چه حکومتی از دل صندوق رأی مردمی که هنوز در سوگ علی اصغر نشسته اند، بیرون خواهد آمد؟ ۹

به راستی چه آینده ای در انتظار مردمان ایران زمین است؟. چه فردایی در پس سختی طاقت فرسای امروز، منتظر ملت ایران است؟. آیا آن فردا سراسر شادی و خنده و لذت بردن از زندگی در سایه امنیت  و آزادی خواهد بود و یا اسارت و شکنجه شدن مردمان تحت خفقان رژیم اسلامی دیگری را به تماشا خواهیم نشست؟. آیا می توان به دموکراسی برای تعیین سرنوشت هفتاد میلیون نفر انسان که قشر عظیم ایشان را مرتجعین عقب افتاده مذهبی تشکیل می دهند، اعتماد کرد؟.

با توجه به قوانین یک جامعه دموکرات و اصل رأی گیری برای انتخاب رژیم آینده ایران، امکان اینکه باری دیگر، مردمان مذهبی ایران که هنوز در دنیای عقب افتاده و پوشیده از خرافات و جهل اسلامی شان زندگی می کنند دست به انتخاب رژیمی زنند که قوانین شریعه اسلامی بر آن حاکم باشد، بسیار زیاد و قابل پیشبینی است. بدون شک آن رخداد تلخ، یکی از بزرگترین و بی رحمانه ترین تراژدی های تاریخ ایران زمین خواهد بود.

بدون شک این فرتور برای یکایک شما خوانندگان آشناست، این زن و نوزاد شیرخوارش که لباس عربی تنش کرده اند تا مثلن شبیه علی اصغر باشد، سمبل قشر عظیم عقب افتاده و مرتجع جامعه مسموم خرافات زده ماست، حال از این زن و زنان و مردان دیگر بیشماری که چون ایشان فکر می کنند، انتظار رأی دادن به حکومتی سکولار دموکرات می رود؟

بدون شک این فرتور برای یکایک شما خوانندگان آشناست، این زن و نوزاد شیرخوارش که لباس عربی تنش کرده اند تا مثلن شبیه علی اصغر باشد، سمبل قشر عظیم عقب افتاده و مرتجع جامعه مسموم خرافات زده ماست، حال آیا از این زن و زنان و مردان دیگر بیشماری که چون ایشان فکر می کنند، انتظار رأی دادن به حکومتی سکولار دموکرات می رود؟

حال، آیا باید اختیار انتخاب و تصمیم گیری برای نسل های آینده ایران زمین را، به دستان مردمانی سپرد که فرق سر کودکان خویش را، در عزای حسین ابن علی می شکافند؟. آیا مردمانی که از تاریخ مملکت خویش چیزی نمی دانند و جعفر طیار تازی را بهتر و بیشتر از آرش و کوروش و آریو برزن می شناسند، لیاقت تصمیم گرفتن برای فرزندان ایران زمین را دارند؟. آیا مردمانی که از علی ابن ابوطالب که یک قاتل گردن کش بوده است، برای خود سمبل و بت ساخته اند ولی نمی دانند بابک خرمدین که بود و چه کرد و چه فرجامی داشت؛ شایستگی انتخاب رژیمی را دارند که قرار است سال های سال، بر جان و مال ایرانیان حکومت کند؟.

اصولن از مردمی که از کم ترین سطح دانش سیاسی و اجتماعی و تاریخی، بی بهره اند و تمامی سواد شان در قنوت و نماز و آخرت و جهنم و بهشت خلاصه شده است و به جای استادان دانشگاه و معلمین مدرسه، آخوندهای دروغگو و مفت خور را ارج می نهند و بر سر گذاشته و حلوا حلوا می کنند؛ چه انتظاری می توان داشت؟. این نظام اسلامی در طی این سه دهه، تمام توانش را برای نابودی فرهنگ و ریشه کن کردن خردگرایی در میان مردمان ایران زمین، به کار بسته است و در این امر ناپسند، بسیار هم موفق بوده است، حال آیا نباید از رأی دادن این مردم و آنچه که قرار است از آن صندوق رأی موهوم بیرون آید، ترسید و چاره ای اندیشید؟.

