موسوی در دوران نخست وزیری اش جوانان کشور را زندانی ،شکنجه کرده این یک تهمت است وباید برایش مدرک بیاوری.من منکر سیاه بودن سال های اول انقلاب نمیشوم ولی این سیاهی بیشتر از جو انقلاب زده ی کشور نشئت میگرفت.آقای ابراهیم نبوی در یک مقاله حرف جالبی زدند که گویا ما فراموش کردیم مردم ما ما فریاد میزدند اعدام باید گردد.
  شما خیلی به سبک رجانیوز و با کلی بافی غیر مستند سعی در محکوم کردن اصلاح طلبان را داری گیر دادی به یک جمله موسوی که بازگشت به دوران طلایی!!چرا این حرفش که مردم اصلند وما حق تحمیل به مردم نداریم رونمیگویی یکبار.چون هیچ کدام از نقد های شما منصفانه نبوده به شخصه به انگیزه ی شما برای این همه حمله به جنبش سبز وشخصیت های اصلاح طلب شک دارم!
  آدم مشکوک می شود نکند میخواهی شر جنبش سبز را از سر ولایت باز کنی؟؟؟

  • Sarnia

    شما برای دیدن سند و مدرک در باره کشتارهای رژیم از جمله کشتار ۶۷،
   میتوانید سری به قبرستان خاوران بزنید. خواندن خاطرات منتظری هم بد نیست و
   با آوردن اسناد و مدارک بیشمار، به آگاهی شما یاری میرسند.

   در مورد کشتارهای سالهای ۶۰، کافی است که به روزنامه های ان زمان رجوع
   کنید. ضمنا سری هم به روزنامه “جمهوری اسلامی” ارگان حزب جمهوری اسلامی
   بزنید و نقش این روزنامه را در بسیج چماقداران بر علیه احزاب و سازمانهای
   مخالف و دگر اندیش ببینید. نگاهی هم به صفحه آخر بکنید تا نام نامی سردار
   خاوران، نخست وزیر محبوب “امام”، تئوریسین “بازگشت به دوران طلایی امام”،
   موسوی جنایتکار ببینید. در مورد جنایات رژیم، خوشبختانه چیزی که زیاد است،
   سند و مدرک است.

  • Sarnia

    شما برای دیدن سند و مدرک در باره کشتارهای رژیم از جمله کشتار ۶۷،
   میتوانید سری به قبرستان خاوران بزنید. خواندن خاطرات منتظری هم بد نیست و
   با آوردن اسناد و مدارک بیشمار، به آگاهی شما یاری میرساند.

   در مورد کشتارهای سالهای ۶۰، کافی است که به روزنامه های ان زمان رجوع
   کنید. ضمنا سری هم به روزنامه “جمهوری اسلامی” ارگان حزب جمهوری اسلامی
   بزنید و نقش این روزنامه را در بسیج چماقداران بر علیه احزاب و سازمانهای
   مخالف و دگر اندیش ببینید. نگاهی هم به صفحه آخر بکنید تا نام نامی سردار
   خاوران، نخست وزیر محبوب “امام”، تئوریسین “بازگشت به دوران طلایی امام”،
   موسوی جنایتکار را ببینید. در مورد جنایات رژیم، خوشبختانه چیزی که زیاد
   است، سند و مدرک است.

  • Razmjoo Kafar

   چرا رو راست نمیگیدکه موسوی هم مغلطه میکند؟؟؟ همه بدرستی میدانند که وعدهِ
    بازگشت به  دوران طلائی ان حضرت امام راحل ( لعنت الله علیه )، خیلی بیش از یکبار از دهانِ این ادمِ توزرد، بیرون امده است. رزمجو!

  • مهمان

   از کوزه همی تراود که دروست.
   طرز تفکر هر کس از روی عملکرد گذشتش معلوم میشه.نه از روی حرفهاش.سیاست یعنی دروغ.همه جای دنیا همینه.
   عملکرد گند موسوی و امثالهم قبلا دیده شده.حرفش که باد هواست.یکبار بشین پای حرفای اقای خامنه ای ببین چقدر زیبا و فصیح و قوی صحبت میکنه.انقدر که ادم میگه به به چه لیدری داریم ما.ولی وقتی عملکرد رو میبینی……..
   مشکل مردم بی عقل ما اینه که نمیخوان شعور سیاسی پیدا کنن.فقط دنبال راه حلهای مقطعی هستن.فقط میخوان فعلا از این لجنی که توش هستن دربیان.دیگه به این فکر نمیکنن وقتی اون احمقی که دنبالش راه افتادن به قدرت رسید چه بلایی میخواد سرشون بیاره.

