گردهمایی شورای همکاری خلیج فارس به چه معناست، همکاری یا ضدیت با ایران؟ ۵

بنا به گزارش سایتِ آفتاب و به نقل از عصر ایران در تاریخ ۲۰ اردی بهشت ۱۳۹۱، وزرای شورای همکاری خلیج فارس پس از یک روز نشست اضطراری در ریاض، دخالت بی جا و پی در پی ایران در کارهای کشورهای عربی منطقه را محکوم کرده، و به رژیم ایران هشدار دادند.
از آن چه این روزنامه به عنوان نمونه می نویسد؛ دولت کویت هفته گذشته با کشف شبکه جاسوسی ایران در آن کشور، ۳ دیپلمات ایرانی را که به مرگ محکوم شده اند، از کشور خود بیرون می‌کند.

ایجاد شبکه جاسوسی و کارهای تروریستی ایران تنها در کویت نبوده که به بیرون راندن دیپلماتهای آن انجامیده، بلکه در عربستان به طور گسترده، و چند کشور دیگر تا کنون به شرح زیر به اثبات رسیده است:
کارهای تروریستی در عربستان و نسبت به شهروندان آن-

در گذشته و در دوران رژیم پیشین، رابطه سیاسی و دیپلماسی بسیار خوبی میان ایران و عربستان بود. اندکی پس از انقلاب، خمینی بلند پرواز به دنبال گرفتن عربستان و دستیابی بر درآمد سرشار خانه کعبه بود. از این روی، از بام تا شام به بدگویی خاندان آل سعود می پرداخت، و برای بی لیاقت نشان دادن آنها و این که توانایی حفظ و نگهداری حرم خانه کعبه را ندارند، مزدوران او مخفیانه در چمدان مسافرین حج مواد منفجره می گذاشتند تا در عربستان منفجر شده، و آرامش و امنیت منطقه را بر هم زند.

اوباما نماینده سیاست استثمارگر آمریکا با ملک عبدالله دیکتاتور و خودکامه که ملتی را دربند گذاشته است، دست دوستی و همکاری می دهد. کشورهای عربی از وجود نکبت بار حکومت اسلامی ایران استفاده کرده و با کشورهای پیشرفته غربی نشست و برخاست دارند. این در حالی است که هم نشینان سران حکومت اسلامی را مشتی دیکتاتور، تروریست و انسان های فرومایه تشکیل می دهند.

اوباما نماینده سیاست استثمارگر آمریکا با ملک عبدالله دیکتاتور و خودکامه که ملتی را دربند گذاشته است، دست دوستی و همکاری می دهد. کشورهای عربی از وجود نکبت بار حکومت اسلامی ایران استفاده کرده و با کشورهای پیشرفته غربی نشست و برخاست دارند. این در حالی است که هم نشینان سران حکومت اسلامی را مشتی دیکتاتور، تروریست و انسان های فرومایه تشکیل می دهند.

کارهای تروریستی دیگر علیه عربستان، نقشه کشتن سفیر آن کشور و سفیر اسرائیل در آمریکا بود که به نتیجه نرسید. دادن اسلحه به شیعیان یمن در مرز عربستان، برای انجام کاهای تروریستی و شوراندن مردم عربستان، و تحریک و شوراندن شیعیان بحرین علیه شاه آن کشور نیز از شیرین کاری های دیگر رژیم ایران در منطقه است.

یکی دیگر از کارهای شگرف و در حقیقت ضد بشری رژیم ایران، کمک های مالی، نظامی، و امنیتی به بشار اسد برای کشتار مردم سوریه و شرکت مستقیم داشتن در سرکوبی مردم بوده است.  در حقیقت کمک به بشار اسد جنایتکاری که هم خود  گویا تا کنون ۱۵،۰۰۰ نفر را کشته، و  پدرش حافظ اسد نیز در کشتن مردم بیگناه دو دهکده صبرا و شکیلا دست داشته است.