البته نباید تمام تقصیرها را بر گردن این رژیم اسلامی جنایتکار انداخت، بدون شک رژیم پادشاهی گذشته نیز، نقش بزرگی را برای گسترش خرافات و جهل و خفقان و از میان رفتن روشنفکری و خردگرایی در جامعه ایرانی ایفا کرده است و در حقیقت قشر عظیمی از اجتماع بیمار و مسموم ایران زمین که افراد معمولی تشکیلش می دهند، بیش از چهار دهه است که در نادانی و جهل دست و پا می زنند و به جای روشنفکری و خردگرایی، دست به دامان دعا نویس و فالگیر و رمال و آخوند و امامزاده شده اند.

به راستی آیا می توان به ملتی قبر پرست، مرده پرست، بت پرست و بیگانه پرست که کمترین آگاهی در رابطه با تاریخ، فرهنگ، هنر و هویت ملی خویش ندارند و تمام روز را مشغول دولا-راست شدن و با زبان سخیف عربی ورد و ذکر خواندن می باشند، برای تصمیم گیری برای سرنوشت نسل های آینده ایران زمین، اعتماد کرد؟.

فرتور نشانگر میزان عقب افتادگی ملت قبر پرست و خرافات محور ایران زمین است، این مردم کمترین سنخیتی با هویت، تمدن، تاریخ و فرهنگ غنی کشورشان نداشته و در بهترین حالت، می توان ایشان را بردگان حلقه به گوش تازیان نامید. حال اگر قرار به رأی گیری برای انتخاب حکومت آینده ایران باشد، این مردمان چه نقش مثبتی خواهند داشت؟

فرتور نشانگر میزان عقب افتادگی ملت قبر پرست و خرافات محور ایران زمین است، این مردم کمترین سنخیتی با هویت، تمدن، تاریخ و فرهنگ غنی کشورشان نداشته و در بهترین حالت، می توان ایشان را بردگان حلقه به گوش تازیان نامید. حال اگر قرار به رأی گیری برای انتخاب حکومت آینده ایران باشد، این مردمان چه نقش مثبتی خواهند داشت؟

آیا به مردمی که به جای علم پزشکی و فیزیک و ستاره شناسی و منطق و فلسفه، به امام زاده روی آورده و به جای تلاش و کوشش برای ساختن زندگی بهتر، نذری می دهند و به ضریح های طلایی تازیان، دخیل می بندند و به جای رو به رویی با مشکلات و مبارزه با سختی ها برای بر طرف کردن شان، دعا و جادو جمبل در جیب شان می گذارند، می توان این اجازه را داد که رأی بدهند و زندگی دست کم سه – چهار نسل آینده ایران را، به ویرانی بکشانند؟.

مردمی که با سیاست بیگانه اند و از فقر فرهنگی عمیق رنج می برند و بی سوادی و خرافات و جهل در اندیشه های شان موج می زند، اکثریت جامعه ایران را تشکیل می دهند، آیا منطقی و عادلانه است که این جمعیت نا آگاه، به دلیل کمیت شان تصمیمی نادرست را بگیرند و به حکومت دیکتاتوری اسلامی دیگری رأی بدهند و دوباره روشنفکران و جوانان تحصیل کرده، در آتشی که اکثریت نادان به پا کرده اند، بسوزند و از بین بروند؟.

برای پرهبز از چنین رخداد تلخ و فاجعه بزرگی، جامعه نیازمند آگاهی است؛ مردم باید حقایق را شنیده و خرافات و جهل را از زندگی های شان بیرون برانند و خرگرایی و منطق را جایگزین سنت و قبر پرستی کنند و به جای هر روز ورد و ذکر عربی خواندن و سر تکان دادن، کتاب بخوانند و به دانش شان بیافزایند. پیش از هر گونه انقلاب و براندازی و خیزشی، این جامعه است که نیازمند یک انقلاب فکری و فرهنگی است و بدون آن انقلاب، هر گونه حرکت آزادی خواهانه ای به بیراهه کشانده خواهد شد و سایه استبداد، همواره بالای سر مردمان خواهد بود.

