آیا فرهنگ غنی ایرانیان می تواند بار دیگری درخشیده و حکومت اسلامی را ویران نماید؟ ۳۲

سرزمین گرانقدر ما ایران، در طول تاریخ گوهر بارش و در طی هزاران سال گذشته، همواره مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفته است. روزی ایرانیان روی اسکندر مقدونی گجستک را دیدند و روزی دیگر، تیغ تیز مغول های وحشی را زیر گلوهای خود حس کردند. اما حس مهمان نوازی و فرهنگ غنی و تمدن والای ایرانیان، همواره دشمنان این مرز و بوم را به زانو در آورده و ایشان را شیفته و دلباخته ایران و ایرانی ساخته است.

تا آنجا که اسکندر مقدونی حکومت خویش را ادامه حکومت هخامنشیان می دانسته و به آرامگاه کوروش بزرگ ادای احترام می کرده و با مردمان، با مهربانی و به شیوه پادشاهان هخامنشی برخورد می نموده است. او حتی جسد داریوش سوم را با عزت و احترام به شیوه آن روزگار، به خاک سپرد و همچنین با جسم بی جان سردار میهن دوست تاریخ ایران، آریو برزن قهرمان، با احترام و والا منشی رفتار کرد و همسری نیز از میان ایرانیان برای خود برگزید. وی حتی در پی آوردن مادرش خود از مقدونیه به بابل، پایتخت آن زمان ایرانیان بود و قصد داشت تا زنده است در ایران زمین زندگی نماید.

فرتور اسکندر گجستک را پس از شکست دادن داریوش سوم و در حالی که مشغول سخن گفتن با خانواده داریوش سوم است، نشان می دهد. اسکندر به قدری شیفته و دلباخته ایران و فرهنگ ایرانیان شده بود که همچون پادشاهان هخامنشی با مردم رفتار می کرد و برای مثال به زنان باردار هدیه می داد.

فرتور اسکندر گجستک را پس از شکست دادن داریوش سوم و در حالی که مشغول سخن گفتن با خانواده داریوش سوم است، نشان می دهد. اسکندر به قدری شیفته و دلباخته ایران و فرهنگ ایرانیان شده بود که همچون پادشاهان هخامنشی با مردم رفتار می کرد و برای مثال به زنان باردار هدیه می داد.

مغولان که از تمدن و سجایای اخلاقی بی بهره بودند و هزاران هزار ایرانی را از دم تیغ گذرانده و به زنان و دختران مان تجاوز کردند و شهرها و آبادی ها را ویران ساخته و کتاب و کتاب خانه ها را به آتش کشیدند و ایران را به ویرانه ای مبدل ساختند؛ پس از زندگی در میان ایرانیان، شیفته اخلاق و مرام و سجایای مردمان ایران زمین شده و دین و آیین و نام های مغولی خویش را دور ریخته و به مسلک آن زمان ایرانیان که اسلام بود، گرویدند و نام های ایرانی برای خود برگزیدند و سپس در راستای بازسازی ایران زمین، تلاش فراوان کردند و برای مثال صنعت معماری و هنر نقاشی و بازنویسی کتاب ها در ایران زمین، به کمک حاکمین مغولی که خود را ایرانی می دانستند پیشرفت چشمگیری داشت.

شوم بختانه، هزار و چهار صد سال پیش مشتی انسان فرومایه و بیابان گرد که از کمترین رفتارهای انسانی و دانش و سواد بی بهره بودند و به جز کشتن، غارت کردن و تجاوز به زنان و دختران و پسران جوان، هیچ چیز دیگری در فرهنگ عقب افتاده شان وجود نداشت، توانستند به کمک شاهزاده خائن ایرانی، سلمان پارسی گجستگ، بر سپاه ایران چیره شده و بر تمام دارایی این آب و خاک چنگ انداخته و سایه شوم شان را بر سر مردمان بی دفاع ایران زمین بیاندازند.

در وصف جنایت های اعراب بی تمدن در حق ایران و ایرانی، می توان هزاران مقاله نوشت و آن قصه تلخ و غم انگیر را بازگو نمود اما ایرانیان، امید خود را از دست داده و سرنوشت خویش را به دست باد سپردند و به مدت دویست سال، کمترین جنبش و حرکتی در هیچ زمینه ای در ایران زمین دیده نشد و اعراب تمامی ایرانیان را بردگان خویش ساخته بودند و کسی شجاعت مبارزه با ایشان را نداشت. تا اینکه طاهریان خیزشی را آغاز کردند و توانستند قسمتی از ایران را از چنگال اعراب در آورده و نخستین حکومت ایرانی را پس از دو قرن به وجود آورند. بعد از ایشان یعقوب لیث صفاری قیام کرد و قسمت های بزرگی از ایران را از زیر سلطه تازیان نجات داد و دومین حکومت ایرانی را پس از دویست سال در ایران زمین تشکیل داد. وی پس از دو قرن تاریک و ترسناک، زبان پارسی را زبان رسمی کشور ساخت و خدمت بزرگی به ایران و ایرانیان کرد

پس از یعقوب قهرمان های تازی ستیز و میهن دوست زیادی چون مازیار در شمال ایران و بابک خرمدین در آزرباجیان قیام کردند و خواستار بیرون نمودن اعراب از وطن و بازگرداندن آبرو، شرف و احترام به ایرانیان شدند. اما به دلیل نفوذ فرهنگ پلید و پلشت تازیان در میان ایرانیان که روزگاری، مردمانی با شرف و میهن دوست بودند، ایران از خائن، جاسوس و مزدوران حکومت عباسی لبریز شده بود و هیچ کدام یک از قهرمانان ملی مان، فرجام خوشایندی نداشتند.