 • Samawar

  Mousavi bishtar az 2000 Mojahed ro dar yekshab ghatle aam kard. Midunest wa dasturesh ro ham khomeini daad. Jonbeshe sabz faghat baraye azaadie moardome na baraye adamkoshaaii mesle khatami ya mousavi. Aslan Akhund wa eslam be iran taalogh nadarand. Iran vatane maast kourosh pedare maast. 
  Madrak mikhaay boro to kavir begard. ostokhunashuno unja peyda mikoni.
  http://en.wikipedia.org/wiki/1988_executions_of_Iranian_political_prisoners#Estimates_of_fatalities
  be omide azaadi

  • Musiclove538

    doostan hame inha ro mosavi anjam dad !!!tarfandi bish nabood az sooye regim khoon khare eslami ta mokhalefan shoja che daneshjo va che mardome adi shenasaei va sarkoob beshan va in avale kar nist montazer chenin tarfand haei dar entekhabate badi bashin chon in akhonda daste sheytan ro az posht bastan va hame in ha be khatere ine ke ketabe rahnemaye khoobi daran!!! manzoram ghorane sheytani hastesh !!!ba sdorood

 • Emailemail@email.com

  lمرم سوریه پیروز میشوند چون بامبولی به نام اصلاحات ندارند

 • مهمان

  دقیقا درست است برای مردم فرقی بین هویدا و شریف امامی نبود حتی بختیار که تقریبا مخالف یک سری سیاستهای شاه هم بود فرقی برالیش قائل نبودند .

 • کامران

  مشکل شما و امثال شما این است که تا نام اصلاح طلبی می آید به فکر خاتمی؛موسوی و….می افتید.عزیز من جنبش اصلاح طلبی در ایران قدمت ۱۵۰ ساله دارد یعنی از روزی که قانون مشروطیت نوشته شد و عده ای مخالف و موافق پیدا کرد.شمایی که هی نق میزنی و فریاد بر می آوری که من اصلاح طلب نیستم آیا به حکومت بعدی فکر کرده ای؟به قول خودت جنبش سبز رنگین کمان است و اصلاح طلبان یکی از رنگهای آن.شما مسئله قومیت ها و مذاهب را فراموش کرده ای و می خواهی ایران را سوییس کنی.عزیز دلم هیچ وقت اصلاح طلبان نگفته اند که ما صد در صد قدرت را می خواهیم بلکه همیشه گفته و میگویند ما تابع خواسته اکثریت هستیم. اما تا بدان جا برسیم ؛راهکار ما اصلاح طلبی ست.اگر شما میخواهی رژیمی را از بیخ و بن بکنی(مخصوصا این رژیم فاشیست را)؛دوراهکار داری.یک اینکه یا باید با او به هر نحو ممکن از در گفتگو در آیی و طرف مقابل را مجبور به پذیرش خواسته های اولیه ات کنی تا کم کم به خواسته های بالاترت برسی یا اسلحه به دست گیری و با او بجنگی.راه سومی وجود ندارد.به نظر شما کدام راه کم هزینه تر است؟راه اول شاید زمان زیادی را بطلبد اما به مقصود رسیدن را نهادینه میکند.وقتی شما طرف مقابل را به گفتگو فرا می خوانی باید راهکار داشته باشی باید بگویی تو متخلفی باید بگویی تو فراتر از قانون عمل میکنی خب این قانونی که ما میگوییم چیست؟نمیتوانیم بگوییم شما طبق قانون مثلا فرانسه ؛متخلفی باید دست آویزی به نام قانون داشته باشی.نمیشود که سر میز مذاکره  به او بگویی هرچه سریعتر جایت را به من بده.باید از همین قانون دست و پا شکسته اساسی استفاده کنی و اورا به تله بیندازی و از او امتیاز بگیری؛آنهم قدم به قدم.در ضمن عزیز من بگذار ما اول مملکت را از دست سپاهیان صاحب زر و زور و قدرت بگیریم؛بعد بر سر طریقه حکومت به توافق برسیم.و این توافق هم حاصل نمیشود مگر با آرایی که از صندوقهای رای با نظارت ناظران بین المللی بیطرف بیرون بیاید.حرفها برای گفتن زیاد است.نتیجه اینکه من اصلاح طلب ۱۵۰ ساله ام و به آن افتخار میکنم.چون راهی بهتر این نمی یابم.چون نمیتوانم ببینم هموطنانم یا با گلوله های مزدوران خامنه ای به خاک و خون کشیده می شوند یا با بمبهای ناتو.ما یکبار انقلاب کردیم.حال میخواهیم این انقلاب دزدیده شده را پس بگیریم و بهترین راه ان هم از راهی ست که خاتمی پیشنهاد داده.۱-آزادی زندانیان سیاسی۲-آزاد کردن مطبوعات۳- انتخابات آزاد با ناظران بیطرف.تازه این کف خواسته های یک اصلاح طلب است.