آیا این کینه ورزی های رژیم ملایان علیه همسایگان ایران نمی تواند دلیلی بر جبهه گیری کشورهای عربی کناره خلیج فارس باشد؟. آیا تغییر نام خلیج فارس به خواست کشورهای عربی و سرمایه گذاری امارات در گوگل نمی تواند تلافی و جبران عملکرد غیر قانونی ایران در آنسوی مرزهای خود باشد؟. ادعای جزایر سه گانه چه طور؟، آیا این نیز به دلیل دشمنی ایران با کشورهای عربی نیست؟.

بالا رفتن از دیوار انگلیس چه طور؟. تصور می کنید که روش انگلیس ها فحش و دشنام دادن و لشکر کشی کردن است؟. آیا انگیسی ها مانند آمریکایی ها، آنچنان بی حوصله و کم صبرند که بی درنگ واکنش نشان دهند؟!. خیر، این چنین نیست، مردم و دولت انگلیس بسیار خونسرد و خوددارند. آنهازمانی را پشت سر می گذارند، ولی در لحظه و فرصتی مناسب، زهر خود را می ریزند. گویا اکنون زمان زهرپاشی انگلیس، و تحریک عرب ها علیه ایران  رسیده باشد. ادعای مالکیت جزایر سه گانه به وسیله امارات، یکی از این نشانه ها است.

یک گله لات های چاقوکش بسیجی، و مزدوران گرداگرد آخوندهای جنایتکار، و عده ای خاله زنک های صیغه خانه آخوندی به حریم کشور دیگری تجاوز می کنند. آنها به هیچ اصول و شرایط مدنی و انسانی ارزشی قائل نیستند. گرد هم آمدن بسیجی، خاله زنک های خردباخته از امت اسلامی، طلبه ها و نظامیان و سپاهی با لباس شخصی که به خواست و دستور ولی وقیح آخوند جنایتکار قرن کنونی در برابر سفارت انگلیس گرد هم آمدند و به لات بازی پرداختند، مانند دزدان از دیوار سفارت بالا رفتند، دور از شأن هر انسانی با هردید سیاسی ویا هر باور مذهبی سوای اسلام است.

یک گله لات های چاقوکش بسیجی، و مزدوران گرداگرد آخوندهای جنایتکار، و عده ای خاله زنک های صیغه خانه آخوندی به حریم کشور دیگری تجاوز می کنند. آنها به هیچ اصول و شرایط مدنی و انسانی ارزشی قائل نیستند. گرد هم آمدن بسیجی، خاله زنک های خردباخته از امت اسلامی، طلبه ها و نظامیان و سپاهی با لباس شخصی که به خواست و دستور ولی وقیح آخوند جنایتکار قرن کنونی در برابر سفارت انگلیس گرد هم آمدند و به لات بازی پرداختند، مانند دزدان از دیوار سفارت بالا رفتند، دور از شأن هر انسانی با هردید سیاسی ویا هر باور مذهبی سوای اسلام است.

باید دانست که هنوز جای دوری نرفته ایم. زیرا روزنامه ابرار ۲۰ اردی بهشت گزارش می دهد که سران کشورهاى عربى در نشستى در تاریخ ۲۵ اردیبهشت در ریاض بر آنند تا درباره تحولات مهم جهان عرب و ایران مذاکره مى کنند. تصور می کنید، در مورد چه تحولاتی میان خود و ایران گفتگو می کنند؟. امید واریم اگر نماینده ای از ایران می خواهد در این نشست شرکت کند، نخست بخواهد که واژه عربیه را از عنوان شورای خود بردارند.