فرهنگ ایران نتوانست بر اعراب بیابان گرد غلبه کند و این تازیان بودند که موفق شدند تا مذهب و مسلک دروغین و سخیف خود را در جان و دل ایرانیان جای انداخته و خرافات و مهمل پرستی به مغر استخوان ایرانیان فرو کنند. ایران که بر ده ها تمدن بزرگ و کوچک انسانی چیره گشته بود، فرهنگ ایران که اسکندر مقدونی را به زانو در آورده بود؛ در مقابل اعراب بیابان گرد شکست خورد و تا به امروز مایه سرافکندگی و خجالت و عقب افتادگی ایرانیان را فراهم آورده است. پس از حمله مغول ها و نابود شدن حکومت عباسی به دست ایشان؛ یوق بندگی و نوکری اعراب از گردن ایرانیان باز شد و ملت ایران باری دیگر خود را رها و آزاده یافتند.

فرتور تراژدی امروز ایران مان را نشان می دهد. ایرانیان با دستان خود خاک بر سر خودشان می ریزند و شخصیت و ماهیت و تمدن خویش را تا پست ترین حد ممکن پایین آورده و خود را برده های تازیان و بیگانگان می دانند. این فرهنگ ارتجاعی ایران امروز است که موجبات حکومتی این چنین ضد انسانی را فراهم آورده است.

فرتور تراژدی امروز ایران مان را نشان می دهد. ایرانیان با دستان خود خاک بر سر خودشان می ریزند و شخصیت و ماهیت و تمدن خویش را تا پست ترین حد ممکن پایین آورده و خود را برده های تازیان و بیگانگان می دانند. این فرهنگ ارتجاعی ایران امروز است که موجبات حکومتی این چنین ضد انسانی را فراهم آورده است.

اما حاکمان خرافاتی و اسلام پناهی چون شاه اسمائیل صفوی، بار دیگر طوق بندگی اعراب و تازیان و عرب زادگان را بر گردن ایرانیان انداخته و تا به امروز ایرانیان خود را بنده و غلام تازیان دانسته و همواره در حال پرستش قبرهای اعراب بوده اند. چون نیک بنگریم در طی این چهارده قرن، فرهنگ و تمدن ایرانی دستخوش تغییراتی باورنکردنی شده است، به طوری که اخلاق و فرهنگ مردمان ایران امروز، قابل مقایسه با کردار و پندار اجدادشان نیست و در حقیقت رفتار امروز ایرانیان، سبب خجالت و مایه بی ارزشی فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی است.

حال چنانچه مردم ایران به سطح قابل قبولی از سواد و میزانی از شعور و دانش تاریخی و سیاسی برسند و به ماهیت راستین پدران و مادران خویش پی ببرند و خرافات و این مسلک دروغین شرم آور تازیان را از زندگی های خویش بیرون کنند  و به فرهنگ و تمدن راستین ایرانی روی بیاورند و فرهنگ فراموش شده ایرانی را بازسازی نمایند؛ می توانند این آخوندهای خونخوار و هم پیالگان ایشان را از تخت سلطنت بر جان و مال و هستی و نیستی خود به زیر کشیده، و حکومتی مردمی در زیر سایه آزادی و سکولاریسم تشکیل دهند. بدون شک تنها شمشیری که توانایی دو نیم کردن و از بین بردن این حکومت استبدادی تازیان را دارد؛ تیغ برنده فرهنگ ایرانی است که نیاز به صیقل کاری و تیز شدن دارد.

 • KAMA3246

  آزرباجیان یا آذربایجان.گیج شدم

 • خلیج همیشه عربی

  من نمیدونم اون باغ وحش وحیوونای اون(به اصطلاح ایران وبه اصطلاح ملت ایران) چرا هیچموقع آدم نمیشن؟؟؟ چه سوالی ازخودم پرسیدم !!!!! حیوون مگه آدم میشه؟
  شما هرچی دارید ازتصدق سراعراب باشعور وفرهنگ دارید.اگه اسلام نبود شماها ته زباله دون تاریخ بودید.
  اون تاریخ مجعولی که براخودتون ساختید (قبل از دین مبین اسلام) سراسر خیال ورویاپردازیهای شما بیکاران ومتجاورزان وقاتلان بالفطره میباشد
  درودبرروح بزرگ اسکندر که شما وحشیان روبا فرهنگ بزرگ یونان آشنا کرد.چون شما اخلاق ندارید همه چیز حضرت اسکندر وفرهنگ بالای یونان رو به خودتون نسبت میدید مثل(هدیه دادن به زنان بارداروازاین دروغها)
  بهتره کمی منصف باشید واین فرصتی که آدم شدن بهتون داده شده (حکومت اسلامی)استفاده کنید.

  • Mazdak63

   درود به همه خردگرایان
   منظورتان از ادم شدن سنگسار کردن سربریدن مردان و تجاوز به زنان و دختران انها دزدی و راهزنی است یا ان پیامبر بچه باز زنباره تان یا ان علی جلاد که در یک روز سر ۷۰۰ نفر را برید و یا ان حسن و حسین زنباره که به خاطرذ ارینب به کربلا کشیده شد و به درک واصل شد و… منظورتان از ادم شدن این است

  • M_h_gol

   لعنت ابدی خداوند بر تو آدم (نه ببخشید حیوان) رذل بی مایه ! شکی نیست که تو ایرانی هستی اما چه چیز باعث شده که اینقدر از ایرانیان بیزار باشی ؟!  آهان فهمیدم !  تو یک حرامزاده هستی !