  • Sarnia

    جنبش اصلاح طلبی در مورد نظامهایی مصداق و کارایی دارد که “اصلاح پذیر”
   باشد. رژیم آخوندی اصلاح پذیر نیست و این را هم بارها اثبات نموده است،
   همانطور که رژیم پهلوی هم اصلاح پذیر نبود و علیرغم فرصتهای متعددی که برای
   اصلاح خویش داشت، همچنان به پاسداشت ساختار استبدادی رژیم اصرار داشت و هر
   بار هم مردم را سرکوب و معترضین و فعالین سیاسی را زندانی میکرد.

   آینده این رژیم و این که پس از این رژیم چه خواهد آمد، بستگی تام و تمام به
   من و شما و بقیه مردم دارد. یک چیز اما به شهادت تاریخ مسجل است. آزادی را
   به هیچکس در سینی طلایی نمیدهند. هر شهروندی باید نسبت به نقض حقوق و
   آزادیهای مدنی هر یک از ایرانیان حساس باشد. تا زمانی که چنین حساسیتی در
   ما نباشد، خطر سلطه استبداد و ارتجاع همچنان وجود دارد. این هم تنها مربوط
   به کشور ما نیست. حتی در پیشرفته ترین دموکراسیها، مثل آمریکا، با بخانه
   رفتن مردم، آزادیهای مدنی به محاق فراموشی خواهند رفت و استبداد ظاهر خواهد
   شد. این همان چیزی است که در دوره بوش پسر شاهد بودیم و اگر اعتراض
   آمریکاییان نبود، ان قانون میهن پرستانه آقای بوش، دمار از روزگار آزادیهای
   دموکراتیک جامعه آمریکا در میاورد و آقای بوش را هم تبدیل به دیکتاتور
   آمریکا میکرد. در هیچ کشوری از کشورهای دنیا نمیتوان امر آزادی را به دست
   سیاستمداران سپرد. پس اگر منتظر دولتی هستید که آزادی را در سینی طلا به ما
   بدهد، همچنان باید تا “انقلاب مهدی” منتظر چنین دولتی باشیم! چنین دولت و
   رژیمی در هیچ جایی از دنیا محقق نشده است. دولت بنا به تعریف، ضد آزادی
   است. بدون دخالت مردم، اثری از آثار آزادیهای دموکراتیک، در هیچ جامعه ای
   باقی نخواهد ماند.

   پیشنهاد میکنم که بجای ترس از آینده ای نامعلوم و رژیمی نامعلوم تر در
   فردای رژیم پوسیده و رو به زوال کنونی، از هم اکنون خود را برای دخالت در
   امر حیات اجتماعی و سیاسی خود آماده کنیم و نسبت به سرنوشت خود و کشورمان
   حساس باشیم.دست از بی تفاوتی نسبت به سرنوشت سیاسیمان بر داریم و به سهم
   خود به حفظ و حراست از حقوق دموکراتیک دیگران، دیگرانی که مثل ما نمی
   ادیشند و مثل ما زندگی نمیکنند، بپردازیم و یاد بگیریم که به هم به عنوان
   انسانهای صاحب حقوق احترام بگذاریم. اگر چنین کنیم، مطمئنا آینده ای آزاد و
   دموکراتیک خواهیم داشت.