نکته دیگر این که، رژیم دیکتاتور و نیمه مردمی مبارک، جای خود را به رژیمی دبش مذهبی، و باسابقه تروریستی، به نام اخوان المسلمین داد. یعنی گروه مذهبی که نواب صفوی و خلیل تهماسبی از آدم کش های ایران از محصولات آنند. در این جا تنها یاد آور می شویم نواب صفوی کسی بود که زنده یاد احمد کسروی، نویسنده، و تاریخ نگار بزرگ را در دادگستری هنگام انجام وظیفه به خاک و خون کشاند، و رژیم گذشته، این جنایت بزرگ آنهم درون دادگستری را نادیده گرفته، و به اصطلاح لای سبیل گذاشت.

حال، که رژیم کنونی مصر را شناختید، این را هم بدانید که رژیم ایران، با بی خبری و سر مستی، خود را به دامن این رژیم انداخته، و می خواهد با آن بهترین، و بالاترین روابط دوستانه و دیپلماسی داشته باشد. غافل از این که این رژیم مذهبی، رژیم و مذهب ایران را قبول ندارد و به بازی می گیرد، و به زودی با گرفتن امتیازاتی از ایران، به دنبال افکار پان عربیست ناصر، با عرب های کناره خلیج فارس و عربستان همسنگ و هم دست شده، به پای ما می پیچد و به ریش ما می خندد.

از آنچه گفته شد، وظیفه رژیم ایران آنست که دست از اینگونه آرتیست بازی و آشوب طلبی ها در منطقه و میان همسایگان ایران بردارد. خامنه ای و یا هیچ مقام دیگر، اجازه ندارند خودسرانه و بدون خواست و رضایت همگی مردم ایران، این چنین دشمن تراشی کنند، بیشتر کشورها را علیه ایران و منافع ایران بشورانند، و آینده کشورمان را به خطر اندازند. رژیم ایران ناچار است هرچه زودتر درب دوستی و مودت را با کشورهای همسایه به ویژه عربستان باز کند.

تا زمانی که خامنه ای و اطرفایانش از دیکتاتورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان حمایت کرده و در امور داخلی آن کشورها دخالت مستقیم و غیر مستقیم می نمایند، کشورهای همسایه با ایران همچنان دشمنی کرده و از هر راهی برای آسیب رساندن به ایران استفاده خواهند کرد. (کارتون کاری از آقای حسین یزدانی است)

تا زمانی که خامنه ای و اطرفایانش از دیکتاتورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان حمایت کرده و در امور داخلی آن کشورها دخالت مستقیم و غیر مستقیم می نمایند، کشورهای همسایه با ایران همچنان دشمنی کرده و از هر راهی برای آسیب رساندن به ایران استفاده خواهند کرد. (کارتون کاری از آقای حسین یزدانی است)

در حال، و در هر شرایط رژیم ایران  موظف است برای  منافع و یک پارچگی و هویت کامل ایران بایستد.  شورای هم آهنگی در عربی به نام؛ مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة اعلام شده، این برای مردم ایران قابل قبول نبوده، بلکه توهین و تجاوز به حقوق مردم است.   رژیم ایران باید نخست این مسأله را حل کند، و آنگاه نماینده خود را برای آن نشست به عربستان بفرستد. فرستادن نماینده در شورایی که به نام خلیج ع-ر-ب-ی نام گرفته، تف سربالایی است که بر روی سر و صورت خودمان باز می گردد. 

در گذشته نیز آقای احمدی نژاد ناشیانه در جلو نقشه ای با نام خلیج ع-ر-ب-ی نشسته بود که  کاری بس ضدملی، ضدمردمی، و صد در صد دشمنی و کینه توزی به یکایک مردم ایران بوده،  که بعدها به روشی تلاش می کند تا در برنامه مناظره خود با آقای کروبی، آن را جبران کند (۱). بهتر است این گونه اشتباهها را ما هرگز دیگر تکرار نکنیم.

همانگونه که در گذشته یادآور شدیم، باید در رفع اختلاف خود با کشورهای عربی، از کارشناسان و آگاهان با تجربه ایرانی در سراسر گیتی کمک و همکاری گرفته شود. فراموش نشود آنچه را در مالکیت ما است، و در تاریخ نوشته شده نباید به هیچ سازمانی برای نظرخواهی فرستاده شود، و نه رأی گیری به عمل آید. ما باید روابط اخلاقی و معنوی خود را با کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای همسایه درست کنیم، ولی باج هم به شغال ندهیم.