   • مرتد

    خواهشمندم به حرامزاده ها توهین نکن آنها گناهی جز اینکه پدر و مادرشان را یک روحانی کثیف مسلمان یا مسیحی یا یهودی یا مغ و …. به همدیگر حلال نکرده و مقداری ک… شعر به اسم صیغه عقد برایشان جاری ننموده است حرامزاده نامیده میشوند و خیلی ازآنان بسیار نیز بزرگوارند و مانند انسانهای دیگر انسانند، همانند لئوناردو داوینچی

    بهتر است به این آقا بگویی: «محمد زاده» که بدترین توهین من به این آفراد است یا «آیت الله زاده» یا «مسلمان زاده »

  • Dfrtbbhz

   سراسر خیال ورویاپردازیهای شما بیکاران !!!چه راست گفتی!!!!
   بیشتر این اهمقها دارن  تو اروپا زندگی می کنند خداجان!!! این همه کتابخانه!!!!
   ترکها ۸۰۰ سال است که اینها را سر کار گذاشته اند!!! مادراشان را ترکا زیر و رو  میکنند و کامپاین میکنند که این کاره  تازیها است و چون ایها کور هستند، همه اش مانند پیرزنهای  نابینا به تازی ها نفرین می کنند… چون کور هستند هیچ نمیبینند ترکا تازیان را ۸۰۰ سال پیش ازین دیار رادده اند… از اشکانیان به انور هم ایرانیان یا کرد ساسانی بودند و یا رزیم های جورواجور ترکی… ایران را هم ترکا شیعه کردند نه تازی ها! آن هم برای این که ایران داشت می افتاد دست امپراتوری عثمانی و چون ایران آدم نداشت که براش بجنگه ترکهای قزلباش و صفویان مسلمان غیر شیعه از ترگیه جدا شدند یا بهتر بگوییم مامور شدند، به ایران آمده در آنجا دین اسلام امروزی را پایه گذاشتند!!! هالا ماهایی گه نمیدونیم از کجا خورده ایم، خمه اش گنده گوزی مینماییم… چیزی گه برای گفتن نداریم، پس چرا جوکوشیر میگییم… 

  • Parsa_1962

    ای آنکه دیده دوخته ای بر خلیج پارس این لقمه با شکمبه ی تو سازگار نیست! چونکه درون آب زلالش بدون شک ماهیست ای پا برهنه عرب ، سوسمار نیست

  • Parsa_1962

    آنچه را که محمد تازی به عنوان دین و آیین به پیروان خود
   داده است و به جهانیان پیشکش نموده است اگر نام دین بر آن نمی گذاشتند آدمی
   چنین می پنداشت که این گفتار مشتی مردم جنگلی است که به شهر نشینها
   پیشنهاد کرده اند؛ زیرا دین که نمی تواند چنین خشن و دور از انسانیت باشد،
   دینی که پر از فرمان کشتن و بریدن دست و پا و ربودن و تصاحب زنان مردم باشد
   و به زنان و دختران هیچ رحمی نکند و یا دستور چاپیدن دارایی و هستی مردم
   را بدهد دین نیست بلکه فرمان نابودی اندیشه و روان و کالبد است. من دینی به
   این بیدادگری و ستم پیشگی ندیده ام، راست است که این دین از بیابان آمده و
   بنابر این درخور همان بیابان نشینهاست و جایی در میان مردم متمدن ندارد و
   نمی تواند داشته باشد. نیچه / در فراسوی نیک و بد

  • Buysell

   Fuck Mohamad and all his Dogs.Fuck all Arabs

  • X

   مادرتو گاییدم تخم عرب مادرجنده
   این عربایی که ۱۴۰۰ سال پیش به ایران حمله کردن گور به گور شدن رفتن تخم و ترکه هاشون دست از سر این مملکت بر نمیدارن حیوون هم خودتی و هفت جدت حرومزاده تخم عرب. کیر عرب تو کصه ننت مادرجنده

 • Kingofblack7

  kose nane khalije arabi bi namos ba zabon farsi dari minevisi omadi goh khori mikoni jakeshe vatan forosh az kone in araba bokhor ta akharesh noshe jonet bi namos

 • Abtin Yekta63

  In yaroo khalije hamishe ARAB khaili too tavahome bichare.bro tarikh ro b bekhoon har chamd shooaooretoon be in chizha ghad nemide.

  • Dddr

   inja khub khar tu khar shode 

 • البته باید از آخوندهای اعرابی سپاس گذار بود که ما را به این روز کشاندند که از پیروی دین عرب برگشتیم که روز حمله عربها را با شرم یاد میکنیم و با شوق به دنبال تاریخ خود میرویم، البته اعراب ساکن ایران زمین ناراحت نباشند شاه شاهان کوروش کبیر پدر حقوق بشر هست ، و همان جور که شما نمی توانید قبول کنید که بچه هایتان در عربستان نامهای ایرانی داشته باشند و بزبان ایرانی با پروردگار خود نیایش کنند ما هم میخواهیم که مردم سرزمینمان با فرهنگ و تاریخ خودشان در سرزمین خودشان زندگی کنند

 • Unknown

  این
  یک تاکتیک «جنگ نرم» است.. میخواهید به اذهان القا کنید که «اسلام» یعنی
  «اعراب»!!.. و با ذکر جنایات اعراب، غیرت و بغض ملی ما را بر علیه اسلام تحریک
  کنید و البته در تحقق سیاست‌های آمریکایی که تشدید دشمنی میان ایران و
  همسایگانش و جلوگیری از یک وحدت منطقه‌ای و قدرتمندتر شدن ایران است نیز
  گامی بردارید..!! و خلاصه آن حمله‌ی اعراب به ایران حربه‌ای شده است جهت گسترش
  اسلام‌ستیزی!..در هر حال این بودجه‌های مصوبه در پارلمان آمریکا بر علیه
  ایران باید به نوعی مصرف شود…
  بدیهی است که در هر جنگی، ظلم‌های متعددی صورت می‌گیرد که هیچ کدام مشروع، مطلوب و  قابل
  توجیه نیست.. و از جمله، حمله‌ی اعراب به ایران… و همین طور است حملات
  ایران به رم در عصر باستان یا حملات مغول به ایران، یا قلع و قمع کردن ملت
  ایران در ایالت‌ها و شهرهای مختلف به دست حکومت‌های مرکزی وقت..«که جنایات
  این شاهان بر علیه ملت ایران به مراتب بیش از جنایات اعراب بوده است».. پس
  چرا سخنی از آنها نمی‌گویید؟!!.. لابد
  در همین تاریخ بسیار خوانده‌ایم و خوانده‌اید که به خاطر آشنایی مردم
  ایران با فرهنگ اسلام از یک سو و ظلم و جنایات شاهان و موبدیان از سوی
  دیگر، مردم ایران خود خواهان اسلام بودند و هیچ مقاومتی از خود نشان
  ندادند…