   ترویج بی عملی، از طریق تزریق ترس نسبت به ماهیت رژیم آینده، تنها سرنوشت
   ما را به عنوان یک ملت، به رژیمی پا به گور، با مرگی محتوم، گره خواهد زد و
   نهایتا میهن ما را از صحنه تاریخ، به عنوان موجودیتی سیاسی، فرهنگی و به
   عنوان یک تمدن کهن، محو خواهد کرد.  

   البته اگر وضعیت رژیم آینده ایران نامعلوم است، یک چیز مشخص است و ان اینکه
   تا زمانی که این رژیم در ایران بر سر کار است، آزادی و دموکراسی و زندگی
   انسانی برای مردم ما، آرزویی دور و دست نیافتنی است.

   مطلب دیگری که مسجل است آنست که رژیم فعلی در ایران اصلاح پذیر نیست.
   فرستادن مردم به دنبال سراب “اصلاح طلبی” و “اصلاح پذیری” رژیم، مصداق
   شارلاتانیسم و فریبکاری است. 

 • بنده خدا

  خمینی هرکاری که کرد درست یا غلط مطابق بود با نظر اکثریت مردم. به دو دلیل ، اول دفاع جانانۀ مردم در جبهه ها . ممکنست بگوئید مردم وقتی با هجوم خارجی مواجه می شوند بدون توجه به حکومت از کشور دفاع می کنند ولی واقعۀ سوم شهریور بیست که مملکت ظرف سه روز به اشغال متفقین درآمد خلاف این نظر را اثبات می کند. واقعیت اینست که اگر مردم از حکومت راضی نباشند هیچوقت خودشان را برای دفاع از مملکت فدا نمی کنند.
  دوم تشییع جنازۀ بسیار با شکوه خمینی توسط مردم آنهم پس از ده سال تحمل جنگ و کمبود و کوپن بود که خود من شاهد بودم حدود ده میلیون نفر از مصلای تهران تا بهشت زهرا پای پیاده جنازۀ او را مشایعت کردند.
  همین حالا هم نخست وزیر همان خمینی که بارها مورد تأئید شخص او قرار گرفته بود
  مرد و مردانه در کام شیر ایستاده و ذره ای از خواست اکثریت مردم کوتاه نمی آید.
  دوست گرامی…
  مشکل ما فقط استبداد حکومتی نیست بیشتر گرفتار استبداد فکری هستیم تا استبداد حکومتی….پایدار باشید.

  • Razmjoo Kafar

   اجازه دهید که تاسفِ عمیقِ خود را بخاطرِ وجودِ چنین طرزِِِِ تفکرِِی سرتاپا اشتباه، اعلام کنم. 
   و اگر نخواهید که بدانید خمینیِ پلید چه بر سرِ ایران و ایرانیان اورد، نظرت تان، باز شوربختانه، مصیبتی بس کلان خواهد بود.رزمجو!  

  • Sarnia

    خمینی هر کاری کرد، مطابق نظر مردم نبود. خودتان را گول نزنید! خمینی اساسا
   به رای مردم اعتقاد نداشت. با کمال پررویی هم گفت که اگر ۳۵ میلیون نفر
   (جمعیت ان روز ایران) بگویند بله، من میگویم نه.

   خمینی اما مثل بقیه آخوندها و مثل تمامی عوامل و سران این رژیم بسیار
   شارلاتان و پوپولیست بود و نبض جامعه و جهت باد را خیلی خوب تشخیص میداد!
   در واقع خمینی هم مثل احمدی نژاد یا خامنه ای بسیار پوپولیست بود و در
   نقاشی عکس مار بر دیوار و قالب کردن ان به مردم بسیار ماهر بود. مغلطه ای
   که شما در اینجا کرده اید  اینست که موج سواری و پوپولیسم را با اعتقاد به
   نظر مردم و مطابقت خود با رای مردم اشتباه گرفته اید. اگر تاریخ را
   میخواندید، میدیدید که سران شقی ترین و خونخوارترین رژیمهای جهان از جمله
   پوپولیستها بودند، از هیتلر و موسولینی بگیرید، که خود را مظهر آرمانها و
   آرزوهای مردم برای بازگشت به گذشته درخشان کشورشان قلمداد میکردند، تا
   قذافی که خود را مدافع اسلام معرفی میکرد. جمهوری اسلامی هم البته جای خود
   را دارد.