آخرین نکته این که؛ اگر رژیم اسلامی نتواند با صلح اندیشی و در عین حال محکم و استوار بودن بر منافع و حقوق ایران، جلو این هرزگی ها را بگیرد، و گوگل ویا هرسازمان دیگر را ناچار به وظیفه شناسی خود کند، در میان مردم ایران، با دست خود گور خود را کنده، و سریع تر از آنچه که می توان تصور کرد به زباله دان تاریخ خواهد رفت.

 • Shahin

  من معتقدم ما ایرانی ها به دلیل پایین بودن سطح فرهنگی مان، نژاد پرست هستیم چون اساسا نژاد پرستی با پایین بودن سطح فرهنگ رابطه مستقیم دارد. در اروپا هم همین جوری است. در اروپا هم، اکثر نژاد پرست ها خیلی آدم های تحصیل کرده و روشنفکری نیستند. ضد یهودی ها و ضد خارجی ها و ضد مسلمان ها اکثرا به طبقات پایین اجتماع تعلق دارند. ولی در ایران این جوری نیست. برای اینکه شما خیلی از افراد تحصیل کرده را می بینید که از اعراب متنفر هستند و خیلی از آدم های متدین را هم می بینید که از اعراب متنفرند منتها در آدم های غیر مذهبی، نفرت از اعراب به صورت عام است و در میان افراد مذهبی تر، نفرت از اعراب در قالب لعن و نفرین کردن به سنی ها خودش را نشان می دهد. یعنی بغض و کینه خیلی از ما ایرانی ها از اهل سنت و بزرگان اهل سنت در حقیقت، رویه دیگر نفرتمان از عرب ها است. من بعضی وقتها فکر میکنم خیلی از ما ایرانی ها نتوانسته ایم شکست تاریخی مان از اعراب و قادسیه را علیرغم گذشت ۱۴۰۰ سال فراموش کنیم. هنوز در اعماق وجودمان بغض و کینه عمیقی نسبت به اعراب داریم. بغض و کینه ای که همچون آتش زیر خاکستر هرزگاهی بهانه ای پیدا میکند و فوران می کندهر وقت که همسایگان عرب ما در امارات ، بحرین ، قطر و کویت، یک موضع گیری علیه ایران می کنند، اگر دقت کنید می بینید که واکنش مسئولین جمهوری اسلامی درست است که سیاسی هست ولی بیشتر از اینکه سیاسی باشد نژادی هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا سخنگوی وزارت خارجه ما، یا وزیر خارجه ما، یا ائمه نماز جمعه ما، رئیس مجلس ما و…، یک جوری واکنش نشان می دهند که بوی تحقیر از سخنان آنها بیرون می آید. فی المثل می گویند؛ “اصلا شما هم آدمید؟ توی امارات اصلا عددی هستی؟ اگر ایرانی ها کنار خلیج فارس فوت بکنند شما را باد می برد. شماها دیگه چه می گویید!” می دانید چه می خواهم بگویم؟ اکثرا گفته می شود که این ها از خودشان فکری ندارند ؛ اعرابی که مخالف ما حرف زده اند اربابانشان انگلیس ، آمریکا و فرانسه به این ها خط می دهند. این ها که از خودشان اراده ای ندارند. این ها اصلا کاره ای نیستند. ببنید که چه نگاه تحقیر آمیزی در ایران حاکم است. البته به نظر می رسد، این نگاه، تنها از آن حکومت نیست، مردم نیز، چنین نگاهی دارند. صد البته که درست میگویید. بله، مردم هم همین جور هستند و حتی تند تر و سخیفانه تر از مسئولین بعضا واکنش نشان می دهند. دو سه سال پیش، سر قضیه سه تا جزیره و نام خلیج فارس که اماراتی ها یک موضع گیری ای کرده بودند، یک سری از مردم آمده بودند جلوی سفارت امارات تظاهرات می کردند. تمام شعار هایی که می دادند و کارهایی که می کردند مخالفت سیاسی نبود، تماما تحقیر بود. یک کیک درست کرده بودند رویش ۳۵ تا شمع گذاشته بودند و فوت می کردند و شعار می دادند که امارات، کشورک، ۳۵ سالگی ات مبارک؛ از طرف ایران ۲۵۰۰ ساله. یعنی ما ۲۵۰۰ سال عمرمان است شما ۳۵ سال و به اندازه ۳۵ سالگی ات صحبت کن. یا شما خیلی شنیدید که بسیاری از هموطنان مان با یک حالت نفرتی نسبت به اعراب به ایرانی های دیگر می گویند که چرا به این کشورهای عربی مسافرت می کنید و پولتان را می برید آنجا خرج میکنید. ولی هیچ وقت کسی نمیگوید که چرا این همه ایرانی هر سال می روند به ترکیه و انجا پول خرج میکنند. میگویند که این یعنی یک نگاه از بالا به پایین و حقیرانه نسبت به اعراب داشتن. این دیگر ربطی به حکومت ندارد این ها خود مردم اند.