  • مرتد

   بی شک امروزه همه مردم ما این را متوجه شده اند که سقوط حکومت رضا شاه بزرگ خادم ملت مفلوک ایران و پسرش محمدرضا توسط چه کسانی بوده و چه کسانی از آن سود بردند اول از همه امریکا که تا همین امروز به یمن وجود این حکومت به اقتصاد اول دنیا بدل شده است ( فقط یک فقره از سودهای این حکومت برای امریکا خالی کردن و سوزاندن زرادخانه بازدارنده جنگی ایران در زمان شاه بود که همه را در جنگ با عراق سوزاندند و نیز فروش سالیانه صدها میلیارد دلار سلاح به کشورهای خلیج پارس و نیز ایران از جانب شرکتهای اسلحه سازی امریکاست که با ترساندن آنان از ایران به این نتایج دست یافته اند دوم انگلیس که هرگز اجازه خودنمایی به بزرگان ایرانی را نمیدهد اما اخوندها را به خوبی تحمل می کند و جنگ زرگری حکومت ایران با امریکا و انگلیس کاملا هویداست سوم دولت اسراییل و چارم روسیه کبیر که با ظهور حکومت اسلامی و باز شدن کامل پایش به ایران از خیر رسیدن به آبهای آزاد از راه افغانستان و پاکستان گذشت و ایران را انتخاب کرد و می بینیم که ایران امروز در دستان روسیه اسیر است. اسراییل با روی کار آمدن حکومت اسلامی و نابود کردن سران ارتش بوسیله عوامل اطلاعاتی اش و خریت صدام او را وادار به جنگ با ایران کرد و خمینی احمق رهبر مسلمین احمقتر هم ۸ سال طولش داد و به این ترتیب عراق را که پس از مصر داعیه رهبری جهان عرب در برابر اسراییل را داشت و رهبر احمق تر مسلمانش یعنی صدام که داعیه جانشینی ناصر را داشت به سادگی ۸ سال در منگنه جنگی سخت قرار داد و بعد از آن هم با خر کردن دوباره صدام توسط چراغ سبز امریکا و انگلیس و شوروی سابق او را به حمله به کویت ترغیب کرد و به این ترتیب فاتحه یکی از بزرگترین دشمنان اسراییل پس از ناصر مصری خوانده شد و نابود گردید و همانطور عراق نیز در مشکلات داخلی غرق گشته و اصلا وقت فکر کردن به اسراییل را ندارد.
   حکومت شاه که داعیه ابرقدرتی و برابری با امریکا و شوروی آن زمان را داشت با برنامه ای دقیق و از پیش طراحی شده و با همکاری نادانسته و احمقانه عوامل داخلی احمقشان که بیشترشان اجیر ناخواسته شده بودند از بین رفت تا نفت ایران همچنان در دست آقایان باشد اگر یادتان باشد نفت حتی تا سالهای پایان ریاست جمهورس کوسه رفسنجانی بشکه ای ۲ تا ۳ دلار بود و الان که به آن می نگریم خنده مان می گیرد البته بگویم که در آن سالها دلار۱۰۰ یا کمی بیشتر قیمت داشت یعنی نفت در تاریخ ایران اینقدر مفت به تاراج نرفته است
   در ضمن ما نمی خواهیم بگو یم که اعراب بد بودند اتفاقا اعراب از اسلام بهتر بودند ولی اسلام کثیف آنان را جری و وحشی و درنده کرد و سلمان پارسی بی همه چیز که مامور از طرف موبدان زرتشتی برای ایجاد دین جدید بود با روانشناسی بسیار دقیق و عالی و زندگی در میان اعراب نقاط ضعفی که اعراب را به جانفشانی وادار می کرد کشف و از آن برای جمع آوری پیروان پیامبر خودساخته اش استفاده نمود و آن شکم زیر شکم و قدرت و پول بود که همه این صفات در پیغمبر دروغین ایشان محمد کاملا نمایان و روشن است و راه هیچ ماله کشی ندارد( ازدواج با خدیجه میلیاردر برای پول، راهزنی و حمله به کاروانهای قریش و بعد ها یهودی های پولدار برای پول و قدرت و ازدواج با صدها زن عقدی و هزاران زن کنیز و بدون عقد یا همان بردگان جنسی برای زیرشکم و باز ازدواج با بچه ۶ ساله(۶ ساله قمری و ۵ سال و خورده ی خورشیدی) ابوبکر جاکش که دختر خود را برای جانشینی پیامبر به او فروخت که باز می شود مثالی برای زیر شکم.
   مهم این نیست که کدام شاه در چه جنگی چه کرد مهم این است که هیچ جاکشی همانند شما ماله کشان هرگز درک نمی کنید که هیچ انسان درستی تجاوز و کشتار هموطنانش را فراموش نمیکند اما شما همه اینها را ماله کشی میکنید و حمله ایران به یک کشور دیگر را با حمله یک کشور دیگر به ناموس و زن و دختر و خواهر و مادرتان برابر میدانی. والا همه این را می دانند که جنگ و خونریزی خوب نیست ولی باز دیده میشود که مسلمانان هنوز هم هر جا که پا میگذارند به جز کشتار بی گناهان هیچ گهی نمی خورند نمونه اش حکومت کثیف اهل تسنن طالبان در افغانستان، حکومت کثیف شیعیان ایران، حکومت کثیف پاکستان، حکومت کثیف صدام در عراق، حکومت کثیف عربستان، حکومت کثیف یمن، عمان، بحرین، کویت، سودان ، سوریه، حماس، حزب الله لبان، ترکمنستان، و … و… و… 
   باز بگویم، نه همینقدر برای گه خوری هایت کافیست تا گه دیگری نخوری و گرنه باز در خدمتم که دهانت را از گهی که دوست داری پر کنم.