   قیاستان هم در مورد جنگ جهانی دوم قیاس مع الفارغ است. رژیم پهلوی، رژیمی
   بود که رضا خان با کودتای سوم اسفند بر علیه مشروطه بنیانگذاری کرد و در
   طول ۱۶ سال حکومتش، تمامی آزادیهای اساسی مردم را سرکوب کرد و شهربانی
   جنایتکارش تحت ریاست جنایتکاری مثل تیمورتاش دمار از روزگار مردم در آورده
   بودند، در طی ۱۶ سال حکومتش هم، چه خودش و چه دیگران از چاپیدن مردم ابا
   نکردند. خودش که بهترین زمینهای کشاورزی را بزور صاحب میشد و صاحبانش را
   وادار به بیگاری بر روی زمینهای خود میکرد.

   این در حالی است که خمینی با یک انقلاب وارد ایران شده بود و جنگ در سال ۵۹
   شروع شد که زمانی بود که رژیم هنوز اعتبار و مشروعیتی داشت. هنوز آزادیها و
   احزاب سرکوب نشده بودند و خمینی هم، هم از اعتبار ۱۴۰۰ ساله روحانیت و
   اسلام برخوردار بود که تا ان زمان شناخته شده نبود، و هم از اعتبار رهبری
   انقلابی که برای آزادی انجام شده بود. معلوم است که مردم ایران در سال ۵۹
   که جنگ شروع شد، کشور را متعلق به خود میدانستند، و حمله به ان را حمله به
   خود قلمداد میکردند، در حالیکه مردم ایران در سال ۱۳۲۰، مملکت را متعلق به
   رژیم کودتایی پهلوی میدانستند و طبعا هزار به بذل جانشان برای دفاع از کشور
   نمیکردند، کشوری که مردم در ان خود را تنها اجاره نشین در وطنی میدیدند که
   تمامی منابعش متعلق به دزدان و آدمکشان پهلوی طلب بود.

   در مورد تشییع جنازه خمینی هم، خیلی آنرا جدی نگیرید. چرا که ساندیس خوری
   از زمان خامنه ای در ایران شروع نشد. به هر حال این رژیم متکی به در آمد
   نفت است و همانطور که میتواند مقبره ای باشکوه برای خمینی در وسط جاده
   تهران به قم بسازد، از آوردن اتوبوس از اقصا نقاط کشور برای آوردن ساندیس
   خوران، سربازان وظیفه و کارمندان برخی ادارات، ابایی ندارد. من به شما قول
   میدهم که تشییع جنازه خامنه ی به مراتب باشکوه تر و با جمعی برشمارتر، نسبت
   به خمینی برگزار خواهد شد. رژیمهای استبدادی دیگر، برای حمایت از اراجیف
   رهبرانشان، یا بهر دلیل دیگری که نیاز به بع بع گوسفندان گوش به فرمان،
   برای تایید رهبرانشان داشتند، جمعیتهایی به مراتب پرشمارتر به میدان آورده
   اند.

  • Sarnia

    خمینی هر کاری کرد، مطابق نظر مردم نبود. خودتان را گول نزنید! خمینی اساسا
   به رای مردم اعتقاد نداشت. با کمال پررویی هم گفت که اگر ۳۵ میلیون نفر
   (جمعیت ان روز ایران) بگویند بله، من میگویم نه.