 • Shahin

  زمان شاه هم این جوری بود. نگاه بسیار تحقیر آمیزی علیه اعراب وجود داشت. الان هم هست. من می خواهم یک مرحله جلوتر بروم. من می خواهم بگویم بخشی از انگیزه فرهنگستان زبان فارسی از اینکه لغات عربی را از فارسی کنار می گذارند، همان بغض و کینه ای است که ما علیه اعراب داریم. برای اینکه لغتی که بیش از هزار سال است که وارد فارسی شده و جا افتاده و جزء زبان فارسی شده ، در گلستان و بوستان ، شاهنامه ، دیوان حافظ و مثنوی معنوی هم هست، چرا باید حذف شود؟ اصلا این لغت کجا نیست؟ این لغت جزئی از حافظه تاریخی ما است. فرهنگستان آقای حدادعادل این لغت را حذف می کند و به جایش یک لغت نامانوس می گذارد و هیچ کس هم مصرفش نمی کند. این کار فرهنگی نیست این همان نفرت از اعراب است. فرهنگستان زبان فارسی در زمان رضا شاه تاسیس شد و هم در زمان رضا شاه و هم شاه سابق دقیقا همین کار را میکردند و به بهانه زپان پارسی ، لغات عربی را که ۱۴۰۰ سال میشد جزء زبان فارسی شده بودند حذف می کردند و بجای ان الفاظ و اصطلاحات من در اوردی و کاملا نامانوس با زبان و فرهنگ مردم وضع میکردند. به نظر من این نشان دهنده همان ضدیت با اعراب هست.
  ما در قانون اساسی، اصل ۱۵ را قرار می دهیم که مثلا ترک ها می توانند زبان خودشان را یاد بگیرند بعد شرع هم می گوید نژاد و ملیت مهم نیست مهم تقوا است و الی آخر . قانون و شرع خیلی قشنگ مطرح می شوند اما از کوچه و بازار تا دانشگاه، جور دیگری عمل می کنیم. همان تفکر راسیستی و نژاد پرستانه که شما می فرمایید در خیلی جاها غالب است. به نظر شما، چرا چینین است؟ چرا به راحتی قانون می نویسیم ولی در اجرای آن، اصلا اهمیتی نمی دهیم حتی برعکس هم عمل می کنیم؟
  آیا به لحاظ نژادی، واقعا بین ترک ها و غیر ترک ها یا فارس ها، تفاوتی وجود دارد؟ یعنی مثلا اگه شما بیایید در طی ده سال متوالی تست آی کیو بگیرید از بچه های بین سنین ۵ تا ۱۰ سالگی بین بچه های ترک و بچه های فارس، آیا بعد از ده سال نتیجه نظر سنجی و تحقیق میدانی شما نشان می دهد که یک تفاوت معناداری بین بچه های ترک و بچه های فارس یعنی بچه هایی که در تبریز از پدر و مادر ترک متولد می شوند و بچه هایی که از پدر مادر فارس تهران متولد می شوند وجود دارد؟ آیا نتیجه تحقیق شما نشان میدهد که بچه های فارس باهوش تر هستند یا برعکس، نشان میدهد که بچه هایی که در تبریز و ارومیه متولد می شوند باهوش و گوش ترند؟ یا اینکه تفاوتی ندارندواقعا من نمی توانم بگویم که بچه های شمال یا ترک یا یک جای دیگر چیز دیگری هستند. من عادت دارم با دانشجوهایم خیلی نزدیک و صمیمی باشم واقعا من هیچ فرقی بین ترک و غیر ترک نمی بینم.