 • Unknown

  حال
  جالب است که وقتی سخن از دین به میان می‌آید، می‌گویید: مال ۱۴۰۰ سال پیش
  است، اما سخن از تاریخ را اگر بتوانید سوء استفاده کنید، مسئله‌ی امروز
  القا می‌کنید!!

  اصلا چرا به ناگاه یاد خاک و مال و نوامیس ایران در ۱۴۰۰ پیش افتاده‌اید و این
  گونه اشک می‌ریزید و غیرت بر می‌انگیزید؟! اگر واقعا ایرانی و ایران دوست
  هستید، چرا به همین یک و یا نیم قرن اخیر توجهی ندارید؟ ما که دستمان نه به
  ایران ۱۴ قرن پیش می‌رسد و نه به اعرابش، اما ایران معاصر ایران ماست و
  انگلیس نیز همان انگلیس است.. آیا ظلم انگلیس‌ها در این یک قرن اخیر بر علیه
  ایران و ایرانی، به مراتب بیشتر از ظلم اعراب نبوده است؟ آیا کم آدم کشتند
  و یا به نوامیس تجاوز کردند و یا اموالمان از نفت گرفته تا آثار قیمتی و
  ذخایر ما را به غارت بردند؟ آلمان‌ها چطور؟ روس‌ها چه؟ و آمریکا که هنوز به
  ظلم و جنایاتش بر علیه این کشور و این ملت ادامه می‌دهد چه؟ اسناد این
  جنایات که به روزتر، معتبرتر و بیش‌تر از تاریخ ۱۴۰۰ سال پیش است. چرا یک
  کلام نمی‌نویسید و غیرت ایرانی ما را بر علیه انگلیس‌ها و آمریکا و آلمان و
  فرانسه و اسرائیل بر نمی‌انگیزانید؟ 

  • مرتد

   همه میدانند که انگلیس گسترش دهنده اسلام و پشتیبان آن است و همین یک جمله از چرچیل کافیست که بدانیم انگلیس چقدر الله و محمد و اسلام را دوست داشته است و دارد که شاه را با کمک امریکا و اسراییل و شوروی برکنار و یک حکومت اسلامی را جانشین آن می کند. چرچیل در پاسخ به نگرانی های ملکه انگلیس می گوید: اعلیحضرت ناراحت و نگران نباشند، تا هنگامی که اسلام در خاورمیانه هست استعمار نیز آنجا خواهد بود.
   از این بیشتر چیزی نمی گویم چون اکنوتن دیگر همه می دانند که اگر امریکا و انگلیس و بقیه با حکومت اسلامی و الله شما مشکل داشتند اول به این حکومت که به قول امریکایی ها و انگلیسیها محور شرارت نام دارد حمله می کدند و با آن می جنگیدند نه با افغانستان و پاکستان و لیبی و عراق و …
   آیا می توان باور کرد کسی بخواهد ماری را بکشد اما عمدا با سنگ بر روی دم مار بکوبد  یقینا بیشعوری کامل است که مار را زخمی کننند. اما شاید هم با شعوری باشد و شما با مار به تفاهم رسیده باشی؟؟؟؟!!!!!! ها
   قضاوت با خوانندگان گرامی

 • Unknown

  آیا
  بهایی‌ها و حتی زرتشتی‌ها کم در این مملکت جنایت کردند؟ آیا کم اجحاف
  کردند؟ آیا کم به نوامیس تجاوز کردند؟ آیا جاسوسی نکردند؟ به راستی
  می‌دانید در همین تهران خودمان، حدود ۵۰ – ۶۰ سال پیش مردم از ظلم
  زرتشتی‌ها می‌ترسیدند و عصر به بعد اجازه نمی‌دادند تا نوامیس‌شان از خانه
  خارج شوند. چرا که ربوده می‌شدند و مورد تجاوز قرار می‌گرفتند؟ آیا
  زرتشتیان قدیم که به نام موبد و موبدیان با درباریان یکی شده و کل ملت را
  می‌چاپیدند، ظلم نمی‌کردند؟ آیا بهایی‌ها یک تشکیلات انگلیسی نبودند؟آیا
  همین شاه‌ها و خان‌ها کم سرمایه‌های این ملت را به تاراج ندادند و آدم‌ها
  نکشتند و تجاوزها نکردند؟! تا همین دوران قبل از انقلاب، مردم از دست
  «خان»ها زندگی و ناموس نداشتند. کم قبیله و روستا داشتیم که مردم مجبور
  بودند دختر دم بخت خود را شب زفاف اول برای خان بفرستند؟! آیا پادشاهان در
  همین نیم و یک قرن اخیر به امر آمریکا، انگلیس و اسرائیل، و یا به میل
  خودشان کم آدم کشتند؟ کم چشم از حدقه در‌آوردند؟ کم دانشمند کشتند؟ کم
  سرمایه‌ها را به تاراج دادند؟ کم مجسد و کتابخانه به آتش کشیدند؟ کم مواد
  مخدر وارد کردند؟ کم بی‌ناموسی کردند؟…

  آیا
  جنایات معاصر بر علیه ما ایرانیان بیش از یک حادثه تاریخی در ۱۴۰۰ سال پیش
  نیست؟! پس چرا نه تنها هیچ دم بر نمی‌آورید، بلکه سنگ آنها را به سینه
  می‌زنید؟! و در نهایت مگر نه این که همین تلاش شما بر علیه اسلام و ایران
  اسلامی، در جهت به یغما دادن ذخایر، سرمایه‌ها و نوامیس ماست؟! آیا شما  ایرانی هستند؟! آیا حب وطن دارید؟! آیا مزدور و نوکر نیستید؟! دوره‌ی شاه
  را فراموش کردید؟ دوران انقلاب و جنگ را از خاطر بردید؟ یا اصلا نبودید؟!