   خمینی اما مثل بقیه آخوندها و مثل تمامی عوامل و سران این رژیم بسیار
   شارلاتان و پوپولیست بود و نبض جامعه و جهت باد را خیلی خوب تشخیص میداد!
   در واقع خمینی هم مثل احمدی نژاد یا خامنه ای بسیار پوپولیست بود و در
   نقاشی عکس مار بر دیوار و قالب کردن ان به مردم بسیار ماهر بود. مغلطه ای
   که شما در اینجا کرده اید  اینست که موج سواری و پوپولیسم را با اعتقاد به
   نظر مردم و مطابقت خود با رای مردم اشتباه گرفته اید. اگر تاریخ را
   میخواندید، میدیدید که سران شقی ترین و خونخوارترین رژیمهای جهان از جمله
   پوپولیستها بودند، از هیتلر و موسولینی بگیرید، که خود را مظهر آرمانها و
   آرزوهای مردم برای بازگشت به گذشته درخشان کشورشان قلمداد میکردند، تا
   قذافی که خود را مدافع اسلام معرفی میکرد. جمهوری اسلامی هم البته جای خود
   را دارد.

   قیاستان هم در مورد جنگ جهانی دوم قیاس مع الفارغ است. رژیم پهلوی، رژیمی
   بود که رضا خان با کودتای سوم اسفند بر علیه مشروطه بنیانگذاری کرد و در
   طول ۱۶ سال حکومتش، تمامی آزادیهای اساسی مردم را سرکوب کرد و شهربانی
   جنایتکارش تحت ریاست جنایتکاری مثل تیمورتاش دمار از روزگار مردم در آورده
   بودند، در طی ۱۶ سال حکومتش هم، چه خودش و چه دیگران از چاپیدن مردم ابا
   نکردند. خودش که بهترین زمینهای کشاورزی را بزور صاحب میشد و صاحبانش را
   وادار به بیگاری بر روی زمینهای خود میکرد.

   این در حالی است که خمینی با یک انقلاب وارد ایران شده بود و جنگ در سال ۵۹
   شروع شد که زمانی بود که رژیم هنوز اعتبار و مشروعیتی داشت. هنوز آزادیها و
   احزاب سرکوب نشده بودند و خمینی هم، هم از اعتبار ۱۴۰۰ ساله روحانیت و
   اسلام برخوردار بود که تا ان زمان شناخته شده نبود، و هم از اعتبار رهبری
   انقلابی که برای آزادی انجام شده بود. معلوم است که مردم ایران در سال ۵۹
   که جنگ شروع شد، کشور را متعلق به خود میدانستند، و حمله به ان را حمله به
   خود قلمداد میکردند، در حالیکه مردم ایران در سال ۱۳۲۰، مملکت را متعلق به
   رژیم کودتایی پهلوی میدانستند و طبعا حاضر به بذل جانشان برای دفاع از کشور
   نبودند، کشوری که مردم در ان خود را تنها اجاره نشین در وطنی میدیدند که
   تمامی منابعش متعلق به دزدان و آدمکشان پهلوی طلب بود.

   در مورد تشییع جنازه خمینی هم، خیلی آنرا جدی نگیرید. چرا که ساندیس خوری
   از زمان خامنه ای در ایران شروع نشد. به هر حال این رژیم متکی به در آمد
   نفت است و همانطور که میتواند مقبره ای باشکوه برای خمینی در وسط جاده
   تهران به قم بسازد، از آوردن اتوبوس از اقصا نقاط کشور برای آوردن ساندیس
   خوران، سربازان وظیفه و کارمندان برخی ادارات، ابایی ندارد. من به شما قول
   میدهم که تشییع جنازه خامنه ی به مراتب باشکوه تر و با جمعی برشمارتر، نسبت
   به خمینی برگزار خواهد شد. رژیمهای استبدادی دیگر، برای حمایت از اراجیف
   رهبرانشان، یا بهر دلیل دیگری که نیاز به بع بع گوسفندان گوش به فرمان،
   برای تایید رهبرانشان داشتند، گوسفندانی، ببخشید، جمعیتهایی به مراتب
   پرشمارتر به میدان آورده اند.