 • Shahin

  برای اینکه به تحولات سیاسی جامعه ایران و به تاریخ ایران و از همه مهمتر به نوع مناسبات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بین تهران و آذربایجان در طول تاریخ بر می گردد. به عبارتی دیگر نمی توان نگاه فارس ها به ترک ها و نگاه ترک ها به فارس ها را در خلا بررسی کرد. همچنان که نفرت ما از اعراب را نمی شود در خلا و بدون در نظر گرفتن گذشته میان ما و آنها بر رسی کرد. البته می شود یک سری شعار بدهیم مثل اینکه”بنی آدم اعضای یکدیگرند که در یک آفرینش ز یک گوهرند”، “ما همه مسلمانیم”، “ما همه از یک نژادیم”، ” اسلام می گوید همه برابر هستیم”، و… . صبح تا شب، این حرف ها را می زنیم ولی شب که می رسد می بینیم که از صبح شعارهای برابری و مساوات و همه مثل هم هستیم و .. دادیم ولی در حقیقت تمام مدت برعلیه این شعارها عمل کرده ایم. نمی توان با این شعارها، از واقعیت های جامعه فرار کرد.
  به تاریخ سیاسی ایران اشاره کردید. در این باره بیشتر صحبت کنید به نظر نمی رسد، مساله، مولود جدیدی باشد.
  بله، این مساله ریشه تاریخی دارد. رضاخان دستور داده بود کسانی که ترکی صحبت می کنند، باید جریمه بپردازند. این کار ظلم و تبعیض آشکار بود. همین رضاخان، خشن ترین فرماندهان نظامی خود را به آذربایجان اعزام می کرد تا بتواند سیاست یکسان سازی فرهنگی را پیاده کند. تا چیزی بنام آذری یت ، کردی یت ، لری یت و هیچ چیز دیگری بجز فارسی یت نباشد. این تصور همواره در تهران وجود داشته که به هر چیزی بجز فارسی یت با دیدی تردید آمیز و سوء ظن نگاه کند. این احساس برای بسیاری از فارسی زبان ها بوده که اساسا به اقلیت ها به عنوان تهدیدی بر سر راه امنیت ملی نگاه کنند.ببینید قبل از یافتن هر راه حلی، اول باید تکلیف این پرسش را مطرح کنیم که اگر یک اقلیت نخواهد با یک اکثریت زندگی کند و خواسته باشد مستقل باشد، این حق را دارد یا نه؟ من معتقدم هیچ گروهی را به زور نبایستی نگه داشت. چون آخرش جدا میشوند. اگر واقعا در یک رفراندم کاملا آزاد نصف بعلاوه یک آذریها بگویند ما نمی خواهیم جزء ایران باشیم ، به زور نمیشود انان را نگه داشت. استقلال حق هر بشری و حق هر قومی است. اما معتقدم استقلال یا جدایی نه شدنی است ، نه اکثریت قریب به اتفاق آذریها خواهان آن هستند و نه اساسا استقلال دردی و مشکلات آذریها را حل می کند. راه حل، دموکراسی واقعی است. اگر دموکراسی در ایران حاکم باشد، این مسائل بطور کلی حل می شوند. اگر یک آذربایجانی ببیند که به برابری اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با دیگر اقوام رسیده است، دیگر احساس تبعیض نخواهد کرد. در دموکراسی واقعی، یک ترک به حقوق خود می رسد مثلا آنها زبان مادری خود آموزش می بینند بخشی از درآمد و مالیات آذربایجان را در آذربایجان خرج می شود، شورای محلی تشکیل می شود و تصمیمات اختصاصی آذربایجان در همان مجلس اتخاذ می شود. در این شرایط، هیچ آذربایجانی، سراغ استقلال نخواهد رفت. ممکن است شما از من بپرسید چرا اینقدر مطمئن هستم که دموکراسی حلال همه مشکلات و مسایل قومیتی و پاد زهر همه تلاش های جدایی طلبانه است؟ پاسخ من تجربه جوامع دیگر است. ما که فقط در ایران مسئله قومیت ها را نداریم. در بسیاری از کشورها مسئله اقوام و ملیت های مختلف وجود دارد اما هیچ بحران و مشکل ندارند. سوییس ، بلژیک ، هند ، کانادا ، انگلستان و خیلی کشورهای دیگر دارای اقلیت های قومی هستند. اما نه اقلیت هایشان میخواهند جداشوند ، نه خود مختاری می خواهند ، نه خود گردانی می خواهند ، نه استقلال میخواهند ، نه منطقه ای که اقلیت هایشان در آن مناطق زندگی میکنند نا امن است ونه هیچ مشکل دیگری دارند.