  • مرتد

   خود گوزی و خود خندی الحق که هنرمندی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   یه چند میلیون سند نه، یه دوتا سند درمورد چرندیاتت بده
   درضمن انگلیس که پدر مسلمانان است و به قول چرچیل : ملکه برگ نگران نباشند تا اسلام در خاورمیانه هست استعمار هم هست
   بهاییت هم همان دین کثیف اسلام است و هیچ فرقی با شما ندارد
   مغ ها و موبدان نیز جاکشانی بودند که دقیقا اسلام را بوجود آوردند تا دین مانوی نتواند آنان را نابود کند ولی نتوانستند آن را کنترل کنند. مگر سلمان پارسی یکی از همین موبدان و شاهزادگان نبود که با برنامه ریزی قبلی پای به شبه جزیره گذاشت و محمد را به پیامبری برگزید و کتابی برایش درست کرد که بسیاری از کلماتش از پارسی به عربی برگشته و تبدیل شده است اگر در قرآن دقت کنید به سادگی میبینید که الله جاکشی محمد را میکرده است و هرچه او می خواسته در کتابش می آورده است بروید قرآن کثیفتان را بخوانید که من صدها بار آنرا خوانده ام.
   این اولین بار است که چرندیاتی می شنوم که می گوید مردم از ترس زرتشتی ها از خانه خارج نمی شدند این که گفتید با طلوع خورشید حکومت اسلامی در ایران آغاز شد و الان می بینید که خانواده ها در روز روشن هم از ترس تجاوز و کثافات اسلامی بچه هاشان را در سنین ۱۸ ۲۰ سال هم رها نمی کنند وتا جاکشان مسلمان به آنها آسیبی نرسانند
   بهایی ها هم تنها چیزی که من از آنها یادم می آید اقتصادی و پولگرا بودنشان بود که همه انسانها همینجورند و مسلمین به همدینان بهاییشان می گفتند: رباخور که خوب الان می بینیم که رباخوری در اسلام شیعی صدمیلیون برابر شدیدتر است
   در مورد خان ها گفتی و اینکه مردم از دست خان ها زندگی و ناموس نداشتند( راستی تو چقدر حساسی به ناموس چون من شنیدم میگن هرکسی به یه چیزی خیلی بیش از حد حساس باشه و دنبالش باشه خودش اون چیزو نداره) در انقلاب سفید محمدرضا پهلوی بندهای آن رفراندم یادت میاد یکی از مهم ترینهاش اصلاحات ارضی بود (لعنت بر هر چی کمونیسته دروغینه) که اصلی ترین هدفش کوتاه کردن دست اربابها که به واسطه دوران قاجار بسیار قوی بودند و متحدین تاریخی اونا یعنی روحانیت از قدرت و در نتیجه از جان و ناموس مردم بود اما روحانیت که بسیار از این امر هراس داشت بر ضد این رفراندم به پا خاست که البته هیچ گهی هم نخورد ئو خودت می دونی که چی میخام بگم و چاینکه حکم شرعی این تجاوز به ناموس مردم رو اربابها از کجا میاوردن مسلما شاه که مرجعیت دینی نیست که اینجور فتوا و حکمی بده/

 • Unknown

  در خاتمه اگر چه اعراب به ایران حمله کردند، اما اسلام پذیری ایرانیان به خاطر عقل، درایت،
  علم، آزادی‌خواهی و بصیرت ایشان بوده است، وگرنه باقی نمی‌ماند و مردم آن
  را پس از یک دوره کنار می‌گذاشتند. اما مردم ایران، اسلام خود و ایمان به
  خدا را قرن‌ها در شرایطی حفظ کردند که نه دشمن خارجی موافق دین آنها بود و
  نه حکومت داخلی.. و نیز  نه شرایط
  ایجاب دین‌داری می‌کرد و نه جو عمومی مساعد آنها بود.. و تحقق وعده‌ی پیامبر
  اعظم (ص) را نیز امروزه با چشم می‌بینیم که به اعراب فرمود: به زودی شما
  برای اسلام بر علیه ایران شمشیر می‌کشید، اما می‌بینم که به زودی آنها برای
  اسلام بر علیه شما شمشیر می‌کشند.

  و
  خلاصه آن که مردم مؤمن ایران اسلامی، هیچ گاه محبت آمریکا، انگلیس،
  اسرائیل … و هیچ محبت دیگری را جایگزین «ایمان و محبت به خدا و اسلام»
  نمی‌کنند و دانشمند‌تر و با درایت‌تر از این هستند که مکاتبی چون:
  امپریالیسم، صهیونیسم، ماسون، فمینیسم … و هر ایسم دیگری را جایگزین قرآن
  کریم نمایند‌ و به همین دلیل «حب وطن» آنها نیز قوی‌تر از همه ملل دیگر
  است و به هنگام سختی و مهلکه، فرار نکرده و به آغوش دیگران پناه نمی‌برند و
  «الله اکبر» و «یا علی»، «یا زهراء»، «یا حسین»، «یا مهدی» گویان، از ذره
  ذره‌ی این خاک و سرمایه‌های مادی و معنوی این مملکت دفاع می‌کنند. اما آن
  جنابان در طول تاریخ و هم اکنون نیز ثابت کرده‌اند که با اندک پول همین
  اعراب نیز حاضرند بر علیه کشور و ملت خودشان در جبهه‌های مختلف [به ویژه
  جنگ نرم] بجنگند. 