  • Musiclove538

    dooste man khomeini jang ro aghaz va toolani kar va hadafesh in bood ke az har khanevadei yek koshte begire baraye paydarie regime i!!!va dar tashhihe jenaze oun maloun yadame ghaza va nazri va khely chizaye dige midadan va mardom goshne va faghir baraye ounha jam shode bodand !!!va hamoon tor ke midoni jameiat iran dar oun moghe chizi hodoode 60,000,000 boud pas tabeie az shast melion mardom yek ya do melioon goshne jam shavand va hamchenin 200  ya 300 hezar ahmagh dar dore taboute oun mozdour vahshi bazi dar biaran !!!ba doroud

 • Abazarghafary

  خلق را بر دار کرد ، کس کشی بود این امام //فتنه ها  در کار کرد ، جاکشی بود این امام  //جنگ ها بر پا کرد تا جیب آخوند پر  کند  // جاکشان را بر سر کار کرد ، جاکشی بود این امام //جاکشی  بود با اصل هندی ، گفت من ایرانیم //خون ایرانی ریخت در خیابان, کس کشی بود این امام //پیرو پیغمبر جاکش کجا ؟ مسلم کجا ؟ ایران کجا ؟ //کشور ایران را لانه مار کرد . جاکشی بود این امام //خمینی و فرزند خلفش خامنهی جاکش قاتل ایران را لانه مارهای تروریست کردند با هر وسیله این جاکشان را افشا کنید و نگذارید از این روضه خونهای ۵ ریالی زمان شاه امام بسازند مثل امام علی جاکش و محمد بچه باز و امام نقی کس مشنگ.

 • با درود به دوستان عزیز گرداننده ی این سایت! من در مطلب قبلی نظر خویش را درج کرده ام ولی متاسفانه دوبار وارد شده است ! لطف کنید بخش تکرار شده آنرا حذف نمایید !

  با تقدیم احترامات امید فردایان  

 • دستگاه مافیایی شیعه اسلامی حزب الله با آدمکشان خامنه ای و احمدی نژاد و موسوی و کروبی و رفسنجانی … با خون مردم وضو میگیرند و خرد و اندیشه و جان و روان مردم ستمدیده و خرافه پرست را به چاه سیاه و تاریک امام زمان شمشیر بدست و آدمکش فرو می برند. نه اسلام – نه قرآن – جاوید نام ایران ( بابک پرسا )
  ۱

 • Mansoorhallhj64

  درودبرشما..ایا.دراین.۳۲سال.بدبختی.حتی.یکبار.درتنهایی.بخودتان.گفته.اید.که..نکنه.امریکایی.ها.و.روضه….خونها.واسراییل.دستشون.پشت.پرده.توی.یک.کاسه.است..۳۲ساله.امریکا.میگوید.روضه.خونها.تروریستند.و.ضدهاسند.به.دنیا.نشان.داده..اما.ضدام.حسنی.مبارک.قذافی.وورابکشتن.داد.اما.باروضه.خونها.فقط.قپی.میا

 • Mansoorhallhj

  درود.برشما..براستی.دلارهای.نفتی.زیر.دندون.سید.مخمد.خاتمی.وبقیه.ملاهاخیلی.مزه.کرده.اقای.خاتمی.۳۳ساله.مملکت.رادادیم.دست.شماروضه.خونا.نابودش.کردین.اقاجون.مملکتداری.کارملا.نیست.همه.تان.صاحب.ثروتهای.کلان.شدین.ازفقر..مردم.برای.نان.شب.به.فحشا.وقاچاقفروشی.متوسل.شدند.چی.میخاین…..

 • Mansoorhallhj

  درود.برشما.هموطن.عکس.ملا.محسن.کدیورراببین.کت.پوشیده.تمام.دست.اندرکاران.این.رژیم.روضه.خونند…هرجا.بنفع.شون.باشه.کت.شلوار.میپوشند.اصلاح.طلب.وجنگ.طلب.ودلارطلب.وجاه.طلب.همه.وهمه..ملا.و.روضه.خونند.اینا.مملکت.را.به.روز.سیاه.نشاندند.همه.شون.سر.وته.از.یک.کرباسند.گول.نخورید؟؟؟؟؟؟

 • mohammad

  از همون مقاله اول فهمیدم که با بقیه فرق دارین واقعا افرادی که همجنسگرایان رو مستحق مرگ میدونن از فرهنگ بهره ای نبردن و افرادی همچون رئییس جمهور فعلی اوباما که ازدواج همجنسگرایان رو بلامانع میدونن فرهنگی والاتر از اون چیزی دارن که تو فکر بسیاری از ایرانی ها نمیگنجد.

 • Musiclove538

   http://youtu.be/s3wRQaprTxo