 • khaliji

   من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، چه کسی بنشیند؟!

   
   ۱

  جمعیت کون گشادان، مال اندیشان و عافیت طلبان مقیم ایران.

  به دل نگیرید، منظورم شخص شما نیستید!

 • Bahtia_11

   جوابیه غیر رسمی گوگل در مورد حذف نام خلیج فارس

  بسمه تعالی

  خدمت شهروندان شهیدپرور و همیشه در صحنه ایرانی کلهم اجمعین

  آقاجان! علت اینکه ما نام خلیج فارس را از روی نقشه‌های خودمان حذف کردیم
  این بود که دیدیم حکومت شما تاریخ هخامنشی و شاهان گذشته را از کتابهای
  درسی مدارس حذف کرد و شما هیچی نگفتید. ما هم فکر کردیم که اینها که یک
  حکومت عربی را بیش از سی سال است که تحمل کرده‌اند لابد از حذف یک نام خلیج
  فارس هم خواهند گذشت.

  ملتی که ارزشهای ایرانی خودش را فراموش کرده و امروز تحت سیطره حکومتی است
  که دیپلماتش در برزیل انگشت توی کون بچه مردم میکند و اسمش را میگذارند
  تفاوت فرهنگی. خوب لابد حذف دو کلمه هم از روی نقشه را میتوان تفاوت فرهنگی
  و یا فراموشی فرهنگی نامید.

   

  بر همگان واضح و مبرهن است که نام اصلی و واقعی خلیج فارس همان خلیج فارس
  است نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. اینکه بعضی میخواهند بگویند خلیج
  نیلگون فارس و یا خلیج همیشگی فارس و یا خلیج دمکراتیک فارس و یا خلیج
  اسلامی فارس ویا غیره همگی فاقد سند تاریخی است. خلیج فارس همان خلیج فارس
  است. تمام.