  • Parsa_1962

    إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ
   وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ
   یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ
   یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی
   الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ. سزاى کسانى که با [دوستداران] خدا و
   پیامبر او مىجنگند و در زمین به فساد مىکوشندجز این نیست که کشته شوند یا
   بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلافجهت یکدیگر بریده شود یا از آن
   سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیاست و درآخرت عذابى بزرگ خواهند
   داشت.

   • مرتد

    عجب حیوان درنده ای است این الله که با بندگانش نمی تواند از سر مهر برخورد کند و خودش نیز نمی تواند آنانرا مجازات کند و با ک…ر مردم(مسلمانان) حال می کند. ضمنا دقت کنید هرکس که با الله و رسول او مخالف باشد و با چیزهایی که الله و رسولش فساد می دانند مثل نماز نخواندن و روزه نگرفتن و کلا مسلمان شدن موافق نباشد باید کشته شود سپاه مسلمین احمق باید اینکار را بکنند چون خود الله عرضه هیچ کاری ندارد و فقط بتی بوده در کعبه که بت اصلی قریش نیز بوده است و فلج است از هر کاری، ضمنا این الله اینقدر عصبانی شده که به کشتن رضا نمی دهد و می خواهد که دست و پای بندگانی که خودش به این دنیا آورده در خلاف جهت بریده شود( عجب خدای متقارن و هندسه دانی: لابد این هم از نظر احمق های ماله کش اسلام همانند مهدی بازرگان معجزه قرانی است والله اصل تقارن را در قران برای عبرت کافرین بازگو نموده است هههه هههه هههه) و باز هم به این بسنده نکرده و الله می خواهد برای اینکه این افراد جلوی چشمش نباشند از آنجا تبعید و دور شوند.

   • Ashkan

    Ridam To Quran

  • مرتد

   هر خری و نه انسانی ذره ای از تارخ بداند و نه تاریخ جمهوری کثیف محمد و جمهوری کثیف اسلامی به روشنی در میابد که ایرانیان پس از اسلام هزاران بار سر به شورش برداشتند و از همان اول شروع به نابود کردن اسلام با هوش و ذکاوت بالای خود کردند و در این راه میلیونها نفر از آنها کشته شدند.
   در صدر اسلام با زور شمشیر و تهدید شخص به کشتن خودش و در صورت امتناع کشتن خودش و تجاوز به زن و بچه اش(دختر و پسر فرقی نداشت) و سپس کشتن وتکه تکه کردن آنها شکنجه تجاوز و… مردم را به شکل ظاهری مسلمان کردند.
   اما ایرانیان از همان ابتدا شروع به تفرقه ایجاد کردن در اسلام نمودند. البته اول باید بگویم که عمر توسط سردار دلاور و بی نظیر تاریخمان پیروز نهاوندی به درک واصل شد و عثمان با برنامه ریزی و به قول مورخان توطئه ایرانیان تکه تکه شد و سپس علی در جنگی رو در رو و نه در محراب توسط بزرگمرد مظلوم تاریخ ایرانزمین بهمن جازویه ملقب به ابن ملجم مرادی به درک واصل شد (نکته: اگر ضربتی با شمشیر بر سر شخصی که نشسته و حتی نمی تواند دستش را برای کاستن از شدت ضربه جلوی شمشیر بگیرد ، وارد شود آیا تا کمر او را به دو نیمه نمی کند پس چگونه علی شما سه شبانه روز زنده ماند؟ پاسخ: بهمن بزرگ با علی رودرو  شده و او را با زخمی کاری تقریبا از پای در میآورد اما اطرافیان رسیده و او را از کارش باز میدارند و نمی تواند همانجا او را به درک واصل کند ولی علی شیعیان را که اینهمه از او تعریف می کنند چنان زخمی نموده که او خیلی زود پس از چند روز می توپد)
   پایه گذار خوارج و چند دستگی در بین اعراب مسلمان نیز ایرانیانی بودند که توسط اعراب اسیر و در خدمت مسلمانان بودند و همین طور هر روز بر شدت این دشمنی ها بین مسلمانان می افزودند تا آنان را به مسایل داخلی خودشان مشغول و ایرانیان را از بند آنان برهانند.
   از آن پس اگر دقت کنید بسیاری از جنگهای ایرانیان با مسلملنان بوده و در برابر آنان بوده است که آخرین آن هم جنگ هشت ساله با عراق بود که به لطف خمینی جاکش و به دستور امریکا و انگلیس با اعدام سران ارتش ایران و راحت شدن خیال صدام از ضعف ارتش بدون فرمانده ایران شروع و باز هم با مقاومت سرسختانه ایرانیان در برابر ارتش اسلام همراه بود و اگر نبود کینه شدید ایرانیان از اسلام هرگز اینچنین تاب مقاومت در برابر ارتش تا بن دندان مسلح صدا را نداشتند.