 • Refa

  تصاویر شهید سوخته محمد تورجی زاده:
  خدایا همیشه نگران بودم که عاملی باشم برای ریخته شدن اشک چشم امام عزیز…

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=159&catid=54

 • Libera

  omidvaram ke harche zoodtar bemirin ke dige esme shahid ro lakkedaar nakonin. wa emamateun ham bemire ke kesafat tar az yek yeketune. shomaha aberuye un dustaano bordin ke emrooz bahashun wa ba aksaaye mordashun poz midin, engaar ke una baraaye shoma mordan. kheir unaa baraaye melateshun wa mamlekateshun mordan shomaha badbakht tar az hameye unaaiin ke montazer budin baraaye didane posto maghaam. 

 • Babakaztx

  سیروس پارسا، درود بشما
  اگر اکثریت این چنین است، براستی که میتوان و باید؟ کنارش زد و نادیده گرفت، و دست به کاری کارستان زد.  وگرنه امیدی برای نجات از این گرداب مرگزا بجای نمی ماند. 
  اگر برایتان شدنی است، در بارۀ چگونگی “انقلاب فرهنگی” هم بنویسید. با سلطۀ رژیم ویرانگر آخوند ها بر جان و مال و همه چیز مردم، این انقلاب چگونه و از کجا آغاز می شود؟

 • خلیج همیشه عربی

  سلام
  میبینم که خیلی دارید آتیش میگیرید واین جور نوشتن کاملا اینو ثابت میکنه
  سوسمارخور ایرانی رو چه به آدم بودن وادای انسان درآوردن؟
  کلا اون حیوونها هیچی نمیفهمن
                                                     زنده باد نسل با شعور عرب که مثل این حیوونایی که نشون دادید نشدن لا اقل یک هنر بسیار زیبا ودلنوازی به اسم رقص عربی رو داره اما حیوونهای اون باغ وحش چی؟

 • Arteshesabz

  لطفا این لینک را ببینید پاسخ محکمی به این مقاله داده است:
  https://balatarin.com/permlink/2012/2/19/2932041#c-5295902

 • Seda

  انصافا چقدر پول برای این مقاله گرفتی؟ مردم قصد شرکت در انتخابات ندارند شما با این نوشته اگر خوشبینانه برخورد کنیم فقط آب به ]سیاب همان جبهه جهل وخرافات ریخته ای.

 • Desbiliun

  و بهلول را گفتند که فرق « کهنه کودک » و « عمّامه » در چیست؟ گفت در اصلشان فرقی نیست.

  کهنه را در « زیر » گه گذارند، و عمّامه را « روی » گه.

 • artakhshir

  خوشحال هستم  که این جواب را نوشتید  چون نهایت بیسوادی  و نا آگاهی  و سرسپردگی خود به  جمهوری اسلامی را البته در قالب اپوزوسیون  قلابی  عیان  کردید ، این ارتش به زعم  شما بیسوادان ” قلابی ” ارتشی بود که از ویتنام تا ظفار  ماموریت میرفت در سال ۱۹۷۳  اروند رود را با قدرت حفظ کرد ، آسمان ایران و خلیج پارس و ،،،در زیر قدرتش بود  و سران آن توسط  همین ارباب شما  یعنی خمینی کشته شدند ، وظیفه ما نمایاندن  چهره حقیقی شما هاست که جوانان گول  شما مزدوران را نخورند ، در ضمن ارتش چه شاهنشاهی چه هر نام دیگری مشیری  مگر اجازه داشته به آن بچه تجاوز کند ؟ این دلیل جدا  مسخره و نشان دهنده بیسوادی شماست .

 • Delbareman_sahar

  ببند دهنتو آش و لاش.سرت به کونت پنالتی میزنه بعد اومدی حرف از سیاست میزنی
  آخه شغال دین چه ربطی به سیاست داره
  چرا به اعتقادات مردم توهین میکنی بی شرف
  دهنتو آب بکش بعد اسم امام علی رو بیار
  ای بی شرف بی همه چیز
  تف به هیکل تو امثال تو که همه چی رو با هم قاطی میکنه
  آخه به من بگو آزادی یعنی چی احمق؟
  آخه بی شرف چه کار به اعتقادات داری
  از سگ پست ترین که با اعتقادات مردم بازی میکنید
  ولی یادت باشه درسته مردم دلشون از دولت و وضعیت کشور پره ولی هر کارشونم کنی
  بازم به اعتقدات دینیشون پایبندند
  تف به هیک امثال تو
  تف
  شاشیدم تو متن