  اما دو کلام حرف حساب با شما ملتی که رگ غیرت‌تان برای حذف نام خلیج فارس
  بیرون زده و از زور ناراحتی میخواهید رگ دست خودتان را ببرید و خودکشی کنید
  دارم و آن اینکه: عموجان! سی سال است که حکومتی که سرکار است تمام ماهیت
  فرهنگی و اعتقادات و ارزشهای ایرانی را از شما گرفته و مشتی خزئبلات هزار و
  چهارصد سال پیش را جایگزین کرده شما کک‌تان نمیگزد آنوقت چگونه است که
  برای حذف نام خلیج فارس اینقدر برای ما شاخ و شانه میکشید؟

  حضرت عباسی شما عجب ملت عجیبی هستید. پنجاه درصد سهم دریای مازندران که حق
  مسلم ما بود را بدون سر و صدا از ما گرفتند یکنفر از شما ملت همیشه در صحنه
  اعتراض نکردید و حتی خون از دماغ کسی نریخت آنوقت هی دارید گیر میدهید که
  گوگل چرا این کار را کرد و از حق ما دفاع نمیکند؟

  آقاجان! تاریخ نشان داده که ملت کون گشاد و ترسو به هیچ حا نمیرسد. ملتی که
  توسری خور باشد حقش این است که در دنیا تحقیرش کنند. توی فرودگاهها با او
  بدرفتاری کنند. اسم دریا و شهرهایش را تغییر بدهند و یا مثل گوگل فقط به
  حذف نام آن اکتفا کنند.

  آقای ملت ایران!

  تا کی میخواهید دل خودتان را با این چیزها خوش کنید؟ خانه از پای بست ویران
  است و خواجه در بند ایوان است. مملکت شما را دارند غارت میکنند و حالا شما
  نشسته‌اید عزا گرفته‌اید که چرا گوگل این کار را کرد و چرا فلان سازمان آن
  کار را نکرد و غیره؟

  بقول شاعر : برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. 

  تا زمانی که شما اجازه میدهید این حکومت بیعرضه و غیر ایرانی بر شما حکومت
  کند باید هر روز شاهد این قبیل اتفاقات هم باشید. یک روز گوگل یکروز سایت
  وزارت دفاع امریکا یکروز یکروز آلمان یکروز فرانسه و یا هر خراب شده دیگر.

  جمع کنید این بساط رو. شما اگر راست میگویید اجازه ندهید چند تا آخوند
  بیسواد مملکت را به اینجا برسانند که زنان و دختران شما برای تامین مخارج
  زندگی توی بارها و کازینوهای کشورهای حاشیه خلیج فارس تن فروشی کنند.

  ما توی گوگل از شما ملت ایران در شگفتیم که چرا آنروز که جمهوری اسلامی
  تاریخ ایران باستان را از کتابهای تاریخ بچه‌های شما در مدارس حذف کرد رگ
  غیرتتان نجنبید؟ آیا برایتان مهم نیست که فرزندانتان هویت اصیل ایرانی خود
  را نشناسند و از تمدن اصیل و باستانی خود دور بمانند و بجای آنها در مورد
  صلح حدیبیه و نام اسب حضرت عباس را یاد بگیرند؟

  چرا برای این چیزها حساسیت نشان نمیدهید؟

  این حکومت اسلامی چنان فرزندان شما را در مدارس شستشوی مغزی میدهد که گویی
  اسرائیل دشمن بالفطره ما ایرانی‌هاست. آنقدر که در کتابهای درسی بر روی
  فلسطین و وقایع جنوب لبنان به بچه‌ها خوراک ذهنی میدهند از فردوسی و رستم و
  سهراب و شیرین و فرهاد خبری نیست.

  خلاصه اینکه شما اول بروید مملکت خودتان را نجات بدهید بعد بیایید با ما
  دعوا راه بیاندازید. مطمئن باشید آنروز که نشان دادید یک ملت سربلند و
  سرفراز و قدرتمند هستید همه در مقابل شما جانب احتیاط و احترام را در پیش
  میگیرند و دیگر هر ننه قمری نمی‌آید به آب و خاک کشور شما قصد و غرضی داشته
  باشد. 

  از طرف گوگل و حومه