 • Unknown

  نتیجه اینکه، ما نه تنها جنایات اعراب ۱۴۰۰ سال پیش در حمله به ایران را محکوم می کنیم، بلکه
  هر جنایتی که بر علیه بشریت در هر نقطه‌ی جهان و توسط هر کسی در طول تاریخ
  به وقوع پیوسته و به ویژه جنایات امروز آمریکا، انگلیس و اسرائیل را محکوم
  می کنیم و هم چنان در ایمان خود به «الله»، اسلام و رسول اعظم (ص) و آل او
  (ع) استوارتر ایستاده‌ایم و به تقویت آن می‌کوشیم و اجازه نمی‌دهیم که به
  این شیوه‌های کهنه، ما را از ایمان خلع سلاح کرده و دوباره با اسارتمان
  ببرید.
  خرد نگهدارتان 

  • Mazdak63

   درود به همه خرد گرایان
   شما اگر خرد داشتی هرگز به الله و رسولش ایمان نمی اوردی

  • مرتد

   جنایات اعراب نه جنایات اسلام و الله و محمد جاکش
   تو خود در نظر بالا یک آیه قرآن را که محمد قبل از حمله به از خدا شنیده است نقل کردی و ما به وضوح در آن آیه می بینیم که الله دستور جنایت و کشتار و قطع دست و پا و به دار آویختن و تبعید می دهد
   حتما اینها را به اشتباه در قرآن چاپ کرده اند و شاید هم ما شیطنت کرده و با الله رابطه برقرار نموده و با شکنجه از او این اعترافها را گرفته ایم و اکنون بر ضد خودش استفاده می کنیم.
   اینها که حرفهای من نیست حرفهای خودت و به قول خودت گفته های الله در قرآن است که به محمد نازل شده است.
   خوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   پاسخ بده
   اگر بگویی که اعراب اصلا به آن توجه نکرده اند پس یعنی این دین گه خالص است که حتی کسانی که زمان محمد را درک کرده اند بعد از مردن و توپیدنش بی خیال چرندیاتش شده اند و اگر بگویی که گوش می کرده اند و اوامر الله را اجرا می کرده اند دیگر نمی توانی بگوی که اینها سرخود این کارها را انجام میدهند.
   البته نیازی به پاسخ شما نیست در هر صورت من پاسخ خود را گرفتم و همه کسانی که نظر شما و من را خوانده اند بی تردید خود قضاوت می کنند ک اسلام چگونه دینی است و الله چگونه خدایی است  و محمد چگونه پیامبری است.

  • Ashkan

   Fuck Mohammad and Ali And Hassan ANd hussein Ridam to Islam

 • ابن العربی

  عزیز من اگه فرهنگتون غنی بود که راحت فرهنگمون غلبه بر فرهنگتون نمیشد

  پس دیگه حرف مفت نزن عزیز من
   

  • مرتد

   فرهنگ شما هرگز غلبه نیافته است بروید دینتان را نگاه کنید
   تکه تکه و مانند آبکش هزاران سوراخ و هزاران مذهب از درون این دین کثیف بیرون زده و اینها همه از برکت فرهنگ ایرانی است که بر هر گه و انی که اسم خود را فرهنگ نهاده چیره میشود.
   ایرانیان در همان بدو اسلام با دو تکه کردن اسلام به دو شاخه سنی و شیعه و بعدها با چند شاخه کردن خود شیعه و سنی و سپس با ایجاد فرقه ها و مذاهب کوچک تر و وارد کردن فرهنگ پربار و غنی خودشان در این دین کاملا آن را از حالت اصلی خود خارج نمودند و به یک دین دگرگون یافته تبدیل کردند و هرگز زبان مادری و پارسی خودشان را همانند مصریان و سودانیان و لبنانی ها و فلسطینی ها و لیبیایی ها و تونسی ها و الجزایری ها و سوریه ای ها واردنی ها در برابر عربی پشت نکردند وبیابان نشینان بی فرهنگ را اجازه خودنمایی در این کشور ندادند.
   اگر از اسلام در بعضی جاها چیز خوبی دیده میشود همان چیزهای خوبی بوده که از فرهنگ ایرانی توسط سلمان پارسی خائن در زمان ایجاد دین اسلام در علم کردن محمد به آن وارد شده است یا بعدها برای قابل هضم کردن این آیین کثیف و کم کردن از شدت و حدت ان و کاستن از جنایات عمال اسلام و الله بر ضد ایرانیان، بزرگان ایران زمین به این آیین کثیف وارد نموده اند..
   هم چنین شما در هرجای جهان که بروید می بینید که فرهنگ و تمدن ایرانی بر تارک موزه های آنجا می درخشد و اگر درموزه ای اثری از آثار باستانی یا فرهنگی ایران وجود نداشته باشد از اعتبار آن موزه کاسته میشود
   همچنین منشور حقوق بشر کوروش و نه محمد که فخر جهان است از الله و اعراب و مسلمانان نیست که از ایرانیان است.
   چکامه مهمی که در سازمان ملل نصب شده از آن یک شاعر ایرانی است.
   هم اکنون که رژیم کثیف اسلامی با تمام قدرت در نابودی فرهنگ و ایین ایرانی می کوشد می بینید که ایرانیان در گوشه و کنار گیتی پراکنده شده اند و آیین و رسوم فوق العاده زیبای ایرانی را به همه جهان گسترده اند و دانشمندان ایرانی در کشورهای مختل سروری می کند.
   آیا می توانی بگویی محمد چگونه می خواست فرهنگ ایرانی را نابود و فرهنگ کثیف خودش را به نام اسلام به ما غالب کند.
   حتب کتاب سوزی ها و نابودی بزرگترین دانشگاه جهان و نابود کردن بسیاری از آثار فرهنگ و تمدن ایرانی تا آن روزگار نیز نتوانست ایرانیان را به جهل و نادانی مطلقی که الله و محمد می خواستند وارد کند و آنان بر فرهنگ کثیف محمد و الله چیره گشته و در فرگشتی عالی آن را از حالت اصلی خود که بسیار کثیفتر از چیزی است که امروز از طالبان و حکومت ایران می بینیم، خارج و به مسیر دیگری پرتاب کردند.
   درود بر همه پاسداران فرهنگ ایرانی و جاودان باد ایران زمین این مرز پر گهر و این سرچشمه هنر
   ایدون باد.

 • Behrooz-bruce

  خودت میگی خرافات اسلام تا مغز استخوان این مردم نفوذ کرده پس واقعا به چه میتوان امید داشت؟